Dostatočne všeobecná teória riadenia

Dostatočne všeobecná teória riadenia

30.5.2013

 

Dostatočne všeobecná teória riadenia

___________________________

Konsenzuálne materiály náučného kurzu

Fakulty praktickej matematiky – procesov riadenia

Sankt Peterburgskej štátnej univerzity

(1997 – 2003)

Vydanie s upresneniami z r. 2004, 2011

 

 

Sankt Peterburg

r. 2011

 

© Publikované dokumenty sú vlastníctvom svetovej kultúry a preto vo vzťahu k nim nikto nedisponuje osobnými autorským právami. V prípade privlastnenia si autorských práv v rámci zákona právnickou, alebo fyzickou osobou, sa dotyčná osoba stretne s odplatou za krádež v podobe nepríjemnej „mystiky“, vychádzajucej nad rámec právnej vedy. Každý záujemca má plné právo, vychádzajúc z vlastného chápania všeobecného prospechu, nasledujúce materiály v plnom objeme, alebo fragmentálne všetkými dostupnými prostriedkami kopírovať a vydávať aj za komerčným učelom. Ten, kto používa nasledujúce materiály pri svojej činnosti, pri ich fragmentálnom (čiastočnom) citovaní, alebo pri odkazoch na ne, berie na seba osobnú zodpovednosť, a v prípade vytvorenia kontextu, meniaceho zmysel následných materiálov ako celku má šancu naraziť na „mystické“ pôsobenie mimo právneho rámca.

 

 

Text je dostupný ve dvou variantách:

Verze, cílená na srozumitelnost a přístupnost (viz Dostatočne všeobecná teória riadenia - nový slovenský překlad):

DVTR 13.8.doc (3,7 MB)
DVTR 13.8.epub (1,1 MB)
DVTR 13.8.mobi (1,3 MB)
DVTR 13.8.odt (1,3 MB)
DVTR 13.8.pdf (2,2 MB)


Nadstavbová rozšířená verze, doplněná o poznámky, vysvětlivky, etymologické rozčleňování některých slov apod., otevírající další úrovně pochopení textu:

R-DVTR-13.07.odt (1,2 MB)
R-DVTR-13.07.pdf (2,6 MB)


Dále jsou dostupné tyto verze DVTR:

- Verze s ilustracemi a schématy: Verze DVTR se schématy


Přílohy Dostatečně všeobecné teorie řízení (DVTR):

 1. Čo je to moc (vláda) v davovo-„elitárnej“ spoločnosti
 2. Psychologické základy samoriadenia spoločnosti
 3. Prirodzený poriadok výkonu moci
 4. Riadenie neprirodzeného poriadku
 5. O svetonázore a o jeho základe
 6. Čo sa „samo sebou“ rozumie...
 7. Mozaika a kaleidoskop
 8. Svetonázor: „pre všetkých“ a „pre úzky kruh, ktorého určenie je riadiť“
 9. Svetonázor pre všetkých ľudí
 10. Cesta k súbornosti
 11. Příznivý vítr Všemohoucího
 12. Lepšia moc nad sebou samým...

 

Obsah

Predslov

1. Dostatočne všeobecná teória riadenia: Načo to treba?

2. Kategórie Dostatočne všeobecnej teórie riadenia

3. Udržateľnosť v zmysle predpovedateľnosti

4. Prognostika, proroctvá a uskutočnenie jediného variantu budúcnosti.

5. Riadenie: kvalita a optimálnosť

6. Uzavreté systémy

7. Spôsoby riadenia: štruktúrny, v supersystémoch – bezštruktúrny a na osnove virtuálnych štruktúr

8. Udržateľnosť riadenia

9. Schémy riadenia

10. Plná funkcia riadenia, intelekt (individuálny a kolektívny)

11. Manévre a rovnovážne režimy, princípy porovnania a rozpoznania podobnosti

12. Manévre a teória katastrof

13. Procesy v supersystémoch: možnosti ich priebehu

13.1. Pochopenie supersystémov

13.2. Osvojenie si potenciálu rozvoja

13.3. Autosynchronizácia procesov v supersystémoch

13.4. Súborný intelekt v supersystémoch

13.5. Vnútorné konflikty riadenia v supersystéme

13.6. Princíp dodatočnosti informácie a konceptuálne neurčité riadenie ako osobitný druh konfliktu riadení.

13.7. Obnova riadenia supersystému ako jediného celku

13.8. Vzájomne vložené supersystémy s virtuálnou štruktúrou

14. Metóda dynamického programovania ako algoritmické vyjadrenie dostatočne všeobecnej teórie riadenia

15. Vstup do riadenia

 

 

Diskusní téma: Dostatočne všeobecná teória riadenia, 1.časť

Re: Можно ли усидеть на двух стульях?

udo | 12.06.2013

Re:Trojjedinoť.
Jasne, len som myslel, že to už snáď netreba zvlášť vypisovať a je to z kontextu jasné. Fajn, že ste to ale ešte raz pre ostatných jasne napísal. T.j., že slovanský systém PNJ, egyptsko-judaistický Sefirot a MIM, resp.FIE je jedno a to isté. Akurát boli tieto staré znalosti de-hermetizované, odkryté pre bežnú populáciu a čo je najhlavnejšie, bol naformulovaný ich zatiaľ najpravdepodobnejší výklad. Prsteň, základný nástroj, kameň mudrcov, zlatý grál,..bla-bla..proste nástroj na výkon najvyššej formy moci. Moci konceptuálnej na pricípe ktorej sa vytvárajú ideológie, "náboženstvá", finančný trh a celá (a)sociálna mágia méédeinho priemyslu až po nevyhnutne logicky napojené trhy narkotík, hudby a bežných zbraní.

Možno príde ale aj výklad lepší podľa zákonu "času"..
ak sa ho aktívne dočkáme, ako húska klasu..
Život ukáže..

Re:Utajovanie.
Nechápem. Prečo by mali KOB čakať na schválenie?
Prečo a presnejšie ako by mali diela KOB "zakázať"?
Isto, Petrov urobil svoje chyby, čo ho asi aj čiastočne stálo život(viď bezpečnostné mechanizmy), no urobil aj obrovské množstvo práce, za čo mu patrí veľká vďaka.
Vy asi fakt, ako mnohí ďalší stále máte pohansky,adeisticky zafixované hľadanie bohov, pričom vždy ide o omylných ľudí.
Zobuďte sa z toho prosím.

Ak budete hľadať, chcieť bohov, tak Vám ich tei zrúdy dajú.
To Vám garantujem. Takých, že sa za tejto situácie z toho vaši potomkovia nevysekajú ani za 100 generácii. To sme tu už síce mali, no na druhej strane, s dnešnými prostriedkami a ak to moc budete "hľadať"..Vox po(pa)puli, vox dei platí stále a si aj dlho ešte platiť bude, ak chápete. Pozor na to.

re:Relígia
Chcete ako teraz začať cirkev aj so všetkými jej nespornými pozitívami rušiť, zničiť? Viete si predstaviť sociálne dôsledky. Chcete si to zobrať na rováś? Porozmýšľajte prosím nad tým.
Podobné myšlienky, rozhovory vedú aj zodpovednejší hierarchovia cirkvi. Možno, pravdepodobne včítane tzv.pápeža. Múdrejší vedia, že ak sa im to nepodarí, cirkev sa proste zruší sama so sprievodným veľkým a obávam sa neprimeraným globálnym(a naviazaným lokálnym) rizikom.

Úrok matematicky proste z dôvodov udržateľnosti globálnej ekologiky postupne musí preč. POSTUPNE. Zároveň musíte zabezpečiť stabilitu(v zmysle všeobecne prospešného riadenia) parity obeživa a súčtu výrobkov a služieb(potrieb hospodárstva). Napr.spomínaný Energoinvariant a pod.

Niektoré kroky v Rusku idú z dlhodobého hľadiska podľa KOB, no nie všetky. Ide o brutálny vnútrno-vonkajší boj. Tak, ako aj v mnohých iných krajinách. Skúste sa spýtať nejakej gramotnejšej presstitútky, prečo o tejto kľúčovej téme čo i len trochu otvorenejšie nesmie písať?

re:Čína
Čína má svoje vlastné obrovské problémy. KOB existuje v čínštine. Zatiaľ ale iba pre "verchušku". Prečo sa na Čínu pýtate? Kvôli tzv. védickej kultúre? Konfuciánstvo s marxizmom sú nekompatibilné a zároveň aj samostatne nefunkčné ideológie. Číňania sú ale aj dosť pragmatickí. Snáď ten postupný prechod tiež zvládnu. Inak by sme aj my mohli mať sakra problém.

Ak očistíte védy od elitarizmu a prestrelených povier a dáte ich do naozaj aktuálnej formy(jazyka), dostanete v podstate niečo ako KOB. Myslím, že môžete byť v tomto zmysle pomerne kľudný, no zároveň neváhajte vecne upozorniť na podľa Vás objektívne nezrovnalosti :)
Ani jedno z nich proste nepatrí na bezkontaktný piedestál.

Snáď niet normálnej opice, ktorá by sa nechcela stať "Clovekom"..v tom sa tiež isto zhodneme.
Vieme teda KAM ideme. To je veľmi dôležité.
Zostává konsenzus AKO.
Niektorí poradie tých otázok zamieňajú, čo ich potom stojí život spolu s ostatnými, ktorí im v "dobrej viere" odovzdajú svoj hlas(slovo, osobnú mieru).

Jou, inak k tomu Levovi..a súdu
Tak No-bel..of-kou, či kmotrom Oskarom, b(p)itkou Cannes-kou, môžete aj súdom tak diskreditovať, ako aj spropagovať nejakú osobu(presnejšie ideu a ešte presnejšie koncept). Naozaj by som bol u tej osoby(Leva) opatrný a rozlišoval jednotlivé vyjadrenia a ich súvislosti. Ostatne rovnako, ako u KOB.
Sú to predsa ľudia ako vy, alebo ja, ako my všetci,
aj keď urobili toho mnoho.
To spravil však aj Issa s Nazarény
a čo sa z neho stalo?
V tom zmysle tak, ako aj objektívne,
čas nič neznamená a ani nesmie.
Tam treba u seba začať, ak chápete.
Konajte a nečakajte na Godota,
na nikdy nekončícího příběhu "znamenie".

Re: Re: Можно ли усидеть на двух стульях?

Ján | 12.06.2013

Udo!
Ja to plne chápem, (sledujem z opodiaľ) no niekedy ma niektoré názory vyprovokujú, aj keď viem, ako som už predtým raz vyhlásil, že tým KOBu škodím! Tiež som sa už vyjadril na fóre, že podľa mňa KOB z hľadiska spoločenskej reality z nutnosti zastal na polceste!

re: relígia, už som sa vyjadril na fóre presne v tom zmysle ako ty. Nie som s tých čo triedia zrno od pliev a pozdvihnú na piadestál plevy!

re: Čína, to bolo v súvislosti s predkladanou spravodlivosťou KOBu a jeho zmiešaným ekonomickým systémom - s poukazom na fungovanie, nebolo to v súvislosti s reliígiou ani tam existujúcim marxizmom!

re: utajovanie, reagoval som tak trochu hlavne na taurusa ( domnieval som sa, že bude čítať aj ostatné moje reakcie). Aj Koncepcia riadenia spoločnosti I, II od Petrova je súdne zakázaná. Ale vidím, že to plne chápeš, vyjadril si sa jasne!

Inak, ja nehľadám žiadnych bohov a tobôž nerobím z ľudí bohov! Som proti každej autorite nazaloženej na jej duchovných kvalitách vedenia, nezabúdajúc na tézu mýliť sa je ľudské! Pýtam sa a hľadám a zatiaľ mi to tak vychádza, ale hmla v divadle je stále
dosť hustá a v zadných radoch nevidia na javisko!

Idem.

Andrej Fursov

Jasom | 11.06.2013

https://www.youtube.com/user/karimberdi/videos
https://www.youtube.com/user/jabarbadi/videos
Videa s titulkami po angliky od Andreja Fursova pre tých ako ja s deficitom ruštiny.

Re: Andrej Fursov

Izd. e-721 | 11.06.2013

Může být Andrej Fusrsov součástí VP CCCP?

Re: Re: Andrej Fursov

taurus | 11.06.2013

Fursov není součástí VPSSSR. Zmiňoval se o tom sám Zaznobin. Probírali jsme to v diskuzí pod předposledním jeho článkem.

...je to správne?

popolvár | 10.06.2013

"Štandard energozabezpečenia = súčet celkovej výroby a služieb / súčet celej kapacity výroby energie na definovanom území … Ak je menší ako jedna, má hospodárstvo pri oficiálne priznanom, alebo nepriznanom Energoinvariante obeživa problém."
...to "mensí ako jedna" je správne? , nemá byt správne" väcsí ako jedna"? Ak som dobre pochopil, tak energoinvariant je naviazaný na kWh (=kWh) a jeho mnozstvo je priznané územiu primárne podla celej kapacity výroby energie na definovanom území. Ak je standard energozabezpecenia mensí ako jedna, tak to znamená, ze vyrábam viac energie ako potrebujem na zabezpecenie súctu sluzieb a výroby na danom území, a tak som v prebytku, cize mozem výrobu a sluzby navysovat, prípadne energiu vyviest a za nu sluzby a tovar (výrobu) doviest. Naopak, ak je standart energozabezpecenia vyssí ako jedna, suma sluzieb a výroby je vyssia ako produkcia energie, tým pádom musím energiu doviest, alebo ponízit sluzby a výrobu, a po dla mojho názoru, toto je problém hospodárstva... Alebo "Ak je menší ako jedna, má hospodárstvo pri oficiálne priznanom, alebo nepriznanom Energoinvariante obeživa problém." je správne, a vtedy je vzorec nesprávny, je potrebné vymenit citatela s menovatelom v zlomku.
Ak sa mýlim, poprosím o vysvetlenie... lebo svojou aktuálnou mierou chápania tomu rozumiem takto.

Re: ...je to správne?

udo | 11.06.2013

Súhlasím, dik, super Popolvár.
Vyzerá, že transformačná chybička se vloudila.
Všetko treba stále korigovať,
či už sa zistí, že ide o chybu,
alebo sa zásadne zmenili okolnosti.
Včitane princípu kategórii MIM, resp.FIE.

Re: Re: ...je to správne?

popolvár | 11.06.2013

...rado sa stalo. Poslal som ti email, trocha som sa "pohral" s tými materiálmi... Skús to prejst, a ak nebudú výhrady, pošli Hoxovi. Ja viem, že je to prekladané z ruštiny, a tak ruská štylizácia prešla aj do prekladov. Malo by sa to zrozumiteľnejšie a lahšie čítať.
A ešte k tomu výťahu z príspevkov na zvedavcovi. Došlo ti to? Ak áno a súhlasíš, nech to Hox zavesí na stránku. Ako pomôcka na preopakovanie, by sa to mohlo hodiť.

Re: Re: ...je to správne?

popolvár | 11.06.2013

...tak potom odporúčam, len opraviť zlomok /vymeniť čitateľa s menovateľom/. Bude to lepšie pasovať aj po emočnej stránke - problém je, keď je menší...

Re: Re: Re: ...je to správne?

udo | 11.06.2013

dik, super.
Ja som mu to poslal už vcera. Hned, ako som sa vrátil.
Len pisal, ze má toho teraz tiez trochu vela a hned to hodí na stranku, jak to bude mozné.

Re: ...je to správne?

Hox | 11.06.2013

nad tímhle už jsem se párkrát zamýšlel, několik aspektů mi zde nedává smysl:

pokud vezmu tezi valuty podložené energií, tj. přiznaný energoinvariant oběživa, potom - je přece otázka, jakou energii do standartu energozabezpečení zahrnu - pokud energii na daném území vyrobenou, nesedí to, pokud bude kolonie vyrábět energii pro metropoli, prosperovat nebude.
- pokud energii na daném uzemí spotřebovanou, taky to nesedí, vždy to bude zčásti neproduktivní spotřeba (např. klimatizace v každé místnosti itam, kde to není třeba) - taky se díky tomu hospodářství nezlepší.
- jediné, co dává smysl, je energovybavenost produktivní sféry, tj, jak mnoho energie se využije v daném hospodářství k produktivním činnostem. Toto jsem ale explicitně řečeno nikde nenašel.

Mohl by někdo věci znalý prosím osvětlit?

Re: Re: ...je to správne?

Zed | 03.11.2017

Mně ta koncepce energovariantu taky nedává reálný smysl. Nejde podle mně použít ani globálně. Zvýhodňoval by totiž země, vyrábějící, a prodávající energii, na jejichž území se zdroj dané energie nachází, a eliminoval ty, které nemohou být z jakýchkoliv důvodů producenty, a vývozci vlastní energie. Například Rusko, Saudská arábie, a další země disponují zdroji ropy a plynu, a stačí je vytěžit a prodat. Pokud bychom se řídili kritériem prodané energie (ať už převedené na elektrickou, nebo v přírodní formě), tyto země by byly určitě nejbohatší. Neznamená to ale automaticky, že bohatí budou všichni lidé na daném ůzemí, nebo budou mít přístup, energovariantu. Na druhé straně jsou tu země (například ostrovní), které nedisponují takovými to zdroji energie, a pokud si nechtějí vydrancovat, nebo spálit ůzemí, které obývají, tak je ani mít nebudou. Jsou nuceny žít ze zdrojů, které jim příroda nabízí, a i kdyby měji možnost vyrábět přebytek energie, tak ho vzhledem ke své poloze nebudou mít možnost zobchodovat. Vytvářelo by to podle mne zase globální problém v rozložení bohatství, a závislost. Myslím, že je potřeba hledat jinou všeobecně použitelnou náhradu za zlato.

KOB a ekonomika

Izd. e-721 | 10.06.2013

Dobrý den, docela pozorně jsem si pročetl do ČJ a SJ přeložené materiály k KSB a DVTR, ale nějak jsem nepochopil či spíše nepochytil, jaký model ekonomických vztahú KSB/KOB předpokládá. Ať se na mne nikdo nezlobí za ponékud technickou, nefilozofickou otázku, ale je pro mne docela důležitá. Znáte někdo odpověď?

Re: KOB a ekonomika

udo | 10.06.2013

Ekonomicke dokumenty sú hlavne v publikácii "Krátky kurz", no tá ešte nie je celá preložená do SK/CZ. resp.vraj myslím aj je(tak, ako pár ďalších), no my ju nemáme zatiaľ k dispozícii.
Časť je aj v ďalších kapitolách DVTR, Vode 1, a Vode 2. Niečo aj v MIM na stiahnutie tu na stránke.

Krátky kurz si môžete stiahnuť okrem ďalších asi 30. portáloch aj napr. na stránke vodaspb.ru
Pod rubrikou ENG na pravej strane sa preklikáte do archívu. Dizajn vstupného portálu si príliš nevšímajte. V tej kniznici je toho inak hodne zaujímavého. Sú to ale vacsinou dokumenty a analýzy v originále. Širší celok má tak do 10 O00 strán štúdii a celkovo si to aj s náväznými analýzami a návrhmi riešení netrúfam odhadnúť, čo sa týka množstva. Navyše to permanetne aktualizujú. Tie ich tími špecialistov asi nebudú malé, keď toho toľko chŕlia. Nie všetko je ale použiteľné aj pre nás. Skôr snáď pre Európu ako celok. T.j.ako vyjsť systematicky s prehľadom z tzv."recesie" a nastaviť ekonomiku s ekológiu,.. udržateľne. ďalej riadenie trhu, burzy a atď..atď, daňovo-dotačná politika, medziodvetvový balančný režim, udržateľné kreditno-finančné modely a ich prepojenie s energetikou,... a mnoho ďalších pomerne podrobných výskumov a návrhov riešení.

Odporúčam študovať konštruktívne kriticky, s chladnou hlavou a selským umom.Vyberať a hodnotiť..Naše kultúry a ekonomiky nie sú plne identické, aj keď v základných štatisticko-matematických modeloch tomu tak je. Ostatne tak, ako aj všade inde vo svete. Veľa šťastia a dajte potom tu, alebo na mail feedback.

Re: Re: KOB a ekonomika

Izd. e-721 | 10.06.2013

Díky, udo, snad to do důchodu stihnu :-)

bezstrukturne-riadenie-v-slovenskej-praxy

Mladší starejší | 10.06.2013

http://www.nadhlad.com/content/bezstrukturne-riadenie-v-slovenskej-praxy krásna ukážka kaleidoskopickej naivyti slovenských neprebudených. Samozrejme, že sú tieto procesy riadené.

Zlověstné místo - Astana

Slovan | 10.06.2013

Eurazijský zväz - Rusko,Bielorusko,Kazachstan ako rodiace sa jadro zväzu.
Kto mi z tu prítomných pomôže objasniť dilemu.
V nižšie uvedenom odkaze je popis mesta Astana v Kazachstane, ktorého garantom je Nazarbajev. Nazarbajev je aktivným motorom vytvorenia EAZ zväzu.
Ako do toho zapadá megalomanstvo a symbolika daného mesta?
Má to niečo spoločné s Ruskou ( slovanskou ) kultúrou?

Kam kráčaš "EURAZIA"?

http://www.zvedavec.org/komentare/2009/07/3219-zlovestne-misto-astana.htm

Re: Zlověstné místo - Astana

udo | 10.06.2013

"Symbol sám osebe mŕtvym jest."
Ide o to, ako chápeš masku tú,
z ohňa, žuly a či vody, vzduchu..
hmoty tmavej, piatej ducha brest.

Najprv symbol vnímaš(vidíš, nahmatáš,..) a v ďalších tisícinách sekúnd prebieha jeho spracovanie podľa tvojich individuálnych(a kolektívnych kulturologických, firemno-káporátnych,..školských, rodinných) stereotypov spracovania nových vnemov(in-formácii). Prejde ti cez automat(osobnú matricu, autopilotný cenzora senzor..a či NadMiery tenzor) priamo do tvojho podvedomia, alebo ak registruješ jednotlivé parametre(Miery) tejto formy, prehodnocuješ ich vhodnosť na dosahovanie tvojich cieľov priamo vo svojom vedomí(čo je spravidla výnimočný jav). Inak ti doplní(a či bez tvojho vedomia zmení=preprogramuje) emócie( moduly komplexných informáčných kvánt=vyšších merných jednotiek informačného prenosu) mocné, (ne?)vlastné tvoje.

Preprogramuje ti autopilota, kurz do iných miest.
Kde básnik múdry, nebude môcť chlieb svoj jesť,
bo kto odovzdá im um svoj mocný,
viac neuvidí ten S-tro-m ovocný,
I v púšti zhynie v karaváne
slepý v rade pri morgane.

Kľúč k schopnosti autosynchronizácie svojej(alebo aj kolektívnej) tzv.psychiky(negenetickej zložky tvojho ja, momentálne prepojenej so zložkou genetickou) je v 1.morálke a 2.chápaní chodu objektívnych javov(pravidiel). Nikdy nie opačne. Ak vymeníš poradie, chronológiu kľúčov, t.j.zopakuješ pravdu v inej situácii, nastáva ilúzia reality, odklon od potenciálneho optima = LOŽ.
Tam začína obmedzovanie procesu harmonizácie teba a okol-ja svojho
a tam začína i koniec momentálnej formy života tvojho.

