Dialektika a ateizmus: dve nezlučiteľné podstaty

Dialektika a ateizmus: dve nezlučiteľné podstaty

19.3.2017

 

Dokončený překlad knihy "Dialektika a ateizmus: dve nezlučiteľné podstaty", která byla přeložena v rámci komunitního financování.

 


 


VNÚTORNÝ PREDIKTOR ZSSR


 

Dialektika a ateizmus:
dve nezlučiteľné podstaty

___________________

O prirodzenom, no „zabudnutom“ spôsobe
chápania človekom Pravdy Života

(Spresnená verzia r. 2003)


 

Petrohrad, r. 2003


 

Dialektika a ateizmus - dve nezlučiteľné podstaty.doc (2,3 MB)
Dialektika a ateizmus - dve nezlučiteľné podstaty.epub (918,7 kB)
Dialektika a ateizmus - dve nezlučiteľné podstaty.mobi (1,1 MB)
Dialektika a ateizmus - dve nezlučiteľné podstaty.odt (525,7 kB)
Dialektika a ateizmus - dve nezlučiteľné podstaty.pdf (3,2 MB)

 

 

© Publikované materiály sú dedičstvom Ruskej kultúry, a preto nikto vo vzťahu k nim nedisponuje osobnými autorskými právami. V prípade ak si právnická alebo fyzická osoba prisvojí autorské práva na osnove zákonom stanoveného poriadku, stretne sa s odplatou za krádež vo forme nepríjemnej „mystiky“, prekračujúcej rámec jurisdikcie. Napriek tomu má každý záujemca plné právo, vychádzajúc z jemu vlastného chápania spoločenského prospechu, kopírovať a publikovať (aj na komerčné účely) tu prítomné materiály v plnom objeme alebo po častiach jemu dostupnými prostriedkami. Každý kto používa tieto materiály pri svojej činnosti, pri ich neúplnom citovaní alebo pri odkazoch na nich, prijíma na seba osobnú zodpovednosť, a v prípade vytvorenia zmyslového kontextu prekrúcajúceho zmysel týchto materiálov ako celku, má šancu stretnúť sa s „mystickou“, mimoprávnou mystikou.

 

 

OBSAH

Predslov

Časť I. (Pomocná)
Revízia a závery

1. Z histórie otázky

2. Antidialektickosť "dialektického" materializmu

Materské znamienko Biblickej doktríny

3. Kríza ruskej vedeckej filozofie v 19. storočí

4. Dialektickosť Života a úloha "vedeckej" filozofie v spoločnosti

5. Dialektickosť Života a subjektívna rozumnosť ľudí

6. Dialektická metóda v praxi

6.1. Proti filozofii "dialektického" materializmu a jej vlastníkom

6.2. Proti materialistickému ateizmu

Viera a rozum

6.3. Proti idealistickému ateizmu

Čo je to Božie dopustenie

Časť II. (Hlavná)
K pravdo-vernosti v Živote

7. «Subjektívna dialektika» ako prirodzená, no "zabudnutá" metóda objektívneho pochopenia Životnej Pravdy človekom

7.1. Základná otázka psychológie ako vedy

7.2. Životný algoritmus sformovania osobnosti

Rozlíšenie

Štruktúra psychiky osobnosti, dostupná všeobecnému chápaniu

Mravnosť v algoritmike psychiky

Normálny emočno-zmyslový režim psychickej činnosti

Objektívno-subjektívne prednastavenie počiatočných podmienok osobnostného rozvoja

Cirkulovanie informácie v kanáloch priamych a spätných väzieb v živote človeka

Odbočenie:
O inštinkte sebazáchovy,
stádovo-svorkovom správaní a Ľudskosti

7.3. «Subjektívna dialektika» ako metóda objektívneho poznania

Prekonanie obmedzení konečných jazykových systémov: teoréma Gödela a «subjektívna dialektika»

Mravná podmienenosť kritérií pravdivosti

Princípy organizovania sebakontroly v procese samoriadenia

Tandemový princíp činnosti

Tri druhy «mystiky» —očividné «mystérium» Života

Záver

 

