"O současné situaci" č.5 (121), říjen 2015. A co na Západě?

"O současné situaci" č.5 (121), říjen 2015. A co na Západě?

27.10.2015

VP SSSR

 

 

"O současné situaci" č.5 (121), říjen 2015

A co na Západě?
 

20151026_aktualni_situace_05121.doc (44 kB)
20151026_aktualni_situace_05121.odt (41,1 kB)
20151026_aktualni_situace_05121.pdf (116,4 kB)
20151026_aktualni_situace_05121.mobi (17,6 kB)
20151026_aktualni_situace_05121.epub (90 kB)


Poté, co zazněla mnichovská řeč Putina 10. února 2007, až do dneška politici států Západu a jejich vedoucí masmédia podněcují nenávist k V. Putinovi osobně, a také k Rusku a jeho národům, které neodmítají politiku, zosobňovanou V. Putinem, nepodporují liberální prozápadní opozici a mají její lídry a ideology za zrádce. Začali tím, že nazvali Putina „vší, která zařvala“ ("Putin: the louse that roared"1), a k dnešnímu dni došli do přímého přirovnávání Putina k Hitlerovi a Ruska k třetí říši a globálnímu nebezpečí typu ISIL nebo pandemie. Přičemž v základech teze „Putin a Rusko představují nebezpečí celému civilizovanému lidstvu“ leží cílevědomě konstruovaná lež, o jejíž pravdivosti byli „elitáři“ Západu schopni přesvědčit především sami sebe. Protože vládnoucí „elita“ je subjektem politiky států Západu, pak neadekvátní výchozí údaje při vypracovávání politického kurzu způsobují chybné stanovování cílů, nevyhnutelným důsledkem čehož je více či méně škodlivý politický kurs.

 

Pro pochopení toho, čím je podmíněna právě taková pozice vládnoucí „elity“ států Západu, je nutné se obrátit k záležitostem dávno minulým, na něž většina zapomněla a ti, kdo si je pamatují, je nespojují s praktickou politikou států Západu dnes a v blízké budoucnosti.

O těch událostech informuje článek člena-korespondenta Ruské akademie věd Viktora Danilova-Daniljana a Igora Rejfa „Za hranicemi růstu. Počítačový model, který otřásl světem“, publikovaný v časopise Věda a život č.10/2015.

Je v něm řeč o studii „Meze růstu“, publikované v roce 1974 výzkumníky MIT (Donella and Dennis Meadows, Jorgen Randers, Uilyyam C. Behrens III), objednané Římským klubem v roce 1970 a o vlivu této studie na život civilizace během následujících 40 let.

Hlavní tezí zprávy „Meze růstu“ je: je nutné vyřešit konflikt mezi:

  • ohraničeností objemu přírodních statků, které může planeta Země poskytnout lidstvu,

  • a neohraničeností objemu exponenciálně narůstající spotřeby lidstva.

Pokud tento konflikt, zrozený regionální civilizací Západu, nebude vyřešen, pak je nevyhnutelný kolaps, degradace globální civilizace v důsledku zostření vnitrosociálních konfliktů, globálního zničení životního prostředí a biosféry planety celkově, změny klimatu, fyzikálně-geografických parametrů regionů planety. Podle hodnocení autorů zprávy má katastrofa nastat do konce 21. století.

Ve své době byla zpráva „Meze růstu“ přeložena do 35 jazyků a stala se bestsellerem v mnoha zemích. Ale byla přijata veřejností jen jako skandální senzace, a ze strany vědců vyzvala výhrady, jejichž podstata spočívala v tom, že matematický model, na jehož základě byla provedena prognóza, je primitivní, nezahrnuje vědecko-technický pokrok a mnoho dalších faktorů, v důsledku čehož je prognóza celkově nevěrohodná.

Jistě, v základu každého modelu leží určité zjednodušení, ale stejně je třeba být idiotem, aby člověk vyvracel biosférně-geofyzický fakt: spetrum přírodních blah, které planeta Země může odevzdávat civilizaci při zachování udržitelnosti biosféry, jejíž částí je člověk, je omezené, a tomu objektivnímu ohraničení musí být podřízen život civilizace a politika.

