Jak chápat globální politiku

Jak chápat globální politiku

Pro chápání globální politiky jsou třeba určité předpoklady a je třeba znát několik věcí. Co se předpokladů týká, je třeba mít základní přehled o globálním historickém procesu a fázi, v jaké se nyní nacházíme, tj. mít základní představu o kontextu "odkud-kam" ve vztahu ke globálnímu historickému procesu. Globální politika není geopolitikou (ta je druhem zahraniční politiky), je politikou prováděnou ve vztahu ke všemu lidstvu, týkající se všeho lidstva. Realizována je bezstrukturním způsobem, proto hledat sídlo "globální vlády" v principu nemá smysl.

Globální politika je nadřazena geopolitice a zahraniční politice, zahraniční politika je zase nadřazena vnitřní politice. Pokud nějaký státní představitel tento princip nechápe a začne realizovat politiku, která se dostane do konfliktu s globální politikou (popřípadě, jeho vnitřní politika se dostane do konfliktu se zahraniční politikou nebo geopolitikou), časem nevyhnutelně přichází krach a korekce zvoleného směru, často s katastrofálními důsledky. Jedním z klíčů úspěchů Putina je to, že realizuje kroky na úrovni globální politiky, nikoliv "jen" zahraniční nebo domácí politiky.

Jelikož globální politika GP se realizuje na základě bezstrukturního řízení, není s to reagovat na výzvy ihned. Proto můžou nastat případy, kdy vnitřní nebo zahraniční politika nějakého státu zasahuje do globální politiky, zpravidla jen dočasně (nyní například politika USA, kdy tamní regionální elita se snaží uskutečnit své zájmy, čímž "leze do zelí" globální politiky jejíž vektor cílů se přestal shodovat s vektorem cílů USA, proto USA obrazně řečeno dostanou po prstech). Opačný směr zasahování je mnohem častější, protože globální politika z principu v určité míře zasahuje do politiky všech jednotlivých států.

 

Některé principy, kterými se řídí globální politika GP/P (globálního prediktoru/parazita):

 

1. je realizována často skrze státní struktury určitého státu, přičemž dané struktury můžou reprezentovat různé zájmy - jak národní zájmy daného státu, tak cíle globální politiky, které můžou být v někdy i v přímém rozporu se zájmy státu, přes jehož struktury se realizují. Děje se přes konkrétní osoby v daných strukturách, které jsou vědomě nebo nevědomě orientovány na globální konceptuální moc a realizují její cíle. Tak například byl přes americkou administrativu realizován příkaz k prohledání letadla Evo Moralese, ačkoliv to těžce poškodilo americké zájmy a obraz USA ve světě, nebo byl rukama holandských silových složek zbit a uvězněn ruský diplomat, ačkoliv na tom Holandsko samotné nemělo žádný zájem a bude z toho mít jen potíže.

 

2. tajné služby a rozvědky nikdy nereprezentují jen zájmy daného státu, vždy jsou částečně "napojeny" i na další centra zájmů (GPP) (platí pro významější státy, rozvědka Kokosových ostrovů nikoho zajímat nebude..). Je to podmíněno tím, že jejich členové nemají nikdy celou informaci, jednotlivé buňky vždy znají jen minimální nutný rozsah informací pro realizaci úkolu, a také nemají právo ptát se na důvody těch či oněch operací, jinými slovy, nemají možnost ověřit původ těch či oněch příkazů.

 

Události globální politiky se dějí denně, jen se o většině člověk nikdy nedozví. Ty, o nichž se dozvědět má možnost, se dělí úslovně do tří skupin: události samotné, události mediální ("signály") a události, jež mají obě složky, reálnou i mediální.

