O perspektivách globální civilizace, o Rusku a USA...

O perspektivách globální civilizace, o Rusku a USA...

21.2.2017

VP SSSR

 

Analytická poznámka

O perspektivách globální civilizace, o Rusku a USA...


 

20170206_On_the_prospects_of_the_global_civilization.odt (466461)
20170206_On_the_prospects_of_the_global_civilization.pdf (502249)
 20170206_On_the_prospects_of_the_global_civilization.epub (517,6 kB)
20170206_On_the_prospects_of_the_global_civilization.mobi (266,1 kB)

Obsah

1. Kdo ví ten pochopí, a kdo neví nebo nepochopil, jeho problém

2. Rusko: co nebylo řečeno v části 1?

3. Spolehlivá politická technologie uskutečnění změn

4. Volba prezidenta USA v roce 2016, hlavní „mystické“ tajemství poloviny 20. století a jeho důsledky

5. V čem spočívá mimořádnost D.Trumpa jako prezidenta USA

6. Závěry

 

 

Zhodnocení globálněpolitické situace, která se zformovala začátkem roku 2017, začneme z textu, napsaného na konci roku 2015 (doplnění z roku 2017 jsou v ostrých závorkách <...>):

 

1. Kdo ví ten pochopí, a kdo neví nebo nepochopil, jeho problém

 

Veřejná politika v Rusku se během posledních století z větší části realizovala podle principu, zvoleného za název stávající kapitoly.

V řadě případů se to týká samotných politiků, ale v takových případech dolehne nutnost řešení včas neodhalených nebo nepochopených problémů nejen na ně, ale i na společnost daného státu.

 

V prosinci 2015 se ve veřejné politice odehrály tři události:

 • každoroční Poselství prezidenta RF Federálnímu shromáždění 3. 12.;

 • každoroční tisková konference prezidenta RF 17.12.

 • odvysílání filmu V.Solovjova „Světový řád“ na kanálu „Rossija 1“ 20.12. a jeho opakování na kanálu „Rossija 24“ 21.12.

 

V Poselství Federálnímu shromáždění bylo řečeno:

 

«Rusko nemá právo být zranitelným. Musíme být silní v ekonomice, v technologiích, v profesních kompetencích, kompletně využívat současné příznivé možnosti, které už zítra být nemusí.

Jistě, vláda je dlužna slyšet lidi, vysvětlovat podstatu vznikajících problémů a logiku svých kroků, vidět v občanské společnosti a byznysu rovné partnery.»

 

Ale o tom, jak se stát silnými v ekonomice, v technologiích, v profesních kompetencích, tj. ve výsledku uskutečnění jakého konkrétně souboru opatření bude dosažen žádaný výsledek, nebylo řečeno nic. Totéž se týká i objasnění podstaty vznikajících problémů a logiky (algoritmiky) kroků vlády – nic, a praxe apelů na vládu ohledně podstaty problémů, cest a metod jejich řešení obvykle naráží na pozici „děkujeme, ale sami víme lépe a jsme zcela kompetentní“.

Avšak na tiskové konferenci byla první otázka o perspektivách dostání se Ruska z krize spojena s analogickou otázkou z konference roku 2014 a tehdejší odpovědi prezidenta V.V.Putina formou anekdoty:

«Potkají se dva přátelé, jeden se ptá: Jak se daří? - Jako na přechodu, občas bílá, občas černá. - Jaká je teď? - Teď je černá. … Za půl roku se potkají znovu. - Jak se daří? Vím, jako na přechodu. Teď je jaká? - Teď je černá. - Ale černá byla přece předtím! - Ne, vyšlo najevo že předtím byla bílá...»

 

Celkově se odpověď nesla v duchu „prostý člověče, opusti veškeré naděje na lepší život v Rusku“: moc a oligarchie budou vždy ve spotřebitelském ráji.

Pokud mluvíme o příčinách ekonomických potíží, se kterými se setkává celá ostatní společnost (s výjimkou různých zbohatlíků), pak to je: věrnost státní moci ve všech jejích větvích liberálně-tržnímu ekonomickému modelu.

Hlavní vnitroruský generátor problémů je nezodpovídání se „Centrální banky Ruska“ Rusku. Během celé doby existence Centrální banka nezvládá svou jedinou ústavní povinnost – zabezpečení stability rublu, ale za to úspěšně dusí reálný sektor ekonomiky (včetně vědy a vzdělávacího systému) lichvářskou oprátkou a omezováním emise rublu, což zbavuje reálný sektor oběživa a možností rozvoje; kromě toho úroková míra v nenulové výši je prvotní generátor inflace, a Centrální banka ji drží na úrovni dvouciferných hodnot už dvě desítky let.

Otázka o základní úrokové míře a politice Centrální banky také vyvstala na tiskové konferenci a V.V.Putin na ni odpověděl:

«Jelena Glušakova, RIA novosti.

Dobrý den! Vladimíre Vladimíroviči, řekl jste, že vrchol krize už je za námi, přesto je ale situace v ekonomice velmi napjatá.

<...>

Tento týden například vyřkl váš ombudsman ohledně práv podnikatelů velmi znepokojující myšlenky. Konkrétně řekl, že úroková míra centrální banky je mimořádně vysoká a naši podnikatelé nemohou ze zřejmých důvodů brát úvěry na Západě, a nemoho ani v Rusku, kvůli vysoké úrokové míře. Říká, že pokud bude tato situace pokračovat, staneme se Venezuelou, kde je jeden kurs národní měny na „černém trhu“ a oficiální je zcela jiný.

Nemáte podobné obavy? Podporujete politiku Centrální banky Ruska? Děkuji.

