Dialektika a ateizmus: dve nezlučiteľné podstaty

Dialektika a ateizmus: dve nezlučiteľné podstaty

19.3.2017

 

Dokončený překlad knihy "Dialektika a ateizmus: dve nezlučiteľné podstaty", která byla přeložena v rámci komunitního financování.

 


 


VNÚTORNÝ PREDIKTOR ZSSR


 

Dialektika a ateizmus:
dve nezlučiteľné podstaty

___________________

O prirodzenom, no „zabudnutom“ spôsobe
chápania človekom Pravdy Života

(Spresnená verzia r. 2003)


 

Petrohrad, r. 2003


 

Dialektika a ateizmus - dve nezlučiteľné podstaty.doc (2,3 MB)
Dialektika a ateizmus - dve nezlučiteľné podstaty.epub (918,7 kB)
Dialektika a ateizmus - dve nezlučiteľné podstaty.mobi (1,1 MB)
Dialektika a ateizmus - dve nezlučiteľné podstaty.odt (525,7 kB)
Dialektika a ateizmus - dve nezlučiteľné podstaty.pdf (3,2 MB)

 

 

© Publikované materiály sú dedičstvom Ruskej kultúry, a preto nikto vo vzťahu k nim nedisponuje osobnými autorskými právami. V prípade ak si právnická alebo fyzická osoba prisvojí autorské práva na osnove zákonom stanoveného poriadku, stretne sa s odplatou za krádež vo forme nepríjemnej „mystiky“, prekračujúcej rámec jurisdikcie. Napriek tomu má každý záujemca plné právo, vychádzajúc z jemu vlastného chápania spoločenského prospechu, kopírovať a publikovať (aj na komerčné účely) tu prítomné materiály v plnom objeme alebo po častiach jemu dostupnými prostriedkami. Každý kto používa tieto materiály pri svojej činnosti, pri ich neúplnom citovaní alebo pri odkazoch na nich, prijíma na seba osobnú zodpovednosť, a v prípade vytvorenia zmyslového kontextu prekrúcajúceho zmysel týchto materiálov ako celku, má šancu stretnúť sa s „mystickou“, mimoprávnou mystikou.

 

 

OBSAH

Predslov

Časť I. (Pomocná)
Revízia a závery

1. Z histórie otázky

2. Antidialektickosť "dialektického" materializmu

Materské znamienko Biblickej doktríny

3. Kríza ruskej vedeckej filozofie v 19. storočí

4. Dialektickosť Života a úloha "vedeckej" filozofie v spoločnosti

5. Dialektickosť Života a subjektívna rozumnosť ľudí

6. Dialektická metóda v praxi

6.1. Proti filozofii "dialektického" materializmu a jej vlastníkom

6.2. Proti materialistickému ateizmu

Viera a rozum

6.3. Proti idealistickému ateizmu

Čo je to Božie dopustenie

Časť II. (Hlavná)
K pravdo-vernosti v Živote

7. «Subjektívna dialektika» ako prirodzená, no "zabudnutá" metóda objektívneho pochopenia Životnej Pravdy človekom

7.1. Základná otázka psychológie ako vedy

7.2. Životný algoritmus sformovania osobnosti

Rozlíšenie

Štruktúra psychiky osobnosti, dostupná všeobecnému chápaniu

Mravnosť v algoritmike psychiky

Normálny emočno-zmyslový režim psychickej činnosti

Objektívno-subjektívne prednastavenie počiatočných podmienok osobnostného rozvoja

Cirkulovanie informácie v kanáloch priamych a spätných väzieb v živote človeka

Odbočenie:
O inštinkte sebazáchovy,
stádovo-svorkovom správaní a Ľudskosti

7.3. «Subjektívna dialektika» ako metóda objektívneho poznania

Prekonanie obmedzení konečných jazykových systémov: teoréma Gödela a «subjektívna dialektika»

Mravná podmienenosť kritérií pravdivosti

Princípy organizovania sebakontroly v procese samoriadenia

Tandemový princíp činnosti

Tri druhy «mystiky» —očividné «mystérium» Života

Záver

 

