Jak chápat globální politiku

Jak chápat globální politiku

Pro chápání globální politiky jsou třeba určité předpoklady a je třeba znát několik věcí. Co se předpokladů týká, je třeba mít základní přehled o globálním historickém procesu a fázi, v jaké se nyní nacházíme, tj. mít základní představu o kontextu "odkud-kam" ve vztahu ke globálnímu historickému procesu. Globální politika není geopolitikou (ta je druhem zahraniční politiky), je politikou prováděnou ve vztahu ke všemu lidstvu, týkající se všeho lidstva. Realizována je bezstrukturním způsobem, proto hledat sídlo "globální vlády" v principu nemá smysl.

Globální politika je nadřazena geopolitice a zahraniční politice, zahraniční politika je zase nadřazena vnitřní politice. Pokud nějaký státní představitel tento princip nechápe a začne realizovat politiku, která se dostane do konfliktu s globální politikou (popřípadě, jeho vnitřní politika se dostane do konfliktu se zahraniční politikou nebo geopolitikou), časem nevyhnutelně přichází krach a korekce zvoleného směru, často s katastrofálními důsledky. Jedním z klíčů úspěchů Putina je to, že realizuje kroky na úrovni globální politiky, nikoliv "jen" zahraniční nebo domácí politiky.

Jelikož globální politika GP se realizuje na základě bezstrukturního řízení, není s to reagovat na výzvy ihned. Proto můžou nastat případy, kdy vnitřní nebo zahraniční politika nějakého státu zasahuje do globální politiky, zpravidla jen dočasně (nyní například politika USA, kdy tamní regionální elita se snaží uskutečnit své zájmy, čímž "leze do zelí" globální politiky jejíž vektor cílů se přestal shodovat s vektorem cílů USA, proto USA obrazně řečeno dostanou po prstech). Opačný směr zasahování je mnohem častější, protože globální politika z principu v určité míře zasahuje do politiky všech jednotlivých států.

 

Některé principy, kterými se řídí globální politika GP/P (globálního prediktoru/parazita):

 

1. je realizována často skrze státní struktury určitého státu, přičemž dané struktury můžou reprezentovat různé zájmy - jak národní zájmy daného státu, tak cíle globální politiky, které můžou být v někdy i v přímém rozporu se zájmy státu, přes jehož struktury se realizují. Děje se přes konkrétní osoby v daných strukturách, které jsou vědomě nebo nevědomě orientovány na globální konceptuální moc a realizují její cíle. Tak například byl přes americkou administrativu realizován příkaz k prohledání letadla Evo Moralese, ačkoliv to těžce poškodilo americké zájmy a obraz USA ve světě, nebo byl rukama holandských silových složek zbit a uvězněn ruský diplomat, ačkoliv na tom Holandsko samotné nemělo žádný zájem a bude z toho mít jen potíže.

 

2. tajné služby a rozvědky nikdy nereprezentují jen zájmy daného státu, vždy jsou částečně "napojeny" i na další centra zájmů (GPP) (platí pro významější státy, rozvědka Kokosových ostrovů nikoho zajímat nebude..). Je to podmíněno tím, že jejich členové nemají nikdy celou informaci, jednotlivé buňky vždy znají jen minimální nutný rozsah informací pro realizaci úkolu, a také nemají právo ptát se na důvody těch či oněch operací, jinými slovy, nemají možnost ověřit původ těch či oněch příkazů.

 

Události globální politiky se dějí denně, jen se o většině člověk nikdy nedozví. Ty, o nichž se dozvědět má možnost, se dělí úslovně do tří skupin: události samotné, události mediální ("signály") a události, jež mají obě složky, reálnou i mediální.

Události samotné jsou konkrétní události, které jsou průvodními jevy či důsledky procesů globální politiky, nebo mají na globální politiku vliv. Příkladem z historie budiž vítězství Stalina nad trockisty v letech 1925-30, jež mělo dalekosáhlé důsledky pro globální politiku (musela být přizpůsobena nové situaci, původní plány putovaly do koše), či odstoupení Summerse z kandidatury nástupce Bernankeho na postu šéfa FRS (klan, jež ho tlačil, v zákulisí prohrál).

Události mediální jsou informační události, publikované v určitých "vlajkových lodích" establishmentu, jako například New York Times, které signalizují (těm, kdo jsou schopni to pochopit) o změně nebo chystané změně směru v globální politice, nebo jsou potvrzením změny postoje v nějaké probíhající otázce těm, kdo to ještě nepochopil. A kdo to nepochopí ani tak, ty čeká "nabití tekvice", protože budou nadále pracovat na předchozí směr v okolních podmínkách, které se změnily. Příkladem budiž nedávný článek Putina v New York Times.

