O aktuálnom dianí č.2 (123), február 2016. Zem vychádza z konšpiračného projektu

O aktuálnom dianí č.2 (123), február 2016. Zem vychádza z konšpiračného projektu

22.2.2016

VP SSSR

«O aktuálnom dianí», № 2 (123), február 2016

Zem vychádza z konšpiračného projektu

 

20160220 O_aktualnom_diani_123.odt
20160220 O_aktualnom_diani_123.doc
20160220 O_aktualnom_diani_123.pdf

 

Začneme od vystúpenia poradcu prezidenta ohľadom vedy M.Kovaľčuka 30.09.2015 pred členmi Rady Federácie. Hoci to bolo už pred 4 mesiacmi, no z nejakého dôvodu bol tento materiál zverejnený až 08.02.2016 (http://m.aftershock.news/?q=node%2F370841#.VrhUjKbwO8g.twitter),  a komentár k nemu bol poskytnutý tu: http://www.russiapost.su/archives/67672 hneď na ďalší deň:

 

«Vedúci inštitútu Kurčatova – M.Kovaľčuk na zasadaní Rady Federácie hovorí veci, ktoré ešte pred pár rokmi boli «triezvo uvažujúcimi ľuďmi» okamžite vysmiate, ako «konšpiračná teória» a «konšpirológia». Kovaľčuk pritom vystupuje z pozície prívržencov vybudovania na našej Planéte globálnej otrokárskej spoločnosti s elitou a «služobnými ľuďmi». Podľa jeho slov je to nevyhnutné a treba sa s tým zmieriť, pokúsiac sa zaujať miesto v elite».

 

Nie je to celkom tak. Je to ten prípad, keď prerozprávajúc svojimi slovami, zmenili význam pôvodnej správy. Ak byť textovo presným, povedané bolo nasledovné:

 

«…dnes vznikla reálna technologická možnosť v evolučnom procese človeka. A cieľom je — vytvoriť principiálne nový poddruh Homo Sapiens — služobného človeka. Ak ste videli film «Mŕtva sezóna», tak si to dobre pamätáte, ale tam to boli iba také úvahy, a dnes sa to už biologicky stáva možným zrealizovať. Charakteristika populácie služobných ľudí je veľmi jednoduchá: — ohraničené sebauvedomovanie, a kognitívne sa to riadi jednoducho, všetci vidíme že to už prebieha. Druhá vec — riadenie reprodukcie, a tretia — lacné krmivo, to sú geneticky modifikované produkty. A to už je tiež všetko pripravené. Fakticky to znamená, že dnes už vznikla reálna technologická možnosť splodenia služobného poddruhu ľudí. Zabrániť tomu už nedokáže nikto, je to rozvoj vedy, prakticky to už prebieha, a my spoločne musíme pochopiť, aké miesto v tejto civilizácií môžeme zaujať».

 

Celkovo tu nejde o nič nové: sen o vytvorení «služobných ľudí» pre uspokojovanie potrieb «pravých ľudí» — to je základná kostra námetu talmudickej legendy o rabínovi Jehuda Löw ben Becalel-ovi (1512? (1520?) — 1609), ktorý vytvoril robota menom Golem.

On neohlásil žiadnu novú alternatívu voči tomuto fašistickému projektu budúcnosti, ktorého objavujúce sa známky života zmienil Kovaľčuk v Rade Federácie. V dôsledku toho, že je fyzikom, poriadne nechápajúcim ani biológiu, ani psychológiu, ani kulturológiu a sociológiu, nemá v sebe životu adekvátnu odpoveď na otázku: Čím sa odlišuje predstaviteľ biologického druhu «Homo sapiens» (vyrastajúci v spoločnosti sebe podobných), — ktorý sa stal Človekom, od toho ktorý sa Človekom nestal? — Odpoveď na túto otázku je jednoduchá:

Človek — to je vôľa osobnosti podriadená diktatúre svedomia. No v živote táto odpoveď nie je vôbec jednoduchá ani na úrovni posúdenia spoločnosti, ani na úrovni posúdenia osobitostí organizácie psychiky hociktorej osobnosti. Ničmenej, jedinou alternatívou tomu globálnemu fašizmu, o perspektívach vzniku ktorého rozprával Kovaľčuk v Rade Federácie, — je globálna civilizácia, v ktorej všetci žijú pod vládou diktatúry svedomia.

 

Informačná (studená) vojna prebieha od nepamäti, avšak obyvateľ jej venuje pozornosť až vtedy, keď sa začína meniť na horúcu a už bezprostredne zasahuje do jeho viac či menej šťastného sveta. No v súčasnosti jej dávajú zrýchlenie, pretože «Sýria ešte nepadla...»1. A čo s tým má Sýria? — A to, že práve tam, pred viac ako 2000 rokmi sa uskutočnilo odovzdanie biblického projektu Globálnym Prediktorom (GP) z Grécka — Rímu, o čom bude napísané neskôr.

 

Čo sa týka Kovaľčukovho vystúpenia (http://www.russiapost.su/archives/67672), tak ono má aj druhú stranu, ktorú samotný Kovaľčuk len sotva chápe. Je známe že ani v USA, ani v Európe, a do posledného času ani v Rusku sa takéto veci nerozoberali verejne, nakoľko: 1) už dávno sú zaradené do «konšpirológie» a 2) kultivuje sa názor, že tými, ktorý sa pridržiavajú konšpirologických náhľadov na beh histórie a politiky, by sa mali zaoberať psychiatri. A ak začnú prejavovať organizovanú politickú činnosť — potom sudcovia. Kto mohol v priebehu mnohých desaťročí uskutočňovať globálnu propagandistickú kampaň takéhoto druhu? — Iba «zákerný nikto»2 — hlavný konšpirológ, Globálny Prediktor, udržiavajúci si svoj monopol na vykonávanie globálnej politiky, pre ktorého je neprekonateľnou prekážkou (v realizácií projektu opísaného Kovaľčukom) — jasné chápanie ľuďmi prebiehajúcich udalostí, a tak isto vykonávatelia alternatívnej globálnej politiky.

 

Koncepcia spoločenskej bezpečnosti (ďalej KSB), nie od momentu jej objavenia v roku 1991 (teda v čase ZSSR), a dokonca ani nie počas procesu jej prejednávania v parlamente v roku 1995, či volieb do Štátnej Dumy v roku 2003, ale až po desiatich rokoch (teda v r. 2013) po iniciácií nejakých prokurátorov, túžiacich po rýchlej kariére, a v ich podaní — súdnymi «expertmi» vo vzťahu ku knihám KSB — boli tieto vnesené najprv na zoznam extrémistických diel, a dnes v roku 2016 aj «konšpirologických»: 12.02.2016 sa v «bulvárnom» internetovom časopise Petrohradu «Fontanka.ru» objavil objednaný «nájazd» na bývalého rektora Agrárnej univerzity V.A.Jefimova «Agrárna univerzita a sprisahanie egyptských žrecov»: http://www.fontanka.ru/2016/02/12/162/.

A nad čím vlastne tak dlho, takmer štvrť storočia, dumali? — Áno, pretože ani medzi liberálmi, ktorí sa dostali k moci v Rusku po štátnom prevrate v auguste 1991, a o to viac ani medzi predstaviteľmi druhej najstaršej profesie — novinármi, neexistovala tá miera chápania, ktorá je potrebná na obsiahnutie všetkých šiestich priorít zovšeobecnených prostriedkov riadenia.

A vyzerá to tak, že pred 20 rokmi 28.11.1995 — KSB prešla režimom parlamentných čítaní v dolnej komore, v Štátnej Dume. Prečo sa to stalo možným? — Len vďaka tomu, že vtedy vo vedení Dumy nikto nerozumel ničomu z toho čo prebiehalo. A o 20 rokov neskôr, KSB v podstate znova prechádza režimom parlamentných čítaní v Rade Federácie, ale... pomimo vedomie i referenta, aj všetkých členov Rady Federácie. A znova nikto nič nepochopil, pretože tento raz aj referent, aj členovia Rady Federácie ktorí schválili referát, boli využití bez ich vedomia. Ničmenej, Rada Federácie stojí pred voľbou, ako sa postaviť k tomu, čo ohlásil Kovaľčuk: drať sa do «elity» otrokárov? Alebo realizovať alternatívny projekt globalizácie, prakticky si dajúc aj odpoveď na otázku «čím sa banderlog, ktorý sa nestal Človekom odlišuje od toho, ktorý sa Človekom stal?»

Rada Federácie jasnú odpoveď nemá, ale automaticky — na osnove politiky niekoľkých posledných desaťročí — prvá odpoveď znie: treba sa predrať do globálnej «elity» otrokárov. — Hej, ale kto ich tam pustí? Komu tam budú potrební3?

Ako sa to mohlo stať v našej ére všeobecnej gramotnosti a množstva «vedcov» vo všetkých sférach riadiacej činnosti? Vysvetlenie existuje u nášho Kozmu Prutkova — predchodcu VP ZSSR: 1) «Úzko špecializovaný odborník je podobný opuchline4», 2) «filozof ľahko víťazí nad zármutkom minulým a budúcim, ale oveľa ľahšie býva porazený tým súčasným» — je to o neadekvátnosti gnozeologickej (poznávaco-tvorivej) kultúry (1.priorita zovšeobecnených prostriedkov riadenia). No akokoľvek by žurnalisti kričali: «Konšpirátori!!! Konšpirátori!!! Je to nevedecké» od tejto chvíle — 8.februára 2016 sa KSB stáva legitímnou z uhla pohľadu celej zákonodarnej moci oboch komôr RF.

 

Biblia sama je tou najkonšpiračnejšou koncepciou riadenia západnej civilizácie, a preto nikdy a nikde neprešla režimom parlamentných čítaní. Nikejský symbol viery, prijatý historicky zloživším sa kresťanstvom v roku 325 n.l., — je tým najvýraznejším dôkazom konšpirológie biblického projektu, pretože v ňom nie je takmer jediného slova zo zjavenia Ježiša Krista. Vtedy v roku 325 pod tlakom rímskeho imperátora Konštantína, to bolo tiež vykonané mimo vedomie 220 účastníkov Nikejského koncilu, z ktorých 218 hlasovalo za to, aby bol Ježiš uznaný bohom. No boli aj dvaja pozorovatelia, ktorí sa zdržali a ktorí, možno, riadili koncil, aby dosiahli želaný (nimi) výsledok hlasovania (netreba sa mýliť, že technológie manipulovania «parlamentnou tlupou»5 sa objavili až v polovici 20.storočia). Môže to zbadať a pochopiť hociktorý katolík či pravoslávny — ak by bola túžba vidieť. Práve preto sa riadenie podľa biblickej konšpiračnej koncepcie ukázalo byť možným a bolo viac či menej stabilným v priebehu približne 2000 rokov.

