Dostatočne všeobecná teória riadenia

Dostatočne všeobecná teória riadenia

30.5.2013

 

Dostatočne všeobecná teória riadenia

___________________________

Konsenzuálne materiály náučného kurzu

Fakulty praktickej matematiky – procesov riadenia

Sankt Peterburgskej štátnej univerzity

(1997 – 2003)

Vydanie s upresneniami z r. 2004, 2011

 

 

Sankt Peterburg

r. 2011

 

© Publikované dokumenty sú vlastníctvom svetovej kultúry a preto vo vzťahu k nim nikto nedisponuje osobnými autorským právami. V prípade privlastnenia si autorských práv v rámci zákona právnickou, alebo fyzickou osobou, sa dotyčná osoba stretne s odplatou za krádež v podobe nepríjemnej „mystiky“, vychádzajucej nad rámec právnej vedy. Každý záujemca má plné právo, vychádzajúc z vlastného chápania všeobecného prospechu, nasledujúce materiály v plnom objeme, alebo fragmentálne všetkými dostupnými prostriedkami kopírovať a vydávať aj za komerčným učelom. Ten, kto používa nasledujúce materiály pri svojej činnosti, pri ich fragmentálnom (čiastočnom) citovaní, alebo pri odkazoch na ne, berie na seba osobnú zodpovednosť, a v prípade vytvorenia kontextu, meniaceho zmysel následných materiálov ako celku má šancu naraziť na „mystické“ pôsobenie mimo právneho rámca.

 

 

Text je dostupný ve dvou variantách:

Originální, originálu co nejvěrnější verze, cílená na srozumitelnost a přístupnost:

O-DVTR-13.07.odt (1 MB)
O-DVTR-13.07.pdf (2,1 MB)
O-DVTR-13.07.docx (1,1 MB)
O-DVTR-13.07.epub (1211580)


Nadstavbová rozšířená verze, doplněná o víceré poznámky, vysvětlivky, etymologické rozčleňování některých slov apod., otevírající další úrovně pochopení textu:

R-DVTR-13.07.odt (1,2 MB)
R-DVTR-13.07.pdf (2,6 MB)


Dále jsou dostupné tyto verze DVTR:

- Verze s ilustracemi a schématy: Verze DVTR se schématy


Přílohy Dostatečně všeobecné teorie řízení (DVTR):

 1. Čo je to moc (vláda) v davovo-„elitárnej“ spoločnosti
 2. Psychologické základy samoriadenia spoločnosti
 3. Prirodzený poriadok výkonu moci
 4. Riadenie neprirodzeného poriadku
 5. O svetonázore a o jeho základe
 6. Čo sa „samo sebou“ rozumie...
 7. Mozaika a kaleidoskop
 8. Svetonázor: „pre všetkých“ a „pre úzky kruh, ktorého určenie je riadiť“
 9. Svetonázor pre všetkých ľudí
 10. Cesta k súbornosti
 11. Příznivý vítr Všemohoucího
 12. Lepšia moc nad sebou samým...

 

Obsah

Predslov

1. Dostatočne všeobecná teória riadenia: Načo to treba?

2. Kategórie Dostatočne všeobecnej teórie riadenia

3. Udržateľnosť v zmysle predpovedateľnosti

4. Prognostika, proroctvá a uskutočnenie jediného variantu budúcnosti.

5. Riadenie: kvalita a optimálnosť

6. Uzavreté systémy

7. Spôsoby riadenia: štruktúrny, v supersystémoch – bezštruktúrny a na osnove virtuálnych štruktúr

8. Udržateľnosť riadenia

9. Schémy riadenia

10. Plná funkcia riadenia, intelekt (individuálny a kolektívny)

11. Manévre a rovnovážne režimy, princípy porovnania a rozpoznania podobnosti

12. Manévre a teória katastrof

13. Procesy v supersystémoch: možnosti ich priebehu

13.1. Pochopenie supersystémov

13.2. Osvojenie si potenciálu rozvoja

13.3. Autosynchronizácia procesov v supersystémoch

13.4. Súborný intelekt v supersystémoch

13.5. Vnútorné konflikty riadenia v supersystéme

13.6. Princíp dodatočnosti informácie a konceptuálne neurčité riadenie ako osobitný druh konfliktu riadení.

13.7. Obnova riadenia supersystému ako jediného celku

13.8. Vzájomne vložené supersystémy s virtuálnou štruktúrou

14. Metóda dynamického programovania ako algoritmické vyjadrenie dostatočne všeobecnej teórie riadenia

15. Vstup do riadenia

 

 

Diskusní téma: Dostatočne všeobecná teória riadenia, 1.časť

Rodový statok

Jasom | 14.06.2013

Text pesničky Rodový statok od http://www.youtube.com/janomajercik1 z albumu Dieťa veku vodnára:

Vidím drevený dom a vôkol cédry sibírske,
a všade úrodná zem a v dome láska v kolíske.
Všetci sa o ňu starajú, vážia si lásku ako dar.
Má ona dobré srdiečko a obyčajnú, ľudskú tvár.

Refrén:
To je náš rodový statok, naša rodová zem.
Tu máme pred žrecmi náskok, tu sa nám splní
každý sen.
To je náš rodový statok, to je náš životný cieľ.
Myšlienky dokážu veľa, zhmotnia to, len tomu ver.

Vidím drevený dom, okolo domu živý plot.
Priatelia ste tu vítaní, žiadny ostnatý drôt.
V dome sa práve pečie chlieb, všetci sa z neho radujú.
A jeho vôňu do sveta dobré vetríky zadujú.

Refrén: 1x

- http://www.janomajercik.sk/text/rodovy-statok
- pesnička zaznie na konci tejto časti http://www.slobodnyvysielac.sk/redata/other/play.php?file=2013-05-28_17-00_rodna-cesta-mena.mp3 relácie Rodná cesta

Více zde: http://leva-net.webnode.cz/products/a-este-raz-kob-opakovanie-matkou-mudrosti-je-vytaz-z-disk-prispevku-/

Re: Rodový statok

Roman | 14.06.2013

Slobodný vysielač je robí zaujímavú prácu. Tuto sa nedávno svetové zákulisie stretlo v Anglicku:
http://archive.slobodnyvysielac.sk/2013-06-07_21-00_informacna-vojna-bilderberg-koral.mp3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=470533066366188

debata

Jajaa | 13.06.2013

Pod týmto článkom:

http://www.nadhlad.com/comment/2659#comment-2659

sa rozvinula zaujímavá diskusia. Kto sa na to cíti, nech sa pripojí.

Ja dnes cestujem, beriem si 5cm kôpku materiálov:)
Dúfam, že keď sa vrátim, budem za vami stíhať.

Chlapci moji... :-)

Daniela I. | 13.06.2013

veru, veru... idete moc zhurta, príspevky v rébusoch informačne nabité, zhustené.... nestíham spracovať, občas musí môj mozog aj odpočívať. A to ešte aj akademickú DVTR študicírovať, v robote mozgom a hubou pracovať... no to je aj na koňa dosť.

Sem-tam si pripadám ako zánovná Škodovka jazdiaca 50-kou, sem-tam aj 60-kou cez výmole aj hrbole, snažiac sa dostihnuť Mercedes, či BMW jazdiaci po diaľnici :-(

Ak sa mám pohnúť trošku ďalej ... dajte rýchle poučenie, bo rozvyklávate moje doteraz naučené. Len mi toto dešifrujte, ak mám vám rozumieť... s ostatným si poradím. Dúfam, ja sa zas ozvem.

EgoPtah= Amon a v podstate to isté jest?
At = Atum abo Aton a to jedno a to iste, len jedno staré a druhé
nové achnatonovské vo vašej reči jest?

Mimochodom, tak ma zas napadlo, či Achnaton, niekedy aj Echnaton, reformátor veľký Mojžišom net? Sú tam ňáke styčné body...

Re: Chlapci moji... :-)

Vasiľ | 13.06.2013

Ja to robím tak, že si materiál prečítam a aspoň z časti pochopím a potom ho odložím na neskoršie štúdium - kvôli nedostatku času.
Čo sa týka komentárov, tak by bolo veľmi dobré, keby sa niekomu v budúcnosti podarilo zostaviť rozumne usporiadaný výber komentárov - takým štýlom ako posledný článok na stránke.

Re: Baby naše... :-)

udo | 14.06.2013

Ptah a Amon(Amen) sú "totožní" skôr z hľadiska genealógie vývoja moci. Z pozície egyptského pantheónu samozrejme nie sú úplne identickí, aj keď sa isto dajú u nich nájsť mnohé spoločné črty.

Pre hlbšie pochopenie: Boje medzi jednotlivými kňažskými kultmi sa tiahli aj v Egypte hodno dlho. Najmä v počiatočnej fáze etablovania jenotnej moci. Ostatne prakticky skoro všade inde vo svete prebiehali ekvivalentné procesy koncentrácie moci od pradávna okrem iného aj ideologickými(či tzv."náboženskými") prostriedkami.

T.j. lepšími, či horšími metodológiami imitácie Vis Maior(a Ním definovaných cieľov, pravidiel objektívnych procesov). Podľa pravidla: kto rozpoznal objektívne dominantnejšie procesy(kvalita) a rozpoznal ich kvantitatívne viac,mal navrch.
Btw:V zásade akákoľvek kvalita prerastá postupne prirodzene do kvality, ak sa bavíme o štatistikách masových javov. Obidva tieto faktory sú navzájom prepojené a kto dá v tomto prípade otázku typu A(kvalita), alebo B(kvantita) kúše si do chvosta ako hlúpy drak. Vajce, alebo sliepka?(=mentálna samovražda).

Avšak len časť kňazov bola egoistická.
Mnohí vydržali a rozvinuli prsteň moci
i odolali temnej vekov noci.
Či ak chceš, predstav si Gandalfa a Sarumana z Pana prsteňov :)

P.S.:Pozri si ideogram(hieroglyf), obrázok symbolizujúci Ptaha(z egpt."tvorca"). Vychádzajúce slnko, NAD ním štvorec(symbol plochého spôsobu, roviny vnímania sveta cez zámerne chybný, samovražedný, podprahovo zotročujúci systém ego-kategórii METS, resp.HEČP=Hmota, Energia, Čas a Priestor = po staroegyptsky Net, Nef, Pašt a Sebek). Vedľa štvorca nad slnkom je palica posla bohov, In-, či re-formátora hArmAsa(Toth-a). Hermes trismegistos(troj-mocný), pisár zmŕtvychvstalého Os-Iris-a a jeho Knihy mŕtvych..a pisári, ako v príbehu o Ester a Xerxes(ovi), mávali špecifickú úlohu..moc

Re: At-on a Atum
Na úvod: Jedna z mála výhod hláskových foriem zápisu oproti obrazným, popri mnohých nevýhodách..
Povedz si nahlas hlásku "A" a následne "T".
..a zopakuj si to niekoľko krát. Dostaneš obraz cyklického zmršťovania a rozťahovania sveta. Cyklus, špirálu vývoja s-trojenia Univerza. Najširšia možná samo-hláska a najostrejšia, najenergetickejšia spolu-hláska. Žiadny podfuch s Big Bangom a propagáciou tohoto zámerne slepého modelu platného len veľmi obmedzene na istom malom úseku objektívnych procesov, no zároveň znemožňujúcemu komplexnejší pohľad na realitu vzťahov, pohľad za roh do priestoru, von na vzduch zo zabedneného okna, zo zatuchnutej skazenej miestnosti, väzenia pod-vedomia davu..

Áno, medzi kultom boha Atuma a Atona je zdokumentovaný nie len nepriamy, ale aj priamy súvis. V starom centre Heliopolisu v chráme slnka(cca. 2650 B.C.) boli nájdené mnohé fragmenty nápisov a reliéfov z oveľa neskoršieho tzv.obdobia Amarna(cca. 1350 B.C.-obdobia krátkeho rozkvetu prvej známej oficiálnej monoteistickej relígie). T.j.Chrám bol v tom období ešte funkčný a neskôr ho dal dokonca aj Ramses II. rozšíriť.

