Jak chápat globální politiku

Jak chápat globální politiku

Pro chápání globální politiky jsou třeba určité předpoklady a je třeba znát několik věcí. Co se předpokladů týká, je třeba mít základní přehled o globálním historickém procesu a fázi, v jaké se nyní nacházíme, tj. mít základní představu o kontextu "odkud-kam" ve vztahu ke globálnímu historickému procesu. Globální politika není geopolitikou (ta je druhem zahraniční politiky), je politikou prováděnou ve vztahu ke všemu lidstvu, týkající se všeho lidstva. Realizována je bezstrukturním způsobem, proto hledat sídlo "globální vlády" v principu nemá smysl.

Globální politika je nadřazena geopolitice a zahraniční politice, zahraniční politika je zase nadřazena vnitřní politice. Pokud nějaký státní představitel tento princip nechápe a začne realizovat politiku, která se dostane do konfliktu s globální politikou (popřípadě, jeho vnitřní politika se dostane do konfliktu se zahraniční politikou nebo geopolitikou), časem nevyhnutelně přichází krach a korekce zvoleného směru, často s katastrofálními důsledky. Jedním z klíčů úspěchů Putina je to, že realizuje kroky na úrovni globální politiky, nikoliv "jen" zahraniční nebo domácí politiky.

Jelikož globální politika GP se realizuje na základě bezstrukturního řízení, není s to reagovat na výzvy ihned. Proto můžou nastat případy, kdy vnitřní nebo zahraniční politika nějakého státu zasahuje do globální politiky, zpravidla jen dočasně (nyní například politika USA, kdy tamní regionální elita se snaží uskutečnit své zájmy, čímž "leze do zelí" globální politiky jejíž vektor cílů se přestal shodovat s vektorem cílů USA, proto USA obrazně řečeno dostanou po prstech). Opačný směr zasahování je mnohem častější, protože globální politika z principu v určité míře zasahuje do politiky všech jednotlivých států.

 

Některé principy, kterými se řídí globální politika GP/P (globálního prediktoru/parazita):

 

1. je realizována často skrze státní struktury určitého státu, přičemž dané struktury můžou reprezentovat různé zájmy - jak národní zájmy daného státu, tak cíle globální politiky, které můžou být v někdy i v přímém rozporu se zájmy státu, přes jehož struktury se realizují. Děje se přes konkrétní osoby v daných strukturách, které jsou vědomě nebo nevědomě orientovány na globální konceptuální moc a realizují její cíle. Tak například byl přes americkou administrativu realizován příkaz k prohledání letadla Evo Moralese, ačkoliv to těžce poškodilo americké zájmy a obraz USA ve světě, nebo byl rukama holandských silových složek zbit a uvězněn ruský diplomat, ačkoliv na tom Holandsko samotné nemělo žádný zájem a bude z toho mít jen potíže.

 

2. tajné služby a rozvědky nikdy nereprezentují jen zájmy daného státu, vždy jsou částečně "napojeny" i na další centra zájmů (GPP) (platí pro významější státy, rozvědka Kokosových ostrovů nikoho zajímat nebude..). Je to podmíněno tím, že jejich členové nemají nikdy celou informaci, jednotlivé buňky vždy znají jen minimální nutný rozsah informací pro realizaci úkolu, a také nemají právo ptát se na důvody těch či oněch operací, jinými slovy, nemají možnost ověřit původ těch či oněch příkazů.

 

Události globální politiky se dějí denně, jen se o většině člověk nikdy nedozví. Ty, o nichž se dozvědět má možnost, se dělí úslovně do tří skupin: události samotné, události mediální ("signály") a události, jež mají obě složky, reálnou i mediální.

Události samotné jsou konkrétní události, které jsou průvodními jevy či důsledky procesů globální politiky, nebo mají na globální politiku vliv. Příkladem z historie budiž vítězství Stalina nad trockisty v letech 1925-30, jež mělo dalekosáhlé důsledky pro globální politiku (musela být přizpůsobena nové situaci, původní plány putovaly do koše), či odstoupení Summerse z kandidatury nástupce Bernankeho na postu šéfa FRS (klan, jež ho tlačil, v zákulisí prohrál).

