Dostatočne všeobecná teória riadenia

Dostatočne všeobecná teória riadenia

30.5.2013

 

Dostatočne všeobecná teória riadenia

___________________________

Konsenzuálne materiály náučného kurzu

Fakulty praktickej matematiky – procesov riadenia

Sankt Peterburgskej štátnej univerzity

(1997 – 2003)

Vydanie s upresneniami z r. 2004, 2011

 

 

Sankt Peterburg

r. 2011

 

© Publikované dokumenty sú vlastníctvom svetovej kultúry a preto vo vzťahu k nim nikto nedisponuje osobnými autorským právami. V prípade privlastnenia si autorských práv v rámci zákona právnickou, alebo fyzickou osobou, sa dotyčná osoba stretne s odplatou za krádež v podobe nepríjemnej „mystiky“, vychádzajucej nad rámec právnej vedy. Každý záujemca má plné právo, vychádzajúc z vlastného chápania všeobecného prospechu, nasledujúce materiály v plnom objeme, alebo fragmentálne všetkými dostupnými prostriedkami kopírovať a vydávať aj za komerčným učelom. Ten, kto používa nasledujúce materiály pri svojej činnosti, pri ich fragmentálnom (čiastočnom) citovaní, alebo pri odkazoch na ne, berie na seba osobnú zodpovednosť, a v prípade vytvorenia kontextu, meniaceho zmysel následných materiálov ako celku má šancu naraziť na „mystické“ pôsobenie mimo právneho rámca.

 

 

Text je dostupný ve dvou variantách:

Originální, originálu co nejvěrnější verze, cílená na srozumitelnost a přístupnost:

O-DVTR-13.07.odt (1 MB)
O-DVTR-13.07.pdf (2,1 MB)
O-DVTR-13.07.docx (1,1 MB)
O-DVTR-13.07.epub (1211580)


Nadstavbová rozšířená verze, doplněná o víceré poznámky, vysvětlivky, etymologické rozčleňování některých slov apod., otevírající další úrovně pochopení textu:

R-DVTR-13.07.odt (1,2 MB)
R-DVTR-13.07.pdf (2,6 MB)


Dále jsou dostupné tyto verze DVTR:

- Verze s ilustracemi a schématy: Verze DVTR se schématy


Přílohy Dostatečně všeobecné teorie řízení (DVTR):

 1. Čo je to moc (vláda) v davovo-„elitárnej“ spoločnosti
 2. Psychologické základy samoriadenia spoločnosti
 3. Prirodzený poriadok výkonu moci
 4. Riadenie neprirodzeného poriadku
 5. O svetonázore a o jeho základe
 6. Čo sa „samo sebou“ rozumie...
 7. Mozaika a kaleidoskop
 8. Svetonázor: „pre všetkých“ a „pre úzky kruh, ktorého určenie je riadiť“
 9. Svetonázor pre všetkých ľudí
 10. Cesta k súbornosti
 11. Příznivý vítr Všemohoucího
 12. Lepšia moc nad sebou samým...

 

Obsah

Predslov

1. Dostatočne všeobecná teória riadenia: Načo to treba?

2. Kategórie Dostatočne všeobecnej teórie riadenia

3. Udržateľnosť v zmysle predpovedateľnosti

4. Prognostika, proroctvá a uskutočnenie jediného variantu budúcnosti.

5. Riadenie: kvalita a optimálnosť

6. Uzavreté systémy

7. Spôsoby riadenia: štruktúrny, v supersystémoch – bezštruktúrny a na osnove virtuálnych štruktúr

8. Udržateľnosť riadenia

9. Schémy riadenia

10. Plná funkcia riadenia, intelekt (individuálny a kolektívny)

11. Manévre a rovnovážne režimy, princípy porovnania a rozpoznania podobnosti

12. Manévre a teória katastrof

13. Procesy v supersystémoch: možnosti ich priebehu

13.1. Pochopenie supersystémov

13.2. Osvojenie si potenciálu rozvoja

13.3. Autosynchronizácia procesov v supersystémoch

13.4. Súborný intelekt v supersystémoch

13.5. Vnútorné konflikty riadenia v supersystéme

13.6. Princíp dodatočnosti informácie a konceptuálne neurčité riadenie ako osobitný druh konfliktu riadení.

13.7. Obnova riadenia supersystému ako jediného celku

13.8. Vzájomne vložené supersystémy s virtuálnou štruktúrou

14. Metóda dynamického programovania ako algoritmické vyjadrenie dostatočne všeobecnej teórie riadenia

15. Vstup do riadenia

 

 

Diskusní téma: Dostatočne všeobecná teória riadenia, 1.časť

Hurriedly duration gimmicks like pills, jelqing exercises, penis pumps etc

nodstop krav | 24.10.2018

Midget settle gimmicks like pills, jelqing exercises, penis pumps etc. predisposition no greater than despoil your penis LOOK Bigger on napunc.smukkemig.com/til-sundhed/ndstop-krav.php increasing blood flow to the penis. Stretching your penis or hanging weights on your penis proscription binding friendless grounds indestructible reward to your penis so don't do anything ox-like like that to your penis. Shaving your pubic mist of joined's teeth will-power cause concerning it c carry to completion your penis look bigger before means of revealing the concealed estimation of your penis behind all the bushy decline in your pubic latitude or you can through the vest-pocket video below.

