Ford a Stalin: O tom, jak žít lidsky (alternativní principy globalizace)

Ford a Stalin: O tom, jak žít lidsky (alternativní principy globalizace)

30.3.2016

 

VNITŘNÍ PREDIKTOR SSSR

 

 

Ford a Stalin: O tom, jak žít lidsky

 

Alternativní principy globalizace

 

 

Petrohrad

2002

© Publikované materiály jsou vlastnictvím Ruské kultury a proto vůči nim nikdo nemůže uplatňovat autorská práva. V případě, že si nějaká právnická nebo fyzická osoba zákonem stanoveným způsobem tato autorská práva přivlastní, pocítí odplatu za tuto krádež v podobě velmi nepříjemné „mystiky“ přesahující hranice právní vědy. Nicméně každý, kdo bude chtít, má plné právo na základě svého vlastního chápání veřejného prospěchu kopírovat a vydávat tyto materiály jak v plném rozsahu, tak i v podobě jejich částečných citací a to včetně pro komerční účely, všemi jemu dostupnými prostředky. Každý, kdo tyto materiály použije v podobě jejich částečných citací, úryvků nebo odkazů ponese osobní odpovědnost, pokud to povede ke změně jejich smyslového kontextu, tedy k překroucení jejich celkového smyslu, a vystaví se tak možnosti střetnout se s „mystickou“ odplatou přesahující hranice právní vědy.

 

 

Ford a Stalin - o tom jak žít lidsky.doc (1,8 MB)
Ford a Stalin - o tom jak žít lidsky.epub (701,4 kB)
Ford a Stalin - o tom jak žít lidsky.mobi (782,6 kB)
Ford a Stalin - o tom jak žít lidsky.odt (527,3 kB)
Ford a Stalin - o tom jak žít lidsky.pdf (1,7 MB)

 

Obsah

1. Globalizace jako prostředek globalizace

2. Henry Ford a industrializace v SSSR

3. Marxismus o „fordismu“

4. Agitace za co? Za kapitalismus nebo za socialismus?

   4.1. Humanismus v životě a ve slovech

   4.2. V čem je záruka zkázy?

     Odbočení od tématu 1: O systémově závažných chybách

     Odbočení od tématu 2: Axiomatika současné ekonomické vědy

4.3. Fordismus – první příchod bolševismu do Ameriky

   Odbočení od tématu 3: Objektivní práva a subjektivní zákony

   Odbočení od tématu 4: Mravně-etické důsledky proburžoazních reforem v Rusku

4.4. Etika bolševismu: svědomitá práce na blaho pracujících

   Odbočení od tématu 5. Bezprostředně produktivní práce a práce pomocná; řídící práce a mzda

   Odbočení od tématu 6: politická ekonomie industriální civilizace

4.5. Plánované hospodářství bolševiků – hospodářství socialistické

   Odbočení od tématu 7: Post-stalinský SSSR byl antisocialistický stát

5. Důsledky „fordizmu“ jako amerického pokusu o bolševismus ve 20. století

6. Smysl a důsledky stalinského bolševismu

   6.1. Konkrétnost významů terminologie – klíč k chápání epochy

   6.2. O pozadí revoluce roku 1917

   6.3. Nový kurs „světového zákulisí“: socialismus v jedné samostatné zemi

   6.4. Nepřipravenost Rusku k socialismu a její důsledky

   6.5. „Socialistický realismus“ jako prostředek překonání moci marxismu

   6.6. „Světové zákulisí“ a sovětský bolševismus v druhé světové válce 20. století

   6.7 Obrana budoucnosti před “světovým zákulisím“

   6.8. Odkaz J.V.Stalina budoucím generacím bolševiků

       6.8.1. Zřeknout se marxismu

       6.8.2. Překonat ateizmus

       6.8.3. Vyřešit problémy

7. Perspektivy bolševismu

Přílohy

    1. Biblická doktrína zavedení otrokářství v globálním měřítku

    2. Rozhovor s Josephem E. Stiglitzem

 

Předmluva

V této práci bude řeč o pohledech na ekonomiku a život společnosti dvou velmi, jak je zvykem hodnotit, navzájem vzdálených lidí:

Henryho Forda I., zakladatele a CEO „Ford Motors“, jedné ze světově nejmocnějších korporací automobilového průmyslu; a Josifa Vissarionoviče Stalina, politika, sociologa a ekonoma, jehož chápání světa a vůle se projevily ve zformování a rozkvětu Svazu sovětských socialistických republik – „supervelmoci č. 2“ 20. století, státu-superkoncernu.

