Základy sociologie 6

Základy sociologie 6

27.5.2020

 

VNITŘNÍ PREDIKTOR SSSR

 

Základy sociologie

_______________

Koncepční materiály

 studijního kurzu

     

Díl 6:
Část 4.
Lidskost a cesta k ní
(Kniha třetí)

 

 

Sankt-Petěrburg
2016

 

Základy sociologie 6.doc (16268288)
Základy sociologie 6.epub (13025961)
Základy sociologie 6.mobi (7161228)
Základy sociologie 6.odt (12830638)
Základy sociologie 6.pdf (6261792)

 

Kniha byla přeložena v rámci programu komunitního financování překladů.

 

 

 

Obsah

Hlava 20. Spravedlnost  jako způsob vymýcení vykořisťování „člověka člověkem“   
    20.1. Civilizační volba:  opičí „vrozená morálka“ nebo Spravedlnost   
    20.2. Vykořisťování „člověka člověkem“ a multikulturalismus  
    20.3. Spravedlnost a propaganda   
    20.4. Liberalismus je nepřítelem Svobody   
    20.4.1. Liberalismus: „prohlášení o úmyslech“  a reálná zamlčovaná skutečnost   
    20.4.2. Liberalismus a občanská společnost   
    20.4.3. Liberalismus jako druh fašismu   
Hlava 21. Harmonizace vzájemných vztahů v multikulturní společnosti   
    21.1. Slepá ulička buržoazně-liberálního multikulturalismu   
    21.2. Buržoazně-liberální multikulturalismus jako zbraň v „hybridní válce“   
    21.3. Základy teorie národnostní otázky   
    21.4. Národnostní politika bolševismu —  formování mnohonárodnostní lidskosti   
    21.4.1. Podstata bolševismu   
    21.4.2. Ideály a jejich uvádění do života:  algoritmika sociálních přeměn   
    21.4.3. Národnostní politika v SSSR:  úspěchy a opomenutí   
    21.4.4. Národnostní politika bolševismu je ta jediná možná   
Hlava 22. Způsob života ekotechnologické civilizace – krajinná venkovská urbanizace   
Hlava 23. O ekonomickém zajištění společenského rozvoje a politiky státu   
Závěrem   
    Příloha č. 7  Experiment „Všehomír-25“   
    Příloha č. 8 Politická technologie «Overtonova okna»   
    Příloha č. 9  LGBT společenství a internacismus   
    Příloha č. 10 A. S. Chomjakov: Rusku (1839)   

 

 

Série Základy sociologie: