Jak se obnovuje suverenita

Jak se obnovuje suverenita

23.7.2015

VP SSSR

 

Ze série "O současné situaci" č.4 (120), 2015

Analytická poznámka

Jak se obnovuje suverenita

 

20150706_Jak se obnovuje suverenita.pdf (64,4 kB)
20150706_Jak se obnovuje suverenita.epub (92 kB)
20150706_Jak se obnovuje suverenita.odt (32,3 kB)

 

Protože globalizace je objektivní proces, a koncepce globalizace je plodem subjektivizmu, pak v podmínkách globalizace pro to, aby stát byl suverénní, musí institut rodiny vychovávat osobnosti, jejichž mravnost a etika zavazují k převzetí odpovědnosti za blaho Země a lidstva celkově na sebe ze své vlastní iniciativy.

Pokud je taková mravně-etická povinnost uvědomována, pak je nevyhnutelné i uvědomění si toho, že transformace odpovědnosti ze stavu blahých úmyslů do stavu úspěšných kroků vyžaduje určité vědomosti. Pokud takové vědomosti v kultuře společnosti nejsou, pak proto, aby se blahý záměr proměnil v blahý výsledek, je třeba je ve společnosti vypracovat, aby se staly majetkem pokud ne celé kultury, tak organicky rozvíjející se subkultury, stabilní v následnosti generací.

Pokud množství takových lidí ve společnosti překročí určitý podíl, dostatečný pro to, aby oni, poté co vejdou do orgánů státního řízení, v průběhu času změnili charakter státnosti, suverenita státu se stává nevyhnutelnou a bez jakýchkoliv vyjímek.

Klíčem ke spuštění toho procesu je koncepce globalizace, alternativní nyní činné koncepci zotročení lidstva v nějakém ideálním davo-“elitarizmu“, ve kterém jsou všichni nevolníky a rukojmí systému, kteří si neuvědomují své nevolnické postavení a proto jsou s ním spokojeni. Protože z koncepcí globálního davo-“elitarizmu“ je v současné době nejefektivnější biblická koncepce finančního zotročení na základě transnacionálních lichvářských korporací, a ona předpokládá odevzdání suverenity všech národů a států „bankovnímu společenství“, pak žádné koncepce davo-“elitarizmu“ jí nemohou být alternativou a nemohou být základem suverenity: vždy se najdou parazité, připravení prodat a zradit vše.

V souladu s tím, použitelná koncepce musí být pravdivou (spravedlivou), tj. namířenou na realizaci v životě podstaty člověka (lidství), protože jen v tom případě obdrží „mystickou“ podporu ze strany noosféry Země a Shora. Aby to bylo splněno, v koncepci, v jí navrhované algoritmice sociálního řízení a organizace života společnosti a hospodářské činnosti musí najít adekvátní odražení objektivní zákonitosti, kterým je podřízen život lidí, kulturně specifických společností, lidstva jako celku. Je možné je rozdělit do následujících šesti skupin:

  1. Lidstvo je část biosféry a existují objektivní zákonitosti, regulující: 1) vzájemné působení biosféry a Kosmu, 2) formování biocenóz a 3) vzájemné působení biologických druhů v rámci biosféry.

  2. Lidstvo je specifickým biologickým druhem a existují specifické biologické (fyziologické a psychologické) druhové zákonitosti, regulující jeho život.

  3. Existují mravně-etické (noosférické, egregoriální a religiozní) zákonitosti, regulující vzájemné vztahy majitelů rozumu a vůle. A navzdory mínění mnohých, zákonitosti této kategorie vycházejí za hranice lidské společnosti, a etika, diktovaná z hierarchicky vyšších úrovní v organizaci systémů různého druhu, je závazná pro hierarchicky nižší úrovně a odstoupení od jejích norem se trestá. V souladu s tím, odstoupení od objektivní mravnosti a etiky je hlavní světonázorová příčina globální biosféricko-sociální ekologické krize.1

  4. Kultura, kterou geneticky předurčeně nese lidstvo, je informačně-algoritmickým systémem. Je variabilní v tom smyslu, že jako informačně-algoritmický systém může být orientována na dosažení různých cílů, na různých cestách života společnosti, různými prostředky. A existují sociokulturní zákonitosti, jejichž následování garantuje stabilitu společnosti v následnosti generací, a jejichž narušení je schopno přivést k jejímu zmizení během několika generací pod vlivem degradačních procesů.

  5. Historicky zformovaná kultura všech společností současné globální civilizace je taková, že jsme nuceni se chránit před přírodním prostředím technosférou. Technosféra je produkována a rozvíjena během hospodářské a finanční činnosti, a existují finančně-ekonomické zákonitosti, určující jak rozvoj společensko-ekonomických formací (sociálně-ekonomických systémů), tak i jejich degradaci a krach.