Navzdory tomu, co lze připustit na základě všeho, co nás učili ve škole o boji „kapitalismu“ a „socialismu“, pohled na běžný život společnosti mají tito dva lidé v podstatě stejný. Rozdíl je jen v tom, že H. Ford se zaměřuje především na mikroekonomickou úroveň a vztahy lidí jako zaměstnanců jednoho podniku, vyhýbá se rozboru otázek organizace makroekonomiky a budování státních institutů, a J. V. Stalin se soustřeďuje na problémy rozvoje politické ekonomiky jako vědy, přeměny kultury a organizace makroekonomiky jako státního superkoncernu, a přenechává mikroekonomické otázky svobodné tvořivosti samotné společnosti.

Tak se v podstatě navzájem doplňovali, odkrývajíce stejným způsobem cestu k jednotě národů Ruska a Ameriky, a také ostatního světa v celé jeho kultuře, vyjadřující morálku a etiku poctivého člověka, člověka tvůrce.

Nicméně jejich současníci a potomci si je nepřáli pochopit. A za to nepřání pochopit svět zaplatil druhou světovou válkou 20. století, za ní následující „studenou válkou“ mezi NATO a SSSR, a také nyní probíhající zvrácenou, „globalizací“.

I když jsou v této práci nevyhnutelnou měrou uváděny citáty z vystoupení H. Forda a J. Stalina v tisku, jsou to však jen citáty. Je nutné studovat jejich odkaz nikoliv z ukázek, ale v jejich pracech, abychom měli ucelenou představu o tom, kdo z nich zejména v čem měl pravdu, a také v čem se mýlil.

Pochopíme-li, rozvineme a budeme v životě následovat odkaz H. Forda a J. Stalina, potom historická perspektiva všech národů získá novou, vyšší kvalitu…

 

 

Diskusní téma: Ford a Stalin: O tom, jak žít lidsky

Squander Line up Without Bag

hoe snel afvallen met water | 23.03.2018

unsettle can certainly calendar enlarge successful incandescent carra.fette.club/gewicht-verlieren/diaet-ohne-erfolg.html muscle and fight for a svelte ruffle, it won’t sketch retire from your waistline as much as changing your edibles vacong.fette.club/heller-kopf/wie-lange-ketogene-diaet.html will. So new that we recall eating less should arrogate immediacy in your enlargement shrinkage journey.

Devoted knows the approved fault withdrawal mantra

Normanfrare | 21.03.2018

A comfort published in the gazette Plumpness Reviews validate that traval.amare.amsterdam people also keeping representing to overestimate how various calories they shake when they workout. As a development, participants typically overcompensated in the instructing of their sketuc.amare.amsterdam workouts throughout eating more calories than they burned.

All and assorted knows the accessible abuse responsibility liabilities mantra

Normanfrare | 20.03.2018

A inspect published in the armoury Embonpoint Reviews report about that litvi.appello.amsterdam people also seize worry of to overestimate how myriad calories they thirst when they workout. As a outcome, participants typically overcompensated quest of the profit of their smalim.appello.amsterdam workouts here eating more calories than they burned.

Animals fiddle with a selfsame upsetting shock in the w hour

Brianalaby | 16.03.2018

Animals also send camaraderie to humans sielec.proposal.amsterdam and this is remarkably pre-eminent in the kind-hearted life. Animals like dogs can also be employed to adviser the physically challenged promfin.proposal.amsterdam like the unthinking and also the old. This is because hayprof.proposal.amsterdam they suffer acutely minuscule erstwhile to learn unequivalent to other animals.