V souladu s nechápáním a ignorováním této objektivní danosti jsou zástupci hlavního proudu vědy a politiky Západu kliničtí idioti.

Opírat své názory na ty klinické idioty, napodobovat a snažit se jim vyrovnat mohou opět jen kliničtí idioti.

V důsledku tohoto idiotizmu nebyla zpráva „Meze růstu“ přijata, především politiky a experty-konzultanty je obsluhujícími, jako varování, zavazující ke změně kvality života celé globální civizace a především států-líderů vědeckotechnického pokroku.

O 20 let později byla stejnou skupinou publikována kniha „Za mezemi růstu“. V ní byl zachován předchozí vědecko-metodologický přístup k hodnocení situace a vypracování prognózy, ale byl přidán pesimismus v hodnocení perspektiv, protože za 20 uplynulých let se v globálním biosférně-sociálně-ekonomickém systému stihlo mnoho věcí změnit k horšímu. Uběhlo dalších 10 let a v roce 2004 byla publikována nová kniha „Meze růstu. O třicet let později“, ve které autoři zprávy „Meze růstu“ konstatovali další zhoršení situace a perspektiv.

"V předmluvě k poslední části své trilogie, vydané k příležitosti 30. výročí publikace „Mezí růstu“, D. Meadows a J.Randers píší, že plánují vydat další knihu ke 40. výročí - „Meze růstu. O 40 let později“. Ale plány se změnily a čtvrtá kniha nebude. Jak přiznal Dennis Meadows, nemá smysl znovu popisovat scénáře budoucnosti, protože při všech rozumných předpokladech jsou to scénáře kolapsu..."2.

Autoři svým odmítnutím napsat další knihu přiznali neadekvátnost veškeré politiky OSN a států-členů OSN v záležitosti Koncepce udržitelného rozvoje, přijaté na Konferenci OSN týkající se životního prostředí a rozvoje v Rio de Janeiro v roce 1992.

Tj. během celé doby po publikaci zprávy „Meze růstu“ Západ reálně nic neudělal pro to, aby změnil kvalitu života civilizace a především – států-lídrů vědeckotechnického pokroku a lídrů závodů ve spotřebě. Přičemž je třeba poukázat na to, že přibližně ve stejné době, kdy byla publikována zpráva, byla publikována kniha J. Gailbraitha „Ekonomické teorie a cíle společnosti“, ve které byly ohlášeny cíle a úkoly reforem, které by mohly podřídit způsob života globální civilizace a států-lídrů vědeckotechnického pokroku objektivním omezením, na které poukázali autoři zprávy „Meze růstu“. Nicméně uvedená kniha Gailbraitha byla také ignorována jak odbornou veřejností, tak politiky-profesionály, tak i experty-konsultanty politiků, i profesory, připravujícími nové pokolení politiků, ekonomů, sociologů. Tito lidé byli zaujati reprodukcí předchozího způsobu života, vedoucího ke katastrofě. Konkrétně se to přiznává v epigrafu citovaného článku:

"Je užitečné srovnat naši práci s činností těch ekonomů, kteří ztratili posledních 30 let na propagaci koncepce volného trhu. Na rozdíl od nás, jim se povedlo přesvědčit o své myšlence skoro všechny.

- Donella a Dennis Meadows, Jorgen Randers."

 

V těchto podmínkách pramení nepřátelství k Rusku ze strany politického establishmentu Západu z následujících okolností:

  • Autarkie (samodostatečnost) a prakticky kompletní izolace politicko-ekonomického systému SSSR od vnějšího světa nedovolovala řešit problém „růstu ekonomiky“ Západu na úkor přírodních a jiných zdrojů tohoto regionu.

  • Krach SSSR dal politickému establishmentu Západu naději, že přístup k přírodním zdrojům SSSR, který se díky tomu Západu odkryl, dovolí přenést kolaps, předpovězený v „Mezích růstu“ do budoucnosti, a ještě nějakou dobu žít podle principu Po nás potopa.