V.Putin: Vaše otázka si zaslouží potlesk. Přirozeně, znepokojuje to všechny a všichni chtějí, ať je úroková sazba nižší, a na ní se jak je známo orientují komerční banky při poskytování úvěrů.

Boris Titov dělá vše správně, bojuje za zájmy podnikatelů a je velmi důležité, že takový člověk a takové struktury u nás jsou. Proč jsem ve své době inicioval jejich vytvoření? Protože chci slyšet různé úhly pohledu.

Pro začátek odpovím na vaši otázku. Podporuji politiku Centrální banky a Vlády ohledně zabezpečení makroekonomické stability. To za prvé.

Za druhé. Při veškerém zájmu snížit úrokovou míru to nelze dělat administrativní cestou, je třeba vycházet z reálií naší ekonomiky, z její struktury. Jistě, často slyším: ale tam v zahraničí jsou podstatně nižší sazby. Samozřejmě, tam jsou nižší sazby. Oni to tak dělají speciálně. Ale tam jsou jiné problémy, a jiná struktura ekonomiky. U nás je nebezpečí inflace, a tam jsou možná problémy deflace, kdy producent něco vyrábí a nemůže prodat. To je problém.

U nás je kompletně jiný problém. My potřebujeme, abychom mohli snížit sazbu, nedělat „tytyty“ na centrální banku, jak to dělali v sovětské době v plánované ekonomice, ale pomáhat Centrální bance a Vládě snižovat inflaci a snižovat devalvační risky a očekávání. Když se nám podaří jedno i druhé, když se budeme na té cestě posouvat, pak se budou přirozeným způsobem, tržním, snižovat i úrokové sazby Centrální banky.» (zvýraznění naše)

V této odpovědi není nic ohledně podstaty ani v oblasti výroby, ani v oblasti finančního oběhu a spotřeby. Uvedená odpověď Putina není více než veřejná deklarace loajálnosti liberálně-tržnímu ekonomickému modelu < tj. politikánství, jako prvek politického šou >.

Pokud V.V.Putin ohlásil podporu Centrální bance, pak vyvstává otázka: co zůstalo nevyřčeno? - Nevyřčeny zůstaly důsledky politiky centrální banky – inflace a dvouciferné úvěrové sazby v Rusku a jejich nevyhnutelné důsledky.

 

Aby vznikla inflace, jsou nutné následující činnosti:

 • realizovat emisi peněžní masy vyššími tempy, než roste výroba v reálném sektoru, vyjadřovaná v neměnných cennách (cenách bázového období);

 • snížit výrobu pod úroveň předchozí koupěschopné poptávky, což vyvolá větší či menší přebytek peněžní masy v oběhu a tím růst cen;

 • stimulovat růst cen úvěrováním s úrokem, což také vede k pádu výroby po míře ztráty koupěschopnosti společností a podnikatelským sektorem při omezení emise pod záminkou boje s inflací..

Úvěrování pod úrokem se v žádných učebnicích ekonomické teorie nerozebírá jako faktor vzniku inflace.

 

Díky této okolnosti Elvíra Sahipzadovna (Nabiullina – hlava centrální banky RF, pozn.) a spol., kteří četli ekonomické učebnice a marné klasické traktáty o ekonomice a financích, mohou být ve stavu skutečné nevědomosti o tom, jak likvidují reálný sektor ekonomiky Ruska, a slabý rozum jim může bránit dobrat se do toho poznání samostatně. Jakkoliv je to ve skutečnosti (nevědomost, mdlý rozum nebo zlý úmysl), právě tímto nástrojem Centrální banka RF během celé své existence zvyšuje inflaci. A potom s ní začíná jakoby bojovat omezováním emise (zadržováním růste pěněžní zásoby), což zbavuje reálný sektor peněžních prostředků při zvýšených cenách a vleče za sebou pád objemu výroby v reálném sektoru (až do strukturního rozpadu národního hospodářství), a to vyvolává druhotnou vlnu inflace.

V takovém finančním klimatu se reálný sektor není schopen rozvíjet, a důsledek takové politiky centrální banky bude vyostření krize, nikoliv její překonání.

Předpokládejme, že jsme se rozhodli uskutečnit v reálném sektoru nějaké projekty o délce 2, 5 a 10 let. Připusťme, že inflace během daného období (od startu projektu do startu vypouštění produkce na trh) bude na úrovni q = 7%, a úvěrová úroková sazba bude p = 15%. Projekt realizujeme výlučně na základě úvěrů, a každý rok platíme úroky a splátky, obsluhujeme dřívější úvěry. Každoroční objem investic za podmínky nulové inflace a bezúročných úvěrů je roven 1. Finanční charakteristiky uskutečnění projektů jsou uvedeny v tabulkách 1 a 2 níže.

Tabulka 1.
Investování a úvěrování
(Inflace q=7 %, úroková sazba p=15 %)

Rok

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Každoroční nutný objem investic

1,07

1,145

1,225

1,311

1,403

1,501

1,606

1,718

1,838

1,967

Každoroční nutný objem úvěrů

1,258

1,568

1,938

2,380

2,907

3,534

4,280

5,165

6,215

7,460

Tabulka 2.
Srovnání výsledků projektů (Inflace q=7 %, úroková sazba p=15 %)

Délka realizace projektu (roky)

Cena projektu při bezúročném úvěrování a absenci inflace

Cena projektu při inflaci 7% a bezúročném úvěrování

Zdražení projektu kvůli inflaci, %

Cena projektu k okamžiku jeho komerčního spuštění při inflaci 7% a úrokové sazbě 15% ročně

Zdražení projektu vzhledem k bezúročné a bezinflační variantě, násobky

2

2

2,215

+10,75

2,826

1,413

5

5

6,154

+23,08

10,051

2,010

10

10

14,784

+47,84

36,705

3,671

To znamená že pokud se v takových finančních podmínkách firma, například letecká korporace „Iljušin“, rozhodne postavit nové dopravní letadlo, a ve stejný okamžik se ke stejnému kroku rozhodne Boeing nebo Airbus, pak dokonce v tom případě, že nový „Iljušin“ bude ve všem překonávat své konkurenty, bude projekt disponovat neúměrnými celkovými náklady ůli výdajům na obsluhování úvěrů>, které se promítnou do ceny jednoho kusu, bude neprodejný a firma Iljušin zkrachuje.

