USA a zbytek světa: perspektivy globální konfrontace

31.12.2014

VP SSSR

 

Z cyklu "О aktuální situaci" č.5 (116), prosinec 2014

 

20141231_tek_moment05116.doc (46 kB)
20141231_tek_moment05116.pdf (110,6 kB)
20141231_tek_moment05116.mobi (17,7 kB)
20141231_tek_moment05116.epub (82,9 kB)


Situace na začátku 21. století:

 1. USA tvoří přibližně 5% obyvatel planety a spotřebovávají více než polovinu zdrojů z těch, jež se využívají pro podporu života lidstva celkově. A americká společnost, nenasytná ve své spotřebě, to považuje za své rodné právo.

 2. USA jsou lídrem vědecko-technického pokroku jak díky „skupování mozků“ po celém světě, tak díky kontrole (skrz finance, akcie, distribuce práv na „intelektuální vlastnictví“) nad firmami, pracujícími v oblasti vědecky náročných technologií, nezávisle na tom, na čím území se ty firmy nacházejí.

 3. Zbytek světa závisí na technosféře, vytvořené a rozvíjené při vedení a pod kontrolou USA, při zachování kryptokoloniálního statusu drtivé většiny států (včetně Evropy, Japonska i Ruska. Čína do tohoto seznamu nepatří, neboť se opírá „samu o sebe“), a nemá šanci vytvořit alternativní technosféru na základě alternativní fundamentální a aplikované vědy.

Pokud nechat vše běžet samospádem, tj. ke startovní situaci nic nepřidat, pak jsou perspektivy civilizace následující:

 1. USA chápou, že pokud se jejich kultura spotřeby rozšíří v globálním měřítku, pak biosféra zkolabuje se všemi důsledky z toho pramenícími pro lidstvo celkově i pro USA jako jeho část. Odtud, pro přežití a zachování svého stylu spotřeby, USA díky pozici práva síly (ve všech jejích projevech) musí zlikvidovat drtivou většinu lidstva jako ekonomicky zbytečné jedince.

 2. Ti, kdo jsou třeba pro obsluhování samotných USA musí být v kompletní závislosti na USA na všech šesti prioritách zobecněných prostředků řízení / kontroly / agrese.1

 3. Za tím účelem věda Západu falšuje historii lidstva, řešíc dva úkoly:
   

 • první – kult přiznané převahy USA nad všemi ostatními;

 • druhý – demoralizace a ideové zotročení národů mimo území USA.

 1. Při tom se v USA zhoršuje problém, se kterým nevědí co dělat: snížení medicínsko-biologických a sociokulturních ukazatelů základní masy obyvatel.

 2. V rámci podpory koncepce globalizace: „USA = metropole, a všechno ostatní = periferie určená k obsluhování metropole“ mají schopní a zdraví „divoši“, ochotní pracovat, získávat „zelené karty“ a zakládat si živobytí v metropoli = USA, aby geneticky ozdravovali jejich obyvatelstvo. Vysoká úroveň spotřeba je lákadlo, a garancí fungování takového přístupu je předchozí vymytí mozků ve státech-kryptokoloniích systémem všeobecného a vyššího vzdělávání2.

 3. Vládnoucí „elitě“ kryptokolonií, pokud je loajální, bude dovoleno žít na úrovni vyšší střední třídy USA; místním oligarchům – na úrovni nižších vrstev světové finanční „elity“; všichni nesouhlasící jsou ekonomicky zbyteční a podléhají likvidaci.

 

Pokud ten proces nenechat běžet samospádem, pak je nutné:

 1. Pracovat na dekryptokolonizaci Ruska, tj. na dosažení jeho suverenity (řízení po plné funkci) a tomu odpovídaje – na dosažení vedoucí pozice ve vědecko-technickém pokroku.

 2. Podporovat dekryptokolonizaci dalších zemí.

 3. USA:

 • buďto přivést k rozumu veškeré jejich obyvatelstvo za účelem vyhnutí se jejich likvidace a vyhnutí se završení globalizace ve stylu „USA = metropole, a všechno ostatní = periferie určená k obsluhování metropole, ze které USA čerpají suroviny, zdroje a mozky a na jejichž úkor provádějí genetickou regeneraci své biomasy pro podporu udržení takové globální organizace i nadále“;
   
 • pokud nepůjdou přivést k rozumu, pak položit dolar a státnost USA, a poté, co se situace na území USA stabilizuje, přivést k rozumu zbývající obyvatelstvo s cílem jeho polidštění.

