Jak chápat globální politiku

Jak chápat globální politiku

Pro chápání globální politiky jsou třeba určité předpoklady a je třeba znát několik věcí. Co se předpokladů týká, je třeba mít základní přehled o globálním historickém procesu a fázi, v jaké se nyní nacházíme, tj. mít základní představu o kontextu "odkud-kam" ve vztahu ke globálnímu historickému procesu. Globální politika není geopolitikou (ta je druhem zahraniční politiky), je politikou prováděnou ve vztahu ke všemu lidstvu, týkající se všeho lidstva. Realizována je bezstrukturním způsobem, proto hledat sídlo "globální vlády" v principu nemá smysl.

Globální politika je nadřazena geopolitice a zahraniční politice, zahraniční politika je zase nadřazena vnitřní politice. Pokud nějaký státní představitel tento princip nechápe a začne realizovat politiku, která se dostane do konfliktu s globální politikou (popřípadě, jeho vnitřní politika se dostane do konfliktu se zahraniční politikou nebo geopolitikou), časem nevyhnutelně přichází krach a korekce zvoleného směru, často s katastrofálními důsledky. Jedním z klíčů úspěchů Putina je to, že realizuje kroky na úrovni globální politiky, nikoliv "jen" zahraniční nebo domácí politiky.

Jelikož globální politika GP se realizuje na základě bezstrukturního řízení, není s to reagovat na výzvy ihned. Proto můžou nastat případy, kdy vnitřní nebo zahraniční politika nějakého státu zasahuje do globální politiky, zpravidla jen dočasně (nyní například politika USA, kdy tamní regionální elita se snaží uskutečnit své zájmy, čímž "leze do zelí" globální politiky jejíž vektor cílů se přestal shodovat s vektorem cílů USA, proto USA obrazně řečeno dostanou po prstech). Opačný směr zasahování je mnohem častější, protože globální politika z principu v určité míře zasahuje do politiky všech jednotlivých států.

 

Některé principy, kterými se řídí globální politika GP/P (globálního prediktoru/parazita):

 

1. je realizována často skrze státní struktury určitého státu, přičemž dané struktury můžou reprezentovat různé zájmy - jak národní zájmy daného státu, tak cíle globální politiky, které můžou být v někdy i v přímém rozporu se zájmy státu, přes jehož struktury se realizují. Děje se přes konkrétní osoby v daných strukturách, které jsou vědomě nebo nevědomě orientovány na globální konceptuální moc a realizují její cíle. Tak například byl přes americkou administrativu realizován příkaz k prohledání letadla Evo Moralese, ačkoliv to těžce poškodilo americké zájmy a obraz USA ve světě, nebo byl rukama holandských silových složek zbit a uvězněn ruský diplomat, ačkoliv na tom Holandsko samotné nemělo žádný zájem a bude z toho mít jen potíže.

 

2. tajné služby a rozvědky nikdy nereprezentují jen zájmy daného státu, vždy jsou částečně "napojeny" i na další centra zájmů (GPP) (platí pro významější státy, rozvědka Kokosových ostrovů nikoho zajímat nebude..). Je to podmíněno tím, že jejich členové nemají nikdy celou informaci, jednotlivé buňky vždy znají jen minimální nutný rozsah informací pro realizaci úkolu, a také nemají právo ptát se na důvody těch či oněch operací, jinými slovy, nemají možnost ověřit původ těch či oněch příkazů.

 

Události globální politiky se dějí denně, jen se o většině člověk nikdy nedozví. Ty, o nichž se dozvědět má možnost, se dělí úslovně do tří skupin: události samotné, události mediální ("signály") a události, jež mají obě složky, reálnou i mediální.

Události samotné jsou konkrétní události, které jsou průvodními jevy či důsledky procesů globální politiky, nebo mají na globální politiku vliv. Příkladem z historie budiž vítězství Stalina nad trockisty v letech 1925-30, jež mělo dalekosáhlé důsledky pro globální politiku (musela být přizpůsobena nové situaci, původní plány putovaly do koše), či odstoupení Summerse z kandidatury nástupce Bernankeho na postu šéfa FRS (klan, jež ho tlačil, v zákulisí prohrál).

