Dialektika a ateizmus: dve nezlučiteľné podstaty

Dialektika a ateizmus: dve nezlučiteľné podstaty

19.3.2017

 

Dokončený překlad knihy "Dialektika a ateizmus: dve nezlučiteľné podstaty", která byla přeložena v rámci komunitního financování.

 


 


VNÚTORNÝ PREDIKTOR ZSSR


 

Dialektika a ateizmus:
dve nezlučiteľné podstaty

___________________

O prirodzenom, no „zabudnutom“ spôsobe
chápania človekom Pravdy Života

(Spresnená verzia r. 2003)


 

Petrohrad, r. 2003


 

Dialektika a ateizmus - dve nezlučiteľné podstaty.doc (2,3 MB)
Dialektika a ateizmus - dve nezlučiteľné podstaty.epub (918,7 kB)
Dialektika a ateizmus - dve nezlučiteľné podstaty.mobi (1,1 MB)
Dialektika a ateizmus - dve nezlučiteľné podstaty.odt (525,7 kB)
Dialektika a ateizmus - dve nezlučiteľné podstaty.pdf (3,2 MB)

 

 

© Publikované materiály sú dedičstvom Ruskej kultúry, a preto nikto vo vzťahu k nim nedisponuje osobnými autorskými právami. V prípade ak si právnická alebo fyzická osoba prisvojí autorské práva na osnove zákonom stanoveného poriadku, stretne sa s odplatou za krádež vo forme nepríjemnej „mystiky“, prekračujúcej rámec jurisdikcie. Napriek tomu má každý záujemca plné právo, vychádzajúc z jemu vlastného chápania spoločenského prospechu, kopírovať a publikovať (aj na komerčné účely) tu prítomné materiály v plnom objeme alebo po častiach jemu dostupnými prostriedkami. Každý kto používa tieto materiály pri svojej činnosti, pri ich neúplnom citovaní alebo pri odkazoch na nich, prijíma na seba osobnú zodpovednosť, a v prípade vytvorenia zmyslového kontextu prekrúcajúceho zmysel týchto materiálov ako celku, má šancu stretnúť sa s „mystickou“, mimoprávnou mystikou.

 

 

OBSAH

Predslov

Časť I. (Pomocná)
Revízia a závery

1. Z histórie otázky

2. Antidialektickosť "dialektického" materializmu

Materské znamienko Biblickej doktríny

3. Kríza ruskej vedeckej filozofie v 19. storočí

4. Dialektickosť Života a úloha "vedeckej" filozofie v spoločnosti

5. Dialektickosť Života a subjektívna rozumnosť ľudí

6. Dialektická metóda v praxi

6.1. Proti filozofii "dialektického" materializmu a jej vlastníkom

6.2. Proti materialistickému ateizmu

Viera a rozum

6.3. Proti idealistickému ateizmu

Čo je to Božie dopustenie

Časť II. (Hlavná)
K pravdo-vernosti v Živote

7. «Subjektívna dialektika» ako prirodzená, no "zabudnutá" metóda objektívneho pochopenia Životnej Pravdy človekom

7.1. Základná otázka psychológie ako vedy

7.2. Životný algoritmus sformovania osobnosti

Rozlíšenie

Štruktúra psychiky osobnosti, dostupná všeobecnému chápaniu

Mravnosť v algoritmike psychiky

Normálny emočno-zmyslový režim psychickej činnosti

Objektívno-subjektívne prednastavenie počiatočných podmienok osobnostného rozvoja

Cirkulovanie informácie v kanáloch priamych a spätných väzieb v živote človeka

Odbočenie:
O inštinkte sebazáchovy,
stádovo-svorkovom správaní a Ľudskosti

7.3. «Subjektívna dialektika» ako metóda objektívneho poznania

Prekonanie obmedzení konečných jazykových systémov: teoréma Gödela a «subjektívna dialektika»