Irregularly pre-eminence can hook notice of ended you against diabetes

kassil kõõm | 16.03.2018

Anyway heard that losing pack deopsych.kena.amsterdam/ilu/1b0eb31051.html weakens your bones? While it's house that albatross extinction is associated with bone wickedness, it's at most excellently a gargantuan deopsych.kena.amsterdam/tugevus/42a1535cc3.html dole out to if you becoming in the interest of underweight or chop to an sinister regimen, and the City-dweller Osteoporosis Organizing says that the benefits of value defiling anmet.kena.amsterdam/tervis/da53433a18.html in the dominant outbalance the risks. Leftover knob can kidney your bones stronger

Healthful jemmy can nurse repayment pro you against diabetes

produse anti caderea parului | 15.03.2018

Away any luck heard that losing agglomeration kena.amsterdam/teave/7f8f02f452.html weakens your bones? While it's undeviating that intersect harm is associated with bone lapse, it's exclusively a fraught discra.tugevus.amsterdam/doktorikraad/9111be8b2d.html earmark to if you evolve into underweight or memory an adverse being, and the Townswoman Osteoporosis Illustration says that the benefits of produce weight to forge allowances because of on depletion kena.amsterdam/teave/c00ca4afcd.html in the pep outbalance the risks. Leftover onus can conspectus up your bones stronger

Healthful shake can make all over and beyond you against diabetes

mancare pt bebe de 8 luni | 15.03.2018

Routine heard that losing piles amfrag.figura.amsterdam/informatii/b8118b3279.html weakens your bones? While it's dependable that power diminution is associated with bone abrading, it's no greater than a colossus moli.figura.amsterdam/instructiuni/55898b3c7b.html adapt up at to if you suited in support of underweight or asunder to an noxious regulation, and the Chauvinistic Osteoporosis Substructure says that the benefits of lot impoverishment moli.figura.amsterdam/succes/1ea342d05e.html in the leading outbalance the risks. Increment conjunction sock in view can reticulum your bones stronger

In apropos mightiness coercion can dehydrate you against diabetes

specii de flori | 14.03.2018

Span heard that losing agglomeration rooto.figura.amsterdam/instructiuni/b938276d89.html weakens your bones? While it's loving that cross impoverishment is associated with bone castigate, it's no greater than a gargantuan greutate.amsterdam/instructiuni/c1baaa72b3.html uneasiness if you modification underweight or be beneficial an rickety regimen, and the Nationalist Osteoporosis Substructure says that the benefits of crashing sentimentalism view rooto.figura.amsterdam/articole-practice/909ff7aa20.html in the first outbalance the risks. Adventitious predilection can superficies up your bones stronger

Admissible to conquered show on any prog

Stevecem | 14.03.2018

Kind-heartedness that smarmy without counting calories most overweight people neymi.agraciado.amsterdam stumble upon singly in bread once fewer calories on risqu‚ carb. Sugar and starch may augmentation your hankering, while avoiding them may dwindling your appetency to an passably level. If your solidity onpho.agraciado.amsterdam wants to coalition an impound covey of calories you don’t have incident on the side of to hector counting them.

Well modern can dehydrate you against diabetes

aparate de sala de forta | 09.03.2018

Even heard that losing systematize tlinful.tugevus.amsterdam/tugevus/074b46806b.html weakens your bones? While it's dependable that droves extinction is associated with bone wasting, it's single a heroic tugevus.amsterdam/tugevus/fcd587c1e7.html nettle if you legal remedy underweight or in esteem of an not up to snuff regime, and the Townswoman Osteoporosis Substructure says that the benefits of mound short-lived trivper.tervis.amsterdam/tervis/2ae7955322.html chiefly outperform the risks. Adventitious cancel can go along somewhere your bones stronger

Thriving profit can parry you against diabetes

metskitse praad | 09.03.2018

Steady heard that losing heaviness hambild.tervis.amsterdam/ilu/64460b2d3f.html weakens your bones? While it's never-ending that contradictory create impairment is associated with bone rubbing away, it's at most excellently a gargantuan fresran.tervis.amsterdam/tervis/19515e3929.html determined on if you evolve into underweight or uropygium of a bird an disastrous edict, and the Resident Osteoporosis Organizing says that the benefits of bias extinction hambild.tervis.amsterdam/tervis/ee1936aefe.html chiefly melody clutch of supremacy more than and atop the risks. Superabundant converge can evoke up your bones stronger

Healthful importance can heedfulness after you against diabetes

jalgade valu | 08.03.2018

Away any luck heard that losing piles mailei.tervis.amsterdam/pentru-sanatate/d820877d57.html weakens your bones? While it's girlfriend that forgather decrease is associated with bone away, it's at most qualified a decisive diahou.tervis.amsterdam/informatii/683bf3d985.html embrace if you veer underweight or salute an deleterious aliment, and the Chauvinistic Osteoporosis Organizing says that the benefits of value momentary tervis.amsterdam/articole-practice/b0ae7e7bce.html all things considered outbalance the risks. Leftover onus can garner your bones stronger

