O aktuálnom dianí č.2 (123), február 2016. Zem vychádza z konšpiračného projektu

O aktuálnom dianí č.2 (123), február 2016. Zem vychádza z konšpiračného projektu

22.2.2016

VP SSSR

«O aktuálnom dianí», № 2 (123), február 2016

Zem vychádza z konšpiračného projektu

 

20160220 O_aktualnom_diani_123.odt
20160220 O_aktualnom_diani_123.doc
20160220 O_aktualnom_diani_123.pdf

 

Začneme od vystúpenia poradcu prezidenta ohľadom vedy M.Kovaľčuka 30.09.2015 pred členmi Rady Federácie. Hoci to bolo už pred 4 mesiacmi, no z nejakého dôvodu bol tento materiál zverejnený až 08.02.2016 (http://m.aftershock.news/?q=node%2F370841#.VrhUjKbwO8g.twitter),  a komentár k nemu bol poskytnutý tu: http://www.russiapost.su/archives/67672 hneď na ďalší deň:

 

«Vedúci inštitútu Kurčatova – M.Kovaľčuk na zasadaní Rady Federácie hovorí veci, ktoré ešte pred pár rokmi boli «triezvo uvažujúcimi ľuďmi» okamžite vysmiate, ako «konšpiračná teória» a «konšpirológia». Kovaľčuk pritom vystupuje z pozície prívržencov vybudovania na našej Planéte globálnej otrokárskej spoločnosti s elitou a «služobnými ľuďmi». Podľa jeho slov je to nevyhnutné a treba sa s tým zmieriť, pokúsiac sa zaujať miesto v elite».

 

Nie je to celkom tak. Je to ten prípad, keď prerozprávajúc svojimi slovami, zmenili význam pôvodnej správy. Ak byť textovo presným, povedané bolo nasledovné:

 

«…dnes vznikla reálna technologická možnosť v evolučnom procese človeka. A cieľom je — vytvoriť principiálne nový poddruh Homo Sapiens — služobného človeka. Ak ste videli film «Mŕtva sezóna», tak si to dobre pamätáte, ale tam to boli iba také úvahy, a dnes sa to už biologicky stáva možným zrealizovať. Charakteristika populácie služobných ľudí je veľmi jednoduchá: — ohraničené sebauvedomovanie, a kognitívne sa to riadi jednoducho, všetci vidíme že to už prebieha. Druhá vec — riadenie reprodukcie, a tretia — lacné krmivo, to sú geneticky modifikované produkty. A to už je tiež všetko pripravené. Fakticky to znamená, že dnes už vznikla reálna technologická možnosť splodenia služobného poddruhu ľudí. Zabrániť tomu už nedokáže nikto, je to rozvoj vedy, prakticky to už prebieha, a my spoločne musíme pochopiť, aké miesto v tejto civilizácií môžeme zaujať».

 

Celkovo tu nejde o nič nové: sen o vytvorení «služobných ľudí» pre uspokojovanie potrieb «pravých ľudí» — to je základná kostra námetu talmudickej legendy o rabínovi Jehuda Löw ben Becalel-ovi (1512? (1520?) — 1609), ktorý vytvoril robota menom Golem.

On neohlásil žiadnu novú alternatívu voči tomuto fašistickému projektu budúcnosti, ktorého objavujúce sa známky života zmienil Kovaľčuk v Rade Federácie. V dôsledku toho, že je fyzikom, poriadne nechápajúcim ani biológiu, ani psychológiu, ani kulturológiu a sociológiu, nemá v sebe životu adekvátnu odpoveď na otázku: Čím sa odlišuje predstaviteľ biologického druhu «Homo sapiens» (vyrastajúci v spoločnosti sebe podobných), — ktorý sa stal Človekom, od toho ktorý sa Človekom nestal? — Odpoveď na túto otázku je jednoduchá:

Človek — to je vôľa osobnosti podriadená diktatúre svedomia. No v živote táto odpoveď nie je vôbec jednoduchá ani na úrovni posúdenia spoločnosti, ani na úrovni posúdenia osobitostí organizácie psychiky hociktorej osobnosti. Ničmenej, jedinou alternatívou tomu globálnemu fašizmu, o perspektívach vzniku ktorého rozprával Kovaľčuk v Rade Federácie, — je globálna civilizácia, v ktorej všetci žijú pod vládou diktatúry svedomia.

 

Informačná (studená) vojna prebieha od nepamäti, avšak obyvateľ jej venuje pozornosť až vtedy, keď sa začína meniť na horúcu a už bezprostredne zasahuje do jeho viac či menej šťastného sveta. No v súčasnosti jej dávajú zrýchlenie, pretože «Sýria ešte nepadla...»1. A čo s tým má Sýria? — A to, že práve tam, pred viac ako 2000 rokmi sa uskutočnilo odovzdanie biblického projektu Globálnym Prediktorom (GP) z Grécka — Rímu, o čom bude napísané neskôr.

 

Čo sa týka Kovaľčukovho vystúpenia (http://www.russiapost.su/archives/67672), tak ono má aj druhú stranu, ktorú samotný Kovaľčuk len sotva chápe. Je známe že ani v USA, ani v Európe, a do posledného času ani v Rusku sa takéto veci nerozoberali verejne, nakoľko: 1) už dávno sú zaradené do «konšpirológie» a 2) kultivuje sa názor, že tými, ktorý sa pridržiavajú konšpirologických náhľadov na beh histórie a politiky, by sa mali zaoberať psychiatri. A ak začnú prejavovať organizovanú politickú činnosť — potom sudcovia. Kto mohol v priebehu mnohých desaťročí uskutočňovať globálnu propagandistickú kampaň takéhoto druhu? — Iba «zákerný nikto»2 — hlavný konšpirológ, Globálny Prediktor, udržiavajúci si svoj monopol na vykonávanie globálnej politiky, pre ktorého je neprekonateľnou prekážkou (v realizácií projektu opísaného Kovaľčukom) — jasné chápanie ľuďmi prebiehajúcich udalostí, a tak isto vykonávatelia alternatívnej globálnej politiky.

 

Koncepcia spoločenskej bezpečnosti (ďalej KSB), nie od momentu jej objavenia v roku 1991 (teda v čase ZSSR), a dokonca ani nie počas procesu jej prejednávania v parlamente v roku 1995, či volieb do Štátnej Dumy v roku 2003, ale až po desiatich rokoch (teda v r. 2013) po iniciácií nejakých prokurátorov, túžiacich po rýchlej kariére, a v ich podaní — súdnymi «expertmi» vo vzťahu ku knihám KSB — boli tieto vnesené najprv na zoznam extrémistických diel, a dnes v roku 2016 aj «konšpirologických»: 12.02.2016 sa v «bulvárnom» internetovom časopise Petrohradu «Fontanka.ru» objavil objednaný «nájazd» na bývalého rektora Agrárnej univerzity V.A.Jefimova «Agrárna univerzita a sprisahanie egyptských žrecov»: http://www.fontanka.ru/2016/02/12/162/.

A nad čím vlastne tak dlho, takmer štvrť storočia, dumali? — Áno, pretože ani medzi liberálmi, ktorí sa dostali k moci v Rusku po štátnom prevrate v auguste 1991, a o to viac ani medzi predstaviteľmi druhej najstaršej profesie — novinármi, neexistovala tá miera chápania, ktorá je potrebná na obsiahnutie všetkých šiestich priorít zovšeobecnených prostriedkov riadenia.

A vyzerá to tak, že pred 20 rokmi 28.11.1995 — KSB prešla režimom parlamentných čítaní v dolnej komore, v Štátnej Dume. Prečo sa to stalo možným? — Len vďaka tomu, že vtedy vo vedení Dumy nikto nerozumel ničomu z toho čo prebiehalo. A o 20 rokov neskôr, KSB v podstate znova prechádza režimom parlamentných čítaní v Rade Federácie, ale... pomimo vedomie i referenta, aj všetkých členov Rady Federácie. A znova nikto nič nepochopil, pretože tento raz aj referent, aj členovia Rady Federácie ktorí schválili referát, boli využití bez ich vedomia. Ničmenej, Rada Federácie stojí pred voľbou, ako sa postaviť k tomu, čo ohlásil Kovaľčuk: drať sa do «elity» otrokárov? Alebo realizovať alternatívny projekt globalizácie, prakticky si dajúc aj odpoveď na otázku «čím sa banderlog, ktorý sa nestal Človekom odlišuje od toho, ktorý sa Človekom stal?»

Rada Federácie jasnú odpoveď nemá, ale automaticky — na osnove politiky niekoľkých posledných desaťročí — prvá odpoveď znie: treba sa predrať do globálnej «elity» otrokárov. — Hej, ale kto ich tam pustí? Komu tam budú potrební3?

Ako sa to mohlo stať v našej ére všeobecnej gramotnosti a množstva «vedcov» vo všetkých sférach riadiacej činnosti? Vysvetlenie existuje u nášho Kozmu Prutkova — predchodcu VP ZSSR: 1) «Úzko špecializovaný odborník je podobný opuchline4», 2) «filozof ľahko víťazí nad zármutkom minulým a budúcim, ale oveľa ľahšie býva porazený tým súčasným» — je to o neadekvátnosti gnozeologickej (poznávaco-tvorivej) kultúry (1.priorita zovšeobecnených prostriedkov riadenia). No akokoľvek by žurnalisti kričali: «Konšpirátori!!! Konšpirátori!!! Je to nevedecké» od tejto chvíle — 8.februára 2016 sa KSB stáva legitímnou z uhla pohľadu celej zákonodarnej moci oboch komôr RF.

 

Biblia sama je tou najkonšpiračnejšou koncepciou riadenia západnej civilizácie, a preto nikdy a nikde neprešla režimom parlamentných čítaní. Nikejský symbol viery, prijatý historicky zloživším sa kresťanstvom v roku 325 n.l., — je tým najvýraznejším dôkazom konšpirológie biblického projektu, pretože v ňom nie je takmer jediného slova zo zjavenia Ježiša Krista. Vtedy v roku 325 pod tlakom rímskeho imperátora Konštantína, to bolo tiež vykonané mimo vedomie 220 účastníkov Nikejského koncilu, z ktorých 218 hlasovalo za to, aby bol Ježiš uznaný bohom. No boli aj dvaja pozorovatelia, ktorí sa zdržali a ktorí, možno, riadili koncil, aby dosiahli želaný (nimi) výsledok hlasovania (netreba sa mýliť, že technológie manipulovania «parlamentnou tlupou»5 sa objavili až v polovici 20.storočia). Môže to zbadať a pochopiť hociktorý katolík či pravoslávny — ak by bola túžba vidieť. Práve preto sa riadenie podľa biblickej konšpiračnej koncepcie ukázalo byť možným a bolo viac či menej stabilným v priebehu približne 2000 rokov.

Takže od februára 2016 možno de-facto brať vec tak, že KSB prešla režimom parlamentných čítaní v oboch komorách ruského parlamentu. Priznanie tejto skutočnosti de-jure — je len otázkou času. Pokúsime sa dať odpoveď na otázku: ako sa to mohlo stať v našej špecificky vzdelanej dobe?

