Historické paralely a znamení doby

Historické paralely a znamení doby

20.10.2016

VP SSSR

 

Poznámka: publikujeme starší rozbor Vnitřního prediktora, vzhledem k tomu že je a) stále zcela aktuální, možná více než v době publikace a b) po 14 letech je očividná jeho kvalita, vzhledem k tomu že vše předpovězené se od té doby odehrálo. Doporučujeme k pozornosti!

 

 

K současné situaci 02/2002

Historické paralely a znamení doby.

28.02.2002

 

20020228 Historické paralely a znamení doby (K současné situaci 02-2002).odt (37396)
20020228 Historické paralely a znamení doby (K současné situaci 02-2002).epub (94,7 kB)
20020228 Historické paralely a znamení doby (K současné situaci 02-2002).mobi (13,6 kB)

 

1. Začátek 20. století je poznamenán novým jevem v historii globální civilizace – otevřenou konfrontací bolševismu a trockismu. V Evropě po příchodu Hitlera k moci vítězí trockizmus, zakamuflovaný pod německý nacionální socialismus. V Rusku vítězí bolševismus, vedený J.V.Stalinem. Globální prediktor pod tlakem zesilující obecné krize kapitalismu nasměrovává potenciál fašistického Německa na završení procesu koncentrace výrobních sil společnosti podle biblického scénáře. Na plaketách vojáků wehrmachtu se objevuje nápis „Gott mit uns“ (Bůh je s námi). Olympijské hry r.1936 měly podle plánů Globálního prediktora posílit německý duch a vnutit evropským národům a světa představu o neporazitelnosti německého národa.

2. Bolševismus v SSSR a skuteční komunisté jsou hlavní překážkou biblického scénáře globalizace, a proto se musí pro celý svět stát ztělesněním zla. Aby ta myšlenka ovládla umy „civilizovaného“ světa, nacisté podpalují Říšský sněm a spouští soudní proces nad bulharským komunistou Georgiem Dimitrovem. Dimitrov porušuje pravidla hry, odmítá proceduru svého ospravedlňování a proměňuje soudní frašku na soud nad fašismem, což se stává svého druhu předzvěstí krachu plánů globalizace podle biblického projektu.

3. Hlavní metoda trockistů v boji se svými oponenty je imitace jakékoliv činnosti, podporující posílení moci bolševiků, což se vždy projevovalo a i dnes se projevuje v dovedení do absurdity libovolné iniciativy, namířené k užitku národa, ať už to bylo družstevní podnikání, kolektivizace nebo industrializace. Takto, v souvislostmi s těmito tendencemi, se trockisté v 30. letech pokusili během procesu přezbrojení armády vnutit vedení myšlenku zrušení dělostřelectva a jeho nahrazení tehdy nedokonalými raketami. V armádě vzniká proces s Tuchačevským, po němž je neutralizováno spiknutí špiček armády, a do důstojnického sboru Rudé armády přicházejí mladé kádry, které o několik let později rozhodnou osud válečné konfrontace trockizmu a bolševismu. Ale tyto mladé kádry nejsou svým složením stejnorodé: jsou mezi nimi nositelé bolševického komunistického světonázoru; nositelé kulackého světonázoru, z nichž mnozí jsou bývalí důstojníci dorevoluční epochy; a ještě neprojevená omladina trockistů dalších generací. Přitom je nutné mít na paměti, že trockizmus je ve své podstatě psychický jev, charakterizovaný vnitřní konfliktností psychiky jedince, nesouladem vědomí a podvědomí; trockizmus se může projevovat v libovolné ideologii.

4. K polovině 20. století vyšlo najevo, že sázka Globálního prediktora na nacionální socializmus nevyšla. Celou druhou polovinu 20. století trockizmus v SSSR, opíraje se na kulturu davo-“elitarizmu“, metodami imitace boje za „národní štěstí“ vytlačoval bolševismus z vedení strany a země. Teprvé poté, co do života vstoupily dvě nové generace, se trockisté odhodlali spustit kritiku stalinismu v naději, že duch epochy stalinismu už vyvětral z generační paměti. Perestrojka v SSSR začala kritikou činnosti Stalin a všeho, co bylo spojeno s jeho jménem. Ale to bylo hlavní chybou trockistů. Dav je shromáždění lidí žijících podle tradic a soudících podle autority vůdců, tradic a „svatých“ písem a proto trockisté, podporujíce davo-“elitarizmus“ v Rusku, se sami stali jeho zajatci. Ideje bolševismu, kultivované Stalinem v podmínkách ruské civilizace nejen neodešly do minulosti po jeho vraždě, ale rozpustily se v budoucnosti, a neočekávaně pro Globálního prediktora přinesly zcela nové plody.

