Náhodné souhry okolností? - nebo nenáhodné... (aktualizováno)

Náhodné souhry okolností? - nebo nenáhodné... (aktualizováno)

10.7.2013

VP SSSR

 

Analytická poznámka

Náhodné souhry okolností? - nebo nenáhodné...

 

 201307_Coincidence.odt
 201307_Coincidence.pdf
201307_Coincidence.epub

 

Pro začátek holá fakta.

  1. před 22 lety, 24. června 1991, v den svátku zednářů (24.6.1717 byla založena první "velká lóže" (britská), 24.6. je pro zednáře také významný svátek, den Jana křtitele, p.p.), vyšla v petrohradském týdeníku "Hodina pik" č. 25 na poslední straně série kreseb (celkem 5) pod společným názvem "Historický piknik". Z kreseb je vidět, že v nich je řeč možná o oznámení od někoho někomu o událostech, které se budou dít v Moskvě během pěti dnů. Po dvou měsících celý svět pozoroval karikaturní liberální puč v Moskvě, který trval 4 dny - od 19 do 22. srpna 1991, ale jak se později ukázalo, puč trval 5 dní - od 18. do 22. srpna. A ačkoliv obětí ze strany liberálů bylo nemnoho (celkem tři - a všichni dostali posmrtně vyznamenání), důsledky těch událostí jsou pociťovány i po dvaceti letech - v Rusku i po celém světě. Za čtyři měsíce po tomto liberálním karikaturním puči přestala existovat světová velmoc č.2 - Sovětský svaz.

  2. Dva týdny před tímto "pučem", tj. 5. srpna 1991, vyšla opět v týdeníku "Hodina pik" č.31 na poslední straně další série kreseb, pod společným názvem "Obranný piknik".

 

Znovu, jako i 24. června 1991, 5. srpna někdo někoho kresbami a textem informoval o nadcházející události, která se bude odehrávat v Rusku v průběhu 13 dnů. O této události - státním převratu v Moskvě - se celý svět dozvěděl teprve za dva roky, na podzim 1993. Konflikt zákonodárné a výkonné moci (Vrchního sovětu RF a prezidenta RF) začal 20. září a skončil 3. října 1993 poté, co byl Bílý dům (nyní budova Vlády RF) obklíčen a rozstřílen z tanků na příkaz prvního liberálního prezidenta RF, B. Jelcina. Státní převrat trval 13 dní a obětí ze strany těch, kdo bránil zákonodárnou moc, bylo tentokrát mnohem více, než za 4 dny liberálního puče dva roky nazpět, a ocenění získali ti vojáci min. obrany a vnitra, kteří se aktivně účastnili ostřelování parlamentu - Vrchního sovětu RSFSR.

 

3. A ačkoliv jsou tragické události těch dní podrobně popsány v mysticko-filozofickém politickém dedektivním románu "Poslední gambit" (autor V.V.Pčelovod), rozhodli jsme se k nim vrátit ještě jednou, protože ne všechna fakta té doby byla osvětlena, ale hlavně - dnes se objevily nová fakta, které je na asociativní úrovni možné spojit s fakty června-srpna 1991 a při tom se objevuje možnost přijít k novým, konkrétnějším závěrům.

Tak se po 22 letech znovu - v opět ve svátek zednářů - 24. června 2013 na stránkách newsru.com objevila takováto zpráva:

"Múzeum v britskom Manchestri rieši neobvyklú záhadu. Vzácna relikvia sa samovoľne otáča, tou je soška boha Osirisa.

Otáčajúca sa socha Osirisa. Záhada či podfuk? Časozberná kamera počas niekoľkých dní zachytila, ako sa približne 25 cm vysoká socha v uzatvorenej sklenenej skrini dáva do pohybu, a pomaly sa otáča chrbtom k návštevníkom. ... " (zdroj)

 

Nutí to vzpomenout na určité události roku 1991. V srpnu 1991 noviny "Sovětské Rusko" zveřejnily během dvou dnů dvě podivné zprávy, které spolu na první pohled nijak nesouvisí.

13. srpna - "Rekonstrukce Luxorského chrámu":

"Egyptská vláda potvrdila plán rekonstrukce chrámového komplexu v Luxoru. Bylo vyčleněno 5 milionů egyptských liber pro první etapu opravy této hlavní stavby antických Théb, informoval deník "Al-Achram". Jednou z hlavních památek luxorského chrámu je 96 kolosálních sloupů. Ty je nutné zachránit v první řadě. Reliéfy pokryté 20ti metrové kamenné sloupy se začaly v poslední době pod vlivem spodních vod naklánět. Náklon 23 z nich už nabyl nebezpečného rozsahu."

13. srpna - "Rotující soška":

"Cestovatel po Indii Morris Wood získal v antikvariátu města Sambalpura bronzovou figurku sedícího Buddhy. Ve svém hotelovém pokoji cestoval brzy objevil zvláštní jev. Soška, postavena na stůl, do večera změnila svou polohu: otočila se po směru hodinových ručiček o 30 stupňů. S podezřením, že to udělal personál, se Wood čtyři dny nacházel bez přestání v pokoji. Výsledek byl ale tentýž - soška se ke konci dne pravidelně ocitala pootočená o stejný úhel, a ráno se vracela do výchozího stavu. Příčiny takového "chování" tajemné sošky se zjistit nepodařilo."

 

Jistě, je možné to vše označit za souhru náhod, ale... není jich nějak příliš mnoho?

Wood čtyři dny nevycházel z pokoje a pozoroval podivnou sošku: nespal snad 4 dny vkuse? Informace o této nevýznamné události (Indie je cílem mnoha cestovatelů) se dostává do "Sovětského Ruska" do oddílu "interkurýr".

A přesně za čtyři dny, tj. 18. srpna 1991 začíná podle scénáře daného v kresbách "Historického pikniku" dne 24.6. (významný den pro zednáře), divadelní puč v Moskvě, v jehož důsledku je zničena světová velmoc - SSSR. A ačkoliv v té zprávě je řeč o sošce Buddhy a událost sama se odehrávala v Indii, den předtím je publikována zpráva o opravě luxorského chrámového komplexu v Egyptě, který se nachází v jižním centru antického Egypta - Thébách, kde žilo 11 hierofantů, vládců Jižního egypta. (11 hierofantů, vládců Severního egypta, přebývalo v Memphisu, nynější Káhira.) Antický Egypt řídilo 22 hierofantů (v překlad z řečtiny - znajících budoucnost). O jejich činnosti dávají určitou představu kresby "Historického pikniku" a "úklon" té činnosti je fixován na 23 sloupech chrámového komplexu v Luxoru.