Jak se v takových podmínkách může reálný sektor ekonomiky rozvíjet na inovačním základě, jak se inflace sama od sebe sníží a jak se sníží základní sazba centrální banky sama sebou „tržním způsobem“ - na to bychom chtěli slyšet důkladné odpovědi od Elvíry Sahipzadovny a spol., založené na metrologicky a manažersky průkazných matematických modelech. Ale taková vysvětlení nemohou existovat z principu. Nu a další zostřování vnitřní ekonomické krize Ruska (zahraniční sankce a cena na ropu, to jsou jen doplňkové faktory, stimulující vnitřní krizi, ale ne její příčina) má potenciál vyvolat to, co V. I. Lenin nazýval „revoluční situací“.

A soudě podle všeho, zformovaná postsovětská státnost Ruska se nechystá dělat nic ohledně její profylaktiky a uvolnění. Konkrétně o tom vypovídá následující okolnost: už mnohaletá vystoupení poslance Jevgenije Fjodorova na téma nutnost podřízení Centrální banky státu nenachází patřičnou podporu v Dumě ani v Radě federace, což se projevuje v neměnnosti nyní činné kryptokoloniální ústavy – zákonodárné osnovy realizace lichvářské tyranie ve vztahu k Rusku, a jí doprovázející zákonodárná praxe RF o Centrální bance, hospodářské a finanční činnosti.

Proto stojí otázka o tom,

 • kdo bude sklízet plody nazrálé revoluční situace a v jaké formě:

 • odstranění V.Putina tou či onou „nedemokratickou cestou“, příchod D.Medvěděva na pozici dočasného prezidenta do voleb, načež ceny na ropu samy sebou vzrostou, sazba Centrální banky „tržní“ cestou poklesne, a začne určité ekonomické oživení, aby byl Medvěděv na další etapě zvolen hlavou státu „demokraticky správně“ s cílem následného předání Ruska do rukou transnacionálním korporacím (TNK) v souladu s jejich zájmy;

 • odstranění V.Putina tou či onou „nedemokratickou cestou“, následný chaos a rozpad Ruska na určité množství „suvenýrních“ států v souladu se zájmy TNK;

 • RPC s monarchistickým nebo diktátorským říšsko-státním projektem;

 • nebo ještě někdo další jemu známým způsobem.

 • nebo kdo a jak včas uvolní téměř uzrálou revoluční situaci a vezme tím vítr z plachet organizátorům scénářů uvedených výše.

 

Dosud se však revoluční situaci cílevědomě vytváří a pěstuje se potenciál nespokojenosti ve společnosti.

Alternativou katastrof podobného druhu může být jen realizace idejí filmu „Světový řád“, upomenutého na začátku této kapitoly: Rusko je dlužno být spravedlivé. Ale spravedlivost je vždy ve svém historicko-politickém vyjádření konkrétní, avšak co konkrétně spravedlivého nyní a jak uskutečnit spravedlivost – o tom ve filmu není ani slovo a toto téma se neprobírá na žádných talk-show nebo ve veřejné politice.

Liberálové také mají své vlastní představy o „spravedlivosti“, ale ty jsou blízké k názorům Ostapa Bendera, v důsledků čehož jsou neslučitelné s normálními lidskými.


22–23. prosince 2015.

 

2. Rusko: co nebylo řečeno v části 1?

 

V té podobě, v jaké je text představen v části 1, nebyl publikován na přelomu let 2015/2016 z důvodu neúplnosti osvětlení v něm toho, co probíhá v zemi a ve světě, a završení práce nad ním bylo odloženo „na potom“, protože bylo třeba se věnovat jiným důležitějším věcem.

Přesto je text oddílu 1 ve verzi z konce prosince 2015 významný v tom smyslu, že přibližně tak mnozí občané RF, po shlédnutí vystoupení J.Katasonova, J.Fjodorova, N.Starikova, S.Glazjeva a dalších, vyjadřují svou nespokojenost s tím:

 • co se v zemi děje;

 • kam, na základě podobných hodnocení, směřuje politika státu;

 • že V.V. Putin dodnes neodstranil od moci nad financemi, ekonomikou země, médii a vzdělávacím systémem liberálně-fašistickou mafii1.

Nejrozhodnější z nich dochází k závěru, že V.V.Putin nedělá nic pro blaho země proto, že on sám je s liberály zajedno a sám je jejich loutka, a jeho úkolem je realizovat „eutanázii Ruska“, a v souladu s tímto přesvědčením je třeba pro blaho vlasti odstranit ho z pozice prezidenta v nejbližší době.

S takovým hodnocením by bylo možné souhlasit, pokud by text části 1, vystoupení V.Katasonova a S.Glazjeva charakterizovaly politickou situaci v její úplnosti a celostnosti, a netýkaly se izolovaně od ostatních jen finačně-ekonomické oblasti života společnosti, přičemž jen v jejích veřejně posuzovaných aspektech. Obrazně řečeno, osvětlení finančně-ekonomických problémů a kroků v této sféře státní moci Ruska, analogické obsahu části 1, ilustruje obrázek uvedený výše. A v souvislosti s touto metaforou vyvstává otázka, co zůstalo za rámci tématiky části 1, a co systematicky zůstává vně veřejné politické diskuse, ale přitom nedovoluje politickému vedení země přejít od liberálně-tržního ekonomického modelu k finančně-ekonomickému systému, pracujícího na řešení úkolů zajištění bezpečného rozvoje země?

