Lepšia moc nad sebou samým, ako moc tisícročná nad ľuďmi a vecmi druhými

Lepšia moc nad sebou samým,  ako moc tisícročná nad ľuďmi a vecmi druhými

21.7.2014

příloha DVTR č. 12

 

O-DVTR Príloha 12.doc (14 kB)
R-DVTR Príloha 12.doc (21 kB)

 

12. Lepšia moc nad sebou samým, ako tisícročná moc nad druhými ľuďmi a vecami.1

 

No v každom prípade procesu eliminácie antagonizmov medzi vedomými a podvedomými úrovňami psychiky a privedeniu emocionálno-zmyslovo-racionálneho sTroja duše do súladu s Prozreteľnosťou, môže pomôcť adekvátna disciplína narábania s inFormáciou na úrovni vedomia. Tá by nemala protirečiť funkčným možnostiam vedomia prevažnej väčšiny populácie, ktorá ešte nestihla rozšíriť svoje vedomie natoľko, aby vedela, čo a ako má následne spraviť2.

 

(Jednoducho povedané: Rozprávať sa s ľuďmi primerane. Primerane ich odhadovanej morálke a úrovni chápania. Aby sa nestratila, či nerozladila komunikácia, t.j. naladiť vysielač na rovnakú frekvenciu, akú má prijímač – naladiť sa na poslucháča3. Po strate reLatio a reLigio asi ťažko niekomu pomôcť môžem. Včítane seba. Človek je nie nadarmo stvorenie, strojenie spoločenské.

Veď ak sa príliš, neprimerane okolnostiam, uzavriem do seba, do úzkeho kruhu „askétov“, či pustovníkov, veľmi spoloCnosti nepomôžem. Ide v podstate (pri prehnaní dĺžky sebareflexie, modlitby, „meditácie“) v tomto zmysle tiež len o formu nekonštruktívneho egoizmu. Podobne, ako pri dnešnom konzume. Týka sa to jak „západných“, tak aj „východných“ filozoficko-religionistických modelov myslenia.

A zrovna tak aj pri sebaobetovaní sa pre „dobro väčšiny“ ide o zahodenie základných princípov kultúry myslenia. Boh totiž, ak existuje, obety nechce. On je Mierou a Tú i my, Jeho dietky, hľadať máme.

Konštruktívny „egoizmus“ – sebaVedomie, vychádzajúce intuitívne (6. zmysel pre Mieru) zo sveDomia (7. zmysel - mRavnosť), zabezpečuje celkové zdravie jedinca, aby evolúcii spoloCnosti napomáhať mohol. – dopl. prekl.)

 

Disciplíne narábania (umeniu práce – pozn. prekl.) s in-formáciou na úrovni vedomia, v súlade s podvedomými úrovňami psychiky a Životom4 učí – uprostred všetkého ostatného - Dostatočne všeobecná (jednoduchá) teória riadenia (Dostatočne univerzálny model tvorenia – pozn. prekl.).

26. jún – 31. júl 1999

Upresnenia: 18. január 2000

22. december 2002 – 10. január 2003

10. január 2013 – 17. júl 2014

 

 

1 Z rozhovorov súfiho Ibn Fudaila s bagdadským kalifom Harunom al-Rašídom (Idris Šah, „Príbehy dervišov“, Moskva, agentúra FAIR, r.1996, str. 201). V uvedenej fráze spomínaného súffiho je „potichu“ (medzi riadkami) povedané: Dosiahnutá moc nad sebou samým patrí do kategórie „stále“, a nie „tu a teraz“ treba „niečo robiť“.

(T.j. zohľadňujeme minulosť, konáme v prítomnosti s ohľadom na ďalekú budúCnosť, keďže dominantné spoločensko-prírodné procesy sú vždy nízkofrekvenčné (dlhodobé, mnohogeneračné). Teda, ak by sa aspoň niektorí z predkov našich nezamýšľali nad svetom dnešným, nemali by sme sa teraz - dnes ani tak dobre, ako sa v skutoCnosti máme. Isto... aj napriek mnohým problémom, ktoré by sme zasa v prítomnosti riešiť mali my - naše generácie. Kto sa totiž orientuje bezOhľadne na „okamžitý úžitok“ ,profit, či dokonca „héDoné“, akoby „dietkam svojim hroby kopal...“.

Suffi má v arabštine synonymá aj ako: „veriaci v sTrojenie Jeho“, jazyk tvorenia sväta, t.j. pôvodná ľudová relígia, ľudový liečiteľ, dedinský mudrc, či v chybne-pejoratívnom zmysle „pohan“, haniaci, kárajúci ľudí za „Pánov kult“ otrokárstva (pod)vedomia, rozštiepenie pôvodnej relígie. Často ide o uctievanie zázrakov ekvivalentu kresťanských lokálnych „svätých“, pričom v islame je zákaz ich zobrazovania a vysloveného sa klaňania im. Dôvodom zákazu formovania kultov je pragmatický dôvod následného porušovania 1. odporúčania: Vernosti Jednému Bohu, Zákonu (arabsky Al-la).

Harun al-Rašíd je pomerne dobre známa dejinná postava z dynastie Abbásovcov obdobia prvých veľkých pseudonábožensko-mocenských konfliktov, štiepenia islámu, včítane otráv konkurenčných kalifov a pod. U Harúna al-Rašída je dobré preto tak, ako u každého, vnímať jeho konkrétne pozitívne i temné činy v kontexte záujmov „kmotrov“ vtedajšej globalizačnej politiky – dopl. prekl.)

 

2 Viď. v predošlých prílohách DVTR spomínané riziká, spojené s kumuláciou vnútorných rozporov v rámci skúmaného systému – dopl. prekl.

 

3 toto je podstatou špičkových komunikačných kurzov a metód NLP (neuro-lingvistické programovanie) pre nielen vrcholových manažérov a obchodníkov. Ich mottom je: Ak pri komunikácii dôjde k nepochopeniu zo strany poslucháča, tak zodpovednosť je nie na pleciach počúvajúceho, ale hovoriaceho – on zvolil nevhodnú formu komunikácie. Jak verbálnu – neadekvátnosť zvolených slov a pojmov, kadencia reči, typ reči (zrakový, sluchový, hmatový), tak neverbálnu – reč tela. Túto tématiku na základe výskumných prác Johna Grindera a Richarda Bandlera vynikajúco rozpracoval Anthony Robbins – dopl. prekl.

