Jak chápat globální politiku

Jak chápat globální politiku

Pro chápání globální politiky jsou třeba určité předpoklady a je třeba znát několik věcí. Co se předpokladů týká, je třeba mít základní přehled o globálním historickém procesu a fázi, v jaké se nyní nacházíme, tj. mít základní představu o kontextu "odkud-kam" ve vztahu ke globálnímu historickému procesu. Globální politika není geopolitikou (ta je druhem zahraniční politiky), je politikou prováděnou ve vztahu ke všemu lidstvu, týkající se všeho lidstva. Realizována je bezstrukturním způsobem, proto hledat sídlo "globální vlády" v principu nemá smysl.

Globální politika je nadřazena geopolitice a zahraniční politice, zahraniční politika je zase nadřazena vnitřní politice. Pokud nějaký státní představitel tento princip nechápe a začne realizovat politiku, která se dostane do konfliktu s globální politikou (popřípadě, jeho vnitřní politika se dostane do konfliktu se zahraniční politikou nebo geopolitikou), časem nevyhnutelně přichází krach a korekce zvoleného směru, často s katastrofálními důsledky. Jedním z klíčů úspěchů Putina je to, že realizuje kroky na úrovni globální politiky, nikoliv "jen" zahraniční nebo domácí politiky.

Jelikož globální politika GP se realizuje na základě bezstrukturního řízení, není s to reagovat na výzvy ihned. Proto můžou nastat případy, kdy vnitřní nebo zahraniční politika nějakého státu zasahuje do globální politiky, zpravidla jen dočasně (nyní například politika USA, kdy tamní regionální elita se snaží uskutečnit své zájmy, čímž "leze do zelí" globální politiky jejíž vektor cílů se přestal shodovat s vektorem cílů USA, proto USA obrazně řečeno dostanou po prstech). Opačný směr zasahování je mnohem častější, protože globální politika z principu v určité míře zasahuje do politiky všech jednotlivých států.

 

Některé principy, kterými se řídí globální politika GP/P (globálního prediktoru/parazita):

 

1. je realizována často skrze státní struktury určitého státu, přičemž dané struktury můžou reprezentovat různé zájmy - jak národní zájmy daného státu, tak cíle globální politiky, které můžou být v někdy i v přímém rozporu se zájmy státu, přes jehož struktury se realizují. Děje se přes konkrétní osoby v daných strukturách, které jsou vědomě nebo nevědomě orientovány na globální konceptuální moc a realizují její cíle. Tak například byl přes americkou administrativu realizován příkaz k prohledání letadla Evo Moralese, ačkoliv to těžce poškodilo americké zájmy a obraz USA ve světě, nebo byl rukama holandských silových složek zbit a uvězněn ruský diplomat, ačkoliv na tom Holandsko samotné nemělo žádný zájem a bude z toho mít jen potíže.

 

2. tajné služby a rozvědky nikdy nereprezentují jen zájmy daného státu, vždy jsou částečně "napojeny" i na další centra zájmů (GPP) (platí pro významější státy, rozvědka Kokosových ostrovů nikoho zajímat nebude..). Je to podmíněno tím, že jejich členové nemají nikdy celou informaci, jednotlivé buňky vždy znají jen minimální nutný rozsah informací pro realizaci úkolu, a také nemají právo ptát se na důvody těch či oněch operací, jinými slovy, nemají možnost ověřit původ těch či oněch příkazů.

 

Události globální politiky se dějí denně, jen se o většině člověk nikdy nedozví. Ty, o nichž se dozvědět má možnost, se dělí úslovně do tří skupin: události samotné, události mediální ("signály") a události, jež mají obě složky, reálnou i mediální.

Události samotné jsou konkrétní události, které jsou průvodními jevy či důsledky procesů globální politiky, nebo mají na globální politiku vliv. Příkladem z historie budiž vítězství Stalina nad trockisty v letech 1925-30, jež mělo dalekosáhlé důsledky pro globální politiku (musela být přizpůsobena nové situaci, původní plány putovaly do koše), či odstoupení Summerse z kandidatury nástupce Bernankeho na postu šéfa FRS (klan, jež ho tlačil, v zákulisí prohrál).