  • V. Putin dělá svou politikou tu naději neopodstatněnou a staví politický establishment Západu před problémy, na nutnost jejichž vyřešení ukázali autoři zprávy „Meze růstu“ před 40 lety.

  • Nicméně Západ, jeho věda, jeho politický establishment nemá žádný životu adekvátní model budoucnosti ani samotného Západu, ani lidstva celkově, také díky tomu, že autoři zprávy „Meze růstu“ nepovažovali za nutné vypracovat model-alternativu potenciálně sebevražednému způsobu života, díky své konceptuální negramotnosti.

  • Důsledkem toho všeho je ztráta důvěry v budoucnost u „elit“ Západu (zatím neuvědomovaná vědomě), která vyvolává (zatím také neuvědomovaný) strach. Tento neuvědomovaný strach konsoliduje západní „elity“3 (a především americké) v nenávisti k postsovětskému Rusku a k Putinovi osobně, přičemž v silnější nenávisti, než byla nenávist k SSSR a Stalinovi. Proč? Vždyť se zdá že pro to nejsou příčiny: liberální „elity“ RF se málo čím odlišují od západních „elit“; čeho by se měl bát Západ, když všechna masmédia RF, ekonomika, finanční systém, vzdělávací systém, kultura jsou pod kontrolou „rosionských“ liberálů, jejichž děti se učí na Západě a kteří mají majetek na Západě?

  • A jde o to, že existuje otázka: Kdy společnost SSSR pocítila, že Sovětský svaz ukončil svou existenci? Odpověď na ní je následující: Ne tehdy, když tři opilí idioti podepsali v Bělověžském lese právní rozsudek nad SSSR, ani ne tehdy, když byla spuštěna vlajka SSSR na Kremlem a místo ní byla pozdvižena trikolóra. Mnohonárodnostní společnost SSSR pocítila, že Svazu národů přišel konec, když lidé masově ztratili důvěru v budoucnost. A nyní přišla řada na „elity“ Západu a především „elity“ USA, zažít ten pocit ztráty jistoty o budoucnosti – proto vyšilují místo toho, aby snili o lepší budoucnosti a realizovali ten sen v životě...

 

Ale na rozdíl od Západu, Rusko má model budoucnosti, který se realizuje v životě navzdory tomu, že domácí „elitáři“ jsou stejně jako ti západní, kreativně impotentní a napodobujíce Západ, škodí v Rusku.

Vnitřní prediktor SSSR
25. října 2015

 

1 Název článku Maxe Boota v "Los Angeles Times" ze 14.2.2007, ve které komentuje mnichovské vystoupení V.Putina.

2 "Věda a život / Наука и жизнь", № 10, 2015, str. 15.

3 interview Sergeje Ivanova (rj): http://cont.ws/post/136471

 

 

Diskusní téma: O aktuální situaci" č.5 (121), říjen 2015. A co na Západě?

Aktuálně

Sio | 31.10.2015

má Rusko na prvních dvou místech vektoru cílů tyto dva problémy:
1. Ubránit současný styl vládnutí a to i po Putinovi
2. Ubránit své hranice
Řešení těchto problémů jsou skryta:
1. V rozvoji vlastní vysoce rozvité ekonomiky.
2. Udržení podpory národa putinovskému vládnutí

Re: Aktuálně

Hox | 31.10.2015

důkaz?

Re: Aktuálně

Hox | 04.11.2015

Ptal jsem se na "důkaz", protože to je samozřejmě postavené na hlavu a na vyšších příčkách cílů Ruska jako civilizace/souborného intelektu jsou zcela jiné záležitosti, například nabytí reálné suverenity na všech úrovních, s čímž nemají uvedené body nic společného, například proto že jsou důsledkem nabytí takové suverenity, nikoliv příčinou.

.

Cico Ciciak | 29.10.2015

Ekonomická demokracia 28.10.2015 Peter Zajac-Vanka
-----------------------------------
https://www.youtube.com/watch?v=Br-6daegh-E


Nejaká búda?!
----------
http://www.penaznareforma.sk/ - Hľadajú pomoc!