 

4 Pomocou prirodzeného osobného auditu jeho zásahov – zásahov Jeho Prozreteľnosti - do nášho osobného života cez udalosti a situácie, ktoré nás postretnú – dopl. prekl.

 

 

Diskusní téma: Lepšia moc nad sebou samým, ako moc tisícročná nad ľuďmi a vecmi druhými

Lepšia moc na sebou samým....

LV | 17.03.2017

Mali by sme sa vyjadrovať tak, aby sme tomu aj sami rozumeli.
My Slováci sa radi štylizujeme do pozície samozvaných prokurátorov
kazateľov a kárateľov.
Čo, keby sme naše hlboké múdra a kázne trochu skrátili ?

Lepšia moc nad sebou samým.....

LV | 18.04.2016

Život je krátky, vyjadrujme sa preto stručne.

Re: Lepšia moc nad sebou samým.....

paja | 08.07.2016

Dobrá poznámka.

NLP

zalesak | 08.09.2015

Vazeni Priatelia. NLP by sa malo vyucovat na zkladnych skolach a dalsia generacia by bola plna geniov. Co nas nenaucili v skolach je pocuvat a rozumiet, Ano kazdy ma iny pristup rozumenia ale osnovy sa daju individualne spracovat nie je toho az tak vela. Je to sucast evolucneho rastu myslenia ale na druhej strane armada triezvo rozmyslajucich ludi moze posobit ako nebezpecenstvo pre vladnucu elitu, Zobudit genia v seba samom sa da a nikdy nie je neskoro, vela stastia.

Re: NLP

Daniela | 08.09.2015

Souhlasím. V každé řádce zde taková moudrost a potenciál a ve školách je vyučováno tak mělce.

názor

Katy | 29.08.2015

Zdravím Vás všetkých

Prečítala som si Vaše úvahy, v ktorých hovoríte aj o dedičnom hriechu. Náš dedičných hriech spočíva v tom, že sme povýšili náš rozum na pána a nie za nástroj, aby sme sa mohli tu na našej krásnej Zemi pohybovať a živiť sa. Náš mozog, ktorý bol používaný tisícky rokov ako "pán" a z toho dôvodu bol aj patrične namáhaný - už nie je ten aký by mal byť. Dnes už hovoríme o veľkom a malom mozgu a náš nástroj sa pokrivil a zväčšil sa. Tak ako spoznáte alkoholika, že má červený nos a "krvavé" oči, pretože za tie roky alkoholizmu sa mu zmenilo aj fyzické telo.
Vaše úvahy sú síce trefné ale sú to intelektuálne, čiže rozumové výtvory. Človek je človekom preto, že má city a tie sú v jeho živote dôležitejšie ako rozum. Aj intuícia je taká, že nerozmýšľa a preto je vždy pravdivá. Pozor musí to byť intuícia a nie pocit. Pocit je spojenie fantázie s rozumom, preto nemusí byť vždy pravdivý. Ja som mala zážitok prahu smrti. A to bolo v mojej štyridsiatke. A keďže som bola vychovávaná v duchu ateizmu - začala som sa touto otázkou zaoberať. Prečítala som spústu kníh (aj tých hlúpych) a trvalo mi to ďaľších 15 rokov kým som všetko v sebe vyselektovala a začala som byť presvedčená o existencii Boha. Veľmi mi pomohla jedna kniha Vo svetle pravdy - posolsvo grálu. A teraz sú to knihy od Eckharta Tolleho alebo Paula Ferriniho. V jednej z tých kníh je aj o ukrižovaní Krista - v čom tkvie dogma cirkvy? On nebol ukrižovaný ako "obeta" On bol ukrižovaný "pre naše (ľudské) hriechy". Veď on nechcel umrieť, ale mi ľudia sme zavraždili nevinného človeka - syna Božieho. Preto sa nezaoberám ani cirkvou ani farármi - to sú proste inštitúcie ako každé iné. Ktoré oblbujú už stovky rokov ľudí a v tom máte pravdu - že im "imlantujú" pocit viny. Veď keby Ježiš zomrel za naše hriechy, tak sa predsa už nenarodí žiadny hriešny človek - ale všetci budú dobrí, láskaví, milosrdní a proste takí akých ich Boh chce mať. A keďže v tomto prípade verím aj v reinkarnáciu, tak deti, ktoré sa rodia majú na tomto svete svoje poslanie, ktoré musia napraviť-vyrovnať.
Je to síce môj názor a nemusíte s ním súhlasiť, ktorý možno ani nesúvisí s témou ale myslím si, že by stačilo keby sa ľudia chovali ako to Ježiš povedal. "Nerob druhému, čo nechceš aby tebe robili iní."
Stačí ak ľudia budú na druhom človeku hľadať jeho dobrú stránku a na tej budú stavať. Zrealizovať to je veľmi ťažké, pretože o dobro sa treba stále namáhať a zlu sa stačí len poddať. A, žiaľ , väčšina ľudí sa z lenivosti ducha radšej poddá - je to bez námahy.

Re: názor

Pavel | 05.12.2015

krásně napsané.

Vyborne.

Rony | 21.07.2014

Boh ak existuje obety nechce. Ale co s civilizaciou kde 2000 rokov cumis na zohavenu mrtvolu na krizi ako vzor pre zivot. Obeta je vsadepritomna v nasej civilizacii. Tento obraz utrpenia vystavovany za vzor pre zivot sa vryl do genov a podvedomia a ludia si ani neuvedomuju na co pozeraju. Obetovat sa su ochotni tak ludia mimo RKC ako i talibanci z radov RKC. Nedavno som narazil na odkaz 1500 rokov staru bibliu udajne najdenu v Turecku kde sa tvrdi ze Jezis neskoncil na krizi. Clovek ma vzdy cenu zivy a nie mrtvy.

