Stalin — boľševizmus nie je v slovách, ale v skutkoch

Stalin — boľševizmus nie je v slovách, ale v skutkoch

7.3.2017

http://inance.ru/2016/12/stalin-bolshevizm/

 

Josif Vissarionovič Stalin sa narodil 18. decembra 1878 (podľa oficiálnej verzie 21. decembra 1879) — politický činiteľ Ruskej civilizácie, ktorý v jej histórii zanechal nezmazateľnú stopu. Stalin, aj mnohí iní, ktorí vytvorili Sovietsky zväz taký, aký vstúpil do histórie globálnej planetárnej civilizácie, bol časťou obsiahleho úkazu ducha našej ruskej civilizácie — Boľševizmu.

Článok sa dotýka nielen minulosti boľševizmu a úlohy Stalina v ňom, ale aj aktuálnych otázok nového globálneho programu — budúcnosti boľševizmu.

BOĽŠEVIZMUS

Boľševizmus, ako to uvádza história KSSZ, vznikol v roku 1903 na II. zjazde RSDRS. Podľa jeho odporcov, boľševici do roku 1917 nikdy nepredstavovali skutočnú väčšinu členov strany,  aj preto mali vtedy oponenti boľševikov neustále námietky proti názvu, ktorý si sami zvolili. Ale tento názor vyplýval z nechápania podstaty boľševizmu zo strany rôznorodých menševikov. Podľa vyhlásení samotných boľševikov, oni vyjadrovali v politike strategické záujmy pracujúcej väčšiny obyvateľstva krajiny, následkom čoho len oni mali právo nazývať sa boľševikmi.

Avšak samotný jav boľševizmu je oveľa starší než jeho pomenovanie, ktoré sa objavilo na začiatku XX. storočia, a jeho korene siahajú do hlbokej minulosti Ruskej civilizácie, prejavom ducha ktorej aj je. Pokiaľ žije naša civilizácia, bude žiť aj duch boľševizmu. Preto boľševizmus, rovnako ako aj Stalin, neodišiel do minulosti, ale sa rozplynul v našej budúcnosti. Čo je boľševizmus?

Boľševizmus — je spoločenstvo ľudí, snažiacich sa v svojej činnosti prejaviť strategické záujmy pracujúcej väčšiny, nezávisle od toho, nakoľko si samotná väčšina svoje strategické záujmy uvedomuje a je im verná v živote. Podstata boľševizmu nie je v číselnej prevahe prívržencov určitých ideí nad prívržencami iných ideí a nemysliacou väčšinou, ale práve v úprimnej snahe vyjadriť a uviesť do života dlhodobé strategické záujmy pracujúcej väčšiny, ktorá si praje, aby nikto na jej práci a živote neparazitoval.


V čom spočívali politické ciele boľševizmu, vyjadril J. V. Stalin priamo a jasne ešte v začiatku storočia. Uvedieme úryvok z jeho relatívne novšej práce, čo sa týka vzťahu k tejto otázke (roku 1907), pretože práve v jej názve vyjadril podstatu veci: «Samoderžavie kadetov alebo samoderžavie národa?». V nej uvádza:

«Kto má vziať do rúk moc v čase revolúcie, aké triedy sa majú postaviť ku kormidlu spoločensko-politického života? — Národ, proletariát a roľníctvo! — odpovedali, a aj teraz odpovedajú boľševici. Podľa ich názoru, je víťazstvom revolúcie diktatúra (samoderžavie) proletariátu a roľníctva s cieľom vydobytia si osemhodinového pracovného dňa, konfiškácie všetkej statkárskej pôdy a zavedenia demokratických spôsobov. Menševici samoderžavie národa zavrhujú, ale doteraz nedali priamu odpoveď na otázku, kto má vziať do rúk moc» (J. V. Stalin, «Samoderžavie kadetov alebo samoderžavie národa?», Sočinenia (Práce), diel 2, str. 20, prvý krát publikované v novinách «Dro» («Vremja»), č. 2, 13. marca 1907 (doba marcových íd toho roku), preklad z gruzínskeho jazyka)».

 

Pozn.: «Ídy, mn. [lat. Īdūs]. V starom latinskom kalendári: deň v strede mesiaca — 15-teho v marci, máji, júli, septembri a 13-teho v ostatných mesiacoch» («Výkladový slovník cudzích slov» pod vydaním. L. P. Krysina, Moskva, «Ruský jazyk», 1998).

Boľševizmus nie je ruskou odrodou marxizmu, ani príslušnosť k strane, ale duch Ruskej civilizácie. Boľševizmus existoval pred marxizmom, existoval aj v ruskom marxizme, existuje nejako aj dnes. Bude existovať aj ďalej.

Podstata boľševizmu je v úprimnej snahe vyjadriť a uviesť do života dlhodobé strategické záujmy pracujúcej väčšiny, ktorá si praje, aby nikto na jej práci a živote neparazitoval. Inými slovami, historická realita každej epochy - podstata boľševizmu je – v aktívnej podpore prechodného procesu od historicky vzniknutého davo-„elitarizmu“ k Ľudskosti (Čelo-večnosti)

 

O HISTORICKOM PROCESE

Svet bol na začiatku ХХ. storočia politicky rovnorodý: po priemyselných revolúciách XVIII. storočia sa vo všetkých krajinách Západu budoval kapitalizmus. V krajinách Východu (Čína, India, krajiny Juhovýchodnej Ázie), s výnimkou Japonska, dominoval feudalizmus. Rusko — čo sa týka rozlohy najväčšia a najbohatšia krajina sveta (nie krajina, ale civilizácia v hraniciach krajiny), sa nachádzalo v pozícii neurčitosti: napriek reformám z 1861 roku v ňom dominoval feudalizmus, no boli isté predpoklady na budovanie kapitalizmu. Hlavnou brzdou rozvoja tejto civilizácie, odlišujúcej sa od Východu aj Západu, bola monarchia a cirkev. Jednalo sa predovšetkým o brzdenie aktivizácie tvorivého potenciálu národov Ruskej civilizácie prostredníctvom zákazu na vzdelávanie pre spodné vrstvy obyvateľstva. Toto vytvorilo objektívny predpoklad pre revolúciu. Židovstvo (prevažná väčšina revolucionárov) a peniaze zo zahraničia tiež zohrali svoju úlohu, ale to bolo iba subjektívnym predpokladom revolúcie.

Veľkí politickí hráči sa chystali na znovurozdelenie trhov — svetovú vojnu, po napoleonovských vojnách a krymskej vojne XIX storočia, tretiu v poradí. Svetová vojna rokov 1914 — 1918, a za ňou nasledujúce revolúcie v Rusku, Nemecku a Rakúsko-Uhorsku zmietli monarchie týchto krajín.

Avšak hnacím motorom týchto aj nasledujúcich revolúcií (Číny, Indie, Vietnamu, Kórey) bola nie buržoázna, ale socialistická revolúcia v Rusku v októbri roku 1917. Nech už o nej buržoázni liberáli Ruska aj Západu hovoria čokoľvek, no práve ona celkom zmenila politickú mapu sveta a otvorila nové možnosti rozvoja, umožňujúce vyriešiť problémy zdedené z minulosti.

Buržoázne revolúcie, ktoré prebehli v mnohých rozvinutých krajinách Západu dávno pred februárovou revolúciou v Rusku (Holandsko, Anglicko, Francúzsko, Nemecko a i.), zanechali politickú mapu sveta nezmenenú. Tí, ktorí chystali v roľníckom Rusku proletársku revolúciu podľa marxistického projektu, predpokladali, že s jej pomocou zapália svetový požiar permanentnej revolúcie v celom svete, aby raz a navždy vyriešili problém všeobecnej krízy kapitalizmu. Vo svojej podstate išlo o vojnu bankového kapitálu s priemyselným, a útočným oddielom tejto vojny, ktorú si na začiatku XX. storočia neuvedomovali ani jej účastníci, sa mal stať proletariát Ruska, do čela ktorého sa v októbri 1917 postavili boľševici a trockisti.

Po krvavej občianskej vojne sa boj o moc v Rusku medzi nimi stal nevyhnutný. V tomto zápase stavil finančný kapitál na trockistov a ich vodcov, ktorí z väčšej časti patrili k židovskej diaspóre. Finančný kapitál Západu (iného jednoducho nebolo) boľševikov nebral vážne ako silu, schopnú narušiť ich plány so zakladaním požiaru permanentnej revolúcie. Takýto vzťah pohlavárov Západu k boľševikom bol dôsledkom ich nechápania histórie Ruska a osobitného miesta v nej boľševizmu — rýdzo ruského mnohonárodnostného javu. Budovať socializmus v roľníckej krajine s nerozvinutým priemyselným kapitálom, v úplnom kapitalistickom obkľúčení považovali predstavitelia finančnej internacionály za boľševické fantázie, prameniace z fantázií vodcov roľníckych povstaní Bolotnikova, Razina a Pugačova. A hoci fantáziám vodcov roľníckych povstaní nebolo súdené ich uskutočnenie, no k začiatku XX. storočia práve oni pripravili víťazstvo boľševizmu v kolektívnom podvedomí národov Ruskej civilizácie a určili ďalší osud Ruskej civilizácie a sveta.

V. I. Lenin — zakladateľ strany boľševikov, presvedčený marxista (nech už o ňom liberáli tárajú a píšu čokoľvek), vykonal nemožné: práve on zničil plány vlastníkov medzinárodného finančného kapitálu voči Rusku a prijal rozhodnutie budovať v roľníckej krajine socializmus v kapitalistickom obkľúčení, za čo dostal od predstaviteľov finančnej internacionály prezývku — «Kremeľský snílek» a guľku, otrávenú jedom.

Po Leninovej smrti hŕstka jeho stúpencov (podľa posledných údajov — z prostredia starovercov bezpopovcov1 — tiež jedinečný religiózny úkaz Ruskej civilizácie), navrhla zo svojich radov nového vodcu boľševickej revolúcie — J. V. Stalina. Podarilo sa im to napriek tomu, že po občianskej vojne skutočná moc v krajine patrila stúpencom Trockého, ktorý v tom čase kontroloval celý štátny aparát — ozbrojené sily, zvláštne jednotky, tlač, systém vzdelávania, medzinárodné vzťahy, financie a ekonomiku krajiny. Najzaujímavejšie na tomto boji o moc bolo to, že stúpenci Trockého (Zinovjev, Kamenev Bucharin) pomáhali boľševikom pri presadení Stalina na vrchol byrokratickej pyramídy.

 

Chápal Stalin problematickosť uvedenia do života idey budovania socializmu v jednotlivej krajine, navyše v úplnom kapitalistickom obkľúčení? — Podľa všetkého chápal. No na rozdiel od trockistov, ktorí sa starali predovšetkým o organizáciu svetovej vlády «večne prenasledovaným národom», Stalin dobre poznal Bibliu, globálny historický proces a reálne miesto Ruskej civilizácie v ňom. Bol ruským Gruzíncom, t.j. ruským človekom gruzínskej národnosti, a preto sa díval na realizáciu, zdalo by sa utópie, ako na jedinečnú reálnu možnosť poskytnúť spoločnosti podnet na rozvoj prostredníctvom všeobecnej gramotnosti a rozvinutia tvorivého potenciálu národa.

STAGNÁCIA A REVOLÚCIA

Ako náhle sa spoločnosť ponorí do stagnácie, len čo sa zastaví jej rozvoj, okamžite sa objavujú predpoklady na revolúciu. A čím je v spoločnosti silnejšia túžba po rozvoji, tým je stagnácia nebezpečnejšia. A všetky revolúcie XX. storočia v Rusku túto tézu potvrdzujú. Vojna vytvorí podmienky pre revolúciu alebo kontrarevolúciu (august roku 1991 — v mnohom následok 10-ročnej vojny ZSSR v Afganistane). Všetky rozhovory a plátky liberálov o tyranii boľševikov a Stalina, o represiách režimu z čias stalinizmu sa okamžite menia na prázdne slová, keď tí, ktorí sú nimi ovplyvnení «zapoja hlavu» a začnú porovnávať prvú svetovú vojnu ХХ. storočia s druhou, ktorá sa premenila na Veľkú Vlasteneckú. Ak bol režim Stalina skutočne krvavý a stál na represiách, potom vojna 1941 roku vytvorila ideálne podmienky na jeho likvidáciu. A akoby špeciálne pre účely «čistoty experimentu» (hodnovernosť porovnania) — aj krajina bola tá istá, a aj nepriateľ vo vojne — rovnaký. Avšak «starú dobrú monarchiu» národ počas prvej svetovej zlikvidoval, a zlých, nenávidených boľševikov ochraňoval do poslednej kvapky krvi. Lebo národ neochraňoval boľševikov, ale to, čo priniesli všetkým národom Ruskej civilizácie — rozvoj a vieru v zajtrajšok.