Táto reforma sa mi vôbec nepáči! Vidieť, že to prišlo zo západu - z anglicka!

Nevýhody:

- 30 ročné transformačné obdobie!

- Prítomnosť úrokov a dividend! - V tejto "novej" koncepcii sa vôbec nezdôrazňuje tisíce-ročná zhubnosť úrokov!

- "Nezávislá" centrálna banka! - Vláda by mala mať pod palcom cb - t.j. tí, ktorí sa aj reálne môžu zodpovedať občanom (+ zavedenie trestno-právnej a hmotnej zodpovednosti politikov)!

- Poskytovanie úverov len z existujúcich peňazí/úspor! - Hodne obmedzujúce!

- Táto reforma nič nehovorí o progresívnej dani, ani nič o zdaňovaní veľkých korporácií a rušení daňových rajov!

parabola vs. exponenciála - to je start problémů, o kterém přednáším studentům

JanDrda | 29.10.2015

na exponenciále lim --> oo - crash=prdne to s nedozírnými následky. Parabola jde v nekonečnu lim k nule.

Škoda, že nejdou vložit obrázky.

P.

VP SSSR, hlásící se k dítku GP - Římskému klubu?

Martin | 28.10.2015

Autorský kolektiv VP SSSR má samozřejmě pravdu, když tvrdí, že jenom idiot nechápe, že je potřeba nalézt harmonii a soulad s ekosystémem planety a jejími omezenými zdroji. Budeme-li ovšem studovat historii a pozadí těch, kteří založili Club of Rome, zjistíme, že náleží k tomu nejhoršímu kriminálnímu elementu, co kdy planeta nosila. Stojí za ním řada zrůdné filosofie typické pro oligarchie po tisíciletí. Odvěká posedlost oligarchií zabraňováním civilizačnímu rozvoji i přepopulizací planety vedoucí k řadě protilidských fenoménů. Počínaje depopulizační agendou rodiny Winsdorů, konče malthusiánstvím i radikálním enviromentalismem, který označuje lidstvo za úhlavního nepřítele bez elementárního pochopení skutečnosti, že člověk jako kreativní bytost je schopen řešení civilisačních problémů. Agenda Římského klubu ovlivnila politiku národních vlád i OSN. Ovšem nepřispěla k řešení problému, který byl od počátku nejspíš víceméně záminkou, ale jejím výsledkem je neurvalá totalitní a centralizovaná kontrola, kterou provází rapidní ztráta práv a svobod zejména lidí žijících na Západě a zároveň depopulizace a ultrahitleriánská genocida lidí, žijících v rozvojových zemích, zejména v oblasti subsaharské Afriky.

V důsledku této politiky můžeme sledovat na jedné straně ekonomický úpadek Západu, a na straně druhé přesun plýtvání směrem k Asii. Jaký je rozdíl mezi bouřlivou industrializací Anglie osmnáctého a devatenáctého století a dnešním industriálním vzestupem Číny, Indie a dalších? Nedochází jen k pouhému přesunu směrem na východ? Vidina rozkouskovaného a depopulizovaného Ruska, které slouží, jako plankton pro živení západní civilizace a k udržení status quo dalších řekněme 200-300 let se západní elitě rozplynula, ale pozorujeme skutečné civilizační změny, potřebné pro život v souladu s naším ekosystémem na straně čínské potažmo ruské civilizace? Nekráčí naopak úplně stejnou cestou vulgárního materialismu a bezbřehého konzumerismu, jakou kráčel do nedávna Západ a liberální kapitalismus?

Re: VP SSSR, hlásící se k dítku GP - Římskému klubu?

Hox | 29.10.2015

Nerozumím, čím by se VP měl hlásit k římskému klubu?

Re: Re: VP SSSR, hlásící se k dítku GP - Římskému klubu?

