Ako a prečo sa písma robia «svätými»?

Ako a prečo sa písma robia «svätými»?

27.7.2016

 

 

VNÚTORNÝ PREDIKTOR ZSSR


 

Ako a prečo sa písma robia «svätými»?

 

Sankt-Peterburg
2016 


 

Na vrchnej strane obálky je reprodukcia diela Nikolaja Nikolajeviča Ge (1831-1894) «Kristus v Getsemanskej záhrade» (r. 1869 1887). Nachádza sa v Štátnej Treťjakovskej galérii.

© Publikované materiály sú majetkom Ruskej kultúry, z toho dôvodu nikto vo vzťahu k nim nedisponuje osobnými autorskými právami. V prípade prisvojenia si autorských práv v rámci zákona právnickou, alebo fyzickou osobou, sa dotyčná osoba stretne s odplatou za krádež pomocou nepríjemnej „mystiky“, vychádzajúcej nad rámec právnej vedy. Každý záujemca má plné právo, vychádzajúc z vlastného chápania všeobecného prospechu, nasledujúce materiály v plnom objeme, alebo fragmentárne kopírovať a vydávať všetkými dostupnými prostriedkami aj za komerčným účelom. Kto používa nasledujúce materiály pri svojej činnosti, či v citáciách, fragmentoch alebo odkazoch, prijíma na seba osobnú zodpovednosť, a v prípade vytvorenia kontextu meniaceho zmysel následných materiálov ako celku, má šancu stretnúť sa s „mystickým“ pôsobením mimo právneho rámca.


 

OBSAH

Predslov 5

1. «Druhé Evanjelium» 6

O apoštolovi Pavlovi 7

O dejinách kresťanstva 9

O Biblii a jej autoroch 10

O prácach Otcov cirkvi 11

O židoch 11

2. Obdobie Čiernej Madony 15

О stave predkresťanskej Rusi 15

Hospodársky rozkvet a kult Čiernej Madony 16

3. Udalosti v Európe po roku 1300 23

4. Ako bola uskutočnená zámena 25

Rád templárov 25

Avignonské zajatie „pápežov“ 25

Koncil v Kostnici 27

Ferraro-Florentský koncil 28

Tridentský koncil 29

Rozhodnutia Tridentského koncilu 30

Inkvizícia na Západe 32

«Teoretický» základ inkvizície 34

Základné herézy. V čom je podstata? 34

Bogomilovia (katari) 34

Ariáni a osobitosti ich vierouky 39

Vzťah slovanskej viery s ariánstvom, katarmi a bogomilmi 41

Bolo na Rusi dvojvierie? 44

5. «Hybridná vojna» proti Rusi 46

„Smuta“ - Nepokoje 48

Príchod Romanovcov 49

Vytvorenie mýtu o krstení Rusi — viditeľná ruka Vatikánu 51

Kedy prijal Vladimír kresťanstvo? 54

Rozkol 54

O úlohe Grékov a Kyjevčanov v organizácii rozkolu 56

Úloha židovstva 58

Nikon 59

Stav náboženstva v Rusku na konci 17. storočia 60

«Spoveď» Ignáca Soloveckého 61

Opatrenia proti «bohorúhačom» 63

Príznaky katolicizmu,
ktoré sa objavili na Rusi v 17. storočí 64

Každý pracuje na toho, ktorý chápe viac... 64

Za Petra I. 65

Po Petrovi I. 67

Mikuláš I. a katolíci 68

Katolíci, Gréci ani kyjevskí uniáti nezvládli im zadanú úlohu. 69

Záver 71

Návrh Ignáca Brjančaninova 71

 

Predslov

Ak by sme chceli pozorne čítať Bibliu a uviesť jej text do súladu so životom, potom môže vzniknúť množstvo otázok, na ktoré odpovede nezískate nikde. A tu máme dve možnosti: — prvú, ktorú nám ponúka cirkev, jednoducho veriť obsahu Biblie v tom zmysle, že je to — «Bohom vnuknutý text»; druhú — pokúsiť sa v texte oddeliť Bohom vnuknutý obsah od vlastných ľudských výmyslov, t.j. od neskorších subjektívnych vsuviek do Jediného Svätého Písma tými, kto tým sledoval osobné alebo korporatívne ciele.

Samozrejme, cesta hľadania istiny2 si vyžaduje veľa práce, no inej možnosti niet.

Preskúmame stav kresťanskej vierouky, vrátane Starého a Nového zákona, ktoré spôsobujú, jemne povedané nepochopenie, a presnejšie – neprijatie u súčasných výskumníkov Biblie a nielen u súčasných...

Budú nás zaujímať nasledovné otázky:

  • Sú listy apoštola Pavla pravé?

  • Kto, kedy a za akým účelom uznal Ježiša Krista bohom?

  • Prečo si latinskí vymysleli ukrižovanie Krista?

  • Ako a kedy bolo na Rusi zavedené kresťanstvo v latinskej modifikácii?

  • Prečo sa v Starom zákone (Tóre) objavila úžernícka doktrína?

  • Úloha rímsko-katolíckej cirkvi a judaizmu v ustanovení Starého zákona ako «svätej knihy» na Rusi.

Prvé tri body o kresťanstve majú obrovský vplyv na svetonázor ľudí, ale posledné na globálny finančno-ekonomický systém a preto aj na obyvateľstvo Zeme.

Týmto a iným otázkam sa budeme venovať nižšie.

...

Ako a prečo sa písma robia svätými.doc (2,1 MB)
Ako a prečo sa písma robia svätými.epub (1,9 MB)
Ako a prečo sa písma robia svätými.mobi (1,9 MB)
Ako a prečo sa písma robia svätými.odt (1,9 MB)
Ako a prečo sa písma robia svätými.pdf (2 MB)

aktualizováno 21.8.2016 - opravy textu
 

 

Související materiály:

 

pozn.:

2 V ruštine existujú dva termíny pre pravdu: pravda a istina. Pravdou sa myslí subjektívna pravda, no istinou sa nazýva to, čo sa javí byť objektívnou pravdou. – pozn. prekl.

 

Diskusní téma: Ako a prečo sa písma robia «svätými»?

Kolumbus přišel jako poslední

zoja | 11.09.2016

V této knize jsme shromáždili řadu argumentů, které říkají jedno: dějiny naší Země a lidstva probíhaly od konce potopy před několika málo tisíciletími docela jinak, než jak se tvrdí v
oficiálních dějepisných knihách. Sugestivní formulace
„ Každé malé dítě přece ví, že...“ bude pro čtenáře této knihy patřit minulosti, neboť se ukazuje, že mnoho zdánlivě samozřejmých samospasitelných pravd z historie Země a lidstva není nic jiného než prázdné tvrzení.
http://www.tissa.cz/forum/Zillmer_Kolumbus.pdf

Svätosť kníh

Vysoky Japonec | 19.08.2016

Kánon (to sú tie sväté knihy) je vybratý z kníh, ktorých obsah je krížovo doložiteľný z iných kultúr, národov, zadokumentovaných udalostí tretích strán.

Kánon je podrobovaný kritickému skúmaniu v každej dejinnej dobe, od dôb Origenovej Hexaply, ariánmi, kabalistami, humanistami, komunistami.

Zvláštne miesto zaberajá rímska hierarchia, ktorá skúmala sväté knihy za účelom svojského výkladu Písma a z tohoto dôvodu rôzne sväté knihy dopĺňala falzami, prevážne dosvedčujúce ich "primát", "právo" na svetskú moc, zdôvodňovali "papizmus"...

História je neskutočne obsiahla a bolo by o čom diskutovať, keby sa našiel človek vzdelaný nielen googlom...

Re: Svätosť kníh

Hox | 21.08.2016

> Kánon je podrobovaný kritickému skúmaniu v každej dejinnej dobe

vtip roku.

jinak blábol na druhou.

.