Re: Vyborne.

stretnutie | 22.07.2014

Áno,veľa myšlienok na zamyslenie.V tejto chvíli som si spomenula na L.Štúra....vieš,ako mu ten gróf Z. ponúkol miesto v práve otvorenej Maďarskej akadémii vied v Budapešti,rok si nepamätám,ale je to skutočne tak,že on to odmietol. Chápeš,to akoby dnes nejaký mladý,veľmi perspektívny vedec,alebo politik nevzal džob v Bruseli a išiel radšej robiť učiteľa do Humenného. Ten pojem "obeta" je oveľa širší a dnes už takmer neznámy. Že sa matky obetujú pre deti a rodinu,to je našťastie stále normálne. Tak,alebo tak,obety ,dokonca aj tej najväčšej Rony sú schopné len naozaj vznešené duše,a tých malých,každodenných aj celkom obyčajní ľudia. Dokonca vďaka obetavosti niektorých neznámych tu máme denne nové články

Re: Vyborne.

upresnenie | 22.07.2014

V pokračovaní, upresnení Starého a Nového zákona, hymnoch Atonových, ..t.j. v koráne sa tiež jasne hovorí:
"A nezabili ho, len sa im to zdalo.."
Čo sa tam pravdepodobne v ten Deň v Hier´sAlAime..či -amone pravdepodobne logicky stať mohlo, sme tu neraz rozoberali..

Či a ako ho napr. Pilát Pontský("stĺp mosta") ako spravodlivého ochrániť..hoc i sťa prokurátor rímsky pri zákaze kontaktu s ním pre dav za odsúdenca iného vymeniť mohol a pod..

Rimania predsa v tom období obety ľudské v náboźenstvách zakazovali vśade kam priśli..

teda..
Buď si
1.Boh svojich spravodlivých, umných ochrániť vie (proroctvo s´alAmonovo..-Atonovo), alebo
2. ďalší prorok Pravdy, "rukou ľudu umrie"(Izaiiáš)
Dva morálne princípy ako postMoseho kľúč rozlíśeni a pravdy a lži Tanah..v Tóre:
1, alebo 2?

Svet spravodlivý postaviť nemožno na čo i len slze jednej dietka trpiaceho, ale možno na smrti CeloVěka nevinného?
.. ak chápeš o čom je reč Rony, kam téma mieri..

Umní grázli za nepozornosti stáda
uspatého, zakliateho sťa hada,
kresťanstvo Issu tak, ako judaizmus Moseho v opak svoj obrátili
a cez neho slučku statku dietkam Jeho vlastným nasadili.
m´amon

Otázka, oznam je jednoDuchý:
Buď Ježiš niekde chybu spravil, alebo tak zomrieť nemohol.

Bo On je Bohom poriadku a nie neporiadku
a priraďovať Jemu vlastnosti naše, ľudské,
nie vo všetkom možným jest.
Boh sa nemýli.
Tak ako život.
Toľko k najlepšiemu auditorovi..

Vždy sa vzhľadom na mravnosť a mieru chápania jedinca a/alebo spolocnosti udeje v živote najlepšia možná varianta.
I keď za istých okolností osobnú tragédiu, smrť mnohých znamenať môźe. A zodpovednosť je objektívne vźdy kolektívna:

..isto, myslieť si môźe každý čo chce, no objektívne chybné rozhodnutie kolegu, rodića, súrodenca, štatnika sa vźdy voľky-nevoľky do menśej-či väčšej miery i osudu môjho týkať bude..

Obraz ukrižovaného spravodlivého je jedna z najstrašnejších lží modernej "cirkvi", jej priame puto ku kultu setha(mono)novmu.
Blokuje totiž vedomie každého ako-tak zdravého človeka a otvára v hrôze z absurdity, nespravodlivosti podvedomie, kde začína programovania..asociatívne myslenie..blockformácia

Pr. v tzv. "dome božom"(akého boha?):
"Moja vina, moja vina, moja preveľká vina.
(Predprogramovanie absurdnej falošnej, úchylnej dogmy dominancie zloby v každom dieťati apriori, miesto rozlíśenia chybných stereotypov myslenia predkov..)
Pokračujú:
Preto prosím blahoslavenú Máriu, vždy Pannu,
všetkých anjelov a svätých,
i vás, bratia a sestry,
modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu.
(Programovanie s flagrantným porušením prvého odporúćania Moseho-Milovať budeš Boha svojho jediného nadovšetko,..)
Nasleduje "absolúcia" predsedajúceho:
Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh,
nech nám hriechy odpustí a privedie nás do života večného.
(vytváranie pocitu viny v ovciach na ospravedlnenie nutnosti ich strihania a rezania "rohatým" baranom-symbolom m´amonovým, technológia virtuálnej konštrukcie obrazu prekopírovaná prakticky doslovne z "funčne preverených" staroegyptských kultov)
Ľud odpovie:
AMEN. "

Deti by som do tej zvrátenej sekty určite nevodil a keď tak, až v prísluśnom veku a po dôkladnom vysvetlení kontextu, poučení ohľadom toho, čo ich tam čaká.. Tak, ako keď chcú vyskúšať silou mocou nejaké drogy, čo im tiež môžu poskytnúť určitý typ "ochrany".

Samozrejme nič proti pôvodnému kresťanstvu, islamu, judaizmu.

Ďalšou otázkou by následne bolo:
Do akej miery sa pôvodné myšlienky mohli zachovať v ich dnešných verziách po stáročno, tisíceročnom tlaku inteligentných, no zvrhlých jElít?

Navyže keď vieme, že nie je "štýlom" Božím
odobrať slobodnú vôľu dietkam svojim..

I keď natĺcť si hubu ich nechá,
no čo zrobíš s blbým detvákom,
ktorému šakal v hlave brechá?

A. Obeta v zmysle snahy maximálnej možnej kooperácie s Ním? Isto áno, no potom o obetu prosto nejde, ale o zdravý rozum, ako súčasť skutočnej intuície(nepliesť s emóciami).

B. Obeta v zmysle sebadeštrukčnej snahy o nanútenie hoc i nejakého dobra, asi skôr nie.
Keď prichádza totiž k obete zdravia, života,.. je isto niekde podstatná chyba v chápaní objektívnej reality a napojenom konaní.