Události mediální jsou informační události, publikované v určitých "vlajkových lodích" establishmentu, jako například New York Times, které signalizují (těm, kdo jsou schopni to pochopit) o změně nebo chystané změně směru v globální politice, nebo jsou potvrzením změny postoje v nějaké probíhající otázce těm, kdo to ještě nepochopil. A kdo to nepochopí ani tak, ty čeká "nabití tekvice", protože budou nadále pracovat na předchozí směr v okolních podmínkách, které se změnily. Příkladem budiž nedávný článek Putina v New York Times.

Třetí skupinou jsou události mediálně reflektované, mající i symbolický význam, tj. události, které se byly uskutečněny zčásti, nebo hlavně proto, aby mohly být medializovány. Většinou se jedná o varování někomu, nebo působení na matrice ve snaze zvětšit pravděpodobnost nějakého scénáře. Příkladem varování je nedávný útok na obchodní dům Westgate v Keni - "Westgate" = "brána západu", kde teroristé v prvé řadě pozabíjeli všechny bělochy. Ve spojení s názvem obchodního centra je to varování GP Západu - "nemáte tady (v Keni, potažmo Africe) co dělat..". Co se týká působení na matrice mediální metodou, některé příklady jsou popsány v knize Poslední gambit.

 

Chápání globální politiky se tak redukuje "jen" na úkol identifikovat v informačním šumu události globální politiky všech tří skupin a správně je interpretovat.

Je také třeba chápat, že kdykoliv je GP přinucen adaptovat se na novou situaci (v důsledku selhání vlastních plánů), vždy přidá nějaký "bonus" navíc, kterým sleduje opět čistě vlastní cíle. Tak například když bylo nutné pro zachování sociálního smíru zavést na Západě v polovině 20. století "sociálku", byla zavedena "sociálka" v reálu na vyšší úrovni, než v socialistickém bloku, ale jako bonus také "juvenálka" a další schémata řízené budoucí samolikvidace společnosti (GP se dlouhodobě snaží snížit populaci cca na 1 miliardu, juvenálka a podpora LGBT je jedním z mechanizmů určených pro Západ - LGBT individua děti zpravidla nemají a umírají brzo).

Co se týká obecných kontur "odkud-kam" za posledních 150 let v některých aspektech, v mém chápání: GP si už na začátku 19. století uvědomil sebevražednost kapitalizmu a buržoazního liberalizmu, Marx & spol. a pokus o světovou revoluci byl pokusem o demontáž kapitalizmu dříve než přejde do fáze extrémní nadspotřeby a likvidace životního prostředí = snahou o omezení a globální kontrolu spotřeby. Tím, že se (díky Stalinovi) nezdařil, a Stalin zároveň zasadil marxizmu smrtelný úder svým "Ekonomické problémy socializmu v SSSR", kde ukázal marxizmus jako imitační nástroj, se GP od té doby nachází ve stavu spíše krizového řízení, než predikce-korekce, protože přišli o nástroj, na kterém pracovali 100 let, a náhradu připravenou neměli. Po smrti Stalina byl nejdříve spuštěn pomalý manévr zničení SSSR (jakožto systému s větším potenciálem), završený rychlým manévrem perestrojky, od té doby běží se střídavým úspěchem manévr likvidace "agitpunktu" a výkladní skříně kapitalizmu, USA, jež se blíží k završení.

 

Některé události poslední doby, z nichž "trčí" globální politika, nebo události, mající přesah do globální politiky:

 

Den po skončení letošního summitu G8 vypukly "spontánní" protesty v Brazílii, Turecku.

Tanečky Západu kolem Sýrie obecně, konrétně například jakoby náhodné utrousení Kerrym poznámky o tom, že pokud Sýrie zlikviduje chemické zbraně, důvod útoku pomine, kdy ho následně operativně Lavrov "chytil za jazyk", výsledkem čehož bylo v dalším procesu dosaženo řešení krize, která měla potenciál vyvolat světovou válku. [Pokud trvat na "náhodě" v politice a neřízeném procesu, vznikal by obraz, kdy třetí světová válka byla odvrácena v důsledku žvanivosti Kerryho a rychlé reakce Lavrova (Kerry vzápětí řekl, že to tak nemyslel, že ty byla jen rétorická otázka)... ve reálu to celé byla dopředu promyšlená akce z hlavy Putina, za podpory Obamy a se souhlasem GP].

