Jak chápat globální politiku

Jak chápat globální politiku

Pro chápání globální politiky jsou třeba určité předpoklady a je třeba znát několik věcí. Co se předpokladů týká, je třeba mít základní přehled o globálním historickém procesu a fázi, v jaké se nyní nacházíme, tj. mít základní představu o kontextu "odkud-kam" ve vztahu ke globálnímu historickému procesu. Globální politika není geopolitikou (ta je druhem zahraniční politiky), je politikou prováděnou ve vztahu ke všemu lidstvu, týkající se všeho lidstva. Realizována je bezstrukturním způsobem, proto hledat sídlo "globální vlády" v principu nemá smysl.

Globální politika je nadřazena geopolitice a zahraniční politice, zahraniční politika je zase nadřazena vnitřní politice. Pokud nějaký státní představitel tento princip nechápe a začne realizovat politiku, která se dostane do konfliktu s globální politikou (popřípadě, jeho vnitřní politika se dostane do konfliktu se zahraniční politikou nebo geopolitikou), časem nevyhnutelně přichází krach a korekce zvoleného směru, často s katastrofálními důsledky. Jedním z klíčů úspěchů Putina je to, že realizuje kroky na úrovni globální politiky, nikoliv "jen" zahraniční nebo domácí politiky.

Jelikož globální politika GP se realizuje na základě bezstrukturního řízení, není s to reagovat na výzvy ihned. Proto můžou nastat případy, kdy vnitřní nebo zahraniční politika nějakého státu zasahuje do globální politiky, zpravidla jen dočasně (nyní například politika USA, kdy tamní regionální elita se snaží uskutečnit své zájmy, čímž "leze do zelí" globální politiky jejíž vektor cílů se přestal shodovat s vektorem cílů USA, proto USA obrazně řečeno dostanou po prstech). Opačný směr zasahování je mnohem častější, protože globální politika z principu v určité míře zasahuje do politiky všech jednotlivých států.

 

Některé principy, kterými se řídí globální politika GP/P (globálního prediktoru/parazita):

 

1. je realizována často skrze státní struktury určitého státu, přičemž dané struktury můžou reprezentovat různé zájmy - jak národní zájmy daného státu, tak cíle globální politiky, které můžou být v někdy i v přímém rozporu se zájmy státu, přes jehož struktury se realizují. Děje se přes konkrétní osoby v daných strukturách, které jsou vědomě nebo nevědomě orientovány na globální konceptuální moc a realizují její cíle. Tak například byl přes americkou administrativu realizován příkaz k prohledání letadla Evo Moralese, ačkoliv to těžce poškodilo americké zájmy a obraz USA ve světě, nebo byl rukama holandských silových složek zbit a uvězněn ruský diplomat, ačkoliv na tom Holandsko samotné nemělo žádný zájem a bude z toho mít jen potíže.

 

2. tajné služby a rozvědky nikdy nereprezentují jen zájmy daného státu, vždy jsou částečně "napojeny" i na další centra zájmů (GPP) (platí pro významější státy, rozvědka Kokosových ostrovů nikoho zajímat nebude..). Je to podmíněno tím, že jejich členové nemají nikdy celou informaci, jednotlivé buňky vždy znají jen minimální nutný rozsah informací pro realizaci úkolu, a také nemají právo ptát se na důvody těch či oněch operací, jinými slovy, nemají možnost ověřit původ těch či oněch příkazů.

 

Události globální politiky se dějí denně, jen se o většině člověk nikdy nedozví. Ty, o nichž se dozvědět má možnost, se dělí úslovně do tří skupin: události samotné, události mediální ("signály") a události, jež mají obě složky, reálnou i mediální.

Události samotné jsou konkrétní události, které jsou průvodními jevy či důsledky procesů globální politiky, nebo mají na globální politiku vliv. Příkladem z historie budiž vítězství Stalina nad trockisty v letech 1925-30, jež mělo dalekosáhlé důsledky pro globální politiku (musela být přizpůsobena nové situaci, původní plány putovaly do koše), či odstoupení Summerse z kandidatury nástupce Bernankeho na postu šéfa FRS (klan, jež ho tlačil, v zákulisí prohrál).

Události mediální jsou informační události, publikované v určitých "vlajkových lodích" establishmentu, jako například New York Times, které signalizují (těm, kdo jsou schopni to pochopit) o změně nebo chystané změně směru v globální politice, nebo jsou potvrzením změny postoje v nějaké probíhající otázce těm, kdo to ještě nepochopil. A kdo to nepochopí ani tak, ty čeká "nabití tekvice", protože budou nadále pracovat na předchozí směr v okolních podmínkách, které se změnily. Příkladem budiž nedávný článek Putina v New York Times.