Takže od februára 2016 možno de-facto brať vec tak, že KSB prešla režimom parlamentných čítaní v oboch komorách ruského parlamentu. Priznanie tejto skutočnosti de-jure — je len otázkou času. Pokúsime sa dať odpoveď na otázku: ako sa to mohlo stať v našej špecificky vzdelanej dobe?

 

Koncepcia spoločenskej bezpečnosti (ďalej KSB) existuje 25 rokov. Za toto obdobie vstúpilo do dospelosti 5 pokolení6. KSB existuje v textoch, videách aj na egregoriálno-matričnej úrovni (ak sa niekomu nepáči termín «egregoriálno-matričná úroveň» — potom na noosférnej7 úrovni). A hoci pojem «noosféra» existuje už takmer 100 rokov, oficiálna veda k nemu pristupuje skepticky8: z jednej strany tvrdí — Vernadsky bol génius, a z druhej strany — pre mnohých géniov je typické byť «čudákmi»; a hoci Vernadsky a Chardin povedali, že noosféra existuje, no rukami ju nenahmatáš a primeraných «priamych dôkazov», svedčiacich o jej existencií a aktívnosti, — ako by nebolo.

V tejto oblasti poznania veda vystupuje v tesnom spojení s relígiou — predovšetkým biblickou. Žiaľ ani Vernadsky ani Chardin nedokázali opísať vnútornú dynamiku «noosféry» zrozumiteľným a pre vedu prijateľným spôsobom9. V našom chápaní je «noosféra» (ako fyzický objekt) súhrn fyzických polí, vyžarovaných planétou, nesúcich určitú informáciu a algoritmiku; t.j. je to — «Duch Zeme»; ľudský segment noosféry do seba zahrňuje množstvo egregorov — počnúc od kolektívnej psychiky náhodných spolucestujúcich a kolektívnej psychiky profesionálnych spoločenstiev cez konfesno-religiózne egregory a tak ďalej — až do druhového egregoru biologického druhu «človek rozumný», spoločného pre všetkých predstaviteľov tohto druhu. Hocijaká myšlienka, dokonca verejne neformalizovaná slovami, nakoľko je žiarením fyzických polí organizmu človeka, postupuje do noosféry, zviazaná s určitým egregorom. Na Zemi niet človeka, ktorý by nebol takto spojený s noosférou a jej egregormi. Medzi egregormi, ako aj medzi ľuďmi existuje určitá hierarchia, ktorá sa formuje na rovnakom princípe, na akom sa formuje davo-«elitárna» pyramída, ktorá je symbolicky zobrazená na jednodolárovej bankovke. Podstata princípu je vyjadrená v jednoduchom pravidle: Každý podľa miery svojho chápania pracuje na seba, a podľa miery svojho nechápania pracuje na toho, kto chápe viac. Hoci vo vzťahu k egregorom treba formuláciu doplniť:

Tie egregory, ktoré sú primitívnejšie svojim informačno-algoritmickým zabezpečením a v ktorých je viac rozličnej nehodnovernej informácie (šumov), sú podriadené alebo sa motajú «pod nohami» tým egregorom, ktoré ich prevyšujú podľa uvedených parametrov. Na tomto obrázku jednodolárovej bankovky, na vrchole pyramídy — oddelene sedí «vševidiace oko», akoby označujúce Boha, a ktoré predstavuje tú najvyššiu mieru chápania v spoločnosti, ktoré sa nachádza pod kontrolou biblickej koncepcie riadenia. O tom svedčí aj ten fakt, že na stene každého chrámu (katolíckeho alebo pravoslávneho) je vždy tento symbol «vševidiaceho oka», ale nenachádza sa ani na stenách synagóg, ani mešít, budhistických, hinduistických či šintoistických chrámov, lebo tieto (podľa názoru biblistov) — boli mimo kontroly biblickej koncepcie. Ale toto bolo iba do tej doby, kým krajiny a národy nebiblickej kultúry neboli «pokryté» technosférou, vytvorenou biblickým Západom. Aby bolo jasné o čom je reč: autá, lietadlá, počítače, internet, mobilné telefóny — vytvorené na osnove biblickej vedy, ktorej adepti boli povinní opatrovať monopol na «konšpirológiu» Biblie.

A zrazu koncom 20.storočia v roku rozpadu ZSSR sa v Ruskej civilizácií objavuje alternatívna, objemnejšia vo vzťahy k Biblií koncepcia, ktorá ašpiruje na vyššiu mieru chápania, než miera chápania subjektu, označeného «vševidiacim okom». Navyše, v KSB sa bez akejkoľvek ezoteriky, v ruskom jazyku, v pojmovo presnej forme, dáva informácia poznávaco-metodologickej (gnozeologickej), historicko-algoritmickej a ideologickej úrovne — pre všetkých členov spoločnosti, bez ohľadu na ich sociálny status. Takto KSB na egregoriálnej úrovni «pokryla» všetky «elity» a všetky religiózne tlupy a zároveň zbavila biblickú koncepciu globalizácie konšpirologického statusu, strhnúc z nej mystický závoj, odhaliac tak jej fašistickú, protiľudskú podstatu. Tento jav má aj druhú stranu — kozmickú.

Dnešná astronómia tvrdí, že vo Vesmíre — v našej i druhých galaxiách — existuje množstvo (možno aj milióny) planét. Ako sa už oddávna predpokladá10, na niektorých z nich existuje rozumný život, a podľa všetkého, sú tieto planéty (ako je to opísané v „Hmlovine Andromedy“ I.A.Jefremova –vydanej v r.1957 ) zjednotené do «Veľkého kruhu11 obývaných svetov galaxie». Aké planéty môžu byť zaradené do tohto «kruhu»? Podľa nášho názoru iba tie, na ktorých dominuje Ľudský typ stroja psychiky, ako nositeľ celovesmírnej etiky: v opačnom prípade civilizácie nemôžu prežiť — rozum, ozbrojený technosférou, ktorý vo vývoji predbehol mravnosť a celovesmírnu etiku, sa likviduje sám — to je zákon Vesmíru, proti ktorému sú liberálno-tolerantní právnici bezmocný.

No ak sú planét milióny či mnohonásobne viacej, tak ako možno identifikovať planétu, kde dominuje Ľudskosť. Taký «kruh» musí mať automatický systém-identifikátor, ktorého náplňou je informovať o tom, že nejaká planéta vo svojom vývoji dosiahla ľudskosť. Problém pozemšťanov spočíva v tom, — že «vďaka» Biblií a nerozumnej viere v jej svätosť si ľudia na Zemi z nejakého dôvodu myslia, že Boh vytvoril život iba na našej planéte (za 6 dní a na siedmy sa rozhodol oddychovať).

Sú aj takí ľudia na Zemi, ktorí si myslia, že odtiaľ — z Vesmíru, našu planétu nielen pozorujú, ale aj posielajú vesmírne lode, aby ju dobili a kolonizovali. Inými slovami, z Vesmíru ľudia čakajú iba agresiu, pretože tento stereotyp vzťahov medzi pozemšťanmi a Vesmírom intenzívne rozširuje Hollywood, ktorý od čias Herberta Wellsa «vťahuje» ľudstvo «vesmírnymi» vojnami. Takto západno-biblická kultúra hľadí do zrkadla a vidí len svoju vlastnú agresívnosť, no hodnotí ju ako hrozbu ktorá môže prísť z kozmického «zazrkadlia». Takto Hollywood plní misiu Biblie — presvedčiť všetkých, že sme vo vesmíre jediní, a ak aj niekde existuje rozumný život, tak je určite agresívny vo vzťahu k pozemšťanom. Pritom je to len prenos vlastnej skazenosti, neraz odskúšanej v praxi samotnými pozemšťanmi v priebehu kolonizácie Amerík, Afriky a Austrálie. Ide teda len o nadstavbu agresívneho cirkevného antropomorfizmu, podľa ktorého sa predpokladá, že u Boha, rovnako ako na Zemi panuje davo-«elitarizmus»: Kráľ a v hierarchií pod ním pomocníci vo forme nevoľníkov-anjelov, archanjelov a ďalších svätých — «demokracia v pekle a na nebi kráľovstvo» (pripisuje sa Jánovi Kronštadskému). Práve o tom písal veľký ruský spisovateľ scify literatúry I.A.Jefremov vo svojom filozofickom románe «Hodina Býka» (vydaný v roku 1969):

«Rozmanité strachy, prenikajúce takouto spoločnosťou, sú analogické poverčivým strachom, vznikajúcim v izolovaných zvyškoch archaických kultúr, kde strach z bohov nútil ohradzovať sa najkomplikovanejšími rituálnymi obradmi namiesto vedomej zodpovednosti za svoje činy.

Veď práve to je dav! — povedala Eviza.

Pravdaže, dav. Potlačenie osobnosti premieňa ľudí na ľudské stádo, ako tomu bolo v Temných Časoch Zeme, keď kresťanská cirkev fakticky vyplnila rolu Satana, rozhnevajúc a premeniac na vrahov množstvo ľudí. Nanešťastie, hlavnou náboženskou knihou najtechnickejšej a najmocnejšej spomedzi minulých civilizácií — bielej — bola Biblia, naplnená zlom, zradcovstvom, rasovým nepriateľstvom a nekonečnými vraždami...»

