"Sad" roste sám?..

"Sad" roste sám?..

2.3.2016

 autorský kolektiv

VNITŘNÍ PREDIKTOR SSSR

 


 

"Sad“ roste sám?..

O etice, profesionalismu v oblasti řízení, o plné funkci řízení na Rusi a v USA, o všeobecné krizi kapitalismu a marxismu, o teorii, praxi, problémech a perspektivách „konvergence“ a některých jiných jednotlivostech historicko-politického procesu.

 

 

Sankt-Petěrburg
2009


 

© Publikované materiály jsou majetkem Ruské kultury, a proto vůči nim nikdo nemůže uplatňovat autorská práva. V případě, že si nějaká právnická nebo fyzická osoba zákonem stanoveným způsobem tato autorská práva přivlastní, pocítí odplatu za tuto krádež v podobě velmi nepříjemné „mystiky“ přesahující hranice právní vědy. Nicméně každý, kdo bude chtít, má plné právo na základě svého vlastního chápání veřejného prospěchu kopírovat a vydávat tyto materiály jak v plném rozsahu, tak i v podobě jejich částečných citací a to včetně pro komerční účely, všemi jemu dostupnými prostředky. Každý, kdo tyto materiály použije v podobě jejich částečných citací, úryvků nebo odkazů ponese osobní odpovědnost, pokud to povede ke změně jejich smyslového kontextu, tedy k překroucení jejich celkového smyslu, a vystaví se tak možnosti střetnout se s „mystickou“, mimoprávní odplatou.

Anotace

Práce, kterou Vám tímto předkládáme, je analytickou zprávou, kterou vypracoval vnitřní prediktor SSSR. Je ze série K současné situaci a začíná číslem 4 (88) a končí číslem 6 (90), 2009. Poté, kdy byly jednotlivé části této zprávy pod čísly 4 a 5 hotové, byly zveřejněny na internetu pod názvy O profesionalismu v oblasti řízení a etice (č. 4) a Plná funkce řízení na Rusi a v USA: o etice a profesionalismu v oblasti řízení (č. 5). Souhrnný text obou těchto jednotlivých prací byl následně vydán pod názvem „Sad“ roste sám?...“

V této práci nabízíme čtenářům rozbor následujících otázek:

  • etiky vládnoucí moci a byznysu v Rusku;

  • odborná způsobilost vládnoucí moci v Rusku;

  • realizace plné funkce řízení na Rusi a v USA v průběhu historie obou kultur;

  • profesionalismus v oblasti řízení a jeho obnovování v USA a v Rusku;

  • všeobecná krize kapitalismu a marxismu;

  • teorie, praxe, problémy a perspektivy „konvergence“ dvou systémů – kapitalismu a marxistického „socialismu“;

  • a také některé jiné jednotlivosti z průběhu globálního historicko-politického procesu.

 

A4-sad_roste_sam_TM-04_06-2009_CZ.doc (2,6 MB)
A4-sad_roste_sam_TM-04_06-2009_CZ.epub (1,2 MB)
A4-sad_roste_sam_TM-04_06-2009_CZ.odt (823,1 kB)
A4-sad_roste_sam_TM-04_06-2009_CZ.mobi (1,2 MB)
A4-sad_roste_sam_TM-04_06-2009_CZ.pdf (2,7 MB)

 


Z ruského originálu «Сад» растёт сам?.. (Petrohrad, 2009)

 

Obsah

1. Nedávné události

1.1. Pomoz nám Harry Pottere?..

1.2. Finanční exhibicionismus rossionské politické „elity”: přišel jste mě na 4 139 726 rublů…

1.3. Soros v roli Kassandry kapitalismu

1.4. “Zpráva-nezpráva” o činnosti vlády RF pro Státní dumu

Odbočení od tématu: Jak rozumět slovu „statistika“

2. Krize v Rusku – krize „elitářského“ idiotismu v pokusu vrátit společnost do rodového zřízení

3. Proč se Rusko nestane „Amerikou“

3.1. Nesplnitelný sen rossionské „elity“

3.2. Plná funkce řízení v životě společnosti

3.2.1. Historické příklady realizace plné funkce řízení ve společnostech

3.3. Prediktor a programově-adaptivní modul: specifika Rusi a specifika USA

3.3.1. Formování USA — restart biblického globálně-politického projektu

3.3.1.1. Krize biblického projektu v epoše středověku

3.3.1.2. Předhistorie USA a ideový základ politické technologie jejich založení

3.3.1.3. USA: jejich založení, utváření, sebereklama a realita

3.3.2. Reprodukce profesionalismu v oblasti řízení USA

Odbočení od tématu: O reformě vzdělávacího systému a způsobu zavedení Jednotné státní zkoušky v RF

3.3.2.1. Hlavní nedostatek vzdělání v Rusku

3.3.3. Vzájemná součinnost programově-adaptivního modulu USA a konceptuální moci

3.3.4. Rus – bojové pole

3.3.4.1. Předhistorie Rusi

3.3.4.2. Historie davo-„elitářství“ na Rusi

3.3.4.3. Idea civilizovaného budování Rusi

4. „Vrstvený koktejl“ globální politiky

4.1. Všeobecná krize kapitalismu a pokus o její překonání na základě marxismu

4.2. Teorie, praxe a perspektivy „konvergence“

Odbočení od tématu: Modernizace státu

4.3. Hlavní a neřešitelný problém kapitalismu, pseudosocialismu a tím pádem i jejich praktické konvergence

4.4. Řešení „neřešitelného“ problému konvergence

Odbočení od tématu: Změna vzájemného poměru frekvencí etalonů biologického a sociálního času