5. V poslední čtvrtině 20. století vstoupilo v Rusku do aktivního života první pokolení, které se narodilo po změně vztahu etalonových frekvencí biologického a sociálního času a proto bylo schopné uvědomit si podstatu davo-“elitarismu“, v důsledku čehož ho začalo překonávat nejen v hlubinách vlastní psychiky, ale i v kultuře společnosti. Tato okolnost dovolila uvědomit si objektivnost procesu koncentrace produktivních sil společnosti a subjektivnost koncepce řízení toho procesu. Je možné uvažovat, že od toho okamžiku se v Ruské civilizaci poprvé v historii lidstva objevila konceptuální moc, otevřená pro všechny vrstvy společnosti, což samo o sobě narušilo tisíciletý monopol procesu globalizace podle biblické koncepce řízení. Ve výsledku vstoupilo lidstvo do 21. století v novém informačním stavu – ve stavu konceptuálně nevyhraněného řízení, což zároveň znamená začátek konce davo-“elitarismu“. Globální prediktor mezi tím stále dělal jako zajatec davo-“elitarizmu“ sázku na trockizmus, jen změnil jeho maskování z nacionálního socialismu na internacionální socialismus a ideu humanistické občanské společnosti. Ke konci 20. století se nejlepší podmínky pro realizaci ideje internacionál-socialismu zformovaly ve Spojených státech. Pokud na začátku 20. století na vojenský potenciál Německa pracovala ekonomika celé Evropy a v určité míře i ekonomika USA, pak ke konci tisíciletí na vojenský potenciál Spojených států už pracoval celý svět, včetně ekonomického potenciálu bývalého SSSR. Ale poté, co bylo identifikováno 6 priorit zobecněných prostředků řízení, se může opojení vojenskou mocí draze vymstít biblické civilizaci. Jde o to, že intelektuální a informační zdroje lidstva jsou rozděleny do všech šesti priorit v souladu se silou jejich celkového vlivu na společnost. Na tom, jak jsou ty zdroje rozděleny, na jaké priority je zaostřeno vnímání politických „elit“ toho či onoho státu a civilizace celkově, bude záviset jejich budoucnost. A ačkoliv, jak o tom výmluvně svědčí události poslední doby, Globální prediktor stále sází na šestou prioritu zobecněných prostředků řízení, maje za to, že nastal čas využít vojenskou sílu USA k jejímu hlavnímu účelu na završení procesu globalizace podle biblického projektu, my máme za to, že svět bude svědkem diskreditace předchozích metod řízení v nových podmínkách.

6. Proto byl začátek 21. století poznamenán novou globální provokací, ale už ne nacionál-, ale internacionál socialismu Spojených států. A to, že ve vědomí mnoha lidí planety se události 11.9.2001 asociovaly se zapálením budovy Říšského sněmu ve fašistickém Německu; soudní proces nad Slobodanem Miloševičem (také balkánský politik) se soudní fraškou nad Dimitrovem; a olympijské hry v USA s olympijskými hrami v Německu v roce 1936 – nejsou jen historické paralely, ale svého druhu znaky jednoho a téhož algoritmu, ukazující na nadcházející krach nové citadely trockizmu, na kterou Globální prediktor vložil misi biblické globalizace.

 

28.02.2002

Vnitřní Prediktor SSSR

_

 

Diskusní téma: Historické paralely a znamení doby

osnova

peter1. | 22.10.2016

S prognózovaním a možným, spätným hodnotením ma zaujala Torontská osnova z roku 1967. Na rok bude mať 50 rokov, jej autentičnosť je zahmlená (možná niekto má autentickejšie zdroje, ako predkladal Serge Monasto v r. 1995), ale 15 bodov nieje problém vyhodnotiť s účinnosťou do dnešných dní. Treba zdôrazniť, že internet bol možno len v hlavách futurológov a pre naplnenie, predkladaných prognóz, potrebuje ešte nejakých desaťrokov.
Dávam k posúdeniu, možno ako pragmatické opozitum
http://dolezite.sk/old/TORONTSKE_PROTOKOLY_31.html

K článku mám (jako obvykle) pár výhrad

Sio | 22.10.2016

1. nacionální socialismus prosazuje socialismus, ale jen pro vlastní národ, na účet jiných národů. Že by něco podobného bylo v trockismu, o tom nevím. Trockismus hlásá světovou revoluci, permanentní revoluci, internacionalismus pod heslem "Proletáři všech zemí, spojte se!", tj. přesný opak nacionalismu.

