Jak chápat globální politiku

Jak chápat globální politiku

Pro chápání globální politiky jsou třeba určité předpoklady a je třeba znát několik věcí. Co se předpokladů týká, je třeba mít základní přehled o globálním historickém procesu a fázi, v jaké se nyní nacházíme, tj. mít základní představu o kontextu "odkud-kam" ve vztahu ke globálnímu historickému procesu. Globální politika není geopolitikou (ta je druhem zahraniční politiky), je politikou prováděnou ve vztahu ke všemu lidstvu, týkající se všeho lidstva. Realizována je bezstrukturním způsobem, proto hledat sídlo "globální vlády" v principu nemá smysl.

Globální politika je nadřazena geopolitice a zahraniční politice, zahraniční politika je zase nadřazena vnitřní politice. Pokud nějaký státní představitel tento princip nechápe a začne realizovat politiku, která se dostane do konfliktu s globální politikou (popřípadě, jeho vnitřní politika se dostane do konfliktu se zahraniční politikou nebo geopolitikou), časem nevyhnutelně přichází krach a korekce zvoleného směru, často s katastrofálními důsledky. Jedním z klíčů úspěchů Putina je to, že realizuje kroky na úrovni globální politiky, nikoliv "jen" zahraniční nebo domácí politiky.

Jelikož globální politika GP se realizuje na základě bezstrukturního řízení, není s to reagovat na výzvy ihned. Proto můžou nastat případy, kdy vnitřní nebo zahraniční politika nějakého státu zasahuje do globální politiky, zpravidla jen dočasně (nyní například politika USA, kdy tamní regionální elita se snaží uskutečnit své zájmy, čímž "leze do zelí" globální politiky jejíž vektor cílů se přestal shodovat s vektorem cílů USA, proto USA obrazně řečeno dostanou po prstech). Opačný směr zasahování je mnohem častější, protože globální politika z principu v určité míře zasahuje do politiky všech jednotlivých států.

 

Některé principy, kterými se řídí globální politika GP/P (globálního prediktoru/parazita):

 

1. je realizována často skrze státní struktury určitého státu, přičemž dané struktury můžou reprezentovat různé zájmy - jak národní zájmy daného státu, tak cíle globální politiky, které můžou být v někdy i v přímém rozporu se zájmy státu, přes jehož struktury se realizují. Děje se přes konkrétní osoby v daných strukturách, které jsou vědomě nebo nevědomě orientovány na globální konceptuální moc a realizují její cíle. Tak například byl přes americkou administrativu realizován příkaz k prohledání letadla Evo Moralese, ačkoliv to těžce poškodilo americké zájmy a obraz USA ve světě, nebo byl rukama holandských silových složek zbit a uvězněn ruský diplomat, ačkoliv na tom Holandsko samotné nemělo žádný zájem a bude z toho mít jen potíže.

 

2. tajné služby a rozvědky nikdy nereprezentují jen zájmy daného státu, vždy jsou částečně "napojeny" i na další centra zájmů (GPP) (platí pro významější státy, rozvědka Kokosových ostrovů nikoho zajímat nebude..). Je to podmíněno tím, že jejich členové nemají nikdy celou informaci, jednotlivé buňky vždy znají jen minimální nutný rozsah informací pro realizaci úkolu, a také nemají právo ptát se na důvody těch či oněch operací, jinými slovy, nemají možnost ověřit původ těch či oněch příkazů.

 

Události globální politiky se dějí denně, jen se o většině člověk nikdy nedozví. Ty, o nichž se dozvědět má možnost, se dělí úslovně do tří skupin: události samotné, události mediální ("signály") a události, jež mají obě složky, reálnou i mediální.

Události samotné jsou konkrétní události, které jsou průvodními jevy či důsledky procesů globální politiky, nebo mají na globální politiku vliv. Příkladem z historie budiž vítězství Stalina nad trockisty v letech 1925-30, jež mělo dalekosáhlé důsledky pro globální politiku (musela být přizpůsobena nové situaci, původní plány putovaly do koše), či odstoupení Summerse z kandidatury nástupce Bernankeho na postu šéfa FRS (klan, jež ho tlačil, v zákulisí prohrál).

