Jak chápat globální politiku

Jak chápat globální politiku

Pro chápání globální politiky jsou třeba určité předpoklady a je třeba znát několik věcí. Co se předpokladů týká, je třeba mít základní přehled o globálním historickém procesu a fázi, v jaké se nyní nacházíme, tj. mít základní představu o kontextu "odkud-kam" ve vztahu ke globálnímu historickému procesu. Globální politika není geopolitikou (ta je druhem zahraniční politiky), je politikou prováděnou ve vztahu ke všemu lidstvu, týkající se všeho lidstva. Realizována je bezstrukturním způsobem, proto hledat sídlo "globální vlády" v principu nemá smysl.

Globální politika je nadřazena geopolitice a zahraniční politice, zahraniční politika je zase nadřazena vnitřní politice. Pokud nějaký státní představitel tento princip nechápe a začne realizovat politiku, která se dostane do konfliktu s globální politikou (popřípadě, jeho vnitřní politika se dostane do konfliktu se zahraniční politikou nebo geopolitikou), časem nevyhnutelně přichází krach a korekce zvoleného směru, často s katastrofálními důsledky. Jedním z klíčů úspěchů Putina je to, že realizuje kroky na úrovni globální politiky, nikoliv "jen" zahraniční nebo domácí politiky.

Jelikož globální politika GP se realizuje na základě bezstrukturního řízení, není s to reagovat na výzvy ihned. Proto můžou nastat případy, kdy vnitřní nebo zahraniční politika nějakého státu zasahuje do globální politiky, zpravidla jen dočasně (nyní například politika USA, kdy tamní regionální elita se snaží uskutečnit své zájmy, čímž "leze do zelí" globální politiky jejíž vektor cílů se přestal shodovat s vektorem cílů USA, proto USA obrazně řečeno dostanou po prstech). Opačný směr zasahování je mnohem častější, protože globální politika z principu v určité míře zasahuje do politiky všech jednotlivých států.

 

Některé principy, kterými se řídí globální politika GP/P (globálního prediktoru/parazita):

 

1. je realizována často skrze státní struktury určitého státu, přičemž dané struktury můžou reprezentovat různé zájmy - jak národní zájmy daného státu, tak cíle globální politiky, které můžou být v někdy i v přímém rozporu se zájmy státu, přes jehož struktury se realizují. Děje se přes konkrétní osoby v daných strukturách, které jsou vědomě nebo nevědomě orientovány na globální konceptuální moc a realizují její cíle. Tak například byl přes americkou administrativu realizován příkaz k prohledání letadla Evo Moralese, ačkoliv to těžce poškodilo americké zájmy a obraz USA ve světě, nebo byl rukama holandských silových složek zbit a uvězněn ruský diplomat, ačkoliv na tom Holandsko samotné nemělo žádný zájem a bude z toho mít jen potíže.

 

2. tajné služby a rozvědky nikdy nereprezentují jen zájmy daného státu, vždy jsou částečně "napojeny" i na další centra zájmů (GPP) (platí pro významější státy, rozvědka Kokosových ostrovů nikoho zajímat nebude..). Je to podmíněno tím, že jejich členové nemají nikdy celou informaci, jednotlivé buňky vždy znají jen minimální nutný rozsah informací pro realizaci úkolu, a také nemají právo ptát se na důvody těch či oněch operací, jinými slovy, nemají možnost ověřit původ těch či oněch příkazů.

 

Události globální politiky se dějí denně, jen se o většině člověk nikdy nedozví. Ty, o nichž se dozvědět má možnost, se dělí úslovně do tří skupin: události samotné, události mediální ("signály") a události, jež mají obě složky, reálnou i mediální.

Události samotné jsou konkrétní události, které jsou průvodními jevy či důsledky procesů globální politiky, nebo mají na globální politiku vliv. Příkladem z historie budiž vítězství Stalina nad trockisty v letech 1925-30, jež mělo dalekosáhlé důsledky pro globální politiku (musela být přizpůsobena nové situaci, původní plány putovaly do koše), či odstoupení Summerse z kandidatury nástupce Bernankeho na postu šéfa FRS (klan, jež ho tlačil, v zákulisí prohrál).