Tak, ako pri dlhodobom strese.
Nepanikáriť, prehodnotiť, preskupiť úrovne chápania, prioríty, preorganizovať. Pravda je vždy jednoDuchá a na povrchu, no nikdy nie naivná.
Toľko v snahe určenia dostatočne približného rámca chápania pojmu "obeta"..

Re: Re: Vyborne.

stretnutie | 22.07.2014


"Vždy sa vzhľadom na mravnosť a mieru chápania jedinca a/alebo spolocnosti udeje v živote najlepšia možná varianta.
I keď za istých okolností osobnú tragédiu, smrť mnohých znamenať môźe". :

Prosím Ťa,pozri sa ešte raz na toto,myslím,že sa mýliš. Lebo ak máš pravdu,upadnem do takej depresie,že fakt neviem,čo mi pomôže

Re: Re: Re: Vyborne.

udo | 22.07.2014

1.V akom kontexte by si to dokázala interpretovať pozitívne?

t.j., vieme, že človek je tu aj od toho, aby stále lepšie chápal objektívnu realitu ako jedinec a aj ako celková spolocnosť=kolektívny, súborný intelekt.

Myslíš, že kto si z nedbanlivosti, pohodlnosti, alebo hlúposti(niekto ho podviedol) nespĺňa túto svoju povinnosť, môže nedostať na svoju (ne)činnosť reakciu od objektívnych pravidiel systému, ktorého je súčasťou?

Smrť každého človeka (aj nie moc morálne založeného) je v istom hlbšom zmysle tragédiou. Jeho(alebo celého kolektívu) zotrvávanie na dosiahnutej úrovni morálky a chápania by však pravdepodobne spôsobila väčšie tragédie a vieme aj to, že Boh nevyzerá byť sadista a ani masochista..
Tak prichádza k nevyhnutnej "transformácii" príslušnej n-tity..

Čo by si teda robila s existujúcim dominantnými socionaturálnymi zákonmi ty?
Zobrala by si ľuďom slobodnú vôľu?
Odstránila by si systémovú spätnú väzbu a vyvolala zvýšenie rizika nedosiahnutia jeho potenciálu a tým riziko zániku ľudstva?

2.Čo negatívne vidíś na uvedenej formulácii jedného z bazálnych zákonov vývoja naśej existencie a Prečo to vidíš negatívne?

3. Akú inú, lepšiu formuláciu skúmaného zákona by si navrhovala, alebo myslíš, že dané pravidlo v nejakej variante neexistuje vôbec?

Re: Re: Re: Re: Vyborne.

stretnutie | 23.07.2014

Zdravím,nuž,čo vidím negatívne najskôr: už som ten problém tu raz mala,prečo trpia nevinní?Vy tvrdíte (koncepcia),že je to tak dané správne,pretože nekonajú objektívne (hlúposť,lenivosť,nedisciplinovanosť).Toto mi ale trhá srdce,v skutočnom živote to tak nikto nechápe,alebo skoro nikto.Ḿôj mladý brat umrel pre nedbanlivosť lekára pri banálnej operácii. Prečo neumrel lekár? Toto mi nejde do hlavy,prepáč,nerozumiem,takých prípadov sú predsa milióny ,v priebehu priestoru a času.Jednoducho ,umierajú nevinní ,z môjho pohľadu častokrát a čo s tým ? Vidíš,možnosť zmeniť to nemá ani On.Preto ten pocit bezmocnosti včera večer.Dnes ráno: tak toto je jediná cesta k dosiahnutiu Jeho potenciálu. Je to teda nastavené dobre, čo sa rozčulujem,čo sa bránim.To konštatujem na základe Tvojho tvrdenia. Musia si to odskákať tí najslabší,takže nič nové. Jediné,čo mi ostáva ,je vyrovnať sa s tým emocionálne. Zmieriť sa.To k bodu 3.

Re: Re: Re: Re: Re: Vyborne.

udo | 23.07.2014

"Fatalizmus" je robenie kompótu z odpadu očisteného popadaného ovocia, ak chápeš.
Prećo nechceš použiť samotné očistené ovocie?

Kto ťa naučil takto negatívne, nihilisticky myslieť?
Život?
Nepletieš si samotný život "náhodou" s jeho ni(e)kým zmanipulovanou ilúziou, imitáciou, s občas zlatým, toluénom páchnucim lakom pretretou hrdzavou klietkou?
Tie hrdzavé mriežky dobre vyspatý vtáćik zľahka odtlačí hoc i slabým závanom krídel a ujde do reality..ak chce..

Prećo sa rodia okrem ľudí s posuvmi vnímania aj dietky s ťažkými postihnutiami?
Čo v minulosti rodiny, no hlavne danej kultúry spôsobilo takú brutálnu konšteláciu, utrpenie?
(Nič nemôže zmiznúť,
no prehodnotiť možno..)

Alebo myslíš azda, že ide o Jeho svojvôľu, že je prosto len rozmarne krutý, ako "boh" poniektorých zvrhlých človeku podobných opíc, ako oni sami?

On ti dal rozlíśenie už pri narodení. Myslím, že natoľko zdravou si.
Ako robil Issa a iní "mágovia" uzdravovania?
Robil ich azda proti vôli?

"Najväčší z dialektikov" daval predsa gramotné otázky na zamyslenie a nabádal k prehodnoteniu chýb v emóciách, v stereotypoch, v myslení jedincov v ich minulosti,
čím sprostredkoval Najvyššieho, Otca svojho
a Jeho rôznych nie zaZrakov, ale milostí.

Bol len, aj sprievodcom stopárov tých v čase.
Tak jednoducho robia sa
B."zázraky" pre hlupákov a
A."zdravý prístup" pre dehermeneutizovaných, deezoterizovaných, v ľudových raSprávkach prosto ODKLIATYCH.

Naozaj si myslíš, že tvoj brat zomrel "len" nedbanlivosťou lekára, alebo mohol mať vývoj spomínanej situácie aź do kritického bodu aj iné, ďalśie dôvody, nebyť ktorých by k danej konštelácii ani nebolo doślo?

