O sakrálnosti moci

O sakrálnosti moci

27.12.2013

VP SSSR

 

"O současné situaci" č.4 (111), listopad 2013

Moc na Rusi: možnosti nevyužité a možnosti aktuální

analytická poznámka

 

vp sssr 111 - sakrálnost státní moci.odt (576,3 kB)
vp sssr 111 - sakrálnost státní moci.pdf (814,6 kB)
vp sssr 111 - sakrálnost státní moci.mobi (582,3 kB)

 

1.11.2014 uplyne 120 let ode dne smrti imperátora Alexandra III. V sovětské době ho oficiální historická věda představovala jako tupého reakcionáře, který to přeháněl s alkoholem. Upomínala ho tak, aby byl předrevoluční vtip "stojí na náměstí bedna, na bedně hroch, na hrochu pitomec, na pitomci čepice, na čepici kříž, a kdo uhádne, ten si posedí v chládku" přijímán jako adekvátní hodnocení osobnosti imperátora a období jeho vlády.

V dorevoluční době se o něm taktéž mnoho nepsalo, protože, za prvé, podle měřítek historie uběhlo teprve málo času, aby historikové stihli zformovat názor, a za druhé, podle hodnocení těch, kdo žil v období vlády Alexandra III i jeho následníka - posledního cara Nikolaje II, bylo srovnání ne ve prospěch Nikolaje II. Vševypovídající je odpověd Sergeje J. Witte (1849-1915) na otázku, co dělat pro záchranu Ruska? (epizoda se odehrála během revoluce 1905-1907, krátce po zveřejnění manifestu 17.10.1905) - Witte ukázal na portrét Alexandra III, visící v jeho pracovně, a řekl: "Oživte ho."1 A v hodnocení podobného druhu nebyl Witte sám. Psát během doby panování Nikolaje II pravdu o jeho otci tedy nebylo vzhledem k Nikolaji II. loajální.

V postsovětské době mají představitelé historické vědy také důležitější věci na práci, než analyzovat události doby Alexandra III a jejich následky2, které nicméně historie nevyřešila do současnosti: konkrétně, domácí politici a publicisté čas od času vzpomínají Lenina a nějakou "kuchařku" a přou se na téma, zda se má "kuchařka" učit řídit stát nebo ne.

Ve skutečnosti panování Alexandra III ani on sám nezasluhují jak idealizaci a vychvalování, tak opak. Historie vyžaduje vědění a chápání toho, co se odehrálo, s jakými cíly a z jakých příčin, a jaké následky proběhlé události zanechaly potomkům. Je to nutné pro identifikaci a překonání problémů, vytvořených v minulosti: "Minulost je nutné znát nikoliv proto, že se odehrála, ale proto, že když minula, neuměla "neutralizovat své následky"" (Klučevský). Pokud vycházet z tohoto principu, panování Alexandra III bylo velikým - velikým jak svými úspěchy (například 25% železnic, existujících na území SSSR k roku 1991, bylo vybudováno v období jeho vlády, a v roce 1891 byl položen základní kámen transsibiřské magistrály, která byla dokončena už po jeho smrti v roce 1903) a plány pro budoucnost (vytvoření Severní flotily a jeho hlavní základny v místě, kde je dnes Murmansk), tak i chybami strategického charakteru, majícími katastrofické následky (výnos o "kucharčiných dětech" a neadekvátnost následníka trůnu v roli hlavy státu).

Alexandr byl druhým synem imperátora Alexandra II. K nástupu na trůn logicky připravovali jeho staršího bratra - careviče Nikolaje Alexandroviče. Nicméně v ten v roce 1865 onemocněl a zemřel ve věku 22 let, v důsledku čehož se ve věku 20 let stal Alexandr následníkem trůnu, jsa fakticky už zformovanou osobností. V důsledku toho se musel mnohému učit znova, protože učební programy pro následníka trůnu a nenásledníky se lišily i v rámci carské rodiny. Alexandr III přijal trůn také neočekávaně, když byl v roce 1881 další atentát na jeho otce korunován úspěchem (1.3.1881).

Ze svědectví těch, kdo s ním pracoval, Alexandr III, když se stal hlavou státu, si uvědomoval, že k nesení vyšší státní moci není plně připraven, ale s ohledem na okolnosti je služba Rusku právě jeho úkolem. A uvědomění si toho faktu se otisklo na jeho panování i osobním životě. Projevilo se to v tom, že samoděržaví (autokracie) považoval za bezalternativní formu vlády pro Rusko. Tomu odpovídaje, 30. dubna 1881 byl publikován Manifest o nedotknutelnosti samoděržaví. V něm stálo:

"... při veliké NAŠÍ lítosti Hlas Boží přikazuje NÁM vstoupit bodře do díla Vládnutí, v opoře na Boží zámysl, s vírou v sílu a pravdu Samoděržavné moci, kterou jsme MY povoláni utvrdit a ochránit dla blaha národního od všejakých do něj zásahů." Manifest vyzýval "všechny věrné poddané sloužit vírou a pravdou k vykořenění pobuřujícího rouhačství, zostuzujícího Ruskou zemi, - k upevnění víry a mravnosti, - k dobré výchově dětí, - k vykořenění nepravdy a krádeží, - k navedení pořádku a pravdy v činnosti všech orgánů."