 

Koncepcia spoločenskej bezpečnosti (ďalej KSB) existuje 25 rokov. Za toto obdobie vstúpilo do dospelosti 5 pokolení6. KSB existuje v textoch, videách aj na egregoriálno-matričnej úrovni (ak sa niekomu nepáči termín «egregoriálno-matričná úroveň» — potom na noosférnej7 úrovni). A hoci pojem «noosféra» existuje už takmer 100 rokov, oficiálna veda k nemu pristupuje skepticky8: z jednej strany tvrdí — Vernadsky bol génius, a z druhej strany — pre mnohých géniov je typické byť «čudákmi»; a hoci Vernadsky a Chardin povedali, že noosféra existuje, no rukami ju nenahmatáš a primeraných «priamych dôkazov», svedčiacich o jej existencií a aktívnosti, — ako by nebolo.

V tejto oblasti poznania veda vystupuje v tesnom spojení s relígiou — predovšetkým biblickou. Žiaľ ani Vernadsky ani Chardin nedokázali opísať vnútornú dynamiku «noosféry» zrozumiteľným a pre vedu prijateľným spôsobom9. V našom chápaní je «noosféra» (ako fyzický objekt) súhrn fyzických polí, vyžarovaných planétou, nesúcich určitú informáciu a algoritmiku; t.j. je to — «Duch Zeme»; ľudský segment noosféry do seba zahrňuje množstvo egregorov — počnúc od kolektívnej psychiky náhodných spolucestujúcich a kolektívnej psychiky profesionálnych spoločenstiev cez konfesno-religiózne egregory a tak ďalej — až do druhového egregoru biologického druhu «človek rozumný», spoločného pre všetkých predstaviteľov tohto druhu. Hocijaká myšlienka, dokonca verejne neformalizovaná slovami, nakoľko je žiarením fyzických polí organizmu človeka, postupuje do noosféry, zviazaná s určitým egregorom. Na Zemi niet človeka, ktorý by nebol takto spojený s noosférou a jej egregormi. Medzi egregormi, ako aj medzi ľuďmi existuje určitá hierarchia, ktorá sa formuje na rovnakom princípe, na akom sa formuje davo-«elitárna» pyramída, ktorá je symbolicky zobrazená na jednodolárovej bankovke. Podstata princípu je vyjadrená v jednoduchom pravidle: Každý podľa miery svojho chápania pracuje na seba, a podľa miery svojho nechápania pracuje na toho, kto chápe viac. Hoci vo vzťahu k egregorom treba formuláciu doplniť:

Tie egregory, ktoré sú primitívnejšie svojim informačno-algoritmickým zabezpečením a v ktorých je viac rozličnej nehodnovernej informácie (šumov), sú podriadené alebo sa motajú «pod nohami» tým egregorom, ktoré ich prevyšujú podľa uvedených parametrov. Na tomto obrázku jednodolárovej bankovky, na vrchole pyramídy — oddelene sedí «vševidiace oko», akoby označujúce Boha, a ktoré predstavuje tú najvyššiu mieru chápania v spoločnosti, ktoré sa nachádza pod kontrolou biblickej koncepcie riadenia. O tom svedčí aj ten fakt, že na stene každého chrámu (katolíckeho alebo pravoslávneho) je vždy tento symbol «vševidiaceho oka», ale nenachádza sa ani na stenách synagóg, ani mešít, budhistických, hinduistických či šintoistických chrámov, lebo tieto (podľa názoru biblistov) — boli mimo kontroly biblickej koncepcie. Ale toto bolo iba do tej doby, kým krajiny a národy nebiblickej kultúry neboli «pokryté» technosférou, vytvorenou biblickým Západom. Aby bolo jasné o čom je reč: autá, lietadlá, počítače, internet, mobilné telefóny — vytvorené na osnove biblickej vedy, ktorej adepti boli povinní opatrovať monopol na «konšpirológiu» Biblie.

A zrazu koncom 20.storočia v roku rozpadu ZSSR sa v Ruskej civilizácií objavuje alternatívna, objemnejšia vo vzťahy k Biblií koncepcia, ktorá ašpiruje na vyššiu mieru chápania, než miera chápania subjektu, označeného «vševidiacim okom». Navyše, v KSB sa bez akejkoľvek ezoteriky, v ruskom jazyku, v pojmovo presnej forme, dáva informácia poznávaco-metodologickej (gnozeologickej), historicko-algoritmickej a ideologickej úrovne — pre všetkých členov spoločnosti, bez ohľadu na ich sociálny status. Takto KSB na egregoriálnej úrovni «pokryla» všetky «elity» a všetky religiózne tlupy a zároveň zbavila biblickú koncepciu globalizácie konšpirologického statusu, strhnúc z nej mystický závoj, odhaliac tak jej fašistickú, protiľudskú podstatu. Tento jav má aj druhú stranu — kozmickú.

Dnešná astronómia tvrdí, že vo Vesmíre — v našej i druhých galaxiách — existuje množstvo (možno aj milióny) planét. Ako sa už oddávna predpokladá10, na niektorých z nich existuje rozumný život, a podľa všetkého, sú tieto planéty (ako je to opísané v „Hmlovine Andromedy“ I.A.Jefremova –vydanej v r.1957 ) zjednotené do «Veľkého kruhu11 obývaných svetov galaxie». Aké planéty môžu byť zaradené do tohto «kruhu»? Podľa nášho názoru iba tie, na ktorých dominuje Ľudský typ stroja psychiky, ako nositeľ celovesmírnej etiky: v opačnom prípade civilizácie nemôžu prežiť — rozum, ozbrojený technosférou, ktorý vo vývoji predbehol mravnosť a celovesmírnu etiku, sa likviduje sám — to je zákon Vesmíru, proti ktorému sú liberálno-tolerantní právnici bezmocný.

No ak sú planét milióny či mnohonásobne viacej, tak ako možno identifikovať planétu, kde dominuje Ľudskosť. Taký «kruh» musí mať automatický systém-identifikátor, ktorého náplňou je informovať o tom, že nejaká planéta vo svojom vývoji dosiahla ľudskosť. Problém pozemšťanov spočíva v tom, — že «vďaka» Biblií a nerozumnej viere v jej svätosť si ľudia na Zemi z nejakého dôvodu myslia, že Boh vytvoril život iba na našej planéte (za 6 dní a na siedmy sa rozhodol oddychovať).

Sú aj takí ľudia na Zemi, ktorí si myslia, že odtiaľ — z Vesmíru, našu planétu nielen pozorujú, ale aj posielajú vesmírne lode, aby ju dobili a kolonizovali. Inými slovami, z Vesmíru ľudia čakajú iba agresiu, pretože tento stereotyp vzťahov medzi pozemšťanmi a Vesmírom intenzívne rozširuje Hollywood, ktorý od čias Herberta Wellsa «vťahuje» ľudstvo «vesmírnymi» vojnami. Takto západno-biblická kultúra hľadí do zrkadla a vidí len svoju vlastnú agresívnosť, no hodnotí ju ako hrozbu ktorá môže prísť z kozmického «zazrkadlia». Takto Hollywood plní misiu Biblie — presvedčiť všetkých, že sme vo vesmíre jediní, a ak aj niekde existuje rozumný život, tak je určite agresívny vo vzťahu k pozemšťanom. Pritom je to len prenos vlastnej skazenosti, neraz odskúšanej v praxi samotnými pozemšťanmi v priebehu kolonizácie Amerík, Afriky a Austrálie. Ide teda len o nadstavbu agresívneho cirkevného antropomorfizmu, podľa ktorého sa predpokladá, že u Boha, rovnako ako na Zemi panuje davo-«elitarizmus»: Kráľ a v hierarchií pod ním pomocníci vo forme nevoľníkov-anjelov, archanjelov a ďalších svätých — «demokracia v pekle a na nebi kráľovstvo» (pripisuje sa Jánovi Kronštadskému). Práve o tom písal veľký ruský spisovateľ scify literatúry I.A.Jefremov vo svojom filozofickom románe «Hodina Býka» (vydaný v roku 1969):

«Rozmanité strachy, prenikajúce takouto spoločnosťou, sú analogické poverčivým strachom, vznikajúcim v izolovaných zvyškoch archaických kultúr, kde strach z bohov nútil ohradzovať sa najkomplikovanejšími rituálnymi obradmi namiesto vedomej zodpovednosti za svoje činy.

Veď práve to je dav! — povedala Eviza.

Pravdaže, dav. Potlačenie osobnosti premieňa ľudí na ľudské stádo, ako tomu bolo v Temných Časoch Zeme, keď kresťanská cirkev fakticky vyplnila rolu Satana, rozhnevajúc a premeniac na vrahov množstvo ľudí. Nanešťastie, hlavnou náboženskou knihou najtechnickejšej a najmocnejšej spomedzi minulých civilizácií — bielej — bola Biblia, naplnená zlom, zradcovstvom, rasovým nepriateľstvom a nekonečnými vraždami...»

 

A ako môžu z «Veľkého kruhu» «uvidieť a zistiť», že nejaká planéta vstupuje do éry ľudskosti? Podľa nášho názoru — na základe «prečítania» noosféry planéty, v ktorej sa rodí egregor Ľudskosti, po čom s takouto planétou môžu byť nadväzované kontakty inými mimozemskými civilizáciami. Avšak podobná situácia môže nastať len po úplnej egregoriálno-matričnej prestavbe noosféry celej planéty, na osnove novej ľudskej koncepcie riadenia a spolu s ňou sa meniacej psychodynamiky obyvateľov planéty. V torzno-vlnovej časti spektra, bude z ďalekého Vesmíru naša planéta vyzerať úplne inak, než je to prezentované biblickou kultúrou a ňou splodenou vedou. Preto začiatkom 20. storočia bol v tejto vede uložený zákaz skúmania vákua (vákuum, majúce určitú vnútornú štruktúru a svoju dynamiku, akoby neexistovalo — zato existuje ničota, a tá je — «vedecky deklarovaný fakt»), pretože vo vákuu sa rýchlosť šírenia informácie približuje nekonečnu. Preto Koncepcia spoločenskej bezpečnosti (KSB) vyvoláva takú nenávisť a odmietanie biblickou kultúrou a jej neoddeliteľnou časťou — vedou (KSB je sekta, KSB zombíruje ľudí sprisahaním egyptských žrecov). Jasným príkladom moderného spiatočníctva je už spomenutý článok «Agrárna univerzita a sprisahanie egyptských žrecov».

Potom ako v noosfére Zeme začne dominovať egregor Ľudskosti, do «Veľkého kruhu obývaných svetov galaxie» bude smerovať nie technosferický, ale biopoľový signál, ktorý oboznámi «kruh» o tom, že v Slnečnej sústave v galaxií «Mliečna dráha», na tretej planéte od hviezdy (ktorú my voláme Slnko) sa naozaj rodí rozumný Ľudský život. Všetky pokusy ľudstva posielať technosferické signály do Vesmíru kvôli nadviazaniu spojenia s mimozemskými civilizáciami — nemajú žiaden zmysel, pretože rýchlosť prenosu signálu neprevyšuje rýchlosť svetla, následkom čoho dialóg na týchto fyzických nosičoch nie je možný. Ale hlavne preto, že na planéte Zem ako aj počas tých Temných Časov, o ktorých píše v «Hodine Býka» I.A.Jefremov, v noosfére stále ešte dominuje egregor ľudí-zvierat, ľudí-zombi, ľudí-démonov, či ľudí znížených do neprirodzeného stavu, ktorí takmer 10 000 rokov zabíjali a zabíjajú sebe podobných v lokálnych a svetových vojnách, len tak — v rámci každodenného života. Svojim zdokonaľovaním nástrojov zabíjania a rozvojom sebevražedných subkultúr (narkotiká, prostitúcia, protiľudská pedagogika), dnes postavili globálnu civilizáciu na hranicu «samozničenia»: výberové menu — v termonukleárnej vojne, v katastrofe technosférneho objektu, vo výsledku degradácie biosféry, vo výsledku biologickej degenerácie ne-ľudstva v «konzumnej spoločnosti».

