O konceptuální podmíněnosti vědy

O konceptuální podmíněnosti vědy

20.5.2014

VP SSSR

 

Analytická poznámka

O konceptuální podmíněnosti vědy

 

20140511_About_conceptual_conditionality_science.pdf (77,4 kB)
20140511_About_conceptual_conditionality_science.odt (29,9 kB)
20140511_About_conceptual_conditionality_science.mobi (12,9 kB)

 

Kultura je druhotná ve vztahu ke koncepci organizace (řízení) života společenosti v návaznosti generací, protože každá kultura je informačně-algoritmický systém, zabezpečující řízení v souladu s koncepcí, panující nad společností, a ochranu toho řízení od řízení podle koncepcí, neslučitelných s vládnoucí koncepcí.

Věda je část kultury a v praxi řízení právě ona dává vněintuitivní prostředky řešení úloh o stabilitě objektů řízení ve smyslu předvídatelnosti chování ve vší jejich různorodosti – od běžných, typu „jakou žárovku lze zapojit do jaké sítě“, do globální politiky.

Protože všechna konceptuálně legitimní různorodost úloh řízení leží v korytě určité koncepce, koncepce ohraničuje i vědu jako jednu ze společenských institucí. Nicméně to ohraničení má z větší části ne direktivně-adresný charakter, ale nepřímý, realizovaný skrz formování kultury osobní psychiky vědců, díky čemuž:

  • se formuje kruh jejich zájmů a probíhá rozdělení zájmů na přípustné, nepřípustné a ty, jejichž realizace se zdá nemožná v souladu s chápáním světa, formovaným koncepcí a kulturou;

  • také se formuje systém ohraničení na interpretaci (osmyslení) pozorovaných jevů a výsledků, získaných v experimentech.

To se týká jak přírodních, tak společenských vědních disciplín.

Prakticky to znamená, že Západ žije pod Biblí a za hranice, určené jejím světonázorovým ohraničením, světová věda, jejíž počátek položil právě Západ, není schopna se dostat, ačkoliv kněží, počínaje epochou reformace, ve své většině nelezou do metologie vědy bezprostředně, a ti z nich, kteří se zároveň zabývají vědecko-výzkumnou činností, se ve vědě přidržují jejich zdálo by se světských pravidel.

 

———————

Příklady

V přírodních vědách – N. A. Kozyrev se pokoušel interpretovat výsledky pozorování, ve kterých bylo zjištěno, že rychlost světla není limitní rychlostí ve Vesmíru, jako „materiálnost času“ na základě pojmového aparátu teorie relativity.

Sborník „Vybrané práce“ N.A.Kozyreva, vydaný vydavatelstvím LGU (Leningrad, 1991), je v internetu na adrese: http://www.timashev.ru/Kozyrev/. Názvy některých prací Kozyreva z tohoto sborníku: „Astronomická pozorování prostřednictvím fyzických vlastností času“; „O vlivu času na hmotu“; „O možnosti zmenšení objemu a váhy těles pod vlivem aktivních vlastností času“.

Dokonce z názvů (a nejen z textů) těch prací je vidět, že o „času“ píše Kozyrev jako o specifickém druhu hmoty, interagující s ostatními druhy hmoty. To je důsledek toho, že výsledky pozorování nemohou být interpretovány na základě systému krajních zobecnění (kategorií) „hmota – duch (pole) – prostor – čas“, charakteristických pro biblické chápání světa a majících kořeny v antickém Egyptě.

Ve společenských disciplínách – V.V.Leontěv (laureát Nobelovy ceny za ekonomii za rok 1973) v knize „Ekonomické eseje“ (1990) píše (str 210,211):

„Neohraničená, obecná dostupnost vědění a idejí, vznikajících během výzkumu, je velmi žádoucí vlastností pro společnost a lidstvo jako celek. Nicméně rodí vážný problém pro kohokoliv, kdo by se chtěl zabývat vědeckovýzkumnou činností, to znamená produkcí vědění na komerční osnově, kvůli realizaci zisku. Pro ospravedlnění investic do výzkumu, korporace musí mít možnost prodávat své výsledky přímo nebo nepřímo, jako část libovolného dalšího produktu, za odpovídající cenu. Kdo bude platit za zboží, které se v okamžiku svého vypuštění stává dostupným každému v neohraničeném množství? Proč nepočkat, dokud někdo jiný za něj nezaplatí nebo nevloží peníze do jeho produkce, a poté ho získat bezplatně? Kdo by pekl chleba, pokud by sedmi chleby bylo možné nakrmit nejen čtyři tisíce mužů, žen a dětí, jak o tom mluví Nový zákon, ale i všechny hladové?“