Víťazstvo ZSSR nad zjednoteným Západom, vrátane USA, kardinálne zmenilo politickú mapu sveta. Vytvorilo predpoklady pre revolúciu v Číne, Indii, Kórei, Vietname. V polovici ХХ. storočia už nebol svet taký rovnorodý, ako na jeho začiatku. V Afrike, Južnej a Strednej Amerike, na Blízkom Východe a Juhovýchodnej Ázii sa objavili krajiny, ktoré už mali možnosť výberu — budovať kapitalizmus alebo socializmus? Inými slovami, Rusko sa v XX. storočí nepochybne stalo dominujúcim faktorom rozvoja celého spoločenstva planéty Zem, a čo sa týka ekonomického a vojenského potenciálu, stalo sa po USA druhou svetovou veľmocou. A aj napriek tomu sa na západe a v tábore liberálov kultivovala mienka o Rusku, ako o jednej z najzaostalejších krajín. A ako sa to vyvinie s touto dominanciou v XXI. storočí?

NA PRAHU xxi. STOROČIA

Boľševizmus skutočne neodišiel do minulosti, ale sa rozplynul v budúcnosti.

Ku koncu ХХ. storočia Západ veril, že sa Rusko predsa len vrátilo do koľají «normálneho» rozvoja. K takémuto záveru ho priviedla kontrarevolúcia liberálov v spojení s trockistami a cirkvou, ktorí zahnali druhú svetovú veľmoc do úpadku, následkom čoho sa ocitla na zadnom dvore svetovej politiky. Národ stratil všetky výdobytky, dosiahnuté krvou a potom svojich otcov a dedov. Krajina stratila takmer tretinu svojho teritória, takmer polovicu obyvateľstva, a začala zaujímať posledné miesta na zoznamoch spoločensko-kultúrneho a ekonomického rozvoja. Liberáli, ktorí sa dostali k moci «snívali», že v ekonomickom rozvoji dobehnú maličké Portugalsko a o Rusku hovorili ako o africkej krajine s jadrovými raketami. O tom dňom – nocou hlásali všetky médiá liberálneho Ruska a Západu, kam sa tak snažila dostať «elita» Ruska.

Národ to všetko počul, videl, čítal a … neveril liberálom, že s Ruskom je koniec. Nikto nezabudol, že pracovitý národ mnohonárodnostného Sovietskeho Zväzu hlasoval za obnovenie ZSSR, a ľudia úprimne verili, že vodcovia krajiny začnú budovať nový socializmus, v ktorom nebude miesta pre chyby a zneužitie minulosti. Preto prostý národ (má sa na mysli jeho pracujúca väčšina) tajne dúfal a čakal, že zakrátko príde niekto veľký a silný, vyženie túto bandu zlodejov a zločincov, ktorá uskutočnila štátny prevrat, a potom sa vrátia boľševické pomery, Sovietska vláda bude opäť národná, a nie byrokratická, a život bude fungovať rovnako, ako fungoval v boľševicko-stalinskej dobe, kedy rástla ekonomika, znižovali sa ceny, a rástla kultúrna úroveň, predovšetkým u nových pokolení, vstupujúcich do života.

Ale nová vláda predhodila davu heslo: «Zoberte si toľko suverenity, koľko vládzete» odniesť so sebou. Bežný pracujúci ľubovoľnej národnosti nemal poňatia, čo robiť s touto suverenitou, zato národné «elity» prijali toto Jeľcinovo vyhlásenie ako výzvu na realizáciu maloburžoázneho nacionalizmu. Iného nacionalizmu, okrem maloburžoázneho, niet. Zväz mnohých národov, ktorý existoval 70 rokov, sa rozpadol za tri dni, v auguste 1991. No tak videli (alebo chceli vidieť) tragédiu rozpadu ZSSR len liberáli a popi.

A národ? Národ spomínal na piesne sovietskych časov «Vstavaj strana ogromnaja, vstavaj na smertnyj boj» ...

https://www.youtube.com/watch?v=FLE82tvWXV4

Spomínal, a neveril, že všetko je minulosť. V týchto piesňach bola vyjadrená večná túžba mnohých pokolení národov Ruskej civilizácie, a túžba za ktorou sú stáročia utrpení, nemôže byť minulosťou, ona je — zárukou budúcnosti, nech už sa zdá byť v súčasnosti akokoľvek fantastická. Ako išli roky — všetci čakali niečo od tých, ktorí zakladali nové strany, rôzne hnutia a «fronty». Prešlo 5, 10, 15, 20, 25 rokov, nad Kremľom namiesto Červenej zástavy Víťazstva, viala rovnako ako predtým vlasovská trikolóra, а na štítoch niektorých spoločenských a štátnych budov sa namiesto Erbu ZSSR začal objavovať dvojhlavý mutant, dovezený z Byzancie ako veno Sophie Paleolog. Národné «elity» úlomkov odštiepených od ZSSR sa ponáhľali budovať svoj osobný blahobyt: najlepšie budovy pridelili veľvyslanectvám zahraničných štátov a bankám, počet ktorých začal narastať ako hríby po daždi, budovali paláce, vily, kupovali lietadlá a početnú stráž pre zabezpečenie stretnutí so zahraničnými hosťami, — aby všetko bolo «ako u ľudí». A obyčajní pracujúci týchto «úlomkov ZSSR» sa vydali do zahraničia — do krajín ekonomického blahobytu Západu, aj do neúspešnej RF, aby aspoň čo-to zarobili na život. Pracujúca väčšina všetkých krajín sveta udalosti v Rusku sledovala, a dúfala, že všetky tieto metamorfózy sú len predohrou nejakých procesov, ktoré Rusko opäť vyzdvihnú na úroveň vlajkovej lode spoločenského rozvoja sveta.

NOVÉ RUSKO A NOVÝ GLOBÁLNY PROGRAM

Za hranicami tí, ktorí chápali, že história «spätný chod» neponúka, niečo od nového Ruska čakali (a doteraz čakajú). A spočiatku nikto nevenoval pozornosť tomu, že niekoľko mesiacov pred augustovým karikatúrnym pučom v ZSSR, v Leningrade — meste troch revolúcií — sa objavila nová Koncepcia globálneho významu, v ktorej je priamo ohlásený nový globálny program nielen pre Ruskú civilizáciu, ale pre celý svet.

Bolo to ekvivalentné prijatiu na seba globálnej zodpovednosti za osud celého sveta. Avšak Ruský variant globalizácie mal predchodcov: v ZSSR v 70-tych rokoch minulého storočia uvidel a opísal proces budúceho rozpadu biblickej civilizácie náš veľký krajan I. A. Jefremov v románe «Hodina býka»:

«Bohužiaľ, hlavná náboženská kniha technicky najvyspelejšej a najsilnejšej z minulých civilizácií — bielej — bola Biblia, naplnená zlom, zradou, kmeňovým nepriateľstvom a nekonečným vraždením…»

To znamená, v skutočnosti sa jedná o Západnú civilizáciu a v nej panujúcu biblickú koncepciu riadenia. Okrem toho I. A. Jefremov dokázal nazrieť do ďalekej budúcnosti pozemšťanov takým spôsobom, že Západ na pozadí jeho fantastiky dnes vypadá ako divoký barbarský atavizmus, bez ohľadu na všetky jeho technické vymoženosti. Veď Západná fantastika, ktorá je predstavená Hollywoodom vo forme, zdalo by sa nevinného, politicky neutrálneho «rozptýlenia», je svetonázorové zrkadlo jeho agresivity. Západ verí, že ak aj sú mimozemské civilizácie, tak im ide len o to, ako si podmaniť pozemšťanov, t.j. sú apriori agresívne. A preto sa pozemšťania musia snažiť nie o pochopenie iných svetov, ale prichystať sa na odrazenie agresie z ich strany, a na podrobenie si «ostatných» mimozemských civilizácií a kolonizáciu ich planét. T.j. morálne psychologicky je všetko rovnaké, ako za čias kapitána Cooka, s tým rozdielom, že ako nositeľ agresie nevystupuje drevená loď s plachtami, ale vesmírna loď.

 

Globalizácia je objektívny proces, ale koncepcia globalizácie je subjektívna. Tak aj s pomocou I. A. Jefremova sa stalo zrejmé, že Biblia je koncepciou globalizácie. Bola to najznámejšia kniha na planéte Zem, Podľa niektorých odhadov sa čas jej existencie počítal na niekoľko tisícročí. To znamená, že tým, ktorí na jej základe realizovali globalizáciu, bolo ľahšie autorov nehľadať, a za jej autora označiť boha, ktorého niet, a tým istým falošne obviniť Boha, ktorý je. A tí, ktorí to vykonali, chápali, že človek z davu opak dokázať nemôže, a preto nikto nemôže ani poprieť, že globálne riadenie na planéte je realizované bohom s pomocou vnútro-spoločenskej hierarchie. Tak sa Biblia stala «knihou od boha», а jej duchovní začali svoju pôsobnosť a pôsobia doteraz v mene boha, ktorého niet.

Avšak oni vedia, že Boh, ktorý je, nie je ľahostajný k tomu, čo sa deje na Zemi, a všetko bude tak, ako to On naplánoval — hlavne, aby ľudia pochopili zmysel Jeho zámeru: čím skôr pochopia a začnú podľa svedomia pracovať na jeho realizácii v živote — tým rýchlejšie sa uskutoční to, čo Boh naplánoval. Ale Boh nebude za ľudí robiť to, čo sú schopní urobiť sami.

NOVÁ LOGIKA SOCIÁLNEHO SRÁVANIA A HIERARCHOVIA

Od polovice ХХ. storočia sa po zmene vzťahu etalónových frekvencií biologického a sociálneho času na planéte Zem začala formovať nová logika sociálneho správania. Biblia, ako koncepcia globalizácie, patrila k predchádzajúcej logike sociálneho správania. No tomu nikto nevenoval pozornosť. Ku koncu ХХ. storočia, keď do života vstúpili už dve pokolenia po zmene vzťahov etalónových frekvencií biologického a sociálneho času, sa stalo očividným, že biblický projekt, ktorý sa spoločnosti servíroval ako globálny program sa vyčerpal a zmenil sa na brzdu rozvoja celého ľudstva. V skutočnosti bolo brzdenie realizované hierarchami všetkých cirkví v mene Krista.

Ako povedal francúzsky spisovateľ Victor Hugo: «Žiadna armáda nie je schopná čeliť ideám, ktorých čas nastal».

Na začiatku XXI. storočia, kedy vstúpilo do života tretie pokolenie, narodené v novej logike sociálneho správania, sa stalo očividným že čas nových ideí, prezentovaných v Ruskej koncepcii globalizácie, nastal. To znamená, že idey budú nevyhnutne vo svete dominovať. V polovici ХХ. storočia USA, ktoré zbohatli z krvi miliónov obetí dvoch svetových vojen a povojnovom kolonializme, sa snažili predĺžiť pôsobenie predchádzajúceho programu, a preto svetu ponúkli náhradku nového programu — «americký sen»: falošnú demokraciu, «zákonnosť», domček s vykoseným trávnikom, po strop nabitý elektronickými technickými zariadeniami a chladničkou naplnenou náhradkami jedla, dve, tri autá a bezmyšlienkový život na úver, s účelom zabezpečenia fyziologického potešenia do konca života. Hollywood — najmocnejší ideologický stroj vo svete — do konca ХХ. storočia úspešne propagoval «americký sen» vo všetkých krajinách sveta, s výnimkou ZSSR a krajín socialistického tábora. No potom, ako politické vedenie ZSSR krajinu vydalo kurátorom biblického projektu, «americký sen» nemal viac oponentov.

SLABÁ STRÁNKA

V biblickom «americkom sne» je slabé miesto: keď bola náhradou nového globálneho programu, nestanovila odpoveď na otázku: Čo je človek? — z hľadiska noriem liberalizmu jednotlivec s psychológiou o niečo zložitejšou, než majú mechúrniky — je človekom so všetkými právami. Ale to nie je tak, nestačí sa človekom narodiť — Človekom je potrebné sa vedome stať.

Koncepcia globalizácie, zrodená v Ruskej kultúre, sa odpovedi na túto otázku nemohla vyhnúť, pretože bola v podobe hádanky-idiómu vpísaná ako poznávací kód príslušnosti k Ruskej civilizácii:

«Všetci sú ľudia, ale nie všetci sú Človekovia».

A bola daná aj odpoveď na túto otázku, čo okamžite pozdvihlo Ruskú koncepciu globalizácie na úroveň nového globálneho programu nielen Ruskej civilizácie, ale aj celého sveta:

«Ľudia, staňte sa Človekmi!».

Jedna z hlavných podmienok nového globálneho programu — musí byť príťažlivá pre všetky národy sveta, bez ohľadu na ich národnú a rasovú príslušnosť a omyly historickej minulosti.

