Re: Re: Re: telegonia

Hox | 28.03.2018

Kniha nikoho nepřesvědčuje, je to informace k zamyšlení, není to koncipováno jako důkaz s cílem někoho "mlátit po hlavě" faktologií. To je zde to hlavní. Kdo chce, tyto informace využije, kdo nechce, nikoliv. Žij a nech žít, pokud máš s knihou problém, není nic lehčího než si jí nevšímat.
KSB jsou světonázorové informace, v nichž je obsažen kvalitativně jiný pohled na svět, než jaký formuje současné školství a kultura. Je to vněsystémová informace, proto jsou reakce typu "co jsou to za nesmysly" zákonité, jedná se o problém střetu jedněch stereotypů myšlení s jinými.
Lze jen doporučit si opravdu poctivě pár knih KSB přečíst, a nikoliv s cílem hledat chyby (které tam být můžou), ale s cílem pochopit celkovou mozaiku. Je to tvrdá práce na sobě, protože když se člověk s KSB setká, prakticky u každého jsou nějaké životem sformované stereotypy myšlení, které neodpovídají realitě a které budou v rozporu s tím pohledem na svět, jaký je obsažen v KSB. Je to podobná situace, jako změna paradigmatu pohledu na svět ve středověku, když si začal razit cestičku pohled, že země je kulatá a krouží kolem slunce. Proto není dobré dělat předčasné závěry.
Přičemž platí další princip - čím vyšší dosažené vzdělání i člověka, který se setká s KSB, tím je pravděpodobnější konflikt stereotypů myšlení. Reakce od akademiků "vůbec to nechápu, o čem to je?" popřípadě "co jsou to za nesmysly" jsou na denním pořádku, i když samotnou KSB také psali z nemalé části akademici. Jen s jiným pohledem na svět. První budou poslední. To, o čem akademik prohlásí "vůbec nechápu, o čem je tu řeč", to je pro dospívajícího jednoduché k pochopení a zcela jasné a přirozené - pokud si samostatně vypracoval pohled na svět, který není v konfliktu s tím, obsaženým v KSB.
Spousta lidí zažívá při setkání s KSB pocit "dejavu", neboli, že je tam to, na co už dávno přišli sami, ale neuměli to tak dobře a koncepčně popsat a sjednotit do soudržné mozaiky, zčásti i proto, že chyběla terminologie. Každá nová změna pohledu na svět si razí cestu zavedením nové terminologii, jako například "zeměKOULE" v minulosti. KSB obsahuje popis společnosti jako sociálních supersystémů a popisuje procesy řízení v ní (jako jediný existující materiál, volně dostupný), obsahuje novou filozofii, psychologii, základy nové vědy, fyziky (trojjedinost MIM jakožto základ kvalitativně nové vědy), nový pohled na to co to znamená být člověk, zákonitě z KSB vyplývá existence Hierarchicky nejvyššího všeobjímajícího řízení - Boha.... Ve všech těchto oblastech (ekonomika, sociologie, filosofie, ..) zažívá současný systém krizi, a funkční metodologie se neposkytuje z principu nikde. Stačí je sáhnout po volně dostupných materiálech KSB a začít se sebevzděláváním. Je to tvrdá práce na sobě, souhlasím, neb je třeba změnit vlastní stereotypy, které se formovaly často desítky let. Lépe řečeno, tyto stereotypy jsou překážkou adekvátního pochopení. Jde o to neodmítat nový pohled z principu, protože se liší od zformovaného, ale zamyslet se, kde je pravda. Tím začíná ona cesta.
Přičemž, většina lidí, když se poprvé setká s KSB, odmítne nebo nevěnuje pozornost, pak se s materiály setká třeba znovu za rok, dva, pět... a najednou je vnímá úplně jinak. U mě to bylo totéž. Když jsem se poprvé setkal a konceptuálními znalostmi, nepoznal jsem jejich význam, až asi o rok později, díky "polopatickým" videím generála Petrova. Pak jsem se vrátil ke knihám KSB a začetl se do toho, kolem čeho jsem dříve přošel bez povšimnutí, a pochopil jsem terpve, o co jde.

Přidat nový příspěvek