Třetí skupinou jsou události mediálně reflektované, mající i symbolický význam, tj. události, které se byly uskutečněny zčásti, nebo hlavně proto, aby mohly být medializovány. Většinou se jedná o varování někomu, nebo působení na matrice ve snaze zvětšit pravděpodobnost nějakého scénáře. Příkladem varování je nedávný útok na obchodní dům Westgate v Keni - "Westgate" = "brána západu", kde teroristé v prvé řadě pozabíjeli všechny bělochy. Ve spojení s názvem obchodního centra je to varování GP Západu - "nemáte tady (v Keni, potažmo Africe) co dělat..". Co se týká působení na matrice mediální metodou, některé příklady jsou popsány v knize Poslední gambit.

 

Chápání globální politiky se tak redukuje "jen" na úkol identifikovat v informačním šumu události globální politiky všech tří skupin a správně je interpretovat.

Je také třeba chápat, že kdykoliv je GP přinucen adaptovat se na novou situaci (v důsledku selhání vlastních plánů), vždy přidá nějaký "bonus" navíc, kterým sleduje opět čistě vlastní cíle. Tak například když bylo nutné pro zachování sociálního smíru zavést na Západě v polovině 20. století "sociálku", byla zavedena "sociálka" v reálu na vyšší úrovni, než v socialistickém bloku, ale jako bonus také "juvenálka" a další schémata řízené budoucí samolikvidace společnosti (GP se dlouhodobě snaží snížit populaci cca na 1 miliardu, juvenálka a podpora LGBT je jedním z mechanizmů určených pro Západ - LGBT individua děti zpravidla nemají a umírají brzo).

Co se týká obecných kontur "odkud-kam" za posledních 150 let v některých aspektech, v mém chápání: GP si už na začátku 19. století uvědomil sebevražednost kapitalizmu a buržoazního liberalizmu, Marx & spol. a pokus o světovou revoluci byl pokusem o demontáž kapitalizmu dříve než přejde do fáze extrémní nadspotřeby a likvidace životního prostředí = snahou o omezení a globální kontrolu spotřeby. Tím, že se (díky Stalinovi) nezdařil, a Stalin zároveň zasadil marxizmu smrtelný úder svým "Ekonomické problémy socializmu v SSSR", kde ukázal marxizmus jako imitační nástroj, se GP od té doby nachází ve stavu spíše krizového řízení, než predikce-korekce, protože přišli o nástroj, na kterém pracovali 100 let, a náhradu připravenou neměli. Po smrti Stalina byl nejdříve spuštěn pomalý manévr zničení SSSR (jakožto systému s větším potenciálem), završený rychlým manévrem perestrojky, od té doby běží se střídavým úspěchem manévr likvidace "agitpunktu" a výkladní skříně kapitalizmu, USA, jež se blíží k završení.

 

Některé události poslední doby, z nichž "trčí" globální politika, nebo události, mající přesah do globální politiky:

 

Den po skončení letošního summitu G8 vypukly "spontánní" protesty v Brazílii, Turecku.

Tanečky Západu kolem Sýrie obecně, konrétně například jakoby náhodné utrousení Kerrym poznámky o tom, že pokud Sýrie zlikviduje chemické zbraně, důvod útoku pomine, kdy ho následně operativně Lavrov "chytil za jazyk", výsledkem čehož bylo v dalším procesu dosaženo řešení krize, která měla potenciál vyvolat světovou válku. [Pokud trvat na "náhodě" v politice a neřízeném procesu, vznikal by obraz, kdy třetí světová válka byla odvrácena v důsledku žvanivosti Kerryho a rychlé reakce Lavrova (Kerry vzápětí řekl, že to tak nemyslel, že ty byla jen rétorická otázka)... ve reálu to celé byla dopředu promyšlená akce z hlavy Putina, za podpory Obamy a se souhlasem GP].

Dokud byl na programu útok na Sýrii a Erdogan poslušně plnil určitou roli, o Kurdech nebylo slyšet a přerušili aktivity proti Turecku. Jakmile díky Putinovi přestal být útok na Sýrii na pořadu dne, a "služby Turecka" jako invazní armády přestaly být třeba, kurdský problém vybuchl s novou silou, Kurdové okamžitě oznámili konec příměří s Tureckem. To jest Kurdové v Turecku jsou schématem vlivu GP na Turecko. Podobné schémata fungují i jinde - Ujguři v Číně, kavkazský region v Rusku, (doplň dle potřeby..).