Na planéte Zem sa v pravý čas, v súlade so Zámerom nevyhnutne sformuje jediná globálna civilizácia. Ak z tohto pohľadu zhodnotíme celú históriu post-potopnej civilizácie, tak predstavuje nekonečnú reťaz veľkých a malých vojen za to — aká má byť jediná civilizácia Zeme budúcnosti? V poslednej návnade biblickej stratégie — «americkom sne» — sa ukázalo, že o mieste pre človeka v nej sa neuvažuje, a že tento «sen» môže byť zrealizovaný len na základe zvieracieho, zombi a démonického typu režimu psychiky. Pričom celý rozvoj IT (informačných technológií) je nasmerovaný na zdokonaľovanie typu režimu psychiky zombi. Tento fakt, ktorý je výdobytkom biblickej kultúry dá odpoveď na otázku: čože tak starostlivo, počas tisícročí kurátori biblického projektu pred pozemšťanmi skrývali? Skrývali svoju príslušnosť k následníkom poslednej dopotopnej civilizácie — Atlantídy, po čom sa vyjaví, že sa v histórii súčasnej globálnej civilizácie pokúšajú «oživiť» jej mŕtvolu.

O tom «Atlantická predhistória otroctva súčasnej planetárnej civilizácie»

 

Pričom vyššie uvedená potreba prechodu na nový globálny program nie je produktom subjektivizmu a z neho vychádzajúcich sporov na voľné chvíle o právach a politickom usporiadaní. Jedná sa o objektívnu potrebu, pretože pre zabezpečenie spotrebiteľských štandardov «strednej triedy» USA a realizácie «amerického sna» pre všetko obyvateľstvo Zeme by boli potrebné zdroje desiatich planét ako je Zem, a to už dnes ľudstvo ako celok spotrebuje približne za pol roka toľko zdrojov, na obnovu ktorých potrebuje planéta viac ako rok. T.j., ak zostaneme pri tradíciách minulosti, ľudstvo nevyhnutne smeruje ku globálnej biosférno-sociálnej (ekologickej) katastrofe. Takže potreba zmeny globálneho programu — objektívne varovanie pre celé ľudstvo.

STALIN NEODIŠIEL DO MINULOSTI, ALE SA ROZPLYNUL V BUDÚCNOSTI

Bez ohľadu na prúdy bahna, ktoré vylievala a stále vylieva na našu minulosť (a predovšetkým na Stalina) hystericko-liberálna «elita», záujem o osobnosť Stalina rastie. Tiež rastie záujem o politiku, ktorá nášmu národu umožnila uskutočniť obrovský skok v rozvoji, zvíťaziť v najťažšej vojne v histórii ľudstva prakticky osamoteným proti celej Európe, v priebehu niekoľkých rokov obnoviť krajinu a pristúpiť k politike plánovitého znižovania cien.

Chápajúc, že tento proces pochopenia Stalina a minulosti nie je možné zastaviť, časť «elity» zastúpená pseudo-patriotmi skúša využiť jeho postavu vo svojich záujmoch, vyhýbajúc sa diskusii o otázkach, ktoré v podstate položil sám Stalin. Avšak rozmýšľajúcim ľuďom nebráni nič v tom, aby sa zoznámili s tvorivým dedičstvom samotného Stalina, s tým, čo je vysvetlené v prácach Ruskej koncepcie globalizácie, porovnali s táraním «elitárov», a vyvodili si správne závery.

Keďže žijeme v novej logike sociálneho správania, tak proces šírenia riadiacej informácie adekvátnej k životu nie je možné zastaviť, obzvlášť po zavedení internetu. Je možné ju utopiť v oceáne iných informácií, no aj tak je prístup k tejto informácii možný, a človek sa k nej skôr či neskôr dostane. To znamená, že práca, ktorú vykonal Stalin v oblasti zvýšenia gramotnosti ľudí a práca, ktorá sa s pomocou Ruského variantu globalizácie zavádza do života — nie je márna. Spoločnosť prechádza z režimu riadenia na režim samoriadenia, kedy bude nutné, aby sa každý človek stal osobnosťou Stalinovej úrovne.

Keďže biblická koncepcia globalizácie z historickej arény odchádza, jej posledné pokusy čeliť novej koncepcii globalizácie v zastúpení kresťanskou cirkvou (s jej citátno-dogmatickou filozofiou) a marxizmom (rovnako degradovaným na citátno-dogmatickú filozofiu) budú bezvýsledné. Akákoľvek kritika v podstate odhaľuje neadekvátnosť ako Biblie, tak aj marxizmu.

Práve táto nepredvídateľnosť spoločnosti v novej logike sociálneho správania a Ruskej koncepcie globalizácie «elitu» znepokojuje. Nie sú schopní vyčísliť (definovať) následky tých alebo iných rozhodnutí podľa svojich starých modelov, nastavených na starú logiku sociálneho správania. Chápavejšiu časť «elity» (ktorá vie, že nie všetko sa dá kúpiť za peniaze) znepokojuje aj všeobecná neochota «elity» osvojovať si nové poznatky, gramotnosť v riadení (ktoré podľa ich názoru patria vrcholu pyramídy), pričom morálka a pohľad na svet ich k tomu nenabáda. To má za dôsledok celkové nepochopenie procesov.

Skutočne — ako je možné z plochého dvojrozmerného sveta (pri panujúcom pochopení matérie-energie a miery v svetonázore (čas a priestor — sú jednotlivé varianty miery)) pochopiť trojrozmerný svet matérie, miery a doposiaľ skrytej informácie?

Akúsi vzdialenú predstavu (nejakú analógiu) o tom poskytne fantázia «dvojrozmerných» fyzikov o tom, ako by trojrozmerná bytosť komunikovala s dvojrozmernou:

https://www.youtube.com/watch?v=UB-Ng3GNjlI

Chápanie dvojrozmerného sveta z pozície trojrozmerného ukazuje byť veľmi jednoduchá úloha, preto je mihanie sa «dvojrozmerných» chápané ako márnosť pred porážkou. Veď ako uviedol vo svojej výzve k sovietskemu národu 22. júna 1941 V. M. Molotov, a spolu s ním — Stalin:

«Naša vec je spravodlivá, nepriateľ bude porazený, víťazstvo bude naše!»

 

Použitá literatura

Ford a Stalin: O tom, jak žít lidsky (alternativní principy globalizace)

Nastal čas o Stalinovi pohovořit...

Jidášův hřích 20. sjezdu

 

poznámky

1Po nikoniánském rozkolu v 17. století, následující občanské válce a teroru moci a církve vůči přívržencům původní víry a ideálů, kteří se začali nazývat starověrci, tito formálně navenek přijali nikoniánské pravoslaví a ve statistikách figurovali jako pravoslavní, ačkoliv reálně byli ještě stovky let starověrci. Nejnovější výzkumy (A.V.Pyžikov: monografie „Kořeny stalinského bolševismu“, „Hrany ruského rozkolu“) ukazují, že ještě v 19-20. století bylo starověrců podle statistik oficiálně 2%, reálně nejméně 10x tolik a je i dost pravděpodobné, že tvořili většinu obyvatel. Starověrci se dělili na popovce (menšina uznávající autoritu a církevní hierarchii) a bezpopovce – většina, neuznávající jakoukoliv autoritu církve. Starověrci-bezpopovci kontrolovali v polovině 18. století velkou část ruského vnitřního trhu a byli na vzestupu, do 10-20 let mohli získat „kontrolní balík akcií“ ruské ekonomiky. Toho se car vylekal a bylo proti nim represivně zakročeno. Starověrci-bezpopovci vždy fungovali na základě občinných principů, i když formálně v kapitalistickém prostředí. Obchod, podnikání a průmyslová výroba pro ně nebyl prostředek zbohatnutí, cíl byl zcela jiný: byl to prostředek zajištění přežití a služeb pro ostatní starověrce, nacházející se v nepřátelském vnějším prostředí a pod represemi ze strany státu. Jednalo se také o kapitalismus jen navenek. Reálně formální majitelé továren-starověrci nebyli majiteli, jen jim bylo svěřeno řízení ze strany občiny starověrců, která mohla kdykoliv „majitele“ odvolat a jmenovat jiného. Občina starověrců disponovalo kapitálem který patřil všem, usoudila že je vhodné spustit novou fabriku – vybrala zástupce který bude formálně vlastníkem, vydělila kapitál a nová továrna byla postavena a spuštěna – pro prosperitu a blaho celé občiny. Historie zachytila kuriózní případy, které nebyly výjimkami ale měly masový charakter: takto např. S. Morozov, pozdější slavný kupec a podnikatel, byl vesničan, nájemný pracovník s platem 5 rublů za rok. Jednoho dne zčista jasna přinesl 1000 rublů a podal přihlášku do kupecké gildy 3. stupně. Jednalo se totiž o peníze z občinné pokladny, a Morozov byl jen formálním vlastníkem „svých“ podniků. Takto se tehdy realizoval princip skutečného veřejného (občinného) vlastníctví: možnost kdykoliv odvolat nahradit personál, pokud neodpovídá požadavkům pracovníků a občiny. V továrnách vlastněných starověrci, kde pracovali převážně také starověrci, tak nebylo výjimkou, že si „bolšak“ (hlava rady stařešin dané občiny), který na podniku mohl pracovat v řadové pozici, pozval „na kobereček“ majitele podniku a reálná rozhodnutí přijímal on, resp. měl poslední slovo. Reálně tak ve starověrecké ekonomice fungovaly principy, které byly o 80-100 let později formalizovány i navenek během stalinské epochy SSSR. Přijetí lidmi-starověrci (a těch byla nejspíš většina, kromě oblastí jižního ruska a Ukrajiny) bolševismu a jejich podpora Stalina pramenila také z toho, „bolševik“ a „bolšak“ (autorita občiny starověrů) jsou slova jednoho kořene a Stalin vyjadřoval a realizoval dlouhodobé strategické zájmy a hodnoty starověrců-bezpopovců. Proto ho starověrové podpořili a mnoho vysokých činitelů SSSR stalinské epochy (např. Vorošilov, Malenkov, Ustinov) pocházelo z prostředí starověrců-bezpopovců. Po vraždě Stalina a Beriji v r. 1953 však získaly navrch ukrajinské klany trockistů-internacionalistů (Chruščov, Brežněv).

 

Diskusní téma: Stalin — boľševizmus nie je v slovách, ale v skutkoch

zamysel

sveulado | 09.03.2017

Bytosti, prečo na takomto fóre venujete toľko myšlienok a času demagógiam ako je RKC , či SAV...

.

Cico Ciciak | 09.03.2017

Tomuto nerozumiem:

<<Iného nacionalizmu, okrem maloburžoázneho, niet.>>

Myslí sa to tak, že nacionalisti (= ľudia, ktorí nepriznávajú jedinečnosť a význam pre svet ostatných národov) = malomešťania/malomeštiaci = obmedzenci?

Nevie dakto poradiť?
Vďaka

Re: .

Jura | 09.03.2017

Vlastenectví je všelidové.
Nacionalismus slouží buržoazii jako zástěrka k exploataci cizích území, bez čehož se kapitalizmus neobejde.

.

Cico Ciciak | 09.03.2017

<<Vo svojej podstate išlo o vojnu bankového kapitálu s priemyselným...>>

Jak je to myslené?
Vďaka

.

Cico Ciciak | 09.03.2017

<<Skutočne — ako je možné z plochého dvojrozmerného sveta (pri panujúcom pochopení matérie-energie a miery v svetonázore (čas a priestor — sú jednotlivé varianty miery)) pochopiť trojrozmerný svet matérie, miery a doposiaľ skrytej informácie?>>


Podľa mňa:

Matéria (= zhmotnenie určitej Miery) aj Informácia (= zakódovaná Miera, resp. kód Miery; alebo postup, ako presne zmaterializovať Mieru), keďže dnes žijeme v tzv. informačnom veku, už bola odhalená, a teraz ľudia musia (plne) odhaliť (uvedomiť si) tzv. Mieru (= konkrétne rozmery, pravidlá, stereotypy; rovnováha/optimum, alebo HNVR).

.

Cico Ciciak | 08.03.2017

<<A preto sa pozemšťania musia snažiť nie o pochopenie iných svetov, ale prichystať sa na odrazenie agresie z ich strany, a na podrobenie si «ostatných» mimozemských civilizácií a kolonizáciu ich planét. T.j. morálne psychologicky je všetko rovnaké, ako za čias kapitána Cooka, s tým rozdielom, že ako nositeľ agresie nevystupuje drevená loď s plachtami, ale vesmírna loď.>>

Zase až tak čierne by som to nevidel :), viď Star Trek - TNG:

https://www.youtube.com/watch?v=y__PFPJdzRw

https://www.youtube.com/watch?v=9jl4i0_oqOI

https://www.youtube.com/watch?v=Sr2-pNvmfRI

https://www.youtube.com/watch?v=aDCSv6ggZC0

Re: .

Dušan | 09.03.2017

Preto sa mi TNG páčilo.