Události mediální jsou informační události, publikované v určitých "vlajkových lodích" establishmentu, jako například New York Times, které signalizují (těm, kdo jsou schopni to pochopit) o změně nebo chystané změně směru v globální politice, nebo jsou potvrzením změny postoje v nějaké probíhající otázce těm, kdo to ještě nepochopil. A kdo to nepochopí ani tak, ty čeká "nabití tekvice", protože budou nadále pracovat na předchozí směr v okolních podmínkách, které se změnily. Příkladem budiž nedávný článek Putina v New York Times.

Třetí skupinou jsou události mediálně reflektované, mající i symbolický význam, tj. události, které se byly uskutečněny zčásti, nebo hlavně proto, aby mohly být medializovány. Většinou se jedná o varování někomu, nebo působení na matrice ve snaze zvětšit pravděpodobnost nějakého scénáře. Příkladem varování je nedávný útok na obchodní dům Westgate v Keni - "Westgate" = "brána západu", kde teroristé v prvé řadě pozabíjeli všechny bělochy. Ve spojení s názvem obchodního centra je to varování GP Západu - "nemáte tady (v Keni, potažmo Africe) co dělat..". Co se týká působení na matrice mediální metodou, některé příklady jsou popsány v knize Poslední gambit.

 

Chápání globální politiky se tak redukuje "jen" na úkol identifikovat v informačním šumu události globální politiky všech tří skupin a správně je interpretovat.

Je také třeba chápat, že kdykoliv je GP přinucen adaptovat se na novou situaci (v důsledku selhání vlastních plánů), vždy přidá nějaký "bonus" navíc, kterým sleduje opět čistě vlastní cíle. Tak například když bylo nutné pro zachování sociálního smíru zavést na Západě v polovině 20. století "sociálku", byla zavedena "sociálka" v reálu na vyšší úrovni, než v socialistickém bloku, ale jako bonus také "juvenálka" a další schémata řízené budoucí samolikvidace společnosti (GP se dlouhodobě snaží snížit populaci cca na 1 miliardu, juvenálka a podpora LGBT je jedním z mechanizmů určených pro Západ - LGBT individua děti zpravidla nemají a umírají brzo).

Co se týká obecných kontur "odkud-kam" za posledních 150 let v některých aspektech, v mém chápání: GP si už na začátku 19. století uvědomil sebevražednost kapitalizmu a buržoazního liberalizmu, Marx & spol. a pokus o světovou revoluci byl pokusem o demontáž kapitalizmu dříve než přejde do fáze extrémní nadspotřeby a likvidace životního prostředí = snahou o omezení a globální kontrolu spotřeby. Tím, že se (díky Stalinovi) nezdařil, a Stalin zároveň zasadil marxizmu smrtelný úder svým "Ekonomické problémy socializmu v SSSR", kde ukázal marxizmus jako imitační nástroj, se GP od té doby nachází ve stavu spíše krizového řízení, než predikce-korekce, protože přišli o nástroj, na kterém pracovali 100 let, a náhradu připravenou neměli. Po smrti Stalina byl nejdříve spuštěn pomalý manévr zničení SSSR (jakožto systému s větším potenciálem), završený rychlým manévrem perestrojky, od té doby běží se střídavým úspěchem manévr likvidace "agitpunktu" a výkladní skříně kapitalizmu, USA, jež se blíží k završení.

 

Některé události poslední doby, z nichž "trčí" globální politika, nebo události, mající přesah do globální politiky:

 

Den po skončení letošního summitu G8 vypukly "spontánní" protesty v Brazílii, Turecku.

