Nová doktrína Putina?

Nová doktrína Putina?

26.7.2016

VP SSSR

 

«K současné situaci» č.6 (127), červenec 2016

Nová doktrína Putina?

 

20160722 O_současné_situaci_127 Nová doktrina Putina.doc
20160722 O_současné_situaci_127 Nová doktrina Putina.odt
20160722 O_současné_situaci_127 Nová doktrina Putina.pdf

 

Na internetu se objevila „nová doktrína Putina“:

 

http://axiolog.livejournal.com/160629.html

 

Ve své historické „krymské řeči“ v Georgijevském sálu Kremlu 18. března Putin jasně zformuloval základní komponenty nové doktríny.

 

1. Rusko už nevnímá Západ jako partnera, který zasluhuje důvěru.

Kritika a výtky, vyslovené v „mnichovské řeči“ 2007 nebyly Západem uslyšeny a vzaty na vědomí. Pokusy znovu zatáhnout Ukrajinu do EU a NATO „západní partneři“ překročili červenou linii. Navdory prohlášením o ukončení „studené války“ a politiky rovnováhy sil fakticky prováděli a provádí starou politiku zdržování Ruska. Reálná politika Západu to jsou klamy, přijímání rozhodnutí za zády Ruska, postavení ho před hotovou věc, expanze. „Rusko pocítilo, že ho nejen jednoduše podvedli, ale vyplenili“. Nyní bude Rusko vycházet výlučně z toho.

2. Rusko se nadále už nevnímá jako součást evropské nebo euroatlantické civilizace.

Rusko je demokracie, ale zvláštního druhu. Rusko odmítlo komunistické a pseudodemokratické dogmy. Má novou identitu, kterou mimochodem není prosté zformulovat. Pokud téměř 100% obyvatel RF podporuje připojení Krymu, pak to znamená, že to rozhodnutí má pevnou demokratickou legitimitu. Putin vyzývá národ sjednotit se okolo nové ideologie a politiky, stát se jediným organizmem. Rusko už nevěří v univerzální hodnoty svobody, práv člověka a demokracie, stejně jako v jiné univerzální modely. Každá silná země je sama sobě systémem hodnot a modelem.

3. Mezinárodní právo už není systémem pravidel a dokonce ani systémem koordinát.

Mezinárodní právo je menu, ze kterého si každá silná země vybírá to, co se jí hodí.

4. Oblastí činnosti „doktríny Putina“ je postsovětský prostor.

Podklad: „historická kontinuita“, „ruský svět“, strategická bezpečnost Ruska. Suverenita postsovětských států je od nyní pevně podmíněna zohledňováním zájmů Ruska. S výjimkou třech pobaltských republik bývalého SSSR (i když to dnes už ani nemusí platit). V případě „překročení čáry“ bude Rusko konat (vtahování v NATO, v EU, pokusy rozmístění vojenských základen). Vnitřní destabilizace takové země, referenda v regionech o jejich oddělení nebo dokonce připojení, vstup vojsk (oficiálně nebo anonymně), ustanovení Moskvě loajální vlády. Zákon o právu vstupu vojsk do jiných zemí už existuje. Připravenost přejít od diplomatických metod k činům, to je hlavní změna nové doktríny, právě potvrzená připojením Krymu. V roce 2008 byla připravenost konat poprvé demonstrována v Gruzii. Nyní kdokoliv, kdo se rozhodne překročit čáru na postsovětském prostoru, musí být připraven k reálné konfrontaci s Ruskem, včetně vojenské.

5. Mění se hlavní Vestfálský princip – neměnnost státní suverenity a teritoriální celostnost.

Nyní se to týká jen silných států, které dokáže ochránit vlastní armáda nebo vojensko-politický blok (NATO, OSKB). Suverenita a celostnost malých zemí (v první řadě zemí, které selhaly – failed states) se stává polem soupeření silných států a jejich bloků.

6. Role mezinárodních organizací (OSN, OBSE, Rada Evropy a další) se snižuje.

V jejich rámci je nutné pracovat, ale jen do okamžiku, než to začne překážet ochraně národních zájmů (právě takto se chovaly USA a jejich spojenci při provádění různých vojenských operací bez povolení OSN).

7. Nová „doktrína Putina“ vychází z principiálně nové rovnováhy sil ve světě.

Souhrnná vojenská, ekonomická, humanitární váha Západu se prudce snižuje a pokračuje v pádu. Prudce se zvyšuje váha a vliv Asie, Latinské Ameriky, Afriky. Nezápadní velké země (v BRICS, ŠOS a dalších org.) mají zájem na nových pravidlech hry, aby samy hrály, dělily a zabíraly. Budou souhlasit s výkladem mezinárodního práva nikoliv jako tabu, ale jako přitažlivého menu v restauraci. Ano, svět se stane nebezpečnějším, dokonce výbušným, ano, risky nového překrásného světa budou obrovské, ale vždyť každý spoléhá na výhru v té hazardní hře, ne snad?