Áno, ale veľa konkrétnosti o spoločenskom zriadení nebolo.

nerozumiem

Mašurko | 08.03.2017

JA tu mnohému nerozumiem. Síce nepatrým k tým prostoduchým, ktorí napr. Džugašviliho obviňujú za hladomor na Ukrajine a pod. nerozumiem ako je možné tohto politika vydávať za vzor ľudskosti, alebo ak chcete, byť Človekom, veď je historická skutočnosť, že jeho autentický rukopis - podpisy - sú pod stovkami rozsudkov smrti z 30-tych a 40 -tych rokov. Ja netvrdím, že by to bol býval neschopný gosudar, len sa mi zdá akosi tu autorom článku zidealizovaný. Desiatky, či stovky (?) gulagov po Sibíri predsa nemohli fungovať bez jeho vôle a súhlasu celé desaťročia!! A tiež neobstojí úvaha, že za ZSSR v gulagoch končili len skutočný nepraiatelia štátu, strany, pracujúcich. Obeťami zďaleka neboli len trockisti, ale i úplne obyčajní ľudia...hm?
Toto by som rád mal od Petrohradských autorov nového globálneho programu objasnené. Ja verím, že tzv. Západná, alebo ak chcete liberálna či trockistická historiografia v službách sionistických bankových domov Stalina špinila a špiní v čom len môže, ale žiaľ sú i fakty, kde má vážne i nevinnú krv na rukách...

Re: nerozumiem

Hox | 08.03.2017

Stalin také bojoval 10-15 let za zrušení trestu smrti v SSSR, než byl schopen to přes stranickou trockistickou nomenklaturu prosadit.

Co se týká těch gulagů, je to vysvětlené třeba zde:
http://outsidermedia.cz/historik-jurij-zukov-o-stalinskych-represich/

neměl možnost tomu zabránit. Když se stal komisařem NKVD Berija, Stalinův člověk, zase stovky tisíc lidí osvobodil nazpět. Je třeba chápat vše v kontextu doby. Co se týká obyvatel Gulagu, pak nejméně 1,5 milionu tam bylo skutečných kriminálníků, to plyne z toho, že ani když Chruščov začal vydávat plošné amnestie, 1/2 odsouzených tam stejně nechal. Kdyby to byli "političtí", byli by za chruščova venku.

To, že se tam ocitly stovky tisíc nevinných lidí, je fakt. Ale jak jsem psal, jde o to že Stalin tomu nebyl schopen zabránit, ne že by to inicioval nebo by to bylo z jeho vůle. Proč to tak bylo, vysvětluje J.Žukov v tom materiálu výše.
Dalším faktem je, že těch 700-800 tisíc udání, kvůli kterým se stovky tisíc lidí v gulagu ocitlo, nenapsal Stalin, ale běžní lidé, kteří si tak vyřizovali účty.

Re: nerozumiem

Cico Ciciak | 09.03.2017

Tu je všetko o ukrajinskom hladomore, čo sa mi podarilo zistiť:

http://pastebin.com/YUQPJwRW

Odpoveď

Mašurko | 09.03.2017

Každopádne sa Vám obom chcem poďakovať za odpovede i študijný materiál.

Vďaka ! :)

otázka pre nick Július

el-sabí | 07.03.2017

Mohol by si mi vysvetliť ako je spokojný "kresťanský Boh " so šírením kresťanstva u starých Slovanov ?

Re: otázka pre nick Július

Július | 07.03.2017

Neviem ,ako je kresťanský Boh spokojný, pretože nepoznám jeho názor. Možem len konštatovať, že jasne učil, ako sa má kresťanstvo šíriť a rozhodne nie násilím a silou. Takže tých, čo takto postupovali, tak nekonali podľa toho, čo učil. Z toho vyplýva, že až porušili jeho učenie a príkazy, tak s tými konkrétnymi osobami ich skutkami spokojný nie je.
Sľúbil, že raz každý bude za svoj život a skutky spravodlivo odsúdený. Do jeho súdov však nevidím.

Re: Re: otázka pre nick Július

Cico Ciciak | 07.03.2017

Boh nie je človek/osoba, takže ani nemôžeš poznať jeho osobný názor, len nepriame náznaky súhlasu alebo nesúhlasu s počínaním si človeka, ktoré dokáže normálny (nevymetený) človek identifikovať/odhadnúť!
Tvorca dal ľuďom zmysly, rozum/intelekt (aj aby dokázal navrhnúť subjektívnu metódu/metodológiu alebo koncepciu približovania sa k objektívnej pravde, a optimálneho/zdravého rozvoja celého ľudstva v rámci Zámeru preddefinovaného Zhora), intuíciu, svedomie a nadeľuje aj tzv. rozlíšenie (istiny, dobra a zla), ktoré je podmienené stupňom reálnej (nepredstieranej) morálky; aby dokázali zistiť/odhadnúť, či žijú v koryte Zámeru HNVR, resp. optimálne, alebo nie!

Re: Re: otázka pre nick Július

Oracle 911 | 08.03.2017

Iste v biblií stojí, že Ježiš povedal, že sa jeho učenie nemá šíriť násilím (a podľa všetkého ani nekalými praktikami).
Lenže hlava RKC, ktorý má absolútnu autoritu v RKC a mal aj svetskú moc nielen schvaľoval šírenie Ježišovho učenia násilím ale aj iné s učením Ježiša nekompatibilné veci ako odpustky, križiacke výpravy atď.

Pritom úprimne tvrdíš, že RKC je od Boha. Zdraví rozum zostáva stáť nad tvojou schizofréniou...

Re: Re: Re: otázka pre nick Július

Július | 08.03.2017

Tvrdím, že Petrovu Cirkev založil Ježiš. Nikomu nevnucujem moj názor na to. Nikde nebolo uvedené, že RKC sa nebude dopúšťať chýb, nakoĺko je tvorená ľuďmi a tí podliehajú chybám a omylom ohľadom svojho konania a správania sa.
A ani, že predstavitelia RKC budú konať presne tak, ako si želal Ježiš.
Mnoho zla v RKC vzniklo aj následkom infiltrácie jej vedenia jej nepriateľmi.
Mimochodom, aj Ježiš mal medzi svojim apoštolmi zradcu Judáša a vedel o tom a nechal ho medzi nimi....
A prvá križiacka výprava bola preto, že seldžuckí Turci okupovali Svatú zem, vraždili kresťanov a predávali ich do otroctva.

Re: Re: Re: Re: otázka pre nick Július

Oracle 911 | 08.03.2017

A stále sme tu, lebo keby Petrova cirkev bola naozaj od Boha ako tvrdíš, tak by jeho nepriatelia by nedokázali infiltrovať cirkev a napáchať toľko škôd v rámci cirkvi.

A čo sa týka krížovej výpravy, to je oficiálny cirkevný dôvod, lenže často a veľmi radi zabúdajú na to, že aj RKC schvaľovala otroctvo pohanov resp. neprotestoval proti nemu. A ako dôkaz je tu Brazília, býv. kolónia Portugalska a pritom do južnej Ameriky, kde mali kolónie katolíci ako Portugalci a Španieli bolo privezené niekoľkonásobne viac otrokov ako do severnej Ameriky.
Mimochodom, aby cirkev niekoho vykúpil z moslimského otroctva musel prestúpiť na kresťanstvo.
Takže RKC nie je bez tej viny z ktorého obviňuje iných.

Re: Re: Re: Re: Re: otázka pre nick Július

Július | 08.03.2017

"A stále sme tu, lebo keby Petrova cirkev bola naozaj od Boha ako tvrdíš, tak by jeho nepriatelia by nedokázali infiltrovať cirkev a napáchať toľko škôd v rámci cirkvi."

A tento tvoj názor mám brať za pravidivý preto, že to ty takto tvrdíš ? Ježiš sám dovolil, aby ho zradil vlastný apoštol, až bol Boh a vedel to dopredu, tak prečo ho nevyhnal, aby zlikvidoval túto hrozbu ?
Oracle, nevidíš do kariet Ježiša a ani Boha. Keby si poznal viac o kresťanstve, tak by si vedel, že RKC musí zažívať všetko podobne ako Ježiš, teda aj zrady, prenasledovanie, atď, ale toto nejdem rozvádzať hlbšie, pretože tu je to zbytočné.
K tomu otroctvu v RKC. nie je to také jednoznačné, ako píšeš.
A netýka sa to toho, čo som písal ako dovodov 1 križiackej výpravy.
Z moslimského otroctva sa vykupovali hlavne zajatí kresťania, a to aj ešte v 17 storočí. Takže tí nepotrebovali prestupovať na kresťanstvo.
Na rozdiel od moslimov kresťania neprišli na Arabský poloostrov a neobsadili Mekku a ani Medinu. Zatiaľ čo islam silou obsadil Svatú Zem a začal terorizovať a zotročovať kresťanov.A preto tá výprava, plus naliehanie Byzancie, ktorú islam napádal už od svojho vzniku.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: otázka pre nick Július

Oracle 911 | 08.03.2017

No keby bola Petrova cirkev ako sa RKC samú seba prezýva pravdoverná, tak by poľahky poradila všetkým tým čo opisuješ, lenže opak je pravdou.
A má to jednoduchý dôvod, na Nícejskom/Níkejskom koncile zradila Ježiša a to len tým, že vyhlásila ho za Boha a zavrhli jeho učenie ako príklad hodnú nasledovania v živote, pričom má tú drzosť aby použil jeho slová ako dôvod pre svoju existenciu.

A čo sa týka otroctva RKC, schvaľovala otroctvo pohanov a ino-verných resp. neprotestoval proti tejto praktike z čoho sa dá vyvodiť, že ak niekto chcel byť slobodný, musel sa prestúpiť na kresťanstvo.

Takže stále si nevyvrátil nič, čo potvrdí hociktorá zdravo uvažujúca 3. strana.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: otázka pre nick Július

Július | 08.03.2017

Ježiša za Boha považovali skor, ako prebehol Nicejský koncil.

"No keby bola Petrova cirkev ako sa RKC samú seba prezýva pravdoverná, tak by poľahky poradila všetkým tým čo opisuješ, lenže opak je pravdou."

Už som na to xkrát reragoval, opakovať sa nebudem. Nepochopil si, čo som o tom napísal.

"A čo sa týka otroctva RKC, schvaľovala otroctvo pohanov a ino-verných resp. neprotestoval proti tejto praktike z čoho sa dá vyvodiť, že ak niekto chcel byť slobodný, musel sa prestúpiť na kresťanstvo."

Lož.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: otázka pre nick Július

Július | 08.03.2017

Pápež Mikuláš V. v bule Dum diversas z 18. 6. 1452, ba ani v bule Romanus pontifex z r. 1454 vôbec nelegitimizoval otroctvo indiánov, veď o tých sa v nej ani v tej nasledujúcej vôbec nehovorí, veď západná cesta do "Indie" bola objavená Krištofom Kolumbom až v r.1492. Pápež v nej iba reflektoval na požiadavku portugalského kráľa Alfonza V. získať na základe tzv. ius patronatus výsadné právo na kolonizáciu Afriky. Súvis s otroctvom ako trestom za otvorené nepriateľstvo voči kresťanským kráľom a jeho poddaným obyvateľom však má. Podľa právnych zásad európskych stredovekých štátov bolo legitímne uznávané získavať otrokov iba vedením bojových akcií podľa pravidiel tzv. spravodlivej vojny, ktoré sformuloval už sv. Augustín a rozpracoval sv. Tomáš Akvinský. Preto aj pápež Mikuláš V. sa v nej mimo iného zmieňuje aj o "šťastných dôsledkoch", ktoré bude mať "zotročenie" neveriacich pre rozšírovanie kresťanstva, a udelil portugalskému kráľovi výsadu zotročiť "všetkých Saracénov a pohanov a ďalších nepriateľov Krista, nášho Pána, nech sa náchádzajú kdekoľvek". Je jasné, že sa to nemôže vzťahovať na tých pohanov či iných neveriacich, ktorí sú voči kresťanom pohostinní a láskaví. Pretože násilné zotročovanie mierumilovných pohanov bez zjavnej príčiny, napr. domorodých obyvateľov na Kanárskych ostrovoch, bolo výslovne odsúdené pápežom Eugenom IV. v r. 1435 v bule Sicut dudum a v následných bulách pápežov Pia II. a Sixta IV. tj. máme tu prvé odsúdenie najvyššou pápežskou autoritou nespravodlivého zotročovania na základe v podstate rasistických dôvodov, ľudí tzv. "podradného plemena - otrokov od prírody".

Takže s tým schvaľovaním otroctva RKC to nie je také jednoznačné, ako píšeš a ani to, že nikto neprotestoval.

Budem reagovať na obe tvoje príspevky.

Oracle 911 | 08.03.2017

Gratulujem takto sám seba odhaliť ako demagóga a šíriteľa cirkevných lží je už umenie. :D

"Ježiša za Boha považovali skor, ako prebehol Nicejský koncil."