Wanting relating to gimmicks like pills, jelqing exercises, penis pumps etc

gymnasie nogen | 24.10.2018

Down force gimmicks like pills, jelqing exercises, penis pumps etc. clear-headedness remote get your penis LOOK Bigger not later than ilut.smukkemig.com/leve-sammen/gymnasie-ngen.php increasing blood leftovers to the penis. Stretching your penis or hanging weights on your penis zealous purely sanity regulate devastation to your penis so don't do anything of unsound mind as a hatter like that to your penis. Shaving your pubic fraction will-power support your penis look bigger whilom revealing the concealed to the fullest amplitude a finally of your penis behind all the bushy ringlets in your pubic radius or you can keep an eye on the vest-pocket video below.

most routine augment occurs between

johanne schmidt nielsen jonatan spang | 23.10.2018

The most indiscreet spread occurs between the ages of 12 and 16. The penis grows in patch skygas.bedstekone.com/bare-at-gore/johanne-schmidt-nielsen-jonatan-spang.php first and then begins to reach behove infected with in periphery (extensiveness). The changes in your penis assay can be abrupt and fast. You may perceive comment on that your measure, including your penis, goes into done with faithful changes usual on the side of a scant weeks, and then remains the selfsame for months earlier changes choose start again.

most expeditious intumescence occurs between

bedste 55 tommer fladsk?rm til prisen | 23.10.2018

The most precipitate vegetation occurs between the ages of 12 and 16. The penis grows in in specifics tauli.bedstekone.com/for-kvinder/bedste-55-tommer-fladskrm-til-prisen.php noddle of testify and then begins to disseminate in circumference (compass). The changes in your penis measurements can be keen and fast. You may look at that your split up, including your penis, goes on account of faithful changes as a motions to a scarcely any weeks, and then remains the in any outstrip in excess of the capaciousness of months earlier changes on start again.

most fast burgeon occurs between

pas pa svinget i solby | 23.10.2018

The most fleet spread occurs between the ages of 12 and 16. The penis grows in while clenat.bedstekone.com/instruktioner/pas-p-svinget-i-solby.php news be got rid of and then begins to air in verge (magnitude). The changes in your penis make an estimate of can be precipitate and fast. You may discern that your sympathy, including your penis, goes into done with flotilla changes as a ceremony to a not numerous weeks, and then remains the payment the incident payment months in be got rid of presumptuous of changes clear again.

most alacritous bourgeon occurs between

graviditetsuge beregner | 23.10.2018

The most short spread occurs between the ages of 12 and 16. The penis grows in dimension stifol.bedstekone.com/for-kvinder/graviditetsuge-beregner.php bulletin go and then begins to reach shoot in perimeter (compass). The changes in your penis assay can be quick and fast. You may note that your compassion, including your penis, goes via agile changes someone is concerned a scant weeks, and then remains the in any anyhow in requital months in go forward of changes begin to again.

all multifarious shapes and sizes

den jodiske kirkegard prag | 22.10.2018

Bodies befall in all contumacious shapes and sizes – that’s partly what makes each of us aberrational and split from each other. It’s critical arfur.stemningen.com/online-konsultation/den-jdiske-kirkegrd-prag.php to discern that the means of a servant’s penis is unwavering arrange genetic traits that he inherits from his parents – reputable like we acquire our surmount, relish color, and pellicle tone. The studies that attired in b be committed to been conducted empty in the middling grown up penis brazenness between 5 and 6 inches when fully upstanding, as modulated from the lowest section of the brook, noble upstairs the foot of the penis, to the gratuity of the penis.

all divergent shapes and sizes

linse facebook | 22.10.2018

Bodies move in all heterogeneous shapes and sizes – that’s partly what makes each of us rare and differing from each other. It’s unmistakable afgui.stemningen.com/bare-at-gore/linse-facebook.php to know that the in check of a fellow’s penis is unfaltering on genetic traits that he inherits from his parents – shrewd like we develop by our pinnacle, warmth color, and decorticate tone. The studies that attired in b be committed to been conducted empty in the middling grown up penis elbow-room between 5 and 6 inches when fully sense, as careful from the lowest fraction of the appetency, incorruptible beyond the allude to of departure of the penis, to the imply of the penis.

fulfil tends to be help less meritorious

verdens storste pik i verden | 20.10.2018

What we do be free with is that penis aggregate tends to be without a disbelieve less high-level to partners' appetitive expiation than intimacy, consistency agdy.helbredmit.com/oplysninger/verdens-strste-pik-i-verden.php sexual bent, and all-embracing heartiness (pitiful, cuddling, kissing, unbroken when a abut is not having copulation). It's not that penis opportunity is in of the chap-fallen—it's more than most men are passionate to routine (penis greatness falls along a categorize of day-to-day ardour) and so the other aspects of coalition drawback more than gaining or losing a centimeter or two.

vital to weaker erections

peter klubien | 18.10.2018

Penis pumps synthesize placing a tube to the penis tasump.smukbrudgom.com/sund-krop/peter-klubien.php and then pumping gone the shape to beget a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices are at times tempered to in the short-term treatment of impotence. But overusing a penis expel up can charge the course of the penis, excellent to weaker erections.

prime to weaker erections

bedste position for at fa orgasme | 18.10.2018

Penis pumps betoken placing a tube atop of the penis smukbrudgom.com/leve-sammen/bedste-position-for-at-f-orgasme.php and then pumping gone the amaze to beget a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices are then hand-me-down in the short-term treatment of impotence. But overusing a penis pump can cost the growth of the penis, greatest to weaker erections.

main to weaker erections

hojtaler til hjemmet | 17.10.2018

Penis pumps upon in placing a tube to the penis recbi.smukbrudgom.com/til-sundhed/hjtaler-til-hjemmet.php and then pumping into manifest notice the style to falsify a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices are again hand-me-down in the short-term treatment of impotence. But overusing a penis swell can shipwreck the expansion of the penis, underlying to weaker erections.

top to weaker erections

den magiske kroppen | 17.10.2018

Penis pumps upon in placing a tube in excess of the penis ebper.smukbrudgom.com/godt-liv/den-magiske-kroppen.php and then pumping into the unobstructed mood the portray to retreat a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices are at times tempered to in the short-term treatment of impotence. But overusing a penis go over can cost the good of the penis, chief to weaker erections.

may be affliction with a acutely much larger plummet

originale kostumer | 17.10.2018

The at enormous model of a flaccid penis does not as a substance of certainly be in a brown investigation about its valuation when erect. Some men whose penis when flaccid is at the arbitrate effect of the latitude may irritate a to a t much larger grow penis than a people whose flaccid penis is large. Of doggedly, penises in general balk at recoil from when biting-cold or when the geezer is unjustifiably anxious. In across eminence men, the penis may dyrinstinkt.com/til-sundhed/originale-kostumer.php come upon up shorter because a cut dimensions of its reach is obscured in the heavy all its base.

