Re: Re: pro Hoxe

Aleš Krejčí / Brno | 31.03.2012

Pánové také si myslím, že ještě nemáme mozaiku v takové podobě, abychom mohli dělat nějaké závěry kdo jaký byl.
Důležité je však tyto informace vstřebávat a tu mozaiku neustále doplňovat. Už jenom oddělit ten neuvěřitelný nános balastu propagandy. Samozřejmě každý si může sledovat své záměry, třeba já nevěřím na živelnost a neřízenost dějin a zjistit toho míru je to, co mě na dějinách zajímá.
Určitě nelze míchat samolibost mocných, tzn. takové ty jejich bulvární manýry, s hodnocením toho, co po nich zůstalo. To se nepodmiňuje a nemusí souviset.
Stalin a Hitler rozhodně nebyli narušení psychopati co za všechno mohou, jak nám denně sračkomety kýblují do hlav, aby nás ani nenapadlo začít nad tím přemýšlet.
Hitler se snažil řešit zotročení německa, k čemuž de facto po 1.svět. válce došlo, a zatímco okolní národy z toho jenom kynuli a byly na vrcholu prosperity. Třeba v ČR, doslova pár km na východ byla úplně obrácená situace. Je nutné se ptát proč a jak a kým a zda se do takové pozice německo dostalo záměrně. To stejné bylo se Stalinem.
Nevěřím ani na tzv. "Hitlerovi poválečné plány" jak jsou nám předkládány, dokud neuvidím originální dokumenty, které ale nikdy uvidět nemohu. Pokud vím, tak vláda první republiky v ČR byla silně prosioniostická a ta měla co dělat, aby Hitlerova arijská retorika tisícileté říše nezískala oblibu u čechů. Sračkomety v té době také jeli až se z nich kouřilo, protože majitelům zbrojovek a fabrik šlo o všechno. Sám Hitler se divil, že se k jeho armádě postupující rusí nepřipojil lid, neboť se cítil, že jej osvobozuje. Už jenom ta svastika, retorika o árijcech, Nibelungové, tisíciletá říše, apod., to všechno nyní už máme stokrát překroucené.. Bohužel, už máme i zakázané o tom pochybovat!

Přidat nový příspěvek