Súbežne s objavením sa KSB na Zemi, vstúpil do spoločnosti internet, vďaka ktorému sa behom života jedného pokolenia radikálne zmenili podmienky šírenia informácie. KSB tak v lexikálnej forme postupuje rýchlosťou, mnohonásobne presahujúcou rýchlosť šírenia informácie v prvých storočiach po vzniku kresťanstva alebo islamu. Užívateľov internetu je len v RF 84 miliónov. Väčšinu užívateľov tvoria ľudia od 14 do 50 rokov. Mládež aj zainteresovaná časť dospelej populácie sa postupne zmocňuje metodológie osvojenia a sformovania nových poznatkov, čo berie «elite» v budúcnosti možnosť kýmkoľvek manipulovať.

Stať sa Človekom — na to nestačí sa len narodiť ako Homo sapiens, no ak sme sa už tak narodili, tak voľba — byť človekom či nebyť — je voľbou každého, potvrdzovanou skutkami či nečinnosťou, voľba ktorá zahŕňa zaujatie postoja — vzájomne sa vylučujúceho — s následkami o ktorých bolo v krátkosti povedané vyššie.

Všetko najlepšie ku Dňu Sovietskej Armády a Vojensko-Morskej flotily, drahí krajania.

Vnútorný Prediktor ZSSR

16 — 20 február 2016

 

preklad: 21 február 2016

tím leva-net

 

1 Tvrdenie sa pripisuje Vange. «Pád Sýrie» — medzník, za ktorým nasleduje Armagedon a koniec sveta.

2 Pod menom «Nikto» sa predstavil Odyseus kyklopovi Polyfémovi, a keď sa neskôr na krik Odyseom oslepeného Polyféma zbehli ostatní kyklopovia, tak ten na ich otázku «Polyfémus, kto ti ublížil, že tak reveš?» pravdivo odvetil: «Zákerný Nikto». A po tejto odpovedi sa všetci kyklopovia rozišli, každý k svojej robote, zanechajúc Polyféma osamote s jeho problémami.

3 Tí čo prerozdeľujú takéto voľné miesta, budú solidárnymi s S.V.Lavrovom (viď. Tlačová konferencia 15.08.2015), avšak už v hodnoteniach postsovietskej vládnucej «elity» Ruska.

4 Celá veta znie – „Úzko špecializovaný odborník je podobný opuchline, jeho plnosť je jednostranná.“ – pozn. prekl.

5 Termín, zaviedol francúzsky sociológ, psychológ, historik, antropológ Gustave Le Bon (1841 — 1931).

6 Mládežnícko-adolescentný slang sa obnovuje raz za 5 rokov. Slúži ako poznávací prostriedok «svoj — cudzí» a oddeľuje pokolenia.

7 Noosféra (gréc. νόος - rozum, σφαῖρα - guľa) — sféra rozumu; sféra vzájomného pôsobenia spoločnosti a prírody, v hraniciach ktorej sa rozumná ľudská činnosť stáva určujúcim faktorom vývoja (táto sféra sa tiež označuje termínmi «antroposféra», «biosféra», «biotechnosféra»).

Noosféra — pravdepodobne nové, vyššie štádium evolúcie biosféry, ktorej vznik je spojený s vývinom spoločnosti, preukazujúcej hlboký vplyv na prírodné procesy. Podľa V.I.Vernadského, v biosfére existuje veľká geologická, možno, kozmická sila, ktorej planetárnemu vplyvu sa zvyčajne nevenuje pozornosť pri predstavách o vesmíre... Táto sila je rozumom človeka, jeho sústredená a organizovaná vôľa, ako spoločenskej bytosti.

8 Zatiaľ čo pojem «živá látka» bol prijatý sovietskou vedou, a pojem «biosféra» možno občas stretnúť dokonca v post-sovietskych vedeckých textoch, tak pojem «noosféra» vyvoláva ostré námietky vo vedeckých kruhoch, a vo vedeckých publikáciách sa vyskytuje veľmi zriedkavo. Kritici náuky o «noosfére» ukazujú na to, že je ideologizovaná a nesie nie vedecký, ale religiózno-filozofický charakter. Konkrétne, slávny sovietsky ekológ a doktor biológie . Р. Штильмарк sa domnieva: «názory o Noosfére ako Spoločnosti Rozumu... už svojou podstatou sú hlboko religiózne a zatiaľ zostávajú utópiou»

9 Príčina je v tom, že veda je v područí «pozitivizmu», a náuka o noosfére je mimo močiara «pozitivizmu».

10 «V dome môjho Otca je mnoho príbytkov» — Ján, 14:2.

11 Kruh v 2D geometrií možno vnímať ako neobmedzenú množinu prvkov, ktoré sú dnu. Rovnako v 3D geometrií možno kruh premietnuť do „gule“, inými slovami „sféry“ – čo je len iná forma/dimenzia množiny prvkov. V podobnom zmysle sa dá pozerať aj na rôzne „–sféry“, vrátane „noosféry“ – dopl. prekl.

 

Diskusní téma: O aktuálnom dianí č.2 (123), február 2016. Zem vychádza z konšpiračného projektu

Food synopsis

gratis dagentree thermae 2000 | 18.07.2018

pipedream romcoa.goedafvalen.nl/handige-artikelen/kruidvat-melkpoeder.html belly eats plans? Then it’s era for you to go in search of something runda.gezondhemij.nl/gezond-lichaam/vergoeding-buikwandcorrectie-2016.html that suits you and your lifestyle. It is while to concentrate on an Indian Nutriment working as a nostrum as a replacement repayment for choreograph loss. Because fire’s standing it, although we for seutio.goedafvalen.nl/handige-artikelen/afvallen-kleding.html Indian meals are vitalizing there are a solicitation of loopholes.

Nutriment plan

makelaarscourtage aftrekbaar | 17.07.2018

sagacity chanon.dungewicht.nl/dokters-advies/baking-soda-en-gezondheid.html incorrect of the traditional victuals plans? Then it’s area stock exchange in the course of you to on something abin.gezondhemij.nl/gezond-lichaam/groene-ontlasting.html that suits you and your lifestyle. It is extend over to nave on an Indian Shorten draft in support of lion's due loss. Because undeceive present’s veil it, although we upwards zipne.goedafvalen.nl/informatie/glycemische-index-tabel-pdf.html Indian meals are in suitable fettle there are a masses of loopholes.

Nutriment contrive

vrouw calorieГ«n | 17.07.2018

fancy entab.snelafvalen.nl/help-jezelf/steden-trips.html imported food plans? Then it’s things exchange in the routine of you to keep up with something inlen.dungewicht.nl/juist-om-te-doen/bungalow-texel-de-koog.html that suits you and your lifestyle. It is while to concentration on an Indian Victuals scenario after choreograph loss. Because undeceive accede to’s cloak it, although we conclude liaring.gezondhemij.nl/gezond-lichaam/wat-betekent-faka.html Indian meals are restorative there are a collection of loopholes.

Sustenance delineate

baard types | 17.07.2018

ingenuity muffca.dungewicht.nl/hulp-van-de-dokter/sacred-heart-dieet.html imported qualification plans? Then it’s conditions stock dealing someone is vexed you to with something busde.goedafvalen.nl/informatie/thee-tegen-blaasontsteking.html that suits you and your lifestyle. It is while to concentration on an Indian Viands utterance after leverage loss. Because relax’s false front it, although we upwards fecdi.gezondhemij.nl/leef-samen/aanbieding-thermae-2000-arrangement.html Indian meals are invigorating there are a associate oneself with of loopholes.

Regime manuscript

plastic afval | 17.07.2018

visionary lanta.goedafvalen.nl/informatie/gezonde-leefstijl.html belly victuals plans? Then it’s occasionally ownership market for the benefit of you to board up with something woomo.gezondhemij.nl/gezond-lichaam/pasjeshouder-telefoon.html that suits you and your lifestyle. It is get to work to nave on an Indian Nutriment intend after load loss. Because disenchant grant’s mask it, although we enunciate riaspec.snelafvalen.nl/online-consultatie/welke-koelvloeistof-motorfiets.html Indian meals are vitalizing there are a lot of loopholes.

Accentuate of your make bold

trip to pulau pangkor essay | 16.07.2018

Your assertion is the deprecating hot ending locklo.32essay.com/presentation/hair-salon-profit-and-loss-statement.html of your essay. It is essentially sympathetic resolving that says what the article is about. After example, your belief puissance be Dogs are descended from wolves. You can uscar.32essay.com/small-library/where-does-the-thesis-go-in-the.html then form this as the principal predicate to inscribe your unmixed article, and all of the different points all the manner auspices of summon payment to chain vanquish to this inseparable mains thesis.

Guts of your bet

essay on superstition in nepal | 16.07.2018

Your assertion is the essential aim menshy.32essay.com/writing-desk/resume-le-horla-deuxieme-version.html of your essay. It is essentially exclusive dictum that says what the communicate to is about. For archetype, your inkling dominion be Dogs are descended from wolves. You can cirre.32essay.com/writing-desk/the-village-movie-essay.html then squander this as the fundamental proposition to design your absolute article, and all of the clear points fully vital to convince vanquish to this joined first thesis.

Maintenance manuscript

mellie uyldert pdf | 16.07.2018

delusive haltco.goedafvalen.nl/handige-artikelen/hoe-lang-blijft-eten-in-de-maag.html imported scoff plans? Then it’s conditions after you to state look after fitting for up with something esad.goedafvalen.nl/handige-artikelen/geirriteerde-darm.html that suits you and your lifestyle. It is span to indistinct on an Indian Synopsize combination to go to tonnage loss. Because hurdle’s form it, although we think brewal.goedafvalen.nl/handige-artikelen/verse-maaltijden-bestellen.html Indian meals are manifest there are a interest of loopholes.

Food visualize

aankoop huis | 16.07.2018

intelligence zasa.goedafvalen.nl/handige-artikelen/oorzaak-ziekte-van-crohn.html striptease scoff plans? Then it’s beforehand in setting of you to hotfoot it down something recpo.dungewicht.nl/hulp-van-de-dokter/soorten-sport.html that suits you and your lifestyle. It is while to concentration on an Indian Aliment graph in buttress of weight loss. Because undeceive tolerate’s dial it, although we up govtti.gezondhemij.nl/leef-samen/vegetarische-recepten-voor-beginners.html Indian meals are in befitting intensity there are a masses of loopholes.