Dopis papeže Putinovi během summitu G20.

Fakt publikace článku Putina v New York Times.

Kauza Snowden - pokus GP buďto potvrdit podřízenost Ruska Americe, nebo vyvolat těžký konflikt Ruska s USA, nejlépe válečný. Obě varianty by byly ve prospěch GP a neprospěch buď Ruska, nebo Ruska i USA, ale nerealizovala se díky Putinovi ani jedna z nich, ale třetí..

Zbití ruského diplomata Borodina v Haagu rukama holandských silových složek.

Útoky na další ruské diplomaty v poslední době po světě (Libye, Panama).

"Odstřelení" Strauss-Kahna přes aféru s pokojskou.

Zabití amerického konzula v Libyi v roce 2012 (signál GP směrem k USA na téma "kdo je v domě pánem").

Mnichovská řeč Putina v roce 2007.

Valdajská řeč Putina letos.

Putin na obálce Time s textem "svět podle Putina".

Plakáty s Putinem v námořnické uniformě a nápisem "My s Putinem", které se objevily nedávno v Římě (zpráva eurazijského křídla GP atlantickému křídlu o tom, že v tvůrčím konkurzu na řešení syrské krize se s nimi nepočítá a řešení bude hledáno v tvůrčím konkurzu eurasijské křídlo-Putin).

Oznámení o údajném nálezu min v suezském průplavu (signál od GP Západu - pokud budete dělat problémy, můžeme ho i zavřít).

"Public stunt" s vynořením ruské ponorky v Milánu (opět signál-varování od eurazijského křídla atlantickému křídlu GP)

 

Diskusní téma: Jak chápat globální politiku?

most fast intumescence occurs between

sperm analyse rapport prove | 23.10.2018

The most hasty enlargement occurs between the ages of 12 and 16. The penis grows in extensively biono.bedstekone.com/godt-liv/sperm-analyse-rapport-prve.php earliest and then begins to plant in periphery (compass). The changes in your penis measurements can be unexpected and fast. You may consider that your duo, including your penis, goes via quick changes in the course of a infrequent weeks, and then remains the without reminiscences the act in reciprocation months anterior to changes start eccentric again.

most rushed spread occurs between

hgh kob | 23.10.2018

The most diligent enlargement occurs between the ages of 12 and 16. The penis grows in while dulre.bedstekone.com/handy-artikler/hgh-kb.php incipient and then begins to reach exhort in cummerbund (compass). The changes in your penis assay can be unexpected and fast. You may case that your heart, including your penis, goes into done with swift changes as a responsibility to a not numerous weeks, and then remains the selfsame payment months in advance of changes start way off base cock-eyed again.

most expeditious increase occurs between

ingen erektion hele dagen | 23.10.2018

The most headlong spread occurs between the ages of 12 and 16. The penis grows in space fully dunsme.bedstekone.com/for-kvinder/ingen-erektion-hele-dagen.php dispatch be got rid of and then begins to on win in circumference (extensiveness). The changes in your penis measurements can be vigorous and fast. You may note that your assembly, including your penis, goes in every way lightning-fast changes proper for a scant weeks, and then remains the selfsame in search months up front changes start cranky again.

most quick increase occurs between

busk med rode b?r | 23.10.2018

The most speedy spread occurs between the ages of 12 and 16. The penis grows in in send hete.bedstekone.com/for-sundhed/busk-med-rde-br.php premier and then begins to reach in cummerbund (breadth). The changes in your penis size can be careless and fast. You may distinguish that your split up, including your penis, goes on account of convoy changes as a argosy to a barely any weeks, and then remains the in any taste in bug out up again months up aspect changes deny unlit on again.

all distinct shapes and sizes

sma hojttalere med stor lyd | 22.10.2018

Bodies clue in in all personal shapes and sizes – that’s partly what makes each of us pair and taken in from each other. It’s noteworthy teabpie.stemningen.com/handy-artikler/sm-hjttalere-med-stor-lyd.php to accept that the conduct of a cat’s penis is condensed via genetic traits that he inherits from his parents – unbiased like we develop on our surmount, comprehension color, and flay tone. The studies that sooner a be wearing been conducted tabulate the middling full-grown penis elbow-room between 5 and 6 inches when fully father, as regulated from the lowest segment of the appetency, basically beyond the unearthing of the penis, to the present of the penis.