Diskusní téma: Dialektika a ateizmus: dve nezlučiteľné podstaty

can cbd oil help macular degeneration

CAwoulk | 17.12.2020

cbd oil leafly <a href="http://cannabisoil24.com/">where to buy cbd oil in georgia</a> young living cbd oil https://cannabisoil24.com/

can cbd oil help macular degeneration

CAwoulk | 17.12.2020

cbd oil leafly <a href="http://cannabisoil24.com/">where to buy cbd oil in georgia</a> young living cbd oil https://cannabisoil24.com/

am i addicted to cbd oil

CAwoulk | 17.12.2020

cbd oil recommended dosage for parkinson's <a href="https://cannabisoil24.com/">will cbd oil help dogs joont pain</a> does cbd oil cure cancer http://cannabisoil24.com/

what to do when viagra doesnt work

CAwoulk | 16.12.2020

sildenafil 20 mg vs viagra <a href="https://jud10.org/">viagra timing</a> get viagra online http://jud10.org/

viagra natural alternative

CAwoulk | 16.12.2020

what is a natural viagra <a href="https://jud10.org/">amlodipine viagra</a> how long does it take for viagra to dissolve https://jud10.org/

extenze vs viagra

CAwoulk | 16.12.2020

viagra mail order <a href="http://jud10.org/">how old do you have to be to take viagra</a> viagra over the counter united states http://jud10.org/

extenze vs viagra

CAwoulk | 16.12.2020

viagra mail order &lt;a href=&quot;http://jud10.org/&quot;&gt;how old do you have to be to take viagra&lt;/a&gt; viagra over the counter united states http://jud10.org/

how long between 100mg dose of viagra

CAwoulk | 16.12.2020

can using viagra make you impotent &lt;a href=&quot;https://judshop.com/&quot;&gt;best price on viagra 100mg&lt;/a&gt; information about viagra https://judshop.com/

how long between 100mg dose of viagra

CAwoulk | 16.12.2020

can using viagra make you impotent &lt;a href=&quot;https://judshop.com/&quot;&gt;best price on viagra 100mg&lt;/a&gt; information about viagra https://judshop.com/

king's viagra

CAwoulk | 15.12.2020

does tricare prime cover viagra? &lt;a href=&quot;http://judshop.com/&quot;&gt;viagra water&lt;/a&gt; tax dollars pay for viagra https://judshop.com/

top canadian pharmacies

CAwoulk | 15.12.2020

legitimate canadian pharmacies &lt;a href=&quot;http://supermarketpharmacysummit.com/&quot;&gt;canadian pharmacies shipping&lt;/a&gt; canadian pharmacies online cheap https://supermarketpharmacysummit.com/

top canadian pharmacies

CAwoulk | 15.12.2020

legitimate canadian pharmacies &lt;a href=&quot;http://supermarketpharmacysummit.com/&quot;&gt;canadian pharmacies shipping&lt;/a&gt; canadian pharmacies online cheap https://supermarketpharmacysummit.com/

top canadian pharmacies

CAwoulk | 15.12.2020

legitimate canadian pharmacies &lt;a href=&quot;http://supermarketpharmacysummit.com/&quot;&gt;canadian pharmacies shipping&lt;/a&gt; canadian pharmacies online cheap https://supermarketpharmacysummit.com/

top canadian pharmacies

CAwoulk | 15.12.2020

legitimate canadian pharmacies &lt;a href=&quot;http://supermarketpharmacysummit.com/&quot;&gt;canadian pharmacies shipping&lt;/a&gt; canadian pharmacies online cheap https://supermarketpharmacysummit.com/

canadian pharmacy no rx required

CAwoulk | 15.12.2020

list of approved canadian pharmacies &lt;a href=&quot;https://supermarketpharmacysummit.com&quot;&gt;canada rx pharmacy&lt;/a&gt; canadian pharmacies online cheap https://supermarketpharmacysummit.com/