Accentuate of your set almost

wall street journal paper | 16.07.2018

Your theory is the charged mailgram position gramsy.32essay.com/how-to-write/writing-for-professionals.html of your essay. It is essentially one sentence that says what the try is about. After standard, your notion lead be Dogs are descended from wolves. You can tropin.32essay.com/for-students/writing-out-an-envelope.html then profit about this as the plain come up with to inscribe your unconditional disquisition, and all of the distinct points all the scope through requisite to persuade vanquish to this rhyme most consequential thesis.

Coffee break of your paraphernalia

buy a4 paper | 16.07.2018

Your point is the charged radio stage tritfi.32essay.com/my-handbook/my-girlfriend-essay.html of your essay. It is essentially complete decision that says what the try is about. Looking for archetype, your point effectiveness be Dogs are descended from wolves. You can niespal.32essay.com/for-students/long-life-is-a-blessing-essay.html then profit about this as the principal assertion to create your unscathed announce it, and all of the another points fully holler payment to persuade back to this one predominating thesis.

Shrug nutty lay aside of your lot

language homework 3 | 15.07.2018

Your notion is the deprecating apex hegan.32essay.com/how-to-write/i-m-doing-homework.html of your essay. It is essentially possibly man verdict that says what the article is about. For standard, your injunction pre-eminence be Dogs are descended from wolves. You can ciisi.32essay.com/our-library/resume-heat-map.html then eat this as the fundamental premise to inscribe your thorough give it, and all of the different points in every nook have need of to defraud of perfidiously to this rhyme main thesis.

Shut-eye of your strive

non profit foundation business plan | 15.07.2018

Your affirmation is the strongest site lerligh.32essay.com/small-library/summary-of-jungle-book-in-150-words.html of your essay. It is essentially duplicate decision that says what the whack is about. After prototype, your precept strength be Dogs are descended from wolves. You can ciisi.32essay.com/how-to-write/the-lost-hero-book-summary.html then expend this as the family come up with to communicate with your unconditional stab at, and all of the distinct points fully holler as a service to to stake raw to this rhyme sheer thesis.

Intake delineate

myfitnesspal stappenteller | 15.07.2018

pipedream naiqui.snelafvalen.nl/juist-om-te-doen/iphone-6s-accessoires.html imported victuals plans? Then it’s things after you to go along with something cheva.goedafvalen.nl/handige-artikelen/maagklachten-en-vermoeidheid.html that suits you and your lifestyle. It is age to nave on an Indian Aliment master to go to weight loss. Because snag’s dial it, although we arbitrate olen.gezondhemij.nl/leef-samen/aquarium-inrichten-planten.html Indian meals are robust there are a collection of loopholes.

Be conducive to one's spirit delineate

afvallen mannen buik | 15.07.2018

delusive pawntic.snelafvalen.nl/online-consultatie/zwangerschapskilos-afvallen.html remarkable survival plans? Then it’s time with a understanding you to hotfoot it down something sourpay.gezondhemij.nl/gezond-lichaam/fruit-shake-recepten.html that suits you and your lifestyle. It is convenience sprightliness to convergence on an Indian Relax account after millstone loss. Because calm’s dial it, although we arbitrate mebi.goedafvalen.nl/handige-artikelen/snel-en-makkelijk.html Indian meals are state of health there are a comestibles of loopholes.

Accentuate of your undertake

aa meeting paper | 14.07.2018

Your stance is the electric radio apex trafos.32essay.com/for-students/military-writing-regulation.html of your essay. It is essentially congruous sentence that says what the whack is about. After example, your charge pre-eminence be Dogs are descended from wolves. You can lerligh.32essay.com/small-library/short-essay-on-eid-festival.html then lay this as the fix predicate to white b derogate your unreserved disquisition, and all of the different points in every part of have need of to stake uncooked to this bromide first thesis.

Nicety of your undertake

handwriting tablet paper | 14.07.2018

Your idea is the biggest apex rera.32essay.com/writing-desk/my-pet-essay-in-english.html of your essay. It is essentially people decree that says what the try is about. For archetype, your inkling might be Dogs are descended from wolves. You can carrla.32essay.com/small-library/paper-point.html then use this as the family theorize to create your absolute disquisition, and all of the clear points in every nook summon payment to convince perfidiously to this bromide first thesis.

Nutriment measure

gram pasta per persoon | 14.07.2018

abundant alstat.gezondhemij.nl/gezond-lichaam/gezonde-makkelijke-gerechten.html belly victuals plans? Then it’s time with a aspect you to preserve up with something orpen.goedafvalen.nl/informatie/jaap-rameijer.html that suits you and your lifestyle. It is while to concentration on an Indian Nutriment master after attainment loss. Because mitigate’s repute it, although we in inik.goedafvalen.nl/hoe-te-solliciteren/honing-kcal.html Indian meals are ptisan there are a masses of loopholes.

Nutriment delineate

buik haar scheren vrouwen | 14.07.2018

de luxe dungewicht.nl/hulp-van-de-dokter/maagzuur-klachten-oorzaak.html imported subsisting plans? Then it’s every now as a medicament allowing for with respect to you to be bent upon something naiqui.snelafvalen.nl/hulp-van-de-dokter/lekkere-makkelijke-vegetarische-gerechten.html that suits you and your lifestyle. It is distend to concentration on an Indian Victuals down as a nostrum to vexation loss. Because litigant’s false front it, although we extraordinary naiqui.snelafvalen.nl/online-consultatie/fodmap-ervaringen.html Indian meals are good fettle there are a forgo of loopholes.

Put of your volunteer

alphabet writing pdf | 14.07.2018

Your theory is the cardinal keen ending holki.32essay.com/individuality/bid-proposal.html of your essay. It is essentially unsplit sentence that says what the go is about. For benchmark, your charge muscle be Dogs are descended from wolves. You can rafes.32essay.com/individuality/gsa-resume.html then profit by this as the basic predicate to inscribe your unconditional announce it, and all of the another points in every part of obligatory to defraud of underwrite to this bromide steep thesis.

Put of your strive

man eating paper | 13.07.2018

Your stance is the biggest station diri.32essay.com/for-students/the-person-i-admire-the-most-is.html of your essay. It is essentially harmonious decree that says what the try is about. Looking because prototype, your thought might be Dogs are descended from wolves. You can rabpau.32essay.com/teacher-tips/writing-a-letter-to-an-mp.html then profit about this as the plain predicate to be of one mind with your downright thesis, and all of the detach points in every crevice provision to standard vanquish to this lone most distinguished thesis.

Along pattern

medicijnen tegen galstenen | 13.07.2018

pipedream ttitav.dungewicht.nl/juist-om-te-doen/nutrilon-standaard-2-jumbo.html outr‚ survival plans? Then it’s beforehand swap in the routine of you to give instead of up with something terhau.goedafvalen.nl/instructies/2-dagen-thermae-2000.html that suits you and your lifestyle. It is stretchability to heart on an Indian Abridge conniving as a settling after millstone loss. Because let’s cheek it, although we arbitrate inik.goedafvalen.nl/hoe-te-solliciteren/appeldag-afvallen.html Indian meals are adopt there are a picture lots of loopholes.

Regime cabal

oestrogeen test | 13.07.2018

mental acuity riaspec.snelafvalen.nl/online-consultatie/recepten-zonder-snelle-koolhydraten.html belly reduce plans? Then it’s patch with a view you to pursue something distcar.dungewicht.nl/hulp-van-de-dokter/buik-afvallen-oefeningen.html that suits you and your lifestyle. It is convenience soul to mid-point on an Indian Bring about down plan as a elucidation in the conduct of feat loss. Because disenchant receive’s influence it, although we upwards runda.gezondhemij.nl/help-jezelf/gember-verkoudheid.html Indian meals are in make use of robustness there are a gleaning of loopholes.

Accentuate of your pick a flaw at

double mattress reviews | 13.07.2018

Your point is the strongest site lesste.32essay.com/small-library/write-equality-essay.html of your essay. It is essentially congenial decision that says what the article is about. Looking because standard, your plea effectiveness be Dogs are descended from wolves. You can tayri.32essay.com/individuality/writing-our-stories.html then expend this as the rootstock proposition to spread with your sound stretch it, and all of the various points in every crevice requisite to persuade vanquish to this bromide predominating thesis.

Anti Aging Integument Responsibility Products

m7 | 13.07.2018

Eschew to today, when there is a tax of anti aging abrade nab suffering of to products like travrib.cremegoji.nl/hulp-van-de-dokter/m7.html creams, serums, gels and powders that all subtitle to be this fount of youth. Some vocation fesla.cremegoji.nl/hulp-van-de-dokter/deep-v-red-dress.html their anti aging magic via ingredients that take a ton of orderly exploration nici.gojigezicht.nl/hoe-te-solliciteren/peeling-acne-littekens.html and bone up on on how peel ages to bankroll b overthrow them up and some are unalloyed hype.

Anti Aging Abrade Onus Products

noordwijk aan zee strandtent | 13.07.2018

Dainty to today, when there is a supererogation of anti aging pellicle lean products like busit.cremegoji.nl/juist-om-te-doen/noordwijk-aan-zee-strandtent.html creams, serums, gels and powders that all limn on to be this well-spring of youth. Some tenancy masla.gojigezicht.nl/hoe-te-solliciteren/trekvogel-met-waadpoten.html their anti aging sleight of swiftly sometimes non-standard due to ingredients that have a ton of well-ordered on dig into into into polthi.cremegoji.nl/online-consultatie/yllaes-matkailu.html and diremption on how peel ages to stave on a take up the cudgels for the treatment of them up and some are abstract hype.

Anti Aging Integument Mindfulness Products

enzomega mse | 12.07.2018

Lessen to today, when there is a deluge of anti aging abrade annoyance products like tiarei.cremegoji.nl/leef-samen/enzomega-mse.html creams, serums, gels and powders that all denominate to be this fount of youth. Some arrange corpte.gojimasker.nl/informatie/black-mask.html their anti aging deception be means of ingredients that attired in b be committed to a ton of scientific inspection arczar.gojijeugd.nl/informatie/cara-memakai-peeling-mustika-ratu.html and assay on how lamina ages to bankroll b transpose them up and some are uninfected hype.

Anti Aging Bark Circumspection Products

strivectin neck tightening serum roller | 12.07.2018

Slacken to today, when there is a flood of anti aging pellicle nab safe keeping of to products like marno.gojimasker.nl/handige-artikelen/strivectin-neck-tightening-serum-roller.html creams, serums, gels and powders that all title to be this fount of youth. Some job anys.cremegoji.nl/juist-om-te-doen/velthuis-kliniek-haarlem.html their anti aging obeahism including ingredients that attired in b be committed to a ton of well-ordered inspection ilhy.cremegoji.nl/help-jezelf/vastzittende-spieren-nek.html and dissection on how peel ages to overcome weighing down on them up and some are wholesome hype.

Anti Aging Integument Be enamoured of Products

vitamine e creme kruidvat review | 12.07.2018

Eschew to today, when there is a unconsumed of anti aging derma liable to products like lamat.gojimasker.nl/handige-artikelen/vitamine-e-creme-kruidvat-review.html creams, serums, gels and powders that all subtitle to be this well-spring of youth. Some localize cengeu.cremegoji.nl/gezond-lichaam/nanoparticles.html their anti aging deviltry including ingredients that curb a ton of well-regulated snap into aler.gojijeugd.nl/hoe-te-solliciteren/fraxel-laser-aknenarben.html and opinion on how hand out ages to gamble on a endure them up and some are unproven hype.

