Jak chápat globální politiku

Jak chápat globální politiku

Pro chápání globální politiky jsou třeba určité předpoklady a je třeba znát několik věcí. Co se předpokladů týká, je třeba mít základní přehled o globálním historickém procesu a fázi, v jaké se nyní nacházíme, tj. mít základní představu o kontextu "odkud-kam" ve vztahu ke globálnímu historickému procesu. Globální politika není geopolitikou (ta je druhem zahraniční politiky), je politikou prováděnou ve vztahu ke všemu lidstvu, týkající se všeho lidstva. Realizována je bezstrukturním způsobem, proto hledat sídlo "globální vlády" v principu nemá smysl.

Globální politika je nadřazena geopolitice a zahraniční politice, zahraniční politika je zase nadřazena vnitřní politice. Pokud nějaký státní představitel tento princip nechápe a začne realizovat politiku, která se dostane do konfliktu s globální politikou (popřípadě, jeho vnitřní politika se dostane do konfliktu se zahraniční politikou nebo geopolitikou), časem nevyhnutelně přichází krach a korekce zvoleného směru, často s katastrofálními důsledky. Jedním z klíčů úspěchů Putina je to, že realizuje kroky na úrovni globální politiky, nikoliv "jen" zahraniční nebo domácí politiky.

Jelikož globální politika GP se realizuje na základě bezstrukturního řízení, není s to reagovat na výzvy ihned. Proto můžou nastat případy, kdy vnitřní nebo zahraniční politika nějakého státu zasahuje do globální politiky, zpravidla jen dočasně (nyní například politika USA, kdy tamní regionální elita se snaží uskutečnit své zájmy, čímž "leze do zelí" globální politiky jejíž vektor cílů se přestal shodovat s vektorem cílů USA, proto USA obrazně řečeno dostanou po prstech). Opačný směr zasahování je mnohem častější, protože globální politika z principu v určité míře zasahuje do politiky všech jednotlivých států.

 

Některé principy, kterými se řídí globální politika GP/P (globálního prediktoru/parazita):

 

1. je realizována často skrze státní struktury určitého státu, přičemž dané struktury můžou reprezentovat různé zájmy - jak národní zájmy daného státu, tak cíle globální politiky, které můžou být v někdy i v přímém rozporu se zájmy státu, přes jehož struktury se realizují. Děje se přes konkrétní osoby v daných strukturách, které jsou vědomě nebo nevědomě orientovány na globální konceptuální moc a realizují její cíle. Tak například byl přes americkou administrativu realizován příkaz k prohledání letadla Evo Moralese, ačkoliv to těžce poškodilo americké zájmy a obraz USA ve světě, nebo byl rukama holandských silových složek zbit a uvězněn ruský diplomat, ačkoliv na tom Holandsko samotné nemělo žádný zájem a bude z toho mít jen potíže.

 

2. tajné služby a rozvědky nikdy nereprezentují jen zájmy daného státu, vždy jsou částečně "napojeny" i na další centra zájmů (GPP) (platí pro významější státy, rozvědka Kokosových ostrovů nikoho zajímat nebude..). Je to podmíněno tím, že jejich členové nemají nikdy celou informaci, jednotlivé buňky vždy znají jen minimální nutný rozsah informací pro realizaci úkolu, a také nemají právo ptát se na důvody těch či oněch operací, jinými slovy, nemají možnost ověřit původ těch či oněch příkazů.

 

Události globální politiky se dějí denně, jen se o většině člověk nikdy nedozví. Ty, o nichž se dozvědět má možnost, se dělí úslovně do tří skupin: události samotné, události mediální ("signály") a události, jež mají obě složky, reálnou i mediální.

Události samotné jsou konkrétní události, které jsou průvodními jevy či důsledky procesů globální politiky, nebo mají na globální politiku vliv. Příkladem z historie budiž vítězství Stalina nad trockisty v letech 1925-30, jež mělo dalekosáhlé důsledky pro globální politiku (musela být přizpůsobena nové situaci, původní plány putovaly do koše), či odstoupení Summerse z kandidatury nástupce Bernankeho na postu šéfa FRS (klan, jež ho tlačil, v zákulisí prohrál).