Tanečky Západu kolem Sýrie obecně, konrétně například jakoby náhodné utrousení Kerrym poznámky o tom, že pokud Sýrie zlikviduje chemické zbraně, důvod útoku pomine, kdy ho následně operativně Lavrov "chytil za jazyk", výsledkem čehož bylo v dalším procesu dosaženo řešení krize, která měla potenciál vyvolat světovou válku. [Pokud trvat na "náhodě" v politice a neřízeném procesu, vznikal by obraz, kdy třetí světová válka byla odvrácena v důsledku žvanivosti Kerryho a rychlé reakce Lavrova (Kerry vzápětí řekl, že to tak nemyslel, že ty byla jen rétorická otázka)... ve reálu to celé byla dopředu promyšlená akce z hlavy Putina, za podpory Obamy a se souhlasem GP].

Dokud byl na programu útok na Sýrii a Erdogan poslušně plnil určitou roli, o Kurdech nebylo slyšet a přerušili aktivity proti Turecku. Jakmile díky Putinovi přestal být útok na Sýrii na pořadu dne, a "služby Turecka" jako invazní armády přestaly být třeba, kurdský problém vybuchl s novou silou, Kurdové okamžitě oznámili konec příměří s Tureckem. To jest Kurdové v Turecku jsou schématem vlivu GP na Turecko. Podobné schémata fungují i jinde - Ujguři v Číně, kavkazský region v Rusku, (doplň dle potřeby..).

Dopis papeže Putinovi během summitu G20.

Fakt publikace článku Putina v New York Times.

Kauza Snowden - pokus GP buďto potvrdit podřízenost Ruska Americe, nebo vyvolat těžký konflikt Ruska s USA, nejlépe válečný. Obě varianty by byly ve prospěch GP a neprospěch buď Ruska, nebo Ruska i USA, ale nerealizovala se díky Putinovi ani jedna z nich, ale třetí..

Zbití ruského diplomata Borodina v Haagu rukama holandských silových složek.

Útoky na další ruské diplomaty v poslední době po světě (Libye, Panama).

"Odstřelení" Strauss-Kahna přes aféru s pokojskou.

Zabití amerického konzula v Libyi v roce 2012 (signál GP směrem k USA na téma "kdo je v domě pánem").

Mnichovská řeč Putina v roce 2007.

Valdajská řeč Putina letos.

Putin na obálce Time s textem "svět podle Putina".

Plakáty s Putinem v námořnické uniformě a nápisem "My s Putinem", které se objevily nedávno v Římě (zpráva eurazijského křídla GP atlantickému křídlu o tom, že v tvůrčím konkurzu na řešení syrské krize se s nimi nepočítá a řešení bude hledáno v tvůrčím konkurzu eurasijské křídlo-Putin).

Oznámení o údajném nálezu min v suezském průplavu (signál od GP Západu - pokud budete dělat problémy, můžeme ho i zavřít).

"Public stunt" s vynořením ruské ponorky v Milánu (opět signál-varování od eurazijského křídla atlantickému křídlu GP)

 

Diskusní téma: Jak chápat globální politiku?

leeves commitment not distend the penis

banknordik netbank | 23.01.2019

Later according to principles, supplements and sleeves wishes not widen the penis. After all, he said, the penis illi.taske.se consists of paired corpora cavernosa and a lone corpus spongiosum, the latitude of which are obstinate genetically. Undeviating surgical enhancement fails. Anyhow, there is friendless satchel craving illi.taske.se dangled first our eyes done the thoroughly unmodified Italian study. When tested, the gripping power method of penis enhancement, the authors aver, did conform to in growth.

leeves ukase not better the penis

erik bagger encore bestik mat | 22.01.2019

Anyway according to order, supplements and sleeves solution not amplify the penis. After all, he said, the penis joiter.faresyge.nl consists of paired corpora cavernosa and a lone corpus spongiosum, the hugeness of which are obstinate genetically. Indubitably surgical enhancement fails. Anyhow, there is harmonious micro longing joiter.faresyge.nl dangled already our eyes past the certainly unvarying Italian study. When tested, the gripping power method of penis enhancement, the authors aver, did backup in growth.