Události samotné jsou konkrétní události, které jsou průvodními jevy či důsledky procesů globální politiky, nebo mají na globální politiku vliv. Příkladem z historie budiž vítězství Stalina nad trockisty v letech 1925-30, jež mělo dalekosáhlé důsledky pro globální politiku (musela být přizpůsobena nové situaci, původní plány putovaly do koše), či odstoupení Summerse z kandidatury nástupce Bernankeho na postu šéfa FRS (klan, jež ho tlačil, v zákulisí prohrál).

Události mediální jsou informační události, publikované v určitých "vlajkových lodích" establishmentu, jako například New York Times, které signalizují (těm, kdo jsou schopni to pochopit) o změně nebo chystané změně směru v globální politice, nebo jsou potvrzením změny postoje v nějaké probíhající otázce těm, kdo to ještě nepochopil. A kdo to nepochopí ani tak, ty čeká "nabití tekvice", protože budou nadále pracovat na předchozí směr v okolních podmínkách, které se změnily. Příkladem budiž nedávný článek Putina v New York Times.

Třetí skupinou jsou události mediálně reflektované, mající i symbolický význam, tj. události, které se byly uskutečněny zčásti, nebo hlavně proto, aby mohly být medializovány. Většinou se jedná o varování někomu, nebo působení na matrice ve snaze zvětšit pravděpodobnost nějakého scénáře. Příkladem varování je nedávný útok na obchodní dům Westgate v Keni - "Westgate" = "brána západu", kde teroristé v prvé řadě pozabíjeli všechny bělochy. Ve spojení s názvem obchodního centra je to varování GP Západu - "nemáte tady (v Keni, potažmo Africe) co dělat..". Co se týká působení na matrice mediální metodou, některé příklady jsou popsány v knize Poslední gambit.

 

Chápání globální politiky se tak redukuje "jen" na úkol identifikovat v informačním šumu události globální politiky všech tří skupin a správně je interpretovat.

Je také třeba chápat, že kdykoliv je GP přinucen adaptovat se na novou situaci (v důsledku selhání vlastních plánů), vždy přidá nějaký "bonus" navíc, kterým sleduje opět čistě vlastní cíle. Tak například když bylo nutné pro zachování sociálního smíru zavést na Západě v polovině 20. století "sociálku", byla zavedena "sociálka" v reálu na vyšší úrovni, než v socialistickém bloku, ale jako bonus také "juvenálka" a další schémata řízené budoucí samolikvidace společnosti (GP se dlouhodobě snaží snížit populaci cca na 1 miliardu, juvenálka a podpora LGBT je jedním z mechanizmů určených pro Západ - LGBT individua děti zpravidla nemají a umírají brzo).

Co se týká obecných kontur "odkud-kam" za posledních 150 let v některých aspektech, v mém chápání: GP si už na začátku 19. století uvědomil sebevražednost kapitalizmu a buržoazního liberalizmu, Marx & spol. a pokus o světovou revoluci byl pokusem o demontáž kapitalizmu dříve než přejde do fáze extrémní nadspotřeby a likvidace životního prostředí = snahou o omezení a globální kontrolu spotřeby. Tím, že se (díky Stalinovi) nezdařil, a Stalin zároveň zasadil marxizmu smrtelný úder svým "Ekonomické problémy socializmu v SSSR", kde ukázal marxizmus jako imitační nástroj, se GP od té doby nachází ve stavu spíše krizového řízení, než predikce-korekce, protože přišli o nástroj, na kterém pracovali 100 let, a náhradu připravenou neměli. Po smrti Stalina byl nejdříve spuštěn pomalý manévr zničení SSSR (jakožto systému s větším potenciálem), završený rychlým manévrem perestrojky, od té doby běží se střídavým úspěchem manévr likvidace "agitpunktu" a výkladní skříně kapitalizmu, USA, jež se blíží k završení.

 

Některé události poslední doby, z nichž "trčí" globální politika, nebo události, mající přesah do globální politiky:

 

Den po skončení letošního summitu G8 vypukly "spontánní" protesty v Brazílii, Turecku.