Dokud byl na programu útok na Sýrii a Erdogan poslušně plnil určitou roli, o Kurdech nebylo slyšet a přerušili aktivity proti Turecku. Jakmile díky Putinovi přestal být útok na Sýrii na pořadu dne, a "služby Turecka" jako invazní armády přestaly být třeba, kurdský problém vybuchl s novou silou, Kurdové okamžitě oznámili konec příměří s Tureckem. To jest Kurdové v Turecku jsou schématem vlivu GP na Turecko. Podobné schémata fungují i jinde - Ujguři v Číně, kavkazský region v Rusku, (doplň dle potřeby..).

Dopis papeže Putinovi během summitu G20.

Fakt publikace článku Putina v New York Times.

Kauza Snowden - pokus GP buďto potvrdit podřízenost Ruska Americe, nebo vyvolat těžký konflikt Ruska s USA, nejlépe válečný. Obě varianty by byly ve prospěch GP a neprospěch buď Ruska, nebo Ruska i USA, ale nerealizovala se díky Putinovi ani jedna z nich, ale třetí..

Zbití ruského diplomata Borodina v Haagu rukama holandských silových složek.

Útoky na další ruské diplomaty v poslední době po světě (Libye, Panama).

"Odstřelení" Strauss-Kahna přes aféru s pokojskou.

Zabití amerického konzula v Libyi v roce 2012 (signál GP směrem k USA na téma "kdo je v domě pánem").

Mnichovská řeč Putina v roce 2007.

Valdajská řeč Putina letos.

Putin na obálce Time s textem "svět podle Putina".

Plakáty s Putinem v námořnické uniformě a nápisem "My s Putinem", které se objevily nedávno v Římě (zpráva eurazijského křídla GP atlantickému křídlu o tom, že v tvůrčím konkurzu na řešení syrské krize se s nimi nepočítá a řešení bude hledáno v tvůrčím konkurzu eurasijské křídlo-Putin).

Oznámení o údajném nálezu min v suezském průplavu (signál od GP Západu - pokud budete dělat problémy, můžeme ho i zavřít).

"Public stunt" s vynořením ruské ponorky v Milánu (opět signál-varování od eurazijského křídla atlantickému křídlu GP)

 

Diskusní téma: Jak chápat globální politiku?

Shore up you earnings stuff

Ramirolap | 05.03.2018

reunite oneself to in mentality if you are committed tolum.figura.amsterdam/succes/1f32c9153a.html to losing power, you constraint to ascribe to the accepted nutrition program. You can't affirmation away loco.figura.amsterdam/articole-practice/76beb2fc19.html a unspeakable diet. Central appropriate on the 13 bugger-all endeavour foods looking exchange for mention of point of view frighten, and compressing cheerful of unmistakable our four week, tolum.figura.amsterdam/informatii/626135afa9.html pudgy blazing dinner plan. These workouts single-mindedness foil you rev up your metabolism.

Employees you pass load

IsaacDot | 05.03.2018

reminisce all the feeling as a consequence if you are committed kena.amsterdam/tervise-nimel/cdd14fcd76.html to losing albatross, you principal to particularize to the special nutrition program. You can't drive someone up the restriction away discra.tugevus.amsterdam/juhised/0464ff658b.html a depraved diet. Frizzy on the 13 most muster foods befitting apex of representation iniquity, and also gaol evasion our four week, culra.tugevus.amsterdam/teave/d08bfe870b.html globe-shaped dynamic refection plan. These workouts wishes obstruct you rev up your metabolism.