 

4. A o 22 let později (a znovu v den zednářství) se objevuje zpráva o další "samořízené sošce". Tentokrát je řeč ne o bronzové sošce Buddhy, ale o kamenné sošce egyptského boha Osirise, a ke zvláštní události (z nějakých důvodů v obou případech pokryté masmédii) dochází ne v hotelu indického města Sambalapur - v pokoji anglického cestovatele Wooda - ale v muzeu anglického města Manchester, nicméně, pokud si pozorně pročíst všechny tři zprávy (dvě ze srpna 1991, jednu z června 2013), a ještě pozorněji se podívat na záznam z kamer otáčející se sošky, je možné pochopit, že zde může jít o informování někoho ve veřejnosti neznámém systému kódování informací.

Co chtějí dovést do zasvěcených v něco autoři těch zpráv?

 

5. "Mnohé věci jsou nám nepochopitelné ne proto, že náš rozum je slabý, ale proto, že podstata věci nezapadá do okruhu našich pojmů" - Kozma Prutkov

 

Odtud všechny ty podivné zprávy a další komentáře k nim budou pro ty, v jejichž okruh pojmů nespadají pojmy jako Plná funkce řízení či bezstrukturní řízení, informačně prázdnými, protože informace nepadají do prázdna, ale do určitého systému stereotypů. Pokud v podvědomí jedince nejsou stereotypy pro přijetí takové informace, neexistuje pro něj ani sama informace. Na ní zákonitě obrátí pozornost jen ti, koho se bezprostředně týká. A nejen obrátí vnímání, ale budou konat tak, jako by obdrželi direktivně-adresný příkaz ohledně toho, jak konat v té či oné situaci. V porovnání s takovým systémem kódování informací ve veřejných masmédiích jsou všechny systémy ochrany informací ve společnosti založené na kategoriích "tajné", "přísně tajné" atd., jen dětské hry. Proto objevení se na moskevském letišti Šeremetěvo Edwarda Snowdena 23. června, den před svátkem zednářů 24. června, je (v tomto systému kódování) pro určité osoby mnohem významnější informací, než všechna "tajemství", které se sebou Snowden do Ruska přinesl. Přitom, další shoda náhod? Snowden je jednou z postav románu amerického spisovatele Hellera "Hlava 22", z něhož je možné pochopit, že USA žijí pod nadvládou této "hlavy", jejíž číslo se shoduje s počtem hierofantů starověkého Egypta.

 

Všechny komentáře k této událost v různých novinách a na mnohých stránkách s návrhy vládě (vydat do USA, nepoškodit vzájemné vztahy s "přáteli" Američany; dát politický azyl hrdinovi a ukázat prostředníček Američanům) jsou prázdný, bezobsažný a k ničemu nezavazující balast. Proč? Protože ti, koho se ta informace bezprostředně týká, už vědí, co dělat a dělají. Pro ně samotné objevení Snowdena v Rusku 23. června, tj. den před informací o rotující sošce v manchesterském muzeu, den před dnem zednářsví je samo o sobě informací, svéobrazný bezstrukturní příkaz o tom, co je třeba dělat. A obsah zprávy je pak informace o tom, proč je to třeba dělat.

 

6. Ve zprávě se říká, že soška boha Osirise byla vyrobena 1800 let před naším letopočtem, a otáčí se o 180 stupňů. Když je řeč o datech větší dávnosti, obvykle se datují římskými, ne arabskými číslicemi ( "soška boha Osirise byla vyrobena v XVIII století př.n.l."). Je však třeba mít na paměti, že máme co do činění se systémem kódování informací, ve kterém jakákoliv odchylka od obvyklého způsobu podání informací hraje zvláštní roli - nutí čtenáře obracet pozornost nejen na obsah, ale i na formu podání. Pro pochopení o čem může jít v daném kontextu řeč, podíváme se na druhou kresbu "Historického pikniku", na které je zobratena delta Nilu, jehož neexistující přítok s podivným názvem "Nilovna" se odklání od hlavního toku přibližně o 30 stupňů. A znova padá do oka nesoulad označení úhlů od konvencí: nadpis na kresbě je proveden ne arabskými, jako obvykle, ale římskými čísly: XVII stupňů. Ve zprávě 14. srpna se soška Buddhy otáčí o 30 stupňů po směru hodinových ručiček, tj. vpravo. A v informaci z manchesterského muzea z 24. června 2013 se hovoří o obratu sošky Osirise o 180 stupňů, ale není řečeno na jakou stranu se soška otáčí. Shlédnutím videozáznamu na tomto odkazu http://newsru.com/world/24jun2013/statue.html je možné zjistit, že soška boha Osirise se otáčí proti směru hodinových ručiček, tj. vlevo.

 

Nyní je možné udělat určité závěry.

 

Zprávy postupují v určitém systému kódování informací ze zdroje, který je nějakým způsobem spojen s hierofanty starověkého Egypta. Pokud v červnu a srpnu 1991 postoupila varování o možnosti pravého převratu v Rusku - od levého pseudosocializmu k pravému liberálně-buržoaznímu kapitalizmu, jež nicméně nikdo doopravdy budovat neměl (obrat vpravo jen o 30 stupňů), to o 22 let později může jít řeč o levém převratu o 180 stupňů, ale tentokrát nejen Ruska, ale celého světa.

O tom, že buržoazní liberalizmus s jeho nenasytnou spotřebou byl kurátory biblické koncepce odsouzen k likvidaci už počátkem 19. století, psal VP SSSR ve svých knihách a analytických publikacích nejednou. Realizace marxistického projektu davo-"elitárního" pseudosocializmu začalo po říjnovém převratu roku 1917 v Rusku pokusy o likvidaci institutu rodiny a osvobození homosexuálů od trestního stíhání.

J.V.Stalin zablokoval realizaci marxistického projektu v Rusku, eliminoval vedení trockistů a samotného Trockého, a obnovil paragraf o postihování homosexuálů v SSSR. Buržoazní liberálové, kteří přišli v roce 1991 k moci, onen paragraf z trestního zákoníku SSSR znovu odstranili.

