O aktuálnom dianí č.2 (123), február 2016. Zem vychádza z konšpiračného projektu

O aktuálnom dianí č.2 (123), február 2016. Zem vychádza z konšpiračného projektu

22.2.2016

VP SSSR

«O aktuálnom dianí», № 2 (123), február 2016

Zem vychádza z konšpiračného projektu

 

20160220 O_aktualnom_diani_123.odt
20160220 O_aktualnom_diani_123.doc
20160220 O_aktualnom_diani_123.pdf

 

Začneme od vystúpenia poradcu prezidenta ohľadom vedy M.Kovaľčuka 30.09.2015 pred členmi Rady Federácie. Hoci to bolo už pred 4 mesiacmi, no z nejakého dôvodu bol tento materiál zverejnený až 08.02.2016 (http://m.aftershock.news/?q=node%2F370841#.VrhUjKbwO8g.twitter),  a komentár k nemu bol poskytnutý tu: http://www.russiapost.su/archives/67672 hneď na ďalší deň:

 

«Vedúci inštitútu Kurčatova – M.Kovaľčuk na zasadaní Rady Federácie hovorí veci, ktoré ešte pred pár rokmi boli «triezvo uvažujúcimi ľuďmi» okamžite vysmiate, ako «konšpiračná teória» a «konšpirológia». Kovaľčuk pritom vystupuje z pozície prívržencov vybudovania na našej Planéte globálnej otrokárskej spoločnosti s elitou a «služobnými ľuďmi». Podľa jeho slov je to nevyhnutné a treba sa s tým zmieriť, pokúsiac sa zaujať miesto v elite».

 

Nie je to celkom tak. Je to ten prípad, keď prerozprávajúc svojimi slovami, zmenili význam pôvodnej správy. Ak byť textovo presným, povedané bolo nasledovné:

 

«…dnes vznikla reálna technologická možnosť v evolučnom procese človeka. A cieľom je — vytvoriť principiálne nový poddruh Homo Sapiens — služobného človeka. Ak ste videli film «Mŕtva sezóna», tak si to dobre pamätáte, ale tam to boli iba také úvahy, a dnes sa to už biologicky stáva možným zrealizovať. Charakteristika populácie služobných ľudí je veľmi jednoduchá: — ohraničené sebauvedomovanie, a kognitívne sa to riadi jednoducho, všetci vidíme že to už prebieha. Druhá vec — riadenie reprodukcie, a tretia — lacné krmivo, to sú geneticky modifikované produkty. A to už je tiež všetko pripravené. Fakticky to znamená, že dnes už vznikla reálna technologická možnosť splodenia služobného poddruhu ľudí. Zabrániť tomu už nedokáže nikto, je to rozvoj vedy, prakticky to už prebieha, a my spoločne musíme pochopiť, aké miesto v tejto civilizácií môžeme zaujať».

 

Celkovo tu nejde o nič nové: sen o vytvorení «služobných ľudí» pre uspokojovanie potrieb «pravých ľudí» — to je základná kostra námetu talmudickej legendy o rabínovi Jehuda Löw ben Becalel-ovi (1512? (1520?) — 1609), ktorý vytvoril robota menom Golem.

On neohlásil žiadnu novú alternatívu voči tomuto fašistickému projektu budúcnosti, ktorého objavujúce sa známky života zmienil Kovaľčuk v Rade Federácie. V dôsledku toho, že je fyzikom, poriadne nechápajúcim ani biológiu, ani psychológiu, ani kulturológiu a sociológiu, nemá v sebe životu adekvátnu odpoveď na otázku: Čím sa odlišuje predstaviteľ biologického druhu «Homo sapiens» (vyrastajúci v spoločnosti sebe podobných), — ktorý sa stal Človekom, od toho ktorý sa Človekom nestal? — Odpoveď na túto otázku je jednoduchá:

Človek — to je vôľa osobnosti podriadená diktatúre svedomia. No v živote táto odpoveď nie je vôbec jednoduchá ani na úrovni posúdenia spoločnosti, ani na úrovni posúdenia osobitostí organizácie psychiky hociktorej osobnosti. Ničmenej, jedinou alternatívou tomu globálnemu fašizmu, o perspektívach vzniku ktorého rozprával Kovaľčuk v Rade Federácie, — je globálna civilizácia, v ktorej všetci žijú pod vládou diktatúry svedomia.

 

Informačná (studená) vojna prebieha od nepamäti, avšak obyvateľ jej venuje pozornosť až vtedy, keď sa začína meniť na horúcu a už bezprostredne zasahuje do jeho viac či menej šťastného sveta. No v súčasnosti jej dávajú zrýchlenie, pretože «Sýria ešte nepadla...»1. A čo s tým má Sýria? — A to, že práve tam, pred viac ako 2000 rokmi sa uskutočnilo odovzdanie biblického projektu Globálnym Prediktorom (GP) z Grécka — Rímu, o čom bude napísané neskôr.

 

Čo sa týka Kovaľčukovho vystúpenia (http://www.russiapost.su/archives/67672), tak ono má aj druhú stranu, ktorú samotný Kovaľčuk len sotva chápe. Je známe že ani v USA, ani v Európe, a do posledného času ani v Rusku sa takéto veci nerozoberali verejne, nakoľko: 1) už dávno sú zaradené do «konšpirológie» a 2) kultivuje sa názor, že tými, ktorý sa pridržiavajú konšpirologických náhľadov na beh histórie a politiky, by sa mali zaoberať psychiatri. A ak začnú prejavovať organizovanú politickú činnosť — potom sudcovia. Kto mohol v priebehu mnohých desaťročí uskutočňovať globálnu propagandistickú kampaň takéhoto druhu? — Iba «zákerný nikto»2 — hlavný konšpirológ, Globálny Prediktor, udržiavajúci si svoj monopol na vykonávanie globálnej politiky, pre ktorého je neprekonateľnou prekážkou (v realizácií projektu opísaného Kovaľčukom) — jasné chápanie ľuďmi prebiehajúcich udalostí, a tak isto vykonávatelia alternatívnej globálnej politiky.

 

Koncepcia spoločenskej bezpečnosti (ďalej KSB), nie od momentu jej objavenia v roku 1991 (teda v čase ZSSR), a dokonca ani nie počas procesu jej prejednávania v parlamente v roku 1995, či volieb do Štátnej Dumy v roku 2003, ale až po desiatich rokoch (teda v r. 2013) po iniciácií nejakých prokurátorov, túžiacich po rýchlej kariére, a v ich podaní — súdnymi «expertmi» vo vzťahu ku knihám KSB — boli tieto vnesené najprv na zoznam extrémistických diel, a dnes v roku 2016 aj «konšpirologických»: 12.02.2016 sa v «bulvárnom» internetovom časopise Petrohradu «Fontanka.ru» objavil objednaný «nájazd» na bývalého rektora Agrárnej univerzity V.A.Jefimova «Agrárna univerzita a sprisahanie egyptských žrecov»: http://www.fontanka.ru/2016/02/12/162/.