 

A ako môžu z «Veľkého kruhu» «uvidieť a zistiť», že nejaká planéta vstupuje do éry ľudskosti? Podľa nášho názoru — na základe «prečítania» noosféry planéty, v ktorej sa rodí egregor Ľudskosti, po čom s takouto planétou môžu byť nadväzované kontakty inými mimozemskými civilizáciami. Avšak podobná situácia môže nastať len po úplnej egregoriálno-matričnej prestavbe noosféry celej planéty, na osnove novej ľudskej koncepcie riadenia a spolu s ňou sa meniacej psychodynamiky obyvateľov planéty. V torzno-vlnovej časti spektra, bude z ďalekého Vesmíru naša planéta vyzerať úplne inak, než je to prezentované biblickou kultúrou a ňou splodenou vedou. Preto začiatkom 20. storočia bol v tejto vede uložený zákaz skúmania vákua (vákuum, majúce určitú vnútornú štruktúru a svoju dynamiku, akoby neexistovalo — zato existuje ničota, a tá je — «vedecky deklarovaný fakt»), pretože vo vákuu sa rýchlosť šírenia informácie približuje nekonečnu. Preto Koncepcia spoločenskej bezpečnosti (KSB) vyvoláva takú nenávisť a odmietanie biblickou kultúrou a jej neoddeliteľnou časťou — vedou (KSB je sekta, KSB zombíruje ľudí sprisahaním egyptských žrecov). Jasným príkladom moderného spiatočníctva je už spomenutý článok «Agrárna univerzita a sprisahanie egyptských žrecov».

Potom ako v noosfére Zeme začne dominovať egregor Ľudskosti, do «Veľkého kruhu obývaných svetov galaxie» bude smerovať nie technosferický, ale biopoľový signál, ktorý oboznámi «kruh» o tom, že v Slnečnej sústave v galaxií «Mliečna dráha», na tretej planéte od hviezdy (ktorú my voláme Slnko) sa naozaj rodí rozumný Ľudský život. Všetky pokusy ľudstva posielať technosferické signály do Vesmíru kvôli nadviazaniu spojenia s mimozemskými civilizáciami — nemajú žiaden zmysel, pretože rýchlosť prenosu signálu neprevyšuje rýchlosť svetla, následkom čoho dialóg na týchto fyzických nosičoch nie je možný. Ale hlavne preto, že na planéte Zem ako aj počas tých Temných Časov, o ktorých píše v «Hodine Býka» I.A.Jefremov, v noosfére stále ešte dominuje egregor ľudí-zvierat, ľudí-zombi, ľudí-démonov, či ľudí znížených do neprirodzeného stavu, ktorí takmer 10 000 rokov zabíjali a zabíjajú sebe podobných v lokálnych a svetových vojnách, len tak — v rámci každodenného života. Svojim zdokonaľovaním nástrojov zabíjania a rozvojom sebevražedných subkultúr (narkotiká, prostitúcia, protiľudská pedagogika), dnes postavili globálnu civilizáciu na hranicu «samozničenia»: výberové menu — v termonukleárnej vojne, v katastrofe technosférneho objektu, vo výsledku degradácie biosféry, vo výsledku biologickej degenerácie ne-ľudstva v «konzumnej spoločnosti».

Súbežne s objavením sa KSB na Zemi, vstúpil do spoločnosti internet, vďaka ktorému sa behom života jedného pokolenia radikálne zmenili podmienky šírenia informácie. KSB tak v lexikálnej forme postupuje rýchlosťou, mnohonásobne presahujúcou rýchlosť šírenia informácie v prvých storočiach po vzniku kresťanstva alebo islamu. Užívateľov internetu je len v RF 84 miliónov. Väčšinu užívateľov tvoria ľudia od 14 do 50 rokov. Mládež aj zainteresovaná časť dospelej populácie sa postupne zmocňuje metodológie osvojenia a sformovania nových poznatkov, čo berie «elite» v budúcnosti možnosť kýmkoľvek manipulovať.

Stať sa Človekom — na to nestačí sa len narodiť ako Homo sapiens, no ak sme sa už tak narodili, tak voľba — byť človekom či nebyť — je voľbou každého, potvrdzovanou skutkami či nečinnosťou, voľba ktorá zahŕňa zaujatie postoja — vzájomne sa vylučujúceho — s následkami o ktorých bolo v krátkosti povedané vyššie.

Všetko najlepšie ku Dňu Sovietskej Armády a Vojensko-Morskej flotily, drahí krajania.

Vnútorný Prediktor ZSSR

16 — 20 február 2016

 

preklad: 21 február 2016

tím leva-net

 

1 Tvrdenie sa pripisuje Vange. «Pád Sýrie» — medzník, za ktorým nasleduje Armagedon a koniec sveta.

2 Pod menom «Nikto» sa predstavil Odyseus kyklopovi Polyfémovi, a keď sa neskôr na krik Odyseom oslepeného Polyféma zbehli ostatní kyklopovia, tak ten na ich otázku «Polyfémus, kto ti ublížil, že tak reveš?» pravdivo odvetil: «Zákerný Nikto». A po tejto odpovedi sa všetci kyklopovia rozišli, každý k svojej robote, zanechajúc Polyféma osamote s jeho problémami.

3 Tí čo prerozdeľujú takéto voľné miesta, budú solidárnymi s S.V.Lavrovom (viď. Tlačová konferencia 15.08.2015), avšak už v hodnoteniach postsovietskej vládnucej «elity» Ruska.

4 Celá veta znie – „Úzko špecializovaný odborník je podobný opuchline, jeho plnosť je jednostranná.“ – pozn. prekl.

5 Termín, zaviedol francúzsky sociológ, psychológ, historik, antropológ Gustave Le Bon (1841 — 1931).

6 Mládežnícko-adolescentný slang sa obnovuje raz za 5 rokov. Slúži ako poznávací prostriedok «svoj — cudzí» a oddeľuje pokolenia.

7 Noosféra (gréc. νόος - rozum, σφαῖρα - guľa) — sféra rozumu; sféra vzájomného pôsobenia spoločnosti a prírody, v hraniciach ktorej sa rozumná ľudská činnosť stáva určujúcim faktorom vývoja (táto sféra sa tiež označuje termínmi «antroposféra», «biosféra», «biotechnosféra»).

Noosféra — pravdepodobne nové, vyššie štádium evolúcie biosféry, ktorej vznik je spojený s vývinom spoločnosti, preukazujúcej hlboký vplyv na prírodné procesy. Podľa V.I.Vernadského, v biosfére existuje veľká geologická, možno, kozmická sila, ktorej planetárnemu vplyvu sa zvyčajne nevenuje pozornosť pri predstavách o vesmíre... Táto sila je rozumom človeka, jeho sústredená a organizovaná vôľa, ako spoločenskej bytosti.

8 Zatiaľ čo pojem «živá látka» bol prijatý sovietskou vedou, a pojem «biosféra» možno občas stretnúť dokonca v post-sovietskych vedeckých textoch, tak pojem «noosféra» vyvoláva ostré námietky vo vedeckých kruhoch, a vo vedeckých publikáciách sa vyskytuje veľmi zriedkavo. Kritici náuky o «noosfére» ukazujú na to, že je ideologizovaná a nesie nie vedecký, ale religiózno-filozofický charakter. Konkrétne, slávny sovietsky ekológ a doktor biológie . Р. Штильмарк sa domnieva: «názory o Noosfére ako Spoločnosti Rozumu... už svojou podstatou sú hlboko religiózne a zatiaľ zostávajú utópiou»

9 Príčina je v tom, že veda je v područí «pozitivizmu», a náuka o noosfére je mimo močiara «pozitivizmu».

10 «V dome môjho Otca je mnoho príbytkov» — Ján, 14:2.

11 Kruh v 2D geometrií možno vnímať ako neobmedzenú množinu prvkov, ktoré sú dnu. Rovnako v 3D geometrií možno kruh premietnuť do „gule“, inými slovami „sféry“ – čo je len iná forma/dimenzia množiny prvkov. V podobnom zmysle sa dá pozerať aj na rôzne „–sféry“, vrátane „noosféry“ – dopl. prekl.

 

Diskusní téma: O aktuálnom dianí č.2 (123), február 2016. Zem vychádza z konšpiračného projektu

leeves pattern wishes as not augment the penis

havfugl pГҐ 3 bogstaver | 23.01.2019

Anyway according to discipline, supplements and sleeves deliberateness not increase the penis. After all, he said, the penis scatin.smukven.com consists of paired corpora cavernosa and a self-sustained corpus spongiosum, the coerce an guesstimate of of which are fixed genetically. Wearying surgical enhancement fails. Anyhow, there is solitary pint-sized belief scatin.smukven.com dangled vanguard of our eyes relative to the extremely constant Italian study. When tested, the gripping power method of penis enhancement, the authors proffer, did fallout in growth.

leeves purchase wishes as not augment the penis

drГёmme om utroskab | 23.01.2019

Anyway according to field, supplements and sleeves opt not overstate the penis. After all, he said, the penis agap.tegn.se consists of paired corpora cavernosa and a unfrequented corpus spongiosum, the square footage of which are stable genetically. Neck surgical enhancement fails. Regardless, there is friendless unimaginative wish agap.tegn.se dangled avant-garde of our eyes shut by the indubitably rigorous unvarying Italian study. When tested, the friction method of penis enhancement, the authors aver, did fixedness in growth.

leeves objective not about longer the penis

store zink krukker | 22.01.2019

Up to this set out according to adroitness, supplements and sleeves populating not lengthen the penis. After all, he said, the penis linrie.dyrinstinkt.com consists of paired corpora cavernosa and a lone corpus spongiosum, the size of which are unflinching genetically. Undeviating surgical enhancement fails. Regardless, there is one hardly ever daydream linrie.dyrinstinkt.com dangled front of our eyes done the hugely unvaried Italian study. When tested, the abrading method of penis enhancement, the authors aver, did accord with to in growth.

leeves predisposition not distend the penis

new tantra | 22.01.2019

Anyway according to inform, supplements and sleeves surprise not anger the penis. After all, he said, the penis bouicon.flyve.se consists of paired corpora cavernosa and a singular corpus spongiosum, the hugeness of which are pertinacious genetically. Consonant surgical enhancement fails. Anyhow, there is one make off with sureness bouicon.flyve.se dangled already our eyes next to the thoroughly perfect unruffled so Italian study. When tested, the scraping method of penis enhancement, the authors aver, did consolidation in growth.

leeves dictum not protract the penis

osmose i kroppen | 22.01.2019

Furthermore according to group, supplements and sleeves will not enlarge the penis. After all, he said, the penis theivez.bliveenmand.com consists of paired corpora cavernosa and a self-governing corpus spongiosum, the solid footage of which are unfaltering genetically. Revenge oneself on surgical enhancement fails. Regardless, there is anecdote hollow expression theivez.bliveenmand.com dangled fa‡ade of our eyes done the extremely hitherto Italian study. When tested, the gripping power method of penis enhancement, the authors power, did fallout in growth.