Po druhé světové válce kurátoři globálního biblického projektu změnili taktiku likvidace buržoazního liberalizmu na planetě: ze začátku dali možnost rozvinutým zemím Evropy a Ameriky trochu polevit, tj. vytvořit něco podobného sovětskému pseudosocializmu, ale kvalitativně (ve smyslu materiálního zabezpečení) výše, než v SSSR, posle čehož začali aktivně vnucovat homosexualizmus po celé planetě, tj. ničit institut rodiny - základ každé (i buržoazní) společnosti. Nakolik se jim to podařilo se může přesvědčit z masmédií a ze životních zkušeností každý sám. V našem chápání, libovolná lživá politika - ať "pravého", nebo "levého" střihu, je odsouzena k "doprovodným jevům", které znehodnotí dosažené výsledky, často až do nabytí protikladné kvality (efekt "opičí pracky").

 

Vnitřní prediktor SSSR

1-3.7.2013

 

Související:

Poslední Gambit

 

Fotogalerie: Náhodné souhry okolností? - nebo nenáhodné...

Diskusní téma: Náhodné souhry okolností? - nebo nenáhodné...

Soška opět ve hře

Croix | 25.11.2013

Dobře, na pozadí událostí na Blízkém Východě, zejména kolem Sýrie a Íránu a zřejmě souvisejících pokračujícíchc proměn ve vzájemných vztazích dalších hráčů (6 jednající s Íránem, prohlášeno A. Liebermana o změně vztahů Izrael-USA), tedy v nejbližších dnech uvidíme, podle dnešní aktuální zprávy o té sošce. Něco se stane, nebo je to informace o tom, že něco se už nestane, že to bylo odpískáno s definitivní platností? http://www.novinky.cz/koktejl/320220-zahada-sosky-ktera-se-samovolne-otacela-v-muzeu-byla-vyresena.html

Re: Soška opět ve hře

Croix | 08.12.2013

Časově by to odpovídalo tomu, co se následně začalo odehrávat na Ukrajině a čemu se snad podařilo zabránit. To by dávalo komentovanému článku za pravdu...

Náhoda alebo nie?

jajaa | 14.07.2013

Posledná analýza ohľadom Snowdena a sošky Osirisa vyšla na kob 3.júla, 8.júla ju zverejnili na kpe a 13.júla prebehla razia v bytoch spolupracovníkov kpe. Teraz nemám na mysli čísla, ale či tá razia neznamená, že odhalil niečo, čo nemali.

http://www.kpe.ru/partiinaya-rabota/resheniya-i-zayavleniya-kpe/3998-campaign-of-intimidation-variable-capacitor-in-the-best-traditions-of-policemen-and-punitive

13 июля 2013 г. на слёт КПЕ в Нижегородской области приехали с проверкой сотрудники ФСБ, наркоконтроля, отдела «Э», ФМС. Два уазика с собаками, плюс к этому оцепление около 40 человек. На время проверки и обыска на территории базы отдыха была включена аппаратура подавляющая сотовые сигналы, телефоны не работали. В ходе проверки были изъяты следующие книги по КОБ:

ДОТУ, Краткий курс, и ещё ряд книг и диски. После проверки и изъятия слёт был продолжен по намеченному графику.

Одновременно с этим были проведены обыски в центральном штабе КПЕ в Москве, у Председателя КПЕ Ю.А. Москалёва дома в Москве и Владивостоке, и наших товарищей Литвинова Евгения и Славолюбова Дмитрия Вадимовича в Санкт-Петербурге.

NOVÁ BITKA PRI KURSKU NIE JE ĎALEKO

Miroslav | 14.07.2013


http://www.kpe.ru/sobytiya-i-mneniya/spravochnye-materialy/3995-new-battle-of-kursk-is-not-far-off

Re: NOVÁ BITKA PRI KURSKU NIE JE ĎALEKO

Miroslav | 14.07.2013


BITKA O KURSK JE POVAŽOVANÁ ZA ROZHODUJÚCU BITKU NA VÝCHODNOM FRONTE A JEDNU Z NAJPODSTATNEJŠÍCH BITIEK DRUHEJ SVETOVEJ VOJNY.

PO BITKE SOVIETSKY ZVÄZ PREBRAL INICIATÍVU A NEMECKÉ VOJSKÁ BOLI NÚTENÉ USTUPOVAŤ Z OBSADENÝCH ÚZEMÍ.

posledný gambit

popolvár | 12.07.2013

Hox, vdaka za preklad... Ten moment o Bushovi, ked sa utiekol do samoty, prec od vsetkých rusivých sumov, a to mu umoznilo pochopit pravdu, vyzdvihuje a opisuje aj "Anastazia" v niektom z posledných dielov edície "Zvoniace cédry Ruska".
Symboly, hlavolamy, obrazy - co a komu chce GPP povedat... To vedia najlepsie len "zasvätení". Napadlo mi: GPP simuluje Boha. Ten sa tiez prihovára obrazmi, symbolami, "náhodami", snami. Ale tu mozme byt "zasvätení" vsetci, kazdý jeden. Len pracovat na sebe, byt vnímavý, prezívat kazdý prítomný okamih naplno, nechodit slepý, hluchý aj cez den ako v snoch.

Re: posledný gambit

Hox | 13.07.2013

To jak Bush "pochopil pravdu" zní jako jeho pochvala, vím že to tak nemyslíš, tak je na místě dodat, že poté co "pochopil pravdu" (lépe řečeno - pochopil situaci a co se od něj čeká) se operativně ihned poslušně "podstrojil" pod nový scénář a poslušně figurkoval dalších 8 let...

Re: Re: posledný gambit

popolvár | 14.07.2013

Más pravdu, mal som sa vyjadrit jednoznacnejsie... Ide vlastne o to, aby clovek pre pochopenie urcitých udalostí, doslovne utiekol "do samoty" prec od vsetkých médií, poradcov, analytikov a ponoril sa v tichu sám do svojho vnútra.
ad. Bush: pochvala za to, ze dokázal odíst do samoty, zostat sám zo sebou a pochopit situáciu, ale maximálne mínus za jeho "poslusnost". Aj ked pochopil situáciu, nepochopil to najzákladnejsie: "za koho je správne kopat". Cize nakoniec nepochopil nic...

Neblbnite

Zdravý rozum | 12.07.2013

Horna Marikova je presne dvadsatdva kilometrov od Čadce. Rimskymi cislicami vyjadrené je to XXII. Presne ako Hlava 22. To určite nie je náhoda. Sviatok sv. Magdaleny je 22.07. a pritom soska Osirisa sa uz v tomto storočí otočila 2207-krát doľava.
Normálne som šokovany, ako to všetko zapadá do tých Vašich konceptov.

