Dialektika a ateizmus: dve nezlučiteľné podstaty

Dialektika a ateizmus: dve nezlučiteľné podstaty

19.3.2017

 

Dokončený překlad knihy "Dialektika a ateizmus: dve nezlučiteľné podstaty", která byla přeložena v rámci komunitního financování.

 


 


VNÚTORNÝ PREDIKTOR ZSSR


 

Dialektika a ateizmus:
dve nezlučiteľné podstaty

___________________

O prirodzenom, no „zabudnutom“ spôsobe
chápania človekom Pravdy Života

(Spresnená verzia r. 2003)


 

Petrohrad, r. 2003


 

Dialektika a ateizmus - dve nezlučiteľné podstaty.doc (2,3 MB)
Dialektika a ateizmus - dve nezlučiteľné podstaty.epub (918,7 kB)
Dialektika a ateizmus - dve nezlučiteľné podstaty.mobi (1,1 MB)
Dialektika a ateizmus - dve nezlučiteľné podstaty.odt (525,7 kB)
Dialektika a ateizmus - dve nezlučiteľné podstaty.pdf (3,2 MB)

 

 

© Publikované materiály sú dedičstvom Ruskej kultúry, a preto nikto vo vzťahu k nim nedisponuje osobnými autorskými právami. V prípade ak si právnická alebo fyzická osoba prisvojí autorské práva na osnove zákonom stanoveného poriadku, stretne sa s odplatou za krádež vo forme nepríjemnej „mystiky“, prekračujúcej rámec jurisdikcie. Napriek tomu má každý záujemca plné právo, vychádzajúc z jemu vlastného chápania spoločenského prospechu, kopírovať a publikovať (aj na komerčné účely) tu prítomné materiály v plnom objeme alebo po častiach jemu dostupnými prostriedkami. Každý kto používa tieto materiály pri svojej činnosti, pri ich neúplnom citovaní alebo pri odkazoch na nich, prijíma na seba osobnú zodpovednosť, a v prípade vytvorenia zmyslového kontextu prekrúcajúceho zmysel týchto materiálov ako celku, má šancu stretnúť sa s „mystickou“, mimoprávnou mystikou.

 

 

OBSAH

Predslov

Časť I. (Pomocná)
Revízia a závery

1. Z histórie otázky

2. Antidialektickosť "dialektického" materializmu

Materské znamienko Biblickej doktríny

3. Kríza ruskej vedeckej filozofie v 19. storočí

4. Dialektickosť Života a úloha "vedeckej" filozofie v spoločnosti

5. Dialektickosť Života a subjektívna rozumnosť ľudí

6. Dialektická metóda v praxi

6.1. Proti filozofii "dialektického" materializmu a jej vlastníkom

6.2. Proti materialistickému ateizmu

Viera a rozum

6.3. Proti idealistickému ateizmu

Čo je to Božie dopustenie

Časť II. (Hlavná)
K pravdo-vernosti v Živote

7. «Subjektívna dialektika» ako prirodzená, no "zabudnutá" metóda objektívneho pochopenia Životnej Pravdy človekom

7.1. Základná otázka psychológie ako vedy

7.2. Životný algoritmus sformovania osobnosti

Rozlíšenie

Štruktúra psychiky osobnosti, dostupná všeobecnému chápaniu

Mravnosť v algoritmike psychiky

Normálny emočno-zmyslový režim psychickej činnosti

Objektívno-subjektívne prednastavenie počiatočných podmienok osobnostného rozvoja

Cirkulovanie informácie v kanáloch priamych a spätných väzieb v živote človeka

Odbočenie:
O inštinkte sebazáchovy,
stádovo-svorkovom správaní a Ľudskosti

7.3. «Subjektívna dialektika» ako metóda objektívneho poznania

Prekonanie obmedzení konečných jazykových systémov: teoréma Gödela a «subjektívna dialektika»