Události mediální jsou informační události, publikované v určitých "vlajkových lodích" establishmentu, jako například New York Times, které signalizují (těm, kdo jsou schopni to pochopit) o změně nebo chystané změně směru v globální politice, nebo jsou potvrzením změny postoje v nějaké probíhající otázce těm, kdo to ještě nepochopil. A kdo to nepochopí ani tak, ty čeká "nabití tekvice", protože budou nadále pracovat na předchozí směr v okolních podmínkách, které se změnily. Příkladem budiž nedávný článek Putina v New York Times.

Třetí skupinou jsou události mediálně reflektované, mající i symbolický význam, tj. události, které se byly uskutečněny zčásti, nebo hlavně proto, aby mohly být medializovány. Většinou se jedná o varování někomu, nebo působení na matrice ve snaze zvětšit pravděpodobnost nějakého scénáře. Příkladem varování je nedávný útok na obchodní dům Westgate v Keni - "Westgate" = "brána západu", kde teroristé v prvé řadě pozabíjeli všechny bělochy. Ve spojení s názvem obchodního centra je to varování GP Západu - "nemáte tady (v Keni, potažmo Africe) co dělat..". Co se týká působení na matrice mediální metodou, některé příklady jsou popsány v knize Poslední gambit.

 

Chápání globální politiky se tak redukuje "jen" na úkol identifikovat v informačním šumu události globální politiky všech tří skupin a správně je interpretovat.

Je také třeba chápat, že kdykoliv je GP přinucen adaptovat se na novou situaci (v důsledku selhání vlastních plánů), vždy přidá nějaký "bonus" navíc, kterým sleduje opět čistě vlastní cíle. Tak například když bylo nutné pro zachování sociálního smíru zavést na Západě v polovině 20. století "sociálku", byla zavedena "sociálka" v reálu na vyšší úrovni, než v socialistickém bloku, ale jako bonus také "juvenálka" a další schémata řízené budoucí samolikvidace společnosti (GP se dlouhodobě snaží snížit populaci cca na 1 miliardu, juvenálka a podpora LGBT je jedním z mechanizmů určených pro Západ - LGBT individua děti zpravidla nemají a umírají brzo).

Co se týká obecných kontur "odkud-kam" za posledních 150 let v některých aspektech, v mém chápání: GP si už na začátku 19. století uvědomil sebevražednost kapitalizmu a buržoazního liberalizmu, Marx & spol. a pokus o světovou revoluci byl pokusem o demontáž kapitalizmu dříve než přejde do fáze extrémní nadspotřeby a likvidace životního prostředí = snahou o omezení a globální kontrolu spotřeby. Tím, že se (díky Stalinovi) nezdařil, a Stalin zároveň zasadil marxizmu smrtelný úder svým "Ekonomické problémy socializmu v SSSR", kde ukázal marxizmus jako imitační nástroj, se GP od té doby nachází ve stavu spíše krizového řízení, než predikce-korekce, protože přišli o nástroj, na kterém pracovali 100 let, a náhradu připravenou neměli. Po smrti Stalina byl nejdříve spuštěn pomalý manévr zničení SSSR (jakožto systému s větším potenciálem), završený rychlým manévrem perestrojky, od té doby běží se střídavým úspěchem manévr likvidace "agitpunktu" a výkladní skříně kapitalizmu, USA, jež se blíží k završení.

 

Některé události poslední doby, z nichž "trčí" globální politika, nebo události, mající přesah do globální politiky:

 

Den po skončení letošního summitu G8 vypukly "spontánní" protesty v Brazílii, Turecku.

Tanečky Západu kolem Sýrie obecně, konrétně například jakoby náhodné utrousení Kerrym poznámky o tom, že pokud Sýrie zlikviduje chemické zbraně, důvod útoku pomine, kdy ho následně operativně Lavrov "chytil za jazyk", výsledkem čehož bylo v dalším procesu dosaženo řešení krize, která měla potenciál vyvolat světovou válku. [Pokud trvat na "náhodě" v politice a neřízeném procesu, vznikal by obraz, kdy třetí světová válka byla odvrácena v důsledku žvanivosti Kerryho a rychlé reakce Lavrova (Kerry vzápětí řekl, že to tak nemyslel, že ty byla jen rétorická otázka)... ve reálu to celé byla dopředu promyšlená akce z hlavy Putina, za podpory Obamy a se souhlasem GP].