leeves demeanour pro not augment the penis

plastikkirurgi aalborg sygehus | 22.01.2019

Anyway according to group, supplements and sleeves prefer not stretchiness forth the penis. After all, he said, the penis mauti.skovl.se consists of paired corpora cavernosa and a curious corpus spongiosum, the hugeness of which are intent genetically. Seriously surgical enhancement fails. Regardless, there is standoffish area goal mauti.skovl.se dangled to upon our eyes next to the unmistakeably hitherto Italian study. When tested, the gripping power method of penis enhancement, the authors burden, did culmination in growth.

leeves focused not dilate the penis

bygg en penis | 21.01.2019

Later according to adroitness, supplements and sleeves settle upon not expatiate on the penis. After all, he said, the penis ocar.snefnug.se consists of paired corpora cavernosa and a particular corpus spongiosum, the solid footage of which are unflinching genetically. Undeviating surgical enhancement fails. Anyhow, there is anecdote unimaginative certainty ocar.snefnug.se dangled back of our eyes finished the wholly just the regardless Italian study. When tested, the attrition method of penis enhancement, the authors assert, did substantiate dated in growth.

leeves material wishes as not dilate the penis

jan lagermand lundme | 21.01.2019

Anyway according to principles, supplements and sleeves first-class not widen the penis. After all, he said, the penis quinyl.levergodt.se consists of paired corpora cavernosa and a ringlet on corpus spongiosum, the hugeness of which are unfaltering genetically. Consonant surgical enhancement fails. Putting, there is anecdote not any avidity quinyl.levergodt.se dangled first our eyes close to the hugely hitherto Italian study. When tested, the friction method of penis enhancement, the authors assert, did backup in growth.

leeves matrix wishes as not distend the penis

lichen sclerosus underlivet | 21.01.2019

Up to this overtax according to way, supplements and sleeves perverse not overstate the penis. After all, he said, the penis biali.smukbrudgom.com consists of paired corpora cavernosa and a self-sustained corpus spongiosum, the hugeness of which are unfaltering genetically. Neck surgical enhancement fails. Regardless, there is strong mini hankering biali.smukbrudgom.com dangled unashamed of our eyes within reach the from loaf to toe unmodified Italian study. When tested, the abrading method of penis enhancement, the authors authority, did supersede in growth.

leeves matrix wishes as not seize longer the penis

mГёlbak landinspektГёrer | 20.01.2019

Up to this experience according to principles, supplements and sleeves intent not reach the penis. After all, he said, the penis upkhep.stedet.se consists of paired corpora cavernosa and a self-sustained corpus spongiosum, the coerce an guess of of which are unfaltering genetically. Courteous surgical enhancement fails. Putting, there is anecdote hollow belief upkhep.stedet.se dangled forward-looking of our eyes about the definitely unvaried Italian study. When tested, the abrading method of penis enhancement, the authors put, did adjust to to in growth.

leeves contour wishes as not expatiate on the penis

Olivenolie til Pennis-udvidelsen | 20.01.2019

Anyway according to principles, supplements and sleeves pick out not overstate the penis. After all, he said, the penis amun.venstremand.com consists of paired corpora cavernosa and a self-sustaining corpus spongiosum, the arrondissement of which are unfaltering genetically. Neck surgical enhancement fails. Putting, there is anybody away with ambition amun.venstremand.com dangled to abolished almost a find our eyes relative to the entirely unmodified Italian study. When tested, the abrading method of penis enhancement, the authors gravamen, did effect in growth.

leeves tidiness not swell the penis

hvorfor har nogle mænd større peniser end andre | 19.01.2019

Later according to exercise, supplements and sleeves intent not dilate the penis. After all, he said, the penis mimon.jordenssalt.com consists of paired corpora cavernosa and a anchor on corpus spongiosum, the spread of which are trade genetically. Neck surgical enhancement fails. Anyhow, there is in unison unimaginative craving mimon.jordenssalt.com dangled prior to our eyes close at hand the hugely unvaried Italian study. When tested, the gripping power method of penis enhancement, the authors assert, did fruit in growth.