Cico Ciciak | 02.08.2016

Zaujímavý starší článok od Luxa, ktorý celkom súvisí s touto prácou VP ZSSR:

Citace z Koránu a KSB
------------
http://leva-net.webnode.cz/products/citace-z-koranu-a-ksb/

Keltské křesťanství

Jura | 01.08.2016

Vzpoměl jsem si, že kdysi existovalo tzv. Kelstské křesťanství = směs křesťanství a pohanství.
Normální křesťanství by bylo v mnoha zemích při svém zavádění neúspěšné, takže vytvořili nejprve mix staré a nové kultury (a tu po pár stoletích nazvali herezí a vymýtili, nicméně jim neměl již kdo odporovat)

Nabozenstvo je pre vladnucu triedu uzitocna

Lekno | 31.07.2016

"Nabozenstvo je povazovane jednoduchymi ludmi ako pravda, vzdelanym ako klamstvo a vladnucej vrstve ako uzitocnost"
- Seneca mladsi

Re: Nabozenstvo je pre vladnucu triedu uzitocna

petržlen | 03.08.2016

Jednoduchí ľudia nevedia, čo je dobro, vzdelaní ani čo je pravda a vládnuca vrstva nepozná nič okrem vlastných chúťok/chtíčov.

Re: Re: Nabozenstvo je pre vladnucu triedu uzitocna

Nikdo | 03.08.2016

prostí lidé poznají a přejí si dobro, ale nevědí jak ho dosáhnout
(odpadlíci jsou drobní zločinci a násilníci)

vzdělaní lidé poznají dobro a vědí jak ho dosáhnout, ale nemají prostředky k větší podpoře dobra ve společnosti
(odpadlíci slouží zlatému praseti)

vládnoucí vrstva (paraziti) má prostředky, ale bojí se dobra, protože jejich řídicí postavení, by bylo podmíněné jejich skutečnými schopnostmi řídit společnost směrem k dobru
(odpadlíci /z hlediska vládnoucí vrstvy/ slouží dobru)

Re: Re: Nabozenstvo je pre vladnucu triedu uzitocna

Cico Ciciak | 04.08.2016

Jednoduchí ľudia majú často-krát viac pod kapotou, než je spísané v biblii! A niektorí sú aj vysoko-morálni! Problém u hodne z nich je v tom, že majú podvedomie zasvinené NZ ako "manuálom" pre otrokov! Vzdelaní ľudia dnes skoro nie sú! Súčasná biblická fašistická koncepcia sa o to velice efektívne stará! A "elita" je len chátra, ktorá zdiera ľudstvo podľa SZ ako manuálu pre otrokárov!

Re: Re: Re: Nabozenstvo je pre vladnucu triedu uzitocna

petržlen | 04.08.2016

Pravda dovedie „jednoduchého človeka“ k dobru. „Vzdelaný človek“ pravdu nehľadá, lebo je presvedčený, že ju už má, a tak sa nikdy nedozvie, čo dobro je. „Človeka–vládcu“ nezaujíma dobro ani pravda. Priživuje sa na „jednoduchých“ aj „vzdelaných“ a nepripúšťa, že ho nepravdy vedú do zla.

Re: Re: Nabozenstvo je pre vladnucu triedu uzitocna

Cico Ciciak | 04.08.2016

A jak z toho von?! Návratom ku "pravej" biblii a kresťanstvu?! Bližšie špecifikuj, čo si mám pod tým presne predstaviť! A nie je lepšie vrátiť sa skôr k starej dobrej, časom a v praxi overenej ľudovej múdrosti, alebo sa dopracovať ku zdravému "sedliackemu" rozumu?!

Re: Re: Re: Nabozenstvo je pre vladnucu triedu uzitocna

petržlen | 04.08.2016

Je na tebe, do ktorej skupiny sa zaradíš. Ovce ti nevoňajú, tak zostávajú ešte dve.
„Keď vy zostanete v mojom slove, vpravde ste mojimi učeníkmi a poznáte pravdu, a pravda vás vyslobodí.“ (Ján 8:31–32)

Nepriestrelné dôkazy alebo vedomé manipulácie?

petržlen | 30.07.2016

Verzia PDF:
62: „... my sme (našu) súbornú pravú východnú apoštolskú cirkev neopustili, opustili sme vašu heretickú cirkev, novú, Kristo-ukrižovatelskú, židovskú».“
63: „Mimoriadne dôležité je, čo Ignác Solovecký zdôrazňuje: nová cirkev je heretická, Kristo-ukrižovatelská a židovská.
Ztejto frázy je možné pochopiť, že ranné kresťanstvo (pravoslávie) je učenie bez ukrižovania Krista95, čo zodpovedá ariánskym názorom. Okrem toho, o ariánstve vypovedá aj nazvanie Krista Svetlom, t.j. Slnečným Anjelom.“

Z citáta na strane 62 je zrejmé, že „Kristo-ukrižovatelská“ a „židovská“ sú synonymá – tie sa pri hromadení oddeľujú čiarkami vrátane posledného. Naproti tomu pri vymenúvaní sa posledný pojem priraďuje pomocou spojky „a“, preto autor(i) na strane 63 citát pozmenili za použitia tejto spojky, aby bolo „jasné“, že ide o dva rozdielne pojmy. Z tejto manipulácie potom neomylne dedukovali, „že ranné kresťanstvo (pravoslávie) je učenie bez ukrižovania Krista“. Čo sa babe chcelo, to sa babe prisnilo.
Aj z pohľadu faktov musí byť jasné, že Pomazaného nechali ukrižovať a „Kristo–ukrižovatelia“ sú Židia, nie katolíci – slovo „židovská“ je pridané preto, aby aj menej chápaví vedeli, o kom je reč, keď sa spomenú „Kristo–ukrižovatelia“.
Aj ďalší „dôkaz“ ariánstva, „nazvanie Krista Svetlom“, je falošný. Ješua v („katolíckom“) evanjeliu podľa Jána sám seba nazýva „svetlom sveta“: Ján 3:19–21, 8:12, 11:9, 12:35–36 a 12:46. Nie je to špecialita ariánstva.

V originále (tiež PDF):
63: „... мы соборныя истинный восточный апостольския церкви не оставили, оставили мы вашу еретическую церковь, новую, христо- распинательскую, жидовскую».“
65: „И особенно важно, что подчеркивает Игнатий Соловецкий: новая церковь — еретическая, христораспинательская и жидовская. Из этой фразы можно понять, что раннее христианство (православие) — это вероучение без распятия Христа1, что соответствует арианским воззрениям. Кроме того, об арианстве говорит и именование Христа Светом, т. е. Солнечным Ангелом.“

Re: Nepriestrelné dôkazy alebo vedomé manipulácie?

jardob | 30.07.2016

Ktorá verzia Biblie ako celku, hovorí o Ježišovej národnosti, o verzii ukrižovania, a o tom že jeho vlastný národ si toto ukrižovanie vyžiadal...? Pokiaľ viem, tak latinská Vulgáta. Načo toľko zbytočných rečí o tom čo je všeobecne známe...?
A poukázať na to, že existujú aj náboženstvá ktoré neveria verzii ukrižovania, napr. Korán a aj mnohé tzv.. heretické náboženstvá (z pohľadu latinských), a že je možné že tieto (arianstvo) boli v europe široko rozšírené až do čias Inkvizície (a veľa vecí mohlo byť úplne inak), a donútiť tak čitateľa viac uvažovať a revidovať, je to podstatnejšie o čom táto kniha hovorí...

Re: Re: Nepriestrelné dôkazy alebo vedomé manipulácie?

Ogg | 01.08.2016

Ked sa islam vyhranoval voci okolitym existujucim nabozenstvam a vyjadroval sa k ukrizovaniu, tak to bolo iste s umyslom zahrnut pod svoju verziu historie najpocetnejsieho ideologickeho konkurenta, o nejaku malu krestansku sekticku by sa nezaujimali, celkom iste sa pri ukrizovani nejedna o nejaku relativne cerstvu inovaciu.

Re: Re: Nepriestrelné dôkazy alebo vedomé manipulácie?

petržlen | 01.08.2016

Napríklad Pešita? Hovoriť o „zbytočných rečiach“ a „všeobecne známom“ pri takýchto dierach v poznaní znie dosť nafúkane.
Ako som poznamenal v dávnejšej diskusii na tomto webe, spoznávanie pravdy patrí ku schopnostiam „nebeského človeka“. Pozemšťania ňou už dlhé pokolenia neoplývajú, preto im možno viac či menej úspešne spochybniť a zaprieť aj nos medzi očami.
V druhom citáte sa ariánstvo neuvádza ako jedna z možností, ktoré si má čitateľ overiť, ale autor(i) o nej čitateľa presviedčajú: „…je učenie bez ukrižovania…“, nie: „…by mohlo byť aj…“, a nasledujúca veta sa tiež snaží potvrdiť predchádzajúcu hypotézu.
Jan Werich to povedal takto: „Když už člověk jednou je, tak má koukat, aby byl. A když kouká, aby byl a je, tak má být to, co je, a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je.“ Zlátaniny ako táto kniha človeka odvádzajú od toho, „aby byl,“ namiesto toho ho nútia špekulovať o veciach, o ktorých sa tak či tak nebude môcť presvedčiť. Nakoniec mu aj tak zostane prikloniť sa k názoru, ktorý sa mu najviac zapáči.