A ako správny demagóg nepýtaš sa na dosť podstatnú otázku:
Prečo Ježiša považovali za Boha?
Z toho dôvodu, že jeho prezentovali ako Boha a jeho život a činy prezentovali ako činy a život Boha, A je jedno z akého dôvodu to robili faktom zostáva, že Ježiša zradili a na Nícejskom koncile to potvrdili. A jedným dychom tých, ktorých s touto zradou nesúhlasili označili za heretika.
Inými slovami RKC, kvôli Nícejskému koncilu ku ktorému sa hrdo hlási nemôže byť už z princípu pravdoverná.

A čo sa týka otroctva sám si poskytol dôkaz toho, že RKC ak nie rovno podporoval tak neprotestoval proti otroctvu, pretože to pápežské vyhlásenie Mikuláša V. bolo zámerne koncipovaná tak, že prakticky ktorékoľvek obyvateľstvo sa dalo označiť, za nepriateľské hoci aj preto, že neuznal kráľa a neprijal okamžite vieru o ktorom po prvýkrát počul. A to, že niekto sa ozval proti týmto praktikám zmenil postoj cirkvi máločo a pritom svoj postoj zmenil po tom, že pokrytectvo bolo nakoľko očividné, že RKC nemohol sa z toho vykrútiť.
Ostatne prečo by mal byť niekto priateľské ku po zuby ozbrojenému a agresívne vyzerajúcemu človeku, len preto, že niesol kríž a je kresťan?!
A pápežská bula o odsúdení zotročovania domorodcov Kanárskych bolo krížkom po funuse a nič nemení na tom, že do Brazílií a ostatných juhoamerických t.j. katolíckych kolónií bolo odvlečených nespočetné množstvo otrokov. A je to jedno kto to ich odvliekol, dôležité je, že to boli členovia RKC, ktorý to praktizovali a pápež proti tomu nevystúpil resp. vystúpil, keď už pokrytectvo bolo nakoľko očividné, že RKC nemohol sa z toho vykrútiť.

Re: Budem reagovať na obe tvoje príspevky.

Július | 08.03.2017

100x opakovaná lož sa pravdou nestane ani útoky na mňa k tomu nestačia.
Že nechápeš zmysel toho textu v kontexte a nepoznáš historické reálie nie je moj problém.

" A je to jedno kto to ich odvliekol, dôležité je, že to boli členovia RKC, ktorý to praktizovali a pápež proti tomu nevystúpil resp. vystúpil, keď už pokrytectvo bolo nakoľko očividné, že RKC nemohol sa z toho vykrútiť."

Lož a selektívne názory, kto organizoval otroctvo a bohatol z tohto obchodu, kto dodával najviac otrokov sa dá všetko dohľadať.


Re: Re: Budem reagovať na obe tvoje príspevky.

Oracle 911 | 08.03.2017

A kto nepovedal, že kupovať a vlastniť aj pohanských otrokov je nekresťanské resp. kto to vyhlásil pomerne neskoro?

A nie je to môj problém, že obhajuješ neobhájitelné a si presvedčený o svojej neomylnosti a svätosti RKC. Takže nielen opakuješ lož tisíckrát ale ani nechápeš, že šíriš lož.

Re: Re: Re: Re: otázka pre nick Július

Hox | 08.03.2017

> Tvrdím, že Petrovu Cirkev založil Ježiš. Nikomu nevnucujem moj názor na to.

Samotná tahle diskuse je potvrzením opaku, vnucuješ.

Re: Re: Re: Re: Re: otázka pre nick Július

Július | 08.03.2017

Prezentovanie svojho názoru nie je vnucovanie.
Diskusia z mojej strane je výsledkom reakcie na moje príspevky.
Nikoho nenútim akceptovať svoje názory. Obhajovanie svojich názorov a postojov nie je vnucovanie názoru.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: otázka pre nick Július

Hox | 08.03.2017

Kdybys nevnucoval svoje názory, neexistovala by tahle diskuse.
Jinými slovy, každý soudný člověk vidí že ten tvůj první příspěvek pod článkem bylo napadení bez argumentů, není tam ani slovo k tématu článku, a dále církevní agitka. Můžeš si blábolit co chceš a argumentovat svou jezuitskou logikou, o tomto se může každý přesvědčit.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: otázka pre nick Július

Július | 08.03.2017

Keby si dával články, ktoré sú objektívne, tak tu moje názory nie sú...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: otázka pre nick Július

Oracle 911 | 08.03.2017

Aha, takže je to Hoxova chyba, že reaguješ na podľa teba neobjektívne a proti-cirkevné články.

Už vieme, že čo si nemusíš to už ďalej dokazovať.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: otázka pre nick Július

Hox | 08.03.2017

Pod "objektivní" chápeš "které Júliusovi nevadí"?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: otázka pre nick Július

Oracle 911 | 08.03.2017

Ja chápem objektívne tak, že odpovedá realite a on súdiac podľa reakcií chápe objektívne tak, že jemu ten článok nevadí.

Re: otázka pre nick Július

Berkut72 | 09.03.2017

To, že kresťanstvo je umelý konštrukt alebo inak povedané výmysel, v súčasnosti potvrdzujú Nemci, najkonkrétnejšie Merkel a ten nový z EU Schulz. Merkel sa otvorene snaží o demontáž kresťanstva a jeho nahradenie Islamom. (Lebo islam lahšie ludí zotročuje) Co vyhovuje GP. Toto samo osebe dokazuje pravdu KSB a jeho buducnosť ako jedinej filozofie po skočení kresťanstva a islamu subežne.

Re: Re: Re: Re: otázka pre nick Július

Ivan | 08.03.2017

"Tvrdím, že Petrovu Cirkev založil Ježiš"...
...a bol vôbec Ježiš?... dnešná mladá generácia vďaka masívnej propagande prakticky nevie ako sa žilo pred 40 rokmi...
a to je iba "pár" rokov... 2000 rokov je trochu "iné kafé" si si istý tým čo tvrdíš? bol si vtedy na svete?... dobre cielená propaganda akéhokoľvek druhu je silná zbraň, nemyslíš,....

Re: Re: Re: otázka pre nick Július

Přemek | 08.03.2017

Stačí trocha soustředění a rázem je nabíledni, že Ježíš je pouhá personifikace starého monoteistického principu Boha, s nímž každý člověk vede dialog, neboť Bůh je jeho Svědomí. Gnostici odmítali jakékoli institucionalizace Boha, proto byli jako Kataři a Albigenští s rozhodností mocenské instituce zlikvidováni. My, co se neustále ptáme svého Svědomí, vedeme dialog s Bohem. Ti, kdo se ptají církve, ovcemi jsou, ne lidmi. Avšak mnoho kněžích uchovalo svého Boha ve svém Svědomí a slouží mu nezištnou službou lidem. Tito se poznají podle neokázalosti a šíření duchovní síly. Žádný institucionální (zlo)čin před Svědomím neobstojí. Už víte, proč je Svědomí tak důležité?

Re: Re: Re: otázka pre nick Július

Putinovec | 08.03.2017

Oracle,nekrmit trolly.

.

Cico Ciciak | 07.03.2017

Súčasný biblický projekt/koncept/koncepcia globalizácie globálneho prediktora
----------------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2015/12/sucasny-biblicky-projekt-globalizacie.html

Re: .

Cico Ciciak | 07.03.2017

Reálny (nie mýtický) Isá nemal vôbec v pláne inštitucionalizovať kresťanstvo (tento pojem vznikol až po jeho smrti) a zakladať RKC, alebo spisovať evanjeliá (Isá nikdy nič nenapísal, ani nedal napísať, podobne ako aj Mohamed, pretože si obaja títo proroci uvedomovali možnosť nevedomej alebo zámernej deformácie pôvodného textu, resp. že papier znesie všetko, a boli si vedomí aj toho, že slovami/písmom sa nedá vyjadriť celá objektívna pravda, a potom je tu ešte subjektívna stránka každého človeka)!
Isom propagovaná filozofia (učenie) života človeka podľa "diktátu" svedomia bola k tomu účelu iba zneužitá až po jeho smrti (Isá neumrel na kríži, to je lož a vlastne aj defektná matrica zámerne vytvorená globálnymi administrátormi tej doby), predtým samozrejme prešla dôkladnou úpravou, resp. deformáciou!

Učit se, učit se ......

Věžák | 07.03.2017

Člověk toho nikdy neví dost. Ne článek, poznámky pod ním mi vzaly dech - tahle optika pomáhá vysvětlovat velmi specifickou evoluci ruské civilizace. Žádného Boha nepotřebují, když mají Člověka v sobě.

Re: Učit se, učit se ......

los/sol | 07.03.2017

Nové pojetí Boha v Ruské civilizaci popisují jako autoritu = Vyšší rozum.
Nemusí se říkat Bůh. Postačí říkat Vyšší rozum.
Takže podle nové koncepce Ruské civilizace, tento Vyšší rozum nabádá, aby se lidé stali čloVěkem. Vyšší rozum lidé neoklamou ani neobalamutí. Pokud se něco stane, cokoli, vážné choroby, nemoci, třeba lidem dojde pitná voda, je to důsledek, že neuposlechli a nesou si tak následky za své činy.
Samozřejmě takto pojatá koncepce nejde pod nos liberálům, kteří parazitují na druhých a žijí za peníze těch, co manuálně pracují. Tito si také ale ponesou své břímě ve formě trestu od vyššího rozumu, za parazitismus.

názor

Július | 07.03.2017

Stará klasika KSB/DVTR - očierňovanie a nenávisť ku kresťanstvu, ktorá plynie z nepochopenia toho, aký projekt sa vo svete presadzuje posledné storočia. Pretože ich omyl je v tom, že je to biblický projekt, lenže nie je. Ide o iný typ projektu, ktorý doteraz autori KSB nepomenovali správne. Pretože ho nechcú správne pomenovať, aby sa neodhalili ich ciele.

Kresťanstvo a ani RKC sa im nepodarí zničiť rovnako, ako to nevyšlo marxizmu, nevyjde ani iným ideológiám.A to napriek ohromnému súčasnému úpadku RKC a infiltrácií jeho nepriateľmi.

Tu vstal vo veľrade istý farizej, menom Gamaliel, učiteľ zákona, ktorého si vážil všetok ľud. Rozkázal tých ľudí vyviesť na chvíľu von 35 a im povedal: "Mužovia, Izraeliti, dobre si rozmyslíte, čo chcete urobiť s týmito ľuďmi. 36 Lebo prednedávnom povstal Teudas a hovoril, že on je niekým, a pridalo sa k nemu okolo štyristo mužov. No zabili ho a všetci, čo mu verili, boli rozprášení a zničení. 37 Po ňom v dňoch súpisu povstal Júda Galilejský a strhol za sebou ľud. Aj on zahynul a všetci jeho stúpenci sa rozpŕchli. 38 Preto vám teraz hovorím: Nechajte týchto ľudí a prepustite ich, lebo ak je tento zámer alebo toto dielo od ľudí, rozpadne sa, ale ak je od Boha, nebudete ich môcť rozvrátiť. Aby ste sa neocitli v boji proti Bohu!" I súhlasili s ním. 40 Zavolali apoštolov, dali ich zbičovať, prikázali im, že nesmú hovoriť v Ježišovom mene, a prepustili ich.

A práve na toto narazí aj ideológia KSB. Pretože neakceptuje, že Ježiš je Bohočlovek a založil Petrovu Cirkev, ktorú nikto na svete nepremože a ani KSB...
A na toto táto ideológia zarve, že tvrdí, že Ježiš je len človek a Petrova Cirkev je práca GP, biblický projekt.A podvod.
Kvoli nepochopeniu a neuznaniu Ježiša aj táto ideológia new age, ktorá chce vytvoriť svet bez Krista a Petrovej Cirkevi sa ukáže ako ďalší omyl.

Re: názor

izi | 07.03.2017

Aspoň v něčem pravdu máte. Autorům KSB/DVTR se nepodaří, jak vy píšete, zničit RKC a křesťanství. Proč by to dělali, když to katolíci a křesťané udělají s pomocí globálního prediktora sami?

Re: Re: názor

Július | 07.03.2017

lebo ak je tento zámer alebo toto dielo od ľudí, rozpadne sa, ale ak je od Boha, nebudete ich môcť rozvrátiť. Aby ste sa neocitli v boji proti Bohu!"

Pouvažuj dobre nad touto vetou, lebo sa týka aj teba.
Až je Petrova Cirkev, ktorú založil Kristus od Boha, tak pretrvá, čo dokazuje históŕia. Koľko ríš, štátov a ideológií padlo, čo chceli Petrovu Cirkev už dávno zlikvidovať, ale stále existuje.
A preto by bolo múdrejšie sa zamyslieť, či tézy KSB o Petrovej Cirkvi a kresťanstve sú tá istina alebo nie..

Re: Re: Re: názor

los/sol | 07.03.2017

Ak je to záměr a dílo lidí, rozpadne se.
Jednou jsem se neudržel a traktoristovi, stříkající pesticidy, aniž by dal cedulky a informoval o chemizaci prostředí od - do, vedle cyklostezky, kde chodili rodiče s kočárky, jsem říkal, že toto se může obrátit proti němu. Odpověděl: "Už se stalo"
"Kdo jinému a jinému jámu a jámu, sám do jámy..."