 

Předpoklady pro to, nenechat běžet globální historický proces „samospádem“, tj. nenechávat ho pod monopolně-bezalternativním řízením USA a jejich kurátorů:

 

USA, díky svému od počátku loutkovému a konceptuálně podřízenému charakteru své společnosti a státnosti, dosáhly na globální úrovni dominantního postavení na 3-6 prioritě, ale nikdy nevedly, nevedou a prozatím nemají perspektivu vést na první a druhé prioritě zobecněných prostředků řízení / agrese (na světonázorové – metodologické a matričně-algoritimické – historicko-chronologické).

Konfrontace na 4. prioritě, pokud se nezavrší v roce 2015 ztrátou dolarem statusu všeobecně přiznané světové valuty, pak právě tím směrem budou v r.2015 cílevědomě pracovat země BRICS, dokud výsledek nebude dosažen. Konkrétně, bez závislosti na „elitě“ Ruska, vždy připravené zradit, Čína je stejně jako dříve „sama o sobě“, tj. ačkoliv nikoliv bez problémů, ale akceschopná na 1-2 prioritě zobecněných prostředků řízení, a od poloviny 19. století ji nebyli schopni pokořit ani „opiovými válkami“, ani Biblí s Talmudem (v 19. století), ani „mraksizmem“[marxizmem] (ve 20. století). A v tom „sama o sobě“ je obrovská převaha Číny nad USA, která se pod tlakem okolností vytvářených Západem během 19.-20. století obrátila k tomu, aby se globální politika3 stala jednou ze sfér její činnosti.

Co se týká Ruska, pak v otázkách civilizačního rozvoje a globální politiky nemělo slovo ruské „elity“ nikdy pro ruský národ sebemenší význam, z jakéž příčiny všechny minulé „elity“ odcházely do historického nebytí pokaždé, jakmile se začínaly zabývat budováním „elitárně“-nevolnického státu místo toho, tvořit spravedlivost na Rusi a v globální politice: s touto perspektivou, která se jim otvírá, i pozdravujeme neústupné liberály-reformátory, a také neústupné antiliberály – „elitáře“-etatisty, usilující o to, zaměnit moc liberálů mocí svou. Předpoklady pro to v Rusku spočívají v následujícím:

1. Školy Ruska dosud budují vzdělávání v oblasti sociologie, politologie, státního a regionálního řízení, financí a ekonomiky na základě debilních vzdělávacích standardů, jejichž úkolem je obsluhovat kryptokoloniální režim využívání Ruska v zájmech USA a jejich kurátorů.

 

2. Určitá část mládeže se zabývá sebevzděláváním ne za účelem skládání zkoušek a zápočtů, ale za účelem pochopení, jak je Život ustrojen ve skutečnosti, aby to vědění realizovali ve své politické činnosti prakticky. A právě tato část mládeže už předurčila globální budoucnost, ve které nemá metropole USA místo. Proces tento, ačkoliv není rychlý, je spolehlivý.

 

3. V důsledku bodu 2. jsou sny liberálů – přijít znovu k moci (jak se jim to podařilo v 90. letech), opíraje se na internet-společnost (jež je z větší části mladá), odsouzeny ke krachu. To přiznávají i sami liberálové4.

 

Vnitřní Prediktor SSSR
30. prosince 2014

 

 

1 Ve vztahu k Rusku-SSSR je to zachyceno už v direktivě RNB USA 20/1 z 18.8.1948: „... musíme zajistit:

a) vyplnění čistě vojenských podmínek (odevzdání zbraní, evakuace klíčových oblastí atd.) pro to, aby byla nadlouho zabezpečena vojenská nemohoucnost;

b) vyplnění podmínek s cílem zabezpečit značnou ekonomickou závislost na vnějším světě.

...Jinými slovy, musíme vytvářet podmínky, aby dokonce nekomunistický a formálně k nám přátelský režim:

a) neměl vetší vojenskou sílu;

b) v ekonomické rovině silně závisel na vnějším světě;

c) neměl větší moc nad hlavními etnickými menšinami;

d) nezavedl nic podobného železné oponě.