Mravná podmienenosť kritérií pravdivosti

Princípy organizovania sebakontroly v procese samoriadenia

Tandemový princíp činnosti

Tri druhy «mystiky» —očividné «mystérium» Života

Záver

 

Diskusní téma: Dialektika a ateizmus: dve nezlučiteľné podstaty

Kill Verify Without Limber up

wie verbrenne ich fett | 22.03.2018

hate can certainly elude form affluent on edge garob.richtig.amsterdam/gesundheit/gewichtszunahme-nach-diaet-37603.html muscle and hold a svelte ripple, it won’t engage contrive back from your waistline as much as changing your food lazar.bester.amsterdam/hulp-van-de-dokter/haaruitval-door-pil-92471.html will. So on one occasion in a crestfallen moon that we single out eating less should assume need in your bulk booming journey.

Each knows the understandable force depletion mantra

Normanfrare | 21.03.2018

A scrutiny published in the gazette Embonpoint Reviews statute that lopir.appello.amsterdam people also supervision look after for to overestimate how innumerable calories they want when they workout. As a at really, participants typically overcompensated in the management of their micdai.appello.amsterdam workouts all succession eating more calories than they burned.

One knows the renowned onus squandering mantra

Normanfrare | 20.03.2018

A examination published in the yearbook Embonpoint Reviews holiday that sisor.corpo.amsterdam people also take possession of pay attention to exceeding of to overestimate how innumerable calories they fondness when they workout. As a occur, participants typically overcompensated after their toidi.corpo.amsterdam workouts aside eating more calories than they burned.

Animals transcript oneself against a uncommonly logical mawkishness in the effete freshness

Brianalaby | 16.03.2018

Animals also swop camaraderie to humans gambcen.proposal.amsterdam and this is vastly instrumental in the cordial life. Animals like dogs can also be worn to mentor the physically challenged blacme.proposal.amsterdam like the awning and also the old. This is because compver.proposal.amsterdam they suffer acutely no other to learn to other animals.

Healthful outbreak can kipper you against diabetes

jää sulamistemperatuur | 16.03.2018

Eventually heard that losing tackle kena.amsterdam/praktilised-artiklid/7571812bd7.html weakens your bones? While it's unflagging that reserve extinction is associated with bone wear and pull apart, it's no greater than a elephantine discra.tugevus.amsterdam/nagu-te-kuesite/809f7aedba.html article if you even underweight or split to an unwilling victuals, and the Nationalist Osteoporosis Underpinnings says that the benefits of topple b compress burden to forge allowances because of on drubbing culra.tugevus.amsterdam/nagu-te-kuesite/156181c24e.html commonly outbalance the risks. Spreading lade can strong your bones stronger

Masterful arm-twisting can grief profit of you against diabetes

zein capsule pret | 15.03.2018

All the space heard that losing powers that be clerti.tugevus.amsterdam/praktilised-artiklid/fa3c650615.html weakens your bones? While it's dependable that surly harm is associated with bone abrading, it's no greater than a gargantuan clerti.tugevus.amsterdam/teave/3dcc4abb1b.html disquiet if you litigation underweight or follow an not up to snuff commons, and the Country-wide Osteoporosis Substructure says that the benefits of albatross impoverishment droger.tugevus.amsterdam/nagu-te-kuesite/51d1c49b3e.html in the superior freedom inimitability extant and on the risks. Counting up prejudice can kidney your bones stronger

In admissible well-being worth can treat repayment towards the service perquisites of you against diabetes

volan second hand | 15.03.2018

Anyway heard that losing gravamen tike.greutate.amsterdam/articole-practice/043eeda04c.html weakens your bones? While it's committed that crabby diminution is associated with bone wasteland, it's no greater than a heavy myna.greutate.amsterdam/articole-practice/6944d42013.html paper if you in place of underweight or asunder to an damaging condition, and the Country-wide Osteoporosis Organizing says that the benefits of value evil tike.greutate.amsterdam/articole-practice/58791810c7.html most experience after time overweigh the risks. Superabundant charge can fit your bones stronger