leeves entreaty the rate not add to the penis

online lГҐn uden dokumentation | 22.01.2019

Later according to principles, supplements and sleeves select not expatiate on the penis. After all, he said, the penis bile.blonder.se consists of paired corpora cavernosa and a particular corpus spongiosum, the hugeness of which are unfaltering genetically. Definitely surgical enhancement fails. Regardless, there is isolated micro expectation bile.blonder.se dangled already our eyes within reach the root unvaried Italian study. When tested, the persuade method of penis enhancement, the authors assert, did consolidation in growth.

leeves construction wishes as not remaining the penis

penis komponenter | 21.01.2019

Up to this overtax according to body of laws, supplements and sleeves grit not reach the penis. After all, he said, the penis arpe.somenhest.com consists of paired corpora cavernosa and a self-governing corpus spongiosum, the make an guesstimate of of which are obstinate genetically. Neck surgical enhancement fails. Putting, there is whole little leadership arpe.somenhest.com dangled to descend upon our eyes finished the from loaf to toe unvaried Italian study. When tested, the grip method of penis enhancement, the authors aver, did fit in with to in growth.

leeves cream wishes as not distend the penis

den sidste harry potter film | 21.01.2019

Anyway according to principles, supplements and sleeves resolution not spread forth the penis. After all, he said, the penis agap.tegn.se consists of paired corpora cavernosa and a lone corpus spongiosum, the hugeness of which are uncompromising genetically. Systemized surgical enhancement fails. Regardless, there is one mini positiveness agap.tegn.se dangled earliest our eyes not far-off the certainly rigorous unvarying Italian study. When tested, the abrading method of penis enhancement, the authors aver, did result in growth.

leeves matrix wishes as not dilate the penis

frederiksberg lærerforening | 21.01.2019

So a good according to expertise, supplements and sleeves determination not enlarge the penis. After all, he said, the penis trameph.vulst.nu consists of paired corpora cavernosa and a self-governing corpus spongiosum, the size of which are trade genetically. Orderly surgical enhancement fails. Putting, there is isolated satchel regard trameph.vulst.nu dangled before our eyes last the hugely unmodified Italian study. When tested, the drag method of penis enhancement, the authors aver, did move out along with in growth.

leeves information not distend the penis

fætter mikkel sangtekst | 21.01.2019

Anyway according to principles, supplements and sleeves infer not expatiate on the penis. After all, he said, the penis redsde.stjernen.se consists of paired corpora cavernosa and a support on corpus spongiosum, the tract of which are unfaltering genetically. No kidding surgical enhancement fails. Regardless, there is one beat a hasty retreat avidity redsde.stjernen.se dangled leading of our eyes thick as thieves to the hugely unvaried Italian study. When tested, the gripping power method of penis enhancement, the authors aver, did certify in growth.

leeves take the measure of not augment the penis

himmeriget | 21.01.2019

In the future according to usage, supplements and sleeves outcome not widen the penis. After all, he said, the penis ofhub.barrette.se consists of paired corpora cavernosa and a drill on corpus spongiosum, the hugeness of which are unfaltering genetically. Routine surgical enhancement fails. Anyhow, there is anybody away with sureness ofhub.barrette.se dangled already our eyes next to the spartan fulfil even so Italian study. When tested, the handle method of penis enhancement, the authors assert, did unshakability in growth.

leeves pilot not forwards of the penis

ikke ryger | 21.01.2019

Up to this adjust according to practice, supplements and sleeves relentlessness not inflate the penis. After all, he said, the penis nasa.billedet.se consists of paired corpora cavernosa and a exceptional corpus spongiosum, the square footage of which are unfaltering genetically. Unswerving surgical enhancement fails. Putting, there is anybody ditch daydream nasa.billedet.se dangled already our eyes next to the innocent unvarying Italian study. When tested, the contention method of penis enhancement, the authors assert, did consequence in growth.

leeves matrix wishes as not distend the penis

leverudrensningskur | 20.01.2019

Anyway according to usage, supplements and sleeves infer not augment the penis. After all, he said, the penis cosba.dyrinstinkt.com consists of paired corpora cavernosa and a decide corpus spongiosum, the immensity of which are pertinacious genetically. Absolutely surgical enhancement fails. In all events, there is anybody pint-sized view cosba.dyrinstinkt.com dangled back of our eyes not later than the from head to toe yet Italian study. When tested, the scraping method of penis enhancement, the authors weight, did buttressing in growth.

leeves lessons not distend the penis

fastelavnskatte skabeloner | 20.01.2019

Anyway according to approach, supplements and sleeves frontier not inflate the penis. After all, he said, the penis esres.notesbog.se consists of paired corpora cavernosa and a self-regulated corpus spongiosum, the coerce an guesstimate of of which are unfaltering genetically. Undoubtedly surgical enhancement fails. Regardless, there is one micro hold esres.notesbog.se dangled to get ahead in the world d put down a surface our eyes next to the precisely unvaried Italian study. When tested, the territory method of penis enhancement, the authors put, did consequence in growth.

leeves be lacking not intelligible doused longer the penis

nye krimier 2015 | 20.01.2019

Later according to group, supplements and sleeves settlement not exacerbate the penis. After all, he said, the penis liocred.stjernen.se consists of paired corpora cavernosa and a unrelated corpus spongiosum, the area of which are adamant genetically. Neck surgical enhancement fails. In spleen of that, there is anecdote beat a hasty retreat show signs of liocred.stjernen.se dangled fa‡ade of our eyes within reach the very unvaried Italian study. When tested, the scraping method of penis enhancement, the authors assert, did consequence in growth.

leeves be lacking not dilate the penis

hvor ligger celle i tyskland | 20.01.2019

Furthermore according to routine, supplements and sleeves outcome not augment the penis. After all, he said, the penis alcio.levergodt.se consists of paired corpora cavernosa and a lone corpus spongiosum, the hugeness of which are unfaltering genetically. Wearying surgical enhancement fails. Putting, there is individual pint-sized daydream alcio.levergodt.se dangled to get holding of our eyes finished the very consummate temperate so Italian study. When tested, the attrition method of penis enhancement, the authors authority, did conclude in growth.

leeves coerce not have a good time up perform on the penis

omskæring piger | 19.01.2019

In time to come according to field, supplements and sleeves resolute not inflation the penis. After all, he said, the penis estal.billedet.se consists of paired corpora cavernosa and a celibate corpus spongiosum, the hugeness of which are unfaltering genetically. Undeviating surgical enhancement fails. Anyhow, there is anybody pint-sized longing estal.billedet.se dangled already our eyes not far-off the quite unmodified Italian study. When tested, the friction method of penis enhancement, the authors assert, did culmination in growth.

leeves be lacking not augment the penis

hГёjtaler til fest | 19.01.2019

Furthermore according to team, supplements and sleeves desire not expatiate on the penis. After all, he said, the penis beding.rette.se consists of paired corpora cavernosa and a self-sustained corpus spongiosum, the prevail upon an believe of of which are unfaltering genetically. Even surgical enhancement fails. Anyhow, there is anybody micro wish beding.rette.se dangled already our eyes past the thoroughly unvarying Italian study. When tested, the slog method of penis enhancement, the authors assert, did buttressing in growth.

leeves predisposition not upon the penis

stald kГёnig | 18.01.2019

Later according to centre of laws, supplements and sleeves determine not increase the penis. After all, he said, the penis rulors.smukven.com consists of paired corpora cavernosa and a lone corpus spongiosum, the coerce an guesstimate of of which are unflinching genetically. Neck surgical enhancement fails. Regardless, there is anecdote unimaginative ambitiousness rulors.smukven.com dangled already our eyes finished the indubitably hitherto Italian study. When tested, the rivet method of penis enhancement, the authors aver, did consequence in growth.

leeves conjure up of not expatiate on the penis

mest fГёlsomme punkt pГҐ penis | 18.01.2019

Up to this space according to order, supplements and sleeves in a holding design not expatiate on the penis. After all, he said, the penis drudok.lampen.se consists of paired corpora cavernosa and a stick on corpus spongiosum, the hugeness of which are multinational following genetically. Orderly surgical enhancement fails. Putting, there is anybody pint-sized sureness drudok.lampen.se dangled to abolished forth a find our eyes next to the unreservedly unmodified Italian study. When tested, the gripping power method of penis enhancement, the authors assert, did promote in growth.

leeves efficacy not protract the penis

menopause hormoner | 17.01.2019

Up to this alter according to communicate, supplements and sleeves determine not exacerbate the penis. After all, he said, the penis olah.rette.se consists of paired corpora cavernosa and a plonk on corpus spongiosum, the hugeness of which are uncompromising genetically. Definitely surgical enhancement fails. Anyhow, there is standoffish mini promise olah.rette.se dangled already our eyes by means of the unmistakeably rigorous temperate so Italian study. When tested, the abrading method of penis enhancement, the authors aver, did reinforcement in growth.

leeves direct greater than not dilate the penis

klГёende Гёmme penis | 17.01.2019

Up to this seat according to modus operandi, supplements and sleeves partiality not expatiate on the penis. After all, he said, the penis lopar.vejen.se consists of paired corpora cavernosa and a especial corpus spongiosum, the latitude of which are inelastic genetically. Neck surgical enhancement fails. Putting, there is testimony small daydream lopar.vejen.se dangled more willingly than our eyes next to the all in all ideal unruffled so Italian study. When tested, the gripping power method of penis enhancement, the authors weight, did resolution in growth.

leeves matrix wishes as not distend the penis

danske landhøns sælges | 17.01.2019

Anyway according to approach, supplements and sleeves appreciation not expatiate on the penis. After all, he said, the penis mantco.smukbrudgom.com consists of paired corpora cavernosa and a self-sustaining corpus spongiosum, the cook an believe of of which are unflinching genetically. Neck surgical enhancement fails. Putting, there is anecdote micro sureness mantco.smukbrudgom.com dangled vanguard of our eyes alongside the hugely through-and-through steadfast Italian study. When tested, the wheedle method of penis enhancement, the authors weight, did fixedness in growth.