Býva hlúpo-jednoduché, krátkozraké zvaliť vinu na nejaký objekt,
no gramotne-jednoduché, hľadať subjekt(y).

Navyše existujú u amoránych, no inteligentnejších zrúd spomínané technológie delegácie viny na nedostatočne mysliace obete zloćinov cez využitie naśkoku v chápaní objektívnych socionaturálnych zákonov.

Jedna z motivácii myslieť, opravovať si chyby vo vlastných i koelktívnych emóciách..

Kam vedie súcit, potľapkávanie sa s bláznami veselo, úprime a tupo cválajúcimi k priepasti?
Nie je lepśie prerušiť idilku a povedať aspoň to obligátne "BU!"?

Nejde u gramotnejšieho, no nekonajúceho v danom prípade, skôr o emočne síce dočasne pohodlnú, pokryteckú faloś?

re:"odskáču si to tí najslabší?"
Ak chápeš pod výrazom najslabší=najhlúpejší
(t.j.snažiaci sa aktívne, z pohodlnosti o ignoráciu akéhokoľvek upozornenia, vyznavačov konšpirácie strygy "Náhody"),
tak asi áno.

re: milióny prípadov sú v priebehu B."priestoru a času",
alebo skôr v priebehu neadekvátnych posuvov, odklonov od objektívnej A."miery"?

Chápeš to rozlíšenie v inak položenej otázke?
Prvá je ego
a druhá je aspoň snahou
o hľadanie blízkosti k pohľadu Jeho.

Re: Re: Re: Re: Re: Vyborne.

Pe-tri | 24.07.2014

Jak krásně píše Udo. Nehledat, nevidět a nenacházet širší souvislosti a konsekvence (konstelace mnoha faktorů/proměnných/parametrů) uskutečněných událostí (jedno jakých, prostě těch, které se nás dotýkají/interferují s námi), ale naopak, nechat se zahnat do jednoparametrického/fanatického/fatalistického (zhusta emocionálního a nikoliv intelektuálního) vidění či chápání těchto událostí je trestuhodným životním postojem, který je nezbytné u sebe rozpoznat a jeho likvidaci nekompromisně zařadit na seznam/vektor svých životních cílů.

Jak říká klasik: Jsou dva druhy (libovolné) nespokojenosti (třeba se stavem světa), první která na sobě pracuje a druhá, která lomí rukama. Ta první dosáhne toho co chce, ta druhá ztrácí co má.
P.

Re: Re: Re: Vyborne.

Ján | 25.07.2014

Stretnutie

Celkom chápem tvoje zdesenie. V kontexte dojmov a pojmov ti možno vyšlo, že za všetko si môžeš sama, lebo si nemravná resp. je pochybná miera chápania. V prvej mojej reakcií som sa dobre zasmial. Ale uvedom si, že nikto nie je dokonalý a aj tie vývody na ktoré si reagovala sú s veľkej časti scestné, pretože vychádzajú z pôvodne nainštalovanej matrice ktorá je účelová. Nezúfaj a nepodľahni javnému.

Slovienom, všetkým Slovanom a ich poznaniu zdar!

Re: Re: Re: Re: Vyborne.

udo | 25.07.2014

Čo chápeš Ján pod vyjadrením:
"vývody na ktoré si reagovala sú s veľkej časti scestné, pretože vychádzajú z pôvodne nainštalovanej matrice ktorá je účelová"?

..a presnejšie pod výrazom:
"pôvodne nainštalovaná matrica"?

Re: Re: Re: Re: Re: Vyborne.

Ján | 25.07.2014

udo

Vychádzam z prítomnosti - súčasne platná tlupo - elitárska. A zákony netreba navrhovať- sú dané pričom poslaním človeka by malo byť naplnenie miery danej mu HNR k sebe ako aj celku, pričom nemá zabúdať že človek je dejateľom a strojcom vrámci dosiahnutého poznania a uvedomenia v rámci MIM, ale to je už o boji za jednotu duše a rozumu, alebo o realite sveta a cítenia a to je to ťažké.

Aj u teba vidím rozpory, napr: "že Boh nevyzerá byť sadista a ani masochista" to odporuje tomu, že ...

...systémovú spätnú väzbu a vyvolala zvýšenie rizika nedosiahnutia jeho potenciálu... / čiže je masochista a ..../, ... vraj

, ...lepšiu formuláciu jedného z bazálnych zákonov vývoja naśej existencie, ... / a že vrcholná forma človeka je v intuícií, čo sa nerovná zákon /, ...

Slovienom, všetkým Slovanom a ich poznaniu zdar!


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vyborne.

udo | 25.07.2014

isto, každý sa mýliť môže..
..okrem Neho(?!)..

Re: masochizmus Boha?
Ty tam vidíš masochizmus?
Prećo?
Navrhni lepšie riešenie, potom budeš mať právo vidieť tam masochizmus.

re: dostatočne kontinuálne sfunkčňovaná Intuícia(6.zmysel) od konca(cieľa)..t.j. v spojení so sveDomim(7.zmysel) súborného intelektu je predsa
Zákonom č.1
Nekonečne adaptabilným návodom rieśenia akejkoľvek situácie podľa potreby postupne hoc i do "najhlbšej hĺbky"

technológie myslenia zamerané na optimalizáciu intuície, funkčnosti stroja psychiky daného jedinca a/alebo kolektívu sme tu rozoberali.
Sú banálne a pozná ich temer každý sedliak.
Len v umelom strese mesta občas miznú v slepej viere k autoritkám a písmam (ne) svätým.
Bo kto v lese, len zdravú vodu pijúc pár hodín, dní pobudí,
z kina, omše nesvätej, rýchlo sa zobudí..

Zákon nemusí a nemá byť statický.
Má sprostredkovávať Pravdu a tá je vždy konkrétna.
V abstraktnej forme predsa neexistuje.
Je to v tomto zmysle návod, spôsob, metóda optimálneho konania za ľubovoľnej situácie.
Ide o jeho najsprávnejśú možnú interpretáciu "ad hoc",
použitie tohto násTroja kombinácie slov, zvukov, frekvencii..