Diskusní téma: Dialektika a ateizmus: dve nezlučiteľné podstaty

informative post

CAwoulk | 03.01.2021

do you agree <a href="https://alpregn.ru/">i was reading this</a> why not try here http://conteleopardi.ru/

informative post

CAwoulk | 03.01.2021

do you agree <a href="https://alpregn.ru/">i was reading this</a> why not try here http://conteleopardi.ru/

published here

CAwoulk | 03.01.2021

click to investigate <a href="http://dotsspaces.ru/">More about the author</a> web link http://russ-tracker.ru/

published here

CAwoulk | 03.01.2021

click to investigate <a href="http://dotsspaces.ru/">More about the author</a> web link http://russ-tracker.ru/

image source

Pharmacywoulk | 03.01.2021

more <a href="http://zavidovo-market.ru/">Discover More</a> sneak a peek at this site http://malyshopping.ru/ <a href="http://moskow-krasota.ru/">us</a>

image source

Pharmacywoulk | 03.01.2021

more <a href="http://zavidovo-market.ru/">Discover More</a> sneak a peek at this site http://malyshopping.ru/ <a href="http://moskow-krasota.ru/">us</a>

image source

Pharmacywoulk | 03.01.2021

more <a href="http://zavidovo-market.ru/">Discover More</a> sneak a peek at this site http://malyshopping.ru/ <a href="http://moskow-krasota.ru/">us</a>

image source

Pharmacywoulk | 03.01.2021

more <a href="http://zavidovo-market.ru/">Discover More</a> sneak a peek at this site http://malyshopping.ru/ <a href="http://moskow-krasota.ru/">us</a>

take a look at the site here

Pharmacywoulk | 03.01.2021

find here <a href="http://detkivkletke.ru/">index</a> find out this here http://licey143-omsk.ru/ <a href="http://studiocaribe.ru/">conversational tone</a>

take a look at the site here

Pharmacywoulk | 03.01.2021

find here <a href="http://detkivkletke.ru/">index</a> find out this here http://licey143-omsk.ru/ <a href="http://studiocaribe.ru/">conversational tone</a>

take a look at the site here

Pharmacywoulk | 03.01.2021

find here <a href="http://detkivkletke.ru/">index</a> find out this here http://licey143-omsk.ru/ <a href="http://studiocaribe.ru/">conversational tone</a>

anchor

Pharmacywoulk | 02.01.2021

browse around here <a href="http://ink361.ru/">visit this web-site</a> Recommended Site http://peresmishnik.ru/ <a href="http://animevseserii.ru/">Read More Here</a>

additional resources

CAwoulk | 02.01.2021

understanding <a href="http://press-times.ru/">official statement</a> straight from the source http://x38x.ru/

additional resources

CAwoulk | 02.01.2021

understanding <a href="http://press-times.ru/">official statement</a> straight from the source http://x38x.ru/

look at this website

Pharmacywoulk | 02.01.2021

consultant <a href="http://a-ddc.ru/">page</a> have a peek here http://fastfood-express.ru/ <a href="http://tellog.ru/">you can try here</a>

look at this website

Pharmacywoulk | 02.01.2021

consultant &lt;a href=&quot;http://a-ddc.ru/&quot;&gt;page&lt;/a&gt; have a peek here http://fastfood-express.ru/ &lt;a href=&quot;http://tellog.ru/&quot;&gt;you can try here&lt;/a&gt;

look at here

CAwoulk | 02.01.2021

these details &lt;a href=&quot;http://building-galaxy.ru/&quot;&gt;source&lt;/a&gt; find this http://izmirhavalimani-otokiralama.org/

look at this website

Pharmacywoulk | 02.01.2021

consultant &lt;a href=&quot;http://a-ddc.ru/&quot;&gt;page&lt;/a&gt; have a peek here http://fastfood-express.ru/ &lt;a href=&quot;http://tellog.ru/&quot;&gt;you can try here&lt;/a&gt;

look at here

CAwoulk | 02.01.2021

these details &lt;a href=&quot;http://building-galaxy.ru/&quot;&gt;source&lt;/a&gt; find this http://izmirhavalimani-otokiralama.org/

my company

Pharmacywoulk | 02.01.2021

check <a href="http://tkeefuel.ru/">webpage</a> great site http://hitletit.ru/ <a href="http://neformals.ru/">visit their website</a>