Ak sa ti pri postupnom zlepšovaní chápania objektívnych pravidiel "egregoriálnej mágie"(moderne: Sociálneho inžinieringu) z kolektívneho podvedomia do tvojho podvedomia a následne vedomia(a budeš schopná tieto toky dostatočne riadiť) budú vyjavovať, "materializovať" príslušné matrice s množstva možných, bude dôležité vedieť si vybrať z pohľadu objektívnych pravidiel(cieľov Vis Maior) tú najpravdepodobnejšiu. Napojenie sa na uvedené masové matrice riadenia kolektívneho podvedomia porovnávajú niektorí "šamani", či po rozšírení písma kňazi(dnes kulturologickí inžinieri) vzdialene so slabým odleskom sexuálneho vyvrcholenia.
Pr. Postupne v črtajúcom sa priestorovom akoby tekutom zaoblenom mnohostene(viď napr.starý pôvodný sci-fy film Predátor) sa objavujú symboly, obrazy, menia svoje pozície, usporiadanie farby, vzájomné funkcie, prepojenia, až sa viac-menej stabilizujú ad-hoc na konkrétnej "kon-štelácii" vysvetľujúcej analyzovanú situáciu dostatočne, alebo menej dostatočne, prípadne predpovedajúcu pravdepodobnostne predurčene situácie prichádzajúce za nejaký konrétny čas(definovaný počet cyklov tvorenému javu dominujúcich procesov). Podobne myslia(predstavujú, formujú) v niektorých situáciách napr. aj niektorí tzv. "autisti" a iné osoby s "posunutym vnímaním".
OOOPS..kde sme sa to dostali :D..
..k poniektorým starým "blaženým"?
Opatrne, aby sme tam hneď aj neostali a nech nám necvakne úplne, ak sa tak už nestalo! :D:D

Moc tvorcu, strojcu osudov miliónov je strašná droga.
Mnohým nenechá nehrať sa na Boha..
Buď opatrná..no neboj sa príliš,
bo ak nie ty, môže iný náš osud mýliť.

Isto..uvedené javy(fakty) je možné korelovať(skladať) dle libosti, no z pohľadu S-trojcu všemocného,
len jedna niť je hodná dietka Jeho.
Preto nie ani tak šírka znania,
ako skôr metóda osvojenia,
faktov nových do mozaiky
dá moc bezmiernu do kazajky.

No časom schopná budeš dať zaraz
Možno i ty interpretáciu(mozaiku) lepšiu
uvedených faktov, ako ja teraz.

DVTR je návrhom metodológie(systému metód) rozpoznávania a vyhodnocovania existujúcich matríc a ich reinterpretácie i vytvárania mat(r)íc nových, viac zodpovedajúcich Božím zámerom. PLACHTA..aby sa príjemný vánok Božej prozreteľnosť kde oprieť mal.

Inak v rozšírenom význame aj
DUTT - Dostatočne univerzálna teória tvorenia, alebo
DUMT, či DUMS - Dostatočne univerzálny model s-trojenia.

Prećítaj si rozprávku posledný Gambit a spomeň si občas na to, čo si aj tu prečítala. Postupne, po nadviazaní kontinuálnejšieho dialógu s Vis Maior, začneš si uvedomovať mat(r)ice, ktoré vidíš podvedome už teraz a budeš s nimi stále viac vedome operovať. Tak, ako chirurg s nožom so stále lepšou štatistikou zásahov.

Ide o najmocnejšiu známu zbraň(ná-stroj) sveta.
Niektorí vojaci, manažéri vravia:
"Ako môžete dávať medzi bežných ľudí najmodernejšie, najsofistikovanejšie zbrane? Veď riziko je neprimerané!"
Odpoveď z politického hľadiska:
Krajina je dlhodobo obsadená nepriateľským vojskom používajúcim zbrane, o ktorých ľudia väčšinou ani len netušia, že existujú. Vidia len strašné dôsledky, ktoré sú nútení okupantami cez meédiá a räzne pseudonáboženstvá dávať ešte aj sebe za vinu. Ako v scifi-horore.

Realita je pritom naozaj krásna. Už žijeme v zázraku Ra-je. Má to byť, je, to tu na zemi a máme ho rozvíjať pre ďalšie generácie. Stačí ľuďom dať impulz, malé "HU". Presne, ako vo filme La belle vert. Žiaden zázrak. Svet sám je zázrak. Navyše k zbrani máme pre všetkých návod a bezpečnostné pravidlá(BOZP).
Máme vôbec právo nerozdať zbraň občanom, nachať vývoj, riešenie v sklade?
Áno, môźe sa stať, źe niektorí neodolajú pokušeniu a budú sa snaźij ju zneužiť. Akú ale majú šancu oproti skutočne demokratickej väčšine.
Ani v démonkracii sa totiž ľudia nerodia zlí a tobôž nie v spolocnosti súborného, zborového intelektu, intuície. Aj ja osobne si myslím, že to riziko rozdania zbrane je viac ako primerané.
Presne tak, ako hovoria paraziti:
"Keď nie my, tak niekto druhý!"
..a Godot nepríde nikdy..ak chápeš kam mier-im..

DUMT je krásnou a straśnou zbraňou v tvojich rukách,
no nezneuži ju, aby sme všetci neskončili v mukách.
..nie som si vedomý, že by sme mali niečo lepšie..zatiaľ
Internet je ideálny na jej šírenie a po jej zvládnutí na nulovanie(reinterpretáciu) bombardovania podvedomia masy negatívnymi mat(r)icami v bežiacej tvrdej informaćnej vojne.
Zahrajte si na fórach a infolinkách skutočnú reality-gamesku miesto nejakého cs(kauntráča), informačnú hru. Ide o našu spoločnú budúcnosť. Vytvorme tlak na všetkých úrovniach ako voda vyvierajúca zo zeme!

Parafráza tejto témy myslím od T.Jeffersona(formulátora ústavy USA):
"Kto nebojuje za lepšiu spolocnosť, nemá na ňu právo."

Jou..skoro som zabudol..čo sa týka Mošeho..
Áno, vyzerá, existuje závažný model(teória), ktorá následný vývin udalostí staroveku, až po dnes, vysvetľuje tým, že Mojžiš bol pravdepodobne nasledovníkom, vyznavačom Achnatonom formulovaného monoteizmu. Avšak medzi utekajúcich chrámových otrokov, úlohou ktorých bolo podať svetlo sveta ďalej za hranice občiansko-náboženskou vojnou zmietaného Egoptah, sa votreli inžinieri z konkurenčného tábora a misiu sa im podarilo poněkud zvrhnúť. Niektorí "cirkevní" archonti sa síce snažia vydupať, či vytvoriť dô-kazy, mýticke DOG-MY, že Achnaton sa monoteizmu naučil od nejakého mýtického kmeňa Hé-ba-ré, no povedzme si triezvo: Čo je z hľadiska základných objektívnych spoločensko-prírodných procesov pravdepodobnejšie? Objavenie sa a rozvinutie uvedeného javu vo vysoko rozvinutej silno populačne koncentrovanej spoločnosti(sociálne javy idú rýchlejšie), alebo u tlupy žijúcej v dobe kamennej. Navyše chronologická postupnosť zjavení mala tendenciu logicky(a Boh Je Logos) presne opačnú:
1.Najvzdelanejší medzi negramotnými otrokmi(faraón)
2.Pomerne chudobný, no slušne vzdelaný a gramotný zástupca vyššej kasty z kráľovského(?) rodu(Issa z Nazarény)
3.Až do smrti negramotný nomád z púšte(Mahomed)
Otec je trpezlivý a skúša sa s nami rozprávať jazykom životných okolností cez celé spektrum od najmocnejšieho, po najslabšieho.

Dúfal snáď, že to rýchlejšie pôjde veď,
nezadarilo sa však napoprvé, hneď.
No na strane druhej povie si: "Cvičiť treba"
..a čo je v dejinách Človeka i 3000 liet?

..trápime sa zbytočne a pre vlastnú blbosť lenivosť
..v tom aj kati naši, pravdy veru majú dosť.

Re: Re: Baby naše... :-)

Daniela I. | 16.06.2013

Srdečný pozdrav z kuchyne od hrncov :-)))
Vďaka za odpoveď na moje otázky.

Vďaka tiež za mocnej zbrane osvetlenie,
cenné rady i poučenie.

V poľudštených veršíkoch výstraha
však vážna je:
Nech v myšlienkach, úmysloch
i v činoch,
čistota zachovaná je!

Šliapneš vedľa, bo moc ti zachutila,
a škvrnka, škvrna a či priepasť veľká,
objaví sa!
Preto dobre s predpismi
BOZP oboznám sa!

A či mi/nám hrabe, cvaká, cvoká?
Toť, otázka vážna i dobrá jest,
no odpoveď jednoduchá nie.
Čo jednému zdá sa normálne,
druhý za hrabanie, cvakanie
a či cvokanie považuje.

Ako túto dilému vyriešiť?
Čo PRAVDA je?

Drž sa jednej správnej cesty.
Rozviň, napni PLACHTU bielu,
a svieži vetrík poznania,
POMôŽE ti bezpečne
doplávať k cieľu.

Na dnes stačí poučenia,
teraz bežím k hrncom
a šup do varenia,
nedeľný obedík
mojim najmilším hotovať.

No, moc sa to nerýmuje,
ale taká pravda je. :-)

Ovládanie spoločnosti, GP - Svetovým zákulisím, pomocou znalostí o vzťahu medzi myšlienkou, frekvenciou a hmotou.

Miroslav | 12.06.2013

Moderní hudba = emocionální inženýrství

Probuďte se lidi! Moderní hudba byla navržena tak, aby zkazila vaši mysl a zvrhla vaši morálku

Když světu hudby byla vnucena frekvence 440 Hertzů, prostřednictvím Anglické královské konzervatoře, na základě výzkumu německých vědců, nebylo to pro hudbu dobré, ani pro ty, kteří ji poslouchali, mělo to spíše opačné účinky.

Přes noc tato jedovatá frekvence ovládla všechny hudební žánry, PROTOŽE KONZERVATOŘ MĚLA ABSOLUTNÍ KONTROLU NAD CERTIFIKACÍ, A TUDÍŽ NAD VÝUKOU NA CELÉM SVĚTĚ. (Jez zkuste sehnat práci učitele hudby, kdekoliv, bez certifikace Královské konzervatoře!).

... Záhada 440“ pojednává o této problematice specifického ladění frekvencí.
TOTO UMĚLÉ NALADĚNÍ NA FREKVENCI A = 440 HZ (UMĚLÉ, NEBOŤ JE NEPŘIROZENÁ V TOM SMYSLU, ŽE JE ODPOJENÁ OD POSVÁTNÝCH ČÍSEL VESMÍRU, KTERÁ LZE VIDĚT VE FIBONACCIHO ŘADĚ, MIMO DALŠÍCH) BYLO ÚČELOVĚ ZVOLENO JISTOU „ELITOU“ NA POČÁTKU MINULÉHO STOLETÍ, ABY VYTVOŘILA NEMOCI, DISHARMONII, KONFLIKTY, VÁLKY A SMRT.
Nezáleží na tom, jak „skvěle“ hudba pro nekritické ucho zní; nezáleží na tom, že orchestr hraje Beethovenovu sonátu; klíčové a důležité je, že POKUD JSOU HUDEBNÍCI NALADĚNI NA FREKVENCI A=440 HZ, PAK PODVĚDOMĚ PODNĚCUJE VŠECHNA NEGATIVA, která jsem zmínil.

SAMOZŘEJMĚ, ŽE TENTO STANDARD BYL PROSAZEN KRÁLOVSKOU KONZERVATOŘÍ – ZA PODPORY ROCKEFELLERA A JEHO PENĚZ, PODLE LENA HOROWITZE.