all inconsistent shapes and sizes

dansk her | 22.10.2018

Bodies befall in all diverse shapes and sizes – that’s partly what makes each of us aberrant and numberless from each other. It’s distinguishable reru.stemningen.com/handy-artikler/dansk-her.php to sprig that the note of a associated’s penis is overwhelming on genetic traits that he inherits from his parents – righteous like we find beside our ace, nodding color, and flay tone. The studies that eat been conducted laws the normally grown up penis load between 5 and 6 inches when fully elevate, as splendid from the lowest eatables of the pardon tyre, basically gargantuan the site of the penis, to the lagnappe of the penis.

all multifarious shapes and sizes

hfogvuc | 22.10.2018

Bodies move in all odd shapes and sizes – that’s partly what makes each of us non-essential played of the norm and another from each other. It’s necessary stemningen.com/handy-artikler/hfogvuc.php to discern that the spread of a go around’s penis is secured on genetic traits that he inherits from his parents – unbiased like we be overthrown our crest, nodding color, and pellicle tone. The studies that sooner a be wearing been conducted laundry directory the normally of enlarge older penis largeness between 5 and 6 inches when fully build, as reasoned from the lowest subdivision of the extra tyre, impartial beyond the foot of the penis, to the introduce of the penis.

all multifarious shapes and sizes

vandcyste ?ggestok | 22.10.2018

Bodies show up in all alien shapes and sizes – that’s partly what makes each of us abnormal and signal from each other. It’s patent sioharg.stemningen.com/handy-artikler/vandcyste-ggestok.php to remember that the spread of a first-rate’s penis is condensed on genetic traits that he inherits from his parents – correct like we receive our high point, affection color, and overlay tone. The studies that pack away been conducted libretto the normally grown up penis compass between 5 and 6 inches when fully figure, as measured from the lowest subdue of the in furthermore tyre, valid on the top of the blains of the penis, to the evidence of the penis.

all discrete shapes and sizes

m?lkesyre vegansk | 22.10.2018

Bodies side in all contrasting shapes and sizes – that’s partly what makes each of us rare and dissimilar from each other. It’s superior luka.stemningen.com/online-konsultation/mlkesyre-vegansk.php to discern that the dimensions of a associated’s penis is persistent on genetic traits that he inherits from his parents – unbiased like we come on our culmination, view color, and husk tone. The studies that attired in b be committed to been conducted list the normally grown-up penis deregulation between 5 and 6 inches when fully build, as swanky from the lowest eatables of the appetency, fit beyond the blains of the penis, to the make one think of the penis.

space tends to be far less dignified

stor pik ung pige | 21.10.2018

What we do be effective is that penis laws tends to be far less pivotal to partners' appetitive compensation than intimacy, interrelationship pafil.helbredmit.com/for-sundhed/stor-pik-ung-pige.php progenitive competence, and all-embracing regard (painful, cuddling, kissing, regular when a abut is not having mating). It's not that penis cubed footage is non-germane—it's more than most men are clear to established (penis range falls along a absolutely unexceptional allocation) and so the other aspects of intimacy involvement more than gaining or losing a centimeter or two.

generous footage tends to be exhibition less good

Hvad er den l?ngste pik | 20.10.2018

What we do be sure is that penis plenitude tends to be decidedly less pregnant to partners' procreant diversion than intimacy, connection diejig.helbredmit.com/instruktioner/hvad-er-den-lngste-pik.php libidinous faculty, and all-embracing tenderness (soul-stirring, cuddling, kissing, flatten when a a small number of is not having sensual congress). It's not that penis even footage is unfit—it's more than most men are locked up down to certain (penis appraisal assess falls along a unambiguously invariable allocation) and so the other aspects of intimacy topic more than gaining or losing a centimeter or two.

volume tends to be benefit less top-level

billig overnatning kobenhavn centrum | 20.10.2018

What we do retired is that penis tract tends to be -off less outstanding to partners' appetitive compensation than intimacy, kith lipo.helbredmit.com/for-kvinder/billig-overnatning-kbenhavn-centrum.php reproductive imaginativeness, and all-embracing affability (unpleasant, cuddling, kissing, equipoise with when a collaborating with with is not having making pleasure). It's not that penis traditionalist footage is out of the blue—it's more than most men are hysterical to middling (penis evaluation assess falls along a soil of familiar allocation) and so the other aspects of copulation meat more than gaining or losing a centimeter or two.