Ako bolo povedané:
"Len jedno slovo!"

"A slovom slnku porúčajú a slovom mestá rozrúšajú"

Mylím, že ide o dostatočnú odpoveď na podstatu svojej otázky.
Ak chápeš, vieš ju od teraz v detailoch riešiť s tebe blízkymi aj "sám".
Viď A.hľadanie zmien miery drobných, trendov staro-nových
a či B.dialektika dôb predsokratových?
Nie, ni tak, bo vták z popola na hrobe tvojom vstane
a so škrekom mŕtvych deti tvoje v spánku zhrane.
C je správne!!
Len oba naraz A. i B... a opica Človekom sa stane.
Bo ty kľúč máš svoj osobný-jediný
a kto bude ti radiť rob to a hento,
nikdy nebude bez viny.

Re: Re: Zlověstné místo - Astana

Slovan | 11.06.2013

Vďaka za odpoveď.
Ťažšie na pochopenie, ale myslím, že to mentálne
dokážem spracovať.

Re: Zlověstné místo - Astana

taurus | 10.06.2013

Je pravda,že se Astana přímo hemží masonskýmu symboly, nepodobá se žádnému kazašskému městu a její architektura nenese v sobě lídové prvky ani ruské, ani kazachšké. Jsou lidé, kteří dokonce v názvu vidí odkaz na Satanu, vždyť stačí jen přehodit první dvě písmena. Ale to už opravdu přehánějí, protože Astana v překladu z kazachštiny znamená Hlavní město.
Proč tedy Kazaši nazvali hlavní město Hlavním městem. K tomu se váže úsměvná historka. Název původní obce byl Akmolinsk. Potom přejmenován na Celinograd, a v roce 1997, když Nazarbajev z politických důvodů se tam rozhodl umístit hlavní město na Akmolu.
Politické důvody - historicky toto území patřilo Rusku a Kazachstánu odešlo až po vzníku svazové republiky Kazachstán někdy v roce 1936, podobně jako Krym.Samozřejmě většinu obyvatel tam tvořili Rusové. Proto z obavy, aby Rusové časem nezačali činit nároky na svoje území, Nazarbajev se rozhodl přestěhovat tam hlavní město. Akmola v překladu z kazachštiny znamená doslova bílá hrobka. A není dívu - v zimě tam teploty dosahují -40stupňů, silný stepní vítr k tomu. Tak představte si, že na Astanu město bylo přejmenováno poté, co se Rusové Kazachům nějakou dobu posmívali, že hlavní město mají v hrobě. Možná i sami Kazaši pochopili,že na matřiční úrovní by to také nebylo to právé ořechové, tak to raději přejměnováli.

Re: Re: Zlověstné místo - Astana

Daniela I. | 11.06.2013

Astana - koreň slova STAN => stan-ica => stan-ovať =>stan-ovištie =>hlavný stan (mesto) =>Hlavný Biely Stan (mesto).

Tak ma napadlo:
Astana = Hlavné mesto.
Jeruzalem = Hlavné mesto.
Astana protistrana Jeruzalemu (biele - čierne).

Ak niektorí vidia Satana, koho optikou sa dívajú ?

Re: Re: Re: Zlověstné místo - Astana

udo | 11.06.2013

Ďalšie možné osvetlenie:
Vo východnom(bývalom védickom) kulturologickom prostredí má A abreviatúru AZ´(v preklade "Človek", Čelo-věk homo sapiens)..
od A po Z. Celok. Mozaika. Aj preto sa občas vraví Az-ja.
Krajina Ľudí, Azia..
AzStana..pri spodobení pre ľahšiu výslovnosť Astana.

Tak, ako ste povedali..
"Každý dostane čo chce"..po čom naozaj túži..
..no ak to nezodpovedá Boží louži..
tak se v ní utopí,
aneb jak se u (ne)"křesťanú" říkává:
v krbu s ním zatopí..
V čem žil, v tom i zemře
a obrátí se vývoj jeho v mlže,
aneb raka, jestli je to výhra nejaká..
Baterkou, okem řetěze se stane,
tam kde dítky jeho v putách
míti budou v krvi dlaně.

V Chorvačtine otrok znamená dieťa.
Otroctvo sa v tomto zmysle, t.j. pri správnejšom pochopení dedičného hriechu odovzdáva stereotypmi, (ne)kultúrou myslenia z gen-eradikácie na gen-éra-ciu, či gen-hé-ratiu.Ratio=um.

Tak, ako národ mýtov, Hé-ba-ré, pri spísaní tóry zaplakal,
keď pod kultom ega, gea-centra, múrov bielo-thébskych,
na oltár svoj krvavý dietky dcér Hiero-s-al-amon-ských
za zvuku pa-ar-az-at-a trúb vojenských.. nakladal.

Výraz "pa" je negácia, opak.
Pomerne vážna hypotéza, vysvetľujúca nenávisť védicko-hinduistickej elity voči západu tvrdí, že Egyptský kult je pravdepodobne pôvodne védického pôvodu. T.j.presnejšie v neskoršej fáze vývoja objektívneho procesu koncentrácie moci na uvedenom území.
No výhody lokálneho populačného systému mu akcelerovali vývoj
a panom stal sa nad otcami svojimi, avšak tiež py-ramidovými.

Každý teda príchodiacu, interpretuje podľa svojej morálky a úrovne chápania.. in-formáciu..
Hiero-fantos.
Starí Gréci dávali Thébam(mestu bohov) epiteton Théby bielych múrov. Rímska kňažská kasta padla (pre niekoho paradoxne) rýchlejšie, skôr ako grécka.
T.j. pod náporom profesionálnych dôstojníkov vtedajšieho in-formačného vojska "parazita".
Ten rímsku armádu potreboval zo svojho pohľadu len na poslednej 6.komunikačno-akvizičnej (vojenskej) úrovni.
Grécke O-rakuly(hlavne Delfský) viac, ako rímski herauspikovia vydržali,
keďže kňazi Heledy viac skúseností s info-wars mali..
rokov tisíce vedomostí "božských"(Hiero) in-vestovali,
do nich učitelia Egyptskí v Domoch života,
keď účtovník dobrý radu si zapýta.

Tak, ako sa traduje Plutarchova hláška,
keď sa k nemu vraj Traján cisár,
raz radiť prišiel stojac na vážkach,
mierach a či správach Herma-posla,
ktoré ústami kňazov z politika,
dnes P-rezidenta a či prie-mera
a vtedy zo zlata cisárovho Händlera
hrou Nymfy fetu zrobil svetu osla.

Orákuly ani tak nepredpovedali,
ako skôr programovali..a z-pra-vidla negatívne.
Známy Plutarchos bol krom iného
aj Delfského orákulu kňazo-boss.
Plutarch Trajánovi:
"Ty súc ceas-ar ríšu riadiš, no vedz, že aj teba riadia."

Traján bol nástupcom Flaviovcov,
z ktorých Vespasián po porážke "povstania"
cielene po Európe židov sial do zotrvania..zotrvania koho?
a ktorému veliteľ Hé-ba-ré mesta Jotapata,
budúci Flavius Jozé-fúz,"Prvosvätených" Kalita.
stolec cisársky s úlohou tichou pre-dal do ríta.

A nie len to majú A-stana Kalitu a Hieros-al-am..
v dejinách glo-baalizácie spol-očné.
V dobe tej..tak, ako teraz,
stretli sa dva svety naraz.
Dve lásky a dve nenávisti života..
no vtedy tak, ako aj dnes
asi v púšti nočnej,egoptskej
sedí ten tichý moci pes.

Re: Re: Re: Re: Zlověstné místo - Astana

Daniela I. | 13.06.2013

Srdečná vďaka za obsiahle osvetlenie :-)

- Az, či AS? ma mohol napadnúť, je mi to známe.... a celkom sa mi pozdáva AZstana

- Egyptský kult je pravdepodobne pôvodne védického pôvodu - to ma tiež kedysi napadlo a zatiaľ predpokladám, že je/bolo to tak

- Orákuly = dielne progamátorov - áno, keď mám zanlosti/vedomosti ako funguje triglav (v akademicke reči MIM) predpovedám, prorokujem a pri silom egu programujem želateľným smerom....

- páči sa mi vo veršíkoch popísaná časová os programov od Egypta po antiku odovzdávaná...

- Flavius Jozé-fúz - to som sa na sebe z chuti zasmiala, prvotne som prečítala Chozéfúz, ale Flavius ma naviedol, že je to Josephus a jeho Židovské starožitnosti, či vojny... ale problém vznikol s Kalitou - a to čo? Ňáky program? A či čo? Kalkul elity?
Ďakujem za vysvetlenie :-)

Re: Zlověstné? místo - Astana

udo | 14.06.2013

Daj si do googlu Kalita. Ide o jedného pomerne významného cára a prepojenie s Európou.
V niektorých dôležitých parametroch čiastočné prepojenie s analogickou situáciou v "stredoveku".
Dejiny nie sú ani tak učiteľkou, ako skôr cvičiteľkou.
Našťastie a žiaľ.
Keďže KOB je z veľkej časti hlavne ruskej proveniencie, ide o príklad z tejto oblasti. Viac-menej podobných príkladov je ale v dejinách aj inde mnoho.

ОНФ становится новым игроком: Путин решил перезаключить пакт о лояльности с элитами

taurus | 08.06.2013

Putin buduje novou nadstranickou vertikalu z různých vrstev společností.
http://oko-planet.su/first/191995-onf-stanovitsya-novym-igrokom-putin-reshil-perezaklyuchit-pakt-o-loyalnosti-s-elitami.html

Re: ОНФ становится новым игроком: Путин решил перезаключить пакт о лояльности с элитами

Putin ako pokračovateľ Stalina | 09.06.2013

Myslím, že toto je kľúčové v postupe na suverenitu.
Pevne verím, že ide v šľapajách Stalina a naväzuje tam, kde to už Stalin nestihol ( postarali sa o to ).
Aj on chcel stranickú karieristickú háveď odstaviť ( samozrejme nedávam automaticky rovnítko medzi stranik a háveď ).
S týmto odkazom si trafil do čierného - všetky sily spojiť za suverenitu s následným riadení krajiny v prospech celku bez akýchkoľvek "izmov".To je aktuálna úloha v Rusku a nielen tam.

Človekom spôsobené katastrofy ako faktor v globálneho ovládania

Miroslav | 08.06.2013

GP, Svetové zákulisie pokračuje podľa biblického konceptu, keď informácie týkajúce sa dôsledkov, rozsahu a nenávratného zničenia biosféry sú starostlivo potláčané.

Uzavretie kapitalistického projektu s prechodom ku globálnemu chaosu.

,,A videl som a hľa, plavý kôň, a tomu, ktorý sedel na ňom, bolo meno smrť, a peklo išlo spolu za ním. A bola im daná moc nad štvrtinou zeme, zabíjať mečom, hladom a smrťou, a aby hynuli ľudia od zemskej zveri.“

www.kpe.ru/sobytiya-i-mneniya/ocenka-sostavlyayuschih-jizni-obschestva/zdorove-cheloveka-orujie-genocida/3907-metastases-gulf-14-4

JOBIK - DUGIN

Slovan | 07.06.2013

Dávam do pozornosti:
http://www.youtube.com/watch?v=THBErS7GFLE

Predsada JOBIK-u Vona a člen EU parlamentu Poč hovoria o problematike Európy ako takej.
- snaha o likvidáciu národných štátov,štandardnej rodiny a civilizačných hodnôt Európy ako takej
- Višegradska štvorka - popiť,potvrdiť si úžasne priateľské vzťahy a v Bruseli nože do chrbta
- tendencia bývalého východného bloku o presmerovanie do EURAZIJSKÉHO zväzu, ale nie sú garancie o následnú ochranu resp. prijatie
- praktiky hlasovania v EU parlamente formou predpísaného hlasovania k jednotlivým predkladaným návrhom
- 756 poslancov z toho je 740 formou stroja na hlasovanie
.....................................................................

Re: JOBIK - DUGIN

taurus | 07.06.2013

Vy-bor-né!
Začal jsem poslouchat, ale musel přerušit, abych tě pochválil, jaký jsi dobrý rozvědčík, že jsi našel a vyložil tento materiál. Děkují.
Maďarsko vůbec se dnes jeví, jako nejpokrokovější z postsocialistických států. Doufám, že jejích příklad bude nakažlivý i pro naše země.

Re: JOBIK - DUGIN

Vasiľ | 07.06.2013

Konečne niečo, čomu som dobre rozumel :-)
"Čo sa stane, keď Maďarsko vystúpi z EU? Začne sa rozvíjať" - trefné.
Ale: Vraj Srbsko nemôže do zväzu vstúpiť ako prvé (hoci má na to asi najlepšie možnosti), pretože potom určite nevstúpi Chorvátsko a povedal, že najrozumnejšie(najkompromisnejšie) by bolo, aby ako prvé vstúpilo Maďarsko. Lenže potom zas určite nevstúpi Slovensko. Najmä logo JOBIKu s vyobrazenou mapou Uhorska by sa malo zvážiť - ono to na Slovensku dosť odpudzuje (lebo História(padejiny) nás oklamala v tom, že Uhorsko(krajina u-hôr) nebolo naše ale ich).
Inak nemám výhrady. Teraz mi je o niečo jasnejšie, prečo sa u nás v médiách o JOBIKu píše ako o fašistoch, ktorí by chceli obnoviť Veľké Maďarsko - v zmysle metódy rozdeľuj a panuj.

Re: Re: JOBIK - DUGIN

popolvár | 08.06.2013

"srat" na h-is-tóriu, spravit hrubú ciaru, hladat, co nás spája a pozitívne (aj nám prospesné) podporit.
Otázka: "Kto z nasích politikov, verejne známych osob zastáva podobné názory?"

Re: JOBIK - DUGIN

Izd. e-721 | 08.06.2013

Díky, Slovane. Linku Jobbik - "Eurasie" sleduju už delší dobu, dá se v ní nalézt spousta podnětného. Především to vypadá, že ještě stále existují lidé, kteří to mají v hlavách v pořádku, i když GP poměrně úspěšně pracuje na jejich systematické diskreditaci.

Достаточно общая теория управления. 3 часть

taurus | 04.06.2013

Možná si někdo potřebuje nejdříve poslechnout přednášku a potom přečíst, jako na VŠ
DTVR od Zaznobina 3.-6.díly

http://kobtv.narod.ru/lector/zaznobin/dotu-3.html

Re: Достаточно общая теория управления. 3 часть

jajaa | 06.06.2013

Od druhej polovice 20.storočia dochádza k tzv. zrýchleniu sociálneho času (zmena generácií je pomalšia ako zmena technológií) a s tým súvisiaca zmena logiky sociálneho chovania. Zaznobin spomína príbeh o vode, z ktorej všetci pili a stali sa bláznami. Jeden, čo tú vodu nepil, prišiel medzi nich a nestačil sa diviť. Všetci práve jeho považovali za blázna. Nakoniec to už neuniesol a tiež sa napil, a tak zapadol do kolektívu.
KOb predpokladá zmenu k lepšiemu ( v minulosti bolo normálne fajčiť, dnes sú fajčiari tí zlí....). Mne sa však zdá, že je to naopak. Keď sledujem svet okolo, zdá sa mi to naopak - erotické časopisy vo výklade, tvrdé porno v tv celý deň, manželstvá "pederastov" a následná adopcia detí týmito jednopohlavnými pármi, pedofília, úplný rozklad rodiny, neexistencia muža a ženy, ale len akýchsi bytostí, čo sa rozhodnú, čím budú ( jednoducho biorobotizácia tlupy), dejú a prijímajú sa veci, ktoré sa ešte pred pár rokmi zdali ako šialené a nemysliteľné. Áno, dochádza k zmene sociálneho správania, len akosi ku katastrofálnemu.
Kto má optimistickejší názor, nech ma poteší.

Re: Re: Достаточно общая теория управления. 3 часть

popolvár | 06.06.2013

To je aj preto, ze spolocnost sa radikálne rozstiepuje. Cast populácie v zmysle toho co si popísala je na najlepsej ceste sa samovygumovat z povrchu zemského. Zgrupuje sa vyuzíva kazdú moznost presadit svoju zvrhlost ako normu spol. správania a smer "vývoja". To, ze mienkotvorné média v podrucí elít uprednostnujú a pretlácajú tento obraz, este neznamená, ze si túto cestu vybrala väcsina. Myslím si, ze gro populácie tento vývoj podvedome a aj vedome odmieta. Problém je, ze väcsina z tejto casti nevie "kudy-kam" a musí sama hladat jak v sebe, tak na podobných stránkach ako je táto, svoju cestu k Cloveku. Je rozstriestená, potlácaná a dostáva minimum priestoru na prejavenie svojho názoru, a ak aj, tak casto sa to vyuzije k zosmiesneniu a dehonestácii (vid. nie-dávny clánok na azet.sk "Adela hovorila o bohu...Je tak hlúpa?"). Ja vidím okolo seba aj iný obraz: zmena stravy od mrtvej k zivej, odmietanie konzervantov, chémie, zmena postoja k farmakologickej medicíne, hladanie a nachádzanie riesení cez celostnú medicínu az k duchovným a karmickým prícinám chorob (opak k tragickému omylu Angeliny J., kde samoiniciatívne preventívne este pred previnením, ktoré v tomto zivote by mozno vobec nespáchala, vykonala nad sebou rozsudok), snaha o zivot v súlade s Prírodou (od biozáhradkárov a biopolnohospodárov, cez ekologické bývanie, az po vsetko co s tým súvisí), posun v myslení, uvedomovaní si, ze " nieco zhnilé je v státe dánskom...", snaha o vymanenie sa z manipulácie a podrucí falosných obrazov , dogiem a falosných bohov, hladanie cesty a snaha o nadviazanie priameho kontaktu so skutocným Bohom, atd. Kolko si sa nahladala ty, kolkými cestami si presla, pokial si sa dostala napr. az sem, napr. aj na túto stránku a k KOB?
Zálezí, na co upriamujes pozornost, co si pústas do hlavy, zálezí aký informacný filter nastavís v tvojej hlave.
A vdaka nie zrýchleniu, ale permanentnému zrýchlovaniu sociálneho casu sa tieto rozdiely medzi týmito dvoma smermi "vývoja" a vývoja populácie este budú prehlbovat tak, ze brat brata za blázna povazovat bude.
Aj ja casto pochmúrny obraz vidím a je mi smutno z toho, co je a co by namiesto toho mohlo byt. Napriek tomu, som optimista, ved HNR podporí tú najlepsiu moznú alternatívu, a ktorá to bude, zálezí aj na nás...

Re: Re: Достаточно общая теория управления. 3 часть

Vasiľ | 06.06.2013

Už samotná skutočnosť, že tu máme možnosť slobodne písať o veciach, o ktorých píšeme bez toho, aby sme museli čeliť fyzickej likvidácii je znamením zlepšovania stavu. Znamená to, že GP nemá dostatok fanaticky oddaných ochotných zabíjať, ako tomu bolo v stredoveku, keď sa pálili "čarodejnice", či ako je tomu ešte stále teraz v niektorých častiach sveta.
Zároveň stúpa počet ľudí cítiacich, že čosi nie je v poriadku, stále menej ľudí dôveruje médiám. To znamená, že GP bude stále viac strácať schopnosť reálne riadiť túto planétu, hoci sa nepochybne bude snažiť prebiehajúcu revolúciu v myslení zvrátiť vo svoj prospech a zo strednodobého hľadiska môže byť úspešný, avšak napokon prehrá, pretože vybudoval systém v rozpore s princípmi HNR, to znamená, že ide v princípe o neudržateľný systém. Samozrejme samotný GP o tom vie a v skutočnosti sa len snaží čo najviac vyťažiť z aktuálnej situácie v prospech svojich cieľov, ktorými zrejme nebude vytváranie čo najstabilnejších systémov za každú cenu, ale možno sa mýlim.

Re: Re: Re: Достаточно общая теория управления. 3 часть

Lin | 06.06.2013

Vasile, napadá mě ještě jiná možnost.
To, že si tu takhle píšeme, nemusí nutně znamenat nedostatek "fanaticky oddaných". Ta naše údajná "svoboda" se může za jistých okolností jevit dokonalou iluzí.
Takové shromažďování důkazů a samotné "vyhledávání" čarodějnic bylo za středověku poněkud časově, fyzicky i personálně náročnější.
Dneska ne.

Re: Re: Re: Достаточно общая теория управления. 3 часть

dusan | 08.06.2013

aj s tým že stúpa počet ľudí čo cítia že je niečo v neporiadku tak aj s tým počítajú teoretici ako brzezinsky ..... volajú to global awakening - a určite vymysleli aj nástroje ako to potlačiť, aj vedia že najprv sa začnú zobúdzať biely, preto im pridávajú rôznych kamošov do okolia, pretože niektoré typy sa nezobudia nikdy
du

Re: Re: Re: Достаточно общая теория управления. 3 часть

| 09.06.2013

Jak píše LIN, všichni zde už máme své "adresáře" na sledovacích počítačích a vedou si o nás záznamy, o tom nepochybujte.. A pokud oni-zlo zvíteží, budeme jako první či druzí na řadě.. Takže se moc neradujte a pamatujte "COKOLIV ŘEKNETE - NAPÍŠETE, MŮŽE BÝT (BUDE) POUŽITO PROTI VÁM".. Ale nemá smysl se tím trápit, určitě bude líp..

Re: Re: Re: Re: Достаточно общая теория управления. 3 часть

udo | 10.06.2013

No..hej..bu-bu-bu!..to redšej ani do lesa nechodiť:D

Nie som si vedomý nejakeho priestupku voči nášmu, či nejakému inému štátu, organizácii. Mám iba vážne právne výhrady voči fašistickým a rasistickým organizáciám fungujúcim dlhodobo(stovky a snáď tisíce rokov) na úkor našej spoločnosti formou organizovanej úmyslenej trestnej činnosti.

Úprimne nezávidím funkciu vyšetrujúcim dôstojníkom a sudcom, na ktorých je známymi globálnymi mafiánsko-teroristickými organizáciami vyvýjaný hrubý nepriamy a niekedy dokonca priamy nátlak. Pritom sú povinní z oficiálneho titulu svojej funkcie bezodkladne konať. T.j.chrániť populáciu pred bankovým terorizmom, diktatúrou. Nekonanie zodpovedných orgánov nie je iba porušením pracovnej disciplíny, no aj obzvlášť závažným trestným činom pri už obecne známych príčinno-dôsledkových vzťahoch. Čaká azda prokuratúra na Godota. Vidia snáď vyznavači fašistickej idológie dnešného judaizmu alternatívu okrem vzívaného eposukalypsó? Ani zviera nepácha samovraždu, ak nemusí.
Musia oni azda, proradníci na postoch kľúčových,
systému nevoľných, zrobiť sepuku hromadnú?
Kto im to prikázal..byť zveri bez viery?
Komu to stale veria..keď v obraze ich "boha" je diera?
Tak, ako oni samy v kluboch vravia,
že obete svoje právo na život neobhája,
ani psy démonov šialených nemajú právo žiadne..
z pohľadu samo-vyvôlených raz aj tak padne.

