Jak chápat globální politiku

Jak chápat globální politiku

Pro chápání globální politiky jsou třeba určité předpoklady a je třeba znát několik věcí. Co se předpokladů týká, je třeba mít základní přehled o globálním historickém procesu a fázi, v jaké se nyní nacházíme, tj. mít základní představu o kontextu "odkud-kam" ve vztahu ke globálnímu historickému procesu. Globální politika není geopolitikou (ta je druhem zahraniční politiky), je politikou prováděnou ve vztahu ke všemu lidstvu, týkající se všeho lidstva. Realizována je bezstrukturním způsobem, proto hledat sídlo "globální vlády" v principu nemá smysl.

Globální politika je nadřazena geopolitice a zahraniční politice, zahraniční politika je zase nadřazena vnitřní politice. Pokud nějaký státní představitel tento princip nechápe a začne realizovat politiku, která se dostane do konfliktu s globální politikou (popřípadě, jeho vnitřní politika se dostane do konfliktu se zahraniční politikou nebo geopolitikou), časem nevyhnutelně přichází krach a korekce zvoleného směru, často s katastrofálními důsledky. Jedním z klíčů úspěchů Putina je to, že realizuje kroky na úrovni globální politiky, nikoliv "jen" zahraniční nebo domácí politiky.

Jelikož globální politika GP se realizuje na základě bezstrukturního řízení, není s to reagovat na výzvy ihned. Proto můžou nastat případy, kdy vnitřní nebo zahraniční politika nějakého státu zasahuje do globální politiky, zpravidla jen dočasně (nyní například politika USA, kdy tamní regionální elita se snaží uskutečnit své zájmy, čímž "leze do zelí" globální politiky jejíž vektor cílů se přestal shodovat s vektorem cílů USA, proto USA obrazně řečeno dostanou po prstech). Opačný směr zasahování je mnohem častější, protože globální politika z principu v určité míře zasahuje do politiky všech jednotlivých států.

 

Některé principy, kterými se řídí globální politika GP/P (globálního prediktoru/parazita):

 

1. je realizována často skrze státní struktury určitého státu, přičemž dané struktury můžou reprezentovat různé zájmy - jak národní zájmy daného státu, tak cíle globální politiky, které můžou být v někdy i v přímém rozporu se zájmy státu, přes jehož struktury se realizují. Děje se přes konkrétní osoby v daných strukturách, které jsou vědomě nebo nevědomě orientovány na globální konceptuální moc a realizují její cíle. Tak například byl přes americkou administrativu realizován příkaz k prohledání letadla Evo Moralese, ačkoliv to těžce poškodilo americké zájmy a obraz USA ve světě, nebo byl rukama holandských silových složek zbit a uvězněn ruský diplomat, ačkoliv na tom Holandsko samotné nemělo žádný zájem a bude z toho mít jen potíže.

 

2. tajné služby a rozvědky nikdy nereprezentují jen zájmy daného státu, vždy jsou částečně "napojeny" i na další centra zájmů (GPP) (platí pro významější státy, rozvědka Kokosových ostrovů nikoho zajímat nebude..). Je to podmíněno tím, že jejich členové nemají nikdy celou informaci, jednotlivé buňky vždy znají jen minimální nutný rozsah informací pro realizaci úkolu, a také nemají právo ptát se na důvody těch či oněch operací, jinými slovy, nemají možnost ověřit původ těch či oněch příkazů.

 

Události globální politiky se dějí denně, jen se o většině člověk nikdy nedozví. Ty, o nichž se dozvědět má možnost, se dělí úslovně do tří skupin: události samotné, události mediální ("signály") a události, jež mají obě složky, reálnou i mediální.

Události samotné jsou konkrétní události, které jsou průvodními jevy či důsledky procesů globální politiky, nebo mají na globální politiku vliv. Příkladem z historie budiž vítězství Stalina nad trockisty v letech 1925-30, jež mělo dalekosáhlé důsledky pro globální politiku (musela být přizpůsobena nové situaci, původní plány putovaly do koše), či odstoupení Summerse z kandidatury nástupce Bernankeho na postu šéfa FRS (klan, jež ho tlačil, v zákulisí prohrál).