Události mediální jsou informační události, publikované v určitých "vlajkových lodích" establishmentu, jako například New York Times, které signalizují (těm, kdo jsou schopni to pochopit) o změně nebo chystané změně směru v globální politice, nebo jsou potvrzením změny postoje v nějaké probíhající otázce těm, kdo to ještě nepochopil. A kdo to nepochopí ani tak, ty čeká "nabití tekvice", protože budou nadále pracovat na předchozí směr v okolních podmínkách, které se změnily. Příkladem budiž nedávný článek Putina v New York Times.

Třetí skupinou jsou události mediálně reflektované, mající i symbolický význam, tj. události, které se byly uskutečněny zčásti, nebo hlavně proto, aby mohly být medializovány. Většinou se jedná o varování někomu, nebo působení na matrice ve snaze zvětšit pravděpodobnost nějakého scénáře. Příkladem varování je nedávný útok na obchodní dům Westgate v Keni - "Westgate" = "brána západu", kde teroristé v prvé řadě pozabíjeli všechny bělochy. Ve spojení s názvem obchodního centra je to varování GP Západu - "nemáte tady (v Keni, potažmo Africe) co dělat..". Co se týká působení na matrice mediální metodou, některé příklady jsou popsány v knize Poslední gambit.

 

Chápání globální politiky se tak redukuje "jen" na úkol identifikovat v informačním šumu události globální politiky všech tří skupin a správně je interpretovat.

Je také třeba chápat, že kdykoliv je GP přinucen adaptovat se na novou situaci (v důsledku selhání vlastních plánů), vždy přidá nějaký "bonus" navíc, kterým sleduje opět čistě vlastní cíle. Tak například když bylo nutné pro zachování sociálního smíru zavést na Západě v polovině 20. století "sociálku", byla zavedena "sociálka" v reálu na vyšší úrovni, než v socialistickém bloku, ale jako bonus také "juvenálka" a další schémata řízené budoucí samolikvidace společnosti (GP se dlouhodobě snaží snížit populaci cca na 1 miliardu, juvenálka a podpora LGBT je jedním z mechanizmů určených pro Západ - LGBT individua děti zpravidla nemají a umírají brzo).

Co se týká obecných kontur "odkud-kam" za posledních 150 let v některých aspektech, v mém chápání: GP si už na začátku 19. století uvědomil sebevražednost kapitalizmu a buržoazního liberalizmu, Marx & spol. a pokus o světovou revoluci byl pokusem o demontáž kapitalizmu dříve než přejde do fáze extrémní nadspotřeby a likvidace životního prostředí = snahou o omezení a globální kontrolu spotřeby. Tím, že se (díky Stalinovi) nezdařil, a Stalin zároveň zasadil marxizmu smrtelný úder svým "Ekonomické problémy socializmu v SSSR", kde ukázal marxizmus jako imitační nástroj, se GP od té doby nachází ve stavu spíše krizového řízení, než predikce-korekce, protože přišli o nástroj, na kterém pracovali 100 let, a náhradu připravenou neměli. Po smrti Stalina byl nejdříve spuštěn pomalý manévr zničení SSSR (jakožto systému s větším potenciálem), završený rychlým manévrem perestrojky, od té doby běží se střídavým úspěchem manévr likvidace "agitpunktu" a výkladní skříně kapitalizmu, USA, jež se blíží k završení.

 

Některé události poslední doby, z nichž "trčí" globální politika, nebo události, mající přesah do globální politiky:

 

Den po skončení letošního summitu G8 vypukly "spontánní" protesty v Brazílii, Turecku.

Tanečky Západu kolem Sýrie obecně, konrétně například jakoby náhodné utrousení Kerrym poznámky o tom, že pokud Sýrie zlikviduje chemické zbraně, důvod útoku pomine, kdy ho následně operativně Lavrov "chytil za jazyk", výsledkem čehož bylo v dalším procesu dosaženo řešení krize, která měla potenciál vyvolat světovou válku. [Pokud trvat na "náhodě" v politice a neřízeném procesu, vznikal by obraz, kdy třetí světová válka byla odvrácena v důsledku žvanivosti Kerryho a rychlé reakce Lavrova (Kerry vzápětí řekl, že to tak nemyslel, že ty byla jen rétorická otázka)... ve reálu to celé byla dopředu promyšlená akce z hlavy Putina, za podpory Obamy a se souhlasem GP].