10-15 rokov dozadu ešte mohli teoreticky žiť v ilúzii, že "by sa na to nemuselo prísť". No dnes, v dobe poistky internetu, uverí "ubezpečeniam" tzv.osobitne (ne)dôveryhodných osôb iba rodinný samovrah, ktorému je jedno, či budú zajtra jeho blízky "be-bez-patchovateľmi" v pude sebazáchovy podľa potreby s kľudom(a úsmevom) angličana predhodení linčujúcemu davu,
ktorý v dobe temna sám začne facky dávať.

Mená a tváre "dôverníkov" nadBanksterských Überuntenohnemenschov totiž meédiam prestitútov
"nemôžu" byť známy.

Z klubového večierku, kde "Havanu húlila" ..a whiskey pila..:
"Veď kde by sme prišli, keby vojaci prestojníkov picli?"

Prosím poučte ma teda,
ak vidíte v mojej činnosti(prípadne niekoho tu prítomného)
čo i len náznak hypotézy o napĺňaní skutkovej podstaty
trestného činu..ó beda.
Čo i len potenciálne..

Som zástancom zachovania a rozvoja otvorenej demokratickej spolocnosti
a práve preto mám isté obavy z momentálneho vývoja niektorých bývalých demokratických krajín nectností.
No mýliť sa môže samozrejme každý,
no v týchto veciach ťažko dvaždy.

Inak ďakujem.

Re: Re: Re: Re: Re: Достаточно общая теория управления. 3 часть

popolvár | 10.06.2013

... a niekedy sami neunesú tarchu tlaku bankstermi zmanipulovaného vysetrovania... Vid. prípad EDBUSY, ked hlavný policajný vysetrovatel (v Brne) do pol roka po odsúdení konatelov EDBUSY spáchal samovrazdu...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Достаточно общая теория управления. 3 часть

jajaa | 10.06.2013

A ďalšia, čo ten balvan (jedn z mnohých)už neuniesla:
http://www.outsidermedia.cz/Ti-zatraceni-Svycari-Obvykle-potize-praskacky-Hudesove-1.aspx

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Достаточно общая теория управления. 3 часть

udo | 10.06.2013

Ono neviem, či je situácia z Coppolovej epi-kalypsó:
"A pak se střelil do hlavy"
zrovna riešením..
Dopichal, obesil, samouniesol a pod..

Problém je, že funkcionári virtuálneho sytému(tzv. polit.strany, parlament, polícia, úradníci a pod.) majú tendenciu silno preceňovať možnosti skutočných funkcionárov a ich 99% bu-bu-bu.
T.j.pre slaboduchších: Preceňovať aktuálne objektívne možnosti globálneho finančného terorizmu.
Proste hlavne funkcionári býv. tzv. súdnej moci pani-kária, keď im TO začne trochu docvakávať.
T.j.zas a znova:
"Pre koho že to oni samy, Pani v talároch a reťaziach, vlastne robá"
..a prichádza schýza & psychóza, dávová trombóza..
bo nie každý má tú "výhodu" šoku, obriezky od kolísky
s následným vý-chovom amorálnej zombytrosky..
..presvedčenej do oddania
o svojej krvi dlane, "pravde pravej"
do vždy trpkého konca, do skonania..

Ako hovorievajú občas "anarchisti":
"Nepanikár, organizuj sa"..
..a ja dodávam..daj si 3-4dni trocha diétu, choď na pár hodín do lesa a popros Alaha, Manitua, Veľkého Ducha, či ako Ho kto volá, že čo máš spraviť, aby sa celková(nie len tvoja) situačná tragédia začala postupne a CELKOVO meniť viac na komédiu.
Hlavne neprosiť chudáka Ježiša, bo to je principiálne rúhanie.
Ten inteligentný dobrák nikdy netvrdil, že je Bohom a falošný obraz boha, ktorému nasadili masku Ježišovu, kontrolujú známi sociopati.
Cez neho cesta k Bohu večnému, živému a pravému isto nevedie. Keďže Ježišovho evanjelia už niet(ak kedy vôbec bolo..), môžeme skúsiť akurát tak poskladať jeho priame reči u 4.zvolených(nie vyvolených).
Tak prišlo z Ničomného koncilu zlomenie,
formované prestolárom na spolonecnosť Pavlovu zblúdenie zavŕšené Kon-stamonom, masovým vrahom.
Bo Prstojkára radci kritériá výberu "pravdy" novej určili
i dielo Krista lstí a klamem, ohňomečem zničili.
Nasledovalo hlasovanie jednohlasné,
akoby priamo odchovanec Dolfík
písal tie ich temné básne.

Samovražda má rôzne formy
alkohol a tabak, či statika dogmy,
na(š)kolené bez pohybu nabodnutie,
blbé jedlo no i zlé rozhodnutie,
vo veciach vážnych, "v dobrej viere",
narobí paseku pri neznalostí miere.
I tak "sa" spustí dlhé pnutie,
ktoré zvolá temné hnutie
do akcie proti decku,
sediacemu pridlho na vécku.

Pokiaľ ono samo nájde
nožík a či meč pradeda.
Pod strechou novou
na starom pôjde,
kde mu pri pohľade z okna dôjde,
že Otec na neho sa nehnevá
a odťať má bradu bez mena.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Достаточно общая теория управления. 3 часть

IvanSk | 11.06.2013

Ahoj Udo -sluchaj tu chlope , nemuh by si hutorec /pisat/ trošku zrozumiteľnejšie, chcem porozumieť tomu čo píšeš !!!, ale neberie mi to mozog:-)))

Re: Достаточно общая теория управления. 3 часть

udo | 12.06.2013

Ta pomeňše chľastu totam na valale
u Labirce v Krasnom Brodi..mole :)
Nežuris dumaty čoloviku,
štob moh synčok tvoj
buty i v daľšim riku
NAD skaloju čorta velikoj.

Re: pro Uda

Lin | 10.06.2013

Zdravím tě, Udo. Rozebral jsi příspěvek od "já", reagující na můj příspěvek, dokonale, jenže... :)
Pro upřesnění - řeč jde o svobodě internetu.
Jestli jsem tvůj příspěvek pochopila správně, ptáš se, kde jako že je nějaké trestní podstata našeho psaní. Žádná není - tam se asi shodneme.
A teď se zeptám já:
- je potřeba k upálení čarodějnic nějakého skutečného trestného činu?
- je potřeba soudu (ať už právního útvaru či jen nějakého shluku lidí)?
- soudí nějaké soudy podle spravedlnosti?

To není o strašení. A máš pravdu, že kdo se bojí, nesmí do lesa (nebo lépe - jak se tradovalo u nás: "kdo se bojí se*e v síni").
Je to o uvědomění si určitých možných rizik = že na netu jde každý se svou kůží na trh, i když jeho tvář i jméno jsou spoludiskutujícím skryté. A za všechno chtějí zaplatit - tj. i za tuhle "svobodu" na netu. Zatím to tak je.
Dávám ti k posouzení třeba to, jak u nás Němci za okupace využili dotazníků ze sčítání lidu. A o takové praktiky snad jde, ne? Nebo to, jak gůgl shromažďuje data z různých stránek i diskusí. K čemu to asi má? Myslím, že zjišťování "nálad společnosti" je jenom jeden z motivů. Napadají mě další tři, ale psát o nich nebudu.
Za tím mým příspěvkem nebylo nic víc, než to, co jsem tam napsala = to, že si tu můžeme takhle psát, neznamená nutně nedostatek pohůnků (jinak řečeno - úplné bezpečí).
Měj se hezky. :)

Re: Re: pro Uda

udo | 11.06.2013

K čaro-dej-nic-ja-mám:
Na jednej strane z časti súhlas
(cit. "Za naveznoj bežať smerenno naród bezsmyslennyj privyv", či ako sa to hovorí o dave zblbnutom..),
no na strane druhej..snáď sme už od tzv. stredoveku
a čias tzv. 3.ríše aspoň v pár veciach pokročili..i keď isto..
niekto sa tú snaží občas o výhodách 4.ríše verejne drístať.
Pričom ide o dôvodné podozrenie z verejnej skrytej propagácie fašizmu. Navyše systematickej..No to je už naozaj otázka na prokuratúru a "medzinárodný súdny dvor"..
Prečo si nekonajú svoje oficiálne povinnosti?
..keď tie "neoficiálne" berú tak dôsledne.
"Nemožno pridlho na dvoch rôznych stoličkách sedieť"
"Na dvoch rôzne pohyblivých schodoch stáť"
Musia, musíme sa rozhodnúť.
Každý osobne a každý deň mnoho krát,
iba tak opica postupne sa môže Človekom stať
a intelekt zborový dietok Otca formovať.

A čo z toho vyplýva?
Vedia predsa funkcionári naši,
že postavenie ak nezaväzuje,
vždy len zabíja.

Z akejkoľvek strany sa na to pozrieme,
či už z "klu-bovi-ej", alebo Ľudskej..
všetci bez opojenia emócii mocou
rýchlo na vzduchu čerstvom prezrieme.

Tí rozumnejší v kluboch vedia, že sú viac bovi, ako iovi.
..a tí ktorí vedieť nechcú, samy svoje rody trescú,
bo rýchlo žiť tu a teraz dnes už sa neoplatí ako neraz.

re:"Protektorát"
Bolo chybou Nemcov, že sa snažili v zlobe dňa, v "božom dopustení" nahradiť židov. Snáď sa dá fašisto-nacistom tak prvým(za 3000 rokov fašizmu), ako aj druhým(5 rokov) odpustiť, no nesmieme zabudnúť.

Tak, ako aj sami židia v zábleskoch slepoty svojej vravia..
Ak zabudneme na globálnu genocídu,
na zločiny krivého boha judaizmu,
nebude nám ani Ten Skutočný milostivý
a nechá nás napospas smrti spazmu.

Pričom tzv.upaľovanie čarodejníc a čo sa vtedy asi tak objektívne(v skutočnosti) mohlo odohrať je tiež samostatná súvisiaca téma.

re:potreba súdu.
Skôr by sme sa mali zamerať na hodnotenie, ako na súdenie. Súdia objektívne zákony Vis Maior.
Ten zhluk potom odsúdi svoje deti a seba
a ak je Človek vskutku nastavený dobre,
VM v pravde ochráni aj Teba.

To ako keď nejaký blázon verí, že ukrižovali Issu z Nazarény.
Tož komu niet rady, tomu niet ani po-moci.
Otázka:
1.Buď soudruh někde chybu udělal
2.Anebo tak (s)prostě neskonal.

V koráne sa o tom inak píše jasne,
jak "Dzibril" dal Mahovi do ucha básne.

Tzv. masy "duchov" asi tiež nebývajú len zlé, alebo dobré,
tak, ako u ľudí, hodnotiť treba vždy skôr skutky ich bodré.

re:súdy a spravodlivosť
Úlohou súdnej moci je koncept chrániť,
pričom jeho "zmyslom" je otrokov gániť
a v tichosť ich rozvoju brániť.
Avšak bunky matríc sú "len" ľudia
a preto rozhodnutie o kurze lode
robí prebudený funkcie kľud "ja".

V každom je kus Človeka.
..a jak říkaval Lincoln:
"Lepší anděly naší prirozenosti občas přemohou temné stránky
a dobro vždycky nezvítězí"(ne hned i z dúvodú cvičení)
Každý máme svúj kritický bod.. i v pozitivním smyslu
a na ten treba v takových situacích hrát, jestli chápete Lin.

Život je hra, pri které vždycky jede vo život.
Jinak by tu mohla být nuda.
Čo by nás inak motivovalo myslieť a konať?
Riziko bude vždy, no otázkou býva, či je PRI-Merané?

Benefity internetu v tejto fáze vývoja spoločnosti jednoznačne zďaleka prevyšujú jeho "temné stránky".
Je síce dobré na ne občas upo-zorniť, no všetkého veľa škodí.
Inak by nám fakt mohlo hroziť,
že sa budeme v tzv.(de)kon-spirare brodiť.

teraz sa zasa raz zopakujem..
Presne, ako starí ra-bíni spravne vravievajú:
"Všetko je tak a aj nie celkom tak"
..inak pravdu nerozlíšiš len tak-tak..

Re:pro Uda

Lin | 11.06.2013

Děkuji za odpověď, jsem za ni ráda a dokonce i částečně chápu, co píšeš. :) Tykám ti... a ty mně vykáš. Prosím, jestli k tomu nemáš důvody, byla bych tady, na těchto stránkách, ráda za tykání. A pokud důvody máš, přejdu na vykání i já. Nehledej v tom, prosím, žádné složitosti. Tyhle stránky jsou mi milé včetně osazenstva, takže - proti svým zvyklostem - tykám. Ale výraz neúcty v tom z mé strany není, je to naopak.
A teď začnu od konce. Souhlasím, že současné dobré možnosti netu převyšují jeho zápory, rizika. Píšeš, že riziko je vždy ( a já dodávám, že v různých oblastech života) a důležitá je otázka, zda je přiměřené (já chápu jako "jestli mi to za riziko stojí"). No - a to je přesně to sdělení, které jsem zamýšlela ve svém prvním komentáři. Jestli to vyznělo jako "zbytečné strašení", je to má chyba, že jsem neuměla lépe vyjádřit. Mám takový blbý zvyk,když vidím nějakou přílišnou euforii - říkat: člověče zastav se a rozvaž, zda máš důležité informace, zda do toho jdeš vědomě, na svou zodpovědnost, uváženě - abys pak neříkal, že jsi "nevěděl"...

Udo, původně jsem zamýšlela napsat toho daleko víc, protože něčemu nerozumím, s něčím bych polemizovala. Ale když jsem se k psaní po delší "přestávce" vrátila, myšlenky jsou pryč...:(
Tak jen trochu, co jsem nezapomněla:
- nejsem si jistá, zda jsme od středověku nějak pokročili. Technicky určitě, ale v lidskosti? Tehdy by mě nazouvali španělskou botu nebo palečnici - dneska by užili "sofistikovanější" psychotýrání. A ani od těch honů na čarodějnice jsme neupustili. Jen ty hony probíhají jinak a málokdy se upaluje. Dneska se různými "náhodami" sprovodí nepohodlný ze světa. A když jsme u čarodějnic a jejich údajné "magie", tak nám vlastně i ty temné rituály zůstaly zachované.
Před delším časem jsem koukala na "Příchody", což byla pro mě docela poučná série z arabské dílny (mj. mi to i částečně objasnilo podstatu Koránu), o současné magii. Zachytil jsi v médiích zprávu o symbolu současných tureckých nepokojů? Prý - dívka v červených šatech, "náhodně" zachycená nějakým fotografem.. A to je z mého hlediska dost vypovídající info o celé podstatě tamních dějů.
No... a na závěr otázka:
..."Dzibril" dal Mahovi"...
- tím myslíš Gabriela a Mohameda?

Děkuji ti Udo, také za tvé velmi poučné komentáře na Z, které jsem nyní byla schopná chápat daleko líp, než když jsi je psal.
Měj se a srdečně zdravím. :)

Re:pro Uda

udo | 12.06.2013

Jasne, skúsim ti tykať :)
No možno mi to občas preskočí.
To si potom proste nevšímaj,
aby to nenarúšalo náś budovaný vzťah:Re-el-at-Io
(technicky vzaté: komunikačnú, presnejšie modulačnú frekvenciu :)
Obaja sa cez n(N)eho učíme.
Pri spätnej..dnešnej..budúcej..presnejšie STÁLEJ, vzájomnej väzbe, snahe o zodpovedanie umných otázok, prichádzamé každý na pre nás nové existujúce vzťahy medzi javmi(faktami).

re: primerané riziko
K výrazu "jestli mi to za riziko stojí"
Z časti áno, ale až na druhom mieste.
Ako prvé treba vyhodnotiť mieru rizika.
Ešte raz: Všetko má svoj "čas".
Ako sme si povedali:
Neísť s bubnom na zajace.
Ak, tak vždy z druhej strany..
..avšak hovoriť pravdu priamo a jasne,
no zároveň opatrne(prijateľne) s ohľadom na predpokladanú morálku a mieru chápania prijímateľa, aby sa prenášaný obraz v jeho opak neprevrátil, alebo príliš neadekvátne nedeformoval i skôr galibu nenarobil(riziko kontraproduktivity)
Všetko pri očakávaní dobrého od toho druhého,
pokieľ dôvodného podozrenia na opak nieto.
Toľko k časti rámca..
Vyhodnotenie rizika(bezpečnosť z pohľadu stanovenia čo najsprávnejších cieľov) sme to rozoberali.
Realizované riziko("nehoda") je v tomto zmysle len feedback systému. T.j.mocné pomocné kritérium objektívnej správnosti tvojho nastavenie.

Ja som to vnímal tak, źe si to upozornenie myslela dobre. Isto máš pravdu, len som sa snažil zastaviť prílišnú akcentáciu všeobecne kontraproduktívnej politiky neprimeraného strachu.
Tak, ako vravíš, ak "vznikne" problém, nepanikáriťa s "kľudom angličana" podumať, ako k nemu prísť mohlo v zhľadom na objektívne dominantné celospoločensko-prírodné procesy. Zároveň, ak model nefunguje, hľadať známymi metodológiami procesy(javy) a ich vzťahy ďalšie.

Isto sme možno v niektorých veciach(vnímanie pri-rody, súnáležitosť, a pod..) išli od stredoveku,
časov Véd, či EgoPtah-jelít späť.
No myslíte naozaj, že celkovo..
sme sa vo väčšine parametrov spolocnosti
nepohli od priamej otokov nevoľnosti?
"Nutnosť" akceptácie otroctva na úrovni vedomia,
je strašnejšia, než na úrovni pod-vedomia.
Dnes už len stačí zmyť ten tieň prachu
na našom ticha duchu(podvedomí).

Áno Džibril = Gabreel
a Maho = Veľký pro-rok

A teraz k hlavnému:
Ako ty vnímaš to dievčatko?

Mocný to znak, bo nedá sa nevšimnúť snáď,
čo to za operáciu zas, spúšťa a-sociálny mág.
.
Hm..
Tu ka-ar-kul-ka..a či kalkúlka..dom-neh neopúšťa nás,
bo pred vĺčkom-šakalakonom má sa znovu tria-sť?

Re: Re:pro Uda

Lin | 14.06.2013

Promiň, nepodívala jsem se a tvou odpověď našla až dneska, kdy znovu "nasávám" z tvých vědomostí. Musím postupně a opakovaně - jinak mi to nejde a napoprvé mi hodně "věcí" uniká.
A mám radost - velkou radost. :) Nejen, že ti rozumím, ale také radostně souhlasím. Máš pravdu, Udo... Viz ten rozdíl (pokrok) mezi středověkem a novověkem jsem nedomyslela... nenapadl mě. :(
A ta dívka v červeném? No... beru to podle téhle scény (cca 4. minuta):

http://www.youtube.com/watch?v=wLDkmyRI6g0

Jak takovým filmům říkáš? Blockbuster?
Dívka v červeném = odpoutání pozornosti, iluze, zastírací manévr. Tak si to překládám. A tak jsem pochopila také nepokoje v Turecku. Odvedení pozornosti od něčeho významného, co se dotkne nejen Turecka.
Děkuji ti (za tvůj čas, trpělivost, informace) a zatím...než mě zas bude trápit nějaká neodbytná otázka... :)

Re: Re: Re: Re: Re: Достаточно общая теория управления. 3 часть

| 11.06.2013

Zdravím pane Udo, netvrdil jsem, že zde něco konkrétně Vy píšete špatně či snad proti-něčemu, jen jsem dotyčnému optimistovi naznačil, že "svobodně psát cokoliv" může mít své důsledky. Řekl bych, že všichni návštěvníci třeba Zvědavce či zde Leva jsme asi vedeni jako osoby "potenciálně nebezpečné systému". Nebo si snad mysíte opak?? Už jen to, že se snažíte-snažíme dopátrat pravdy, může být velice přitěžující okolností.. Pokud by snad došlo k nejhoršímu a vznikla tady nějaká forma diktatury, pak bychom (asi) na tom byli hůře než ti, kteří na Novinkách do krve obhajují tento systém.
Jinak nejsem od policie, soudů či od tajných služeb, takže Vaše příspěvky nemohu z tohoto hlediska nijak posuzovat.. Ale že nemusím být daleko od pravdy, viz ta aféra PRISM.
Jediná útěcha nám může být, že je nás čím dál více a že někdy konečně "Pravda zvítězí nad lží a nenávistí"..

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Достаточно общая теория управления. 3 часть

udo | 12.06.2013

Kým sú podľa vás "vedení" tí návštevníci a "potenciálne nebezpeční" sú akémuže systému?
Snáď nemyslíte náš štát, úniu, alebo dokonca Nato?
A hu-hu "PRISM"?
Ako by ste nutne chápali tú akciu z pozície samozvaných bývalých majiteľov systému?

Len blázon si bude za tejto situácie kopať hrob,
a policajtov vo všeobecnosti za bláznov nepovažujem.
Koniec-koncov testami zvyknú prechádzať, či? :)
Aj keď isto, aj v našich, či globálnych silových zložkách sa štatisticky adioti vyskytujú. No kto už chce sedieť na štábe, ktorý vie, že dlhodobo vyhrať nemôže. Ak je jedinou možnou výhrou sepuku, tak motivácia býva nie len pre nižšie kasty problém.To by ani ich strejda Josef nezvládol vymyslieť taký blábol.
Navyše, ak sú trezory nápadov prázdne
a ani love už nik dlhodobo nebere vážne..
Iba cvok si na výkend za službu 30 papierov berie,
no ten zdravého človeka vôbec nes..rie.
Držať vlajku na titaniku je proste choré,
bo to inteligentný grázel nerobí.. more.

Ja s tebou súhlasím Já. Len netreba preháňať.
Navyše vo viacerých veciach máme vybudovaný v istom zmysle dostatočný náskok a to ich zaujíma.
Ide o jedno zo základných bezpečnostných pravidiel komunikácie(info-wars).
Motivujú akurát nerobiť príliš zbytočných chýb..

Tak, ako vravíš:
"Pravda VŽDY vyjde napovrch"..skôr, ci neskôr..
..na tom stojí svet.

GP

Izd. e-721 | 04.06.2013

Do jaké míry je pravděpodobné, že podoba GP(P) je aktuálně hmotná?

Re: genealógia GP

udo | 05.06.2013

Varianta A:
Ak ešte skutočne "vo funkčnej" osobnej forme GPP existujú, tak môžu byť pri dnešných technológiách roztrúsení po svete. Mocenské centrum bývalo podľa vonkajších znakov pravdepodobne vo Švajčiarsku(privilégium stoviek rokov bez vojen). Sídlo bánk,..Záhradkár nechce mať pri dome "bordel" a zároveň ide o "dôkaz" pre neveriace ovce: "Veď sa to dá a chyba je vo vás"..ak chápete. Blahobyt a ekológia..celková "hmotná" životná úroveň.