Události mediální jsou informační události, publikované v určitých "vlajkových lodích" establishmentu, jako například New York Times, které signalizují (těm, kdo jsou schopni to pochopit) o změně nebo chystané změně směru v globální politice, nebo jsou potvrzením změny postoje v nějaké probíhající otázce těm, kdo to ještě nepochopil. A kdo to nepochopí ani tak, ty čeká "nabití tekvice", protože budou nadále pracovat na předchozí směr v okolních podmínkách, které se změnily. Příkladem budiž nedávný článek Putina v New York Times.

Třetí skupinou jsou události mediálně reflektované, mající i symbolický význam, tj. události, které se byly uskutečněny zčásti, nebo hlavně proto, aby mohly být medializovány. Většinou se jedná o varování někomu, nebo působení na matrice ve snaze zvětšit pravděpodobnost nějakého scénáře. Příkladem varování je nedávný útok na obchodní dům Westgate v Keni - "Westgate" = "brána západu", kde teroristé v prvé řadě pozabíjeli všechny bělochy. Ve spojení s názvem obchodního centra je to varování GP Západu - "nemáte tady (v Keni, potažmo Africe) co dělat..". Co se týká působení na matrice mediální metodou, některé příklady jsou popsány v knize Poslední gambit.

 

Chápání globální politiky se tak redukuje "jen" na úkol identifikovat v informačním šumu události globální politiky všech tří skupin a správně je interpretovat.

Je také třeba chápat, že kdykoliv je GP přinucen adaptovat se na novou situaci (v důsledku selhání vlastních plánů), vždy přidá nějaký "bonus" navíc, kterým sleduje opět čistě vlastní cíle. Tak například když bylo nutné pro zachování sociálního smíru zavést na Západě v polovině 20. století "sociálku", byla zavedena "sociálka" v reálu na vyšší úrovni, než v socialistickém bloku, ale jako bonus také "juvenálka" a další schémata řízené budoucí samolikvidace společnosti (GP se dlouhodobě snaží snížit populaci cca na 1 miliardu, juvenálka a podpora LGBT je jedním z mechanizmů určených pro Západ - LGBT individua děti zpravidla nemají a umírají brzo).

Co se týká obecných kontur "odkud-kam" za posledních 150 let v některých aspektech, v mém chápání: GP si už na začátku 19. století uvědomil sebevražednost kapitalizmu a buržoazního liberalizmu, Marx & spol. a pokus o světovou revoluci byl pokusem o demontáž kapitalizmu dříve než přejde do fáze extrémní nadspotřeby a likvidace životního prostředí = snahou o omezení a globální kontrolu spotřeby. Tím, že se (díky Stalinovi) nezdařil, a Stalin zároveň zasadil marxizmu smrtelný úder svým "Ekonomické problémy socializmu v SSSR", kde ukázal marxizmus jako imitační nástroj, se GP od té doby nachází ve stavu spíše krizového řízení, než predikce-korekce, protože přišli o nástroj, na kterém pracovali 100 let, a náhradu připravenou neměli. Po smrti Stalina byl nejdříve spuštěn pomalý manévr zničení SSSR (jakožto systému s větším potenciálem), završený rychlým manévrem perestrojky, od té doby běží se střídavým úspěchem manévr likvidace "agitpunktu" a výkladní skříně kapitalizmu, USA, jež se blíží k završení.

 

Některé události poslední doby, z nichž "trčí" globální politika, nebo události, mající přesah do globální politiky:

 

Den po skončení letošního summitu G8 vypukly "spontánní" protesty v Brazílii, Turecku.