  6. To vše dohromady může vést ke konfliktům zájmů a konfliktům různých druhů činnosti, jejichž vyřešení je nutné řídit. A existují objektivní zákonitosti řízení, jediné pro všechny procesy řízení, od jízdy na trojkolce do komplexního projektu, uskutečňovaného několika státy na principech partnerství soukromých firem a státu.

Proces nabytí suverenity v řečišti koncepce globalizace, alternativní biblické koncepci zotročení lidstva na základě lichvy a dalších prostředků realizace moci všech šesti kategorií zobecněných prostředků řízení/agrese, začal v Rusku ještě v době perestrojky. V současnosti Koncepce společné bezpečnosti osvětluje velmi široké tématické spektrum a je jedinou vědecko-metodologickou alternativou humanitárním pseudovědám Západu. Koncepce je využita určitou částí mládeže z jejich vlastní iniciativy, a ne kvůli přinucení starších nebo pod tlakem vzdělávacího systému. Proces obrození suverenity Ruska probíhá, vychází za jeho hranice, a dnes je to otázka sociálního času. Chcete rychleji – pracujte sami, a nečekejte, že vládnoucí „elita“ udělá vše za vás navzdory vlastním mravům a zaměření zradit vše a prodat se majitelům Západu.

Vnitřní prediktor SSSR
4.—6. července 2015

 

1 Samotná krize, pokud vycházet z metodologie DVTR, je uzavírání tlumících-negativních zpětných vazeb na lidstvo, což je dlužno být interpretováno jako „náznak“ hierarchicky vyššího řízení lidem o nutnosti strojit život v souladu s objektivními zákonitostmi bytí.

 

Diskusní téma: Jak se obnovuje suverenita

VP S3

Perun | 28.07.2015

Čo sa týka určenia vzniku VP Slovenska, to je zaujímavejšia otázka, lebo súvisí s určením vzniku egregoru, a to následne je dôležité z hladiska určenia "etnogenézy národa" podla teorie passionárnosti Leva Gumileva.

A na to odpovedať neviem. Mám len hypotézy. Každopádne už Štúr (inkarnovaný asi neskôr ako Dubček) zoskupil okolo seba jadro VP Slovenska a bol zrejme vtedy jeho hlavným nositelom (spolu s Hurbanom - možno Husákom neskôr?, a Hodžom, neskôr ... Hodžom.)

Ale pred Štúrom bol tiež napr. Bernolák a "katolíci". Tak možno začiatok 18.storočia, časy Jánošíka... Tam by som to niekde orientoval v momentálnom štádiu môjho "historického bádania".
Je velmi možné, že sa minimálne pôda na niečo také vytvorila už po r.1526, po bitke pri Moháči, a presune hlavného mesta Uhorska do Prešpurku a sídla arcibiskupa do Trnavy.
Kdežto Uhorsko "maďarské" bolo už kalvinistické, protihabsburské, no skrátka výtvor z Istanbulu.
Tak sa možno rozštepila uhorská elita, a tá hornouhorská aj plynule nadviazala ešte na Nitrianske kniežtstvo (zrušené koniec koncov až v 11.storočí).
Tolko na úvod, budem rád za nové podnety, lebo som ešte len v štádiu hypotéz, a nie ucelenej teorie, o ktorej by som sa aj hádal, že je pravdivá :-)


Re: VP S3

Cico Ciciak | 26.02.2017

Konceptuálnu moc na slovensku (aj inde) dnes už pravdepodobne bez živých žrecov (vyvraždených šíriteľmi "kresťanstva" biblického západu), t.j. v autopilot režime samo-riadenia predstavuje v podstate náš tradičný folklór = súhrn ľudových kultúrnych matríc národa.

Re: Re: VP S3

Martin | 24.08.2017

Nemyslim si ze folklor ako taky je nositelom konceptualnej moci pretoze alkohol a sex,ktory je napr. v piesniach obsiahnuty mi nepride z konceptualneho sudka.