Je třeba také zmínit, že proti tomuto standardu se silně stavěla převážná většina klasických hudebníků a symfonických orchestrů jak v Anglii, tak v Evropě, upřednostňující A=432 Hz. Nicméně A=440 Hz se stala "de facto“ ladícím standardem, navzdory jejich opozici.
Můj vlastní výzkum této problematiky potvrzuje to, co uvedla Monika; posvátné naladění si vyžaduje, aby byl jakýkoliv ladící standard založen na teorii, že „A“ je dělitelné 3. Zjistil jsem, že 432 Hz je ideální frekvence „A“, na základě výzkumu prováděného pro svoji knihu.

Takže „JJ“ (viz komentáře v originále), stejně jako mnoho dalších, naprosto ignoruje roli, kterou FREKVENCE HRAJE PŘI UTVÁŘENÍ FYZICKÉ HMOTY, JAKOŽ I MYŠLENEK, KTERÉ FYZICKOU HMOTU UTVÁŘÍ A PŘÍMO JI OVLIVŇUJÍ. PŘI PŘÍPRAVĚ SVÉ KNIHY JSEM STUDOVAL KYMATIKU A JE EVIDENTNÍ, ŽE JEDNODUCHÁ ZMĚNA FREKVENČNÍ VIBRACE O POUHÝ 1 CYKLUS ZA VTEŘINU MŮŽE ZNAMENAT ROZDÍL MEZI HARMONICKÝMI VZORY UTVÁŘENÍ HMOTY (VIDITELNÉ NA KYMATICKÝCH DESKÁCH) A CHAOTICKÝMI, NÁHODNÝMI A DESTRUKTIVNÍMI VZORY.

„JJ“ a jemu podobní by udělali dobře, kdyby si prostudovali kymatiku.

Jakmile tak člověk učiní, pochopí obrovský vliv, který má frekvence vnímání na LIDSKÉ VĚDOMÍ. „JJ“ VISÍ NA VNĚJŠÍM OBSAHU HUDBY – TEXTU, RYTMU, TEMPU. SKUTEČNOSTÍ JE, ŽE ZATÍMCO VŠECHNY 3 TYTO VĚCI MOHOU SLOUŽIT POVZNESENÍ SPOLEČNOSTI A JEDINCE, NEBO K JEJICH ZNIČENÍ, , JE POTENCIÁLNĚ NEJVÍCE ROZVRATNÝM ASPEKTEM HUDBY, KTERÝ TÉMĚŘ NIKDO NEBERE V ÚVAHU, LADÍCÍ FREKVENCE, NA KTERÉ JE ZALOŽENA!

http://www.zvedavec.org/kultura/2013/06/5526-moderni-hudba-emocionalni-inzenyrstvi.htm

Re: Ovládanie spoločnosti, GP - Svetovým zákulisím, pomocou znalostí o vzťahu medzi myšlienkou, frekvenciou a hmotou.

popolvár | 15.06.2013

tochcete povedať, že úpne každá hudba na celom svete je ladená na 440 Hz? To sa mi nezdá... Akceptujem toto stanovisko na žánre rozšírené zo "západného" sveta. ale nech mi nikto nevnucuje názor, že sa to týka všetkej hudby. Čo pôvodný folklór, autentické nahrávky, atď. Ale sa spýtam takto: Viete mi uviesť, ktorá hudba je ladená na 432 Hz a ako sa k nej viem dostať?

Re: Re: Ovládanie spoločnosti, GP - Svetovým zákulisím, pomocou znalostí o vzťahu medzi myšlienkou, frekvenciou a hmotou.

Miroslav | 16.06.2013

Neviem, nie som producent hudby ani profesionálny hudobník.

Re: Re: Re: Ovládanie spoločnosti, GP - Svetovým zákulisím, pomocou znalostí o vzťahu medzi myšlienkou, frekvenciou a hmotou.

popolvár | 16.06.2013

prepáč, až spätne som si všimol, že tam máš odkaz na zvedavca... Už som si to tam pozrel, celkom zaujímavá diskusia...

Píseň o mrtvé vodě

taurus | 11.06.2013

jajaa | 11.06.2013

https://www.youtube.com/watch?v=ttlXEfNz_Rs&feature=player_embedded

Re: Píseň o mrtvé vodě

jasom | 12.06.2013

Tak je to hit :) Tu si to mozete stiahnut ako mp3 http://www.youtube-mp3.org/#v=JXjeIRdp5vA

bavili sme sa o tom zbrojení a vojne

dusan to taurus | 11.06.2013

http://rt.com/news/missile-defense-killer-prototype-411/
‘Missile defense killer’: Russia finalizes testing on prototype ICBM
zabiják protivzdušnej ochrany - rusko finalizuje testy na prototype balistickej rakety
-aj toto je dôvod prečo nebude vojna, inak by ich dávno prepadli, ostatné metódy sú pre nich pridlhé lebo nemajú čas a zachvílu ani zdroje
du

Re: bavili sme sa o tom zbrojení a vojne

dusan | 11.06.2013

takže iskandery a topole, vraj ruská flotila pri sýrii môže zvalcovať raketami izrael ....aj s jeho patriotmi a ja neviem čím ....ale načo .... najprv amíci musia opraviť moslimský opasok, no a potom keď budú prezbrojený ....
du

Re: bavili sme sa o tom zbrojení a vojne

taurus | 12.06.2013

Dík za info, but English is not my cup of tea. I cannot understand everything, sorry.

tak sa teda prehrýzam cez DOTU

jajaa | 11.06.2013

K tým kategóriám a termínom asi nie je čo dodať, treba ich asi nechať uležať (pocity mám naraz dva- je to veľmi zložito, siahodlho a cudzo popísané a tiež - veď to je jasné, takto predsa pracuje každý (pri varení gulášu, pestovaní zeleniny, výchove detí....), len to tak nenazýva.
Je tam, samozrejme veľa viet, ktoré mi nehovoria absolútne nič. Neviem, či má zmysel sa pýtať už teraz, snáď je lepšie si to najprv prejsť celé a ono sa to vykryštalizuje.

Ďalšie kapitoly pridávajte pomaly, postupne, aby sa to lepšie strávilo:)Ďakujem taurusovi za ten odkaz na Zaznobinove prednášky, je mi to jasnejšie , aj keď je to v ruštine.
V 4. kurze hovorí o svojom stretnutí so "sai babom" a popisuje aj zmaterializovanie prsteňa, ktorý mu sai baba podaroval. o tomto stretnutí hovorí aj na inej prednáške (v roku 2000), čo som našla na kob.su a tam hovorí aj o tom, že sai baba mu povedal, že Putin - very well. Vzhľadom na to, že to bolo na konci ešte minulého storočia, sai baba vie dobre predvídať- riadiť.:)

Re: tak sa teda prehrýzam cez DOTU

Hox | 11.06.2013

pro ruštinou vládnoucí, je jedna kniha - Poslední gambit - , ve které je poměrně "polopaticky" (v rámci možností) popsán princip matričního řízení formou fiktivního výzkumu a dialogů Holmese a Watsona (ale pokud si poslechnete pár přesnášek Zaznobina, vyjde najevo, že v zážitkcích Holmese z cestování po světě popisují své vlastní, mimo jiné i setkání se Sai Babou).. stojí za to si udělat čas, navíc je to napsáno tak že se to čte samo.

https://dl.dropboxusercontent.com/u/79978438/Posledni%20gambit.rar

Re: Re: tak sa teda prehrýzam cez DOTU

jajaa | 13.06.2013

ďakujem a odporúčam všetkým.

Можно ли усидеть на двух стульях?

taurus | 11.06.2013

Na levašovských stránkách, pro zajímavost.
Pvníl úder do KOB. Od koho byste asi nečekali - od Levašova. A hned do prvního prioritětu. Zřejmě to byl jeho hlavní úkol, pro který byl stvořen a podporován.
http://ru-an.info/news_content.php?id=2347

Re: Можно ли усидеть на двух стульях?

jajaa | 11.06.2013

Zaujímavé, že autor má problém prijať existenciu Boha, Tvorcu ako to prezentuje KOB, ale nemá problém veriť Levašovi, jeho kamáratstvu s mimozemšťankami a lietaniu medzi planétami...

Levašov povedal mnoho pravdivého, ale jeho hlavnou úlohou bolo odlúčenie ľudí od Boha.

Re: Re: Можно ли усидеть на двух стульях?

Ján | 11.06.2013

jajaa!

Máš to trochu naopak!

Re: Re: Re: Можно ли усидеть на двух стульях?

jajaa | 11.06.2013

prečítal si si článok, na ktorý reagujem?

http://ru-an.info/news_content.php?id=2347


,

Re: Можно ли усидеть на двух стульях?

Ján | 11.06.2013

Taurus, nechcem ti oponovať, ale mi nedá! V skratke, Levašov nepopiera boha, asi ho máš zle naštudovaného a pochopeného! Levašov sa neodhadzoval napr.: od Santií Perúna, vychádzal aj z nich! Pritom v Santiach je aj mienka o bohu, tam sa ""boh"" priznáva ale nik ho nepozná a nevie teda charakterizovať!

Boh je tu prítomný pri pôvode svetelného vesmíru! Prejavuje sa v jeho zákonoch (prav=méra), energiach(ich skladaní, matéria=jav), v takz. živatme(informácia=vyšší zámysel)

Teda, aký je rozdiel Prav = Méra;
Jav = Matéria;
Nav = Informácia?

Levašov nepopiera ani vývin druhov, výnimku robí akurát u ľudí! Domnievam sa, že niekomu veľmi vadí Levašov!

Re: Re: Можно ли усидеть на двух стульях?

taurus | 11.06.2013

Také nechci oponovat, ale já sám pro sebe to mám s Levašovym vyjasněné.
Nejdříve jsem si ho poslechl při setkáních se čtenáří. A zřejmě jsem zrovna natrefil na otázky, které pro něho osobně nebyly příjemné. Třeba na jeho vztahy s Rockefellerem, proč mu slavnostně předával svojí první knihu, kdo ho financoval atd. A odpovědí nebyly, prostě odvedl řeč na něco jiného. Nevysvětlil to!
Snad si nemyslíš, že takovou publicitu, rusky se řekne "raskrutku" - reklamu získal sám a ze svých zdrojů. Někdo za ním stál - Kdo? to nechtěl vysvětlit. Kolik let KOB musela prorážet cestu k lidém?, než se dostala do povědomí? Přitom je to tým lidí. A kolik Levašov?-vše jako po máslu - knihy, nahrávky (velmi kvalitné), filmy, ve kterých bylo zaangažováno plno lidí, - všechno sám? Koho se mu povedlo přesvědčit, aby do něho investoval miliony? - Nějakého olygarchu?-Ptroč by to dělal? Že by byl takový lidumil? Anebo byla uspořádána veřejná sbírka? - o ničem takovém nevím.
Neříkám, že Levašov ve všem lhál. Naopak mnoho věcí bylo správných a revolučních. Jenomže vzníkl poté, co se objevila KOB VPSSSR a jako první o mnoha z těchto věcí začali mluvit. Když měl informace a svůj úm jako vědec, proč se k ním nepřipojíl, naopak se snažil od ních distancovat, znám to z jeho přednášek. Copak mu vadilo?-nevysvětloval, nevstupoval s níma do otevřené polemiky. Mně to nepříjde normální - když existujíé dvě filosofie, v něčem podobné a jeden z autorů se vyloženě vyhybá vyměně názorů.
Vyložil jsem svoje důvody a teď je to na tobě, zda je přijmeš anebo ne.

Re: Re: Re: Можно ли усидеть на двух стульях?

Ján | 11.06.2013

taurus!