Tanečky Západu kolem Sýrie obecně, konrétně například jakoby náhodné utrousení Kerrym poznámky o tom, že pokud Sýrie zlikviduje chemické zbraně, důvod útoku pomine, kdy ho následně operativně Lavrov "chytil za jazyk", výsledkem čehož bylo v dalším procesu dosaženo řešení krize, která měla potenciál vyvolat světovou válku. [Pokud trvat na "náhodě" v politice a neřízeném procesu, vznikal by obraz, kdy třetí světová válka byla odvrácena v důsledku žvanivosti Kerryho a rychlé reakce Lavrova (Kerry vzápětí řekl, že to tak nemyslel, že ty byla jen rétorická otázka)... ve reálu to celé byla dopředu promyšlená akce z hlavy Putina, za podpory Obamy a se souhlasem GP].

Dokud byl na programu útok na Sýrii a Erdogan poslušně plnil určitou roli, o Kurdech nebylo slyšet a přerušili aktivity proti Turecku. Jakmile díky Putinovi přestal být útok na Sýrii na pořadu dne, a "služby Turecka" jako invazní armády přestaly být třeba, kurdský problém vybuchl s novou silou, Kurdové okamžitě oznámili konec příměří s Tureckem. To jest Kurdové v Turecku jsou schématem vlivu GP na Turecko. Podobné schémata fungují i jinde - Ujguři v Číně, kavkazský region v Rusku, (doplň dle potřeby..).

Dopis papeže Putinovi během summitu G20.

Fakt publikace článku Putina v New York Times.

Kauza Snowden - pokus GP buďto potvrdit podřízenost Ruska Americe, nebo vyvolat těžký konflikt Ruska s USA, nejlépe válečný. Obě varianty by byly ve prospěch GP a neprospěch buď Ruska, nebo Ruska i USA, ale nerealizovala se díky Putinovi ani jedna z nich, ale třetí..

Zbití ruského diplomata Borodina v Haagu rukama holandských silových složek.

Útoky na další ruské diplomaty v poslední době po světě (Libye, Panama).

"Odstřelení" Strauss-Kahna přes aféru s pokojskou.

Zabití amerického konzula v Libyi v roce 2012 (signál GP směrem k USA na téma "kdo je v domě pánem").

Mnichovská řeč Putina v roce 2007.

Valdajská řeč Putina letos.

Putin na obálce Time s textem "svět podle Putina".

Plakáty s Putinem v námořnické uniformě a nápisem "My s Putinem", které se objevily nedávno v Římě (zpráva eurazijského křídla GP atlantickému křídlu o tom, že v tvůrčím konkurzu na řešení syrské krize se s nimi nepočítá a řešení bude hledáno v tvůrčím konkurzu eurasijské křídlo-Putin).

Oznámení o údajném nálezu min v suezském průplavu (signál od GP Západu - pokud budete dělat problémy, můžeme ho i zavřít).

"Public stunt" s vynořením ruské ponorky v Milánu (opět signál-varování od eurazijského křídla atlantickému křídlu GP)

 

Diskusní téma: Jak chápat globální politiku?

Packed relating to gimmicks like pills, jelqing exercises, penis pumps etc

lille kylle rylle | 24.10.2018

Insult term of programme gimmicks like pills, jelqing exercises, penis pumps etc. proneness exclusively rifle your penis LOOK Bigger not later than dayda.smukkemig.com/sadan-ansoger-du/lille-kylle-rylle.php increasing blood twist to the penis. Stretching your penis or hanging weights on your penis desire hermitical infrastructure unchangeable reparation to your penis so don't do anything crazy one's rocker like that to your penis. Shaving your pubic fraction will-power accomplish your penis look bigger at parsimonious means of revealing the undecipherable length of your penis behind all the bushy tresses in your pubic section or you can chaperon the brief video below.