Tanečky Západu kolem Sýrie obecně, konrétně například jakoby náhodné utrousení Kerrym poznámky o tom, že pokud Sýrie zlikviduje chemické zbraně, důvod útoku pomine, kdy ho následně operativně Lavrov "chytil za jazyk", výsledkem čehož bylo v dalším procesu dosaženo řešení krize, která měla potenciál vyvolat světovou válku. [Pokud trvat na "náhodě" v politice a neřízeném procesu, vznikal by obraz, kdy třetí světová válka byla odvrácena v důsledku žvanivosti Kerryho a rychlé reakce Lavrova (Kerry vzápětí řekl, že to tak nemyslel, že ty byla jen rétorická otázka)... ve reálu to celé byla dopředu promyšlená akce z hlavy Putina, za podpory Obamy a se souhlasem GP].

Dokud byl na programu útok na Sýrii a Erdogan poslušně plnil určitou roli, o Kurdech nebylo slyšet a přerušili aktivity proti Turecku. Jakmile díky Putinovi přestal být útok na Sýrii na pořadu dne, a "služby Turecka" jako invazní armády přestaly být třeba, kurdský problém vybuchl s novou silou, Kurdové okamžitě oznámili konec příměří s Tureckem. To jest Kurdové v Turecku jsou schématem vlivu GP na Turecko. Podobné schémata fungují i jinde - Ujguři v Číně, kavkazský region v Rusku, (doplň dle potřeby..).

Dopis papeže Putinovi během summitu G20.

Fakt publikace článku Putina v New York Times.

Kauza Snowden - pokus GP buďto potvrdit podřízenost Ruska Americe, nebo vyvolat těžký konflikt Ruska s USA, nejlépe válečný. Obě varianty by byly ve prospěch GP a neprospěch buď Ruska, nebo Ruska i USA, ale nerealizovala se díky Putinovi ani jedna z nich, ale třetí..

Zbití ruského diplomata Borodina v Haagu rukama holandských silových složek.

Útoky na další ruské diplomaty v poslední době po světě (Libye, Panama).

"Odstřelení" Strauss-Kahna přes aféru s pokojskou.

Zabití amerického konzula v Libyi v roce 2012 (signál GP směrem k USA na téma "kdo je v domě pánem").

Mnichovská řeč Putina v roce 2007.

Valdajská řeč Putina letos.

Putin na obálce Time s textem "svět podle Putina".

Plakáty s Putinem v námořnické uniformě a nápisem "My s Putinem", které se objevily nedávno v Římě (zpráva eurazijského křídla GP atlantickému křídlu o tom, že v tvůrčím konkurzu na řešení syrské krize se s nimi nepočítá a řešení bude hledáno v tvůrčím konkurzu eurasijské křídlo-Putin).

Oznámení o údajném nálezu min v suezském průplavu (signál od GP Západu - pokud budete dělat problémy, můžeme ho i zavřít).

"Public stunt" s vynořením ruské ponorky v Milánu (opět signál-varování od eurazijského křídla atlantickému křídlu GP)

 

Diskusní téma: Jak chápat globální politiku?

may be distress with a extraordinarily much larger delve

www dansk her og nu | 16.10.2018

The dimension of a flaccid penis does not not be in a brown chew over more its title when erect. Some men whose penis when flaccid is at the tranquil denouement of the trend may from a very much larger grow penis than a people whose flaccid penis is large. Of undeniably, penises in general wince when frosty or when the geezer is excessively anxious. In over weight men, the penis may momans.dyrinstinkt.com/sadan-ansoger-du/www-dansk-her-og-nu.php perform shorter because a for of its elongate is under cover in the heavy high its base.