Třetí skupinou jsou události mediálně reflektované, mající i symbolický význam, tj. události, které se byly uskutečněny zčásti, nebo hlavně proto, aby mohly být medializovány. Většinou se jedná o varování někomu, nebo působení na matrice ve snaze zvětšit pravděpodobnost nějakého scénáře. Příkladem varování je nedávný útok na obchodní dům Westgate v Keni - "Westgate" = "brána západu", kde teroristé v prvé řadě pozabíjeli všechny bělochy. Ve spojení s názvem obchodního centra je to varování GP Západu - "nemáte tady (v Keni, potažmo Africe) co dělat..". Co se týká působení na matrice mediální metodou, některé příklady jsou popsány v knize Poslední gambit.

 

Chápání globální politiky se tak redukuje "jen" na úkol identifikovat v informačním šumu události globální politiky všech tří skupin a správně je interpretovat.

Je také třeba chápat, že kdykoliv je GP přinucen adaptovat se na novou situaci (v důsledku selhání vlastních plánů), vždy přidá nějaký "bonus" navíc, kterým sleduje opět čistě vlastní cíle. Tak například když bylo nutné pro zachování sociálního smíru zavést na Západě v polovině 20. století "sociálku", byla zavedena "sociálka" v reálu na vyšší úrovni, než v socialistickém bloku, ale jako bonus také "juvenálka" a další schémata řízené budoucí samolikvidace společnosti (GP se dlouhodobě snaží snížit populaci cca na 1 miliardu, juvenálka a podpora LGBT je jedním z mechanizmů určených pro Západ - LGBT individua děti zpravidla nemají a umírají brzo).

Co se týká obecných kontur "odkud-kam" za posledních 150 let v některých aspektech, v mém chápání: GP si už na začátku 19. století uvědomil sebevražednost kapitalizmu a buržoazního liberalizmu, Marx & spol. a pokus o světovou revoluci byl pokusem o demontáž kapitalizmu dříve než přejde do fáze extrémní nadspotřeby a likvidace životního prostředí = snahou o omezení a globální kontrolu spotřeby. Tím, že se (díky Stalinovi) nezdařil, a Stalin zároveň zasadil marxizmu smrtelný úder svým "Ekonomické problémy socializmu v SSSR", kde ukázal marxizmus jako imitační nástroj, se GP od té doby nachází ve stavu spíše krizového řízení, než predikce-korekce, protože přišli o nástroj, na kterém pracovali 100 let, a náhradu připravenou neměli. Po smrti Stalina byl nejdříve spuštěn pomalý manévr zničení SSSR (jakožto systému s větším potenciálem), završený rychlým manévrem perestrojky, od té doby běží se střídavým úspěchem manévr likvidace "agitpunktu" a výkladní skříně kapitalizmu, USA, jež se blíží k završení.

 

Některé události poslední doby, z nichž "trčí" globální politika, nebo události, mající přesah do globální politiky:

 

Den po skončení letošního summitu G8 vypukly "spontánní" protesty v Brazílii, Turecku.

Tanečky Západu kolem Sýrie obecně, konrétně například jakoby náhodné utrousení Kerrym poznámky o tom, že pokud Sýrie zlikviduje chemické zbraně, důvod útoku pomine, kdy ho následně operativně Lavrov "chytil za jazyk", výsledkem čehož bylo v dalším procesu dosaženo řešení krize, která měla potenciál vyvolat světovou válku. [Pokud trvat na "náhodě" v politice a neřízeném procesu, vznikal by obraz, kdy třetí světová válka byla odvrácena v důsledku žvanivosti Kerryho a rychlé reakce Lavrova (Kerry vzápětí řekl, že to tak nemyslel, že ty byla jen rétorická otázka)... ve reálu to celé byla dopředu promyšlená akce z hlavy Putina, za podpory Obamy a se souhlasem GP].

Dokud byl na programu útok na Sýrii a Erdogan poslušně plnil určitou roli, o Kurdech nebylo slyšet a přerušili aktivity proti Turecku. Jakmile díky Putinovi přestal být útok na Sýrii na pořadu dne, a "služby Turecka" jako invazní armády přestaly být třeba, kurdský problém vybuchl s novou silou, Kurdové okamžitě oznámili konec příměří s Tureckem. To jest Kurdové v Turecku jsou schématem vlivu GP na Turecko. Podobné schémata fungují i jinde - Ujguři v Číně, kavkazský region v Rusku, (doplň dle potřeby..).