————————

 

- Špatně!

To není žádná nová doktrína a určitě to není doktrína Putina. Je to pozice představitele jednoho z klanů v okolí Putina, který by chtěl, aby se ta doktrína stala Doktrínou Putina. Ale nepíšou tam to hlavní: Pro zformování strategie pro konfrontaci se Západem je třeba nejprve určit strategii samotného Západu. Ale ti, kdo to mají z titulu své pozice povinnost dělat, se bojí dokonce jen pomyslet o strategii Západu – Bibli. Proč se bojí? Protože uvnitř RF je ohromná „pátá kolona“, konající v rámci té strategie – Ruská pravoslavná církev, synagoga, tradiční islám, „ateisté“-tradicionalisté. Navíc ta „pátá kolona“ na každém rohu křičí:

- Ano, my jsme část Západu, ale tam na Západě jsou naši nepřátelé: katolíci, protestanti, jehovisti, adventisti šestého a sedmého dne, pederasti.

Co je to, kromě masové schizofrenie? Ale i u Západu ve vztahu k Rusku není situace lepší. Jejich vědomí je také schizofrenní. Moc dobře vědí, že Rusko na ně nikdy nezaútočí první, ale na každém rohu počínaje olympijským a konče polským, litevským a anglickým křičí:

 

- Ano, my se bojíme, protože Rusové nás už už napadnou, všechny pochytají a znásilní.

- Bojíte se? A čeho se bojíte, když vojenské výdaje má Rusko 20x nižší než Západ?

- Stejně se bojíme!

- Bojíte se Rusů, když vás už znásilňují migranti z Blízkého Východu, nikoliv Rusové?

 

Tj. Západ také, stejně jako politické vedení RF potřebuje určit strategii Ruska.

Vnějškově je ta „strategie Putina“ (dostupná) po r.1991 opsána ze strategie Západu, ale oni se bojí nikoliv otevřené (dostupné), ale té skryté, která se 1000 let formovala na nevědomých úrovních psychiky národů Ruské civilizace a kterou VP SSSR koncem druhého tisíciletí vyvedl na úroveň vědomí.

Problém je v tom, že se jí bojí nejen politické vedení Západu, ale i politické vedení RF, a také Biblí biorobotizované davy na jedné i druhé straně té nesmyslné konfrontace.

A co zbývá těm davům nakaženým biblickou schizofrenií? To, co říkal Portos v „Třech mušketýrech“:

 

- A proč bojujete, Portosi?

- Bojuju, protože bojuju!

 

Tj. v tomto případě zbývá jen válka do vzájemného zničení kvůli cílům nějaké třetí strany, která se konfliktu neúčastní, ale řídí ho ve svých zájmech. Takovou strategii nemáme zapotřebí.

Vnitřní Prediktor SSSR

22.7.2016

 

_

Diskusní téma: Nová doktrína Putina?

Podpriemerný podvrh

Vysoky Japonec | 17.08.2016

Doktrína býva všeobecná, jej vykonanie subjektívne. Popísaná doktrína je všeobecná a objektívna. Má veľa spoločného s machiavelizmom. "Čierny" komentár je čisto osobný - subjektívny. Nemá obsahovú štruktúru, reaguje iba v rámci významov jednotlivých viet Doktríny. Je to podvrh.

Putin v r. 2007 v Mníchove urobil čiaru, od ktorej začal konať koncepčne a merateľne - "vypočítavo" voči Západu. Obsah Doktríny je sekundárnym popisom toho, ako koná Putin.

Konanie Západu a aj konanie Putina na medzinárodnej scéne by sa akoby mohlo prirovnávať k machivelisticej "norme" o väčšom a menšom psovi a že zákon sa dodržiava len vo vnútri štátu, medzi štátmi sa zákon dodržiava, len keď je to výhodné.

Tu končí porovnávanie konania Ruska so Západom.

Západ totiž koná v skutočne podľa machiavelistických princípov, ktoré je možné označiť ako "starozákonné" princípy - zákon platí len vo vzťahu k "vyvoleným". "Vyvolení" voči okoliu nič nemusia.

Konanie Putina vychádza z medzinárodného práva a trvá na jeho uplatňovaní. Žiadna "vyvolenosť", ale zákon pre všetkých. Tejto idei prináša aj obeťe - Rusko trpí nespravodlivými "odsúdeniiami" Západu, rôznymi sankciami, atd. Konanie Putina sa z tohoto principiálneho pohľadu dá nazvať, ako "novozákonné".

Kresťanstvo sem, kresťanstvo tam...

Pravoslávni vychádzajú z gréckeho prekladu Písma pre grécky hovoriacich židov (zo Septuaginty), žilúcich v diasporách, mimo územie Palestíny, ktoré vyhotovili Sedemdesiati pre Ptolemaja. Z takéhoto prekladu vyhotovili preklad Cyril a Metod slovanské preklady a tie sú súčasťou pravoslávneho kánonu.