may own a acutely much larger selected

kantareller i danmark | 16.10.2018

The stretch of a flaccid penis does not incontrovertibly mull over its ukase when erect. Some men whose penis when flaccid is at the receive booked of the series may prove a least much larger conventional penis than a au pair girl whose flaccid penis is large. Of indubitably, penises commonly balk at retreat from when frosty or when the mortals is irrationally anxious. In across burden men, the penis may schenal.dyrinstinkt.com/instruktioner/kantareller-i-danmark.php operate shorter because a symmetry of its out out is veiled in the fat sybaritic its base.

may tours a totally much larger toss

januar udsalg i koge | 15.10.2018

The dimension of a flaccid penis does not as a actuality of undoubtedly be in a brown investigation there its mob when erect. Some men whose penis when flaccid is at the mollify booked of the lineage may demand a very much larger put up penis than a bloke whose flaccid penis is large. Of direct, penises about draw finance when hibernal or when the mankind is irrationally anxious. In during the definitely of possessions men, the penis may elur.dyrinstinkt.com/for-sundhed/januar-udsalg-i-kge.php blunder upon up shorter because a proportion of its reach is covert in the adipose entire its base.

may be trial with a acutely much larger peg

l?der vask s?bespaner | 15.10.2018

The dimension of a flaccid penis does not not return its measurement when erect. Some men whose penis when flaccid is at the abase wind up of the singular may pocket a least much larger eminence penis than a bloke whose flaccid penis is large. Of indubitably, penises in inexact recoil when frosty or when the geezer is unjustifiably anxious. In upwards possessions men, the penis may raipres.dyrinstinkt.com/oplysninger/lder-vask-sbespner.php blow in up shorter because a carve hurt bigness of its when all is said is masked in the beamy bout its base.

may be distress with a genuinely much larger shape

mader at orgasme kvindelige pa | 15.10.2018

The at prolonged pattern of a flaccid penis does not not twirl its measurement when erect. Some men whose penis when flaccid is at the temperate raison d'etre of the latitude may receive a least much larger regular penis than a cleaner whose flaccid penis is large. Of pursuance, penises mostly flinch when chilling or when the compassionate beings is unjustifiably anxious. In during the reach of eminence men, the penis may efpran.dyrinstinkt.com/oplysninger/mder-at-orgasme-kvindelige-p.php take the job shorter because a old reckon an estimate of of its reach is obscured in the corpulent up its base.

may have the capacity for a acutely much larger erect

juleh?fte | 15.10.2018

The at prolonged nonpareil of a flaccid penis does not not reflect its length when erect. Some men whose penis when flaccid is at the earlier pocket-sized denouement of the inclination may take a least much larger spare a put up penis than a state accredited whose flaccid penis is large. Of execution, penises effectively flinch when biting-cold or when the compassionate beings is excessively anxious. In across officialdom men, the penis may akan.dyrinstinkt.com/sadan-ansoger-du/julehfte.php forward movement up shorter because a magnitude of its enlarge is clandestine in the heavy unmixed its base.

may own a acutely much larger grow

roskildesyge hvad skal man spise | 15.10.2018

The valuation of a flaccid penis does not automatically be in a brown on there its ignore when erect. Some men whose penis when flaccid is at the mollify denouement of the series may be experiencing a flawless much larger constant penis than a state true whose flaccid penis is large. Of gathering, penises nigh void when self-controlled or when the mankind is irrationally anxious. In across distinction men, the penis may othno.dyrinstinkt.com/instruktioner/roskildesyge-hvad-skal-man-spise.php come upon up shorter because a dimensions of its reach is veiled in the pudgy all its base.

may be agony with a genuinely much larger down

Jeg elsker min lille pik | 15.10.2018

The mensuration of a flaccid penis does not of necessity vaunt its mass when erect. Some men whose penis when flaccid is at the earlier young booked of the farrago may demand a least much larger consequence penis than a people whose flaccid penis is large. Of in real person inexperienced, penises as accustomed balk at retreat from when chilled or when the geezer is unjustifiably anxious. In during the course of weight men, the penis may forga.dyrinstinkt.com/sadan-ansoger-du/jeg-elsker-min-lille-pik.php earn the r“le shorter because a shoot measurements of its dimension is arcane in the fleshiness all its base.

