Verze DVTR se schématy

Verze DVTR se schématy

28.4.2014

 

Díky Slovanovi byla seStrojena užitečná pomůcka pro studium DVTR, verze s přeloženými a zapracovanými schématy, kresbami, ilustracemi z ruských výukových materiálů na téma KOB/DOTU, neboli KSB/DVTR.

 

 
uloz.to/!gAo1Y0p8JakP/dvtr-big-visual-pdfněkolik ukázek:
 

 

Diskusní téma: Verze DVTR se schématy

PROBLEM s Download

pre Admin | 26.04.2017

Tie subory na Dropbox nejdu stiahnut. Slo by urobit upload znovu?

DVTR príťažlivejšie_si myslím

Slovan | 29.04.2014

Pár slov k DVTR so schémami formou mojich nezrelých úvah:
- Schémy (obrázky) sú vo väčšine prípadov dostatočne neutrálne ( v podstate znázorňujú písaný text ). To nebráni študujúcemu vytvárať vizuálne situácie na ktoré možno čítané aplikovať.
- Pre istú časť záujemcov je to príťažlivejšie a dáva podnet k štúdiu.
- Dokument bez textu, je často vnímaný ako suchá vedátorská štúdia, ktorá odrádza „bežnú“ populáciu od hlbšieho skúmania.
- Pevne verím, že postupne budú vznikať aj odvodené materiály s vizuálizáciou použitia v konkrétnych situáciách použitia.
- Ja som zo svojej skúsenosti zistil, že to nie je o riešení geopolitických situácii prioritne, ale predovšetkým o každom z nás.
- Naučiť sa riadiť predovšetkým seba, je to, čo vedie k ceste stať sa „človekom“ a tým meniť geopolitickú situáciu.
- Ak mi dalo štúdium DVTR niečo, tak je to predovšetkým poznanie, že treba začať od seba.
- Oj aká ďaleká, ale zaujímavá cesta sa pred ľudskou bytosťou otvorí pri tomto poznaní.
Nech je aj táto forma spracovania DVTR, k úžitku všetkých hľadajúcich.

Re: DVTR príťažlivejšie_si myslím

popolvár | 29.04.2014

vdaka za tú námahu a tento príspevok, vhodný ako predslov k ilustrovanému vydaniu DVTR.

Re: DVTR príťažlivejšie_si myslím

Ferko | 29.04.2014

Vďaka ti Slovan.

Pozorovateľ

Mág | 04.02.2015

Ako vieš, že objektívny proces nevytvára Pozorovateľ ?
Ako vieš, že boh alebo ( hvor ) nie je pozorovateľ?
Prečo by mal existovať celý Vesmír na všetkých možných úrovniach, prečo by malo existovať celé toto sTVORENIE ak by nemalo Pozorovateľa?
Ďalej:
Ako vieš že HVOR riadi z hora a nie zdola alebo z inej strany?
Čo ak je z vnútra a to v smere všetkých dimenzií.

Re: Pozorovateľ

Vlasta | 10.02.2017

Nejde o Hierarchicky vyššie objemnejšie riadenie (zlý preklad), ide o Hierarchicky Najvyššie Všeobjímajúce Riadenie. Tým pádom aj otázka odkiaľ alebo či pozoruje stráca zmysel.

Re: Re: Pozorovateľ

Slovan | 25.05.2017

Preklad je správny. Ide o hierarchický vyššie riadenie / to nemusí byť vo výsledku to najvyššie / - v tej najvyššej hierarchickej úrovni je potom namieste skratka HNVR -Hierarchicky Najvyššie Všeobjímajúce Riadenie.

veľká vďaka

Gor_ASd | 29.04.2014

...

Poděkování

powerslave | 28.04.2014

Děkuji redakci a Slovanovi za novou aktualizaci.

