Jste zde poprvé?

Pokud jste zde poprvé, doporučujeme nejdříve věnovat pozornost následujícím materiálům, určeným k úvodnímu seznámení. Bez znalosti jejich obsahu bude ztížena srozumitelnost ostatních materiálů.

 

1) Co je to davo-"elitarizmus"?

2) Proč je Koncepce sociální bezpečnosti důležitá?

3) Má smysl zabývat se sebevzděláváním?

4) O sociální a informační bezpečnosti jedince a společnosti

5) Seznam pojmů

6) materiál MIM4.7.2.pdf - Koncepce společenské bezpečnosti v kostce.

7) případně i Psychologické základy samoriadenia spoločnosti a další materiály se štítkem úvodní materiál

8) O vzniku autorského kolektivu VP SSSR. Jak vznikla Koncepce sociální bezpečnosti

 

Doporučujeme také cyklus přednášek-besed "Rozmluvy o životě" s Michailem Veličkem, jež slouží jako dobrý úvod pro seznámení s myšlenkami a východisky koncepce. Tématika: sociologie, filozofie, člověk jako součást biosféry planety Země, člověk a technosféra, "Co je to člověk?", struktura psychiky a typy psychiky, ekonomické otázky, otázky role politky, státního řízení a státu v životě společnosti, na základě jakých principů a myšlenek lze odstranit současnou globální systémovou krizi nynější civilizace a vybudovat trvale udržitelnou harmonickou civilizaci.