V případě, že takový režim bude vyjadřovat nepřátelství ke komunistům a přátelství k nám, musíme se postarat, aby ty podmínky byly vnuceny přijatelným způsobem.“

2 Vše to se v RF děje.

3 Vnitřní politika sleduje cíle, lokalizované na území státu. Vnější politika sledují cíle ve vztahu k těm či oněm jiným státům. Globální politika sleduje cíle ve vztahu k lidstvu jako celku, tj. je to politika realizace globalizace.

4 Odpověď článku F.Krašenninikova (Ведомости, 23.12.14 г.) «Kreaklové* v šoku: Internet se stal patriotickým» http://www.politonline.ru/interpretation/22104712.html

* “kreakl“ - zkratka od „kreativní třída“.

 

Diskusní téma: USA a zbytek světa: perspektivy globální konfrontace

Putin

LV | 07.01.2015

Nedovedete si představit,jak obludné je vládnout. - Tato slova napsal ve 14.století Karel IV italskému básníkovi Petrarcovi. ---
Jistá paralela s Putinem : Muže nedělaji mužem svaly,či ramena, ale činy. Ať Bůh žehná oběma velikánům ducha a činu.

Přání

Olga | 31.12.2014

Také se připojuji k Ronyho přání a chci vyjádřit víru v pohyb směrem ke spravedlnosti na Zemi.

Viac menej povedali to, čo hovorím asi posledné 3-4 dni.

Oracle 911 | 31.12.2014

Podotýkam neviem po Rusky a na originálnych stránkach som nebol. Moje stanovisko vychádza z toho, že všetko záleží od vedenia/kádrov a tým pádom treba začať zmenou u elít a keď americká vládna elita napriek rozumným návrhom niečo pokúsi vyviesť Rusi spolu s Číňanmi ich odstrihnú USA od financovania.

Pričom treba brať na zreteľ, že americkú verejnosť, ktorá má rozožratý mozog od TV propagandy len tak nepresvedčí nikto zvonka. Z jednoduchého dôvodu americké spravodajské kanály a aj noviny vlastní 6 firiem, dokonca sa nie raz stalo, že moderátori na tucte kanálov čítajú prakticky ten istý text (video na stránke):
http://www.theburningplatform.com/2014/12/30/edward-bernays-theory-has-been-perfected/
ďalšie video spred roka:
https://www.youtube.com/watch?v=TM8L7bdwVaA

Najhoršie je, že americké elity nielen uverili vlastnej propagande ale aj každý rozumný návrh a pokus o kompromis pokladajú za znak slabosti, takže zostáva odstrihnutie USA od financovania.

Prajem každému veselý Silvester a šťastný nový rok.

PS: Ďakujem za preklad tohto skvostu.

Re: Viac menej povedali to, čo hovorím asi posledné 3-4 dni.

Vasiľ | 31.12.2014

Ťažko povedať, čím nás prekvapí vnútroštátny boj klanových elít v rámci USA. Trochu mi chýba nejaký vhľad do tejto problematiky, na rozdiel od Ruska, u ktorého sa to tu preberalo veľmi podrobne a uspokojivo. Žeby v tomto boli USA takmer homogénne na rozdiel od "divokej" Rusi, kde je tých klanov celé spektrum?

Na gramotnosť más v USA by som v nasledujúcom ruku asi veľmi nepoliehal, ale o takých 10-20 rokov to bude iste o inom, no aj celý svet už bude úplne inde.

bude ako nebolo

Rony | 31.12.2014

Dakujem tvorcom stranok osobitne pani Irenke Hoxovi a dalsim kto sa na tomto projekte podiela. Vsetkym tvorcom a prispevatelom pevne zdravie v novom roku.

Re: bude ako nebolo

shipka45 | 03.01.2015

Tiež sa pripájam s poďakovaním všetkým, krorí sa v rámci Česko-Slovenska podieľajú na prekladoch článkov, videi a na objasňovaní KSB.
Prajem všetkých vrátane návštevníkov týchto stránok všetko najlepšie v novom roku 2015, aby sa nám spoločne darilo stále viac a hlbšie chápať , oboznámovať sa a rozširovať rady počlovečených ludí.

Přidat nový příspěvek