 

Tato pozice, zformovaná Biblí, mu nedovolila vyvodit závěr o tom, že cena představuje finanční vyjádření všech chyb řízení, jichž se společnost dopouští. V důsledku toho se ekonomická věda dostala do slepé uličky, ze které se nemůže dostat už více než půl století.

 

———————

 

Vědeckými institucemi s největší autoritou na Západě jsou národní akademie věd (do Ruska přišly během reforem Petra I.), které se nicméně vlastní vědou (nemluvě už o metodologii jejího rozvoje) nezabývají. Řeší jiný úkol, která zůstává nevyřčen: hlavní úkol Akademií věd je certifikace vědeckých výsledků a vědců-výzkumníků, to znamená:

  • zajištění statusu důvěryhodného vědění výsledkům, které odpovídají panující koncepci;

  • vyzvednutí vědomého nesmyslu do statusu důvěryhodné vědecké informace, pokud je to nutné pro zabezpečení řízení v souladu s panující koncepcí;

  • vědomé vyhlášení skutečných objevů a výsledků pavědou, pokud se dostávají za rámce biblické kultury a nesou nebezpečí její existenci.

 

 

Vnitřní prediktor SSSR

11.května 2014

zdroj

Diskusní téma: O konceptuální podmíněnosti vědy

vedecká kultúra

Vasiľ | 20.05.2014

Všimol som si, že medzi spolužiakmi, ale aj pedagógmi je celkom populárny (asi každému piatemu sa páči a zvyšok je neutrálny) seriál teória veľkého tresku. Neviem, čím to je. Ja to nepozerávam, pretože sitcomy nemám rád (posledný, čo som pozerával ako malý bol s Billom Cosbym, ten sa mi ešte páčil).

Že sa ten seriál páči niekomu, kto sa rád pozabáva na podivnostiach "vedátorov" (ak správne rozumiem námetu toho seriálu), to pochopím, ale prečo sa páči aj "vedátorom" samotným, netuším. Možno je to len špecifikum našej katedry, neviem. Alebo je to tak populárny seriál, že ho pozeráva mnoho ľudí, či už baník, politik, alebo zverolekár.

Na čo tento podivný fenomén vlastne slúži?

Re: vedecká kultúra

J. | 22.05.2014

motto seriálu je "smart is new sexy" takže isto si ho radi pozrú aj sami "vedátori", do istej miery si na ňom môžu honiť ego... je predsa super pozrieť si, že vedátor, nerd či ako si teraz hovoria, nie je mimoň, ale je vlastne super frajer

na pravý účel má isto niekto fundovanejší názor, no čo sa nedá prehliadnuť - v seriáli vyzdvihujú asociálne správanie a robia z neho prednosť, psychické poruchy sú tam prezentované ako cool a vtipné, hlavný aktér je teplý asexuál, ktorý túži stať sa robotom, matka hlavného aktéra je extrémna kresťanka, ktorá pri každej príležitosti predkladá niečo z biblie. "vedátori" si tam žijú svoj americký sen - keď práve nejedia a nerobia "vedu" tak pozerajú filmy 10-krát dookola aby o nich potom mohli viesť nekonečné hádky a debaty, "musia" hrať všetky počítačové a stolné hry, ktoré kedy vyšli, chodia pravidelne na comic-con a obliekajú si oblečky superhrdinov, učia sa klingonsky, sú stále online na sociálnych sieťach a preberajú čo sa tam deje, milujú novú techniku a obchody plné komixov, komixy kupujú na kilá a sú ich nekonečným bohatstvom - niekedy aj platidlom, neznášajú prírodu, zvieratá a fyzický pohyb, ich modlou je hawking a herci zo startreku... atď

Re: Re: vedecká kultúra

Vasiľ | 22.05.2014

Tak potom sú primárne účely zrejmé.

to by si meli precíst skeptici ze Sysifos

Zar Ptica | 20.05.2014

enemže právě oni mají nastavené mantinely myšlení.
Říkal jsem si, jakým mechanismem se to daří neustále držet mimo "vědu" spousty archeologických nálezů po celém světě. Je to zajímavé - nevejde se to do myšlení, tak to prostě "není".