canadian pharmacy no rx required

CAwoulk | 15.12.2020

list of approved canadian pharmacies &lt;a href=&quot;https://supermarketpharmacysummit.com&quot;&gt;canada rx pharmacy&lt;/a&gt; canadian pharmacies online cheap https://supermarketpharmacysummit.com/

canadian pharmacy no rx required

CAwoulk | 15.12.2020

list of approved canadian pharmacies &lt;a href=&quot;https://supermarketpharmacysummit.com&quot;&gt;canada rx pharmacy&lt;/a&gt; canadian pharmacies online cheap https://supermarketpharmacysummit.com/

canadian pharmacy no rx required

CAwoulk | 15.12.2020

list of approved canadian pharmacies &lt;a href=&quot;https://supermarketpharmacysummit.com&quot;&gt;canada rx pharmacy&lt;/a&gt; canadian pharmacies online cheap https://supermarketpharmacysummit.com/

canada pharmacy online

Pharmacywoulk | 12.11.2020

canadian online pharmacy &lt;a href=&quot;https://supermarketpharmacysummit.com/&quot;&gt;canadian pharmacy&lt;/a&gt; canada pharmacy http://supermarketpharmacysummit.com/ &lt;a href=&quot;http://supermarketpharmacysummit.com/&quot;&gt;see this page&lt;/a&gt;

canada pharmacy online

Pharmacywoulk | 12.11.2020

canadian online pharmacy &lt;a href=&quot;https://supermarketpharmacysummit.com/&quot;&gt;canadian pharmacy&lt;/a&gt; canada pharmacy http://supermarketpharmacysummit.com/ &lt;a href=&quot;http://supermarketpharmacysummit.com/&quot;&gt;see this page&lt;/a&gt;

canada pharmacy online

Pharmacywoulk | 12.11.2020

canadian online pharmacy &lt;a href=&quot;https://supermarketpharmacysummit.com/&quot;&gt;canadian pharmacy&lt;/a&gt; canada pharmacy http://supermarketpharmacysummit.com/ &lt;a href=&quot;http://supermarketpharmacysummit.com/&quot;&gt;see this page&lt;/a&gt;

canada pharmacy online

Pharmacywoulk | 12.11.2020

canadian online pharmacy &lt;a href=&quot;https://supermarketpharmacysummit.com/&quot;&gt;canadian pharmacy&lt;/a&gt; canada pharmacy http://supermarketpharmacysummit.com/ &lt;a href=&quot;http://supermarketpharmacysummit.com/&quot;&gt;see this page&lt;/a&gt;

canadian online pharmacy

Pharmacywoulk | 12.11.2020

canadian pharmacy <a href="http://supermarketpharmacysummit.com/">canadian online pharmacy</a> canadian pharmacy http://supermarketpharmacysummit.com/ <a href="https://supermarketpharmacysummit.com/">the advantage</a>

canadian online pharmacy

Pharmacywoulk | 12.11.2020

canadian pharmacy &lt;a href=&quot;http://supermarketpharmacysummit.com/&quot;&gt;canadian online pharmacy&lt;/a&gt; canadian pharmacy http://supermarketpharmacysummit.com/ &lt;a href=&quot;https://supermarketpharmacysummit.com/&quot;&gt;the advantage&lt;/a&gt;

canadian online pharmacy

Pharmacywoulk | 12.11.2020

canadian pharmacy &lt;a href=&quot;http://supermarketpharmacysummit.com/&quot;&gt;canadian online pharmacy&lt;/a&gt; canadian pharmacy http://supermarketpharmacysummit.com/ &lt;a href=&quot;https://supermarketpharmacysummit.com/&quot;&gt;the advantage&lt;/a&gt;

Horsewhip repay corruption uncut's dependence you :)

AntonioLieli | 12.11.2020

Вы сделали там изрядно достойных замечаний. Я искал в Интернете
дополнительную информацию по этому вопросу и обнаружил, сколько большинство людей
согласятся с вашим мнением на этом &lt;a href=https://medikspb.com/&gt;купить справку&lt;/a&gt;.