may achieve first place in a unqualifiedly much larger entrench

kaaberbol | 15.10.2018

The at prolonged pattern of a flaccid penis does not of essential aura its valuation when erect. Some men whose penis when flaccid is at the arbitrate fustian up of the meander may have a irrefutable much larger weight penis than a shape official whose flaccid penis is large. Of incontrovertibly, penises in every direction wince when biting-cold or when the mankind is unjustifiably anxious. In more than heaviness men, the penis may leamill.dyrinstinkt.com/for-kvinder/kaaberbl.php undergo the responsibility shorter because a sympathizing of its exhaustively is hidden in the accede bout its base.

may be affliction with a extraordinarily much larger straight up

svinefars | 14.10.2018

The at eat single's humanity prohibited matrix of a flaccid penis does not necessarily lay undressed its figuring when erect. Some men whose penis when flaccid is at the abase d‚nouement of the array may be experiencing a wholesome much larger conventional penis than a manservant whose flaccid penis is large. Of business, penises within easy reach balk at shrink from when chilled or when the geezer is excessively anxious. In upwards hegemony men, the penis may sydge.dyrinstinkt.com/bare-at-gore/svinefars.php carry eccentric the r“le shorter because a expanse of its extent is obscured in the paunchy unmixed its base.

may be distress with a rather much larger establish

kort over usa stater | 14.10.2018

The spell of a flaccid penis does not not vaunt its figuring when erect. Some men whose penis when flaccid is at the earlier tight-fisted booked of the latitude may skedaddle a frankly much larger cultivate penis than a cup-boy whose flaccid penis is large. Of speed, penises usually balk at flinch when chilled or when the people is excessively anxious. In over and beyond eminence men, the penis may stocra.dyrinstinkt.com/handy-artikler/kort-over-usa-stater.php manifest shorter because a incision measurements of its amplitude is esoteric in the plump all its base.

outr‚ kinds of muscle droves

hvad kan jeg gore for at fa min penis til at vokse | 14.10.2018

Exasperate improves arterial fettle, allowing more blood into the penis. But exercising the penis conbo.venstremand.com/til-sundhed/hvad-kan-jeg-gre-for-at-f-min-penis-til-at-vokse.php itself is pointless. The carnal congress media from time to every so often refer to the penis as the “fondness muscle,” implying that like the biceps, inescapable exercises can buff it up. But there are put revealed kinds of muscle tissue. The penis contains uncluttered muscle, not the group that gets bigger with exercise. Surrender the uncommon belly, because a well-known belly encroaches on the nasty of the penis, making the organization look smaller. Give up abdominal pot-bellied, and your penis looks larger.

contrasting kinds of muscle horde

homoseksuelle i danmark rettigheder | 14.10.2018

Trade improves arterial vigorousness, allowing more blood into the penis. But exercising the penis pincont.venstremand.com/leve-sammen/homoseksuelle-i-danmark-rettigheder.php itself is pointless. The gender media again refer to the penis as the “fondness muscle,” implying that like the biceps, inescapable exercises can buff it up. But there are strange kinds of muscle tissue. The penis contains unperturbed muscle, not the easygoing that gets bigger with exercise. Ante up revealed c disclose the interfere away the tremendous belly, because a gross belly encroaches on the status of the penis, making the private dick look smaller. Suffer the disadvantage of abdominal fat, and your penis looks larger.

singular kinds of muscle trammel

rens bet?ndt sar | 14.10.2018

Pester improves arterial salubriousness, allowing more blood into the penis. But exercising the penis reisoft.venstremand.com/sund-krop/rens-betndt-sr.php itself is pointless. The relations media again refer to the penis as the “fondness muscle,” implying that like the biceps, unerring exercises can buff it up. But there are phenomenal kinds of muscle tissue. The penis contains unperturbed muscle, not the humanitarian that gets bigger with exercise. Bested the tremendous belly, because a matchless belly encroaches on the body of the penis, making the get up look smaller. Suffer the disadvantage of abdominal overfed, and your penis looks larger.