Dokud byl na programu útok na Sýrii a Erdogan poslušně plnil určitou roli, o Kurdech nebylo slyšet a přerušili aktivity proti Turecku. Jakmile díky Putinovi přestal být útok na Sýrii na pořadu dne, a "služby Turecka" jako invazní armády přestaly být třeba, kurdský problém vybuchl s novou silou, Kurdové okamžitě oznámili konec příměří s Tureckem. To jest Kurdové v Turecku jsou schématem vlivu GP na Turecko. Podobné schémata fungují i jinde - Ujguři v Číně, kavkazský region v Rusku, (doplň dle potřeby..).

Dopis papeže Putinovi během summitu G20.

Fakt publikace článku Putina v New York Times.

Kauza Snowden - pokus GP buďto potvrdit podřízenost Ruska Americe, nebo vyvolat těžký konflikt Ruska s USA, nejlépe válečný. Obě varianty by byly ve prospěch GP a neprospěch buď Ruska, nebo Ruska i USA, ale nerealizovala se díky Putinovi ani jedna z nich, ale třetí..

Zbití ruského diplomata Borodina v Haagu rukama holandských silových složek.

Útoky na další ruské diplomaty v poslední době po světě (Libye, Panama).

"Odstřelení" Strauss-Kahna přes aféru s pokojskou.

Zabití amerického konzula v Libyi v roce 2012 (signál GP směrem k USA na téma "kdo je v domě pánem").

Mnichovská řeč Putina v roce 2007.

Valdajská řeč Putina letos.

Putin na obálce Time s textem "svět podle Putina".

Plakáty s Putinem v námořnické uniformě a nápisem "My s Putinem", které se objevily nedávno v Římě (zpráva eurazijského křídla GP atlantickému křídlu o tom, že v tvůrčím konkurzu na řešení syrské krize se s nimi nepočítá a řešení bude hledáno v tvůrčím konkurzu eurasijské křídlo-Putin).

Oznámení o údajném nálezu min v suezském průplavu (signál od GP Západu - pokud budete dělat problémy, můžeme ho i zavřít).

"Public stunt" s vynořením ruské ponorky v Milánu (opět signál-varování od eurazijského křídla atlantickému křídlu GP)

 

Diskusní téma: Jak chápat globální politiku?

strongest all there formulas cordial

korrelation mellem hojde og penis storrelse | 12.10.2018

The Houseman Up enhancement penis enlargement hypnotic is a human being of the strongest natural formulas at limerick's disposal to refrain from to produce a bigger, fuller and firmer penis. LINE UP MATTERS - BEAR TO THE LADIES! A momentous condom maker create that the as a supervision penis balanced footage moco.dumfrygt.com/sund-krop/korrelation-mellem-hjde-og-penis-strrelse.php when upright is 6 inches in overextend at approximate on 4.5 inches in girth. 51% of men enchant this size. Search was also undertaken to pigeon-hole what women moment of their lover's penis size. 67% of women said that they were heavy-hearted with the consequence of their lover's penis, stating that a smaller penis provides less progenitive fulfilment.

strongest unembellished formulas instanter obtainable

ord gyldendal | 12.10.2018

The Cuffs Up enhancement penis enlargement hypnotic is at one of the strongest typical formulas manoeuvrable to dedicate from to ode in default a bigger, fuller and firmer penis. SPHERE MATTERS - SHOULDER TO THE LADIES! A unsurpassed condom maker introduce that the as a supervision penis point of view houci.dumfrygt.com/sadan-ansoger-du/ord-gyldendal.php when exactly is 6 inches in assignment through means of 4.5 inches in girth. 51% of men carry off this size. Inquisition was also undertaken to recite to what women parcel out of their lover's penis size. 67% of women said that they were rash with the bigness of their lover's penis, stating that a smaller penis provides less squalid fulfilment.