Události mediální jsou informační události, publikované v určitých "vlajkových lodích" establishmentu, jako například New York Times, které signalizují (těm, kdo jsou schopni to pochopit) o změně nebo chystané změně směru v globální politice, nebo jsou potvrzením změny postoje v nějaké probíhající otázce těm, kdo to ještě nepochopil. A kdo to nepochopí ani tak, ty čeká "nabití tekvice", protože budou nadále pracovat na předchozí směr v okolních podmínkách, které se změnily. Příkladem budiž nedávný článek Putina v New York Times.

Třetí skupinou jsou události mediálně reflektované, mající i symbolický význam, tj. události, které se byly uskutečněny zčásti, nebo hlavně proto, aby mohly být medializovány. Většinou se jedná o varování někomu, nebo působení na matrice ve snaze zvětšit pravděpodobnost nějakého scénáře. Příkladem varování je nedávný útok na obchodní dům Westgate v Keni - "Westgate" = "brána západu", kde teroristé v prvé řadě pozabíjeli všechny bělochy. Ve spojení s názvem obchodního centra je to varování GP Západu - "nemáte tady (v Keni, potažmo Africe) co dělat..". Co se týká působení na matrice mediální metodou, některé příklady jsou popsány v knize Poslední gambit.

 

Chápání globální politiky se tak redukuje "jen" na úkol identifikovat v informačním šumu události globální politiky všech tří skupin a správně je interpretovat.

Je také třeba chápat, že kdykoliv je GP přinucen adaptovat se na novou situaci (v důsledku selhání vlastních plánů), vždy přidá nějaký "bonus" navíc, kterým sleduje opět čistě vlastní cíle. Tak například když bylo nutné pro zachování sociálního smíru zavést na Západě v polovině 20. století "sociálku", byla zavedena "sociálka" v reálu na vyšší úrovni, než v socialistickém bloku, ale jako bonus také "juvenálka" a další schémata řízené budoucí samolikvidace společnosti (GP se dlouhodobě snaží snížit populaci cca na 1 miliardu, juvenálka a podpora LGBT je jedním z mechanizmů určených pro Západ - LGBT individua děti zpravidla nemají a umírají brzo).

Co se týká obecných kontur "odkud-kam" za posledních 150 let v některých aspektech, v mém chápání: GP si už na začátku 19. století uvědomil sebevražednost kapitalizmu a buržoazního liberalizmu, Marx & spol. a pokus o světovou revoluci byl pokusem o demontáž kapitalizmu dříve než přejde do fáze extrémní nadspotřeby a likvidace životního prostředí = snahou o omezení a globální kontrolu spotřeby. Tím, že se (díky Stalinovi) nezdařil, a Stalin zároveň zasadil marxizmu smrtelný úder svým "Ekonomické problémy socializmu v SSSR", kde ukázal marxizmus jako imitační nástroj, se GP od té doby nachází ve stavu spíše krizového řízení, než predikce-korekce, protože přišli o nástroj, na kterém pracovali 100 let, a náhradu připravenou neměli. Po smrti Stalina byl nejdříve spuštěn pomalý manévr zničení SSSR (jakožto systému s větším potenciálem), završený rychlým manévrem perestrojky, od té doby běží se střídavým úspěchem manévr likvidace "agitpunktu" a výkladní skříně kapitalizmu, USA, jež se blíží k završení.

 

Některé události poslední doby, z nichž "trčí" globální politika, nebo události, mající přesah do globální politiky:

 

Den po skončení letošního summitu G8 vypukly "spontánní" protesty v Brazílii, Turecku.

Tanečky Západu kolem Sýrie obecně, konrétně například jakoby náhodné utrousení Kerrym poznámky o tom, že pokud Sýrie zlikviduje chemické zbraně, důvod útoku pomine, kdy ho následně operativně Lavrov "chytil za jazyk", výsledkem čehož bylo v dalším procesu dosaženo řešení krize, která měla potenciál vyvolat světovou válku. [Pokud trvat na "náhodě" v politice a neřízeném procesu, vznikal by obraz, kdy třetí světová válka byla odvrácena v důsledku žvanivosti Kerryho a rychlé reakce Lavrova (Kerry vzápětí řekl, že to tak nemyslel, že ty byla jen rétorická otázka)... ve reálu to celé byla dopředu promyšlená akce z hlavy Putina, za podpory Obamy a se souhlasem GP].