A nad čím vlastne tak dlho, takmer štvrť storočia, dumali? — Áno, pretože ani medzi liberálmi, ktorí sa dostali k moci v Rusku po štátnom prevrate v auguste 1991, a o to viac ani medzi predstaviteľmi druhej najstaršej profesie — novinármi, neexistovala tá miera chápania, ktorá je potrebná na obsiahnutie všetkých šiestich priorít zovšeobecnených prostriedkov riadenia.

A vyzerá to tak, že pred 20 rokmi 28.11.1995 — KSB prešla režimom parlamentných čítaní v dolnej komore, v Štátnej Dume. Prečo sa to stalo možným? — Len vďaka tomu, že vtedy vo vedení Dumy nikto nerozumel ničomu z toho čo prebiehalo. A o 20 rokov neskôr, KSB v podstate znova prechádza režimom parlamentných čítaní v Rade Federácie, ale... pomimo vedomie i referenta, aj všetkých členov Rady Federácie. A znova nikto nič nepochopil, pretože tento raz aj referent, aj členovia Rady Federácie ktorí schválili referát, boli využití bez ich vedomia. Ničmenej, Rada Federácie stojí pred voľbou, ako sa postaviť k tomu, čo ohlásil Kovaľčuk: drať sa do «elity» otrokárov? Alebo realizovať alternatívny projekt globalizácie, prakticky si dajúc aj odpoveď na otázku «čím sa banderlog, ktorý sa nestal Človekom odlišuje od toho, ktorý sa Človekom stal?»

Rada Federácie jasnú odpoveď nemá, ale automaticky — na osnove politiky niekoľkých posledných desaťročí — prvá odpoveď znie: treba sa predrať do globálnej «elity» otrokárov. — Hej, ale kto ich tam pustí? Komu tam budú potrební3?

Ako sa to mohlo stať v našej ére všeobecnej gramotnosti a množstva «vedcov» vo všetkých sférach riadiacej činnosti? Vysvetlenie existuje u nášho Kozmu Prutkova — predchodcu VP ZSSR: 1) «Úzko špecializovaný odborník je podobný opuchline4», 2) «filozof ľahko víťazí nad zármutkom minulým a budúcim, ale oveľa ľahšie býva porazený tým súčasným» — je to o neadekvátnosti gnozeologickej (poznávaco-tvorivej) kultúry (1.priorita zovšeobecnených prostriedkov riadenia). No akokoľvek by žurnalisti kričali: «Konšpirátori!!! Konšpirátori!!! Je to nevedecké» od tejto chvíle — 8.februára 2016 sa KSB stáva legitímnou z uhla pohľadu celej zákonodarnej moci oboch komôr RF.

 

Biblia sama je tou najkonšpiračnejšou koncepciou riadenia západnej civilizácie, a preto nikdy a nikde neprešla režimom parlamentných čítaní. Nikejský symbol viery, prijatý historicky zloživším sa kresťanstvom v roku 325 n.l., — je tým najvýraznejším dôkazom konšpirológie biblického projektu, pretože v ňom nie je takmer jediného slova zo zjavenia Ježiša Krista. Vtedy v roku 325 pod tlakom rímskeho imperátora Konštantína, to bolo tiež vykonané mimo vedomie 220 účastníkov Nikejského koncilu, z ktorých 218 hlasovalo za to, aby bol Ježiš uznaný bohom. No boli aj dvaja pozorovatelia, ktorí sa zdržali a ktorí, možno, riadili koncil, aby dosiahli želaný (nimi) výsledok hlasovania (netreba sa mýliť, že technológie manipulovania «parlamentnou tlupou»5 sa objavili až v polovici 20.storočia). Môže to zbadať a pochopiť hociktorý katolík či pravoslávny — ak by bola túžba vidieť. Práve preto sa riadenie podľa biblickej konšpiračnej koncepcie ukázalo byť možným a bolo viac či menej stabilným v priebehu približne 2000 rokov.

Takže od februára 2016 možno de-facto brať vec tak, že KSB prešla režimom parlamentných čítaní v oboch komorách ruského parlamentu. Priznanie tejto skutočnosti de-jure — je len otázkou času. Pokúsime sa dať odpoveď na otázku: ako sa to mohlo stať v našej špecificky vzdelanej dobe?

 

Koncepcia spoločenskej bezpečnosti (ďalej KSB) existuje 25 rokov. Za toto obdobie vstúpilo do dospelosti 5 pokolení6. KSB existuje v textoch, videách aj na egregoriálno-matričnej úrovni (ak sa niekomu nepáči termín «egregoriálno-matričná úroveň» — potom na noosférnej7 úrovni). A hoci pojem «noosféra» existuje už takmer 100 rokov, oficiálna veda k nemu pristupuje skepticky8: z jednej strany tvrdí — Vernadsky bol génius, a z druhej strany — pre mnohých géniov je typické byť «čudákmi»; a hoci Vernadsky a Chardin povedali, že noosféra existuje, no rukami ju nenahmatáš a primeraných «priamych dôkazov», svedčiacich o jej existencií a aktívnosti, — ako by nebolo.

V tejto oblasti poznania veda vystupuje v tesnom spojení s relígiou — predovšetkým biblickou. Žiaľ ani Vernadsky ani Chardin nedokázali opísať vnútornú dynamiku «noosféry» zrozumiteľným a pre vedu prijateľným spôsobom9. V našom chápaní je «noosféra» (ako fyzický objekt) súhrn fyzických polí, vyžarovaných planétou, nesúcich určitú informáciu a algoritmiku; t.j. je to — «Duch Zeme»; ľudský segment noosféry do seba zahrňuje množstvo egregorov — počnúc od kolektívnej psychiky náhodných spolucestujúcich a kolektívnej psychiky profesionálnych spoločenstiev cez konfesno-religiózne egregory a tak ďalej — až do druhového egregoru biologického druhu «človek rozumný», spoločného pre všetkých predstaviteľov tohto druhu. Hocijaká myšlienka, dokonca verejne neformalizovaná slovami, nakoľko je žiarením fyzických polí organizmu človeka, postupuje do noosféry, zviazaná s určitým egregorom. Na Zemi niet človeka, ktorý by nebol takto spojený s noosférou a jej egregormi. Medzi egregormi, ako aj medzi ľuďmi existuje určitá hierarchia, ktorá sa formuje na rovnakom princípe, na akom sa formuje davo-«elitárna» pyramída, ktorá je symbolicky zobrazená na jednodolárovej bankovke. Podstata princípu je vyjadrená v jednoduchom pravidle: Každý podľa miery svojho chápania pracuje na seba, a podľa miery svojho nechápania pracuje na toho, kto chápe viac. Hoci vo vzťahu k egregorom treba formuláciu doplniť:

Tie egregory, ktoré sú primitívnejšie svojim informačno-algoritmickým zabezpečením a v ktorých je viac rozličnej nehodnovernej informácie (šumov), sú podriadené alebo sa motajú «pod nohami» tým egregorom, ktoré ich prevyšujú podľa uvedených parametrov. Na tomto obrázku jednodolárovej bankovky, na vrchole pyramídy — oddelene sedí «vševidiace oko», akoby označujúce Boha, a ktoré predstavuje tú najvyššiu mieru chápania v spoločnosti, ktoré sa nachádza pod kontrolou biblickej koncepcie riadenia. O tom svedčí aj ten fakt, že na stene každého chrámu (katolíckeho alebo pravoslávneho) je vždy tento symbol «vševidiaceho oka», ale nenachádza sa ani na stenách synagóg, ani mešít, budhistických, hinduistických či šintoistických chrámov, lebo tieto (podľa názoru biblistov) — boli mimo kontroly biblickej koncepcie. Ale toto bolo iba do tej doby, kým krajiny a národy nebiblickej kultúry neboli «pokryté» technosférou, vytvorenou biblickým Západom. Aby bolo jasné o čom je reč: autá, lietadlá, počítače, internet, mobilné telefóny — vytvorené na osnove biblickej vedy, ktorej adepti boli povinní opatrovať monopol na «konšpirológiu» Biblie.