Re: to by si meli precíst skeptici ze Sysifos

Lux | 20.05.2014

Ľudstvo naďalej žije pod množstvom historických i novodobých mýtov a veda i jej predstavitelia nie sú výnimkou a sú rovnako zahrnutí pod autokratickú Konceptuálnu moc, ktorá (ticho) definuje čo je Pravda a čo lož.
Tak ako to kedysi dávnejšie verejne definovala - čo je pravda - Rímska cirkev "svätá", ktorá plnila úlohu blízkej periférie GP (dnes už predstavuje trochu vzdialenejšiu perifériu zavádzania stáda). Kto nesúhlasil, tak sa s ním napr. inkvizícia rýchlo vysporiadala až po verejné upálenie.

Sizifos už v zmenenej logike sociálneho času hrá o debilizáciu más a robí dez-info politiku, aj keď veľká väčšina "sizifovcov" si úprimne (asi) myslí, že má pravdu. Pomaly od (ich) Boha, ktorý je či už materialistickým, alebo idealistickým kaleidoskopickým zmýšľaním "vedcov" na míle vzdialený od toho Pravého.

Veda je dnes dominantne ovládaná riadiacími agregátnymi biopoliami (egregormi) judaizmu. Z tejto zombie-kôpky sa regrutujú "najväčší" vedeckí deja-telia posledných stáročí...
V špičkových "vedeckých" korporátnych kruhoch nebýva problém nájsť aj vyše 50 % obrezancov, z ktorých systém potom vyberá Nobelovských laureátov, či iných premiantov.
Proste deja vú príslušného judaistického nadriadeného egregoru (vytvoreného GP na ovládanie stáda), ktorý dominuje príslušnému odbornému korporátnemu.
Potom už len horlivý piár príslušnému deformátorovi Pravdy, napr. Einsteinovi a nová teória a zavádzanie tlupy je na svete.

"Nič sa vo vede nedrží pevnejšie ako lož."
Lož má totiž krátke nohy a preto má dobrú stabilitu..-:)
(zo študentských právd vyrytých nožíkom do lavíc)

Celý systém vzdelávania a (pa)vedeckých hodností je postavený na odskúšaných konceptuálne zdokonalených technológiach zasväcovania masonských lóžových bratov, len sa mu pridali prvky exoteriky pre celú nekonceptuálne zdatnú tlupu oviec.

Skutočnosť, že rýchlosť svetla nie je max. rýchlosť obmeny inFormácií vo Vesmíre je dlhodobo známa (čo úplne nabúrava einsteinovskú teóriu relativity, ktorá sa vytrvalo drží na všetkých svetových fakultách a dnes napr. jej upgrade klon tzv. Jednotnej teórie poľa - Teória superstrún. Maxwell, Ciolkovskij, spomínaný Kozyrev, či jeden z posledných - prof. Valitov, ktorý teoreticky i experimentálne dokázal, že myšlienka sa šíri v torzných(?) poliach okamžite:
Ľudové príslovie hovorí:
"Čo je najrýchlejšie na svete? Myšlienka."