Varianta B:
Už v pre nás klasickej forme "fizicky neexistujú". Zostala len ich idea(elitárnej spolonectnosti), nenásytná periféria a pomerne robustne nastavený systém, ktorý mal ale logicky "záruku" iba do 1.pol.20.stor. T.j.do spomínanej "časovo" nevyhnutnej objektívnej zmeny logiky sociálneho správania. V staroveku pomenovanej ako "a-po-kalypsó"

Dôsledky oboch variány sú v zásade pre nás rovnaké.

Dávnejšie padla ohľadom tejto témy otázka č.2:
Čo motivuje ašpirantov na svetovládu?
Odpoveď:Moc.
Následná logická otázka č.3:
Ako ju po nadobudnutí odovzdávali?
Odpoveď z generácie na generáciu(motivácia pracovať aj pre "dobro" svojich potomkov).
Problém: Muž je do istej miery rozmnožovacím inštinktom a podľa nechápania podriadený žene. Ideálne pracujú v tandeme, keďže majú obaja masovo-štatisticky posunuté vnímania a tým spolu širší diapazón. Tento model však čiastočne eliminuje ego a moc. Obaja sa o ňu musia deliť, vzniká istý prirodzený "Drang", čo spolu s ďalšími faktormi spôsobuje dnešnému autoelitárnemu modelu isté "problémy" rozobraté v iných príspevkoch..

Ďalej:
Je známa závažná hypotéza ohľadom propagácie jednopohlavnej sexuality(zámerne nepoužívame hrubo manipulatívny poojem "homosexualita") . Vyzerá, že veľa dlhodobých, mocných, v zásade protiľudsky zameraných organizácii riadia vyznavači tejto podskupiny populácie. Má isto svoje nezastupiteľné miesto v dejinách, no ako sa správne hovorí:
"Každý liek sa pri predávkovaní jedom stáva."
..ide ale o samostatnú veľkú náväznú tému..

..a docent v odpovedi pokračoval..
Predstavte si, kolegovia,
že žijete po tisícim rokom.
Len si to predstavte..
Neznamená, že tak byť môže, ale..
srandujem, no nie tak celkom..

Ešte za môjho pôsobenia na katedre nejakých 15 rokov dozadu sme vedeli "umelo" obnoviť 2-3% ľudského organizmu. Dnes sme, pokiaľ viem, niekde na 60%.

Kolegovia z príbuzných katedier, čo robili výskumy v rôznych častiach sveta, namerali napr.v Egypte na základoch opracovaných kamenných masívov pod niektorými stavbami staroveku také hodnoty odchýliek rovín základní na vzdialenosti stoviek metrov, ktoré by sme ani dnes opracovaním nedosiahli. Osobne som mal dočinenia s podobnými prístrojmi. Archeológov tvrdiacich, že to v staroveku robil niekto nejakými brúsnymi kameňmi "na kolene", inžinieri proste vysmiali a požiadali dotyčných "akademikov" o vrátenie diplomov. Toľko k jednému z ďalších príbehov.

T.j. viaceré indície naznačujú, že kedysi dávno mohli byť dostupné niektoré technológie na vyššej úrovni ako je dnes. Navyše závažné mocenské znalosti nezvyknú miznúť len tak.
Čo by z toho teoreticky vyplývalo?

Zo spomienok:
Ako tiež bolo povedané na jednej prednáške:
"Čo sa milí študenti, kolegovia nedá v dnešnej spoločnosti podľa Vás kúpiť?"
Odpoveď publika: "Zdravie"
Prednášajúci:
"Dnes sa pri ozajstnom dostatku peňazí dá v zásade kúpiť už aj zdravie, ale.."
"Vedomosti kolegovia, vedomosti."
"Dnes sa dá všetko kúpiť, len vedomosti sa musíte pracne naučiť."
..samozrejme nemyslel tým tituly

..a skutočné vedomosti automaticky znamenajú moc, tiché, či verejné spoločenské postavenie.

ďalšia citácia:
"Postavenie zaväzuje. Ak nezaväzuje, tak zabíja."
..zaväzuje v zmysle povinností, zodpovednosti, morálky..
..sú však úrovne riadenia, kde "profesionáli" dokázu objektívne veľkú časť zodpovednosti delegovať na svoje obete, ovce "božím dopustením". Väčšinou naučenými stereotypmi podvedome, no poniektorí aj vedome, systematicky.

Ďalšia možná odpoveď na Vašu otázku Izd.e-721:
Určitá Špecifická kombinácia všetkých uvedených variánt.
Ja osobne som tiež skôr tohoto názoru.

Re: Re: genealógia GP

Izd. e-721 | 05.06.2013

Děkuji za zajímavou odpověď, udo. Kdysi jste v jedné diskusi připustil, že - pokud připustíme variantu A, resp. kombinaci variant - jaýmisi "sekretáři" (10+1(x2)) mohou být lidé jako Kissinger, Soros či Brzezinski, což mi přišlo, s ohledem na (interpretovaná...) dějinná fakta jako velmi logické.
I přesto, že bereme v úvahu zájem zájmem jádra GP(P) je nebýt identifikován, nemůžeme ignorovat souvstažnost mezi mocí a penězi. Pokud tedy existuje nějaký živoucí relikt jádra GP(P), nemůže to být někdo, kdo stojí mimo rámec úvěrové mašinérie. Jsem si vědom, že právě díky svým prostředkům může zůstat dokonale neidentifikovatelný, přesto mám důvod se domnívat, že jeho nejméně sekundárním zájmem je zajištění dostatečného hmotného krytí své moci a z ní vyplývajících potřeb.
Nechci si pomáhat zjednodušováním, ale logika veci mi dává tento poněkud banální a neoriginální výsledek. Ještě jednou díky, udo.

Re: Re: genealógia GP

| 09.06.2013

Zdravím UDO, tazatel se možná ptal, zda vedení GP či on sám, je pozemského či MIMO zemského původu - prostě kdo jsou ti BOHOVÉ, o kterých se mluví v různých prastarých textech, nejen v Bilbli...
Možné jsou třeba obě varianty - Bohové byli členy zaniklé Atlantidy, kteří se usadili v Egyptě a ve Středí Americe. Nebo ta druhá varianta - bohové byli opravdu mimozemštané, kteří kdysi navštívili naši Zemi a pro její řízení si zde vytvořili své "hlídače.."
Tušíte o tom něco konkrétnějšího - že tu něco mohlo bý??
Píší o tom i na oficiálním Ruském webu

http://czech.ruvr.ru/2012/01/05/63424216.html

http://czech.ruvr.ru/2013_01_23/V-Rusku-objevili-mimozemskou-kovovou-ozubenou-tyc-starou-300-milionu-let/

Re: Re: Re: genealógia GP

udo | 10.06.2013

Isto, je štatisticky vysoko nepravdepodobné(presnejšie absurdné), že by inde vo vesmíre neexistoval život(a snáď potom aj "inteligentný") a je možné, že tu naozaj nejakí "ufónci" boli, sú, či budú.
Máme ale myslím na riešenie dôležitejšie otázky.
Mnohé z nich tu a na Zvedavcovi a inde boli a budú formulované.

Navyše,.. ak nejakí "ufónci" aj skutočne existujú, riešia z hľadiska systémových a supersystémových, príp.sytémických modelov podobné a rovnaké otázky, ako my tu.

Zostaňme teda zatiaľ radšej tu na, či pri zemi a riešme to, čo máme, pretože z hľadiska objektívnych pravidiel sa do poriešenia základných bezpečnostno-predikčne udržateľných záležitostí vývoja populácie, biosféry, logicky nedostaneme za hranice našej sústavy.
Ani Vis Maior a ani na mieste Marťankov by som takých zombi-cvokov nepustil z košiara von. Až pokiaľ by som v lebeniach cez kukále nezačal badať aspoň drobný posuv k Ľudskosti. Nenechám si predsa zababrať nejkú ďalšiu časť nekonečna, ak chápete. Jeden sektor(kvadrant, alebo snáď presnejšie triant, či 3D-polygón) stačí.

Z tohto pohľadu nemá zatiaľ moc zmysel špekulovať o Diovi, Svarogovi, Amonovi, Baalovi, Rámovi,..Enlilovi,Quetzalcoatlovi, AtLantoch, či AtLandoch apod., aby sme sa nezadrbkali mimo jadra problémov a neuhorela nám matička pod ritkama.

Neskôr sa možno k tomu my, alebo naši potomkovia vrátime.
Všetko má svoj "čas"..
..ten, co se skrývá v nás..

Naši kritici, otrokári a ich pacholci,
majú pravdu v tom, že naozaj si na istej hlbšej úrovni chápania za všetko môžeme samy.. keď sme dostali rozum, no nechali sa ojebabrať. Na bežnej úrovni a celkovo objektívne nesú za súčasný stav zodpovednosť odseknutá tekvica spadnuvšia a pomaly schnúca na hrote pyramidionu, alias bratrstvo vyschlé kočičí pracky(eng."(a)mon-keys paw")..či klubové a-moon-kiss of a bloody paw..modernejšie "The dark side."

Programátori s adminami kultu smrti,
bo nikdy sa tu nerodili "hriešne" deti.

otázka pre uda a Luxa

zvedavý | 02.06.2013

Aký je váš názor na konzumáciu mäsa v súvislostiach zákonov vesmíru a následkov pre konzumentov ?

Re: otázka pre uda a Luxa

Lux | 02.06.2013

Staré ľudové príslovie hovorí, že všetko s mierou.

Sú genotypy ľudí, ktorí majú v genetickej informácii po predkoch zdedenú pomerne veľkú afinitu k mäsu a moc im to neškodí.
Vo všeobecnosti je lepšie sa mäsu vyhnúť, najmä keď človek prežíva väčší stres alebo nejakú nemoc. Je dobré si organizmus prečistiť v určitých intervaloch 3 - 4 dňovým bezmäsitým postom a piť najlepšie pramenitú vodu.
Mäso zabitého zvieraťa nesie so sebou určitú informáciu (ako všetko vo vesmíre) a veľmi záleží v akých podmienkách žilo a ako bolo zabité. Čím brutálnejší je chov a smrť, tým je prenášaná informácia pre telo z viacerých príčin škodlivejšia.
Čo úplne neodporúčam je surové mäso a hlavne krv, kde je miera informácie zo zvieraťa rádovo vyššia.
Rôzní mágovia toto poznanie používajú pri svojich rituáloch, aby sa určité vlastnosti zvieraťa preniesli do ich riadiaceho biopoľa.

Človek po určitej dobe sa začne podobať niektorými parametrami na zviera s ktorým v blízkom vzťahu žije, alebo ho konzumuje...☼

Re: Re: otázka pre uda a Luxa

zvedavý | 03.06.2013

Ďakujem, upresňujem otázku.

Z hľadiska Božieho zámyslu – Všetci sme ľudia, nie každý sa stane Človekom.

Pokiaľ mám na výber konzumovať plody a nie je nevyhnuté pre moje prežitie usmrtiť zviera, ako ovplyvní usmrtenie zvieraťa a jeho pravidelná konzumácia môj vývoj smerom k Človeku.
Vy osobne ako často konzumujete mäso ?

Prosil by som o odpoveď tiež uda, ďakujem.

Re: Re: Re: otázka pre uda a Luxa

Lux | 03.06.2013

Neboj, pokojne jedz aj primerane mäso.

Ak si nedosiahol nezvratnú úroveň psychiky typu Človek do veku 10 - 14 rokov, t.j. do obdobia prebúdzania sa prvých sexuálnych inštinktov, tak tento cieľ bude práca nad sebou samým na celý tvoj život.
Ja, aj keď som optimista, túto úroveň s najväčšou pravdepodobnosťou nedosiahnem, poznajúc svoje chyby a od detstva naprogramované kultúrne stereotypy. To si vyžaduje obrovskú vôľu a podarí sa to len neveľkému počtu ľudí v súčasnej defektnej spoločnosti.
Priblížiť sa k Ideálu sa však určite dá.
Vysvetlenie množstva príčin by bolo veľmi obsiahle a snáď pri nejakej vhodnej téme sa k tomu dostaneme.

Jedli tvoji prapra predkovia mäso, keď ešte nevedeli ani písať a čítať a žili intuitívne s Bohom ? Jedli, primerane tomu ako žili v súlade s Prírodou (Bohom).
Ak netrafili správnu mieru, tak hladovali - až po zánik celých kmeňov .

Všetko, čo je v prírode je dar a človek tento dar má v rozumnej Miere používať.
Ja osobne kvalitné mäso (prevážne z domácich chovov, zverinu a ryby z prírody) konzumujem v menších množstvách skoro denne, ale moji predkovia boli lovci, tak to mám s vysokou pravdepodobnosťou už zakódované do genetickej informácie.


Re: Re: Re: Re: otázka pre uda a Luxa

zvedavý | 03.06.2013

Ďakujem ti za odpoveď.

Re: Re: otázka pre uda a Luxa

slav | 03.06.2013

ešte tak definovať mieru...
Zaujíma ma, čo si myslíš (poprípade myslíte i ostatní) o pôvode duší tých utrápených zvierat

Re: otázka pre uda a Luxa

udo | 05.06.2013

Z morálneho hľadiska je mäso určite do istej nezanedbateľnej miery problém. Človek by sa mal snažiť stravovať ako jeho predkovia po milióny rokov. Plody, orechy, zelenina. Nemá organizmus uspôsobený ako bilinožravec v zmysle vysloveného štiepania a získavania energie z celulózy, no aj mäso by malo byť naozaj len výnimkou v neštandardných situáciách. Na druhej strane, ako by asi potom prežili eskimácii..:) No pravdou je aj to, že ide o pre človeka nie úplne štandardné životné prostredie, kde sa ale ani moc vysokého veku nevie dožívať. Tak aj pásmo miernej zemepisné šírky s dlhšími zimami pri mínusových teplotách.
To by sme už išli ale k super-systémovým, resp.systémickým modelom.., čo je ďalšia veľká náväzná téma.

Máme tu ale Bohu vďaka popri tienistých stránkach jej zneužívania aj výhody globalizácie. Prirodzený trh, nemasový dovoz potravín, môže byť bez pochyby významným obohatením v zásade miestnej stravy. Bez histérie. Proste sedliacky pozitívny, no chápavý prístup. Ako vždy a všade všetko "přiměřeně".

Máme z vyššia dané jesť krém de la créme,
to najlepšie z rastlín a snáď aj zvery,
určené pre generáciu ďalšiu,
pričom zabiť asi nie je dôvod zrelý.

Viac bystrej dôvery Bohu, miesto slepej viery v Neho.
Pozorovať(z gr. "theo-ré") stavať model
a následne ho v praxi preverovať.

Ešte raz Priamo(s) k Vašej otázke Slav..
Súhlasím ale, že trend by mal byť jednoznačne celospoločensky zodpovedne z viacerých, nie len morálnych dôvodov postupne od mäsa smerom k vyváženej dominantne vitariánsko-frutariánskej strave. Podobne ako ľudoopy. Tepelná úprava max.do 3O% stravy.
Ide ale o môj osobný názor, avšak nie len môj.

"Vedľajším" dôsledkom prirodzenej diety je autosynchronizácia vertikálno-horizontálneho s-troja psychiky.
Prirodzený priamy benefit postupného spriechodnenia psychotypu Človek bez rýchlych radikálnych diét. Hlavne pozorovať zmeny vnímania organizmu, spolupráce s vlastnym telom.
Ako prvé čo najviac obmedziť umelé dochucovadlá a konzervanty, aby sa vnímanie vyladilo a potom Vám bez komplikovaných internetových návodov kamoš telo, mozog samo povie, čo si práve žiada. Stále presnejšie..

Navyše zas a znova:
Ak Vaša CELKOVÁ situácia zlepśovať sa bude
ste asi na chodníku z cesty bludnej.

Nebáť sa príliš chýb, no hlúpym jest, kto ich rozpozná
a pritom stále do kruhu sa na nich opozdá.

Ako sa hovorieva:
"Aspoň občas za rok, či deň byť Človekom, keď už nie stále."
Veď chvíľu sme zvieratko, občas taký malý démoník, niekedy zombi-konzumentík, zasa zviertko a tu a tam i Človek na mále. Podľa možností postupne stále viac.

Cesta k Človeku tak, ako napr. abstinencia, nesmie však zombifikovať a stať sa modlou, dogmou na nejakom oltári.
Takých sme tu už myslím dosť mali.

Viacerí kolegovia tvrdia, že z hľadiska bazálnych dispozícii
človeku podobných opíc, ohľadom exita,
umrel každý nedosiahnuvší 150 rok života,
smrťou násilnou, zbytočnou.
Pri normálnej životospráve by mali byť bežne dosiahnuteľné čísla 200-300, no aj do 700-1000 nie nemožné tiež.
Samozrejme bez umelých biologických protéz.

Pravidlá železné a zlaté:
"Kto je mŕtve veci, zomrie
a kto živé, ten žiť bude."

"Si to, čo ješ!"

"Dávaš tátošovi svojmu z kovu a plastu do gágora žbrndu hocakú, grcku mastnú?"

Motor ti hneď dá najavo škrky-brky-klepotanie
a tak aj mozok, telo svoje vzácne,
neopiješ dlho rožkom namočenom v lajne.

Re: Re: otázka pre uda a Luxa

zvedavý | 05.06.2013


Srdečne ďakujem... potešil ste ma udo.
Cítm a zažívam pri konzumovaní surovej stravy zlepšenie zdravia telesného a tiež lepší prísun informácií od Neho.

Re: Re: otázka pre uda a Luxa

popolvár | 05.06.2013

obsiahnut celú tému zdravej výzivy do pár versov... "Klobúk dolu!"

Re: Re: otázka pre uda a Luxa

Lux | 05.06.2013

Ahoj udo,

výborný rozbor z viacerých uhlov pohľadu - dávam za 1 do indexu Vyšších síl..☼
Už len ladiť prijímač a trafiť tú správnu cestu..

Poslal som ti vzorku prekladu 10. kap. na posúdenie.

Re: Re: otázka pre uda a Luxa

slav | 06.06.2013

tykaj mi...
Básnicky prejav je to zaujímavý, ale odpoveď na moju otázku žiaľ neobsahuje (druhým určite bude osožný). A tú si môžem aj tak asi len domýšľať, pretože čo má byť skryté, skrytým i ostane.

Re: Re: otázka pre uda a Luxa

slav | 06.06.2013

teda tvoja odozva bude osožná

Re: Re: otázka pre uda a Luxa

dusan | 06.06.2013

Viacerí kolegovia tvrdia, že z hľadiska bazálnych dispozícii
človeku podobných opíc, ohľadom exita,
umrel každý nedosiahnuvší 150 rok života,
smrťou násilnou, zbytočnou.
Pri normálnej životospráve by mali byť bežne dosiahnuteľné čísla 200-300, no aj do 700-1000 nie nemožné tiež.
Samozrejme bez umelých biologických protéz.

Pravidlá železné a zlaté:
"Kto je mŕtve veci, zomrie
a kto živé, ten žiť bude."-no a toto je kázanie alebo máš aj niečo ukryté v talóne ?
-živá vec to je čo - živá žaba alebo surová mrkva ?
-ideš podľa nejakej overenej teórie ?
-čo je to normálna životospráva ?
-zrno je surové alebo varené ?
-miso je živé alebo mrtvé ?
-zombi je vtedy keď pije ? serena wiliams je zombi alebo človek ? podotýkam že je malá šanca že si hodí nejaké to pivo.
-keď dávam do motora dobrý olej, čo si mám dať ja, más na to odpoveď ? más vôbec odpoveď aj na to ako mám spracovať potraviny keď hovoríš o rožkoch ?
-toto je esej alebo nejaký návod ?
-30 percent vareného ? nó a zvyšok surový, však. takže si dáme nejakú tú mrkvu ..... mimochodom koľko z tej surovej mrky vyextrahuješ živín ?
aký pomer vody má mať to varené a to surové ?
-ak si lekár, tak žiadny lekár ešte nevymyslel normálnu diétu
-toto sú otázky, ale
-ak máš konkrétne veci a reálne, strašne rád ich budem nasledovať, aby som povedal pravdu špekulujem nad tým už viacej rokov cez phytonutrients po astragaloidy, cez doplnky až po makrobiotiku, ale stále tam je to ale
du

Re: Re: Re: otázka pre uda a Luxa

taurus | 06.06.2013

Přidám.
Pokud by mě Bůh stvořil jako býložravce, tak by mi maso nechutnalo. Kráva také nebude žrát maso i kdyby jí to naservíroval nejlepší kuchář. Tak proč nemám věřit svým smyslům?
Skoro celá Indie jsou vegetariání, Brahmani dokonce - vegani. Neslyšel jsem, že by se tam někdo dožil 200 let, natož 500.
Tomu, že pocházím z opice také nevěřím. A kdo z nás dnes ví, jaký byl jídelníček u naších pra-pra-předků? Mám na myslí ty před miliony léty. O těch, kteří žili před sty tisíce léty víme, že jedli maso.
U zvířat je to také všelijaké. Nedá se říct, že by se býložravci dožívaly delšího věku, než masožravci. Jako příklad - papoušek a havran. Také nikdo nebude tvrdit, že papoušek je tvor vzněšenější, protože nežere mršiny.
Nakonec člověk, který má podágru nesmí třeba luštěniny.Eskymák jí celý život jenom maso a rybu a nesnese zeleninu. Zná někdo dva lékaře, kteří by se shodli na tom, jaká dieta je pro člověka nejzdravější? Říkají - všeho s mírou. Co je tá míra? Asi se nedá paušalizovat. Záleží na rase, dokonce, bych řekl, i na každém jedinci.Co je dobré pro jednoho, nemusí nutně vyhovovat druhému.

Re: Re: Re: Re: otázka pre uda a Luxa

slav | 07.06.2013

Človek bylinožravec nie je, trávu nestrávi. Surové čerstvé mäso (prirodzené) s pachom hormónov ti chutiť a voniať asi nebude...
Divil by si sa, čo všetko dokáže bylinožravec v nie veľkých množstvách zožrať (aj mäso).
Priemerný vek eskimákov je 27,5 roka, to hádam komentovať netreba.
Stavba tela neumožňuje človeku byť lovcom bez nástrojov. Naopak rastlinné plody si vie pozbierať a uskladniť.
Choroba je sama o sebe ukazovateľom nesprávneho stavu tela, takže to s podagrou a strukovinami mi ako platný argument nepripadá.

Re: Re: Re: otázka pre uda a Luxa

popolvár | 06.06.2013

Ak mozem:
skús si vyhladat "pránickú výzivu", ktorú dost podrobne opísala a praktizuje Jasmuheen(a), kde je postupnost , cesta od klasickej stravy k pránickej výzive takáto: mäsitá potrava - vegetarián - vegán - vittarián - pránická výziva. Tým pádom je jasné, ze zivá strava = ziadna zivá zaba, ale maximálne surová mrkva.
Nikdo ti nedá presnú odpoved, pretoze , co vyhovuje mne a mne prospieva, tebe moze znicit zdravie. Kazdý sme jedinecný... aj v tomto. Optimum musís si vyladit pre seba sám. Pocúvaj svoje telo, samo ti povie, co mu prospieva a co nie. Mozno nápomocné stravovacie typy alfa/omega podla Johanny Paugner a Thomas Poppe. Mozno by mohol Hox otvorit rubriku na túto tému, je toho velmi vela, co clovek- to vlastná skúsenost, tu nech velmi neodbocujeme od tématiky KOB... ale v podstate aj toto je súcast cesty k Cloveku...