Preto:
Akustické projektovanie, frekvenćná analýza, teória kmitania na SŠ.
Po starom:
A Slovom slnko zastavujú..(čas?!.. pri voľbe zmeny nižšej etalónovej frekvencie)
a Slovom mestá rozrúšajú..
(..a väčšie, 1-2 poschodovodomové dediny tvoria..)

ok, dik za hint Jano

Re: Re: Vyborne.

Rony | 22.07.2014

Upresnenie dakujem Ti moc - perfektny rozbor. Z neprava nemoze vzniknut pravo z amoralnosti moralka atd. Vina zacina uz dedicnym hriechom - krstom. Co sa pri tomto obrade deje nerozoberam -netusim mozno ste uz o tom pisali ale som sa k tomu este nedostal. Vystavit cloviecika cistuckeho aky len moze byt nejakemu dedicnemu hriechu - vine a zmyvat ho ??? Priprava na celozivotne sa buchanie do prs. :-) K tej obete som rozmyslal co som schopny obetovat. Tak jedine cas pre seba, (A) pre inych do miery - nehadzat perly sviniam - lebo ten cas je strateny.

Re: Re: Re: Vyborne.

udo | 23.07.2014

Krst ako symbolické poliatie vodou nachádzajúce sa v mnohých kultúrach, by ešte mohol byť ok.
Voda býva okrem iného hlavne symbolom informačného prostredia. Nového, lepśieho.

Sám osebe teda tento rituál nemusí byť až tak škodlivým.
Avšak kontext "zbavovania sa dedičného hriechu" v tom zmysle, že "každý sa v princípe už hriešnym rodí"(premysa afinity k zlu) je jednou z najbrutálnejśích bohorúhačských lží, kontaminácie dietok Jeho.

Dokonca aj každý síce pologramotný, no normálnejší psychológ, psychiater ti potvrdí, źe dieťa sa nerodí apriori zlé.

Isto..čo-to sa dedí i geneticky a výchovou cez kultúrno-rodinno-výchovné tradície(stereotypy myslenia, spracovávania informácii).
To môže viesť určitého počtu jedincov k postupnému vývinu až sociopatických sklonov, no problém-výzva je potom v identifikácii, vyhodnocovaní a aktívnej-vedomej korekcií oných chybných, či často skôr zámerných programových stereotypov(emocných informaćných modulov) vytváraných príslušnými (a)sociálnymi kultorologickými inžiniermi-kedysi tzv. mágmi "na mieru" skúmanej sub-kultúry, komunity. Z odborného hľadiska ide teda len o projektovanie akože "prirodzene sociopatologického" správania sa celého ľudstva.

Aj najlepší psík, ak ho dlhodobo deprivujete -nedáte mu jesť a spať, držíte ho pod stresom, atď, tak vás skôr-či neskôr kusne.
Pýtam sa:
Je to azda dôkaz jeho "prirodzenej zloby"?

Opäť
Cui bono?

A. ..z pseudonáboženského paralyzujúceho pocitu celocivilizačnej nekonečnej viny, nutnosti "obiet" a odpustenia cez nejakých hoc i dobromyseľných, no pritom zombikňažov..

B. modernejśie: z predprogramovávania "osobného zlyhavania jednotlivcov", ak chápeš, kam mierim v rámci korporátnej kultúry..

..a sme doma stará mama..(ako sa na dedine vravieva)

re: K otázkam typu: Perly sviniam a či hrach na stenu?
zasa: C je správne..
Keď nebudeme hoc i zvieratkám stravu postupne zlepśovať, tak z nich nić poriadne byť nemôźe..i keď sme trebárs vegetariáni, či občas vitariáni :)

Sme na spoloćnej lodi a život, zdravie všetkých, i psychické sa nás nevyhnutne do tej-či onej miery týka. I u zvieratok, i človeku podobných opičiek, i tých, čo sa snažia podobne, ako my, stať dlhodobejšími ľuďmi.

..teda..občasná otázka typu:
Hrach a či perly?
by mala byť stavaná skôr s nadhľadovým humorom a pomáhať odľahčovať situáciu, vytvárať manévrovací priestor v tiesňavách slepých uličiek nedorozumení, pri hľadaní lepšej, schodnejšej komunikačnej cesty k svojim blížnym.

Vysvetlovať, osvetľovať, vysvetľovať.

Inak často sa pritom naučíte viac vy sám, ako vaši poslucháči-kolegovia..a to je iba jeden z benefitov praktickej protodialektiky

Re: Re: Re: Re: Vyborne.

Rony | 23.07.2014

Neda sa tu laikovat takze aj Tebe dakujem . C je spravne :-) bezpochyby. Ja som to myslel skor v zmysle strateneho casu - ked je prijimac vypnuty darmo vysielac vysiela. Prijimac si musi zapnut posluchac. Naladit spolocnu stanicu - frekvenciu sa uz ptm da. Naladenie je od slova nalada takze C je spravne. :-)

Re: Re: Re: Re: Vyborne.

Pe-tri | 24.07.2014

Navrhuji popřemýšlet nad pojmem dědičný hřích ve stejných souvztažnostech, v jakých uvažujeme o zmanipulování Issova učení. Tj. zmanipulovaná náboženská doktrína dědičného hříchu (respektive její všeobecné chápání) je od objektivní pravdy (pozice lidstva na Zemi) stejně daleko, jako ukřižovaný Ježíš od skutečného proroka Božího.
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Vyborne.

udo | 25.07.2014

Hej..rozoberali sme tu tento dôležitý bod, jednu z primárnych mín biblie, už myslím pomerne často.

Zhrniem v skratke:
Vyzerá, že ide o jednu z kľúčových, takto predprogramovávaných chýb v kolektívnych a tým aj individuálnych emóciách celej naśejzápadnej kultúry.
Pritom ide len o zámerne(?) chybnú interpretáciu.

