Stalin — boľševizmus nie je v slovách, ale v skutkoch

Stalin — boľševizmus nie je v slovách, ale v skutkoch

7.3.2017

http://inance.ru/2016/12/stalin-bolshevizm/

 

Josif Vissarionovič Stalin sa narodil 18. decembra 1878 (podľa oficiálnej verzie 21. decembra 1879) — politický činiteľ Ruskej civilizácie, ktorý v jej histórii zanechal nezmazateľnú stopu. Stalin, aj mnohí iní, ktorí vytvorili Sovietsky zväz taký, aký vstúpil do histórie globálnej planetárnej civilizácie, bol časťou obsiahleho úkazu ducha našej ruskej civilizácie — Boľševizmu.

Článok sa dotýka nielen minulosti boľševizmu a úlohy Stalina v ňom, ale aj aktuálnych otázok nového globálneho programu — budúcnosti boľševizmu.

BOĽŠEVIZMUS

Boľševizmus, ako to uvádza história KSSZ, vznikol v roku 1903 na II. zjazde RSDRS. Podľa jeho odporcov, boľševici do roku 1917 nikdy nepredstavovali skutočnú väčšinu členov strany,  aj preto mali vtedy oponenti boľševikov neustále námietky proti názvu, ktorý si sami zvolili. Ale tento názor vyplýval z nechápania podstaty boľševizmu zo strany rôznorodých menševikov. Podľa vyhlásení samotných boľševikov, oni vyjadrovali v politike strategické záujmy pracujúcej väčšiny obyvateľstva krajiny, následkom čoho len oni mali právo nazývať sa boľševikmi.

Avšak samotný jav boľševizmu je oveľa starší než jeho pomenovanie, ktoré sa objavilo na začiatku XX. storočia, a jeho korene siahajú do hlbokej minulosti Ruskej civilizácie, prejavom ducha ktorej aj je. Pokiaľ žije naša civilizácia, bude žiť aj duch boľševizmu. Preto boľševizmus, rovnako ako aj Stalin, neodišiel do minulosti, ale sa rozplynul v našej budúcnosti. Čo je boľševizmus?

Boľševizmus — je spoločenstvo ľudí, snažiacich sa v svojej činnosti prejaviť strategické záujmy pracujúcej väčšiny, nezávisle od toho, nakoľko si samotná väčšina svoje strategické záujmy uvedomuje a je im verná v živote. Podstata boľševizmu nie je v číselnej prevahe prívržencov určitých ideí nad prívržencami iných ideí a nemysliacou väčšinou, ale práve v úprimnej snahe vyjadriť a uviesť do života dlhodobé strategické záujmy pracujúcej väčšiny, ktorá si praje, aby nikto na jej práci a živote neparazitoval.


V čom spočívali politické ciele boľševizmu, vyjadril J. V. Stalin priamo a jasne ešte v začiatku storočia. Uvedieme úryvok z jeho relatívne novšej práce, čo sa týka vzťahu k tejto otázke (roku 1907), pretože práve v jej názve vyjadril podstatu veci: «Samoderžavie kadetov alebo samoderžavie národa?». V nej uvádza:

«Kto má vziať do rúk moc v čase revolúcie, aké triedy sa majú postaviť ku kormidlu spoločensko-politického života? — Národ, proletariát a roľníctvo! — odpovedali, a aj teraz odpovedajú boľševici. Podľa ich názoru, je víťazstvom revolúcie diktatúra (samoderžavie) proletariátu a roľníctva s cieľom vydobytia si osemhodinového pracovného dňa, konfiškácie všetkej statkárskej pôdy a zavedenia demokratických spôsobov. Menševici samoderžavie národa zavrhujú, ale doteraz nedali priamu odpoveď na otázku, kto má vziať do rúk moc» (J. V. Stalin, «Samoderžavie kadetov alebo samoderžavie národa?», Sočinenia (Práce), diel 2, str. 20, prvý krát publikované v novinách «Dro» («Vremja»), č. 2, 13. marca 1907 (doba marcových íd toho roku), preklad z gruzínskeho jazyka)».

 

Pozn.: «Ídy, mn. [lat. Īdūs]. V starom latinskom kalendári: deň v strede mesiaca — 15-teho v marci, máji, júli, septembri a 13-teho v ostatných mesiacoch» («Výkladový slovník cudzích slov» pod vydaním. L. P. Krysina, Moskva, «Ruský jazyk», 1998).

