Nastal čas o Stalinovi pohovořit...

Nastal čas o Stalinovi pohovořit...

15.10.2015

 

Vnitřní prediktor SSSR

 

 

 

Nastal čas o Stalinovi pohovořit...

__________________

Aktualizované vydání r. 2001

 

Petrohrad

2001

 

© Publikované dokumenty sú vlastníctvom svetovej kultúry a preto vo vzťahu ku nim nikto nedisponuje osobným autorským právami. V prípade privlastnenia si autorskych práv v rámci zákona právnickou, alebo fyzickou osobou, sa dotyčná osoba stretne s odplatou za krádež pomocou nepríjemnej „mystiky“, vychádzajucej nad rámec právnej vedy. Každý záujemca má plné právo, vychádzajúc z vlastného chápania všeobecného prospechu, nasledujúce materiály v plnom objeme, alebo fragmentálne všetkými dostupnými prostriedkami kopírovať a vydávať, aj za komerčným učelom. Kto používa nasledujúce materiály pri svojej činnosti, či v citáciách, fragmentoch alebo odkazoch, prijíma na seba zodpovednosť, a v prípade vytvorenia kontextu meniaceho zmysel následných materiálov ako celku má šancu stretnúť sa s „mystickým“ pôsobením mimo právneho rámca.

 

Nastal čas o Stalinovi pohovořit.doc (289,5 kB)
Nastal čas o Stalinovi pohovořit.odt (78,2 kB)
Nastal čas o Stalinovi pohovořit.pdf (349,1 kB)
Nastal čas o Stalinovi pohovořit.epub (154,4 kB)
Nastal čas o Stalinovi pohovořit.mobi (117 kB)


Obsah

1. Klíčové otázky ................................ 4

2. Vítěz nad marxismem .................... 7

3. Bůh pomáhá bolševikům ................ 13

4. Kacířství, odsouzené k vítězství ..... 24

5. Komunista slovy i činy ................... 32

 

 

Diskusní téma: Nastal čas o Stalinovi pohovořit...

MOBI

Jirka | 03.07.2016

Moc se přimlouvám za uvedení této knihy také do formátu MOBI pro čtečky Kindle. A také všech ostatních současných i budoucích knih VP SSSR, které jsou překládány do češtiny. Děkuji - a jistě nejen za sebe...

Re: MOBI

dyk | 02.10.2016

Tu si stiahni - https://calibre-ebook.com/download_windows - a potom si z PeDeefka urob formát aký chceš. Je to ľahké.

Medzera v kontexte

peter1. | 24.04.2016

Marx odhalil a analyzoval vzťah dobovej buržoázie ku kapitálu, naznačil deformáciu vlastného ľudského rozmeru, vyplývajúceho z kapitálu na dušu buržuja samého.
Niektoré viery a náboženstvá sa tohto problému dotkli, kresťanstvo ho obchádza a samo sa (v zákulisí - dvojtvárne) stáva obeťou mamonu.
Stalin sám, tomuto nepodľahol, ale na sklonku svojho života objavil "riadiacu elitu", ktorú sám vyrobil, že zásady bolševizmu, v podstate, v tomto rozmere nedosiahol. Jeho objav bol posledným klincom do jeho truhly a následnej dehonestácie ním vyrobenej "elity".
Politický "odmäk" Chruščova i Brežneva, vzťah aparátčikov a ostatnej elity k vlastneniu majetku, odbrzdil, až v SSSR dosiahol extrémov odhalených až perestrojkou. Odhalené majetkové pomery a pranierovanie aparátčikov, vyplašili mnohých služobníkov systému nielen v samotnom Sovietskom Zväze. V Rusku ich to dohnalo až k zatknutiu prezidenta Gorbačova, samého autora otvorenia tohto pohybu. Tak že aj v socializmu motivoval majetok (nemýliť si to s osobnou spotrebou), ako buržuja kapitál.
Preto Stalinov bolševizmus naháňa strach mamonom deformovaným elitám, aj dnes.
Vyšší ideál sa nenachádza v slasti honobenia mamonu - preto ma byť správca vecí verejných, všetkých úrovní, najprísnejšie monitorovanou osobou v štáte zo zákona, alebo aspoň odloženým sprístupnenia a užitia výnosov z majetku, na čas, po výkone služby vo verejnom záujme.

Re: Medzera v kontexte

Cico Ciciak | 08.09.2016

Skutočný komunizmus = skutočný boľševizmus je otázkou morálneho stupňa vývoja človeka a jeho myslenia. Skutočný komunizmus (= Kráľovstvo Božie) je v každom z nás (ako už údajne hutoril /ne/obyčajný vysoko morálny a chápajúci Človek ujo Issá) a nejde ho nanútiť zákonmi (potom sa zákonite jedná iba o nejakú formu a stupeň fašizmu)!

český důkaz o výborných historických znalostech Stalina

PeTom | 12.04.2016

Našel jsem ověřený Zapis besedy I.V. Stalina, A.A. Ždanova i V.M. Molotova s S.M. Ejzenštejnom i N.K. Čerkasovym o
filmu „Ivan Groznyj“ z 26.2. 1947 v Kremlu.
Úryvek: Stalin objasňuje Ejzenštejnovi: --Car se podle vás
podobá spíš Hamletovi, je nerozhodný. Všichni mu napovídají, co má dělat, ale on sám nerozhoduje… Car Ivan byl velký
a moudrý vládce a kdybych ho měl srovnat s Ludvíkem XI. (četli jste o Ludvíkovi XI., který připravil půdu pro
absolutismus Ludvíka XIV.?), pak Ivan stojí o deset tříd výš. Jeho moudrost spočívala v tom, že trval na národním
hledisku a nepouštěl cizince do země. Chránil zemi před pronikáním cizích vlivů. V tomto směru jsou ve zpodobnění
Ivana Hrozného odchylky a nepřesnosti. Petr Veliký byl také veliký vládce, ale měl příliš liberální vztah k
cizincům, příliš otevřel bránu do země a připustil vliv cizinců na chod země, dopustil poněmčování Ruska. To platí
ještě více o Kateřině.
http://www.praguecoldwar.cz/eisenstein1.htm

Klobouk dolů

Vezsenyi Václav | 29.02.2016

Moc děkuji za nabídku. Děkuji Vám pane.

Přidat nový příspěvek