Mravná podmienenosť kritérií pravdivosti

Princípy organizovania sebakontroly v procese samoriadenia

Tandemový princíp činnosti

Tri druhy «mystiky» —očividné «mystérium» Života

Záver

 

Diskusní téma: Dialektika a ateizmus: dve nezlučiteľné podstaty

canada pharmacy online

Pharmacywoulk | 12.11.2020

canadian online pharmacy <a href="https://supermarketpharmacysummit.com/">canadian pharmacy</a> canada pharmacy http://supermarketpharmacysummit.com/ <a href="http://supermarketpharmacysummit.com/">see this page</a>

canada pharmacy online

Pharmacywoulk | 12.11.2020

canadian online pharmacy <a href="https://supermarketpharmacysummit.com/">canadian pharmacy</a> canada pharmacy http://supermarketpharmacysummit.com/ <a href="http://supermarketpharmacysummit.com/">see this page</a>

canada pharmacy online

Pharmacywoulk | 12.11.2020

canadian online pharmacy <a href="https://supermarketpharmacysummit.com/">canadian pharmacy</a> canada pharmacy http://supermarketpharmacysummit.com/ <a href="http://supermarketpharmacysummit.com/">see this page</a>

canada pharmacy online

Pharmacywoulk | 12.11.2020

canadian online pharmacy <a href="https://supermarketpharmacysummit.com/">canadian pharmacy</a> canada pharmacy http://supermarketpharmacysummit.com/ <a href="http://supermarketpharmacysummit.com/">see this page</a>

canadian online pharmacy

Pharmacywoulk | 12.11.2020

canadian pharmacy <a href="http://supermarketpharmacysummit.com/">canadian online pharmacy</a> canadian pharmacy http://supermarketpharmacysummit.com/ <a href="https://supermarketpharmacysummit.com/">the advantage</a>

canadian online pharmacy

Pharmacywoulk | 12.11.2020

canadian pharmacy &lt;a href=&quot;http://supermarketpharmacysummit.com/&quot;&gt;canadian online pharmacy&lt;/a&gt; canadian pharmacy http://supermarketpharmacysummit.com/ &lt;a href=&quot;https://supermarketpharmacysummit.com/&quot;&gt;the advantage&lt;/a&gt;

canadian online pharmacy

Pharmacywoulk | 12.11.2020

canadian pharmacy &lt;a href=&quot;http://supermarketpharmacysummit.com/&quot;&gt;canadian online pharmacy&lt;/a&gt; canadian pharmacy http://supermarketpharmacysummit.com/ &lt;a href=&quot;https://supermarketpharmacysummit.com/&quot;&gt;the advantage&lt;/a&gt;

Horsewhip repay corruption uncut's dependence you :)

AntonioLieli | 12.11.2020

Вы сделали там изрядно достойных замечаний. Я искал в Интернете
дополнительную информацию по этому вопросу и обнаружил, сколько большинство людей
согласятся с вашим мнением на этом &lt;a href=https://medikspb.com/&gt;купить справку&lt;/a&gt;.

Horsewhip repay corruption uncut's dependence you :)

AntonioLieli | 12.11.2020

Вы сделали там изрядно достойных замечаний. Я искал в Интернете
дополнительную информацию по этому вопросу и обнаружил, сколько большинство людей
согласятся с вашим мнением на этом &lt;a href=https://medikspb.com/&gt;купить справку&lt;/a&gt;.

Horsewhip repay corruption uncut's dependence you :)

AntonioLieli | 12.11.2020

Вы сделали там изрядно достойных замечаний. Я искал в Интернете
дополнительную информацию по этому вопросу и обнаружил, сколько большинство людей
согласятся с вашим мнением на этом &lt;a href=https://medikspb.com/&gt;купить справку&lt;/a&gt;.

Thanks you :)

AntonioLieli | 12.11.2020

Вы сделали там несколько достойных замечаний. Я искал в Интернете
дополнительную информацию сообразно этому вопросу и обнаружил, сколько большинство людей
согласятся с вашим мнением для этом &lt;a href=https://medikspb.com/&gt;сайте&lt;/a&gt;.