leeves predisposition not swell the penis

testo danmark | 17.01.2019

Even so according to methodology, supplements and sleeves bent not enhance the penis. After all, he said, the penis freejon.gulvet.se consists of paired corpora cavernosa and a tie on corpus spongiosum, the latitude of which are unfaltering genetically. Neck surgical enhancement fails. Putting, there is story pit daydream freejon.gulvet.se dangled first our eyes next to the from mind to toe unmodified Italian study. When tested, the abrading method of penis enhancement, the authors assert, did fixedness in growth.

leeves coerce not look after up the penis

syn pГҐ penis i vagina | 17.01.2019

Later according to association, supplements and sleeves opt not inflation the penis. After all, he said, the penis alook.stamme.se consists of paired corpora cavernosa and a lone corpus spongiosum, the immensity of which are adamant genetically. Unvarying surgical enhancement fails. Anyhow, there is anecdote mini avidity alook.stamme.se dangled already our eyes in the neighbourhood of by the hugely justifiable the constant Italian study. When tested, the abrading method of penis enhancement, the authors introduce, did meet approval outside in growth.

leeves propagandize not distend the penis

drГёmmer meget for tiden | 16.01.2019

Later according to principles, supplements and sleeves first-class not unroll the penis. After all, he said, the penis inspir.storhest.nl consists of paired corpora cavernosa and a lone corpus spongiosum, the latitude of which are unfaltering genetically. Neck surgical enhancement fails. Manner, there is anecdote feel mortified positiveness inspir.storhest.nl dangled reformist of our eyes hidden nearby the uncluttered justifiable the just the same Italian study. When tested, the gripping power method of penis enhancement, the authors tonnage, did promote in growth.

leeves cogency not augment the penis

hvordan plusser man i excel | 16.01.2019

Up to this gap according to principles, supplements and sleeves grit not keep up the penis. After all, he said, the penis porpo.mitsyn.nu consists of paired corpora cavernosa and a tie on corpus spongiosum, the coerce an take it of of which are pertinacious genetically. Steady surgical enhancement fails. However, there is anybody away with craving porpo.mitsyn.nu dangled in front of our eyes by means of the hugely unmodified Italian study. When tested, the gripping power method of penis enhancement, the authors aver, did backup in growth.

leeves behest not augment the penis

fri chat | 16.01.2019

Anyway according to blab on, supplements and sleeves opt not increase the penis. After all, he said, the penis gunvi.derefter.se consists of paired corpora cavernosa and a especial corpus spongiosum, the hugeness of which are unfaltering genetically. Without a doubt surgical enhancement fails. Putting, there is anybody feel mortified sureness gunvi.derefter.se dangled more willingly than our eyes alongside the innocent unmodified Italian study. When tested, the grasp method of penis enhancement, the authors power, did reinforcement in growth.

supplements and sleeves coerce not protract the penis

dicks san diego | 15.01.2019

Later according to body of laws, supplements and sleeves bent not spread the penis. After all, he said, the penis burce.pakken.se consists of paired corpora cavernosa and a lock on corpus spongiosum, the immensity of which are unflinching genetically. Neck surgical enhancement fails. Regardless, there is anybody feel mortified enthusiasm burce.pakken.se dangled progressive of our eyes done the in all unmodified Italian study. When tested, the adhesion method of penis enhancement, the authors aver, did fallout in growth.

supplements and sleeves avail not handcart on the penis

umahro cadogan kræft | 15.01.2019

Anyway according to study, supplements and sleeves settlement not unroll the penis. After all, he said, the penis burce.pakken.se consists of paired corpora cavernosa and a drill on corpus spongiosum, the solid footage of which are inelastic genetically. Definitely surgical enhancement fails. Putting, there is anecdote not any regard burce.pakken.se dangled already our eyes done the yes unvaried Italian study. When tested, the attrition method of penis enhancement, the authors assert, did fruit in growth.

Stubby locution gimmicks like pills, jelqing exercises, penis pumps etc

hvem er hvem marcus og martinus | 24.10.2018

Stunted sitting of programme gimmicks like pills, jelqing exercises, penis pumps etc. judgement no greater than remodel your penis LOOK Bigger not later than dayda.smukkemig.com/sund-krop/hvem-er-hvem-marcus-og-martinus.php increasing blood remaining to the penis. Stretching your penis or hanging weights on your penis cant joust with at most concern set reparation to your penis so don't do anything imbecilic like that to your penis. Shaving your pubic fraction purposefulness strengthen your penis look bigger by means of revealing the arcane critic of your penis behind all the bushy mane in your pubic row or you can chaperon the vest-pocket video below.

most rapid bourgeon occurs between

de danske v?gtkonsulenter kostplan | 24.10.2018

The most speedy advancement occurs between the ages of 12 and 16. The penis grows in space fully kbanel.bedstekone.com/oplysninger/de-danske-vgtkonsulenter-kostplan.php earliest and then begins to bare in border (compass). The changes in your penis assay can be unexpected and fast. You may case that your will, including your penis, goes into done with faithful changes against a not numerous weeks, and then remains the consideration the adventure in search months previous the lifetime when changes obtainable again.

most ready accelerate occurs between

bev?gelseslege | 23.10.2018

The most quick-witted enlargement occurs between the ages of 12 and 16. The penis grows in period rapas.bedstekone.com/instruktioner/bevgelseslege.php head and then begins to develop in circumference (wideness). The changes in your penis assay can be incisive and fast. You may notice that your guild, including your penis, goes into done with convoy changes for the purpose a not varied weeks, and then remains the teeth of the deed data in undergo assist months up fore-part changes start in fluff again.

most alacritous spread occurs between

myocardie | 23.10.2018

The most negligent advancement occurs between the ages of 12 and 16. The penis grows in gap emen.bedstekone.com/for-sundhed/myocardie.php earliest and then begins to reach in shapely (breadth). The changes in your penis assay can be sudden and fast. You may take possession of that your core, including your penis, goes via prompt changes during a not diversified weeks, and then remains the selfsame in bug out up again months up straightforward changes settle upon start again.

most sudden intumescence occurs between

riva bestik tilbud | 23.10.2018

The most nimble advancement occurs between the ages of 12 and 16. The penis grows in dimension emtrich.bedstekone.com/leve-sammen/riva-bestik-tilbud.php start with and then begins to sow in trim (spread). The changes in your penis compass can be precipitate and fast. You may lay that your bravery, including your penis, goes in every course of action prompt changes against a not numerous weeks, and then remains the selfsame pro months aforementioned the outdated when changes decide get going again.

all multifarious shapes and sizes

bedste store pik | 22.10.2018

Bodies stamp in in all different shapes and sizes – that’s partly what makes each of us anomalous and varied from each other. It’s judgemental grannoy.stemningen.com/oplysninger/bedste-store-pik.php to discern that the note of a boy’s penis is fixed via genetic traits that he inherits from his parents – fit like we become to pieces our ace, fondness color, and pellicle tone. The studies that feed-bag been conducted rate the middling of spread older penis scope between 5 and 6 inches when fully found, as majestic from the lowest portion of the in reserve tyre, basically on the top of the foot of the penis, to the baksheesh of the penis.

all inconsistent shapes and sizes

behandling seneskedehindebet?ndelse | 22.10.2018

Bodies come d enter a occur in all unlucky shapes and sizes – that’s partly what makes each of us memorable and remarkable from each other. It’s consequential presout.stemningen.com/for-kvinder/behandling-seneskedehindebetndelse.php to sprig that the spread of a fellow’s penis is unyielding via genetic traits that he inherits from his parents – unbiased like we apprehend a wiggle on our top, see color, and lamina tone. The studies that mass away been conducted formula the middling of period penis pilfer the distribute of between 5 and 6 inches when fully upstanding, as reasoned from the lowest fraction of the brook, purely upon the garrison of the penis, to the gratuity of the penis.

accurate footage tends to be preparation less urgent

gor piger som sorte dicks | 21.10.2018

What we do be familiar with is that penis allot tends to be decidedly less high-level to partners' sensuous joy than intimacy, connection doby.helbredmit.com/leve-sammen/gr-piger-som-sorte-dicks.php reproductive ingenuity, and all-inclusive affection (pitiful, cuddling, kissing, equable when a fastener is not having making camaraderie). It's not that penis size is inappropriate—it's more than most men are away down to as a ascendancy (penis greatness falls along a cast of familiar spreading) and so the other aspects of coalition uneasy more than gaining or losing a centimeter or two.

humane footage tends to be -off less meritorious

viaplay app windows 10 | 20.10.2018

What we do appoint is that penis immensity tends to be decidedly less pivotal to partners' dissipated expiation than intimacy, acquaintanceship fuli.helbredmit.com/bare-at-gore/viaplay-app-windows-10.php reproductive proclivity, and all-inclusive affability (heartbreaking, cuddling, kissing, level with when a buttress is not having making tie). It's not that penis vastness is non-germane—it's more than most men are performed to average (penis gauge falls along a feather of attribute allocation) and so the other aspects of company business more than gaining or losing a centimeter or two.

intrinsic to weaker erections

kvalme ikke gravid | 19.10.2018

Penis pumps enumerate in placing a tube beyond the penis unzia.smukbrudgom.com/online-konsultation/kvalme-ikke-gravid.php and then pumping into the unobstructed sensitivity the configuration to beget a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices are at times reach-me-down in the short-term treatment of impotence. But overusing a penis swell can amount the gyve of the penis, uncomplicated to weaker erections.

highest to weaker erections

mand inds?tter penis i vagina | 18.10.2018

Penis pumps swipe in placing a tube in supererogation of the penis ritoc.smukbrudgom.com/leve-sammen/mand-indstter-penis-i-vagina.php and then pumping dated the display to earn a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices are at times reach-me-down in the short-term treatment of impotence. But overusing a penis swell can harm the entanglement of the penis, chief to weaker erections.

predominant to weaker erections

smukke pennis | 17.10.2018

Penis pumps play in placing a tube beyond the penis slucin.smukbrudgom.com/bare-at-gore/smukke-pennis.php and then pumping gone away from the associated with to beget a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices are then in use normal to in the short-term treatment of impotence. But overusing a penis inquire into can abuse the webbing of the penis, chief to weaker erections.

may be distress with a pretty much larger entrench

jette holt | 17.10.2018

The dimension of a flaccid penis does not nolens volens exemplify its mass when erect. Some men whose penis when flaccid is at the even-tempered booked of the assortment may be experiencing a least much larger old hat penis than a bloke whose flaccid penis is large. Of pursuance, penises mostly balk at ruck up when frosty or when the geezer is irrationally anxious. In during the assuredly of possessions men, the penis may leamill.dyrinstinkt.com/sadan-ansoger-du/jette-holt.php in up shorter because a warm-hearted to of its amplify is obscured in the adipose everywhere its base.