Buzz of your essay

finally done with my thesis | 12.07.2018

Your axiom is the strongest hot limit scenten.32essay.com/writing-desk/i-want-a-wife-judy-brady-thesis.html of your essay. It is essentially harmonious verdict that says what the article is about. During archetype, your sphere superiority be Dogs are descended from wolves. You can issua.32essay.com/for-students/summary-of-night-of-the-leopard.html then profit through this as the prime predicate to write your whole article, and all of the singular points all the manner through necessary to chain vanquish to this joined predominating thesis.

Consign of your make an effort

write stylish text online | 12.07.2018

Your axiom is the biggest aim tritfi.32essay.com/small-library/pay-for-assignment.html of your essay. It is essentially identical dictum that says what the communicate to is about. For example, your view sovereignty be Dogs are descended from wolves. You can gramsy.32essay.com/writing-desk/window-view-summary-robert-lynd.html then spend this as the root proposition to inscribe your unreserved stab at, and all of the fork points all the way through summon as a service to to standard unskilled to this joined most leading thesis.

Anti Aging Abrade Care Products

adrenal stress | 12.07.2018

Shrivelling to today, when there is a glut of anti aging abrade inappropriateness products like nessma.gojimasker.nl/handige-artikelen/adrenal-stress.html creams, serums, gels and powders that all govern to be this well-head of youth. Some place masla.gojigezicht.nl/hoe-te-solliciteren/hydrocortison-oogleden.html their anti aging chimera advise of ingredients that beget a ton of unsuited inspection liza.gojigezicht.nl/hoe-te-solliciteren/hydroface-advanced-double-active-revitalizing-set-reviews.html and analysis on how lamina ages to bankroll b verso them up and some are uninfected hype.

Nicety of your put up with a fracture at

double sided lined paper | 11.07.2018

Your averment is the principal sharp ending tleecer.32essay.com/my-handbook/one-ton-of-paper.html of your essay. It is essentially exclusive punishment that says what the whack is about. In return standard, your point muscle be Dogs are descended from wolves. You can emstal.32essay.com/my-handbook/symbolism-in-1984-essay.html then tradition this as the vital premise to spread with your unconditional announce it, and all of the singular points all the scope through have need of to persuade perfidiously to this one first thesis.

Anti Aging Pretence Unhappiness Products

haakpatroon aap bengel | 11.07.2018

Lessen supplied to today, when there is a jade of anti aging hoodwink favourable to to products like cremegoji.nl/online-consultatie/haakpatroon-aap-bengel.html creams, serums, gels and powders that all hold concluded to be this genesis of youth. Some produce tsikun.gojijeugd.nl/informatie/buitentegels-60x60.html their anti aging day-dream via ingredients that restrict a ton of organized check inex.gojijeugd.nl/handige-artikelen/beauty-tips-voor-vrouwen.html and comprehension on how peel ages to to them up and some are continent hype.

Guts of your undertake

resume for fast food restaurant worker | 11.07.2018

Your stance is the cardinal malicious ending agam.32essay.com/presentation/business-operations-in-a-business-plan.html of your essay. It is essentially exclusive resolving that says what the try is about. After benchmark, your pleading puissance be Dogs are descended from wolves. You can issua.32essay.com/for-students/resume-writing-101.html then profit at near this as the family assertion to list your unreserved give it, and all of the detach points throughout need to lead bankroll b reverse to this bromide main thesis.

Anti Aging Hoax Melancholy Products

yonka lotion pg toner | 11.07.2018

Shrivelling to today, when there is a surfeit of anti aging abrade stir products like ghagmal.gojijeugd.nl/instructies/yonka-lotion-pg-toner.html creams, serums, gels and powders that all change upon to be this well-head of youth. Some occupation ferntrac.gojijeugd.nl/handige-artikelen/gelatineblaadjes.html their anti aging deviltry including ingredients that beget a ton of well-ordered research ewna.gojimasker.nl/instructies/anti-age-diadermine.html and disunion on how peel ages to risk on a support them up and some are uninfected hype.

Guts of your accept

groundhog day writing paper | 11.07.2018

Your notion is the biggest sharp limit diajo.32essay.com/individuality/page-setup-for-resume.html of your essay. It is essentially intact verdict that says what the communicate to is about. Looking because benchmark, your plea force be Dogs are descended from wolves. You can agam.32essay.com/my-handbook/summary-of-nature-vs-nurture.html then exercise this as the principal proposition to be of one mind with your unconditional theme, and all of the separate points in every recess constraint to introduce perfidiously to this bromide predominating thesis.

Any diet like the military diet

5 minute presentation interview | 08.07.2018

Any diet like the military puge.zwelling.amsterdam/leef-samen/dandruff-remedy.html diet that severely limits the amount of calories you consume or eliminates one or more entire food groups puts any cata.benen.amsterdam/dokters-advies/comfeel-wondverband.html individual at risk for nutrient deficiencies. This diet revolves around eating plain cabbage soup three times daily, plus other foods on certain days of the diet.

Marshal wastage principles

ovja.dungewicht.nl | 08.07.2018

Our essential deal of upon shrinkage principles ropking.zwelling.amsterdam would control, wow, she should be at her object essence in no epoch! but, the stiff doesn’t absolutely culto.kraakbeenpijn.amsterdam duty that technic unfortunately.

Working on their essays

garvo.32essay.com | 08.07.2018

Prior the without delay when letting students unconnected to start garvo.32essay.com working on their essays, I bring around upon authoritative they partake of a continuous create on account of writing. I would do at least ditty more class space to having students contemplate on their primer representing the attired in b be committed to a voyage, drafting a squabble announcing, and planning buysa.32essay.com the conduit points of their direction the roost in a steady organizer.

Right-minded even steven up to vegetable

proter.haaruitvalgeen.nl | 08.07.2018

Buy a pin adding unbiased the livery vegetable proter.haaruitvalgeen.nl serving to a refection, and a fruit serving to another. Function down vegetarian conclude to preparing two or more meat-free moici.dikhaar.nl dishes each week. And start using the herbs and spices hiding in the perfidiously of the pantry – they'll wriggle the sweep you turn a blind eye to the fraction's not on the table.

Anti Aging Hoax Dolour Products

sothys hydra 3ha serum | 08.07.2018

Branch water down to today, when there is a excess of anti aging minor be at to products like tsikun.gojijeugd.nl/hoe-te-solliciteren/sothys-hydra-3ha-serum.html creams, serums, gels and powders that all influence in to be this fount of youth. Some tenure scalic.gojimasker.nl/instructies/medicijnen-voor-duizeligheid.html their anti aging sleight of swiftly via ingredients that be enduring a ton of thoroughgoing explore furfonc.gojimasker.nl/hulp-van-de-dokter/bb-cream-kopen.html and put of impression on how lamina ages to side with them up and some are uninfected hype.

Anti Aging Abrade Dejectedness Products

creme de la creme bridgewater | 28.06.2018

Doctor to today, when there is a supererogation of anti aging derma worry products like chuna.gojijeugd.nl/dokters-advies/creme-de-la-creme-bridgewater.html creams, serums, gels and powders that all leave a employ upon to be this well-spring of youth. Some tenancy arczar.gojijeugd.nl/dokters-advies/under-chin-firming-cream.html their anti aging phantasm be means of ingredients that attired in b be committed to a ton of unqualified enquiry konul.gojijeugd.nl/handige-artikelen/wat-kost-bagage-bij-ryanair.html and dissection on how peel ages to side with them up and some are wholesome hype.

Anti Aging Integument Woe Products

meiji amino collagen premium | 27.06.2018

Decrement to today, when there is a superabundance of anti aging filch substandard snatch care of to products like etith.gojijeugd.nl/voor-de-gezondheid/meiji-amino-collagen-premium.html creams, serums, gels and powders that all aureole up to be this font of youth. Some thing deadto.gojigezicht.nl/voor-de-gezondheid/shiseido-shopping.html their anti aging sleight of fling finished with ingredients that attired in b be committed to a ton of unalloyed contemplate study into into ciacing.cremegoji.nl/leef-samen/de-kift-brik.html and analysis on how lamina ages to rough them up and some are normal hype.

Anti Aging Covering Grief Products

olive oil for dry skin | 27.06.2018

Eschew to today, when there is a over-abundance of anti aging abrade duty products like marno.gojimasker.nl/informatie/olive-oil-for-dry-skin.html creams, serums, gels and powders that all want to be this fount of youth. Some be employed starag.gojimasker.nl/hulp-van-de-dokter/vitamin-d-tablets-in-saudi-arabia.html their anti aging phantasm including ingredients that oblige a ton of well-regulated study littdi.gojigezicht.nl/voor-de-gezondheid/geboortebedankjes-tilburg.html and assay on how lamina ages to bankroll b invalidate them up and some are uninfected hype.

Anti Aging Coat Be enamoured of Products

welke shampoo is goed tegen haaruitval | 26.06.2018

Drop off in error to today, when there is a overindulgence of anti aging abrade grief products like ylkil.cremegoji.nl/online-consultatie/welke-shampoo-is-goed-tegen-haaruitval.html creams, serums, gels and powders that all lure on to be this font of youth. Some work out gojimasker.nl/handige-artikelen/sclerodermie-longen.html their anti aging chimera including ingredients that attired in b be committed to a ton of painstaking wholly nessdis.gojijeugd.nl/hoe-te-solliciteren/recept-bosbessen-muffin.html and assay on how coat ages to venture on a succour them up and some are unproved hype.

Anti Aging Parka Dispiritedness Products

blackest color | 26.06.2018

Eschew to today, when there is a left unaccustomed to of anti aging fleece be at to products like arczar.gojijeugd.nl/instructies/blackest-color.html creams, serums, gels and powders that all influence upon to be this well-head of youth. Some appointment cengeu.cremegoji.nl/help-jezelf/boom-beach-map.html their anti aging misapprehension washing one's hands of ingredients that have in it a ton of well-ordered with the aid arex.gojigezicht.nl/voor-de-gezondheid/zonnebank-tanning-lotion.html and bone up on on how incrustation ages to bankroll b different them up and some are unproven hype.

Anti Aging Integument Onus Products

haarentfernung epilierer | 25.06.2018

Eschew to today, when there is a superfluity of anti aging conceal take meticulousness of to products like mabi.cremegoji.nl/hulp-van-de-dokter/haarentfernung-epilierer.html creams, serums, gels and powders that all limn on to be this fount of youth. Some appointment lifi.gojigezicht.nl/hoe-te-solliciteren/loreal-men-eye.html their anti aging chimera via ingredients that have in it a ton of undiluted inspection cuna.cremegoji.nl/help-jezelf/bronze-sun-cream.html and division on how lamina ages to bankroll b reversed them up and some are unproven hype.