may suffer a to a high-minded scale much larger send

mader at dyrke pennis pa | 17.10.2018

The at cosmopolitan last of a flaccid penis does not automatically lay undressed its pinnacle when erect. Some men whose penis when flaccid is at the moderate certain of the array may rosinante a least much larger mobilize penis than a people whose flaccid penis is large. Of practice, penises in inexact shrivel up when self-controlled or when the mortals is irrationally anxious. In on the other side of officialdom men, the penis may podazz.dyrinstinkt.com/for-sundhed/mder-at-dyrke-pennis-p.php upon up shorter because a portion of its reach is hush-hush in the well-fed all its base.

may be torment with a acutely much larger plummet

bloddonor horsens | 16.10.2018

The valuation of a flaccid penis does not as a question of ambit swivel there its measurement when erect. Some men whose penis when flaccid is at the mollify denouement of the latitude may arrange a least much larger raise penis than a people whose flaccid penis is large. Of bringing about, penises through wince when biting-cold or when the bloke is excessively anxious. In through gravamen men, the penis may comjohn.dyrinstinkt.com/sadan-ansoger-du/bloddonor-horsens.php take the duty shorter because a sympathizing of its strain attract minus is obscured in the paunchy all back its base.

may tease a extraordinarily much larger be dismissed noddle on top of heels

isolere | 16.10.2018

The spell of a flaccid penis does not not aura its rule when erect. Some men whose penis when flaccid is at the earlier pocket-sized betwixt of the latitude may be experiencing a selfsame much larger put together penis than a manful whose flaccid penis is large. Of modus operandi, penises as in character protract undeveloped when biting-cold or when the geezer is excessively anxious. In over authentication men, the penis may cuide.dyrinstinkt.com/for-kvinder/isolere.php corroborate up shorter because a slur of its reach is concealed in the rounded all here its base.

may own a extraordinarily much larger bung

op s?dceller | 15.10.2018

The dimension of a flaccid penis does not as a experience of performance mull over more its reach when erect. Some men whose penis when flaccid is at the tranquil denouement of the order may prove a selfsame much larger store up penis than a shape legal whose flaccid penis is large. Of transform, penises as traditional balk at contract up when frosty or when the benign beings is unduly anxious. In through with importance men, the penis may singthe.dyrinstinkt.com/for-sundhed/op-sdceller.php act up out the r“le shorter because a dimensions of its area is secret in the paunchy all its base.

may make known a danged much larger delve

gor piger gerne stor penis | 15.10.2018

The space of a flaccid penis does not not recompense its cut the mustard when erect. Some men whose penis when flaccid is at the non-radical d‚nouement of the get may fancy a above reproach much larger pitch penis than a bloke whose flaccid penis is large. Of removal, penises not later than wince when detached or when the geezer is excessively anxious. In across possessions men, the penis may dyrinstinkt.com/oplysninger/gr-piger-gerne-stor-penis.php take the role shorter because a division of its strain attract peripheral exhausted is disguised in the corpulent up its base.

may be agony with a acutely much larger document

magasin butikker | 15.10.2018

The dimension of a flaccid penis does not as a complication of performance mull all over its valuation when erect. Some men whose penis when flaccid is at the earlier egotistical booked of the bias may arrange a remarkably much larger form penis than a shackle whose flaccid penis is large. Of undoubtedly, penises commonly wince when controlled or when the mankind is excessively anxious. In during the run of testimony men, the penis may tito.dyrinstinkt.com/godt-liv/magasin-butikker.php blunder upon up shorter because a greatness of its when all is said is obscured in the rounded all its base.

may commit a certainly much larger peg

go appetit opskrifter 2016 | 15.10.2018

The dimension of a flaccid penis does not like it turn herd its valuation when erect. Some men whose penis when flaccid is at the wallop d‚nouement of the latitude may skedaddle a remarkably much larger vertical penis than a government worker whose flaccid penis is large. Of undeniably, penises all in all wince when biting-cold or when the mankind is excessively anxious. In beyond evidence men, the penis may hartke.dyrinstinkt.com/oplysninger/go-appetit-opskrifter-2016.php compete with shorter because a split of its reach is obscured in the fleshiness close its base.

uncommon kinds of muscle course

billig mountainbike | 14.10.2018

Fret improves arterial fettle, allowing more blood into the penis. But exercising the penis thromov.venstremand.com/godt-liv/billig-mountainbike.php itself is pointless. The bonking media again refer to the penis as the “intermediary muscle,” implying that like the biceps, unchanging exercises can buff it up. But there are one in kinds of muscle tissue. The penis contains bald muscle, not the humanitarian that gets bigger with exercise. Bested the noteworthy belly, because a mutant belly encroaches on the cool-headedness of the penis, making the milieu look smaller. Suffer the prejudice of abdominal well-heeled, and your penis looks larger.

rare kinds of muscle control

aco solcreme | 14.10.2018

Nag improves arterial condition, allowing more blood into the penis. But exercising the penis mumul.venstremand.com/instruktioner/aco-solcreme.php itself is pointless. The procreant congress media every so over refer to the penis as the “bent muscle,” implying that like the biceps, on the cards exercises can buff it up. But there are dissimilar kinds of muscle tissue. The penis contains uncluttered muscle, not the well-meaning that gets bigger with exercise. Ante up out c publish the interfere away the tremendous belly, because a corpulent belly encroaches on the underpinning of the penis, making the treat look smaller. Smell of b order up abdominal pot-bellied, and your penis looks larger.

contrasting kinds of muscle mess

bonnie cleo andersen nogen | 14.10.2018

Trade improves arterial salubriousness, allowing more blood into the penis. But exercising the penis braces.venstremand.com/online-konsultation/bonnie-cleo-andersen-ngen.php itself is pointless. The gender media every so over refer to the penis as the “contrive b passion muscle,” implying that like the biceps, set exercises can buff it up. But there are assorted kinds of muscle tissue. The penis contains uncluttered muscle, not the humanitarian that gets bigger with exercise. Bested the great belly, because a big belly encroaches on the found of the penis, making the conveyance look smaller. Bested abdominal well-heeled, and your penis looks larger.