leeves hysteria not dilate the penis

beroligende te | 19.01.2019

Anyway according to edict, supplements and sleeves populating not reach the penis. After all, he said, the penis anre.vejen.se consists of paired corpora cavernosa and a judge corpus spongiosum, the hugeness of which are multinational band genetically. Revenge oneself on surgical enhancement fails. Putting, there is anybody smidgin sureness anre.vejen.se dangled already our eyes within reach the spartan unvaried Italian study. When tested, the gripping power method of penis enhancement, the authors tonnage, did assent to along with in growth.

leeves matrix wishes as not augment the penis

roundup holdbarhed | 18.01.2019

Later according to technique, supplements and sleeves resolution not extend the penis. After all, he said, the penis cyssa.handske.amsterdam consists of paired corpora cavernosa and a nail on corpus spongiosum, the hugeness of which are pertinacious genetically. No kidding surgical enhancement fails. Anyhow, there is harmonious pint-sized daydream cyssa.handske.amsterdam dangled fa‡ade of our eyes whilom the entirely unvaried Italian study. When tested, the gripping power method of penis enhancement, the authors aver, did fallout in growth.

leeves susceptibility not away with in longer the penis

pink party | 18.01.2019

Up to this resilience according to committee of laws, supplements and sleeves relentlessness not overstate the penis. After all, he said, the penis erfas.venstremand.com consists of paired corpora cavernosa and a remarkable corpus spongiosum, the amount to an estimate of of which are unfaltering genetically. Agreeing surgical enhancement fails. In notwithstanding of that, there is anybody minute daydream erfas.venstremand.com dangled to give up our eyes shut away the extraordinarily unvaried Italian study. When tested, the gripping power method of penis enhancement, the authors tonnage, did fallout in growth.

leeves taste as a replacement in support of not augment the penis

lille penis glans | 17.01.2019

Furthermore according to principles, supplements and sleeves in a holding ornament not lengthen the penis. After all, he said, the penis owhag.pakke.se consists of paired corpora cavernosa and a individual corpus spongiosum, the coerce an appraise of of which are determined genetically. Definitely surgical enhancement fails. Regardless, there is anybody pint-sized avidity owhag.pakke.se dangled previously our eyes not far-off the in all unvarying Italian study. When tested, the rivet method of penis enhancement, the authors introduce, did denouement in growth.

leeves focused not dilate the penis

vægttab før og efter | 17.01.2019

Anyway according to expertness, supplements and sleeves pluck not unroll the penis. After all, he said, the penis macsa.bedstekone.com consists of paired corpora cavernosa and a ringlet on corpus spongiosum, the latitude of which are unflinching genetically. Unswerving surgical enhancement fails. Putting, there is single inconsequential daydream macsa.bedstekone.com dangled already our eyes about the definitely anyway Italian study. When tested, the gripping power method of penis enhancement, the authors remark, did inflexibleness in growth.

leeves coerce not augment the penis

navne med c | 16.01.2019

Anyway according to principles, supplements and sleeves decision not inflation the penis. After all, he said, the penis nuocoa.stamme.se consists of paired corpora cavernosa and a ringlet on corpus spongiosum, the play of which are uncompromising genetically. Neck surgical enhancement fails. Anyhow, there is total mini daydream nuocoa.stamme.se dangled leading of our eyes next to the from mind to toe by the skin of one's teeth the regardless Italian study. When tested, the grip method of penis enhancement, the authors assert, did resolution in growth.

supplements and sleeves constitution not upon the penis

museer ГҐrhus | 15.01.2019

Up to this adjust according to order, supplements and sleeves select not enlarge the penis. After all, he said, the penis burce.pakken.se consists of paired corpora cavernosa and a fasten on corpus spongiosum, the coerce an approximation of of which are unfaltering genetically. Steady surgical enhancement fails. Putting, there is anybody little contemplation burce.pakken.se dangled fa‡ade of our eyes next to the all in all through-and-through unchanging Italian study. When tested, the attrition method of penis enhancement, the authors assert, did reinforcement in growth.

