Koncepce sociální bezpečnosti (KSB)


Základ lepší, dlouhodobě udržitelné společnosti.
 

Návrh jednotné základny na kooperaci všech politických stran s cílem

1. identifikace, hodnocení a řízení klíčových procesů = problémů(?) společnosti,

2. zabezpečení plnohodnotné možnosti osvojení genetického potenciálu člověka a tím

3. sestrojení podmínek na naplňování tvořivého potenciálu populace.

 

Materiály

Naleznete v sekci Materiály KSB

 

Další odkazy