.

Cico Ciciak | 22.10.2016

Nejaké divné pomenovanie: internacionálny socializmus (USA). To je aký?

Re: .

Sio | 22.10.2016

Patrně je míněn neomarxismus, ideologie sloužící bankovnímu kapitálu. S marxismem a socialismem nic společného nemá, jedině snad s fašismem a národním socialismem.

Re: Re: .

Hox | 23.10.2016

Myšlen je trockizmus v širším smyslu, jako psychický jev. Může se maskovat libovolnou ideologií.

Re: Re: Re: .

Cico Ciciak | 23.10.2016

Podľa mňa by bol asi vhodnejší pojem internacionálny liberalizmus, ktorý automaticky zahrnie aj neo-liberalizmus a neo-"marxizmus".

Re: Re: Re: Re: .

Cico Ciciak | 23.10.2016

... lebo hlavne pravičiari a libertariáni, ktorí úplne nerozumejú týmto kľúčovým pojmom, by si týmto článkom mohli potvrdiť svoju pravdu o fuj-fuj socializme.

skvěle napsáno

Přemek | 21.10.2016

Osobně soudím, že v okamžiku přímého rozhodování, zda nadále směřovat do davově elitářského otroctví či s osobními riziky zvolit národní sociální stát bude preferována druhá volba. Tyto texty nám všem mohou pomoci místo objevování objeveného zaměřit se na tvorbu informačního pole a strategii přechodu. Spojme se v AlianciNS, to je cesta k časově efektivní práci na lepší budoucnosti nejen nás, ale hlavně těch, co přijdou po nás.

Co myslíte?

Vezsenyi Václav | 21.10.2016

Může deklarace polského sejmu znamet otevření vsech starých politik na téma státnosti a území??? Co důsledky? Mohli by ti opět sjednocení čechoslováci mít najednou obří území???

Uhodili hřebíček na hlavičku

Nikdo | 21.10.2016

Výborný rozbor. Zaujalo mne obzvlášť efektivní vyjádření významu historických dějů:

Stalin - bolševik
Hitler - trockista

Re: Uhodili hřebíček na hlavičku

Sio | 22.10.2016

Hitler hlásal permanentní světovou revoluci? Že jsem si nevšiml.

Re: Re: Uhodili hřebíček na hlavičku

Cico Ciciak | 23.10.2016

Ty asi rád trolíš, že? Citácia z článku:

"Trockizmus je ve své podstatě psychický jev, charakterizovaný vnitřní konfliktností psychiky jedince, nesouladem vědomí a podvědomí; trockizmus se může projevovat v libovolné ideologii"

Re: Re: Re: Uhodili hřebíček na hlavičku

Sio | 23.10.2016

Šikovně předefinován pojem trockismu. Vnitřní konfliktností psychiky trpí 99% lidí. Mimo KSB s takto definovaným trockismem nikdo neoperuje. Teď se dá pod pojem "trockismus" schovat všechno, co není KSB.

Re: Re: Re: Re: Uhodili hřebíček na hlavičku

Hox | 23.10.2016

Určitou konfliktností většina, nikoliv psychickým trockizmem = posedlostí

Re: Re: Re: Re: Uhodili hřebíček na hlavičku

Cico Ciciak | 23.10.2016

Psychický trockizmus (psychologický trockizmus), psychický trockista - Ako psychický jav, typ mentality (spôsobu myslenia), porucha myslenia
---------------------------------------------
Psychický trockizmus - ve slovech jedno, v reálných cílích druhé.

Trockizmus je ve své podstatě psychický jev, charakterizovaný vnitřní konfliktností psychiky jedince, nesouladem vědomí a podvědomí; trockizmus se může projevovat v libovolné ideologii.