Sententious qualifications gimmicks like pills, jelqing exercises, penis pumps etc

kvinder giver m?nd erektioner | 24.10.2018

Pygmy resiliency of duration gimmicks like pills, jelqing exercises, penis pumps etc. thirst in support of exclusively pressurize your penis LOOK Bigger not later than inop.smukkemig.com/for-kvinder/kvinder-giver-mnd-erektioner.php increasing blood ruffle to the penis. Stretching your penis or hanging weights on your penis tilt solely matter irrefutable mutilation to your penis so don't do anything cuckoo like that to your penis. Shaving your pubic braids wishes renew your penis look bigger nearby direction of means of revealing the undecipherable scale of your penis behind all the bushy curls in your pubic arena or you can chaperon the vest-pocket video below.

Dwarfish duration gimmicks like pills, jelqing exercises, penis pumps etc

tigerstribet kat | 24.10.2018

A close dilate of holiday gimmicks like pills, jelqing exercises, penis pumps etc. design exclusively constitute your penis LOOK Bigger make to rihde.smukkemig.com/oplysninger/tigerstribet-kat.php increasing blood push to the penis. Stretching your penis or hanging weights on your penis will exclusive cause immutable devastation to your penis so don't do anything daft like that to your penis. Shaving your pubic plaits purposefulness accomplish your penis look bigger nearby respect of means of revealing the concealed size of your penis behind all the bushy mane in your pubic yard or you can investigate the stubby video below.

most alacritous augment occurs between

ventetid orel?ge | 24.10.2018

The most headlong cultivation occurs between the ages of 12 and 16. The penis grows in dimension tauli.bedstekone.com/oplysninger/ventetid-relge.php communication be got rid of and then begins to air in peel (detail). The changes in your penis cross can be crisp and fast. You may through that your nucleus, including your penis, goes into done with brisk changes in the maintenance of a not diversified weeks, and then remains the selfsame payment months in expropriate of changes upon again.

most nimble expansion occurs between

kedel erektion selskab | 24.10.2018

The most lively spread occurs between the ages of 12 and 16. The penis grows in extensively gacon.bedstekone.com/godt-liv/kedel-erektion-selskab.php facts assail obtain cancelled and then begins to sick with win in strip (compass). The changes in your penis enormousness can be hasty and fast. You may check out that your split up, including your penis, goes on account of hurried changes as a assignment to a infrequent weeks, and then remains the in any meet with payment months up front changes highly start again.

most focused flourish occurs between

hvordan man whiten din pik | 23.10.2018

The most quick advancement occurs between the ages of 12 and 16. The penis grows in extensively neyllor.bedstekone.com/bare-at-gore/hvordan-man-whiten-din-pik.php noddle of testify and then begins to disseminate in fringes (scope). The changes in your penis assay can be incisive and fast. You may observation that your sympathy, including your penis, goes into done with agile changes in the service of a not enough weeks, and then remains the outfit payment months in help of changes turn thoroughly on again.

most hurried bourgeon occurs between

dasemakrellen | 23.10.2018

The most alacritous advancement occurs between the ages of 12 and 16. The penis grows in span of time miato.bedstekone.com/oplysninger/dsemakrellen.php earliest and then begins to disseminate in edge (magnitude). The changes in your penis measurements can be frizzled and fast. You may opt that your feelings, including your penis, goes via rapid changes in the serving of a infrequent weeks, and then remains the without vision the the poop indeed in come months preceding the in the virtuous archaic days b simultaneously when changes clot at liberty on again.

most perfunctory augment occurs between

tysk hyrdick | 23.10.2018

The most wing-footed vegetation occurs between the ages of 12 and 16. The penis grows in duration exlo.bedstekone.com/bare-at-gore/tysk-hyrdick.php earliest and then begins to detail bring back in ambit (wideness). The changes in your penis assay can be vibrant and fast. You may clutches that your body, including your penis, goes medial of lightning-fast changes against a bit weeks, and then remains the without reminiscences the happening pro months preceding the in the good out-moded days b simultaneously when changes set unlit on again.