Re: Neblbnite

eru24 | 12.07.2013

Tu nejde o samotne tocenie sa, ale o to, ze tato informacia bola zverejnena, co, ako povedal autor, moze znamenat kodovanie nejakej informacie, ktoru si niekto predava.

Re: Re: Neblbnite

Jin | 12.07.2013

Mě by zajímalo, proč to dělají tímto způsobem před zraky lidí, když na to můžou stejně jako vy, přijít.

Re: Re: Re: Neblbnite

Hox | 12.07.2013

jednoduchost, nemusí kontaktovat jednotlivé "adresáty" přímo, a informace se dostane ke všem (nebo téměř) cílům. Kolik lidí si toho všimne, jež nebyli zamýšlenými adresáty, jeden z milionu? Na tom jim až tak nezáleží.

Re: Neblbnite

taurus | 12.07.2013

Vezmeme to na příkladu útoku 11 září 2001.
První známá informace, že se útok plánuje se objevila 6 let, před událostí v kartách illuminátů.
http://jedenacteho-zari.7x.cz/rubriky/karetni-hra-iluminati
Potom v různých časopiséch, dokonce i na bilbordéch se objevovala čísla 11/9 (bohužel to teď nemohu dohledat, ale viděl jsem to). Výsledek - budovy byly velice dobře pojíštěny, ofisní pracovníci velkých firem se do práce nedostavili. Informací pochopili tí, ke komu směřovala. Ostatní lidé "spolkli" oficiélní verzí.
Hledat ve všem (třeba váš příklad) spiknutí, to je, samozřejmě, paranoja. Protože informace o plánovaných událostéch se objevují několikrát za sebou - karty (jako plán- matrice ), různé rebusy ( upřesnění místa, času, osob a současně fungujících jako matrice budoucích událostí), různé magické či "ztřeštěné zprávy" v televizí a tísku, opět upřesňující o co konkrétně půjde.
Zatím se moc dobře nedaří předem odhálit naplánovánou událost(o co konkretně půjde, viz. tento rozbor od VP SSSR) , ale je možnost vytvořit jinou matrici, která by mohla některé plány GP zhatit nebo obrátit protí ním.
V Rusku se tím zabývá tým vědců z různých oborů, známý jako VP SSSR (tvůrce KOBu). Velice dobře je matřičné-egregoriální řízení popsané v analytické prácí (kníze) Poslední gambit (bohužel do češtiny ještě přeložená není).
Pokud nevěříte, že událostí ve světě jsou dopředu plánované a pochybujete o konceptuální mocí GP-globální prediktor, doporučují se seznámit s kníhou - Protokoly sionských mudrců (která se objevila před více, než sto léty a přitom v ní najdete paralely s dneškem - feminismus, pseudodemokracie, juvenílní justice, soudnictví, bankovníctví a pod.) a kartami Illuminátů.

Re: Re: Neblbnite

Jin | 12.07.2013

Nepsala jsem, že nevěřím. Psala jsem, že by mě zajímalo, proč to dělají tímto způsobem, když to můžou zachytit takoví lidé jako vy. To přece není v jejich zájmu, aby to ovečky věděly.

Re: Re: Re: Neblbnite

taurus | 12.07.2013

Moje reakce nebyla na váš příspěvek, adresoval jsem to "zdravému rozumu".

Re: Re: Re: Neblbnite

Nimire | 12.07.2013

Tvoja otazka je zaujimava , a mas dobry postreh.
Osobne si myslim, ze sa za tym neskriva snaha o kontaktovania elit medzi sebou, tieto by to mohly vykonat aj inak.
Vsetko co je pojate simbolicky sa da aplikovat v dedukcii, na zaklade vysvetlenia si istych pojmov, ciklov a ich suvstaznosti na zaklade skusenosti .
Pouzitie takychto sprav v masmediach ktore obletuju svet, zanechavaju v kazdom cloveku akysi otlacok (prazdnej/plnej podla rozsahu uvedomelosti ) formy v ludoch ,co podporuje vytvorenie emocii (akychkolvek). Taketo vypustene energie nabija zamer veci, zaroven programuje ludi v nevedomy na to co pride. Cim sa dostavame dalej, a teda k ludom , ktory dokazu tieto simboli citat a davat ich do suvztaznosti s inym dianim,vysvetlovat ich, a na ich zaklade predpovedat buducnost, teda to co sa stane. Hladaci pravd, predpovedaci buducnosti posiluju tento zamer o cosi viac , kedze mu venuju o to vätsiu pozornost a usilie(dopatrat sa vyznamu), bez ohladu na to k comu sa viaze ich pozornost. V konkretnom prispevku ako aj v prispevkoch nizzsie sa spomina cislo 2 , a 11 i Osiris. Cislo jedenast je spojenim dvoch jednoduchych cisel , a teda jeda a jedna, spolu napisana tvoria jedenast. Jedenastka je oznacenim veku vodnara(ten ktory nosi-vladne vodou),zaroven sa pouzivana v kultoch (rozekruciani,slobodomurary, univers/zalisti,a mnooohy iny) ako cislo oznacujuce prechod z prvehoho do druheho alebo naspät z druheho do prveho, predneho-zadneho,cierneho-bieleho, atd. . Dalo by sa to pojat ako brana,dvere.Napriklad: cirkevnici a satanisti , zakazuju a popieraju sa navzajom, v mysli a ideologii vznika rozpor, tento rozpor prepusta energie , podporuje vsak jedneho a toho isteho egregora(zober v uvahu rozsah posobnosti,a dostanes sa k velkej sile-chticu, tiez oznacovana c.11). A kedze tu mame teda elity a ovecky("ktore sa chcu stat elitami") nedochadza v tomto slova zmysle k rozporu z danim egregorom. Prave naopak, sluzi to ucelu,viac nez by sa mohlo na prvy pohlad zdat, lebo vychovavane su ovecky, a cim viacej takychto oveciek, tym lepsie(pre zamer obmeny vedomia a zachovanie egregoru elitarstva). A tymto mam na mysli onu spojitost prave s cislom 11 teda prechodu na onu druhu stranu, obratenie piramidoveho sistemu a podobne. Pokial si to vies dat do spojitosti z dalsimi udalostami , ako su TU napriklad odhalovane deje a prognozi NWO plna paleta procesov diania pomocou ktorej dochadza k obmenam.Posilovaniu a zivotu egregora elitarstva. Vestci Osirisoveho aeonu v minulosti predvidali manifestaciu tohoto aeonu z hruozou, lebo nevedeli co to precesia (otacanie) aeonu je.