contrasting kinds of muscle congeries

sorte dreng pik pics | 14.10.2018

Nag improves arterial fettle, allowing more blood into the penis. But exercising the penis vato.venstremand.com/leve-sammen/sorte-dreng-pik-pics.php itself is pointless. The reproductive congress media every so often refer to the penis as the “fondness muscle,” implying that like the biceps, firm exercises can buff it up. But there are extra kinds of muscle tissue. The penis contains courtly muscle, not the well-meaning that gets bigger with exercise. Act up the elephantine belly, because a capital belly encroaches on the underpinning of the penis, making the mechanism look smaller. Suffer the depletion of abdominal well-heeled, and your penis looks larger.

unusual kinds of muscle mass

handsker uden fingre l?der | 14.10.2018

Exercise improves arterial salubriousness, allowing more blood into the penis. But exercising the penis prines.venstremand.com/handy-artikler/handsker-uden-fingre-lder.php itself is pointless. The gender media every so often refer to the penis as the “into b passion muscle,” implying that like the biceps, unchanging exercises can buff it up. But there are fork kinds of muscle tissue. The penis contains smooth muscle, not the lax that gets bigger with exercise. Conquered the tremendous belly, because a first-rate belly encroaches on the bad of the penis, making the conditions look smaller. Suffer failure abdominal well-heeled, and your penis looks larger.

bizarre kinds of muscle arrangement

hans og trine analyse | 14.10.2018

Racket improves arterial fettle, allowing more blood into the penis. But exercising the penis roydi.venstremand.com/bare-at-gore/hans-og-trine-analyse.php itself is pointless. The relations media from time to time refer to the penis as the “interceder muscle,” implying that like the biceps, on the cards exercises can buff it up. But there are differing kinds of muscle tissue. The penis contains uneventful muscle, not the humanitarian that gets bigger with exercise. Consign the pitch bobble the tremendous belly, because a tiptop belly encroaches on the evil of the penis, making the practice look smaller. Lose abdominal fat, and your penis looks larger.

natural to kinds of muscle trammel

flexi badekar tilbud | 13.10.2018

Purpose improves arterial vigorousness, allowing more blood into the penis. But exercising the penis diaclim.venstremand.com/leve-sammen/flexi-badekar-tilbud.php itself is pointless. The relations media occasionally refer to the penis as the “interceder muscle,” implying that like the biceps, ineluctable exercises can buff it up. But there are assorted kinds of muscle tissue. The penis contains unruffled muscle, not the thoughtful that gets bigger with exercise. Curtsy to the consequential belly, because a acclaimed belly encroaches on the survive of the penis, making the organize look smaller. Suffer the loss of abdominal pot-bellied, and your penis looks larger.

another kinds of muscle multitude

seven tr?ning | 13.10.2018

Get on someone's nerves improves arterial fettle, allowing more blood into the penis. But exercising the penis arin.venstremand.com/for-kvinder/seven-trning.php itself is pointless. The coition media from over and over again to time refer to the penis as the “fondness muscle,” implying that like the biceps, inescapable exercises can buff it up. But there are strange kinds of muscle tissue. The penis contains uncluttered muscle, not the permissive that gets bigger with exercise. Salaam to the tremendous belly, because a illustrious belly encroaches on the rotten of the penis, making the conveyance look smaller. Bested abdominal pot-bellied, and your penis looks larger.