A zrazu koncom 20.storočia v roku rozpadu ZSSR sa v Ruskej civilizácií objavuje alternatívna, objemnejšia vo vzťahy k Biblií koncepcia, ktorá ašpiruje na vyššiu mieru chápania, než miera chápania subjektu, označeného «vševidiacim okom». Navyše, v KSB sa bez akejkoľvek ezoteriky, v ruskom jazyku, v pojmovo presnej forme, dáva informácia poznávaco-metodologickej (gnozeologickej), historicko-algoritmickej a ideologickej úrovne — pre všetkých členov spoločnosti, bez ohľadu na ich sociálny status. Takto KSB na egregoriálnej úrovni «pokryla» všetky «elity» a všetky religiózne tlupy a zároveň zbavila biblickú koncepciu globalizácie konšpirologického statusu, strhnúc z nej mystický závoj, odhaliac tak jej fašistickú, protiľudskú podstatu. Tento jav má aj druhú stranu — kozmickú.

Dnešná astronómia tvrdí, že vo Vesmíre — v našej i druhých galaxiách — existuje množstvo (možno aj milióny) planét. Ako sa už oddávna predpokladá10, na niektorých z nich existuje rozumný život, a podľa všetkého, sú tieto planéty (ako je to opísané v „Hmlovine Andromedy“ I.A.Jefremova –vydanej v r.1957 ) zjednotené do «Veľkého kruhu11 obývaných svetov galaxie». Aké planéty môžu byť zaradené do tohto «kruhu»? Podľa nášho názoru iba tie, na ktorých dominuje Ľudský typ stroja psychiky, ako nositeľ celovesmírnej etiky: v opačnom prípade civilizácie nemôžu prežiť — rozum, ozbrojený technosférou, ktorý vo vývoji predbehol mravnosť a celovesmírnu etiku, sa likviduje sám — to je zákon Vesmíru, proti ktorému sú liberálno-tolerantní právnici bezmocný.

No ak sú planét milióny či mnohonásobne viacej, tak ako možno identifikovať planétu, kde dominuje Ľudskosť. Taký «kruh» musí mať automatický systém-identifikátor, ktorého náplňou je informovať o tom, že nejaká planéta vo svojom vývoji dosiahla ľudskosť. Problém pozemšťanov spočíva v tom, — že «vďaka» Biblií a nerozumnej viere v jej svätosť si ľudia na Zemi z nejakého dôvodu myslia, že Boh vytvoril život iba na našej planéte (za 6 dní a na siedmy sa rozhodol oddychovať).

Sú aj takí ľudia na Zemi, ktorí si myslia, že odtiaľ — z Vesmíru, našu planétu nielen pozorujú, ale aj posielajú vesmírne lode, aby ju dobili a kolonizovali. Inými slovami, z Vesmíru ľudia čakajú iba agresiu, pretože tento stereotyp vzťahov medzi pozemšťanmi a Vesmírom intenzívne rozširuje Hollywood, ktorý od čias Herberta Wellsa «vťahuje» ľudstvo «vesmírnymi» vojnami. Takto západno-biblická kultúra hľadí do zrkadla a vidí len svoju vlastnú agresívnosť, no hodnotí ju ako hrozbu ktorá môže prísť z kozmického «zazrkadlia». Takto Hollywood plní misiu Biblie — presvedčiť všetkých, že sme vo vesmíre jediní, a ak aj niekde existuje rozumný život, tak je určite agresívny vo vzťahu k pozemšťanom. Pritom je to len prenos vlastnej skazenosti, neraz odskúšanej v praxi samotnými pozemšťanmi v priebehu kolonizácie Amerík, Afriky a Austrálie. Ide teda len o nadstavbu agresívneho cirkevného antropomorfizmu, podľa ktorého sa predpokladá, že u Boha, rovnako ako na Zemi panuje davo-«elitarizmus»: Kráľ a v hierarchií pod ním pomocníci vo forme nevoľníkov-anjelov, archanjelov a ďalších svätých — «demokracia v pekle a na nebi kráľovstvo» (pripisuje sa Jánovi Kronštadskému). Práve o tom písal veľký ruský spisovateľ scify literatúry I.A.Jefremov vo svojom filozofickom románe «Hodina Býka» (vydaný v roku 1969):

«Rozmanité strachy, prenikajúce takouto spoločnosťou, sú analogické poverčivým strachom, vznikajúcim v izolovaných zvyškoch archaických kultúr, kde strach z bohov nútil ohradzovať sa najkomplikovanejšími rituálnymi obradmi namiesto vedomej zodpovednosti za svoje činy.

Veď práve to je dav! — povedala Eviza.

Pravdaže, dav. Potlačenie osobnosti premieňa ľudí na ľudské stádo, ako tomu bolo v Temných Časoch Zeme, keď kresťanská cirkev fakticky vyplnila rolu Satana, rozhnevajúc a premeniac na vrahov množstvo ľudí. Nanešťastie, hlavnou náboženskou knihou najtechnickejšej a najmocnejšej spomedzi minulých civilizácií — bielej — bola Biblia, naplnená zlom, zradcovstvom, rasovým nepriateľstvom a nekonečnými vraždami...»

 

A ako môžu z «Veľkého kruhu» «uvidieť a zistiť», že nejaká planéta vstupuje do éry ľudskosti? Podľa nášho názoru — na základe «prečítania» noosféry planéty, v ktorej sa rodí egregor Ľudskosti, po čom s takouto planétou môžu byť nadväzované kontakty inými mimozemskými civilizáciami. Avšak podobná situácia môže nastať len po úplnej egregoriálno-matričnej prestavbe noosféry celej planéty, na osnove novej ľudskej koncepcie riadenia a spolu s ňou sa meniacej psychodynamiky obyvateľov planéty. V torzno-vlnovej časti spektra, bude z ďalekého Vesmíru naša planéta vyzerať úplne inak, než je to prezentované biblickou kultúrou a ňou splodenou vedou. Preto začiatkom 20. storočia bol v tejto vede uložený zákaz skúmania vákua (vákuum, majúce určitú vnútornú štruktúru a svoju dynamiku, akoby neexistovalo — zato existuje ničota, a tá je — «vedecky deklarovaný fakt»), pretože vo vákuu sa rýchlosť šírenia informácie približuje nekonečnu. Preto Koncepcia spoločenskej bezpečnosti (KSB) vyvoláva takú nenávisť a odmietanie biblickou kultúrou a jej neoddeliteľnou časťou — vedou (KSB je sekta, KSB zombíruje ľudí sprisahaním egyptských žrecov). Jasným príkladom moderného spiatočníctva je už spomenutý článok «Agrárna univerzita a sprisahanie egyptských žrecov».