Re: Nepriestrelné dôkazy alebo vedomé manipulácie?

Hox | 30.07.2016

Podle takové logiky jsou pak synonyma i slova "nová" a "Kristo-ukrižovatelská" - jsou také odděleny čárkou.

Stejně tak tu spojku "a" diktují pravidla gramatiky při seskupování více přídavných jmen, nikoliv nějaký manipulativní záměr: dnes pravidla jazyka diktují formu : "mám rád zelenou, modrou a červenou", nikoliv "mám rád zelenou, modrou, červenou", a spojka "a" tam není proto, aby někoho manipulovala a aby bylo "jasné", že "modrá" a "červená" jsou rozdílné pojmy.

V citaci je to ve formě oddělené čárkama jednoduše proto, že je to text starý několik set let a tehdy měli svoje zvyky.

Mimochodem v té větě ti zcela unikla nejpodstatnější informace:
„...opustili sme vašu heretickú cirkev, NOVÚ, Kristo-ukrižovatelskú, židovskú».

Re: Re: Nepriestrelné dôkazy alebo vedomé manipulácie?

petržlen | 02.08.2016

[osobní rovina - http://pastebin.com/q2YjPRg8]

Re: Re: Re: Nepriestrelné dôkazy alebo vedomé manipulácie?

Hox | 02.08.2016

Opět jeden případ kdy někdo "ví lépe" co chtěl účastník tehdejších událostí říct a vysvětluje nám, "jak to ve skutečnosti myslel". Tvoje interpretace nevydrží kritiku.

Re: Re: Re: Re: Nepriestrelné dôkazy alebo vedomé manipulácie?

petržlen | 03.08.2016

[osobní rovina - http://pastebin.com/8KijENx7]

Re: Nepriestrelné dôkazy alebo vedomé manipulácie?

asar | 01.08.2016

63: „Mimoriadne dôležité je, čo Ignác Solovecký zdôrazňuje: nová cirkev je heretická, Kristo-ukrižovatelská a židovská.
Ztejto frázy je možné pochopiť, že ranné kresťanstvo (pravoslávie) je učenie bez ukrižovania Krista95, čo zodpovedá ariánskym názorom.

Z tejto frázy nie je možné s istotou odvodiť, že pravoslávie (ranné kresťanstvo) je učenie bez ukrižovania Krista. Nie je vôbec isté, čo znamená pojem Kristo-ukrižovateľská. Je to cirkev ktorá svojim konaním akoby znova ukrižovávala Krista alebo cirkev, ktorá káže o ukrižovaní Krista? Skôr ide práve o prvý prípad. Ukrižovanie Krista sa od vekov dáva za vinu židom, teda Ignác Solovecký sa podľa mňa snaží povedať, že cirkev svojim konaním znovu ukrižuváva Krista ako židia.

Začínam už chápať o čo tu ide. No, ako sa vraví, každý mierou svojho nechápania pracuje na druhého. Tak vám aj Vnútornému prediktorovi želám veľa síl do práce. Na posilnenie by si mal dať bravčový řízek.

Re: Re: Nepriestrelné dôkazy alebo vedomé manipulácie?

Hox | 01.08.2016

opět "konstruktivní" komentář...

Pointa je právě v tom, že v 15-16. století nebyl Starý zákon vůbec součástí Bible, předpoklad že "se to odvěků dává za vinu židům" je jen domněnka. Posledních 300-400 let se to dává za vinu židům, to ano, to lze tvrdit, ale jsou oprávněné důvodu se domnívat, že předtím to tak nebylo.

Zkusme příliš nechytračit s interpretací, jestliže Ignác říká že latinská církev je nová, Kristo-"nakřížpřibíjecí" (to je blíže originální lexice), pak to znamená asi to, že ta církev hlásá nově že Ježíše ukřižovali, a Ignác má na věc jiný názor a tezi o přibití na kříž považuje za herezi.
Kdyby chtěl jen kritizovat církev jako takovou nebo nějaký její proud za chování, určitě by našel jiná slova.

Jinak, v Bazilice svatého petra nikde není Ježíš na kříži, a najít na původních chrámech vatikánu a říma katolický kříž, nemluvě už o kříži s Ježíšem, je velmi složité - mnohem více tam je křížů "pravoslavných" a solárních symbolů ve formě kříže.

Re: Re: Re: Nepriestrelné dôkazy alebo vedomé manipulácie?

asar | 02.08.2016

To či je to konštruktívny komentár nechávam na posúdenie čiteteľom.

Ja sa pozriem na tvoj komentár. Možno Starý zákon nebol súčasťou Biblie pred 15-16. storočím, ale o ukrižovaní Krista sa píše v Novom zákone. Takže tak. Podľa mňa tento náboženský dôvod odsudzovania židov v poslednej dobe ustupuje. Dáva sa im za vinu zdieranie, vyvolávanie konfliktov, ovládanie sveta atď. Tento náboženský dôvod podľa mňa sa používal vo väčšej miere vtedy, keď hralo väčšiu úlohu náboženstvo.

Tak nech nechytráči autor práce. Ja tu nepresadzujem nejakú moju ideu, len som vravel, že ž tohto výroku sa jeho názor nedá s určitosťou dokázať. To, že si uviedol správnejšiu verziu výroku, teda Kristo-nakrižpribíjajúca práve potvrdzuje môj komentár. Pribíjať na kríž a hlásať o ukrižovaní predsa nie je to isté. Ta ako keby cigáni okradli Krista, ja by som išiel na políciu a nahlásil by som, že cigáni okradli Krista. A potom by ma všetci osočovali z toho, že ja som okradol Krista a som cigánsky, pretože som hlásal, že cigáni okradli Krista. Takže opakujem nie je vôbec isté, čo svojim výrokom Ignác cirkvi vyčíta a je pravdepodobnejšie, že je to nejaké konanie cirkvi, ktoré akoby Krista znova pribíjalo na kríž. Aj v súčasnosti zaznievajú názory, že ak by Kristus znova prišiel na svet, tak by ho sama cirkev ukrižovala, pretože sama zastáva to, čo Kristus vyčítal farizejom.

Kríž v bazilike nie je preto, lebo cirkev už infiltrovali slobodomurári a kríže z nej nenápadne odstránili. Mimochodom ďalší obrázok v práci ukazuje priečelie chrámu Matky božej v Paríži. Síce po skúsenosti s iným obrázkom neviem, či je to skutočne chrám Matky božej. No autor vidí malý "katarský" kríž v pozadí za Ježišom, ale nevidí veľký latinský kríž v popredí.

O ukrižovaní a vzkriesení sa píše aj v spisoch raných kresťanov z Nag Hamadí.

Re: Re: Re: Re: Nepriestrelné dôkazy alebo vedomé manipulácie?

asar | 02.08.2016

Viac židovská je práve tá cirkev, ktorá popiera ukrižovanie. Ak nebolo ukrižovania, nebolo zločinu, židia sú nevinní.

Re: Re: Re: Re: Re: Nepriestrelné dôkazy alebo vedomé manipulácie?

Hox | 02.08.2016

Pokud židé neměli s křesťanstvím nic společného a teprve v 16. století byli postavení falsifikací na ústřední místo, pak je argument irelevantní, nehledě na to že je hodně podivný sám o sobě a byl bych zvědavý, jak by se na něj tvářil libovolný kněz.
Navíc, proč židovská, proč ne islámská? Islám také stojí na pozici, že Ježíš nebyl ukřižován.
Stejně tak Kniha přemoudrosti krále Šalamouna informuje, že příjde prorok/spasitel, kterého se špatní tohoto světa pokusí ukřižovat, ale neuspějí, protože "jejich zloba zakryla jejich oči a nespatřili moudrost Boží".
Takže i Starý zákon mluví ve prospěch toho, že Ježíš nebyl ukřižován.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nepriestrelné dôkazy alebo vedomé manipulácie?

asar | 02.08.2016

Prečo nie islámska? Fakt, prečo nie? Ale Ignác predsa píše o židovskej, o tom sa tu bavíme.

