Komunitní financování překladů

Složme se na budoucnost...

 

Spuštěno 9.3.2016
1315 přispělo

 

 

Další knihy
prostředky, které budou použity na překlad dalších prací,
jakmile se uvolní kapacity překladatelů

125 050 kč
vybráno

     -> překlad dalších knih

 

 

 

Aktuálně se překládá:

  • ...

 

Již přeloženo:

(najdete v záložce Materiály KSB -> Knihy)

 

Základy sociologie, svazek 6
sociologie která se nikde neučí, 581 normostran

78 000 kč
vybráno z 78 000 kč

100%

 

Základy sociologie, svazek 5
sociologie která se nikde neučí, 500 normostran

67 500 kč
vybráno z 67 500 kč

100%

 

Základy sociologie, svazek 1
sociologie která se nikde neučí, 445 normostran

60 000 kč
vybráno z 60 000 kč

100%

 

Základy sociologie, svazek 4
sociologie která se nikde neučí, 303 normostran

41 000 kč
vybráno z 41 000 kč

100%

 

 

Potrebujeme inú školu
sborník analytických prací na téma vzdělávání, 339 normostran

46 500 kč
vybráno z 46 500 kč

100%

 

 

Základy sociologie, svazek 2
sociologie která se nikde neučí, 333 normostran

45 000 kč
vybráno z 45 000 kč

100%

 

 

Dialektika a ateizmus: dve nezlučiteľné podstaty
O prirodzenom, no „zabudnutom“ spôsobe chápania človekom
Pravdy Života, 518 normostran

71 000 kč
vybráno z 71 000 kč

100%

 

 

Základy sociologie, svazek 3
sociologie která se nikde neučí, 527 normostran

77 355 kč
vybráno z 77 355 kč

100%
 


 

Rešení problémů národnostních vztahů v řečišti KSB
584 normostran

75 000 kč
vybráno z 75 000 kč

100%
 


 

Jazyk náš: ako objektívna dannosť i ako kultúra reči
224 normostran
- financováno prostřednictvím výtěžku z prodejů knih na KSBPRESS.cz 
100%
 

 

 


O co se jedná?

O komunitní financování s cílem zaplacení překladu knih autorského kolektivu „Vnitřní prediktor“ do češtiny u překladatele z povolání. V češtině / slovenštině je zatím dostupných zhruba 20 knih z cca 60, touto cestou by se dalo zpřístupnit více knih v kratší době.

 

Jaká je hlavní myšlenka?

Kolektiv, stojící za těmito stránkami, je kolektivem dobrovolníků. Všichni máme svá povolání, povinnosti a zájmy, překladům se věnujeme ve volném čase, často na úkor jiných aktivit, naše kapacity jsou omezené. Dosud nepřeložené knihy KSB by šlo jednoduše a rychle přeložit hromadným financováním - zaplatit desítky tisíc za překlad jedné "tlusté knihy" je zpravidla mimo možnosti konkrétního člověka, zato lehce v možnostech komunity. Pokud se zapojí například 1000 lidí, stačí aby každý věnoval zanedbatelnou částku, nepřesahující cenu levné knihy.

 

Která kniha byla vybrána pro překlad jako první?

Základy sociologie, svazek 1

- sociologie, která se nikde neučí

445 normostran

 

Kolik je třeba vybrat na zaplacení překladu?

60 tisíc kč.

 

Kdo dostane výsledek?

Výsledek bude volně k dispozici VŠEM. Kniha bude umístěna v elektronické podobě na těchto stránkách, stejně jako všechny dosavadní materiály. Pro jistotu zdůrazňujeme: jedná se o financování PŘEKLADU v elektronické podobě, nikoliv vydání fyzické knihy.

 

Kdy bude překlad k dispozici?

Záleží na konkrétním překladateli, vybrané knize a počtu normostran, u „Základů sociologie“ lze počítat orientačně s 3-4 měsíci.

 

Je zajištěna kvalita překladu?

Překládat bude překladatel z povolání, obeznámen s Koncepcí společné bezpečnosti (KSB) a její terminologií, stoupenec KSB, který má za sebou už například překlad „Sad“ roste sám?..

 

Co se stane, pokud se nevybere potřebná částka?

Přeloženo bude tímto způsobem právě tolik, kolik se vybere: pokud se vybere jen polovina částky, bude polovina knihy. Tím bude zajištěno, že každý příspěvek bude využit.

 

Je příspěvek daňově odečitatelným nákladem?

Nikoliv.

 

Jaký je časový limit pro vybrání cílové částky?

Teoreticky žádný – kolik % částky se vybere, tolik % knihy bude touto cestou přeloženo, z praktických důvodů však volíme limit 3 měsíce. Aktuální průběh a stav všech projektů komunitního financování budete moci sledovat vždy na této stránce.

 

Pokud se nepodaří vybrat celou částku, dostanu příspěvek zpátky?

Nikoliv, všechny příspěvky budou použity na překlad, bez ohledu na to, zda se vybere celá částka nebo nikoliv.

 

Jak budou použity příspěvky, pokud se vybere více než je potřeba?

Příspěvky nad rámec potřebné částky budou použity na překlad dalších knih.

 

Jak můžu přispět?

Převodem na účet, všechny potřebné informace najdete na titulní straně v levém menu.