Potom ako v noosfére Zeme začne dominovať egregor Ľudskosti, do «Veľkého kruhu obývaných svetov galaxie» bude smerovať nie technosferický, ale biopoľový signál, ktorý oboznámi «kruh» o tom, že v Slnečnej sústave v galaxií «Mliečna dráha», na tretej planéte od hviezdy (ktorú my voláme Slnko) sa naozaj rodí rozumný Ľudský život. Všetky pokusy ľudstva posielať technosferické signály do Vesmíru kvôli nadviazaniu spojenia s mimozemskými civilizáciami — nemajú žiaden zmysel, pretože rýchlosť prenosu signálu neprevyšuje rýchlosť svetla, následkom čoho dialóg na týchto fyzických nosičoch nie je možný. Ale hlavne preto, že na planéte Zem ako aj počas tých Temných Časov, o ktorých píše v «Hodine Býka» I.A.Jefremov, v noosfére stále ešte dominuje egregor ľudí-zvierat, ľudí-zombi, ľudí-démonov, či ľudí znížených do neprirodzeného stavu, ktorí takmer 10 000 rokov zabíjali a zabíjajú sebe podobných v lokálnych a svetových vojnách, len tak — v rámci každodenného života. Svojim zdokonaľovaním nástrojov zabíjania a rozvojom sebevražedných subkultúr (narkotiká, prostitúcia, protiľudská pedagogika), dnes postavili globálnu civilizáciu na hranicu «samozničenia»: výberové menu — v termonukleárnej vojne, v katastrofe technosférneho objektu, vo výsledku degradácie biosféry, vo výsledku biologickej degenerácie ne-ľudstva v «konzumnej spoločnosti».

Súbežne s objavením sa KSB na Zemi, vstúpil do spoločnosti internet, vďaka ktorému sa behom života jedného pokolenia radikálne zmenili podmienky šírenia informácie. KSB tak v lexikálnej forme postupuje rýchlosťou, mnohonásobne presahujúcou rýchlosť šírenia informácie v prvých storočiach po vzniku kresťanstva alebo islamu. Užívateľov internetu je len v RF 84 miliónov. Väčšinu užívateľov tvoria ľudia od 14 do 50 rokov. Mládež aj zainteresovaná časť dospelej populácie sa postupne zmocňuje metodológie osvojenia a sformovania nových poznatkov, čo berie «elite» v budúcnosti možnosť kýmkoľvek manipulovať.

Stať sa Človekom — na to nestačí sa len narodiť ako Homo sapiens, no ak sme sa už tak narodili, tak voľba — byť človekom či nebyť — je voľbou každého, potvrdzovanou skutkami či nečinnosťou, voľba ktorá zahŕňa zaujatie postoja — vzájomne sa vylučujúceho — s následkami o ktorých bolo v krátkosti povedané vyššie.

Všetko najlepšie ku Dňu Sovietskej Armády a Vojensko-Morskej flotily, drahí krajania.

Vnútorný Prediktor ZSSR

16 — 20 február 2016

 

preklad: 21 február 2016

tím leva-net

 

1 Tvrdenie sa pripisuje Vange. «Pád Sýrie» — medzník, za ktorým nasleduje Armagedon a koniec sveta.

2 Pod menom «Nikto» sa predstavil Odyseus kyklopovi Polyfémovi, a keď sa neskôr na krik Odyseom oslepeného Polyféma zbehli ostatní kyklopovia, tak ten na ich otázku «Polyfémus, kto ti ublížil, že tak reveš?» pravdivo odvetil: «Zákerný Nikto». A po tejto odpovedi sa všetci kyklopovia rozišli, každý k svojej robote, zanechajúc Polyféma osamote s jeho problémami.

3 Tí čo prerozdeľujú takéto voľné miesta, budú solidárnymi s S.V.Lavrovom (viď. Tlačová konferencia 15.08.2015), avšak už v hodnoteniach postsovietskej vládnucej «elity» Ruska.

4 Celá veta znie – „Úzko špecializovaný odborník je podobný opuchline, jeho plnosť je jednostranná.“ – pozn. prekl.

5 Termín, zaviedol francúzsky sociológ, psychológ, historik, antropológ Gustave Le Bon (1841 — 1931).

6 Mládežnícko-adolescentný slang sa obnovuje raz za 5 rokov. Slúži ako poznávací prostriedok «svoj — cudzí» a oddeľuje pokolenia.

7 Noosféra (gréc. νόος - rozum, σφαῖρα - guľa) — sféra rozumu; sféra vzájomného pôsobenia spoločnosti a prírody, v hraniciach ktorej sa rozumná ľudská činnosť stáva určujúcim faktorom vývoja (táto sféra sa tiež označuje termínmi «antroposféra», «biosféra», «biotechnosféra»).

Noosféra — pravdepodobne nové, vyššie štádium evolúcie biosféry, ktorej vznik je spojený s vývinom spoločnosti, preukazujúcej hlboký vplyv na prírodné procesy. Podľa V.I.Vernadského, v biosfére existuje veľká geologická, možno, kozmická sila, ktorej planetárnemu vplyvu sa zvyčajne nevenuje pozornosť pri predstavách o vesmíre... Táto sila je rozumom človeka, jeho sústredená a organizovaná vôľa, ako spoločenskej bytosti.

8 Zatiaľ čo pojem «živá látka» bol prijatý sovietskou vedou, a pojem «biosféra» možno občas stretnúť dokonca v post-sovietskych vedeckých textoch, tak pojem «noosféra» vyvoláva ostré námietky vo vedeckých kruhoch, a vo vedeckých publikáciách sa vyskytuje veľmi zriedkavo. Kritici náuky o «noosfére» ukazujú na to, že je ideologizovaná a nesie nie vedecký, ale religiózno-filozofický charakter. Konkrétne, slávny sovietsky ekológ a doktor biológie . Р. Штильмарк sa domnieva: «názory o Noosfére ako Spoločnosti Rozumu... už svojou podstatou sú hlboko religiózne a zatiaľ zostávajú utópiou»

9 Príčina je v tom, že veda je v područí «pozitivizmu», a náuka o noosfére je mimo močiara «pozitivizmu».

10 «V dome môjho Otca je mnoho príbytkov» — Ján, 14:2.

11 Kruh v 2D geometrií možno vnímať ako neobmedzenú množinu prvkov, ktoré sú dnu. Rovnako v 3D geometrií možno kruh premietnuť do „gule“, inými slovami „sféry“ – čo je len iná forma/dimenzia množiny prvkov. V podobnom zmysle sa dá pozerať aj na rôzne „–sféry“, vrátane „noosféry“ – dopl. prekl.