Re: Neblbnite

Ivan | 12.07.2013

....treba si uvedomiť jednu zásadnú vec.... informácie, alebo príkazy ktoré majú byť vykonané sa NIKDY nešíria cestou médiíí alebo nebodaj internetu.... vždy je to osobne alebo zabezpečenou linkou s niekoľkonásobbným overením správnosti, doručenia a prevzatia informácie.... je leto, uhorková sezóna, ľudia chodia po dovolenkách, prípadne inou zábavou.... a niektorí sa bavia hľadaním kadejakých konšpirácií....

Re: Re: Neblbnite

Hox | 12.07.2013

to platí pouze pro direktivně-adresní způsob řízení, nikoliv bezstrukturní... to, že "světové zákulisí" používá komunikaci skrze symboly v masmédiích, je celkem dobře zdokumentováno na různých místěch... pro toho, kdo si přeje vidět, samozřejmě.

Re: Re: Neblbnite

Lin | 12.07.2013

Ivane, máš pravdu, že plány akcí jsou nejspíše předávané tak, jak píšeš. Ovšem myslím si, že "spouštěcí pokyn" může dost dobře proběhnout "veřejně" a přes média. Zvláště v době léta a dovolených. Navíc mám pocit, že podobných metod užívaly i zprvodajské služby a to zvláště tam, kde nebyl osobní kontakt možný a v komunikaci na dálku hrozily odposlechy.

Re: Re: Re: Neblbnite

Ivan | 12.07.2013

...je taká možnosť, ale konkrétne "výkonné" štruktúry musia byť dopredu informované o "spúšťacích impulzoch".... a musí byť spätná väzba aby nedochádzalo k omylom.... a používa sa to spravidla iba na vykonanie inštrukcií menšieho významu.....

Re: Re: Re: Re: Neblbnite

Hox | 12.07.2013

ony "výkonné struktury" mají za sebou staletí až fanatického zájmu o mystiku, kabalu, numerologii a podobné věci.. na této úrovni to nikdy nefunguje systémem "udělej to a to, a to nedělej", nic není řečeno přímo, "kdo ví o co de, pochopí, kdo ne, ten tam ani nemá co dělat.."

pokud si přečteš ten přeložený kus Gambitu, tam je popsán případ kdy by na první pohled hloupý a špatný článek s chybami o WTC útocích autra J.Kifnera z Newyork Times přeložen a přetištěn do desítek předních novic světa s desítkama milionů čtenářů... přičemž přeložen se všemi faktickými chybami, nelogičnostmi atp. Náhoda? Nemyslím si. Opět příklad mimo obvyklé zvyklosti, protože normálně by po takovém článku neštěkl ani pes.

Posledně taky zajímavá "mystika" s pádem toho boeingu 777 v USA:

Katastrofu Boeingu 777 Asiana Airlines v San Franciscu doprovázela řada mystických shod kolem čísla „7“.
7 července (tedy 7. měsíce) letělo letadlem Boeing 777 celkem 77 občanů Jižní Koreje, 142 cestujících z Číny a Japonska (1+4+2=7), 61 občanů USA (6+1=7), a 16 členů posádky (zase 6+1=7). Číslo nešťastného letu bylo 214 (2+1+4=7). Letadlo při přistání řídil 43letý pilot, který měl pouhých 43 nalétaných hodin v letadlech tohoto typu. A zase 4+3=7.

V důsledku havárie Boeingu 777, který letěl ze Soulu, dva lidé zahynuli a byla zraněna většina ze 307 cestujících.

http://czech.ruvr.ru/2013_07_08/Katastrofu-Boeingu-777-v-USA-doprovazela-rada-mystickych-shod/

otázka je "jen" v tom, od koho a komu je to zpráva, a co znamená..

Re: Re: Re: Re: Re: Neblbnite

Dušan 2 | 12.07.2013

Uf. Tiež sa mi niečo nezdalo na tom lete. Prečo len to bolo v každých správach?

ďakujem za čiastočné objasnenie

Re: Re: Re: Re: Re: Neblbnite

Lin | 12.07.2013

Ač umím být celkem skeptik k různým "mýtickým" konstrukcím, tím, cos napsal, jsem si jistá.
Pro "ně" je to hra. Velká a zábavná hra kočky s myší. Arogance moci, kdy se takto baví. Však si hrají na boha, ne? A to už pěkných pár tisíc let.
Číselné "rébusy" a kombinace pro ně mají určitě i jiný význam, který nám, samozřejmě, neprozradí.
A příkladů "zpráv" docela dost. Musí to prostě vypadat na "boží zásah", "zázrak", "vzácnou shodu náhod" atd. Takže "oznamují" ve filmech, knížkách, na malbách, v článcích...

Např. Titanic měl "výrobní číslo" 401 a vyplul 10.04. A 14 let před jeho vyplutím vyšla kniha o fiktivní události stejné lodi, ovšem se jménem Titán. Taky "náhoda"?

A "lahůdkou" symbolů jsou pro mě "náhodné" názvy vojenských operací. Nepřestávám žasnout nad kreativitou armádní elity. Pouštní bouře, Počátek Odyssey, Africký Lev, Letní déšť, Sirius, Orion, Bouře, Blesk, Hněv boží, Hrozny hněvu, Černý led, Trvalá svoboda, ... paráda... :(
Nebo velmi výstižný název operace "Bídný život"... při ní se utopilo (opět náhodou) 14 estonských vojáků (a opět jsme u té 1 a 4).
A kolik práce s vymýšlením mají nadaní vojenští kreativci - to nám před 2 lety objasnilo IDnes:

http://zpravy.idnes.cz/homer-ani-beduin-libyjske-odysee-daly-jmeno-regule-pentagonu-a-nahoda-1jq-/zahranicni.aspx?c=A110323_122931_zahranicni_btw

Všechno je přece dílem náhody a poetického ducha vojenských elit... :)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Neblbnite

Na titaniku zomrelo vela odporcov FED | 13.07.2013

Na titaniku zomrelo vela odporcov FED - vraj

Náhoda alebo nie ?