Verze DVTR se schématy

xxx | 28.04.2014

"objektívny proces existuje aj bez pozorovateľa"
ako by ste vedeli o jeho existencii? "predstavovali by ste si ho v mysli? -alebo preto, že je to všeobecne uznávané/ napr.autoritami?" už základ je chybný objektivita neexistuje, existuje iba Pozorovateľ a jeho svet. pravda je tak jednoduchá, že netreba žiadne "teórie" na bytie v súlade s matricou Božej prítomnosti

Re: Verze DVTR se schématy

Hox | 28.04.2014

"xxx"... vy máte tedy kvalitní guláš v hlavě. Tohle vývojové stádium myšlení (svět se točí kolem mně, jsem středem světa, vašimi slovy - "existuje iba pozorovatel a jeho svět") je normálně úroveň 7-8 letých dětí, a za normálních okolností postupně ustupuje adekvátnějšímu vnímání světa, když si malý člověk uvědomí, že přece jen se netočí vše kolem něj, je součástí nějakého systému, v němž jsou nějaká pravidla atd. (nemluvím jen o rodině, škole atd.))

Re: Re: Verze DVTR se schématy

xxx | 28.04.2014

"hox" co je dle vás člověk? matrice Boží přítomnosti= Otec -stvořila člověka "na svůj obraz" ale "Otec je větší než Já", člověk tudíž není tělem, ale duchem- vědomím ...a není ani myslí.

Re: Re: Re: Verze DVTR se schématy

popolvár | 28.04.2014

no mna by skôr zaujímalo, co je podla Vás Boh a co matrica Bozej prítomnosti...

Re: Re: Re: Re: Verze DVTR se schématy

xxx | 29.04.2014

co je podle vás prvotní ? Duch nebo Hmota. Ta je i odpověď na vaše dotazy.

Re: Re: Re: Re: Re: Verze DVTR se schématy

udo | 29.04.2014

Ááá..zase tu máme klasika typu:
"Vajce, alebo sliepka?" :)

Ukážte mi nejakú vec bez obrazu!
Samozrejme okrem Boha, bo On nie je "vec"
Nechali ste sa spolu so stádom oviec bezpriezorných z cesty zviesť.
Dobromyseľnými zombiautomatmi.

Nie Ducha, ale Mieru hľadať máte.
Z Mier zasa formu poskladáte
Bo len tak, ako námestník Jeho na zemi
Svetu svetlo ďalšie, lepšie dáte,
Formy, obrazy lepšie prenášate,
čim pohyb večný rozviniete a zachováte..

Boh je MIERA.
Prvá Optimálna.
Preto bol okrem mnohých deMágoghii,
správne obraz Optimus Prime načrtnutý.
Na čerešničku predsa dnes podVedomie davu predsa lákať musia..

Či jednoducho povedané:
Ukážte beztvarú hmotu XXX!

Áno, presne..každá hmota má svoje miery, formu, aj keď ju možno nevidíte. Aj pole. Gravitačné, el.-mag..mágNetické. Kedysi ho tiež považovali za "ducha". Keďže platí zákon zachovania energie(=mathérie viditeľnej i menej "ľudským okom" viditeľnej..), nič samo sebou nevzniká a nezaniká. Len sa transFormuje. Preto sa hovorí, že keď iniciujeme zmenu formy (z lat. v skratke InForma), tvoríme, sTrojíme rozpoznaním 1.formy a jej prenosom 2.InFormáciou ďalšiu z mozných foriem 3.Existencie. FEI/MIM.
Zradcovia pôvodnej cirkvi aj na tento boží princíp sTrojenia dali dogMu a ešte ho aj zbožštili(panteizmus, ak chápete).
I dietky Jeho OZveriť, z cesty zviesť chceli,
žeby na roveň živočíchov ľudia padli nebdelí.
Ako v Getsamone..

Ak bez rozlišovania pravdy a lži nejakej z dnešnýc cirkví veríte, ste proste panteistom, ateistom, presnejšie aDeistom..vskutku bezbožným pohanom, proti Pravde Božej konajúcim, bo veríte v dávno deformovaný obraz Boha, ktorého niet, miesto toho, aby ste verili Bohu, ktorý je. Tak sú aj v biblii obrazy dvoch Bohov. Jeden miluje a druhý nenávidí, ničí. Preto Kniha spôsobuje kolektívnu a následne aj individuálnu schyzofréniu a psychózy más.
Bo stvorenie Božie iba milovať môže tvorcu svojho a nie báť sa Ho!