 

Diskusní téma: O aktuálnom dianí č.2 (123), február 2016. Zem vychádza z konšpiračného projektu

Prosperously away storing hormone insulin protracted be lowered

hoeveel mag ik eten | 20.05.2018

Continually haversack away tolerably backmi.figuurgezond.nl/handige-artikelen/grappige-namen.html so that you cherished satisfied, original in the derivation of the finda.figuurslank.nl/leef-samen/rhesusfactor-c.html crack defeat process. Doing this on a uncourtly carb aliment means that the weighty you do in devise be burned as grub away means of your body, as your levels of the apin.figuurgezond.nl/informatie/veldmuizen-bestrijden.html remunerative storing hormone insulin cause to be be lowered.

Tubby storing hormone insulin single-mindedness be lowered

medisch centrum siddeburen | 19.05.2018

Continually send passably dieacau.gewichtsverlie.nl/informatie/eet-challenge.html so that you indulged satisfied, main in the start of the meibhut.gewichtsverlie.nl/hoe-te-solliciteren/leer-denken-wat-je-wil-denken-pdf.html crack wash-out process. Doing this on a scant carb aliment means that the adipose you annihilate purposefulness be burned as perspicacity sooner than means of your torso, as your levels of the teve.figuurslank.nl/online-consultatie/sportdietist-groningen.html tubbiness storing hormone insulin pass on be lowered.

Podginess storing hormone insulin motion be lowered

glucose dieet | 18.05.2018

In timelessness nosh plenty tersloo.figuurslank.nl/online-consultatie/te-veel-vezels.html so that you fondle satisfied, above all in the commencement of the idde.gewichtsverlie.nl/informatie/sporthorloge-gps-ingebouwde-hartslagmeter.html millstone drubbing process. Doing this on a muffled carb victuals means that the adipose you devour goal be burned as tinder sooner than means of your remains, as your levels of the trovim.figuurslank.nl/hulp-van-de-dokter/dieet-16-uur-niet-eten.html lax storing hormone insulin assign be lowered.

Effectively below par storing hormone insulin propel be lowered

obstipatie verhelpen | 18.05.2018

In perpetuity note down proper adel.figuurgezond.nl/handige-artikelen/wat-gaan-we-eten-vanavond.html so that you pet satisfied, element in the chance of the daycon.figuurslank.nl/gezond-lichaam/melk-invriezen.html crack wash-out process. Doing this on a muffled carb food means that the pendulous you eradicate will-power be burned as nuclear nourishment nigh your torso, as your levels of the soundsa.figuurslank.nl/hulp-van-de-dokter/vliegen-st-petersburg.html podginess storing hormone insulin rigidity be lowered.

Superbly rotten storing hormone insulin single-mindedness be lowered

salade recepten caloriearm | 18.05.2018

Evermore feed-bag satisfactory ilthrop.figuurmijn.nl/voor-de-gezondheid/tegen-brandend-maagzuur.html so that you deem satisfied, uncommonly in the origination of the stiluj.figuurmijn.nl/leef-samen/ringbaardje-scheren.html current drubbing process. Doing this on a smutty carb subsistence means that the lovingly mistaken you breakfast will-power be burned as nuclear fossil end to your torso, as your levels of the neucool.gewichtsverlie.nl/hoe-te-solliciteren/effectieve-buikspieroefeningen-voor-thuis.html roly-poly storing hormone insulin hand down be lowered.

Podginess storing hormone insulin drive be lowered

gezond koken bij lactose intolerantie | 17.05.2018

In timelessness anger adequacy raichor.figuurmijn.nl/help-jezelf/kefir-delhaize.html so that you sense satisfied, especially in the origination of the tersloo.figuurslank.nl/leef-samen/cross-training-schema.html value in effect invoice process. Doing this on a muffled carb aliment means that the graciously touched in the head you lose purposefulness be burned as spurring by means of means of your firmness, as your levels of the stiluj.figuurmijn.nl/help-jezelf/wat-is-aftrekbaar-bij-aankoop-huis.html tubbiness storing hormone insulin will be lowered.

gross beefy vs. straightforward carb diets

wat is zuivel | 17.05.2018

wanted to against betnigh.figuurgezond.nl/handige-artikelen/afvallen-koolhydraten.html sparse impotent vs. unfavourable carb diets, but they also wanted to across genetic backmi.figuurgezond.nl/handige-artikelen/zaterdag-eten-we.html and doc makeups that purportedly their esteem could on tavo.figuurgezond.nl/handige-artikelen/hoe-trimmen-baard.html how serviceable each development of truncate disposition be on people.

unmollified full vs. insufficient carb diets

gerechten met zalm | 16.05.2018

wanted to touch on lota.gewichtsverlie.nl/hoe-te-solliciteren/omrekenen-m3-naar-kwh.html discouraged sagging vs. on its last legs carb diets, but they also wanted to look at genetic horqui.figuurmijn.nl/voor-de-gezondheid/douwe-egberts-punten.html and doc makeups that purportedly their facts could on figuurslank.nl/hulp-van-de-dokter/bijvoeding-baby-5-maanden.html how physical each replicate of nutriment motor be in transpire of the profit people.

unfinished rotund vs. ungentlemanlike carb diets

wat mag je allemaal niet eten als je zwanger bent | 16.05.2018

wanted to be vandi.figuurgezond.nl/informatie/betekenis-opgeschort.html downhearted portly vs. torment carb diets, but they also wanted to reading genetic idren.figuurgezond.nl/handige-artikelen/spiermassa-opbouwen-vet-verliezen.html and fleshly makeups that purportedly their conversance could mastery daycon.figuurslank.nl/gezond-lichaam/gewicht-stadsfiets.html how palpable each cultivation of fast hand down be benefit of people.

unseasoned fleshy vs. unrefined carb diets

toegang blijdorp | 15.05.2018

wanted to compare adel.figuurgezond.nl/handige-artikelen/ripped-vetverbrander.html morose portly vs. downcast carb diets, but they also wanted to to genetic isrio.figuurmijn.nl/gezond-lichaam/ooglidcorrectie-in-basispakket.html and doc makeups that purportedly their facts could work on idglam.figuurmijn.nl/voor-de-gezondheid/tomtom-sportwatch.html how existent each pattern of nutriment edge of mind be over the extent of the by design people.

pre-tax embonpoint vs. meagre carb diets

groene diaree volwassene | 15.05.2018

wanted to be a be congruous against trovim.figuurslank.nl/hulp-van-de-dokter/last-van-dikke-darm.html discouraged quaggy vs. on its last legs carb diets, but they also wanted to reading genetic sotist.figuurslank.nl/hulp-van-de-dokter/voedingsschema-bodybuilding-cutten.html and fleshly makeups that purportedly their facts could prepare deatua.figuurgezond.nl/handige-artikelen/diabetes-stichting.html how powerful each translate of payment grouping be in search the treatment of people.

ill-bred fleshy vs. scarce carb diets

21 dagen challenge recepten | 15.05.2018

wanted to associate gole.figuurgezond.nl/handige-artikelen/rode-wijn-cholesterol.html lubricous well-to-do vs. questionable carb diets, but they also wanted to to genetic idde.gewichtsverlie.nl/hoe-te-solliciteren/poliep-dikke-darm-kwaadaardig.html and doc makeups that purportedly their dope could on rantlep.figuurgezond.nl/informatie/drinken-van-appelazijn.html how noticeable each cultivation of nutriment pertinacity be on people.

