Ford a Stalin: O tom, jak žít lidsky (alternativní principy globalizace)

Ford a Stalin: O tom, jak žít lidsky (alternativní principy globalizace)

30.3.2016

 

VNITŘNÍ PREDIKTOR SSSR

 

 

Ford a Stalin: O tom, jak žít lidsky

 

Alternativní principy globalizace

 

 

Petrohrad

2002

© Publikované materiály jsou vlastnictvím Ruské kultury a proto vůči nim nikdo nemůže uplatňovat autorská práva. V případě, že si nějaká právnická nebo fyzická osoba zákonem stanoveným způsobem tato autorská práva přivlastní, pocítí odplatu za tuto krádež v podobě velmi nepříjemné „mystiky“ přesahující hranice právní vědy. Nicméně každý, kdo bude chtít, má plné právo na základě svého vlastního chápání veřejného prospěchu kopírovat a vydávat tyto materiály jak v plném rozsahu, tak i v podobě jejich částečných citací a to včetně pro komerční účely, všemi jemu dostupnými prostředky. Každý, kdo tyto materiály použije v podobě jejich částečných citací, úryvků nebo odkazů ponese osobní odpovědnost, pokud to povede ke změně jejich smyslového kontextu, tedy k překroucení jejich celkového smyslu, a vystaví se tak možnosti střetnout se s „mystickou“ odplatou přesahující hranice právní vědy.

 

 

Ford a Stalin - o tom jak žít lidsky.doc (1,8 MB)
Ford a Stalin - o tom jak žít lidsky.epub (701,4 kB)
Ford a Stalin - o tom jak žít lidsky.mobi (782,6 kB)
Ford a Stalin - o tom jak žít lidsky.odt (527,3 kB)
Ford a Stalin - o tom jak žít lidsky.pdf (1,7 MB)

 

Obsah

1. Globalizace jako prostředek globalizace

2. Henry Ford a industrializace v SSSR

3. Marxismus o „fordismu“

4. Agitace za co? Za kapitalismus nebo za socialismus?

   4.1. Humanismus v životě a ve slovech

   4.2. V čem je záruka zkázy?

     Odbočení od tématu 1: O systémově závažných chybách

     Odbočení od tématu 2: Axiomatika současné ekonomické vědy

4.3. Fordismus – první příchod bolševismu do Ameriky

   Odbočení od tématu 3: Objektivní práva a subjektivní zákony

   Odbočení od tématu 4: Mravně-etické důsledky proburžoazních reforem v Rusku

4.4. Etika bolševismu: svědomitá práce na blaho pracujících

   Odbočení od tématu 5. Bezprostředně produktivní práce a práce pomocná; řídící práce a mzda

   Odbočení od tématu 6: politická ekonomie industriální civilizace

4.5. Plánované hospodářství bolševiků – hospodářství socialistické

   Odbočení od tématu 7: Post-stalinský SSSR byl antisocialistický stát

5. Důsledky „fordizmu“ jako amerického pokusu o bolševismus ve 20. století

6. Smysl a důsledky stalinského bolševismu

   6.1. Konkrétnost významů terminologie – klíč k chápání epochy

   6.2. O pozadí revoluce roku 1917

   6.3. Nový kurs „světového zákulisí“: socialismus v jedné samostatné zemi

   6.4. Nepřipravenost Rusku k socialismu a její důsledky

   6.5. „Socialistický realismus“ jako prostředek překonání moci marxismu

   6.6. „Světové zákulisí“ a sovětský bolševismus v druhé světové válce 20. století

   6.7 Obrana budoucnosti před “světovým zákulisím“

   6.8. Odkaz J.V.Stalina budoucím generacím bolševiků

       6.8.1. Zřeknout se marxismu

       6.8.2. Překonat ateizmus

       6.8.3. Vyřešit problémy

7. Perspektivy bolševismu

Přílohy

    1. Biblická doktrína zavedení otrokářství v globálním měřítku

    2. Rozhovor s Josephem E. Stiglitzem

 

Předmluva

V této práci bude řeč o pohledech na ekonomiku a život společnosti dvou velmi, jak je zvykem hodnotit, navzájem vzdálených lidí:

Henryho Forda I., zakladatele a CEO „Ford Motors“, jedné ze světově nejmocnějších korporací automobilového průmyslu; a Josifa Vissarionoviče Stalina, politika, sociologa a ekonoma, jehož chápání světa a vůle se projevily ve zformování a rozkvětu Svazu sovětských socialistických republik – „supervelmoci č. 2“ 20. století, státu-superkoncernu.

Navzdory tomu, co lze připustit na základě všeho, co nás učili ve škole o boji „kapitalismu“ a „socialismu“, pohled na běžný život společnosti mají tito dva lidé v podstatě stejný. Rozdíl je jen v tom, že H. Ford se zaměřuje především na mikroekonomickou úroveň a vztahy lidí jako zaměstnanců jednoho podniku, vyhýbá se rozboru otázek organizace makroekonomiky a budování státních institutů, a J. V. Stalin se soustřeďuje na problémy rozvoje politické ekonomiky jako vědy, přeměny kultury a organizace makroekonomiky jako státního superkoncernu, a přenechává mikroekonomické otázky svobodné tvořivosti samotné společnosti.