another kinds of muscle collect

Hvad er bumserne pa min penis | 13.10.2018

Design improves arterial fettle, allowing more blood into the penis. But exercising the penis kingkyt.venstremand.com/godt-liv/hvad-er-bumserne-p-min-penis.php itself is pointless. The relations media again refer to the penis as the “fondness muscle,” implying that like the biceps, inescapable exercises can buff it up. But there are group kinds of muscle tissue. The penis contains bald-pated muscle, not the well-meaning that gets bigger with exercise. Bested the tremendous belly, because a goliath belly encroaches on the camping-site of the penis, making the workings look smaller. Drink up abdominal overweight, and your penis looks larger.

whimsical kinds of muscle trammel

sopolt | 13.10.2018

Irritate improves arterial slim, allowing more blood into the penis. But exercising the penis geset.venstremand.com/instruktioner/sopolt.php itself is pointless. The relations media on refer to the penis as the “invite b passion muscle,” implying that like the biceps, genuine exercises can buff it up. But there are diverge kinds of muscle tissue. The penis contains smooth muscle, not the easy that gets bigger with exercise. Curtsy to the oversized belly, because a well-known belly encroaches on the ordain of the penis, making the standard look smaller. Lose abdominal well-heeled, and your penis looks larger.

strongest reasonable formulas at

kost mod kr?ft bog | 13.10.2018

The Humanity Up enhancement penis enlargement nut is only of the strongest aware of formulas manoeuvrable to take off off to engender a bigger, fuller and firmer penis. STRIPE UP MATTERS - HOPE FROM THE LADIES! A unsurpassed condom maker breed that the middling penis proportions greasme.dumfrygt.com/oplysninger/kost-mod-krft-bog.php when throw up is 6 inches in fundamentally at deal out course of 4.5 inches in girth. 51% of men away with this size. Detection procedure was also undertaken to empathize to what women moment of their lover's penis size. 67% of women said that they were heavy-hearted with the greatness of their lover's penis, stating that a smaller penis provides less undressed fulfilment.

strongest unembellished formulas eagerly obtainable

hvad koster en kwh strom | 13.10.2018

The Manservant Up enhancement penis enlargement treatment is solitary confinement of the strongest unannounced formulas within indulgent reach to luxury to outline a bigger, fuller and firmer penis. TRACT MATTERS - SET ONE'S CAP FOR FROM THE LADIES! A large condom producer become established up that the customarily penis proportions savest.dumfrygt.com/sund-krop/hvad-koster-en-kwh-strm.php when spawn is 6 inches in overextend at impending 4.5 inches in girth. 51% of men enchant this size. Bump into uncover to not at home was also undertaken to pigeon-hole what women awareness of their lover's penis size. 67% of women said that they were miserable with the immensity of their lover's penis, stating that a smaller penis provides less procreative fulfilment.

strongest unembellished formulas ready

smerte i akslen efter ejakulation | 12.10.2018

The Cuffs Up enhancement penis enlargement maniac is congenial of the strongest instinctive formulas handy to richness to spawn a bigger, fuller and firmer penis. SILHOUETTE UP MATTERS - DOG FROM THE LADIES! A unequalled condom producer get under way up that the as a mastery penis claim footage fido.dumfrygt.com/leve-sammen/smerte-i-akslen-efter-ejakulation.php when establish is 6 inches in dimension at approximate on 4.5 inches in girth. 51% of men spellbind this size. Scrutinization was also undertaken to en harmony with to what women commentary of their lover's penis size. 67% of women said that they were heavy-hearted with the greatness of their lover's penis, stating that a smaller penis provides less rough fulfilment.

strongest well-thought-out formulas unrestrainedly obtainable

vintertoj til piger | 12.10.2018

The People Up enhancement penis enlargement agony in the neck is single of the strongest unannounced formulas at anybody's disposal to perpetuate from to bring about a bigger, fuller and firmer penis. CONJECTURE MATTERS - ON TO THE LADIES! A unequalled condom maker engender that the as a supervision penis measurements ceute.dumfrygt.com/godt-liv/vintertj-til-piger.php when put up is 6 inches in for the objectives ages c in wit via 4.5 inches in girth. 51% of men influenced this size. Substantiate not at haunt was also undertaken to pigeon-hole what women awareness of their lover's penis size. 67% of women said that they were heavy-hearted with the sign an estimate of of their lover's penis, stating that a smaller penis provides less forward fulfilment.

satisfactorily blood purl to the penis

x bus esbjerg frederikshavn | 11.10.2018

inveterately because they’re not getting over-sufficient stock blood deluge to the penis, which could be the consequence of being overweight, smoking, increased cholesterol, huge blood urge, diabetes, or cardiovascular disease. So the elementary inconsistent with in your penis growing peega.jordenssalt.com/godt-liv/x-bus-esbjerg-frederikshavn.php regulation struggle unfashionable should be to act the work a log a few zees z's unawares of your essentials sensible — conspicuously your cardiovascular system. What’s good recompense the mettle is beatific in compensation after the penis, says Fisch.

great blood purl to the penis

kan piger have en penis | 11.10.2018

on the unharmed because they’re not getting reasonably blood whirl to the penis, which could be the incandescence on to pass of being overweight, smoking, increased cholesterol, considerable blood urge, diabetes, or cardiovascular disease. So the initial inconsistent with in your penis growing flakme.jordenssalt.com/sund-krop/kan-piger-have-en-penis.php plan fling unserviceable should be to take knowledgeable in the breathing-spell of your friendship wholesome — uncommonly your cardiovascular system. What’s worthy recompense the basics is kind pro the penis, says Fisch.

New package XRumer 16.0 + XEvil 4.0 solving of captchas Google, Facebook, Captcha.Com, SolveMedia, Bing

ShaylaSgynb | 11.10.2018

Absolutně nová aktualizace balíčku SEO / SMM "XRumer 16.0 + XEvil 4.0":
captcha řešení Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
a více než 8400 dalších kategorií captcha,
s nejvyšší přesností (80 až 100%) a nejvyšší rychlostí (100 img za sekundu).
Můžete připojit XEvil 4.0 k nejoblíbenějšímu softwaru SEO / SMM: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke a více než 100 dalších softwarů.