Ale hádam nechceš odo mňa, aby som bral Korán za dôveryhodný zdroj. Korán, kde sú džihády, výzvy na zabíjanie neveriacich a ich klamanie, pokiaľ je to potrebné. Islam okamžite zaútočil na kresťanské krajiny a robí to aj teraz, takže je pochybné, že by uvádzal veci, ktoré by podporovali kresťanstvo. O Starom zákone ani nevravím, to si snáď robíš srandu.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nepriestrelné dôkazy alebo vedomé manipulácie?

Hox | 02.08.2016

zkus mrknout na první dvě kapitoly, do verše 2:22

http://www.biblenet.cz/b/Wis/1

Re: Re: Re: Re: Nepriestrelné dôkazy alebo vedomé manipulácie?

Cico Ciciak | 02.08.2016

To práve pseudo-kresťanská cirkev infiltrovala a zdeformovala pôvodnú filozofiu života v rámci svedomia (resp. pôvodné kresťanstvo, ak chcete), (ne)obyčajného Človeka Issu a nie žido-zednári RKC! Inak by ma zaujímal nejaký dôveryhodný dôkaz na podloženie tvojho tvrdenia, že žido-zednári odstránili kríže z baziliky a hlavne dôvod ich konania!

Re: Re: Re: Re: Nepriestrelné dôkazy alebo vedomé manipulácie?

Hox | 02.08.2016

Autor nechytračí, autor jen reprodukuje smysl, který Ignác řekl.

Ale zkusme to logicky, předpokládejme že Ignác zastává názor že Ježíš byl ukřižován a že svou obětí vykoupil hříchy všech i do budoucna. Pak by nemohl nikoho kritizovat, že hlásá ukřižování, a už tím spíše by nikoho neobviňoval takovým způsobem, nedává to smysl.
Naopak, pokud by Ignác věděl že Ježíš ukřižová nebyl, a objevila by se nová církev, která tvrdí že ano, pak by reakce byla právě taková, jakou vidíme. Není třeba dělat z našich předků nesvéprávné a opravovat po nich, co vlastně tím či oním mysleli.

Nakonec, není to osamocený nelogický údaj, je to střípek mozaiky, kde do sebe více věcí zapadá.

Jistě, v Nag Hammádí něco našli, kdo však rozhodl, ze které doby to pochází? Na základě čeho? Na základě falešné chronologie Scaligera, neb jiná oficiálně neexistuje.

Kdy přesně měli ti zednáři odstranit kříže, jsou o tom někde informace?

Re: Re: Re: Re: Re: Nepriestrelné dôkazy alebo vedomé manipulácie?

asar | 02.08.2016

No vidíš, konečne sa ti podaril poriadny komentár. Ja nechcem po nikom nič opravovať, ale sú to všetko vážne tvrdenia a nech nikto nečaká, že ja budem niečo len tak preberať, lebo to tvrdí VP.

Takže toto máme vyriešené. Výrok bol myslený tak, ako to prezentoval autor. Už len taký jeden malý problém tu zostal. Vy sami ste spochybnili pravosť a vek písomností a sami operujete s písomnosťami. Takže kto rozhodol, že z ktorej doby pochádza výrok Ignáca, a že to napísal Ignác a nie niekto, komu to takto vyhovuje? Rovnako ako je to so spismi z Nag Hamadi.

Slobodomurári to odstránili v 20. storočí. Ale nie tomu ani ja neverím, len som skúsil použiť vašu metodiku v praxi. Ty rovnako nemáš dôkazy, že tam predtým nebola žiadna kresťanská symbolika. A nespomínaj mi tu náčrty Piranesiho. Tiež nemôžeš dokázať vek jeho dokumentov, lebo ste spochybnili rádio-uhlíkovú metódu, ani skutočného autora. Keď cirkev mohla falšovať dokumenty, rovnako to môžu robiť aj slobodomurári.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nepriestrelné dôkazy alebo vedomé manipulácie?

Hox | 02.08.2016

Pokud jsem poukázal na to že chronologie Scaligera je vymyšlená (ta co se týká hlubší minulosti), což je jednoduše nejspíš tak a jsou pro to pádné argumenty, tak to neznamená že vše letí oknem.
Pravost a věk písemností plošně nikdo nezpochybnil, jedna věc jsou originály a dobová pavučina dokumentů a zmínek o nich, navzájem se doplňujících informací (dobové WWW) a historických vydání, jinými slovy, součást písemné historie aktuální "iterace" kultury, druhá věc je nějaký vykopaný text dávno zaniklé kultury/civilizace, o nemž nevíme nic kromě toho, že jsme ho našli. Tady je otázka "kdo rozhodl, že to bylo 4. století" oprávěná.
To, že u Nag Hammadí prostě nelze objektivně určit stáří je fakt, neexistují exaktní metody a všechny ostatní jsou založeny na subjektivitě a konsenzuální chronologii, o jejíž validitě nevíme s jistotou nic, naopak přírodní vědy ji vyvracejí (konsenzus je to humanitářů) a i její původ je podivný a není založen na vědecké metodě. Jediná její síla je v tom, že se z ní stala dogma.

> Takže kto rozhodol, že z ktorej doby pochádza výrok Ignáca, a že to napísal Ignác a nie niekto, komu to takto vyhovuje?
> Tiež nemôžeš dokázať vek jeho dokumentov, lebo ste spochybnili rádio-uhlíkovú metódu, ani skutočného autora.

předpokládám že to nemyslíš vážně, jen jako "kladivo" do diskuse, jinak se lehce můžeme dostat třeba k diskusi, jak dokážeš, že například Ústava ČR nebyla zfalšována a byla napsána tehdy a těmi, jak se to tvrdí.

Re: Re: Re: Re: Nepriestrelné dôkazy alebo vedomé manipulácie?

Hox | 02.08.2016

> To, že si uviedol správnejšiu verziu výroku, teda Kristo-nakrižpribíjajúca práve potvrdzuje môj komentár. Pribíjať na kríž a hlásať o ukrižovaní predsa nie je to isté.

Existuje myslím logičtější vysvětlení: církev, která umísťuje Ježíše na kříž. Žádný překlad také nelze brát v takovém smyslu doslova, v takovém argumentu se dá opírat jen o originál.

Re: Re: Re: Re: Re: Nepriestrelné dôkazy alebo vedomé manipulácie?

asar | 02.08.2016

Keby tam bolo napísané: cirkev nová, ktorá hlása ukrižovanie Krista, židovská. Potom by som nič nepovedal, všetko by bolo jasné. Takže naposledy, výrok je nejednoznačný.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nepriestrelné dôkazy alebo vedomé manipulácie?

Hox | 02.08.2016

jaká církev? - ktorá hlása ukrižovanie Krista.
jaká církev? - Kristo-ukřižovatelská.

pro mě je to jednoznačné, pro tebe nejednoznačné, oba dva názory mají právo na existenci.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nepriestrelné dôkazy alebo vedomé manipulácie?

asar | 02.08.2016

Už som ti to uznal hore. Tento komentár som videl ako prvý, tak som písal najprv tu.

Ešte mi logicky vysvetli, ako môže byť židovská cirkev, ktorá hlása, že Kristus bol ukrižovaný a súčasne, že za to môžu židia. V tomto ja logiku nevidím. Odpovedať ti už nebudem, lebo ma Cico vyhnal a mne sa tiež nechce celé dni vysedávať pri počítači a už raz som povedal, že končím.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nepriestrelné dôkazy alebo vedomé manipulácie?

Hox | 02.08.2016

Neznám bohoslovecké pozice ruské společnosti 17.-18. století až tak dobře, abych mohl odpovědět, možná někdo zaskočí.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nepriestrelné dôkazy alebo vedomé manipulácie?

Cico Ciciak | 02.08.2016

Sám si sa vyhnal svojimi nemiestnymi poznámkami na VP a jeho prácu!

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nepriestrelné dôkazy alebo vedomé manipulácie?

asar | 03.08.2016

Sám? Veď si tu už chytal amoky. Ja nechcem byť zodpovedný za to, že dostaneš infarkt.

Re: Re: Re: Nepriestrelné dôkazy alebo vedomé manipulácie?