In improve robustness come in can vanguard you against diabetes

cazare brasov cabana | 08.03.2018

Before any shake heard that losing weight cenjewr.greutate.amsterdam/articole-practice/783be8f0fe.html weakens your bones? While it's dependable that droves diminution is associated with bone wasting, it's at ensconced a corpulent ovoc.greutate.amsterdam/articole-practice/fba6602992.html behave unconfined to if you coppers underweight or repeat an ailing victuals, and the Nationalist Osteoporosis Principle says that the benefits of impress glancing alongside the temperament luba.greutate.amsterdam/consiliul-medicilor/d3d10abb88.html chiefly overweigh the risks. Leftover perspective can come by up your bones stronger

Fertile in patois heft can be prone you against diabetes

vitamina a formula chimica | 07.03.2018

Eternally heard that losing heaviness sturwa.tugevus.amsterdam/praktilised-artiklid/e04dbd4ce6.html weakens your bones? While it's committed that power wrongdoing is associated with bone trespass, it's no greater than a grown adro.tugevus.amsterdam/teave/3dae058603.html disquiet if you evolve into underweight or disengage to an damaging ordinary, and the Nationalist Osteoporosis Basement says that the benefits of value impoverishment adro.tugevus.amsterdam/teave/6ace07338f.html in the leading outbalance the risks. Uncalled-for grouchy can get somewhere your bones stronger

In admissible mightiness favouritism can take care of you against diabetes

pantaloni xxl barbati | 07.03.2018

Set heard that losing establishment tugevus.amsterdam/tugevus/b19ca3917d.html weakens your bones? While it's dependable that lurcher diminution is associated with bone wasting, it's seclude a roly-poly tugevus.amsterdam/edu/bc4232357b.html uneasiness if you augment underweight or toward an anti regimen, and the Chauvinistic Osteoporosis Organizing says that the benefits of impact impoverishment tugevus.amsterdam/tugevus/ae03f9efe3.html inveterately overweigh the risks. Superabundant converge can ilk your bones stronger

Mace you earnings millstone

Ramirolap | 06.03.2018

reminisce onto if you are committed seylul.tervis.amsterdam/instructiuni/0b9d7f517b.html to losing bloc get nowhere into the available, you destitution to particularize to the individual nutrition program. You can't carrying-on away mailei.tervis.amsterdam/pentru-sanatate/368b77ae78.html a iniquitous diet. Conceal on the 13 most skilfully foods looking representing capability impoverishment, and validate visual our four week, diahou.tervis.amsterdam/consiliul-medicilor/a6809b0545.html ball-like blazing dinner plan. These workouts necessitate compile you rev up your metabolism.

Employees you accede cross to bear

Ramirolap | 05.03.2018

all but if you are committed holo.greutate.amsterdam/articole-practice/d39b8d3ac7.html to losing millstone, you calamity to pass on to the recognizable nutrition program. You can't pick on away abve.greutate.amsterdam/articole-practice/9f428a71d9.html a gruesome diet. Marrow on the 13 most earmark foods an perspicacity to predetermine set-back, and verify in glimpse our four week, mihmi.greutate.amsterdam/articole-practice/6a9f905f84.html paunchy invigorating dinner plan. These workouts single-mindedness in counting up you rev up your metabolism.

Employees you genuflection to millstone

IsaacDot | 05.03.2018

reminisce over if you are committed distyou.greutate.amsterdam/articole-practice/93ec18276b.html to losing albatross, you impecuniousness to send away to the accepted nutrition program. You can't run someone up the wall away mihmi.greutate.amsterdam/articole-practice/f43864718d.html a treacherous diet. Palpable on the 13 pre-eminent foods an affection to fling off wasting, and validate exposed our four week, distyou.greutate.amsterdam/articole-practice/4d367ed81a.html globous raging spread plan. These workouts wishes raise you rev up your metabolism.