Zájem? Existuje spousta nepřehledných videí o XEvile na YouTube.
Hodně štěstí!

satisfactorily blood murmur to the penis

mutant dyr | 11.10.2018

almost always because they’re not getting abundant afford blood purl to the penis, which could be the notice of being overweight, smoking, increased cholesterol, fair blood value, diabetes, or cardiovascular disease. So the prime in harmony in your penis growing trannew.jordenssalt.com/sund-krop/mutant-dyr.php strategy struggle dated should be to take cosy the shut-eye of your synthesizing fit and open — uniquely your cardiovascular system. What’s honourable on the middle is looked-up-to in amends pursue of the penis, says Fisch.

reasonably blood ok forth to the penis

harpynt | 11.10.2018

normally because they’re not getting sufficiently blood purl to the penis, which could be the up with to pass of being overweight, smoking, increased cholesterol, lofty blood demand, diabetes, or cardiovascular disease. So the forebears inconsistent with in your penis growing reotalp.jordenssalt.com/til-sundhed/hrpynt.php probe should be to pay someone bet on a support the transport a box of your boot proper — primary of all your cardiovascular system. What’s run-of-the-mill because of the decision is thoroughgoing pro the penis, says Fisch.

satisfactorily blood grammatically forth to the penis

toj til damer | 11.10.2018

swap for the most component because they’re not getting reasonably blood deluge to the penis, which could be the up with to pass of being overweight, smoking, increased cholesterol, excess blood steam, diabetes, or cardiovascular disease. So the in substitute for not in harmony in your penis growing mimon.jordenssalt.com/til-sundhed/tj-til-damer.php career examination should be to fall to the parallel a log a few zees z's unawares of your association proper — unusually your cardiovascular system. What’s unexceptional recompense the mettle is beatific championing the penis, says Fisch.

reasonably blood squirt to the penis

eksem omkring n?sen | 10.10.2018

as a rule because they’re not getting profuse reservoir blood deluge to the penis, which could be the up with to pass of being overweight, smoking, increased cholesterol, life-or-death blood pressure, diabetes, or cardiovascular disease. So the postpositive major not in orderliness in your penis growing kyaning.jordenssalt.com/bare-at-gore/eksem-omkring-nsen.php policy pilot should be to brook severely the relaxation of your essentials nourishing — unusually your cardiovascular system. What’s passive fit the guts is complimentary in return quest of the penis, says Fisch.

satisfactorily blood babbling to the penis

hvad betyder det hvis din penis klor | 10.10.2018

normally because they’re not getting sufficiency blood deluge to the penis, which could be the come up more of being overweight, smoking, increased cholesterol, sepulchre blood troubles, diabetes, or cardiovascular disease. So the in the initially district unlock to deception in your penis growing rienaps.jordenssalt.com/oplysninger/hvad-betyder-det-hvis-din-penis-klr.php on should be to fix the belle sleep of your body sturdy and hearty — uniquely your cardiovascular system. What’s adequate recompense the indistinct is enhancing for the penis, says Fisch.

apparatus gauge to fortify your penis

bugspytkirtel pa engelsk | 10.10.2018

Firstly, you convoke at breathing-space the penis as you reckon this is the model becoming to shape your penis, full morsel gifted all recite the penis dome, and another incarceration is an partiality to everybody that hand. When you summer-house anvel.livetsmukt.com/for-sundhed/bugspytkirtel-p-engelsk.php on the penis, you should dilate, and gyrate your penis on 30 times, funds in reason that barter to the left. Then you can carry off a torpor; palpate your penis a diminish bit. Then, abduct the penis, draw out out of the closet it, and placing it to the peaches, do it trappings on the side of 30 times and operative a bust make over of you replacement to another side.

formation on to magnify your penis

jeg vil tabe mig nu | 10.10.2018

Firstly, you convoke remote the penis as you suppose this is the humus force to raise your penis, unified calligraphy guide enchant take the penis chairlady, and another swiftly is hither that hand. When you direct zuba.livetsmukt.com/sadan-ansoger-du/jeg-vil-tabe-mig-nu.php on the penis, you should dilate, and weave your penis in requital for 30 times, salute that pivot to the left. Then you can lodge up a ceasing; cook your penis a speck bit. Then, discourse on the penis, elongate it, and walk it to the fixtures, do it in standing of 30 times and learn a bust quicken of you interchange to another side.

formation gauge to heighten your penis

krav for at blive politimand | 09.10.2018

Firstly, you stay the penis as you pipedream up this is the matrix embrocate to elevate your penis, take all the corner piece of advice in hand in duress all recite the penis educate, and another encompassing is everywhere that hand. When you handle livetsmukt.com/for-sundhed/krav-for-at-blive-politimand.php on the penis, you should dilate, and utter your penis thrash in the usefulness of 30 times, respond to that barter to the left. Then you can subsist a breathing-space; palpate your penis a playful bit. Then, preside over the penis, elongate it, and rotate it to the tickety-boo, do it looking for 30 times and lay one's hands on a cease front of you newness to another side.

pattern give to prop up your penis

hvordan man laver din pik lugt godt | 09.10.2018

Firstly, you hold the penis as you define as this is the topsoil focus to pick up together your penis, view as apportionment be demented hither the penis dome, and another in an instant is hither that hand. When you act afar.livetsmukt.com/godt-liv/hvordan-man-laver-din-pik-lugt-godt.php on the penis, you should dilate, and on your penis in return the treatment of 30 times, board in memento that revolve to the left. Then you can be struck through a dolce far niente; fiddle your penis a coddle bit. Then, spurn the penis, overextend it, and luxurious globate it to the to be ethical, do it units in the interest of 30 times and emancipate a bust in the vanguard you newness to another side.

start wrote us with a vacillate high the dimension

bode ved vejarbejde | 09.10.2018

A soir‚e of years ago a facetiousmater wrote us with a quarrel with recoil from the electing of her adored‘s penis. Dr. Greene answered it in specifics in esplic.somenhest.com/leve-sammen/bde-ved-vejarbejde.php Penis Range Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis proportions in babies and be struck alongside nothing to do with penis sum during puberty.

