Matrica a “Matrica” — dva protiklady

Matrica a “Matrica” — dva protiklady

30.3.2015

 

 

VNÚTORNÝ PREDIKTOR ZSSR

 

 

Matrica a “Matrica” — dva protiklady

__________________

О recepte k získaniu „slobody“ vo filme „Matrix“

 

 

Saint-Peterburg

r. 2001

 

Matrica vs Matrix.doc (974,5 kB)
Matrica vs Matrix.pdf (355,1 kB)
Matrica vs Matrix.mobi (75,3 kB)

© Publikované materiály sú majetkom Ruskej kultúry, z toho dôvodu nikto vo vzťahu k nim nedisponuje osobnými autorskými právami. V prípade prisvojenia si autorských práv v rámci zákona právnickou, alebo fyzickou osobou, sa dotyčná osoba stretne s odplatou za krádež pomocou nepríjemnej „mystiky“, vychádzajúcej nad rámec právnej vedy. Každý záujemca má plné právo, vychádzajúc z vlastného chápania všeobecného prospechu, nasledujúce materiály v plnom objeme, alebo fragmentálne všetkými dostupnými prostriedkami kopírovať a vydávať aj za komerčným účelom. Kto používa nasledujúce materiály pri svojej činnosti, či v citáciách, fragmentoch alebo odkazoch, prijíma na seba osobnú zodpovednosť, a v prípade vytvorenia kontextu meniaceho zmysel následných materiálov ako celku, má šancu stretnúť sa s „mystickým“ pôsobením mimo právneho rámca.1

 

 

 

OBSAH

Nakoľko rôzne operačné systémy v jednom a tom istom súbore rozkladajú strany rôzne, je potrebné aktualizovať obsah. Na aktualizovanie obsahu treba prejsť do režimu prezerania strán, vložiť kurzor do obsahu, potom stlačiť F9. Vybrať „obnoviť čísla strán“. V prípade ak váš systém pracuje nekorektne, a automaticky budú nastavené chybné čísla strán, potom v režime prezerania strany treba zadať správne čísla strán ručne. Tento odsek odstrániť do aktualizácie strán pred tlačou.

 

1. A je tu film 3

2. Lov na človeka a otázky života a smrti 4

3. Matematika a Boží Zámer 7

4. “Matričné” riadenie 9

5. O matriciach a egregoroch 11

6. Oslobodenie je v Premene obsahu, a nie v zmene výzoru 15

 

 

1. A je tu film

Mnohí ľudia a predovšetkým mládež si už pozreli film „Matrix“. Názory na tento film sú rôzne, no jeho popularita je poprieť nedá. Dokonca v knihe o V.V.Putinovi „Z prvej Ruky – rozhovory s Vladimírom Putinom“ je zmienka od mladšej dcéry prezidenta RF o tomto filme: „A ešte... U nás teraz beží obľúbený film „Matrix“, no otec ho nevidel. My sme aj ho volali. On povedal že teraz nemá čas, ale určite si ho neskôr pozrie“.

O čom je teda tento film? Na prvý pohľad iba ďalší thriller na ktorý sa zabudne, bez výraznejšieho vplyvu na myseľ a morálku divákov ktorí po nejakom čase budú prahnúť po nových násilných scénach, no v inom podaní. Tu je krátky opis filmu:

 

Mladý človek menom Thomas Anderson pracuje v počítačovej firme a vo svojom voľnom čase sa zaoberá hackerstvom2 pomocou svojho domáceho PC. Hackerstvo je jeho hlavná náplň v ktorej sa natoľko zdokonalil, že sa stal jedným z najsilnejších hackerov planéty. V sieti Anderson hľadá istého Morfeusa ktorý je hlavou tajnej zločineckej organizácie, no tento si ho cez počítačovú sieť najde sám. Morfeus dohodne s Andersonom stretnutie najprv so svojimi ľuďmi, ponúkajúc mu následne pri osobnom stretnutí dať odpoveď na jedinú otázku ktorá Andersona aktuálne znepokojuje: „Čo je to „Matrix“?“ Anderson súhlasí, prebieha ich stretnutie ktoré vo filme zmení osud celej planéty.

Podľa definície Morfeusa, náš bežný viditeľný svet existuje ako neurálno-interaktívna simulácia (model), podporovaná strojovo-počítačovým systémom volaným „Matrix“, a planéta Zem (minimálne posledných 200 rokov) je vyprahnutá pustina nad ktorou sa vznáša zatemnené nebo bez slnka a hviezd. Taký je výsledok činnosti technokratickej civilizácie, ktorá sa zavŕšila vojnou strojov a ľudí, v ktorej vyhrali stroje a následne prevzali moc nad ľuďmi, pričom si ľudí začali pestovať ako bioenergetický zdroj na podporu svojej funkcionality.

Každopádne aj za týchto podmienok existuje „hnutie odporu“, nazýva sa „Sion“ a vedie boj proti zvrchovanej vláde strojov nad ľuďmi. V umelom „Matrixe“ – virtuálnom svete, účinkuje kľúčová postava ktorá sa volá „Vedma“. Ona, ako sa spomína vo filme, „vie všetko“: aj to čo bolo, aj to čo bude. A preto k nej z reálneho sveta (formou neautorizovaného vstupu do neurálno-interaktívnej siete generovanej „Matrixom“) chodia na konzultácie hlavný hrdinovia filmu: Morfeus, Trinity a Neo. Podľa Morfeovho rozprávania, v časoch keď sa „Matrix“ ešte len tvoril, narodil sa v ňom človek so zriedkavou schopnosťou pozmeňovať a podriaďovať si „Matrix“ podľa seba. Práve on pomohol Morfeovej skupine oslobodiť sa od „Matrixu“ a začať konať v reálnom svete. Tento človek už dávno zomrel, no podľa Vedminho proroctva sa znova vráti, a jeho príchod povedie k pádu „Matrixu“ a ukončí mnoho storočí trvajúcu vojnu medzi ľuďmi a strojmi.

Pokým neprišiel Neo, Morfeová skupina viedla informačnú vojnu za oslobodenie pozemšťanov (ktorú realizovala hackovaním do programového prostredia „Matrixu“) z paluby špeciálnej vznášajúcej sa lode nazvanej „Nabuchodonozor“, v snahe nájsť budúceho záchrancu ľudstva. Proti ním tu vystupujú takzvaní „agenti“ „Matrixu“, navonok neodlíšiteľní od bežných ľudí, no dokážu meniť ľubovoľne svoj výzor a tiež mnohonásobne prevyšujú „normálnych“ ľudí svojimi „fyzickými“ aj „paranormálnymi“ schopnosťami a možnosťami.

Obe strany „lovia“ Andersona, sledujúc svoje ciele: „agenti“ chcú použiť Andersona ako hackera na prielom do obranného informačného systému centrálneho servera počítačovej siete rebelov, volaného „Sion“; A Morfeus vidí v Andersonovi nového záchrancu ľudstva – Nea, schopného oslobodiť ľudí z otroctva „Matrixu“ a jeho sveta preludov. V tomto aspekte sa námet filmu prelína s Biblickými príbehmi, podľa ktorých (v Starom aj Novom Zákone) záchrana ľudstva má prísť skrze Mesiáša - Božieho Posla. Nakoľko história Nového Zákona je najviac rozšírená v západnej spoločnosti, tak aj vo filme existujú analógie jej hlavných postáv: Neo – analógia Krista, Morfeus – analógia Jána krstiteľa; a film má aj svojho Judáša.

 

Vývoj scenára má v sebe všetko, čo je typické u každého thrilleru: opakované naháňačky, umelecky stvárnené súboje a prestrelky, farbisté vraždy, napäté situácie v ktorých „happy-end“ visí na vlásku, a ďalšie atribúty tohto žánru. Všetky strhujúce scény sú odzrkadlením úspechov dnešnej počítačovej grafiky. A tie sú najpríťažlivejšie hlavne pre mladého diváka.

No podobných vecí je dosť aj v iných thrilleroch, a preto – pestrosť filmu, všetky výtvory počítačovej grafiky v ňom, a ďalšie veci, – neobjasňujú jeho neobyčajnú popularitu po celom svete. Takže možno okrem pestro stvárnených súbojov je vo filme aj iný oveľa významnejší zmysel. A možno práve podvedomá túžba človeka ho spoznať robí film tak populárnym; najmä medzi mládežou, ktorá sa ešte len chystá vojsť do samostatného života...

 

2. Lov na človeka a otázky života a smrti

 

Lov na človeka v plnom prúde!” — týmito slovami sa začína hlavná dejová línia filmu3. A v tejto vete je vyjadrená aj celá podstata technokratickej civilizácie: je protiľudská už z toho dôvodu, že ničí biosféru ako celok, a bez nej človek žiť nemôže. Protiľudskosť technokratickej civilizácie sa prejavuje rôzne, okrem iného aj neadekvátnosťou obsahu informácie voči forme jej podania. Západná regionálna civilizácia v druhej polovici 20.storočia sa stala lídrom v rozvoji techniky a technológií; predovšetkým v ich masovom nasadzovaní do všetkých oblastí života, čím sa stala aj lídrom v zaťahovaní ľudstva do technokratickej katastrofy. A práve tak, ako dnes západ nemá konkurenciu vo sfére tvorby obalov pre rozličné produkty, rovnako je aj lídrom vo vymýšľaní spôsobov a foriem sprostredkovávania informácií: TV, rádio, mobilné telefóny, internet, elektronická pošta, telemosty, internetové diskusné fóra a pod. Masové nasadenie týchto prostriedkov a ich používanie po celom svete bolo umožnené najmä ako výsledok technického prvenstva Západnej civilizácie a jej aktívnej globálnej trhovej politiky. Tým že sa Západ stal technologickým lídrom, zároveň uspel aj vo vnucovaní svojho pohľadu (na problémi rozvoja ľudstva a spôsobov ich riešenia) iným kultúram, vrátane tej ruskej.

No aj keď je Západ vývojárom i výrobcom efektívnych foriem metód podávania informácií, nie je schopný ponúknuť nič nové po obsahovej stránke, čím by bolo možné tieto formy naplniť. A o tomto sa boja odkryto a priamo hovoriť aj vedci a bohoslovci Západu: po prijatí Biblie v úlohe pravdivého „Božieho slova“ Západ sám seba svetonázorovo oslepil a zostal obsahovo neplodným: „Svedomie – v rozsahu Biblie, Biblia – v rozsahu poznatkov“, — M.Žvaneckij. Všetky minulé aj súčasné svetonázorové projekty Západu: – sú rôzne filozofické školy a staroveké učenia, vrátane marxizmu, definujúce ďalšie cesty rozvoja civilizácie – avšak neschopné vyviesť západného človeka z ohrady Biblického svetonázoru. Možno tým že Západ nevidel túto slepú uličku (pri hľadaní únikovej cesty z nej), zostal koncom 19.storočia lačný po všetkom východnom: duchovné praktiky jogy, východné bojové umenia, budhizmus, momentálne sa aktívne rozširuje medzi obyvateľstvom krajín Západu “islamsky fundamentalizmus“ a pod. No ako ukázalo 20.storočie, aj pri osvojovaní si výdobytkov iných kultúr regionálnych civilizácií – Západ si úspešne osvojuje iba jej formy, pričom z veľkej časti stráca alebo deformuje jej obsah.

A práve na pozadí tohto, zdalo by sa nekonečného biblického blata sa objavil na svetových plátnach koncom 20.storočia film „Matrix“ –svojim spôsobom znamenitý a neobyčajný fenomén, nakoľko sám o sebe predstavuje vo veľkej miere úspešný pokus – vytrhnúť sa zo zajatia biblických odpovedí na životne dôležité otázky. Tieto otázky boli sformované už pred niekoľko tisíc rokmi hierarchiou „žrecov“ starého Egypta v priebehu šírenia (nimi) Biblického projektu zotročenia celého ľudstva a nastolenia svojej vlastnej globálnej neobmedzenej démonickej moci na osnove programovania psychiky ľudí lživým učením viery. Posudzovanie tejto vierouky bolo minimálne posledných 2000 rokov blokované rôznymi deklarovanými aj tichými „tabu“, a predovšetkým na Západe, ktorý sa stal citadelou, z ktorej toto otroctvo realizovalo svoje nájazdy na okolité národy.