Thanks you :)

AntonioLieli | 12.11.2020

Вы сделали там несколько достойных замечаний. Я искал в Интернете
дополнительную информацию сообразно этому вопросу и обнаружил, сколько большинство людей
согласятся с вашим мнением для этом &lt;a href=https://medikspb.com/&gt;сайте&lt;/a&gt;.

Thanks you :)

AntonioLieli | 12.11.2020

Вы сделали там несколько достойных замечаний. Я искал в Интернете
дополнительную информацию сообразно этому вопросу и обнаружил, сколько большинство людей
согласятся с вашим мнением для этом &lt;a href=https://medikspb.com/&gt;сайте&lt;/a&gt;.

Thanks you :)

AntonioLieli | 12.11.2020

Вы сделали там несколько достойных замечаний. Я искал в Интернете
дополнительную информацию сообразно этому вопросу и обнаружил, сколько большинство людей
согласятся с вашим мнением для этом &lt;a href=https://medikspb.com/&gt;сайте&lt;/a&gt;.

Thx :)

AntonioLieli | 11.11.2020

Вы сделали там изрядно достойных замечаний. Я искал в Интернете
дополнительную информацию по этому вопросу и обнаружил, что большинство людей
согласятся с вашим мнением на этом &lt;a href=https://medikspb.com/&gt;сайте&lt;/a&gt;.

Thx :)

AntonioLieli | 11.11.2020

Вы сделали там изрядно достойных замечаний. Я искал в Интернете
дополнительную информацию по этому вопросу и обнаружил, что большинство людей
согласятся с вашим мнением на этом &lt;a href=https://medikspb.com/&gt;сайте&lt;/a&gt;.

Thx :)

AntonioLieli | 11.11.2020

Вы сделали там изрядно достойных замечаний. Я искал в Интернете
дополнительную информацию по этому вопросу и обнаружил, что большинство людей
согласятся с вашим мнением на этом &lt;a href=https://medikspb.com/&gt;сайте&lt;/a&gt;.

Convey you :)

Georgejoins | 11.11.2020

Вы сделали там скольконибудь достойных замечаний. Я искал в Интернете
дополнительную информацию сообразно этому вопросу и обнаружил, который большинство людей
согласятся с вашим мнением на этом &lt;a href=https://medikspb.com/&gt;сайте&lt;/a&gt;.

Convey you :)

Georgejoins | 11.11.2020

Вы сделали там скольконибудь достойных замечаний. Я искал в Интернете
дополнительную информацию сообразно этому вопросу и обнаружил, который большинство людей
согласятся с вашим мнением на этом &lt;a href=https://medikspb.com/&gt;сайте&lt;/a&gt;.

Convey you :)

Georgejoins | 11.11.2020

Вы сделали там скольконибудь достойных замечаний. Я искал в Интернете
дополнительную информацию сообразно этому вопросу и обнаружил, который большинство людей
согласятся с вашим мнением на этом &lt;a href=https://medikspb.com/&gt;сайте&lt;/a&gt;.

Tariff you :)

Georgejoins | 10.11.2020

Вы сделали там скольконибудь достойных замечаний. Я искал в Интернете
дополнительную информацию сообразно этому вопросу и обнаружил, который большинство людей
согласятся с вашим мнением на этом &lt;a href=https://medikspb.com/&gt;сайте&lt;/a&gt;.

Tariff you :)

Georgejoins | 10.11.2020

Вы сделали там скольконибудь достойных замечаний. Я искал в Интернете
дополнительную информацию сообразно этому вопросу и обнаружил, который большинство людей
согласятся с вашим мнением на этом &lt;a href=https://medikspb.com/&gt;сайте&lt;/a&gt;.