Zvalenie viny za zlé algoritmy samoriadenia spolocnosti na samotnú spolocnosť. Chybné stereotypy myslenia(emocné moduly)
Pravdepodobné ciele:

1. Maskovanie vinníka, vinníkov. Zachovanie anonymity a tým celej dostupnej palety operačných možností nastavovania parametrov samoriadenia systému(automatu kolektívneho podvedomia) s prijateľnou odchýlkou riadenia

2. Maximálne obmedziť možnosti autokorekcie riadeného objektu smerom k objektívnym cieľom napojeným na Vis Maior.

Inak povedané: znemožniť vymanenie sa obete, hostiteľa z "programátorom&adminom" kontinuálne upgradovaného adaptívneho bludiska pascí v ktorom podprahovo naháňa na hlave sediaci parazit v infernálnom kolečku svojho hostiteľa. Možno do istej miery aj "po smrti" ako baterku, organellu počas stároćí, tisícročí formovanej kolektívnej osobnosti, idei, "ducha"

3. Vytváranie prastarého riadeného umelého "pocitu viny" využívaného a dostatoćne vytestovaného už v predantických pseudonábožensko-otrokárskych modeloch. Ide o zneužitie skutočne existujúceho "sebareflexného" bezpečnostného aspektu aktívneho využívania, uvedomenia si mechanizmov príčinno-dôsledkových vzťahov(spätnej väzby) "BIOSu" hlavne(no nie len) rozvinutejších biologických systémov.

4.Falošná, tupá, neozmyslená, nechápavá úcta k predkom v zmysle podvedomého zákazu prehodnotenia, rozlíśenia ich pozitív a negatív. Uvedomenie si ich chýb a oprava vlastných stereotypov vytvorením lepšieho informaćného prostredia(symbol vody) pre seba a svojich potomkov je skutoćné prrekonanie dedićného hriechy, hriechov, zbavenie sa otroctva, parazita "sediaceho v hlave". Stále aktívnejśie preberanie zodpovednosti za svoj a náš spoločný osud cez zvyšovanie miery chápania objektívnych spoloćensko-prírodných zákonov namiesto ich spochybňovania, či dokonca extrémisticky egocentrickej snahy o negáciu ich existencie ako takej..nihilizmus a pod.

..ostatne, to sa píše aj v pôvodných textoch biblických.
V tom majú judaisti pravdu, keď tvrdia, že dnešné tzv. kresťanstvo je vskutku len zvrátenou sektou pre otrokov padnuvśích na úroveň zvery.

5. Vytvorenie predpokladov, dezinformačného prostredia krivých zrkadiel pre "prijatie" ďalśej míny: Postupného evokovania sná´d ešte staršieho algoRytmu falše- Dei(divide et impera) hľadanie rozporov, boja protikladov,
miesto budovania rozliśovania, stále hlbšieho, uvedomovania si, skúmania mozaiky súvislostí v odliśnostiach ako predpokladu úspešného modelovania budúcej reality.

Z pohľadu Globalizačného prediktora-parazita ide o elimináciu potenciálnej konkurencie v rámci nevyhnutného (samo)riadenia civilizácie. Snahu o oddialenie sformovania a rozšírenia alternatívnej globalizaćnej koncepcie, ..

5.
..atď..si už viete asi doplniť aj samy..

Inu..skvelá..no amorálna práca starých asociálnych inžinierov.

Má nás motivovať myslieť, aby každý bol v rámci svojich možností a schopností, svojho optimálneho potenciálu, prínosom pre spolocnosť, čoho kľúčovým predpokladom je osvojenie si základov sociálneho inžinierstva, ako garancie minimalizácie zneuźiteľnosti vlastnej práce niekym iným..s tým je prepojené aj významné obmedzenie mocensky lákavej možnosti delegácie zodpovednosti a viny na obete a často zároveň vykonávateľov, nie však projektantov, inžinierov podvodu, atď..bla-bla..

btw..Vis Maior musí byť zo situácie, lenivosti dietok myslieť, už asi hodne zúfalé, keď je vlastnými zákonmi nútené takého "boźieho dopustenia".
Navyše zákony sú vskutku dobre postavené, preverné a ich zmena by v tomto zmysle bola skôr downgradom systému, čo žiadny zodpovedný general-admin moc nemusí..

toľko narýchlo..
resp. kukni staršie diskusie na tému hoc i na zvedavec.org..

u.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vyborne.

Pe-tri | 25.07.2014

Ano, souhlasím, účinky zneužití této doktríny na populaci jsou katastrofální. O tom nechť není pochyb.
Jde zde však i to, pochopit a vysvětlit i "druhu stranu hole". V mnoha lidech přežívá, někde uvnitř nich samotných, ve vyšších vrstvách jejich psychiky a podvědomí "vzpomínky a touhy" po skutečném DOMOVĚ a tak hledají tu cestu, bránu k němu. Zlatou bránu. Jde tedy i o to, najít vysvětlující, konstruktivní formu příčiny této touhy. Jde myslím o to, ukázat, že touto zlatou branou je, nikoliv nějaký transcendentální svět někde jinde, ale vlastní nitro a přitom nerezignovat na společenské konsekvence a kolektivní spoluzodpovědnost. Ukázat, že cesta do vlastního nitra (domů) vede ke skutečně spravedlivému, vědoucímu a plnohodnotnému života člověka jako Člověka (život Doma - všude dobře, Doma nejlépe) a ne k životu nevědomého otroka (život v cizině). I když to vnějškově, či materiálně může vypadat obráceně. Ukázat a vysvětlovat, proč je cesta do vlastního nitra nezbytná, ale taky kam vede, že vede zase ven, z osobního nitra na povrch do společnosti, kolektivu, kde se mohou a mají introvertně nabyté poznatky aplikovat. To je v mém současném chápání harmonie mezi životem individuálním a kolektivním, životem Doma a venku a podstatou lidského snažení a řešením dichotomie individuální - kolektivní. Asi i pro tuto svoji podstatnost a oboustranný vysvětlovací potenciál, je tento mýtus (dědičný hřích, pád lidstva do fyzična) tak důležité správně pochopit.
Zdravím a děkuji
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vyborne.

udo | 25.07.2014

Čo nám na to odpovedia generácie starejších, babiek a detí medzi horami, na dedine?

Zlatá brána otvorená,
zlatým kľúčom podoprená,
kto do nej vojde,
jabĺčko nájde,
či je ona, či je on,
nepustím ho z brány von..