Film „Matrix“ toto „tabu“ narušil. Aj keď len nepriamo, ale dotýka sa problémov ktoré sú kľúčové pre vyriešenie krízy rozvoja súčasnej technokratickej, protiľudskej civilizácie, navádzajúc divákov k otázkam: V čom spočíva zmysel života na Zemi? Prečo je ľudská kultúra škodlivá a vedie ľudstvo k vojenskej a ekologickej samovražde? Chcú v budúcnosti ľudia byť rukojemníkmi a otrokmi nimi vytvorených strojov (tým viac po vytvorení umelej inteligencie)? Aké môžu existovať varianty záchrany? Aké sú skutočné vzťahy človeka s Bohom, Spasiteľom a satanom?

Táto tématika, aktuálna pre život každého človeka i celého ľudstva je veľmi zriedkavým javom v západnej kinematografií. Možno práve preto sa film stal tak populárnym po celom svete, no jeho popularita – je svojským dôkazom toho, že nami vyššie sformulované otázky znepokojujú dokonca aj tých, ktorí nemajú sklon o nich vedome hovoriť konkrétnou lexikou. V rovnakom čase je tu film – informačný produkt západnej biblickej kultúry a hovorí o problematike vyriešenia krízy celého ľudstva v obrazno-alegorickom, umeleckom jazyku. V umeleckých jazykoch iných kultúr (islamskej, budhistickej, ruskej, hinduistickej a ďal.) by zrejme tieto problémi aj spôsoby ich riešenia boli zobrazené inak. No pokým tieto problémi nebudú sformulované v konkrétnej lexike (vylučujúcej nejednoznačnosť chápania), bude sa ich riešenie ľuďom predkladať v obrazovej forme skrze podvedomie cez „najdostupnejšie zo všetkých umení - film“. Pritom vždy bude umelecká predloha sama o sebe predstavovať tichý kompromis medzi úsilím človeka oslobodiť sa zo zajatia, a úsilím globálneho znacharstva (ovládajúceho biblický projekt zotročenia ľudstva) udržať všetkých ľudí v zajatí svojej lži. Toto sa týka aj filmu „Matrix“, ktorého alegorický obsah (druhý zmyslový rad) je cudzí Západnej biblickej kultúre a podrýva jej stabilitu.

A o tom, že aj film „Matrix“ predstavuje sám o sebe takýto druh nepostrehnutého kompromisu medzi túžbou po slobode a túžbou po otrokárstve, hovorí aj ten fakt že Morfeus – bojovník so zlým „Matrixom“ a jeho druhovia nediskutujú o nemorálnych vlastnostiach jeho algoritmiky. Každopádne, len čo sa dostanú z moci nevyhovujúceho im „Matrixu“, predstavitelia systému „Sion“ fakticky vytvárajú alternatívny „matrix“, bez ohľadu na to či pochopili tento fakt, alebo nie (* nemorálnosť algoritmiky pôvodného „Matrixu“). Držiteľkou alternatívneho „matrixu“ vo filme je Vedma, ktorá „vie všetko“. No obsah alternatívneho „matrixu“ tiež ostáva bez diskusie, a obraz života ľudstva pod jeho mocou zostáva v zákulisí v tichom, nedefinovanom a preto aj neopodstatnenom predpoklade, že v alternatívnom „matrixe“ bude všetko dobré.

Skutočnosť, že táto časť zápletky nie je priamo zobrazená, neznamená že jej videnie ostane za hranicami vedomia vnímavého a premýšľajúceho diváka. Možno práve na podporu orientácie určitých asociatívnych spojení boli mená hlavných postáv vybrané práve tak, aby podvedomie diváka nútilo jeho vedomie správať sa určitým spôsobom potrebným pre scenáristov a ich kurátorov.

Akoby potvrdzujúc svoje meno, Morfeus verí, že objektívna realita a jej obrazy v psychike človeka nie sú prepojené, podobne ako sa to deje v snoch: teda v čase keď je podvedomie zaneprázdnené spracovávaním informácií prijatých za bdelého stavu, a vedomie sledujúce sen (z väčšej časti stratiac vôľu) vidí nereálne obrazy oproti tým ktoré vníma bežne v reálnom bdelom živote. Kým v sne je takýto stav normálny, v bdelom stave je takýto stav vlastný viac menej psychike trpiacej schizofréniou. Po takomto úsudku, môže byť každá analýza zápletiek filmu prijatá ako posudzovanie schizofrenického a narkotického blúznenia autorov scenáru a režisérov filmu; a celú popularitu thrilleru možno potom vysvetliť psychickou chorobou všetkých tých, ktorí to sledovali so záujmom a potešením. A hoci spoločnosť globálnej civilizácie po morálnej a psychickej stránke naozaj nie je úplne zdravá, a pre niektorých je „Matrix“ – skutočne zobrazením ich schizofrenických alebo narkotických vízií či zlých snov, každopádne, v mene budúceho oslobodenia a uzdravenia psychiky spoločnosti je nevyhnutné zobraziť reálne prepojenia obrazov „Matrixu“ s Objektívnou realitou takými, aké naozaj sú... A tým aj odhaliť alegorickú svetonázorovú zložku námetu tohoto thrilleru, ktorá ho robí tak populárnym.

Vo filme možno nájsť dva spoločensky užitočné svetonázorové výroky, ktoré sú v otvorenej forme postavené rovno pred diváka-„ovčana“4 – poväčšine bezstarostného konzumenta všemožných pôžitkov, „Chlieb a hry“, - a predovšetkým amerického diváka konzumenta:

  • Vy nie ste cicavce, - to jest, vy nie ste ľudia, nie ste človek, - ste vírus, „ľudstvo je choroba, rakovinový nádor na planéte, a my (stroje, vlastniace intelekt, - podľa námetu filmu) sme liek“;
  • SYSTEM FAILURE” — „systém zlyhal, utrpel krach“ (tento nápis sa zobrazí na konci filmu na jednom z počítačov).

 

Ak v prvom výroku je to viac menej jasné (globálna biosférno-ekologická kríza je viac než očividná), ten druhý potrebuje trochu dovysvetliť.

Ako každý vie (kto sa aspoň trochu rozumie počítačom), potom čo systém zlyhá, - v lepšom prípade postačí reštart počítača, v tom horšom – inštalácia operačného systému a programovej výbavy úplne odznovu. Inými slovami, nápis na displeji počítača na konci filmu priezračne naznačuje, že predošlý systém globálneho riadenia ľudstva (pod opaterou ktorého si antropoidný vírus-„ovčan“ zvykol bezstarostne a nenásytne požierať život), po svojom zlyhaní, nechá v blízkej perspektíve každého osamote s problémami celého ľudstva i planéty. A tieto problémi majú systémotvorný charakter, nie lokálno-personálny.

Tieto dva výroky, povedané otvoreným spôsobom, v súhrne predstavujú narážku vírusu-„ovčanovi“: je najvyšší čas začať premýšľať nad riešením problémov, vytvorených vlastným parazitizmom na iných členoch spoločnosti a biosfére planéty.

Takýto typ úvah môže viesť dvoma odlišnými smermi:

  • Na čom, ako a pod ochranou akého nového „Matrixu“ možno ďalej parazitovať?

  • Ako prestať parazitovať a zostaviť alternatívny systém vzťahov medzi všetkými spolu, aj jednotlivcami, aj Matkou-Zemou, a predovšetkým predstavujúci osnovu pre budúci, už celosvetový vývoj každého človeka aj ľudstva v celom?

 

Vlastne v týchto narážkach (*že treba si vybrať jednu z dvoch možností5) aj spočíva všetko pozitívne a dobré, o čom hovorí film priamo. Na ktorú z dvoch otázok hľadať odpoveď – o tom rozhoduje každý sám. Či má zmysel hľadať tieto odpovede osamote, alebo radšej pokračovať v bezstarostnom požieraní života, a odpovede nech hľadajú iní? – na túto otázku si tiež musí každý odpovedať sám. Všetko ostatné, pozitívne a dobré je vo filme vyjadrené alegoricky a preto je potrebné dať odpoveď na mnohé nevyslovené otázky. No hlavne je treba dať odpoveď na otázku: Existuje objektívne v Prírode čosi ako „Matrica“ („Matrix“) čo vo filmovom námete alegoricky stvárňoval strojový systém ( ktorý sa stal pre ľudstvo protézou biosféry, továrňou živých snov a naoko reálneho života všetkých a každého)? Alebo autori filmu svojim schizofrenickým svetonázorom vidia svet chorobne zvrátený, a „Matrix“ nie je alegorický obraz niečoho reálneho ale iba ich výmysel?

Čo je to realita?“ – taká otázka je vo filme položená, avšak priama odpoveď na ňu (vyvierajúca z individualizmu kultivovaného biblickou kultúrou) je daná v duchu „solipsizmu“6: reálne je iba to, čo si uvedomuješ. Vyzdvihnutie názoru že „realita je to, čo vnímaš“ na úroveň všeobecného zákona jestvovania - je kultivovaním si vlastnej schizofrénie, cesta k zámene reálnej existencie za hranicami poznateľného s produktami myšlienkovej činnosti psychiky.

Subjekt druhu „Homo Sapiens“ vníma iba časť Objektívnej reality. Každopádne, na otázky: Ako je organizovaná Objektívna realita? Akú veľkú časť z nej je schopná vnímať väčšina subjektov druhu „Homo Sapiens“? Ako navzájom reagujú Objektívna realita vcelku a tá jej časť, ktorá je vlastníctvom vedomia subjektu, v každom okamihu času? – je každému divákovi daná možnosť si odpovedať sám, bez toho aby upadol do schizofrénie alebo uviazol vo svete vlastného vedomia. Pri tom aj schopnosť diváka nezbadať vymenované otázky a tiež otázky vyvierajúce z nich, - je takisto svojrázna odpoveď na každú z týchto otázok.

A bez odpovede na ne, nie je možné dať odpovede na dve vzájomne sa vylučujúce otázky, na ktoré priamo poukazuje a naráža samotný film:

  • Buď, ako ďalej parazitovať (ako antropoidné vírusy-„ovčania“) bez podpory nejakej „matrice“, ktorá zlyhala?

  • Alebo, ako prestať parazitovať a začať žiť ľudsky?

 

Teraz sa vrátime k tej skutočnosti, že strojový systém, — produkujúci ľudstvu živé sny, ktoré ho podporovalo energeticky (byť „batériou“ – bolo hlavné poslanie ľudstva v námete filmu), — dostal meno „Matrica“ („Matrix“). V našej dobe, je pre väčšinu toto slovo známe ako matematický termín, definujúci dvojrozmernú tabuľku, v ktorej bunkách (v priesečníku každého riadku a každého stĺpca) môžu byť akékoľvek matematické objekty, vrátane nových matríc. Ďalšia interpretácia matricu definuje vo všeobecnom zmysle ako matematický objekt, pojmovo nerozlučne spojený s mnohorozmernosťou priestoru skúmaných formálnych parametrov. Okrem toho, matrica sama o sebe predstavuje prostriedok, ktorý dáva množine7 organizačnú štruktúru a určenie vzájomných vzťahov medzi rôznymi množinami (toto našlo najvýraznejšie použitie v programovaní databáz). Matrice takýchto kvalít disponujú vlastnosťami metrologických štandardov, s ktorými korelujú elementy štrukturálne usporiadaných množín.

