Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pokračování ve Stalinově díle ...

taurus | 07.11.2013

Dovolím si jen pár poznámek.
Vstoupil jste do nějaké společnosti +- podobně smýšlejících jedinců. Zareagoval jste na zcela konkrétní článek. Pochybují, že jste se do hloubky "zatěžoval" pochopit, čím tá společnost žije a jaké mentální procesy zde probíhají.
Nicméně z diskuze s námi jste hned vyvodil závěry, a dokonce, každého jste ocharakterizoval.
Jeden je, podle vás optimista, druhý - naivista a všichni dohromady cílevědomě motivováné osoby, které si budují mentální vězení.
Což, pane psychologu, děkujeme za bleskovou diagnozu, rozbor a doporučení, kterým směrem se máme vyvíjet. Jen doufám, že až nás příště navštívite, nevyhubujete nám za to, že neplníme vaše doporučení.

Přidat nový příspěvek