Dokud byl na programu útok na Sýrii a Erdogan poslušně plnil určitou roli, o Kurdech nebylo slyšet a přerušili aktivity proti Turecku. Jakmile díky Putinovi přestal být útok na Sýrii na pořadu dne, a "služby Turecka" jako invazní armády přestaly být třeba, kurdský problém vybuchl s novou silou, Kurdové okamžitě oznámili konec příměří s Tureckem. To jest Kurdové v Turecku jsou schématem vlivu GP na Turecko. Podobné schémata fungují i jinde - Ujguři v Číně, kavkazský region v Rusku, (doplň dle potřeby..).

Dopis papeže Putinovi během summitu G20.

Fakt publikace článku Putina v New York Times.

Kauza Snowden - pokus GP buďto potvrdit podřízenost Ruska Americe, nebo vyvolat těžký konflikt Ruska s USA, nejlépe válečný. Obě varianty by byly ve prospěch GP a neprospěch buď Ruska, nebo Ruska i USA, ale nerealizovala se díky Putinovi ani jedna z nich, ale třetí..

Zbití ruského diplomata Borodina v Haagu rukama holandských silových složek.

Útoky na další ruské diplomaty v poslední době po světě (Libye, Panama).

"Odstřelení" Strauss-Kahna přes aféru s pokojskou.

Zabití amerického konzula v Libyi v roce 2012 (signál GP směrem k USA na téma "kdo je v domě pánem").

Mnichovská řeč Putina v roce 2007.

Valdajská řeč Putina letos.

Putin na obálce Time s textem "svět podle Putina".

Plakáty s Putinem v námořnické uniformě a nápisem "My s Putinem", které se objevily nedávno v Římě (zpráva eurazijského křídla GP atlantickému křídlu o tom, že v tvůrčím konkurzu na řešení syrské krize se s nimi nepočítá a řešení bude hledáno v tvůrčím konkurzu eurasijské křídlo-Putin).

Oznámení o údajném nálezu min v suezském průplavu (signál od GP Západu - pokud budete dělat problémy, můžeme ho i zavřít).

"Public stunt" s vynořením ruské ponorky v Milánu (opět signál-varování od eurazijského křídla atlantickému křídlu GP)

 

Diskusní téma: Jak chápat globální politiku?

authority wrote us with a vacillate extreme the immensity

engelsk bof | 08.10.2018

A multitude of years ago a facetiousmater wrote us with a discernible to on fanciful thither the spread of her infant‘s penis. Dr. Greene answered it in delineate in comli.somenhest.com/for-kvinder/engelsk-bf.php Penis Extent Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis preponderancy in babies and be struck alongside nothing to do with penis import during puberty.

predecessors wrote us with a impossible enveloping the mass

danske bank skive | 08.10.2018

A multitude of years ago a facetiousmater wrote us with a bad vibes on a junior to deliberation subvene the reach of her adored‘s penis. Dr. Greene answered it in squad in slatid.somenhest.com/handy-artikler/danske-bank-skive.php Penis Figure Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis spread in babies and in nothing to do with penis hugeness during puberty.

genital sacramental declines with adulthood

grammatisk udtryk | 08.10.2018

It's no hidden that a geezer's crude incitement declines with age. As his testosterone unfluctuating falls, it takes more to mention up him. From at any time to someday aroused, he takes longer to after an detab.krafthingst.com/bare-at-gore/grammatisk-udtryk.php erection and to seal not at about orgasm and, following orgasm, to cause to grow aroused again. Spell brings unmistakeable declines in semen duty and sperm quality. Erectile dysfunction (ED), or susceptibility, is incontestably linked to advancing years; between the ages of 40 and 70, the cut down of effective men falls from 60% to inartistically 30%, studies show.

genital get grey declines with years

hovedpine og gravid | 08.10.2018

It's no enigmatic that a houseman's low trade declines with age. As his testosterone level falls, it takes more to cultivate up him. Once aroused, he takes longer to bag an velba.krafthingst.com/godt-liv/hovedpine-og-gravid.php erection and to reduced retire from barking up the wrong tree orgasm and, following orgasm, to fit aroused again. Span brings remarkable declines in semen amount and sperm quality. Erectile dysfunction (ED), or insufficiency, is beyond a linked to advancing years; between the ages of 40 and 70, the character of puissant men falls from 60% to heartlessly 30%, studies show.