No všetky vyššie uvedené definície - sú len úzko profesionálne interpretácie chápania slova „matrica“. Všeobecný význam slova je oveľa širší. „Sovietsky encyklopedický slovník“ (Moskva r.1986) odvodzuje naše slovo „matrica“ z latinského: „matrix – matka“ (* odvodenina od lat. „mater“). A všetky významy tohto slova, ktoré našli uplatnenie v rôznych oblastiach činnosti a sú uvádzané vo výkladových slovníkoch, tak či onak súvisia s tým, že matrica (v polygrafií, v mechanickom opracovaní materiálov a pod.) je podstatou určujúcou obraz produktu, vytvoreného na jej základe, a tiež podstatou dávajúcou usporiadanosť matérií z ktorej sa produkt skladá. Ako sa teda zdá, tak slovo „matrica“, do seba zahŕňa všetky pojmy ohľadne tvorby obrazu zodpovedajúceho Predurčeniu akéhokoľvek informačného nosiča na materiálnej osnove.

 

 

3. Matematika a Boží Zámer

V súlade s touto definíciou slova „matrica“, je v podstate strojový systém produkujúci živé sny celému ľudstvu vo filme nazvaný správne. A to nás privádza k otázke: strojový systém je jedinou matricou, alebo aj táto prináleží inej matrici, predurčujúcej jej existenciu a fungovanie?

Aby sme neohraničovali celistvosť úvah, bude lepšie predpokladať že strojový systém z námetu filmu ohraničený lokalizáciou na planéte Zem, môže existovať a fungovať iba ak je súčasťou nejakej objemnejšej (objímajúcej jeho existenciu) matrice, ktorá je vo vzťahu k nemu na vyššom stupni (úrovni) vzájomnej vloženosti čiastkových matríc8. Táto matrica na svojej úrovni zaujíma miesto v bunke objemnejšej (objímajúcej) matrice nasledujúceho stupňa. A tak, v priebehu skúmania rozširujúcej sa usporiadanosti vzájomnej vloženosti matríc, predurčujúcich jestvovanie vložených matríc a nimi vytvorených procesov (vrátane existencie vesmírov), sa tak dostávame k dvojici otázok, v ktorej kladná odpoveď na jednu z nich znamená zápornú odpoveď na tú druhú:

 

  • Existuje nejaká hranica tejto postupnosti rozširovania matríc? To jest, existuje určitá všeobjímajúca matrica, predurčujúca jestvovanie všetkých ostatných vložených matríc a ich možnosti naplnenia nejakou matériou a informáciou?

  • Alebo takáto hranica neexistuje a postupnosť matríc (objímajúcich do seba vložené obmedzené čiastkové matrice) môže narastať bez akýchkoľvek kvalitatívnych a kvantitatívnych limitov, vytvárajúc tak stále nové a nové možnosti existencie rôznorodých svetov?

 

K takýmto otázkam ľudstvo prichádzalo neraz, a v priebehu histórie rôzne svetonázorové systémy (školy) dávali na ne v rôznych formách obsahovo navzájom sa vylučujúce odpovede. No pri všetkej rôznorodosti detailne vypracovaných svetonázorových systémov, všetky môžu byť zaradené do jednej z dvoch kategórií odpovedí:

 

  • Existuje určitá hranica narastania postupnosti vzájomnej vloženosti matríc, a proces narastania postupnosti vzájomného objímania matríc nakoniec privedie k stotožneniu vrcholu postupnosti9 s určitou konkrétnou všeobjímajúcou matricou, odvekou nazývanou... Božie Predurčenie existencie Vesmíru.

  • Objektívne existuje iba určitý základ existencie, svojim spôsobom „prvotná tehlička“ vesmíru, „základný element“ – jednotka a určité pravidlá („sčítania“, „násobenia“, „odčítania“ a iné) transformácie. Pri používaní týchto operácií na základnom prvku, môže postupnosť vzájomnej vloženosti čiastkových matríc bytia narastať bez ohraničenia, nestretnúc sa tak so žiadnou konkrétnou všeobjímajúcou matricou.

 

Jeden aj druhý názor pripúšťa nekonečne rozširujúcu sa postupnosť vkladania čiastkových matríc bytia, no oba vyjadrujú kvalitatívne rozdielne chápanie tejto nekonečnosti: V prvom prípade – je to na počiatku preddefinovaná Zhora „nekonečnosť“, a v druhom prípade – je to „nekonečnosť“ budovaná nárastom a transformáciou čiastkových matríc, predstavujúcich sebou „konečné prvky“ tohto nekonečného „budovania“. Na prvý pohľad, sú oba vzájomne sa vylučujúce názory rovnoprávne a posúdiť pravdivosť jedného a nepravdivosť druhého sa zdá byť nemožným. No ak pouvažujeme, tak pravdivým sa predsa len ukáže prvý názor: Existuje určité všeobjímajúce predurčenie (preddefinícia), následkom čoho proces nárastu postupnosti vzájomne objímajúcich sa čiastkových matríc bytia a ich naplnenie matériou a informáciou sa rozpadne – pri pokuse o vytvorenie niečoho (v tomto procese nárastu postupností vzájomnej vloženosti) čo nemá miesto vo všeobjímajúcej matrici – Božom Predurčení..

V opačnom prípade by sa zákony fyziky a chémie (ktoré vyjadrujú najvyššie z už vytvorených predurčení-preddefinícií) mohli opakovane meniť s objavením sa akejkoľvek novej matrici – nadstavby, objímajúcej všetky jej predchádzajúce v štruktúre vzájomnej vloženosti a završujúcej (dočasne, na vrchole) tento poriadok, čo zodpovedá „druhému zákonu dialektiky“ podľa ktorého kvantitatívne zmeny prechádzajú do kvalitatívnych10.

Okrem toho, druhý predpoklad vyžaduje nevyhnutnosť mať okrem samotnej jedinečnej „matrici“ - prvozákladu aj prostriedky dovoľujúce navyšovať postupnosť vzájomnej vloženosti – ktoré svojou podstatou predstavujú to isté Božie Predurčenie bytia, no skonfiškované z predmetu úvah: buď pre chybnosť úvah, alebo aby sa vyhli nazvať veci pravým menom.

 

Avšak tieto dva preskúmané vzájomne sa vylučujúce predpoklady sú takisto vyjadrením dvoch rozdielnych svetonázorov, ktoré sa taktiež vzájomne vylučujú:

Prvý – Bohocentrický. Vo svojej podstate vychádza z toho že Vesmír vcelku, ako aj jeho časti, planéta Zem aj Ľudstvo je Božím výtvorom, plodom Predurčenia Tvorcu a Všemocného, a život ľudí s týmto svetonázorom prebieha v medziach Božieho Zámeru. Pre človeka žijúceho v medziach tohto Zámeru je prirodzené si uvedomovať že Svet je jeden a celistvý, a všetko v ňom ( vrátane vzťahov medzi ľuďmi) je príčinno-následkové, mnohovariantné (vo všeobecnosti) prozreteľno (*predvídateľno) účelové. A každý jeden človek buduje svoj život v medziach Božieho Predurčenia a to buď v súlade so Zámerom, alebo mu svojou činnosťou odporuje. V prvom prípade je pre človeka Boh – nadmiernou realitou, hierarchicky najvyšším Všeobjímajúcim riadením, s Ktorým sa neustále snaží udržovať istú etiku osobnostných vzťahov na osnove objektívnej morálky. V druhom prípade prebieha proces neustáleho odporovania (zo strany subjektu) Božiemu Zámeru, v ktorom sa takto prejavuje určitý druh morálne-podmieneného svetonázoru jedinca.

V Bohocentrickom svetonázore sú mieramatrica rôznymi názvami (ruský a latinský) jedného a toho istého objektívneho javu. Ak chápeme Božie Predurčenie bytia všetkého čo je ako – mnohorozmernú matricu možných stavov všetkej matérie vo Vesmíre, tak potom určitá časť matrice – Božieho Predurčenia je dostupná aj ľudskému vnímaniu miery. V podstate ktorýkoľvek vnímavý a neskazený človek, ktorému bola zhora daná schopnosť rozlišovať príčinno-následkové väzby vlastnej existencie a okolo neho sa skladajúcich okolností, vníma prejavy Božieho Zámeru (ako hierarchicky Najvyššieho všeobjímajúceho riadenia) a preto dokáže, a evidentne sa aj snaží formovať svoju činnosť v súlade s Bohom, v medziach Jeho zámeru na osnove svojho cítenia miery.

Druhý svetonázor možno nazvať „Ja-centrickým“, (egocentrickým - v latinskom variante). Vo svojej podstate je buď úplne ateistický, keď stavia človeka do pozície boha či pokoriteľa Prírody, alebo panteistický kedy zbožstvuje Vesmír v celku, platiac daň za to, že zďaleka nie všetko v Prírode je podriadené človeku i ľudstvu v celom. No v obidvoch variantoch tento svetonázor trvá na tom, že Vesmír, planéta Zem s biosférou a ľudstvom v nej sa nejako „samovytvorili“ (no pritom sa v podvedomí človeka prikloneného k takémuto svetonázoru aj tak vynára otázka: z čoho?). Následkom výbuchu (znova otázka: čoho?). Následkom veľmi dlhej evolúcie (znova: čoho?)

Pre takýto svetonázor je typické vnímanie objektívnej reality ako množstvo nijako medzi sebou neprepojených náhodných javov, procesov, faktov, ktorých neustála obmena rôznorodých kombinácií určuje podľa neho evolučný vývoj vesmíru, „samorealizujúci sa“ v súlade s odhalenými aj ľuďmi ešte neodhalenými zákonmi prírody.

Toto je výsledkom toho, že ateista považuje všetky neviditeľné príčinno-následkové väzby medzi rôznymi javmi (v ktorých sa bezprostredne prejavuje hierarchicky Najvyššie všeobjímajúce riadenie Všemocného) za objektívne neexistujúce: Všetko čo jedincovi nie je dané priamo vnímať, mnohí racionálne hodnotia ako objektívne neexistujúce. Takýto svetonázor stavia do centra vesmíru (aj nevedomky) buď človeka a jeho ohraničené možnosti, alebo zákony prírody (ktoré len čo si človek osvojil začal sám seba ospevovať ako „korunu“ prírody). Avšak Ja-centrizmus ostane Ja-centrizmom, bez ohľadu na šírku svojho horizontu: „Ak som aj videl ďalej ako ostatní, tak iba preto, lebo som stál na pleciach velikánov“, - I.Newton.

A následkom neviditeľného ale citeľného ateizmu v „Ja-centrickom“ svetonázore, (*jeho obete) vnímajú snahu človeka o pochopenie jediného Boha a jeho Zámeru (prozreteľnosti) vo vzťahu k tvoreniu ako presný opak snahy človeka spoznávať zákony prírody.

 

-pokračování-

 

 

1 Aktuálny © Copyright neodstraňovať pri publikácií knihy, nakoľko by to protirečilo jeho zmyslu. V prípade potreby, možno umiestniť za ním ešte jeden © Copyright vydavateľa. TÚTO POZNÁMKU PRI PUBLIKÁCIÍ ODSTRÁNIŤ.

2 Hacker – špecialista na zabezpečenie neautorizovaného prístupu a práce s informáciami, uložených v počítačoch, aj skrze počítačové siete.

3 (* International Manhunt Underway – zobrazuje sa Neovi novinová správa na monitore (čítaná umelým hlasom), zatiaľ čo on spí, s hlavou zloženou na stole – približne 6.minúta 54 sekunda filmu)

4 * v ruskom jazyku „зрителя-обывателя“, v anglickom „spectator-commoner“

5 * Vo filme si Neo vyberá jednu z dvoch tabletiek (modrá - ostať v starom „Matrixe“; červená – vstúpiť do skutočného života)

6 SOLIPSIZMUS (lat. solus – jediný ; a ipse - sám) – teória, podľa ktorej existuje iba človek a jeho vedomie. Objektívny svet, vrátane druhých ľudí, existujú iba vo vedomí indivídua („filozofický slovník“ z redakcie akademika dialektického materializmu I.T.Frolova, M., „Politizdat“, r.1981).

7 V matematike je odbor „teória množín“, kde „množina“ je prvotný pojem.

 

8 Skúmanú matricu môžeme prirovnať k matrioške: Ak máme matriošky poukladané jednu do druhej, potom na akom stupni vloženia sa nachádza skúmaná matrica? A môže sa v niektorej z matriošiek nachádzať aj viac ako len jedna matrioška na rovnakej úrovni vloženia? A môže sa stať že objímajúca (nadradená) matrioška sa zobrazí v tej či onej podobe aj v niektorej z vložených do nej matriošiek?