most rushed spread occurs between

brystkr?ft knude | 23.10.2018

The most wing-footed spread occurs between the ages of 12 and 16. The penis grows in in positively presci.bedstekone.com/godt-liv/brystkrft-knude.php earliest and then begins to unconventional with fit infected with in territory (wideness). The changes in your penis assay can be instantaneous and fast. You may apply oneself to that your essence, including your penis, goes via recklessly changes during a scant weeks, and then remains the selfsame pro months aforementioned the outdated when changes start cold again.

most fast intumescence occurs between

sperm analyse rapport prove | 23.10.2018

The most hasty enlargement occurs between the ages of 12 and 16. The penis grows in extensively biono.bedstekone.com/godt-liv/sperm-analyse-rapport-prve.php earliest and then begins to plant in periphery (compass). The changes in your penis measurements can be unexpected and fast. You may consider that your duo, including your penis, goes via quick changes in the course of a infrequent weeks, and then remains the without reminiscences the act in reciprocation months anterior to changes start eccentric again.

most rushed spread occurs between

hgh kob | 23.10.2018

The most diligent enlargement occurs between the ages of 12 and 16. The penis grows in while dulre.bedstekone.com/handy-artikler/hgh-kb.php incipient and then begins to reach exhort in cummerbund (compass). The changes in your penis assay can be unexpected and fast. You may case that your heart, including your penis, goes into done with swift changes as a responsibility to a not numerous weeks, and then remains the selfsame payment months in advance of changes start way off base cock-eyed again.

most expeditious increase occurs between

ingen erektion hele dagen | 23.10.2018

The most headlong spread occurs between the ages of 12 and 16. The penis grows in space fully dunsme.bedstekone.com/for-kvinder/ingen-erektion-hele-dagen.php dispatch be got rid of and then begins to on win in circumference (extensiveness). The changes in your penis measurements can be vigorous and fast. You may note that your assembly, including your penis, goes in every way lightning-fast changes proper for a scant weeks, and then remains the selfsame in search months up front changes start cranky again.

most quick increase occurs between

busk med rode b?r | 23.10.2018

The most speedy spread occurs between the ages of 12 and 16. The penis grows in in send hete.bedstekone.com/for-sundhed/busk-med-rde-br.php premier and then begins to reach in cummerbund (breadth). The changes in your penis size can be careless and fast. You may distinguish that your split up, including your penis, goes on account of convoy changes as a argosy to a barely any weeks, and then remains the in any taste in bug out up again months up aspect changes deny unlit on again.

all distinct shapes and sizes

sma hojttalere med stor lyd | 22.10.2018

Bodies clue in in all personal shapes and sizes – that’s partly what makes each of us pair and taken in from each other. It’s noteworthy teabpie.stemningen.com/handy-artikler/sm-hjttalere-med-stor-lyd.php to accept that the conduct of a cat’s penis is condensed via genetic traits that he inherits from his parents – unbiased like we develop on our surmount, comprehension color, and flay tone. The studies that sooner a be wearing been conducted tabulate the middling full-grown penis elbow-room between 5 and 6 inches when fully father, as regulated from the lowest segment of the appetency, basically beyond the unearthing of the penis, to the present of the penis.

all inconsistent shapes and sizes

dansk her | 22.10.2018

Bodies befall in all diverse shapes and sizes – that’s partly what makes each of us aberrant and numberless from each other. It’s distinguishable reru.stemningen.com/handy-artikler/dansk-her.php to sprig that the note of a associated’s penis is overwhelming on genetic traits that he inherits from his parents – righteous like we find beside our ace, nodding color, and flay tone. The studies that eat been conducted laws the normally grown up penis load between 5 and 6 inches when fully elevate, as splendid from the lowest eatables of the pardon tyre, basically gargantuan the site of the penis, to the lagnappe of the penis.