Autorem manifestu byl K.P.Pobedonoscev (1827-1907), ale Alexandr III bezpochyby byl k textu solidární, tj. nepodepsal jen papír, který mu donesli, bez toho, aniž by se na něj podíval.

Pokud pod samoděržavím chápat realizaci plné funkce řízení ve státním řízení, to monarchie je jen jedna z možných forem realizace samoděržaví. V tomto smyslu mohou být autokratickými i více či méně demokratické republiky, i vědomě nedemokratické diktatury; ale autokratickými mohou i nebýt - jak monarchie, tak republiky, tak diktatury.

Vládnutí Alexandra III bylo skutečně autokratickým, ale nebylo ani hloupým, ani podřízeným systému manipulování zemí zvenku, což je charakteristické pro mnohé jak demokratické, tak autoritární a totalitární režimy. Samoděržaví Alexandra III se projevovalo v tom, že výlučně na sobě ponechal tíhu povinností (a ne práva): 1) stanovování politických cílů, 2) přijímání rozhodnutí o cestách jejich realizace a 3) celkovou kontrolu za uváděním přijatých rozhodnutí do života. To se týkalo i kádrové politiky.

Jeho vládnutí je jedním z nemnohých období v historii Ruska, kdy profesionalita, kompetentnost a osobní čest a integrita byla reálně a systematicky požadována vyšší státní mocí - natolik, nakolik to dovolovalo vzdělání a chápání světa samotného Alexandra III, etické kvality jeho nejbližšího okolí a statistika stýkání se se zbytkem společnosti.

...

 

Konec ukázky, celý text viz verze ke stažení.

 

1 S.J.Witte. Paměti. Svazek 3, kap. 50

2 Bylo by třeba napsat novou standardní učebnici dějepisu, ve které by nebylo tataro-mongolské jho a Velké říjnové SOCIALISTICKÉ revoluce. A kromě toho by bylo třeba dovést do konce "destalinizaci", aby zakrýt tu "ostudnou stránku naší historie". Ve spojení s touto tendencí historické "vědy" vylepšovat minulost na zakázku současné politické konjuntury, by bylo historikům užitečné vzpomenout si na jeden aforizmus M.de Servantese: "Lživý historik je hoden trestu smrti, stejně jako penězokaz."

 

Diskusní téma: O sakrálnosti moci (1)

Oprava

eru24 | 01.01.2014

spravne malo byt, "historia ho ohovorila ako sa dalo, hoci pravda bola ina, vid diela ...." chybicka sa vludila )))

Nikolaj II.

eru24 | 01.01.2014

Clanok si este len precitam, ale ohladom Nikolaja II., historia ho ohovorila ako sa dalo, vid diela Petra Multatuliho, inak pravnuka Ivana Charitonova, kuchara, ktory zahynul s carskou rodinou v Jekaterinburgu. Rusko sa v tej dobe modernizovalo, ak by nebolo prvej svetovej vojny, bolo by, podla prognoz zapadnych ekonomov, najvyspelejsou krajinou, prave jeho prichod ako hlavneho velitela zmenil situaciu v prospech Ruska, bohuzial, nebol taky tvrdy a nemal pri sebe takych spojencov, zradila ho verchuska armady, podplatena Zapadom.

Re: Nikolaj II.

Lin | 05.01.2014

Car Mikuláš II. by určitě byl schopný splnit požadavky dělníků i rolníků, ovšem nebyl "nevinnou obětí revoluce".
Jinak co se spojenců a věrných týká, tam máš pravdu, že je neměl. Ovšem událost pádu carského trůnu byla výsledkem mnoha okolností -mj. i toho, že v carské monarchii bylo odpíráno vzdělání a rozvoj širokým "masám mužiků".
Viz - vysvětlení v dalších dílech článku.

Mraksisti?

Vasiľ | 30.12.2013

Na strane 4 za značkou hodín:
"V ateistickém chápání světa (zvláště se to týká přesvědčených "mraksistů") je to vše historická dannost, když skrz řetěz náhod prošlapuje cestu nějaká zákonitost."
Tí "mraksisti" sú len preklep, ale mi niečo ušlo?

Re: Mraksisti?

Vasiľ | 30.12.2013

Je to tam dokonca dvakrát.
mraksisti - mrak - mraky zahaľujú myseľ, úsudok...
????

Re: Re: Mraksisti?

udo | 31.12.2013

Bingo :)
No môžete si samozrejme aj vybrať Vasiľ:

1.zámer..tak ako vravíte

2.spontánny prejav "tlačiarenskeho škriatka".
T.j. matrice konkrétneho sformovaného kolektívneho podvedomia, ktorého prejavom, PRINTEROM je autor..alebo prekladateľ..a to dokonca prejav viacnásobný?!