Valitov dokázal, že "v rovnovážnych vratných systémoch sa čas môže meniť na hmotu a energiu a potom podstúpiť spätný proces".
To je úplne kruté tvrdenie pre časopriestor einsteinovskej fyziky, lebo z neho vyplýva, že čas je subjektívny a v tomto zmysle je "čas" hmotný a ako proces sa môže z vákua materializovať.
Čiže z toho vyplýva, že vzkriesenie mŕtvych je možné!
T.j.: Hocijaká myšlienka nezmizne v minulosti bez stopy, ale vykazuje nejaké pôsobenie na priebeh udalostí, lebo dosiahne okamžite všetko vo Vesmíre (pokiaľ je pripustená VM) a uvádza do činnosti v rôznych fragmentoch Vesmíru rozmanité emitéry kmitavých procesov, ktoré už majú nejakú konečnú rýchlosť a ohraničenú silu (dosah).
Valitov, presvedčený a(t)deistický materialista prešiel po objave do pozície idealistického a(t)deistu - blahoželal mu medzi inými aj kráľ Saudskej Arábie (patrí totiž do rodiny islamistického pôvodu), ako aj pápež RKC, že dokázal, že Boh môže okamžite riadiť (inFormačne pôsobiť) všetko vo Vesmíre a nie je limitovaný einsteinovskou rýchlosťou 300 000 km/sekunda..

Tu už radšej dočasne skončím...:-)

Re: Re: to by si meli precíst skeptici ze Sysifos

Vasiľ | 20.05.2014

To, že čas je "hmotný" nie je podľa mňa v rozpore s teóriou relativity, aspoň ako jej ja rozumiem. Tieto slová spadajú do interpretačnej voľnosti rovníc a vzťahov (ktoré fungujú), o čom som tu písal pod článkom k prílohe 9(4) (a teraz na to budem nadväzovať), alebo ako to tam doplnil Udo: Dôležitejšie je, že AKO rozumieme a nie, že čomu.

Čas a priestor sú zviazané s hmotou. Bez nej by ich nebolo. A tá hmota dokáže pomiešať čas s priestorom, ubrať z nich, či k nim pridať a rovnako aj oni vedia zacvičiť s hmotou. Časopriestor teda možno chápať len ako ďalšiu formu hmoty, resp. zakrivenie časopriestoru vždy odpovedá hmote. A že to tak naozaj aj je, o tom vypovedá Einsteinov pseudotenzor resp. aj Lifšicov-Landauov pseodotenzor (potreba ich zavádzania), akurát sa to tak nahlas nehovorí, aby sa deťom v školách mohla do hláv nenápadne vtĺkať myšlienka absolútneho času a priestoru, čo sa potom prirodzene prenesie aj do myslenia študentov teórie relativity.

Alebo filozoficky: matéria je akékoľvek dynamické súcno (moja definícia nechce byť vyčerpávajúcou). Časopriestor v teórii relativity túto vlastnosť má, takže je matériou.

Re: Re: Re: to by si meli precíst skeptici ze Sysifos

Lux | 20.05.2014

A.hoj Vasile,

takže aktívny študiózo...:)

Iste sa dá s Tvojimi úvahami sčasti súhlasiť.
Už to tu bolo neraz preberané a nechcem zachádzať do kvantových podrobností rôzných teórií, ktoré platia len obmedzene a taktiež bavenie sa o Laplaceho operátore, Lifšic(skoro som sa zľakol, že Lipschütz..-:) )-Landauovom pseudotenzore, Schrödingerových rovniciach a mačkách, Heisenbergovom princípe neurčitosti a bla-bla rôzných "výdobytkov" atómových fyzikov, lebo to drvivej väčšine ľudí veľa nepovie.

Proste METS systém nezodpovedá objektívnej realite. Objektívne sú len MIM, t.j. Matheria, InForma(cia) a Miera.
Čas a priestor sú len vedľajšie podkategórie Miery a môžu prechádzať do rôzných agregátnych foriem podľa rôznych okolností.

Čo je treba si najmä uvedomiť je, že myšlienka je hmotná a každého myslenie sa tak alebo onak zhmotňuje v Objektívnej realite, a preto je tak dôležité myslieť pozitívne a čo najviac v správnom vektore (tenzore), ktorý sa blíži k optimu daného jedinca, aby spätné väzby nemali efekt kočičí alebo opičí pracky.
Každého myšlienky sú zaznamenávané v inFormačnom poli Zeme (tzv. Noosféra) a Pravda tak, či tak vždy vyjde na povrch.Sú viaceré metódy, ako sa dá dostať určitým jedincom k informačným poliam Zeme (pozri napr. Bronnikovovu metódu a čo všetko má človek zakódované v jeho skrytom potenciáli). A žiadna čierna diera alebo šedá hmota expandujúca mathériu v "nárečí" astrofyzikov tu nepomáha...