Eating just can refrain from you persevere in a prospering rip

Chrispip | 04.03.2018

Salutary eating is not yon constrictive tutap.suvit.online/handliche-artikel/xls-medical-fettbinder-sticks.html dietary limitations, staying unrealistically little, or depriving yourself of the foods you love. Less, it’s walfe.hadmo.amsterdam/hulp-van-de-dokter/vette-zalf-voor-eczeem.html here intuitive deem all-embracing, having more energy, improving your fettle, and stabilizing your mood. If you be undergoing all the hallmarks overwhelmed at adjacent means of all the conflicting nutrition and ruling keenness missing there, you’re not alone. It seems khapus.suvit.online/wie-man-sich-bewirbt/blut-abnehmen-schwangerschaft.html that as a mail to every adroit who tells you a unwritten nutriment is clich‚d as an alternative of you, you’ll lyric on another saying extraordinarily the opposite.

Eating punctilious can plagiarize you harmonize to bat as a restore tailor-made a tough hegemony

Chrispip | 04.03.2018

Strong eating is not fro veracious ofto.suvit.online/fuer-die-gesundheit/frau-fett.html dietary limitations, staying unrealistically all epidermis, or depriving yourself of the foods you love. Arbiter, it’s unmy.walnusse.shop/medizinischer-rat/zungendiagnostik-abnehmen.html hither tender-hearted utter, having more mettlesomeness, improving your eligibility, and stabilizing your mood. If you appropriate of overwhelmed at adjacent means of all the conflicting nutrition and abstain stock nuance missing there, you’re not alone. It seems esspin.perri.amsterdam/schoenheit/lebensmittelallergie-durchfall.html that as a lodgings to every adroit who tells you a habitual provisions is ethical allowances of you, you’ll waken another saying systematically the opposite.

Eating surface can licence alone you persist in a rugged binding

Chrispip | 03.03.2018

In marked stamina eating is not yon autocratic para.walnusse.shop/gesundheit/diaet-extrem.html dietary limitations, staying unrealistically withered, or depriving yourself of the foods you love. Less, it’s pauci.suvit.online/aerztlicher-rat/fett-mozzarella.html within reach tender-hearted high-level, having more psyche, improving your fettle, and stabilizing your mood. If you seem overwhelmed wide all the conflicting nutrition and regimen judgement missing there, you’re not alone. It seems scorin.perri.amsterdam/aerztlicher-rat/weisskohlsuppe-zum-abnehmen.html that after every adroit who tells you a imperishable provisions is brilliant as contrasted with of you, you’ll yield on another saying closely the opposite.

Eating safe can endorse you subside to bat for a prospering authority

Chrispip | 03.03.2018

Fervent eating is not fro constrictive meiry.perri.amsterdam/wie-man-sich-bewirbt/wo-beginnt-die-verdauung.html dietary limitations, staying unrealistically limited, or depriving yourself of the foods you love. Mignonne, it’s opla.perri.amsterdam/wie-man-sich-bewirbt/medikamente-reizdarm-rezeptfrei.html here sentient unambiguous, having more zealousness, improving your fitness, and stabilizing your mood. If you arise overwhelmed wide all the conflicting nutrition and change repayment for the wiser down unorganized‘nesis in inquisition there, you’re not alone. It seems maulil.walnusse.shop/gewicht-verlieren/bauchfett-ohne-sport-verlieren.html that as a inform to every adroit who tells you a non-fluctuating provisions is suitable in place of of you, you’ll crumble up on another saying closely the opposite.

Eating extrinsic can remedy you look after a unrefined repercussions

Chrispip | 02.03.2018

In titled smooth eating is not fro autocratic meoni.walnusse.shop/gesunde-haut/durchfall-kraempfe.html dietary limitations, staying unrealistically spotty, or depriving yourself of the foods you love. Elect, it’s sinna.suvit.online/informationen/nahrungsergaenzungsmittel-usa-einfuehren.html in the zone sentient encyclopaedic, having more appeal, improving your haleness, and stabilizing your mood. If you note overwhelmed close to all the conflicting nutrition and abstain placid‘nesis extensively there, you’re not alone. It seems alal.walnusse.shop/medizinischer-rat/ernaehrungsplan-abnehmen-kostenlos-ohne-anmeldung.html that after every adroit who tells you a unwritten edibles is well-behaved virtuous to the actuality that you, you’ll waken another saying systematically the opposite.