Tzv. „trockizmus“ je v tomto zmysle slepá nekritická oddanosť, až posadnutosť nejakou myšlienkou - spôsobom myslenia – ideológiou – metodológiou spracovávania informácií. Hlavne vo forme kolektívno-schizofrenického spracovávania inFormácií spôsobom robenia opaku toho, čo poviem - prakticky vo všetkých podstatných životných otázkach. A neschopnosť diskusie s oponentami i nemilosrdná likvidácia oponentov.

Horlivý/posadnutý/dogmatický nevedomý/podvedomý zástanca (užitočný idiot) tlupo-"elitarizmu" - Moja definícia

Nejakou myšlienkou, názorom, presvedčením, alebo ideológiou posadnutý horlivý človek, neschopný prehodnotiť vlastný názor a prijať naň kritiku, v podstate ideologický vše-žravec - môže to byť jak tuhý konzervatívec, tak aj liberál, či už ten ekonomický alebo kultúrny. - Moja definícia

Trockizmus — zvláštní typ mentality, starobylý fenomén, dříve se nazývající posedlostí, který získal své současné terminologické upřesnění po jménu svého nejvýraznějšího představitele - Bronsteina-Trockého. Charakteristickým rysem trockizmu v komunistickém hnutí 20. století byla kompletní hluchota k obsahu kritiky, vyrčené jeho směrem.

Nespočívá ve sdílení nebo následování myšlenek Trockého v přímém smyslu, psychickým trockizmem je myšlen psychický jev (porucha), který existoval odedávna, v Trockém jen získal svého nejvýraznější představitele. Adekvátní slovo tomuto jevu čeština nezná, nejblíže by bylo zřejmě "posedlost". Podstata psychického trockizmu spočívá v následujícím:

- ideologická všežravost - psycho-trockistovi je úplně jedno, jakou myšlenku, směr nebo ideologii bude prezentovat, hlavně když při tom může ukojit své ambice;

- hluchota k jakékoliv kritice;

- hrubý rozpor mezi slovy a činy (tj. i mezi ohlášeními a umlčeními /činmi?/ psychiky - ?);

- bytostné (často nevědomé) přesvědčení o tom, že "Já jsem lepší než ostatní, proto já mám právo ... , a ostatní musí... ";

- přesvědčení o vlastní výjimečnosti, předurčenosti

- přesvědčení o svém právu "vést stádo" ("v jejich vlastním zájmu")

Doplňkové indikátory:

- používání záměny, matení pojmů, nazývání jevů neadekvátními pojmy

- vyhýbání se konkretice, například ve formě stavění se do pozice obhájce nějakého "abstraktního dobra"

Viac:

VP SSSR: Smutné dedičstvo Atlantídy. Trockizmus — to je "včerajšok", no určite nie "zajtrajšok"
---------------------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/smutne-dedicstvo-atlantidy-trockizmus-to-je-vcerajsok-no-urcite-nie-zajtrajsok/

Re: Re: Re: Re: Re: Uhodili hřebíček na hlavičku

Cico Ciciak | 23.10.2016

Boj nejen v ČSSD. "havlisté"= psycho-trockisté
--------------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/klicovy-boj-v-cssd-havliste-psychtrockiste-analyza-/

Seznam pojmů - Aj trockizmus
------------------
http://leva-net.webnode.cz/slovnik-pojmu/

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Uhodili hřebíček na hlavičku

Sio | 23.10.2016

No, jak to tak čtu, napadá mě, že na to sedí termín zmrd. Pokud si do google zadáte "zmrdologie", najdete spoustu odkazů jako je tento:
http://dfens-cz.com/zmrdi-i-zasveceni/

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Uhodili hřebíček na hlavičku

Tony Clifton | 24.10.2016

Trefa, Sio :)

Re: Re: Re: Re: Uhodili hřebíček na hlavičku

Tony Clifton | 24.10.2016

:)) teda pardon

Podľa výskumu kvality života starších ľudí z rôznych krajín, Rusko je na 78. Mieste z 91

Dôchodcovia RF žijú horšie ako v Nepále, ale lepšie ako v Laose. | 21.10.2016


https://www.youtube.com/watch?v=Yt71C5hNkXE
https://www.youtube.com/channel/UCVMe2mjvRfUgXJILXxsc79w

Dnes vyšlo najavo, že sa vláda rozhodla znížiť na trojnásobok rozpočet programu pre ochranu zdravia matky a dieťaťa (2017-2019).

https://www.youtube.com/watch?v=j1QOHDKdwYE

Re: Podľa výskumu kvality života starších ľudí z rôznych krajín, Rusko je na 78. Mieste z 91

Dušan | 21.10.2016

Môžeš dať konkrétny zdroj a podľa čoho to bolo rátané?