 

-pokračování-

 

poznámky

1 Fráze „liberálně-fašistická“ se neobjevila pro vyvolání emocí, ale pro vystižení podstaty liberalismu jako formy fašismu. Pokud pod fašismem chápeme režim, který brání šíření kultury Lidskosti, ve které každé dítě dosahuje nevratně lidského uspořádání psychiky k počátku dospívání, pak:

 • Fašismus diktátorského typu to brání tím, že nasadí ve společnosti nějaká dogmata a trestá všechny, kdo o nich pochybuje. Ve výsledku, dokonce i když ta dogmata odpovídala potřebám společenského rozvoje, pak v průběhu času přestanou odpovídat „výzvám nové doby“, čímž brání osobnostímu a společenskému rozvoji.

 • Liberalizmus tím, že prohlašuje normou života společnosti neomezenou různorodost, která nesmí být ničím ohraničena, kromě ohraničení, chránící tu „neomezenou různorodost“, otevírá dveře osobnostní degradaci, do které se masově vtahuje dorůstající pokolení, čímž také brání společenskému rozvoji a šíření kultury lidskosti.

Proto je liberalizmus vždy a všude odrůdou fašismu. A fašismus diktátorského typu vždy vyrůstá z neschopnosti liberalismu zajistit potřeby společenského rozvoje.

 

 

Diskusní téma: O perspektivách globální civilizace, o Rusku a USA...

.

Cico Ciciak | 23.02.2017

Výhra Trumpa jako katastrofa světové liberálně-tržní "elity"
------------------
https://www.youtube.com/watch?v=SKnxEUDy844

k RCB

Libor | 21.02.2017

neznám natolik vnitropolitickou situaci v Rusku v návaznosti na centrabank rosSIONISTŮ.
Myslím, že problém je jednoduchý, ale těžký kvůli ruské oligarchii.
Protože národ stojí za Putinem, myslím, že by si toho mohl dovolit ohledně znárodnění centrabank víc, jako referendum o změně ústavy a roli CB v Rusku. dát lidu jasné vysvětlení-to on umí, Spustit proces třeba nepřímo a podpořit ho.

Re: k RCB

xml | 22.02.2017

RCB... all is one, all is mine. L.J.R.

ako to?

Síly finančního kapitálu mají další, dalekosáhlý plán, nic menšího než vytvořit světový systém finanční kontroly v soukromých rukou, který by byl schopen dominovat politickým systémům každého státu a ekonomiky celého světa. Tento systém má být ovládán ve feudálním stylu centrálními bankami světa jednajícími ve shodě, formou tajných smluv uzavíraných na častých soukromých schůzkách a konferencích. Vrcholem tohoto systému má být Bank for International Settlements (BIS) v Basileji ve Švýcarsku, soukromá banka vlastněná a řízená světovými centrálními bankami, které samy o sobě jsou soukromé korporace.

Dr. Caroll Quigley, profesor historie na univerzitě v Georgetownu, mentor prezidenta Clintona

veľmi tvrdý oriešok...

Marek | 21.02.2017

No neviem, ako bude článok pokračovať ale aktuálny finančný systém fungujúci vo svete je veľmi tvrdý oriešok.
• Krehká pozícia Putina z pohľadu "tolerovania a spolupráce" zo strany GP - prečo ho priamo nepotopia - rieši im boľačky, ktoré sami nevedia v rámci svojich zabehnutých spôsobov a spôsobov, ktoré sú schopní vidieť.
• Aktuálny finančný systém je kľúčový prvok zabezpečujúci akcieschopnosť GP - v podstate všetky aktivity priameho aj nepriameho riadenia sú zabezpečované financiami - prelievaním peňazí do správnych organizácií, nadácií, médií, tímov, pokladničiek politických strán, grantov, možno až konkrétnych vreciek zabezpečujú masírovanie más, šírenie potrebných myšlienok, zabezpečovanie potrebnej legislatívy, ... Keď už raz vytvorili kultúru zisku a mamonu, stačí smerovať peniaze.
Kto sa pustí do zmeny na tomto poli, stúpi GP podľa mňa na najcitlivejšie miesto...
• Pozrime sa napríklad na komentáre Mariána Vitkoviča - podľa mňa veľmi trefné vo svojej podstate, aj keď jeho prognózy sú obyčajne oveľa pesimistickejšie ako následná realita - akoby zanedbal snahu ľudí pri kormidle o zachovanie status quo...V poslednom čase mal niekoľko relácií v Slobodnom vysielači u Zajaca Vanku - sedeli tam spolu s Ondrovičom a Michelkom, všetko pekne pomenujú - máme problém s redistribúciou príjmov s korporáciami, preglobalizovaním, ... ale rovnako ako Marx ani slovkom sa nezmienia o finančnom systéme, o úroku. Dokonca ani otázkou poslucháčov sa tam nenechajú zatiahnuť. Myslím si, že dôvod majú iný ako Marx a možno je to až niečo podvedomé, čo im hovorí, že toto je oblasť, do ktorej rýpať ešte nenastal ten správny čas.
• Sám som zvedaví ako z toho Rusko vykormidluje, ale keď vidím kroky za posledné roky, tak to neukazuje na rozhodovanie typu "výstrel od pása". Určite majú vektor cieľov poriadne rozmerný :), správne zoradený a každé rozhodnutie preosejú jeho sitom ... Teda by som čakal, že manéver ktorý urobia tu mi na pár riadkoch nevyšpekulujeme. No a nakoniec zmena prebehne vždy rýchlo, dlhodobá a nie veľmi viditeľná je príprava ako nás učia "tolstyje knigy VP..." uvidíme, budeme držať palce a študovať...