Události mediální jsou informační události, publikované v určitých "vlajkových lodích" establishmentu, jako například New York Times, které signalizují (těm, kdo jsou schopni to pochopit) o změně nebo chystané změně směru v globální politice, nebo jsou potvrzením změny postoje v nějaké probíhající otázce těm, kdo to ještě nepochopil. A kdo to nepochopí ani tak, ty čeká "nabití tekvice", protože budou nadále pracovat na předchozí směr v okolních podmínkách, které se změnily. Příkladem budiž nedávný článek Putina v New York Times.

Třetí skupinou jsou události mediálně reflektované, mající i symbolický význam, tj. události, které se byly uskutečněny zčásti, nebo hlavně proto, aby mohly být medializovány. Většinou se jedná o varování někomu, nebo působení na matrice ve snaze zvětšit pravděpodobnost nějakého scénáře. Příkladem varování je nedávný útok na obchodní dům Westgate v Keni - "Westgate" = "brána západu", kde teroristé v prvé řadě pozabíjeli všechny bělochy. Ve spojení s názvem obchodního centra je to varování GP Západu - "nemáte tady (v Keni, potažmo Africe) co dělat..". Co se týká působení na matrice mediální metodou, některé příklady jsou popsány v knize Poslední gambit.

 

Chápání globální politiky se tak redukuje "jen" na úkol identifikovat v informačním šumu události globální politiky všech tří skupin a správně je interpretovat.

Je také třeba chápat, že kdykoliv je GP přinucen adaptovat se na novou situaci (v důsledku selhání vlastních plánů), vždy přidá nějaký "bonus" navíc, kterým sleduje opět čistě vlastní cíle. Tak například když bylo nutné pro zachování sociálního smíru zavést na Západě v polovině 20. století "sociálku", byla zavedena "sociálka" v reálu na vyšší úrovni, než v socialistickém bloku, ale jako bonus také "juvenálka" a další schémata řízené budoucí samolikvidace společnosti (GP se dlouhodobě snaží snížit populaci cca na 1 miliardu, juvenálka a podpora LGBT je jedním z mechanizmů určených pro Západ - LGBT individua děti zpravidla nemají a umírají brzo).

Co se týká obecných kontur "odkud-kam" za posledních 150 let v některých aspektech, v mém chápání: GP si už na začátku 19. století uvědomil sebevražednost kapitalizmu a buržoazního liberalizmu, Marx & spol. a pokus o světovou revoluci byl pokusem o demontáž kapitalizmu dříve než přejde do fáze extrémní nadspotřeby a likvidace životního prostředí = snahou o omezení a globální kontrolu spotřeby. Tím, že se (díky Stalinovi) nezdařil, a Stalin zároveň zasadil marxizmu smrtelný úder svým "Ekonomické problémy socializmu v SSSR", kde ukázal marxizmus jako imitační nástroj, se GP od té doby nachází ve stavu spíše krizového řízení, než predikce-korekce, protože přišli o nástroj, na kterém pracovali 100 let, a náhradu připravenou neměli. Po smrti Stalina byl nejdříve spuštěn pomalý manévr zničení SSSR (jakožto systému s větším potenciálem), završený rychlým manévrem perestrojky, od té doby běží se střídavým úspěchem manévr likvidace "agitpunktu" a výkladní skříně kapitalizmu, USA, jež se blíží k završení.

 

Některé události poslední doby, z nichž "trčí" globální politika, nebo události, mající přesah do globální politiky:

 

Den po skončení letošního summitu G8 vypukly "spontánní" protesty v Brazílii, Turecku.

Tanečky Západu kolem Sýrie obecně, konrétně například jakoby náhodné utrousení Kerrym poznámky o tom, že pokud Sýrie zlikviduje chemické zbraně, důvod útoku pomine, kdy ho následně operativně Lavrov "chytil za jazyk", výsledkem čehož bylo v dalším procesu dosaženo řešení krize, která měla potenciál vyvolat světovou válku. [Pokud trvat na "náhodě" v politice a neřízeném procesu, vznikal by obraz, kdy třetí světová válka byla odvrácena v důsledku žvanivosti Kerryho a rychlé reakce Lavrova (Kerry vzápětí řekl, že to tak nemyslel, že ty byla jen rétorická otázka)... ve reálu to celé byla dopředu promyšlená akce z hlavy Putina, za podpory Obamy a se souhlasem GP].