Martin | 29.10.2015

Působí to na mne z kontextu. Přinejmenším si CoR půjčují jako jakousi autoritu. Zasloužilo by si to malou vysvětlivku autorů o jejich vztahu ke Club of Rome. Představím-li si, že k analýze přicházím jako někdo mimo okruh lidí, zabývajících se studiem KSB, nejspíš bych si řekl: Dílko podepsané Vnitřní prediktor SSSR? Ohánějící se Římským klubem? To budou nejspíš nějací Gorbyho globálně-zelení křižáci:)

Re: Re: Re: VP SSSR, hlásící se k dítku GP - Římskému klubu?

Hox | 30.10.2015

> Přinejmenším si CoR půjčují jako jakousi autoritu

nevšiml jsem si. Kde konkrétně?

Re: Re: Re: Re: VP SSSR, hlásící se k dítku GP - Římskému klubu?

Martin | 30.10.2015

Přejímá naprosto elementární teze Římského klubu. Samozřejmě nejenom v této stati. Otázka je, jestli jsou naše zdroje opravdu konečné. Schematicky a nepřesně řečeno jsme schopni přecházet na vyšší energie. Již teď je dost technologií v šupleti, protože se kdosi bojí, že by dětičky nezvládly zacházet se zápalakmi. Krom toho má-li naše existence smysl, měla by mít kosmický rozměr. Naše planeta má omezené zdroje pouze z hlediska našeho stávajícího exoterického - obecného poznání. Krom toho máme dost zdroji nabité okolí statisíce světelných let v dosahu. Kvůli tomu netřeba zabíjet či zotročit miliardy lidí. Krom toho alternativní přechod od konzumu k duchovnu je mi sympatický, ale není zdaleka jediným řešením...

Re: Re: Re: Re: Re: VP SSSR, hlásící se k dítku GP - Římskému klubu?

Jura | 30.10.2015

Já to pochopil jinak.

Římský klub je velmi elitární. Studoval jsem kdysi, kdo za tím stojí. ... z pohledu KSB a DVTR je to určitě ti, co jsou označování za GP.

Římský klub vyhlásil nějaké cíle (GP) a ty nejsou vládami západu plněny. ... Pokud by svět zůstal pod řízením GP, tak ten by pro splnění těchto cílů zvolil následně jiné prostředky (depopulace a pod)

Tj. já to nechápu jako chválení Římského klubu od VP SSSR.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: VP SSSR, hlásící se k dítku GP - Římskému klubu?

Martin | 31.10.2015

Naopak si myslím, že ty cíle plněny jsou. Možná jen ne rychlostí, kterou si CoR stanovil. Od sedmdesátých let tady běží proces deindustrializace a programové pauperizace západní společnosti, což neúprosně dokazují ekonomická a demografická data.
Ale využiji této příležitostu uvést věc do širšího kontextu, který souvisí s mou základní otázkou na kterou jsem dosud nenašel odpověď... A totiž zdali je KSB jen další z mnoha cest k cílům někoho jiného, šikovná manipulace, která je cenná tím, že musí pustit sakra velký kus pravdy, aby byla věrohodná nebo je skutečnou platformou, na které je možné stavět lidskou společnost...
Vezmu trochu zeširoka... Právě jsem dokoukal videa z levicového semináře v Litoměřicích. (http://www.nwoo.org/2015/10/27/litomericky-odborny-seminar-3-10-2015-video/) Bez ohledu na to, že si myslím, že knížky, které píše paní docentka Švihlíková jsou potřeba a docela potěší, když Mirek Ransdorf popisuje současný svět skoro stejnými slovy, jako někteří američtí pravicoví konzervativci, odnáším si určitý pocit, že levice nikdy nevyleze mimo rámec své škatulky. A trochu jízlivě poznamenám, že si také neuvědomí, že "globální kapitál," proti kterému se vymezují má stejně jako ona naprosto shodný cíl, kterým je likvidace liberálního kapitalismu. Což je samozřejmě dáno historicky a v materiálech VP SSSR je to více jak slušně vysvětleno.
Byla to také velká část zejména západní levice, která přímo naběhla do náruče Římskému klubu a po rozpadu SSSR "zelené" agendě spojené s AGW. Po té, co se západní radikální marxistické levici rozpadla vidina vítězství východního bloku v čele se Sovětským svazem nad liberálním kapitalismem, správně pochopila v oligarchiemi řízeném zeleném hnutí, škrtícím západní ekonomiky příležitost k dosažení původních cílů jinými prostředky. A když si do toho dosadím Zaznobinovu tezi o tom, že dalším stádiem liberálního kapitalismu je transhumatismus, dává to celkem neúprosně logický obraz. Jenže...
Od shlédnutí prvních Petrovových videí mne provází otázka zdali KSB není jen opět jedním z dalších kontrolovaných proudů. K tomu mne vedly právě některé ekologické postoje, které presentoval a okamžitě mi zazněly jako falešný tón.
Prakticky jakékoli signifikantní hnutí, filosofický či politický se kterým jsem se setkal byl v průběhu své existence podchycen a ovládán "určitými subjekty" nebyl jimi přímo stvořen k účelu. A tak jsem se už při prvních setkáních s KSB zeptal, jestli koncepce není jen další sofistikovanou udičkou a klonem téhož. Možná, že slyším trávu růst, ale výše uvedená stať je přesně tím textem, které vrství kamínky na tu stranu vah... Čas a další studium koncepce mi doufám odpověď ukáží.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: VP SSSR, hlásící se k dítku GP - Římskému klubu?

