poznámka

Vasiľ | 08.11.2013

Mám jednu poznámku týkajúcu sa technológie blockbusterov. Nie je to asi nič nové, ale kedže to tu možno ešte neodznelo, tak to napíšem:

Veľmi dôležitou stránkou filmov (no i kníh) je ich emocionalita. Cieľom je vyvolať u diváka určité emócie - aby bolo jeho objektívne vnímanie rozladené - aby sa do jeho podvedomia potrebné matrice dostávali lepšie.
Napríklad táto scéna:
http://www.youtube.com/watch?v=OXiWUdIZMPU
Využíva veľmi silné emócie spojené s lúčením sa. Inak v tomto filme biblickú tematiku naozaj netreba hľadať lupou.

Veľmi podobnú metódu využívajú aj televízne noviny:
Reportáže sú krátke a rýchlo sa striedajú. V jednej chvíli hovoria o tom, ako nejakí násilníci zavraždili starenku a hneď na to v druhej reportáži spomenú situáciu v Sýrii s patričným komentárom, za tým ide samozrejme ďalšia tiež emotívna reportáž. Takto divák jednak ani len nemá čas nad tým, čo mu bolo ukázané uvažovať, navyše je aj emocionálne paralizovaný a jeho podvedomie je otvorené parazitickým informáciám.

Ďalšou technikalitou spojenou s blockbustermi je ich audiovizuálna atraktivita, ktorá predstavuje lákadlo pre mnohých divákov. Divák je ohromený efektmi, s čím môžu byť zas spojené určité emócie - viď predošlá časť môjho príspevku.
Napríklad tento celkom nový film:
http://www.youtube.com/watch?v=d6sk3HudM4k
Je vizuálne veľmi pekný, aj keď môže spôsobiť krútenie hlavy :-)
Zaujímalo by ma, či v ňom nevidíte nejakú symboliku - tiež je to celkom populárny film, tak by mňa osobne prípadná symbolika zaujímala.


Takže v skratke: Film má vyvolať emócie, čím sa u diváka naruší jeho obranný mechanizmus v podobe používania rozumu (racionálne hodnotenie, toho čo vidí), čo uľahčuje prenikanie žiadaných obrazov do podvedomia divákov.

Přidat nový příspěvek