Tariff you :)

Georgejoins | 10.11.2020

Вы сделали там скольконибудь достойных замечаний. Я искал в Интернете
дополнительную информацию сообразно этому вопросу и обнаружил, который большинство людей
согласятся с вашим мнением на этом &lt;a href=https://medikspb.com/&gt;сайте&lt;/a&gt;.

Thanks you :)

Georgejoins | 10.11.2020

Вы сделали там скольконибудь достойных замечаний. Я искал в Интернете
дополнительную информацию сообразно этому вопросу и обнаружил, что большинство людей
согласятся с вашим мнением на этом <a href=https://medikspb.com/>сайте</a>.

Thanks you :)

Georgejoins | 10.11.2020

Вы сделали там скольконибудь достойных замечаний. Я искал в Интернете
дополнительную информацию сообразно этому вопросу и обнаружил, что большинство людей
согласятся с вашим мнением на этом &lt;a href=https://medikspb.com/&gt;сайте&lt;/a&gt;.

Thanks you :)

Georgejoins | 10.11.2020

Вы сделали там скольконибудь достойных замечаний. Я искал в Интернете
дополнительную информацию сообразно этому вопросу и обнаружил, что большинство людей
согласятся с вашим мнением на этом &lt;a href=https://medikspb.com/&gt;сайте&lt;/a&gt;.

Thx :)

Georgejoins | 09.11.2020

Вы сделали там изрядно достойных замечаний. Я искал в Интернете
дополнительную информацию по этому вопросу и обнаружил, что большинство людей
согласятся с вашим мнением для этом &lt;a href=https://medikspb.com/&gt;сайте&lt;/a&gt;.

Thx :)

Georgejoins | 09.11.2020

Вы сделали там изрядно достойных замечаний. Я искал в Интернете
дополнительную информацию по этому вопросу и обнаружил, что большинство людей
согласятся с вашим мнением для этом &lt;a href=https://medikspb.com/&gt;сайте&lt;/a&gt;.

Thx :)

ScottBex | 09.11.2020

Вы сделали там несколько достойных замечаний. Я искал в Интернете
дополнительную информацию по этому вопросу и обнаружил, который большинство людей
согласятся с вашим мнением на этом &lt;a href=https://medikspb.com/&gt;сайте&lt;/a&gt;.

Thx :)

ScottBex | 09.11.2020

Вы сделали там несколько достойных замечаний. Я искал в Интернете
дополнительную информацию по этому вопросу и обнаружил, который большинство людей
согласятся с вашим мнением на этом &lt;a href=https://medikspb.com/&gt;сайте&lt;/a&gt;.

maine made cbd oil

Donwoulk | 08.11.2020

cbd oil kills cancer &lt;a href=&quot;https://blurpalicious.com/&quot;&gt;cbd oil for pets reviews venicekush&lt;/a&gt; cbd oil and cream without thc https://cdboilstore.com/

maine made cbd oil

Donwoulk | 08.11.2020

cbd oil kills cancer &lt;a href=&quot;https://blurpalicious.com/&quot;&gt;cbd oil for pets reviews venicekush&lt;/a&gt; cbd oil and cream without thc https://cdboilstore.com/

maine made cbd oil

Donwoulk | 08.11.2020

cbd oil kills cancer &lt;a href=&quot;https://blurpalicious.com/&quot;&gt;cbd oil for pets reviews venicekush&lt;/a&gt; cbd oil and cream without thc https://cdboilstore.com/

cbd oil 91307

Donwoulk | 08.11.2020

is cbd oil legal in misouri &lt;a href=&quot;https://todohemp.com/&quot;&gt;cbd oil terpenes&lt;/a&gt; cbd oil and schizophrenia https://cannabisoil2018.com/

cbd oil 91307

Donwoulk | 08.11.2020

is cbd oil legal in misouri &lt;a href=&quot;https://todohemp.com/&quot;&gt;cbd oil terpenes&lt;/a&gt; cbd oil and schizophrenia https://cannabisoil2018.com/

