Nastal čas o Stalinovi pohovořit...

Nastal čas o Stalinovi pohovořit...

15.10.2015

 

Vnitřní prediktor SSSR

 

 

 

Nastal čas o Stalinovi pohovořit...

__________________

Aktualizované vydání r. 2001

 

Petrohrad

2001

 

© Publikované dokumenty sú vlastníctvom svetovej kultúry a preto vo vzťahu ku nim nikto nedisponuje osobným autorským právami. V prípade privlastnenia si autorskych práv v rámci zákona právnickou, alebo fyzickou osobou, sa dotyčná osoba stretne s odplatou za krádež pomocou nepríjemnej „mystiky“, vychádzajucej nad rámec právnej vedy. Každý záujemca má plné právo, vychádzajúc z vlastného chápania všeobecného prospechu, nasledujúce materiály v plnom objeme, alebo fragmentálne všetkými dostupnými prostriedkami kopírovať a vydávať, aj za komerčným učelom. Kto používa nasledujúce materiály pri svojej činnosti, či v citáciách, fragmentoch alebo odkazoch, prijíma na seba zodpovednosť, a v prípade vytvorenia kontextu meniaceho zmysel následných materiálov ako celku má šancu stretnúť sa s „mystickým“ pôsobením mimo právneho rámca.

 

Nastal čas o Stalinovi pohovořit.doc (289,5 kB)
Nastal čas o Stalinovi pohovořit.odt (78,2 kB)
Nastal čas o Stalinovi pohovořit.pdf (349,1 kB)
Nastal čas o Stalinovi pohovořit.epub (154,4 kB)
Nastal čas o Stalinovi pohovořit.mobi (117 kB)


Obsah

1. Klíčové otázky ................................ 4

2. Vítěz nad marxismem .................... 9

3. Bůh pomáhá bolševikům ................ 18

4. Kacířství, odsouzené k vítězství ..... 36

5. Komunista slovy i činy ................... 50