„Majster a Margaréta“: hymna démonizmu? alebo Evanjelium oddanej viery

„Majster a Margaréta“: hymna démonizmu? alebo Evanjelium oddanej viery

28.4.2020

 

VNÚTORNÝ PREDIKTOR ZSSR

 

Ak zostanete v mojom slove, ste naozaj mojimi
učeníkmi, spoznáte pravdu, a pravda vás oslobodí.
V podaní Jána, 8:31,32

 

„Majster a Margaréta“:
hymna démonizmu?
alebo
Evanjelium oddanej viery
_______________


Druhé spresnené a rozšírené vydanie
Sankt Peterburg
2010

 

© Publikované materiály sú dedičstvom Ruskej kultúry, a preto nikto vo vzťahu
k nim nedisponuje osobnými autorskými právami. V prípade ak si
právnická alebo fyzická osoba prisvojí autorské práva na osnove zákonom
stanoveného poriadku, stretne sa s odplatou za krádež vo forme
nepríjemnej „mystiky“, prekračujúcej rámec jurisdikcie. Napriek tomu má
každý záujemca plné právo, vychádzajúc z jemu vlastného chápania
spoločenského prospechu, kopírovať a publikovať (aj na komerčné účely)
tu prítomné materiály v plnom objeme alebo po častiach jemu dostupnými
prostriedkami. Každý kto používa tieto materiály pri svojej činnosti, pri
ich neúplnom citovaní alebo pri odkazoch na nich, prijíma na seba osobnú
zodpovednosť, a v prípade vytvorenia zmyslového kontextu
prekrúcajúceho zmysel týchto materiálov ako celku, má šancu stretnúť sa s
„mystickou“ mimoprávnou odplatou.

 

Majster_a_Margareta.pdf (3999876)

Majster a Margareta.epub (4585472)
Majster a Margareta.mobi (1770461)
Majster_a_Margareta_A5.docx (4320814)
 

 

Obsah
1. Absurdne postavená otázka?
2. Patriarchove rybníky.
3. Zlých ľudí na svete niet
4. Bohoslovie ruskej civilizácie
5. Zbabelosť je najhoršia z chýb…
6. Boh nie je v sile, ale v Pravde
7. Prečo Mohamed nenapísal Korán vlastnoručne?
8. Ľudia a slovo: slovo živé a mŕtve
9. Prosil som ho: spáľ, preboha, ten svoj pergamen! No on mi ho vytrhol z rúk a ušiel
10. Dvaja bohovia jednej Biblie
11. Vznešená hodnosť proroka
    Doktrína „Deuteronómium-Izaiáš“
    Odbočenie od témy 1: O pojmoch, chápaní sveta a vzájomnom pochopení
12. Nové ohováranie ako pokračovanie starého
13. «Kto číta, nech pochopí»: splnilo sa «milosrdenstvo chcem, nie obetu»
    Odbočenie od témy 2: Nie Kristus povolal Šavla na ceste do Damasku
14. Opäť sú pred tebou moria i hory, leť, leť, lastovička Moja…
Doslov
PRÍLOHY
    1. Zrkadielko, zrkadielko, povedz že mi…
    2. L.N. Tolstoj: Prečo kresťanské národy, a najmä ruský, sa dnes nachádzajú v žalostnom stave
    3. Pravda o tom, že bolí hlava?