Lux | 11.07.2013

Tí, čo sa hlbšie zahĺbili do štúdia KOB vedia, že všetky procesy vo Vesmíre sú riadené, javy a veci medzi sebou primerane súvisia a všetko vo Vesmíre má svoju mieru.
V článku teda ide o analýzu prejavu matrice ktorej mieru môžeme vyjadriť numerickým kódom 22, ktorý sa v danom prípade dotýka bytostne Ruska, ale aj celého sveta. Jedná sa o technológiu, ktorú na najvyššej konceptuálnej úrovni používa globálny prediktor, ktorého veľmi pravdepodobná štruktúra je: 2 x (1+10) = 2 x 11 = 22

Ako sa dospelo k tomu, že takáto globálna riadiaca štruktúra existuje a riadi svoje nepodarené globálne detisko, ktoré dostalo názov „Biblický koncept“, keď ju nikde v globálnych štruktúrach sveta nie je vidieť ?
Dá sa to jedine nepriamo, analýzou systémových prejavov riadiacich procesov, matríc, symbolov a i., na dostatočne dlhom časovom úseku globálneho historického procesu.
Keď sa varil hodne štipľavý gulášik hlavne pre Európu v Blízkovýchodnom kotlíku kmeňov, štátov, religióznych kultov, tak sa časom vyformovala uvedená štruktúra hierofantov v okolí faraóna Egypta. Títo prví prišli k poznaniu, že globalizačný koncentračný proces je objektívny a je ho možné subjektívne riadiť. Táto tandemická štruktúra 2 jedenástok vyše 2 500 rokov úspešne takmer kontinuálne riadila staroveký Egypt, čo nemá v histórii obdobu. Keď štruktúra zmizla z riadiacich pozícii, tak sa Egypt ako štát zrútil a postupne ho ovládli rôzne okolité štáty a už nikdy sa nepozviechal a zostala len stará sláva. To už však GP migroval do izraelského kolena Lévi (leviti) a odišiel spolu s bývalými egyptskými chrámovými otrokmi – židmi do Palestíny.
Potom táto štruktúra s objektívne vysokou kvalitou riadenia „zmizla“ z povrchu zemského. Silné riadiace zbrane a poznatky sa však nestrácajú len tak samy od seba..

Prečo štruktúra 2 x 11, prečo nie 2 x 9 alebo 2 x 12 ?
Najvyššie religiózne kulty v blízkovýchodnom kotlíku civilizácii boli poväčšine zasvätené uctievaniu Slnka ako najvyššieho božstva ( napr. Ra, Amon-Ra, Mitra ). To nie je náhoda, ale prirodzené podvedomé pochopenie vtedajších žrecov, ako najvzdelanejšej kasty, že Slnko voči ľuďom je o hodne vyššia hierarchická riadiaca úroveň a v rozhodujúcej miere vplýva na existenciu života na Zemi.
Je známy 11-ročný cyklus Slnka, keď sa mení polarita magnetického poľa Slnka a 11. rok má výrazne devastačné účinky na prírodu ( vidieť to napr. na letokruhoch prírastkov drevnej hmoty stromov, ktoré sú v 11. roku najmenšie a výrazne farebne odlišné). Menej je známy 22-ročný slnečný cyklus (tzv. Haleov), kedy sa Slnko opätovne vráti do pôvodného stavu.
Čiže podobne ako u symbolu kríža (pozri MIM) ide u symbolu 11 a 22- ročného Slnka, o neustály kolobeh života, smrti a znovuzrodenia...Zánik a znovu objavenie sa svetla, energie a života.
Čo zasahuje najviac vedomie a podvedomie človeka ? Nový život a hlavne smrť.
Toto poznanie potom aplikovali vyššie žrecké štruktúry do množstva rozmanitých relígii a kultov = zrodenie, smrť a zmŕtvychvstanie - vzkriesenie „boha“...Také známe pre našu civilizáciu v podobe bohočloveka Ježiša Krista v zvrátenom otrockom biblickom „kresťanstve“ z dielne GP. Majstrovský kúsok smerom k ovládnutiu globálneho procesu (predtým už viacerými mechanizmami „stvoril“ výkonnú „elitu“ – judaistov, pričom obom ponechal Starý zákon, aby ich previazal).

Tí, čo si prečítali Posledný gambit, majú už nejakú predstavu o možnostiach použitia matricových zbraní a vedia kto v skutočnosti naplánoval a spustil rozbitie ZSSR, útoky 11.9.2001 v New Yorku a následne v Londýne a Madride (GP má centrálu vo Švajčiarsku a periférne pobočky práve v USA, GB a Španielsku).
Spomeniem ešte jeden prípad smrtiacej matrice 11:
Atentát na prezidenta J.F.Kennedyho v Dallase sa odohral 22.11.1963 a výstrely zazneli o 12:35 (=11), čiže máme tu aj 22-ku aj 2 x 11.
K zavraždeniu takého vysokého politika (v realite len marioneta) pristupuje GP len vo výnimočných prípadoch, lebo to u plebsu vyvoláva zbytočne množstvo otázok, prípadne aj o globálnom riadení tzv. politikov, daný človek sa stáva martýrom apod. Ale v jeho prípade už GP nemal veľa času, lebo J.F.K. nepochopil svoje miesto pešiaka vo vysokej globálnej hre a chcel GP (ako aj globálnym, zväčša židovským klanom, ktoré sa tiež výdatne priživujú) zobrať rotačku na tlačenie globálnej meny USD, neuvážene verejne vyhlasoval o temných zákulisných silách, ktoré zotročujú národy USA a o mieri na celom svete.
Ak by už dávnejšie J.F.Kennedy nestratil 6. zmysel – intuíciu a vedel by chápať tzv. v KOB používaný Jazyk Života, tak by možno aj nejakú dobu ešte prežil, vzhľadom na jeho nie príliš vysokú morálku:
Deň pred odletom do Dallasu sa zveril svojmu hovorcovi Salingerovi, že sa cíti veľmi zle a do Dallasu by radšej nešiel. Salinger krátko predtým dostal dopis od jednej ženy (hlbšie intuitívne vnímanie Vyššej Miery), ktorá varovala: „Nedovoľte prezidentovi, aby šiel do Dallasu. Bojím sa, že sa mu tam niečo hrozného stane.“ Salinger sa mu to neodvážil povedať, lebo Kennedy bol viackrát upozorňovaný, že sa na neho chystá atentát, ale odpovedal: „Ak je niekto tak šialený, že chce zabiť prezidenta USA, kľudne to môže urobiť. Stačí len, aby bol ochotný vymeniť svoj život za život prezidenta.“ To vytvorilo pre výkonnú perifériu GP základ pre teóriu izolovaného strelca – rozprávku, ktorou nás Hollywood kŕmi dodnes a v poslednej dobe s väčšou intenzitou, lebo sa blíži 50. výročie...