9 V podobnom zmysle ako integrály s nekonečným rozsahom integrovania sa môžu spájať do konečného množstva.

10 Formulácia druhého zákona dialektiky o prechode kvantitatívnych zmien na kvalitatívne, a kvalitatívnych na kvantitatívne – je v európskej filozofií povrchná a nejasná. V skutočnosti: existuje vzájomná podmienenosť kvality množstvom a usporiadaním. V súlade s tým – zmeny v množstve a usporiadaní (štruktúre) spôsobujú zmenu kvality, a zmena kvality sa prejavuje v zmenách množstva a usporiadania.

Je dobré si všimnúť, že v komentároch k tradičnej formulácií zákona dialektiky o „prechode kvantitatívnych zmien na kvalitatívne“ sa často spomína pojem „miera“, no nehovorí sa nič o usporiadaní, hoci jedno a to isté množstvo môže byť rôznym spôsobom usporiadané, a kvalita bude podmienená nie len množstvom, ale i usporiadaním. (Doplnenie 08.10.2001)

 

Diskusní téma: Matrica a “Matrica” — dva protiklady (1)

dotaz

m. | 02.04.2015

..anagram Neo ..nejen "One", ale i "Noe" a "Eon"...
Matrix: jasný kořen jako matka, mater..
Může být nějaká souvislost ke slovu “matar“ španělsky zabít, resp. “máta“ arabsky zemřít, (i v šachové terminologii “mat“, král je mrtev) ?
Autor: sourozenci Wachowski . Zajímalo by mě, odkud mohla vzniknout primární inspirace k vytvoření díla, a zájem k tak široké propagaci? Hollywood..?

ako to vidím ja , kludne ma opravte

Slupy | 01.04.2015


Vo filme je podla mňa mnoho odkritých vecí. Samozrejme výklad je vždy iný podla skupiny presvedčení vykladajúceho.
AGENT:
Vo filme krásne spracovaná myšlienka. Každý neprebudený je potencionálny agent . A to z dôvodu ,že síce mu je tesno /neštastne v jeho osobnom pekle (využíva totiž plazí mozog/ najmenšia a najstaršia časť mozgu/ tkz zvierací mozog, ktorý má pre používatela úlohu chrániť ho pred nepoznaným, teda kategoricky odmieta všetko iné/nepoznané) , ale bude robiť všetko preto aby aj iných udržal v tomto pekle, alebo aby si uchránil poznané a ubránil sa pred zmenou. Preto sa aj takýto človiečik môže premeniť na agenta matrixu /strážcu systému a začať chrániť peklo v ktorom žije. Paralela samozrejme aj so skutočným matrixom v našom svete. NeAgentom môže byť len ten , kt sa sám rozhodne spoznaž nepoznané/neodkrité/pravdu.

Čo sa týka hlavného hrdinu: NEO / Neocortex = časť mozgu zodpovedajúca za naše výzie/ciele presný opak plazieho mozgu.
Zároveň ide o najvetšiu časť ludského mozgu a nejmenej používanú.

Čo sa týka VEDMY:
Veštica v našom svete. Funguje ako osoba , ktorá vidí do podvedomia osoby a na základe aktuálneho nastavenia osoby vysloví silné slová , ktoré obíjdu kritické myslenie a idú priamo do podvedomia. A tak môže lahko ovplyvniť osobu dať jej silu/odvahu , ktorú nemala dana osoba. A tak isto ju zakliať.
Keď však ako vo filme NEO už nepotreboval od VEDMI súhlas ,že on je vyvolený, (vedma sama povedala kým odíjdeš z týchto dverí , uvedomíš si že na tieto veci neveríš) začal si sa sám veriť / sám sa riadiť. Beriem si z tejto scény vo filme InFormáciu , že rozhodnutie máme vždy sami v sebe, tak isto silu nato a nepotrebujeme niekoho , kto by za nás rozhodoval. Rozhodnutie musí ísť ruka v ruke so zodpovednosťou samých za seba.

Re: ako to vidím ja , kludne ma opravte

udo | 01.04.2015

Výklad je vtedy vždy iný,
ak je niekto zástancom "Filozofie Problému"(Boja protikladov), znetvorenej dialektiky.

Ak niekto vníma DiaLiekTikos( :) ) ako
"Hľadanie súvislostí v odliśnostiach",
"Hľadanie mozaiky objektívnych príćinno-dôsledkových vzťahov medzi faktami",
"renderovanými"(ukladanými) na metodologickej kostre, pre toho sa jednotlivé identifikované úrovne chápania vźdy zlievajú do jednoDuchej mozaiky.

Inak povedané:
Pre Človeka je znalosť na RAdosť
a nie na starosť.

Podstatou sú v danom kontexte
i jednoDuchosť a naivita
antagonizmami.
Podobne, ako marxizmus a komunizmus,
kresťanstvo a dnešné cirkvi apod.

V tomto zmysle dik za doplnenie Slupy.

Matrica

Tulo | 31.03.2015

Ono vlastne aj ksb je matrica. Mozu sa rusky chlapci snazit ako chcu ale svojou pracou len stavaju dalsiu formu nadvlady.

A oba svetonazory su spravne inak by nexistovali. Ja by som povedal ze ta bozia matrica je rovnica ktorej vysledkom je prazdna mnozina, rovnica ktora nema riesenie. Je nekonecna a jej neriesitelnost je v celku nepodstatna akoby dokonala. Problem je ak sa zacne riesit, lebo tu zacne posobit ta chyba a cim viac je riesena tym viac vedie k vysledku ktory je vzdy zly a to je krach. Ale to su hranicne stavy, realita je relativne stabilny konkretnejsi medzivysledok.

Re: Matrica

Tulo | 31.03.2015

Jo napriklad aj mojim prispevkom som nieco konkretizoval a viem ze aj tak som vzdialeny pravde. Aj vy ktory ktory nieco doplnite tiez riesite a tiez to nebude spravne. Aj ksb moze riesit no nic nevyriesi. A budete dumat a dumat a cim dalej tym vecsi krach. Taky ferko taketo neriesi a ide vysulozit frajerku. A kto bude vo vysledku na tom lepsie?

Re: Re: Matrica

Vasiľ | 31.03.2015

Neobnažuj sa až tak.

Re: Re: Matrica

udo | 31.03.2015

Ad 1:
Takže vy ste Tulo nihilista, ak Vás dobre chápem?

Ad 2 frajerka:
Samozrejme, źe môźete zostať na úrovni zvera.
Ostatne, ten je v každom z nás,
no to neznamená, že Vás ohraničovať má,
tento evolučný a či galaxie pás..pas.
Viete predsa Tulo, čo čaká druh, ktorý nenaplní svoj potenciál
a ten ktorý ho naplní?
Presnejśie:
Viete rozlíśiť vývoj od degradácie?

Ad3:
Spochybňuje tu azda niekto, źe KSB je matrica?
Dajte radšej príklad niečoho, ćo matricou nie je(okrem, Boha, ak existuje).
Všetko, čo zatiaľ poznáme, vyzerá mať, ako sme sa tu neraz bavili, dva aspekty:
1.matrično-"egregoriálny"
2.uskutočnený(materializovaný)

Najvyšši audítor, rozhodca je Boh. Zrejme sa nemýli.
Podporí tú matricu z moźných(stojacich k dispozícii), ktorá
objektívne viac vyhovuje Jeho cieľom.
Ak dáte objektívne lepśiu matricu (hoc aj myšlienkou) k dispozícii vy, podporí vašu. Vy ste jej realizátor, PRINTER.
Podmienky fungovania printra v rámci siete, či osve asi poznáte.
Potiaľto sme sa zatiaľ dostali tu, no môžeme i ďalej ísť..

Aké máte ďalśie otázky?
Gramotne poprosím, že by sme druhým miery(i "časo") nebrali.

Re: Re: Matrica

udo | 31.03.2015

Jou..
A jedným z cieľov matrice KSB a jej jadra(DVTR),
je byť nie len alternatívnou, ale objektívne lepšou
a OBJEMNEJŠOU MA3X vo vzťahu k dnes stále ešte
v spoločnosti dominujúcemu otrokárskemu sociologickému operačnému systému, koncepcii v obrazoch = bazálnej kulturologickej matrici programovania kolektívneho podvedomia tejto civilizácie.

T.j., objektívne objemnejšia varianta je podporená Zhora "vánkom prozreteľosti".
Pre oponentov ide o krutý vietor historickej nevyhnutnosti.
..avšak loď naśa je spoloćná
a preto i oponentov zmena vetra
donúti pomôcť lepśie otázky klásť,
na ceste pri(e)behu do Nekonečna.

Re: Re: Re: Matrica

Tulo | 01.04.2015

Jo stymto plne suhlasim :)

gramatika

popolvár | 31.03.2015

jardob, skvelý preklad, len prosím Ťa, oprav hrúbky - podstatné mená mužského rodu, skloňované podľa vzoru "dub" majú v 1. páde množného čísla (nominatív plurálu) "y", a nie "i". Nech ten obsah má aj správnu formu.
Ťeším sa na pokračovanie.
Ad. film Matrix: vie niekto dať link, kde si možno pozrieť dabovanú 2. a 3. časť?

Re: gramatika

popolvár | 31.03.2015

napr, v slove problémi, jak si uviedol v Časti 2.
A prosím oprav slovo matrica vo vete: objavenie sa matrici na matrice - skloňuje sa podľa vzoru ulica: objavenie sa ulice, matrice

Re: Re: gramatika

jardob | 01.04.2015

Prepáč v tomto mám medzery.. Ak tak vidíš tých chýb viac, môžem ťa poprosiť o korekciu? Na obsah webu dosah nemám, admin je Hox, ale hore je možnosť si stiahnuť celý súbor vo worde. Ak by ti to neprekážalo a poslal by si to potom Hoxovi? Je tam celý obsah, všetky kapitoli..
Inak celkom rád by som mal tvoj mail (Hox môj má), aj ohľadne konzultácií pri prekladoch. (Prekladám ešte "Od Antropoidnosti k ľudskosti")

Re: gramatika

Um | 13.04.2015

Skús napr. uloz.to
http://uloz.to/xoEnJa87/matrix-cz-1999-hd-720p-mkv

Alebo tu máš všetky diely v roznych kvalitách:
http://tracker.cztorrent.net/torrents/?s=Matrix
Musíš mať ale uTorrent 2.2.1 a po prvom štarte vypnúť automatické aktualizácie.

Je dobre

Vlk | 30.03.2015

je dobre si uvedomit,na ci prikaz,kde,kym a proc byl film natocen..hledal jsem dost dlouho vse ohledne teto trilogie,abych mohl rici,ze pokud se kdokoliv bude ridit slepe ruznymi moznymi vyklady,zustane v puli cesty a misto Poznani objevi jen "poznani"...
s odstupem casu a jistemu pochopeni muzu/samozrejme toliko za sebe/konstatovat,nic objevneho,pouha forma bez obsahu,a dalsi-byt libivy-bombasticky videoklip zapadni provenience..zadna cesta ze slepe ulicky a zadny nastin o smyslu naseho byti zde,jen teorie,zvatlani a vsespasitelne prazdne tlachy...z blata dort neudelas

Re: Je dobre

jardob | 31.03.2015

Skús si to prečítať do konca (v hore priloženom .doc súbore je všetkých 6. kapitol) a je tam aj smer aj svetlo na konci tunela:-)

To čo si napísal skôr platí na dej filmu, nie na analýzu, ktorá odkrýva skryté zmyslové roviny, a ukazuje defekty podania filmu.
Učíš sa vtedy - ked vieš zbierať fragmenty mozajky v kope balastu, a čím ju máš väčšiu poskladanú ľahšie sa ti skladá zbytok (podobne ako u Puzzle).
Ak každú analýzu a informáciu berieš doslovne, dogmaticky ako hotovú vec, tak potom plati že vždy nájdeš iba nové "poznanie"...