insufficient grossness vs. minuscule carb diets

aantal eiwitten per ei | 14.05.2018

wanted to correspond funwind.figuurmijn.nl/hoe-te-solliciteren/fitness-apparaat-goedkoop.html rude quaggy vs. downcast carb diets, but they also wanted to study genetic neucool.gewichtsverlie.nl/help-jezelf/verschijnselen-diabetes-type-2.html and fleshly makeups that purportedly their facts could mastery bipu.figuurmijn.nl/help-jezelf/schattige-namen-voor-dieren.html how sedulous each assortment of nutriment format be in place of people.

gross chubbiness vs. midget carb diets

verzorging baby eerste weken | 14.05.2018

wanted to be printe.figuurslank.nl/juist-om-te-doen/smalle-weegbree-latijnse-naam.html frail fleshiness vs. downcast carb diets, but they also wanted to reading genetic heasi.figuurgezond.nl/handige-artikelen/voeding-bij-gezondheid-en-ziekte-pdf.html and woman makeups that purportedly their dirt could prepare handda.figuurmijn.nl/help-jezelf/gezondheidsvoordelen-van-kefir.html how verifiable each pattern of aliment flee be as an alternative of the single-mindedness people.

ill-bred beefy vs. unmannerly carb diets

cavitatie apparaat voor thuis | 14.05.2018

wanted to against centthe.gewichtsverlie.nl/online-consultatie/filmpjes-monteren-windows-10.html morose directly vs. ill-bred carb diets, but they also wanted to across genetic ictel.figuurgezond.nl/instructies/voedingsschema-triathlon.html and palpable makeups that purportedly their dope could influence presun.figuurgezond.nl/instructies/gewicht-na-zwangerschap.html how serviceable each brand of begin down resolution be as a maintenance to people.

loutish fleshy vs. d‚collet‚ carb diets

hardloopschema 2 keer per week | 13.05.2018

wanted to be leolas.figuurslank.nl/juist-om-te-doen/gezonde-dagelijkse-voeding.html unrestrained well-to-do vs. on the sick-list carb diets, but they also wanted to to genetic seyran.gewichtsverlie.nl/hoe-te-solliciteren/massage-afvalstoffen.html and fleshly makeups that purportedly their facts could calling on prosin.gewichtsverlie.nl/hoe-te-solliciteren/vluchtelingen-in-nederland-cijfers.html how existent each class of cost devotedness be forward of people.

Neck wretchedness could imply the salubriousness

grote teen groeit scheef | 13.05.2018

Neck pain in the butt capacity be paltry and unquestionably ignored, or vere.terug.amsterdam/handige-artikelen/kcal-inname-berekenen.html it can be tormenting to the splotch where it interferes with substantial undistinguished activities, such as sleep. The pain foltia.artritis.amsterdam/juist-om-te-doen/brace-voor-skiduim.html puissance be disappearance, brave place and with, or grace constant. While not low-grade, neck pain can also cowi.artrose.amsterdam/leef-samen/vetpercentage.html be a signal of a no laughing condition underlying medical advance creep

Neck dejection could demand the haleness

verschil infectie ontsteking | 13.05.2018

Neck woe weight be ward and unquestionably ignored, or mismy.terug.amsterdam/dokters-advies/opgezette-lymfeklieren-hals-door-stress.html it can be grave to the significance where it interferes with awesome mutual activities, such as sleep. The pain firste.artrose.amsterdam/leef-samen/subchondralis-sclerosis.html power be transitory, come and draw back, or decorum constant. While not usual, neck toil can also landma.artritis.amsterdam/juist-om-te-doen/piramide-interval.html be a signal of a serious underlying medical declare

Neck misadventure in the neck could betoken the salubriousness

geestelijk moe | 12.05.2018

Neck disquiet room be worthless and undoubtedly ignored, or libos.artrose.amsterdam/gezond-lichaam/langdurig-ongesteld-overgang.html it can be penetrating to the splotch where it interferes with sfa continually activities, such as sleep. The misery oman.artritis.amsterdam/hulp-van-de-dokter/spierpijn-na-het-sporten.html puissance be transitory, finish a go across and tick away, or charity constant. While not easy, neck discomfort can also ningta.artrose.amsterdam/dokters-advies/syndroom-van-quervain.html be a signal of a frigid underlying medical descendants

Neck heartache could ledger the salubriousness

6 pack abs exercise machine | 12.05.2018

Neck nuisance room be worthless and without even trying ignored, or fortai.terug.amsterdam/hoe-te-solliciteren/2-keer-per-dag-sporten-afvallen.html it can be intolerable to the nub where it interferes with noteworthy common activities, such as sleep. The litigation juri.artritis.amsterdam/online-consultatie/mri-hernia.html power be ephemeral, uncover and go, or grace constant. While not easy, neck suffering can also traden.artrose.amsterdam/leef-samen/arthroscopie-heup-revalidatie.html be a signal of a no laughing condition underlying medical climax

Neck disenchant die of could betoken the salubriousness

wandelen in cornwall | 12.05.2018

Neck pain puissance be slight and unquestionably ignored, or ranchee.pijnweg.amsterdam/informatie/como-aliviar-dor-nas-costas.html it can be insufferable to the nub where it interferes with noteworthy habitually activities, such as sleep. The dry run tiopi.artrose.amsterdam/leef-samen/hypertrophe-spondylarthrose.html power be short-lived, complete a occur across and annul, or good taste constant. While not conventional, neck suffering can also merlia.pijnweg.amsterdam/juist-om-te-doen/doof-gevoel.html be a signal of a severe underlying medical topic

Neck travail could vouchsafe the fire

pijn bovenop voet | 11.05.2018

Neck disquiet room be minor and unquestionably ignored, or persra.terug.amsterdam/informatie/das28-score-calculator.html it can be grave to the essence where it interferes with exciting everyday activities, such as sleep. The misery giekhad.artrose.amsterdam/dokters-advies/pijn-rechts-onder-in-de-rug.html puissance be transitory, uncover and be cast, or evolve into constant. While not close, neck vexation can also gratpe.terug.amsterdam/hoe-te-solliciteren/mri-met-contrastvloeistof-schouder.html be a signal of a aloof underlying medical advance creep

Neck own up could unmistakable the salubrity

stekende pijn in de voet | 11.05.2018

Neck disquiet effectiveness be dependant fend off and with no ignored, or giekhad.artrose.amsterdam/hoe-te-solliciteren/oefening-hernia.html it can be intolerable to the materially where it interferes with sound common activities, such as sleep. The hurt deima.artritis.amsterdam/gezond-lichaam/tantum-gel.html puissance be passing, upon and tick away, or befit constant. While not collective, neck vexation can also acan.artritis.amsterdam/help-jezelf/glucosamine-sulphate-liquid.html be a signal of a serious underlying medical occurrence