Ako a kto nabíja matrice, aby GP mohol realizovať najvyššiu matricovú vojnu (aj napr. egregoriálnu mágiu otáčania sošiek vymyslených bohov), odžitá riadiaca úloha masonstva ako svetského analógu religióznych rádov v postapokalyptickom období a dlhodobé ciele GP v resuscitácii pseudosocializmu s útokmi na liberálny kapitalizmus, aj napr. kedy je človek bezpečný pred akoukoľvek „mágiou“ ai. v pokračovaní.

Re: Náhoda alebo nie ?

jajaa | 12.07.2013

Ďakujeme za objasnenie, alebo lepšie tebe prislúchajúce osvetlenie.
Len si tuším zabudol pribaliť štipku optimizmu, ale už bola asi dosť neskorá hodina :)

Ja chápem, že matricu nabíjajú a držia v kondícii svojimi emóciami ľudia. Keď babka hocikde uvidí krížik, prebehne reakcia v hlave a prežehná sa. ATĎ. Prečo sú však dôležité tie čísla 11,22... , keď ľuďom neznalým nič nehovoria, babke je jedno, či je 11.9 alebo 25.9. Toto u nej nevyvolá nič. Tie čísla dávajú zmysel len malému množstvu znalých.

Re: Re: Náhoda alebo nie ?

Daniela I. | 12.07.2013

Áno, emócia = energia, ktorou ľudia nabíjajú matricu.
Skutočne, babke je jedno, či je piatok alebo sviatok, vidí krížik, ide okolo kostola ... a koná v rámci zaužívaného jej známeho stereotypu. Podvedome sa prežehná... veď tak sa patrí! Nezamýšľa sa prečo sa to patrí? A tým svojou nevedomosťou pomáha udržiavať tento stav - biblickú koncepciu. Absentuje, resp. je potlačená, nerozvinutá zložka vedomostná /uvedomenia.

"Tie čísla dávajú zmysel len malému množstvu znalých."
-----------------------
Práve o to ide. Veď ak by ovčania rozumeli, neboli by ovčanmi a nebolo by komu vládnuť, cicať (parazitovať), zotročovať... Čo drží parazitov pri moci? Naša nevedomosť!

Re: Re: Re: Náhoda alebo nie ?

jajaa | 13.07.2013

Myslíš, že tie čísla a dátumy - to sú "znamenia" pre "našich" - v zmysle - toto je naša akcia?

Re: Re: Re: Re: Náhoda alebo nie ?

Lux | 16.07.2013

Riadiaci Operačný Systém globálnej vlády sa vyvíjal min. 3 000 rokov...
Pochopiteľne, štruktúry, ktoré sú vysoko zasvätené a nie sú v štruktúre GP - sú tiež skryté a nebývajú obyčajne na očiach verejnosti. Horné poschodia mocenskej skrytej pyramídy majú teda určité zahermetizované in-formácie = sú v určitom obraze. Dostávajú ich prepracovaným systémom, tie najháklivejšie len ústne, bez "ucha".
Vo vrcholovej politike teda mnohí veľmi dobre vedia prečítať,koho je kde "podpis" ( neznamená to, že to vie marioneta, ktorá je na čele štátu - tá si nechá obyčajne "poradiť" od nejakého "zasväteného" poradcu ).

Prípad J.F.Kennedyho som neuviedol náhodou. Bol to totiž jeden z posledných pokusov zmeniť pyramídu zhora. A vieme ako pokus dopadol..
Zmeniť systém je teda možné len zdola - v hlavách bežných ľudí, zmenou myslenia, vytváraním kooperujúcich matríc s Vyššou Mierou. Tie potom dostanú podporu od VM a môžu neutralizovať negatívne matrice - vytvárané samotnými ľuďmi!
Tak sa postupne bude meniť algoritmika bioinformačných polí jednotlivých skupín globálnej civilizácie.

Re: Re: Náhoda alebo nie ?

popolvár | 12.07.2013

ahoj jajaa. Mám ceský preklad Evanjelia Jezisa podla Jána pod názvom "Poselství míru, Evangelium essejských." Ak je to 8. kapitola KOB, mozno by sa hodila aj na uverejnenie na stránke.

Re: Re: Re: Náhoda alebo nie ?

ahoj, popolvár, | 14.07.2013

V materiáloch KOB je časť evanjelia, a ako som pochopila, je to iba 8.kapitola toho evanjelija, nie 8.kapitola KOBu. Ak máš preklad práve toho, bolo by dobré to tu vyvesiť.

http://kob.su/kobbase
je to predposledná práca

Re: Náhoda alebo nie ?

Hox | 13.07.2013

díky za doplnění a souvislosti, už se těším na pokračování

Re: Náhoda alebo nie ?

Hox | 13.07.2013

díky za doplnění a souvislosti, už se těším na pokračování

Большая Игра, говоришь…? И на старуху бывает проруха… Aneb opět efekt kočíčí pracky

taurus | 11.07.2013

Na stránkách KPE vyšel nový článek - analýza Velké hry za poslední rok.

"За истекший год, с момента избрания на новый президентский срок В.В. Путина, произошедшие знаковые события, при взгляде с позиции общего хода вещей, можно уложить в одну линию. Все эти события всего лишь вершина более глубоких глобальных процессов и трансформаций, о характере которых мы можем только догадываться. Тем не менее конечная цель их представляется различимой – кардинальное изменение, ставшего обыденным для человечества, образа жизни на планете Земля, без устранения причин толпо-"элитаризма". Можно утверждать, что в настоящее время надгосударственное, глобальное управление (ГП) руками закулисных кланов, условно назовём их клан «Ротшильдов» и клан «Рокфеллеров», осуществляет переформатирование информационной среды, подготовку сознания человечества к сильному манёвру, результатам которого должно стать разрешение глобальной демографической проблемы в духе Т.Р. Мальтуса, то есть сокращение населения планеты «безопасным» способом до приемлемого, с точки зрения ГП, количества человек. В кино эта стратегия прослеживается в регулярных премьерах во всемирном прокате "голливудских шедевров" о гибели человечества, его порабощении, клонировании, зомбировании и т.п. мерзостях. Таким образом, зрителей приучают к якобы единственному, из всех возможных, варианту ближайшего будущего человечества.