A o čom to svedčí? Poslal knihu aj pápežovi a ten jeho teórií odporoval a vari poznáš názory Rockefellera na jeho dielo - no neviem či sa mu páčilo!? Jedine keby sme pripustili ďaľšiu konšpiráciu, že nie je na vine globálny prediktor ale mimozemčania(voči ktorým sme bezmocní), ale predsa Levašov nevyviňoval skutočné svetové zákulisie!
Nezabúdaj, že Levašov nebol nejaký bedár, počas pobytu na západe zarobil(ako mnohí šarlatáni, aj to mu pomáhalo dostať sa skôr do podvedomia ľudí), aj vlastnil dosť a v Rusku mal tiež veľa stúpencov a zaangažovaných podporovateľov!

Ja oddeľujem diela Levašova od jeho takz. mesiašských nezmysloch, ktoré mnohokrát na svojich stretnutiach so svojimi fanúšikmi potáral, predsa bol len človek(možno až trochu unesený, ale kto vie)!

Sám uznávaš, že Levašov mal mnoho vecí správnych a revolučných a to, že zastal niekde na pol ceste sa ani nečudujem vzhľadom na jeho agresívnosť voči náboženskej relígií, určite si uvedomoval realitu - to nebezpečenstvo a sám dal prednosť prijateľnejšej(menej konfrontačnej) forme - KOBu, ale s určitosťou vieme, že nikdy neprijal spolužitie s cirkevnou relígiou na rozdiel od KOBu! Možno preto - kto vie, možno nechcel ísť proti svojmu presvedčeniu?! To je môj názor a je na tebe, či ho prijmeš alebo nie!

Re: Re: Re: Re: Можно ли усидеть на двух стульях?

taurus | 12.06.2013

No dobře. Takže Levašov 15 let prožil v USA, seznámil se s Rockefellerem. 15 let se staral o to, aby si co nejvíce vydělal a potom najednou dostal zápal patriotismu, vrátil se do Ruska a začal kázat pravdu?
A kdyby jsi viděl Levašova na fotce jak předává svojí knihu Hitlerovi a slyšel jeho vysvětlení, že je to jeho starý pacient, kterému on kdysi léčil cévy, se kterým se sice nedohodl na ceně léčení, nicméně zůstali takové kamarádi, že mu musel osobně předat svojí knihu, také by jsi měl k němu stejnou důvěru?
http://www.rodnovery.com/index.php?name=news&op=view&id=187
A to je jen jedna z věcí, která mi na něm vadí, nicméně dost zásadní.

Re: Re: Re: Re: Re: Можно ли усидеть на двух стульях?

Ján | 12.06.2013

Taurus!

A dobre si si prečítal aj diskusiu pod tvojim odkazom? Ak nie, tak si ju pozri a zamysli sa nad ňou!

Ak máš informáciu(ja som nerozoznal o akú knihu sa jedná) o darovanej knihe, hoď info!

A ešte, ako vieš, že sa nedohodol na cene liečenia?
A ešte, ak by si chcel fundovane popísať nejaký jav v spoločnosti - neštudoval by si ho a nezbieral aj info v nebezpečnej zóne, on predsa nemal vymoženosti KGB ako KOB, ktorý svoju koncepciu v svojej dobe utajoval?!

A ešte, čo je na pohľad javné je aj pravdivé?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Можно ли усидеть на двух стульях?

taurus | 12.06.2013

О встрече с Рокфеллером - Николай Левашов - Jak ho léčil a kolik za to chtěl
http://www.youtube.com/watch?v=zDojWWRHiE8

Kniha, kterou drží Rockefeller - Россия в кривых зеркалах - Vypadá to jako vyučtování za odvedenou prácí.
http://s30582039169.mirtesen.ru/blog/43863463482/Razoblachenie-Levashova

Podívej se, co o něm píše "velký přítel" Ruska kandidat na růský trůn kníže Kubenskij, potomek Rjurikovičů
http://www.politforums.ru/internal/1339681576.html

Podívej se, co je zač ten Kubenskij a komu slouží.
http://www.kubarev.ru/ru/content/index.htm
Pokud někoho chválí můj nepřítel, tak to je dost pádný důvod, abych se aspoň zamyslel.
Udův příspěvek jsem samozřejmě četl, otázka, jestli jsem všemu porozuměl. Pochopil jsem tak, jak říkal i Zaznobin, že volchvové zradili svůj líd, protože chtěli pro sebe zachovat elitářské postavení. Bez spolupráci volchvů by v Rusku také nebylo křesťanství.
A ještě, všichni tito lidové "prosvětitelé" vylezli, až VPSSSR začal vydávat svoje knihy a vznákla KOB. Do té doby nějak neměli zájem se podělit znalostmí, chtěli pást svoje ovečky. A i tak neříkají pravdu celou anebo odvádí lidí jinám.
Jestli budeš se mnou chtít polemizovat o práci Levašova, tak se přiznám, že jsem ho nestudoval, z prostého důvodu - nemá mojí důvěru.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Можно ли усидеть на двух стульях?

Ján | 12.06.2013

Taurus!

Prvý odkaz - bol požiadaný aby ho liečil, ale neliečil a Levašov mu fakticky nevyhovel, pretože židák mu chcel dať len odmenu, čo Levašov odmietol, žiadal zaplatiť a ak dá odmenu, tak dá! Spravil by to človek spolupracujúci so židom? Levašov sa tým netajil že sa s nim stretol a prečo a vysvetlil to!

Druhý odkaz - dal mu knihu «Последнее обращение к челювечеству» a nie tú, čo tvrdíš ty!

Tretí odkaz - nič nenasvedčuje v zlom o čom ty hovoríš!

Štvrtý odkaz - vieš kto bol Rjurik(predok Kubenského), to ešte neznamená, že v prípade Kubenského nespadlo jablko ďaleko od stromu! No, mnohí ľudia majú cit, napriek tomu, že stoja pred nepriateľom, napriek tomu si ho vážia!

Najviac ma prekvapuje, že si Levašova neštudoval, pretože vraj nemal tvoju dôveru, ale kopnúť do neho si chceš furt!

A tiež neviem, prečo ja čítam komentáre pod uvedenými odkazmi a ty nie, už tie by ťa museli spochybniť a nemusel by som to robiť ja!!!

Ako vieš, že KOB nechce pásť svoje ovečky? Zato, že sme Slovania ešte im nemusím skočiť na lep!

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Можно ли усидеть на двух стульях?

taurus | 12.06.2013

Začnu od Kubenského. Dál jsem ti schválně odkaz na jeho stránky a pokud bys je prostudoval, tak bys pochopil, kdo za ním stojí. Už jen to, že na jeho stránkách je britská vlajka o něčem svědčí. A jsou tam další a další věci.
K Rockefellerovi - Velký bojovník s židovstvím se setkává s největším židem a nejen jednou. Levašov nějak vysvětlil, proč se s ním setkal poprvé, ale už vůbec nechtěl vysvětlovat, proč se s ním setkával přinejmenším ještě jednou. To jsou takové kámoší? Uvědomuješ si kde je Rockefeller a kde Levašov? Proč by jeden z nejmocnějších mužů planety se s Levašovym měl setkávát? Osobní sympatie? Nu tak potom "řekni mi, kdo je tvůj přítel..."
Přijde mi úplně nepodstatné, kterou ze svých kníh Levašov předal Rockefellerovi. Čľověk, který píše o parazitéch, věnuje svoji knihu jednomu z největších parazitů, a ten PARAZIT jí s povděkem přijme - nepřipadá ti to ani trochu divné? Tak potom už nemám větších argumentů, zřejmě tvůj obdív k Levašovovi snese jakoukoli kritiku. A to už veškerá argumentace strácí smysl. Ty mu prostě omluvíš cokoli, stejně jako ty lidé, kteří píšou komentáře pod mými odkazy.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Можно ли усидеть на двух стульях?

Ján | 12.06.2013

Taurus!

Prečo si myslíš, že som si neprečítal odkaz na Kubenského! Veď som ti dal jasne na vedomie, že v tom prípade máš pravdu - že jablko v tomto prípade padlo ďaleko od stromu jeho predka!

Mne to nepripadá bezvýznamné akú knihu mu daroval, mne sa to vidí dokonca príznačne, keď mu dal knihu ""Posledný apel(výzva) ľudstvu"""

Ja neobdivujem Levašova ako človeka, ja obdivujem jeho prácu, prínos a mnohé jeho diela, pričom nie všetke som prepustil cez svoje sito!

Mňa len zaráža, prečo ty na neho tak útočíš, keď ako si povedal, si ho neštudoval, lebo vraj nemá tvoju dôveru! Nestráca tvoja argumentácia zmysel?

Je to príznačné pre uprednostnenie kaleidoskopu pred mozaikou!

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Можно ли усидеть на двух стульях?

taurus | 12.06.2013

Dobrý Jáne, někdy příště, nech to uležet.
Všechno nej, rád se s tebou opět někdy "pohádám".

Re: Можно ли усидеть на двух стульях?

udo | 11.06.2013

Vo Védach je predsa trojjedinosť tvorenia pre "chápajúcu elitu" Übermenschov zakomponovaná rovnako, ako v judaizme zakabalizovaný systém Sefirot- Sefer, Sipur, Sefar.

Ide o ekvi-valent jedného z kultov zasvätených Triglavovi, resp. Vami spomínaného systému chápani svet(l)a PNJ(Prav-Nav-Jav). Táto prastará technológia myslenia zabezpečujúca volchvom, knězom, gniězom, či starejším in-formačný náskok, bola aj jedným z kameňov úrazu..védického kultu na ľude vlastnom podrazu.. (ne)kresťanstva víťazstva..
Nešlo ono "náboženstvo" nové otrokov
do krajov našich len ohňom, mečom okov..

Staré kulty boli tiež elitárne a objektívne proste nezabezpečovali populácii optimálnejší rozvoj ako kresťanstvo za meniacej sa situácie zrýchľovania sociálneho "času"..ak chápete

Kniězi padli aj na svojom sebectve. Keby vedomosti pustili medzi ľud, prežili by a ich moc mohla byť z ľudu a pre ľud ešte väčšia. No oni si hľadeli len prsteň moci a tak skončili v dejinách noci.
Navyše sa mnohí pseudokresťanskými zombiemisármi nechali proste kúpiť. Bežali dlhé rokovania.

Prečo ľudu, "ovciam" strihaným a rezaným nepovedali,
akému kultu u zvrátených(ne-pô-vodných) kresťanov ich vydali?
Prečo neodhalili podstatu kultov besa,
miesto psýkresťanov temna lesa?

Človek totiž..
"Osobnosť nepotrebuje kult a kult nepotrebuje osobnosť."
Tzv. volchvi, druidi,.. chceli ďalej strihať ovce v košiari.
Bežala de-z-in-formačná vojna, ktorá sa nanešťastie prevalila aj do vojen "horúcich", krvavých, kde umierali živí ľudia.
Na tom uvedenou cestou nesú svoju časť viny aj "naše" lokálne jelitá.
Sebeckosť!!!

Isto..našli sa aj spravodlivejší, len ľud pospolitý už tak bol zblbnutý, že nevenoval tichým hrdinom pozornosť.
Podobne ako istého známeho mýtického "národa",
Skupiny vybraných otrokov chrámových a(t?)mona
zaka(ni)balizovaných Hé-ba-ré prorokov minulosť..

EgoPtah,
alebo At a Ra-j(e)
Ra(je) a At.

Re: Re: Можно ли усидеть на двух стульях?

Lux | 12.06.2013

EgoPtah ► Hut-Ka-Ptah ►Aigyptos ►At-Um ►Ka a Ba ► Ka-ba-la ►Ra a A(t)-mon ►...a ako dostať ľudí do Ra-ja...či do Pek-la...☼

C(k)a-nabis ►a-nu-bis ...a ópium národa

Otázkou je, či nejdeš moc zhurta na pospolitosť, ak globálny hysterický (náhodný, ničím nepreviazaný, bežiaci samo, len tak ako odtrhnutý pes z reťaze) proces bol bežným ľuďom pre-daný (ne)zasvätenými autoriťkami ala H-is-tória (alebo história podľa Tóry) ?

