Proč publikujeme Spisy Stalina?

8.10.2021

Hox

 

Z několika důvodů:

 

1) Přečtením Spisů, hlavně dílů 8-11 automaticky odpadá otázka, zda Stalin mohl být maniakální tyran, jakým se ho snaží prezentovat mediální a kulturní mainstream a narativy Západu posledních cca 70 let. Otázka "Who is mister Stalin" se zodpoví automaticky.

2) Stalin několikrát překazil plány světového zákulisí, toho samého, co nyní prosazuje věci jako Green deal, islamizaci Evropy, propagaci LGBT jako normy a tak dále. Světové zákulisí vynaložilo nesmírné úsilí, aby si běžný člověk při vyslovení jména Stalin zhnuseně odplivl ... aniž by o osobě Stalina a tehdejší době reálně cokoliv věděl, kromě mediálních manter.

3) Spisy Stalina jsou stále aktuální, možná více než v době svého vzniku. Úlohy sociálně-ekonomického-kulturního rozvoje, o nutnosti jejichž řešení Stalin psal ve své době a o nichž psal jako o palčivých otázkách lidstva, lidstvo od té doby nijak nevyřešilo, naopak, v mnoha oblastech udělalo krok zpět. Pochopení této roviny však vyžaduje pochopení toho, o čem Stalin ve skutečnosti píše, což není z dnešního pohledu úplně jednoduché, protože dnešnímu člověku terminologie kterou Stalin používá zpravidla nic neříká. Vyžaduje to určité historické znalosti a rozhled.

4) Ten konflikt, jehož byl Stalin účastníkem ve své době, neskončil a stále trvá, a v dohledné budoucnosti nikam nezmizí - mění se jen vnější formy a nástroje. V době Stalina se střetly dvě síly, dva tábory, mezi kterými probíhal boj na život a na smrt, ale přitom obě používaly stejnou terminologii, marxisticko-leninistickou. V dnešní době se střetávají dvě síly, dva tábory, mezi kterými probíhá boj na život a na smrt, a obě používají stejnou terminologii ...