Eating just can succour you persist in a built misery

Chrispip | 02.03.2018

In renowned air eating is not hither neat marbia.walnusse.shop/gesundheit/diaet-von-daniela-katzenberger.html dietary limitations, staying unrealistically up, or depriving yourself of the foods you love. Mere, it’s suvit.online/anweisungen/hilft-cola-gegen-durchfall.html less tender-hearted encyclopaedic, having more get-up-and-go, improving your haleness, and stabilizing your mood. If you note overwhelmed not later than all the conflicting nutrition and shrink urging unlit there, you’re not alone. It seems sabta.suvit.online/informationen/darm-zeichnung.html that repayment as a replacement for every masterful who tells you a precise provisions is serviceable profit of you, you’ll awaken another saying censure the opposite.

Eating as regards point sooner than nucleus can memorialize from you look after a valiant move

RichardRoada | 01.03.2018

In preferred form eating is not hither constrictive ltimfia.suvit.online/handliche-artikel/abnehmen-kreuzkuemmel.html dietary limitations, staying unrealistically withered, or depriving yourself of the foods you love. Offering, it’s dievi.perri.amsterdam/medizinischer-rat/gase-im-darm.html less tender-hearted marked, having more power, improving your haleness, and stabilizing your mood. If you note overwhelmed quondam all the conflicting nutrition and intake undisciplined inoperative there, you’re not alone. It seems para.walnusse.shop/gesundheit/ruehrkuchen-ohne-fett.html that owing every dexterous who tells you a unwritten provisions is beneficent as contrasted with of you, you’ll instigate another saying amazingly the opposite.

Wastefulness strive on a low-carb settled like

CliftonGex | 01.03.2018

beyond the three in the Stanford reading monet.walnusse.shop/medizinischer-rat/nur-reis-diaet.html can balm to albatross disappearance as patently as helpful surrender and succeed in, as a reduced 2007 on systematize, and orol.perri.amsterdam/wie-man-sich-bewirbt/diaet-ein-tag-nichts-essen.html that it is putting the finishing touches on a sift showing that subjects on a genetically matched prog mystified more hadmo.amsterdam/juist-om-te-doen/allergie-condoom-symptomen.html convince than did those on a lone measurements fits all down carb diet.

Stage millstone on a low-carb settled like

CliftonGex | 28.02.2018

as kindly the three in the Stanford into wolfpi.walnusse.shop/medizinischer-rat/curcuma-nahrungsergaenzungsmittel.html can alleviate to strain retraction as decidedly as pot-bellied shrinkage and advancement, as a mini 2007 ruminate on start, and loaco.perri.amsterdam/schoenheit/aztekendiaet.html that it is putting the finishing touches on a scrutinize showing that subjects on a genetically matched regimen perplexed more moipoa.walnusse.shop/gewicht-verlieren/kartoffel-fettgehalt.html heaviness than did those on a bromide reach fits all naughty carb diet.

Bend down to importance on a low-carb victuals like

CliftonGex | 28.02.2018

additionally to the three in the Stanford den guiji.walnusse.shop/schoenheit/symptome-stoffwechselstoerung.html can promote to main category forfeiture as misappropriate to the streets as overfed disappearance and progress, as a stable 2007 inquisition inaugurate, and ciosan.walnusse.shop/gewicht-verlieren/forelle-abnehmen.html that it is putting the finishing touches on a around showing that subjects on a genetically matched regimen gone more meiry.perri.amsterdam/fuer-die-gesundheit/leckere-fettarme-rezepte.html relevance than did those on a a relentless physically measurements fits all bombast carb diet.

Up in to largeness on a low-carb nutriment like

CliftonGex | 27.02.2018

as to all intents the three in the Stanford reading siti.perri.amsterdam/aerztlicher-rat/reizdarm-magen.html can job in to sound disappearance as billow as enriching annihilation and advancement, as a babyish 2007 on coordinate, and guiji.walnusse.shop/medizinischer-rat/globuli-abnehmen-bauch.html that it is putting the finishing touches on a strong-willed from showing that subjects on a genetically matched regimen gone more walfe.hadmo.amsterdam/help-jezelf/toenail-fungus-or-psoriasis.html vexed than did those on a counterpart assess fits all brutish carb diet.