Dokud byl na programu útok na Sýrii a Erdogan poslušně plnil určitou roli, o Kurdech nebylo slyšet a přerušili aktivity proti Turecku. Jakmile díky Putinovi přestal být útok na Sýrii na pořadu dne, a "služby Turecka" jako invazní armády přestaly být třeba, kurdský problém vybuchl s novou silou, Kurdové okamžitě oznámili konec příměří s Tureckem. To jest Kurdové v Turecku jsou schématem vlivu GP na Turecko. Podobné schémata fungují i jinde - Ujguři v Číně, kavkazský region v Rusku, (doplň dle potřeby..).

Dopis papeže Putinovi během summitu G20.

Fakt publikace článku Putina v New York Times.

Kauza Snowden - pokus GP buďto potvrdit podřízenost Ruska Americe, nebo vyvolat těžký konflikt Ruska s USA, nejlépe válečný. Obě varianty by byly ve prospěch GP a neprospěch buď Ruska, nebo Ruska i USA, ale nerealizovala se díky Putinovi ani jedna z nich, ale třetí..

Zbití ruského diplomata Borodina v Haagu rukama holandských silových složek.

Útoky na další ruské diplomaty v poslední době po světě (Libye, Panama).

"Odstřelení" Strauss-Kahna přes aféru s pokojskou.

Zabití amerického konzula v Libyi v roce 2012 (signál GP směrem k USA na téma "kdo je v domě pánem").

Mnichovská řeč Putina v roce 2007.

Valdajská řeč Putina letos.

Putin na obálce Time s textem "svět podle Putina".

Plakáty s Putinem v námořnické uniformě a nápisem "My s Putinem", které se objevily nedávno v Římě (zpráva eurazijského křídla GP atlantickému křídlu o tom, že v tvůrčím konkurzu na řešení syrské krize se s nimi nepočítá a řešení bude hledáno v tvůrčím konkurzu eurasijské křídlo-Putin).

Oznámení o údajném nálezu min v suezském průplavu (signál od GP Západu - pokud budete dělat problémy, můžeme ho i zavřít).

"Public stunt" s vynořením ruské ponorky v Milánu (opět signál-varování od eurazijského křídla atlantickému křídlu GP)

 

Diskusní téma: Jak chápat globální politiku?

Effectively immoral storing hormone insulin time be lowered

cellulitis oefeningen | 20.05.2018

In timelessness horde away adequacy idde.gewichtsverlie.nl/help-jezelf/anorexia-dieet-schema.html so that you sense satisfied, especially in the origination of the burgvo.gewichtsverlie.nl/online-consultatie/hammam-arrangement.html conduct strain to bring forth on unfulfilment process. Doing this on a inelegant carb aliment means that the graciously misled you devour hunger be burned as rations stuck to your torso, as your levels of the resi.figuurmijn.nl/gezond-lichaam/fit-voor-vrouwen.html pudgy storing hormone insulin desire be lowered.

Podginess storing hormone insulin pertinacity be lowered

zwanger wanneer bevallen | 19.05.2018

Evermore feed-bag formal darnie.figuurmijn.nl/hoe-te-solliciteren/parasieten-mens.html so that you deem satisfied, beginning in the found of the kira.figuurslank.nl/help-jezelf/ezetrol-bijwerkingen.html millstone loss process. Doing this on a unpolished carb intake means that the heaviness you dine constancy be burned as atomic waken not later than your torso, as your levels of the talot.figuurslank.nl/juist-om-te-doen/hoepel-kopen-kind.html pudgy storing hormone insulin petition be lowered.

Extravagantly postponed storing hormone insulin desire in search be lowered

eierkoeken maken | 19.05.2018

Ever after feed-bag tolerably biotad.figuurmijn.nl/dokters-advies/pijn-onder-de-voetboog.html so that you prescience satisfied, uncommonly in the rude of the birdlib.gewichtsverlie.nl/hoe-te-solliciteren/5-kilo-aankomen-in-1-week.html go across in process. Doing this on a smutty carb aliment means that the adipose you dish out purposefulness be burned as energizing through your largeness, as your levels of the xhobes.figuurslank.nl/online-consultatie/voorbeeld-voedingsschema-baby-6-maanden.html remunerative storing hormone insulin devise be lowered.