Re: Re: Re: Re: otázka pre uda a Luxa

dusan | 07.06.2013

-živá žaba nie no ale mrkva áno - zhruba pred dvomi týždňami som bol s odborníkom na makrobiotiku - no a zhodou okolností - povedal "ze syrové mrkvy žádné živiny nedostanete jakkoli by ste ji pokousal anebo tak málo že budete hladovět"
-s..ú ma všeobecné reči o tom jako budeš jesť tak dlho budeš žiť
-optimum si sám nevyladíš, horeuvedený chlap špekukoval ako robiť chleba tak aby zodpovedal makrobiotike 10 rokov
-žiť z pránickej energie - sám by som to neskúšal no ale ak by som mal učitela asi
du

Re: Re: Re: Re: Re: otázka pre uda a Luxa

popolvár | 07.06.2013

du, nestavias to troska do pozície, ze z jednej potraviny (tu mrkva) chces dostat vsetko? Ved strava má byt pestrá plnohodnotná, v urcitom casovom rozmedzí (den, týzden, ...), nie vsetko musís telu dodat v jeden den a uz toboz nie na jednom tanieri. A este k mrkve: u surovej ide predovsetkým o prijatie enzýmov (a tie dostanes do tela len surovou stravou), minerálov v organickej, telu prijatelnej forme, vitamínov, tu predovsetkým beta karotén ako provitamín A, a ten je rozpustný v tukoch, takze mrkvicku s trochou oleja, inac fakt to do tela nedostanes, o dalsích telu prospesných látkach ani nehovoriac... Varená mrkva je síce strávitelnejsia, ale vsetky enzými su "v cudu", gro vitamínov taky-tak,a niektoré minerály prechádzajú tepelnou úpravou z organickej do anorganickej formy, ktorú telo dokáze vyuzit tak max. na cca 10%.
A jednoznacne aj kvalita a sposob stravovania má vplyv na dl´zku zivota. Napr. orgánové hodiny (2 hod max aktivity a 2 hod. útlmu) by clovek tiez mal zohladnovat.
A optimum si vyladís jedine ty sám a nikto iný... Ak nebudes pocúvat, co ti vlastné telo hovorí, a budes sa spoliehat len na rady druhých, sám sebe budes pokusným králikom, ale bez nejakého výsledku.
Skús sa porozprávat aj s dobrým veterinárom, od neho sa niekedy clovek dozvie ovela viac , ako od "specialistov" na humánnu medicínu.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: otázka pre uda a Luxa

dusan | 08.06.2013

-nie som debil, čo sa týka veterinárov, ale napr práve čítam abela - the eye care revolution, jedného us veterinára som čítal tiež, nevzpomínam si jeho meno, tvrdí že zviera aj človek potrebujú okolo 100 minerálov, vitamínov , phytonutriento denne
-jednoducho tie vitamíny z tej mrkvičky - ok povieme si to na ryži to je extrém - ryže je nenasiakavá obilovina - takže čo sa stane ak ju prehltneš celú - nič - pretože za normálnej teploty nenasiakne - ked ju zomeleš - no tiež nic - musíš ju povariť. no a zelenina - tá má 80 percent vody takže zase nenasiakne z prostredia kde je vody menej - zo zeleniny čosi ide ale nie tolko ako keď ju povaríš tak aby nebola blato - takže balancuješ medzi dvomi extrémami - surová alebo blato - najťažšie strávitelná alebo málo živín - treba ju troška osmahnúť na masle alebo povariť alebo na pare - ale aby bola mierne chrumkavá. v surovej mrkve sú možno enzýmy, ale ich ťažko vydoluješ a na ich ťažbu musí pečeň produkovať enzýmy.
-ešte ráz - nie som proti výroku pestá a plnohodnotná ale - prepáč ja mám rád konkrétne veci, takže ak si dáš tanier mrkvy, zeleru, pažitky, ...... aj to je pestré ale na....no, bral by som radšej 5 receptov na pondelok až piatok ....
-sám nikdy nebudeš múdry, tým viac že by si niečo vymyslel na to ako sa dožiť kruh života
-aj kushi nebol taký frajer ako hovoria, vraj aj on mal chyby, ja by som si vybral ako biely kombináciu makrobiotiky s mäsom a mliekom, hlavne ryby a kyslé produkty a poriadny chleba, ale - to nestačí treba tie fytonutrienty, vitamíny ....atď atď
du

Re: Re: Re: Re: Re: otázka pre uda a Luxa

Ivan | 07.06.2013

...veľký odborník a priekopník makrobiotiky japonec Kushi zomrel na rakovinu hrubého čreva.... život, zdravotný stav, dožitý vek je aj trošku o inom ako iba o strave....

Re: Re: Re: Re: otázka pre uda a Luxa

Ivan | 07.06.2013

"ale maximálne surová mrkva"... stačí aby sa ti do záhonu s mrkvou pár krát vysrala infikovaná mačka, /o čom nemusíš ani vedieť/... a takúto mrkvu potom spapáš s vedomím ako zdravo sa stravuješ... a máš zarobené na vážny zdravotný problém...
.... to iba tak, pre tých čo chcú všetko srové.....

Re: Re: Re: Re: Re: otázka pre uda a Luxa

dusan | 07.06.2013

no chlapi zábava so vzdelaním ide dokopy ... teraz som sa pobavil a uvedomil som si niečo .... je to svatá pravda, du

Re: Re: Re: Re: Re: otázka pre uda a Luxa

dusan | 08.06.2013

ahaha, indovia s tým nemajú problém - dajú si mrkvu, potom sa idú umyť do gangy kde sa potom vys..., vyš... no a za nimi idú daľší ....... zrejme v plodení nie je problém ale v kvalite génov asi.
du

Re: Re: Re: Re: Re: Re: otázka pre uda a Luxa

popolvár | 08.06.2013

kaslime na to. Niet nad domácu slaninku, striedavo s cibulkou napichovanú na lieskový razník, opecenú nad pahrebou z bukového dreva, a k tomu zajedat chlebík omastený kvapkajúcou mastou so skvariaceho razníka, chrbtom opretý o poriadny stromisko v lese, po takej 3 hodinovej "túre"...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: otázka pre uda a Luxa

dusan | 08.06.2013

tak, a teraz máš riadnu pravdu - domáca slanina, narezať a vysmažiť - kúsky 3x3 cm na tenko - no a večer vychladnuté ako čipsy s narezaným bielym rohlíkom a ktomu pivo alebo čo .....už teraz mi tečú sliny,
du

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: otázka pre uda a Luxa

dusan | 08.06.2013

takže udov človek nie som - no ale to mi nebráni si ho vážiť, du

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: otázka pre uda a Luxa

dusan | 08.06.2013

robert abel - the eye care revolution -treba prečítať - je to zhruba o tom že skoro každý problém s očami je ovplynený živinami a .... tieto problémy odzrkadlujú problémy tela, du

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: otázka pre uda a Luxa

popolvár | 10.06.2013

..., ktoré odzrkadlujú problémy ducha...

Re: otázka pre uda a Luxa

udo | 10.06.2013

Ja sem jako nevraveu, že si občas po podzekování se chúdatku selátku, nedám voláke to DIÉTNE pečené rebírko.

T.j.dobre propečené, že by tam masci príliš nezostauo.
Výpek predsá, musí na chleba s cibulú dzecká.

"Nie rýchlo žili predkovia naši"..
abo jak se na dzedzine ríká:
"Pomaly ďalej zájdeš"..

Ja se s tým frukto-vitariánstvem též občas zastavím
a po lese, či mor(k)ú porozhlédnem,
že by sem si z teho modlu nezrobju enem.
No tu a tam vám aj veru neviem,
či sa reku príliš pomaly neženyem.
Né-že né..

Re: Re: otázka pre uda a Luxa

Lux | 10.06.2013

Ahoj udo - ááá, takže ďalší malý mäsožravček.. :)

Nuž, čo narobiť, keď Manitou do nás nejak pevnejšie vrazil genetickú a kulturologickú matričku a skok od zvieratka nejde urobiť tak rýchlo a ladne.

Na margo tvojho úvodu:
" a sem jako nevraveu, že si občas po podzekování se chúdatku selátku, nedám voláke to DIÉTNE pečené rebírko "

...si spomínam na jeden dávnejšie ironicko podaný článok typu verte-neverte, že tuším v Nemecku bol široko-ďaleko vyhlásený mäsiar svojou kvalitou mäsa a výrobkov z neho tak, že ľudia stáli dlhé rady pred jeho krámkom a na mnohých sa vôbec nedostalo. Dlho do neho dobiedzali novinári, aby prezradil tajomstvo svojho fortieľu, ako aj prečo nechce vybudovať nejakú veľkovýrobňu.
Krátko pred smrťou im nakoniec povedal, že pred zabitím každého zvieraťa sa s ním pekne a pokorne dlhšie porozprával asi v duchu:
" Je mi to ľúto a odpusť mi, že ťa musím zabiť, ale nič iné som sa nenaučil a moja rodina z mojej práce musí žiť."

Takže, možno keby sa aj tí, čo zatiaľ robia oveľa väčšie sviňačiny nejak "pokajali", tak by povedzme aj tým bradatým
" übermenschom" nejaký vyšší Duch určite odpustil, aby už toľko neblúdili po ľudoprázdne, sťa potomkovia ľstivých puštných kojotov ...☼

S tým prekladom sa teda budem " trápiť" ďalej, len to nejakú dobu ešte potrvá.

Re: Re: Re: otázka pre uda a Luxa

popolvár | 12.06.2013

... s tou historkou o tom mäsiarovi som sa aj už stretol...
raz som sa pýtal na to "mäso" a s tým súvisiace branie zivota, ktorý som nedal, jedného "ezoterika", tak odpovedal zhruba podobne; ked som si to chcel upresniť, tak som sa spýtal, či nejak tak podobne, v tom slova zmysle, ako Čingačguk /asi som to meno trocha skomolil/ vo filme "Posledný mohykán" v úvodnej scéne, keď zastrelili jeleňa... Odpovedal, že tak nejako...

Re: Re: otázka pre uda a Luxa

IvanSk | 12.06.2013

Udo Ty bys chceu byt Záhorák?,pjekné od Tebja,možeme sa dohodnút,že tu spravíme sekciu pro Záhorákú ,lebo mne ide nekedy huava vybuchnút a prehrívá sa mi ked čítám tvoje texty a nerozumím jazyku tvojého kmeňa,ale skúsit tú sekciu KOB pro nás Záhoráku skúsit možeme né -Já sa budem snažit chápat Tvoje texty a budem ich Záhorákom prekládat ,šak Záhorí je taká neutrální púda pro Slovákú a Čechú na pú cesce:-)))

Re: Re: otázka pre uda a Luxa

popolvár | 06.06.2013

ahoj udo, poslal som ti dokoncený výtah z diskusných príspevkov. Daj, prosím, vediet, ci ti to doslo.

Pár postřehů, snad ku dobru věcí

taurus | 02.06.2013

Zdravím Uda a Luxe a další.
To se nám rozjela diskuze a činnost, a vše začalo nabírat na obrátkách! Domnívám se, že všichni jsou nadšení z toho, že se tady vytváří prostor pro projednání koncepce, včetně vás.
Pár dní už čtu tuto diskuzí, vidím ten zájem, sledují jak se návštěvnost stránek zvyšuje, jsem tomu rád, ale na jednu věc bych vás chtěl upozornit.
Přišli jste do první třídy žáčků, sice hodně motivovaných, nadaných, schopných a ochotných se učit nové věci, ale přece jenom prvňáčků (do ních jsem zařadíl i sebe). Beru vás jako naše učitelé, které nám budou svítit na cestu. Říkám to bez ironie, prostě to tak je a asi každý to tak cítí.
Pochopil jsem z vaších příspěvků, že i vaším cílem je, aby koncepcí časem zvládlo co nejvíc lidí, jinák by to celé nemělo smysl.
Nevím zda máte zkušenosti z lektorské, či pedagogické činnosti a pokud máte, tak určitě ne se základní školou. Proto bych si dovolil pár poznámek, i když ne přímo od Komenského.
Učitel by neměl klást na žáka, větší nároky, než je schopen zvládnout. V praxi to znamená - klesnout na úroveň žáka, aby potom ho mohl pozvednout na svojí úroveň. Přispůsobit rychlost probírané látky schopností žáka vnímat tuto látku. Opakování je matka moudrostí. Nedávat najevo svojí mentální převahu, každý ví, že jí máte, bere to a chce se od vás učit. Asi jako ve škole, kdy žák uznává autoritu učitele, jeho erudicí, ale nebojí se položit otázku, protože ví, že se mu dostane ještě polopatičtějšího vysvětlení, než doposud, a přitom nebude mít pocit, že se nějak vymyká průměru a je brán za blbce.
Domnívám se, že pokud jste si toho vědomí anebo si to vezmete na vědomí, tak se nám společně dílo povede a do půlroku poznáte výsledky svého snažení a bude nějaká sklízeň, úroda nebo i žně.
A třeba časem budete moci i vy čerpat z naších nápadů a postřehů.
Přejí všem hezký den.

Re: Pár postřehů, snad ku dobru věcí

Lux | 02.06.2013

Ahoj Taurus,

ako sa bežne hovorí (a je to plne oprávnený objektívna zákonitosť Vesmíru) : Vox populi, vox dei!

Základný problém diskusii na väčších fórach je, že nikto nevie aké je spektrum čitateľov podľa Normálneho Gaussovho rozdelenia populácie. Čitatelia môžu mať vzdelanie od ZŚ až po nejakých akademikov, rôznú úroveň IQ, EQ, vnímateľnosti , chápania , prehľadu atď.
Takže tu bude vždy problém, ako pre-dať informáciu ďalej celému spektru, aby v hlave dotyčného jedinca nevznikol chybný obraz.
V žiadnom prípade z mojej strany nejde o akékoľvek sa vyvyšovanie alebo nejakú mentálnu prevahu nad inými ľuďmi. Ja som ešte tiež nedávno patril v chápavosti dejov vo Vesmíre k prváčikom na ZŠ, takže poznám cestu postupnej tvorby trochu mozaikového videnia sveta. Ako autori DVTR v úvode píšu je to práca so sebou samým a nikto iný ju nemôže urobiť!

Ja všetkých ľudí už dávnejšie pokladám za sebarovných a nie je ich chybou, že tento zvrátený systém, ktorý sa vyvíjal vyše 3 000 rokov zámerne nedovoľuje vychovať a vzdelať neegoistického človeka s plnou vyváženou mierou abstraktno-logického a obrazového vnímania. Tzv. Človeka s veľkým Č.

Prosím neberte napr. moju komunikáciu s Udom ako nejaké pravidlo, lebo tu sú už používané určité lexikálne a etymologické hračky (rébusiky) , ktoré môžu vyvolať u niektorých nejaký pocit "zasvätenosti" . Ale na druhej strane motivujú určitých ľudí k premýšľaniu o význame a spájaniu si obrazov ( napr. Lin si to už celkom pekne prepája - tým ju srdečne zdravím, ako aj všetkých ostatných).

A nech sa nikto nebojí pýtať sa, myslím si že sme tu nato ,aby sme si navzájom pomáhali vo vytváraní správneho chápania a obrazu. K mojim príspevkom nevidím žiaden dotaz, takže ešte raz zdôrazňujem ak je vám čokoľvek nejasné,aj výraz aj nejaké spojenie, tak sa pýtajte. Ak mi čas dovolí, tak obyčajne večer sa budem snažiť odpovedať, pochopiteľne ak budem vedieť.
Diskusiou sa každý o niečo obohatí a v tom ani ja nie som výnimkou.

Ak máš teda taurus alebo ktokoľvek konkrétne otázky, tak sem s nimi, bez akýchkoľvek obav. Žiaľ , ľudia sú tak naprogramovaní, že majú množstvo blokov a vidia v druhom skôr chyby a tie aj v prvom rade hľadajú v diskusných príspevkov ( možno preto aj na prvý pohľad ostrejšia reakcia Uda na Vasiľa ).

Ešte by som chcel podotknúť, že informácie z prognostického centra Vnútorného prediktora, ktoré sa posúvajú do KOB sú veľmi obsiahle a na rôzných úrovniach chápania, čím dosahujú objem stoviek hrubých kníh.
Prvá časť materiálu DVTR, kde sme teraz v diskusii je prácou kolektívneho rozumu-intelektu a je ešte o nejakú úroveň nad KOB, a tak zvládať všetko adekvátne pochopiť si vyžiada u niekoho pár mesiacov, u niekoho pár rokov.

Netreba sa však báť, časom sa vedomie dostane na vyššiu úroveň. Je to aj životná nevyhnutnosť, lebo objektívny Zákon času (pozri MIM) tlačí na psychiku, čo môže vyvolať u človeka vážne stresové problém - až po zbytočnú predčasnú smrť.

Re: Re: Pár postřehů, snad ku dobru věcí

Vasiľ | 02.06.2013

Tú reakciu som nevnímal ako ostrú. Skôr poučnú. I keď sa musím prizna

Re: Re: Re: Pár postřehů, snad ku dobru věcí

_ | 02.06.2013

ť, že išlo o trochu neuváženú a zbytočnú provokáciu z mojej strany. O to viac som prekvapený aká obsiahla a zaujímavá odpoveď sa mi dostala.

Re: Re: Pár postřehů, snad ku dobru věcí

taurus | 02.06.2013

Ahoj Luxe.

Celkem přesně jsi odhadl, co mě přimělo k napsání minulého příspěvku. Je to vaše diskuze s Udem a částečně i jeho reakce na Vasila. A to už jsem se chytal za hlavu, že na takové akademické debaty nejsem vůbec zrálý, natož ve slovenštině, která je pro mě něco jako ruština pro vás. Tož jsi mě uklidnil, že to bude více méně mezi vámi dvěma - akademiky.:)) Odboural jsi ve mně jeden blok a myslím si, že i v někom dalším.
Co se tyče úrovně lidí a jejích pokročilostí, časem poznáte podle jejích dotazů a odpovědí, jak strávili materiál, jazyk a obrazy. A podle toho se potom můžete zaměřit se na průměrnou vrstvu vzdělávajících se. Mně šlo o to, aby vznikla důvěra (učitel - žák, i když to není úplně přesný výraz). A tvoje odpověď mě zcela uspokojila.

P.S. Už se ti někdy povedlo přesvědčit v diskuzí někoho jako zombi-liberál, že existuje konceptuální moc, anýž by tě ten dotyčný ihned nespojil s přívrženci teorie spiknutí?

Re: Re: Re: Pár postřehů, snad ku dobru věcí

Lux | 02.06.2013

Ahoj taurus,

som rád, že sme si porozumeli. Veď sme si už vymenili nejaké to info, takže som už trochu napojený na tvoje biopole.
Áno, po čase sa podľa psychologických profilov aktívnych diskutujúcich bude dať určiť ako absorbovali informácie a čo treba dolaďovať, resp. kde ich treba smerovať.
A akademik zďaleka nie som, to len medzi rečou.

S psychotypom zombie sa nedá moc debatovať v množstve rôznych otázok-antagonizmov a o Konceptuálnej moci, ktorá sa prejavuje len nepriamo asi vôbec. To je jasné, že človeka zaradia do škatule: omezený spiklenec = mezek...☼

Re: Re: Pár postřehů, snad ku dobru věcí

Daniela I. | 02.06.2013

Ahoj Lux,

ešte že tento tvoj vysvetľujúci príspevok. Až mi odľahlo :-)

Keď sa mi konečne po dlhšej dobe podarilo kuknúť na leva-net zdalo sa mi, že tu prebehol ňáky kvantový skok, či čo?, ktorý som zmeškala. A toho materiálu... ach, jaj, kde a čo začať čítať, nieto ešte sa zapájať do diskusie, zvlášť tam, kde sa to hmýri samými inotajmi, či rébusmi a akademickými dišputami.
Tak toto asi nie je pre mňa, na to nemám gebír a pomaly som nahadzovala výhybku...

Trošku ma zamrzel tvoj povzdych v niektorom príspevku, že si vstúpil na pole neorané a cítiš sa ako Kvietik Sám vojak v poli ...akoby nejaká beznádej.... Áno, sme v určitom časovom sklze, čas tlačí ako píšeš aj s UDOM, ale je tu dosť šikovných ľudí, čo má aspoň aké-také základy, niektorí sú už ďalej, ohľadom KOB a je na čom stavať...
Osobne seba zaraďujem medzi záklaďakov, ktorý si radi rozšíria svoje vedomosti :-) Vytlačila som si materiály, idem študírovať :-)

Re: Re: Re: Pár postřehů, snad ku dobru věcí

Lux | 02.06.2013

Ahoj Danielka,

máš pravdu, že tu asi prebehol menší vývojový skok, ale to je len v prospech všetkých ľudí.
Moje vyjadrenie o kvietiku nebolo myslené na túto komunitu, ale na moje okolie, kde nie som spokojný s vývojom prekonávania určitých blokov.
A pesimista už vôbec nie som a všetkým doporučujem si optimisticky modelovať budúcnosť a zbaviť sa všetkých strachov, z ktorých mnohé sú vyvolávané cieľavedome, aby si ľudia mysleli, že všetko je, ako sa hovorí v prdeli.

A študovať treba, bez toho už bude veľmi ťažké bezpečne prežiť svoj život, vrátane životov svojho okolia, ak človek nemá vysokú mieru vrodenej intuície. Ale to tiež netreba brať negativisticky.

Re: Re: Re: Re: Pár postřehů, snad ku dobru věcí

PíRaMyDá | 16.06.2013

SMARAGDOVÁ DOSKA III.: Kľúč k Múdrosti

úrivok
...Ja, Thoth, Atlanťan, odovzdávam svoju múdrosť, svoje poznanie, svoju silu. Slobodne to odovzdávam deťom ľudí. Kiežby i oni takto ďalej odovzdávali, aby závoj tmy sveta z jedného konca na druhý mohol byť prežiarený múdrosťou. Múdrosť je silou a sila múdrosťou, jedna s druhou navzájom, zdokonaľujúc celok.

Nebuď pyšný, ó človeče, na svoju múdrosť. Rozprávaj sa s nevedomým tak dobre ako s múdrym. Pokiaľ niekto príde k tebe plný poznania, načúvaj mu a dbaj ho, lebo múdrosť je všetkým.Nebuď ticho, keď zlo je hovorené ako Pravda, ako že slnko svieti nad všetkým.

Ten, kto prekročí Zákon, bude potrestaný, lebo iba skrze Zákon prichádza sloboda ľudí.

Nasleduj svoje srdce po celý život. Rob viac, než máš nariadené.

Aj keď získaš bohatstvo, nasleduj svoje srdce, lebo nič z toho nebude ti platné, pokiaľ tvoje srdce bude unavené. Umenšuj seba, nie však čas, kedy nasleduješ srdce. To je protivenie sa duši.