Misojogi | 21.09.2016

Pointa je právě v tom, že v 15-16. století nebyl Starý zákon vůbec součástí Bible,
........
Nuz to sa teda mylis, pokusy o vylucenie SZ z kanonu bol uz niekedy v roku 150, ten clovek sa volal Marcion. Tento jeho nazor bol oznaceny za hereticky a SZ je stale v kanone az doteraz

Tak isto pozeram dalej diskusiu, fakt ako vystuzne je oznacenie ze ide o Arianstvo
ale uz sv Pavol povedal ze keby nebolo ukrizovania a nasledne zmrtvychvstania tak to cele mozeme zabalit, cize ukrizovanie je podstatne a vzdy aj bolo pre vsetkych cirkevnych vychodnych otvcov
Ak niekto odmietol utrpenie tak vobec nechape krestanstvo ako take, pretoze to je klucova vec

Autorská „schíza“?

petržlen | 30.07.2016

Verzia PDF:
16: „Je možné dôverovať zahraničným zdrojom píšucim о Rusku?
Nám sa zdá, že nie. Cudzinci, najmä západní, vždy Rusko očierňovali.“
58–59: „Ako je možné neveriť riaditeľovi Kongresovej knižnice USA, on má určite prístup k neverejným archívom a nepublikuje nepreverenú informáciu. Tak začína byť jasné, kto podporoval proces rozkolu.“

V originále (tiež PDF):
16: „Можно ли доверять иностранным источникам, писавшим о России?
Нам кажется, что нет. Иностранцы, особенно западные, всегда очерняли Россию.“
59: „Как не поверить директору Библиотеки Конгресса США, он наверняка допущен к закрытым архивам и непроверенную информацию не опубликует. Тогда становится ясно, кто поддерживал процесс раскола.“

Re: Autorská „schíza“?

Hox | 30.07.2016

V jednom případě je řeč o masmédiích, v druhém o uvedení faktů z historické monografie, akademické práce, vytrhávání z kontextu.

Re: Re: Autorská „schíza“?

petržlen | 01.08.2016

O akých „masmédiach“ je reč? Ak čosi neuniklo mojej pozornosti, v danej pasáži (prvej) sa riešili názory odborníkov–dejepiscov prvej polovice 19. storočia, nie bulvárnych „presstitútok“.

Re: Re: Re: Autorská „schíza“?

Hox | 01.08.2016

"Je možné dôverovať zahraničným zdrojom píšucim о Rusku?
Nám sa zdá, že nie. Cudzinci, najmä západní, vždy Rusko očierňovali.
Ak sa obrátime na západnú propagandu, tak «z jej pohľadu» je možno vidieť, že aj dnešné Rusko je divoká, nevzdelaná a agresívna krajina — taká, ako aj pred 1000 rokmi."

Re: Re: Re: Re: Autorská „schíza“?

petržlen | 01.08.2016

Som udivený, ako tie citáty chápeš, ale necítim potrebu presviedčať (znásilňovať) nikoho. Každý v rámci svojej zodpovednosti…

VP sa tymto strelil do nohy

Mmm | 30.07.2016

Ocakavam, ze Pjakin najblizsie porozprava o tom ako sa znacharske klany infiltrovali do kolektivu VP a vypustili tento zamerne amatersky kusok :)
Nieco tu nehraje...

Re: VP sa tymto strelil do nohy

Hox | 30.07.2016

Střelil do nohy, nebo připravuje informačně půdu na věci budoucí?...
Známe panující historický mýtus, nikoliv to, co se reálně dělo.

"Apokalypsa" v původním významu neznamená katastrofa, ale něco ve smyslu "sundání všech střech/pokliček".

Re: VP sa tymto strelil do nohy

Jura | 30.07.2016

Některé dílčí věci jsem znal již předtím. Např. ve formě výroku: "Křesťané, sundejte Ježíše Krista z kříže."
... přesto je celek dost odvážný.

Re: VP sa tymto strelil do nohy

asar | 01.08.2016

Aj toto som mal na mysli, keď som vravel, že nekritické preberanie je koledovanie si o problémy. Jednak každý je len človek, ktorý sa môže mýliť a potom je tu práca o Imitačno-provokačnej činnosti, v ktorej, keď si dobre pamätám sa píše, že infiltrácia alebo preberanie agendy protivníkov je dôležitá taktika GP.

Re: VP sa tymto strelil do nohy

Cico Ciciak | 02.08.2016

V akom zmysle a čím konkrétne sa VP strelil do nohy?! VP sa snaží približovať k objektívnej pravde a nie populizmom získavať priazeň katolíkov!

Název Ariánstvo pochází ze slova Árij?

Jura | 29.07.2016

Tak jsem to právě dočetl a mám pár otázek:

Slovo Ariáni vychází z Árijců?

Sidorovov se se svou "Velkou Orianou" po publikaci této knihy bere jak? (Já když jsem ho četl, tak mi přišlo, že si to kompletně vycucal z prstu ... a teď se dozvídám, že existovali nějací Ariáni - a o těch vím strašně málo. Může být jeho text reakcí na zveřejněné skutečnosti v této práci ?)

Re: Název Ariánstvo pochází ze slova Árij?

Hox | 30.07.2016

> Slovo Ariáni vychází z Árijců?

nebo naopak?
S jistotou ti na tohle asi nikdo neodpoví.
Co se týká Sidorova, toho bych nechal úplně stranou, irelevantní.

Re: Re: Název Ariánstvo pochází ze slova Árij?

ujo | 01.08.2016

Wikipédia:
Arianizmus je christologické učenie alexandrijského biskupa Areia, ktorý nepriznáva Kristovi rovnocennosť s Bohom. Roku 325 bolo odsúdené na prvom nicejskom koncile.
Preto nejde o žiadny národ, ale niekoľkých jeho nsleovateľov, ktorí odstali meno po tomto biskupovi.

Re: Název Ariánstvo pochází ze slova Árij?

jardob | 30.07.2016

S istotou ťažko povedať aký bol prvozdroj názvov. Cirkevné dejiny mali nazvať ariánstvo podľa Áriusa, jedného z predstaviteľov tejto vierouky (údajne ešte na Nicejskom koncile, kde mali riešiť aj jeho). Či existoval ako osoba, či si ho len nevymysleli? Ktovie... Ako si si mohol všimnúť v knihe, plus trošku si naštudovať o rôznych pomenovaniach podobnej prakresťanskej vierouky - Albigenci, Bogomilovia, Babunci, Pataríni atď. Sú to názvy ktoré si nedali sami, ale tak ich prezýval niekto iný (kto?), lebo pramenia zo sprievodných vecí. Väčšinou podľa oblastí kde sa vyskytovali... (je dosť možné že tieto prezývky im dali latinskí, podľa lokalít a toho čo vyznávali, alebo osôb, aby vytvorili dojem rozdrobenosti, tejto jednotnej viery, líšiacej sa možno len v detajloch, tj. aby vytvorili dojem, že europa bola plná drobných herez (nie veľkého rozsiahleho nábožensvtva), proti ktorým museli bojovať...)
Inak jeden zo spôsobov ako prepisovať históriu a vymazávať z nej staré symboly a názvy je - dať im nový obsah.
Aj kríž (rovnoramenný, rovnako dlhé ramená) ako sa zdá, bol prastarým symbolom, ktorý existoval prv než katolicka cirkev a kresťanstvo, no tá si ho prisvojila. Svastika rovnako prastarý symbol, a pravdepodobne veľmi podobný ako rovnoramenný kríž - slnečný symbol (kríž) a pri svastike zakončenia naznačujú smer rotácie (po smere, alebo v protismere hod. ručičiek). Tieto symboly sa objavujú na rôznych artefaktoch, maľbách architektúre naprieč storočiami, aj pred n.l. A vždy sa nachádza sila, ktorá sa snaží dať týmto symbolom a ich obsahu pseudovýznam. Slnečné kulty sú známe ešte z egypta. Kríž si prisvojila cirkev čo nosí kristovo meno. A svastiku znásilnil Hitler. Donútil slovanov, aby znenávideli svoj vlastný symbol. Tento slovanský symbol nastrkal všade kde sa dalo. Aby ho mal ich nepriateľ všade pred očami. A vrahov odmeňoval rádom železného kríža (slovanského rovnoramenného, nie kresťanského s dlhšou vertikálnou osou)...
Takto sa maže história...
Inak, podľa môjho názoru, kniha len poukazuje, na to že pred 16. storočím bola europa nábožensky rozložená inak... Netvrdí že by Ariánstvo (a jeho rôzne názvy) bolo tým najsprávnejším náboženstvom. Pravdivejším a spravodlivejším ako katolicizmus určite je, ale skôr si treba z neho zobrať len to dobré a správne... to zbytočné a pomýlené prenechať dejinám.
Týka sa to aj Koránu. Nie je žiadna záruka, že ak si ho niekto prečíta celý, že pochopí to, čo je v ňom dobré a podstatné... Slová skreslujú a pri dnešnom stave morálky a nejednote chápania pojmov, vidíme vysledky, kam to môžu "boží" prestredníci dotiahnuť a ako skresliť chápanie tých čo im dôverujú. Preto nie je nad osobný súkromný vzťah s Bohom, komunikovať so Životom, myslieť, tvoriť, spolutvoriť a zdieľať, preverovať...