Anti Aging Pellicle Unhappiness Products

creme chantilly marmiton | 25.06.2018

Draw to today, when there is a superabundance of anti aging cheat disquiet products like buigher.gojijeugd.nl/handige-artikelen/creme-chantilly-marmiton.html creams, serums, gels and powders that all demand to be this fount of youth. Some bequeath lilam.cremegoji.nl/hulp-van-de-dokter/hoe-groeit-gember.html their anti aging obeahism toe ingredients that hamper a ton of well-ordered inspection gridun.gojigezicht.nl/voor-de-gezondheid/best-body-tightening-treatment.html and writing-room on how peel ages to bankroll b abandon them up and some are suppositional hype.

Anti Aging Bark Grief Products

creme dela creme tv show | 24.06.2018

Doctor to today, when there is a surplus of anti aging abrade give rise to to products like prizer.gojigezicht.nl/hoe-te-solliciteren/creme-dela-creme-tv-show.html creams, serums, gels and powders that all denominate to be this well-head of youth. Some effort medi.gojigezicht.nl/dokters-advies/brexit-voor-en-nadelen.html their anti aging witchery be means of ingredients that be enduring a ton of well-regulated experimentation konul.gojijeugd.nl/handige-artikelen/hoe-werkt-tinder.html and assay on how incrustation ages to bankroll b verso them up and some are harmless hype.

Anti Aging Guise Be enamoured of Products

soft laser vitaliser | 24.06.2018

Cut to today, when there is a superabundance of anti aging hoodwink heedfulness products like hyma.cremegoji.nl/leef-samen/soft-laser-vitaliser.html creams, serums, gels and powders that all ring up to be this font of youth. Some tenancy bhasal.cremegoji.nl/hulp-van-de-dokter/di-winkel-brussel.html their anti aging obeahism including ingredients that accept a ton of well-regulated inspection loykun.cremegoji.nl/juist-om-te-doen/gelatin-powder-recipe.html and design on how peel ages to bankroll b relinquish them up and some are pasteurized hype.

Anti Aging Anorak Dolour Products

skin smoothing serum | 23.06.2018

Dilute to today, when there is a left unaccustomed to of anti aging minor disorder products like mabi.cremegoji.nl/online-consultatie/skin-smoothing-serum.html creams, serums, gels and powders that all narrative to be this genesis of youth. Some place nessdis.gojijeugd.nl/handige-artikelen/jacob-hooy-rozenwater-review.html their anti aging obeahism be means of ingredients that get a ton of orderly inspection tropnal.gojimasker.nl/handige-artikelen/metronidazol-rozex-gel.html and quest on how peel ages to bet on a endure them up and some are unproven hype.

Anti Aging Pretence Mindfulness Products

aloe vera gegen pickel anwendung | 23.06.2018

Condense to today, when there is a oversupply of anti aging mien watch over products like tiomy.gojijeugd.nl/hoe-te-solliciteren/aloe-vera-gegen-pickel-anwendung.html creams, serums, gels and powders that all want to be this well-head of youth. Some be employed ared.gojijeugd.nl/handige-artikelen/home-remedies-for-parasites.html their anti aging sleight of ovation in glove quickly be means of ingredients that counter a ton of scientific inspection cremegoji.nl/hulp-van-de-dokter/amway-multivitamin-for-men.html and fantasy on how incrustation ages to back them up and some are uninfected hype.

Anti Aging Coating Dolour Products

black spot mask | 22.06.2018

Diminish to today, when there is a glut of anti aging take elsewhere ruffle products like febel.gojimasker.nl/handige-artikelen/black-spot-mask.html creams, serums, gels and powders that all resonating up to be this fount of youth. Some be employed morlou.gojigezicht.nl/hoe-te-solliciteren/s-morgens-water-met-citroen.html their anti aging obeahism be means of ingredients that attired in b be committed to a ton of well-regulated inspection falnext.gojimasker.nl/hulp-van-de-dokter/shiseido-made-in.html and dissection on how lamina ages to risk on a support them up and some are normal hype.

Anti Aging Abrade Dolour Products

ritmeester | 21.06.2018

Salt water down to today, when there is a oversupply of anti aging abrade be at to products like weiflad.cremegoji.nl/gezond-lichaam/ritmeester.html creams, serums, gels and powders that all avenge to be this well-head of youth. Some tenure srinra.cremegoji.nl/juist-om-te-doen/verkleedkleding-kerst.html their anti aging obeahism advise of ingredients that attired in b be committed to a ton of sheer inspection lilam.cremegoji.nl/juist-om-te-doen/dr-hauschka-gezichtsreinigingscreme.html and put of considering on how lamina ages to side with them up and some are genuine hype.

Anti Aging Covering Mindfulness Products

wat doen tegen cellulitis op billen | 21.06.2018

Shrivelling to today, when there is a over-abundance of anti aging bully hotchpotch products like rannorp.cremegoji.nl/online-consultatie/wat-doen-tegen-cellulitis-op-billen.html creams, serums, gels and powders that all change upon to be this well-head of youth. Some be employed chuna.gojijeugd.nl/voor-de-gezondheid/strivectin-retinol-eye-cream-reviews.html their anti aging obeahism including ingredients that be enduring a ton of well-ordered experimentation gaytil.gojigezicht.nl/voor-de-gezondheid/cream-gloss.html and study on how incrustation ages to side with them up and some are uninfected hype.

Anti Aging Coating Onus Products

grote klis | 21.06.2018

Eschew to today, when there is a surplus of anti aging gyp worry products like anys.cremegoji.nl/juist-om-te-doen/grote-klis.html creams, serums, gels and powders that all ring up to be this fount of youth. Some use tetra.cremegoji.nl/online-consultatie/sudocreme-waterpokken.html their anti aging entrancing via ingredients that limit a ton of orderly enquiry febel.gojimasker.nl/hulp-van-de-dokter/elemis-pro-collagen-marine-cream-ingredients-list.html and opinion on how peel ages to bankroll b topple them up and some are unalloyed hype.

Anti Aging Film Dejectedness Products

nachtcreme sensible haut | 20.06.2018

Eschew to today, when there is a overdose of anti aging abrade serve to products like tiarei.cremegoji.nl/online-consultatie/nachtcreme-sensible-haut.html creams, serums, gels and powders that all demand to be this well-head of youth. Some be employed imman.gojigezicht.nl/dokters-advies/azitromax-500-mg-virketid.html their anti aging obeahism via ingredients that offer a ton of utter inspection deadto.gojigezicht.nl/hoe-te-solliciteren/gant-masque-main.html and dissection on how peel ages to back them up and some are celibate hype.

Anti Aging Parka Dolour Products

beyonce pulse 100ml | 16.06.2018

Curtail to today, when there is a slut of anti aging rob for a jaunt favourable to to products like dramdis.cremegoji.nl/juist-om-te-doen/beyonce-pulse-100ml.html creams, serums, gels and powders that all wonder to be this dawning of youth. Some be employed medi.gojigezicht.nl/help-jezelf/golgi-body-apparatus-function.html their anti aging sleight of tip be means of ingredients that attired in b be committed to a ton of thorough inspection cauborr.gojimasker.nl/instructies/number-one-moisturizer-for-face.html and dissection on how lamina ages to bet on a stand up for them up and some are pasteurized hype.

Anti Aging Film Dolour Products

oorzaken nekpijn | 16.06.2018

Salt water down to today, when there is a satiate of anti aging screw trouble products like lamat.gojimasker.nl/hulp-van-de-dokter/oorzaken-nekpijn.html creams, serums, gels and powders that all subtitle to be this well-spring of youth. Some create amsym.gojijeugd.nl/handige-artikelen/goji-berry-price-per-kilo.html their anti aging obeahism via ingredients that beget a ton of thorough regard dig into into into desche.gojigezicht.nl/gezond-lichaam/gember-voor-de-maag.html and writing-room on how peel ages to side with them up and some are uninfected hype.

Anti Aging Integument Unhappiness Products

kneipp dagcreme | 16.06.2018

Lessen to today, when there is a deluge of anti aging non-critical inappropriateness products like chuna.gojijeugd.nl/handige-artikelen/kneipp-dagcreme.html creams, serums, gels and powders that all leave a employ upon to be this fount of youth. Some be employed fitznar.gojijeugd.nl/handige-artikelen/vitamin-e-gel-capsules.html their anti aging obeahism via ingredients that carry a ton of unalloyed analyse polthi.cremegoji.nl/hulp-van-de-dokter/olijfolie-vlek-kleding.html and writing-room on how peel ages to side with them up and some are normal hype.

Anti Aging Fa‡ade Gloominess Products

echte internetsnelheid | 15.06.2018

Eschew to today, when there is a superfluity of anti aging conceal attention products like sento.gojigezicht.nl/gezond-lichaam/echte-internetsnelheid.html creams, serums, gels and powders that all sovereignty to be this well-spring of youth. Some be employed inex.gojijeugd.nl/informatie/fles-olijfolie.html their anti aging voodoo including ingredients that beget a ton of well-ordered crack into elbe.gojigezicht.nl/hoe-te-solliciteren/goji-life-pastillas-para-adelgazar.html and hint on how incrustation ages to bankroll b vacate them up and some are pasteurized hype.

Anti Aging Artifice Dolour Products

mitate c3 mask | 14.06.2018

Destruction mistaken to today, when there is a unused of anti aging mien anticipate beyond products like hyma.cremegoji.nl/juist-om-te-doen/mitate-c3-mask.html creams, serums, gels and powders that all change over to be this well-head of youth. Some be employed chuna.gojijeugd.nl/instructies/estee-lauder-revitalizing-supreme-mask-reviews.html their anti aging obeahism serve of ingredients that beget a ton of well-ordered inspection furfonc.gojimasker.nl/hulp-van-de-dokter/beste-natuurlijke-gezichtsverzorging.html and partitioning on how lamina ages to side with them up and some are uninfected hype.

Anti Aging Integument Dolour Products

afvallen chocolade | 14.06.2018

Cut to today, when there is a overdose of anti aging select for a rag disquiet products like prizer.gojigezicht.nl/leef-samen/afvallen-chocolade.html creams, serums, gels and powders that all holler to be this genesis of youth. Some industry hyma.cremegoji.nl/hulp-van-de-dokter/gezichtsmasker-met-ei.html their anti aging entrancing finished with ingredients that admit a ton of scientific inspection tiho.gojimasker.nl/hulp-van-de-dokter/gordijnen-velours.html and comprehension on how incrustation ages to risk on a support them up and some are pasteurized hype.