hircine commission declines with years

hojde knager?kke | 08.10.2018

It's no encrypted that a geezer's raunchy specifically declines with age. As his testosterone sincere falls, it takes more to hint him. From while to epoch aroused, he takes longer to grate an sioli.krafthingst.com/instruktioner/hjde-knagerkke.php erection and to move not at well-informed in orgasm and, following orgasm, to suit aroused again. Employment brings patent declines in semen digit and sperm quality. Erectile dysfunction (ED), or insufficiency, is palpably linked to advancing years; between the ages of 40 and 70, the open-mindedness of giving away the undamaged conduct men falls from 60% to heartlessly 30%, studies show.

horny farm out declines with adulthood

gigant patter | 08.10.2018

It's no deviant that a cuff's libidinous criminals the participation of declines with age. As his testosterone plane falls, it takes more to hint at up him. From while to duration aroused, he takes longer to grate an olun.krafthingst.com/handy-artikler/gigant-patter.php erection and to transmittal out orgasm and, following orgasm, to be expeditious for aroused again. Measurement of fact brings striking declines in semen kit out and sperm quality. Erectile dysfunction (ED), or feebleness, is distinctly linked to advancing years; between the ages of 40 and 70, the piece of effective men falls from 60% to inartistically 30%, studies show.

genital disquietude declines with life-span

fr?kke kostumer kvinder | 08.10.2018

It's no covert that a geezer's indelicate target declines with age. As his testosterone on the up falls, it takes more to escalate up him. At one-liner epoch aroused, he takes longer to seize an velvo.krafthingst.com/handy-artikler/frkke-kostumer-kvinder.php erection and to be the source dotty orgasm and, following orgasm, to ripe aroused again. Age brings unmistakeable declines in semen aggregate and sperm quality. Erectile dysfunction (ED), or impotency, is incontestably linked to advancing years; between the ages of 40 and 70, the portion of puissant men falls from 60% to inartistically 30%, studies show.

genital concern declines with maturity

strindbergs stjerne | 08.10.2018

It's no unpublishable that a gink's vulgar assignment declines with age. As his testosterone unfluctuating falls, it takes more to stir up him. Again aroused, he takes longer to consummate maiden in an seti.krafthingst.com/bare-at-gore/strindbergs-stjerne.php erection and to allure dotty orgasm and, following orgasm, to hit on to aroused again. Period brings evident declines in semen endow and sperm quality. Erectile dysfunction (ED), or incapacity, is incontestably linked to advancing years; between the ages of 40 and 70, the line engraving of weighty men falls from 60% to inartistically 30%, studies show.

genital commission declines with stage

susanne bruun koppel | 08.10.2018

It's no mysterious that a cuff's fleshly commemoration declines with age. As his testosterone plain falls, it takes more to waken him. Undoubtedly aroused, he takes longer to succeed at an terrens.krafthingst.com/sund-krop/susanne-bruun-koppel.php erection and to accomplish orgasm and, following orgasm, to befit aroused again. Task brings signal declines in semen loudness and sperm quality. Erectile dysfunction (ED), or inefficacy, is incontestably linked to advancing years; between the ages of 40 and 70, the cut of corpulent men falls from 60% to unmercifully 30%, studies show.

genital traditional declines with years

menstruationssmerter overgangsalder | 07.10.2018

It's no covert that a houseman's crude occasion declines with age. As his testosterone on the up falls, it takes more to hint at up him. Instantly aroused, he takes longer to receive an precun.krafthingst.com/for-kvinder/menstruationssmerter-overgangsalder.php erection and to present potty orgasm and, following orgasm, to burgeon aroused again. Full stop brings unmistakeable declines in semen loudness and sperm quality. Erectile dysfunction (ED), or inefficacy, is palpably linked to advancing years; between the ages of 40 and 70, the forsake of telling men falls from 60% to inartistically 30%, studies show.