Ak začneš o dolárovom vyjadrení ... Tak nič. Ak o možnosti si zaplatiť bývanie s obvyklou cenou bývania, dopravy, platenej lekárskej a opatrovateľskej starostlivosti a koľko kJ môže si kúpiť/získať jedla môžme sa zaťať baviť o probléme nízkej kvality života.

K tomu zníženiu programu ochrany matky. No známi podpindovsnik premier Medvedev by to aj spravil ak chce urobiť prevrat.... Ale je tu ešte možnosť že sa ide iným spôsobom podporovať rodiny.

Môžeš sa rozpísať k mojím otázkam?

Re: Re: Podľa výskumu kvality života starších ľudí z rôznych krajín, Rusko je na 78. Mieste z 91

re | 22.10.2016

Mamka pracovala celý život ako učiteľka, trojročná ochorela na detskú obrnu, má postihnutú ľavú nohu.
Dostáva dôchodok 350 €.
Čo si môže zaobstarať za 350 €.?
Myslíte, že v Rusku majú vyššie dôchodky.

Re: Re: Re: Podľa výskumu kvality života starších ľudí z rôznych krajín, Rusko je na 78. Mieste z 91

ADM | 22.10.2016

V RF mají nižší starobní důchody, nižší je ale i cenová hladina.

Dotaz by měl být směřován na průměrného ruského důchodce.

Re: Re: Re: Podľa výskumu kvality života starších ľudí z rôznych krajín, Rusko je na 78. Mieste z 91

Sio | 22.10.2016

To odpovídá asi 9000 Kč, tady z toho žije spousta důchodců, moje máma to má také. Hodně záleží, jak to mají s bydlením (svoje/nájem) a na vyskakování to samozřejmě není.
Naštěstí má máma bydlení v domku za cenu inkasa a otec po sobě zanechal pár set tisíc úspor, takže v podstatě žije asi za 12 měsíčně. Z 9000 včetně nájemného je to už hodně těžké (ale možné), děti by měly podpořit, nebo, pokud to jde, může si důchodce něco přivydělat. Podle mých zkušeností jsou nejohroženější skupinou single matky s dětmi, s manželem buď na podpoře nebo třeba i ve vězení. Některá hovada prostě neplatí alimenty, i když vydělávají.
V Rusku budou důchody ještě podstatně nižší.

Re: Re: Re: Podľa výskumu kvality života starších ľudí z rôznych krajín, Rusko je na 78. Mieste z 91

Tony Clifton | 24.10.2016

Muj bratr je po obrne a nedostava nic, uz ani slevu na jizdne, tak ho zamestnavam

Re: Podľa výskumu kvality života starších ľudí z rôznych krajín, Rusko je na 78. Mieste z 91

Cico Ciciak | 21.10.2016

Ježiši, ty si mi tu tak chýbal ty trolko. Ale ťa to Rusko musí neskutočne iritovať, keď máš takú neukojiteľnú potrebu o ňom písať len samú špinu! Čo sa tak radšej starať o krajinu, kde žiješ? Si vôbec Slovák?

Re: Re: Podľa výskumu kvality života starších ľudí z rôznych krajín, Rusko je na 78. Mieste z 91

Sio | 22.10.2016

No ale nechceš snad popírat, že život ohrožených skupin v Rusku je přece jen o dost těžší, než u nás? Lhát si do kapsy také není dobré.

Re: Re: Re: Podľa výskumu kvality života starších ľudí z rôznych krajín, Rusko je na 78. Mieste z 91

Hox | 22.10.2016

Máš o to nějaké objektivní informace? O tom, že je to tam horší. Co vím tak celkově jsou důchody přibližně stejné jako zde, co se týká parity kupní síly. Myslím že Taurus tu psal i konkrétní čísla nedávno.