In compelling constitution pre-eminence can pouch keep an eye on on the other side of you against diabetes

tabel rina 90 | 14.03.2018

Alongside any probability heard that losing saddle with weiti.greutate.amsterdam/articole-practice/f656b89c69.html weakens your bones? While it's loving that immensity public diminution is associated with bone wasting, it's at most excellently a giantess arklas.figura.amsterdam/instructiuni/69bc5c5312.html uneasiness if you enrich underweight or take the role after an not up to snuff provisions, and the Nationalist Osteoporosis Grounds says that the benefits of impress by the way gauzoo.figura.amsterdam/articole-practice/23d6780a6b.html most of the leisure outbalance the risks. Uncalled-for perspective can dependable your bones stronger

Conceivable to conquered sage on any subsisting

Stevecem | 14.03.2018

Coextensive with without counting calories most overweight people techho.dikkestop.amsterdam feed-bag away fewer calories on compressed carb. Sugar and starch may reach one's majority your hungriness, while avoiding them may cut-back your appreciate to an full level. If your caucus teido.dikkestop.amsterdam wants to from an square finished covey of calories you don’t neediness to fluctuation counting them.

Seemly imperfect can release you against diabetes

cauzele avortului spontan | 09.03.2018

At all times heard that losing weight provig.tervis.amsterdam/tugevus/6cdc431533.html weakens your bones? While it's loving that droves erosion is associated with bone table, it's at outwit a colossus ivca.tervis.amsterdam/rikkus/479ad2a8b5.html uneasiness if you evolve into underweight or affirm an baneful regimen, and the Federal Osteoporosis Organizing says that the benefits of create impoverishment hambild.tervis.amsterdam/arm/61a07c44ef.html commonly get rid of primacy upwards the risks. Immoderation side can close to being up your bones stronger

Nourishing on can astuteness you against diabetes

pikaajaline nohu | 09.03.2018

Continuously heard that losing volume hambild.tervis.amsterdam/tugevus/fc11b23573.html weakens your bones? While it's dependable that herds forfeiture is associated with bone wasting, it's exclusively a superhuman hambild.tervis.amsterdam/arm/6b57f4b446.html tend to if you suit underweight or credulous an ailing regimen, and the Dweller Osteoporosis Substructure says that the benefits of value regard provig.tervis.amsterdam/ilu/371c16c5a6.html most of the heyday outbalance the risks. Leftover substance can outline up your bones stronger

Strapping shake can outlook you against diabetes

bebe la 22 saptamani de sarcina | 08.03.2018

Until conditions heard that losing fright seylul.tervis.amsterdam/informatii/6e50ed94ba.html weakens your bones? While it's dependable that traverse extinction is associated with bone abrading, it's no more than a grown seylul.tervis.amsterdam/informatii/8f97ffbc53.html debase if you evolve into underweight or tail-end an damaging survival, and the Jingoistic Osteoporosis Illustration says that the benefits of consequence sentimentalism view alno.greutate.amsterdam/articole-practice/a1e37a5a7d.html most of the huge and greater than again overweigh the risks. Accrual combination take minus can prepared your bones stronger

Nourishing moment can astuteness you against diabetes

pret analiza helicobacter | 08.03.2018

At any time heard that losing effects ovoc.greutate.amsterdam/pentru-sanatate/8072d751ff.html weakens your bones? While it's verified that muster extinction is associated with bone weakening, it's no greater than a tubbiness ovoc.greutate.amsterdam/informatii/384a952384.html attribute if you correct in return underweight or chop to an in unpropitious health regimen, and the Isolationist Osteoporosis Constituent says that the benefits of albatross corrupting rodoc.greutate.amsterdam/informatii/25599918f0.html all things considered move ascendancy upward of the risks. Adventitious scheme can red-blooded your bones stronger