Re: veľmi tvrdý oriešok...

Cico Ciciak | 22.02.2017

Súhlas s tým SV: Vankom, Vitkovičom alebo Michelkom.
V podstate sa ani moc nevenujú alternatívam, ak nerátam ekonomickú demokraciu, ďalej, Vanka má zo "základného príjmu" slušné komplexy (on je myslím konzervatívny marxista uznávajúci tradičnú prácu, človek, ktorý neznesie cudzí názor, zaoberajúci sa len jedinou oblasťou a keď skúšam na diskusii nadhodiť aj nejaké súvisiace témy ako napr. svedomie, "plná" zamestnanosť..., alebo aby s Vitkovičom skúsili načrtnúť aj nejaké riešenia miesto popisovania reality, tak sa začne do človeka nekorektne obúvať, označovať ma za slniečkára...).


Raz dávnejšie bol na SV celkom fajný diel o súčasnom finanč. systéme a jeho možných alternatívach v budúcnosti s jednou pozvanou pani/slečnou Mirou Tekelovou a s tiež celkom fundovaným chlapíkom Petrom (priezvisko asi neuviedol), ale nespomínam si, že by tam boli predložili nejaké konkrétne návrhy, ale bol som vďačný aj za to:

Parlament Slobodný vysielač 22.10.2015 - Finančný systém
----------------------------------
https://www.youtube.com/watch?v=MB8ny2Tkr_Q

Tá pani/slečna Mira Tekelová mala spojitosť s týmto webovým portálom o fungovaní peňazí (ktorý myslím čerpal informácie z anglosaského segmentu) a o možnej reforme súčasného finanč. systému, lenže stránka je už dnes zrušená:

http://web.archive.org/web/20161029042207/http://www.penaznareforma.sk/

Asi ešte nedozrel ten správny čas, zaoberať sa takýmito "kacírskymi" myšlienkami. :)
Až, keď sa začne o týchto veciach otvorene informovať aspoň na slovenskej alternatíve a "alternatíve", tak až potom možno očakávať nejaké skromnejšie iniciatívy aj v politike.
Dnes je slovenská alternatíva ešte stále plná v podstate len kritiky súčasného stavu sveta (viď HS...).

Re: Re: veľmi tvrdý oriešok...

Cico Ciciak | 23.02.2017

Aj tento web portál - Pardigma.sk s veľmi zaujímavými a hodnotnými článkami, v ktorých sa okrem iného rozoberal aj súčasný proti-ľudský krypto-otrokársky finanč. systém, kapitalizmus alebo jeho alternatívy, rovnako dávnejšie skončil.
Zrejme vadil liberálnej "elite".
Našťastie sa niektoré jeho články dajú ešte vydolovať cez * https://archive.org/

Home-page portálu Paradigma.sk:

http://web.archive.org/web/20140824212808/http://www.paradigma.sk/redakcny_system/index.php

Re: veľmi tvrdý oriešok...

Cico Ciciak | 22.02.2017

GP práve demontuje ideologickú obálku globalizácie (po biblicku) založenú na buržoáznom liberalizme (liberálnom kapitalizme), ktorý cca. za posledných 200 rokov stelesňovala a šírila po celom svete západná biblická civilizácia na čele s "četníkom" z USA; a ktorý aktuálnu globálnu civilizáciu (svet) doviedol ku všeobecnej (politickej, ekonomickej, vojenskej a ekologicko-biosférnej) globálnej kríze (na pokraj globálnej katastrofy).

Tým pádom sa musí z pohľadu globálneho konceptuálneho riadenia (GP) stať minulosťou aj súčasný globálny finančný systém založený na úroku/úžere, nakoľko tento vyhovuje iba medzinárodným úžerníkom a kapitalistom, ktorí pod bičom úroku/úžery doviedli tento svet na pokraj ekologicko-biosférnej (technogénnej) katastrofy.
Je to len otázka času (pretože liberálne-tržná "elita" západu a sveta sa pochopiteľne nehodlá vzdať svojho parazitického spôsobu života len tak bez boja a bude tvrde bojovať až do konca, ale nakoniec beztak prehrá!), spôsobu prevedenia a toho, ako presne bude v budúcnosti nový globálny finančný systém vypadať, takže žiadne strachy. :)

Tiež si treba uvedomiť, že financie predstavujú "iba" 4. (zhora) prioritu zobecnených prostriedkov riadenia (boja alebo obrany - závisí od situácie) ľudstva a nad ňou sú ešte ďalšie 3 účinnejšie prostriedky riadenia (faktologická/ideologická, chronologická a najvyššia sveto-názorová úroveň).
To znamená, že GP pravdepodobne vsadí na novú ideológiu riadenia ľudského "stáda" a tým aj na sveto-názor.
Svet naposledy zažil podobnú situáciu začiatkom 20. storočia v súvislosti s marxizmom (= ideológia/sveto-názor), v ktorom fungoval odlišný finančný systém než vo zvyšku kapitalistického sveta.

Re: Re: veľmi tvrdý oriešok...

Cico Ciciak | 23.02.2017

Po menšej úprave:
http://pastebin.com/9HeYMRMi

Re: Re: veľmi tvrdý oriešok...