Dokud byl na programu útok na Sýrii a Erdogan poslušně plnil určitou roli, o Kurdech nebylo slyšet a přerušili aktivity proti Turecku. Jakmile díky Putinovi přestal být útok na Sýrii na pořadu dne, a "služby Turecka" jako invazní armády přestaly být třeba, kurdský problém vybuchl s novou silou, Kurdové okamžitě oznámili konec příměří s Tureckem. To jest Kurdové v Turecku jsou schématem vlivu GP na Turecko. Podobné schémata fungují i jinde - Ujguři v Číně, kavkazský region v Rusku, (doplň dle potřeby..).

Dopis papeže Putinovi během summitu G20.

Fakt publikace článku Putina v New York Times.

Kauza Snowden - pokus GP buďto potvrdit podřízenost Ruska Americe, nebo vyvolat těžký konflikt Ruska s USA, nejlépe válečný. Obě varianty by byly ve prospěch GP a neprospěch buď Ruska, nebo Ruska i USA, ale nerealizovala se díky Putinovi ani jedna z nich, ale třetí..

Zbití ruského diplomata Borodina v Haagu rukama holandských silových složek.

Útoky na další ruské diplomaty v poslední době po světě (Libye, Panama).

"Odstřelení" Strauss-Kahna přes aféru s pokojskou.

Zabití amerického konzula v Libyi v roce 2012 (signál GP směrem k USA na téma "kdo je v domě pánem").

Mnichovská řeč Putina v roce 2007.

Valdajská řeč Putina letos.

Putin na obálce Time s textem "svět podle Putina".

Plakáty s Putinem v námořnické uniformě a nápisem "My s Putinem", které se objevily nedávno v Římě (zpráva eurazijského křídla GP atlantickému křídlu o tom, že v tvůrčím konkurzu na řešení syrské krize se s nimi nepočítá a řešení bude hledáno v tvůrčím konkurzu eurasijské křídlo-Putin).

Oznámení o údajném nálezu min v suezském průplavu (signál od GP Západu - pokud budete dělat problémy, můžeme ho i zavřít).

"Public stunt" s vynořením ruské ponorky v Milánu (opět signál-varování od eurazijského křídla atlantickému křídlu GP)

 

Diskusní téma: Jak chápat globální politiku?

Profesor Marat Musin - Čo keď Rusko vstane z kolien?

Miroslav | 15.10.2013

Profesor, ekonóm a žurnalista Marat Musin debatoval o zosnovaní sýrskeho vojenského konfliktu a o tom, prečo Rusko prehráva ideologickú a informačnú vojnu, ako aj o tom, čo majú spoločné útoky na ruských diplomatov v Katare a Holandsku

... Musíme ale mať na pamäti, že záujmy regionálnych mocností – štátov zálivu, Izraela, Veľkej Británie s anglosaským blokom, kontinentálnej Európy, Ruska a Číny sa v mnohom nezhodujú. Je tu hlavná otázka – otázka vojny a mieru. Zrazu začali globálni hráči naozaj zastavovať zotrvačník vojny, čo je dobré pre Sýriu. Potom sa ale natíska detinská otázka : kde ale zlikvidujú Al-Kajdu, ktorá v súčasnosti dosiahla veľkosťou úroveň bežnej armády väčšej krajiny? Môžete trikrát hádať, kde títo chlapci pôjdu…

...Západ je prefíkaný a anglosasi môžu klamať. Nateraz sa vojenský projekt ukončil. No u ich bábkarov trvá stále pokušenie odstrániť Bašara Assada, čo otvára možnosť prehrať situáciu. Posledné roky ukázali, že vojensky sa zničiť jeho krajinu nepodarí, a už sa začal pohyb bojovníkov do Kirgizska, Kazachstanu a Ruska. Pred niekoľkými dňami došlo v Moskovskej mešite k zatknutiu wahábistov, ktorí otvorene vyzývali na džihád proti Rusku.