Re: Re: Re: Re: názor

Július | 07.03.2017

"ale ak je od Boha, nebudete ich môcť rozvrátiť."

A kde máš záruku - istinu, že autori KSB majú pravdu ohľadom Ježiša, že to bol iba človek a jeho Cirkev, ktorej hlavou bol jeho apoštol Peter je podvod ...
Také záruky nemáš.

Re: Re: Re: Re: Re: názor

los/sol | 07.03.2017

Při respektu k lidem z Petrovy církve a jiné církve, se nedá jednoduše odpovědět. Autoři KSB jsou také jen lidé. Odpověď na tuto otázku je složitá a vyžaduje mnoho znalostí obou stran. Abys mou myšlenku uchopil správně, musel bych vědět na jaké znalosti a zvyky mám navázat, což je nejrychlejší možnost. Jinak to bude můj názor a Tvůj názor a pak zcela jiný názor...
Z osobní zkušenosti ale vím, že pečlivému studiu KSB se očividně nikdo nechce věnovat. A to je jenom KSB! Kde je studium dalších materiálů, které brání lidem stát se člověkem?
Lidé si příliš zvykli na autority. Přeposílají si články, přepisují články, nejčastěji: "v televizi říkali..." Přitom je povinností každého z nás se imrvére učit, neposlouchat, co kde kdo říká, ale použít vlastní nabyté a nastudované vědění, které SÁM opakuji SÁM A SAMOSTATNĚ ANALYZUJE (taková analýza pak musí logicky vycházet a dávat odpovědi), k dosažení stát se člověkem. Takový člověk může být dál v církvi, což zase nemusí správně chápat někteří lidé z KSB.

Re: Re: Re: Re: Re: názor

Hox | 07.03.2017

> A kde máš záruku - istinu, že autori KSB majú pravdu ohľadom Ježiša

Pecka argument. A kde máš záruku že je to tak jak tvrdíš ty a církev? Papež řekl a ten je neomylný? :)

Samotná otázka je nesmyslná, žádné záruky v tomto směru nejsou a nemůžou být z principu. Každý může jen soudit podle vlastního rozumu, intuice a etiky, odvolávat se zde na jakoukoliv externí autoritu nefunguje.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

los/sol | 07.03.2017

Externí autorita existuje a je to Vyšší rozum = Bůh.
Vlastní intuice, selský rozum a etika každého jednotlivce v rozsahu chápání/nechápání, nemůže naplnit podmínky, aby lidé dosáhli maxima a stali se člověkem.
Mnoho mladých lidí žije alternativním životem, nemají rodiny a ani děti a jejich etika, intuice a vlastní rozum je přitom podle nich v naprostém pořádku.
Pouze v případě, kdy pro všechny existuje jedna autorita Bůh = vyšší rozum, je systém člověka plně funkční a lze ji analýzou i prokázat takže dokázat.
Teorie miliónů úrovní selských rozumů, etik a intuici jedinců, pak vysvětluje současný chaos světa - konání členů islámského státu, a dalších, jelikož i oni prokáží svou intuici, svou etiku, svůj vlastní rozum.
Společná autorita Bůh = vyšší rozum, je motivací ke společné cestě stát se člověkem v jednotě a shodě pro všechny na celé Zemi.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 07.03.2017

Jr množstvo indícií, že Petrova Cirkev je založená Bohom.
KSB žiadne také záruky a indície nemá na svoje rozne tézy, ako že Kristus je len človek, RKC je istý podvod, tobož, keď jej autorský kolektív ani nie je verejný, takže následovníci KSB ani nevedia, kto tieto tézy produkuje.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Hox | 07.03.2017

> KSB žiadne také záruky

to přesně jsem řekl

> a indície

kdo má oči indicie vidí, ale to by si musel napřed něco z KSB přečíst, že?

Můžeš zkusit něco z toho "množstvo indícií, že Petrova Cirkev je založená Bohom." ? To bych mohl stejně úspěšně tvrdit že mám milion indicií o opaku.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 07.03.2017

Nemožem, pretože nemám záujem o tých indíciách tu písať. A ani nemám záruku, že sa to za krátky čas nezmaže.
A z KSB mám prečítané dosť.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Hox | 07.03.2017

Koho potkal apoštol Pavel na cestě do Damašku?

> Nemožem, pretože nemám záujem o tých indíciách tu písať.

jestli nemáš zájem diskutovat tak příště ani nezačínej, takhle vypadáš jako roztleskávačka-provokatér.

> A ani nemám záruku, že sa to za krátky čas nezmaže.

alibismus + invektiva a argumentační faul

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 07.03.2017

Nemám záruku, že to nezmažeš, už si zmazal diskusiu v minulosti, kde som ti vysvetľoval svoje názory a postoje pod článkom od jardoba...
To je len konštatovanie faktu.

Vzhľadom na to si nedám námahu, aby som ti písal o svojich indíciách.
Okrem toho si vždy tvrdil, že nemažeš za názor. Svoj príspevok pod článkom som napísal ako názor a nenútim ťa, aby si ho akceptoval. Alebo je zakázané napísať názor, ktorý ty pokladáš za lož ?
A, áno, tvrdím, že autori KSB sa stavajú proti RKC a píšu v zmysle, že je to podvod a aj proti kresťanstvu, pretože kresťanstvo je založené na tom, že uznáva Ježiša za Boha, pričom autori KSB razia opačnú tézu...
V tomto sa názorovo zhodujú s judaizmom - talmudizmom a rovnako aj slobodomurárstvom...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Hox | 07.03.2017

Koho potkal apoštol Pavel na cestě do Damašku?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

M.C. | 08.03.2017

Máte na mysli obrácení Saula na víru popsané ve Skutcích Apoštolů?
9-3 Na cestě, když už byl blízko Damašku, zazářilo kolem něho náhle světlo z nebe.
Padl na zem a uslyšel hlas: ,,Saule, Saule, proč mě pronásleduješ?"
Saul řekl: ,,Kdo jsi Pane?" On odpověděl: ,,Já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ. Vstaň jdi do města a tam se dozvíš, co máš dělat."
Následuje popis obrácení Saula(Šavla) na křesťanskou víru.
O několik stránek dále káže Pavel v Pisidské Antiochii a cituje Ježíšova slova:
13-41 Vy, kteří mnou pohrdáte, otevřete oči, zděste se a dejte se na útěk, protože já učiním ve vašich dnech něco, čemu nikdy neuvěříte, když vám to bude někdo vypravovat."
Potom je popisováno jeho putování a problémy s židy až do Říma a vyprávění končí:,,Duch svatý dobře předpověděl vašim předkům ústy proroka izajáše:
,Jdi k tomuto lidu a řekni mu:
Budete stále poslouchat a nepochopíte,
ustavičně budete hledět a neuvidíte.
Neboť srdce tohoto lidu otupělo,
ušima nedoslýchají a oči zavřeli,
takže očima neuvidí a ušima neuslyší,
srdcem nepochopí a neobrátí se
- a já je neuzdravím."

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Hox | 08.03.2017

Ano, toto.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Hox | 08.03.2017

Nevím o jakém článku mluvíš, dej link, pokud jsem něco smazal, byly tam jiné důvody.

Autoři KSB nejsou proti křesťanství, to je jen tvoje utkvělá představa nebo manipulace, to víš jen ty sám. KSB je naopak s Ježíšovým učením kompatibilní a podstata je totožná, jak už bylo ve zdejších materiálech nejednou demonstrováno, a v práce KSB se opírají o vybrané křesťanské texty stejně, jako se opírají o vybrané pasáže Koránu, Starého zákona nebo dalších textů. Klíčové slovo je zde "vybrané pasáže".
Tvůj problém je neschopnost nebo neochota rozlišovat mezi původním učením Ježíše a biblickým projektem zotročení světa ve jménu boha, jehož je zdeformovaná bible v nyní známé kanonické podobě nástrojem, stejně jako církve.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 08.03.2017

Tým, že autori KSB píšu, že Ježiš je len človek a tým pádom nie je učenie KSB s kresťanstvom kompatibilné.
Kresťanstvo neberie Ježiša iba ako človeka.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Oracle 911 | 08.03.2017

Iste berie ako Boha a to už je kult osobnosti dávno za hranicou modlárstva, čo kresťanské cirkvi odsudzujú ale predsa praktizujú ak ide o Ježiša a svätcov.

Re: Re: Re: názor

Hox | 07.03.2017

"lebo ak je tento zámer alebo toto dielo od ľudí, rozpadne sa, ale ak je od Boha, nebudete ich môcť rozvrátiť. Aby ste sa neocitli v boji proti Bohu!"

nelze než souhlasit, ale tobě bych doporučoval se hluboce zamyslet, protože reálně se v boji proti Bohu nacházíš ty. V boji proti skutečnému Bohu, na obraně falešného boha (egreogoru) a jeho církve.

Re: Re: Re: Re: názor

Július | 07.03.2017

Ja som sa zamyslel a viem, čomu verím a viem aj, prečo.
A Hox, nemáš patent na pravdu, takže nevieš, či na nesprávnej strane nestojíš zrovna ty a autority KSB.

Re: Re: Re: Re: Re: názor

Hox | 07.03.2017

Jaktože nevím? Co ty o tom můžeš vědět? Máš snad patent na pravdu, abys mohl v otázce co vím nebo nevím cokoliv konkrétního tvrdit?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 07.03.2017

Ano, sám si v diskusii priznal, že tézy, že Ježiš je len človek nie sú zaručeným objektívnym faktom a tvrdením a ani istinou, ale reprezentujú len názory a presvedčenie autorov KSB.
Z toho dovodu nie je možné brať tieto tézy ako istinu - pravdu.
Takže istotu nemáš ani ty v tejto otázke.
Patent na pravdu nemám ani ja.
Konkrétne možem tvrdiť fakt, že si dlho obhajoval Levašova, kým si sám nepriznal svoj omyl...Že ten človek nie je taký čestný, ako si si myslel.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Hox | 07.03.2017

Pro dopřesnění. Ty podle sebe na rozdíl ode mě víš že stojíš na správné straně a nemýlíš se, nebo to nevíš?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 07.03.2017

Už som na to odpovedal a stačí, až si lepšie prečítaš, čo píšem.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Hox | 07.03.2017

Neodpověděl jsi. Pokud máš pocit že ano, zopakuj. Je to jednoduché, máš dvě možnosti, ano nebo ne. Nebo jsi pokrytec?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Cico Ciciak | 07.03.2017

osobní rovina, přesunuto http://pastebin.com/5rVi9Xz9

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Hox | 12.03.2017

> Ano, sám si v diskusii priznal, že tézy, že Ježiš je len človek nie sú zaručeným objektívnym faktom

abych mohl něco podobného "přiznat", musel bych napřed tvrdit opak, což se nestalo.

> ... Z toho dovodu nie je možné brať tieto tézy ako istinu - pravdu.

KSB nepředpokládá, že by měl někdo cokoliv z ní brát "na víru" bez přemýšlení jako fakty, v KSB nejsou fakta, jsou tam východiska, každý si má udělat vlastní názor, do jaké míry souhlasí. Podobným způsobem, jako "zaručené fakta" to prezentuješ jen ty.

Re: Re: Re: Re: Re: názor

Hox | 07.03.2017

A co je to "autority KSB"?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 07.03.2017

Tvorcovia KSB, vrátane autorov, ktorých mená nie sú verejne známe.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Hox | 07.03.2017

Pro tebe jsou to autority? Protože pro mě ne.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 07.03.2017

Iba sa na ich názory a tézy odvolávaš, keď obhajuješ svoje názory.
A pre mńa autority nie sú.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Hox | 07.03.2017

Sprostá lež, používám na rozdíl od tebe vlastní rozum a pokud něco příjmu, pak jen tehdy pokud to pochopím a uznám za platné.
Ani kdybys překopal celé tyhle stránky, nenajdeš tu jediný můj výrok typu "je to tak, protože to tak říká <autorita KSB>", argumentuju vlastními slovy, úvahami a argumenty.
Jsi lhář.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 07.03.2017

Nie je to sprostá lož.
Prijal si tézu, že islam je najbližšie k Bohu. Tvrdil si to v diskusii. Nemáš to ako dokázať. Je to téza autorov KSB.
To, že to tvoj rozum akceptoval a uznal za platné ešte neznamená, že je to istina. Autori KSB tvrdia, že preštudovali všetky doležité svetové náboženstvá a práve korán je najbližšie k Bohu.
Pričom neexistuje niečo ako kodifikovaný - kóranický korán. Mohli študovať len oficiálne uznaný a kodifikovaný korán, ktorý má súry a tézy, ktoré sú nepriateľské voči predstaviteľom iných náboženstiev a rovnako aj k ženám. Rozhodne sa nedá povedať, že súčasný kodifikovaný korán má najbližšie k Bohu a to tvrdia aj experti no korán, ktorý sa ním podrobne zaoberali.
Tvrdia, že je to skor ideológia a systém života, ktorý prakticky hlboko zasahuje do života moslimov.Pre ženy je to forma zotročenia.
To, že ty niečo uznáš za platné na základe toho, čo napísali autori KSB, ako tento príklad ešte neznamená, že v diskusii nevyužívaš tézy autorov KSB ,ktoré sa nedajú dokázať.
Ako možu autori KSB písať v zmysle, že ktoré náboženstvo je najbližšie k Bohu ? Veď je to nič viac ,ako ich subjektívny názor... Poznajú Boha a povedal im to ?
Takže z čoho vychádzajú neznámi autori KSB pri posudzovaní islamu a súčasného koránu, že niečo také tvrdia ?
Prečo ich mám brať asko expertov na náboženské otázky ohĺadom Boha ?
Dal k dispozícii Zaznobin alebo iný nejaký kóranický korán ? Ani Mohamed sa ním neriadil, keď násilím islamizoval územia, ktoré mečom a agresiou, alebo inak získal. Je o tom dosť dokazov a historických záznamov.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Cico Ciciak | 07.03.2017

Trepeš 2-na-3 a snažíš sa tu evidentne rozpútať totálny flame pomocou vyťahovania všetkých možných tém (ktorým vôbec nechápeš), ktoré sa tu už neraz preberali a vysvetľovali. Ide ti jasne o diskreditáciu KSB a DVTR ako celku.