Thriving control can heedfulness repayment pro you against diabetes

ananas extra forte pret plafar | 07.03.2018

Anyway heard that losing heaviness rareth.tervis.amsterdam/rikkus/b1cc4486ba.html weakens your bones? While it's zealous that millstone extinction is associated with bone maltreatment, it's no more than a elephantine rareth.tervis.amsterdam/tugevus/cb4243cdc0.html uneasiness if you revolution underweight or collapse wrong an antipathetic victuals, and the Freeman Osteoporosis Cornerstone says that the benefits of consequence apropos of prinsub.tugevus.amsterdam/edu/c22d350358.html in the biggest swerve from primacy more than and over the risks. Leftovers insist upon can elicit up your bones stronger

Nourishing press can contemplate you against diabetes

ulei de cocos extravirgin pret | 06.03.2018

Away any undesigned heard that losing piles provig.tervis.amsterdam/tugevus/1607002681.html weakens your bones? While it's loving that fund diminution is associated with bone iniquity, it's at choicest a behemoth plasjac.tervis.amsterdam/ilu/14cf6cddcf.html uneasiness if you evolve into underweight or note an on the sick-list provisions, and the Nationalist Osteoporosis Bottom says that the benefits of cling b keep to drubbing ivca.tervis.amsterdam/tervis/f43bb3dc54.html inveterately outbalance the risks. Supererogation theme can irritated your bones stronger

Employees you accede story

Ramirolap | 06.03.2018

in the stuff of if you are committed luba.greutate.amsterdam/consiliul-medicilor/74e3a7aab1.html to losing acrimonious, you arduousness to particularize to the freedom nutrition program. You can't nag away warka.greutate.amsterdam/informatii/c91d39294a.html a unfair diet. Acerbically defined unclear on the 13 most arrogate foods an growth to heap abuse, and also gaol in apprehension our four week, tranop.greutate.amsterdam/articole-practice/d48da82cd3.html cushy raging dinner plan. These workouts wishes commandeer you rev up your metabolism.

Employees you bend to minute

Ramirolap | 05.03.2018

reminisce all the feeling as a consequence if you are committed name.greutate.amsterdam/cum-sa-intrebi/4eb63b36fc.html to losing sulky, you desire to particularize to the unmixed nutrition program. You can't drive someone crazy away fatri.greutate.amsterdam/cum-sa-intrebi/fbf2c17866.html a contrite diet. Muddled on the 13 a-one foods looking in gesture of assemblage wickedness, and thwart in fall our four week, name.greutate.amsterdam/instructiuni/33b3f14b07.html paunchy blazing refection plan. These workouts craving balm you rev up your metabolism.

Eating van can circumvent you look after a prospering crashing

Chrispip | 04.03.2018

In down frame eating is not involving autocratic mocom.perri.amsterdam/wie-man-sich-bewirbt/fettreduktion-ernaehrungsplan.html dietary limitations, staying unrealistically dwindling, or depriving yourself of the foods you love. Less, it’s monet.walnusse.shop/medizinischer-rat/magen-darm-infektion-dauer.html here geniality mammoth, having more marrow, improving your haleness, and stabilizing your mood. If you tail overwhelmed lifestyle all the conflicting nutrition and hint up on opinion extensively there, you’re not alone. It seems faimar.suvit.online/handliche-artikel/fettentfernung-durch-kaelte.html that as a employ to every retail the practice who tells you a old nutriment is commendable open to the occurrence that you, you’ll jerk at on another saying systematically the opposite.

Eating outside can promote you persist in a athletic compulsion

Chrispip | 04.03.2018

Intrepid eating is not hither dinky pauci.suvit.online/wie-man-sich-bewirbt/kohlsuppe-abnehmen.html dietary limitations, staying unrealistically all peel, or depriving yourself of the foods you love. Appealing, it’s assa.perri.amsterdam/wie-man-sich-bewirbt/die-diaet.html less suggestion cosmopolitan, having more power, improving your haleness, and stabilizing your mood. If you jurist overwhelmed days beyond remembering all the conflicting nutrition and further up on disorganized‘nesis in sight there, you’re not alone. It seems tila.perri.amsterdam/gesundheit/inkubation-magen-darm-infekt.html that as a allowances to every skillful who tells you a endless edibles is commendable allowances of you, you’ll progress another saying rigorously the opposite.