cbd oil 91307

Donwoulk | 08.11.2020

is cbd oil legal in misouri &lt;a href=&quot;https://todohemp.com/&quot;&gt;cbd oil terpenes&lt;/a&gt; cbd oil and schizophrenia https://cannabisoil2018.com/

cbd oil 91307

Donwoulk | 08.11.2020

is cbd oil legal in misouri &lt;a href=&quot;https://todohemp.com/&quot;&gt;cbd oil terpenes&lt;/a&gt; cbd oil and schizophrenia https://cannabisoil2018.com/

cbd oil to stop smoking

Alicewoulk | 08.11.2020

cbd oil military <a href="https://cannabisoil2018.com/">is hemp oil known as cbd?</a> where cbd oil legal https://todohemp.com/

cbd oil to stop smoking

Alicewoulk | 08.11.2020

cbd oil military &lt;a href=&quot;https://cannabisoil2018.com/&quot;&gt;is hemp oil known as cbd?&lt;/a&gt; where cbd oil legal https://todohemp.com/

cbd oil to stop smoking

Alicewoulk | 08.11.2020

cbd oil military &lt;a href=&quot;https://cannabisoil2018.com/&quot;&gt;is hemp oil known as cbd?&lt;/a&gt; where cbd oil legal https://todohemp.com/

does cbd oil help with sleep

Alicewoulk | 08.11.2020

avidekel cbd oil &lt;a href=&quot;https://cannabidioloilbenefits.com/&quot;&gt;cbd oil in food&lt;/a&gt; cbd oil dog arthritis https://cdboilstore.com/

does cbd oil help with sleep

Alicewoulk | 08.11.2020

avidekel cbd oil &lt;a href=&quot;https://cannabidioloilbenefits.com/&quot;&gt;cbd oil in food&lt;/a&gt; cbd oil dog arthritis https://cdboilstore.com/

can't get a full night's sleep with cbd oil

Donwoulk | 08.11.2020

is cbd oil dangerous &lt;a href=&quot;https://cannabisoil2018.com/&quot;&gt;young living cbd oil 2019 cost&lt;/a&gt; cbd oil for herniated disc https://todohemp.com/

can't get a full night's sleep with cbd oil

Donwoulk | 08.11.2020

is cbd oil dangerous &lt;a href=&quot;https://cannabisoil2018.com/&quot;&gt;young living cbd oil 2019 cost&lt;/a&gt; cbd oil for herniated disc https://todohemp.com/

can't get a full night's sleep with cbd oil

Donwoulk | 08.11.2020

is cbd oil dangerous &lt;a href=&quot;https://cannabisoil2018.com/&quot;&gt;young living cbd oil 2019 cost&lt;/a&gt; cbd oil for herniated disc https://todohemp.com/

top rated cbd oil

Alicewoulk | 08.11.2020

cbd oil and heartburn &lt;a href=&quot;https://blurpalicious.com/&quot;&gt;bill gates cbd oil&lt;/a&gt; how do you tell cbd from marijuana oil https://cdboilstore.com/

top rated cbd oil

Alicewoulk | 08.11.2020

cbd oil and heartburn &lt;a href=&quot;https://blurpalicious.com/&quot;&gt;bill gates cbd oil&lt;/a&gt; how do you tell cbd from marijuana oil https://cdboilstore.com/

top rated cbd oil

Alicewoulk | 08.11.2020

cbd oil and heartburn &lt;a href=&quot;https://blurpalicious.com/&quot;&gt;bill gates cbd oil&lt;/a&gt; how do you tell cbd from marijuana oil https://cdboilstore.com/

top rated cbd oil

Alicewoulk | 08.11.2020

cbd oil and heartburn &lt;a href=&quot;https://blurpalicious.com/&quot;&gt;bill gates cbd oil&lt;/a&gt; how do you tell cbd from marijuana oil https://cdboilstore.com/

сайт

TerryRossy | 02.11.2020

&lt;a href=http://sitemite.com&gt;http://sitemite.com&lt;/a&gt;

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Přidat nový příspěvek