Tož, nevím Pepíku, zda se ty symboly správně zobrazí ve správnem sledu ?
Ale môžem sa aj mýliťa zrýchlenie soc. času už vykonalo svoje čarovné Die-lo.

Re: Re: Re: Можно ли усидеть на двух стульях?

jajaa | 12.06.2013

Udov príspevok je pekne usporiadaný - od polopatistiky po veršosymboliku. Takže si tam každý podľa svojej miery chápania niečo nájde. Priznám sa , že som nepochopila myšlienku za symbolmi v závere.

Avšak vďaka za tvoje vysvetlenie (At-Um) zrejme tuším, aká cesta vedie do Ra-ja.

Re: Re: Re: Re: Можно ли усидеть на двух стульях?

Lux | 13.06.2013

Ahoj jajka,

veď ty predsa už vieš, že žiaden Ráj ,Peklo, či Sansára neexistuje. Vždy išlo len o asociálne výborne zma(na)gorizované výtvory kultov, aby stabilizovali na nejakej dogmatike otrokov, a tých potom s celou pyramídou hierarchov a elít vyžierali - parazitovali na nich. A to s trochu pozmenenou scénickou výpravou, dramaturgiou a hereckým obsadením trvá do dneška..
Režisér globálneho predstavenia je však stále jeden a ten istý = okultný hiero-fantos Super-Ego-Ptah, stvoriteľ a majiteľ biblického konceptu, rabínov, židov, masonov a ďalších otrokov.

Pomyselný Ráj si máme my ľudia urobiť tu na Zemi (to sa od nás očakáva) a každý osobne sa vo svojom živote môže k nemu priblížiť, pričom dostáva od Atona podporu a ochranu.

Re: Re: Можно ли усидеть на двух стульях?

Ján | 12.06.2013

Udo!

Vo vedách.sk (po naštudovaní Levašova)sú pre mňa hodnotné akurát pojednávania o runách a písme!

A nie je v KOBe tiež trojjedinosť tvorenia pre chápajúcu elitu Mera, Matéria, Informácia len vyjadrením nového tvaroslovia?

Už skôr ma napadla otázka, prečo utajoval KOB svoju koncepciu, nečakal na schválenie? Vieš o nejakých dielach z dielne KOBu, okrem Petrovových, žeby boli zakázané?

Pričom na Levašova poplatná súdna moc, akože spravodlivosť, útočila týmto spôsobom viac krát, dokonca aj keď chcel kandidovať na prezidenta!

Ozaj si myslíš, že v Rusku idú podľa koncepcie KOBu, myslíš si, že zmiešaný ekonomický systém je tou spravodlivosťou KOBu a pritom nadväzuje na náboženskú reliígiu??? Myslíš si, že v zmiešanom ekonomickom systéme odstránia úrok???

Ako to bude fungovať, či ako v Číne a tam je spravodlivý systém??? Nie, práve védické poznanie a kultúra je najväčším nebezpečenstvom pre akýkoľvek súčasný systém a ja som osobne presvedčený, že práve len tento spôsob uvažovania a vedenia môže vyvolať skutočný progres """Človeka"""?

Re: Можно ли усидеть на двух стульях?

udo | 12.06.2013

Re:Trojjedinoť.
Jasne, len som myslel, že to už snáď netreba zvlášť vypisovať a je to z kontextu jasné. Fajn, že ste to ale ešte raz pre ostatných jasne napísal. T.j., že slovanský systém PNJ, egyptsko-judaistický Sefirot a MIM, resp.FIE je jedno a to isté. Akurát boli tieto staré znalosti de-hermetizované, odkryté pre bežnú populáciu a čo je najhlavnejšie, bol naformulovaný ich zatiaľ najpravdepodobnejší výklad. Prsteň, základný nástroj, kameň mudrcov, zlatý grál,..bla-bla..proste nástroj na výkon najvyššej formy moci. Moci konceptuálnej na pricípe ktorej sa vytvárajú ideológie, "náboženstvá", finančný trh a celá (a)sociálna mágia méédeinho priemyslu až po nevyhnutne logicky napojené trhy narkotík, hudby a bežných zbraní.

Možno príde ale aj výklad lepší podľa zákonu "času"..
ak sa ho aktívne dočkáme, ako húska klasu..
Život ukáže..

Re:Utajovanie.
Nechápem. Prečo by mali KOB čakať na schválenie?
Prečo a presnejšie ako by mali diela KOB "zakázať"?
Isto, Petrov urobil svoje chyby, čo ho asi aj čiastočne stálo život(viď bezpečnostné mechanizmy), no urobil aj obrovské množstvo práce, za čo mu patrí veľká vďaka.
Vy asi fakt, ako mnohí ďalší stále máte pohansky,adeisticky zafixované hľadanie bohov, pričom vždy ide o omylných ľudí.
Zobuďte sa z toho prosím.

Ak budete hľadať, chcieť bohov, tak Vám ich tei zrúdy dajú.
To Vám garantujem. Takých, že sa za tejto situácie z toho vaši potomkovia nevysekajú ani za 100 generácii. To sme tu už síce mali, no na druhej strane, s dnešnými prostriedkami a ak to moc budete "hľadať"..Vox po(pa)puli, vox dei platí stále a si aj dlho ešte platiť bude, ak chápete. Pozor na to.

re:Relígia
Chcete ako teraz začať cirkev aj so všetkými jej nespornými pozitívami rušiť, zničiť? Viete si predstaviť sociálne dôsledky. Chcete si to zobrať na rováś? Porozmýšľajte prosím nad tým.
Podobné myšlienky, rozhovory vedú aj zodpovednejší hierarchovia cirkvi. Možno, pravdepodobne včítane tzv.pápeža. Múdrejší vedia, že ak sa im to nepodarí, cirkev sa proste zruší sama so sprievodným veľkým a obávam sa neprimeraným globálnym(a naviazaným lokálnym) rizikom.

Úrok matematicky proste z dôvodov udržateľnosti globálnej ekologiky postupne musí preč. POSTUPNE. Zároveň musíte zabezpečiť stabilitu(v zmysle všeobecne prospešného riadenia) parity obeživa a súčtu výrobkov a služieb(potrieb hospodárstva). Napr.spomínaný Energoinvariant a pod.

Niektoré kroky v Rusku idú z dlhodobého hľadiska podľa KOB, no nie všetky. Ide o brutálny vnútrno-vonkajší boj. Tak, ako aj v mnohých iných krajinách. Skúste sa spýtať nejakej gramotnejšej presstitútky, prečo o tejto kľúčovej téme čo i len trochu otvorenejšie nesmie písať?

re:Čína
Čína má svoje vlastné obrovské problémy. KOB existuje v čínštine. Zatiaľ ale iba pre "verchušku". Prečo sa na Čínu pýtate? Kvôli tzv. védickej kultúre? Konfuciánstvo s marxizmom sú nekompatibilné a zároveň aj samostatne nefunkčné ideológie. Číňania sú ale aj dosť pragmatickí. Snáď ten postupný prechod tiež zvládnu. Inak by sme aj my mohli mať sakra problém.

Ak očistíte védy od elitarizmu a prestrelených povier a dáte ich do naozaj aktuálnej formy(jazyka), dostanete v podstate niečo ako KOB. Myslím, že môžete byť v tomto zmysle pomerne kľudný, no zároveň neváhajte vecne upozorniť na podľa Vás objektívne nezrovnalosti :)
Ani jedno z nich proste nepatrí na bezkontaktný piedestál.

Snáď niet normálnej opice, ktorá by sa nechcela stať "Clovekom"..v tom sa tiež isto zhodneme.
Vieme teda KAM ideme. To je veľmi dôležité.
Zostává konsenzus AKO.
Niektorí poradie tých otázok zamieňajú, čo ich potom stojí život spolu s ostatnými, ktorí im v "dobrej viere" odovzdajú svoj hlas(slovo, osobnú mieru).

Jou, inak k tomu Levovi..a súdu
Tak No-bel..of-kou, či kmotrom Oskarom, b(p)itkou Cannes-kou, môžete aj súdom tak diskreditovať, ako aj spropagovať nejakú osobu(presnejšie ideu a ešte presnejšie koncept). Naozaj by som bol u tej osoby(Leva) opatrný a rozlišoval jednotlivé vyjadrenia a ich súvislosti. Ostatne rovnako, ako u KOB.
Sú to predsa ľudia ako vy, alebo ja, ako my všetci,
aj keď urobili toho mnoho.
To spravil však aj Issa s Nazarény
a čo sa z neho stalo?
V tom zmysle tak, ako aj objektívne,
čas nič neznamená a ani nesmie.
Tam treba u seba začať, ak chápete.
Konajte a nečakajte na Godota,
na nikdy nekončícího příběhu "znamenie".

Re: Re: Можно ли усидеть на двух стульях?

Ján | 12.06.2013

Udo!
Ja to plne chápem, (sledujem z opodiaľ) no niekedy ma niektoré názory vyprovokujú, aj keď viem, ako som už predtým raz vyhlásil, že tým KOBu škodím! Tiež som sa už vyjadril na fóre, že podľa mňa KOB z hľadiska spoločenskej reality z nutnosti zastal na polceste!

re: relígia, už som sa vyjadril na fóre presne v tom zmysle ako ty. Nie som s tých čo triedia zrno od pliev a pozdvihnú na piadestál plevy!

re: Čína, to bolo v súvislosti s predkladanou spravodlivosťou KOBu a jeho zmiešaným ekonomickým systémom - s poukazom na fungovanie, nebolo to v súvislosti s reliígiou ani tam existujúcim marxizmom!

re: utajovanie, reagoval som tak trochu hlavne na taurusa ( domnieval som sa, že bude čítať aj ostatné moje reakcie). Aj Koncepcia riadenia spoločnosti I, II od Petrova je súdne zakázaná. Ale vidím, že to plne chápeš, vyjadril si sa jasne!

Inak, ja nehľadám žiadnych bohov a tobôž nerobím z ľudí bohov! Som proti každej autorite nazaloženej na jej duchovných kvalitách vedenia, nezabúdajúc na tézu mýliť sa je ľudské! Pýtam sa a hľadám a zatiaľ mi to tak vychádza, ale hmla v divadle je stále
dosť hustá a v zadných radoch nevidia na javisko!

Idem.

Andrej Fursov

Jasom | 11.06.2013

https://www.youtube.com/user/karimberdi/videos
https://www.youtube.com/user/jabarbadi/videos
Videa s titulkami po angliky od Andreja Fursova pre tých ako ja s deficitom ruštiny.

Re: Andrej Fursov

Izd. e-721 | 11.06.2013

Může být Andrej Fusrsov součástí VP CCCP?

Re: Re: Andrej Fursov

taurus | 11.06.2013

Fursov není součástí VPSSSR. Zmiňoval se o tom sám Zaznobin. Probírali jsme to v diskuzí pod předposledním jeho článkem.

...je to správne?

popolvár | 10.06.2013

"Štandard energozabezpečenia = súčet celkovej výroby a služieb / súčet celej kapacity výroby energie na definovanom území … Ak je menší ako jedna, má hospodárstvo pri oficiálne priznanom, alebo nepriznanom Energoinvariante obeživa problém."
...to "mensí ako jedna" je správne? , nemá byt správne" väcsí ako jedna"? Ak som dobre pochopil, tak energoinvariant je naviazaný na kWh (=kWh) a jeho mnozstvo je priznané územiu primárne podla celej kapacity výroby energie na definovanom území. Ak je standard energozabezpecenia mensí ako jedna, tak to znamená, ze vyrábam viac energie ako potrebujem na zabezpecenie súctu sluzieb a výroby na danom území, a tak som v prebytku, cize mozem výrobu a sluzby navysovat, prípadne energiu vyviest a za nu sluzby a tovar (výrobu) doviest. Naopak, ak je standart energozabezpecenia vyssí ako jedna, suma sluzieb a výroby je vyssia ako produkcia energie, tým pádom musím energiu doviest, alebo ponízit sluzby a výrobu, a po dla mojho názoru, toto je problém hospodárstva... Alebo "Ak je menší ako jedna, má hospodárstvo pri oficiálne priznanom, alebo nepriznanom Energoinvariante obeživa problém." je správne, a vtedy je vzorec nesprávny, je potrebné vymenit citatela s menovatelom v zlomku.
Ak sa mýlim, poprosím o vysvetlenie... lebo svojou aktuálnou mierou chápania tomu rozumiem takto.

