Materiály Koncepce sociální bezpečnosti (KSB)

 

Tvůrcem KSB je autorský kolektiv "Vnitřní Prediktor Souborné, Sociálně Spravedlivé Rusi" (zkratka "VP SSSR"), jedná se o kolektiv čítajícího v současnosti několik desítek členů. První materiály byly publikovány v roce 1991, od té doby je Koncepce rozvíjena. Pro detailnější informace viz článek O autorském kolektivu VP S SSR. Jak vznikla Koncepce sociální bezpečnosti

 


Informační báze KSB - verze ke stažení:

Informační báze KSB v19.zip

 


Informační báze KSB - Android aplikace:

Knihovna KSB.apk (2,4 MB)
Verze: 1.2.3

 

 

 

 

Pro chronologické řazení podle data překladu/publikace můžete použít tento odkaz

Knihy v tištěné podobě lze objednat na stránkách ksbpress.cz.

Publikované materiály jsou majetkem Ruské kultury, a proto vůči nim nikdo nemůže uplatňovat autorská práva. V případě, že si nějaká právnická nebo fyzická osoba zákonem stanoveným způsobem tato autorská práva přivlastní, pocítí odplatu za tuto krádež v podobě velmi nepříjemné „mystiky“ přesahující hranice právní vědy. Nicméně každý, kdo bude chtít, má plné právo na základě svého vlastního chápání veřejného prospěchu kopírovat a vydávat tyto materiály jak v plném rozsahu, tak i v podobě jejich částečných citací a to včetně pro obchodní účely, všemi jemu dostupnými prostředky. Každý, kdo tyto materiály použije v podobě jejich částečných citací, úryvků nebo odkazů, ponese osobní odpovědnost, pokud to povede ke změně jejich smyslového kontextu, tedy k překroucení jejich celkového smyslu, a vystaví se tak možnosti střetnout se s „mystickou“, mimoprávní odplatou.
 

 

Knihy

Základy sociologie 1

Základy sociologie 2

Základy sociologie 3

Základy sociologie 4

Základy sociologie 5

Základy sociologie 6

Koncepce sociální bez pečnosti "Mrtvá voda" I

Koncepce sociální bezpečnosti "Mrtvá voda" II

Dostatečně všeobecná teorie řízení (DVTR)

Poslední Gambit

Nastal čas o Stalinovi pohovořit...

O imitačně-provokační činnosti

Od Antropoidnosti k ľudskosti...

Měděný jezdec, to vám není měděný had

Psychologický aspekt historie a perspektiv současné civilizace

Smutné dedičstvo Atlantídy. Trockizmus — to je "včerajšok", no určite nie "zajtrajšok"

Jidášův hřích 20. sjezdu

"Sad" roste sám?..

Príď na pomoc mojej neviere…

Ford a Stalin: O tom, jak žít lidsky. Alternativní principy globalizace

Potrebujeme inú školu

Podle víry vaší bude vám... (v překladu)

Ako a prečo sa písma robia «svätými»?

Dialektika a ateizmus: dve nezlučiteľné podstaty

Jazyk náš: ako objektívna dannosť i ako kultúra reči

Vyriešenie problémov vzájomných národných vzťahov v duchu Koncepcie spoločenskej bezpečnosti

Matrica a "Matrica" - dva protiklady

Krátky kurz

Prozreteľnosť nie je „algebra“…

Súfismus a zednářství: v čem je rozdíl?

O etike a jej úlohe v živote

„Majster a Margaréta“: hymna démonizmu? alebo Evanjelium oddanej viery

 

Analytické poznámky, série "K současné situaci"


2018

K aktuální situaci: Globalizace jako „hybridní válka“ a poslání Ruska v ní (k současné situaci č.134, duben 2018)

 

2017

K současné situaci č.4/2017. Sté výročí Velkého Října

Noosféra, lidstvo, jedinec, globalizace... (k současné situaci č.130, květen 2017)

O perspektivách globální civilizace, o Rusku a USA...

 

2016

O novém globálním pořadu dne  (18.9.2016)

Konceptuální kabala Pravoslaví (pokračování "K současné situaci" č.6 (127), 28.7.2016)

Nová doktrína Putina? ("K současné situaci" č.6 (127), 22.7.2016)

Zem vychádza z konšpiračného projektu ( "K současné situaci" č.2/123, únor 2016)


2015

A co na Západě? ("K současné situaci", říjen 2015)

"Alternativní historie": intelektuální masturbace, masová psychóza, politická technologie… (29.7.2015)

Jak se obnovuje suverenita ("K současné situaci" č.4 (120), 2015, 6.6.2015)

Konsolidace společnosti: možnosti – iluzorní a reálné (12.5.2015)

Srovnání "abrahámských" věroučení (21.04.2015)

O budoucnosti: sněte v pravdě a s Láskou... („K současné situaci“ č.3 (119), duben 2015)

Světová válka se blíží k završení...  ("K současné situaci" č.1 (117), únor 2015)


2014

USA a zbytek světa: perspektivy globální konfrontace  („K současné situaci“ č.5 (116), prosinec 2014)

Z čoho sa niektorí tak rozrušujú?  („K současné situaci“ č.4 (115), prosinec 2014)

"O válkách"  (srpen 2014)

"Mystika" bolševizmu   („K současné situaci“ č.3 (114), červen 2014)

O konceptuální podmíněnosti vědy  (květen 2014)

Fašizující "antifašizmus" liberálů  („K současné situaci“ č.2 (113), květen 2014)

О STAVE, ТRENDOCH A MOŽNOSTIACH RIADENIA

Otázky vládě (zamyšlení na dané téma...) (Ze série „K současné situaci“, 2014)


2013

O sakrálnosti moci ("K současné situaci" č.4(111), 7.11.2013)

Náhodné souhry okolností? - nebo nenáhodné... (3.7.2013)

Globalizace: začátek nové etapy („K současné situaci“ č. 2 (109), březen 2013)

„Arbitráž“ hlavy štátu ako osnova pre „rozhodovanie“ ... (9.3.2013)


2012

Čínské "anime" ("K současné situaci" č.3 (105), 2012)


2011

Pravdivý a svobodný je jejich věštecký jazyk a s Vůli Nebeskou se druží... ("K současné situaci" č.6 (102), 2011)

Situace ve světě: ve vzduchu je nebezpečí...("K současné situaci" č.5, listopad 2011)

O dynamickém programování budoucnosti v tvorbě Puškina (24.6.2011)


2010

Dlouhodobá strategie GP k překonání koránického islámu

„Konec dějin“, „Souboj kultur“ a skutečné perspektivy lidstva


2002

Historické paralely a znamení doby ("K současné situaci" č.2/2002)

V míře svého chápání...


2001

O pojmech, světonázoru, vzájemném chápán í

O principech tandemové činnosti


2000

Bohosloví Ruské civilizace


1997

Sinajský "pochod"