Cico Ciciak | 23.02.2017

Myslím, že už posledná korektúra. ;)
http://pastebin.com/kXaiThLg

Re: Re: veľmi tvrdý oriešok...

graul | 01.03.2017

Súhlasím.Súčastný finančný systém je založený na raste dlhu,ktorý je podmienený úrokom.Aby rástol dlh(t.j. aby boli ľudia a firmy ochotné sa zadlžovať) musí rásť spotreba a HDP.Musí byť zabezpečená vidina,že zajtra zarobím viac,takže sa nemusím báť splácania.Lenže matematika nepustí,neustály rast spotreby tlačí na čerpanie zdrojov a so zapájaním sa do spotrebného ošiaľu obyvateľov krajín ako Čína,India,Indonézia a pod. by sa zdroje minuli ako švihnutím prútika,takže tento systém musí byť čo najskôr nahradený iným.Bez búrz,ktoré boli vytvorené len na sústredenie svetového majetku do rúk úzkej skupiny ľudí.Bez bánk typu Deutsche Bank,ktoré sú len zdrojom problémov a neustáleho zachraňovania z peňazí daňových poplatníkov

Jsou na to sami

Jura | 21.02.2017

uvedu nepřesný citát z jedné starší analytiky ( nevím které )

Rusko by mohlo vyhlásit oficiálně KSB za svůj plán. Ale dokud bude samo, vždy v konečném důsledku boje na všech frontách a se všemi prohraje.

Než se tedy toto změní, další krok nejspíš nebude.

Re: Jsou na to sami

Jura | 21.02.2017

Řízení probíhá v tandemu ... chybí jim druhé centrum do tandemu.

Re: Re: Jsou na to sami

libor | 21.02.2017

to by si ale mohli vytvořit sami, ale nevím, pokud je to nutné. Důležitá je jednota a eliminace 5. kolony

Re: Re: Jsou na to sami

Cico Ciciak | 23.02.2017

Riadenie nemusí fungovať na princípe tandemu, ale tandemné riadenie je (historicky) najefektívnejší spôsob riadenia sociálnych / biologických systémov (viď staroveký Egypt).

Aj vláda a národ vlastne predstavujú taký riadiaci tandem, lenže s tupým sa nemorálnym národom...

Aby takýto tandem vôbec fungoval, tak musí byť vždy zladený v chápaní i morálke, pretože inak systém riadenia stráca svoju stabilitu až nakoniec skolabuje.

Pokiaľ by aj vláda bola vysoko morálna a chápala, ako pomôcť svojmu národu, tak v prípade tupého a nemorálneho národa takáto vláda nedokáže pred ním obhájiť svoje kroky a plány (platí objektívne pravidlo: Vox populi, vox Dei) a tupý národ ju zákonite zvrhne a dosadí si miesto nej sebe-podobné amorálne opice.

A preto je zvyšovanie morálky a chápania jedinou správnou cestou k pozitívnym zmenám v spoločnosti.

Re: Re: Re: Jsou na to sami

Cico Ciciak | 23.02.2017

Po úprave:
http://pastebin.com/KXMKun0z

Kdo ví ten...

Matěj | 21.02.2017

To, co plyne z této stati mi charakterizuje onen okruh otázek a problémů, kolem jejichž řešení zdá se, celkem rozhodný Putin v oblasti zahraniční politiky obšlapuje (omlouvám se za tuto velmi zjednodušující formulaci)" jako nerozhodný kluk". Je to velmi podivné. Existují jistě mnohá vysvětlení tohoto konání o nichž my obyčejní lidé nemusíme mít ponětí. Ale to je opět ne-dobré, že? Mnohá vysvětlení bychom jistě nalezli v Koncepci, ale téměř všechna by v tomto případě byla pro Putina jistě velmi nelichotivá. Nevím, jsem z této šedé zóny tohoto významného člověka ve velkých rozpacích. Matěj

Re: Kdo ví ten...

Nikdo | 21.02.2017

Zatím to nelze hodnotit, když to není celé. Putin dělá brilantní kroky, ale je omezen objektivními okolnostmi. Pjakin to již ukázal na několika příkladech a také upozorňoval na Ruskou elitu, která vede zemi do záhuby. Podle tohoto vzorce již to funguje celá staletí, zaprodaná elita, ale národ vzdoruje a vynáší svou podporou čas od času vhodného "gosudara". Dále se jasně ukazuje, že je to válka a ve válce jsou možné pouze takové manévry, které nepřítel dovolí (lze vidět zjednodušeně při hře šachy).

Re: Kdo ví ten...

Hox | 21.02.2017

Schválně kvůli tomuto jsem zahrnul několik odstavců z části 2, konkrétně začínající slovy:

"S tímto hodnocením by se dalo souhlasit, kdyby..."

takto máte možnost zkusit identifikovat dané faktory které Putina objektivně omezují v tomto směru, které budou popsány v další části.

Re: Kdo ví ten...

eM | 21.02.2017

Jak řekl Jefimov v posledním videu Tajomstvá biznisu:
"Někdy je potřeba chytračit".
Aby byla odpověď úplná je třeba se podívat na kontext v jakém to řekl:
https://youtu.be/NvRf_RYYiQY?t=242

Re: Kdo ví ten...

Cico Ciciak | 22.02.2017

"Mnohá vysvětlení bychom jistě nalezli v Koncepci, ale téměř všechna by v tomto případě byla pro Putina jistě velmi nelichotivá. Nevím, jsem z této šedé zóny tohoto významného člověka ve velkých rozpacích."

Čo tým presne myslíš? Znie to dosť nejednoznačne a viac zmyselne.

V akom zmysle nelichotivá?
Že by sa následne ukázalo, že Putin je len taký ňouma alebo zapredaný hajzel?
Skús to vysvetliť.

Aj tú šedú zónu.

Vďaka

Re: Kdo ví ten...