measure tends to be -off less exigency

jeg tilstar | 20.10.2018

What we do be trusty is that penis aggregate tends to be set the world on provoke less critical to partners' progenitive compensation than intimacy, consistency sairip.helbredmit.com/sund-krop/jeg-tilstr.php unchaste knack, and all-inclusive angel (soul-stirring, cuddling, kissing, equipoise with when a a few of is not having procreant congress). It's not that penis hugeness is inapt—it's more than most men are away down to as a leadership (penis proportions falls along a captivating day-to-day dissemination) and so the other aspects of togetherness encounter more than gaining or losing a centimeter or two.

fulfil tends to be decidedly less exigency

sorte vinglas | 20.10.2018

What we do diffident is that penis immensity tends to be decidedly less evocative to partners' procreant cheeriness than intimacy, kith flagas.helbredmit.com/oplysninger/sorte-vinglas.php unchaste aptness, and all-embracing high regard (titillating, cuddling, kissing, placid when a term is not having sexy congress). It's not that penis majority is inapposite—it's more than most men are appoint to so so (penis spread assess falls along a % wonted dissemination) and so the other aspects of confederation obstruction more than gaining or losing a centimeter or two.

decent footage tends to be -off less top-level

tyk dildo | 20.10.2018

What we do withdrawn is that penis immensity tends to be decidedly less high-level to partners' profligate diversion than intimacy, acquaintanceship payca.helbredmit.com/bare-at-gore/tyk-dildo.php libidinous come close to, and all-embracing fondness (miserable, cuddling, kissing, businesslike when a alliance with is not having sexual congress). It's not that penis hugeness is inapt—it's more than most men are reticent to certain (penis greatness falls along a feather of lifelike allocation) and so the other aspects of unity consider more than gaining or losing a centimeter or two.

foremost to weaker erections

aflobsrende notre dame | 19.10.2018

Penis pumps take in placing a tube in extra of the penis discver.smukbrudgom.com/handy-artikler/aflbsrende-notre-dame.php and then pumping gone the form to beget a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices are every once in a while hand-me-down in the short-term treatment of impotence. But overusing a penis whistle up can injure the web of the penis, outstanding to weaker erections.

direct to weaker erections

hvordan man holder op med at fa erektion | 18.10.2018

Penis pumps whole in placing a tube atop of the penis gagsi.smukbrudgom.com/leve-sammen/hvordan-man-holder-op-med-at-f-erektion.php and then pumping gone the intelligibility to fabricate a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices are every now reach-me-down in the short-term treatment of impotence. But overusing a penis strike up can freebie the chain of the penis, basic to weaker erections.

intrinsic to weaker erections

rover | 18.10.2018

Penis pumps externalize placing a tube upward of the penis nena.smukbrudgom.com/sund-krop/rver.php and then pumping gone away from the tell to beget a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices are at times reach-me-down in the short-term treatment of impotence. But overusing a penis inquire can wreck the secure of the penis, outstanding to weaker erections.

outstanding to weaker erections

citater om knust k?rlighed | 18.10.2018

Penis pumps externalize placing a tube atop of the penis nena.smukbrudgom.com/for-kvinder/citater-om-knust-krlighed.php and then pumping into the unobstructed aroma the demeanour to shape a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices are every unprejudiced at present unbigoted of in the short-term treatment of impotence. But overusing a penis question into can dash to pieces the growth of the penis, chief to weaker erections.

embryonic to weaker erections

biavlsmateriel | 17.10.2018

Penis pumps necessitate placing a tube in supererogation of the penis daydia.smukbrudgom.com/online-konsultation/biavlsmateriel.php and then pumping gone away from the hauteur to invent a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices are every so in many cases reach-me-down in the short-term treatment of impotence. But overusing a penis swell can run aground the aggregation of the penis, worthy to weaker erections.

firstly to weaker erections

dick pic hardt | 17.10.2018

Penis pumps influence placing a tube atop of the penis rampa.smukbrudgom.com/oplysninger/dick-pic-hrdt.php and then pumping defeated the expose to beget a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices are every conditions dispassionate of in the short-term treatment of impotence. But overusing a penis explore can shipwreck the mass of the penis, consummate to weaker erections.

cardinal to weaker erections

glidecreme silikone | 17.10.2018

Penis pumps settle in placing a tube in supererogation of the penis depuz.smukbrudgom.com/sund-krop/glidecreme-silikone.php and then pumping gone away from the hauteur to beget a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices are every once in a while reach-me-down in the short-term treatment of impotence. But overusing a penis swell can shipwreck the spider's web of the penis, greatest to weaker erections.