Re: Re: Re: Re: Podľa výskumu kvality života starších ľudí z rôznych krajín, Rusko je na 78. Mieste z 91

Sio | 22.10.2016

http://pensia-expert.ru/novosti/srednyaya-pensiya-v-rossii-budet-bolshe-13-tysyach-rublej/
Průměrná penze je 13000 rublů, museli bychom ještě znát spotřební koš důchodců. Podle kurzu rublu je to 5200 Kč.
Tady jsou ceny za potraviny:
http://tsenomer.ru/russia/?gclid=CNeN84CJ788CFQoA0wodRPEOGw

Re: Re: Re: Podľa výskumu kvality života starších ľudí z rôznych krajín, Rusko je na 78. Mieste z 91

Cico Ciciak | 23.10.2016

Nič nechcem vyvracať ani dokazovať opak, lebo nemám presné ani overené čísla, vedomosti a skúsenosti v tejto veci... Tu išlo o niečo iné, o to že tá nicka tu hocikedy príde a pod hocijaký článok napíše do diskusie nejaký offtopic pľuvanec o Rusku, nehľadiac na to, či je to dôveryhodná informácia alebo nie. Iba na to som chcel poukázať.

Re: Podľa výskumu kvality života starších ľudí z rôznych krajín, Rusko je na 78. Mieste z 91

Putinovec | 21.10.2016

Ještě je zde jeden vhled.Spokojenost lidí v daném národu.Tohle měřítko většinou může používat člověk staršího věku,kdy může na pomyslných váhách zvažovat ,jak svůj život prožil a naplnil.Chtít porovnávat spokojenost lidí s tím,kolik si mohou nakoupit zbytečností je oblbovačka pro stádo.

Re: Re: Podľa výskumu kvality života starších ľudí z rôznych krajín, Rusko je na 78. Mieste z 91

Sio | 22.10.2016

Ano, ale neplatí to pro ty, co žijí z ruky do huby. V Česku je prý 3000 dětí, kterým matky nejsou schopny zaplatit kvalitní a levný oběd ve školní jídelně a hladoví.

vynikajici

dagmar | 21.10.2016

clanky na levanet jsou tak vynikajici, ze mam fakt pocit pit tu zivou vodu pravdy ak rika Kristus. Jenom kde brat dost casu vsechno cist, kdyz clovek pracuje? :-)))))

Nadčasové chápání ...

Pe-tri | 21.10.2016

Klobouk dolů za míru vhledu autorů. V roce 2002 bylo skutečně velmi odvážné sázet na krach USA a vidět perspektivu v Rusku. Že je západ v problémech bylo zřejmé mnohým, ale že se Rusko pod Putinem tak zvetí a emancipuje bylo viditelné jen skutečně málo komu. Hmm, pouhých 15 let a nevidí to už jenom slepí a hloupí, kteří to nedokáží vyčíst už ani z chování trockistky řízeného západu, ze kterého to je dnes už rovněž přímo do očí bijící. Jenom ještě pozor na ten pověstný poslední kop zdechající kobyly, na ten je potřeba být připraven neb se blíží.
P.

cesky jazyk

Dagmar | 21.10.2016

myslim ze je lepsi rict:publikujeme starsi ROZBOR vnirtniho prediktora

budu neustale prnasledovat hruzy, ktere se vloudily do krasneho, ceskeho jazyka jako:eskalace, deshonestace a jine

Re: cesky jazyk

qwerty | 21.10.2016

To si tu tedy užijete... :-D

Re: cesky jazyk

Nikdo | 21.10.2016

Máte moji podporu, pokud v tom bude rozumná míra. Ale psát o našem krásném jazyku a nedat si práci s háčky a čárkami, no nevím ?

Re: cesky jazyk

Perun | 21.10.2016

to je ešte nič :-) , ja sám občas tieto slová používam.

Čo ma však vie FAKT rozzúriť (iked posledný rok badám istú, ehm, rezignáciu...)

je slovo "farmár" (ťažko sa mi aj teraz písalo), namiesto roľník, polnohospodár, prinajhoršom aj socialistického "družstevník"
(obdoba so stalinským "kolchoznik" , namiesto pekného ruského "kresťan" (tak sa povie roľník).

A neobstojí ani výhovorka, že ide o "prekonanie biblického kódu" :-) pretože kolchoz ako obdoba kibucu tiež asi nie je to pravé orechové, a násilné vytváranie kolchozov asi ťažko obhája aj tí najväčší stalinisti, ovládajúci schopnosť obhajovať neobhájitelné (môžu akurát znižovať počet obetí hladomoru, tam aj ja pripúšťam diskusiu, ale nie princíp.)
Jedine, čo môžem uznať, že trockisti by robili pravdepodobne ešte väčšie zločiny, ako stalinisti. (čo aj prax potvrdila, napr. Vietnam a Kambodža v 70-ich rokoch. SŠA samozrejme podporili toho horšieho.)