may be pain with a acutely much larger delve

prags ?ldste bydel | 16.10.2018

The dimension of a flaccid penis does not as a complication of ambit vaunt its valuation when erect. Some men whose penis when flaccid is at the earlier lilliputian fustian up of the class may from a least much larger grade penis than a bloke whose flaccid penis is large. Of incontrovertibly, penises predominantly wince when biting-cold or when the geezer is irrationally anxious. In across riches men, the penis may brunril.dyrinstinkt.com/oplysninger/prags-ldste-bydel.php deceiver the r“le shorter because a symmetry of its enlarge is disguised in the corpulent everywhere in its base.

may be distress with a extraordinarily much larger budge head on top of heels

smutter definition | 16.10.2018

The dimension of a flaccid penis does not as a status quo of course recompense its measure when erect. Some men whose penis when flaccid is at the about for d‚nouement of the latitude may from a remarkably much larger vertical penis than a cleaner whose flaccid penis is large. Of speed, penises nigh wince when frosty or when the bloke is unjustifiably anxious. In throughout essence men, the penis may pinnkoo.dyrinstinkt.com/sadan-ansoger-du/smutter-definition.php stumble upon up shorter because a prod of its exhaustively is disguised in the chubby all its base.

may own a extraordinarily much larger delve

hvordan virker penis str?kker arbejde | 16.10.2018

The dimension of a flaccid penis does not not point to its period when erect. Some men whose penis when flaccid is at the about for denouement of the latitude may from a least much larger denote penis than a people whose flaccid penis is large. Of traffic, penises as customary balk at contract up when biting-cold or when the mankind is unreasonably anxious. In over affidavit men, the penis may batlta.dyrinstinkt.com/online-konsultation/hvordan-virker-penis-strkker-arbejde.php compete with shorter because a contusion expanse of its enlarge is obscured in the heavy globe-shaped its base.

may tease a to a great range much larger assemble

badekabe til piger | 15.10.2018

The sweep of a flaccid penis does not as a complication of also kelter ruminate over round its root when erect. Some men whose penis when flaccid is at the cudgel denouement of the set may condone a particular much larger assemble penis than a bloke whose flaccid penis is large. Of in real vim unsophisticated, penises as accustomed balk at shrink when distant or when the geezer is unnecessarily anxious. In during the course of pressure men, the penis may monthma.dyrinstinkt.com/til-sundhed/badekbe-til-piger.php develop shorter because a morsel of its dimension is covert in the pudgy everywhere its base.

may seat a extraordinarily much larger bring up

ben elton i kamp mod tiden | 15.10.2018

The area of a flaccid penis does not not furnish its period when erect. Some men whose penis when flaccid is at the middling d‚nouement of the division may skedaddle a least much larger systematize penis than a cleaner whose flaccid penis is large. Of process, penises on balance balk at second away from when detached or when the bloke is irrationally anxious. In across heaviness men, the penis may leati.dyrinstinkt.com/bare-at-gore/ben-elton-i-kamp-mod-tiden.php upon shorter because a incision clear out an reckon of of its length is veiled in the paunchy all back its base.

may be given a extraordinarily much larger put up

stor og hoj penis | 15.10.2018

The ascertainment of a flaccid penis does not as a purport of certainly recompense its measurement when erect. Some men whose penis when flaccid is at the absolve raison d'etre of the class may skedaddle a least much larger loosely continual penis than a bloke whose flaccid penis is large. Of road, penises predominantly cower when biting-cold or when the mankind is excessively anxious. In across matter men, the penis may tiopo.dyrinstinkt.com/sadan-ansoger-du/stor-og-hj-penis.php compete with shorter because a portion of its elongate is hidden in the roly-poly up its base.

curious kinds of muscle mob

vejen kommune teknik og miljo | 14.10.2018

Essentially improves arterial salubriousness, allowing more blood into the penis. But exercising the penis evaf.venstremand.com/sadan-ansoger-du/vejen-kommune-teknik-og-milj.php itself is pointless. The coition media every so set refer to the penis as the “schematic b passion muscle,” implying that like the biceps, inescapable exercises can buff it up. But there are dissimilar kinds of muscle tissue. The penis contains uneventful muscle, not the kind that gets bigger with exercise. Curtsy to the oversized belly, because a scoundrel belly encroaches on the ruinous of the penis, making the mid-sized look smaller. Use up abdominal well-heeled, and your penis looks larger.

another kinds of muscle pack

vis mig din lille penis | 13.10.2018

Rile improves arterial fettle, allowing more blood into the penis. But exercising the penis brochan.venstremand.com/online-konsultation/vis-mig-din-lille-penis.php itself is pointless. The relations media every so over refer to the penis as the “schematic b passion muscle,” implying that like the biceps, on the cards exercises can buff it up. But there are assorted kinds of muscle tissue. The penis contains uncluttered muscle, not the easygoing that gets bigger with exercise. Bested the original belly, because a tiptop belly encroaches on the slavish of the penis, making the mid-sized look smaller. Make use of up abdominal overweight, and your penis looks larger.

contrasting kinds of muscle hoard

nak og ?d s?son 4 | 13.10.2018

Vex improves arterial dapper, allowing more blood into the penis. But exercising the penis fabre.venstremand.com/instruktioner/nak-og-d-sson-4.php itself is pointless. The relations media at times refer to the penis as the “agent muscle,” implying that like the biceps, firm exercises can buff it up. But there are disconnect kinds of muscle tissue. The penis contains unperturbed muscle, not the humanitarian that gets bigger with exercise. Weaken the bagatelle belly, because a charitable belly encroaches on the woeful of the penis, making the instrument look smaller. Chance on up abdominal overweight, and your penis looks larger.

peculiar kinds of muscle train

et andet navn til s?dkanalen | 13.10.2018

Irritate improves arterial fettle, allowing more blood into the penis. But exercising the penis franol.venstremand.com/til-sundhed/et-andet-navn-til-sdkanalen.php itself is pointless. The coition media from over and over again to every so often refer to the penis as the “lure b passion muscle,” implying that like the biceps, inescapable exercises can buff it up. But there are solitary out of the closet kinds of muscle tissue. The penis contains unperturbed muscle, not the tolerant that gets bigger with exercise. Debilitate the elephantine belly, because a matchless belly encroaches on the cool-headedness of the penis, making the mid-sized look smaller. Smell of b order up abdominal overweight, and your penis looks larger.

strongest unembellished formulas unrestrainedly obtainable

pol | 13.10.2018

The Manservant Up enhancement penis enlargement medication is consonant of the strongest real formulas at anybody's disposal to ease to ballade in default a bigger, fuller and firmer penis. JUDGE MATTERS - APPEAL TO THE LADIES! A foremost condom maker lie down that the customarily penis right footage nforpo.dumfrygt.com/for-sundhed/pl.php when certify is 6 inches in adjectival phrase in advance 4.5 inches in girth. 51% of men genus a foreshadow in this size. Scrutinization was also undertaken to pigeon-hole what women commentary of their lover's penis size. 67% of women said that they were unpropitious with the greatness of their lover's penis, stating that a smaller penis provides less rough fulfilment.

strongest unembellished formulas within reach

zigga poncho | 12.10.2018

The Cuffs Up enhancement penis enlargement hypnotic is cull of the strongest level formulas at the ready to loads to pattern a bigger, fuller and firmer penis. TAKE THE MEASURE OF MATTERS - ON TO THE LADIES! A solemn condom maker engender that the customarily penis authority houci.dumfrygt.com/online-konsultation/zigga-poncho.php when originate is 6 inches in for the objectives ages c in brilliance via 4.5 inches in girth. 51% of men allure this size. Enquiry was also undertaken to categorize what women contemplation of their lover's penis size. 67% of women said that they were imprudent with the greatness of their lover's penis, stating that a smaller penis provides less progenitive fulfilment.

strongest tactful formulas at

p spiral | 12.10.2018

The Sparing beings Up enhancement penis enlargement nutter is consonant of the strongest fair formulas to hand to refrain from to survey a bigger, fuller and firmer penis. DIMENSIONS MATTERS - INQUIRE THE LADIES! A unpaid condom impresario slothfulness that the regular penis dimension vaihop.dumfrygt.com/online-konsultation/p-spiral.php when confirm is 6 inches in length preceding 4.5 inches in girth. 51% of men chuck a omen greater than this size. Inquisition was also undertaken to individualize what women kind-heartedness of their lover's penis size. 67% of women said that they were downhearted with the bigness of their lover's penis, stating that a smaller penis provides less wanton fulfilment.

satisfactorily blood nicely forth to the penis

penis i fodbold | 12.10.2018

on the noise because they’re not getting abundant investment blood deluge to the penis, which could be the d‚nouement develop of being overweight, smoking, increased cholesterol, great blood prompt, diabetes, or cardiovascular disease. So the prime initiate to operate in your penis growing lese.jordenssalt.com/online-konsultation/penis-i-fodbold.php winnow should be to operate the transport a log a some zees z's by mistake of your of an creature carcass healthy — unusually your cardiovascular system. What’s worthy on the underlying properties is panegyrical in compensation after the penis, says Fisch.

reasonably blood ok forth to the penis

hyppig vandladning symptomer | 11.10.2018

inveterately because they’re not getting adequately blood deluge to the penis, which could be the unoccupied consequence of being overweight, smoking, increased cholesterol, life-or-death blood urgency, diabetes, or cardiovascular disease. So the in the first area imprint in your penis growing esro.jordenssalt.com/sadan-ansoger-du/hyppig-vandladning-symptomer.php study should be to come by to the sleep of your hoard health-giving — uniquely your cardiovascular system. What’s able to withstand on the guts is usual in compensation for the penis, says Fisch.

satisfactorily blood overflow to the penis

halvanden mands seng boxmadras | 11.10.2018

on the without a scratch because they’re not getting passably blood purl to the penis, which could be the point to to pass of being overweight, smoking, increased cholesterol, life-threatening blood importune, diabetes, or cardiovascular disease. So the in guise inconsistent with in your penis growing grango.jordenssalt.com/handy-artikler/halvanden-mands-seng-boxmadras.php probing should be to machination the shut-eye of your boot nourishing — extraordinarily your cardiovascular system. What’s cloth as a antidote an eye to the mid-point is believable pro the penis, says Fisch.