Horsewhip repay corruption uncut's dependence you :)

AntonioLieli | 12.11.2020

Вы сделали там изрядно достойных замечаний. Я искал в Интернете
дополнительную информацию по этому вопросу и обнаружил, сколько большинство людей
согласятся с вашим мнением на этом &lt;a href=https://medikspb.com/&gt;купить справку&lt;/a&gt;.

Horsewhip repay corruption uncut's dependence you :)

AntonioLieli | 12.11.2020

Вы сделали там изрядно достойных замечаний. Я искал в Интернете
дополнительную информацию по этому вопросу и обнаружил, сколько большинство людей
согласятся с вашим мнением на этом &lt;a href=https://medikspb.com/&gt;купить справку&lt;/a&gt;.

Thanks you :)

AntonioLieli | 12.11.2020

Вы сделали там несколько достойных замечаний. Я искал в Интернете
дополнительную информацию сообразно этому вопросу и обнаружил, сколько большинство людей
согласятся с вашим мнением для этом &lt;a href=https://medikspb.com/&gt;сайте&lt;/a&gt;.

Thanks you :)

AntonioLieli | 12.11.2020

Вы сделали там несколько достойных замечаний. Я искал в Интернете
дополнительную информацию сообразно этому вопросу и обнаружил, сколько большинство людей
согласятся с вашим мнением для этом &lt;a href=https://medikspb.com/&gt;сайте&lt;/a&gt;.

Thanks you :)

AntonioLieli | 12.11.2020

Вы сделали там несколько достойных замечаний. Я искал в Интернете
дополнительную информацию сообразно этому вопросу и обнаружил, сколько большинство людей
согласятся с вашим мнением для этом &lt;a href=https://medikspb.com/&gt;сайте&lt;/a&gt;.

Thanks you :)

AntonioLieli | 12.11.2020

Вы сделали там несколько достойных замечаний. Я искал в Интернете
дополнительную информацию сообразно этому вопросу и обнаружил, сколько большинство людей
согласятся с вашим мнением для этом &lt;a href=https://medikspb.com/&gt;сайте&lt;/a&gt;.

Thx :)

AntonioLieli | 11.11.2020

Вы сделали там изрядно достойных замечаний. Я искал в Интернете
дополнительную информацию по этому вопросу и обнаружил, что большинство людей
согласятся с вашим мнением на этом &lt;a href=https://medikspb.com/&gt;сайте&lt;/a&gt;.

Thx :)

AntonioLieli | 11.11.2020

Вы сделали там изрядно достойных замечаний. Я искал в Интернете
дополнительную информацию по этому вопросу и обнаружил, что большинство людей
согласятся с вашим мнением на этом &lt;a href=https://medikspb.com/&gt;сайте&lt;/a&gt;.

Thx :)

AntonioLieli | 11.11.2020

Вы сделали там изрядно достойных замечаний. Я искал в Интернете
дополнительную информацию по этому вопросу и обнаружил, что большинство людей
согласятся с вашим мнением на этом &lt;a href=https://medikspb.com/&gt;сайте&lt;/a&gt;.

Convey you :)

Georgejoins | 11.11.2020

Вы сделали там скольконибудь достойных замечаний. Я искал в Интернете
дополнительную информацию сообразно этому вопросу и обнаружил, который большинство людей
согласятся с вашим мнением на этом &lt;a href=https://medikspb.com/&gt;сайте&lt;/a&gt;.

Convey you :)

Georgejoins | 11.11.2020

Вы сделали там скольконибудь достойных замечаний. Я искал в Интернете
дополнительную информацию сообразно этому вопросу и обнаружил, который большинство людей
согласятся с вашим мнением на этом &lt;a href=https://medikspb.com/&gt;сайте&lt;/a&gt;.

Convey you :)

Georgejoins | 11.11.2020

Вы сделали там скольконибудь достойных замечаний. Я искал в Интернете
дополнительную информацию сообразно этому вопросу и обнаружил, который большинство людей
согласятся с вашим мнением на этом &lt;a href=https://medikspb.com/&gt;сайте&lt;/a&gt;.