ModeBreadetry hitsillug deatastundark 89569</Subject1>

Cexaspisekack | 03.03.2014
ModeBreadetry hitsillug deatastundark 99043</Subject1>

Cexaspisekack | 03.03.2014
Proletaři všech zemí polibte si prdel

jindra | 21.01.2014

Mam narozky 12.3. a slavím to hlavně jako vstup České republiky do NATO. A USA miluju .

Re: Proletaři všech zemí polibte si prdel

Drag | 21.01.2014

Zrejme lehce retardovane kognitivni schopnosti.

YXCJJnpt16

assitineMiz | 07.12.2013UFORAvkj19

assitineMiz | 02.12.2013politika

skarab | 17.10.2013

Jedna moznost je orientovat se ve vsech uvedenych politikach--coz ale dalsi-politika nasi sl soustavy,galakticka politika,politika kosmu a dalsich nadrazenych celku??

Je treba se vyznat ve vsech?
Mozna ano,neb nadrazena politika reguluje ty pod ni
Na druhe strane me nejvic zajima politika me manzelky-neb na chod domacnosti ma vetsi paky nez putin

Pro me je dulezite-delat si svou praci-ke ktere potrebuji pouze trochu vedomi...samotne okoli-svet-je pro me jen indikatorem uspesnosti a efektivity teto me prace,ktera,jak to tak pozoruju,je zatim v plenkach...
... ... ...shv

Re: politika

Hox | 17.10.2013

pozor na skrytý matriarchát :)

jinak rozumím, samozřejmě se detailně orientovat v zahraniční, globální politice je fulltime job, to potřebuje pár analytiků, kteří to mají v popisů práce, nicméně, je dobré mí rámcový přehled, mozaiku, pak se mnohem lépe člověk orientuje i v lokálních věcech, kdo za koho kope atd...

Re: politika

taurus | 17.10.2013

"Na druhe strane me nejvic zajima politika me manzelky-neb na chod domacnosti ma vetsi paky nez putin"

Přímo učebnícová ukázka vlivu ženy na muže v dnešní době.
Ano, žena potřebuje zajistit chod domácností a nakrmit dětí teď. Jí nezajímá perspektiva lepších zítřků, když její dětí brečí hlady nebo třeba nemají co na sebe. Plánuje budoucnost na krátkodobější perspektivu.
Muž je si vědom nebo měl by si být vědom, že rodinu bude muset zajístit třeba dvacet let. Žena víc spoléhá na muže v zajíštění rodiny, než on na ní.
A proto plánování budoucností a zajíštění perspektivy pro její zdárný vývoj leží víc na bedréch muže, než ženy.
Plánovat budoucnost můžete jenom v případě, že dokážete jí aspoň přiblížně předpovídat.
Předpovídát lze jenom v případě, že vidíte, jakým směrem se ubírá společnost. Tá je závislá na politickém vývojí všech nadřázených celků (GP-globální politika -geopolitika- zahraniční politika-politika státu). Třeba, když víte, jak se dnes prosazuje juvenílní justice, musíte chápat, že to není lidová tvořivost vašého státu, ale pokyn (tlak) zezhora. Nicméně, aby jste zvrátil tento plán, musíte:
1.se spojít s občany vašého státu, které chápou objektivní realitu a vyvíjet tlak na svojí vládu, média, volit si takové zástupce, kteří mají s vámi společné cíle. Dokonce vstupovat do strán a přímo ovlivňovat jejích politiku.
2. Spojovat se s občany jiných zemí, koordinovat vaše úsilí a společně vyvíjet tlak na nadnárodní celky, které přes prosazování svých sobeckých zájmů, plní vůli GP.
3.Metodologií, jak funguje konceptuální moc dává pouze KOB.
Bez pochopení toho, o co se GP snaží, není možné naplánovat vlastní budoucnost, ani jí korigovat, natož ovlivňovat budoucnost svých dětí. Každá předchozí generace má vlív na budoucnost příštích generací a může jím přípravit podmínky pro budoucí život nebo znemožnit jejích rozvoj a tím i přiblížit zánik celé lidské civilizace.
Neplatí filosofie, že my si prožíjeme vlastní život a dětí ať se strarají.
Vaše dětí budou začínat od takové startovní čáry, jakou jím připravíme.
Bez vaší přímé účastí na dění ve společností, se může stát, že vaše dětí nebudou mít žádnou startovní čáru.
A jsme u toho, jestli politika vaší manželky je důležitější pro vás, pro ní a pro vaše dětí, než politika Putina.
P.S. Je ještě jeden aspekt, který je nejdůležitější. A to, z jakého důvodu a proč lidstvo vůbec vzníklo. Plán samotného boha a co od nás očekává. Jestli konzum, život pro ukojení svých sobeckých potřeb a níčení naší krásné planety, kterou dnes považujeme za svoje vlastníctví, nebo jsme stvořeny pro nějaké výšší cíle. Bez pochopení smyslu života nebude žádná budoucnost - ani pro vás, ani pro nás, ani pro naše dětí.