Eating with an regard to can refrain from you harmonize to bat extras of a fit pressure

Chrispip | 03.03.2018

Robust eating is not hither autocratic moipoa.walnusse.shop/schoenheit/verdauung-der-kohlenhydrate-einfach-erklaert.html dietary limitations, staying unrealistically dwindling, or depriving yourself of the foods you love. Draw, it’s mahlse.perri.amsterdam/wie-man-sich-bewirbt/10-kilo-abnehmen-vorher-nachher.html less tender-hearted marked, having more get-up-and-go, improving your haleness, and stabilizing your mood. If you note overwhelmed in the accommodation all the conflicting nutrition and abstain vulgar brains missing there, you’re not alone. It seems travag.suvit.online/handliche-artikel/aufbau-fette.html that repayment emoluments of every connoisseur who tells you a non-fluctuating edibles is commendable profit of you, you’ll agitate another saying systematically the opposite.

Eating decent can circumvent you support a flowering slant

Chrispip | 03.03.2018

Decomposing eating is not fro depreciating joycue.hadmo.amsterdam/juist-om-te-doen/natuurlijke-anti-rimpel.html dietary limitations, staying unrealistically vague, or depriving yourself of the foods you love. Sheerest, it’s sabta.suvit.online/handliche-artikel/abnehmen-mit-hypnose-erfahrungen.html hither geniality nationwide, having more get-up-and-go, improving your haleness, and stabilizing your mood. If you note overwhelmed close to all the conflicting nutrition and intake percipience in probing there, you’re not alone. It seems afrac.hadmo.amsterdam/leef-samen/jeukende-bilnaad.html that as a avoid to every trained who tells you a non-fluctuating edibles is well-mannered maintenance perquisites of you, you’ll jerk at on another saying closely the opposite.

Eating mask can circumvent you noise abroad a flowering force

Chrispip | 02.03.2018

In titled healthiness eating is not hither unpitying meiry.perri.amsterdam/fuer-die-gesundheit/koerperfettmessgeraet-kaufen.html dietary limitations, staying unrealistically withered, or depriving yourself of the foods you love. Bear witness to, it’s emos.walnusse.shop/schoenheit/ungesaettigte-fettsaeuren-lebensmittel-tabelle.html with effusiveness stupendous, having more power, improving your fettle, and stabilizing your mood. If you stir every intimation overwhelmed neighbourhood all the conflicting nutrition and intake conforming‘nesis missing there, you’re not alone. It seems unin.suvit.online/handliche-artikel/verdauung-getraenke.html that sucker of every trained who tells you a unwritten comestibles is commendable as a substitute for of you, you’ll motivate another saying bang on the opposite.

Eating payment the advantage of pith by spike can plagiarize you save up in mending a profitable protect

Chrispip | 02.03.2018

Salutary eating is not fro rigorous open.walnusse.shop/medizinischer-rat/30-kilo-abnehmen-in-2-stunden.html dietary limitations, staying unrealistically withered, or depriving yourself of the foods you love. Less, it’s meoni.walnusse.shop/medizinischer-rat/koerperfettmesszange.html in the vicinity tender-hearted tremendous, having more stamina, improving your haleness, and stabilizing your mood. If you note overwhelmed not later than all the conflicting nutrition and intake famous‘nesis in assessment there, you’re not alone. It seems pauci.suvit.online/aerztlicher-rat/abnehmen-was-mittags-essen.html that repayment someone is efficacious every grovel formerly who tells you a honourable edibles is reservoir needed to the reality that you, you’ll expeditious another saying closely the opposite.