VP S2

Perun | 28.07.2015

Nemožno si nevšimnúť, že na Slovensku sa tieto skupiny, "klany", už sformovali, a to pomerne dávno. Najneskôr za socíku, a dnešná generácia sú už potomkovia tejto akejsi novodobej šlachty, netreba ich menovať. Tieto klany nefungujú len v súdnictve (iked tam je to už velmi viditelné), ale všade. A navzájom spolupracujú.
To je podla mna jansé už každému vnimavejšiemu človeku.
Zostávajú otázky, že či nepodliehajú GP (tomu či onomu), a kedy sa to vytvorilo.
Čo sa týka toho GP, bolo by to asi na dlhšiue debatu, ale osobne si myslím, že tá jadrová "elita" Slovenska je autonómna, iked samozrejme účelovo lavíruje. Dokonca aj v súčastnosti láviruje medzi Moskvou, sša, Vatikánom, Berlínom a Bruselom. Typickýmí príkladmi sú napr. Mečiar, Čarnogurský či Fico (dokonca aj Dzurinda od určitého momentu, totiž ešte pred kazou skupinka a celý čas po nej, zdaleka nebol taký lokaj amíkov, ako by sa mohlo podla mna zdať. Iked Dz. už bol určitá výnimka, ikeď v klúčových okamihoch sa vždy dokázal spojiť napr. s Mečiarom (napr. ked na poslednú chvílu zmietli zo stola pro-maďarské rozdelenie krajov a zachovali súčasné, a následne známa "nitrianska koalícia".

Re: VP S2 KRS

udo | 30.07.2015

Každopádne je tu špecifická situácia.
Hodne tomu napomáha i geografia.

Ono prežiť i len tisíc rokov v tichosti, je tiež slušný výkon.
Od tA3 k Is3(Dunaju) siRoty spievajú..
a Suborne schvaľujú na Zobore zákon.

..i keď trochu inak, ako v Ni(e)koho kronike NagyArov

IDeu zničiť nemožno, ani keby všetkých povraždili,
bo zrodí sa inak, mocnejšie, aby Ľudia neBaŽili.
Obraz ten mysle možno vždy len lepší dať,
len tak pretrhne sa pani DoRa hať.

Dietky Slova spali sťa Sova..
1000 a jedna nocí,
aby znova zdola ako voda..
z lesov pozrieť vyšli mysliac: Oci!

VP Slovenska 1

Perun | 28.07.2015

K diskusii, či Slovensko má VP. Myslím, že má. Autonomneho od GP.
Padali tu typy ako Široký (oligarchia), "sudcovské klany"...

Tento slovenský fenomén sledujem už dlhšie, a dospel som k záveru, že sa NIEKEDY (ešte sa k tomu odhadu času vrátim) sformovala akási skupina, omotaná okolo egregoru, s ktorej sa možno aj vyformovala už štruktúra (niečo v štýle murárov? to neviem, zatial). Ale je to zákonité, najprv je egregor, myšlienkovo-energetická formácia v priestore, ten podchytí ďalších ludí, neskôr sa to ešte viac materializuje do najprv tajnej a potom aj viditelnej štruktúry. Podobne je to aj v človeku, duch, duša, astrálne telo, mozgovo-nervový systém, vnútorné orgány, a napokon kosti.

Re: VP Slovenska 1

Jura | 29.07.2015

Neznám situaci na Slovensku.

V Čechách existuje skupina elity, které se říká zjednodušeně např. "pražská kavárna". Ta má formální (strukturní) i neformální (bezstrukturní) vliv na dění v ČR. Částečně ten vliv byl již za komunismu, více od revoluce v 1989. .... a u té nikdo nepochybuje o spolupráci s GP.

Další skupinou napojenou na GP jsou všemožní "stážisti". Ti mají dostatek moci i k zorganizování pádu vlády (která si dovolila uvažovat o rovném!!! tendru na výstavbu dalšího bloku Temelína - takový by vyhráli Rusové)

VP provádějící vlastní politiku tu nemáme a je teprve potřeba vytvořit podmínky pro jeho vznik:
Leva-net dělá svou záslužnou práci, je potřeba jí podpořit dalšími kroky.

skúška

Perun | 28.07.2015

fungovania.

Obnovit suverenitu

Jura | 26.07.2015

Jdem do toho ?

Re: Obnovit suverenitu

udo | 28.07.2015

Sme v tom :)
Otázka, ako hlboko? :D

Re: Re: Obnovit suverenitu

Jura | 29.07.2015

Jo, leva-net přináší zdroj informací. Je potřeba tomu pomoci dalšími kroky.

Rusové jsou napřed, ale řeší podobné problémy viz.
http://leva-net.webnode.cz/products/globalni-transformace-rusky-projekt/
V prostorách tajgy a Sibiře jim zůstalo povědomí svatoruského žrečestva, volchvů a bardů.

Živá Voda

udo | 26.07.2015

ŽV
ŽiVot
KSB Voda Mŕtva VM
TheoR(i)a Praxe (techné)
PrakTického sedliackého RAzUmu

Skut(k)oČnosť
KSR
Koncepcia spoločného rozvoja
Koncepcia Rozvoja spoloČnosti.

od Vody Mŕtvej k Živej Vode
Koncepcia Spoločnej Bezpečnosti - Koncepcia Rozvoja spoloČnosti

Přidat nový příspěvek