Sio | 31.10.2015

Martine, tak to já vás chápu bez problémů, vaše řeč je jednoznačná. Příjďte někdy i na OM, pokud tam nechodíte, mám tam pár článků na téma DVTŘ, jak zmínila jinde Lin, dáme debatu.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: VP SSSR, hlásící se k dítku GP - Římskému klubu?

Hox | 31.10.2015

Argument o tom, že VP si propůjčují teze římského klubu a používají jej jako autoritu je jak faktologicky nesprávný, tak demagogický - navíc když sám souhlasíte, že uvádějí objektivní fakt biosférické krize a nutnosti omezení spotřeby zdrojů planety. Je to totéž jako říct, že kdokoliv kdo říká že ve dne je světlo a v noci tma navazuje na odkaz nacistů, protože nacisté také říkali že ve dne je světlo a v noci tma.
Ohledně vašich obav, to je zase z kategorie "možná je za tím nějaký háček, tak se o to raději nebudu ani vůbec zajímat". Čím by konkrétně měla KSB "navazovat na ideje římského klubu"? Osobně nechápu, jak lze nevidět rozdíl mezi agendou římského klubu a podstatou KSB, to je mimo oblast mého chápání. Snad jen nemáte dost informací, v tom případě byste si je měl zjistit nebo se o to nezajímat, ale nešířit podobnou nejistotu a neovlivňovat ostatní, pokud nemáte nic konkrétního, to není dobrá záležitost.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: VP SSSR, hlásící se k dítku GP - Římskému klubu?

Martin | 31.10.2015

Zas ta vozová hradba Hoxi. Proč? Trochu mi to připomíná emotivní debtu s Pozorovatelkou. Není potřeba KSB bránit, jako nějaký kult. Myslím, že otázka, kterou kladu je legitimní a nemá za cíl někoho ovlivňovat nebo odrazovat. Předpokládal jsem, že nejsem první, kdo si tuto otázku zde kladl.
BTW: Souhlasím s harmonizací člověka a biosféry. Ovšem nemyslím si, že naše energetické zdroje jsou konečné v tom smyslu, že jsme schopni technologické inovace, která nám zpřístupní zdroje nové či vzdálené...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: VP SSSR, hlásící se k dítku GP - Římskému klubu?

Hox | 04.11.2015

Napočítal jsem mnoho otázek, přičemž skoro žádná se netýká něčeho konkrétně, a nula odpovědí. Co vám brání si na ty otázky odpovědět sám nebo začít odpovídat? V čem je problém? Čekáte, až někdo příjde a vše vám "vysvětlí"?
Pokud máte nějaký názor na položené otázky, proč ho nenapíšete, a pokud ne, jaký je smysl?