Re: Re: Název Ariánstvo pochází ze slova Árij?

ty | 01.08.2016

A vrahov odmeňoval rádom železného kríža (slovanského rovnoramenného, nie kresťanského s dlhšou vertikálnou osou)...

Neviem od kedy je rovnoramenny kríž slovanskym symbolom?

Nezdelanci

ty | 28.07.2016

[osobní rovina, přesunuto: http://pastebin.com/6ZxZ5Hxn ]

Re: Nezdelanci

Dušan | 28.07.2016

Takže analýza a nachádzanie objektívnej pravdy je podpora teórií konšpiráciach (myslené to v tvojom zmysle).....

Takže nemáme skúmať skryté konšpirácie.....

Chápem.

Montsegur

asar | 28.07.2016

S niečim v práci sa stotožňujem a s niečim nie.

Možno katarov stotožňovať s ariánmi? Mnohé gnostické sekty boli podivné. Adamitov hubili a upaľovali aj samotní husiti.

Ten katarský hrad na obrázku je na to, že bol dobytý delostrelectvom je akýsi zachovalý. Mimochodom nie je to vôbec Montsegur, ale Puilaurens.

Existovalo už v staroveku delostrelectvo? Mykénsky hrad má 5 metrov hrubé múry z vápencových kvádrov. Alebo bol postavený až v 17. storočí?

Katarské hrady mohli byť jednoducho dobyté aj bez delostrelectva. Stačilo ich obľahnúť a nechať vyhladovať.

Re: Montsegur

Oracle 911 | 28.07.2016

Gréci obliehali Tróju 10 rokov. Takže obliehanie nie je len státie okolo hradu/mesta ale aktívna činnosť.

Re: Re: Montsegur

asar | 28.07.2016

Iste. Na dobýjanie hradieb sa používali vrhacie stroje - balisty a katapulty, obliehacie veže, rebríky, baranidlá, hradby sa podkopávali. Vo filme Rus iznačalnaja hrad dobyli horolezecki zdatní bojovníci. Masadu Rimania dobyli pomocou obliehacieho valu. Žiadne delostrelectvo nebolo nutné.

A dobyli tú Tróju pomocou delostrelectva v 17. storočí? Podľa Homéra to bolo pomocou ľsti - známy trójsky kôň. Mimochodom žiadne staroveké originály sa nezachovali, ani od Homéra. Takže, čo ak sú správy o obliehaní Tróje sfalšované?

Re: Re: Re: Montsegur

Trojka | 30.07.2016

Pripájam drobný komentár k falzifikácii dejín ako takých :-).
1. Daj si do guglu alebo wiki stonehenge, prečítaj si popis, pozri foto.
2. Porovnaj písané s touto linkou, ak nevieš jazyk, tak pozeraj foto.
http://www.kramola.info/vesti/neobyknovennoe/stounhendzh-novodel-hh-veka

Re: Re: Montsegur

asar | 28.07.2016

Znovu sa pýtam na jednoznačnú faktickú chybu v práci. Hrad na fotke, o ktorom sa tvrdí, že je Montsegur, nie je Montsegur. Ako je to možné? Ak autor alebo autori nemajú šajnu o katarských hradoch, ako im mám veriť v ostatných tvrdeniach o kataroch? Hlavne naivné tvrdenie, že hrad, hoc aj s hrubými múrmi sa dá dobyť len pomocou delostrelectva.

Re: Re: Re: Montsegur

KL | 28.07.2016

Skúste http://www.wermodandwermod.com/newsitems/news290220121355.html

Re: Re: Re: Re: Montsegur

asar | 28.07.2016

Aha? Takže odtiaľ pochádza tá chyba. Hrad na tej stránke je rovnaký ako v práci, ibaže bohužiaľ to nie je Montsegur. Je to ako som písal PUILAURENS. Takže autor/i čerpajú z diel hľadačov grálu. To znamená, že prácu je nutné pozorne a kriticky preskúmať, aby ste neboli za idiotov.

Montsegur dobili lezci a streľba z veľkého vrhacieho stroja trebuchetu. Našli sa tam aj kamenné gule. Hrubé hradby sú tam preto, lebo hrad bol viackrát prestavovaný. Potom ako ho zničili križiaci bol nanovo vystavaný práve v tom 17. storočí, kedy už bolo na scéne delostrelectvo. Nedá sa preto dokázať, že také hrubé múry boli aj v časoch katarov. A keby aj, i tie by sa určite nejako dali zdolať. Napríklad hoci aj nič nerobením len pomocou vyhladovania posádky.

http://www.catharcastles.info/montsegur.php

Re: Re: Re: Re: Re: Montsegur

Hox | 28.07.2016

> Takže odtiaľ pochádza tá chyba. Hrad na tej stránke je rovnaký ako v práci, ibaže bohužiaľ to nie je Montsegur.

Lež, v tom článku je úplně jiná fotka, než v práci VP, a to že autoři vycházejí z prací hledačů grálu je jen tvoje absolutně nepodložená domněnka.

Jak ti lze věřit jediné slovo, když se dopouštíš takových faktických chyb?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Montsegur

asar | 29.07.2016

Tak never. Mne je to jedno. Ja som nevravel, že neverím ani jedno slovo v práci, len že ju treba poriadne preskúmať a preveriť.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Montsegur

Cico Ciciak | 02.08.2016

To platí hlavne o RKC, biblii a ich pseudo-kresťanstve! Čo ty na to?! Tak začni skúmať! Inak tými 1. vetami si sa pekne odrovnal chlapče a z toho je vidieť, kto si a o čo ti ide!

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Montsegur

asar | 02.08.2016

Ryba smrdí od hlavy. RKC a aj všeobecne kresťanstvo sa pretrasajú už dosť dlhú dobu. Chyby cirkvi a nezrovnalosti v Biblii mám už dávno zmáknuté. Ale o židoch a judaizme sa verejne takmer ani nepípne. Som zvedavý, kedy vznikne kniha typu Dan Brown, ktorá sa bude venovať judaizmu a farizejom.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Montsegur

Cico Ciciak | 02.08.2016

"Ryba smrdí od hlavy."

To máš pravdu, záleží len, od ktorej hlavy začína tvoja úroveň chápania! Či od tej skutočne najvyššej, alebo len od tej, ktorá je určená bežnému pasenému stádečku!

RKC a (pseudo)kresťanstvo sa poriadne a seriózne pretriasa len v materiáloch VP alebo na Leva-net (napríklad v tejto práci), nie verejne, tam sa klasicky píári a na pozadí likviduje.

"Chyby cirkvi a nezrovnalosti v Biblii mám už dávno zmáknuté."

Podľa toho, čo si tu popísal, tak si to vôbec nemyslím. Ty asi moc neštuduješ KSB/DVTR, inak by ti aspoň niečo hovoril biblický projekt (koncepcia) zotročenia ľudstva v mene pseudo-boha a pomocou úžerníckej doktríny. "Čo sa pre niekoho javí ako chyba, môže byť pre druhého zámer!" Takže byť na tvojom mieste, tak by som trochu miernil tak smelé až naduté vyhlásenia.