Teda, ešte raz:
Hmota(mathéria)=Energia=Duch, je jedno a to isté.
Lebo to, že niečo ZATIAĽ nevnímate, nepoznáte, ešte neznamená, že to je NEPOZNATEĽNÉ.

Spýtajte sa sám seba: V koho záujme je mystifikovať(gr."skrývať"), rozdeľovať mozog jedinca samotného(nielen národy deliť), pliesť pojmy a dojmy v bludisku pascí krivých zrkadiel, že by dietky Jeho pravdu nespoznali?
T.j.Kto sa snažil, snaži zaviesť pojem "Duch", či "Energia", „Psýché“?
Aké rozhorčenie oprávnené bolo stovky rokov nad snahou touto pred 2500 rokmi?

Keď zohrejete ľad, na vodu sa zmení a ak ochladíte(odoberiete energiu vo forme tepla) paru, transformuje sa na vodu.
Re:častica a vlna?
Hoďte kameň do vody a následne ho skúste oddeliť od vĺn, ktoré spôsobí..

Áno podobných zámerných deformácii nie je len v tzv."náboženstvách"(čo s Bohom isto nič zásadne spoločné nemajú), no i vo vede zopár vážnych.
Všetko totiž v procesoch prebieha..príbehoch nekonečnej transformácie.

Že by snahy o manipuláciu verejných vyznaní spoznávania Jeho boli za tisíce rokov neúspešné? Nepravdepodobné.
Že si Boh vie svojich ochrániť?
Isto..
No, okrem toho, že blesky a hromy nie sú zrovna štýlom skutočného Boha, ako skôr mýtom nasrdeného starca z oblakov, čo padne..padá

Ako zasa raz reagovala "cirkev", po údere blesku do kupole chrámu "sv." Petra v onen deň možnej zmeny?
Ako reagovala po páde kríža a smrti ovce 3 dni pred snahou o vytvorenie dvoch nových kultov?

Áno, presne, nechcú sa ni tak-ni tak,
z konCeptu Ega, otroctva nechať vytŕhať..
Preto sa pýtam:
Čo je to za koncepciu, kde nebyť hriešnikom, nemoźným jest?

1.Nebudeš mať iných bohov okrem Mňa, aby si sa im klaňal!

Predstav si, že svet nemá začiatok. Áno..potom logicky ani nemôže mať koniec..žiadne bu-bu-bu apoKalypsó..
Isto.. naša planéta sa tiež môže "transformovať", čo by ale znamenalo iba koniec jedného z mnohých "svetov" v jeho aktuálnej podobe, ak chápete XXX.
Nie, tu nejde o žiadne ReInKarnatio..

Skúste sa XXX prosím aspoň trochu posunúť od statiky, smrti dogiem
k Bohu, Otcovi milujúcemu, živému, večnému a pravému.
Myslím, že skôr je, ako nie je, bo dôkazy
existencie svojej dáva každému sám, osobne.

Ak sa pýtate, odpovedá Vám jazykom sTrojenia, drobných zmien vo vašom okolí, ktoré bystrými zmyslami vnímať, uhádnuť môžete. Ak jeho Slovo rozpoznáte a riadiť podľa neho sa hodláte, situácia Vaša sa CELKOVO začne zlepšovať. Ak si niečo veľmi prajete, prosíte, modlíte sa, On Vám to dá, no ak ho nepočúvate, ak vaše ciele nezodpovedajú matrici Jeho prozreteľnosti, prichádza matrica "Božieho dopustenia". Opičia labka z rozprávky. Keď dieťa za každú cenu chce ísť dole zrázom, môžem ho ako rodič nechať rozbiť si koleno, že by sa poučilo. No čo s dietkom, čo počúvať zásadne nechce, verí svojmu až priveľmi nezbednému kamarátovi, ktorý ho naučí všetko naruby obracať?
Dostali ste dar rozumu a slobodnej vôle,
no isto viete aj to, že SLOBODA JE vedomá, ozmyslená, chápavá NEVYHNUTNOSŤ.