Re: ...je to správne?

udo | 11.06.2013

Súhlasím, dik, super Popolvár.
Vyzerá, že transformačná chybička se vloudila.
Všetko treba stále korigovať,
či už sa zistí, že ide o chybu,
alebo sa zásadne zmenili okolnosti.
Včitane princípu kategórii MIM, resp.FIE.

Re: Re: ...je to správne?

popolvár | 11.06.2013

...rado sa stalo. Poslal som ti email, trocha som sa "pohral" s tými materiálmi... Skús to prejst, a ak nebudú výhrady, pošli Hoxovi. Ja viem, že je to prekladané z ruštiny, a tak ruská štylizácia prešla aj do prekladov. Malo by sa to zrozumiteľnejšie a lahšie čítať.
A ešte k tomu výťahu z príspevkov na zvedavcovi. Došlo ti to? Ak áno a súhlasíš, nech to Hox zavesí na stránku. Ako pomôcka na preopakovanie, by sa to mohlo hodiť.

Re: Re: ...je to správne?

popolvár | 11.06.2013

...tak potom odporúčam, len opraviť zlomok /vymeniť čitateľa s menovateľom/. Bude to lepšie pasovať aj po emočnej stránke - problém je, keď je menší...

Re: Re: Re: ...je to správne?

udo | 11.06.2013

dik, super.
Ja som mu to poslal už vcera. Hned, ako som sa vrátil.
Len pisal, ze má toho teraz tiez trochu vela a hned to hodí na stranku, jak to bude mozné.

Re: ...je to správne?

Hox | 11.06.2013

nad tímhle už jsem se párkrát zamýšlel, několik aspektů mi zde nedává smysl:

pokud vezmu tezi valuty podložené energií, tj. přiznaný energoinvariant oběživa, potom - je přece otázka, jakou energii do standartu energozabezpečení zahrnu - pokud energii na daném území vyrobenou, nesedí to, pokud bude kolonie vyrábět energii pro metropoli, prosperovat nebude.
- pokud energii na daném uzemí spotřebovanou, taky to nesedí, vždy to bude zčásti neproduktivní spotřeba (např. klimatizace v každé místnosti itam, kde to není třeba) - taky se díky tomu hospodářství nezlepší.
- jediné, co dává smysl, je energovybavenost produktivní sféry, tj, jak mnoho energie se využije v daném hospodářství k produktivním činnostem. Toto jsem ale explicitně řečeno nikde nenašel.

Mohl by někdo věci znalý prosím osvětlit?

Re: Re: ...je to správne?

Zed | 03.11.2017

Mně ta koncepce energovariantu taky nedává reálný smysl. Nejde podle mně použít ani globálně. Zvýhodňoval by totiž země, vyrábějící, a prodávající energii, na jejichž území se zdroj dané energie nachází, a eliminoval ty, které nemohou být z jakýchkoliv důvodů producenty, a vývozci vlastní energie. Například Rusko, Saudská arábie, a další země disponují zdroji ropy a plynu, a stačí je vytěžit a prodat. Pokud bychom se řídili kritériem prodané energie (ať už převedené na elektrickou, nebo v přírodní formě), tyto země by byly určitě nejbohatší. Neznamená to ale automaticky, že bohatí budou všichni lidé na daném ůzemí, nebo budou mít přístup, energovariantu. Na druhé straně jsou tu země (například ostrovní), které nedisponují takovými to zdroji energie, a pokud si nechtějí vydrancovat, nebo spálit ůzemí, které obývají, tak je ani mít nebudou. Jsou nuceny žít ze zdrojů, které jim příroda nabízí, a i kdyby měji možnost vyrábět přebytek energie, tak ho vzhledem ke své poloze nebudou mít možnost zobchodovat. Vytvářelo by to podle mne zase globální problém v rozložení bohatství, a závislost. Myslím, že je potřeba hledat jinou všeobecně použitelnou náhradu za zlato.

KOB a ekonomika

Izd. e-721 | 10.06.2013

Dobrý den, docela pozorně jsem si pročetl do ČJ a SJ přeložené materiály k KSB a DVTR, ale nějak jsem nepochopil či spíše nepochytil, jaký model ekonomických vztahú KSB/KOB předpokládá. Ať se na mne nikdo nezlobí za ponékud technickou, nefilozofickou otázku, ale je pro mne docela důležitá. Znáte někdo odpověď?

Re: KOB a ekonomika

udo | 10.06.2013

Ekonomicke dokumenty sú hlavne v publikácii "Krátky kurz", no tá ešte nie je celá preložená do SK/CZ. resp.vraj myslím aj je(tak, ako pár ďalších), no my ju nemáme zatiaľ k dispozícii.
Časť je aj v ďalších kapitolách DVTR, Vode 1, a Vode 2. Niečo aj v MIM na stiahnutie tu na stránke.

Krátky kurz si môžete stiahnuť okrem ďalších asi 30. portáloch aj napr. na stránke vodaspb.ru
Pod rubrikou ENG na pravej strane sa preklikáte do archívu. Dizajn vstupného portálu si príliš nevšímajte. V tej kniznici je toho inak hodne zaujímavého. Sú to ale vacsinou dokumenty a analýzy v originále. Širší celok má tak do 10 O00 strán štúdii a celkovo si to aj s náväznými analýzami a návrhmi riešení netrúfam odhadnúť, čo sa týka množstva. Navyše to permanetne aktualizujú. Tie ich tími špecialistov asi nebudú malé, keď toho toľko chŕlia. Nie všetko je ale použiteľné aj pre nás. Skôr snáď pre Európu ako celok. T.j.ako vyjsť systematicky s prehľadom z tzv."recesie" a nastaviť ekonomiku s ekológiu,.. udržateľne. ďalej riadenie trhu, burzy a atď..atď, daňovo-dotačná politika, medziodvetvový balančný režim, udržateľné kreditno-finančné modely a ich prepojenie s energetikou,... a mnoho ďalších pomerne podrobných výskumov a návrhov riešení.

Odporúčam študovať konštruktívne kriticky, s chladnou hlavou a selským umom.Vyberať a hodnotiť..Naše kultúry a ekonomiky nie sú plne identické, aj keď v základných štatisticko-matematických modeloch tomu tak je. Ostatne tak, ako aj všade inde vo svete. Veľa šťastia a dajte potom tu, alebo na mail feedback.

Re: Re: KOB a ekonomika

Izd. e-721 | 10.06.2013

Díky, udo, snad to do důchodu stihnu :-)

bezstrukturne-riadenie-v-slovenskej-praxy

Mladší starejší | 10.06.2013

http://www.nadhlad.com/content/bezstrukturne-riadenie-v-slovenskej-praxy krásna ukážka kaleidoskopickej naivyti slovenských neprebudených. Samozrejme, že sú tieto procesy riadené.

Zlověstné místo - Astana

Slovan | 10.06.2013

Eurazijský zväz - Rusko,Bielorusko,Kazachstan ako rodiace sa jadro zväzu.
Kto mi z tu prítomných pomôže objasniť dilemu.
V nižšie uvedenom odkaze je popis mesta Astana v Kazachstane, ktorého garantom je Nazarbajev. Nazarbajev je aktivným motorom vytvorenia EAZ zväzu.
Ako do toho zapadá megalomanstvo a symbolika daného mesta?
Má to niečo spoločné s Ruskou ( slovanskou ) kultúrou?

Kam kráčaš "EURAZIA"?

http://www.zvedavec.org/komentare/2009/07/3219-zlovestne-misto-astana.htm

Re: Zlověstné místo - Astana

udo | 10.06.2013

"Symbol sám osebe mŕtvym jest."
Ide o to, ako chápeš masku tú,
z ohňa, žuly a či vody, vzduchu..
hmoty tmavej, piatej ducha brest.

Najprv symbol vnímaš(vidíš, nahmatáš,..) a v ďalších tisícinách sekúnd prebieha jeho spracovanie podľa tvojich individuálnych(a kolektívnych kulturologických, firemno-káporátnych,..školských, rodinných) stereotypov spracovania nových vnemov(in-formácii). Prejde ti cez automat(osobnú matricu, autopilotný cenzora senzor..a či NadMiery tenzor) priamo do tvojho podvedomia, alebo ak registruješ jednotlivé parametre(Miery) tejto formy, prehodnocuješ ich vhodnosť na dosahovanie tvojich cieľov priamo vo svojom vedomí(čo je spravidla výnimočný jav). Inak ti doplní(a či bez tvojho vedomia zmení=preprogramuje) emócie( moduly komplexných informáčných kvánt=vyšších merných jednotiek informačného prenosu) mocné, (ne?)vlastné tvoje.

Preprogramuje ti autopilota, kurz do iných miest.
Kde básnik múdry, nebude môcť chlieb svoj jesť,
bo kto odovzdá im um svoj mocný,
viac neuvidí ten S-tro-m ovocný,
I v púšti zhynie v karaváne
slepý v rade pri morgane.

Kľúč k schopnosti autosynchronizácie svojej(alebo aj kolektívnej) tzv.psychiky(negenetickej zložky tvojho ja, momentálne prepojenej so zložkou genetickou) je v 1.morálke a 2.chápaní chodu objektívnych javov(pravidiel). Nikdy nie opačne. Ak vymeníš poradie, chronológiu kľúčov, t.j.zopakuješ pravdu v inej situácii, nastáva ilúzia reality, odklon od potenciálneho optima = LOŽ.
Tam začína obmedzovanie procesu harmonizácie teba a okol-ja svojho
a tam začína i koniec momentálnej formy života tvojho.

Ako bolo povedané:
"Len jedno slovo!"

"A slovom slnku porúčajú a slovom mestá rozrúšajú"

Mylím, že ide o dostatočnú odpoveď na podstatu svojej otázky.
Ak chápeš, vieš ju od teraz v detailoch riešiť s tebe blízkymi aj "sám".
Viď A.hľadanie zmien miery drobných, trendov staro-nových
a či B.dialektika dôb predsokratových?
Nie, ni tak, bo vták z popola na hrobe tvojom vstane
a so škrekom mŕtvych deti tvoje v spánku zhrane.
C je správne!!
Len oba naraz A. i B... a opica Človekom sa stane.
Bo ty kľúč máš svoj osobný-jediný
a kto bude ti radiť rob to a hento,
nikdy nebude bez viny.

Re: Re: Zlověstné místo - Astana

Slovan | 11.06.2013

Vďaka za odpoveď.
Ťažšie na pochopenie, ale myslím, že to mentálne
dokážem spracovať.