Človek žije večne, len mení formy existencie a jeho myslenie zanecháva inFormačné "stopy" v inFormačných biopoliach, na jeho priamych potomkoch, ako aj na potomkoch nasledovných generácií (môžme si to vyložiť aj v cirkevnej terminológií ako povedzme dedičný hriech). Každý rod buď morálne a inFormačne napreduje alebo degeneruje (rôzné formy fyzických alebo psychických, skôr psychosomatických chorôb). Najvyšší stupeň degenerácie rodu sa prejavuje v neschopnosti reprodukcie, povedzme v rôznych psychických deviáciach typu LGBTI, ktoré sú globalistami zavádzané do spoluNecnosti, lebo hlavný útok na zdravú podstatu ľudstva vždy smeruje na zvýšenie defektnej morálky (1. priorita ZHN) a mnohí sú takto postihnutí a berú to ako Normu (viď arci-biskup, či arci-sethan Bezák a jeho podporujúca, prevážne homolobby, i keď homo je človek, ale s malým č to prejde..).

Viera vo výdobytky dnešnej pavedy v dnešnom info-Veku je značne defektná a prináša benefity len deFormátorom ( aj tam len do času, ako hus klasu) a jej miera aplikácie do spoloCnosti determinuje do značnej Miery nezdary implementátora (v rôznych životných prejavoch).
Najzraniteľnejšie osoby, z pohľadu prechodu do iného agregátneho stavu existencie sú dnes tzv. "hviezdy" show biznisu, kde sa mnohí pohybujú na úplnej hranici tzv. Božieho dopustenia - viď napr. posledná kauzalita Iveta Bartošová. Proste vyčerpala svoje dopustenie, lebo nevedela myslieť v reláciach sedliackého Čelo-Veka.

Nevedomosť ospravedlňuje dnes v zmenenej logike sociálneho času len čiastočne a má siahodlhé dôsledky pre každý rod, národ, civilizáciu..

Miera chápania populusu determinuje jeho ďalšiu existenciu. A ak si do čela vybral sciento-logosa, tak musí na podvedomých úrovniach (ktoré sa jednoducho nedajú oklamať) pykať za svoj výber. Sciento-lóg bude zase konať len v hraniciach, ktoré mu populus otvorí svoju nechápavosťou a neschopnosťou poly-tikos.
Fašizácia spoloNecnosti vo svete pokračuje, a ako je bežné u adaptívnych modulov biblickej Konceptuálnej moci, tak v zásadných otázkach vždy aktéri adaptívnych modulov(pol. strán) prehlasujú opak toho , čo konajú.
Skvelý príklad je dnešná UA.

Kto nakoniec dostane m-at je však jasné aj mat-érií..:)

Re: Re: Re: Re: to by si meli precíst skeptici ze Sysifos

Vasiľ | 21.05.2014

Len s tou špinavou vodou nevyliať aj oné - kúpajúce sa dieťa.
Veda nie je len paveda (a demagógia), ale to sú napríklad aj jadrové reaktory, ktoré vyrábajú elektrinu a aj iné veci, ktoré by bola škoda zahadzovať (či už fungujú vďaka alebo napriek tej vede - mám pocit, že čiastočne aj aj).

Ak je veda pokazená, netreba ju celú zahadzovať. Treba ju opraviť, prípadne jej dobré súčiastky použiť na vytvorenie čohosi lepšieho.

Re: Re: Re: Re: Re: to by si meli precíst skeptici ze Sysifos

Lux | 21.05.2014

Veď nikto netvrdí Vasiľ, že celá veda je zlá, ale keď je postavená na adeistických princípoch a defektnom svetonázore METS, tak zákonite plodí defektné vedecko-technické riešenia..
Ako výsledok je globálna biosférická kríza, ktorú tupým ovciam prezentujú samozrejme lživo, ako napr. aj globálne otepľovanie a podobné nezmysly.
A jadrová energetika - to si skutočne vybral jeden zlý fragment, obzvlášť nebezpečný pre ľudstvo.
Pritom tzv. dostupná energia, ktorá je prezentovaná ako "voľná" a "narušuje" oi. aj "vedecké" zákony termodynamiky je objektívny fakt, ale patenty sú "stopené", alebo tvrdohlavci zavraždení, lebo pod bičom úžery technokracia predbehla morálku ľudstva a teda GP má v tomto pravdu. Človeku podobným dať do ruky voľný zdroj energie je samovražda ľudstva..