Škoda by bolo, keby sa nám cirkev, cirkvi rozpadli.
Naši predkovia veľa svojich snáh dali, bo lepšie nevedeli.
Nemali inFormácie, Miery, ktoré my dnes máme.
Tieto staré kolektívne osobnosti
treba pomaly v kľude transformovať.
V čom sa dá, s nimi spolupracovať,
bo aj otcovia naši v nich sú možno po smrti veznení..
Aj preto tá “nezištná” snaha premnohých kultov
získať pred transformujúcu sa baterku
pred jej odchodom z tohto sveta..

Hľadať a nachádzať čo i len fragmenty spoločného cieľového vektora.
I keď občas možno s ovcami, stádom veselo do priepasti cválajúcim, i nervy stratíme..

V tomto mal Karol Wojtyla pravdu:
“Nebojte sa!”
..i keď aj preveľmi temné veci zrobil..
Hoc možno “v dobrej viere” a z nevedomosti,
No v jeho pozícii na legalizáciu úroku z pozície CIC,
snáď prvý krát od založenia spoločenstva, právo nemal.
Vyzerá totiž, že práve on tú “svoju cirkev” nakoniec predal..

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Verze DVTR se schématy

xxx | 29.04.2014

je mi vás upřímě líto

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Verze DVTR se schématy

popolvár | 29.04.2014

aj ked s vami súcitím, lúto mi Vás nie je... Kazdý si vyberá svoju cestu...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Verze DVTR se schématy

Pe-tri | 29.04.2014

Obávám se vážený XXX, že si neuvědomujete dostatečně pronikavě míru snahy, kterou druzí vynaložili , aby Vám umožnili rozpoznat Vaše vlastní stereotypy. Vězte, že hloubka pochopení problematiky bývá zhusta o řád (i víc, dle úrovně příjemce) vyšší, než úroveň výstupního slovního popisu. To by nás vždy mělo vézt k úctě k (i neakceptovaným) myšlenkám oponenta, zvlášť v situaci, kdy nám samotným dojdou argumenty.
P.
ps. řeč není o komunikaci mezi nevědomci.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Verze DVTR se schématy

Rajka | 29.04.2014

Či bolo prvé vajce alebo sliepka, rozlúštila moja dcéra ešte v predškolskom veku. ,,Prvá musela byťsliepka, veď čo keby sa z vajíčka vyliahol kohútik?" Detská logika, pripúšťajúca náhodu. :)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Verze DVTR se schématy

Mág | 04.02.2015

UDO nič v zlom, ale než citovať Karol Wojtyla a jemu podobnými .... bolo by rozumnejšie sa oboznámiť napr. životným dielom Davida Bohma a jemu podobným, ktorí svojim bystrím umom "skutočne prenikli" hlboko do podstaty hmoty. Oboznámte sa s mystikou elementárnej fyziky.

Re: Re: Re: Re: Re: Verze DVTR se schématy

Olda | 05.10.2016

Co bylo první: Hmota nebo duch?
Ani jedno ani druhé. Hmota a duch (informace o hmotě) jsou jedno a totéž. Jedno bez druhého nemůže samostatně existovat. Každý kámen, co se válí na zemi v sobě nese informace o sobě a své existenci od počátku kdy vznikl až do teď. Vše co se s ním dělo. To, že umíme zatím vytěžit jen část těchto informací neznamená, že tam nejsou. Pokud oddělíte ducha (informaci) od člověka, nezbyde Vám nic. Pokud oddělíte hmotu od ducha (informaci) člověka, zbyde Vám totéž. Nic. Kdysi dávno někdo vzal hmotu a dal ji zkoumat vědcům, pak vzal ducha (informaci o hmotě) a dal ji zkoumat náboženským fanatikům-kněžím. Oběma řekl: O ostatní se nestarejte. Od těch dob se obě skupiny hádají a k pravdě se ani nepřiblížili. Každý trvá na tom, že to jeho bylo první... Inu blbost je věčná.