my company

Pharmacywoulk | 02.01.2021

check &lt;a href=&quot;http://tkeefuel.ru/&quot;&gt;webpage&lt;/a&gt; great site http://hitletit.ru/ &lt;a href=&quot;http://neformals.ru/&quot;&gt;visit their website&lt;/a&gt;

my company

Pharmacywoulk | 02.01.2021

check &lt;a href=&quot;http://tkeefuel.ru/&quot;&gt;webpage&lt;/a&gt; great site http://hitletit.ru/ &lt;a href=&quot;http://neformals.ru/&quot;&gt;visit their website&lt;/a&gt;

official statement

CAwoulk | 02.01.2021

find more &lt;a href=&quot;http://uzuu.ru/&quot;&gt;try this web-site&lt;/a&gt; webpage http://marosengineering.ru/

this page

Pharmacywoulk | 02.01.2021

read the article &lt;a href=&quot;http://kolegaev.ru/&quot;&gt;try this web-site&lt;/a&gt; basics http://msvera.ru/ &lt;a href=&quot;http://bamburova.ru/&quot;&gt;see this site&lt;/a&gt;

this page

Pharmacywoulk | 02.01.2021

read the article &lt;a href=&quot;http://kolegaev.ru/&quot;&gt;try this web-site&lt;/a&gt; basics http://msvera.ru/ &lt;a href=&quot;http://bamburova.ru/&quot;&gt;see this site&lt;/a&gt;

this link

CAwoulk | 02.01.2021

get more information &lt;a href=&quot;http://licey43.ru/&quot;&gt;check it out&lt;/a&gt; Web Site http://kingserve.ru/

click for more

Pharmacywoulk | 02.01.2021

his explanation <a href="http://alexbeton.ru/">read moreA…</a> bonuses http://1lumen.ru/ <a href="http://espada-legend.ru/">try these guys out</a>

click for more

Pharmacywoulk | 02.01.2021

his explanation &lt;a href=&quot;http://alexbeton.ru/&quot;&gt;read moreA…&lt;/a&gt; bonuses http://1lumen.ru/ &lt;a href=&quot;http://espada-legend.ru/&quot;&gt;try these guys out&lt;/a&gt;

click for more

Pharmacywoulk | 02.01.2021

his explanation &lt;a href=&quot;http://alexbeton.ru/&quot;&gt;read moreA…&lt;/a&gt; bonuses http://1lumen.ru/ &lt;a href=&quot;http://espada-legend.ru/&quot;&gt;try these guys out&lt;/a&gt;

look at here

Pharmacywoulk | 01.01.2021

sell <a href="http://gamesforever.ru/">Click This Link</a> like it http://prokopenco.ru/ <a href="http://easymanager.ru/">visit this link</a>

look at here

Pharmacywoulk | 01.01.2021

sell &lt;a href=&quot;http://gamesforever.ru/&quot;&gt;Click This Link&lt;/a&gt; like it http://prokopenco.ru/ &lt;a href=&quot;http://easymanager.ru/&quot;&gt;visit this link&lt;/a&gt;

look at here

Pharmacywoulk | 01.01.2021

sell &lt;a href=&quot;http://gamesforever.ru/&quot;&gt;Click This Link&lt;/a&gt; like it http://prokopenco.ru/ &lt;a href=&quot;http://easymanager.ru/&quot;&gt;visit this link&lt;/a&gt;

look at here

Pharmacywoulk | 01.01.2021

sell &lt;a href=&quot;http://gamesforever.ru/&quot;&gt;Click This Link&lt;/a&gt; like it http://prokopenco.ru/ &lt;a href=&quot;http://easymanager.ru/&quot;&gt;visit this link&lt;/a&gt;

conversational tone

CAwoulk | 01.01.2021

you could try these out &lt;a href=&quot;http://office-komfort.ru/&quot;&gt;Visit Website&lt;/a&gt; view website http://gift-baskets-shop.org/

conversational tone

CAwoulk | 01.01.2021

you could try these out &lt;a href=&quot;http://office-komfort.ru/&quot;&gt;Visit Website&lt;/a&gt; view website http://gift-baskets-shop.org/

she said

Pharmacywoulk | 01.01.2021

you could check here &lt;a href=&quot;http://bonserf.ru/&quot;&gt;webpage&lt;/a&gt; his comment is here http://orlmassaj.ru/ &lt;a href=&quot;http://network-lab.ru/&quot;&gt;Our site&lt;/a&gt;

why is sildenafil dangerous for people with heart disease?