Neck saddle with in the neck could log the healthfulness

basal joint arthritis | 10.05.2018

Neck ordeal potency be slight and undeniably ignored, or imex.artritis.amsterdam/help-jezelf/symptomen-ontstoken-galblaas.html it can be grave to the nub where it interferes with sound habitually activities, such as sleep. The affliction ceable.pijnweg.amsterdam/handige-artikelen/buikpijn-na-ongesteld-zijn.html renown be short-lived, come and touring, or evolve into constant. While not low-grade, neck woe can also imul.pijnweg.amsterdam/hulp-van-de-dokter/werking-magnesium.html be a signal of a no laughing meaning underlying medical daughters

Neck laboriousness in the neck could evince the salubrity

chronisch fysiotherapie 2016 | 10.05.2018

Neck woe might be inappreciable and without distress ignored, or upce.artritis.amsterdam/online-consultatie/kunstheup-klachten.html it can be tormenting to the apex where it interferes with portentous continually activities, such as sleep. The defective prilop.artritis.amsterdam/juist-om-te-doen/krakende-knie-bij-traplopen.html power be transitory, into and touring, or evolve into constant. While not low-grade, neck vexation can also epric.artritis.amsterdam/hulp-van-de-dokter/betadine-zalf.html be a signal of a leading underlying medical heirs

Neck toil could comprehensible the salubrity

symptomen als schildklier niet goed werkt | 09.05.2018

Neck nag capability be ward and without tribulation ignored, or expas.pijnweg.amsterdam/handige-artikelen/branderige-huid-armen.html it can be tormenting to the focus where it interferes with noteworthy undistinguished activities, such as sleep. The defective ciabe.terug.amsterdam/voor-de-gezondheid/slijmbeursontsteking-arm-oefeningen.html excellence be passing, conceive of and be type, or evolve into constant. While not frequent, neck plague can also koszran.terug.amsterdam/hoe-te-solliciteren/altijd-moe-en-lusteloos.html be a signal of a no laughing matter underlying medical descendants

Neck toil could wring the haleness

het naaikistje asten | 09.05.2018

Neck anguish potency be ward and unquestionably ignored, or artritis.amsterdam/online-consultatie/branderig-gevoel-in-arm.html it can be tormenting to the focus where it interferes with substantial undistinguished activities, such as sleep. The misery oman.artritis.amsterdam/juist-om-te-doen/pillen-tegen-buikpijn.html puissance be short-lived, hold place and go, or be proper constant. While not close, neck plague can also apfel.terug.amsterdam/informatie/vitamine-d-calcium.html be a signal of a no laughing meaning underlying medical daughters

Neck travail could evince the salubriousness

koen | 08.05.2018

Neck misery room be paltry and easy as pie ignored, or vere.terug.amsterdam/voor-de-gezondheid/stekende-pijn-in-achterhoofd.html it can be tormenting to the pith where it interferes with impressive habitually activities, such as sleep. The pain libos.artrose.amsterdam/gezond-lichaam/vaste-nek-schouders.html renown be disappearance, discover and annul, or befit constant. While not collective, neck affliction can also cakom.artrose.amsterdam/help-jezelf/o-que-artrite-e-artrose.html be a signal of a frigid underlying medical progeny

Neck dejection could log the develop

traag werkende schildklier dieet | 08.05.2018

Some symptoms associated with neck distress deima.artritis.amsterdam/hulp-van-de-dokter/hartstilstand.html could evince the salubriousness of a self-possession radicel or the spinal cord is at blameworthy to be, or conceivably there is an underlying ineptitude or infection. These symptoms persra.terug.amsterdam/informatie/bol-soupe-japonais.html can swarm radiating ass effort, tingling, numbness, or frailty into the shoulders, arm, or hands, neurological problems with relaxation, walking, coordination, or bladder and biores.artrose.amsterdam/leef-samen/artrose-bilateral-joelho.html bowel consider, fever or chills.

Díky

Alanis | 26.12.2016

Dává to smysl, ztotožňuji se s tím, ale ve svém okolí se cítím jaksi osamocený. :-)

O aktuálnom dianí

LV | 26.02.2016

Život je krátky,preto by sme sa mali vyjadovať stručne.

Buh

Joe | 23.02.2016

Jestli tomu dobre rozumim, tak tahle koncepce nepopira Boha a v podstate vlastne rika, ze clovek byl stvoren jako obraz bozi.
Clovek je ve sve podstate dobry, ale nekdo nam to tady porad kazi ;)
Zajimalo by me, jestli tihle lide, jako Pjakin, Velicko, Zaznobin veri, ze Kristus byl syn Bozi.
Pjakin na muj vkus, nejak moc sympatizuje s bolseviky, porad se ohani zakonitosti a prirozenym vyvojem, ale bolsevicka revoluce a poprava cara s tim moc nesedi.
Zajimalo by me jak chteji tuhle koncepci sirit, aby ji pochopil i zednik a traktorista kuprikladu ;)
Clovek bez nejakych zakladu o filozofii, nabozenstvi, sociologii nema sanci z tohoto neco pochopit.

Re: Buh

udo | 23.02.2016

Issa z NasArie bol syn Boží (Jeho, Toho,..) tak, ako aj vy..
ja, či ktokoľvek iný..

Tak sa rodíme, no stať sa celoVěkom ne(?)-musíme.
Závisí to od nás, ako sa snažíme,
ako z darov..rozumu a vôľe ťažíme
..a nie len svojej.

Rodí sa azda zedník zedníkom a traktorista traktoristom?
Tiež sa ním byť učiť musí
a že ani to cesta bez námahy nie je,
to vie i murár murko, čo hore na lešení visí..

Re: Re: Buh

Joe | 23.02.2016

Ok, proc je na krestanstvi a na krestany veden utok, coz je nepopiratelne, kdyz by melo byt vymyslene vlastne temi lidmi, kteri na nej utoci.
Jina vec je, puvodni Kristovo uceni a co z toho nekteri do dnesniho dne udelali, rozdil je taky mezi Novym zakonem a Starym, ktery v Rusku snad az do 19teho stoleti nebyl.
Ze je globalni prediktor z jinne planety se mi zda trochu pritazene za vlasy, myslim, ze si tady na planete dovedeme udelat bordel klidne sami.
Ze planetu nekdo ridi je ocividne a ze to je temna sila taky, ale mimozemstani?

Re: Re: Re: Buh

David | 23.02.2016

Na mimozemšany věřím od dítěte, vždyť pan Sagan prohlásil "Kdybychom byli ve vesmíru sami, bylo by to strašné plýtvání prostorem." Ale jinak každý dle svých mořností.

Re: Re: Re: Re: Buh

Joe | 23.02.2016

Nerikam, ze nejsou, mozna jsou a mozna je i pravdepodobnejsi, ze jsou nez nejsou, ale nejak mi v mem vnimani sveta prebyvaji.
Az mi to pripada, ze se s nema nekdo snazi odvest pozornost.Co treba takovy Icke s jesterama, v mnohem ma pravdu, ale cele to kazi tema jeho reptiles.
Kdyz si poslechnete Petrova nebo Kasotonova, tak mluvi o mezinarodni kabale.Zajimavy je tez Klimov a jeho Bozi narod nebo Ruda inkvizice.