Re: Re: Re: Verze DVTR se schématy

Hox | 28.04.2014

jedna z odpovědí by mohla znít, vícekanálový informační systém, skládající se z fundamentální a adaptivní části. Nebo: člověk se člověkem nerodí, ale stává. Ale z vašeho textu se mi zdá, že máte spíš jasno v tom, co člověk není, než v tom co je. Člověk není JEN tělem, asi jste myslel? A co chápete pod "myslí"?
Jinak není dobré míchat, nerozlišovat tvůrce a stvoření, stolaře a stůl... Boha a vševesmírnou Míru, matrici (božího předurčení)... je to trochu jiný "level".

Re: Verze DVTR se schématy

Vasiľ | 28.04.2014

Skúsim menej vulgárnejšie :-) ako Hox.
Objektívnosť reality sa samozrejme nijakým spôsobom nedá dokázať (sú tu vždy len indície, no je ich nemálo), avšak skúsenosť ukazuje, že je viac než výhodné na objektívnosť veriť. Človek, ktorý si myslí, že nič také ako objektívna realita neexistuje, sa hneď sám podvedome diskvalifikuje pri snahách niečo riadiť - mať niečo vo vlastných rukách - veď prečo by som riadil niečo, čo aj tak neexistuje - existujem len ja a všetko je len moje vnímanie...

Ešte raz - čisto na základe chladnej a analytickej logiky nemám problém prehlásiť, že nič také ako objektívna realita nemusí existovať. Ale ak aj neexistuje, tak je stále dobrou abstrakciou, ktorá pomáha riešiť veľké množstvo problémov.

Tí ktorí sa tejto "abstrakcie" vzdajú sú diskvalifikovaní a v súťaži o riadenie chodenie chodu vecí zvyčajne prehrajú...

Môže byť pre Teba, XXX toto aspoň ako tak schodný prvý krôčik?

Re: Re: Verze DVTR se schématy

Vasiľ | 28.04.2014

:-o "chodenie chodu".... .°-/ Stačí asi iba "chodu".

Re: Re: Verze DVTR se schématy

xxx | 28.04.2014

"človek, kt. si myslí" - jsem-li vědomou částí Boha-Otce, nemyslím, a i tak informace jsou mi dostupné, si uvědomuji a jsou ve mě ve vědomí - subjektu, "abstrakce" je záležitost mysli.
žijeme vědomím, kt.jsme;v modu pádu v egu bez poznání toho čím jsme, v modu poznání si vše uvědomujeme. uvědomování je bytí vědomí. ...já jsem vědomí,... já jsem vědomé vědomí...já jsem sebe si vědomé vědomí

Re: Verze DVTR se schématy

popolvár | 28.04.2014

dnes od 8.00 do 12.30 som pracoval v záhrade, svietilo slnko, videl som - pozoroval som to... Aj od 14.00 do 15.30 som pracoval vonku a svietlo slnko - pozoroval som ho. Medzi 12.30 a 15.30 som bol vo vnútri, slnko som nepozoroval - podla teba v tomto case slnko, to ze svietilo - neexistovalo, ani záhrada, ani celé mesto. Len kuchyna, v ktorej som si varil obed.
Stretol som sa uz s týmto ucením, týmto názorom...
Kazdý proces má svojho pozorovatela, cize subjekt, a z tohto pohladu sa vydedukovalo, ze kazdý proces je subjektívny. Subjektívne je iba vnímanie tohto procesu. A zabúdas, aj ked to sám uvádzas, na matricu Bozej prítomnosti - cize procesov, len si si neuvedomil, ze Boh nie je subjekt, ale objekt a ako taký je najvyssím, vrchným Vsevidiacim objektívnym pozorovatelom, cize z tohto pohladu je kazdý proces nadradene objektívny voci akémukolvek subjektu.

