Re: pro Ivanek

Radomír | 22.04.2012

Děkuji, Karle. A pro Ivánka ještě doplním:
Mnichov nespadl jen tak z nebe, německé plány na obsazení Československa byly vícméně jasné už v r.1933. Náš stát vznikl původně jako hráz proti německým ambicím, s podporou Francie i Anglie, ale těmi samými byl nakonec zrazen. Beneš vypracoval celkem 4 plány, jak situaci řešit, jaké ústupky vůči Němcům ČSR udělá - a všechny mu byly zamítnuty. Od r.1937 se vláda ČSR snažila s Němci vyjednávat a najít společné řešení stoupajících národnostních třenic. 19.09. byla Benešovi předána diplomatickou cestou společná nóta Francie a VB, kde uvádějí jako konečné řešení nutnost postoupit Německu všechna území s nadpoloviční německou populací. Má se tak stát v zájmu zachování míru v Evropě. Beneš odmítl s tím, že podstoupení území by se rovnalo zániku ČSR. Načež mu přišla odpověď, ať nepočítá s vojenskou pomocí těchto zemí v případném konfliktu.
ČSR stála úplně osamocena.
Dne 28.09.1938 předložilo Maďarsko a vzápětí po něm i Polsko ultimátum ČSR na odstoupení všech území s nadpoloviční většinou maďarského (a polského) obyvatelstva. Maďaři dali lhůtu 10 dnů, Poláci chtěli území do 30.11.1938.
A 30.09.1938 bylo československé vládě doručeno ultimátum z Mnichova - do 10-ti dnů vyklidit pohraničí.
Vláda zatím hledala i jiná řešení. Generál Syrový oznámil, že jde o rozhodnutí mezi vraždou a sebevraždou. O možnosti sovětské pomoci ministr průmyslu Imrich Karvaš prohlásil, že v tomto případě by Anglie mohla jít proti ČSR z obavy před bolševismem. Stalin navíc podmiňoval svou vojenskou pomoc žádostí Beneše o pomoc proti vojenské agresi Německa, podanou u Společnosti národů. To Beneš nikdy neudělal... Byl vládou ČSR přesvědčen, že tímto krokem by ČSR zavládl bolševismus a znepřátelili bychom si západní svět. Toho 30.09.1938 byla urgentní žádost pro SSSR zrušena velvyslancem J.Smutným.
Beneš abdikoval 05.10.1938.

Přidat nový příspěvek