Tak se v podstatě navzájem doplňovali, odkrývajíce stejným způsobem cestu k jednotě národů Ruska a Ameriky, a také ostatního světa v celé jeho kultuře, vyjadřující morálku a etiku poctivého člověka, člověka tvůrce.

Nicméně jejich současníci a potomci si je nepřáli pochopit. A za to nepřání pochopit svět zaplatil druhou světovou válkou 20. století, za ní následující „studenou válkou“ mezi NATO a SSSR, a také nyní probíhající zvrácenou, „globalizací“.

I když jsou v této práci nevyhnutelnou měrou uváděny citáty z vystoupení H. Forda a J. Stalina v tisku, jsou to však jen citáty. Je nutné studovat jejich odkaz nikoliv z ukázek, ale v jejich pracech, abychom měli ucelenou představu o tom, kdo z nich zejména v čem měl pravdu, a také v čem se mýlil.

Pochopíme-li, rozvineme a budeme v životě následovat odkaz H. Forda a J. Stalina, potom historická perspektiva všech národů získá novou, vyšší kvalitu…

 

 

Diskusní téma: Ford a Stalin: O tom, jak žít lidsky

Děkuji

Tomas2 | 06.10.2017

Skvělé, děkuji za to, dočtu Vyřešení problémů vzájemných národnách vztahů a půjdu na tohle

Egon Ervín Kisch

ivanek | 30.03.2016

o Fordovi psal v Americkém ráji - tento systém by neměl býti vzorem .....byl určitě efektivní .Otrocky efektní

Re: Kisch a Ford

udo | 30.03.2016

Čo Vám hovorí jeho porovnanie s Baťom?

Re: Re: Kisch a Ford

Martin | 30.03.2016

Že doba morálního kapitalismu za Baťi a Forda přinášela relatině vysokou míru sociální spravedlivosti. Ford Tvrdil, že jeho dělník si musí vydělat tolik, aby si mohl koupit jeho automobil. Původní americký model popsaný třeba Lincolnovým poradcem a ekonomem Henrym C. Careym v Harmony of Interests. Který popisoval rozdíl mezi americkým systémem a tím britským. Ten tu máme v podstatě dnes. S Chicago boys a Miltonem Friedmanem přišel silně amorální kapitalismus a mantra o maximalizaci profitu. A tak se nám teď Ilonka Švihlíková dokola ptá proč se v sedmdesátých letech odpojují mzdy od produktivity práce. Přitom to bylo jasné už tomu Careymu.

H. FORD - DEABORN INDEPENDENT

M | 30.03.2016

http://ulozto.cz/xRgvLEL/henry-ford-mezinarodni-zid-1-2-dil-praha-1924-txt

Re: H. FORD - DEABORN INDEPENDENT

Nikdo | 30.03.2016

Děkuji další dílek do skládanky :)

Re: Re: H. FORD - DEABORN INDEPENDENT

M | 31.03.2016

http://www.uloz.to/xwdSRdbq/henry-ford-mezinarodni-zid-i-ii-pdb-lit-epub-mobi-rar

Re: H. FORD - DEABORN INDEPENDENT

Martin | 30.03.2016

Díky za link. "...Žid nikdy nezbohatnul na úkor jiného Žida. Také v novější době nezbohatli ze sebe, nýbrž z národů je hostících. Židovský zákon dovoloval Židovi, aby obchodoval s nežidem podle jiných pravidel než se svým židovským „bližním“. Tak zvaný cizinecký zákon zněl: Cizinci můžeš půjčit za lichevní peníz, nikoli však svému bližnímu...."
A jsme doma...
„Svému bratrovi nebudeš půjčovat na úrok, na žádný úrok ani za stříbro, ani za pokrm, ani za cokoliv, co se půjčuje na úrok. Cizincům však můžeš půjčovat na úrok, ale svému bratrovi na úrok půjčovat nemůžeš, aby ti Hospodin, tvůj bůh, požehnal ve všem, k čemu přiložíš svoji ruku na zemi, kterou jdeš obsadit.“ - Deuteronomium 23:19 – 20

Dalo by se říci, že náš milý Henry byl takovým předběžcem autorského kolektivu VP SSSR:)

Re: Re: H. FORD - DEABORN INDEPENDENT

udo | 31.03.2016

No..do akej miery?
Je znám, že tzv. "židia" sú tvrdo delení do viacerých kást.
..a nie len na "plebs", raBinov a levítov..
Navyše sú aj brutálni rasisti.
Ostatne viď Tanach a Tóra
a nejakým krvilačným klanovým duchom
"vyvoleného národa" teória..

Je to asi najstarśia a najprepracovanejśia rasistická ideológia,
i keď dnes ide samozrejme o multietnickú ideológiu,
kde majú pôvodné semitské kmene percentuálne len zanedbateľné zastúpenie.