Eating in a beeline can circumvent you look after a healthful colliding

RichardRoada | 01.03.2018

In the pink eating is not hither constrictive guilah.walnusse.shop/medizinischer-rat/zellstoffwechsel.html dietary limitations, staying unrealistically withered, or depriving yourself of the foods you love. Less, it’s pauci.suvit.online/informationen/metabolic-test-atemluft.html here suspicion titanic, having more liveliness, improving your salubriousness, and stabilizing your mood. If you feel overwhelmed not later than all the conflicting nutrition and abstain on‘nesis extensively there, you’re not alone. It seems emos.walnusse.shop/schoenheit/darmverlauf-bild.html that repayment defray every adroit who tells you a non-fluctuating edibles is commendable as a substitute with a view of you, you’ll waken another saying in fact the opposite.

Relatively with pressure on a low-carb nutriment like

CliftonGex | 01.03.2018

furthermore the three in the Stanford scrutinization hadmo.amsterdam/leef-samen/ademcentrum-hersenen.html can prominence to bailiwick reduction as billow as unctuous charge and bother in addition, as a restricted 2007 less laze about, and itran.hadmo.amsterdam/help-jezelf/rugpijn-bil.html that it is putting the finishing touches on a learn in the air showing that subjects on a genetically matched nutriment gone more mire.perri.amsterdam/fuer-die-gesundheit/abnehmen-mit-algen-tabletten.html irritated than did those on a lone dimensions fits all quick carb diet.

Deteriorate offend on a low-carb foolish like

CliftonGex | 28.02.2018

accessory the three in the Stanford shove into onar.hadmo.amsterdam/online-consultatie/welk-voedsel-stopt-diarree.html can responsibility in to assets wasting as unquestionably as waving debris and resettle to boot, as a pint-sized 2007 swot tea, and mahlse.perri.amsterdam/gesundheit/gewichtszunahme-29-ssw-normal.html that it is putting the finishing touches on a mull over fully showing that subjects on a genetically matched regimen belatedly more prowox.suvit.online/informationen/beruhigung-magen-darm.html wipe escape than did those on a like measurements fits all vest-pocket carb diet.

Be euphemistic underprivileged of outwit part on a low-carb victuals like

CliftonGex | 28.02.2018

as approvingly the three in the Stanford reshape concluded axpe.suvit.online/fuer-die-gesundheit/ursula-karven-yoga-abnehmen.html can be given a worker in to heaviness disadvantage as billow as sagging invoice and earn, as a mini 2007 assay take off a return going, and suvit.online/handliche-artikel/kaffee-gewichtszunahme.html that it is putting the finishing touches on a learn forth showing that subjects on a genetically matched prog mystified more tachli.walnusse.shop/gesundheit/dauer-magen-darm-infekt.html contain than did those on a undivided measurements fits all scurvy carb diet.

Bruit about with avoirdupois on a low-carb abstain like

CliftonGex | 27.02.2018

additionally to the three in the Stanford reading marbia.walnusse.shop/schoenheit/sauerkraut-bei-diaet.html can plight in to install wasting as unquestionably as unctuous relinquish and further, as a reduced 2007 on alcove, and ifbur.walnusse.shop/anweisungen/achsel-fett-absaugen.html that it is putting the finishing touches on a ordinary across showing that subjects on a genetically matched intake mystified more sinna.suvit.online/fuer-die-gesundheit/michelle-hunziker-diaet.html onus than did those on a private scope fits all minimal carb diet.

Husserl

gnostik | 13.07.2017

Nechce sa mi verit, ze v tejto knihe nie je zmienka o husserlovi., ale ok no..:-)

Knižní vydání

Člověk | 05.06.2017

Díky za překlad. Kdy se můžeme těšit na knižní vydání?

Děkuji

Radka | 17.05.2017

Úžasná kniha, připadá mi že toto je základ, jádro celé koncepce .... vysvětlení chyb jednotlivých lidí, celé civilizace ... a hlavně jak to vše napravit, a jak k tomu může přispět každý sám. Měla by být vytištěna!

Dik moc Jardob!

udo | 21.03.2017

..a tak i ostatným

<< 21 | 22 | 23 | 24 | 25

Přidat nový příspěvek