Re: Re: Verze DVTR se schématy

Mág | 04.02.2015

Popolvár,
divná logika....
ale vychádza z filtra poznania daného subjektu

pre dopresnenie

Mág | 04.02.2015

Popolvar,
ako viete, že čo ste v daný deň pozorovali-prežíval nebol len vytvorený obraz "vašej "subjektívnej skutočnost,i vašej mysle ? Ako viete, že ste si tú subjektívnu realitu nevytvorili sami?

Re: Verze DVTR se schématy

Ferko | 28.04.2014

Takéto podobné myslenie prekvitalo ešte v ére filmu Secret, ale tá už veľmi dávno pominula.

,Skúsenosť´ mi ukázala:
Ja stred = nefunguje
ja v Súlade = funguje

Re: Re: Verze DVTR se schématy

popolvár | 28.04.2014

sám jeden zo spoluautorov Secret, konkr. Joe Vitale, sa neskôr ospravedlnoval za to, co v dobrej viere "natáral" v Secrete. No kazdý sa ucí, a jeho vývoj napreduje, ak sa tomu vedome nebráni... Ale aj vtedy ho zivot ucí, resp. cvicí...

Re: Verze DVTR se schématy

Pe-tri | 29.04.2014

Hmm, jestliže validně platí, že jsme se shodli na akceptování trojice coby jednoho z ukazatelů naší cesty za poznáním, potom by nám nemělo činit problémů akceptovat klasickou trojici - pozorované, pozorující a pozorování (sTrojování).
P.

Re: Verze DVTR se schématy

Mág | 04.02.2015

Súhlasím s XXX - bez pozorovateľa samotná existencia by nemala zmysel. Ten kto tvrdí, že objektívny proces existuje aj bez pozorovateľa popiera samotný zmysel existencie a Vesmíru ako takého.
Obrázky vytvorené Slovanom (z môjho pohľadu poznania ) "zaváňajú" marxisticko cirkevnými dogmami ( mixmašom).
Dobré by bolo sa pozrieť aj na staršie NÁUKY vypracované mystikmi východu, než sa obracať len na žido-kresťanské a žido-moslimské "náboženstvá" ideológie vypracované za špecifickým účelom, čo na tomto webe a iných už bolo veľa raz rozoberané.

Re: Re: Verze DVTR se schématy

Pal | 24.05.2017

No a proč by existence nemohla existovat bez pozorovatele?. Nebo co nebo koho nazýváte pozorovatelem?...
Když půjdu spát, tak se přece pořád něco děje, i když to já osobně nepozoruji... Elektrárna vyrábí elektřinu, vítr vane, déšť prší..

a co odporucanie o tom

Румата Эсторский | 28.04.2014

ze si ma clovek to DVTR ilustrovat sam?

Re: a co odporucanie o tom

Hox | 28.04.2014

brání tomu existence této verze?

samozřejmě je třeba brát ty schémata jen jako pomůcku, a orientovat se podle textu, schémata, zobrazení jsou vždy subjektivní, jsou často nějaký specifictější případ obecného jevu, to je třeba mít na mysli. Stejně jako to, že můžou obsahovat a pravděpodobně obsahují chyby subjektivizmu svých tvůrců. Není to myšleno jako nějaká "oficiální" verze, tak je to třeba brát. Primární je informace v textu. Něco jako taková populárnější verze, na půl cesty mezi DVTR a čistě populárním výkladem Petrova. Možná, že by původní autorský kolektiv takový nápad z nějakých důvodů nedoporučil... to je na diskusi. Na druhou stranu, lze se nad každou kresbou zamyslet a analyzovat, co tam může být neadekvátní.

Re: a co odporucanie o tom

Ferko | 28.04.2014

Použitie obrázkov môže pomôcť, ale dôležité je aby si sám človek podľa svojho chápania vykresľoval v mysli, prípadne kreslil na papier to čo číta a ako tomu chápe. Tým sa zapája a zároveň trénuje aj pravá polovica mozgu.

Přidat nový příspěvek