Dostatočne všeobecná teória riadenia - nový slovenský překlad

Dostatočne všeobecná teória riadenia - nový slovenský překlad

25.12.2018

 

Oznamujeme dostupnost nového překladu Dostatečně všeobecné teorie řízení ve slovenském jazyce. Tento nový překlad cílí na  srozumitelnost a přístupnost, proto lze doporučit jeho používání hlavně ve stádiu osvojování Dostatečně všeobecné teorie řízení. Předchozí překlady, obsahující dodatečné informace, poznámky překladatelů a podobně, jsou ponechány pro zájemce jako alternativní text (níže také ke stažení).

 

 

Dostatočne všeobecná teória riadenia

______________

 

Osnovné materiály učebného kurzu
fakulty aplikovanej matematiky — procesov riadenia
Petrohradskej štátnej univerzity
(1997 — 2003)

 

Vydanie so spresneniami z r. 2004, 2011

 

 

Petrohrad
r. 2011

Slovensko
r. 2018

 

© Publikované dokumenty sú vlastníctvom svetovej kultúry a preto vo vzťahu k nim nikto nedisponuje osobnými autorským právami. V prípade privlastnenia si autorských práv v rámci zákona právnickou, alebo fyzickou osobou, sa dotyčná osoba stretne s odplatou za krádež v podobe nepríjemnej „mystiky“, vychádzajucej nad rámec právnej vedy. Každý záujemca má plné právo, vychádzajúc z vlastného chápania všeobecného prospechu, nasledujúce materiály v plnom objeme, alebo fragmentálne všetkými dostupnými prostriedkami kopírovať a vydávať aj za komerčným učelom. Ten, kto používa nasledujúce materiály pri svojej činnosti, pri ich fragmentálnom (čiastočnom) citovaní, alebo pri odkazoch na ne, berie na seba osobnú zodpovednosť, a v prípade vytvorenia kontextu, meniaceho zmysel následných materiálov ako celku má šancu naraziť na „mystické“ pôsobenie mimo právneho rámca.

 

Ke stažení:

DVTR 13.8.doc (3,7 MB)
 DVTR 13.8.epub (1,1 MB)
DVTR 13.8.mobi (1,3 MB)
DVTR 13.8.odt (1,3 MB)
DVTR 13.8.pdf (2,2 MB)

 

 

Alternativní / starší překlady

Verze z roku 1991 - 23 stran:


Verze s doplňkovými poznámkami a informacemi:Verze se schématy (vychází se staršího překladu):

 

Diskuse: http://www.vodaksb.eu/diskuse/k-aktualnim-clankum#comment-186024