3.konšpiratívna "náhoda" a ešte k tomu 2-krát po sebe, čo už je dokonca "štatistická náhoda"..niečo ako tmavé svetlo, ľadový oheň a pod..ak chápete

Mne sa javí, že existencia "náhod",
je chlastačkou pri vinobraní..
s bordelom v mušte..
I keď potom by platilo:
Víno káže a vodu pije?

Re: Re: Re: Mraksisti?

Hox | 31.12.2013

da da... otázka je jen, zda by bylo adekvátnější "mraksisté" nebo "mraxisté"

Re: Re: Re: Re: Mraksisti?

udo | 01.01.2014

Ja bych zatiaľ ponechal aj to "ks",
bo ukazuje na ten mráčik
nielen zvukom, no písma pukom.

Proste zvukový obraz, stopa,
spolu s abstraktným kódom
pravdepodobnostne predurčene
"zasiahne do čierneho" u širšieho publika,
ako čisto fonetická replika.

Re: Re: Re: Re: Re: Mraksisti?

udo | 02.01.2014

Jou..
Vyššie malo byť nie:
"Víno káže a vodu pije?", ale
"Vodu káže a víno pije?" :)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Mraksisti?

udo | 02.01.2014

..samozrejme podľa toho,
ako sa kto hlbšie nad tým zamyslel..
bo ako sme sa bavili:
"Opojenie tak narkotikami, ako aj intelektom,
či eMóciami, tvora Ľudského nehodným jest."

Hra, hádanie Možných kombinácii
10, O1, OO, 11
o uhádnutie v tomto prípade správnej..

???

| 27.12.2013

Prosím o kontrolu - nějak to gramaticky či věcně nejde k sobě..
1.11.2014 uplynulo 120 let..

Re: ???

Hox | 27.12.2013

díky za upozornění, má být samozřejmě: "1.11.2014 uběhne 120 let..."

Sakrálnosť moci

Florián | 27.12.2013

O sakrálnosti moci príspevok zatiaľ mlčí ale vzhľadom na to čísielko v zátvorke sa dá predpokladať, že sa k avizovanej téme dostane neskôr. Dobrá a užitočná téma.
V treťom odstavci od konca je zábavný preklep: "manipoluvání".

Re: Florián a Sakrálnosť moci

udo | 28.12.2013

Šak priamo na stránku dávame len výseky z textu móre.
Dyg :)

Obšírnejšie si stiahneš hore pod obrazkom v pdf., alebo vo worde.
Komplet davnlouduješ cez link na full text cez témy na bokoch, alebo na požiadanie.
Väčšina je na stiahnutie aj na pravej stánke cez main frame.

Alebo máme dávať komplet texty do stredu??
Bojim sa, že by tu potom vznikol tak trochu bardak z "pretextovania"..stack overload :D

Re: Re: Florián a Sakrálnosť moci

udo | 28.12.2013

Jou..a dyik za fajn preklad chalani..

Re: Re: Re: Florián a Sakrálnosť moci

Hox | 29.12.2013

dík, pár mušek ale zase uteklo.. nevadí, alespoň to bude opravené ve finále. S dáváním celého textu na stránku je v tomto případě problém hlavně v tom, že pak nesedí a nefungujou poznámky pod čarou, velikostně by to bylo ještě ok.

Re: Re: Florián a Sakrálnosť moci

Florián | 29.12.2013

Ďakujem za rýchlokurz používania tohto sparťanského webu :) Nabudúce už budem pozornejší. Tie odkazy na dokumenty som prehliadol a predpokladal som, že pôjde o nejaký seriál... Možno že by ako upútavka lepšie zapasovalo stručné a výstižné resumé ako kus vykopírovaného textu?

Re: Re: Re: Florián a Sakrálnosť moci

.T | 29.12.2013

mne sa praveže veľmi páči takýto úvod z textu ...

Re: Re: Re: Florián a Sakrálnosť moci

udo | 29.12.2013

Jou..ešte jedna malá technická ohľadom navigácie pre ultrahakerov..:)

Keďže na freehostingu existuje istá komplikácia s automatickou selekciou najaktuánejších diskusných príspevkov, rieši SATO(známy to japonský kybernetik) oldschoolovo:

Kliknutím na zvolenú tému, CTRL+F a napísaním aktuálneho dátumu, resp. deň-dva starého..alebo pri práci proste klasické copy-paste zvolených dátumov do CTRL+F..a opakovane vstup(káča-Enter).
Tak sa postupne narolujú vyselektované najnovšie diskusné príspevky.

k resumé:
Občas to robíme, no skôr iba pri naozaj výnimočných doku.
Na to by bolo treba viac ľudí.
Iniciatíve sATu medze nekladu.
eMail to admin.

Přidat nový příspěvek