K judaistom napr.:

http://leva-net.webnode.cz/products/v-m-zaznobin-o-zidech/

http://leva-net.webnode.cz/products/v-zaznobin-o-zidech-2/

Odporúčal by som aj túto knihu, z ktorej čerpal aj (komerčný konšpirátor, bájkár) Dan Brown:

Svätá krv a svätý grál
------------
http://www.martinus.sk/?uItem=15509
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Montsegur

asar | 02.08.2016

Svoj názor na Starý zákon som vyjadril už pri iných článkoch a ten biblický koncept som tu nikde nespochybňoval.

Ty si zas prečítaj jej pokračovanie Mesiášov odkaz a Odhalenie Sionu.

Re: Re: Re: Montsegur

ico | 28.07.2016

Na obrazku je Château de Puilaurens. Ale nemyslim si zeby tato chyba(chybny popisok) nejako ovplyvnila podstatu textu.

Re: Re: Re: Re: Montsegur

asar | 28.07.2016

Ale ovplyvňuje. Ak autor nepozná katarské hrady a nedal si ani prácu s overením obrázka, minimálne to spochybňuje jeho znalosti katarov a jeho zdroje. A ten text ohľadom katarov, že boli dobývaní až v 17. storočí, lebo hrad má hrubé múry sa spochybňuje sám aj bez obrázka.

Nechcem vylievať dieťa s vaničkou, písal som, že s niektorými vecami sa stotožňujem, ale bohužial s týmto nie.

Re: Re: Re: Re: Re: Montsegur

Hox | 28.07.2016

Montségur nemá tlusté stěny? Ten hrad, který je ve skutečnosti na obrázku, nepatřil katarům a nebyl dobýván?

Mimochodem, když jsem do vyhledávače napsal "montségur", vyhodilo mi to právě tento hrad na prvních místech, takže bych nevytvářel problém na prázdném místě.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Montsegur

asar | 28.07.2016

Prečítaj si poriadne moje príspevky a cituj ma, kde som písal, že Montsegur nemá hrubé múry, že ten hrad na obrázku nepatril katarom a že nebol dobývaný. Dobývaný bol a to je čudné, že ak by mal byť dobývaný delostrelectvom, nemá žiadne poškodenia. A podľa fotiek zhora fakt nevyzerá, že by mal hrubé múry, čo je divné, pretože v 17. storočí, kedy mal byť podľa práce dobývaný existovalo delostrelectvo, kvôli ktorému mal mať Montsegur údajne hrubé múry.

Neviem do akého vyhľadávača si to zadával, ale mne ten druhý hrad nevyhodilo vôbec, len Montsegur.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Montsegur

Hox | 28.07.2016

Nepochopil jsi. Implikuješ, že tím že na fotce byl špatný popisek, namísto správného názvu bylo montségur, tak že to něco zneplatňuje. Kdyby na té fotce v práci bylo napsáno namísto montségur to správné, tak vše sedí. Čili zaměřuješ se na formalitu, navíc lehce vysvětlitelnou, protože ta záměna se vyskytuje na spoustě místech na netu. Navíc ještě obviňuješ z nedbalosti, neschopnosti atd. To je kolaps zdravého úsudku nebo hledání formálních zástupných problémů tam, kde ti ve skutečnosti vadí něco jiného, co nechceš uvést.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Montsegur

asar | 29.07.2016

S čím súhlasím a čo mi na práci vadí som uviedol jasne dole v odpovedi merlinovi. Ešte raz, vadí mi, že sa vojny s katarmi dávajú do 17. storočia, a že sa z husitov robia pravoslávni. Ja osobne sa nestotožňujem ani s tým, že listy sv. Pavla boli vytvorené nedávno, ale nevravím, že by to nemohla byť pravda. Dôležité v tejto veci je, že učenie Pavla je odlišné od toho v evanjeliách. Proste nechcem, aby namiesto jednej falošnej histórie mi predložili inú. Aj keď s mnohými vecami v práci súhlasím, môžem ju považovať len za pokus o alternatívnu históriu.

Máš pravdu, že to nie je až také dôležité, ale len pre zaujímavosť uveď odkazy, kde sú hrady zamenené. Lebo ja som to dal do gúglu a nie je tam na prvej strane žiadna, ani v obrázkoch som nikde Château de Puilaurens nenašiel.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Montsegur

Hox | 29.07.2016

Google vyhledávání je personalizované, každý vidí něco jiného.
Jinak ty hrady jsou z ptačí perspektivy natolik podobné, že netrénované oko je lehce zamění.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Montsegur

asar | 29.07.2016

Do určitej miery máš pravdu. Ale žeby to bolo až tak personlizované a v tak neutrálnom pojme ako je Montsegur. No ale skúsil som to na 3 zariadeniach, výsledky sú trochu iné, ale stále žiadna zámena. Mimochodom pri väčšine hľadaní sa na začiatku objaví Wikipédia.

Ale v poriadku. Tak uveď nejaké linky z tvojho personalizovaného vyhľadávania.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Montsegur

Hox | 29.07.2016

Už to nevidím, takže buďto se to změnilo nebo jsem taky spletl Montségur s tím druhým.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Montsegur

asar | 29.07.2016

Hox, ty beťárisko. Ty ma chceš ošáliť. Priznaj sa ;-)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Montsegur

Hox | 29.07.2016

ps.: jestli se chceš přesvědčit se, že minulost byla jiná, než dnes máme za dané, stačí pozorným okem prostudovat dílo Piranesiho: https://yadi.sk/d/Tldwe7YJUjsN8

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Montsegur

asar | 29.07.2016

Dík, pozriem si to, ale pochop, spochybnili ste písomné dokumenty, že sú alebo môžu byť sfalšované. Teraz mi dávaš k preštudovaniu písomný dokument. Akú mám istotu, že nebol aj ten sfalšovaný? Čo ak bol Piranesi nepriateľ cirkvi alebo kresťanstva?

Koniec vekov je tu. Vitajte v novom veku nejednoznačnosti a neistoty.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Montsegur

Hox | 29.07.2016

Jedná se o vizuál, nikoliv písemné dokumenty.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Montsegur

asar | 29.07.2016

Či už je v tom písmo, obrázky alebo oboje furt je to dokument, ktorý sa dá umelo vytvoriť, aby niečo dokazoval.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Montsegur

Hox | 29.07.2016

V tomhle případě jen čistě teoreticky, v praxi asi stejně úspěšně, jako padělat dílo Mozarta.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Montsegur

Sergio | 29.07.2016

p Asar s Hoxom si momentalne na tuto temu nepokecata a nenajdete spolocnu "rec" pretoze Hoxteraz chce pocut a vidiet hmatatelne fakty (zapojil rozum) zatial co vy mate tzv. blby pocit z celej tejto prace , t,j, intuicia vam hovori , ze nieco nie je v uplnom poriadku ..... v tomto smere sa pridavam na Vasu stranu , ak citam tzv. medzi riadkami tato praca sa vymyka z bezneho podania VP ZSSR ... napr. je velmi "lopatisticka" ....pricom netvrdim ze fakty al. zavery v nej su nepravdive , ale tiez mi tu nieco "nehraje"
Prajem pekny den ....

Re: Re: Re: Re: Re: Montsegur

Hox | 28.07.2016

Mimochodem, pokud si najdete montségur, je téměř k nerozeznání po všech stránkách.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Montsegur

asar | 28.07.2016

Je trochu podobný pôdorysom, ale že niečo nesedí som si všimol okamžite. Montsegur nemá okrúhle bašty, ani cimburie. Kopec, na ktorom stojí je úplne iný.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Montsegur

Hox | 28.07.2016

Co nesedí?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Montsegur

asar | 29.07.2016

Čo, čo nesedí? Ako to mám ešte jasnejšie napísať?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Montsegur

Hox | 29.07.2016

viz otázka o jedno níže.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Montsegur

Hox | 29.07.2016

Co by se změnilo, kdyby v té práci byla fotka montséguru, nebo by tam byl správný popisek u existující fotky?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Montsegur

asar | 29.07.2016

Máš pravdu v tom, že by sa v podstate nezmenilo nič. To, že vojna s katarmi prebiehala až v 17. storočí, pretože Montsegur má údajne hrubé steny je blbosť tak či tak.

Aj jeden aj druhý hrad je vzhľadom na to, že by mal byť dobýjaný delostrelectvom v 17. storočí prakticky neporušený.

Či by tam bol jeden alebo druhý hrad, existuje veľa spôsobov, ako dobyť hrad aj bez delostrelectva, ktoré som aj uviedol.