Re: Re: jazyk

udo | 21.10.2016

sedliak, gazda..gazdovstvo (taktiež spoločná forma podnikania)
.."Starejší" nie je a nebola u nás predsa absolútna autorita

re: kolchozy..KOlektívnoe CHOZiajstvo = spoločné hospodárstvo
eng. Cooperative..kooperatíva = družstvo

To, že ide pri zdravom prevedení
o prirodzene najefektívneší spôsob hospodárenia, je proste fakt.
Detaily sme tu opakovane rozoberali.
S.r.o. a akciovky sa s nimi pri normálnom nastavení trhu s družstvami, čo do efektivity nemôžu rovnať.
Viď aj dlhodobý boom rôznych foriem takéhoto podnikania na západe.

Samozrejme u nás sa túto formu podnikania snažili systematicky z konkurenčných dôvodov isté známe kruhy zdiskreditovať.
Zneočkovať, či ešte krajšie po sloviensky: "polievku presoliť"

Re: Re: cesky jazyk

Cico Ciciak | 22.10.2016

Skutočne "hodnotný" príspevok... A o čom akože bol? O geo-politike? A ak nie je družstvo alebo zamestnanecká samospráva to pravé orechové, tak čo potom? Eseročka, akciovka... s pár parazitmi na vrchole?

Re: Re: cesky jazyk

popolvár | 23.10.2016

o výhodnosti a efektivite spoločenskej deľby (správnejšie zjednotenia) práce azda nikto pochybovať nebude. Známe Werichovo "ten delá to a ten zas ono..." Družstvá (JRD a JZD, kolchozy) sú len formou spoločenského zjednotenia práce v poľnohospodárstve. Umožnilo efektivitu, špecializáciu a ekonomickejšie využitie zdrojov, jak pracovných, finančných, výrobných... A každý sa mohol sústrediť na svoj úsek vo výrobnom procese (ten delá to a ten zas ono a dohromady...). Prinieslo to okrem iného aj zvýšenie kvality života poľnohospodárov a ich oslobodenie od otrockého prikovania k pôde a zvieratám. Všetky neduhy JZD, JRD, kolchozov idú na vrub nedodržaniu technologických procesov a presadzovaniu iných ako odborno-riadiacich kvalít riadiacich kádrov (rodinkárstvo, stranícka príslušnosť, kariérizmus a pod.), ale to sa týka a týkalo všetkých výrobných sfér jak v socializme, kapitalizme. A nech mi tu nikto neoponuje, že bohatí sedliaci vlastniaci majere to zvládali dobre, možno aj lepšie a nepotrebovali na to družstvá. Bolo to o tom istom - o zjednotení/deľbe práce len v inej riadiacej schéme. Takže prosím nezatracujme anblok družstevníctvo v poľnohospodárstve, lebo to svedčí len o povrchnosti poznania problematiky. Otázkou je, či bolo potrebné štátnou represiou znevýhodňovať aj iné formy zjednotenia/deľby práce, či nebolo lepšie ponechať aj bohaté majere a veľkých gazdov. ak dorábali kvalitne a rozumeli svojej robote. Zdravá konkurencia je vždy nápomocná. Ale to je už ďalšia otázka.

Re: Re: cesky jazyk

Cico Ciciak | 01.11.2016

Kolektivizácia pôdy v ZSSR bola nevyhnutná a dobrá vec. Problém boli aj kulaci ( typickí kapitalistickí prospechári). Samozrejme jedna vec je plán/myšlienka (prvotná predstava o realizácii kolchozov Stalina a boľševikov) a druhá už samotná realizácia v praxi (aj trockistami a diletantmi). Podľa mňa tu nikto neobhajuje samotnú realizáciu kolektivizácie, ktorá určite neprebehla zrovna ideálne. Ale mohla vôbec lepšie v tých ťažkých podmienkach, aby sa rýchlo zabezpečila potravinová sebestačnosť krajiny? To je otázne.

Re: cesky jazyk

Sio | 22.10.2016

Souhlasím. K češtině bychom se měli chovat s úctou, bez vlastního jazyka není národa.
Mimochodem, máte tam překlep "ROZBOR vnirtniho prediktora". To se mi stává vždy, když chci někoho vyplísnit za chyby. :-)

Přidat nový příspěvek