Tí, ktorí sú sprevádzaní, nezídu zo správnej cesty, ale tí, ktorí sú zblúdení, nemôžu nájsť cestu priamu. Ak ideš medzi ľudí, vytváraj si Lásku, začiatok a koniec srdca.

Ak niekto príde k Tebe pre radu, nechaj ho voľne rozprávať, kiežby vec, kvôli ktorej prišiel, mohla sa udiať. Ak váha otvoriť Ti svoje srdce, to preto, že ty, sudca, robíš chybu.

Neopakuj márnivú reč, ani ju nepočúvaj, pretože to je vyjadrenie jedného v nerovnováhe. Nehovor viac o tom, aby on mohol pred tebou poznať múdrosť.

Ticho je ohromným prospechom. Z hojnosti rečí nijaký úžitok.

I Nevyvyšuj svoje srdce nad deti ľudí, aby nebolo do prachu hodené.

Ak si veľký medzi ľuďmi, buď vážený pre poznanie a jemnosť.

Ak budeš skúmať povahu priateľa, nepýtaj sa jeho druha, ale stráv s ním nejaký čas sám. Debatuj s ním, skrze slová a správanie otestuj mu srdce.

Ten, kto vstúpi do studnice, zas musí vystúpiť a veci, ktoré sú tvoje, musia byť zdieľané s priateľom.

Poznanie je bláznom považované za nevzdelanosť a veci prínosné sú pre neho škodlivé. Žije v smrti. Preto je to jeho pokrm.

Mudrc nechá svoje srdce pretekať, avšak tiché sú jeho ústa.

Ó človeče, prikloň sa k hlasu múdrosti; prikloň sa k hlasu svetla. V Kozme sú Mystériá, ktorých odhalenie naplní svet ich svetlom. Dovoľ tomu, kto bol vyslobodený z pút temnoty, najskôr uhádnuť hmotné z nehmotného, oheň zo zeme; pretože ty vieš, že tak ako zem zostúpi k zemi, tak aj oheň vystupuje k ohňu a spája sa s ohňom. Ten, kto pozná oheň, ktorý je vnútri jeho samého, vystupovať bude k večnému ohňu a žiť v ňom večne.

Oheň, vnútorný oheň, je najmocnejšou zo všetkých síl, preto premáha všetky veci a preniká ku všetkým veciam Zeme.

Človek sa podporuje sám len na tom, čo odoláva. Takže Zem musí odolávať človeku, inak by neexistoval.

Nevidia všetky oči rovnako, jednému sa javí objekt v jednej forme a farbe, iným očiam v inej. A takisto večný oheň, mení farbu od jednej k druhej, nikdy nie je deň za dňom taký istý.

Takto hovorím ja, Thoth, z mojej múdrosti, pre človeka je oheň jasne planúci tmou; nikdy neuhasne v závoji temnoty, nikdy neuhasne v závoji tmy.

Počúvaj, ó človeče, a prikloň sa k múdrosti: kde meno a forma skončí? Jedine vo vedomí, neviditeľnom, v nekonečnej sile žiarivosti jasu. Formy, ktoré vytvárate, zjasňujúc svoje videnie, sú skutočné účinky, ktoré nasledujú tvoju príčinu.

Človek je hviezdou viazanou na telo, až nakoniec, uvoľnený je cez svoj spor. Iba zápasením a drinou do krajnosti, hviezda vnútri teba vykvitne v novom živote. Ten, kto pozná začiatok všetkých vecí, slobodná je jeho hviezda od oblastí tmy.

Pamätaj, ó človeče, že všetko, čo existuje, je iba inou formou toho, čo nie je. Všetko, čo má bytie, prechádza ešte do iného bytia a ty sám nie si výnimkou.

Maj na zreteli Zákon, pre všetko je Zákon. Nehľadaj to, čo nie je zo Zákona, pretože také existuje iba v ilúziách zmyslov.

Múdrosť prichádza ku všetkým svojim deťom, rovnako ako oni prichádzajú do múdrosti.

Po celé veky, svetlo bolo ukryté. Zobuď sa, ó človeče, a buď múdry.

vznik KOB

Geo | 02.06.2013

Pěkně zdravím,
prosím vás, víte někdo alespoň přibližně kdy, kde, za jakých okolností začala KOB vznikat a kdo její základy inicioval? Děkuji.

Re: vznik KOB

taurus | 02.06.2013

Pokusim se odpovědět, když budu nepřesný, ať mě někdo opraví nebo doplní.
KOB vzníkla na popud nejvyšší moci SSSR v 80. letéch. Cílem bylo zjistit zákonitostí ve vývojí a řízení společností. Byla vytvořena skupina z vysokých důstojníků KGB a VN (vojenské námořnícvo), většina z ních má i vědecké tituly. Otevřeli se před níma veškeré archivy jak v Rusku, tak se dostali i do archivů v jiných zemích, dokonce i GB. Když byli se svým úkolem hotoví, k moci už přišel Gorbačev a o jejích prácí nebyl zájem. Vzhledem k závažností zjištěných a zpracovaných informací tito lidé se rozhodli, že budou pokračovat ve svém bádání, veškerou informací volně zpřistupní národu a začnou plnit úlohu VP SSSR (VP - vnítřní prediktor).

Re: Re: vznik KOB

Geo | 02.06.2013

Mnohokrát děkuji za odpověď.

Re: vznik KOB

udo | 04.06.2013

Upresním:
Nešlo o popud "najvyššej moci ZSSR". Nebolo to v zásade logicky v jej záujme, keď pochopíte, kto v skutočnosti a ako v býv.ZSSR vládol. Keď pochopíte aspoň čiastočne naozaj jednoduchú genealógiu skutočnej tichej(či po nemecky hlbokej: "Der Tiefe Staat")moci tam, u nás a v podstate v skoro celej dnešnej forme spoločnosti. T.j aj na tzv."západe". Ďaleký východ a Afriku,.. nevynímajúc.

Podľa opakovaného vyjadrenia hovorcu tímu VPZSSR V.M.Zaznobina ide občiansku iniciatívu. Tvoria ju civilní špecialisti z rôznych oblastí, no aj vojenskí špecialisti rôznych, aj vyšších hodností. Konkrétne napr. aj správne spomínané vojenské námorníctvo a kozmické(raketové) vojsko. Je pravda, že majú nevyhnutne vo svojich pozíciách aj osobné kontakty na býv.KGB, t.j. dnešné FSB.

Nikdy som sa ale nestretol s vyjadreniami, alebo dokumentmi, z ktorých by sa dalu usudzovať, že ide hlavne o dôstojníkov býv.KGB. Podľa ich vlastných slov sa začali diskutovanými problémami zaoberať už v polovici ´70 rokov 20.stor z pozície "pocitu zodpovednosti" za budúcnosť vlasti. Čerpajú ale aj z oveľa skorších analýz napr. cárskej rozviedky a odborných štúdii armády z 19.stor.

Základ prác bol oobsiahlych počiatočných analýzach hotový v rokoch 1987-88. Odkazy na uvedené dokumenty a mp3, avi záznamy, archívy, knižnice som uviedol viackrát na portáli Zvedavec. Dá sa ku ním preklikať ale aj cez tu uvedené odkazy dotu.ru, vodaspb.ru, zadať nájdené heslá a mená do torrentov a pod. Archívy boli otvorené a už by asi nebolo možné to vrátiť. Našťastie.

re:Lux:kontakt: udo321123zavinacazetbodkask

Re: Re: vznik KOB

taurus | 04.06.2013

Zdravím, Udo
Představ si, že to bylo úplně jinák, něž jsem napsal já, ale i ty.
Diskuze je dobrá k tomu,že se člověk aspoň dopracuje k pravdě.
Já jsem slyšel, že šlo o úkol ve spojitostí s KGB, ty zas, že šlo o občanskou iniciativu. Ono vlastně je to půl - napůl. Našel jsem vystoupení Zaznobina, kde o tom mluví velmi podrobně sám (aspoň k něčemu je moje moje znalost ruštiny dobrá) Video č.19, sice přes 5 hodin, ale mluví o tom hned na začátku, asi od 15.minuty.
Pracoval na MVN (minesterstvo vojenského námořnictva), odpovídal za vědecký výzkum,kde měl přístup k tajným materialům V r.1987napsal analýzu - Rusko na rozcestí. Potom ho KGB požádalo, aby zpracoval analýzu o úloze vojenského námořnictva. Poté více- méně pracoval (i) "do šupliku", řešil (i) dialektické věci.
Z ministerstva odešel na univerzitu na fakultu aplikované matematiky. Od univerzity dostal technický úkol, nejspíše na objednávku KGB, na řešení kterého mohl získat 20 lidí. V lázních, během 14 dní vzníklo DOTU - DTVR v základní formě. První čtení bylo v KGB kde je poprvé seznámil s šesti prioritěty řízení.
Měl asi dvouhodinový rozhovor s generálem KGB, kde ten Zaznobinovi řekl, že předběhl dobu asi na 20 let, nicméně mu pomohl s výtiskem první knihy. A dál už bylo, jak píšeš.
http://eatx.narod.ru/zaznobin.html


28.05.91 г.

— КОБ представлена высшему руководству КГБ СССР. Сделаны первые 5 копий, которые получили высшие руководители СССР.
http://realnij-mir.ru/xronologiya-stanovleniya-koncepcii-obshhestvennoj-bezopasnosti-kob-i-dvizheniya-na-eyo-osnove.html

Re: Re: Re: vznik KOB

udo | 10.06.2013

Technická úloha pre V.M.Zaznobina, ako vtedajšieho výkonného riaditeľa univerzitného projektu pod kuratelou akademika Zubova znela: "Aká má byť veda v 21.storočí"..tento projekt máte na mysly?

Zaznobinov tím ju preformuloval:
"Načo má byť veda v 21.storočí"

Podľa vyjadrenia V.M.Z. nešlo o jeho prácu, ale kolektívny kosenzus. Často aj ako hovorca (explicitne) výslovne rozlišuje svoj osobný názor, od tímového názoru či už bývalého univerzitného analytického tímu, alebo aj od VPCCCP..aj keď sa ja osobne s viacerými jeho názormi rozhodne nestotožňujem, aj keď nepochybujem, že ich zo svojej pozície myslí dobre, no to je už iný náväzný príbeh..

Nikde som sa ale doteraz nestretol ani s náznakom, že by u VPCCCR išlo o iniciatívu býv.KGB. Bolo by to aj, ako som vyššie uviedol v zásade z politického hľadiska absurdné. Mohli a určite existovali, aj existujú zodpovední dôstojníci v KGB(resp.FSB a je ich tak, ako aj u nás veľká väčšina), no zároveň je známymi mechanizmámi najtarších globálnych organizácii ovládané z kľúčových postov. Ak sa aj v Rusku, Francúzsku, Nemecku, USA, či inde niekoľko krát podarilo načas lokálnej elite vymaniť sa z pod pazúrov nekompromisného banksterského a kultologického fašizmu(zpravidla na báze judaizmu a jeho derivátov), nezvyklo to trvať dlhšie ako niekoľko desiatok rokov. Tie precedensy sú z pohľadu GP proste logicky neprípustné. Na ich mieste by som ako inteligentná sviňa konal rovnako.
Presnejšie:

Prečo KGB nezasiahlo začiatkom ´90 rokov a proste Jeľcina´, Borbulisa a spol. proste nezatklo za vlastizradu? Právny rámec na to bol. Išlo predsa o základnú úlohu vyplývajúcu už z názvu "Komisia štátnej bezpečnosti"(KGB).
Jediná možnosť bola existujúca dohoda do organizácie infiltrovaných "osobitne dôveryhodných osôb". Rovnako ako u ČEKY, NKVD, či cárskej rozvědky, alebo "našej" ŠTB, či MI5, MI6, CIA(cocain import agency) prakticky už od ich vzniku z "klubov"..alfa, theta, gama,..Od čias Filipa Pekného za tí grázli poučili, ak chápete..

Na mieste vypracovania materiálu, analýzy spomínaného prelomového globálneho významu, by som ale rovnako, ako napr.V.M.Z.išiel bezodkladne za prvým známym vyšším dôstojníkom štátnej bezpečnosti. Uvedomte si, že net ešte prakticky neexistoval, resp. bol len veľmi obmedzene funkčný.
Alebo Vás napadá ako celospoločensky zodpovedného vojaka taurus niečo lepšie?

Onen generál však isto vzhľadom na situáciu ani pri najlepšej vôli asi nemôhol nič viac z objektívnych dôvodov vykonať, ako vykonal. Azda si pámätáte výroky Andropova na túto tému a čo sa mu následne "stalo"? Aby ste zasa nechápali zle, ja osobne nepatrím medzi nejakých bezodkladných ctiteľov tejto osoby majúcej toho tiež mnoho "na rováši". No v čom mal pravdu, proste pravdu mal. Odkaz na sprostredkovanú výpoveď svedka(spolu a výpoveďou "vyšetrujúceho" dôstojníka) a tú mp3 z archívu ohľadom vyššie uvedených záležitostí sme už minule rozoberali..

V tých archívoch je toho strašne veľa. Dosť roboty na veľký špecializovaný tím. Furt to stiahnu, no potom sa to stále objavuje v rôznych formách na torrentoch a kade-kde, ak to človek naozaj hľadá. Späť to už aj tak nedostanú. Môžu sa snažiť akurát tak trochu dezinformovať, urobiť zopár holyfuckingshitwoodskych blockformerských brakov, no vlak im už ušiel..a ak na chvíľu niekde aj zastaví, rozbiju si o zadné pancierové dvere akurát tak lebeňu spolu s nadrabinátom. Museli by komplet zrušiť net, čo zo známych dôvodov nemôžu. Druhá možnosťje vojna, r-evolúcia.
Aj keď by v prípade jadrovky stratili aj posledné zvyšky "legitimity" z pohľadu niektorých lenivcov.
Poslednú variantu proste nepripustíme.
Ostatné je len otázkou "času", ktorý robí pre nás, pre Ľudí.

Re: Re: Re: Re: vznik KOB

taurus | 10.06.2013

Zdravím Udo,
Hned na začátku se musím omluvit, že se může stát, že tvému příspěvku úplně neporozumím. Důvod? - moje problémy se slovenštinou. I když text několikrát po sobě přečtu, tak nikdy nemám pocit, že mu rozumím na 100%. Ruštině naopak rozumím velice dobře. A když jsem reagoval na tvůj minulý příspěvek, tak jsem jenom ve zkrácené verzi přetlumočil slova Zaznobina. Možná díky té zkrátce jsi pochopil něco jinák, než jsem měl na myslí. Třeba:
"Nikde som sa ale doteraz nestretol ani s náznakom, že by u VPCCCR išlo o iniciatívu býv.KGB."
Nikdy jsem netvrdil, že VPSSSR vzniklo z iniciativy KGB. Řekl jsem pouze, že Zaznobin jako vedoucí projektu dostal od KGB určitý technický úkol, ze kterého vzniklo DOTU-DTVR a bylo KGB předloženo. Naopak VPSSSR jako občanské sdružení vzniklo právě proto, že o jejích práci na nejvyšších místech nebyl zájem. Zde se s tebou lišíme pouze v detajléch. Ještě jsem uvedl, že Zaznobin dostal pomoc od vysokého důstojníka KGB v propagací DTVR.
Pokud jsem napsal, že vše vzniklo na popud KGB, tak to neznamená, že by KGB mělo zakládat VPSSSR. Šlo pouze o prvotní impuls, ze kterého vzniklo DTVR. Domnívám se, že v KGB ani nečekali, že vznikne něco tak zásadního a v podstatě ani nevěděli, co s tím mají dělat. Tak nějak jsem pochopil vystoupení Zaznobina.

"Technická úloha pre V.M.Zaznobina, ako vtedajšieho výkonného riaditeľa univerzitného projektu pod kuratelou akademika Zubova znela: "Aká má byť veda v 21.storočí"..tento projekt máte na mysly?"
Já sám sebe zdaleka nepovažují za ználce KOB ani materiálů VPSSSR, proto si nevzpomínám, jaký název ten projekt měl. Nicméně dál jsem odkaz na video, ze kterého jsem informací čerpal. Mám za to, že se tam Zaznobin nezmiňoval o názvu projektu, vyjádřil se o něm pouze jako o technickém.
Je mi jasné, že KBG v té době, jako organ, nepracovalo na udržení SSSR, i když nejspíše existovali důstojníci, kteří nesouhlasili s politikou strany a v pozdější době se pokusili o zvrát viz. Koržakov za Jelcina a později se objevil i Putin.
Jinák, po prozatím povrchním seznámení se s KOB, jsem také dospěl k názoru, že by to mohla být cesta z pekel, i když některé technické detajly mi prozatím nejsou jasné. Nicméně beru KOB jakou živou a hlavně jako alternativu Biblické koncepcí, která nás lidstvo, přivedla do slepé uličky.

Co bude výsledkem ???

| 01.06.2013

Zdravím tímto zdejší odnož Zvědavce a pana UDa zvláště.. Vždy jsem jeho texty četl rád, i když větší části jsem nerozuměl. Ale to není jeho chyba, hold ne každému je dáno vše chápat..
Ale zeptám se obecně - v čem vidíte smysl toho bádání a překladů KOB atd? Sice tímto Vy a třeba přeneseně i my (méně chápaví..) na něco příjdete, ale bude to mít nějaký praktický význam (kromě Vaší vyšší vzdělanosti či zvýšení úrovně myšlení..)??. Mám tím na mysli to, že o takové věci by měli mít zájem politici nebo lidé, kteří něco mohou změnit.. Kdežto my zde co s tím.. I když chápu, že třeba objevování něčeho zajímavého je pro hodně lidí vzrušujícím zážitkem, ale chybí mi nějak to "praktické" využití.. Děkuji.. já.

Re: Co bude výsledkem ???

Hox | 01.06.2013

odpověď je v podstatě v této diskusi a ve článku "O konceptuální moci..." a diskusi u něj... stačí trošku "pohledat" ..

Re: Co bude výsledkem ???

udo | 01.06.2013

Re:Ja
Vy si myslíte, že tzv.politici môžu niečo zmeniť?
Majiteľom ich funkcie je programátor a admin systému.
Plebsu musíte predsa dať, saturovať aspoň na chvíľu bazálny pocit voľby, keď už dar rozumu ovce na oltár krvilačného sociopata odovzdali spolu so svojimi deťmi, ak chápete.

Trochu morálnejší (G)P-rezidenti, priemeri s trochu aspoň voći svojim deťom zodpovednejšími bankstermi a spol. Vás môžu akurát tak kryť, ak sa rozhodnete konať ako Človek.
Konať postupne od seba, svojho okolia pri chápaní celku. Stále plati tak, ako kedysi známe:"Mysli globálne, konaj lokálne."

V ten Deň D dajú Ľudia pri miere chápania objektívnej reality vyššej ako p-rezidenti, komisári globálne gramotné jednoduché otázky presstitútkam, pôjdu kandidovať za starostov obcí, dvaja, traja, piati do okresnej samosprávy, postupne zdola až do parlamentu za skutočnou demokraciou.
a banko-mafián sa zmôže akurát na spoluprácu.
Pamätáte Star-trek?

"Resistance is futile"..zlo je márne.
a tak v čase ľudí, svetla svete,
jazdec z koňa skočí v lete
i zvolá "Felix liberty!"
..no v opačnom garde.

"A government for the people, by the people"
miesto dnešnej už takmer otvorenej fašistickej démonkracie. Začiatok konca tlupo-jelitárnej pyramídy bezprízorného davu. Postupne potichu preprať podľa miery svojho chápania(=moci) skutočnú kontrolu nad pridelenou funkciou. Gramotných manažérov je zúfalý nedostatok. Všade máte zombiopice neschopné prognostiky. Všade Vás budú vítať. Nie len v samospráve, ale aj vo firmách. Akurát nebýva rozumné ísť s bubnom na zajace.

Najlepší návod na pochopenie objektívnych globálnych procesov a možností ich ovplyvňovaní sme zatiaľ našli v systéme KOB(so zopár výhradami, ktoré prerábame). Ak máte niečo lepšíe, sem s tým.

Re: Re: Co bude výsledkem ???

Vasiľ | 01.06.2013

Resistance is futile znamená, že nie zlo ale odpor je márny, čo vo mne neevokuje nič dobré, veď posúďte:
http://www.youtube.com/watch?v=WZEJ4OJTgg8
(zo star treku)

Re: Re: Re: Co bude výsledkem ???

udo | 01.06.2013

Isto idete na podstatu Ba-si-leos?
Snáď každý pologramoťák vie, že resistance je odpor.
Zmysel má ale iba bojovať za niečo..t.j. ak pridáme k pologramotnosti ešte odrobinku chápania.

Symboly samy osebe ešte nič neznamenajú.
Ide o to, ako ich pochopíte.
Príklad šesťcípej hviezdy a ohnutého kríža v Európe a oproti tomu napr. v Indii.
V Európe sú obe v podstate symbolom fašizmu.
Ďalej: pre niektorých rasizmu židovského a pre iných nemeckého.
Pre niektorých je obrátená pyramída nad pyramídou šesťcípej hviezdy symbolom prekonania davovo-elitárnej spolocnosti a pre niekoho symbolom globálnej nadradenosti(fašizmu) pod diktátom ideológie mýtického národa nomádov uctievajúceho rasistického krvežíznivého klanového sociopatického boha z púšte.

V Indii sú zasa oba symboly už po min.4-5 000 rokov symbolom šťastia, večnosti, obnovy cyklov socio-naturálnych systémov, atď. Pričom je indický kastový systém s cca.350 000 000 šúdrov(doslovne tzv. NEEXISTUJÚCIMI ľuďmi) druhým najznámejśím a pritom najstarším zakonzervovaným protofaśizmom(popri historicky zvrátenom judaizme).
T.j.ani nie tak ideológiou, ako skôr konceptom, šialenou človeka nenávidiacou kultúrou myslenia.

Zrovna tak ide o to, ako daný príbeh, odvíjajúci sa od podprahovej symboliky(kulturologických profilov stereotypov, automatov kolektívneho myslenia) cieľovej skupiny. Toľko k (a)sociálnej mágii, prastarému inžinieringu praktického "šamanizmu" pretavenému po rozśírení písma(a ďalśích spôsobov prenosu kódovania=in-formatizácie) do inštitucionalizovaných "náboźenstiev" s kontrolou príslušného obrazu, imaginácie Vis Maior..až po Médein priemysel s finanćnou kastou banksterov dneška nad ktorými sa v hnijúcom ovare vznášajú obmedzení bývalí prognostici amo(n)rálky.

Nie je Basileo príbeh Borgov tak trochu ob(d)razom Ich(nenasítiteľných kamikadzeparazitov nadrabinátu) nevlastnej spolonecnosti? Presnejšie naśej dneśnej vykoľajenej spolocnosti, ktorá je pod taktovkou úrokoviny ohrozením biosféry? Myslíte si že by sa pri vyššej technologízácii a zrýchlenom zaostávaní morálky(nožniciach na tenkej nitke našej civilizácie) nestala naša kultúra ohrozením vesmíru ako v bockformere Avatar? Tiež tam bolo mnoho pravdy a tak aj mnoho zásadných podprahových lží rovnakej a hlavne ešte hlbšej úrovne chápania objektívnej reality.