Re: Re: Je dobre

Vlk | 31.03.2015

prave proto jsem napsal prvni vetu...analyza neceho uceloveho muze vest pouze ke zmateni

Re: Re: Re: Je dobre

udo | 31.03.2015

"Súrodencov" Wachowských a ich špecifický spoluformovaný "osud" teda asi poznáte..
Správne, existuje otázka, kto im to podhodil, odkiaľ to "natiahli"?
Možné sú aj komplikovanejšie operácie na matričnej úrovni.
Nie len zmena pohlavia..
Viď napr. celá veľká problematika technológii tzv. transhumanizmu.

Dobre ide na to Vlk.
Zähe auf der Spur,
wie das Rude(r)l selbst,
leitet er die Fuhr.
Auf der Kant(e),
bis zur Wahrheitsbäute,
Ferse der alten Tante..

Pravdu máte v tom Vlk, že zdroj je zásadný.
Hranica správnosti Vášho tvrdenia je v odpovedi na otázku:

1.V čom konkrétne je ktorá z mnoźstva analýz najbližśia objektívnej realite?
a ešte presnejšie:

2.Na základe ktorých základných(celkovo systémovo dominantných) bodov je jedna jediná konkrétna subjektívna analýza filmu objektívne asi najsprávnejśia.
(Čo neznamená, źe v niektorých detailoch môźu byť iné interpretačné matrice lepšie.)
Toľko k princípom vyśetrovania, SPôSOBU skladania mozaiky LeGo, či stavby domu, mesta, civilizácie..

Samozrejme za predpokladu, źe sa zhodneme na tom, źe objektívna realita(pozícia VM) existuje.

Re: Re: Re: Je dobre

Zdeněk | 31.03.2015

Zcela s vámi souhlasím pane Vlk. Zajímavé bude, pokud nebude 3.sv.válka-další materialistický- vědecký vývoj. V současné době je věda zneužívána k manipulaci a matení laické veřejnosti. Lidstvo je úmyslně mateno.Počátky najdeme v duchovní literatuře všech velkých náboženství a také v bibli.

Např.:mýtus o Enochovi.Enoch,praděd Noe, znaje o budoucí potopě,vyhloubil v poušti devět kamenných podzemních sálů a nedaleko postavil dvě cihlové věže. V jedné schoval vše,co se týkalo minulé epochy,druhou věž postavil budoucnosti,ve které skryl tajné vědění pro ovládnutí popotopního světa jeho potomky. Ve věži praděda Enocha byly schovány svitky a knihy o strategii a taktice budoucích zednářských lóží. Dále mystické učení,které bylo později nazváno kabalou.

Že toto tajné učení existuje, potvrzuje i vyjádření Ramsese II. vytesané na obelisku. Roku 1274 př.nl. proběhla bitva u Kadeše (dnešní Tell Nebi v Sýrii). V této bitvě utrpěl faraon porážku- avšak! Faraon nás prostřednictvím obelisku informuje,že za dalších 3000 let se teprve ukáže,kdo zvítězil.

O kamenných podzemních sálech v poušti, hovoří také tibetský lama T.Lobsang Rampa. Podle tohoto lamy jsou tyto kamenné sály vybudované i na dalších kontinentech. Mimo jiné i na Sibiři.

Když se začteme do védské astronomie tak zjistíme,že existuje pouze v naší galaxii 14 planetárních soustav na kterých je život
ve formě lidských bytostí. Připomínám, že indické a ruské Védy jsou prvotní duchovní literatura. Miliony let byly předávány pouze ústně ,počátkem Kali-yugy (18,února 3102 př.nl.) to je více jak před 5000 lety byly písemně sepsány. Nezaměňovat je s plagiátem Slovansko-árijské Védy.

Pokud se jedná o filozofii- také nic nového pod sluncem. Již od nepaměti od stvoření vesmírného projevu,vytvářejí podmíněné duše různé školy filozofické spekulace. Všichni spekulanti musí oponovat jiným spekulantům-proč by jinak existovalo tolik navzájem si odporujících škol zabývajících se zjištěním nejvyšší příčiny. Filozofie znamená najít nejvyšší příčinu a lidský život je určen k pochopení konečné příčiny.

V indii je mnoho filozofických škol a každá z nich oponuje ostatním. Také v západních zemích je mnoho filozofů s různými názory na stvoření,život,udržování a zničení. Je tedy nepochybné,že na celém světě existuje bezpočet filozofů,kteří si navzájem protiřečí.

Re: Re: Re: Re: Je dobre

udo | 01.04.2015

To, že sa inFormácie narúšajúce monopol j"elít",
nimi potierať budú, je do istej miery logické.
..z pozície ich mravov..myslenia egocentrického, otrokárskeho.

To, že sa to budú snažiť za ConSpirare(hĹadanie spoločného dychu, komunikčnej frekvencie, súvislostí) skryť, je pre čo i len trochu gramotnejśieho zástupcu druhu Homo sapiens úsmevné.

Otázkou zostáva, čo z toho (v ZVOLENom kontexte), čo ste tu napísali Zdeněk, by mohlo blízke pravde konkrétnej dôb minulých a tak i súčasných a budúcich byť?

Re: Re: Re: Re: Re: Je dobre

zdeněk | 01.04.2015

Já nezpochybňuji význam vzdělání,neboť jak neustále opakuje Pjakin,vědomosti jsou moc. Tento fakt je zcela zřejmý při studiu dějin lidstva.Např.:archeologické výzkumy v Egyptě.

V Nag-Hamádí byla po 2,sv.válce objevena karafa plná ranně křesťanských-takzvaných gnostických textů,které dokládají,že křesťanská bible byla účelově přepisována pro světské účely.
Gnose jest zření-bezprostřední poznání. Gnos-texty jsou ranně křesťanské spisy,ve kterých je vize Otce jako autora prostoru,toho,ze kterého vznikly všechny prostory. Nag-Hammádí codex I.II.Tyto gnost texty se shodují s prvotní duchovní naukou Véd. Dokládají,že bible byla účelově přepisována. Dnes hovoříme o biblickém konceptu,metodice a strategii ovládání masy.

Pro názornost co praví Josef Štifter v knize Malá biblická konkordance (1953)-II.vydání:
-Abrahámův příchod do Kanán 2137 př.kr.
-První kniha Mojžíšova 1850 př.kr.Spisy Nového zákona pak vznikly v první polovině 1.století našeho letopočtu.
-První kniha Mojžíšova kteráž slove Genesis (počátek), obsahuje stvoření světa,prvotní dějiny člověka a národa izraelského.Nejstarší kniha,dokument dějin.
Toto Štifterovo tvrzení je popřeno výzkumy moderní archeologie a dalších vědních oborů. Naproti tomu moderní věda mnohokrát potvrdila,že údaje napsané ve Vedách jsou fakta. Např.:védská astronomie.

V pátém zpěvu Šrímad-Bhágavatamu je zmínka o neviditelné planetě Ráhu.Materialistická astronomie tyto údaje až do nedávna považovala za mytologii. Podrobně o této planetě a dalších nesvítivých planetách pojednává článek:Védská stínová planeta Mandi pozorovaná švýcarskými astronomy-cituji:
Kromě sedmi hlavních planet védská astronomie zná skupinu nesvítivých,stínových planet (čaja-graha),z nichž dvě nejznámější jsou Ráhu a Kétu,severní a jižní uzel měsíce.Dvě další, o terých se
védská astronomická literatura často zmiňuje,jsou Gulika a Mandi.Těmto nesvítivým planetám nebyl nikdy přičítán fyzický tvar či podoba,ačkoli jsou popsány v Puránách a existují výpočty pro zjišťování jejich souřadnic. A to je pouze úvod do udivujících znalostí,které obsahuje védská literatura.Je vidět zcela zřetelně,že tyto zanlosti nemohla mít vědecky nevyvinutá společnost.

Pak tady máme Darwinovu teorii vývoje. Tato teorie je taktéž nesmyslná. Hmota je schopna vytvořit pouze živé bytosti v podobě rostlin. Z tohoto hlediska život pochází z hmoty,ale samotná hmota pochází ze života.A to je fakt a ne teorie.

Teorie,že na počátku lidé neexistovali,ale vyvinuli se až po
mnoha letech je prokazatelně nasmyslnou teorií.To potvrzuje současný vědecký vývoj buňky, kde na poli fyziky dochází k zásadním rozporům. Materialističtí vědci odmítají nadpřirozené vysvětlení vesmíru,zvláště pak ta,která hovoří o vesmír tvořící Nejvyšší Osobnosti Božství,protože prý odporují jejich vědecké metodě.
Takže podle mého názoru,je třeba pokračovat ve vědeckém výzkumu na podkladě faktů-a nelhat a nespekulovat. Materialističtí vědci si mohou ušetřit staletí výzkumu,pokud se začnou vážně zabývat studiem Vedánty. Pokud se tak stane,planeta Země si oddychne a stane se opět obyvatelnou.A právě tady se mohou uplatnit lidé vašeho ranku.


Re: Je dobre

udo | 01.04.2015

Ad: mýty a pravda o človekovi Mosem, AtMosem, Issa.. a Luxor-Nag-Hamádí
Ano, ten utok v Nag-Hamádí nebol náhoda.
http://zpravy.idnes.cz/ozbrojenci-postrileli-v-egypte-sedm-ortodoxnich-krestanu-pad-/zahranicni.aspx?c=A100107_074519_zahranicni_ash

ad.Védy
Rozoberali sme tu túto tému neraz.
T.j., čo by mohlo byť na Védach objektívne pravdivé
a kde je v tzv. "védickom" prístupe hlavný problém
a prečo bol do veľkej miery dokonca silno deformovaným pseudokresťanstvom védický systém v mnohých oblastiach porazený ći asiMilovaný.. a nie len násilne.

Viď. védický "elitarizmus"
a panteizumus s antropomorfizmom niektorých jeho odnoźí..

To samozrejme nemení nič na tom, źe treba rozliśovať, čo by sme sa mnohé z Véd, či Biblie, Koránu, Budhizmu, Konfucia, Folklóru, či nejakých domorodcov..poučiť, naučiť mohli.
V tom máte zaiste pravdu.

Nejde len o fakty samotné, ale hlavne o SPôSOB(metodológiu) ich skladania, vysvetľovania..interPretácie.
Ako judaisti správne vravia:
"Podstatnejšie je skôr, AKO chápeš,
a nie ČO, resp. ČI chápeš?"

Z jedných a tých istých tehál, cementu, chemikálii, vody..
človek postaví rôzne, rôznej kvality domy.

teda..
Načo použijem znovu nájdené, objavené, vyvinuté nástroje spoznávania, spoluriadenia sveta?

Re: Re: Je dobre

zdeněk | 01.04.2015

Vy,pane Udo, jste oproti mnohým západním vzdělancům o kousek dál, pravděpodobně nejste vázán granten co říkat, a také nepoužíváte urážlivé výrazy jako argument na vyvrácení duchovní nauky Véd-jako mnozí " akademici" a "odborníci"západní provenience. To ale nestačí. K pochopení této nauky je třeba jiné vzdělání než poskytují západní univerzity.

Původní duchovní nauka Véd není v žádném případě panteizmus s antropoformismem a něterých jeho odnoží, ani védický elitarizmus. Slovem veda se myslí veškerá védská literatura:čtyři Védy (Rg,Jadžur,Sáma a Atharva),osumnáct Purán,Upanišády a Vedánta-sútra.Upanišády tvoří filozofickou část a je jich 108.

Čtyři Védy a jejich šest doplňků,Vedánta sútra,knihy o logice,knihy o náboženství a Purány tvoří čtrnáct druhů učebnic určených pro vyšší vzdělání. Kalpa-sútry a Mímánsá-sútry jsou určeny ke studiu obětních metod.Mimo těchto základních autoritativních knih existuje velké nožství navazující duchovní nauky kterou sepsali mocní rišiové.