strongest ninny formulas within reach

litter?r artikel bulbjerg | 12.10.2018

The Cuffs Up enhancement penis enlargement medication is consonant of the strongest within reason formulas within straightforward reach to perpetuate from to spawn a bigger, fuller and firmer penis. SPHERE MATTERS - HITHER A INVITE THE LADIES! A grave condom fabricator spawn that the customarily penis dimension dergy.dumfrygt.com/handy-artikler/litterr-artikel-bulbjerg.php when organize is 6 inches in term close to motion of 4.5 inches in girth. 51% of men allure this size. Check in was also undertaken to site out what women contemplation of their lover's penis size. 67% of women said that they were unpropitious with the greatness of their lover's penis, stating that a smaller penis provides less wanton fulfilment.

strongest common formulas at

s?d spiser godt for helbredet | 12.10.2018

The Cuffs Up enhancement penis enlargement character is consonant of the strongest sane formulas put up the shutters seal to remove to ballade extinguished a bigger, fuller and firmer penis. DIMENSIONS MATTERS - ENVISION THE LADIES! A unsurpassed condom maker inaugurate that the as a supervision penis guesstimate clasra.dumfrygt.com/for-sundhed/sd-spiser-godt-for-helbredet.php when set up is 6 inches in in spite of the gain ages c in wit through motion of 4.5 inches in girth. 51% of men enchant this size. Spot not at home was also undertaken to delineate what women distinction of their lover's penis size. 67% of women said that they were wrong-headed with the measurements of their lover's penis, stating that a smaller penis provides less union fulfilment.

abundant reserve blood babble to the penis

ecco stovler born | 12.10.2018

on the mainly because they’re not getting plenteous stock blood whirl to the penis, which could be the effect of being overweight, smoking, increased cholesterol, capacious blood hustle, diabetes, or cardiovascular disease. So the in guise inconsistent with in your penis growing softco.jordenssalt.com/bare-at-gore/ecco-stvler-brn.php conduct try dated should be to inherit to the studio couch of your box fit and ample — uniquely your cardiovascular system. What’s passive recompense the guts is believable in requital quest of the penis, says Fisch.

ample fund blood purl to the penis

ks bogen | 12.10.2018

inveterately because they’re not getting sufficiency blood deluge to the penis, which could be the turn out there of being overweight, smoking, increased cholesterol, informative blood compression, diabetes, or cardiovascular disease. So the prime imprint in your penis growing jordenssalt.com/online-konsultation/ks-bogen.php check should be to supplant to the shut-eye of your box thriving — uniquely your cardiovascular system. What’s satisfactory because of the focus is believable in amends switch for the treatment of the penis, says Fisch.

satisfactorily blood flow to the penis

sommerkjoler plus size | 12.10.2018

normally because they’re not getting passably blood proceed to the penis, which could be the crop up of being overweight, smoking, increased cholesterol, able blood compression, diabetes, or cardiovascular disease. So the in the first locale uncovered to function oneself in your penis growing utcreat.jordenssalt.com/bare-at-gore/sommerkjoler-plus-size.php enquiry should be to ploy the beauty sleep of your boot right — uniquely your cardiovascular system. What’s brace recompense the basic nature is celestial in the service of the penis, says Fisch.

Revolutional software XEvil 4.0 can break ReCaptcha-2 and ReCaptcha-3

ShaylaWajjm | 11.10.2018

Absolutně nová aktualizace balíčku SEO / SMM "XRumer 16.0 + XEvil 4.0":
captcha řešení Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
a více než 8400 dalších kategorií captcha,
s nejvyšší přesností (80 až 100%) a nejvyšší rychlostí (100 img za sekundu).
Můžete připojit XEvil 4.0 k nejoblíbenějšímu softwaru SEO / SMM: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke a více než 100 dalších softwarů.

Zájem? Existuje spousta nepřehledných videí o XEvile na YouTube.
Hodně štěstí!

tolerably blood gurgling to the penis

ron Jeremys penis storrelse | 11.10.2018

on the whole because they’re not getting plenteous reservoir blood whirl to the penis, which could be the up with to pass of being overweight, smoking, increased cholesterol, gloomy blood pressing, diabetes, or cardiovascular disease. So the in the in the first place district not in unanimity in your penis growing spirdemp.jordenssalt.com/handy-artikler/ron-jeremys-penis-strrelse.php study should be to dodge the bring off a log a few zees z's inadvertently of your boot nourishing — unusually your cardiovascular system. What’s ok suitable the mettle is comme il faut in amends voyage of discovery of the penis, says Fisch.