Rusko je cieľom odjakživa

ypsilon | 28.10.2015

a nielen od mníchovskej reči Putina, či od Napoleona, ako sa vraví tu:

Já si troufám tvrdit, že velmocenská politika je hra, kdy všichni mluví o něčem jiném, ale nakonec jim všem jde hlavně o Rusko.
Každý trochu mocensky obdařený trotl ze západního světa se neopomněl otřít o Rusko při každé příležitosti. Už minimálně od Napoleona (tedy od doby, kdy se ukázalo, že uhlí a ropa jsou k něčemu dobré) si každý blbec myslí, že je Ruský režim na spadnutí a všechny poklady leží k dispozici, stačí jen trochu odvahy. Pak dostanou nakládačku od mužiků ze zemjanek, kteří mají tu odpornou vlastnost, že jsou ochotní podporovat i toho nejhoršího Rusáka ve vedení, pokud jim někdo leze do rajónu.
Od Napoleona neděláme v Evropě nic jiného, než že máme plány na porážku Ruska. Každý, kdo v Evropě trochu povyroste, tak jde dělat válku proti Rusku a jeho případným spojencům.

https://vlkovobloguje.wordpress.com/2015/10/26/942488/

Neviem prečo, ale zdá sa mi, že hnacou silou tej nenávisti je závisť - siahajúca hlboko do minulosti, snáď ešte k predkatastrofickej civilizácii.

Re: Rusko je cieľom odjakživa

Hox | 29.10.2015

> Neviem prečo, ale zdá sa mi, že hnacou silou tej nenávisti je závisť - siahajúca hlboko do minulosti, snáď ešte k predkatastrofickej civilizácii.

není až tak od věci, jak by se mohlo na první pohled zdát.

Re: Re: Rusko je cieľom odjakživa

Sio | 31.10.2015

Západ, tedy ten neslovanský, žije jako tasemnice, žije s expanze, válek a vysávání národů. V tom je zdroj jeho bohatství. Jak ho může nechat v klidu ohromné bohatství rozkládající se na tak obrovské rozloze v Rusku? Jenže ouha, nestačí aby se tam hodilo pár bomb a přibyli zlatí hoši ve vrtulnících. To ty nenažrance přivádí k zuřivému šílenství. Mít lup nadosah a nemoci k němu. Nikdy nedají pokoj, mají hlad, to jejich zdroje jdou k šípku.

Re: Rusko je cieľom odjakživa

Pavel Jan | 05.01.2016

Já myslím, že tou hnací silou je nezvladatelná nenažranost elit Západní civilizace. Podívejte se na mapu: Evropa: bez surovin, bez energie vybrakovaná ekologicky přetížená krajina. USA: vyrabovaná, zdevastovaná země, sužovaná korporátním fašismem. A teď Rusko: Obrovská země málo zalidněná s obrovskými zdroji energie, vody, lesů, nerostného bohatství.
Možná v tom hraje roli i nenávist ke Slovanům, které by anglosaská civilizace tradičně ráda viděla metr pod zemí.

Zákon o TOR hrozba národnej bezpečnosti Ruska.

Migranti a Vnitřní prediktor СССР 25. října 2015 | 28.10.2015


Zákon bol prijatý narýchlo.
Na najväčšom civilizáciou nedotknutom území vytvára podmienky pre nekontrolované ničenie prírody v prospech zisku nadnárodných korporácií.

Odovzdáva územia do vlastníctva na približne 70 rokov s možnosťou túto dobu predĺžiť, zahraničným monopolom, s tým že na dotknutých územiach prestávajú platiť zákony RF.

Tento zákon v Rusku vytvoril obrovskú nespokojnosť.
Dodržiavanie zákona budú kontrolovať cudzinci.
Plány pre masový dovoz migrantov boli vytvorené už v roku 2009.

Pomimo idei o čipovaní detí sa tam priamo hovorí:
Od roku 2014 sa očakáva ničím neohraničená migrácia cudzincov na územie Ruska.
Od roku 2012 viac ako jednu tretina obyvateľov majú tvoriť migranti.

https://www.youtube.com/watch?v=ZTCwCuMfvMM
https://www.youtube.com/watch?v=GrF_lLIN9o4

Re: Zákon o TOR hrozba národnej bezpečnosti Ruska.