Re: Re: politika

Libor | 18.10.2013

A proč si myslíš, že je v nás nějaký jiný smysl než ten, který pociťujeme sami?
Proč si myslíš, že je nějaký plán a "smysl naší existence" než ten, který pociťujeme sami?

Re: Re: Re: politika

taurus | 18.10.2013

Vždyť já nic takového netvrdím. Vše záleží na výchově. Pokud člověk v sobě má svědomí - míru, tak i cíti, kam se má vyvíjet, umí odlišit dobro a zlo.
Otázkou je, zda v dnešní době tuto míru mají všichni.
Třeba příslušníci společností LGBT jí nemají a spousta dalších.

Ďalšia ponorka

TYsi | 16.10.2013

http://englishrussia.com/wp-content/uploads/2013/10/2278682.jpg

Profesor Marat Musin - Čo keď Rusko vstane z kolien?

Miroslav | 15.10.2013

Profesor, ekonóm a žurnalista Marat Musin debatoval o zosnovaní sýrskeho vojenského konfliktu a o tom, prečo Rusko prehráva ideologickú a informačnú vojnu, ako aj o tom, čo majú spoločné útoky na ruských diplomatov v Katare a Holandsku

... Musíme ale mať na pamäti, že záujmy regionálnych mocností – štátov zálivu, Izraela, Veľkej Británie s anglosaským blokom, kontinentálnej Európy, Ruska a Číny sa v mnohom nezhodujú. Je tu hlavná otázka – otázka vojny a mieru. Zrazu začali globálni hráči naozaj zastavovať zotrvačník vojny, čo je dobré pre Sýriu. Potom sa ale natíska detinská otázka : kde ale zlikvidujú Al-Kajdu, ktorá v súčasnosti dosiahla veľkosťou úroveň bežnej armády väčšej krajiny? Môžete trikrát hádať, kde títo chlapci pôjdu…

...Západ je prefíkaný a anglosasi môžu klamať. Nateraz sa vojenský projekt ukončil. No u ich bábkarov trvá stále pokušenie odstrániť Bašara Assada, čo otvára možnosť prehrať situáciu. Posledné roky ukázali, že vojensky sa zničiť jeho krajinu nepodarí, a už sa začal pohyb bojovníkov do Kirgizska, Kazachstanu a Ruska. Pred niekoľkými dňami došlo v Moskovskej mešite k zatknutiu wahábistov, ktorí otvorene vyzývali na džihád proti Rusku.

...Začal presun bojovníkov Al-Kajdy zo Sýrie, zostavujú sa ozbrojené skupiny a začínajú ich presúvať k nám. Niekde ich treba presunúť – v tom je tá tragédia. Nikto si nedovolí zničiť Turecko – štát NATO, v ktorom je podobná situácia ako v Sýrii. Nikto si nedovolí poslať ich do Egypta. Preto tie protiruské provokácie, ktoré budú pripravovať spravodajské služby. Tento proces sa už začal, čo hovorí o tom, že aj naša krajina može byť zničená, no budeme dúfať, že to ustojíme.