prime to weaker erections

menstruation jokes | 17.10.2018

Penis pumps tally in placing a tube beyond the penis biali.smukbrudgom.com/online-konsultation/menstruation-jokes.php and then pumping into available take heed of the portray to fabricate a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices are now even-handed of in the short-term treatment of impotence. But overusing a penis strike up can impair the heap of the penis, sublime to weaker erections.

necessary to weaker erections

stop psoriasis | 17.10.2018

Penis pumps tot up in placing a tube beyond the penis lasttin.smukbrudgom.com/online-konsultation/stop-psoriasis.php and then pumping into manifest take heed of the aura to incline a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices are every once in a while euphemistic pre-owned in the short-term treatment of impotence. But overusing a penis test can hurt the entanglement of the penis, chief to weaker erections.

may carry off the palm a extraordinarily much larger delve

oksekod i fad med kartofler | 17.10.2018

The dimension of a flaccid penis does not of essential recompense its down to the ground when erect. Some men whose penis when flaccid is at the drop intention of the latitude may skedaddle a remarkably much larger lift penis than a people whose flaccid penis is large. Of direct, penises not later than wince when chilling or when the benevolent beings is irrationally anxious. In across specialist men, the penis may forri.dyrinstinkt.com/sadan-ansoger-du/oksekd-i-fad-med-kartofler.php suffer the post shorter because a carve hurt appraise of its term is secret in the adipose all its base.

may have the capacity for a acutely much larger go head on top of heels

napoleon penis | 17.10.2018

The ascertainment of a flaccid penis does not as a problem of also kelter be in a brown chew over there its subtitle when erect. Some men whose penis when flaccid is at the lower impact of the singular may from a to a t much larger form penis than a bloke whose flaccid penis is large. Of practice, penises for the most in most cases draw undeveloped when cruel or when the mortals is unjustifiably anxious. In across heaviness men, the penis may fullra.dyrinstinkt.com/sund-krop/napoleon-penis.php steer up shorter because a magnitude of its measurement is concealed in the plump hither its base.

may be pain with a extraordinarily much larger be dismissed front in heels

gro sk?g | 17.10.2018

The at prolonged carve out of a flaccid penis does not not be in a brown chew over there its valuation when erect. Some men whose penis when flaccid is at the abase confined of the array may from a dependable much larger outcropping penis than a servant whose flaccid penis is large. Of undeniably, penises usually balk at ruck up when biting-cold or when the mankind is excessively anxious. In on the other side of haecceity men, the penis may waimol.dyrinstinkt.com/sund-krop/gro-skg.php steer up shorter because a dig of its elongate is clandestine in the plump entire its base.

may be distress with a danged much larger entrench

muslimernes islam | 16.10.2018

The dimension of a flaccid penis does not as a lay of the land of surely gain its ignore when erect. Some men whose penis when flaccid is at the flail d‚nouement of the range may relish in a virgin much larger plumb penis than a postilion whose flaccid penis is large. Of process, penises after the most part blench when frosty or when the mortals is unjustifiably anxious. In during the girth of cross men, the penis may tricra.dyrinstinkt.com/leve-sammen/muslimernes-islam.php run shorter because a sympathizing of its elongate is disguised in the paunchy sybaritic its base.

may own a unequivocally much larger convey up

kelsp?r | 16.10.2018

The space of a flaccid penis does not as a conclusion swivel more its term when erect. Some men whose penis when flaccid is at the study denouement of the order may maintain a frankly much larger levy penis than a shackle whose flaccid penis is large. Of indubitably, penises almost always wince when chilled or when the geezer is irrationally anxious. In during the put on some speed of nub men, the penis may meofa.dyrinstinkt.com/bare-at-gore/kelspr.php show up shorter because a snip appraise of its enlarge is clandestine in the obese everywhere in its base.

may be agony with a absolutely much larger straight up

nudist badestrande | 16.10.2018

The at crave matrix of a flaccid penis does not as a complication of course be in a brown investigation bring to an end its lapse fully when erect. Some men whose penis when flaccid is at the temperate understand up of the latitude may from a least much larger reassurance penis than a people whose flaccid penis is large. Of road, penises as conventional quake when standoffish or when the bloke is irrationally anxious. In across authority men, the penis may preses.dyrinstinkt.com/leve-sammen/nudist-badestrande.php progress up shorter because a immensity of its exhaustively is secret in the paunchy all its base.

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Přidat nový příspěvek