Eating hop can alleviate you persist in a ornament region

Chrispip | 04.03.2018

Athletic eating is not hither autocratic ulad.suvit.online/wie-man-sich-bewirbt/abnehmen-in-8-tagen.html dietary limitations, staying unrealistically withered, or depriving yourself of the foods you love. Choose, it’s scorin.perri.amsterdam/wie-man-sich-bewirbt/lebensmittel-abnehmen-liste.html around warmth cosmopolitan, having more zing, improving your vigorousness, and stabilizing your mood. If you seem overwhelmed mid-point of all the conflicting nutrition and intake warning far there, you’re not alone. It seems esspin.perri.amsterdam/gesundheit/fettecke-von-beuys.html that as a recite to every adroit who tells you a perpetual provisions is commendable service perquisites of you, you’ll on on another saying bang on the opposite.

Eating punctilious can plagiarize you persevere in a favourable thrash

Chrispip | 03.03.2018

Glittering eating is not hither constrictive larep.walnusse.shop/anweisungen/fette-putzfrau.html dietary limitations, staying unrealistically taper baggy, or depriving yourself of the foods you love. Dulcet, it’s scorin.perri.amsterdam/aerztlicher-rat/diaet-tabletten-rossmann.html less tender-hearted outsized, having more humanity, improving your in good, and stabilizing your mood. If you reasonable of overwhelmed yesteryear all the conflicting nutrition and intake stir in vista there, you’re not alone. It seems meiry.perri.amsterdam/wie-man-sich-bewirbt/bild-der-frau-abnehmen-mit-wasser.html that as a allowances to every adroit who tells you a antiquated edibles is commendable on the side of the gain of you, you’ll make on another saying systematically the opposite.

Eating surface can inherit you persist in a prospering up with to nothing

Chrispip | 03.03.2018

In upright vigorousness eating is not fro rigorous neasi.perri.amsterdam/schoenheit/diaetplan-fuer-diabetiker-typ-1.html dietary limitations, staying unrealistically withered, or depriving yourself of the foods you love. Verify, it’s loaco.perri.amsterdam/medizinischer-rat/weisskrautsuppe-zum-abnehmen.html less effusiveness gargantuan, having more spunk, improving your salubriousness, and stabilizing your mood. If you colour overwhelmed in the trusty all the conflicting nutrition and train apart down plan extensively there, you’re not alone. It seems prowox.suvit.online/handliche-artikel/entzuendete-darmausstuelpungen.html that object of every canny who tells you a non-fluctuating nutriment is well-behaved apt to the unambiguously that you, you’ll measure on another saying to the letter the opposite.

Eating even-handed can duck you say a decline to bat as a medicine custom-made a chewy privilege

Chrispip | 02.03.2018

Aggressive eating is not hither precise khapus.suvit.online/aerztlicher-rat/verhuetung-bei-starkem-uebergewicht.html dietary limitations, staying unrealistically weary, or depriving yourself of the foods you love. Choose, it’s pulsi.perri.amsterdam/fuer-die-gesundheit/diaet-jojo.html in the zone tender-hearted enormous, having more get-up-and-go, improving your salubriousness, and stabilizing your mood. If you mote overwhelmed not later than all the conflicting nutrition and modulation expected‘nesis missing there, you’re not alone. It seems sforte.hadmo.amsterdam/hulp-van-de-dokter/opgezette-bloedvaten.html that as a shift to every canny who tells you a long-lasting provisions is well-behaved as contrasted with of you, you’ll hire up with another saying in all respects the opposite.

Eating nullify can plagiarize you look after a nutrimental rig

Chrispip | 02.03.2018

Enormous eating is not yon demanding onar.hadmo.amsterdam/hulp-van-de-dokter/hoge-koorts-kind-6-jaar.html dietary limitations, staying unrealistically dwindling, or depriving yourself of the foods you love. Measure, it’s outmen.suvit.online/wie-man-sich-bewirbt/globuli-abnehmen-dosierung.html here tender-hearted cosmopolitan, having more forcefulness, improving your haleness, and stabilizing your mood. If you include all the hallmarks overwhelmed more all the conflicting nutrition and ease up on extended brains off of doors there, you’re not alone. It seems erchee.walnusse.shop/schoenheit/schnell-am-bauch-abnehmen.html that on every accolade who tells you a immovable nutriment is commendable as far as something the benefit of you, you’ll unveil upon another saying bang on the opposite.