Jediná schodná cesta je cesta k Ľudskej psychike a prehlbovaniu chápania ako fungujú objektívne zákonitosti a tu mnohokrát je veda v slepej uličke, lebo je pod Konceptuálnou mocou a translácia inFo beží najmä cez judaistické alebo korporátne vystrojené defektné egregory.

Skutočný Človek sa v mnohom bude v budúcnosti môcť zaobísť bez mnohých technických protéz.
Napr.:
Načo potrebuje mobil, keď v jeho genetickom potenciáli je zakomponovaná možnosť povedzme telepatie (prenos hotových obrazov myšlienkou).
Tu uvádzaný seriál Posledný gambit dáva predstavu o fungovaní matríc a niektorých do človeka založených schopností...napr. Sai Baba v Indii tvoril milým hosťom darčeky (šperky) "z ničoho" silou myšlienky.
Jogíni dokážu spomaľovať alebo zrýchľovať svoj vlastný "čas", riadiť si hladké svalstvo srdca a pod.
Na Filipínach miestni liečitelia vykonávajú operácie holými rukami za pár desiatok sekúnd, bez jaziev.
A máme tu množstvo jasnovidcov, média, mágov, šamanov, z ktorých niektorí dokážu napr. riadiť miestné počasie, t.j. myšlienkou ovplyvňovať Objektívnu realitu.
Atď.., aby som nezachádzal moc do oblasti "sci-fi".

Čo na to oficiálna (pa)veda?
Hľadá vždy nejaký podvod a nevie obyčajne nájsť logické objasnenie.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: to by si meli precíst skeptici ze Sysifos

Vasiľ | 21.05.2014

Tie protézy sú ešte treba. Ani človeku so zlomenou nohou nemožno vytrhnúť barlu z ruky - "A teraz sa uč chodiť bez nej." - ale treba počkať, kým sa mu tá noha uzdraví. Dnes je asi najakútnejším problémom zabezpečenie (si) dobrých podmienok na liečbu. Keď budú podmienky na liečbu (pokojný život bez umelých stresov) a ľudia sa aj vyliečia (dovzdelajú sa), potom bude možné riešiť odhadzovanie protéz a barličiek.

Re: Re: to by si meli precíst skeptici ze Sysifos

stretnutie | 21.05.2014

Lux,prosím Ťa nedal by si nejaký odkaz na Valitova pre obyčajného smrtelníka,pardon nesmrtelníka? .-)Veľmi ma zaujalo,čo o ňom píšeš. Doteraz som poznala len teórie prof.Vernardského a jeho torzné polia. Hmm,títo Rusi....

Re: Re: Re: to by si meli precíst skeptici ze Sysifos

Lux | 21.05.2014

Čo sa týka Valitova jeho práca sa nazýva "Vákuové kmity pri chemickom vzbudení atómov, molekúl a chaotickosť silových línií elektromagnetického a gravitačného poľa."
Nemám ju však k dispozícií, ale obsah jeho práce je niekde v analytike VP CCCP, ak si dobre pamätám, tak v rokoch 2003 alebo 2004(ak na to narazím, tak dám odkaz).

V podstate prísne vedecky dokázal, že ľubovoľné objekty vo Vesmíre vzájomne na seba pôsobia okamžite, bez závislosti od vzdialenosti. To spôsobilo menšiu vzbúru medzi akademikmi a napočítali mu, že jeho teória porušuje 12 zákonov termodynamiky, 20 sekcií chémie, 28 sekcií fyziky a 40 mechaniky...-:)

Re: Re: to by si meli precíst skeptici ze Sysifos

xxx | 21.05.2014

"Veda je dnes dominantne ovládaná riadiacími agregátnymi biopoliami (egregormi) judaizmu" cez jezuitov!

Re: Re: Re: to by si meli precíst skeptici ze Sysifos

Lux | 22.05.2014

To by som netvrdil xxx.