S príchodom delostrelectva sa začali od 16. storočia používať úplne iné typy pevností. Boli to bastiony - hviezdicovité pevnosti. Obidva hrady sú typické stredoveké hrady.

Zámena fotky nie je nepodstatný fakt, korým by som ja odvádzal pozornosť od niečoho iného. Dokazuje, že autor pri Montseguri nikdy nebol, tým pádom nemôže s istotou vedieť, aké má múry a ďalej to spochybňuje jeho odbornosť minimálne vo veci katarov. Práve zámena fotky ma na to všetko upozornila.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Montsegur

Hox | 29.07.2016

Není to tak jednoznačné jak píšeš, víme že písemností ariánství/katarů atd. byla hlaholice a existují například lingvistické mapy ze 17-18. století, kde jsou v jednotlivých oblastech namísto názvů států ukázky písem, jakými se tam píše, spolu s latinským názvem. Na jedné takové zobrazující Evropu 17. století je na dost velké části jižní Evropy napsáno "hlaholice", což by odpovídalo existenci katarů v té době.
Obecně chronologie před 15-16. stoletím je velmi nevěrohodná, jedná se o konsenzus z pera Scaligera, který byl v 16-17. století považován za extravagantní teorii či bláznovství, aby se k začátku 20. století proměnil na dogma, o kterém se nediskutuje.

Autor u montseguru být nemusel, tloušťku zdí si lze zkontrolovat z množství fotek... opakuji, záměna fotky na argumentaci nic nemění, když jsou ty hrady navíc skoro stejné.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Montsegur

asar | 29.07.2016

Ja o tom neviem nič, že katari používali hlaholiku. Síce môže na tom niečo byť, ak existuje spojitosť katarov s bogomilmi. Nechal som si preto vyhľadať nejaké ich písomnosti - napr. Lyon ritual a tam nie je hlaholika. Jáj, prepáčte, je to sfalšované. Ale lingvistické mapy nie sú sfalšované. Sme v patovej situácii. Ja ti nemôžem nič ukázať, lebo povieš, že je to sfalšované, ani ty mne nemôžeš nič ukázať, lebo ja ti poviem, že je to sfalšované.

Pozeral som kopec fotiek Montseguru, ale okrem tej krátkej prednej steny sa mi zdajú múry dosť tenké. O tom druhom hrade ani nevravím.

Zámena fotiek nič nemení na argumentácii. Máš pravdu. Hrady dobývané v 17. storočí delostreľbou bez jedinej stopy po ostreľovaní. Je to úplne jedno.

Sorry, ale začína mi to už byť smiešne ako sa snažíš obhájiť neobhájiteľné. Ako sa to volá tá práca? Ako sa robia texty svätými? Výstižné. Asi som urobil kacírsku vec. Spochybnil som časť svätého textu.

Vidím, že niektorí operujú perfektne s pojmami a citujú celé vety z DVTR, ale vnútorne mnoho vecí nechápu.

Avšak získajúc (osvojac si) pojmový a terminologický aparát nejakej teórie riadenia, netreba strácať to, čo je vlastné mačiatkam pod vedením mamy-mačky – predstavu seba samého v konkrétnych situáciách riadenia. V opačnom prípade „riaditeľ“ – mechanický dogmatik preplnený terminológiou danej teórie, formálno-logicky ňou správne operujúci, nemôže takto (bez vlastnej predstavivosti) vstúpiť do praktického riadenia konkrétnych procesov. Bude na smiech uprostred teoreticky negramotných „riaditeľov“ – praktikov, vnímajúcich život a predstavujúcich si seba v situáciách riadenia okolností.

Mám tu cviko. Vo filme Matrix, neviem, aká to už bola časť, asi trojka bol Neo uväznený na stanici metra. Nebol vôbec pripojený káblom k matrixu, ale jeho mozgový sken ukazoval rovnakú aktivitu, ako u ľudí pripojených k matrixu. Čo to znamená?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Montsegur

Hox | 29.07.2016

Nic neobhajuju, k argumentaci jako takové jsem se nikde nevyjadřoval ani slovem, to mi připisuješ imaginární činnost, poukazoval jsem na jedinou věc, že argument se záměnou hradu na té argumentaci jako takové nic nemění, což je fakt. Zda je ta argumentace v pořádku nebo slabá, k tomu jsem se vůbec nevyjadřoval, z mého pohledu je tam
a) zbytečná
b) nepříliš průkazná
takže by bylo lépe, kdyby tam nebyla.

Co se týká práce jako celku, může vypadat neudržitelně, pokud neznáš spoustu různých střípků a faktů, které nezapadají do oficiální verze historie. Jako například, že do 15. století lidé považovali autory, které nyní datujeme do antického Říma, za své současníky, a věděli (lidé v 13-15. století) že žijí v Římské říši. To se dá lehce ukázat analýzou středověké písemné a literární tvorby. Dnešní historici o tom velmi dobře vědí, jen to nazývají "anachronizmy" a "vysvětlí" ti, jak to tehdejší lidé a kronikáři vlastně doopravdy mysleli a kde se spletli, když například popisovali delegaci francouzského krále do Říma, do senátu, kde se jejich věci věnoval Seneca. Krátce, dnešní historici zjevně "ví" lépe než doboví očití svědkové a pisatelé kronik, co ti vlastně viděli a zapisovali.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Montsegur

vidlak | 29.07.2016

Bol hrad restaurovany?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Montsegur

asar | 29.07.2016

Áno to ti verím, že by pre teba bolo lepšie, keby tam nebola. Nádherná dialektická debata, z ktorej si si niečo odniesol a obohatil sa. Len nabudúce mám byť ticho. Škoda ja som sa dozvedel dosť.

Aby sme teda uzavrali kauzu hrad. Nič sa vlastne nestalo. Autor nevie, o ktorom hrade píše, ale vie, že mal hrubé múry. Na základe toho musel byť hrad dobytý až v 17. storočí delostrelectvom, lebo inak sa hrad s hrubými múrmi dobyť nedá. Delostrelecké ostreľovanie napriek tomu na ňom nezanechalo žiadnu stopu. To však nevadí, lebo prácu napísal VP, a tak tam všetko musí byť pravda. Dokumenty, ktoré ukazujú ostatní sú sfalšované, ale tie, ktoré ukazuješ ty sú zaručene pravé.

Ok. Už vás nebudem trápiť. Čo som potreboval, som sa dozvedel. Teraz idem študovať tlsté knihy. Len vás prosím, nenazývajte nikoho ovcami. Viete efekt opičej pracky je sviňa.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Montsegur

Hox | 29.07.2016

Došly argumenty, přecházíme na osobní rovinu a napadání?

Ovcí jsem nikdy nikoho nenazval, aplikuješ kolektivní vinu?
Můžeš ukázat, kde jsem napsal cokoliv ve smyslu, zda ten hrad byl dobyt v 17. století děly?
Můžeš ukázat, kde se obecně jakkoliv vyjadřuju k této práci VP?
Můžeš ukázat, kde tvrdím cokoliv z toho, co mi připisuješ?
Nač ta reakce, proč mi připisuješ svoje výmysly, hm?
To je zločin, poukázat na nesmyslnost konkrétního argumentu?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Montsegur

asar | 29.07.2016

No, argumenty došli. Uviedol som ich už dosť. Vidím však, že ďalšia debata nemá zmysel, lebo sa už točíme dookola. Ty budeš zastávať svoje a ja svoje. Na cviko mi tiež nikto neodpovedal. Tak končím. Nemám chuť tráviť celé dni za počítačom a mám aj nejakú inú robotu.

To si fakt netvrdil, ale z tvojich príspevkov som to predpokladal. Možno som sa mýlil. Keďže to ukončujem, tak sa teraz vyjadri jasne. Zastávaš názor z práce, že vojna s katarmi prebehla až v 17. storočí, preto lebo bez delostrelectva nebolo možné dobyť ich hrady?

To s tými ovcami som neadresoval tebe, ale všeobecne, keďže končím, lebo to tu padá pomerne často. Nikto učený z neba nespadol a myslím, že také nálepkovanie neprospieva KSB.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Montsegur

Hox | 29.07.2016

Tak, já jsem i předtím byl toho názoru, že v 16-17. století proběhla v Evropě čistka od pravoslavných, ten hrad pro mě není argument.

1 | 2 | 3 >>

Přidat nový příspěvek