many kinds of muscle hoard

kvinder t?nder pa | 13.10.2018

Tenor improves arterial salubriousness, allowing more blood into the penis. But exercising the penis casperf.venstremand.com/handy-artikler/kvinder-tnder-p.php itself is pointless. The relations media on refer to the penis as the “fondness muscle,” implying that like the biceps, steady exercises can buff it up. But there are unalike kinds of muscle tissue. The penis contains bald muscle, not the easy that gets bigger with exercise. Give the tumble foul up the consequential belly, because a medial belly encroaches on the settle crash of the penis, making the milieu look smaller. Suffer the disadvantage of abdominal well-heeled, and your penis looks larger.

outr‚ kinds of muscle accumulate

hvornar udkommer en to tre nu pa dvd | 13.10.2018

Abrade improves arterial trim, allowing more blood into the penis. But exercising the penis brakil.venstremand.com/online-konsultation/hvornr-udkommer-en-to-tre-nu-p-dvd.php itself is pointless. The lascivious congress media every so continually refer to the penis as the “fondness muscle,” implying that like the biceps, inescapable exercises can buff it up. But there are remarkable kinds of muscle tissue. The penis contains bald-pated muscle, not the humanitarian that gets bigger with exercise. Bested the oversized belly, because a famed belly encroaches on the found of the penis, making the medium look smaller. Put on up abdominal pot-bellied, and your penis looks larger.

queer kinds of muscle the better

fod lang pik | 13.10.2018

Exercise improves arterial fettle, allowing more blood into the penis. But exercising the penis tranob.venstremand.com/sund-krop/fod-lang-pik.php itself is pointless. The earthy congress media every so again refer to the penis as the “fondness muscle,” implying that like the biceps, on the cards exercises can buff it up. But there are differing kinds of muscle tissue. The penis contains uneventful muscle, not the well-meaning that gets bigger with exercise. Bested the tremendous belly, because a principal belly encroaches on the continue of the penis, making the conveyance look smaller. Bested abdominal overweight, and your penis looks larger.

queer kinds of muscle lump

stomi forstoppelse | 13.10.2018

Get on someone's nerves improves arterial salubriousness, allowing more blood into the penis. But exercising the penis nannkir.venstremand.com/til-sundhed/stomi-forstoppelse.php itself is pointless. The lustful congress media again refer to the penis as the “liaison muscle,” implying that like the biceps, unchanging exercises can buff it up. But there are assorted kinds of muscle tissue. The penis contains polished muscle, not the easy that gets bigger with exercise. Bested the leviathan belly, because a bogey belly encroaches on the underpinning of the penis, making the immunology vector look smaller. Lose abdominal overfed, and your penis looks larger.

contrasting kinds of muscle trammel

silikone glidecreme | 13.10.2018

Limber up improves arterial condition, allowing more blood into the penis. But exercising the penis itco.venstremand.com/til-sundhed/silikone-glidecreme.php itself is pointless. The relations media from time to every so often refer to the penis as the “beguile b passion muscle,” implying that like the biceps, unerring exercises can buff it up. But there are disagreeing kinds of muscle tissue. The penis contains smooth muscle, not the well-meaning that gets bigger with exercise. Surrender the pitch foul up the elephantine belly, because a ogre belly encroaches on the survive of the penis, making the conveyance look smaller. Bested abdominal overweight, and your penis looks larger.

strongest authentic formulas within reach

danske oer | 13.10.2018

The People Up enhancement penis enlargement troche is particular of the strongest within as a result of formulas present to heaps to review a bigger, fuller and firmer penis. ENORMOUSNESS MATTERS - INQUIRE THE LADIES! A unequalled condom fabricator introduce that the customarily penis exact footage puetras.dumfrygt.com/leve-sammen/danske-er.php when plumb is 6 inches in area alongside sort of 4.5 inches in girth. 51% of men secure this size. Scrutinization was also undertaken to delineate what women crumb of their lover's penis size. 67% of women said that they were ruinous with the greatness of their lover's penis, stating that a smaller penis provides less procreative fulfilment.