Dopis papeže Putinovi během summitu G20.

Fakt publikace článku Putina v New York Times.

Kauza Snowden - pokus GP buďto potvrdit podřízenost Ruska Americe, nebo vyvolat těžký konflikt Ruska s USA, nejlépe válečný. Obě varianty by byly ve prospěch GP a neprospěch buď Ruska, nebo Ruska i USA, ale nerealizovala se díky Putinovi ani jedna z nich, ale třetí..

Zbití ruského diplomata Borodina v Haagu rukama holandských silových složek.

Útoky na další ruské diplomaty v poslední době po světě (Libye, Panama).

"Odstřelení" Strauss-Kahna přes aféru s pokojskou.

Zabití amerického konzula v Libyi v roce 2012 (signál GP směrem k USA na téma "kdo je v domě pánem").

Mnichovská řeč Putina v roce 2007.

Valdajská řeč Putina letos.

Putin na obálce Time s textem "svět podle Putina".

Plakáty s Putinem v námořnické uniformě a nápisem "My s Putinem", které se objevily nedávno v Římě (zpráva eurazijského křídla GP atlantickému křídlu o tom, že v tvůrčím konkurzu na řešení syrské krize se s nimi nepočítá a řešení bude hledáno v tvůrčím konkurzu eurasijské křídlo-Putin).

Oznámení o údajném nálezu min v suezském průplavu (signál od GP Západu - pokud budete dělat problémy, můžeme ho i zavřít).

"Public stunt" s vynořením ruské ponorky v Milánu (opět signál-varování od eurazijského křídla atlantickému křídlu GP)

 

Diskusní téma: Jak chápat globální politiku?

superfluity of treatments offered online

kl?gf?lde | 02.10.2018

Myriad men caress nervousness with regards to the volume of their penis. There are an plentifulness of treatments offered online which rights to boost nonma.bliveenmand.com/leve-sammen/klgflde.php you elongate your penis. No matter how, these are scams - there is no scientifically proven and sheltered treatment which can snowball penis size. Hand-picked released what constitutes an garden-variety be capable of to assess and how to hoard satisfactory yourself from baleful treatments.

overflow of treatments offered online

julesweater kob | 02.10.2018

Assorted men endure perturbation with regards to the proportions of their penis. There are an plethora of treatments offered online which pursue to support amin.bliveenmand.com/leve-sammen/julesweater-kb.php you augment your penis. At last, these are scams - there is no scientifically proven and sheltered treatment which can snowball penis size. Arbiter gone from what constitutes an typical vastness and how to commemorate last yourself from deleterious treatments.

overflow of treatments offered online

aba alarm | 02.10.2018

Innumerable men broadcast nervousness with regards to the greatness of their penis. There are an surplus of treatments offered online which quest after to make beilan.bliveenmand.com/sund-krop/aba-alarm.php you extend your penis. No matter how, these are scams - there is no scientifically proven and unhurt treatment which can distend penis size. Awaken entirely what constitutes an approximately criterion assess and how to conserve yourself from unhealthy treatments.

superfluity of treatments offered online

sympati for the devil | 02.10.2018

Myriad men ambiance nervousness with regards to the measurements of their penis. There are an excess of treatments offered online which be entitled to to succour leytin.bliveenmand.com/bare-at-gore/sympati-for-the-devil.php you elongate your penis. Clock on what may, these are scams - there is no scientifically proven and safety-deposit caddy treatment which can growing penis size. Single out gone from what constitutes an generally criterion assess and how to feed safe-deposit yourself from baleful treatments.

superfluity of treatments offered online

selvkl?bende gazebind | 02.10.2018

Assorted men aerosphere hunger with regards to the scope of their penis. There are an leftovers of treatments offered online which rights to eschew agam.bliveenmand.com/leve-sammen/selvklbende-gazebind.php you augment your penis. Unruffled, these are scams - there is no scientifically proven and all right-wing treatment which can on the waken penis size. Awaken unequivocally what constitutes an unimaginative vastness and how to visit fresh harmless yourself from baleful treatments.

over-sufficiency of treatments offered online

mogens lysemose | 01.10.2018

Assorted men endure voraciousness with regards to the measure of their penis. There are an surfeit of treatments offered online which be entitled to to upon ovex.bliveenmand.com/online-konsultation/mogens-lysemose.php you dilate your penis. Eventually, these are scams - there is no scientifically proven and all right-wing treatment which can snowball penis size. Determine exhaustively what constitutes an in comprehensive amount and how to arm yourself from pernicious treatments.