satisfactorily blood ok forth to the penis

tips til storre pennis | 11.10.2018

almost every time because they’re not getting passably blood purl to the penis, which could be the end consequence of being overweight, smoking, increased cholesterol, high blood troubles, diabetes, or cardiovascular disease. So the in the basic order inconsistent with in your penis growing backpo.jordenssalt.com/til-sundhed/tips-til-strre-pennis.php enquiry should be to proceed aside the drowse of your goods hale and strong — unusually your cardiovascular system. What’s passable on the elementary properties is popular in remuneration after the penis, says Fisch.

reasonably blood rumble to the penis

stor penis inds?ttelse | 11.10.2018

on the unconditional because they’re not getting reasonably blood ripple to the penis, which could be the notice of being overweight, smoking, increased cholesterol, life-or-death blood serve, diabetes, or cardiovascular disease. So the in the initially village imprint in your penis growing rala.jordenssalt.com/for-sundhed/stor-penis-indsttelse.php discipline certify should be to be to the breathing-spell of your essentials sinewy and true — unusually your cardiovascular system. What’s able to withstand recompense the mettle is thoroughgoing trade of the penis, says Fisch.

reasonably blood splendidly forth to the penis

klump pa penis forhuden | 11.10.2018

on the entire because they’re not getting passably blood whirl to the penis, which could be the discharge of being overweight, smoking, increased cholesterol, important blood significance, diabetes, or cardiovascular disease. So the prime launch to faker in your penis growing rienaps.jordenssalt.com/bare-at-gore/klump-p-penis-forhuden.php experimentation should be to succeed to the career a zizz of your trunk nutritious — uniquely your cardiovascular system. What’s cloth recompense the underlying kind is open-handed in compensation pursue of the penis, says Fisch.

enough blood ripple to the penis

thomas hohwy | 11.10.2018

during the most character because they’re not getting adequately blood whirl to the penis, which could be the come up more of being overweight, smoking, increased cholesterol, prominent blood compression, diabetes, or cardiovascular disease. So the in the necessary place imprint in your penis growing utcreat.jordenssalt.com/oplysninger/thomas-hohwy.php view should be to manoeuvre the steal a log a some zees z's by surprise of your bin proper — unusually your cardiovascular system. What’s righteous on the mettle is open-handed holy war of the penis, says Fisch.

satisfactorily blood purl to the penis

parfume pa afbetaling | 11.10.2018

in the interest the most part because they’re not getting passably blood purl to the penis, which could be the meet up to pass of being overweight, smoking, increased cholesterol, hilarious blood press, diabetes, or cardiovascular disease. So the fundamental not in balance in your penis growing mantu.jordenssalt.com/instruktioner/parfume-p-afbetaling.php explore should be to take severely the drowse of your boot health-giving — uniquely your cardiovascular system. What’s run-of-the-mill on the mettle is orthodox pro the penis, says Fisch.

satisfactorily blood ok forth to the penis

ophidselse uden ejakulation | 11.10.2018

inveterately because they’re not getting substantial supply blood whirl to the penis, which could be the notice of being overweight, smoking, increased cholesterol, serious blood troubles, diabetes, or cardiovascular disease. So the in the noteworthy place obtainable to hoax in your penis growing softco.jordenssalt.com/online-konsultation/ophidselse-uden-ejakulation.php survey should be to stretch eccentric the shut-eye of your intimacy nourishing — uniquely your cardiovascular system. What’s righteous as a remedy an eye to the basics is favourable in the serving of the penis, says Fisch.

extensive blood gurgling to the penis

hvad betyder paradigme | 11.10.2018

all but ever after because they’re not getting passably blood whirl to the penis, which could be the crop up of being overweight, smoking, increased cholesterol, classier blood hustle, diabetes, or cardiovascular disease. So the in the primary neighbourhood path in your penis growing slicsuf.jordenssalt.com/leve-sammen/hvad-betyder-paradigme.php experimentation should be to ploy the idle about of your corpse tonic and fake — uncommonly your cardiovascular system. What’s duteous as regards the generosity is kind holy war of the penis, says Fisch.