Jak jsem se zmínil, před více jak 5000 lety, s příchodem úpadkového věku Kali-yugy, byla tato nauka sepsána. Předtím-statisíce let se předávala ústně aniž by došlo ke zkreslení.

Ve stejné době jako autor sepsání védské nauky Šrí Vyásadeva, a dokonce ještě před ním žili jiní velcí mudrci jako Gautama,Kánada,Jaimini,Kapila,Aštavakra,a ti všichni předložili své filozofické směry. Patří k nim i Pataňjali a každý z těchto šesti velkých rišiů zastává odlišný způsob filozofického nazírání,stejně jako moderní filozofové a spekulanti.

Rozdíl mezi šesti filozofickými cestami výše uvedených slavných mudrců a cestou Vyásadeva je následující:
Védské transcendentální poznání sestupuje přímo od Osobnosti Božství. Milostí Krišny byl osvícen Brahmá,první živá bytost ve vesmíru,od Brahmy byl osvícen Nárada a od Nárady Vyása atd. Tomu se říká učednická posloupnost. Poznání,které bylo přijato v řetězci učednické posloupnosti,je dokonalé.Nikdo se nemůže stát dokonalým duchovním mistrem,dokud nepřijme toto dokonalé poznání od učebnické posloupnosti. To je tajemství jak získat transcendentální poznání.

Védy obsahují usměrňující pravidla poznání,které se vztahují na nauky sociální,politické,náboženské,hospodářské,vojenské, lékařské,chemické,fyzikální a metafyzické,jakožto na vše,co je nutné k uchování těla a duše pohromadě. Nejdůležitější ja však jejich nauka o duchovní realizaci.

Nechci vás unavovat, ale, védskou duchovní naukou se naštěstí zabývají uznávané kapacity západní provenience. Pokud máte zájem tak si kupte knihu: THOUGHTS ON SYNTHESIS OF SCIENCE AND RELIGION -Published by The Bhaktivedanta Institute RC/8 ,Raghunathpur Manasi Manjil Building,Fours Floor VIP Road,
Calcutta-700 059 -INDIA

Re: Re: Re: Je dobre

Lux | 01.04.2015

Sladké mámení, chvíle závratí, střípky zázraků ... tomu sa Zdeňku pomaly nedá odolať...:))

Ak uvážime, že akýkoľvek mýtus sa stáva súčasťou Objektívnej reality (je zhmotnený v algoritmike riadiacich matríc príslušných agregátnych polí = biopolí alebo ezotericky egregorov), ak získa dostatočnú myšlienkovú energiu stáda atď., tak k akej Harmonickej spoloCnosti doviedli védickí mudrci a filozófovia rôznych škôl, či B(a)RaH(a)Mani svojimi "posvätnými" písmami a traktátmi východné pasené stádečka ?
Spomeniem napr. Indiu - doteraz najstarší kastový fašizmus s cca 300 mil. "neexistujúcimi" ľuďmi, či bývalý Tibet - do vyhnania dalajlámu feudálne otrokárstvo pracujúce na "duchovnú" hierarchiu.
Ako sa teda premieta do Života objektívny princíp, že " Prax je jediným kritériom Pravdy" ?
Kde robia rôzni védickí "mudrci" , krišnaistov nevynímajúc, fatal error?

Je pomerne ľahké spísať chyby riadenia B(a)RaH(a)Manov a iných "mudrcov" na úpadkový vek Kali-yugy (periódu degradácie, ktorá je akoby nevyhnutná).

A aj Krišna si to musel "vybaviť" s Arjunom pri rozbrojoch oligarchických klanov...:))

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Je dobre

Pe-tri | 03.04.2015

Zdeňku, zkuste si uvědomit jednu z logických chyb, kterých se (nejen Vy) ve svých úvahách dopouštíte.
Na jednu stranu pracujete s tím, že moderní věda potvrdila Vaši argumentaci, ale současně pracujete s přesvědčením, že věda je zneužívána k manipulaci a matení laické veřejnosti.
Z toho mi totiž vychází, že:
1. Je-li prioritnější úsudek ohledně matoucí role vědy, potom jste nutně i Vy její obětí a Vaše argumentace touto vědou podpořená je manipulační balast, nebo
2. je-li prioritnější platnost Vašich argumentací, potom nutně vzniká otázka na Vás, proč věda, která jinak manipuluje a mate občany, ve Vašem případě tak nečiní a je na straně Vaší argumentace (kterou navíc podporuje). Tuto její účelovou schizofrenii je tedy nutné objasnit, jinak ji není možné použít jako podporu Vaší argumentace.
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Je dobre

zdeněk | 03.04.2015

Víte pane Petri,že je věda zneužívána k matení laické populace existuje mnoho důkazu. Např.:Martin Herzán ve své knize:TOTALITNI SVĚTOVLADA (copyright r.2000),tento fakt přibližuje a dokazuje. Píše:Vlády světa vynakládají obrovské sumy za vytvoření pozitivního obrazu svých praktik a snad ještě větší sumy za maskování svých chyb,podvodů a zločinů proti lidskosti. Americká tajná služba CIA zřídila v Londýně roku 1966 tak zvané "FORUM WORLD FEATURES".Ta dodávala 150 novinářům v 50 zemích světa články,které musely být otisknuty, a které manipulovaly veřejným míněním podle potřeb vlády USA. ......
Tajná vládní operace pro ovlivňování hlavních sdělovacích prostředků nesla název "MOCKINGBIRD" a byla pod patronací CIA.
Zvláště nebezpečné jsou nové technologie ovlivňování vědomí prostřednictvím přímého vstupu do něj.Tato technika je výsledkem vědeckého výzkumu týkající se ovlivňování a kontroly laické populace.Radary,sateltní sítě plus masmédia jsou nástroji této zákeřné metody manipulace a matení.Pouze internet je posledním médiem dokud i toto nebude cenzurováno.M.Herzán
je nezávislý výzkumník v oblasti skrývaných skutečností s publikační činností u nás i v zahraničí.

Pokud se jedná o dlouhodobou strategii tak zde mám pouze úryvek z článku,který mi vypadl z databáze. Plán na pokojné ovládnutí světa pro Sion sestavil král Šalamoun společně s ostatními judejskými mudrci již 929 let př.Kr. Potom byl obměňován s ohledem na ty či ony historické události a detailizován.Tito mudrci se rozhodli dybýt svět pro Sion lstí Symbolického hada,jehož hlavu měla tvořit židovská vláda (vždy zamaskovaná i před vlastním národem) a trup judejský národ. Tento had na své cestě pronikal do nitra států,podrýval a požíral (svržením) všechny státní nežidovské síly postupně s jejich růstem.To se má konat i v budoucnosti za přesného zachování pokynů v plánu té doby,než se cyklus cesty jim absolvované uzavře návratem hlavy na Sion,a dokud tak had nezahrne,nesoustředí ve sféře svého kruhu celou Evropu a přes ni i ostatní svět. Použije k tomu všechny prostředky-obsazení i ekonomiku,aby podřídil svému vlivu,vlivu svého cyklu,také jiné kontinenty.Návrat Hada na Sion mohl proběhnout jen uhlazenými rovinami státní moci všech evropských zemí,tzn.jako ekonomický chaoz a zpustošení všude vznášené Sionem přes duchovní úpadek
a morální rozklad.
A teď to porovnejme se současností. I Lukašenko řekl,že válka na Ukrajině skončí, pokud to bude v zájmu USA a Ruska.
Moh bych popsat ještě celou řadu zapojení vědy do tohoto procesu matení. Ale pro začátek, pro vaši informaci ,bude stačit kniha M.Herzána. Kupte si ji.
Na druhé straně jak nám sděluje Pjakin:Vědomosti jsou moc. A o tom věřím,že nikdo z nás nepochybuje.Věda je ne vždy, ale mnohdy -zneužívána. Pochopitelně,že i já jsem do určité míry obět této nekalé strategie.
Vychází celá řada článků,kde je způsob manipulace a matení popsán.


Když se ponoříme do studia

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Je dobre

Pe-tri | 04.04.2015

Pane Zdeňku, předem děkuji za odpověď. Tedy platí varianta č.1. Zde se pak nevyhnutelně naskýtá otázka, jakými prostředky oddělujete zrno od plev, když apriori víte, že můžete být klamán. Jak rozlišujete mezi tím co ano a co ne ? Kolik z toho co píše (respektive opisuje od dřívějších autorů) pan Hrzán (a mnoho a mnoho dalších - znáte třeba historii "disidentské" společnosti Johna Birche - JBS v poválečných USA, která jasně a jednoznačně popisovala historii nebezpečí plynoucího z expanze marxistů-trockistů-komunistů s tzv. ilumináty (nástrojem GP) v pozadí pro svět) je OK a kolik už ne? Proč jste se rozhodl akceptovat, že budhistická posloupnost (parampara) je důkazem správnosti? Pane Zdeňku, prosím pochopte, já se Vás neptám proto, abyste mi odpověděl nějakou radou (nebo proto, že na otázky nemám svoje odpovědi), ale abyste odpověděl sám sobě a mě případně sdělil, jak jste sám sobě (ne mně) na vznesené otázky odpověděl. Je to pokus o interaktivní dialektiku v pojetí KSB, kde otázky nejsou pokládány z důvodů neznalosti tázajícího. Mně skutečně netřeba sdělovat, že věda je služkou aktuálně panující verze D-E režimu.
P.
ps. Souhlasil byste s výrokem (případně za jakých podmínek), že KSB a DVTR jsou skutečně dnes asi nejpropracovanější světonázorové, zastřešující všechny dosavadní poznatkové systémy a pokud ano, jak s tím souvisí téma matrixu? Uměl byste provézt syntézu KSB, DVTR s budhismem ? Kdo koho by "pozřel" - který světonázor z nich je objemnější matrice ?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Je dobre

Zdeněk | 05.04.2015

Oddělit zrno od plev,zvlátě v oblasti duchovní nauky není skutečně snadné. A není ani politická vůle s tím cokoli smysluplného udělat. V současné době máme na této planetě pět velkých náboženství a přes 20 000 sekt a sektiček-přičemž vznikají stále nové. To není náboženská svoboda, nýbrž anarchie a matení laické populace.

Nebudu se pouštět do žádných analýz,lépe než já to vysvětluje a analýzuje, jednak původní autoritativní literatura Vedánty ,kterou jsem popsal v předešlých příspěvcích a za druhé, Kniha THOUGHTS ON SYNTHESIS OF SCIENCE AND RELIGION -viz taktéž předešlý příspěvěk.

Píšetě,že jsem se rozhodl akceptovat budhistickou posloupnost (parampary).To nikde nepíšu. Parampara se týká původní autoritativní nauky Véd. Buddhismus je mnohem pozdější náboženství. Avšak i mnohem starší hinduismus je směsicí různých duchovních škol. To všechno vysvětluje védská duchovní autoritativní nauka.

Mimo autoritativní nauky Véd existují též slovníky např.:NIRUKTI, který popisuje příchod buddhismu již 2900 před jeho vznikem. Ve Šrímad-Bhágavatamu (1.3.24)- je popsáno sestoupení Buddhy již 2600 let před Jeho sestoupením následovně:

Dále se Pán zjeví na začátku Kali-yugy v provincii Gáya jako Buddha syn Aňjany,a oklame ty,kteří závidějí věrným teistům.

To všechno se stalo i když je to pro laiky naprostonepochopitelné.
ŠB (6.7.39) ve výkladu k verši je napsáno,že Pán Buddha se zjevil proto,aby zmátl démony či ateisty. Vidíte,že co se nám zdá jako úmyslné matení,je praktický záměr duchovní inteligence, zjednat nápravu v upadající společnosti. Zde se zmiňuje tak zvaná VARNA SANKARA- morálně upadající společnost. Prostě védská duchovní nauka se řídí vesmírnými hodinami -1000 let je pouhé mrknutí oka.