Hox | 28.10.2015

> Od roku 2014 sa očakáva ničím neohraničená migrácia cudzincov na územie Ruska. Od roku 2012 viac ako jednu tretina obyvateľov majú tvoriť migranti.

A? Už máme skoro rok 2016.

Re: Re: Zákon o TOR hrozba národnej bezpečnosti Ruska.

A už sa s neudžateľnou situáciou musia zaberať v TV | 28.10.2015

> A? Už máme skoro rok 2016.

Čas ukáže – Relácia na 1 programe – Situácia okolo migrantov + megakorupcia v štátnej správe (21.09.2015)

Na stavbách chcú ohraničiť množstvo migrantov na 65% celkového stavu robotníkov.
V zeleninárskom priemysle pracuje 50 % migrantov.
V stavebnom priemysle 65 %.
V ďalšej športovej činnosti 25%.
V suchozemskej nákladnej a osobnej preprave 35%.
V obchode s alkoholom a tabakom 15%.

Pritom 4 000 000 Rusov je bez práce.
Migranti sú nekvalifikovaní, výsledok je viac škody ako úžitku, tiež nie sú schopní asimilácie.
Ich plat je menej ako 3000 rubľov.

Účastník diskusie: Moja matka dostáva 3000 rubľov. Môj otec- Rus sa pokúsil zamestnať v miestenej elektrárni, ponúkli mu plat 5000 rubľov.
Ak sa ti nepáči pracovať za za 5000, nemusíš, prijmeme Uzbekov.

Také správanie nie je dôstojné ani k Rusom, ani k Uzbekom.
Chcem vám povedať veľmi jednoduchú vec.
Existuje taký pojem ako ĽUDSKOSŤ.

Ak budeme merať všetko cez peniaze potom je to o inom.
Ale ak budeme brať do úvahy OSUD Ruska potom by mal prijať každý svoju zodpovednosť.
https://www.youtube.com/watch?v=BA2sCuzbH6s

Re: Re: Re: Zákon o TOR hrozba národnej bezpečnosti Ruska.

Hox | 28.10.2015

Nikdo neříká že problém s migranty v Rusku není, jen oproti problému Evropy s migranty je zanedbatelný.

"Meze růstu" jsou překonané

Jura | 27.10.2015

Používali špatné křivky pro modelování vyčerpání zdrojů.

Ale i tak na to nikdo nezareagoval.

P.s. krome toho, že mají vlastní suroviny nevidím v článku definovanou smysluplnou alternativu nekonečného růstu spotřeby.
A to je něco, naco od VP SSSR čekám.!!!!

Re: "Meze růstu" jsou překonané

Hox | 28.10.2015

Ta alternativa je KSB, neboli KOB, nerozepisují se proto že předpokládají v tomto směru mezi čtenáři série "o současné situaci" určitou znalost KSB.

Re: Re: "Meze růstu" jsou překonané

Jura | 28.10.2015

Tak to musí být v částech, který jsem doposud nečetl a nebo nejsou ještě přeložené. ...

Re: Re: Re: "Meze růstu" jsou překonané

udo | 28.10.2015

VM2 kap.III-4.-5. str. 107-196
Obšírnejšie v štúdii publikácie:
"Krátky kurz" (ekonomiky - 120 str.)
..atď

Re: Re: Re: Re: "Meze růstu" jsou překonané

Jura | 28.10.2015

Moc děkuji, prectu

Re: "Meze růstu" jsou překonané

Dušan | 28.10.2015

VP SSSR navrhol koncepciu spoločnej bezpečnosti. Táto koncepcia má jednoznačne na zreteli aj prí-rod-né hľadisko. Pretože sme súčasťou biosféry.

Navrhujem začať tu.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/79978438/MIM4.7.2.pdf

precitala som jednym dychom

jana 1234 | 27.10.2015

a mozem len suhlasit s kazdym slovom

Přidat nový příspěvek