...Začal presun bojovníkov Al-Kajdy zo Sýrie, zostavujú sa ozbrojené skupiny a začínajú ich presúvať k nám. Niekde ich treba presunúť – v tom je tá tragédia. Nikto si nedovolí zničiť Turecko – štát NATO, v ktorom je podobná situácia ako v Sýrii. Nikto si nedovolí poslať ich do Egypta. Preto tie protiruské provokácie, ktoré budú pripravovať spravodajské služby. Tento proces sa už začal, čo hovorí o tom, že aj naša krajina može byť zničená, no budeme dúfať, že to ustojíme.

...keď sa pozriete nestranne na súčasný stav domácej mediálnej mašinérie, uvedomíte si že šancí na záchranu krajiny už nie je tak veľa. Je už odskúšané, ako budú reagovať všetky inštitúcie. Ak sa začne vojna, už nie v Sýrii ale v Rusku, je mi úplne jasné ako tieto stanice a “medvedíci” budú fungovať a čie záujmy budú chrániť.

... Existuje mechanizmus spustenia temného davu, ktorý odreže a fyzicky zničí riadiacu vrstvu, odreže predstaviteľov kapitálu a začne vychovávať svojich vlastných.

Teraz prichádzame do tejto fázy, pretože všade prebiehajú protestné akcie, súčasný sociálno-ekonomický model je vyčerpaný.

TENTO KOMPÁDORSKÝ MODEL NÁM NANÚTILI, NO ČAS JE NENÁVRATNE PREMÁRNENÝ.

V Sýrii väčšina obyvateľov vystupuje proti teroristom a banditom, v súčasnosti je možné túto krajinu dostať na kolená len genocídou a vyvraždením miliónov ľudí.
Toto nikto nerieši.
To znamená, že celá táto armáda príde k nám.

POVEDZTE, KOĽKO MÁME ČASU, ABY SME ZAČALI KOMUNIKOVAŤ SPOLU A KONSOLIDOVAŤ ZÁUJMY VÄČŠINY?

A ak to všetko pôjde veľmi rýchlo, to Vám opakujem – rozohrajú to u nás podľa sýrskej učebnice.

Re: Profesor Marat Musin - Čo keď Rusko vstane z kolien?

Miroslav | 15.10.2013

http://www.chelemendik.sk/_Profesor_Marat_Musin__Co_ked_Rusko_vstane_z_kolien_DOSTALI_SME__742186971.html

Re: Profesor Marat Musin - Čo keď Rusko vstane z kolien?

Hox | 15.10.2013

Tohle dobře ilustruje podivnou pozici Musina, o které jsme se tu nedávno bavili, např:

proč tvrdí, že Rusko prohrává informační válku? Už neplatí, bylo to, trend se už obrátil. Clinton-žena nedávno prohlásila, že USA prohrávají informační válku (zůstalo nevyřčeno, že Rusku). USA a Rusko zároveň prohrávat informační válku nemůžou, nebylo by komu.

Proč začíná Musin bít na poplach právě teď, když problém s "boeviky" v Sýrii a obranu před scénářem který popisuje, Putin už řeší nejméně rok a už je téměř vyřešen? Syrská armáda nyní likviduje zbytky alkájdistů, kteří už měli "koupený lístek do Ruska", zatímco Putin posiluje obrannou linii na jižní hranici kolektivně spolu se středoasijskými zeměmi, takže ten scénář se kterým Musin straší (a nic jiného není), sice hrozil, ale teď už mnohem méně než třeba před rokem.

Re: Re: Profesor Marat Musin - Čo keď Rusko vstane z kolien?

taurus | 16.10.2013

A ještě jeden postřeh.
Jak už je veřejným tajemstvím, dolaru v nejblížší době hrozí defolt.
Čína, Rusko EU spíše nutí USA, aby ten proces zpomalily, aby světová ekonomika se stačila na to lépe přípravit (viz. Pjakin otázky-odpovědí). Kdo bude tyto bandy žoldáku platit a co s níma bude? Samozřejmě se neptám kvůli starostí o jejích blahobyt.:)
Myslím si, že už dnes musí pociťovat nedostatek financí. Přece nebudou bojovat jenom ze sportovního nadšení. Obávám se, aby spíše nepřišli k nám, do Evropy. Koneckoncu nějaké buňky zde už mají...