Boľševizmus nie je ruskou odrodou marxizmu, ani príslušnosť k strane, ale duch Ruskej civilizácie. Boľševizmus existoval pred marxizmom, existoval aj v ruskom marxizme, existuje nejako aj dnes. Bude existovať aj ďalej.

Podstata boľševizmu je v úprimnej snahe vyjadriť a uviesť do života dlhodobé strategické záujmy pracujúcej väčšiny, ktorá si praje, aby nikto na jej práci a živote neparazitoval. Inými slovami, historická realita každej epochy - podstata boľševizmu je – v aktívnej podpore prechodného procesu od historicky vzniknutého davo-„elitarizmu“ k Ľudskosti (Čelo-večnosti)

 

O HISTORICKOM PROCESE

Svet bol na začiatku ХХ. storočia politicky rovnorodý: po priemyselných revolúciách XVIII. storočia sa vo všetkých krajinách Západu budoval kapitalizmus. V krajinách Východu (Čína, India, krajiny Juhovýchodnej Ázie), s výnimkou Japonska, dominoval feudalizmus. Rusko — čo sa týka rozlohy najväčšia a najbohatšia krajina sveta (nie krajina, ale civilizácia v hraniciach krajiny), sa nachádzalo v pozícii neurčitosti: napriek reformám z 1861 roku v ňom dominoval feudalizmus, no boli isté predpoklady na budovanie kapitalizmu. Hlavnou brzdou rozvoja tejto civilizácie, odlišujúcej sa od Východu aj Západu, bola monarchia a cirkev. Jednalo sa predovšetkým o brzdenie aktivizácie tvorivého potenciálu národov Ruskej civilizácie prostredníctvom zákazu na vzdelávanie pre spodné vrstvy obyvateľstva. Toto vytvorilo objektívny predpoklad pre revolúciu. Židovstvo (prevažná väčšina revolucionárov) a peniaze zo zahraničia tiež zohrali svoju úlohu, ale to bolo iba subjektívnym predpokladom revolúcie.

Veľkí politickí hráči sa chystali na znovurozdelenie trhov — svetovú vojnu, po napoleonovských vojnách a krymskej vojne XIX storočia, tretiu v poradí. Svetová vojna rokov 1914 — 1918, a za ňou nasledujúce revolúcie v Rusku, Nemecku a Rakúsko-Uhorsku zmietli monarchie týchto krajín.

Avšak hnacím motorom týchto aj nasledujúcich revolúcií (Číny, Indie, Vietnamu, Kórey) bola nie buržoázna, ale socialistická revolúcia v Rusku v októbri roku 1917. Nech už o nej buržoázni liberáli Ruska aj Západu hovoria čokoľvek, no práve ona celkom zmenila politickú mapu sveta a otvorila nové možnosti rozvoja, umožňujúce vyriešiť problémy zdedené z minulosti.

Buržoázne revolúcie, ktoré prebehli v mnohých rozvinutých krajinách Západu dávno pred februárovou revolúciou v Rusku (Holandsko, Anglicko, Francúzsko, Nemecko a i.), zanechali politickú mapu sveta nezmenenú. Tí, ktorí chystali v roľníckom Rusku proletársku revolúciu podľa marxistického projektu, predpokladali, že s jej pomocou zapália svetový požiar permanentnej revolúcie v celom svete, aby raz a navždy vyriešili problém všeobecnej krízy kapitalizmu. Vo svojej podstate išlo o vojnu bankového kapitálu s priemyselným, a útočným oddielom tejto vojny, ktorú si na začiatku XX. storočia neuvedomovali ani jej účastníci, sa mal stať proletariát Ruska, do čela ktorého sa v októbri 1917 postavili boľševici a trockisti.