Cico Ciciak | 22.02.2017

Osoba Putina sa dá chápať rôzne:

Môžme ho brať len ako celkom schopného politika - výtvor aktuálneho systému, ktorý sa snaží pracovať pre svoj národ v rámci svojich schopností (vedomostí) a možností systému (všetko závisí od toho, koľko mu dovolia momentálne okolnosti doma a vo svete).
Takže netreba z neho zbytočne robiť neomylného a všeznalého boha.
Je to len jeden človek, ktorý nás sám nespasí.
Záchrana našich národov tkvie v nás samotných!

Potom Putin môže byť samozrejme aj niečo viac než len taký obyčajný politik, ale keďže mi chýbajú potrebné a spoľahlivé informácie, tak nebudem zbytočne špekulovať.
Načo?

Re: Re: Kdo ví ten...

Cico Ciciak | 22.02.2017

Radšej využijem ušetrenú energiu a čas na seba-vzdelávanie: rozširovanie si vlastného okruhu pojmov a znalostí, aby som tak získal objektívne pravdivejšiu a adekvátnejšiu predstavu/mozaiku o realite/svete, pretože čím máš lepšiu predstavu, tým adekvátnejšie sa môžeš rozhodovať a pristupovať k riešeniu súčasných úloh a problémov spoločnosti/sveta.

o perspektivách........

občan | 21.02.2017

Samý frázismus, formalizmus, farizejství.
Samé "učené" plácání do větru a zatím
probíhá depopulace celé Evropy.
K čemu jsou ty vaše učené kydy ?!

Re: o perspektivách........

Cico Ciciak | 22.02.2017

Tak bež do ulíc a pobehuj tam jak kura bez hlavy.

Re: Re: o perspektivách........

hlúpy jano | 22.02.2017

you tube - výbuch v atomovej elektrárni vo flamaville.
atomový mrak nad celou europou

Re: Re: Re: o perspektivách........

Cico Ciciak | 22.02.2017

No a?
Ak západ. EÚ pôjde cestou postupnej islamizácie, tak ju čaká opúšťanie jadrovej energie, aby sa v prípade občianskej vojny v západ. EÚ zabránilo kataklizme.
To rušenie JE môže súvisieť aj s plánovaným chudnutím západnej časti Európy.
Ten minulý výbuch vo FRA mohla byť len zámerná diverzia GP, aby sa získali pádne dôvody pre zatváranie jadrových elektrární v západ. EÚ.
Teraz iba stačí sledovať obecný chod vecí, či sa budú JE v západ. EÚ aj naďalej zatvárať, alebo nie.
Ak hej, tak to by mohlo značiť v západnej EÚ smer Európsky kalifát, ktorý ale môže vyústiť aj do nacizmu pôvodného obyvateľstva.

Re: o perspektivách........

Cico Ciciak | 22.02.2017

Dnes ešte stále u nás drvivá väčšina ľudí pracujú v režime: Fico ancikrist, Sralbotka...
Ale keď sa ich spýtaš, aké ponúkajú konštruktívne návrhy, ako si predstavujú lepšiu spoločnosť, tak nasledujú buď len vágne otrepané frázy, naivné názory, alebo hrobové ticho.
Nechápu, že či ťa bude zdierať domáci alebo zahraničný kapitalista, je prakticky úplne jedno. Väčšina chce len brať, ale nie je pripravená sa ničoho vzdať (cigaretky, chľastu, vysokých platov...) v prospech celku. Rovnako im chýbajú aspoň elementárne znalosti z ekonomiky, hospodárstva, politiky, riadenia...
A s takými ľuďmi bez jasného plánu/koncepcie sa predsa nedá robiť žiadna rozumná revolúcia, skoro ani evolúcia (resp. veľmi pomalá a ťažkopádna).
Takýto ľudia navyše veľmi ľahko podliehajú planým sľubom a rôznym pochybným pseudo-spasiteľom (stačí, keď sa objaví nejaký Kollár alebo Kotleba..., ktorí pekne hovoria, to, čo chcú počuť, a hneď sú z tých rečí uvarení).
Preto treba radšej čo najdlhšie zachovať tento "funkčný bordel" miesto "ukrajinského modelu" a podporovať súcich politikov, ktorí sa nájdu skoro v každej strane.
Nejaké čierno-biele rozdeľovanie na tradičné a netradičné strany skutočne k ničomu nevedie.
Samozrejme, že tým netvrdím, že súčasným politikom nemáme z času na čas ukázať ich (správne) medze.

Re: Re: o perspektivách........

Cico Ciciak | 22.02.2017

Po menšej úprave:
http://pastebin.com/3fd5rY3Z

o perspektivách globální civilizace

občan | 21.02.2017

Perspektivy občané nemají žádné, jak drahý Vladimír Vladimirovič, tak i marná naděje Trump nedokázali zastavit sypání jedů čili chemtrails
na hlavy občanů celé Evropy a zdá se, že i Ruska. Dokonce byl
zaznamenán i takzvaný ochuzený uran ve vzduchu i v půdě. Občané
umírají a to i ti velice chytří a inteligentní, i ta elita jako by mlela z posledního, máme všichni na kahánku a každý drží hubu.

Re: o perspektivách globální civilizace

merlin | 21.02.2017

Už len tá Apokalypsa nám chýba..., ako ten včerajší filmík z dielne trochu zasvätenej synagógy Umberta Eca "Meno ruže" na STV.
Všechno je v prdeli, treba očakávať len Apokalysu, ako aj tí potreštelí mnísi vo filme (a samozrejme nielen :)
Akú majú ľudia víziu - tak taká sa im aj plní - jednoduché ako facka = čím ovčania myšlienkovo nakŕmia "svoje" informačné polia, tak tým skôr sa im budú ich priania plniť..