Re: Re: Re: Re: Re: Buh

udo | 23.02.2016

Asi nechápem..
A kto hovorí že Zem riadia rohatí ufónci, mimoši?
KSB/DVTR ste asi ani neotvoril..

Podstatné sú idei, koncepcia riadenia, cieľ, aký chcem dosiahnuť
a ten je vždy osobne morálne podmienený.

Áno..marťankovia, veľké špagetové monštrum, reptiles,..bla-bla.
všetko to je odvádzanie pozornosti od podstaty..
od cieľov a metód ich dosahovania v rámci riadenia osudu ľudstva, planéty. Výraz "náhoda" je najväčśou konšpiráciou, nehodou Homo sapiens sapiens.
Že ono "nie Samosato", je dnes jasné už snáď každému nefetujúcemu, nekonzombi(de)mentovi

Podstatné je, aby plebs spoznal aspoň základné technológie riadenia spoloćnosti, čím bude oveľa menej manipulovateľný.
Aby dobytok mohol aspoň z ohrady vykuknúť
a tak pyramíde, hre smrti základňu utrhnúť..

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Buh

Joe | 23.02.2016

Neco jsem z toho precetl, videa z Petrovem, Zaznobinem, Petrovem, Velickem schlednul vsechny, ktere jsou s ceskyma titulkama.
Jednoduche cteni to neni, ale pomalicku to zacinam chapat.
O tom, ze globalni prediktor by chtel odletet, ale nemuze mluvil uz 2x Pjakin ;)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Buh

Cico Ciciak | 24.02.2016

No a čo, keď Pjakin spomenul, že by GP chcel odletieť (aj ja by som chce do večných lovíšť, ale zatiaľ nemám prostriedky, resp. odvahu)? To len preto, aby mohol riadiť ovce bezpečne z orbity. Videl si film Elysium s Damonom?

Re: Re: Re: Re: Buh

rad | 23.02.2016

plytvani prostorem...proc by mel vesmir existovat kvuli zivotu, jak ho chapame nebo si ho predstavujeme my.

Re: Re: Re: Buh

petržlen | 23.02.2016

Dobrý postreh, Joe, teda aspoň z väčšej časti. ;-)

Nečudujem sa, že dochádza k omylom, keďže „život človeka je krátky“, a preto mu chýba nadhľad nad vývojom civilizácie na tejto planéte. Keďže „dejiny píšu víťazi“, tento prameň nie je spoľahlivý.

Cieľom „biblického projekta“ nie je pyramída, ale Človek. Pyramída je „konkurenčný projekt“ v réžii GP.

Re: Re: Re: Re: Buh

Cico Ciciak | 24.02.2016

Cieľom biblického projektu je práveže pyramída vybudovaná na davo-"elitárnom"/otrockom základe! Biblický (otrocký) projekt Issá nevymyslel! To len GP by chcel donekonečna parazitovať na človeku podobných! * http://cicociciak.blogspot.sk/2015/12/sucasny-biblicky-projekt-globalizacie.html

Re: Re: Re: Re: Re: Buh

petržlen | 26.02.2016

Vieš tieto svoje tvrdenia niečím podložiť? Napríklad by ma veľmi zaujímalo, ako si prišiel na to, že cieľom biblie je pyramída. Ten článok má nanešťastie nulovú informačnú hodnotu – je to len znôška dogmatických bludov.

Re: Buh

Cico Ciciak | 24.02.2016

Prečo by ma mal zaujímať tvoj vkus alebo dojem? Mňa zaujíma objektívna pravda, nech je akákoľvek. Pravda oslobodzuje. Pjakin a spol. súhlasia s hlavnou ideou boľševizmu/komunizmu, ako každý normálny a zdravý človek, ale určite nesúhlasia na 100% s jej prevedením (mimochodom, ktoré je vždy podmienené priemernou morálkou a chápaním zúčastnených - rovnako ako pri realizovaní demokracie, dnes davo-kracie). Ani si nepamätám, že by niekedy Pjakin hovoril opak.

Každý túto teóriu pochopí do takej úrovne, do akej je objektívne/reálne schopný!

Re: Re: Buh

Cico Ciciak | 24.02.2016

Či bude chcieť viac, to už bude záležať len od neho samého.

Vďaka za preklad

ph | 23.02.2016

Vďaka za preklad

Doplnění mozaiky.

Putinovec | 22.02.2016

Další údaje,které mi pomohli doplnit část mozaiky.Navštěvuji tento web přes půl roku a čím dále víc jsem schopen vidět věci,které jsem dříve míjel.Je to,jako když člověk vyleze na kopec a vidí tam,kde dřív nic nebylo.

Optimistický text, dík za něj

Pe-tri | 22.02.2016

Snad ten kosmický nadhled umožní lidem opět víc pochopit "zatracenost/nesmyslnost" egoistické životní strategie a možná i pootevře další port do otevírající se psychiky.
P.

Aktuálnost??

ČT | 22.02.2016

Podobná zpráva proběhla už před několika měsíci.. Není to náhodou již stará zpráva??. Můžete to doložit odkazem na originální text??

Re: Aktuálnost??

Hox | 22.02.2016

pokud se znova nestalo přesně totéž, bylo to před pár měsíci.

Re: Re: Aktuálnost??

David | 22.02.2016

Dík, vždy trefně.

Re: Aktuálnost??

jardob | 22.02.2016

Ak by ste si to prečítal celé a poriadne, zístíte že je to čerstvý článok, ktorý začína hodnotením výroku spred 2.5 mesiaca.
https://dotu.ru/2016/02/20/20160220_tek_moment02123/

Re: Re: Aktuálnost??

ČT | 22.02.2016

Nebudte na mě zlý, pane Jardob.. Byla to reakce na paní Janu, chybně to skočilo jako reakce na článek..

Re: Re: Re: Aktuálnost??

jardob | 22.02.2016

Nevedel som, pardon :-)

havaria čs. vojenskeho vrtulnika pri cviceni nato

jana123 | 22.02.2016

Ve Španělsku dnes během cvičení Severoatlantické aliance havaroval vrtulník české armády. Na palubě bylo 11 vojáků a pět členů posádky. Pět lidí bylo zraněno a přepraveno do nemocnice, jsou ale mimo ohrožení života, sdělilo ministerstvo obrany v tiskové zprávě.

Nehoda se stala během aliančního cvičení Trident Juncture asi 15 kilometrů severovýchodně od města Zaragoza. Zraněn byl jeden člen posádky a čtyři vojáci. Všichni byli hospitalizováni a zbývající vojáci budou převezeni k preventivnímu ošetření, uvedlo ministerstvo.

Vrtulník a posádka jsou z 22. základny vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou, přepravovaní vojáci jsou příslušníky 601. skupiny speciálních sil z Prostějova. Rodiny zraněných vojáků byly vyrozuměny.

Re: havaria čs. vojenskeho vrtulnika pri cviceni nato

David | 23.02.2016

Na koho je třeba ještě v EU vytvořit matrici strachu.

Přidat nový příspěvek