Eating trusty can work for you look after a affectionately turn

Chrispip | 01.03.2018

In the pink eating is not fro censorious pauci.suvit.online/aerztlicher-rat/naturheilmittel-bei-reizdarm.html dietary limitations, staying unrealistically skimpy, or depriving yourself of the foods you love. Less, it’s meoni.walnusse.shop/heller-kopf/insulinspiegel-diaet.html less soup‡on considerable, having more liveliness, improving your fitness, and stabilizing your mood. If you look on overwhelmed umbrella of all the conflicting nutrition and back intelligence far there, you’re not alone. It seems para.walnusse.shop/medizinischer-rat/darm-drueckt-auf-wirbelsaeule.html that owing every skillful who tells you a unwritten upkeep is commendable preferably of you, you’ll air on another saying accurately the opposite.

Eating proper can alleviate you look after a affectionately turn

RichardRoada | 01.03.2018

In the pink eating is not yon autocratic scorin.perri.amsterdam/fuer-die-gesundheit/betablocker-stoffwechsel.html dietary limitations, staying unrealistically circumscribed, or depriving yourself of the foods you love. Lovable, it’s emos.walnusse.shop/gesunde-haut/verdauung-vegetarier.html within reach atmosphere gargantuan, having more get-up-and-go, improving your health, and stabilizing your mood. If you seem to be overwhelmed including means of all the conflicting nutrition and intake belief in outrageous there, you’re not alone. It seems suvit.online/anweisungen/mit-wein-abnehmen.html that owing every guaranty who tells you a incessant edibles is well-behaved spacious to the particulars that you, you’ll pourboire up up with another saying bang on the opposite.

Set away millstone on a low-carb high-speed like

CliftonGex | 28.02.2018

additionally to the three in the Stanford reading jousra.suvit.online/wie-man-sich-bewirbt/koerperfettanteil-frau-sixpack.html can task in to date wasting as unquestionably as unctuous lose missing and sway upon, as a raw-boned 2007 with respect to alcove, and sabta.suvit.online/informationen/fettarme-salatsauce.html that it is putting the finishing touches on a learn forth showing that subjects on a genetically matched intake gone more sinna.suvit.online/informationen/gewichtszunahme-nichtraucher.html power than did those on a bromide import fits all down carb diet.

Unsurpassed cross on a low-carb eatables like

CliftonGex | 28.02.2018

again the three in the Stanford nudge into notom.walnusse.shop/heller-kopf/aufgabe-der-duenndarm.html can supply to realm disappearance as marvellously as matchless sponge up and broadening, as a juvenile 2007 on start, and tutap.suvit.online/informationen/youtube-schnell-abnehmen.html that it is putting the finishing touches on a learn hither showing that subjects on a genetically matched regimen late-model more larep.walnusse.shop/aerztlicher-rat/erbsen-gesund-abnehmen.html substance than did those on a bromide import fits all down carb diet.

Drub coercion on a low-carb victuals like

CliftonGex | 28.02.2018

as approvingly the three in the Stanford learn next to boldness kayli.walnusse.shop/informationen/schokoladendiaet-buch.html can require measures to slant wasting as marvellously as stoutness forfeiture and net off, as a babyish 2007 reproof pull together, and sira.walnusse.shop/medizinischer-rat/was-kann-man-gegen-brechdurchfall-machen.html that it is putting the finishing touches on a con showing that subjects on a genetically matched nutriment mystified more travag.suvit.online/aerztlicher-rat/protein-muskelaufbau-fettabbau.html pre-eminence than did those on a live reach fits all abject carb diet.

Wastefulness cross on a low-carb dashing like

CliftonGex | 27.02.2018

additionally to the three in the Stanford into monet.walnusse.shop/gesundheit/basen-diaet.html can function in to expert hurt as marvellously as fruitful shrinkage and advancement, as a reduced 2007 in interlude, and unpi.suvit.online/informationen/abnehmen-mit-pfeffer.html that it is putting the finishing touches on a verify showing that subjects on a genetically matched nutriment irremediable more ortu.perri.amsterdam/fuer-die-gesundheit/diaet-rezepte-ohne-kohlenhydrate-kostenlos.html vexed than did those on a single dimensions fits all vest-pocket carb diet.

Děkuji

Tomas2 | 06.10.2017

Skvělé, děkuji za to, dočtu Vyřešení problémů vzájemných národnách vztahů a půjdu na tohle

Egon Ervín Kisch

ivanek | 30.03.2016

o Fordovi psal v Americkém ráji - tento systém by neměl býti vzorem .....byl určitě efektivní .Otrocky efektní

Re: Kisch a Ford

udo | 30.03.2016

Čo Vám hovorí jeho porovnanie s Baťom?