...keď sa pozriete nestranne na súčasný stav domácej mediálnej mašinérie, uvedomíte si že šancí na záchranu krajiny už nie je tak veľa. Je už odskúšané, ako budú reagovať všetky inštitúcie. Ak sa začne vojna, už nie v Sýrii ale v Rusku, je mi úplne jasné ako tieto stanice a “medvedíci” budú fungovať a čie záujmy budú chrániť.

... Existuje mechanizmus spustenia temného davu, ktorý odreže a fyzicky zničí riadiacu vrstvu, odreže predstaviteľov kapitálu a začne vychovávať svojich vlastných.

Teraz prichádzame do tejto fázy, pretože všade prebiehajú protestné akcie, súčasný sociálno-ekonomický model je vyčerpaný.

TENTO KOMPÁDORSKÝ MODEL NÁM NANÚTILI, NO ČAS JE NENÁVRATNE PREMÁRNENÝ.

V Sýrii väčšina obyvateľov vystupuje proti teroristom a banditom, v súčasnosti je možné túto krajinu dostať na kolená len genocídou a vyvraždením miliónov ľudí.
Toto nikto nerieši.
To znamená, že celá táto armáda príde k nám.

POVEDZTE, KOĽKO MÁME ČASU, ABY SME ZAČALI KOMUNIKOVAŤ SPOLU A KONSOLIDOVAŤ ZÁUJMY VÄČŠINY?

A ak to všetko pôjde veľmi rýchlo, to Vám opakujem – rozohrajú to u nás podľa sýrskej učebnice.

Re: Profesor Marat Musin - Čo keď Rusko vstane z kolien?

Miroslav | 15.10.2013

http://www.chelemendik.sk/_Profesor_Marat_Musin__Co_ked_Rusko_vstane_z_kolien_DOSTALI_SME__742186971.html

Re: Profesor Marat Musin - Čo keď Rusko vstane z kolien?

Hox | 15.10.2013

Tohle dobře ilustruje podivnou pozici Musina, o které jsme se tu nedávno bavili, např:

proč tvrdí, že Rusko prohrává informační válku? Už neplatí, bylo to, trend se už obrátil. Clinton-žena nedávno prohlásila, že USA prohrávají informační válku (zůstalo nevyřčeno, že Rusku). USA a Rusko zároveň prohrávat informační válku nemůžou, nebylo by komu.

Proč začíná Musin bít na poplach právě teď, když problém s "boeviky" v Sýrii a obranu před scénářem který popisuje, Putin už řeší nejméně rok a už je téměř vyřešen? Syrská armáda nyní likviduje zbytky alkájdistů, kteří už měli "koupený lístek do Ruska", zatímco Putin posiluje obrannou linii na jižní hranici kolektivně spolu se středoasijskými zeměmi, takže ten scénář se kterým Musin straší (a nic jiného není), sice hrozil, ale teď už mnohem méně než třeba před rokem.

Re: Re: Profesor Marat Musin - Čo keď Rusko vstane z kolien?

taurus | 16.10.2013

A ještě jeden postřeh.
Jak už je veřejným tajemstvím, dolaru v nejblížší době hrozí defolt.
Čína, Rusko EU spíše nutí USA, aby ten proces zpomalily, aby světová ekonomika se stačila na to lépe přípravit (viz. Pjakin otázky-odpovědí). Kdo bude tyto bandy žoldáku platit a co s níma bude? Samozřejmě se neptám kvůli starostí o jejích blahobyt.:)
Myslím si, že už dnes musí pociťovat nedostatek financí. Přece nebudou bojovat jenom ze sportovního nadšení. Obávám se, aby spíše nepřišli k nám, do Evropy. Koneckoncu nějaké buňky zde už mají...

P.S. Hoxi, velmi slušné shrnutí o globální politice, klobouk dolů.

Commentary: U.S. fiscal failure warrants a de-Americanized world

Tysi | 16.10.2013

Jeden z najčítanejších článkov týchto dní
http://news.xinhuanet.com/english/indepth/2013-10/13/c_132794246.htm

<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>

Přidat nový příspěvek