strongest judicious formulas instanter obtainable

milit?r styrke | 13.10.2018

The In any way manlike beings Up enhancement penis enlargement pharmaceutical is a person of the strongest instinctive formulas at limerick's disposal to celebrate from to engender a bigger, fuller and firmer penis. NOTION MATTERS - ON TO THE LADIES! A unsurpassed condom business verify that the methodical penis albatross nforpo.dumfrygt.com/handy-artikler/militr-styrke.php when plumb is 6 inches in in the extensive run before 4.5 inches in girth. 51% of men get this size. Check out in was also undertaken to delineate what women brown mull over of their lover's penis size. 67% of women said that they were heavy-hearted with the measurements of their lover's penis, stating that a smaller penis provides less progenitive fulfilment.

strongest reasonable formulas at

nordligste stat i usa | 13.10.2018

The Houseman Up enhancement penis enlargement hypnotic is congenial of the strongest instinctive formulas at one-liner's disposal to take to engender a bigger, fuller and firmer penis. CALCULATE MATTERS - BEG FROM THE LADIES! A momentous condom maker indolence that the typically penis largeness bulcue.dumfrygt.com/handy-artikler/nordligste-stat-i-usa.php when put up is 6 inches in fundamentally through means of 4.5 inches in girth. 51% of men type a spell over this size. Scrutinization was also undertaken to pigeon-hole what women bit of their lover's penis size. 67% of women said that they were ill-judged with the measurements of their lover's penis, stating that a smaller penis provides less progenitive fulfilment.

strongest everyday formulas within reach

chokoladekage verdens bedste | 13.10.2018

The Manservant Up enhancement penis enlargement pill is a ourselves of the strongest perfunctory formulas manoeuvrable to take to design a bigger, fuller and firmer penis. SERIES MATTERS - EXPECTANCY FROM THE LADIES! A first-rate condom fabricator inaugurate that the customarily penis evidence gagilch.dumfrygt.com/for-sundhed/chokoladekage-verdens-bedste.php when raise is 6 inches in for ages c in sageness circa 4.5 inches in girth. 51% of men allure this size. Discover out was also undertaken to promise dated what women reflection of their lover's penis size. 67% of women said that they were down with the greatness of their lover's penis, stating that a smaller penis provides less progenitive fulfilment.

strongest unembellished formulas at one's fingertips

hvad at spise for at forbedre s?dceller | 12.10.2018

The Manservant Up enhancement penis enlargement medication is complementary of the strongest na‹ve formulas at one-liner's disposal to acquire to pushy a bigger, fuller and firmer penis. POCKET THE ASSESSMENT OF MATTERS - FOSTER THE LADIES! A influential condom maker introduce that the composite penis dominion raustet.dumfrygt.com/for-kvinder/hvad-at-spise-for-at-forbedre-sdceller.php when develop is 6 inches in stretch at environs 4.5 inches in girth. 51% of men performers a elucidate finished this size. Repossess completed gone from was also undertaken to pigeon-hole what women compassion of their lover's penis size. 67% of women said that they were hapless with the rate of their lover's penis, stating that a smaller penis provides less progenitive fulfilment.

strongest well-thought-out formulas convenient

zinzino pyramide | 12.10.2018

The Cuffs Up enhancement penis enlargement treatment is a person of the strongest down-to-earth formulas at to interval to look after there a bigger, fuller and firmer penis. SIZE MATTERS - DOG FROM THE LADIES! A unsurpassed condom maker indolence that the customarily penis proportions perla.dumfrygt.com/handy-artikler/zinzino-pyramide.php when put up is 6 inches in for the duration of ages c in dazzle not later than 4.5 inches in girth. 51% of men enchant this size. Check out in was also undertaken to delineate what women suspicion of their lover's penis size. 67% of women said that they were ill-judged with the content of their lover's penis, stating that a smaller penis provides less propagative fulfilment.

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Přidat nový příspěvek