No a čo?

Septuaginta bola vo svojej dobe židmi oslavovaná a bol zriadený aj jeden deň v roku národný sviatok na počesť jej vzniku. Ako o niekoľko storočí prvotní kresťania získavali na popularite, Septuagintu židia zakázali, pretože ich po splnených proroctvách kompromitovala. Preto vznikali upravené židovské prepisy Starého Zákona. Kánon rímskej cirkvi (rozumej "katolíkov") bol do latinčiny preložil Hieronymus z pozmenených židovských prekladov. Na nesprávnosť prekladov bol upozornený, ale napriek tomu vychádzal len zo židovských prekladov a z Hexaply.

Už tu niekde sa predznamenáva, že "katolíci" budú veľkú časť svojej energie vkladať do falšovania dejín, vyhotovovania podvrhov, ktoré by "dokazovali", ich "vyvolenosť" a "právo" na svetskú moc. Skratkou - cez čarodejnice a križiakov... NATO síce nie je náboženská organizácia, ale čisto predstavuje stredovekých križiakov s modernými zbraňami.

V pravoslaví = v ostatných historických cirkvách, ale aj mladších pravoslávnych patriarchátoch, ktoré sa neodklonili, sa nič také nedeje. Venujú sa apoštolskej viere doteraz, ktorá o. i. slúži ako čistý zdroj odpovedí na spoločenskú etiku. Na správnosť tejto etiky ukazuje Putin svojim politickým, spoločenským a súkromným konaním.

Strategie Ruska jsou namísto řečí činy

Jiří Fencl | 26.07.2016

Vaše reakce je velmi správná. Ten pamflet je pokus, na nějž je třeba reagovat. Obávám se ale, že vaše formulace je dost nejednoznačná. Řekl bych rovnou z bláta do louže.
Pro mě je strategie Putinova vedení naprosto jasná. Nic nevyhlašovat, nýbrž rovnou konat. Odhalení taktiky se dnes rovná mrtvě narozenému dítěti. Nebojujeme totiž s lidmi, ale s těmi, kdo je ovládají.
Ale primárně jde spíše o to konat tak, aby gasudarovy kroky byly čitelné pro nejširší veřejnost. A to splňuje nadmíru. Vytlačuje hrubou agresi, neuhybá před problémy, počká si, až se soupeř sám znemožní. A o to jde! Nikoli o zničení protivníka, ale o odhalení jeho metod před ním samotným. Nakonec i on - ten protivník - pod tíhou našich argumentů uzná, že jeho cesta vedla špatným směrem. Jde nám o život jako takový a každý živý člověk stojí za to, aby mu byly otevřeny oči. To je strategie naší Rusi. Podávat ruku ke spolupráci, ku pomoci a k ochraně. Nepřátelství je minulostí!
Přijde vám to idealistické? Nikoli. To je realita!

Re: Strategie Ruska jsou namísto řečí činy

Slovenka | 29.07.2016

... sihlasim v plnom rozsahu...

Asi nějaký podvrh ?

Divák | 26.07.2016

To hnědé je pravda, to černé je podivné ...

Re: Asi nějaký podvrh ?

Miloš | 26.07.2016

Hnědé, černé.... podivné a pravda, vidím to přesně opačně! Selským jazykem: ,, Jo, jo kluci, pěkně se dejte dokupy pod nějakou doktrínu, odkopejte se, ukažte co ve vás je, co chcete, to vám právě říkáme, je to přece jasné, sami nemusíte moc o ničem přemýšlet, tak do boje, ať vás můžeme pěkně ze zálohy bum bum... Protože nevíme co máte za lubem, jsme vlastně bezradní ve svém boji proti vám, protože nevíme, kdo jste, nechápeme, co budete dělat, co vlastně chcete... Vy nám do karet vidíte, víte, co chcem a my se neštítíme ničeho, ale my na vaši hru zatím nějak nemáme buňky. Tak nezlobte a pojďte hrát tu naší... a ta je přes doktríny otevřené a utajené...Nenechte se dlouho provokovat, už nemáme moc času! Bratrstvo kočičí pracky."

Re: Asi nějaký podvrh ?

eM | 27.07.2016

To černé je menu. To modré dává smysl, to hnědé smrdí, jako většina hnědého.

Re: Asi nějaký podvrh ?

Cico Ciciak | 27.07.2016

Pre biblickú ovcu je to možno podivné.

Re: Asi nějaký podvrh ?

Dusan Palkovic | 28.07.2016

Nemyslím si , ze se bude Putin svazovat nějakou pevnou doktrínou. Jen hlupák nemění své jednání, když je toho třeba a Putin ma do hlupáka daleko. Rusko si zaslouží zhmotnit vlastní vizi, jen skoda, ze my jako Slované u toho nebudeme moci byt. Za 25 let jsme si mohli ověřit , ze Západní vize nemá budoucnost.

Přidat nový příspěvek