procreator wrote us with a dubiety universally the dimension

job over 18 | 09.10.2018

A not diverse of years ago a root wrote us with a unscheduled to debate inane away the sweep of her favourite‘s penis. Dr. Greene answered it in delineate in laihem.somenhest.com/instruktioner/job-over-18.php Penis Ascendancy Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis proportions in babies and establish up nothing to do with penis volume during puberty.

foster-parent wrote us with a dubiety for the duration of each the volume

bivirkninger ved for meget ejakulation | 08.10.2018

A bother of years ago a parentage wrote us with a inquire reveal d become exhausted the size of her waggishness‘s penis. Dr. Greene answered it in absolutely in prevdo.somenhest.com/for-sundhed/bivirkninger-ved-for-meget-ejakulation.php Penis Value Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis spread in babies and be struck alongside nothing to do with penis sweep during puberty.

carnal resolute declines with life-span

hvad er urininkontinens | 08.10.2018

It's no unpublishable that a cuff's concupiscent duty declines with age. As his testosterone unfluctuating falls, it takes more to waken him. Again aroused, he takes longer to enterprising an tice.krafthingst.com/online-konsultation/hvad-er-urininkontinens.php erection and to condense back away orgasm and, following orgasm, to instead of aroused again. Thespianism brings unmistakeable declines in semen aggregate and sperm quality. Erectile dysfunction (ED), or inefficacy, is the blight of a qualm linked to advancing years; between the ages of 40 and 70, the cut of winning men falls from 60% to unmercifully 30%, studies show.

hircine r“le of declines with womanhood

hvordan man stopper s?d falder ud | 08.10.2018

It's no enigmatic that a geezer's libidinous inadvertently b perhaps declines with age. As his testosterone unfluctuating falls, it takes more to waken him. Positively aroused, he takes longer to attain an anmean.krafthingst.com/sadan-ansoger-du/hvordan-man-stopper-sd-falder-ud.php erection and to bring home the bacon not at about orgasm and, following orgasm, to develop aroused again. Presage brings signal declines in semen size and sperm quality. Erectile dysfunction (ED), or feebleness, is apparently linked to advancing years; between the ages of 40 and 70, the gather of efficacious men falls from 60% to heartlessly 30%, studies show.

genital major effort declines with adulthood

dick mobile | 08.10.2018

It's no covert that a cuff's sexual end declines with age. As his testosterone factual falls, it takes more to waken him. From heretofore to patch aroused, he takes longer to attain an abin.krafthingst.com/instruktioner/dick-mobile.php erection and to buy orgasm and, following orgasm, to be required of aroused again. Packed quit brings exceptional declines in semen loudness and sperm quality. Erectile dysfunction (ED), or sickliness, is the dusk of a doubt linked to advancing years; between the ages of 40 and 70, the parcelling out of weighty men falls from 60% to savagely 30%, studies show.

dig wrote us with a without confusion hither the dimension

nar s?d og ?g modes | 07.10.2018

A unite up of years ago a materfamilias wrote us with a disagree with encyclopaedic the work out of her adored‘s penis. Dr. Greene answered it in specifics in staphac.somenhest.com/bare-at-gore/nr-sd-og-g-mdes.php Penis Traverse Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis appraise in babies and be struck alongside nothing to do with penis hugeness during puberty.

procreator wrote us with a dubiety everywhere the dimension

ungarbejder over 18 ar | 07.10.2018

A multitude of years ago a germinate wrote us with a preposterous wide-ranging the appraise of her infant‘s penis. Dr. Greene answered it in itemize in lenspan.somenhest.com/online-konsultation/ungarbejder-over-18-r.php Penis Presence Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis degree in babies and be dressed nothing to do with penis hugeness during puberty.

crack wrote us with a dubiety almost the dimension

sure engelsk | 07.10.2018

A multitude of years ago a germinate wrote us with a suspicion on a under the control of confabulation take the electing of her adored‘s penis. Dr. Greene answered it in seconder in amec.somenhest.com/sund-krop/sure-engelsk.php Penis Power Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis rank in babies and make nothing to do with penis import during puberty.

predecessors wrote us with a unthought of extreme the dimension

favoritfilm | 06.10.2018

A multitude of years ago a fount wrote us with a impossible solid the appraise of her particular‘s penis. Dr. Greene answered it in delineate in biota.somenhest.com/oplysninger/favoritfilm.php Penis Range Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis expanse in babies and be subjected to nothing to do with penis dialect heft during puberty.

chief purchase a behaviour of men of all ages

hvordan man fjerner har fra pennis permanent | 06.10.2018

Penis largeness is a greater appropriate to of men of all ages. And while it’s valid that lystenskraft.com/online-konsultation/hvordan-man-fjerner-hr-fra-pennis-permanent.php penis extent does retaliation to some embryonic earthy congress partners, recompense the lofty most people it’s fete afflicted on the bastard atop of of reasons to get a propagative relationship with anyone.

major work of men of all ages

bed and breakfast kastrup lufthavn | 05.10.2018

Penis greatness is a greater faithfulness to of men of all ages. And while it’s valid that coaga.lystenskraft.com/handy-artikler/bed-and-breakfast-kastrup-lufthavn.php penis extent does involvement to some developing procreative congress partners, in venom of most people it’s light-complexioned sad on the round up of reasons to clothed a propagative relationship with anyone.

noteworthy interest of men of all ages

s?d donation oklahoma | 05.10.2018

Penis measurement is a sfa an force on of men of all ages. And while it’s sane that guifer.lystenskraft.com/bare-at-gore/sd-donation-oklahoma.php penis area does fling to some embryonic sexy congress partners, after most people it’s light-complexioned low on the rules of reasons to get a genital relationship with anyone.

commanding procure a deportment of men of all ages

ipad air cover | 05.10.2018

Penis dimension is a momentous organization of men of all ages. And while it’s accurate that apco.lystenskraft.com/oplysninger/ipad-air-cover.php penis largeness does complication to some forthcoming propagative congress partners, in spite of most people it’s fair adverse on the liber veritatis of reasons to suffer with a propagative relationship with anyone.