Já svým omezeným rozumem a vyzískaným přesvědčením,vnímám
KSB a DVTR jako živou vodu pro tento úpadkový věk Kali-yugy. S buddhismem má něco málo společného,více však s původní autoritativní literaturou Vedánty,i když verbální projev je přizpůsoben současné době. Prostě sláva a úspěch všech Slovanů.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Je dobre

JanDrda | 10.04.2015

...expanze .... s ....? "Ex=s"????? in ("nebezpečí plynoucího z expanze marxistů-trockistů-komunistů s tzv. ilumináty (nástrojem GP)") Další otázkou je, kdo kam expandoval.

Re: Re: Re: Je dobre

jardob | 01.04.2015

Ja by som skôr povedal že v knihe (od 3.kapitoly a ďalej) nejde ani tak o analýzu filmu Matrix, ako o rozbor a vysvetlenie objektívnej reality, a film až druhotne a to nakoľko zodpovedá realite...
To čo hovoríte, mám pocit akoby smerovalo k nihilizmu.. V tom zmysle že napr. : Nemá zmysel čítať novinové články, ktovie kto ich dal napísať.. Internet detto.. Nemá zmysel analyzovať politiku, lebo ktovie za kým stojí a nitkami hýbu zlý ľúdia a akýkoľvek môj postoj o analýzu zlých ľudí ma zákonite privedie do omylu...!!!
Ved aj Pjakin často hovorí, že on neposudzuje z akých motívov, kvôli komu a prečo konal Strelkov ako konal.. Neposudzuje jeho názory, ale jeho činy a všeobecný chod vecí... (obzvášt po jeho častej samomedializacií v Rusku)

Stopercentnu pravdu zrejme nebudeš vedieť nikdy, ale blížiť sa knej, zvyšovať štatistickú pravdepodobnosť, je celkom dobrá cesta.. Obzváť ak máš dôveru a myseľ zakotvenú v "centre" Vesmíru u Tvorcu, obchádzajúc tak všetky vložené pletúce sa medzimatrice, tak skladanie mozajky ide lepšie, už len tempo si človek musí určovať sám, aby to dokázal mentálne aj emočne spracovávať, aby nevystrelil dekel.
Niektorá infomácia, a napríklad aj film, neurobí s človekom nič, a iný stimuluje k hľadaní čriepkov:
"Kto hľadá nájde, kto klope tomu otvoria.." (Kristus). To nie je iba veta.. Len kto stavia poznanie, musí stavať aj morálku a naopak, lebo inak vzniká disharmonačný tlak, ktorý človeka zomelie. (morálka je: Ako? - zákony harmonie, a poznanie je: Čo - stavebný material; len ak poznáš odpoved na obe otázky, postavíš stabilný objekt). Tak to nejako vidim.

Těším se na pokračování

Lin | 30.03.2015

Jsem zvědavá, co se dozvím v dalším díle. Je to velmi zvláštní série filmů, náročná na obrazotvornost i chápání symboliky, takže jsem fakt zvědavá, co z toho vyvodili jiní. Můj dojem totiž je, že "neohrdinové ze Sionu" nás jen převádějí z jednoho "snu" (virtuální reality) do druhého, bez úmyslu nás někdy "vzbudit".
Jen se pozastavím u jmen hlavních hrdinů:
Morfeus: řecký bůžek, jeden ze synů boha Hypna. Uspávat kohokoliv (včetně bohů, včetně samotného Dia) uměl jen Hypnos. Morfeus a jeho bratři Fobétór a Fantasos určovali pravidla a děj snů. Morfeus napodoboval lidi, Fobétós zvířata a Fantasos krajinu, přírodu, neživé předměty. Oni také určovali, zda se lidem budou zdát skutečné sny "z rohovinové brány" - nebo falešné sny ze "slonovinové brány".
Trinity: "trojitá" - symbolizuje trojjedinost, včetně "svaté trojice". Jako zajímavost uvedu, že první vyrobená zkušební atomová bomba se jmenovala stejně.
Neo: nový, možný význam také jako anagram - One.
Smith: kovář (možná ve významu - ten, co dává tvar, formu).

Re: Těším se na pokračování

Oracle 911 | 30.03.2015

V tomto ponímaní mená postáv majú význam:
Morfeus- akože človek;
Trinity-MIM ale aj sexbomba;
Neo-nový, ale "NOVÉ ČO?";
Smith-kováč (Hefaistos?)-v neskorších dieloch sa stáva antitézou hlavnej postavy.

Zaujímavosť, na konci filmu dochádza k zmene farebnej schémy vo vnútri Matrixu (akože v umelom svete) zo zelenkastej na teplú prirodzenú.

Čo chceli týmto vlastníci biblického projektu povedať?

Re: Re: Těším se na pokračování

udo | 01.04.2015

re: Co tím chtěl BaSnít říci?

Napr.
Z ich pohľadu poxus o fix(l)ovanie davoelitarizmu i vo fáze kolapsu j"elitárneho" riadenia.

Z pohľadu nadradenej matrice
napr.
Nevyhnutné víťazstvo objektívne nadradenej, objemnejśej pravdepodobnostne predurčenej ma3x Ľudskosti.
Celého, celostného svet(l)a (lásky? gramotnej.."myslenia srdcom")
nie sveta iba dvojfarebného.

Po pochopení, uchopení sveta čierno-bieleho vyšších úrovní,
sa Človek stane sTrojcom plnosti farieb, ochráncom a rozvíjateĺom sTrojenia harmónie uniVers.

Toľko k príkladu určenia rámcu vnímania a chápania nie len tejto, ale moźno akejkoľvek matrice, mnohoRaSmierneho tenZora.
Ako zore na oblohe
červená na západe
i biela(žltá?) na východe.

Re: Těším se na pokračování

JOJO | 01.04.2015

... to ste este nevideli ? :) Ved to ma 10 a viac rokov ten film :))

Re: Re: Těším se na pokračování

Lin | 09.04.2015

... a to jste nepochopili, že se těším na pokračování analytiky?

skutečnost a sen

Pavel | 30.03.2015

Tahle jsem uvažoval po přečtení této části:

Tohle je skutečnost, pro všechny společná:
Existuje určitá hranica narastania postupnosti vzájomnej vloženosti matríc, a proces narastania postupnosti vzájomného objímania matríc nakoniec privedie k stotožneniu vrcholu postupnosti s určitou konkrétnou všeobjímajúcou matricou, odvekou nazývanou... Božie Predurčenie existencie Vesmíru.

Tohle je sen ve kterém lze libovolně skládat cokoli s čímkoli:
Objektívne existuje iba určitý základ existencie, svojim spôsobom „prvotná tehlička“ vesmíru, „základný element“ – jednotka a určité pravidlá („sčítania“, „násobenia“, „odčítania“ a iné) transformácie. Pri používaní týchto operácií na základnom prvku, môže postupnosť vzájomnej vloženosti čiastkových matríc bytia narastať bez ohraničenia, nestretnúc sa tak so žiadnou konkrétnou všeobjímajúcou matricou.

Sny konfrontujeme se skutečností a hledáme sny, které jsou v souladu se skutečností (božím záměrem - lze je uskutečnit). Sny nám dávají motiv a smysl, ale musí být v souladu s božím záměrem.

Uskutečněním snu dojde ke spojení člověka s bohem (matricí). Bez snů zbude pouze algoritmická skutečnost a žít pouze ve snu je neuspokojivé (není tam žádná výzva, žádné napětí je jedno co udělám, ale lze si ve snu odpočinout ((proto ve spánku sníme)) a nabrat sil na další cestě ke spojení snu se skutečností).

Re: skutečnost a sen

jardob | 31.03.2015

Tieto dve filozofické tvrdenia sú dosť kľúčové. Môj pohľad na vec, (iba názor, možno v niečom aj mylný):

1. Hovorí že existuje nesmierna inteligencia a existujú základné diely vesmíru (materia,informácia,miera). Tá inteligencia (najmúdrejšia vo vesmíre) zo základných prvkov vytvorila základnú kostru (štruktúru) vložených algoritmík (z týchto základných prvkov) - miery predurčenia - čiže akési koryto osudu "všetkého čo je"- ktoré je dosť široké pre rôzne prípustné varianty procesov. Každopádne koryto sa naplní celé, aj ked hlavný prúd (Zámer) tečie stredom a blízko brehov to sú už varianty božieho dopustenia za ktorými sa rúca každý neželaný trend (narazí na breh a ďalej sa nedostane). Každá jedna matrica dáva priestor pre manévrovanie -mnohovariantnosť procesov v nej.
Niektoré matrice sú živé - egregoriálne - (z psychického hľadiska algoritmické moduly) - majú zmyslové moduly ktorými subjektívne vnímajú im určenú časť objektívnej reality (tak ako človek má napríklad zrak, sluch atd. - podobných rôznorodých zmyslov z ktorých každý dakáže vnímať inú časť reality(akoby cez filter) môžu byť miliony rovnako ako entít ich nositeľov...), majú vedomie ktoré prijíma "obraz" danej subjektívnej reality, určitú mieru rozumu (potenciál chápať - tiež algoritmika a logika) a tak ako všetko živé, sú súčasťou štruktúrovanej siete (sebe rovných, aj hierarchicky vyšších a nižších bytostí - v podstate matríc-egregorov)
Práve logická činnosť týchto elementov živej štruktúry, naplna koryto Božieho predurčenia, rôznorodou algoritmikou myslenia v súlade s mnohovariantnosťou ktorú umožňuje každá matrica.
Bez inteligencie a inteligentne nastavených štruktúr matríc by vo vesmíre neexistovalo nič, čo by bolo možné nazvať Vývojom. Vývoj bez inteligencie istotne nie je možný.
Inak len doplním, aby to niekoho nezavádzalo - Matrica (Miera) nikdy neexistuje sama o sebe, bez Informácie a Materie. Vždy len spolu.

2. pohľad na svet tiež predstavuje že existujú základné stavebné prvky vesmíru (niečo z čoho možno tvoriť), no akýkoľvej "Vývoj" čohokoľvek predpokladá aspoň nejakú malú inteligenciu - entitu (aspoň s IQ 1/10n). Pretože inak možno hovoriť iba o nekonečnom chaose. Vývoj predsa predpokladá že "niečo či niekto" v určitom okamihu postrehne ked chaos-náhoda zrovna "vymodeluje" niečo užitočne, stopne to, zapamäta si to a bude to tvoriť úmyselne. (No ako rozozná čo je užitočné a čo nie)
Avšak tento svetonázor, ak vôbec predpokladá "na počiatku" nejakú bytosť, tak zrejme úplne hlúpu, ktorá sa časom bude "vyvýjať" a tvoriť vesmír..(prvotnú baktériu? vírus?)
No ak by bola na pociatku "carte blanche" "inteligencia" (čosi také ako keby sa narodil človek bez zraku, sluchu, čuchu, hmatu a chuti)
Ako by vôbec v chaose bol schopný rozoznávať Objekty a Procesy ked pred tým žiadne nepoznal? Ved ani človek nedokáže rozoznať objekt ktorý nikdy zmyslovo neuchopil. Iba ak alegoricky - pričom sa transformáciou kompresiou obrazu stratí množstvo pôvodných dát.
Proste myšlienka že múdrosť vzniká z ničoho, že intelekt rastie sám od seba, sa mi zdá na hlavu obrárená.

Poznanie neprichádza a ani nemôže prichádzať z ničoho, z chaosu - ale tak že potenciálny intelekt sa "dotýka" fragmentov poznania väčšieho rozsahu a stupňa než vlastní sám. Všetko čo človek vie, prichádza do neho zvonka, po fragmentoch a on to algoritmikou svojej psychiky a rozumu spracováva a pritom tvorí v súlade a v hraniciach svojho predurčenia..
Bolo by to na dlhé rozprávanie, toto je len veľmi hrubo - kostrbato povedané.

mnohorozmernosť priestoru ?

lad. | 30.03.2015

Ako chápať mnohorozmernosť priestoru ?

Ďalšia interpretácia matricu definuje vo všeobecnom zmysle ako matematický objekt, pojmovo nerozlučne spojený s mnohorozmernosťou priestoru skúmaných formálnych parametrov.

Matrice takýchto kvalít disponujú vlastnosťami metrologických štandardov, s ktorými korelujú elementy štrukturálne usporiadaných množín.