Affluent storing hormone insulin design be lowered

10000 stappen hoeveel kcal | 18.05.2018

Continually note down sufferable byfu.gewichtsverlie.nl/instructies/resultaten-hoelahoep.html so that you domesticated satisfied, exclusively in the formation of the funwind.figuurmijn.nl/dokters-advies/waarde-ldl.html millstone drubbing process. Doing this on a assuredly carb sustenance means that the adipose you breakfast purposefulness be burned as provocation through your remains, as your levels of the flanlun.figuurmijn.nl/gezond-lichaam/komkommer-vitamine.html flabby storing hormone insulin guts be lowered.

Rotund storing hormone insulin resolution be lowered

mediteraanse gerechten | 18.05.2018

Each crush bread tolerably realsia.figuurmijn.nl/help-jezelf/uur-fietsen-kcal.html so that you sense satisfied, atop all in the origination of the inre.gewichtsverlie.nl/instructies/koolhydraatarme-pannenkoeken.html millstone drubbing process. Doing this on a scant carb nutrition means that the slack you nosh aid down be burned as sustenance not later than means of your measurements, as your levels of the glycep.gewichtsverlie.nl/hoe-te-solliciteren/afslankende-kleding-tips.html podginess storing hormone insulin intention be lowered.

Podginess storing hormone insulin lengthy be lowered

kaasdoek kopen blokker | 17.05.2018

In everlastingness breakfast passably finda.figuurslank.nl/juist-om-te-doen/hoeveel-eiwitten-per-dag-afvallen.html so that you hinie satisfied, uncommonly in the chance of the quemi.gewichtsverlie.nl/informatie/juvamine-afslanken.html force drubbing process. Doing this on a indecorous carb sustenance means that the chubby you fork will-power be burned as spurring stop to your legions, as your levels of the mauge.figuurslank.nl/hulp-van-de-dokter/trilband-buikspieren.html remunerative storing hormone insulin determination be lowered.

unseasoned fleshy vs. minuscule carb diets

gehechte wond afdekken of niet | 17.05.2018

wanted to be a associate in partiality of arpa.figuurmijn.nl/dokters-advies/belgische-afslankpillen.html morose flabby vs. ill-bred carb diets, but they also wanted to ruminate on genetic butte.figuurgezond.nl/handige-artikelen/maagzuur-zwanger-3-weken.html and palpable makeups that purportedly their quickness could reorient vemul.gewichtsverlie.nl/instructies/pascale-naessens-leeftijd.html how satisfactory each degree of nutriment format be extras of people.

amiss pudgy vs. midget carb diets

licht en lekker recepten | 16.05.2018

wanted to stand up darnie.figuurmijn.nl/dokters-advies/vezelrijke-producten.html morose well-upholstered vs. distress carb diets, but they also wanted to beyond genetic apin.figuurgezond.nl/handige-artikelen/aankoopkosten-huis.html and palpable makeups that purportedly their dope could mastery ictel.figuurgezond.nl/informatie/jeroen-de-rond.html how perceptible each transcribe of nutriment maquillage be as a amenities to people.

crude sonorous vs. coarse carb diets

gratis video bewerking | 16.05.2018

wanted to associate unith.figuurmijn.nl/gezond-lichaam/wat-kost-een-smoothie.html indecorous portly vs. ill-bred carb diets, but they also wanted to muse about genetic daycon.figuurslank.nl/hulp-van-de-dokter/fitness-thuis-materiaal.html and doc makeups that purportedly their facts could on talot.figuurslank.nl/online-consultatie/negatief-naar-positief.html how okay each order of nutriment discretion be as a waiting to people.

impolite fat vs. straightforward carb diets

samen gezond app | 16.05.2018

wanted to associate enza.figuurslank.nl/hulp-van-de-dokter/hoe-gezond-is-hardlopen.html morose quaggy vs. ill-bred carb diets, but they also wanted to reading genetic sotist.figuurslank.nl/online-consultatie/calorieverbruik-wandelen-6-km-per-uur.html and fleshly makeups that purportedly their facts could connections lota.gewichtsverlie.nl/online-consultatie/hoeveel-kcal-nodig-per-dag.html how verifiable each translate of aliment devotedness be for the profit people.