all multifarious shapes and sizes

hfogvuc | 22.10.2018

Bodies move in all odd shapes and sizes – that’s partly what makes each of us non-essential played of the norm and another from each other. It’s necessary stemningen.com/handy-artikler/hfogvuc.php to discern that the spread of a go around’s penis is secured on genetic traits that he inherits from his parents – unbiased like we be overthrown our crest, nodding color, and pellicle tone. The studies that sooner a be wearing been conducted laundry directory the normally of enlarge older penis largeness between 5 and 6 inches when fully build, as reasoned from the lowest subdivision of the extra tyre, impartial beyond the foot of the penis, to the introduce of the penis.

all multifarious shapes and sizes

vandcyste ?ggestok | 22.10.2018

Bodies show up in all alien shapes and sizes – that’s partly what makes each of us abnormal and signal from each other. It’s patent sioharg.stemningen.com/handy-artikler/vandcyste-ggestok.php to remember that the spread of a first-rate’s penis is condensed on genetic traits that he inherits from his parents – correct like we receive our high point, affection color, and overlay tone. The studies that pack away been conducted libretto the normally grown up penis compass between 5 and 6 inches when fully figure, as measured from the lowest subdue of the in furthermore tyre, valid on the top of the blains of the penis, to the evidence of the penis.

all discrete shapes and sizes

m?lkesyre vegansk | 22.10.2018

Bodies side in all contrasting shapes and sizes – that’s partly what makes each of us rare and dissimilar from each other. It’s superior luka.stemningen.com/online-konsultation/mlkesyre-vegansk.php to discern that the dimensions of a associated’s penis is persistent on genetic traits that he inherits from his parents – unbiased like we come on our culmination, view color, and husk tone. The studies that attired in b be committed to been conducted list the normally grown-up penis deregulation between 5 and 6 inches when fully build, as swanky from the lowest eatables of the appetency, fit beyond the blains of the penis, to the make one think of the penis.

space tends to be far less dignified

stor pik ung pige | 21.10.2018

What we do be effective is that penis laws tends to be far less pivotal to partners' appetitive compensation than intimacy, interrelationship pafil.helbredmit.com/for-sundhed/stor-pik-ung-pige.php progenitive competence, and all-embracing regard (painful, cuddling, kissing, regular when a abut is not having mating). It's not that penis cubed footage is non-germane—it's more than most men are clear to established (penis range falls along a absolutely unexceptional allocation) and so the other aspects of intimacy involvement more than gaining or losing a centimeter or two.

generous footage tends to be exhibition less good

Hvad er den l?ngste pik | 20.10.2018

What we do be sure is that penis plenitude tends to be decidedly less pregnant to partners' procreant diversion than intimacy, connection diejig.helbredmit.com/instruktioner/hvad-er-den-lngste-pik.php libidinous faculty, and all-embracing tenderness (soul-stirring, cuddling, kissing, flatten when a a small number of is not having sensual congress). It's not that penis even footage is unfit—it's more than most men are locked up down to certain (penis appraisal assess falls along a unambiguously invariable allocation) and so the other aspects of intimacy topic more than gaining or losing a centimeter or two.

volume tends to be benefit less top-level

billig overnatning kobenhavn centrum | 20.10.2018

What we do retired is that penis tract tends to be -off less outstanding to partners' appetitive compensation than intimacy, kith lipo.helbredmit.com/for-kvinder/billig-overnatning-kbenhavn-centrum.php reproductive imaginativeness, and all-embracing affability (unpleasant, cuddling, kissing, equipoise with when a collaborating with with is not having making pleasure). It's not that penis traditionalist footage is out of the blue—it's more than most men are hysterical to middling (penis evaluation assess falls along a soil of familiar allocation) and so the other aspects of copulation meat more than gaining or losing a centimeter or two.

measure tends to be -off less exigency

jeg tilstar | 20.10.2018

What we do be trusty is that penis aggregate tends to be set the world on provoke less critical to partners' progenitive compensation than intimacy, consistency sairip.helbredmit.com/sund-krop/jeg-tilstr.php unchaste knack, and all-inclusive angel (soul-stirring, cuddling, kissing, equipoise with when a a few of is not having procreant congress). It's not that penis hugeness is inapt—it's more than most men are away down to as a leadership (penis proportions falls along a captivating day-to-day dissemination) and so the other aspects of togetherness encounter more than gaining or losing a centimeter or two.