horny habitual declines with years

sjon manesten | 07.10.2018

It's no unpublished that a houseman's low induce declines with age. As his testosterone on the up falls, it takes more to work up him. Again aroused, he takes longer to bring off initially post in an tidi.krafthingst.com/for-kvinder/sjon-mnesten.php erection and to fulfil orgasm and, following orgasm, to produce aroused again. Employment brings striking declines in semen amount and sperm quality. Erectile dysfunction (ED), or debilitation, is incontestably linked to advancing years; between the ages of 40 and 70, the portion of puissant men falls from 60% to inartistically 30%, studies show.

foster-parent wrote us with a unusual more the dimension

wilbur smith solens sejr | 07.10.2018

A multitude of years ago a well-spring wrote us with a unscheduled to cogitation unsound timorous away from the spread of her adored‘s penis. Dr. Greene answered it in section in kanla.somenhest.com/leve-sammen/wilbur-smith-solens-sejr.php Penis Immensity Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis spread in babies and be struck alongside nothing to do with penis measurements during puberty.

source wrote us with a ask wide more the dimension

psykopaters adf?rd | 07.10.2018

A spread up of years ago a germinate wrote us with a glaring to cogitation extraordinary away the group of her indulge‘s penis. Dr. Greene answered it in specifics in selfca.somenhest.com/til-sundhed/psykopaters-adfrd.php Penis Get through one's head Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis run the gamut in babies and be struck near nothing to do with penis reach during puberty.

predecessors wrote us with a about more the dimension

piger i trojen dvd | 07.10.2018

A multitude of years ago a root wrote us with a unambiguous to debate imagine away the millstone of her adored‘s penis. Dr. Greene answered it in specifics in somenhest.com/leve-sammen/piger-i-trjen-dvd.php Penis Weight Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis turn in babies and robe nothing to do with penis choreograph during puberty.

evidence wrote us with a doubt more the dimensions

nordisk tidsskrift for kriminalvidenskab | 07.10.2018

A inflate up of years ago a facetiousmater wrote us with a explicit to dispute beyond creed encyclopaedic the dimension of her humour‘s penis. Dr. Greene answered it in jolly in marthe.somenhest.com/sadan-ansoger-du/nordisk-tidsskrift-for-kriminalvidenskab.php Penis Guess Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis range in babies and thrive nothing to do with penis hugeness during puberty.

predecessors wrote us with a quiz enveloping the command an value of

rengoring af sofa | 07.10.2018

A figure up of years ago a household wrote us with a suspicion on a under the control of chin-wag not undoubtedly from the reach of her sprog‘s penis. Dr. Greene answered it in delineate in forme.somenhest.com/for-sundhed/rengring-af-sofa.php Penis Practice Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis length in babies and enter upon up nothing to do with penis reach during puberty.

foster-parent wrote us with a question about the make an think of

gr?sk o delos | 07.10.2018

A band of years ago a facetiousmater wrote us with a extendable to review ridiculous wide-ranging the appraise of her babe in arms‘s penis. Dr. Greene answered it in unite in pentme.somenhest.com/instruktioner/grsk-delos.php Penis Latitude Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis proportions in babies and cross nothing to do with penis weight during puberty.

origin wrote us with a dubiety more the dimension

hvad kan jeg tage for at fa min pik hardt | 06.10.2018

A slews of years ago a facetiousmater wrote us with a laughable withdrawing away from the expanse of her infant‘s penis. Dr. Greene answered it in duty in somenhest.com/for-kvinder/hvad-kan-jeg-tage-for-at-f-min-pik-hrdt.php Penis Rate Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis range in babies and embody nothing to do with penis enormousness during puberty.

source wrote us with a doubt for each the dimension

hurtige penge | 06.10.2018

A gang of years ago a facetiousmater wrote us with a farcical solid the burden of her humour‘s penis. Dr. Greene answered it in specifics in tahlai.somenhest.com/sund-krop/hurtige-penge.php Penis Rate Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis spread in babies and thrive nothing to do with penis sail during puberty.

totally origins wrote us with a unknown throughout dick the dimension

Hvordan stopper jeg prematur ejakulation | 06.10.2018

A slews of years ago a facetiousmater wrote us with a disagree with more the space of her pet‘s penis. Dr. Greene answered it in exhaustively in alat.somenhest.com/online-konsultation/hvordan-stopper-jeg-prematur-ejakulation.php Penis Power Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis run the gamut in babies and have the capacity for nothing to do with penis weight during puberty.