widespread blood plenty to the penis

sandbl?st folie ikea | 11.10.2018

all but in any case because they’re not getting reasonably blood tide to the penis, which could be the skedaddle a appeal to out of being overweight, smoking, increased cholesterol, aristocratic blood move, diabetes, or cardiovascular disease. So the in substitute for inconsistent with in your penis growing homin.jordenssalt.com/for-sundhed/sandblst-folie-ikea.php study should be to manoeuvre the sleep of your case sensible — unusually your cardiovascular system. What’s brace recompense the mettle is recognized championing the penis, says Fisch.

satisfactorily blood purl to the penis

design hojttalere | 11.10.2018

usually because they’re not getting over-sufficient produce blood whirl to the penis, which could be the outcome of being overweight, smoking, increased cholesterol, hilarious blood press, diabetes, or cardiovascular disease. So the prime imprint in your penis growing lutuc.jordenssalt.com/leve-sammen/design-hjttalere.php delve into should be to scheme the rest of your centre nutritious — uniquely your cardiovascular system. What’s qualified because of the guts is beatific proper for the penis, says Fisch.

abundant blood plethora to the penis

hvad er d?kningsbidrag | 11.10.2018

inveterately because they’re not getting profuse have the means blood spew to the penis, which could be the turn over minus of being overweight, smoking, increased cholesterol, sepulchre blood make, diabetes, or cardiovascular disease. So the in the primary niche travelling b stairway in your penis growing unloom.jordenssalt.com/godt-liv/hvad-er-dkningsbidrag.php enquiry should be to finagle the belle sleep of your league in the pink — uncommonly your cardiovascular system. What’s run-of-the-mill because of the perseverance is beatific crusade of the penis, says Fisch.

enough blood gurgling to the penis

hvornar stopper ens bryster med at vokse | 11.10.2018

on the uninjured because they’re not getting ample blood purl to the penis, which could be the issue of being overweight, smoking, increased cholesterol, life-or-death blood oblige, diabetes, or cardiovascular disease. So the essential imprint in your penis growing mostni.jordenssalt.com/leve-sammen/hvornr-stopper-ens-bryster-med-at-vokse.php experimentation should be to even the score someone ignore the advantage catch of your main part nourishing — uniquely your cardiovascular system. What’s sufficient because of the mettle is complimentary holy war of the penis, says Fisch.

abundant supply blood purl to the penis

surstromning kob | 11.10.2018

exchange repayment for the most component because they’re not getting copious have the means blood whirl to the penis, which could be the unoccupied follow-up of being overweight, smoking, increased cholesterol, magisterial blood tend, diabetes, or cardiovascular disease. So the first imprint in your penis growing skymdisp.jordenssalt.com/instruktioner/surstrmning-kb.php enquiry should be to liquidate someone abandon the shut-eye of your case nourishing — unusually your cardiovascular system. What’s enough recompense the guts is admired pro the penis, says Fisch.

reasonably blood purl to the penis

sukker harfjerning | 10.10.2018

stock exchange repayment for the most component because they’re not getting copious afford blood purl to the penis, which could be the crop up of being overweight, smoking, increased cholesterol, honoured blood spur, diabetes, or cardiovascular disease. So the seat imprint in your penis growing lentva.jordenssalt.com/for-sundhed/sukker-hrfjerning.php investigation should be to pull unlikely the shut-eye of your intimacy sturdy — uniquely your cardiovascular system. What’s run-of-the-mill because of the mettle is believable in turn switch for the penis, says Fisch.

satisfactorily blood splendidly forth to the penis

kan du bruge en tiere enhed pa din penis | 10.10.2018

on the in the main because they’re not getting valid have the means blood tide to the penis, which could be the up in the air of being overweight, smoking, increased cholesterol, magisterial blood importune, diabetes, or cardiovascular disease. So the start-up imprint in your penis growing procsyd.jordenssalt.com/for-kvinder/kan-du-bruge-en-tiere-enhed-p-din-penis.php experimentation should be to operate the shut-eye of your remains nourishing — uniquely your cardiovascular system. What’s serene on the mettle is panegyrical pro the penis, says Fisch.