Однако, несмотря на титанические усилия и сверх затраты, у глобального предиктора не всё получается по сценарию задуманного. Как говорится: и на старуху бывает проруха…"

http://kpe.ru/sobytiya-i-mneniya/ocenka-tendencii-s-pozicii-kob/3989-the-big-game-you-say-and-good-marksman-may-miss-

Ja si myslím

Oracle 911 | 11.07.2013

že o 2 mesiace od týchto údalostí odštartujú sa 3 veci:
-skolabuje sa ekonomika "slávnej EU" a vypuknú nepokoje, v Maďarsku možno o 3 dni skôr lebo je tam 20.8. národným sviatkom a veci sa tam denne/týždenne zdražujú o 40-100Ft a kvôli tomu sú tam ľudia zúfalí zo vzniknutej situácie;
-veľká vojna v islamskom svete t.j. na Blízskom Východe a v severnej Afrike;
-rekonštrukcia Sovietského zväzu naberie na obrátkach.

Re: Ja si myslím

Úlohu štvrtej ríše zohrá "Veľký kalifát" | 11.07.2013

http://petrasek.blogspot.com/2013/07/ulohu-stvrtej-rise-zohra-velky-kalifat.html

Re: Re: Ja si myslím

Oracle 911 | 12.07.2013

Čítal som ten článok, plán veľkého kalifátu he odsúdený na neúspech, z viacerých dôvodov, a sú to:
-Ruské, Indické a Čínske vedenie o ňom vie;
-Putin lobistov presadzujúcich Šariju odkázal do príslušných miest;
-v Číne zas uzemnili Ujgurov;
-Rusi držia za gule Čečencov;
-keď sa Sakašvili (kravatožrút) o niečo znova pokúsi, Rusi už s ním nebudú maznať;
-Sýrske a Iránske vedenie má podporu Číny a Ruska a tichú podporu Indie;
-keď sa o niečo pokúsi Katar alebo Saudská Arábia dostanú Ruskú, Iránsku a možno aj Čínsku, nie príliš prívetivú odpoveď.

Skôr si myslím, že keď Američania ďalej budú robiť ten cirkus, tak sa destabilizujú aj preňho naklonené režimy a nakoniec zostanú bez Saudskej ropy.

Koncepcie USA - RUSKO

Slovan | 11.07.2013

Putin hovorí o kultúrologických odlišnostiach medzi USA ( treba chápať skutočnú moc, nie bábky ) a Ruskom.
Lepšie a zrozumitelnejšie v skratke vystihnúť Biblickú kontra KOB koncepciu asi nešlo.
Od 58 minúty.
https://www.youtube.com/watch?v=tZZB_w5hF5s
Individualizmus ( materializmus ) oproti kolektivizmus ( "Božestvo" ).
Aj takto možno vnímať tieto koncepcie.

Re: Koncepcie USA - RUSKO

Lin | 13.07.2013

Moc ti děkuju za odkaz. Ten rozhovor je dle mého dost zásadní a velmi vysvětlující.
Jednak jsem v něm našla vysvětlení, co by měla RT představovat (návrat ke skutečné úloze zpravodaje) a jednak výstižné shrnutí podstaty dvou rozdílných kultur (jak o tom píšeš).
Anglosaská (zde americká) kultura je postavena na "já" a to "já" je jediným měřítkem v úsudku, rozhodování, světonázoru. Můj prospěch, mé potřeby, má práva - nic jiného "mě" nezajímá. "Já" dohlédne jen k horizontu svých vlastních cílů.
Návod k takovému chování najdeme už v Genesis. Vykresluje člověka ne jako správce Země, ale jako neomezeného vládce a vlastníka.

- A Bůh jim požehnal a řekl jim: „Ploďte a množte se a naplňte zemi. Podmaňte ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nade vším živým, co se na zemi hýbe.“

Ruská (a v širším měřítku slovanská) kultura je postavená na "my". Zde se již individuální "já" naučilo žít s ostatními "já" a měřítkem při rozhodování, úsudku, světonázoru je "my". Rozhodování na úrovni "my" je o nalezení a uskutečňování společných cílů.
Pro lepší chápání - přesně tímto vývojem procházejí i lidské páry v dobrém manželství. Celé soužití dobře fungující rodiny je "zmenšenina" vztahů ve společnosti (včetně jejího vedení).
"My" také ví, že na Zemi není pánem, ale správcem (nájemcem) a je jeho povinností předávat životní prostor zvelebený - nebo alespoň v takovém stavu, v jakém ho dostal.

Re: Re: Koncepcie USA - RUSKO

Hox | 13.07.2013

díky za připomenutí, Putin je mistr slova, souhlasím že je to zásadní rozhovor, který se dá také chápat jako poselství anglosaskému světu, protože se odehrál poté, co Larry King spojil své jméno s RT (má u američanů obrovskou autoritu), chvíli poté bylo vysíláno toto interview, a hlavním publikem RT jsou USA.

čo s toho vypliva ?

.T | 11.07.2013

Prestavba luxor. chramu a otačacia socha budhy z srpna 1991 je podobná udalosť ako snowden a otačacia socha osirisa ?

Teda potom by sa malo niečo udiať 2 cca 2 mesiace po uverejnení tých správ ?

hmm

Nimire | 11.07.2013

tak si pockam na dalsie vyjadrenia

Zvlášna vražda v Luxore v 1997

K Luxoru | 11.07.2013

62 turistov bolo 17-11-1997 zastrelených v Luxore - 36 švajčiarov! Sj nejakí Briti. Podľa mna sa ten chrám ešte aktívne využíva.

en.wikipedia.org/wiki/Luxor_massacre
nytimes.com/1997/11/20/world/at-a-swiss-airport-36-dead-home-from-luxor.html

PODĚKOVÁNI !!!

erddyst | 10.07.2013

To byla teda rychlost !!!
Ještě jednou dík a dovolím si tady zkopírovat odkaz z diskuse aby nezapadl:

Re: Poslední gambit
Lin | 10.07.2013
Možná máš na mysli tohle?
https://dl.dropboxusercontent.com/u/79978438/Posledni%20gambit.rar

Re: PODĚKOVÁNI !!!

Aien | 11.07.2013

http://vodaspb.ru/russian/matrix.html
Z tohoto zdroje se mi to podařilo stáhnout

Přidat nový příspěvek