Po krvavej občianskej vojne sa boj o moc v Rusku medzi nimi stal nevyhnutný. V tomto zápase stavil finančný kapitál na trockistov a ich vodcov, ktorí z väčšej časti patrili k židovskej diaspóre. Finančný kapitál Západu (iného jednoducho nebolo) boľševikov nebral vážne ako silu, schopnú narušiť ich plány so zakladaním požiaru permanentnej revolúcie. Takýto vzťah pohlavárov Západu k boľševikom bol dôsledkom ich nechápania histórie Ruska a osobitného miesta v nej boľševizmu — rýdzo ruského mnohonárodnostného javu. Budovať socializmus v roľníckej krajine s nerozvinutým priemyselným kapitálom, v úplnom kapitalistickom obkľúčení považovali predstavitelia finančnej internacionály za boľševické fantázie, prameniace z fantázií vodcov roľníckych povstaní Bolotnikova, Razina a Pugačova. A hoci fantáziám vodcov roľníckych povstaní nebolo súdené ich uskutočnenie, no k začiatku XX. storočia práve oni pripravili víťazstvo boľševizmu v kolektívnom podvedomí národov Ruskej civilizácie a určili ďalší osud Ruskej civilizácie a sveta.

V. I. Lenin — zakladateľ strany boľševikov, presvedčený marxista (nech už o ňom liberáli tárajú a píšu čokoľvek), vykonal nemožné: práve on zničil plány vlastníkov medzinárodného finančného kapitálu voči Rusku a prijal rozhodnutie budovať v roľníckej krajine socializmus v kapitalistickom obkľúčení, za čo dostal od predstaviteľov finančnej internacionály prezývku — «Kremeľský snílek» a guľku, otrávenú jedom.

Po Leninovej smrti hŕstka jeho stúpencov (podľa posledných údajov — z prostredia starovercov bezpopovcov1 — tiež jedinečný religiózny úkaz Ruskej civilizácie), navrhla zo svojich radov nového vodcu boľševickej revolúcie — J. V. Stalina. Podarilo sa im to napriek tomu, že po občianskej vojne skutočná moc v krajine patrila stúpencom Trockého, ktorý v tom čase kontroloval celý štátny aparát — ozbrojené sily, zvláštne jednotky, tlač, systém vzdelávania, medzinárodné vzťahy, financie a ekonomiku krajiny. Najzaujímavejšie na tomto boji o moc bolo to, že stúpenci Trockého (Zinovjev, Kamenev Bucharin) pomáhali boľševikom pri presadení Stalina na vrchol byrokratickej pyramídy.

 

Chápal Stalin problematickosť uvedenia do života idey budovania socializmu v jednotlivej krajine, navyše v úplnom kapitalistickom obkľúčení? — Podľa všetkého chápal. No na rozdiel od trockistov, ktorí sa starali predovšetkým o organizáciu svetovej vlády «večne prenasledovaným národom», Stalin dobre poznal Bibliu, globálny historický proces a reálne miesto Ruskej civilizácie v ňom. Bol ruským Gruzíncom, t.j. ruským človekom gruzínskej národnosti, a preto sa díval na realizáciu, zdalo by sa utópie, ako na jedinečnú reálnu možnosť poskytnúť spoločnosti podnet na rozvoj prostredníctvom všeobecnej gramotnosti a rozvinutia tvorivého potenciálu národa.

STAGNÁCIA A REVOLÚCIA

Ako náhle sa spoločnosť ponorí do stagnácie, len čo sa zastaví jej rozvoj, okamžite sa objavujú predpoklady na revolúciu. A čím je v spoločnosti silnejšia túžba po rozvoji, tým je stagnácia nebezpečnejšia. A všetky revolúcie XX. storočia v Rusku túto tézu potvrdzujú. Vojna vytvorí podmienky pre revolúciu alebo kontrarevolúciu (august roku 1991 — v mnohom následok 10-ročnej vojny ZSSR v Afganistane). Všetky rozhovory a plátky liberálov o tyranii boľševikov a Stalina, o represiách režimu z čias stalinizmu sa okamžite menia na prázdne slová, keď tí, ktorí sú nimi ovplyvnení «zapoja hlavu» a začnú porovnávať prvú svetovú vojnu ХХ. storočia s druhou, ktorá sa premenila na Veľkú Vlasteneckú. Ak bol režim Stalina skutočne krvavý a stál na represiách, potom vojna 1941 roku vytvorila ideálne podmienky na jeho likvidáciu. A akoby špeciálne pre účely «čistoty experimentu» (hodnovernosť porovnania) — aj krajina bola tá istá, a aj nepriateľ vo vojne — rovnaký. Avšak «starú dobrú monarchiu» národ počas prvej svetovej zlikvidoval, a zlých, nenávidených boľševikov ochraňoval do poslednej kvapky krvi. Lebo národ neochraňoval boľševikov, ale to, čo priniesli všetkým národom Ruskej civilizácie — rozvoj a vieru v zajtrajšok.