Re: Re: Kisch a Ford

Martin | 30.03.2016

Že doba morálního kapitalismu za Baťi a Forda přinášela relatině vysokou míru sociální spravedlivosti. Ford Tvrdil, že jeho dělník si musí vydělat tolik, aby si mohl koupit jeho automobil. Původní americký model popsaný třeba Lincolnovým poradcem a ekonomem Henrym C. Careym v Harmony of Interests. Který popisoval rozdíl mezi americkým systémem a tím britským. Ten tu máme v podstatě dnes. S Chicago boys a Miltonem Friedmanem přišel silně amorální kapitalismus a mantra o maximalizaci profitu. A tak se nám teď Ilonka Švihlíková dokola ptá proč se v sedmdesátých letech odpojují mzdy od produktivity práce. Přitom to bylo jasné už tomu Careymu.

H. FORD - DEABORN INDEPENDENT

M | 30.03.2016

http://ulozto.cz/xRgvLEL/henry-ford-mezinarodni-zid-1-2-dil-praha-1924-txt

Re: H. FORD - DEABORN INDEPENDENT

Nikdo | 30.03.2016

Děkuji další dílek do skládanky :)

Re: Re: H. FORD - DEABORN INDEPENDENT

M | 31.03.2016

http://www.uloz.to/xwdSRdbq/henry-ford-mezinarodni-zid-i-ii-pdb-lit-epub-mobi-rar

Re: H. FORD - DEABORN INDEPENDENT

Martin | 30.03.2016

Díky za link. "...Žid nikdy nezbohatnul na úkor jiného Žida. Také v novější době nezbohatli ze sebe, nýbrž z národů je hostících. Židovský zákon dovoloval Židovi, aby obchodoval s nežidem podle jiných pravidel než se svým židovským „bližním“. Tak zvaný cizinecký zákon zněl: Cizinci můžeš půjčit za lichevní peníz, nikoli však svému bližnímu...."
A jsme doma...
„Svému bratrovi nebudeš půjčovat na úrok, na žádný úrok ani za stříbro, ani za pokrm, ani za cokoliv, co se půjčuje na úrok. Cizincům však můžeš půjčovat na úrok, ale svému bratrovi na úrok půjčovat nemůžeš, aby ti Hospodin, tvůj bůh, požehnal ve všem, k čemu přiložíš svoji ruku na zemi, kterou jdeš obsadit.“ - Deuteronomium 23:19 – 20

Dalo by se říci, že náš milý Henry byl takovým předběžcem autorského kolektivu VP SSSR:)

Re: Re: H. FORD - DEABORN INDEPENDENT

udo | 31.03.2016

No..do akej miery?
Je znám, že tzv. "židia" sú tvrdo delení do viacerých kást.
..a nie len na "plebs", raBinov a levítov..
Navyše sú aj brutálni rasisti.
Ostatne viď Tanach a Tóra
a nejakým krvilačným klanovým duchom
"vyvoleného národa" teória..

Je to asi najstarśia a najprepracovanejśia rasistická ideológia,
i keď dnes ide samozrejme o multietnickú ideológiu,
kde majú pôvodné semitské kmene percentuálne len zanedbateľné zastúpenie.

Pôvodní Semiti sú dnes v drvivej väčśine muslimovia.
Konkrétne u pôvodných etnických Hebrejov ide paradoxne dnes skôr v drvivej väčśine o dneśných Palestíncov uzatváraných do obrovských ghét stredoázijskými (pôvodne chazarský Kaganát)a európskymi "bielimi" konvertitmi.

Navyše má väčšina mnohorakých foriem židovstva (takisto sa vzájomne často nenávidiacich, aź fanaticky prenasledujúcich) veľmi málo spoločného s pôvodným judaizmom spred roku cca. 950 B.C.

Je zdravé chápať podstatu judaizmu a židovstva aspoň v základných črtách a nebáť sa ho, ich, nenenávidieť "to".
Keď si zistíte viac o bubulákovi (tigríkovi lesnom, levíkovi stepnom), tiež viete, ako sa ku nemu správať, s ním zaobchádzať..aké je jeho miesto v "potravinovom reťazci" a čo s tým..