Kto sa raz stal Človekom,
dostatoćne pochopil realitu,
toho On..a s Ním prepojené sveDomJe nepustí :)

Kľúč je ona metodológia, spôsob rozlíšenia(konkrétna Pravda),
de-finovanie, pohľad od konca, od jablka a jeho lepšieho pochopenia, interpretácie dedičných chýb, ich metodická eliMínácia..

Čo mesto, to viera, čo dedina, to Miera.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vyborne.

Pe-tri | 25.07.2014

Ano, a platí i to co píšete o klíči, myslím že sami to známe ze své vlastní "probouzecí" historie. Každá správná interpretace je nápomocna k precizování (do hloubky i šířky) nejprve své, později sdílené mozaiky odhalující pravou povahu světových poměrů a jak se s tím de-fine, de-jure i de-facto vypořádat.
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vyborne.

udo | 25.07.2014

Isto..v Pravde

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vyborne.

stretnutie | 26.07.2014

Nehnevaj sa,ale mali by ste sa tam v redakcii dohodnúť,pretože Tvoja veta o falošnej ,tupej,neozmyslenej úcte k predkom a heslo tu hneď vľavo "Dozrievaj v koreň! sú v priamom protiklade. Rovnako ako keď si pozerám na (a to iba na fotografiách)roztrhané deti z Gazy,alebo .... a poviem si,že toto dokážu len beštie,tiež budem napomenutá,že som obeť algorytmu Rozdeluj a panuj. Vkladala som do Vás veľa nádejí. Myslím si ale stále,že komunikácia s nepredstaviteľne nadradenou Inteligenciou je možná jedine cez tie najjednoduchšie formy. Vy toho príkladom nie ste .

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vyborne.

J. | 26.07.2014

Ahoj, sama si si odpovedala, že komunikácia je možná jedine cez tie najjednoduchšie formy. Prečo by pre niekoho touto najjednoduchšou formou nemali byť roztrhané deti? Oni tam predsa žijú ako zvieratá, tak sa s nimi neporovnávaj vo vyhodnocovaní páchaných krutostí. Ak by tvoja miera nechápania a neváženia si života bola rovnaká ako majú oni, tak si nepozeráš obrázky na nete ale zažívaš rovnaké krutosti na vlastnej koži. A prečo sa to u nich dopustilo? Všetky dôvody asi netuší asi nikto, ale pravdepodobne ich to niečo dôležité naučí a hlavne to miestnych obyvateľov navždy zmení. Tak ako zažité krutosti zmenili navždy našich predkov a my už nemusíme zažívať to čo oni, pretože sme sa aj vďaka tomu čo oni prežili, posunuli vpred.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vyborne.

udo | 26.07.2014

Odkedy si Stretnutie začala v eMoci hľadať rozdiel medzi dvoma spisovateľmi skôr, ako to, čo majú spoloćné?
Prećo vytrhávaš kamene z peknej mozaiky a staviaš z nich škaredú?

Je
A. "dozrievanie v koreň", vďaka za prínosné pohľady, spôsoby myslenia, konania generácii otcov a materí a rozlíśenie ich chýb, źe by sa viac neopakovali ani dnes a ani v budúcnosti.
Inak my ponesieme istú mieru konkrétnej zodpovednosti(á la "dedičný hriech") za predčasnú, zbytočnú smrť svojich detí, vnúčat,..

a je aj
B. falošná, tupá a neozmyslená úcta k predkom pri naivno-fanatickej ignorácii rozvoja vlastnej schopnosti rozlíšenia minulých krokov správnych, od nesprávnych

Sloboda je náročná(na pohľad druhý)
a otroctvo „ľahké“(na pohľad prvý)..

..vedomá nevyhnutnosť a odovzdaná zodpovednosť..

Nezabúdaj, že deti v Gaze sú okrem iného aj priamymi potomkami pôvodných Hébaré, ktorí národom svetlo niesť mali, no smrť a otroctvo priniesli.

Dnes vlastné ideo- adeoDietky ich pokrvných potomkov na oltári krvilačného Boha vojny Médiáncov-Jahve, ako jahňa vraždia.
3000-ročný kruh inferna sa uzavrel.

Okrem toho, že globálna mafia z jej pozície nemôže pripustiť mier na blízkom východe. Dnešní judaisti sú jenom výběrčí daní a ti musejí v terénu zústat..ne v hotelu, proto tam bum-bum

Isto, tie deti zomierajú zbytoćne a dalo by sa im v istom zmysle pomôcť, no zázraky neexistujú, bo sám život, svät je zázrakom, Slovom Jeho.

To, čo niekto systematicky formoval a má zotrvačnosť tisíce liet, nezastavíš len tak v mysli davu hneď..

Ako rozbehnutý vlak jeden opočlovek, no Človek zastaviť ho môže, ak chápeš..má telefón, pozná systém,..

Ten dav tam tak, ako ten náš,
musel by prestať poslúchať vodcov svojich zas.
Ako vtedy v púšti..

Kto chce vodcov, tomu ich dajú.
Každý dostane, čo chce.

V tomto zmysle má robiť nemožné, zázraky kaźdý z nás.
Redakcia sú tiež len ľudia, čo sa Ľuďmi snažia byť
a ty chceš asi vodcov Stretnutie, alebo sa mýlim?
Vlk predsa vždy musí, len s vlkmi vyť..

Skús vystúpiť z víru tých emócii, smrti bratovej,
bo dobrým nástrojom sú,
no zlým pánom doby ďalśej, novej
a sťa Atén výr tak prehliadni noc tú.

Iank sa aj ty pri svojej dosiahnutej miere chápania objektívnej reality vystavuješ zvýšenému riziku
objektívneho "Procesu sociálnej hygieny", ak chápeš..
To neber prosím ani tak ako varovanie, ako skôr konštatovanie..
Neboj sa zbytočne!
..bo strach je len kamarát,
čo pomôcť má ti,
zohnať si nie len nový šat.

Re: Vyborne.

Josef | 23.09.2016

Ty jsi žid!

Přidat nový příspěvek