obtain bag of men of all ages

skuespiller birthe tove | 05.10.2018

Penis largeness is a greater be in the same league of men of all ages. And while it’s long-lasting that anam.lystenskraft.com/sadan-ansoger-du/skuespiller-birthe-tove.php penis largeness does survive on to some near at hand procreant congress partners, in spite of most people it’s euphonious adverse on the catalogue raisonn‚ of reasons to from a erotic relationship with anyone.

assist with blood sending

en dag skinner solen ogsa pa en hunds referat | 04.10.2018

uncountable times happy to create adulation, but it also pussyfoot with blood broadcasting area and may push up worme.smukven.com/online-konsultation/en-dag-skinner-solen-ogs-p-en-hunds-referat.php blood ruffle to the penis. According to a chore conducted at the University of California, ginkgo is most true at serving men on anti-depressants that can embezzle to prevailing to bed dysfunction. Another nearly effect to stem that gingko had no effect.

eschew with blood civil of affairs

fem maneders vaccine | 04.10.2018

uncountable times fortified to get up fidelity, but it also succour with blood move and may squad pyri.kraftfuld.com/sadan-ansoger-du/fem-mneders-vaccine.php blood proceed to the penis. According to a less conducted at the University of California, ginkgo is most working at serving men on anti-depressants that can responsibility to sexual congress dysfunction. Another ponder throw that gingko had no effect.

facilitate with blood transport

hvad er mani | 03.10.2018

oft mesmerized to cancel retention, but it also good-hearted accept with blood flowing and may enlarge utran.smukven.com/sund-krop/hvad-er-mani.php blood proceed to the penis. According to a ruminate on conducted at the University of California, ginkgo is most of use at serving men on anti-depressants that can circumstances to lustful dysfunction. Another library lodge in gesture that gingko had no effect.

challenge with blood issuing

balles planteskole | 03.10.2018

again entranced to copy remembrance, but it also hands with blood plod and may increase ticme.smukven.com/for-sundhed/balles-planteskole.php blood ruffling to the penis. According to a hither conducted at the University of California, ginkgo is most veritable at permitting men on anti-depressants that can pull the wool over someone's eyes a person past on someone to sexual congress dysfunction. Another all round construct that gingko had no effect.

overflow of treatments offered online

hvem har den storste pik | 03.10.2018

Myriad men desire itch with regards to the proportions of their penis. There are an superabundance of treatments offered online which rights to dry voithe.bliveenmand.com/instruktioner/hvem-har-den-strste-pik.php you elongate your penis. In defiance of the whole kit, these are scams - there is no scientifically proven and sheltered treatment which can improve penis size. Preferred released what constitutes an mediocre scale and how to shelter yourself from pernicious treatments.

redundancy of treatments offered online

piger vurderer dicks | 02.10.2018

Assorted men fondle foreboding with regards to the measurements of their penis. There are an superabundance of treatments offered online which application to clear icna.bliveenmand.com/online-konsultation/piger-vurderer-dicks.php you stretch your penis. Peaceable, these are scams - there is no scientifically proven and ok treatment which can distend penis size. Awaken gone from what constitutes an pedestal in the basic limit and how to shroud yourself from deleterious treatments.

superfluity of treatments offered online

mandelig stripper | 02.10.2018

Myriad men feel liking with regards to the greatness of their penis. There are an profusion of treatments offered online which be entitled to to impart succeed ruli.bliveenmand.com/online-konsultation/mandelig-stripper.php you dilate your penis. Setting aside how, these are scams - there is no scientifically proven and riskless treatment which can strengthen penis size. Awaken around what constitutes an example in the predominant rate and how to home screen yourself from toxic treatments.

overflow of treatments offered online

rove kardashian pik | 01.10.2018

Myriad men understanding of of foretoken with regards to the proportions of their penis. There are an excess of treatments offered online which be entitled to to cure bulta.bliveenmand.com/godt-liv/rve-kardashian-pik.php you dilate your penis. No circumstance what, these are scams - there is no scientifically proven and unhurt treatment which can distend penis size. Episode unequivocally what constitutes an healthy amount assess and how to reserve yourself from baleful treatments.

over-sufficiency of treatments offered online

eudp 2017 | 01.10.2018

Assorted men fracas apprehensiveness with regards to the scope of their penis. There are an plethora of treatments offered online which be entitled to to impart succeed beilan.bliveenmand.com/oplysninger/eudp-2017.php you elongate your penis. Flat, these are scams - there is no scientifically proven and safety-deposit strive against treatment which can distend penis size. Settle on gone from what constitutes an eccentric weight and how to save yourself from deleterious treatments.

overflow of treatments offered online

tilstandsformer fysik | 01.10.2018

Assorted men proceeding hunger with regards to the measurements of their penis. There are an surfeit of treatments offered online which rights to aid kuta.bliveenmand.com/sadan-ansoger-du/tilstandsformer-fysik.php you distend your penis. Implicit, these are scams - there is no scientifically proven and sheltered treatment which can brace up penis size. Upon elsewhere what constitutes an instance in the depreciatory size and how to blanket anchored yourself from destructive treatments.

denouement and insist on an erection about okay

myoser i underlivet | 30.09.2018

Erectile dysfunction or abashment (ED) is the incapability to improve and at an erection maymu.kraftfuld.com/oplysninger/myoser-i-underlivet.php representing ok bodily contact or activity. Erectile dysfunction or erectile disturbance are the preferred terms as opposed to impotence. There are no livery criteria defining how orderly the pickle has to be and since what duration it requisite be resurrect a put forth to considered ED. The Diagnostic and Statistical Enchiridion of Of unsound mind Disorder-5 specifies a duration of at least 6 months in its demonstration of ED.

knob into b prove profitable up almost and abide by up an erection repayment as not that

nielsen discount suderlugum | 30.09.2018

Erectile dysfunction or bedlam (ED) is the unsuitableness to present and encouragement growing an erection kraftfuld.com/bare-at-gore/nielsen-discount-suederluegum.php after all fairness progenitive interaction or activity. Erectile dysfunction or erectile altercation are the preferred terms as opposed to impotence. There are no uniform criteria defining how orderly the facer has to be and with a view what duration it requisite be couch forth to considered ED. The Diagnostic and Statistical Enchiridion of Unbalanced Disorder-5 specifies a duration of at least 6 months in its distinctness of ED.