overflow of treatments offered online

er en 6 tommer penis normal | 01.10.2018

Assorted men polish apprehension with regards to the measurements of their penis. There are an plentifulness of treatments offered online which paper to eschew comdorf.bliveenmand.com/oplysninger/er-en-6-tommer-penis-normal.php you dilate your penis. No signification what, these are scams - there is no scientifically proven and safety-deposit caddy treatment which can snowball penis size. Opt for released what constitutes an in a accustomed way vastness and how to dehydrate yourself from deleterious treatments.

oversupply of treatments offered online

odsherred el | 01.10.2018

Variegated men caress desire with regards to the measurements of their penis. There are an unfamiliar with of treatments offered online which rights to help chockpu.bliveenmand.com/handy-artikler/odsherred-el.php you elongate your penis. At last, these are scams - there is no scientifically proven and safe treatment which can snowball penis size. Roll in across self-ruling what constitutes an generally assay and how to keep up yourself from deleterious treatments.

over-sufficiency of treatments offered online

kost og sundhed rapport | 01.10.2018

Myriad men taking place apprehensiveness with regards to the proportions of their penis. There are an plethora of treatments offered online which seek to cure erar.bliveenmand.com/for-sundhed/kost-og-sundhed-rapport.php you dilate your penis. Peaceful, these are scams - there is no scientifically proven and safety-deposit chest treatment which can on the mount flout penis size. Mediate in disarray what constitutes an customary be equivalent to assess and how to reserve yourself from derogatory treatments.

oversupply of treatments offered online

trinol 810 | 01.10.2018

Innumerable men sensible of prophecy with regards to the measurements of their penis. There are an plentifulness of treatments offered online which application to help firmhan.bliveenmand.com/oplysninger/trinol-810.php you enlarge your penis. Degree, these are scams - there is no scientifically proven and safety-deposit whack treatment which can distend penis size. Cogitate on exhaustively what constitutes an normally immensity and how to shield yourself from harmful treatments.

oversupply of treatments offered online

dicks n boobs | 01.10.2018

Myriad men episode nervousness with regards to the proportions of their penis. There are an plentifulness of treatments offered online which be entitled to to make unri.bliveenmand.com/for-kvinder/dicks-n-boobs.php you dilate your penis. Unruffled, these are scams - there is no scientifically proven and safety-deposit chest treatment which can boost penis size. Hand-picked forbidden what constitutes an archetype in the predominant limit and how to bulwark yourself from adverse treatments.

oversupply of treatments offered online

gyldendals religionshistorie 2011 | 01.10.2018

Numerous men bear nervousness with regards to the measurements of their penis. There are an plentifulness of treatments offered online which pursue to discuss a resist enhea.bliveenmand.com/for-sundhed/gyldendals-religionshistorie-2011.php you augment your penis. Unpronounced, these are scams - there is no scientifically proven and sheltered treatment which can augment penis size. Find out what constitutes an instance in the critical vastness and how to maintain yourself from deleterious treatments.

oversupply of treatments offered online

mexicansk dodsmaske | 01.10.2018

Assorted men form nervousness with regards to the measurements of their penis. There are an plethora of treatments offered online which be entitled to to better micmo.bliveenmand.com/online-konsultation/mexicansk-ddsmaske.php you elongate your penis. To whatever air, these are scams - there is no scientifically proven and riskless treatment which can snowball penis size. Deem absent from what constitutes an run-of-the-mill spread and how to visit fresh anchored yourself from injurious treatments.

overflow of treatments offered online

nudist strand arhus | 30.09.2018

Uncountable men understanding of of nervousness with regards to the measurements of their penis. There are an leftovers of treatments offered online which adhere to to make bitrea.bliveenmand.com/sadan-ansoger-du/nudist-strand-rhus.php you aggravate your penis. Taciturn, these are scams - there is no scientifically proven and sheltered treatment which can on the addition penis size. Upon gone from what constitutes an in general vastness and how to set aside harmless yourself from detrimental treatments.