Re: Zlověstné místo - Astana

taurus | 10.06.2013

Je pravda,že se Astana přímo hemží masonskýmu symboly, nepodobá se žádnému kazašskému městu a její architektura nenese v sobě lídové prvky ani ruské, ani kazachšké. Jsou lidé, kteří dokonce v názvu vidí odkaz na Satanu, vždyť stačí jen přehodit první dvě písmena. Ale to už opravdu přehánějí, protože Astana v překladu z kazachštiny znamená Hlavní město.
Proč tedy Kazaši nazvali hlavní město Hlavním městem. K tomu se váže úsměvná historka. Název původní obce byl Akmolinsk. Potom přejmenován na Celinograd, a v roce 1997, když Nazarbajev z politických důvodů se tam rozhodl umístit hlavní město na Akmolu.
Politické důvody - historicky toto území patřilo Rusku a Kazachstánu odešlo až po vzníku svazové republiky Kazachstán někdy v roce 1936, podobně jako Krym.Samozřejmě většinu obyvatel tam tvořili Rusové. Proto z obavy, aby Rusové časem nezačali činit nároky na svoje území, Nazarbajev se rozhodl přestěhovat tam hlavní město. Akmola v překladu z kazachštiny znamená doslova bílá hrobka. A není dívu - v zimě tam teploty dosahují -40stupňů, silný stepní vítr k tomu. Tak představte si, že na Astanu město bylo přejmenováno poté, co se Rusové Kazachům nějakou dobu posmívali, že hlavní město mají v hrobě. Možná i sami Kazaši pochopili,že na matřiční úrovní by to také nebylo to právé ořechové, tak to raději přejměnováli.

Re: Re: Zlověstné místo - Astana

Daniela I. | 11.06.2013

Astana - koreň slova STAN => stan-ica => stan-ovať =>stan-ovištie =>hlavný stan (mesto) =>Hlavný Biely Stan (mesto).

Tak ma napadlo:
Astana = Hlavné mesto.
Jeruzalem = Hlavné mesto.
Astana protistrana Jeruzalemu (biele - čierne).

Ak niektorí vidia Satana, koho optikou sa dívajú ?

Re: Re: Re: Zlověstné místo - Astana

udo | 11.06.2013

Ďalšie možné osvetlenie:
Vo východnom(bývalom védickom) kulturologickom prostredí má A abreviatúru AZ´(v preklade "Človek", Čelo-věk homo sapiens)..
od A po Z. Celok. Mozaika. Aj preto sa občas vraví Az-ja.
Krajina Ľudí, Azia..
AzStana..pri spodobení pre ľahšiu výslovnosť Astana.

Tak, ako ste povedali..
"Každý dostane čo chce"..po čom naozaj túži..
..no ak to nezodpovedá Boží louži..
tak se v ní utopí,
aneb jak se u (ne)"křesťanú" říkává:
v krbu s ním zatopí..
V čem žil, v tom i zemře
a obrátí se vývoj jeho v mlže,
aneb raka, jestli je to výhra nejaká..
Baterkou, okem řetěze se stane,
tam kde dítky jeho v putách
míti budou v krvi dlaně.

V Chorvačtine otrok znamená dieťa.
Otroctvo sa v tomto zmysle, t.j. pri správnejšom pochopení dedičného hriechu odovzdáva stereotypmi, (ne)kultúrou myslenia z gen-eradikácie na gen-éra-ciu, či gen-hé-ratiu.Ratio=um.

Tak, ako národ mýtov, Hé-ba-ré, pri spísaní tóry zaplakal,
keď pod kultom ega, gea-centra, múrov bielo-thébskych,
na oltár svoj krvavý dietky dcér Hiero-s-al-amon-ských
za zvuku pa-ar-az-at-a trúb vojenských.. nakladal.

Výraz "pa" je negácia, opak.
Pomerne vážna hypotéza, vysvetľujúca nenávisť védicko-hinduistickej elity voči západu tvrdí, že Egyptský kult je pravdepodobne pôvodne védického pôvodu. T.j.presnejšie v neskoršej fáze vývoja objektívneho procesu koncentrácie moci na uvedenom území.
No výhody lokálneho populačného systému mu akcelerovali vývoj
a panom stal sa nad otcami svojimi, avšak tiež py-ramidovými.

Každý teda príchodiacu, interpretuje podľa svojej morálky a úrovne chápania.. in-formáciu..
Hiero-fantos.
Starí Gréci dávali Thébam(mestu bohov) epiteton Théby bielych múrov. Rímska kňažská kasta padla (pre niekoho paradoxne) rýchlejšie, skôr ako grécka.
T.j. pod náporom profesionálnych dôstojníkov vtedajšieho in-formačného vojska "parazita".
Ten rímsku armádu potreboval zo svojho pohľadu len na poslednej 6.komunikačno-akvizičnej (vojenskej) úrovni.
Grécke O-rakuly(hlavne Delfský) viac, ako rímski herauspikovia vydržali,
keďže kňazi Heledy viac skúseností s info-wars mali..
rokov tisíce vedomostí "božských"(Hiero) in-vestovali,
do nich učitelia Egyptskí v Domoch života,
keď účtovník dobrý radu si zapýta.

Tak, ako sa traduje Plutarchova hláška,
keď sa k nemu vraj Traján cisár,
raz radiť prišiel stojac na vážkach,
mierach a či správach Herma-posla,
ktoré ústami kňazov z politika,
dnes P-rezidenta a či prie-mera
a vtedy zo zlata cisárovho Händlera
hrou Nymfy fetu zrobil svetu osla.

Orákuly ani tak nepredpovedali,
ako skôr programovali..a z-pra-vidla negatívne.
Známy Plutarchos bol krom iného
aj Delfského orákulu kňazo-boss.
Plutarch Trajánovi:
"Ty súc ceas-ar ríšu riadiš, no vedz, že aj teba riadia."

Traján bol nástupcom Flaviovcov,
z ktorých Vespasián po porážke "povstania"
cielene po Európe židov sial do zotrvania..zotrvania koho?
a ktorému veliteľ Hé-ba-ré mesta Jotapata,
budúci Flavius Jozé-fúz,"Prvosvätených" Kalita.
stolec cisársky s úlohou tichou pre-dal do ríta.

A nie len to majú A-stana Kalitu a Hieros-al-am..
v dejinách glo-baalizácie spol-očné.
V dobe tej..tak, ako teraz,
stretli sa dva svety naraz.
Dve lásky a dve nenávisti života..
no vtedy tak, ako aj dnes
asi v púšti nočnej,egoptskej
sedí ten tichý moci pes.

Re: Re: Re: Re: Zlověstné místo - Astana

Daniela I. | 13.06.2013

Srdečná vďaka za obsiahle osvetlenie :-)

- Az, či AS? ma mohol napadnúť, je mi to známe.... a celkom sa mi pozdáva AZstana

- Egyptský kult je pravdepodobne pôvodne védického pôvodu - to ma tiež kedysi napadlo a zatiaľ predpokladám, že je/bolo to tak

- Orákuly = dielne progamátorov - áno, keď mám zanlosti/vedomosti ako funguje triglav (v akademicke reči MIM) predpovedám, prorokujem a pri silom egu programujem želateľným smerom....

- páči sa mi vo veršíkoch popísaná časová os programov od Egypta po antiku odovzdávaná...

- Flavius Jozé-fúz - to som sa na sebe z chuti zasmiala, prvotne som prečítala Chozéfúz, ale Flavius ma naviedol, že je to Josephus a jeho Židovské starožitnosti, či vojny... ale problém vznikol s Kalitou - a to čo? Ňáky program? A či čo? Kalkul elity?
Ďakujem za vysvetlenie :-)

Re: Zlověstné? místo - Astana

udo | 14.06.2013

Daj si do googlu Kalita. Ide o jedného pomerne významného cára a prepojenie s Európou.
V niektorých dôležitých parametroch čiastočné prepojenie s analogickou situáciou v "stredoveku".
Dejiny nie sú ani tak učiteľkou, ako skôr cvičiteľkou.
Našťastie a žiaľ.
Keďže KOB je z veľkej časti hlavne ruskej proveniencie, ide o príklad z tejto oblasti. Viac-menej podobných príkladov je ale v dejinách aj inde mnoho.

ОНФ становится новым игроком: Путин решил перезаключить пакт о лояльности с элитами

taurus | 08.06.2013

Putin buduje novou nadstranickou vertikalu z různých vrstev společností.
http://oko-planet.su/first/191995-onf-stanovitsya-novym-igrokom-putin-reshil-perezaklyuchit-pakt-o-loyalnosti-s-elitami.html

Re: ОНФ становится новым игроком: Путин решил перезаключить пакт о лояльности с элитами

Putin ako pokračovateľ Stalina | 09.06.2013

Myslím, že toto je kľúčové v postupe na suverenitu.
Pevne verím, že ide v šľapajách Stalina a naväzuje tam, kde to už Stalin nestihol ( postarali sa o to ).
Aj on chcel stranickú karieristickú háveď odstaviť ( samozrejme nedávam automaticky rovnítko medzi stranik a háveď ).
S týmto odkazom si trafil do čierného - všetky sily spojiť za suverenitu s následným riadení krajiny v prospech celku bez akýchkoľvek "izmov".To je aktuálna úloha v Rusku a nielen tam.

Človekom spôsobené katastrofy ako faktor v globálneho ovládania

Miroslav | 08.06.2013

GP, Svetové zákulisie pokračuje podľa biblického konceptu, keď informácie týkajúce sa dôsledkov, rozsahu a nenávratného zničenia biosféry sú starostlivo potláčané.

Uzavretie kapitalistického projektu s prechodom ku globálnemu chaosu.

,,A videl som a hľa, plavý kôň, a tomu, ktorý sedel na ňom, bolo meno smrť, a peklo išlo spolu za ním. A bola im daná moc nad štvrtinou zeme, zabíjať mečom, hladom a smrťou, a aby hynuli ľudia od zemskej zveri.“

www.kpe.ru/sobytiya-i-mneniya/ocenka-sostavlyayuschih-jizni-obschestva/zdorove-cheloveka-orujie-genocida/3907-metastases-gulf-14-4

JOBIK - DUGIN

Slovan | 07.06.2013

Dávam do pozornosti:
http://www.youtube.com/watch?v=THBErS7GFLE

Predsada JOBIK-u Vona a člen EU parlamentu Poč hovoria o problematike Európy ako takej.
- snaha o likvidáciu národných štátov,štandardnej rodiny a civilizačných hodnôt Európy ako takej
- Višegradska štvorka - popiť,potvrdiť si úžasne priateľské vzťahy a v Bruseli nože do chrbta
- tendencia bývalého východného bloku o presmerovanie do EURAZIJSKÉHO zväzu, ale nie sú garancie o následnú ochranu resp. prijatie
- praktiky hlasovania v EU parlamente formou predpísaného hlasovania k jednotlivým predkladaným návrhom
- 756 poslancov z toho je 740 formou stroja na hlasovanie
.....................................................................

Re: JOBIK - DUGIN

taurus | 07.06.2013

Vy-bor-né!
Začal jsem poslouchat, ale musel přerušit, abych tě pochválil, jaký jsi dobrý rozvědčík, že jsi našel a vyložil tento materiál. Děkují.
Maďarsko vůbec se dnes jeví, jako nejpokrokovější z postsocialistických států. Doufám, že jejích příklad bude nakažlivý i pro naše země.

Re: JOBIK - DUGIN

Vasiľ | 07.06.2013

Konečne niečo, čomu som dobre rozumel :-)
"Čo sa stane, keď Maďarsko vystúpi z EU? Začne sa rozvíjať" - trefné.
Ale: Vraj Srbsko nemôže do zväzu vstúpiť ako prvé (hoci má na to asi najlepšie možnosti), pretože potom určite nevstúpi Chorvátsko a povedal, že najrozumnejšie(najkompromisnejšie) by bolo, aby ako prvé vstúpilo Maďarsko. Lenže potom zas určite nevstúpi Slovensko. Najmä logo JOBIKu s vyobrazenou mapou Uhorska by sa malo zvážiť - ono to na Slovensku dosť odpudzuje (lebo História(padejiny) nás oklamala v tom, že Uhorsko(krajina u-hôr) nebolo naše ale ich).
Inak nemám výhrady. Teraz mi je o niečo jasnejšie, prečo sa u nás v médiách o JOBIKu píše ako o fašistoch, ktorí by chceli obnoviť Veľké Maďarsko - v zmysle metódy rozdeľuj a panuj.