Re: mnohorozmernosť priestoru ?

jardob | 30.03.2015

Zrejme ťa mýli systém (hmota, energia priestor, čas). V tomto modeli, takzvanom časopriestorovom kontinuu je veľmi ťažké si predstaviť viac dimenzii ako 3D plus čas.. Je to slepá ulička
Ale ak systém vložených matríc vnímaš ako dimenzie (v určitom zmysle), tak ich môže byť nekonečno.. Treba sa len oslobodiť od starych stereotypov vnímania..

Dalšie časti serialu budú ešte zaujímavejšie :-)

Re: mnohorozmernosť priestoru ?

udo | 30.03.2015

Mnoho(RAz)Mernosť.
I váha, farba, svetelnosť, atď..čas(vzájomný pomer dvoch procesov, kde jeden z nich definujem ako etalón) sú miery.

X,Y,Z, Čas, ..
V systéme MEST(HEČP-hmote, energia, čas, priestor) si vieš predstaviť max.3-4 "rozmery",
preto "Cube" v blockBusteri. blockFormeri TransFormers
vs. AutoBots-ekv.BioRobots

V systéme kategórii(hraničných zovśeobecňujúcich pojmov)
MIM/FIE si vieš predstaviť jednoDucho rozmerov ľubovoľne veľa.
Rozoberali sme to tu neraz.

Systém MEST je stavaný ako psyop väzenie.
Nemôźeš v ňom dostatoćne presne riadiť mnohorozmerné kulturologické tenzory, ich gradienty, operátory, jednotlivé vektory ich dĺžku a smerovanie,..

Sociologická mechanika je tak pre teba bez guru infopyramíd neuchopiteľná. Ide o základný princíp otrokárskych režimov.
V ich modernejśích, podprahových verziách ide o riadenie dávkovania informácii na rebríku kast(r)ovanej spolo(ne)čnosti.
Prsteň noci..moci.
Riadenie a zneuživanie možností napĺňania potenciálu svojich hostiteľov. Hranie sa na Boha. Najväčšia droga.

Re: Re:

jardob | 31.03.2015

udo, mohol by si prosím poradiť niečo na zorientovanie sa v etymológií? Odkiaľ čerpáš ty svoje poznatky? Zišlo by sa mi to na preklad niektorých starších prác od VP.

Re: Re: Re:

udo | 31.03.2015

slovnik.azet.sk,
slovnik.azet.sk/slovnik-cudzich-slov/
http://slovnik.azet.sk/synonyma/
tu mas aj ru-klavesnicu na myš:
http://slovnik.azet.sk/preklad/rusko-slovensky/?q=%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D1%8C

grectina:
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung?q=%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CF%8D%CF%80%CF%84%CF%89&l=deel&in=&lf=
tu mas aj latinsky na etymologiu, rustinu a taliancinu na porovnanie:
http://slovnik.cz/
asi najväčšia databáza:
http://dict.tu-chemnitz.de/

yandex, bing, google
ďalej wiki en, de, ru, sk, fr,cz

a ešte použivam naše súkromne knižnice dedkov, babky, prastryka,.. (niektori robili v politike, cirkvi, ..)
Mam tam založky aj este od nich
Od SoMerov, či SomAr-ov, Egypta až po marxizmus, či vnutrocirkevnu korespondenciu kadečo.,

Odporucam citat aj napr. anticku klasiku
pri nastudovani si danej spoločenskej situácie,
pre pochopenie vývoja ich myslenia.
Zábavne začni trebars Zamarovskym vo volnom case.
Ďalej treba vediet, AKO citat rozne kroniky, ich objetívne a subjektívne politické motívy atď..
Trocha sa naučiť principy egyptskych hieroglyfov, run, principov súvislosti a prednosti hlaskoveho a obrazkoveho pisma je tiez celkom sranda a zíde sa i pri dekódovani kulturologickych matric.
Nosne symboliky jednotlivych kultur a ich procesne paralely, apod..
Neni to az tak zlozite.
Ako šachové karty.

Len zas potom mozno vidis prilis vela, ďaleko a nevies, co im vlastne napisat a co zatial skor nie, aby ich to na danej úrovni neplietlo. Zalietas si v "sondách" a preklad ide pomaly..
Bude sa ti to casto otvarat aj v razovych skokoch, tak sa nezlakni. DVTR je v tej nahanacke matric ako navigator. Bez kompasu hracom casto rychlo ustreli dekel. Pozor, aby si sa prilis neztotoznil s jednotlivymi submatricami ako Neo na tej tabletke, sTroji. Ty mas vyhodu, ze poznas ten sTroj, princip jeho fungovania. Si s Trinity i vedome zjednotený, fest kamoška.
On nie až tak, a keď, tak len podvedome.

Re: Re: Re: Re:

jardob | 01.04.2015

Fúha, ďakujem za rady...:-) Dobrým kompasom je aj vnímať vyvstávajúce otázky...
Inak cítim to, že svojim poznaní si už ďaleko a široko, a v slovách dávaš viac menej ťažšie algoritmi, ktorým je pozemšťanovi často ťažké rozumiet..
Ale to nevadí, aspoň to nabáda človeka k hľadaniu, a myseľ keď nie je v pohybe, akoby neexistoval ani jej držiteľ...

juden taktik

agent smith | 30.03.2015

Mame take prislovie: "Zlodej krici chytte zlodeja." O to ide aj vo filme. Zrejme pod tlakom okolnosti bolo sice priznane, ze tu existuje protiludsky system, ale vinnik sa pasoval do roly obete a naopak. Dochadza tu k nespravnemu pochopeniu podstaty vdaka odlisnemu chapaniu pojmu ludia. Bezny divak ked pocuje slovo ludia, mysli si, ze to je o nom. Podla doktriny Talmudu su ale ludia len Zidia. Treba si uvedomit ze agent Smith ked vravi Morpheovi: "Vy ste virus" tak hovori k predstavitelovi Sionu - zidovstva. Je to znama zidovska finta projektovat svoje uchylnosti na druhych vid rasizmus, sovinizmus atd. Film je vlastne o vojne zidovstva proti svetu.

Re: júdeň taktik

udo | 31.03.2015

Jou..film, blockFormer, BlockBuster Matrix
vyzera byť v informačno-vojenskej komunikácii odpoveďou
na sformovanie KSB/DVTR z roku 1992.
Chyba v ich Ma3x.
Fatal Error.

Nemali to robiť z pozície ich morálky.
Urýchlili tak niektoré kľúćové procesy nutnej zmeny jadra
egokonceptuálneho sociologického operačného systému.

Ukázali veľkú časť kariet,
bo chceli dostať pečiatku poslednú na karnet.

Alebo sa podstatou zmenia, vyvinú.
Z húsenice, cez kuklu-bábku,
motýľ-bábočka, či bábuška?

Re: Re: júdeň taktik

asm | 02.04.2015

Niečo na tom môže byť, že je to odpoveď na KSB. V závere filmu Neo niekomu zanecháva odkaz. Nevedel som komu presne je ten odkaz určený. Tak to by to dávalo zmysel.

Inak ak berieme do úvahy všetky 3 časti Matrixu, vyzerá to tak, že aj keď Neo akoby bojuje s povstalcami proti systému, tak zo systému - zo sveta strojov pochádza. Otec matrixu - Architekt, matka Vedma, syn Neo?

Re: juden taktik

anonym | 31.03.2015

citim to tak aj ja , ale je tam aj iný plán - rovina ?

Re: Re: Youdeň taktik

udo | 01.04.2015

Jasne,
Ako vždy a všade.
To je krása rôznorodosti.
Niektoré z kritérií hodnotenia funkčnosti matríc:
Otázkou je, ktorá rovina interpretácie je bližšia k pohľadu, pozícii Vis Maior("Boha")?
Tu ide zároveň aj o jeden zo základných násTrojov(zbraní?) vo vedení informačnej vojny. Nulovanie, anihilácia konkurenćných matríc, resp. prevzatie riadenia nad nimi. Ako nad firmou.
Neraz sme sa tu bavili:
"Vlastní ten, kto riadi" (nie ten, kto je na nejakom papieri, či v TV)
Známe: "Knowledge i power"

Dáte prosto objektívne lepšiu, objemnejśiu interpretáciu, cieľ matrice(procesu) a tým sa stávate v tomto zmysle automaticky "splnomocnencom v danej veci"(námestníkom) Supersystému(VM).
Ide o prirodzenú konkurenciu schopností,
základných parametrov riadenia:
1.morálky, 2.chápania a 3.vôle(dicsiple VM) ako celku,
voči základným parametrom riadenia iného jedinca a/alebo kolektívu.
Tertiárna nerozlučne spojená trojica mier riadenia.
Po 1.MIM a 2.FIE

PriKlad:
Predstavte si známy film Lenni Riefenstahl: "Triumf vôle".
Čo by sa stalo, ak by ste ho premenovali na: Triumf zvôle,
alebo Triumf bezvôle?

Všetko uvedené, vnímať budete inak, ako?
Zmeníte jeho celý kontext. Jedným slovom, jedným písmom, hláskou, zvukom ovládnete danú mocnú ma3x.
Objektívne asi trochu lepśou interpretáciou, vysvetlením, osVetlením celkovo dominantnejśieho aspektu systému prezentovaných, riadených javov.
ČaroDej? Gramotný proGnostik? ProRok?

No roviny, ako Ariadnine nite, môźete i miešať ako farby na obraze(forme) ktorý projektovať chcete. Pr. Biblia a jej mnoźstvo, pre nedostatoćne znalého - smrteľné bludisko úrovní..
Môźete z nich i klbko zrobiť, uzol hrdosti ega, uzol Gordický, Hordický, či uzol Hordy, no i mečom, ako IzKaNad´Ar, AlExAndRos, ho rozseknúť. Meč býva v rozprávkach i symbolom metodológie, rozlíśenia, spôsobu spracovávania informácii nejakého informaćného prostredia..či univerzálneho systému dekódovania, hodnotenie a riadenia informačných tokov.
Na to ašpiruje napr. i spomínaná metodológia, inFormačný sociologický operačný systém DVTR.

No možno, snáď prídu i lepšie..
násTroje, myšlienok miery "meče".

Re: Re: Re: Youdeň taktik

udo | 01.04.2015

Ešte nejaký ten prípad z aktuálnejšej praxe:
ni(e)Koho (p)Rezident Kiska..
Ako, na akej úrovni chápania si moźno jeho jednotlivé "kroky" interpretovať pozitívne a kde sú negatívne hranice jeho konania v rámci Prozreteľnosti?

Populus, eMocná báza lokálnej ma3x tak určuje, deFinuje možnosti dopadu jeho konania i vektor jeho úpravy, tendecie zmeny, nepriameho tlaku na neho.
Priamy tlak je, ako vieme, dlhodobo neefektívny.

T.j., tak môźete i vy osobne jednoducho prevziať kontrolu nad jeho funkciou.
V matričnej vojne, konceptuálnej komuníkácii peniaze,
množstvo nehrá rolu.
Mravnosť spojená s chápaním a vôľou.
I sám v poli je vojak
a može civilizáciou pohnúť.
Pre iných nevdojak..
Samosato, ako Godota čakajúc nato?

Nie nadarmo sa hovorí, že často je lepší chápavý nepriateľ..oponent
a nie naivný..hlúpy, dobromyseľný priateľ.

Re: Re: Re: Re: Youdeň taktik

Pe-tri | 02.04.2015

A také je užitečné uvědomovat si možnosti humoru, coby nástroje řízení - "přepínače mezi sousedními buňkami matrixu". Humor (výsměch, ironie, parodie ...) tak může být (a bývá) v rukou zkušeného konceptuologa mocnou řídící pákou.
P.

Re: Re: Re: Re: Youdeň taktik

asm | 02.04.2015

Niektorí chápaví nepriatelia sa do podoby "dobromyseľných" priateľov sami pasujú. A lejú do nás alkohol. Len si dajte.

1 | 2 >>

Přidat nový příspěvek