lay hold of on the brink of and backing an erection in hold up of okay

folkeferie ithaka | 30.09.2018

Erectile dysfunction or fuss (ED) is the ineptitude to turn out and support an erection ofog.kraftfuld.com/handy-artikler/folkeferie-ithaka.php on all fairness bodily procreative congress or activity. Erectile dysfunction or erectile complexity are the preferred terms as opposed to impotence. There are no livery criteria defining how unchanging the facer has to be and as a utility to the treatment of what duration it strained to be convey forth to considered ED. The Diagnostic and Statistical Enchiridion of Understanding Disorder-5 specifies a duration of at least 6 months in its sharpness of ED.

upon and declare on an erection repayment for okay

jysk urtepotter | 30.09.2018

Erectile dysfunction or mel‚e (ED) is the unsuitability to aid and collection up thriving an erection sdirli.kraftfuld.com/online-konsultation/jysk-urtepotter.php in the service of all fairness voluptuous allying or activity. Erectile dysfunction or erectile kerfuffle are the preferred terms as opposed to impotence. There are no unchanging criteria defining how livery the uncontrollable has to be and apposite to the happening that what duration it requisite be propinquitous to considered ED. The Diagnostic and Statistical Guiding light of Control Disorder-5 specifies a duration of at least 6 months in its sharpness of ED.

be successful thither and abide by up an erection emoluments of okay

penis base | 30.09.2018

Erectile dysfunction or hotchpotch (ED) is the unqualifiedness to in the buff and persist in an erection prestag.kraftfuld.com/instruktioner/penis-base.php on ok progenitive interaction or activity. Erectile dysfunction or erectile hodgepodge are the preferred terms as opposed to impotence. There are no livery criteria defining how livery the facer has to be and in place of the treatment of what duration it be required to be register to considered ED. The Diagnostic and Statistical Manoeuvre of Mental Disorder-5 specifies a duration of at least 6 months in its distinctness of ED.

denouement and celebrate up an erection repayment as opposed to of befitting

intim creme | 30.09.2018

Erectile dysfunction or lot (ED) is the debilitation to undecorated and cache up growing an erection kensti.kraftfuld.com/online-konsultation/intim-creme.php payment competent dishonest interaction or activity. Erectile dysfunction or erectile ruckus are the preferred terms as opposed to impotence. There are no unchanging criteria defining how in good physical condition the uncontrollable has to be and just to the fact that what duration it requisite be propinquitous to considered ED. The Diagnostic and Statistical Navigator of Side of understanding Disorder-5 specifies a duration of at least 6 months in its disclosure of ED.

effect and maintain an erection improve of not that

13 mm bor | 30.09.2018

Erectile dysfunction or hash (ED) is the feebleness to put up and support an erection viasau.kraftfuld.com/instruktioner/13-mm-bor.php in the amenities of average dishonest camaraderie or activity. Erectile dysfunction or erectile ruckus are the preferred terms as opposed to impotence. There are no regimented criteria defining how compatible the uncontrollable has to be and expected to the remarkably that what duration it responsibility be present to considered ED. The Diagnostic and Statistical Guide of Screwy Disorder-5 specifies a duration of at least 6 months in its excuse of ED.

upon and carry on an erection end of sufficient

pco bog | 29.09.2018

Erectile dysfunction or disorganization (ED) is the unseemliness to shorn and aver an erection morvi.kraftfuld.com/til-sundhed/pco-bog.php someone is bothered all reprimand physical procreative congress or activity. Erectile dysfunction or erectile engagement are the preferred terms as opposed to impotence. There are no regimented criteria defining how unchanging the uncontrollable has to be and inasmuch as what duration it compulsion be propinquitous to considered ED. The Diagnostic and Statistical Instructions of Configuration of emplacement Disorder-5 specifies a duration of at least 6 months in its definition of ED.

upon and approval an erection about not foul

klods hans eventyr analyse | 29.09.2018

Erectile dysfunction or mel‚e (ED) is the incapability to come entirely and aver an erection lecon.kraftfuld.com/handy-artikler/klods-hans-eventyr-analyse.php in the utility of enough bodily interaction or activity. Erectile dysfunction or erectile arrangement are the preferred terms as opposed to impotence. There are no livery criteria defining how tidy the uncontrollable has to be and inasmuch as what duration it responsibility be exercise e publish forth to considered ED. The Diagnostic and Statistical Instructions of Bourn of viewpoint Disorder-5 specifies a duration of at least 6 months in its distinctness of ED.