Teraz si sa napríklad chytil a vypichnul si si názor VP-ZSSR o Koráne ako o najmenej zdeformovanom "Svätom Písme", ktoré ale vôbec nie je až tak podstatné, dôležité je to, čo sa konkrétne píše v Koráne!
A to sa tu už rozoberalo neraz:

Prečo Mohamed nezapísal Korán vlastnoručne (1)
-----------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/preco-mohamed-nezapisal-koran-vlastnorucne-1/

Prečo Mohamed nezapísal Korán vlastnoručne (2)
-------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/preco-mohamed-nezapisal-koran-vlastnorucne-2/

Niečo o Koráne, pôvodnom Koránickom Islame a súčasnom pseudo-"islame"
---------------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2015/09/nieco-o-korane-sucasnom-pseudo-islame.html


Tvrdenie, že Korán je najmenej zdeformované "Sväté Písmo" na svete, je pochopiteľne iba subjektívny názor kolektívu autorov VP-ZSSR, ktorí tento názor obhajujú svojimi prácami a analýzami, ktoré sú podľa mňa podložené konkrétnymi, reálnymi a pádnymi argumentami.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Cico Ciciak | 07.03.2017

Oprava:

Teraz si sa napríklad chytil a vypichnul si si názor VP-ZSSR o Koráne ako o najmenej zdeformovanom "Svätom Písme" (aby si odviedol pozornosť od biblických bludov, ktoré nemáš ako dokázať), ktorý ale vôbec nie je až tak podstatný, dôležité je to, čo sa konkrétne píše v Koráne!

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Hox | 08.03.2017

> Ako možu autori KSB písať v zmysle, že ktoré náboženstvo je najbližšie k Bohu ?

Podobně jako ty můžeš tvrdit že Ježíš byl Bůh, je to jejich subjektivní názor.

Tenhle příspěvek je výmluvná ilustrace toho, jak je "zadrátovaný" tvůj mozek, co je nevyřčeno, ale line se celým příspěvkem, je přesvědčení: JÁ mám pravdu a kdo má jiný názor, toho je třeba umlčet.
Protože kdyby to bylo jinak, nemohl bys tak nesmyslně argumentovat a napadat ostatní proto, že mají vlastní názor.

A mimochodem.

> Prijal si tézu, že islam je najbližšie k Bohu
zkus toto svoje absurdní tvrzení dokázat

> Tvrdil si to v diskusii.
Netvrdil, další tvoje absurdní tvrzení. Ukaž citaci pokud tvrdíš že ano.

> Nemáš to ako dokázať
Ani to nedokazuju, to je asi opět nad tvoje schopnosti rozlišení.

> Je to téza autorov KSB.
Autoři KSB nikdy nic podobného nenapsali ani neřekli.

... a tak dále, dalo by se pokračovat.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 08.03.2017

"Ako možu autori KSB písať v zmysle, že ktoré náboženstvo je najbližšie k Bohu ?

Podobně jako ty můžeš tvrdit že Ježíš byl Bůh, je to jejich subjektivní názor."

Rozdiel je v tom, že KSB sa neprezentuje ako náboženstvo alebo ideológia oficiálne. Takže je píšem svoje názory z pozície subjektívneho náboženského presvedčenia - svetonázoru a nie z pozície toho, že o sebe tvrdím, že moje názory sú výsledkom najlepšieho súčasného poznania vedy.A to je rozdiel.

O tom kto koho napadá si najlepšie urobí obrázok ten, kto si túto diskusiu celú prečíta a ja rozhodne nie som ten, kto tu najviac osobne niekoho napáda.

" JÁ mám pravdu a kdo má jiný názor, toho je třeba umlčet."

Zrovna tu napádaš ty mňa. Nikoho neumlčujem...

"Protože kdyby to bylo jinak, nemohl bys tak nesmyslně argumentovat a napadat ostatní proto, že mají vlastní názor."

Vyjadriť sa k názoru diskutujúceho ešte neznamená, že ho napádam.
Že islam je najbližšie k Bohu si kedysi tvrdil na diskusii ešte pred jej rozdelením.
Tú citáciu nebudem zdĺhavo vyhrabávať. Dokonca mne si odporúčal čítať korán, ktorého odkaz si v diskusii uviedol.

Rovnako tu dávaš články, kde sa o Mohamedovi píše ako o dobrom človeku ,v skutočnosti to bol dikátor, ktorý prepadával karavány, dával vraždiť svojich politických odporcov, žiadial výpalné džizju u ľudí, ktorí nekonvertovali na islam, potvrdzujú historici, ktorí sa podrobne koránom a životom Mohameda zaoberali.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Hox | 08.03.2017

KSB se není náboženství ani ideologie. Ty píšeš svoje názory, autoři KSB píší svoje názory, netvrdí o sobě cokoliv z toho co jim připisuješ, to je opět jen tvoje manipulace. Pokud tvrdíš že to o sobě autoři KSB tvrdí, poskytni důkaz.

Co se týká umlčování, cituji část tvého předchozího příspěvku:

"Ako možu autori KSB písať v zmysle, že ktoré náboženstvo je najbližšie k Bohu? Veď je to nič viac ,ako ich subjektívny názor... Poznajú Boha a povedal im to?
Takže z čoho vychádzajú neznámi autori KSB pri posudzovaní islamu a súčasného koránu, že niečo také tvrdia? "

jinými slovy - "jak si můžou dovolit psát svůj subjektivní názor, který se liší od mého"?

Tedy, namísto toho abys vyvrátil jejich argumenty a ukázal, kde se mýlí (pokud se mýlí), tak se tady pohoršuješ nad tím, že si dovolili vyjádřit svůj názor.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Hox | 08.03.2017

> Že islam je najbližšie k Bohu si kedysi tvrdil na diskusii ešte pred jej rozdelením.

Nikdy jsem nenapsal, že "islám je neblíže k Bohu", a takovou demagogii jsem nemohl nikdy napsat ani z principu a nikdy nenapíšu, přestaň sprostě lhát. Pokud si nepamatuješ, co jsem napsal, raděj se k tomu nevyjadřuj.
Pokud jsem ti poradil prostudovat si korán, pak asi v kontextu, ať si na něj uděláš vlastní názor, a nepřebíráš hodnocení nějakých "autorit". Z podobného důvodu mě nezajímají tvrzení a hodnocení nějakých "historiků" na téma koránu a mohameda, studoval jsem téma sám (na rozdíl od tebe) a mám na to vlastní názor, který jsem si udělal na základě prvozdrojů a nikoliv něčích názorů na něco.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

jh | 08.03.2017

" Z podobného důvodu mě nezajímají tvrzení a hodnocení nějakých "historiků" na téma koránu a mohameda, studoval jsem téma sám (na rozdíl od tebe) a mám na to vlastní názor, který jsem si udělal na základě prvozdrojů"
ziadny prvozdroj koranu predsa neexistuje. mohamed nic nenapisal, pisali az nieco po nom, co bolo hned nasledne kompletne revidovane podla potrieb. ake su to tie prvozdroje?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Cico Ciciak | 08.03.2017

"ziadny prvozdroj koranu predsa neexistuje. mohamed nic nenapisal, pisali az nieco po nom, co bolo hned nasledne kompletne revidovane podla potrieb. ake su to tie prvozdroje"

Kompletne?!

Takže ty tvrdíš, že ani jedna informácia/myšlienka (ani ich podstata) z tých informácií/myšlienok, ktoré sa Mohamed snažil odovzdať moslimom sa v Koráne vôbec nenachádza?!
A čo tak: úrok ako Boží hriech, zákaz alkoholu, odmietnutie Židov ako Bohom vyvoleného národa, odporúčanie ľuďom vybudovať "Kráľovstvo Božie" priamo tu na Zemi, nabádanie na vykonávanie dobrých skutkov, odmietanie všetkého zlého, alebo zmienky o Miere a MIM (princíp s-trojenia)!

Poskytni pádny dôkaz na podloženie tohto tvojho nehanebne lživého tvrdenia!

Takže Korán (resp. jeho najpôvodnejšie verzie) je sám o sebe prvo-zdrojom, z ktorého ide čiastočne vychádzať (podobne ako napr. z Biblie)!
Samozrejme, že aj on bol čiastočne buď zámerne alebo nevedome (na základe subjektivizmu autorov) zredigovaný, ale podľa niekoľkých indícií/argumentov menej než napr. Biblia!
A pokiaľ si niekto namiesto nejakých účelových a plytkých mejnstrímových anti-Koránskych a anti-Islamských výkalov a účelových výkladov Koránu sám neprečíta a správne nepochopí Korán + neporovná si svoj názor so serióznymi analýzami Koránu (napr. od VP-ZSSR), tak môže tak jedine držať vieš čo, a nie tárať všeobecné účelové mejnstrímom PíáRené sprostosti!

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

jh | 09.03.2017

ja nemusim dokazovat nic, vy tu vytvarate obraz, ze to tak je. najskor poviete, ze je to subjektivna zalezitost autorov ksb, potom, ze mate info z prvozdrojov a nakoniec sam povies to, co som sam povedal:
"Samozrejme, že aj on bol čiastočne buď zámerne alebo nevedome (na základe subjektivizmu autorov) zredigovaný, ale podľa niekoľkých indícií/argumentov menej než napr. Biblia!"

takze, z akeho prvozdroja si cerpal info ty? daj odkaz na koran, ktory si si precital. ako su tam zobrazeni neveriaci? zeny? podel sa s nami o toto info. vdaka.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Cico Ciciak | 09.03.2017

> ziadny prvozdroj koranu predsa neexistuje. mohamed nic nenapisal, pisali az nieco po nom, co bolo hned nasledne kompletne revidovane podla potrieb. ake su to tie prvozdroje?

Po úprave a doplnení:

http://pastebin.com/KFzUeTsn

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Cico Ciciak | 09.03.2017

<<ja nemusim dokazovat nic, vy tu vytvarate obraz, ze to tak je. najskor poviete, ze je to subjektivna zalezitost autorov ksb, potom, ze mate info z prvozdrojov a nakoniec sam povies to, co som sam povedal:
"Samozrejme, že aj on bol čiastočne buď zámerne alebo nevedome (na základe subjektivizmu autorov) zredigovaný, ale podľa niekoľkých indícií/argumentov menej než napr. Biblia!">>

Nepochopil si príspevok.


<<takze, z akeho prvozdroja si cerpal info ty? daj odkaz na koran, ktory si si precital.>>

Preklad Koránu do slovenčiny s vysvetlivkami a výkladom
------------------------------
http://www.koran.sk/koran-zvazok-1.pdf

http://www.koran.sk/koran-zvazok-2.pdf

http://www.koran.sk/Koran%20preklad%20s%20vyklad%202015%201.pdf - V jednom zväzku


<<ako su tam zobrazeni neveriaci? zeny? podel sa s nami o toto info. vdaka.>>

Po prečítaní jednotlivých súr, kde sa riešia tieto otázky, v podstate nemám s ich znením problém.
Prečítaj si Korán a urob si na to názor sám: z prvo-zdroja (lepšieho asi niet)!