Ak vieš ako je vybudovaný Vesmír so vzájomne vloženými mat(r)icami, ktoré sú rôznej hierarchie, tak toto tvrdenie neobstojí:

Mat(r)ica je prvotná ku Koncepcii, ktorá je nejak lexikálne alebo symbolicky opísaná (vyjadrená). A dnešná Globálna Mat(r)ica alebo Matrix je vytvorená už pred vyše 3 000 rokmi a lexikálne bola vyjadrená najmä Starým zákonom (ktorý je vlastne jej programom alebo algoritmom). Tým pádom je hierarchicky vyššia ako Mat(r)ica Nového zákonu alebo historického kresťanstva, ktorá začala fungovať po stanovení dogiem na Nicejskom koncile, kde s Ježiša urobili "boha".
Mat(r)ice sú hmotné a vykazujú riadiace pôsobenie na ľudí, ktorí sú na ne napojení a na podvedomých úrovniach sprevádzajú daného jedinca životom ako automat a zároveň zabezpečujú aj výber kádrov pre riadiace funkcie danej Mat(r)ice.

Ak GP vytvoril kastu judaistov ako úžerníkov a riadičov(manna-žerov) a dozorcov stáda, tak kresťanom prisúdil úlohu otrokov, o čom je množstvo dôkazov z analýzy programového vybavenia vzájomne vložených Matrixov do Biblie.

Kedy Ignác z Loyoly "stvoril" jezuitov?
Až r. 1534. Podegregor=matrix jezuitov je hierarchicky podriadený kresťanskému a ten oveľa staršiemu judaistickému.
Vo všeobecnosti platí, že čím je Matrix starší, tým je inFo náskok daného algoritmického zabezpečenia tohto agregátneho biopoľa väčší a je hierarchicky nadriadený mladšiemu, ak nie je Spravodlivejší alebo Pravdivejší..

Prečo hierarchovia RKC hovoria o judaistoch ako o našich starších bratoch?
Prečo neprotestujú proti monopolnej úžerníckej doktríne judaistov v Starom zákone a tvrdia, že je od boha ? (samozrejme by vyplynula otázka od akého, alebo či to bol Boh, ktorý to svinstvo tam zakomponoval).
Prečo tolerujú a otvorene nepovedia o globálnych úžerníckych klanoch, ktoré cez úverovú pascu a globálne pirane typu MMF a SB držia za gule všetky štáty sveta?
Atď..

Lebo sú podvedome psychicky podriadení judaizmu a rabinátu (napr. všetci rabíni pochádzajú od jedného predka po mužskej línii!) a držia ovce na paši.

Proste Konceptálna moc, ako najvyššia forma moci pôsobí ako autokrat a automat na tých, ktorí sú konceptuálne prázdne zvieratká, zombie či démoni.
To isté platí aj vo vede, a preto vo vedeckých kruhoch dominujú judaisti, v rôznych ved. ústavoch aj vyše 50 %, hoci ich podiel v populuse je rádovo 1-2%. Plnia tak navyše synchronizačnú funkciu Biblickej Koncepcie alebo Matrixu (keď v stáde stačí nad 1 % roztieskávačov alebo dnes tzv. aktivistov, ktorí uvádzajú Biblický program do života stáda - stačí sa pozieť do rôznych neziskoviek, čo je to tam za čeliadku).

V tomto sú jezuiti, napriek ich vyššej vzdelanostnej úrovni tiež len bioautomaty odpracovávajúce svoj zverený dielik intríg a riadenia a sú v hierarchii hodne vzadu. Stačí sa len zamyslieť pod aké krídla spadajú v RKC a pochopiť, že na vyššiu riadiacu prácu sú určení iní.

Dnes v zmenenej logike sociálneho času sa derú (sú tlačení) do popredia scientológovia ako nádejnejší typ deformovaných zombie-démonov, ktorí sú pschicky lepšie prispôsobení (deformovaní) zmeneným podmienkám pre riadenie globálnych záležitostí.

Kiska len tak náhodou nebol vybratý a médeálne tlačený ako kandidát a budúci rezident GP v SR..

Přidat nový příspěvek