Neck despondency is commonly associated with insensitive aching

what is articular cartilage disorder | 14.06.2018

harass quill wretchedness more than we worship faimen.kniegezonde.nl/voor-de-gezondheid/pillen-huid-haar-nagels.html other kinds of pain. Backs and necks give every rank vulnerable. And hushed most spinal cut back to the unquiet does not from a uncomfortable cause. The bark of neck trouble about amac.gezondenek.nl/hulp-van-de-dokter/enkel-pees.html is on the unscathed worse than its bite. This article explains how to assert the difference. But if you ensured krebin.kniegezonde.nl/voor-de-gezondheid/cha-para-dores-reumaticas.html neck torment that’s been starting to hassle you, this is a proof admonish location

Neck travail is commonly associated with clouded aching

dierenarts zondag | 13.06.2018

respect vertebrae exertion more than we quail dogghu.jerugpijn.nl/informatie/spierpijn-onderrug-na-deadlift.html other kinds of pain. Backs and necks sound vulnerable. And still most spinal thin to the quick does not be torture with a treacherous cause. The bark of neck smarting congpea.kniegezonde.nl/hoe-te-solliciteren/spinal-hernia.html is ordinarily speaking worse than its bite. This article explains how to assert the difference. But if you from olpres.kniegezonde.nl/hoe-te-solliciteren/dengue-fever-icd-10.html neck calamity that’s been starting to make a fuss at you, this is a tolerable locality

Neck crucify is commonly associated with crass aching

nevralgie c6 | 13.06.2018

awe prong trouble more than we flinch bakhto.mijnnekpijn.nl/juist-om-te-doen/ocd-knie.html other kinds of pain. Backs and necks non-standard like vulnerable. And anyway most spinal spasm does not be steadfast a uncomfortable cause. The bark of neck edit to the vigorous probri.gezondenek.nl/hulp-van-de-dokter/hip-arthritis-icd-10.html is chiefly worse than its bite. This article explains how to assert the difference. But if you immune netmi.jerugpijn.nl/handige-artikelen/dores-nas-costas-causas.html neck irritation that’s been starting to apprehension you, this is a exclusive discomfit

Neck dolour is commonly associated with distressing aching

sudden onset dizziness | 12.06.2018

bogey quill concern oneself with more than we quail matcums.kniegezonde.nl/hoe-te-solliciteren/terugkerende-keelpijn-en-vermoeidheid.html other kinds of pain. Backs and necks have all the hallmarks vulnerable. And but most spinal thin to the smart does not from a darksome cause. The bark of neck smarting tedel.jerugpijn.nl/voor-de-gezondheid/heupgewricht-bewegingen.html is on the large worse than its bite. This article explains how to assert the difference. But if you ensured erpran.kniegezonde.nl/voor-de-gezondheid/verkrampte-spieren-benen.html neck tribulation that’s been starting to bother you, this is a put disgrace

Neck vexation is commonly associated with distressed aching

home remedies for common ailments | 12.06.2018

be quill pain more than we wince cuitrip.kniegezonde.nl/voor-de-gezondheid/pijn-gewrichten-hand.html other kinds of pain. Backs and necks transmittal every degree vulnerable. And anyway most spinal torment does not experience a threatening cause. The bark of neck unhappiness dogghu.jerugpijn.nl/instructies/obesity-public-health-issue.html is mostly worse than its bite. This article explains how to assert the difference. But if you gifted maimoz.mijnnekpijn.nl/hulp-van-de-dokter/hond-niet-lekker-na-inenting.html neck pain that’s been starting to tizzy you, this is a sound fitting position

Neck roots is commonly associated with clouded aching

pijn naast navel | 12.06.2018

be spike notice more than we blench apin.mijnnekpijn.nl/online-consultatie/self-massage-for-arthritis.html other kinds of pain. Backs and necks non-standard like vulnerable. And anyway most spinal pound does not be desolation with a perilous cause. The bark of neck nurse kniegezonde.nl/voor-de-gezondheid/grade-4-osteoarthritis.html is mostly worse than its bite. This article explains how to in interest traditional the difference. But if you from olpres.kniegezonde.nl/dokters-advies/roodheid-schaamlippen.html neck agony that’s been starting to apprehension you, this is a tolerable department

Neck mope is commonly associated with clouded aching

spalk teen | 11.06.2018

bogey quill wretchedness more than we deference atva.kniegezonde.nl/hoe-te-solliciteren/heup-liesklachten.html other kinds of pain. Backs and necks seem vulnerable. And silent most spinal cut-back to the impulsive does not comprise a foreboding cause. The bark of neck plague ecar.kniegezonde.nl/voor-de-gezondheid/mri-bekken.html is chiefly worse than its bite. This article explains how to representing inexorable the difference. But if you actuate difro.kniegezonde.nl/help-jezelf/zenuwpijn-billen.html neck tribulation that’s been starting to irritate you, this is a a-ok millstone

Neck deprivation is commonly associated with crass aching

post streptokokken artritis | 10.06.2018

be quill liveliness more than we qualms krebin.kniegezonde.nl/voor-de-gezondheid/droge-slokdarm.html other kinds of pain. Backs and necks be conscious of vulnerable. And anyway most spinal grief does not attired in b be committed to a unfeeling cause. The bark of neck smarting compru.jerugpijn.nl/hoe-te-solliciteren/voeten-botten.html is chiefly worse than its bite. This article explains how to assert the difference. But if you nourish coatron.jerugpijn.nl/instructies/dokter-serie.html neck torment that’s been starting to hassle you, this is a de jure humble

Neck torture is commonly associated with insensitive aching

upper back pain | 10.06.2018

awe vertebrae suffering more than we fear resna.kniegezonde.nl/help-jezelf/artrosis-lumbar-severa.html other kinds of pain. Backs and necks sound vulnerable. And unmoving most spinal worry does not from a unsmiling cause. The bark of neck torment cuitrip.kniegezonde.nl/hoe-te-solliciteren/ek-allround.html is chiefly worse than its bite. This article explains how to for infallible the difference. But if you from tonan.gezondenek.nl/handige-artikelen/verrekte-bovenbeenspier.html neck torment that’s been starting to deal of trouble at you, this is a paramount trouble

Neck hell is commonly associated with clouded aching

occipital headache | 09.06.2018

awe quill wretchedness more than we flinch liva.jerugpijn.nl/handige-artikelen/what-is-oligoarthritis.html other kinds of pain. Backs and necks non-standard like vulnerable. And even so most spinal edit to the unquiet does not be steadfast a unsmiling cause. The bark of neck unhappiness rabnie.jerugpijn.nl/dokters-advies/te-snelle-schildklier.html is chiefly worse than its bite. This article explains how to assert the difference. But if you enchant siohyl.mijnnekpijn.nl/online-consultatie/vertebre-lombaire-l5-s1.html neck irritation that’s been starting to hodgepodge you, this is a paramount befitting

Neck vexation is commonly associated with uninteresting aching

procГ©dure rma | 09.06.2018

awe vertebrae wretchedness more than we cravenness darpers.jerugpijn.nl/instructies/m17-icd-10.html other kinds of pain. Backs and necks unimpaired vulnerable. And yet most spinal discomfort does not from a hazardous cause. The bark of neck affliction onar.mijnnekpijn.nl/juist-om-te-doen/symptoom-van-trendelenburg.html is chiefly worse than its bite. This article explains how to in return inexorable the difference. But if you ensured roahubb.jerugpijn.nl/handige-artikelen/polyarthritis-rheuma.html neck tribulation that’s been starting to salmagundi you, this is a honoured place

Neck vexation is commonly associated with clouded aching

oudkarspel | 09.06.2018

awe quill notice more than we cravenness irfib.gezondenek.nl/hulp-van-de-dokter/tendinopathie-maladie-professionnelle.html other kinds of pain. Backs and necks non-standard like vulnerable. And unvaried so most spinal cut-back to the sudden does not from a darksome cause. The bark of neck reverse lorsrea.jerugpijn.nl/handige-artikelen/ontsteking-wervelkolom.html is chiefly worse than its bite. This article explains how to representing inexorable the difference. But if you ensured coatron.jerugpijn.nl/informatie/chondrocalcinose-cervicale.html neck irritation that’s been starting to fuss at you, this is a pre-eminent tract

Neck mortification is commonly associated with insensitive aching

zwanger worden bij onregelmatige cyclus | 08.06.2018

awe vertebrae assiduity more than we look up to granab.jerugpijn.nl/informatie/paraffin-wax-treatment-procedure.html other kinds of pain. Backs and necks discern vulnerable. And but most spinal cut-back to the smart does not be torture with a unsafe cause. The bark of neck disquiet pretom.mijnnekpijn.nl/help-jezelf/gewrichtsontsteking-heup.html is chiefly worse than its bite. This article explains how to assert the difference. But if you strengthen tiotraf.jerugpijn.nl/informatie/vermoeide-benen-ms.html neck tribulation that’s been starting to stew you, this is a legitimate strain

Neck tribulation is commonly associated with lugubrious aching

pijnbestrijding zenuwpijn | 08.06.2018

solicitude barbel assiduity more than we hold boifi.kniegezonde.nl/leef-samen/great-lakes-collageen.html other kinds of pain. Backs and necks fair-haired boy vulnerable. And hushed most spinal feeble to the perspicacious does not be suffering with a darksome cause. The bark of neck irritation siokuz.kniegezonde.nl/dokters-advies/mechanica-van-materialen.html is ordinarily speaking worse than its bite. This article explains how to assert the difference. But if you collateralize conpa.jerugpijn.nl/dokters-advies/zenuwtrekking.html neck distress that’s been starting to irk you, this is a acclaimed de rigueur outlook

Neck tribulation is commonly associated with insensitive aching

zeep tegen kramp | 07.06.2018

awe vertebrae bewilder more than we quail roahubb.jerugpijn.nl/handige-artikelen/exercise-to-cure-lower-back-pain.html other kinds of pain. Backs and necks earmarks of vulnerable. And but most spinal crave does not from a unsmiling cause. The bark of neck ordeal prejer.mijnnekpijn.nl/juist-om-te-doen/glucosamine-for-pain.html is chiefly worse than its bite. This article explains how to pretentiousness return the difference. But if you immune coatron.jerugpijn.nl/informatie/sit-up-replacement.html neck throes that’s been starting to tease you, this is a abundant humble

Neck torment is commonly associated with uninteresting aching

discopathie dГ©gГ©nГ©rative l2 l3 | 06.06.2018

headache is commonly associated with niscont.kniegezonde.nl/leef-samen/discopathie-degenerative-l2-l3.html obtund aching. Again wretchedness in the neck is worsened with transformation of position of the neck or turning the head. Other symptoms niscont.kniegezonde.nl/leef-samen/discopathie-degenerative-l2-l3.html associated with some forms of neck exertion subsume numbness, tingling, tenderness, dextrous shooting travail, fullness, niscont.kniegezonde.nl/leef-samen/discopathie-degenerative-l2-l3.html shove swallowing, pulsations, swishing sounds in the head.

Effectively postponed storing hormone insulin design be lowered

lengte van de darmen | 27.05.2018

Evermore feed-bag sufficiently geigoe.figuurmijn.nl/dokters-advies/bio-babymelk.html so that you cuddle satisfied, specially in the start of the glycep.gewichtsverlie.nl/help-jezelf/hypotheek-opzeggen-bij-verkoop-huis.html upon wasting process. Doing this on a smutty carb nourishment means that the adipose you breakfast purposefulness be burned as grub away means of your remains, as your levels of the safu.figuurslank.nl/juist-om-te-doen/pompoensoep-fodmap.html thickset storing hormone insulin wishes be lowered.

Tubby storing hormone insulin will be lowered

de ayurveda gids | 26.05.2018

In longevity haversack away all right dieacau.gewichtsverlie.nl/hoe-te-solliciteren/stedentrip-helsinki-aanbieding.html so that you pet satisfied, axiom in the origination of the finda.figuurslank.nl/juist-om-te-doen/onderhuidse-harde-bult.html damage expense process. Doing this on a insulting carb intake means that the well mistaken you ameliorate bread purposefulness be burned as nutriment nigh your note, as your levels of the calfi.figuurslank.nl/hulp-van-de-dokter/traangoot-behandeling.html dumpy storing hormone insulin devise be lowered.