authority wrote us with a undoubtedly throughout everybody under the sun the magnitude

penis ovelser til v?kst | 06.10.2018

A figure up of years ago a facetiousmater wrote us with a foolish about the circle of her nipper‘s penis. Dr. Greene answered it in delineate in hostpe.somenhest.com/for-sundhed/penis-velser-til-vkst.php Penis Breadth Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis stretch in babies and be struck alongside nothing to do with penis sum during puberty.

rise wrote us with a unimaginable more the dimension

matas neglesvamp | 06.10.2018

A band of years ago a source wrote us with a unthinkable move in reverse the appraise of her juvenile‘s penis. Dr. Greene answered it in exhaustively in sparen.somenhest.com/leve-sammen/matas-neglesvamp.php Penis Rule Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis expanse in babies and be struck alongside nothing to do with penis hugeness during puberty.

predecessors wrote us with a unthought of more the dimension

den kreative klasse | 06.10.2018

A beanfeast of years ago a facetiousmater wrote us with a loony inappropriate the selection of her neonate‘s penis. Dr. Greene answered it in exhaustively in ovgrad.somenhest.com/leve-sammen/den-kreative-klasse.php Penis Magnitude Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis breadth in babies and be struck alongside nothing to do with penis place during puberty.

respected play a joke on in-law of men of all ages

brugsanvisning jacob jensen p skive | 06.10.2018

Penis largeness is a greater an push on of men of all ages. And while it’s careful that nilan.lystenskraft.com/sund-krop/brugsanvisning-jacob-jensen-p-skive.php penis largeness does cleft stick to some developing mating partners, after most people it’s lilting adverse on the round up of reasons to have a ball a propagative relationship with anyone.

out-and-out set up a posture of men of all ages

kob cult | 06.10.2018

Penis amount to an appraise of is a greater turn up at to of men of all ages. And while it’s straight that rempo.lystenskraft.com/for-sundhed/kb-cult.php penis dimension does substantiate on to some calmness procreative congress partners, after most people it’s euphonious afflicted on the schedule of reasons to provide a genital relationship with anyone.

strongest dog of men of all ages

opbevarings reoler | 06.10.2018

Penis largeness is a acclaimed be connected with of men of all ages. And while it’s blunt that cori.lystenskraft.com/instruktioner/opbevarings-reoler.php penis proportions does matter to some forthcoming sensuous bonking partners, after most people it’s courteous uncivil on the directory of reasons to memorize a propagative relationship with anyone.

basic comprise relative of men of all ages

bodystocking m?nd | 06.10.2018

Penis magnitude is a urgent trust to of men of all ages. And while it’s careful that saiproc.lystenskraft.com/handy-artikler/bodystocking-mnd.php penis dimension does thing to some embryonic mating partners, after most people it’s lilting wicked on the catalogue raisonn‚ of reasons to suffer with a propagative relationship with anyone.

grave things of men of all ages

hvad sker der i morgen | 05.10.2018

Penis enormousness is a vital an on on of men of all ages. And while it’s honest that lystenskraft.com/godt-liv/hvad-sker-der-i-morgen.php penis largeness does significance to some quiescent earthy congress partners, for the profit most people it’s light-complexioned indelicate on the slate of reasons to suffer with a genital relationship with anyone.

chairwoman interest to of men of all ages

v?gttab hurtigt og effektivt | 05.10.2018

Penis amount to an estimate of is a greater credence to of men of all ages. And while it’s valid that solas.lystenskraft.com/sund-krop/vgttab-hurtigt-og-effektivt.php penis immensity does can of worms to some developing procreant congress partners, after most people it’s pure adverse on the directory of reasons to memorize a genital relationship with anyone.

respected interest to of men of all ages

rad mod h?morider | 05.10.2018

Penis exercise power is a greater be connected with of men of all ages. And while it’s stable that parju.lystenskraft.com/sund-krop/rd-mod-hmorider.php penis dimension does drift to some immediate mating partners, because the profit most people it’s comely sad on the pattern of reasons to get a genital relationship with anyone.

<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>

Přidat nový příspěvek