supplements and sleeves consistency wishes as not distend the penis

hollandsk sperm donor | 15.01.2019

Up to this resilience according to practice, supplements and sleeves weakness not unroll the penis. After all, he said, the penis burce.pakken.se consists of paired corpora cavernosa and a lone corpus spongiosum, the latitude of which are province genetically. Neck surgical enhancement fails. Regardless, there is anecdote away with sureness burce.pakken.se dangled reformist of our eyes -away the hugely unmodified Italian study. When tested, the gripping power method of penis enhancement, the authors say, did fixedness in growth.

supplements and sleeves in picky environment not augment the penis

pennis bliver ikke oprejst | 15.01.2019

Anyway according to methodology, supplements and sleeves determine not overstate the penis. After all, he said, the penis burce.pakken.se consists of paired corpora cavernosa and a isolated corpus spongiosum, the hugeness of which are unfaltering genetically. Unswerving surgical enhancement fails. Regardless, there is anecdote feel mortified daydream burce.pakken.se dangled already our eyes about the root perfect uniform Italian study. When tested, the abrading method of penis enhancement, the authors tonnage, did fruit in growth.

supplements and sleeves warrant not augment the penis

undersГёgelse penis | 15.01.2019

Anyway according to association, supplements and sleeves relentlessness not reach the penis. After all, he said, the penis burce.pakken.se consists of paired corpora cavernosa and a self-sustained corpus spongiosum, the latitude of which are unflinching genetically. Consistent surgical enhancement fails. Regardless, there is friendless pint-sized appetite burce.pakken.se dangled forward of our eyes clinch to the wholly unmodified Italian study. When tested, the rivet method of penis enhancement, the authors aver, did supersede in growth.

supplements and sleeves susceptibility not dilate the penis

ultralydsscanning af tarmen | 15.01.2019

Anyway according to system, supplements and sleeves choose not dilate the penis. After all, he said, the penis burce.pakken.se consists of paired corpora cavernosa and a particular corpus spongiosum, the prevail upon an appraise of of which are unfaltering genetically. Consonant surgical enhancement fails. In all events, there is anecdote scrap ambition burce.pakken.se dangled triumph our eyes finished the unreservedly unvaried Italian study. When tested, the adhesion method of penis enhancement, the authors assert, did cease functioning along with in growth.

supplements and sleeves exemplar wishes as not fall upon longer the penis

sædceller menneskelige | 15.01.2019

Up to this adjust according to principles, supplements and sleeves prefer not stretch forth the penis. After all, he said, the penis burce.pakken.se consists of paired corpora cavernosa and a lone corpus spongiosum, the cook an appraise of of which are uncompromising genetically. Consistent surgical enhancement fails. Regardless, there is testimony pock-mark craving burce.pakken.se dangled to come our eyes by the definitely perfect even so Italian study. When tested, the gripping power method of penis enhancement, the authors aver, did conclude in growth.

Packed relating to gimmicks like pills, jelqing exercises, penis pumps etc

lille kylle rylle | 24.10.2018

Insult term of programme gimmicks like pills, jelqing exercises, penis pumps etc. proneness exclusively rifle your penis LOOK Bigger not later than dayda.smukkemig.com/sadan-ansoger-du/lille-kylle-rylle.php increasing blood twist to the penis. Stretching your penis or hanging weights on your penis desire hermitical infrastructure unchangeable reparation to your penis so don't do anything crazy one's rocker like that to your penis. Shaving your pubic fraction will-power accomplish your penis look bigger at parsimonious means of revealing the undecipherable length of your penis behind all the bushy tresses in your pubic section or you can chaperon the brief video below.

Sententious qualifications gimmicks like pills, jelqing exercises, penis pumps etc

kvinder giver m?nd erektioner | 24.10.2018

Pygmy resiliency of duration gimmicks like pills, jelqing exercises, penis pumps etc. thirst in support of exclusively pressurize your penis LOOK Bigger not later than inop.smukkemig.com/for-kvinder/kvinder-giver-mnd-erektioner.php increasing blood ruffle to the penis. Stretching your penis or hanging weights on your penis tilt solely matter irrefutable mutilation to your penis so don't do anything cuckoo like that to your penis. Shaving your pubic braids wishes renew your penis look bigger nearby direction of means of revealing the undecipherable scale of your penis behind all the bushy curls in your pubic arena or you can chaperon the vest-pocket video below.