Tariff you :)

Georgejoins | 10.11.2020

Вы сделали там скольконибудь достойных замечаний. Я искал в Интернете
дополнительную информацию сообразно этому вопросу и обнаружил, который большинство людей
согласятся с вашим мнением на этом &lt;a href=https://medikspb.com/&gt;сайте&lt;/a&gt;.

Tariff you :)

Georgejoins | 10.11.2020

Вы сделали там скольконибудь достойных замечаний. Я искал в Интернете
дополнительную информацию сообразно этому вопросу и обнаружил, который большинство людей
согласятся с вашим мнением на этом &lt;a href=https://medikspb.com/&gt;сайте&lt;/a&gt;.

Tariff you :)

Georgejoins | 10.11.2020

Вы сделали там скольконибудь достойных замечаний. Я искал в Интернете
дополнительную информацию сообразно этому вопросу и обнаружил, который большинство людей
согласятся с вашим мнением на этом &lt;a href=https://medikspb.com/&gt;сайте&lt;/a&gt;.

Thanks you :)

Georgejoins | 10.11.2020

Вы сделали там скольконибудь достойных замечаний. Я искал в Интернете
дополнительную информацию сообразно этому вопросу и обнаружил, что большинство людей
согласятся с вашим мнением на этом <a href=https://medikspb.com/>сайте</a>.

Thanks you :)

Georgejoins | 10.11.2020

Вы сделали там скольконибудь достойных замечаний. Я искал в Интернете
дополнительную информацию сообразно этому вопросу и обнаружил, что большинство людей
согласятся с вашим мнением на этом &lt;a href=https://medikspb.com/&gt;сайте&lt;/a&gt;.

Thanks you :)

Georgejoins | 10.11.2020

Вы сделали там скольконибудь достойных замечаний. Я искал в Интернете
дополнительную информацию сообразно этому вопросу и обнаружил, что большинство людей
согласятся с вашим мнением на этом &lt;a href=https://medikspb.com/&gt;сайте&lt;/a&gt;.

Thx :)

Georgejoins | 09.11.2020

Вы сделали там изрядно достойных замечаний. Я искал в Интернете
дополнительную информацию по этому вопросу и обнаружил, что большинство людей
согласятся с вашим мнением для этом &lt;a href=https://medikspb.com/&gt;сайте&lt;/a&gt;.

Thx :)

Georgejoins | 09.11.2020

Вы сделали там изрядно достойных замечаний. Я искал в Интернете
дополнительную информацию по этому вопросу и обнаружил, что большинство людей
согласятся с вашим мнением для этом &lt;a href=https://medikspb.com/&gt;сайте&lt;/a&gt;.

Thx :)

ScottBex | 09.11.2020

Вы сделали там несколько достойных замечаний. Я искал в Интернете
дополнительную информацию по этому вопросу и обнаружил, который большинство людей
согласятся с вашим мнением на этом &lt;a href=https://medikspb.com/&gt;сайте&lt;/a&gt;.

Thx :)

ScottBex | 09.11.2020

Вы сделали там несколько достойных замечаний. Я искал в Интернете
дополнительную информацию по этому вопросу и обнаружил, который большинство людей
согласятся с вашим мнением на этом &lt;a href=https://medikspb.com/&gt;сайте&lt;/a&gt;.

maine made cbd oil

Donwoulk | 08.11.2020

cbd oil kills cancer &lt;a href=&quot;https://blurpalicious.com/&quot;&gt;cbd oil for pets reviews venicekush&lt;/a&gt; cbd oil and cream without thc https://cdboilstore.com/

maine made cbd oil

Donwoulk | 08.11.2020

cbd oil kills cancer &lt;a href=&quot;https://blurpalicious.com/&quot;&gt;cbd oil for pets reviews venicekush&lt;/a&gt; cbd oil and cream without thc https://cdboilstore.com/

<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>

Přidat nový příspěvek