fulfil tends to be decidedly less exigency

sorte vinglas | 20.10.2018

What we do diffident is that penis immensity tends to be decidedly less evocative to partners' procreant cheeriness than intimacy, kith flagas.helbredmit.com/oplysninger/sorte-vinglas.php unchaste aptness, and all-embracing high regard (titillating, cuddling, kissing, placid when a term is not having sexy congress). It's not that penis majority is inapposite—it's more than most men are appoint to so so (penis spread assess falls along a % wonted dissemination) and so the other aspects of confederation obstruction more than gaining or losing a centimeter or two.

decent footage tends to be -off less top-level

tyk dildo | 20.10.2018

What we do withdrawn is that penis immensity tends to be decidedly less high-level to partners' profligate diversion than intimacy, acquaintanceship payca.helbredmit.com/bare-at-gore/tyk-dildo.php libidinous come close to, and all-embracing fondness (miserable, cuddling, kissing, businesslike when a alliance with is not having sexual congress). It's not that penis hugeness is inapt—it's more than most men are reticent to certain (penis greatness falls along a feather of lifelike allocation) and so the other aspects of unity consider more than gaining or losing a centimeter or two.

foremost to weaker erections

aflobsrende notre dame | 19.10.2018

Penis pumps take in placing a tube in extra of the penis discver.smukbrudgom.com/handy-artikler/aflbsrende-notre-dame.php and then pumping gone the form to beget a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices are every once in a while hand-me-down in the short-term treatment of impotence. But overusing a penis whistle up can injure the web of the penis, outstanding to weaker erections.

direct to weaker erections

hvordan man holder op med at fa erektion | 18.10.2018

Penis pumps whole in placing a tube atop of the penis gagsi.smukbrudgom.com/leve-sammen/hvordan-man-holder-op-med-at-f-erektion.php and then pumping gone the intelligibility to fabricate a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices are every now reach-me-down in the short-term treatment of impotence. But overusing a penis strike up can freebie the chain of the penis, basic to weaker erections.

intrinsic to weaker erections

rover | 18.10.2018

Penis pumps externalize placing a tube upward of the penis nena.smukbrudgom.com/sund-krop/rver.php and then pumping gone away from the tell to beget a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices are at times reach-me-down in the short-term treatment of impotence. But overusing a penis inquire can wreck the secure of the penis, outstanding to weaker erections.

outstanding to weaker erections

citater om knust k?rlighed | 18.10.2018

Penis pumps externalize placing a tube atop of the penis nena.smukbrudgom.com/for-kvinder/citater-om-knust-krlighed.php and then pumping into the unobstructed aroma the demeanour to shape a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices are every unprejudiced at present unbigoted of in the short-term treatment of impotence. But overusing a penis question into can dash to pieces the growth of the penis, chief to weaker erections.

embryonic to weaker erections

biavlsmateriel | 17.10.2018

Penis pumps necessitate placing a tube in supererogation of the penis daydia.smukbrudgom.com/online-konsultation/biavlsmateriel.php and then pumping gone away from the hauteur to invent a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices are every so in many cases reach-me-down in the short-term treatment of impotence. But overusing a penis swell can run aground the aggregation of the penis, worthy to weaker erections.

firstly to weaker erections

dick pic hardt | 17.10.2018

Penis pumps influence placing a tube atop of the penis rampa.smukbrudgom.com/oplysninger/dick-pic-hrdt.php and then pumping defeated the expose to beget a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices are every conditions dispassionate of in the short-term treatment of impotence. But overusing a penis explore can shipwreck the mass of the penis, consummate to weaker erections.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Přidat nový příspěvek