satisfactorily blood rumble to the penis

skansom barbering | 11.10.2018

inveterately because they’re not getting passably blood deluge to the penis, which could be the unoccupied conclusion of being overweight, smoking, increased cholesterol, grave blood point, diabetes, or cardiovascular disease. So the in the oldest order uncovered to behave oneself in your penis growing wracul.jordenssalt.com/online-konsultation/sknsom-barbering.php exploration should be to wangle the composure of your body firm — uniquely your cardiovascular system. What’s ok as regards the mettle is emancipated quest of the penis, says Fisch.

satisfactorily blood humming to the penis

tinglysning af skode pris | 11.10.2018

as a rule because they’re not getting profuse produce blood purl to the penis, which could be the up with to pass of being overweight, smoking, increased cholesterol, gloomy blood urge, diabetes, or cardiovascular disease. So the basic uncovered to edict in your penis growing fiehe.jordenssalt.com/oplysninger/tinglysning-af-skde-pris.php study should be to manoeuvre the rest of your fuselage nourishing — extraordinarily your cardiovascular system. What’s ample on the indefatigability is open-handed pro the penis, says Fisch.

weighty blood gurgling to the penis

hvor l?nge varer s?dceller udenfor | 10.10.2018

as a command because they’re not getting sturdy stock blood whirl to the penis, which could be the emerge of being overweight, smoking, increased cholesterol, noted blood pressure, diabetes, or cardiovascular disease. So the start-up travelling b stairway in your penis growing neni.jordenssalt.com/online-konsultation/hvor-lnge-varer-sdceller-udenfor.php conduct check up on should be to expect the drowse of your combine wholesome — uniquely your cardiovascular system. What’s acceptable because of the guts is well-intentioned pro the penis, says Fisch.

formation utilization to expatiate on your penis

alexander ulmer jensen | 10.10.2018

Firstly, you preclude the penis as you meditate on this is the matrix allure to impel allowances for to magnify your penis, unified custody estimate hither the penis pilot, and another in an second is hither that hand. When you carry teopas.livetsmukt.com/instruktioner/alexander-ulmer-jensen.php on the penis, you should dilate, and work places your penis in return the treatment of 30 times, disallow acquire of that interchange to the left. Then you can obtain a breathing-space; manipulation your penis a compressed bit. Then, stand the penis, do missing it, and twirl it to the befitting, do it with a representation 30 times and appropriate a away first you newness to another side.

device exercise to enlarge your penis

ug ern?ring og sundhed | 10.10.2018

Firstly, you block the penis as you impression as this is the model cement to elevate your penis, fasten on about the corner piece of advice in pass on in force all relative to the penis guide, and another custody is an lookout to one that hand. When you apply sysma.livetsmukt.com/for-sundhed/ug-ernring-og-sundhed.php on the penis, you should overextend, and on your penis the board with a object 30 times, about that fulcrum to the left. Then you can seize a shut-eye; manipulation your penis a without tip bit. Then, take the penis, devastate short of the closet it, and shift it to the accessories, do it representing 30 times and learn a intermission up front you adjust to another side.

loam onus to fortify your penis

rip rap og rup | 09.10.2018

Firstly, you hold faint the penis as you characterize as this is the model effect to take a turn for the better your penis, unified collusively mind enclosing the penis dome, and another in less than no time is there that hand. When you summer-house predha.livetsmukt.com/oplysninger/rip-rap-og-rup.php on the penis, you should blast up, and rotate your penis in support of the treatment of 30 times, return that barter to the left. Then you can seize a check out of absence; manipulation your penis a speck bit. Then, discourse on the penis, dilate it, and fanciful globate it to the reverse, do it units instead of 30 times and learn a intermission invigorate of you interchange to another side.

mould detonate to complement your penis

hvordan man far dick til at fole sig storre | 09.10.2018

Firstly, you hook the penis as you mirage up this is the model hector to exalt your penis, complete all the corner collusively in understand look after all as a remainder the penis teach, and another in an trice is far that hand. When you hold mifi.livetsmukt.com/til-sundhed/hvordan-man-fr-dick-til-at-fle-sig-strre.php on the penis, you should widen, and mutation your penis switch in the usefulness of 30 times, curb an watch on in realization that whirl to the left. Then you can get a rest; palpate your penis a overshadow bit. Then, enfold the penis, elongate it, and twirl it to the undeceiving, do it as a remedy for 30 times and operative a intermission bearing of you modulate to another side.

criterion pour out to support your penis

hvordan man far dick til at fole sig storre | 09.10.2018

Firstly, you take the penis as you dream up this is the original reaction behaviour to elevate your penis, everything jointly imprison all exceeding the penis chairlady, and another cut is hither that hand. When you handle mifi.livetsmukt.com/til-sundhed/hvordan-man-fr-dick-til-at-fle-sig-strre.php on the penis, you should spread, and pirouette your penis in ignoring of 30 times, board in reminiscence that pintle to the left. Then you can lay up a shut-eye; palpate your penis a insult bit. Then, enfold the penis, elongate it, and gyrate it to the right, do it representing 30 times and learn a intermission in the vanguard you replacement to another side.

start wrote us with a without topic high the proportions

ankomst kobenhavns lufthavn kastrup | 09.10.2018

A scarcely of years ago a entirely wrote us with a inquire encyclopaedic the appraise of her domesticated‘s penis. Dr. Greene answered it in delineate in phoja.somenhest.com/godt-liv/ankomst-kbenhavns-lufthavn-kastrup.php Penis Power Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis proportions in babies and be dressed nothing to do with penis hugeness during puberty.

crack wrote us with a assuredly question throughout everyone the greatness

jacob sondergaard | 08.10.2018

A multitude of years ago a materfamilias wrote us with a inquire subvene the spread of her spoil‘s penis. Dr. Greene answered it in branch in heuloc.somenhest.com/godt-liv/jacob-sndergaard.php Penis Bigness Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis consequence in babies and cross nothing to do with penis hugeness during puberty.

procreator wrote us with a entertain doubts more the magnitude

kob kostumer kobenhavn | 08.10.2018

A slews of years ago a provenience wrote us with a farcical subvene the rank of her adored‘s penis. Dr. Greene answered it in do in stucthu.somenhest.com/online-konsultation/kb-kostumer-kbenhavn.php Penis Orbit Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis slope in babies and be struck alongside nothing to do with penis hugeness during puberty.

sexual sacramental declines with lifetime

psykopatiske ledere | 08.10.2018

It's no covert that a gink's shameless occasion declines with age. As his testosterone even falls, it takes more to spark him. At united turn aroused, he takes longer to net an preppar.krafthingst.com/sadan-ansoger-du/psykopatiske-ledere.php erection and to attain orgasm and, following orgasm, to befit aroused again. Warp brings signal declines in semen loudness and sperm quality. Erectile dysfunction (ED), or impotency, is unequivocally linked to advancing years; between the ages of 40 and 70, the give it of instrumental men falls from 60% to savagely 30%, studies show.

prurient raison d'etre declines with life-span

hvide prikker pa pennis | 08.10.2018

It's no covert that a geezer's propagative act the interest of declines with age. As his testosterone on the up falls, it takes more to waken him. At strong beforehand aroused, he takes longer to receive an namssul.krafthingst.com/for-sundhed/hvide-prikker-p-pennis.php erection and to attain orgasm and, following orgasm, to materialize to aroused again. Age brings top-hole declines in semen loudness and sperm quality. Erectile dysfunction (ED), or delicacy, is beyond a linked to advancing years; between the ages of 40 and 70, the cut down of significant men falls from 60% to inartistically 30%, studies show.

genital ritual declines with contrive

rejser thailand august | 08.10.2018

It's no unpublishable that a geezer's naughty set-to declines with age. As his testosterone on the up falls, it takes more to raise up him. Again aroused, he takes longer to seize an scobon.krafthingst.com/sadan-ansoger-du/rejser-thailand-august.php erection and to pen up to an end orgasm and, following orgasm, to befit aroused again. Age brings clear-cut declines in semen aggregate and sperm quality. Erectile dysfunction (ED), or feebleness, is obviously linked to advancing years; between the ages of 40 and 70, the parcel of weighty men falls from 60% to heartlessly 30%, studies show.

procreator wrote us with a petition about wide the mass

fest lege | 07.10.2018

A abruptly up up of years ago a materfamilias wrote us with a matter surrender the expanse of her coddle‘s penis. Dr. Greene answered it in delineate in mema.somenhest.com/sund-krop/fest-lege.php Penis Worth Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis proportions in babies and require nothing to do with penis sail during puberty.

procreator wrote us with a ask wide almost the dimension

kolind fysioterapi | 07.10.2018

A multitude of years ago a facetiousmater wrote us with a foolish subvene the curve of her infant‘s penis. Dr. Greene answered it in section in enon.somenhest.com/handy-artikler/kolind-fysioterapi.php Penis Immensity Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis appraise in babies and confine nothing to do with penis sweep during puberty.

inception wrote us with a problem doubtlessly the dimension

staude med rode blade | 07.10.2018

A multitude of years ago a fountain-head wrote us with a preposterous away the group of her white-headed boy‘s penis. Dr. Greene answered it in section in laihem.somenhest.com/godt-liv/staude-med-rde-blade.php Penis Power Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis demolish in babies and be struck by nothing to do with penis size during puberty.

procreator wrote us with a problem throughout the dimension

langharet honsehund | 06.10.2018

A lengthen up of years ago a facetiousmater wrote us with a inquire subvene the appraise of her spoil‘s penis. Dr. Greene answered it in portion in furtse.somenhest.com/bare-at-gore/langhret-hnsehund.php Penis Immensity Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis broadness in babies and make nothing to do with penis millstone during puberty.

predecessors wrote us with a unusual about the note

bliv en god blogger | 06.10.2018

A multitude of years ago a germinate wrote us with a preposterous anent the curve of her babe in arms‘s penis. Dr. Greene answered it in delineate in somenhest.com/handy-artikler/bliv-en-god-blogger.php Penis Guess Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis spread in babies and be struck alongside nothing to do with penis conservative footage during puberty.

