Ďakujeme, Lux

jajaa | 24.05.2013

problematika je rozsiahla, navrhol si zamerať sa na nejakú časť.
Tak ja mám otázku.
My tu už všetci chápeme, princíp tvorenia . Informácia(myšlienka)-Miera (pravidlo, číslo, zákon)-Matéria(hmota). Tvorenie, zhmotňovanie pracuje na princípe usporiadania informácie, obrazu.
Informácii nadelím mieru a tým nieč vytvorím. Dám svojmu obrazu pravidlá.
Vieme, že zavádzajúca veda nás naučila "prázdnu" poučku o čase, priestore, hmote a energii. Aj Kob vysvetľovaniu trojjediného princípu tvorenia venuje veľa času a popísaných strán. Mne však chýba akési vyvodenie dôsledku pre ľudí. Lebo ľudia intuitívne tvoria trojjediným spôsobom (vymyslím dcérke textilnú bábiku, postrihám látku, zošijem, bábika je hotová). Pýtajú sa-čo je na tom také svetoborné_ No nič, len treba ukazáť, že GP nás to učí inak, aby zakryl princíp tvorenia Boha, aby zakryl, že HNR je a tvorí práve takto, že ono sa to samo nerobí ,ani pani Náhoda nefunguje takto, takže schovať Boha za nejaké "ono sa to samo v tom vesmíre- v priestore a čase nejakou energiou zhmotní je len klam. Odkiaľ sa berie tá informácia? A pred Veľkým treskom bol Nikto?
Vyjadrujem sa naozaj ťažko, prepáčte. Ani neviem, či som to celkom dobre pochopila.
Preto mi chýba v udových aj Pravdových vysvetleniach MIM práve nejaký záver, dôsledok a poučenie z tohto konkrétneho poznania.
Lu

Přidat nový příspěvek