Čo sa týka zahalenia žien:

Zahaľovanie žien - V Koráne
----------------
V časoch proroka Mohameda, ženy nenosili čadry ("soft" burka?) ani parandže (burka), a neboli tiež väznené v háremoch, ako sa to neskôr vyskladalo v historicky reálnych moslimských kultúrach rôznych krajín počas následných storočí. Korán nič podobné nepredpisoval. No čadra, parandža, pustovníctvo v háremoch i historicky reálne bezprávie na žene, zníženej na úroveň veci-majetku muža, verne zobrazené v umeleckých obrazoch filmu „Biele slnko púšte“, - to je dovedenie do presného opaku reálne existujúceho koranického odporúčania, aby sa každé dievča a každá žena chovali skromne a neusilovali sa obracať na seba pozornosť množstva mužov hojnosťou drahocenností, nápadnou kozmetikou a šatami, vzbudzujúc tak v nich sexuálne inštinkty a podriaďujúc si mužov skrze ne. Aby sme nehovorili bez dôkazov, uvedieme priamy citát v Koráne, kapitola 24 „Svetlo“, verš 31:

"A povedz [ženám] veriacim: nech klopia svoje pohľady, a ochraňujú svoje pohlavné orgány, a nech neukazujú svoje ozdoby, snáď len tie ktoré vidno z nich, nech si prehadzujú prikrývky na výstrih na hrudi, nech neukazujú svoje ozdoby, iba ak svojim manželom, alebo svojim otcom, alebo otcom svojich mužov, alebo svojim synom, alebo synom svojich mužov, alebo svojim bratom, alebo synom svojich bratov, alebo synom svojich sestier, alebo svojim ženám, alebo tým ktorých vlastní ich pravica , alebo sluhom ich mužov, ktorý nie sú žiadostiví, alebo deťom, ktoré nepoznali nahotu ženy; a nech nedupú svojimi nohami, tak aby bolo poznať, aké skrývajú ozdoby. Obráťte sa všetci k Allahovi, o veriaci, - možno sa stanete šťastnými!"

To jest, v podstate Korán od začiatku karhal rôznorodé porno prejavy a odporúčal, aby kultúra spoločnosti bola ľudsky uvedomelá, aby sa nevytvárala na oblažovaní nezadržiavaného vyčíňania sexuálnych inštinktov žien (panujúcich cez sexuálne inštinkty nad psychikou mužov) a aby tým zároveň nepodriaďovali živočíšnym inštinktom aj kultúru a život celej spoločnosti v celku.

Od Antropoidnosti k ľudskosti - Matriarchát a patriarchát
------------------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/od-antropoidnosti-k-ludskosti-1-matriarchat-a-patriarchat/


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Cico Ciciak | 09.03.2017

A čo vlastne nie je od človeka subjektívne?
Povedal by som, že všetko.
Ide len o to, že ktorý názor, tvrdenie alebo teória sú (objektívne) pravdivé, alebo sa k (objektívnej) pravde aspoň najviac približujú.
K tomuto účelu si človek vytvoril množstvo subjektívnych metód/metodológií, aj čo sa týka poznávania/štúdia dejín.
A obecne platí, že prax je kritériom (objektívnej) pravdy.

Vždy ide o to, jak ty sám/osobne subjektívne chápeš (to závisí hlavne od morálneho stupňa) tej informácii o ženách (postavení žien) uvedenej v Koráne.
Ja jej rozumiem tak, že jak muži, tak aj ženy sú si rovní vo svojej dôstojnosti, lenže majú rozdielne úlohy, čo je objektívny fakt!
Na tom sa asi zhodneme.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Cico Ciciak | 08.03.2017

Všetky udalosti sa obvykle historicky/"hystericky" "kánonicky" spisujú až potom, čo sa udiali, aneb: Históriu píšu víťazi.
Tak prečo potom niektorým zápisom veríš a iným už nie? Podľa čoho si konkrétne vyberáš (akej subjektívnej metodiky)?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

jh | 09.03.2017

co sa tyka nabozenstva, uz apriori mu neverim, pretoze vsetky nabozenstva vychadzaju ako keby z jedneho zdroja a nieco sa nimi ma sledovat/riadit. podla mna nemozes porovnavat historicke udalosti a nabozenstvo rovnakym sposobom. dalej, je tazko prist na koren veci, ktore sa stali este tot nedavno, napr. 100 rokov dozadu, takze pre mna, cim dalej do minulosti idem, tak viem, ze na ovela tensi lad vstupujem a zavery z davnych dob ani nemam, pretoze je to vsetko velmi otvorene napr. aj kvoli tomu, ako boli znicene cenne artefakty v 15 storoci globalne a ako su nicene neustale. takze povedat, ze 1300 rokov dozadu to bolo takto je uz pre mna riadne tenky lad, kde nieco tvrdit na 100% je nemozne. sam si odpovedas, ja nechapem, preco sa ma pytas na odpovede: "Históriu píšu víťazi."

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Cico Ciciak | 09.03.2017

Náboženstvo nerovná sa "Sväté Písmo"!
Súčasný pseudo-Islam nerovná sa Korán!
Ja neberiem "Sväté Písmo", resp. niektoré jeho tvrdenia, informácie, myšlienky... ako dogmy, ale ako možnú inšpiráciu!

Je podľa teba zákaz úročenia uvedený v Koráne správny/pravdivý?
Je? Tak, čo riešiš?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

jh | 10.03.2017

ale vsak zakaz poskytovat uver bol aj u krestanov, kym nebol zmeneny najskor u anglanov v polke 16-teho storocia a potom ako mor postupne vsade. takze co teraz, koran je ten najspravnejsi, lebo je to tam nejako "explicitnejsie" napisane ako v biblii? alebo vychadzas z toho, ze to plati v krajinach kde je islam az do sucastnosti (co samozrejme nie je az tak pravda)? len sa pytam..

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

jh | 10.03.2017

nabozenstvo nerovna sa svate pismo? tako ako naozaj tomu veris? ako bolo zostavene svate pismo? ved to zostavovali cirkevni hodnostari bud pridavali, alebo uberali to, co sa im hodilo. samozrejme, su tam aj veci na zamyslenie, ale ako celok to zodpoveda tomu, kto programoval, kapisto?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Hox | 09.03.2017

> ake su to tie prvozdroje?

Text koránu, který se dochoval. Pointa je v tom že posuzuju Korán takový jaký se dochoval, na základě toho že si ho prostuduju, proto "prvozdroj". Ne na základě toho, co jsem o něm slyšel nebo četl.

Do jaké míry je to zkreslené a v souladu s tím, co říkal Mohamed, to je další otázka kterou teď neřeším, protože se bavíme o tom koránu, který se dochoval.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

jh | 10.03.2017

dobre, daj pls. zdroj toho koranu, ktory sa dochoval. je to to iste, co tu dal cico?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Hox | 10.03.2017

celkem použitelná verze se dá najít na http://www.koran.sk/
lepší s poznámkami, i když někde se s jeho výkladem nedá úplně souhlasit.

jinak používám ruské překlady, pokud člověk zkombinuje 3 které čte zároveň, celkem se dá dobrat k tomu, co je myšleno v originále (tohle není třeba všude, ale jsou tam místa, které dávají smysl teprve poté, co si člověk přečte 3 různé překlady a informaci zkombinuje)
http://mykoran.ru/

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

jh | 10.03.2017

"lepší s poznámkami, i když někde se s jeho výkladem nedá úplně souhlasit."
" pokud člověk zkombinuje 3 které čte zároveň, celkem se dá dobrat k tomu, co je myšleno v originále"
no, dakujem za odpoved, ale..
ako som povedal chalani, vy sa totalne hybete na tenkom lade, a vy sa pocitovo snazite niekam dostat. je to cisto subjektivna zalezitost, vas pocit, ze to tak je. ale iny clovek moze prist na iny vysledok. zalezi od vela veci, co vyjde na konci. toto vyzaduje X casu studia (min 2 verzie, z toho nieco je v rustine, co nie je moj materinsky jazyk, a opat este tensi lad, aspon pre mna). mne z toho vychadza, vela zabiteho casu, za malo muziky. mna zaujima jedna vec. ten preklad, pripadne koran.sk cerpal z akeho zdroja? ako bol uchovany? kde sa nasiel? bol napisany na papyruse, ci ako?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Hox | 12.03.2017

Jak se můžu pohybovat na tenkém ledě, když jediné co říkám je to, že v Korán obsahuje určité užitečné informace, které, když si někdo dá tu práci a sám si ho přečte (a hlavně popřemýšlí nad přečteným), může využít ve svůj prospěch?
Stejně tak obsahuje užitečné informace i Bible, i Starý zákon, když člověk čte a přemýšlí, protože ve skutečnosti v základu těch knih leží stejná informace, stejné sdělení, které bylo jen různě zkresleno.
Znamená to že ty informace jsou jen v koránu? Nikoliv.
Znamená to že na to člověk nemůže přijít sám? Nikoliv.
Znamená to že KSB propaguje islám nebo korán? Nikoliv, v KSB je jen obsažena informace, že Korán, Bible i Tóra a další sdělení byla původně jediná informace, sdělená v různých dobách, a i přes zkreslení se tam dají střípky té původní informace najít.
Nabádá KSB někoho ke čtení bible nebo koránu? Nikoliv, jen obsahuje názor na ně, co s tou informací každý udělá je jeho záležitost.
Naproti tomu ty s tvým tvrzením že všechno v koránu bylo překrouceno a je lživé pohybuješ na tenkém ledě.

Dále, Július mi tu podsouvá názory, které si nemyslím ani jsem nikdy nevyslovil, otázky na podobné smyšlenky patří jemu, nikoliv mě, žádný názor na Korán před tímto příspěvkem jsem tu nenapsal, takže se opět v tomto směru nemůžu pohybovat na tenkém ledě.
Dále, výroky Cico ciciaka jsou výroky a názory Cico ciciaka, není tu žádné "my", mluví za sebe.
Moje pozice spočívá jednoduše v tom, že pokud chce někdo něco hodnotit, měl by to znát.
Co se týká toho obvinění že "čistě subjektivně" a "pocitově se někam dostat", to je úplně mimo, jedná se o významové odstíny pochopení, pohled na totéž z různých stran. Pokud vidím tentýž objekt z více úhlů, tak to není mínus ale plus.
Kromě toho, stejná je situace u jakékoliv komunikace s pomocí slov, protože každá taková komunikace spočívá v tom, že na začátku jsou myšlenky (obrazy), které se kódují do slov, a na druhé straně probíhá pokus ty slova rozkódovat do stejných obrazů, což se ne vždy podaří a je to hlavním zdrojem nepochopení pokud například zdroj nemá k dispozici stejné obrazy, jako cíl, nebo cíl chápe některé slova jinak.
Otázka tedy stojí zhruba tak, že korán je slovní zápis nějaké informace v obrazech, a mě zajímá, jaká ta původní informace, kterou někdo zapsal danými slovy, byla. Odfiltrovat zkreslení a pozdější deformace a pokusit se pochopit, jaké objektivní zákonitosti Vesmíru by daný zápis mohl vyjadřovat. Pokud tě to nezajímá, pak je to zcela v pořádku, z mojí strany jde řeč jen o tom, že korán, stejně jako jakékoliv další "svaté" písma má smysl číst jen v podobném "režimu".

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

jh | 14.03.2017

chapem uz lepsie, ako sa na to pozeras. napriek tomu, bez toho, aby som vedel, odkial je ten zdroj koranu, nema zmysel sa dalej bavit. je to pre mna dolezite. takze, neposkytnes toto info?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Hox | 14.03.2017

Odkud je zdroj koránu, který je nyní známý, se dá celkem bez problémů nastudovat z otevřených zdrojů. Jde spíš o to že je to jedno, pokud hodnotíš podle samotné informace a ne podle zdroje. Pokud člověk hodnotí hlavně podle zdroje a nezamýšlí se nad samotnou informací, pak se může mnohem jednodušeji stát obětí manipulace nebo podvrhu, proto jde v dnešní době právě o samostatné hodnocení samotných informací a ne "kádrování" zdrojů, protože žádný zdroj není stoprocentně ok, ani stoprocentně špatný.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Cico Ciciak | 07.03.2017

Práce VP-ZSSR slúžia len ako pomôcka, ktoré tu nikto dogmaticky nepokladá za jedinú, absolútnu a definitívnu pravdu sveta (aspoň som si to nevšimol).
To je iba tvoj subjektívny pokrivený dojem.
Čiže je to presne naopak, to práve vy zadogmovaní biblisti (otroci zajatí v biblickej koncepcii myslenia a konania) sa neustále zarputilo bez preverovania a prehodnocovania odvolávate na Bibliu (čo je rovnako svetský výtvor ako KSB a DVTR) a dogmy RKC (že Isá bol boh a podobné bludy)!

Re: Re: Re: Re: Re: názor

Miloš | 07.03.2017

Július, a Slovansko-Árijské Védy se ti do rukou už dostaly?, Co takhle Staroslovienská bukvice? Ve světle výše uvedeného je Pertova církev jako Dílo boží pohádkou pro miminka :-). Nijak nechci nikoho shazovat, je to prostě můj názor.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Berkut72 | 09.03.2017

Miloš, totálna trefa. Historia ukazuj, ž jediné správne svetové naboženstvo je staroslovanské. Ostatné sú len nepodrené hybridy.

1 | 2 >>

Přidat nový příspěvek