Pôvodní Semiti sú dnes v drvivej väčśine muslimovia.
Konkrétne u pôvodných etnických Hebrejov ide paradoxne dnes skôr v drvivej väčśine o dneśných Palestíncov uzatváraných do obrovských ghét stredoázijskými (pôvodne chazarský Kaganát)a európskymi "bielimi" konvertitmi.

Navyše má väčšina mnohorakých foriem židovstva (takisto sa vzájomne často nenávidiacich, aź fanaticky prenasledujúcich) veľmi málo spoločného s pôvodným judaizmom spred roku cca. 950 B.C.

Je zdravé chápať podstatu judaizmu a židovstva aspoň v základných črtách a nebáť sa ho, ich, nenenávidieť "to".
Keď si zistíte viac o bubulákovi (tigríkovi lesnom, levíkovi stepnom), tiež viete, ako sa ku nemu správať, s ním zaobchádzať..aké je jeho miesto v "potravinovom reťazci" a čo s tým..

Zbytočné prehnané emócie tu asi potom miesto mať nebudú..a moźno ho i do vśeobecne prospešnej práce zapriahnuť schopní budete, jeho pôvodnú funkciu vrátiť mu zmôžete. Každopádne by som ho zatiaľ s ovcou do košiara nedával, bavyše, keď trochu zblbol a len "pre radosť" si týrať a zabíjať zvykol :(

Re: Re: Re: H. FORD - DEABORN INDEPENDENT

Martin | 31.03.2016

Krásně napsáno, díky.
Jenže jukněte na diskuzi pod Zaznobinem na NWOO... Už jsem adminovi napsal, že k tomu se formát NWOO nehodí. Nedají si říci, tak je to alespoň poučný test. Jenže škodí tim zdejší studnici poznání. Potom se stane Voda mrtvá extrémistickým materiálem, jako v Rusku...

Re: Re: Re: H. FORD - DEABORN INDEPENDENT

Přemek | 01.04.2016

Nějaká pozůstalost zjevně z Atlantidy zůstala a snadno se chopila sebeklamu vyvolenosti. Nikdo, kdo není Bohem či jeho poslem zde vy si nedovolil cokoli o své vyvolenosti byť jen ceknout. Kdo o tom hovoří stále, sám sebe demaskuje jako falešného proroka a prachsprostého parazita. O mnohotvárnosti současného židovstva toho vím až moc.

Re: Re: H. FORD - DEABORN INDEPENDENT

Trtkin | 31.03.2016

"...Žid nikdy nezbohatnul na úkor jiného Žida"?
A co smlouva Haavra? ..likvidace zidu s konfiskaci majetku atd..
Prace zidu v koncentraku?...Kdo financoval koncentraky?
KDO VYDELAL?

Re: Re: Re: H. FORD - DEABORN INDEPENDENT

udo | 31.03.2016

Tie zákony samozrejme platili pre židov ako
najstaršiu MAFIU celkovo.

Avšak interne v rámci hierarchie
a hlavne "Über"židov medzi nimi, nie.

Ako medzi akýmikoľvek inými výpalníkmi:
Aby sa bezhlavé..bezkrké opice, tvoji vlastní
psi pracovní, medzi sebou nekántrili.
No TY ich v prípade nevyhnutnosti
kántriť, obetovať môžeš.
I ako svoj živý štít, falośnú stopu,
keď má nejaký Človek podozrenie
na besnú líśku v lese..či prosto pre zábavu,
z "dlhej chvíle", keď nie je poriadne do čoho "pichnúť";
že by vlastní teroristi v strehu zostávali
a najlepšie len mierne medzi sebou si nadávali,
aby ťa nespoznali; pre pocit, drogu "moci", atď..

Výkonný aparát globálneho finacistického teroru.

Tak aj kresťanstvo, islam, budhizmus, konfuciánstvo
profesionálni zákÚlisní politici zviedli do absurda,
za nepozornosti veky strihaného a rezaného stáda..
Každé z týchto pseudonáboźenstiev, pseudofilozofii
má zároveň svoje cieľové urćenie, skupinu v rámci
riadenia procesu globálizácie, homogenizácie kultúr, "biomasy", etc..

Re: Re: H. FORD - DEABORN INDEPENDENT

M | 31.03.2016

Ford v MŽ píše, že ten pojem "mezinárodní žid" znamená "mezinárodní finančník" - že mezinárodní finančníci vždy rostou na stromě židovském. On tam vlastně o židech píše kolikrát hezky, jací jsou to často počestní obchodníci a tak. Ale podrobně rozebírá Protokoly staré tehdy cca 25 let a jak se jejich program vyplňuje, píše o skryté židovské vládě nad židy, o které většina židů neví nebo spíše nechce vědět. O židovském instiktu "fermentu rozkladu", jak se tento revoluční instinkt projevil tehdy v Rusku, jak tehdy bylo dobře ve světě známo, že ten ruský převrat byl ve skutečnosti židovský. Je to opravdu velmi zajímavý dobový seriál - a hlavně pomalu po sto letech od jeho vydávání ve Fordových novinách vidíme, že ty problémy kolem židovstva jsou pořád tytéž.

Přidat nový příspěvek