CAwoulk | 31.12.2020

sildenafil 100 mg mylan &lt;a href=&quot;https://cheapgenericpills.com/&quot;&gt;sildenafil preis&lt;/a&gt; how much sildenafil can you take100 mg https://cheapgenericpills.com/

order sildenafil citrate

CAwoulk | 31.12.2020

liquid sildenafil citrate dosage &lt;a href=&quot;https://cheapgenericpills.com/&quot;&gt;sildenafil 100mg on ebay&lt;/a&gt; sildenafil 100 mg and dapoxetine 100 mg https://cheapgenericpills.com/

order sildenafil citrate

CAwoulk | 31.12.2020

liquid sildenafil citrate dosage &lt;a href=&quot;https://cheapgenericpills.com/&quot;&gt;sildenafil 100mg on ebay&lt;/a&gt; sildenafil 100 mg and dapoxetine 100 mg https://cheapgenericpills.com/

sildenafil will higher dosage work

CAwoulk | 31.12.2020

is there a generic sildenafil citrate &lt;a href=&quot;https://cheapgenericpills.com/&quot;&gt;sildenafil online united states&lt;/a&gt; sildenafil teva reviews https://cheapgenericpills.com/

sildenafil will higher dosage work

CAwoulk | 31.12.2020

is there a generic sildenafil citrate &lt;a href=&quot;https://cheapgenericpills.com/&quot;&gt;sildenafil online united states&lt;/a&gt; sildenafil teva reviews https://cheapgenericpills.com/

can i crush up sildenafil 20 mg

CAwoulk | 29.12.2020

sildenafil an 351 &lt;a href=&quot;https://upharmacy24.com/&quot;&gt;sildenafil dosage instructions&lt;/a&gt; sildenafil structure https://upharmacy24.com/

sildenafil walmart mexico

CAwoulk | 29.12.2020

sildenafil 50 mg plm &lt;a href=&quot;https://upharmacy24.com/&quot;&gt;generic viagra professional sildenafil 100mg&lt;/a&gt; sildenafil citrate 20 mg tablet https://upharmacy24.com/

sildenafil walmart mexico

CAwoulk | 29.12.2020

sildenafil 50 mg plm &lt;a href=&quot;https://upharmacy24.com/&quot;&gt;generic viagra professional sildenafil 100mg&lt;/a&gt; sildenafil citrate 20 mg tablet https://upharmacy24.com/

sildenafil walmart mexico

CAwoulk | 29.12.2020

sildenafil 50 mg plm &lt;a href=&quot;https://upharmacy24.com/&quot;&gt;generic viagra professional sildenafil 100mg&lt;/a&gt; sildenafil citrate 20 mg tablet https://upharmacy24.com/

can sildenafil use cause retinal detachment

CAwoulk | 28.12.2020

sildenafil dosis diaria &lt;a href=&quot;https://tevaviagra.com/&quot;&gt;lerk sildenafil 100mg&lt;/a&gt; price of sildenafil in india https://tevaviagra.com/

can sildenafil use cause retinal detachment

CAwoulk | 28.12.2020

sildenafil dosis diaria &lt;a href=&quot;https://tevaviagra.com/&quot;&gt;lerk sildenafil 100mg&lt;/a&gt; price of sildenafil in india https://tevaviagra.com/

can sildenafil use cause retinal detachment

CAwoulk | 28.12.2020

sildenafil dosis diaria &lt;a href=&quot;https://tevaviagra.com/&quot;&gt;lerk sildenafil 100mg&lt;/a&gt; price of sildenafil in india https://tevaviagra.com/

contraindications to sildenafil

CAwoulk | 28.12.2020

sildenafil citrate man &lt;a href=&quot;https://tevaviagra.com/&quot;&gt;online pharmacy in carolina that sells sildenafil&lt;/a&gt; sildenafil tabletas 50 mg https://tevaviagra.com/

contraindications to sildenafil

CAwoulk | 28.12.2020

sildenafil citrate man &lt;a href=&quot;https://tevaviagra.com/&quot;&gt;online pharmacy in carolina that sells sildenafil&lt;/a&gt; sildenafil tabletas 50 mg https://tevaviagra.com/

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Přidat nový příspěvek