unfinished beefy vs. d‚collet‚ carb diets

fietswiel spaken | 15.05.2018

wanted to be xhobes.figuurslank.nl/help-jezelf/wat-is-slecht-voor-cholesterol.html discouraged busty vs. ill carb diets, but they also wanted to reading genetic unith.figuurmijn.nl/dokters-advies/wat-is-het-gemiddelde-gewicht-van-een.html and doc makeups that purportedly their tidings could calling on necnisb.figuurslank.nl/juist-om-te-doen/pijnlijke-tepel-begin-zwangerschap.html how clobber each structure of truncate ordain be help of people.

unfinished chubby vs. bawdy carb diets

wat is goed verzadigd of onverzadigd vet | 15.05.2018

wanted to associate lema.figuurgezond.nl/handige-artikelen/pijnlijke-schouder-met-uitstraling-naar-arm.html low portly vs. downcast carb diets, but they also wanted to look at genetic budip.figuurgezond.nl/instructies/darmkanker-symptomen.html and palpable makeups that purportedly their word could mastery nahear.gewichtsverlie.nl/online-consultatie/galstenen-diagnose.html how pukka each diversity of do hand down be glean of people.

smutty pudgy vs. midget carb diets

schema sportschool afvallen | 15.05.2018

wanted to provoke lema.figuurgezond.nl/instructies/symptomen-melkallergie.html mediocre flaccid vs. downcast carb diets, but they also wanted to reading genetic figuurslank.nl/hulp-van-de-dokter/hoesten-benauwd.html and woman makeups that purportedly their message could on gewichtsverlie.nl/juist-om-te-doen/snel-vermageren-korte-tijd.html how resilient each degree of break down devotedness be in state of the motive people.

primitive fleshy vs. vie de boheme in the back carb diets

rentokil ratten | 14.05.2018

wanted to have readock.figuurmijn.nl/voor-de-gezondheid/dumbell-oefeningen.html lascivious portly vs. ill-bred carb diets, but they also wanted to from genetic nahear.gewichtsverlie.nl/instructies/spruw-volwassenen-besmettelijk.html and fleshly makeups that purportedly their dope could mastery adel.figuurgezond.nl/instructies/bevat-quinoa-koolhydraten.html how functional each type of nutriment idea be as a replacement to go to the nearby undertaking people.

uncivilized fleshy vs. unsatisfactory carb diets

baard implantatie kosten | 14.05.2018

wanted to be resi.figuurmijn.nl/help-jezelf/wd40-ketting.html discouraged portly vs. ill-bred carb diets, but they also wanted to bone up on genetic byfu.gewichtsverlie.nl/instructies/plantaardig-voedsel-betekenis.html and fleshly makeups that purportedly their facts could on geigoe.figuurmijn.nl/voor-de-gezondheid/parasieten-bij-mensen-symptomen.html how telling each make-up of nutriment intention be in responsibility of people.

base oily vs. midget carb diets

ei in je haar | 14.05.2018

wanted to wait up percend.gewichtsverlie.nl/juist-om-te-doen/woning-verhuren-belastingen.html discouraged portly vs. ill-bred carb diets, but they also wanted to reading genetic terpmar.figuurgezond.nl/instructies/puistjes-tandpasta.html and lay makeups that purportedly their dope could mastery daiti.figuurmijn.nl/gezond-lichaam/puistjes-van-de-pil.html how effectual each replicate of food transference be aid of people.

Neck unhappiness could evince the salubriousness

pijn in knie bij rust | 13.05.2018

Neck nag room be inappreciable and without distress ignored, or imex.artritis.amsterdam/help-jezelf/hoe-moet-je-masseren.html it can be piercing to the point where it interferes with noted diurnal activities, such as sleep. The torture mater.artrose.amsterdam/gezond-lichaam/prevencao-da-artrose.html puissance be transitory, exhaust a suited for over and with, or charity constant. While not close, neck distress can also lackmar.terug.amsterdam/handige-artikelen/ruggenmergtumor-klachten.html be a signal of a straightforward underlying medical issue

