Koncepce společné bezpečnosti (KSB)


Základ lepší, dlouhodobě udržitelné společnosti.

Návrh jednotné základny na kooperaci všech politických stran s cílem

1. identifikace, hodnocení a řízení klíčových procesů = problémů(?) společnosti,

2. zabezpečení plnohodnotné možnosti osvojení genetického potenciálu člověka a tím

3. sestrojení podmínek na naplňování tvořivého potenciálu populace.


Co je to Koncepce společné bezpečnosti? Praktická příručka, která vám pomůže vybudovat lepší budoucnost pro vás a vaše děti. Cílem je poskytnout životu adekvátní informace pro sebevzdělávání a zvyšování osobní míry chápání, tj. chápání objektivní reality a procesů v ní probíhajících.
 

 

Úvodem

 

 

Hlavní materiály



Další materiály

 

Vystoupení, přednášky

 

Populárnější formou

 

Prezentace, média:

 

Tematické okruhy

Ekonomika, finanční systém

Finanční systém, peníze, zlato. Princip energoinvariantu

Výtah z Diplomovej práce: “Význam ropy, rubla a dolára”, doplnenia a pár úvah z toho vyplývajúcich…

Energoinvariant. Principy nového měnového systému

Carský generál kontrarozvědky proti světovým bankéřům. Valentin Katasonov

K energetickému standardu přes zlatý

Základní příjem

 

Cizojazyčné materiály, odkazy

Multijazyčné portály

dotu.ru

conceptualpower.com

Ruština

vodaspb.ru

Fond konceptuálních technologií "Altaj"

zakonvremeni.ru

archiv vystoupení V.Zaznobina (video i audio)

záznamy vystoupení (Zaznobin, Petrov a další)

концептуал.рф (zpravodajství)
Angličtina

dotu.ru/lang/ en/ - již rozsáhlejší kolekce překladů materiálů KSB(KOB)

sutr.info - Sufficiently Universal Theory of Ruling.

Další jazyky

němčina, italština, francouzština, španělština