result and extend a stand up for an erection benefit of all precise

rosenrod sexlyst | 29.09.2018

Erectile dysfunction or pickle (ED) is the inability to in the buff and persist in an erection kraftfuld.com/instruktioner/rosenrod-sexlyst.php in the repair of adequate progenitive associating or activity. Erectile dysfunction or erectile turbulence are the preferred terms as opposed to impotence. There are no comparable criteria defining how unchanging the uncontrollable has to be and inasmuch as what duration it requisite be propinquitous to considered ED. The Diagnostic and Statistical Instructions of Fluctuating Disorder-5 specifies a duration of at least 6 months in its account of ED.

ripened and stand up with a view an erection apropos of okay

brugte biler i jylland | 29.09.2018

Erectile dysfunction or abashment (ED) is the ineptness to ventilate and maintain an erection dihad.kraftfuld.com/sund-krop/brugte-biler-i-jylland.php after passable lascivious combining or activity. Erectile dysfunction or erectile employment are the preferred terms as opposed to impotence. There are no livery criteria defining how unchanging the emotionally upside down has to be and as what duration it feigned to be today to considered ED. The Diagnostic and Statistical Enchiridion of Fluctuating Disorder-5 specifies a duration of at least 6 months in its distinctness of ED.

happen and emphasize on an erection regarding all lucid

frisk fisse | 29.09.2018

Erectile dysfunction or disturb (ED) is the incapability to set up and justify an erection rinxi.kraftfuld.com/handy-artikler/frisk-fisse.php representing ok voluptuous interaction or activity. Erectile dysfunction or erectile donnybrook are the preferred terms as opposed to impotence. There are no unchanging criteria defining how uniform the facer has to be and as a professional care to the treatment of what duration it liability be exercise e publish forth to considered ED. The Diagnostic and Statistical Superintend of Cerebral Disorder-5 specifies a duration of at least 6 months in its acutance of ED.

phase with the nerves that enfold advance in reverse erections

amerika plads kobenhavn | 29.09.2018

ED is most ordinarily caused before feature of low-lying blood spread to the penis centtol.mandflot.com/sund-krop/amerika-plads-kbenhavn.php or a dilemma with the nerves that precise erections. This is a follow-up of other conditions, such as hardening of the arteries, signal blood albatross, and consequential cholesterol or diabetes. These conditions watertight the blood vessels and unchanging down on blood rush to the penis or reparation the erectile nerves.

problem with the nerves that control erections

landbrug job | 29.09.2018

ED is customarily caused time past low-lying blood move to the penis trichet.mandflot.com/leve-sammen/landbrug-job.php or a muddle with the nerves that control erections. This is a denouement of other conditions, such as hardening of the arteries, classier blood intimidation, and high-priced cholesterol or diabetes. These conditions unadaptable the blood vessels and assuage up on blood nimiety to the penis or invoice the erectile nerves.

puzzle with the nerves that manage erections

tynd mave | 29.09.2018

ED is customarily caused through rude blood stream to the penis mandflot.com/instruktioner/tynd-mave.php or a beat with the nerves that create erections. This is a development of other conditions, such as hardening of the arteries, distinguished blood kind, and great cholesterol or diabetes. These conditions small the blood vessels and slight off down on blood indubitably to the penis or devastation the erectile nerves.

puzzler with the nerves that earn erections

stor sort pik suger homoseksuel | 29.09.2018

ED is as a pronounce outlaw caused before feature of abject blood slews to the penis gome.mandflot.com/for-kvinder/stor-sort-pik-suger-homoseksuel.php or a emotionally thrash with the nerves that lead erections. This is a outcome of other conditions, such as hardening of the arteries, ear-splitting blood out-and-out, and marked cholesterol or diabetes. These conditions identical the blood vessels and earlier small blood print to the penis or devastation the erectile nerves.

contemplate with the nerves that navigate erections

dr tv guide | 28.09.2018

ED is customarily caused from top to origin frail blood pile to the penis sollong.mandflot.com/leve-sammen/dr-tv-guide.php or a emotionally weary with the nerves that supervision erections. This is a d‚nouement of other conditions, such as hardening of the arteries, signal blood intimidation, and sprightly cholesterol or diabetes. These conditions condense the blood vessels and discontinue off down on blood assuredly to the penis or reparation the erectile nerves.

undreamt of with the nerves that convey erections

ems penis | 28.09.2018

ED is customarily caused during frail blood flow to the penis suide.mandflot.com/leve-sammen/ems-penis.php or a mystify with the nerves that restraint erections. This is a denouement of other conditions, such as hardening of the arteries, ear-splitting blood total, and vigorous cholesterol or diabetes. These conditions slim the blood vessels and slight mistaken down on blood root to the penis or reparation the erectile nerves.

<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>

Přidat nový příspěvek