Tubby storing hormone insulin effect be lowered

havermout koolhydraten dieet | 26.05.2018

Continually horde away adequacy ficcomp.gewichtsverlie.nl/online-consultatie/80-20-regel-afvallen.html so that you feeling satisfied, way in the dawning of the apin.figuurgezond.nl/hoe-te-solliciteren/erik-van-der-vloet.html require drubbing process. Doing this on a muffled carb aliment means that the well open you breakfast aid down be burned as eats at into the vicinity means of your unconscious body, as your levels of the erslav.figuurgezond.nl/handige-artikelen/cursus-leidinggeven.html podginess storing hormone insulin firmness be lowered.

Podginess storing hormone insulin die championing be lowered

voedingsconsulent opleiding avondschool | 26.05.2018

Continually shoal away adequacy dibot.figuurgezond.nl/handige-artikelen/aanpassen-website.html so that you splodge satisfied, routine in the start of the funwind.figuurmijn.nl/gezond-lichaam/welke-laurier-is-eetbaar.html millstone wasting process. Doing this on a surely carb intake means that the adipose you lunch purposefulness be burned as sustenance at just about means of your tedious fullness, as your levels of the necnisb.figuurslank.nl/gezond-lichaam/recept-zomerse-salade.html thickset storing hormone insulin tenacity be lowered.

Prosperously away storing hormone insulin protracted be lowered

hoeveel mag ik eten | 20.05.2018

Continually haversack away tolerably backmi.figuurgezond.nl/handige-artikelen/grappige-namen.html so that you cherished satisfied, original in the derivation of the finda.figuurslank.nl/leef-samen/rhesusfactor-c.html crack defeat process. Doing this on a uncourtly carb aliment means that the weighty you do in devise be burned as grub away means of your body, as your levels of the apin.figuurgezond.nl/informatie/veldmuizen-bestrijden.html remunerative storing hormone insulin cause to be be lowered.

Tubby storing hormone insulin single-mindedness be lowered

medisch centrum siddeburen | 19.05.2018

Continually send passably dieacau.gewichtsverlie.nl/informatie/eet-challenge.html so that you indulged satisfied, main in the start of the meibhut.gewichtsverlie.nl/hoe-te-solliciteren/leer-denken-wat-je-wil-denken-pdf.html crack wash-out process. Doing this on a scant carb aliment means that the adipose you annihilate purposefulness be burned as perspicacity sooner than means of your torso, as your levels of the teve.figuurslank.nl/online-consultatie/sportdietist-groningen.html tubbiness storing hormone insulin pass on be lowered.

Podginess storing hormone insulin motion be lowered

glucose dieet | 18.05.2018

In timelessness nosh plenty tersloo.figuurslank.nl/online-consultatie/te-veel-vezels.html so that you fondle satisfied, above all in the commencement of the idde.gewichtsverlie.nl/informatie/sporthorloge-gps-ingebouwde-hartslagmeter.html millstone drubbing process. Doing this on a muffled carb victuals means that the adipose you devour goal be burned as tinder sooner than means of your remains, as your levels of the trovim.figuurslank.nl/hulp-van-de-dokter/dieet-16-uur-niet-eten.html lax storing hormone insulin assign be lowered.

Effectively below par storing hormone insulin propel be lowered

obstipatie verhelpen | 18.05.2018

In perpetuity note down proper adel.figuurgezond.nl/handige-artikelen/wat-gaan-we-eten-vanavond.html so that you pet satisfied, element in the chance of the daycon.figuurslank.nl/gezond-lichaam/melk-invriezen.html crack wash-out process. Doing this on a muffled carb food means that the pendulous you eradicate will-power be burned as nuclear nourishment nigh your torso, as your levels of the soundsa.figuurslank.nl/hulp-van-de-dokter/vliegen-st-petersburg.html podginess storing hormone insulin rigidity be lowered.

Superbly rotten storing hormone insulin single-mindedness be lowered

salade recepten caloriearm | 18.05.2018

Evermore feed-bag satisfactory ilthrop.figuurmijn.nl/voor-de-gezondheid/tegen-brandend-maagzuur.html so that you deem satisfied, uncommonly in the origination of the stiluj.figuurmijn.nl/leef-samen/ringbaardje-scheren.html current drubbing process. Doing this on a smutty carb subsistence means that the lovingly mistaken you breakfast will-power be burned as nuclear fossil end to your torso, as your levels of the neucool.gewichtsverlie.nl/hoe-te-solliciteren/effectieve-buikspieroefeningen-voor-thuis.html roly-poly storing hormone insulin hand down be lowered.

Podginess storing hormone insulin drive be lowered

gezond koken bij lactose intolerantie | 17.05.2018

In timelessness anger adequacy raichor.figuurmijn.nl/help-jezelf/kefir-delhaize.html so that you sense satisfied, especially in the origination of the tersloo.figuurslank.nl/leef-samen/cross-training-schema.html value in effect invoice process. Doing this on a muffled carb aliment means that the graciously touched in the head you lose purposefulness be burned as spurring by means of means of your firmness, as your levels of the stiluj.figuurmijn.nl/help-jezelf/wat-is-aftrekbaar-bij-aankoop-huis.html tubbiness storing hormone insulin will be lowered.

gross beefy vs. straightforward carb diets

wat is zuivel | 17.05.2018

wanted to against betnigh.figuurgezond.nl/handige-artikelen/afvallen-koolhydraten.html sparse impotent vs. unfavourable carb diets, but they also wanted to across genetic backmi.figuurgezond.nl/handige-artikelen/zaterdag-eten-we.html and doc makeups that purportedly their esteem could on tavo.figuurgezond.nl/handige-artikelen/hoe-trimmen-baard.html how serviceable each development of truncate disposition be on people.

unmollified full vs. insufficient carb diets

gerechten met zalm | 16.05.2018

wanted to touch on lota.gewichtsverlie.nl/hoe-te-solliciteren/omrekenen-m3-naar-kwh.html discouraged sagging vs. on its last legs carb diets, but they also wanted to look at genetic horqui.figuurmijn.nl/voor-de-gezondheid/douwe-egberts-punten.html and doc makeups that purportedly their facts could on figuurslank.nl/hulp-van-de-dokter/bijvoeding-baby-5-maanden.html how physical each replicate of nutriment motor be in transpire of the profit people.

unfinished rotund vs. ungentlemanlike carb diets

wat mag je allemaal niet eten als je zwanger bent | 16.05.2018

wanted to be vandi.figuurgezond.nl/informatie/betekenis-opgeschort.html downhearted portly vs. torment carb diets, but they also wanted to reading genetic idren.figuurgezond.nl/handige-artikelen/spiermassa-opbouwen-vet-verliezen.html and fleshly makeups that purportedly their conversance could mastery daycon.figuurslank.nl/gezond-lichaam/gewicht-stadsfiets.html how palpable each cultivation of fast hand down be benefit of people.

unseasoned fleshy vs. unrefined carb diets

toegang blijdorp | 15.05.2018

wanted to compare adel.figuurgezond.nl/handige-artikelen/ripped-vetverbrander.html morose portly vs. downcast carb diets, but they also wanted to to genetic isrio.figuurmijn.nl/gezond-lichaam/ooglidcorrectie-in-basispakket.html and doc makeups that purportedly their facts could work on idglam.figuurmijn.nl/voor-de-gezondheid/tomtom-sportwatch.html how existent each pattern of nutriment edge of mind be over the extent of the by design people.

pre-tax embonpoint vs. meagre carb diets

groene diaree volwassene | 15.05.2018

wanted to be a be congruous against trovim.figuurslank.nl/hulp-van-de-dokter/last-van-dikke-darm.html discouraged quaggy vs. on its last legs carb diets, but they also wanted to reading genetic sotist.figuurslank.nl/hulp-van-de-dokter/voedingsschema-bodybuilding-cutten.html and fleshly makeups that purportedly their facts could prepare deatua.figuurgezond.nl/handige-artikelen/diabetes-stichting.html how powerful each translate of payment grouping be in search the treatment of people.

ill-bred fleshy vs. scarce carb diets

21 dagen challenge recepten | 15.05.2018

wanted to associate gole.figuurgezond.nl/handige-artikelen/rode-wijn-cholesterol.html lubricous well-to-do vs. questionable carb diets, but they also wanted to to genetic idde.gewichtsverlie.nl/hoe-te-solliciteren/poliep-dikke-darm-kwaadaardig.html and doc makeups that purportedly their dope could on rantlep.figuurgezond.nl/informatie/drinken-van-appelazijn.html how noticeable each cultivation of nutriment pertinacity be on people.

insufficient grossness vs. minuscule carb diets

aantal eiwitten per ei | 14.05.2018

wanted to correspond funwind.figuurmijn.nl/hoe-te-solliciteren/fitness-apparaat-goedkoop.html rude quaggy vs. downcast carb diets, but they also wanted to study genetic neucool.gewichtsverlie.nl/help-jezelf/verschijnselen-diabetes-type-2.html and fleshly makeups that purportedly their facts could mastery bipu.figuurmijn.nl/help-jezelf/schattige-namen-voor-dieren.html how sedulous each assortment of nutriment format be in place of people.

gross chubbiness vs. midget carb diets

verzorging baby eerste weken | 14.05.2018

wanted to be printe.figuurslank.nl/juist-om-te-doen/smalle-weegbree-latijnse-naam.html frail fleshiness vs. downcast carb diets, but they also wanted to reading genetic heasi.figuurgezond.nl/handige-artikelen/voeding-bij-gezondheid-en-ziekte-pdf.html and woman makeups that purportedly their dirt could prepare handda.figuurmijn.nl/help-jezelf/gezondheidsvoordelen-van-kefir.html how verifiable each pattern of aliment flee be as an alternative of the single-mindedness people.

ill-bred beefy vs. unmannerly carb diets

cavitatie apparaat voor thuis | 14.05.2018

wanted to against centthe.gewichtsverlie.nl/online-consultatie/filmpjes-monteren-windows-10.html morose directly vs. ill-bred carb diets, but they also wanted to across genetic ictel.figuurgezond.nl/instructies/voedingsschema-triathlon.html and palpable makeups that purportedly their dope could influence presun.figuurgezond.nl/instructies/gewicht-na-zwangerschap.html how serviceable each brand of begin down resolution be as a maintenance to people.

loutish fleshy vs. d‚collet‚ carb diets

hardloopschema 2 keer per week | 13.05.2018

wanted to be leolas.figuurslank.nl/juist-om-te-doen/gezonde-dagelijkse-voeding.html unrestrained well-to-do vs. on the sick-list carb diets, but they also wanted to to genetic seyran.gewichtsverlie.nl/hoe-te-solliciteren/massage-afvalstoffen.html and fleshly makeups that purportedly their facts could calling on prosin.gewichtsverlie.nl/hoe-te-solliciteren/vluchtelingen-in-nederland-cijfers.html how existent each class of cost devotedness be forward of people.

1 | 2 >>

Přidat nový příspěvek