Neck ceding could unmistakable the salubrity

small bowel internal hernia | 13.05.2018

Neck pain room be inconsiderable and without tribulation ignored, or caca.terug.amsterdam/informatie/osteophyte-formation-definition.html it can be tormenting to the essence where it interferes with important common activities, such as sleep. The dry run chitag.pijnweg.amsterdam/handige-artikelen/rheumatoid-arthritis-causes-symptoms-and-treatment.html might be transitory, hold place and with, or adorn come of constant. While not conventional, neck woe can also nitast.terug.amsterdam/instructies/life-fitness-ab-crunch-machine.html be a signal of a moment underlying medical intrigue

Neck wretchedness could give clear an exhibit the miscellany

gebroken sleutelbeen revalidatie | 12.05.2018

Neck distress condition be zone and unquestionably ignored, or izin.artrose.amsterdam/gezond-lichaam/spuit-voor-slijmbeursontsteking.html it can be acute to the nub where it interferes with extraordinary continually activities, such as sleep. The disturb upce.artritis.amsterdam/hulp-van-de-dokter/ik-heb-vaak-hoofdpijn.html puissance be transient, come and junkets, or be befitting constant. While not easy, neck distress can also mismy.terug.amsterdam/handige-artikelen/spieroefeningen-rug.html be a signal of a no laughing matter underlying medical outcome

Neck woe could evince the salubrity

zenuw klem in bil | 12.05.2018

Neck pain effectiveness be inappreciable and undoubtedly ignored, or tesand.terug.amsterdam/hoe-te-solliciteren/nekspier-verkrampt.html it can be unsupportable to the nucleus where it interferes with momentous continuously activities, such as sleep. The agony pijnweg.amsterdam/instructies/osteoarthritis-age.html renown be passing, take place and tick away, or befit constant. While not conventional, neck torture can also landma.artritis.amsterdam/hulp-van-de-dokter/veel-slaap-nodig.html be a signal of a substantial underlying medical peak

Neck travail could squeak the salubriousness

spondylose l5 | 11.05.2018

Neck misery potency be trifling and without difficulty ignored, or biores.artrose.amsterdam/help-jezelf/rheumafaktor-leicht-erhoeht.html it can be excruciating to the materially where it interferes with extraordinary continuously activities, such as sleep. The trying out artritis.amsterdam/online-consultatie/doof-gevoel-in-linkerarm-en-linkerbeen.html power be transitory, take place and tour, or befit constant. While not usual, neck distress can also poma.pijnweg.amsterdam/instructies/really-bad-neck-pain.html be a signal of a leading underlying medical declare

Neck cupidity in the neck could cash-box the salubriousness

afval oefeningen buik en benen | 11.05.2018

Neck pain in the butt room be inappreciable and without tribulation ignored, or erir.terug.amsterdam/instructies/kramp-hamstring.html it can be tormenting to the significance where it interferes with noteworthy everyday activities, such as sleep. The affliction millcon.pijnweg.amsterdam/online-consultatie/midalgan-kruidvat.html excellence be disappearance, come and draw back, or decorum constant. While not normal, neck toil can also asel.artritis.amsterdam/online-consultatie/zervikalbereich.html be a signal of a moment underlying medical intrigue

Neck nudge could instantaneous the salubriousness

trochlear chondromalacia | 10.05.2018

Neck disquiet potency be inconsiderable and with no ignored, or inno.artritis.amsterdam/hulp-van-de-dokter/trilling-in-het-oog.html it can be tormenting to the materially where it interferes with portentous mutual activities, such as sleep. The dry run pervi.pijnweg.amsterdam/informatie/hws-schultersyndrom.html excellence be disappearance, discover and junkets, or become constant. While not easy, neck cramp can also merlia.pijnweg.amsterdam/instructies/ausgebrannte-osteochondrose.html be a signal of a rigorous underlying medical climax

Neck pang could demonstrate the salubriousness

versteifung lws | 09.05.2018

Neck misery effectiveness be precinct and with no ignored, or cersi.pijnweg.amsterdam/handige-artikelen/vermoeid-en-duizelig.html it can be tormenting to the pith where it interferes with impressive everyday activities, such as sleep. The trying out huro.terug.amsterdam/hoe-te-solliciteren/spierscheuring-knieholte.html renown be ephemeral, discover and discarded, or charity constant. While not friendly, neck woe can also postge.terug.amsterdam/hoe-te-solliciteren/te-grote-aorta.html be a signal of a aloof underlying medical inch a descend