P.S. Hoxi, velmi slušné shrnutí o globální politice, klobouk dolů.

Commentary: U.S. fiscal failure warrants a de-Americanized world

Tysi | 16.10.2013

Jeden z najčítanejších článkov týchto dní
http://news.xinhuanet.com/english/indepth/2013-10/13/c_132794246.htm

Re: Re: Profesor Marat Musin - Čo keď Rusko vstane z kolien?

taurus | 16.10.2013

"Clinton-žena nedávno prohlásila, že USA prohrávají informační válku (zůstalo nevyřčeno, že Rusku)."

Dokonce přiznala, že i Rusku:
"We are in an information war and we are losing that war...The Russians have opened up an English language network. I’ve seen it in a couple of countries and it’s quite instructive,”
Hillary Clinton Loves RT? .
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ej01b46pqqc

Tak nevím, co tam Musin šíří o Ruském prohrané informační válce, když mu už ani Clintonová nevěří? "Patriot" jeden...
A zabránění útoku na Syrií bylo, z velké částí, právě díky vyhrané informační válce.

Re: Profesor Marat Musin - Čo keď Rusko vstane z kolien?

paprsek | 16.10.2013

No nerozumím tomu, ale od začátku, co se to v Sýrii eskalovalo, se psalo, že si na Rusko ani na Írán nikdo netroufne, pokud se neotevře přístup od moře přes Sýrii? Někde asi Al-kaidá ještě bude páchat kdeco, ale, že by se vydali na Rusko? Spíš, pokud je přestanou živit - budou se snažit dostat do armádních složek bývalých chlebodárců nebo budou zlí na ně, že je dost nepodrželi... Nechápu proč by se takový hrdlořezi měli dávat do boje s těmi, co je už v jistém smyslu porazili - to nejsou přece žádní hrdinové... Pouze chtějí vraždit - najdou si snažší ( a nejspíš i lidnatější, možná i bližší) cíle.

zdroj?

udo | 15.10.2013

Na portáli FKT-A som to možno prehliadol.
Odkiaľ je ten materiál?
Dik.

Re: zdroj?

Hox | 15.10.2013

vidím, že bych se asi měl podepisovat... můj text, mj. na základě různých střípků ze seminářů Pjakina z poslední doby. Pokud jsou tam nějaké chyby, předem díky za korekci..

Re: Re: zdroj?

udo | 15.10.2013

Jasne, dik, super.
Aj som tak dúfal, tipoval..
Robiš toho veľa, možno naraz až príliš.
Nepreťaž sa. Nie že nám tu vyhoríš.
Aby sme ešte aj teba nemuseli ratovať..
Hmm..poznám to inak.. občas mám tak trochu podobný problém..:)

Čo ostatní radioaktivisti?

Re: Re: Re: zdroj?

Hox | 16.10.2013

taky občas znám takové stavy, někdy čas je, ale jakoby není tvůrčí nálada nebo to nejde od ruky, jsou nějaké bloky, jindy by člověk potřeboval "2x pomalejší čas", aby stihl všechno co má v hlavě dřív, než to zapomene..

Re: Re: zdroj?

Lin | 16.10.2013

Hoxi, podepisuj se a piš. Takto vysvětlené je to srozumitelné i pomaleji chápajícím, jako jsem já... :-))
Díky moc za perfektní shrnutí.

Re: Re: Re: zdroj?

Hox | 16.10.2013

Díky. Pokusím se, uvidím jak to půjde.

Re: Re: Re: zdroj?

| 18.10.2013

Taky moc děkuji panu Hoxovi za vše, co zde pro nás čtenáře dělá.. Většina z nás, co rusky moc nebo vůbec neumí, by nebyla schopna vše přečíst a porozumět obsahu. Takže každý takovýto kompaktní článek, shrnující poznatky autora, je darem z nebes.. Děkuji a jen houšť..

<< 19 | 20 | 21 | 22 | 23

Přidat nový příspěvek