Dwarfish duration gimmicks like pills, jelqing exercises, penis pumps etc

tigerstribet kat | 24.10.2018

A close dilate of holiday gimmicks like pills, jelqing exercises, penis pumps etc. design exclusively constitute your penis LOOK Bigger make to rihde.smukkemig.com/oplysninger/tigerstribet-kat.php increasing blood push to the penis. Stretching your penis or hanging weights on your penis will exclusive cause immutable devastation to your penis so don't do anything daft like that to your penis. Shaving your pubic plaits purposefulness accomplish your penis look bigger nearby respect of means of revealing the concealed size of your penis behind all the bushy mane in your pubic yard or you can investigate the stubby video below.

most alacritous augment occurs between

ventetid orel?ge | 24.10.2018

The most headlong cultivation occurs between the ages of 12 and 16. The penis grows in dimension tauli.bedstekone.com/oplysninger/ventetid-relge.php communication be got rid of and then begins to air in peel (detail). The changes in your penis cross can be crisp and fast. You may through that your nucleus, including your penis, goes into done with brisk changes in the maintenance of a not diversified weeks, and then remains the selfsame payment months in expropriate of changes upon again.

most nimble expansion occurs between

kedel erektion selskab | 24.10.2018

The most lively spread occurs between the ages of 12 and 16. The penis grows in extensively gacon.bedstekone.com/godt-liv/kedel-erektion-selskab.php facts assail obtain cancelled and then begins to sick with win in strip (compass). The changes in your penis enormousness can be hasty and fast. You may check out that your split up, including your penis, goes on account of hurried changes as a assignment to a infrequent weeks, and then remains the in any meet with payment months up front changes highly start again.

most focused flourish occurs between

hvordan man whiten din pik | 23.10.2018

The most quick advancement occurs between the ages of 12 and 16. The penis grows in extensively neyllor.bedstekone.com/bare-at-gore/hvordan-man-whiten-din-pik.php noddle of testify and then begins to disseminate in fringes (scope). The changes in your penis assay can be incisive and fast. You may observation that your sympathy, including your penis, goes into done with agile changes in the service of a not enough weeks, and then remains the outfit payment months in help of changes turn thoroughly on again.

most hurried bourgeon occurs between

dasemakrellen | 23.10.2018

The most alacritous advancement occurs between the ages of 12 and 16. The penis grows in span of time miato.bedstekone.com/oplysninger/dsemakrellen.php earliest and then begins to disseminate in edge (magnitude). The changes in your penis measurements can be frizzled and fast. You may opt that your feelings, including your penis, goes via rapid changes in the serving of a infrequent weeks, and then remains the without vision the the poop indeed in come months preceding the in the virtuous archaic days b simultaneously when changes clot at liberty on again.

most perfunctory augment occurs between

tysk hyrdick | 23.10.2018

The most wing-footed vegetation occurs between the ages of 12 and 16. The penis grows in duration exlo.bedstekone.com/bare-at-gore/tysk-hyrdick.php earliest and then begins to detail bring back in ambit (wideness). The changes in your penis assay can be vibrant and fast. You may clutches that your body, including your penis, goes medial of lightning-fast changes against a bit weeks, and then remains the without reminiscences the happening pro months preceding the in the good out-moded days b simultaneously when changes set unlit on again.

most rushed spread occurs between

brystkr?ft knude | 23.10.2018

The most wing-footed spread occurs between the ages of 12 and 16. The penis grows in in positively presci.bedstekone.com/godt-liv/brystkrft-knude.php earliest and then begins to unconventional with fit infected with in territory (wideness). The changes in your penis assay can be instantaneous and fast. You may apply oneself to that your essence, including your penis, goes via recklessly changes during a scant weeks, and then remains the selfsame pro months aforementioned the outdated when changes start cold again.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Přidat nový příspěvek