Snáď nechceme dopadnúť s našou kultúrou rovnako, ako tzv.judaisti, keď rozptyl medzi "slávnou minulosťou" podvedomia a r-evolučnou budúnecnosťou vedomia dosiahol kritické parametre a ich kolektívna psychika sa rozpadla v masovej psychoze spoločnej schizofrénie sebaidentifikovaných zombidozorcov bývalých otrokov?

Zostáva im jedine vyčítavý pohľad na ich nahého Pana a návrat k skutočnému Otcovi prapredkov. Odkabalenie z temna tóry. Koniec plaču detí Abra. Zhodenie barana z oltára, kde nemá čo hľadať ani medený had, či zlaté teľa.
Iba "A" i "T".

Programy bežia, no ako ich rozlíšiť a vyhodnotiť Basileos?
DVTR ponúka moźné riešenie. Či je nateraz najlepšie, ukáže neexistujúci "čas" a presnejšie ex-ist(ot)-ujúci život náš.

Re: Re: Re: Re: Co bude výsledkem ???

Vasiľ | 02.06.2013

S tým čo som pochopil súhlasím.

Re: Re: Co bude výsledkem ???

Ján | 02.06.2013

Udo!

Z časti tvojho príspevku, tvoje: """Plebsu musíte predsa dať, saturovať aspoň na chvíľu bazálny pocit voľby, keď už dar rozumu ovce na oltár krvilačného sociópata odovzdali spolu so svojimi deťmi, ak chápete,"""

ako aj z niektorých tvojich ďaľšich pasáži, napr: """Začiatok konca tlupo-jelitárnej pyramídy bezprizorného davu. Postupne potichu preprať podľa miery svojho chápania(=moci) skutočnú kontrolu nad pridelenou funkciou."""

Neviem prečo, ale s tvojich slov mi silne zaváňa pocit nadradenosti a manipulačnosti starej komunistickej gardy, snažiacej sa nadraďovať, ako to oni radi hovorili "nad plebsom"!!! A vieme ako dopadli, ktorí vodu kázali a víno pili, bez podpory spoločnosti, stratiac svojou vinou vedúcu úlohu!

Nikde v KOBe sa nestotožňuje miera chápania = s mocou!

Ako by si nový závan pod Koncepciou KOBu vnímal len ako príležitosť a prostriedok ako sa dostať k moci na novom koni!

Podľa mňa, treba si dať pozor na takéto indivídua, ktoré sa neštítia priznať, že prerábajú so svojimi výhradami koncepciu KOBu! Na tomto koni, si myslím, sa žiadny manipulátor nepovezie!

Je pravdou, že ľudia sa prebúdzajú, ale to znamená aj že ani novodobý manipulátor, elitátor, resp. karierista ich už nezavedie na falošnú koľaj!

Re: Re: Re: Co bude výsledkem ???

popolvár | 03.06.2013

Ahoj Ján, prosím ta precítaj si tie kritizované pasáze este raz (vlastne celý príspevok, aby to nebolo vytrhnuté z kontextu), zamysli sa nad tým a sám pochopís, kde sa stala chyba, ze tvoje obvinenia sú omylom.
Ad. "prerábanie KOB": KOB = lokomotíva na ruské sirokorozchodné kolajnice. Ak ju chces pustit na nase zeleznicne dráhy, tak aspon rozchod kolies musís upravit.

Re: Re: Re: Re: Co bude výsledkem ???

Daniela I. | 03.06.2013

:-)))

Re: Re: Re: Re: Co bude výsledkem ???

Ján | 03.06.2013

Popolvár!

Neviem, prečo pochybuješ, že som si článok dobre neprečítal?
Tiež neviem, prečo chceš polemizovať o mojich pocitoch a názoroch, vnucovať mi svoje, dokonca aj na primitívnych príkladoch!

Tiež mi to pripomína lacný príklad, tak často uvádzaný o akváriu a rybičkách (Zajac) a vieme ako a pre koho zle to dopadlo!

Nie je potrebné vymýšľať a zdokonalovať už známe a zverejnené, buď sa plne prijme koncepcia KOBu aj s jej východiskami, alebo príde pri jej úprave k subjektívnym skratom a žiadny človek, ktorý sa oboznamuje resp. sa už oboznámil s originálom ti tvoju koncepciu neprijme!

Viem, je to ťažké s prekladom, ale základná koncepcia musí byť preložená v jej plnom význame! Nie každá skratka je cestou najvhodnejšou!

Najväčším nepriateľom tejto doby môže byť infiltrácia subjektívnych názorov vnášaných do koncepcie KOBu!

A najprv treba myšlienky KOBu rozšíriť medzi masy a nie sa už zamýšľať nad vládnutím!

Najprv treba oboznámiť s KOBom hlavne masy veriacich - tvrdé to jadro globálneho prediktora, tým ponúkať myšlienky o falošnej viere a spravodlivých zámysloch skutočného v úvodzovkách boha!

Hlavne títo ľudia musia pochopiť kto je ich skutočný nepriateľ v opačnom prípade je tu len nebezpečenstvo vzniku novej nedočkavej (možno násilnej) elity bez spojenia s masami!

Re: Re: Re: Re: Re: Co bude výsledkem ???

Hox | 03.06.2013

tady se opravdu jedná o omyl, připojuji se k doporučení přečíst si zmiňované příspěvky ještě jednou.

Tento materiál je naopak snahou o co nejpřesnější převedení originálu přes jazykové "hranice", pokud můžeš porovnávat s originálem, můžeš si to ověřit. Studium KOB v ruštině je vítáno, šíření u nás ve větším měřítku zatím jak určitě uznáš není technicky možné, ne všichni umí rusky.

Re: Re: Re: Re: Re: Co bude výsledkem ???

popolvár | 03.06.2013

- kazdý vidí to, co chce...
- ty polemizovat, mat vlastný názor mozes, ja, udo a dalsí nie?
... a takto, sposobom "kto koho prestí", nech si kazdý "honí" svoje ego, by sme mohli pokracovat...
Ale kedze HNR prehovára s kazdým jemu vlastným sposobom (a ja neriskujem, ze ked teraz padla flasa na podlahu, tak nabudúce moze mne na hlavu), tak sa zhlboka nadýchnem a skúsme to podla KOB dialekticky takto:
1. s cím súhlasím a zároven, aby to bolo prehladnejsie, v zátvorke uvediem svoj názor, za nou návrh na riesenie:
- áno, más pravdu, "pri úpravách moze dojst k subjektívnym skratom a infiltrácia subjektívnych názorov najväcsím nepriatelom" (k tomu moze dojst aj púhym prekladom pri tej najlepsej voli nic nemenit. Nic nie je statické, toboz ani KOB nemoze byt. Pokial som udovi dobre porozumel, neprerába koncepciu KOB-u, ale iba niektoré jej odporúcania. Je potrebné si uvedomit, ze bola koncipovaná pre podmienky a cas ZSSR. Najlepsie to moze objasnit udo, predpokladám, ze originál má prestudovaný. (vy ste ho v originále prestudovali?))
Návrh riesenia: prekladatel moze v poznámke uviest, ze je tam oproti originálu zmena, jej zdovodnenie a odkaz na príslusnú stat v originále.
- "nie je potrebné vymýslat uz známe..." , áno ("...a zdokonalovat", nesúhlas, ides proti základným princípom KOB, kde je jasne definované, ze nic nie je statické, a vsetko je pohyb. Prepác, ale musím: napr. auto pre 100 rokmi a teraz. základný priníp, koncepcia ostala, ale... Este raz: o zmene základnej koncepcie KOB okrem tvojej úvahy tu nikto ani "neskrtol").
návrh riesenia: totozný s návrhom vyssie.
- áno, "najprv je potrebné rozsírit myslienky KOB-u medzi masy". 100% súhlas; "a nie sa uz zamýslat nad vládnutím" (a naco to budem potom sírit medzi masy, ak nie za úcelom, aby sa do riadiacich, rozhodovacích a výkonných funkcií dostali ludia znalí, nemanipulovatelní, konajúci smerom k spolocenstvu, k HNR? Ved o to tu aj medzi iným ide. To sa tu potom mozme hrat na intelektuálov, casom aj o tom debatovat na ulici, v robote a GPP nech si dalej vládne...)
Návrh: skúsme prediskutovat nejakú formu sírenia, podla cielových skupín a úrovní chápania (nechcem pouzit slovo inteligencia, niektorí menej chápaví to casto berú ako útok na ich úroven inteligencie)
2. s cím nesúhlasím a preco:
- "najprv treba oboznámit s KOB-om masy veriacich" . S tým "najprv" uz vobec nie. Ved sám si ich pomenoval ako "tvrdé jadro GP". Oni okrem farára v kostole nepocúvajú nikoho a casto ani jeho nie, majú svoju od malicka krestanským prostredím deformovanú predstavu o svete a sú s tým spokojní. Ukáz mi jedného jediného, co je spokojný sám so sebou so svojou situáciou, svojim svetonázorom, ze to chce zmenit. U nich musís najprv nahlodat ich dogmatickú spokojnost a to jedine dokázes tak, ze ich prínutis precítat bibliu (nie tie populárne skrátené obrázkové verzie) a zamysliet sa nad obsahom, zmyslom, súvislostiami. Myslís, ze co bol pre mna krsteného, birmovaného, v kostole zenatého katolíka prvotný impulz, ze hladám a som aj tu na tejto stránke? Uvedomenie si rozporu min. medzi Starým a Novým zákonom: "Oko za oko, zub za zub!" a "Kto do teba kamenom, ty donho chlebom!"

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co bude výsledkem ???

Ján | 04.06.2013

Popolvár!

A z cirkvi si už vystúpil???

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co bude výsledkem ???

popolvár | 04.06.2013

Zálezí, co si pod tým predstavujes, co más konkrétne na mysli.
Myslím si, ze ta to vlastne ani nezaujíma, skor si ma chcel len "pod(jeb)nút".

Re: Co bude výsledkem ???

udo | 04.06.2013

Tiež sa považujem za kresťana v pôvodnom zmysle a myslím, že Ježiš bol asi vskutku veľkým Človekom. (Prikláňam sa k názoru, že pravdepodobne naozaj existoval..) Isté osoby urobili raz dávno z chudáka, čo sa sám nikdy tak nerúhal, Boha. Asi sa dnes ten dobrák-neborák s prepáčením v hrobe obracia. I povedal im v Getsemane: "Modlite sa, aby ste neupadli v pokušenie."

A-sociálny inžinieri s neobmedzenými finančnými prostriedkami proste len vytvorili dogmensicheres Konstrukt a čakali na čo najpresvedčivejších cvokov, interprétov,
hlasné trúby sociopatie, ktoré vždy sa nájdu na tie..
roboty špinavé pre dobromyseľných nechápavých
a či prachy krvavé.
Kto bol a čo spravil Pavol, šéf ochranky rady Sanhedrinu?

Dnešné kresťanstvo, islam, budhizmus nemá s spôvodnými hlboko ľudskými myšlienkami podstatou asi už vôbec nič spoločné. Slúži skôr opaku. Provokuje konkrétne preťažené zombi-chovanie a imituje pôvodné Ľudské myšlienky tak, ako každé náboženstvo, ak si občania prestanú strážiť aktualizáciu relígie(vzťahu) formou nikdy nekončiacej protodialektickej diskusie medzi sebou a osobným dialógom s Otcom. Ak skĺznu do dogmatiky, ak prenechajú zodpovednosť za svoju budúcnosť druhým, stanú sa ovcami zvolených pasákov.
Tí od prsteňa vždy zdivejú, ako kartu keď dáś k hráčom.
Prsteň musí z prsta na prst, až sa každý stane kováčom..

Tak ani aplikácia KSB, KOB, alebo čohokoľvek iného, čo ešte vznikne pre a z dobra ľudí, asi nikdy sa nezastane vyvýjať. Dogma, statickosť je smrť.
Sme povinní snažiť sa Boha, Otca stále lepšie spoznávať.
Ak by aj cirkev vyšla z temného lesa
a zbavila sa svojho stredu desa,
ak si Janko dá z marienkinho jabĺčka
miesto baby-jagy perníčka(bez předpisu)..:)
Prestane snáď spochybňovať objektívnych pravidiel rád.

Ako správne povedala zakabalená,
v preťažkej pozícii zotročená,
zombizákerná, no snáď aj trochu úprimná
prastará anglická kráľovná:
"Spolocnosť nebude cnostnejšia, pokiaľ žena v myslení nebude voľnejšia".. v zmysle dosahovania svojho optimálneho potenciálu.

Ako sme sa vyššie bavili:
"Vždy ide o interpretáciu čo možno najbližšiu Božiemu úmyslu."
Intelekt je plachta vo vetre Božej prozreteľnosti.
Ak niet plachty, vietor do prázdna duje
a loď skôr, či neskôr na skaly ostré pluje.

Buď studený vietor Božieho dopustenia,
alebo príjemny vánok Božej prozreteľnosti.
Každý má na výber Život, alebo prach a kosti.

Re: Re: Co bude výsledkem ???

popolvár | 04.06.2013

Ad. kto bol Jezis (výnatok zo "Správy od Jezisa/Jeshua" od Pamely Kribbe)
Ja som ten, kto bol medzi vami a ktorého ste spoznali ako Ježiša. Nie som Ježiš vašej cirkevnej tradície alebo Ježiš vašich náboženských spisov. Ja som Jeshua-ben-Joseph, žil som ako človek z mäsa a krvi.
Dosiahol som KRISTOVO vedomie pred vami, ale bol som v tom
podporovaný silami, ktoré presahujú vaše súčasné predstavy. Môj
príchod bola kozmická udalosť – sám som sa pre toto dal k dispozícii. som vtelená časť tej bytosti (alebo poľa vedomia). Nemám príliš rád meno Ježiš, pretože sa uchytilo v skreslenej verzii toho za čím som stál. „Ježiš“ je vo vlastníctve cirkevných tradícií a autorít. Bol tvarovaný po stáročia tak, aby zodpovedal záujmom cirkevných otcov, až natoľko, že prevládajúci obraz Ježiša sa teraz natoľko vzdialil od toho čo predstavujem, že by ma naozaj potešilo, ak by ste ho jednoducho dokázali opustiť a uvoľniť ma z tohto dedičstva.
Kto som bol je pomerne ťažké vysvetliť. Budem sa snažiť to
dosiahnuť tak, že rozlíšim medzi troma „identitami“: Jeshua, Ježiš a
KRISTUS.
Ja, ten ktorý teraz rozpráva, som Jeshua. Ja som bol ľudská bytosť,
ktorá niesla KRISTOVU energiu v mojej inkarnácii na Zemi. Túto
energiu je možné tiež nazvať KRISTUS.
Ježiš – v mojej terminológii – je meno pre božského človeka, ktorý
bol výsledkom vliatia KRISTOVEJ energie do fyzickej a
psychologickej reality Jeshua.
KRISTOVA energia bola vyliata do Jeshua zo sfér Svetla
Ježiš bol v čase, keď žil, hrozbou pre vládny poriadok. Tým, čo
hovoril ľuďom a tým čo vyžaroval, spôsobil, že štruktúry moci boli
videné také ako naozaj boli. To bolo pre existujúce hierarchie
neznesiteľné a neprijateľné. hlavne pre mňa, Jeshua, ľudskú bytosť, ktorá súhlasila, že bude niesť
túto intenzívnu jasnú energiu vo svojom živote. Ja, Jeshua, som bol
takmer zatienený silou prítomnosti Ježiša, prítomnosti môjho
budúceho JA! Hoci ma to naplnilo veľkým vhľadom, láskou a
inšpiráciou, bola to silná výzva fyzicky niesť alebo „udržať“ túto
energiu. Nemohol som úplne začleniť jeho energiu do mojej fyzickej bytosti – bunky môjho tela neboli na to ešte „pripravené“ - takže na fyzickej úrovni sa moje telo vyčerpalo z toho, že nieslo intenzívne energie Svetla.
Okrem fyzického aspektu existovala tiež psychologická záťaž nosenia KRISTOVEJ energie. Bolo pre mňa veľmi ťažké ako je prirodzenosťKRISTOVEJ energie často nepochopená, dokonca aj mojimi najbližšími priateľmi alebo „učeníkmi“. Ako ľudská bytosť, ktorousom bol, som sa niekedy stával zúfalým a pochybujúcim o hodnote Cesty, pre ktorú som sa zaviazal. Cítil som že svet nie je pripravený na KRISTOVU energiu. Cítil som, že jej podstata nebola rozpoznaná.
Ježiš bol vo svojej dobe skutočne priekopníkom.

Úloha Pracovníka Svetla, ktorú na seba Ježiš zobral, bola ťažká...

Re: Re: Re: Co bude výsledkem ???

Ivan | 05.06.2013

"od Pamely Kribbe".... keď sa nad tým zamyslím a podrobím analýze vychádza mi, že to musela písať chorá duša...

Re: Re: Re: Re: Co bude výsledkem ???

popolvár | 06.06.2013

Skús byt trocha konkrétnejsí v zmysle práce s informáciami podla KOB, inác tvoj príspevok nemá ziadnu vypovedaciu hodnotu.

Re: Re: Co bude výsledkem ???

dusan | 08.06.2013

no Udo - kresťan v pôvodnom zmysle - ak si dá janko z marienkynho jabĺčka - miesto baby jagy perníčka - keby to nebolo tak zábavné, tak by som typoval že Ti to napísal do príspevku nejaký básnik, hahahah, alebo ťa to naučili v kostole, musím sa spýtať nášho farára či nie je v biblii niečo také s tým jabĺčkom, hahaha,
-dám si frajerkinho jabĺčka ako baby jagy perníčka - s tým súhlasím aj ja, ale prečo tu pletieš rusov ?
- toto je sloh ? alebo nejaká rytmická báseň ?
-prosím ak prekladáš kob, tak rob to
du

Re: Re: Co bude výsledkem ???

dusan | 08.06.2013

no Udo - kresťan v pôvodnom zmysle - ak si dá janko z marienkynho jabĺčka - miesto baby jagy perníčka - keby to nebolo tak zábavné, tak by som typoval že Ti to napísal do príspevku nejaký básnik, hahahah, alebo ťa to naučili v kostole, musím sa spýtať nášho farára či nie je v biblii niečo také s tým jabĺčkom, hahaha,
-dám si frajerkinho jabĺčka ako baby jagy perníčka - s tým súhlasím aj ja, ale prečo tu pletieš rusov ?
- toto je sloh ? alebo nejaká rytmická báseň ?
-prosím ak prekladáš kob, tak rob to
du

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co bude výsledkem ???

Ján | 05.06.2013

Nuž, keby ma nezaujímalo, tak sa nepýtam!

Ty si asi myslíš, že to bola zlá otázka od zlého človeka, ale ja som len zisťoval Tvoj vzťah a úprimnosť medzi slovami a činmi! Minulosť nás poučila! Aj taká odpoveď niečo naznačila! Ďakujem, viem na čom som!

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co bude výsledkem ???

popolvár | 05.06.2013

Ak by som si myslel, ze tá otázka bola od "zlého" cloveka, tak Teba, aj Tvoj príspevok úplne odignorujem. Este daleká cesta k Cloveku v nás, a tak obcas egá "vzkypia" ked padne "kosa na kamen".
PS: nie je lahké byt "ciernou ovcou" a krácat vlastnou cestou, ked "vsetci" naokolo na letisku "kostol" na odlet do "raja" cakajú a aj najblizsí nad tebou hlavou krútia a kazdý tvoj "preslap" na ceste "do neznáma" za potvrdenie svojej dogmy povazujú...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co bude výsledkem ???

dusan | 08.06.2013

- ja som čiernou ovcou od druhej triedy vitaj v klube, to musí byť niekde v krvi
du

Re: Co bude výsledkem ???

julo | 02.06.2013

Je na kazdom z nas,ake ciele si postavime.Ako som pochopil z doterajsieho studia KOB,osobnou prioritou je rozvijanie genticky urceneho potencialu,co je ale mozne len v spravodlivom spolocenstve.To sa definuje ako zriadenie,kde nieje mozne vykoristovanie(parazitizmus).Musime proste vystrojit Supersystem..:-)
Zdokonalovat seba,umoznovat to druhym a vzajomne sa spajat.Rozsirovat informaciu.Ucit sa ucit.:-)

OOKC 2.7

Hox | 31.05.2013

Nemám aktuální verzi, pokuď mě někdo pošle, vyvěsím to sem.

Re: OOKC 2.7

udo | 31.05.2013

Bolo to poslane na editora. Keby to nedoslo, dajte vediet.

Re: OOKC 2.7

popolvar | 31.05.2013

Ahoj Hox, preklikal som si starsie clánky (nieco od Sidorova, atd.). Kde zmizli vsetci tí diskutéri, napr. Radomír? Viedli sa tu v 2012 celkom rozumné diskusie, ovela hlbavejsie, ako na Zvedavci.

Re: Re: OOKC 2.7

Hox | 01.06.2013

k nějakému útlumu diskuse došlo, já si to vysvětluju i tím, že po počátečním "okouzlení" Sidorovem (píše hodně zajímavé věci) asi většina došla k názoru, že od něj nelze brát vše, že to taky není úplně to pravé, a došlo k určitému "vakuu", kam zaměřit pozornost.