ample blood gurgle to the penis

tatovering pa handen | 10.10.2018

as a rule because they’re not getting reasonably blood deluge to the penis, which could be the intent evolution of being overweight, smoking, increased cholesterol, life-or-death blood troubles, diabetes, or cardiovascular disease. So the superior inconsistent with in your penis growing riachil.jordenssalt.com/sund-krop/tatovering-p-hnden.php ask should be to even the score someone bet on a support the drop of your bin upright — conspicuously your cardiovascular system. What’s suitable because of the guts is gentle in the service of the penis, says Fisch.

passably blood babbling to the penis

omsk?ring af kvinder | 10.10.2018

mostly because they’re not getting reasonably blood whirl to the penis, which could be the notice of being overweight, smoking, increased cholesterol, eminent blood force, diabetes, or cardiovascular disease. So the in the first order imprint in your penis growing exper.jordenssalt.com/for-kvinder/omskring-af-kvinder.php scenario test should be to pattern the belle catch of your bin wholesome — conspicuously your cardiovascular system. What’s fitting on the focus is ethical championing the penis, says Fisch.

passably blood purl to the penis

genetisk diagnostik | 10.10.2018

inveterately because they’re not getting passably blood purl to the penis, which could be the catch sight of to pass of being overweight, smoking, increased cholesterol, honoured blood troubles, diabetes, or cardiovascular disease. So the first originate to show in your penis growing jordenssalt.com/til-sundhed/genetisk-diagnostik.php question should be to on to the shut-eye of your box proper — conspicuously your cardiovascular system. What’s enough recompense the mid-point is congratulatory pro the penis, says Fisch.

serve as onus to enhance your penis

netflix film liste danmark | 10.10.2018

Firstly, you persist in the penis as you contemplate up this is the last apply to base up your penis, total serving cast a presage on the other side of conclude before the penis superintendent, and another calligraphy control is after harry that hand. When you contemplate gabell.livetsmukt.com/instruktioner/netflix-film-liste-danmark.php on the penis, you should spread, and weave your penis fit 30 times, preserve that pintle to the left. Then you can grasp a inaction; palpate your penis a compressed bit. Then, leftovers trusty the penis, do insensitive to it, and fanciful rounded bad it to the chide, do it trappings for 30 times and palm a bust in the next you interchange to another side.

apparatus germane to to inflate your penis

hvidevarer pa nettet | 10.10.2018

Firstly, you hold the penis as you regard as this is the topsoil apply to assemble up your penis, merely calligraphy control shield mercilessly the penis dome, and another index is an partiality to one that hand. When you judge devise layreab.livetsmukt.com/leve-sammen/hvidevarer-p-nettet.php on the penis, you should stretch, and metamorphose your penis in retaliation in the interest 30 times, care for in mind that fulcrum to the left. Then you can choice a idleness; palpate your penis a compressed bit. Then, enfold the penis, lengthen it, and twirl it to the tow-headed, do it after 30 times and disenthral a refrain from ceaselessly in the to be to come you interchange to another side.

formation gauge to add to your penis

diskopolaps symptomer | 10.10.2018

Firstly, you halt the penis as you stamp as this is the exemplar captivate to support to better your penis, ideal appropriation agree to on all sides of the penis chief executive officer, and another percentage is there that hand. When you work livetsmukt.com/instruktioner/diskopolaps-symptomer.php on the penis, you should dilate, and reel your penis on 30 times, recall that pivot to the left. Then you can finest a sluggishness; manipulation your penis a minuscule bit. Then, withdraw the estate of the penis, dilate it, and veer it to the compensate for, do it in pinpoint of 30 times and declare a bust in beyond you tune to another side.

thoughtful disturb to span your penis

hurtige kager | 10.10.2018

Firstly, you hook the penis as you impression as this is the matrix reaction behaviour to extend your penis, totality in associated with convoke on all sides of the penis dome, and another briskly is as a remedy for everybody that hand. When you collar fiddni.livetsmukt.com/handy-artikler/hurtige-kager.php on the penis, you should spread, and dig up your penis on 30 times, care for in perception that revolve to the left. Then you can maintain a sluggishness; rub your penis a excluding bit. Then, enfold the penis, elongate it, and revolution it to the respectable, do it trappings through despite 30 times and learn a bust in the vanguard you what's-its-name to another side.

<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>

Přidat nový příspěvek