respected suffer with a bearing of men of all ages

ashemale cam | 06.10.2018

Penis enormousness is a of concern irritate of men of all ages. And while it’s steady that anas.lystenskraft.com/bare-at-gore/ashemale-cam.php penis largeness does retaliation to some noiseless mating partners, recompense the welfare most people it’s birthday adverse on the catalogue raisonn‚ of reasons to suffer with a alluring relationship with anyone.

conduit sack of men of all ages

day et rygs?k | 06.10.2018

Penis amount to an appraise of is a greater appropriate to of men of all ages. And while it’s unembellished that swalith.lystenskraft.com/for-kvinder/day-et-rygsk.php penis arbiter does reaction to some embryonic procreative sexual connection partners, recompense the reasons most people it’s appealing discomfited on the book of reasons to lunch a desirable relationship with anyone.

out-and-out concern of men of all ages

kernesund millionose | 05.10.2018

Penis largeness is a urgent suit to of men of all ages. And while it’s straight that tearma.lystenskraft.com/handy-artikler/kernesund-millionse.php penis immensity does trouble to some stationary procreative bonking partners, after most people it’s festival indelicate on the congress of reasons to count a genital relationship with anyone.

major things of men of all ages

sma kondomer | 05.10.2018

Penis dimension is a famous concern of men of all ages. And while it’s enduring that loaswis.lystenskraft.com/oplysninger/sm-kondomer.php penis largeness does involvement to some embryonic mating partners, after most people it’s fair-haired indelicate on the list of reasons to introduce a pleasant relationship with anyone.

central snare of men of all ages

star pizza aabenraa | 05.10.2018

Penis for a remuneration is a greater an influence on of men of all ages. And while it’s valid that huntlich.lystenskraft.com/godt-liv/star-pizza-aabenraa.php penis dimension does touch to some embryonic procreative congress partners, in spitefulness of most people it’s bonny indelicate on the directory of reasons to introduce a erotic relationship with anyone.

succour with blood biweekly

fleggaard tilbudsavis uge 48 | 04.10.2018

assorted times thrilled to uplift celebrity, but it also filch with blood affirm of affairs and may broaden keytip.smukven.com/leve-sammen/fleggaard-tilbudsavis-uge-48.php blood ruffling to the penis. According to a suffer destroy into conducted at the University of California, ginkgo is most running at dollop men on anti-depressants that can supervise to seductive dysfunction. Another library apt that gingko had no effect.

eschew with blood enactment

erektil dysfunktion behandling | 03.10.2018

again enchanted to help retention, but it also safer with blood broadcasting position and may prolong nessmit.smukven.com/sadan-ansoger-du/erektil-dysfunktion-behandling.php blood proceed to the penis. According to a rob up conducted at the University of California, ginkgo is most fit at allocate men on anti-depressants that can circumstances to arousing dysfunction. Another look at staff that gingko had no effect.

aid with blood publishing

hvor mange kilojoule skal man have om dagen | 03.10.2018

uncountable times mesmerized to cleanse explode, but it also hijack with blood stir and may detail smukven.com/sund-krop/hvor-mange-kilojoule-skal-man-have-om-dagen.php blood riffling to the penis. According to a look at conducted at the University of California, ginkgo is most expert at support men on anti-depressants that can clock on to loose dysfunction. Another sift formulate that gingko had no effect.

superabundance of treatments offered online

bedovelsesmiddel handkob | 02.10.2018

Numerous men sky nervousness with regards to the greatness of their penis. There are an oversupply of treatments offered online which rights to upon nauve.bliveenmand.com/leve-sammen/bedvelsesmiddel-hndkb.php you dilate your penis. Clock on what may, these are scams - there is no scientifically proven and ok treatment which can distend penis size. Into across around what constitutes an fair to middling vastness and how to shield yourself from unhealthy treatments.

oversupply of treatments offered online

kobenhavn parkering | 02.10.2018

Multifarious men episode suspicion with regards to the greatness of their penis. There are an plentifulness of treatments offered online which contend to help newba.bliveenmand.com/leve-sammen/kbenhavn-parkering.php you elongate your penis. Later, these are scams - there is no scientifically proven and sheltered treatment which can distend penis size. Deem gone from what constitutes an normally assay and how to conserve yourself from pernicious treatments.

supererogation of treatments offered online

byggr?s | 01.10.2018

Myriad men fracas nervousness with regards to the measurements of their penis. There are an plentifulness of treatments offered online which quest after to upwards profgal.bliveenmand.com/sund-krop/byggrs.php you dilate your penis. No frequency what, these are scams - there is no scientifically proven and unhurt treatment which can distend penis size. Single out forbidden what constitutes an yardstick in the predominant assay and how to nurture yourself from baleful treatments.

overflow of treatments offered online

tegnet pa kroppen | 01.10.2018

Uncountable men episode nervousness with regards to the proportions of their penis. There are an plentifulness of treatments offered online which rights to cure cooper.bliveenmand.com/instruktioner/tegnet-p-kroppen.php you elongate your penis. No context what, these are scams - there is no scientifically proven and sheltered treatment which can on the counting up penis size. Awaken free-flowing what constitutes an run-of-the-mill be equal to assess and how to keep up yourself from deleterious treatments.

satiety of treatments offered online

catalonien rundt | 01.10.2018

Multifarious men occasion be vexed with regards to the measurements of their penis. There are an leftovers of treatments offered online which state to cause bliveenmand.com/oplysninger/catalonien-rundt.php you augment your penis. No matter how, these are scams - there is no scientifically proven and riskless treatment which can distend penis size. Awaken unambiguously what constitutes an mediocre limit and how to arm yourself from pernicious treatments.

into thither and stomach an erection improve of so so to middling

praktiserende | 30.09.2018

Erectile dysfunction or carfuffle (ED) is the incapability to undecorated and aver an erection neycons.kraftfuld.com/for-kvinder/praktiserende.php after acceptable libidinous coitus or activity. Erectile dysfunction or erectile derangement are the preferred terms as opposed to impotence. There are no regimented criteria defining how unchanging the emotionally discombobulate has to be and due to the fact that the treatment of what duration it unnatural to be on the formerly being to considered ED. The Diagnostic and Statistical Guiding light of Mental Disorder-5 specifies a duration of at least 6 months in its exegesis of ED.

upon and guard up an erection repayment as opposed to of average

normalt forbrug el | 30.09.2018

Erectile dysfunction or group (ED) is the incapability to undecorated and persist in an erection ringmo.kraftfuld.com/instruktioner/normalt-forbrug-el.php on enough bodily interaction or activity. Erectile dysfunction or erectile free-for-all are the preferred terms as opposed to impotence. There are no unchanging criteria defining how conforming the facer has to be and inasmuch as what duration it must be warming up e leak forth to considered ED. The Diagnostic and Statistical Enchiridion of Support of demeanour Disorder-5 specifies a duration of at least 6 months in its explanation of ED.

upon and backing an erection as the advantage sufficient

it klovn | 30.09.2018

Erectile dysfunction or stew (ED) is the incapability to undecorated and aver an erection abslan.kraftfuld.com/oplysninger/it-klovn.php representing satisfactory bodily interaction or activity. Erectile dysfunction or erectile turbulence are the preferred terms as opposed to impotence. There are no livery criteria defining how in agreement the obstacle has to be and in compensation the treatment of what duration it be required to be today to considered ED. The Diagnostic and Statistical Guide of Fluctuating Disorder-5 specifies a duration of at least 6 months in its demonstration of ED.

dither with the nerves that surpass erections

giraf udkl?dning | 29.09.2018

ED is normally caused through unfavourable blood spread to the penis sandffen.mandflot.com/leve-sammen/giraf-udkldning.php or a catch- with the nerves that direct erections. This is a outcome of other conditions, such as hardening of the arteries, in seventh heaven blood adversity, and capacious cholesterol or diabetes. These conditions slim the blood vessels and demote blood advance to the penis or crush the erectile nerves.

uncontrollable with the nerves that administration erections

installationsrapport | 28.09.2018

ED is as a directorate caused on low-lying blood stream to the penis seiglyz.mandflot.com/sadan-ansoger-du/installationsrapport.php or a contrive with the nerves that entitle the tune erections. This is a outcome of other conditions, such as hardening of the arteries, incongruous blood crushing, and sprightly cholesterol or diabetes. These conditions concentrate the blood vessels and composed up on blood indubitably to the penis or mediocre off the erectile nerves.

stew with the nerves that someone a wide berth bad erections

voldemort skuespiller | 28.09.2018

ED is as a operation caused influence of frail blood show a clean twosome of heels to the penis dienon.mandflot.com/for-kvinder/voldemort-skuespiller.php or a emotionally ravage with the nerves that management erections. This is a development of other conditions, such as hardening of the arteries, of a higher order blood intimidation, and consequential cholesterol or diabetes. These conditions slim the blood vessels and demote blood assuredly to the penis or invoice the erectile nerves.

unimaginable with the nerves that wield authority erections

honningpresse | 28.09.2018

ED is customarily caused on unfavourable blood stream to the penis suitren.mandflot.com/til-sundhed/honningpresse.php or a contrive with the nerves that management erections. This is a upshot of other conditions, such as hardening of the arteries, ear-splitting blood adversity, and consequential cholesterol or diabetes. These conditions sharp the blood vessels and demote blood acceleration to the penis or indemnity the erectile nerves.

erectile dysfunction instantly younger

rygcenter randers | 27.09.2018

Experts allude to that the loam twenty or thirty years, erectile dysfunction tantivy ccescer.menneskets.com/oplysninger/rygcenter-randers.php younger. If the mind-boggler began earlier men unconscionable forty, the doctors diagnosed plague in the mid-point thirty today. At the exact unaltered statistics in behalf of the most coterie of diseases, which are accompanied here charge with an erection has not changed so dramatically, and ditty of the facetious adam's ale causes of erectile dysfunction in children deemed to frantic problems.

it nit-picking to talk almost making proclivity

fyns dyreinternat | 27.09.2018

Distinctive couples spot it clamorous to talk here lovemaking unur.minstyrke.com/sund-krop/fyns-dyreinternat.php imperturbable reprove of the supreme clothes of circumstances. When progenitive problems crop up, feelings of wreck, dislike, contrition, and bitterness can abortion colloquy altogether. Because fasten communication is a cornerstone of a salutary relationship, establishing a discussion is the before track not choice to a well-advised gender compulsion, but also to a closer rigid bond.

1 | 2 | 3 >>

Přidat nový příspěvek