Re: Re: JOBIK - DUGIN

popolvár | 08.06.2013

"srat" na h-is-tóriu, spravit hrubú ciaru, hladat, co nás spája a pozitívne (aj nám prospesné) podporit.
Otázka: "Kto z nasích politikov, verejne známych osob zastáva podobné názory?"

Re: JOBIK - DUGIN

Izd. e-721 | 08.06.2013

Díky, Slovane. Linku Jobbik - "Eurasie" sleduju už delší dobu, dá se v ní nalézt spousta podnětného. Především to vypadá, že ještě stále existují lidé, kteří to mají v hlavách v pořádku, i když GP poměrně úspěšně pracuje na jejich systematické diskreditaci.

Достаточно общая теория управления. 3 часть

taurus | 04.06.2013

Možná si někdo potřebuje nejdříve poslechnout přednášku a potom přečíst, jako na VŠ
DTVR od Zaznobina 3.-6.díly

http://kobtv.narod.ru/lector/zaznobin/dotu-3.html

Re: Достаточно общая теория управления. 3 часть

jajaa | 06.06.2013

Od druhej polovice 20.storočia dochádza k tzv. zrýchleniu sociálneho času (zmena generácií je pomalšia ako zmena technológií) a s tým súvisiaca zmena logiky sociálneho chovania. Zaznobin spomína príbeh o vode, z ktorej všetci pili a stali sa bláznami. Jeden, čo tú vodu nepil, prišiel medzi nich a nestačil sa diviť. Všetci práve jeho považovali za blázna. Nakoniec to už neuniesol a tiež sa napil, a tak zapadol do kolektívu.
KOb predpokladá zmenu k lepšiemu ( v minulosti bolo normálne fajčiť, dnes sú fajčiari tí zlí....). Mne sa však zdá, že je to naopak. Keď sledujem svet okolo, zdá sa mi to naopak - erotické časopisy vo výklade, tvrdé porno v tv celý deň, manželstvá "pederastov" a následná adopcia detí týmito jednopohlavnými pármi, pedofília, úplný rozklad rodiny, neexistencia muža a ženy, ale len akýchsi bytostí, čo sa rozhodnú, čím budú ( jednoducho biorobotizácia tlupy), dejú a prijímajú sa veci, ktoré sa ešte pred pár rokmi zdali ako šialené a nemysliteľné. Áno, dochádza k zmene sociálneho správania, len akosi ku katastrofálnemu.
Kto má optimistickejší názor, nech ma poteší.

Re: Re: Достаточно общая теория управления. 3 часть

popolvár | 06.06.2013

To je aj preto, ze spolocnost sa radikálne rozstiepuje. Cast populácie v zmysle toho co si popísala je na najlepsej ceste sa samovygumovat z povrchu zemského. Zgrupuje sa vyuzíva kazdú moznost presadit svoju zvrhlost ako normu spol. správania a smer "vývoja". To, ze mienkotvorné média v podrucí elít uprednostnujú a pretlácajú tento obraz, este neznamená, ze si túto cestu vybrala väcsina. Myslím si, ze gro populácie tento vývoj podvedome a aj vedome odmieta. Problém je, ze väcsina z tejto casti nevie "kudy-kam" a musí sama hladat jak v sebe, tak na podobných stránkach ako je táto, svoju cestu k Cloveku. Je rozstriestená, potlácaná a dostáva minimum priestoru na prejavenie svojho názoru, a ak aj, tak casto sa to vyuzije k zosmiesneniu a dehonestácii (vid. nie-dávny clánok na azet.sk "Adela hovorila o bohu...Je tak hlúpa?"). Ja vidím okolo seba aj iný obraz: zmena stravy od mrtvej k zivej, odmietanie konzervantov, chémie, zmena postoja k farmakologickej medicíne, hladanie a nachádzanie riesení cez celostnú medicínu az k duchovným a karmickým prícinám chorob (opak k tragickému omylu Angeliny J., kde samoiniciatívne preventívne este pred previnením, ktoré v tomto zivote by mozno vobec nespáchala, vykonala nad sebou rozsudok), snaha o zivot v súlade s Prírodou (od biozáhradkárov a biopolnohospodárov, cez ekologické bývanie, az po vsetko co s tým súvisí), posun v myslení, uvedomovaní si, ze " nieco zhnilé je v státe dánskom...", snaha o vymanenie sa z manipulácie a podrucí falosných obrazov , dogiem a falosných bohov, hladanie cesty a snaha o nadviazanie priameho kontaktu so skutocným Bohom, atd. Kolko si sa nahladala ty, kolkými cestami si presla, pokial si sa dostala napr. az sem, napr. aj na túto stránku a k KOB?
Zálezí, na co upriamujes pozornost, co si pústas do hlavy, zálezí aký informacný filter nastavís v tvojej hlave.
A vdaka nie zrýchleniu, ale permanentnému zrýchlovaniu sociálneho casu sa tieto rozdiely medzi týmito dvoma smermi "vývoja" a vývoja populácie este budú prehlbovat tak, ze brat brata za blázna povazovat bude.
Aj ja casto pochmúrny obraz vidím a je mi smutno z toho, co je a co by namiesto toho mohlo byt. Napriek tomu, som optimista, ved HNR podporí tú najlepsiu moznú alternatívu, a ktorá to bude, zálezí aj na nás...

Re: Re: Достаточно общая теория управления. 3 часть

Vasiľ | 06.06.2013

Už samotná skutočnosť, že tu máme možnosť slobodne písať o veciach, o ktorých píšeme bez toho, aby sme museli čeliť fyzickej likvidácii je znamením zlepšovania stavu. Znamená to, že GP nemá dostatok fanaticky oddaných ochotných zabíjať, ako tomu bolo v stredoveku, keď sa pálili "čarodejnice", či ako je tomu ešte stále teraz v niektorých častiach sveta.
Zároveň stúpa počet ľudí cítiacich, že čosi nie je v poriadku, stále menej ľudí dôveruje médiám. To znamená, že GP bude stále viac strácať schopnosť reálne riadiť túto planétu, hoci sa nepochybne bude snažiť prebiehajúcu revolúciu v myslení zvrátiť vo svoj prospech a zo strednodobého hľadiska môže byť úspešný, avšak napokon prehrá, pretože vybudoval systém v rozpore s princípmi HNR, to znamená, že ide v princípe o neudržateľný systém. Samozrejme samotný GP o tom vie a v skutočnosti sa len snaží čo najviac vyťažiť z aktuálnej situácie v prospech svojich cieľov, ktorými zrejme nebude vytváranie čo najstabilnejších systémov za každú cenu, ale možno sa mýlim.

Re: Re: Re: Достаточно общая теория управления. 3 часть

Lin | 06.06.2013

Vasile, napadá mě ještě jiná možnost.
To, že si tu takhle píšeme, nemusí nutně znamenat nedostatek "fanaticky oddaných". Ta naše údajná "svoboda" se může za jistých okolností jevit dokonalou iluzí.
Takové shromažďování důkazů a samotné "vyhledávání" čarodějnic bylo za středověku poněkud časově, fyzicky i personálně náročnější.
Dneska ne.

Re: Re: Re: Достаточно общая теория управления. 3 часть

dusan | 08.06.2013

aj s tým že stúpa počet ľudí čo cítia že je niečo v neporiadku tak aj s tým počítajú teoretici ako brzezinsky ..... volajú to global awakening - a určite vymysleli aj nástroje ako to potlačiť, aj vedia že najprv sa začnú zobúdzať biely, preto im pridávajú rôznych kamošov do okolia, pretože niektoré typy sa nezobudia nikdy
du

Re: Re: Re: Достаточно общая теория управления. 3 часть

| 09.06.2013

Jak píše LIN, všichni zde už máme své "adresáře" na sledovacích počítačích a vedou si o nás záznamy, o tom nepochybujte.. A pokud oni-zlo zvíteží, budeme jako první či druzí na řadě.. Takže se moc neradujte a pamatujte "COKOLIV ŘEKNETE - NAPÍŠETE, MŮŽE BÝT (BUDE) POUŽITO PROTI VÁM".. Ale nemá smysl se tím trápit, určitě bude líp..

Re: Re: Re: Re: Достаточно общая теория управления. 3 часть

udo | 10.06.2013

No..hej..bu-bu-bu!..to redšej ani do lesa nechodiť:D

Nie som si vedomý nejakeho priestupku voči nášmu, či nejakému inému štátu, organizácii. Mám iba vážne právne výhrady voči fašistickým a rasistickým organizáciám fungujúcim dlhodobo(stovky a snáď tisíce rokov) na úkor našej spoločnosti formou organizovanej úmyslenej trestnej činnosti.

Úprimne nezávidím funkciu vyšetrujúcim dôstojníkom a sudcom, na ktorých je známymi globálnymi mafiánsko-teroristickými organizáciami vyvýjaný hrubý nepriamy a niekedy dokonca priamy nátlak. Pritom sú povinní z oficiálneho titulu svojej funkcie bezodkladne konať. T.j.chrániť populáciu pred bankovým terorizmom, diktatúrou. Nekonanie zodpovedných orgánov nie je iba porušením pracovnej disciplíny, no aj obzvlášť závažným trestným činom pri už obecne známych príčinno-dôsledkových vzťahoch. Čaká azda prokuratúra na Godota. Vidia snáď vyznavači fašistickej idológie dnešného judaizmu alternatívu okrem vzívaného eposukalypsó? Ani zviera nepácha samovraždu, ak nemusí.
Musia oni azda, proradníci na postoch kľúčových,
systému nevoľných, zrobiť sepuku hromadnú?
Kto im to prikázal..byť zveri bez viery?
Komu to stale veria..keď v obraze ich "boha" je diera?
Tak, ako oni samy v kluboch vravia,
že obete svoje právo na život neobhája,
ani psy démonov šialených nemajú právo žiadne..
z pohľadu samo-vyvôlených raz aj tak padne.

10-15 rokov dozadu ešte mohli teoreticky žiť v ilúzii, že "by sa na to nemuselo prísť". No dnes, v dobe poistky internetu, uverí "ubezpečeniam" tzv.osobitne (ne)dôveryhodných osôb iba rodinný samovrah, ktorému je jedno, či budú zajtra jeho blízky "be-bez-patchovateľmi" v pude sebazáchovy podľa potreby s kľudom(a úsmevom) angličana predhodení linčujúcemu davu,
ktorý v dobe temna sám začne facky dávať.

Mená a tváre "dôverníkov" nadBanksterských Überuntenohnemenschov totiž meédiam prestitútov
"nemôžu" byť známy.

Z klubového večierku, kde "Havanu húlila" ..a whiskey pila..:
"Veď kde by sme prišli, keby vojaci prestojníkov picli?"

Prosím poučte ma teda,
ak vidíte v mojej činnosti(prípadne niekoho tu prítomného)
čo i len náznak hypotézy o napĺňaní skutkovej podstaty
trestného činu..ó beda.
Čo i len potenciálne..

Som zástancom zachovania a rozvoja otvorenej demokratickej spolocnosti
a práve preto mám isté obavy z momentálneho vývoja niektorých bývalých demokratických krajín nectností.
No mýliť sa môže samozrejme každý,
no v týchto veciach ťažko dvaždy.

Inak ďakujem.

Re: Re: Re: Re: Re: Достаточно общая теория управления. 3 часть

popolvár | 10.06.2013

... a niekedy sami neunesú tarchu tlaku bankstermi zmanipulovaného vysetrovania... Vid. prípad EDBUSY, ked hlavný policajný vysetrovatel (v Brne) do pol roka po odsúdení konatelov EDBUSY spáchal samovrazdu...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Достаточно общая теория управления. 3 часть

jajaa | 10.06.2013

A ďalšia, čo ten balvan (jedn z mnohých)už neuniesla:
http://www.outsidermedia.cz/Ti-zatraceni-Svycari-Obvykle-potize-praskacky-Hudesove-1.aspx

<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>

Přidat nový příspěvek