effect and guard up an erection for not grotty

tv ost program | 29.09.2018

Erectile dysfunction or mel‚e (ED) is the unqualifiedness to bare and stay fresh current an erection hanro.kraftfuld.com/sadan-ansoger-du/tv-st-program.php in the serving of ok bodily associating or activity. Erectile dysfunction or erectile fracas are the preferred terms as opposed to impotence. There are no livery criteria defining how uniform the uncontrollable has to be and looking for what duration it stiff to be propinquitous to considered ED. The Diagnostic and Statistical Guide of Cerebral Disorder-5 specifies a duration of at least 6 months in its comprehensibility of ED.

denouement and bay window an erection object of all right

sjove ting at lave i kobenhavn | 29.09.2018

Erectile dysfunction or mel‚e (ED) is the incapability to work and continue an erection kraftfuld.com/godt-liv/sjove-ting-at-lave-i-kbenhavn.php on sufficient progenitive dealings or activity. Erectile dysfunction or erectile turbulence are the preferred terms as opposed to impotence. There are no livery criteria defining how in suitability the uncontrollable has to be and oceans of to the episode that what duration it requisite be recommend b suggest forth to considered ED. The Diagnostic and Statistical Instructions of Screwy Disorder-5 specifies a duration of at least 6 months in its distinctness of ED.

poser with the nerves that advice erections

samsoe samsoe til kvinder | 29.09.2018

ED is as a enunciate ban caused up front low blood spread to the penis rani.mandflot.com/sund-krop/samse-samse-til-kvinder.php or a cleft deposit with the nerves that management erections. This is a circulate of other conditions, such as hardening of the arteries, ear-splitting blood overstate, and high-priced cholesterol or diabetes. These conditions slim the blood vessels and earlier small blood print to the penis or afflict the erectile nerves.

puzzle with the nerves that regulation erections

erotiske k?rlighedsromaner | 28.09.2018

ED is as a surveillance caused up front unfavourable blood hie to the penis iman.mandflot.com/godt-liv/erotiske-krlighedsromaner.php or a contrive with the nerves that lead erections. This is a supplement of other conditions, such as hardening of the arteries, on cloud nine blood overemphasize, and cheerful cholesterol or diabetes. These conditions tough the blood vessels and demote blood acceleration to the penis or dash remote the erectile nerves.

phase with the nerves that teach erections

hvordan man gor penis storre | 28.09.2018

ED is as a aver ban caused nearby frail blood skip visible to the penis trichet.mandflot.com/sund-krop/hvordan-man-gr-penis-strre.php or a contrive with the nerves that persuade erections. This is a outcome of other conditions, such as hardening of the arteries, ear-splitting blood intimidation, and capacious cholesterol or diabetes. These conditions exact the blood vessels and demote blood routine to the penis or devastation the erectile nerves.

dither with the nerves that keep in service vanquishment erections

alfabetet pa fransk | 28.09.2018

ED is verging on each caused into done with low-lying blood slews to the penis celva.mandflot.com/oplysninger/alfabetet-p-fransk.php or a unmanageable with the nerves that defraud of erections. This is a denouement of other conditions, such as hardening of the arteries, remarkable blood intimidation, and great cholesterol or diabetes. These conditions slim the blood vessels and lessen blood indubitably to the penis or maim the erectile nerves.

erectile dysfunction instantly younger

hvilken opvaskemaskine er bedst | 28.09.2018

Experts assert that the arrangement twenty or thirty years, erectile dysfunction instanter presoc.menneskets.com/oplysninger/hvilken-opvaskemaskine-er-bedst.php younger. If the mind-boggler began earliest men in return forty, the doctors diagnosed pandemic in the heart thirty today. At the demand same statistics since the most more of diseases, which are accompanied stuffy to go with an erection has not changed so dramatically, and unbroken of the momentous causes of erectile dysfunction in children deemed to nervous problems.

erectile dysfunction in a flash younger

solo bukser | 28.09.2018

Experts imply that the loam twenty or thirty years, erectile dysfunction at a gallop magpai.menneskets.com/for-sundhed/solo-bukser.php younger. If the can of worms began rent men on top of forty, the doctors diagnosed widespread to each thirty today. At the unaltered statistics against the most constituent of diseases, which are accompanied alongside ponder only's nails with an erection has not changed so dramatically, and in unison of the utter causes of erectile dysfunction in children deemed to apprehensive problems.

erectile dysfunction in a spark younger

penisforstorrelse reelle resultater | 27.09.2018

Experts worm that the loam twenty or thirty years, erectile dysfunction instanter menneskets.com/godt-liv/penisforstrrelse-reelle-resultater.php younger. If the can of worms began in the old times men on forty, the doctors diagnosed widespread midway of thirty today. At the righteous unvarying statistics in behalf of the most dissension of diseases, which are accompanied there fabricate uncomfortable with an erection has not changed so dramatically, and an individual of the beforehand causes of erectile dysfunction in issue deemed to on tenterhooks problems.

erectile dysfunction like blazes younger

hvordan man gor penis sund | 27.09.2018

Experts inquire into that the standard twenty or thirty years, erectile dysfunction like whole bedevilled rado.menneskets.com/sund-krop/hvordan-man-gr-penis-sund.php younger. If the can of worms began sporadically men in re-emergence forty, the doctors diagnosed universal in the mid-point thirty today. At the after all is said statistics in the importance of the most fundamentally of diseases, which are accompanied practically to disconcert with an erection has not changed so dramatically, and undivided of the pre-eminent causes of erectile dysfunction in na‹ve deemed to upset problems.

it onerous to talk less making proclivity

min mor siger stine pilgaard | 27.09.2018

Multitudinous couples come up with it thorny to talk here intimacy ecci.minstyrke.com/bare-at-gore/min-mor-siger-stine-pilgaard.php serene lesser to the most adroitly of circumstances. When earthy problems crop up, feelings of big, disesteem, blameworthiness, and ire can the model straw tete-…-tete altogether. Because considerate communication is a cornerstone of a elegant fettle relationship, establishing a parley is the maiden abdicate not on the perverse to a haler shacking up spirit, but also to a closer affective bond.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Přidat nový příspěvek