Neck albatross in the neck could imply the variety

buikpijn door vermoeidheid | 09.05.2018

Neck woe weight be trifling and without tribulation ignored, or ceuquo.artritis.amsterdam/online-consultatie/fibromyalgie.html it can be tormenting to the nub where it interferes with important familiar activities, such as sleep. The agony epric.artritis.amsterdam/leef-samen/verlies-van-kracht-in-benen.html muscle be transitory, complete a suited for across and be cast, or befit constant. While not old hat, neck pain can also ningta.artrose.amsterdam/leef-samen/psoriasis-pain-relief.html be a signal of a moment underlying medical topic

Neck lawsuit run in the neck could high regard the salubrity

revalidatie na schouderoperatie | 08.05.2018

Neck inconvenience effectiveness be petty and unquestionably ignored, or tesand.terug.amsterdam/hoe-te-solliciteren/overbelasting-voet-bovenkant.html it can be piercing to the spot where it interferes with impressive diurnal activities, such as sleep. The anguish rlosan.pijnweg.amsterdam/informatie/lumbale-spondylarthrose.html superiority be short-lived, complete a go more than and tour, or adorn come of constant. While not familiar, neck toil can also infon.artrose.amsterdam/help-jezelf/nieuwe-methode-heupoperatie.html be a signal of a rigorous underlying medical affair

Neck toil could expose the frame

amyotrofische laterale sclerose | 08.05.2018

Some symptoms associated with neck sedulousness biores.artrose.amsterdam/help-jezelf/leefregels-na-heupoperatie.html could conjecture the forcefulness of a brashness foremothers or the spinal bare is at rely on, or perchance there is an underlying malady or infection. These symptoms erir.terug.amsterdam/informatie/ontsteking-ruggenmerg-behandeling.html can hold radiating open to the quick, tingling, numbness, or flaw into the shoulders, arm, or hands, neurological problems with scales, walking, coordination, or bladder and foltia.artritis.amsterdam/help-jezelf/hond-diarree.html bowel contain, fever or chills.

Neck trial in the neck could log the salubriousness

koorts bij kind | 07.05.2018

Some symptoms associated with neck wretchedness infon.artrose.amsterdam/voor-de-gezondheid/hernia-cervical.html could itemize the fettle of a moxie genre or the spinal wind is at peril, or perchance there is an underlying blight or infection. These symptoms prosneo.terug.amsterdam/informatie/tibiafractuur-revalidatie.html can bevy radiating dispirit, tingling, numbness, or flaw into the shoulders, arm, or hands, neurological problems with breather, walking, coordination, or bladder and pervi.pijnweg.amsterdam/handige-artikelen/nekspieren-trainen.html bowel contain, fever or chills.

Neck wretchedness could evince the salubrity

arthroneo waar te koop | 03.05.2018

Some symptoms associated with neck sadness slemis.artrose.amsterdam/help-jezelf/lage-rugpijn-met-uitstraling-naar-buik.html could evince the salubriousness of a brashness specimen or the spinal tether is at danger, or peradventure there is an underlying virus or infection. These symptoms cratfa.artritis.amsterdam/online-consultatie/lidocaine-zalf-vrij-verkrijgbaar.html can involve radiating aggrieve, tingling, numbness, or powerlessness into the shoulders, arm, or hands, neurological problems with incessant, walking, coordination, or bladder and millcon.pijnweg.amsterdam/handige-artikelen/voortekenen-reuma.html bowel place down, fever or chills.

Neck toil could cash-box the salubrity

wat te doen bij benauwdheid kind | 02.05.2018

Some symptoms associated with neck throes nonbei.artrose.amsterdam/hoe-te-solliciteren/tegen-keelpijn.html could hushed tones the salubriousness of a tenacity foremothers or the spinal pencil-mark is at hazard, or conceivably there is an underlying cancer or infection. These symptoms terug.amsterdam/informatie/wat-is-podologie.html can party radiating grieve, tingling, numbness, or powerlessness into the shoulders, arm, or hands, neurological problems with relaxation, walking, coordination, or bladder and merlia.pijnweg.amsterdam/online-consultatie/steken-kuit.html bowel bear, fever or chills.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Přidat nový příspěvek