Re: Re: Re: OOKC 2.7

Lin | 01.06.2013

:(( - :)

Re: Re: OOKC 2.7

Lin | 01.06.2013

Ahoj Popolváre,
jsem ráda, že jste našli cestu na tyto stránky. :)
Ve čtvrtek jsem si ještě večer pročítala příspěvky pana Uda na Zvědavci a přitom jsem si v duchu posteskla, jaká velká škoda, že diskutuje tam a ne tady. Zjistila jsem, že byla tamním editorem odstraněna i celá vlákna "rozhovorů" , neboť je tamní editor pokládal za "potencionálně nebezpečná". Říkala jsem si, že úsilí pana Uda by padlo na úrodnější půdu jinde - třeba tady.
A ejhle - pan Udo zde a s ním i další, velmi zajímaví diskutéři - včetně tebe. :)
A ohledně vývoje těchto stránek:
- díky zvláštní "souhře náhod" a také díky Hoxovi a jeho týmu se tyto stránky postupně přeměnily v cosi "jiného", svou podstatou nejspíš jedinečného (aspoň tak to zatím vidím já) a nerozšířil pouze řady přespočetných "ezowebů".
Jak jinde napsal Taurus - TVOŘÍ se tu (a určitě i jím vzpomínaný egregor).
A konkrétně můj příběh:
- na Zvědavci první nasměrování k důležitým informacím - to byl pan Quido. Při rozhlížení se na netu po podobných tématech jsem našla tyhle stránky. Levašov mi sice dost objasnil, ale neblo to "to ono". Sidorov jsem byla nadšená - zvláště pro jeho jazyk a způsob podání, dobře jsem rozuměla, "obrázky" fungovaly. Jenže...zas to nebylo tak úplně ono.
A pak přišel Hox s prvními materiály z KOBu... Bylo to pro mě jak rána pěstí do makovice... :) Uvědomila jsem si, že právě "tohle" potřebuju, že je to nutné, nejpotřebnější.
Ale zároveň s tím přišel i "problém"... A opět - když to popíšu podle sebe:
- dají se překládat již "vysvětlující a pomocné" články k tématům, ale ty odborné až vědecké práce hůř nebo vůbec.
Proč? Slova, pánové, slova.... a pochopení k tomu.
Když nerozumím ani v češtině, těžko můžu přeložit něco takového z ruštiny do češtiny.
Když sama čtu nějaký takový materiál v originále, tápu a mnoho informací chápu "intuitivně", tj. "přeložím" si význam podle svého a za takových okolností to nemohu předávat dál jiným.
Takže z mého pohledu jsou nyní zdejší diskuse skromnější a jedním z možných důvodů je "přehodnocení světonázoru" - tím mám na mysli svůj vlastní "případ", kdy musím nejdřív všechno "vstřebat v dostatečné míře".
Nyní jsem ve fázi, kdy se můžu jen ptát.
No... a proto jsem moc ráda, že jsi ty, Lux, Udo aj. našli cestu sem na web. :)
Tímto vás všechny srdečně zdravím - včetně všech tvůrců i čtenářů stránek. :)

Re: Re: Re: OOKC 2.7

popolvár | 01.06.2013

Podobná bola aj moja cesta. S tými prekladmi zdrojových materiálov, kde je dolezitá kazda "nuansa" vety, aby sa nezmenil význam, más úplnú pravdu, to zvládne vyslovene clovek na úrovni úradného prekladatela. Je potrebné nájst odborníkov. Je smutné, ze sa doteraz Hoxovi nikto neprihlásil, ked v sekci "Spolupráca" je priamo ponuka, ba výzva na prilozenie ruky k dielu pre jazykovo nadaných jedincov. V diskusii k niektorému z clánkov Sidorova na prelome marca/apríla 2012 sa jedna diskutujúca vyjadrila, ze zvláda aj jemné nuansy rustiny. Tusím to bola Iris pri nejakom nedorozumení s Hoxom. Ak má Hox kontakt na nu...

Re: Re: Re: Re: OOKC 2.7

Hox | 01.06.2013

všiml jsem si toho příspěvku tehdy až zpětně, a žádný email s nabídkou spolupráce z té doby jsem nenašel... takže kontakt nemám.

Re: Re: Re: Re: OOKC 2.7

Lin | 01.06.2013

Popolváre, obávám se, že profesionální překladatel, navíc znalý odborné terminologie, se pravděpodobně zadarmo angažovat nebude. To by musel být nadšenec, který má sám zájem, aby se dílo z KOBu šířilo.
A pak (na to jsem hlavně narážela) - těžko se překládá něco, kde dokonale nerozumím obsahu, tj. hlavní myšlence, obrazům, symbolům.
Příklad:
Pan Udo píše slovensky, rozumím jazyku velmi dobře (však Popolvár je něco jako mužská Popelka, ne?:-) ), ale přesto jsem nerozuměla jeho "narážkám" na Egypt, Ámona, Lvi (Lévi) atd.
A jiný, možá názornější příklad:
Na úplném počátku jsem nechápala, proč tady nepřekládají slovo "žrec", které přeci u nás překlad má - jako velekněz. Chápeš? Tady je bez znalostí i jazyková vybavenost k ničemu....

Re: Re: Re: Re: Re: OOKC 2.7

popolvár | 03.06.2013

Ahoj Lin, uvazujes správne, ale preco nie? Nájst rustinára, co sa stane nadsencom (aj medzi nimi sú ludia ako my), pár krát precíta, to co uz tu je, preladí sa (ja tiez ked som v Rakúsku musím prepnút myslenie do nemciny) a uz to pojde. A nemusí fungovat jak sám vojak v poli. Ak si nie som významom istý, spýtam sa, skonzultujem.
Ad. zadarmo: robí to tu z nás niekto za peniaze?
Ja som v tomto optimista. Ak je toto cesta a HNR ju vyhodnotí ako najlepsiu moznu alternatívu, tak to podporí, a ten prekladatel sa sem dostane. Ci uz ho sem niekto dotiahne, alebo sa pripletie sám... Bozie cesty sú nevyspytatelné...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: OOKC 2.7

Hox | 03.06.2013

myslím že Lin nemyslela jen znalosti, ale hlavně vědění, úroveň chápání... v ideálním případě by měl překladatel vládnout stejnou mírou chápání (nebo vyšší), než autor překládaného textu, jinak vždy dojde k nějakému informačnímu šumu nebo omezení. Třeba i proto když v USA vydali sborník prací Stalina v době, kdy už v Rusku nesměl vyjít, tak ho vydali v originále, protože si nebyli jistí tím, kolik procent informace by "prošlo" přes překladatele.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: OOKC 2.7

Smoker | 04.06.2013

Pri tomto by mohol pomôcť nejaký CAT softvér. Prekladateľský softvér. Nie google :) ... ja osobne používam MemoQ - nič za Vás nepreloží, ale zachvoá terminológiu. Keby bol záujem vysvetlím aj zaučím:) ... ale takého dobrého prekladateľa na ruštinu bohužiaľ nemám. Už aj preložené veci sa dajú "nasúkať" do TM (translation memory) - čo by zas mohlo pomôcť zapálaným neprofesionálom:)

Re: Re: Re: OOKC 2.7

Hox | 01.06.2013

> že byla tamním editorem odstraněna i celá vlákna "rozhovorů" , neboť je tamní editor pokládal za "potencionálně nebezpečná"

to bych tedy do něj neřekl

OOKC

Jaro-slav | 31.05.2013

Došlo mi to -Prepáčte za menší chaos!

OOKC

Jaro-slav | 31.05.2013

Ahoj udo neprišlo mi nič!!!!!!!!!

OOKC

udo | 30.05.2013

re: Jaro. Ved som ti to poslal. Co to nepreslo? OOKC v.2.7.
re:Popolvar. Ked mi posles mail, poslem ti verziu DVTR, alebo DVTT s cislovanymi strankami. Nieco je prelozene aj dalej, no bolo by dobre, keby sa do toho obuli viaceri. Nam s kolegami to predsa len popri praci ide pomaly. Dalsia cast tak moze trvat aj par tyzdnov, kym bude doladena. Mozeme si to rozdelit po kapitolach. Zatial sa ale Lux, Pravda sub. atd.neozvali. To bol aj povodny zamer. Nech to riesia aj dalsi. Cim viac, tym lepsie.
Jeden kolega mi tvrdil, ze vsetko dolezite je davno prelozene, len sme to za posledne 2-3 roky stale este nedostali, ako nám bolo slubene. Nemali by sme dalej cakat. Mozno si to niekori nechali neprezieravo zatial pre seba, ci posunuli nevedno kam. T.j.do akych suflikov, kompov.. mohli by sme spekulovat..Tak budeme asi musiet aspon zaklad prelozit postupne samy a snad ostatne neskor pustia von, alebo najdeme, spravime my, ci niekto iny nieco lepsie. Neviem ako inak zvysit lepsie bezpecnost dalsieho rozvoja populacie. Treba proste komplexnu alternativu postupnej udrzatelnej úpravy tohoto systemu.

Re: OOKC

popolvar | 30.05.2013

napísem ti na email. Nevies kam sa stratil Kysucan zo Zvedavca? Zacal sa celkom pekne chytat.

Re: OOKC

popolvar | 31.05.2013

poprosím aj pre mna OOKC2.7, ja mám starsiu verziu 2.5. Email som ti uz poslal.

Re: Re: OOKC

udo | 31.05.2013

kysucan?
tiez by ma to zaujimalo.
Konci zatial na 434 prispevkoch.
Posledny zaznam ma 05.03.13 19:25.
Teda je skoro 2 mesiace ticho.
Viac krat som mu v diskusiach pisal, nech napise mail,
no nikdy nic osobne neposlal.
Nemam teda zial na neho priamy kontakt.
Mohol by tiez pomoct.
Kozno nieco ma a snad sa neskor ozve.
keby si nieco o nom zistil, daj obratom vediet.

OOKC je taky minikompas,
aby sa to zmestilo na jednu A4.
Je robeny trocha do formy hypertextu.
Vsetko je stale vo vyvoji, ktory asi nikdy nekonci.
Ohladom autorskych prav plati to, co aj v MIM a DVTR.

Re: Re: Re: OOKC

Smoker | 05.06.2013

cau Udo - posli mi balicek prosim na tomasmr@gmail.com
Vopred vdaka.

Re: Re: Re: Re: OOKC

udo | 05.06.2013

Ved si to stiahni tu zo stranky, alebo to nefunguje?

Re: OOKC

Lux | 01.06.2013

Ahoj udo,

badám, že všetky cesty vedú do Ríma, presnejšie do Heliopolisu..☼
Keď som sa pred krátkou dobou z iniciatívy Hoxa dostal na tento web, tak mi hneď trklo do očí, že tu visí MIM, a teda že si duchom prítomný, hoci si tu nebol ešte "zmaterializovaný".

Lux a Pravda sub. je jedná a tá istá duchovno-materiálna entita a vysvetlil som v diskusii, prečo som si zmenil kód.
Trochu som nepochopil, kde sa mám ozvať, tak sa hlásim takouto formou.
Bola otázka času, kedy sa aj v česko-slovenskom priestore vytvorí nejaký klub voľno- , či jednomyšlienkárov , ktorí sa budú chcieť posunúť ďalej v chápaní vecí medzi nebom a zemou.
Keď som narýchlo prebehol DVTR, tak vidím, že je to už kvalitatívne nad-KOB-vská úroveň Slovenského Prediktora a podľa nulovej diskusie k informačnému jadru KOB to pre mnohých bude skutočne práca nad sebou samými a bude dlhšie trvať, kým si to dokážu správne zobraziť a prepojiť.

Ja osobne nemám žiaľ z dielne VP preložené ani nič v šuplíkoch, ani v compe. Gro držím v hlave, mám nejaké rukou napísané poznámky a v prípade potreby si pozriem adekvátny zdroj.
Teraz cez víkend som si vyhradil nejaký čas, že začnem s tvorbou materiálu ( ktorý som sľúbil ) s tematikou Boh. So štruktúrou asi formou zjednodušeného vývoja duchovno-materiálnej podstaty človeka, ako sa u našich predkov postupne menil obraz Boha cez vývojové náboženské systémy, kde došlo k zlomu, že žijeme dnes v takom zvrátenom systéme, podstatu ako sa pritom vytvárajú egregory a riadiace matrice, ako sa potom na základe nich tvorí egregoriálna mágia, formuje kolektívne podvedomie, ako sa potom vytvára daná kultúra, ako sa formuje a riadi tlupa a k čomu to celé vedie. Na príklade vývoja hist. judaizmu a kresťanstva vysvetliť ako sa vyformovali 2 triedy otrokov s rôznym určením, aby ľudia pochopili, že aj tzv. židia sú len otroci 1. triedy pyramidálneho tlupo-elitárneho systému, ktorí zďaleka nemajú na tzv. Konceptuálnu moc a teda ani oni, ani masoni so svojou poslušnou a výkonnou hierarchiou, nemôžu byť za nejakým globálnym židomasonskym sprisahaním, ako sa to rado na alternatívnych weboch zveličuje a hysteričí.
Forma by bola menej terminologicky puritánska, ale s vloženými terminologicky správnymi definíciami, aby si to dokázali prepojiť, či už s MIM, alebo teraz s DVTR.

Aký máš na to názor ?

Re: DVTT

Názor, alebo ch(r)ápanie? :) | 01.06.2013

Ok, v poho, napíš.
O tom, čo, ako myslíš..môžeme isto podiskutovať, navzájom sa dialekticky korigovať a posúvaťaj neskôr.
Potrebujeme viac trochu chápavejších.
Mali by sme cim skor dokoncit aspon prerábku DVTR.
Meškáme cca.25 rokov, ak chápeš.

Už aj Číňania to vraj prerobili, čo Rusi tvrdili, źe to možno asi do tak inej kultury ani nepôjde. Tiež to ale dali iba funkcionárom strany a vrcholovým manažmentom.
U nás sú politici blokovaní hlavne presstitútkami.
..presnejšie tým, že im plebs stále ešte čiastoćne verí.

Voľná cit. M. SSimečku.
"Novinár pravdu nemá hľadať, ale vytvárať".
Detto Standardenführer kaschauer Heckenschütze, Massenmörder SSchuttz. Žiak a pod..
..iba podprahovo "v dobrej viere" plnia rozkazy svojho kolektívneho zombipodvedomia. Robia svojim službu medvediu na odhad klubov brány levej. Fascinovaných fašistických fanatikov proste asi nepresvedčíme. S nimi si sami vlastní židia musia poriadok zrobiť. Pre svoje a obecné dobro.

Ak rýchlo nič nespravíme, budú nám ďalej ubiehať každý rok min. 2-3 roky a viac. Číňania si z nás vcelku oprávnene aj s Japoncami & co. robia "prdel". Tzv. židia už asi v tej prdeli objektívne sú a niektoré tie ázijské hegemonistické vízie nie sú úplne v poho. Podľa zákona "času" tak naše kultúry asi budú dosť rýchlo asy-eli-milované. Osobne si myslím, že by ich bolo škoda. GP logicky hrá aj na tú kartu. Im boli nejaké etniká a lokálne kult-ury v zásade vždy u prdele s prepáćením. Modlou tých zrúd je moc.

Návrh:
My s kolegami to dorobime do kapitoly 9 včitane.
Ty skus kapitoly 10-12.
Kapitolu 13 uvidime potom.
14. bude hustá a aj niektore dalsie.
Potom to vyzera byt znova zvladnutelne.
Nechce sa nam uz dalej čakat na "známych".

Co ty na to?

Re: Re: DVTT

Lux | 01.06.2013

Ako sa hovorí, taká ponuka sa neodmieta..☼

Takže pre ujasnenie. Máš na mysli kapitoly:

10. Plná funkcia riadenia, intelekt
11. Manévre a rovnovážne ( vybalansované ) systémy
12. Manévre a teória katastróf

No chcem podotknúť, že som len laický "prekladateľ " a s tým voľným časom to je tiež biedne (práca, rodina, pomerne zanedbaná fyzička a keďže nielen duchom je človek živý, tak sa treba vedieť odpútať aj od internetového matrixu a ísť sa pozrieťako funguje Otec v Prírode). Takže to vidím tak v horizonte x týždňov, pričom intelektuálny synchronizátor by som nechal na vašu vyššiu úroveň chápania, už aj z toho dôvodu, že máte zaužívané lexikálne ( vysvetľujúce, objasňujúce ) spojenia a kompletný materiál by mal mať jednotnú "fazónu".

Môže byť ?

Meškanie cca 25 rokov...
Po SS-Feldvéblovi Fedorkovi Gálovi zostala v SR úplná konceptuálna prognostická diera ? A kde boli po jeho neslávnom úteku medzičasom ch(r)ápavejší U.DOS :) ?
Samozrejme sa to týka nás všetkých, ako sme opití démon-kratúrnou kult-úr-ou Amona nechali svoje osudy plne v jeho zakrvavených Konceptuálnych levích paprčiach.

O bradatých žoldáckych frajtroch typu SSchutz & Co. asi netreba veľa hovoriť, lebo si doslovne už vykopali hrob a je len otázkou času, kedy tam padnú aj s celou sebrankou ich kóma-ndirov.
Ide o to, či sú vôbec schopní nejakej sebareflexie, alebo je egregor JHVH ešte stále taký silný, že sa nevedia vyvliecť z jeho dištančno riadených algoritmov ich podvedomia. No ale to by sme sa už dostali do ich kolektívneho zombie podprahového modulu, takže ozaj si budú musieť pomôcť sami. My im môžeme len individuálnou energetikou myšlienok pomôcť, aby sa im to podarilo, lebo sme defacto na jednej potápajúcej sa kultovej biblickej lodi.

Čo sa týka Číny, tak sa aj mne zdá, že je to jedna z možných alternatív presunu GP so svojim bližším periférnym ansáblom do nového putovného kultového centra s celou parádou ich imperiálnych ambícii. Veď za celú ich históriu Lev vždy putoval a podporoval to, čo malo najväčšiu moc v danom historickom období . A ponechanie tvrdého fašistického pseudokomunistického režimu v Číne , s nevídanými tempami hosp. rastu a s postupným opúšťaním USA tiež dosť vypovedá.

Takže Hor sa zachraňovať Euro-Atlantídsku civilizáciu. ☼

Re: DVTT

udo | 01.06.2013

Áno za to naše U-Hor-sko :D
At-lán-tikos civilizáciu si musíme pred jej kmotrami nezvanými chrániť samy.
At a Raj. Ra je At.
Z celku k podstate a od podstaty postupne celok strojiť.
Povedzte si nahlas "A" a potom "t"
chceme snáď ďalej kravu ne-bes-kú dojiť?
Čo urobili vaše ústa?
Aj malý-veľký tresko-plesk
je len jedného cyklu lesk.
Tak-tak.

Dobre ste pochopil - 10,11,12.
Napíšte teda, čo je v silách Vašich,
bo to raz kolovať bude v žilách
potomkov, dietok, svedkov našich..
I povedzte kolegom svojim ďalším
kto nechce viac vnukom trieť biedu,
ať priloží tiež svoju ruku k dielu.

Re: Re: DVTT

Lux | 02.06.2013

Tak - tak, to U-Hor-sko musíme opelichanému Hórovi s kyklopovským okom nejak vytiahnúť spod pazúrov..☼

Napriek už výrazne pokročilejšej postapokalyptickej dobe si vo svojom okolí pripadám, ako sám k-vie-tik v poli neoranom. Tie prevážne náboženské a ezo- agregátne moduly sú ešte stále dosť silné, takže k dielu pomaly niet koho zatiaľ poriadne priložiť.
Kde vládne m-Amon, tam At-on ťažšiu prácu má..

Ok, pošlem pár strán prekladu , nech to audi-Tóri-UM posúdi.
Napíš-(te ) nejakú emailovku, kde to poslať.

Re: Re: Re: DVTT

Smoker | 04.06.2013

Pri tom prekladani by Vam dost mohol pomoct nejaky CAT nastroj (computer associated translation) ... hlavne z dovodu zachovania terminologie. Teda mozno snad :) Trochu v tom pracujem, ale takeho rustinara co by zvladol taketo texty bohuzial nemam.

Re: Re: OOKC

Ján | 02.06.2013

Lux!

Bez masovosti poznania KOBu nedosiahneš nič! Ľudia musia vedieť kto je ich nepriateľ!

Máš pravdu v tom, že nie všetci židia sú zástancami tohto parazitického systému resp. nepriateľom novej koncepcie usporiadania sveta! Ale je potrebné poukázať aj na iné skupiny obyvateľstva, ktorým vyhovuje tento systém, ochraňujú a ospravedlňujú ho!

Inak tu hrozí opätovné vytvorenie novej elity, ktorá obyvateľstvom nebude podporovaná! Podľa mňa je potrebné sa zamerať na erozivnu činnosť žido-kresťanskej cirkvi - tvrdé to jadro a základ globálneho prediktora a hlásať v zmysle KOBu výšší, spravodlivejší zámer skutočného boha - boží zámysel! Inak to nebude mať podporu širšej spoločnosti! Viem preklady sú náročné a zvádzajú často ku skratkám, no obávam sa aby prílišné skratky nenarobili viac škody ako osohu!

Ja osobne si myslím, že je potrebné plne preložiť knihy Petrova: Tajomstvá riadenia človečenstva I, II, ktoré dávajú podrobný výklad teorie KOBu, ako aj postupov, aj napriek tomu, že je to obsažný materiál (okolo 1.600,-strán)!

Netreba v skratke niečo "subjektívne" vykladať, čo je hutne už vyložené! Vari nechceme aby na Slovensku vznikla svojská obdoba KOBu a jeho východísk! Nie vždy je kratšia cesta výhodnejšou cestou! Všetko potrebuje svoj čas a umelo to urýchľovať môže viesť k potratu!

Re: Re: Re: OOKC

Lux | 02.06.2013

Ahoj Ján,

iste sa dá s viacerými tvojimi názormi vcelku súhlasiť. Som rád, že je tu ďalší človek, ktorý má poznanie o KOB.

Pochopiteľne, že aj iné skupiny parazitujú na tomto skryto otrokárskom systéme, ale to sú len také ohlodané kosti, ktoré Niekto zanechal nižšim hierarchiam pyramídy, aby mali pocit, že niečo riadia a riešia, čo je pri určitom chápaní len silná ilúzia.

Súhlasím aj s tvojim tvrdením, že základ je v pochopení Božieho Úmyslu a vyformovaní skutočne ľudskej morálky u ľudí, ináč sa akákoľvek ideológia zvrhne.
KOB je tiež len ideológia, ktorá sa neustále vyvíja a treba uvítať, že nemá zakryté kódy ako Biblický koncept.

Neviem však, ak si prečítal dostatočne pozorne a chápavo dvojdiel Petrova, prečo spájaš GP s židovskou a dokonca s kresťanskou cirkvou ako jadrom - v realite sa jedna samozrejme o pseudokresťanstvo, ktoré v koncepte má úlohu 2.radého otroka.
V konečnom dôsledku ide o to, ako je už tisíce rokov formované podvedomie ľudí, ale to je na dlhšie.

Knihy Petrova sú určené širším masám na nižšej úrovni chápania a sú za aktuálnym stavom konceptu KOB nejakých 10 rokov pozadu.
Samozrejme pre ľudí by bolo dobré si informácie z nich prečítať.
Tak prilož ruku k dielu a na pokračovanie môžeš urobiť postupný preklad pre túto komunitu a môžeme sa dialekticky k jednotlivým bodom povenovať a rozobrať ich.

Na záver pár otázok:

Ako vnímaš, čo je objektívne a subjektívne?
Je podľa teba dvojdiel Petrova objektívny ?
Videl si v jeho knihe nejakú pozitívnu zmienku o Slovákoch, Poliakoch alebo Čechoch ?
Chceš sa vrátiť do vývojovo síce na špirále vyššieho systému, ale len upgradovanému systému Stalinistického ZSSR?

To- popolvar

Jaro-slav | 30.05.2013

Ahoj,mohol by si mi preposlať prácu od uda,od ovčana k Človeku.
jarso@zoznam.sk Vdaka!!!!

Re: To- popolvar

popolvár | 30.05.2013

Poslal som ti to, ak to nemás, skús pozriet do spamu, mozno je tam aj udov email.

DOTU

popolvár | 30.05.2013

Takze máme 3 kapitoly. Prosím, v akom casovom intervale budú doplnané dalsie kapitoly?
Bolo by mozné stránky císlovat? Lahsie by som orientoval, kde som skoncil, ak nie nic sa nedeje, musí poslúzit císlovanie poznámok pod ciarou.
Zatial úprimne dakujem. Pochopil som zatial vsetko, aj ked som sa musel k niektorým formuláciam vrátit a "prezut", aby mi to "zaplo". No osvojenie si daného materiálu - este tak 5-6x sa k tomu vrátit.

<< 1 | 2 | 3

Přidat nový příspěvek