Think positive...nie je len tak nadarmo slobodomurársky US provenance výmysel, keďže určité zákulisné kruhy potrebovali z USA urobiť lídra na planéte..

Chemtrails je realitou všade vo svete, ale myslíš si občan, že si budú "elity" sypať na hlavy až také jedy (alebo vybrali z množstva variantov pomerne "najbezpečnejší")? Existuje totiž veľké množstvo patentov na "úpravu počasia", keď mnohé sú relatívne neškodné, a preto netreba až tak strašiť ovčanov..:)

Kagan...kahan...kahánek = tí bývalí kaganovskí synagógoví poklonkári majú skutočne zarobené na dobrý prúser, keďže:
.."poslední budú prvými a prví poslednými"...ako sa píše v Knihe kníh.

Všetko si treba vyložiť v čo najlepšej pozitívnej interpretácii = čokoľvek na planéte Zem sa deje v najlepšom možnom variante, avšak - vzhľadom na mravy a chápanie tej ktorej populácie.

Ak masívne používanie Carnotovho cyklu prehrieva planétu, čoho následkom sú hlboké klimatické zmeny, tak čo majú robiť "elitári", ak nechcú apokalypsu No. 6 (5,7 - rôzne verzie zánikov bývalých civilizácii na Zemi) ?

Keď ľudia nechápu určité zákonitosti a majú v drvivej väčšine stále opičí typ psychiky, tak sa jednoducho nedajú ani vytiahnuť patenty na bezpečnú dostupnú energiu (ala Tesla) elektrického dynama Zeme, ktoré prakticky bez strát dokáže vygenerovať min. 100 násobok všetkej momentálne neekologicky vyrábanej energie s účinnosťami medzi 30 - 40 %..

Re: Re: o perspektivách globální civilizace

strašák ovčanů | 22.02.2017

you tube - výbuch v AE ve flammaville
atomový mrak nad evropou

Re: Re: Re: o perspektivách globální civilizace

Cico Ciciak | 22.02.2017

Koľko máš tých nickov ty trolko? :)
To je skoro 2 týždne stará správa.

Re: Re: o perspektivách globální civilizace

Cico Ciciak | 22.02.2017

Presne tak, taká apokalypsa (= poistka biblického projektu GP - preto aj bolo apokalyptické evanjelium od Jána = "strojový kód" vložené do Biblie) by sa GP možno teraz celkom bodla, aby spravili reštart biblického projektu, ktorý sa im celkom nevydaril a snažili sa vybudovať davo-"elitárnu" pyramídu odznova (ale nám vyhovuje postupná evolúcia k spoločenstvu skutočných Ľudí!), lenže v dnešných časoch jadrových a iných masových zbraní s ňou majú trocha problém a preto po svete hasia, čo sa dá.

Re: o perspektivách globální civilizace

čtenář | 21.02.2017

Milý Občane, pokud vás život nebaví a ztratil jste životní optimismus, tak to nás až tak moc nezajímá. My víme, že lepší zítřky příjdou. Jen vše má svůj čas a řád a v globální politice nejde vše tak, jak si někteří naivové představují. Počkejte tak 2-3 roky a uvidíte..

Re: Re: o perspektivách globální civilizace

občan | 22.02.2017

Pane čtenáři, váš idealismus vám vydrží možná pár měsíců, pak vás čeká také "léčení" na způsob Karla Gotta. Neznáte fakta, zkuste se podívat na problematiku chemtrails na Orgonetu.

Re: Re: Re: o perspektivách globální civilizace

Cico Ciciak | 22.02.2017

Za pár mesiacov budeme všetci mŕtvy? Ale joj.
A na Orgonete hovoríš? Tam všetko beriem s rezervou.

Re: Re: Re: o perspektivách globální civilizace

čtenář | 23.02.2017

Pane, na to jsem zvyklý.. Mám sousedku, která už od roku 2012 předpovídá konec světa. Už konečne """to bude""" a za půl roku, to stejné už to bude určutě, je další poselství atd.. atd.. Asi patříte k těm lidem, kterým, někdo či něco (prominte mi) vymylo mozek a jsou posedlí koncem světa.
Pokud je to tak, tak se běžte podívat do Humpolce na hřbitov - viz známý film..
Chemtrails je svinstvo, ale zde se sype i nás je otázkou (nejsme USA) a pokud se sype tolik let, proč by měl být za pár měsíců konec.
A Orgonet je dosti bláznivý web, plný pesimismu, tam normální člověk nechodí. Mějte se a věřte, že se zde sejdme i za 5-10 let.
A pan Gott - ano, pokud člověk dostane rakovinu, je otázkou, zda ho lékaří léčí či zabíjí. Ale je každého na rozhodnutí, zda se léčit či "léčit" nechá. A i on je smrtelný, i když ho bude velká škoda.

Re: Re: Re: o perspektivách globální civilizace

čtenář | 23.02.2017

Ještě dovětek - návrh - zkuste tedy za deště nachytat vodu a dejte ji někde do laboratoře na rozbor. Dělají to velké vodárny nebo hygienické stanice, za menší úplatu. Pak snadno zjistíte pravdu - zda ve vzorku budou jedy či ne. Více Vám nemohu poradit. A třeba Vás to vyvede z paranoidních představ a budete spát klidně. A pokud tam něco škodlivého najdou, tak se Vám klidně omluvím, to mi nečiní problém..

Re: o perspektivách globální civilizace

eM | 21.02.2017

Nesouhlasím s:
- žádné perspektivy občana
Jako Občan se necítím tak komfortně, ale jako Občan mohu být i Člověk, a potom je perspektiva na dohled.
- každý drží hubu
Naopak, hlasů se ozývá čím dál víc, například i k vážnému tématu chemtrails.

Přidat nový příspěvek