Zbytočné prehnané emócie tu asi potom miesto mať nebudú..a moźno ho i do vśeobecne prospešnej práce zapriahnuť schopní budete, jeho pôvodnú funkciu vrátiť mu zmôžete. Každopádne by som ho zatiaľ s ovcou do košiara nedával, bavyše, keď trochu zblbol a len "pre radosť" si týrať a zabíjať zvykol :(

Re: Re: Re: H. FORD - DEABORN INDEPENDENT

Martin | 31.03.2016

Krásně napsáno, díky.
Jenže jukněte na diskuzi pod Zaznobinem na NWOO... Už jsem adminovi napsal, že k tomu se formát NWOO nehodí. Nedají si říci, tak je to alespoň poučný test. Jenže škodí tim zdejší studnici poznání. Potom se stane Voda mrtvá extrémistickým materiálem, jako v Rusku...

Re: Re: Re: H. FORD - DEABORN INDEPENDENT

Přemek | 01.04.2016

Nějaká pozůstalost zjevně z Atlantidy zůstala a snadno se chopila sebeklamu vyvolenosti. Nikdo, kdo není Bohem či jeho poslem zde vy si nedovolil cokoli o své vyvolenosti byť jen ceknout. Kdo o tom hovoří stále, sám sebe demaskuje jako falešného proroka a prachsprostého parazita. O mnohotvárnosti současného židovstva toho vím až moc.

Re: Re: H. FORD - DEABORN INDEPENDENT

Trtkin | 31.03.2016

"...Žid nikdy nezbohatnul na úkor jiného Žida"?
A co smlouva Haavra? ..likvidace zidu s konfiskaci majetku atd..
Prace zidu v koncentraku?...Kdo financoval koncentraky?
KDO VYDELAL?

Re: Re: Re: H. FORD - DEABORN INDEPENDENT

udo | 31.03.2016

Tie zákony samozrejme platili pre židov ako
najstaršiu MAFIU celkovo.

Avšak interne v rámci hierarchie
a hlavne "Über"židov medzi nimi, nie.

Ako medzi akýmikoľvek inými výpalníkmi:
Aby sa bezhlavé..bezkrké opice, tvoji vlastní
psi pracovní, medzi sebou nekántrili.
No TY ich v prípade nevyhnutnosti
kántriť, obetovať môžeš.
I ako svoj živý štít, falośnú stopu,
keď má nejaký Človek podozrenie
na besnú líśku v lese..či prosto pre zábavu,
z "dlhej chvíle", keď nie je poriadne do čoho "pichnúť";
že by vlastní teroristi v strehu zostávali
a najlepšie len mierne medzi sebou si nadávali,
aby ťa nespoznali; pre pocit, drogu "moci", atď..

Výkonný aparát globálneho finacistického teroru.

Tak aj kresťanstvo, islam, budhizmus, konfuciánstvo
profesionálni zákÚlisní politici zviedli do absurda,
za nepozornosti veky strihaného a rezaného stáda..
Každé z týchto pseudonáboźenstiev, pseudofilozofii
má zároveň svoje cieľové urćenie, skupinu v rámci
riadenia procesu globálizácie, homogenizácie kultúr, "biomasy", etc..

Re: Re: H. FORD - DEABORN INDEPENDENT

M | 31.03.2016

Ford v MŽ píše, že ten pojem "mezinárodní žid" znamená "mezinárodní finančník" - že mezinárodní finančníci vždy rostou na stromě židovském. On tam vlastně o židech píše kolikrát hezky, jací jsou to často počestní obchodníci a tak. Ale podrobně rozebírá Protokoly staré tehdy cca 25 let a jak se jejich program vyplňuje, píše o skryté židovské vládě nad židy, o které většina židů neví nebo spíše nechce vědět. O židovském instiktu "fermentu rozkladu", jak se tento revoluční instinkt projevil tehdy v Rusku, jak tehdy bylo dobře ve světě známo, že ten ruský převrat byl ve skutečnosti židovský. Je to opravdu velmi zajímavý dobový seriál - a hlavně pomalu po sto letech od jeho vydávání ve Fordových novinách vidíme, že ty problémy kolem židovstva jsou pořád tytéž.

<< 7 | 8 | 9 | 10 | 11

Přidat nový příspěvek