Víťazstvo ZSSR nad zjednoteným Západom, vrátane USA, kardinálne zmenilo politickú mapu sveta. Vytvorilo predpoklady pre revolúciu v Číne, Indii, Kórei, Vietname. V polovici ХХ. storočia už nebol svet taký rovnorodý, ako na jeho začiatku. V Afrike, Južnej a Strednej Amerike, na Blízkom Východe a Juhovýchodnej Ázii sa objavili krajiny, ktoré už mali možnosť výberu — budovať kapitalizmus alebo socializmus? Inými slovami, Rusko sa v XX. storočí nepochybne stalo dominujúcim faktorom rozvoja celého spoločenstva planéty Zem, a čo sa týka ekonomického a vojenského potenciálu, stalo sa po USA druhou svetovou veľmocou. A aj napriek tomu sa na západe a v tábore liberálov kultivovala mienka o Rusku, ako o jednej z najzaostalejších krajín. A ako sa to vyvinie s touto dominanciou v XXI. storočí?

NA PRAHU xxi. STOROČIA

Boľševizmus skutočne neodišiel do minulosti, ale sa rozplynul v budúcnosti.

Ku koncu ХХ. storočia Západ veril, že sa Rusko predsa len vrátilo do koľají «normálneho» rozvoja. K takémuto záveru ho priviedla kontrarevolúcia liberálov v spojení s trockistami a cirkvou, ktorí zahnali druhú svetovú veľmoc do úpadku, následkom čoho sa ocitla na zadnom dvore svetovej politiky. Národ stratil všetky výdobytky, dosiahnuté krvou a potom svojich otcov a dedov. Krajina stratila takmer tretinu svojho teritória, takmer polovicu obyvateľstva, a začala zaujímať posledné miesta na zoznamoch spoločensko-kultúrneho a ekonomického rozvoja. Liberáli, ktorí sa dostali k moci «snívali», že v ekonomickom rozvoji dobehnú maličké Portugalsko a o Rusku hovorili ako o africkej krajine s jadrovými raketami. O tom dňom – nocou hlásali všetky médiá liberálneho Ruska a Západu, kam sa tak snažila dostať «elita» Ruska.

Národ to všetko počul, videl, čítal a … neveril liberálom, že s Ruskom je koniec. Nikto nezabudol, že pracovitý národ mnohonárodnostného Sovietskeho Zväzu hlasoval za obnovenie ZSSR, a ľudia úprimne verili, že vodcovia krajiny začnú budovať nový socializmus, v ktorom nebude miesta pre chyby a zneužitie minulosti. Preto prostý národ (má sa na mysli jeho pracujúca väčšina) tajne dúfal a čakal, že zakrátko príde niekto veľký a silný, vyženie túto bandu zlodejov a zločincov, ktorá uskutočnila štátny prevrat, a potom sa vrátia boľševické pomery, Sovietska vláda bude opäť národná, a nie byrokratická, a život bude fungovať rovnako, ako fungoval v boľševicko-stalinskej dobe, kedy rástla ekonomika, znižovali sa ceny, a rástla kultúrna úroveň, predovšetkým u nových pokolení, vstupujúcich do života.

Ale nová vláda predhodila davu heslo: «Zoberte si toľko suverenity, koľko vládzete» odniesť so sebou. Bežný pracujúci ľubovoľnej národnosti nemal poňatia, čo robiť s touto suverenitou, zato národné «elity» prijali toto Jeľcinovo vyhlásenie ako výzvu na realizáciu maloburžoázneho nacionalizmu. Iného nacionalizmu, okrem maloburžoázneho, niet. Zväz mnohých národov, ktorý existoval 70 rokov, sa rozpadol za tri dni, v auguste 1991. No tak videli (alebo chceli vidieť) tragédiu rozpadu ZSSR len liberáli a popi.

A národ? Národ spomínal na piesne sovietskych časov «Vstavaj strana ogromnaja, vstavaj na smertnyj boj» ...

https://www.youtube.com/watch?v=FLE82tvWXV4

Spomínal, a neveril, že všetko je minulosť. V týchto piesňach bola vyjadrená večná túžba mnohých pokolení národov Ruskej civilizácie, a túžba za ktorou sú stáročia utrpení, nemôže byť minulosťou, ona je — zárukou budúcnosti, nech už sa zdá byť v súčasnosti akokoľvek fantastická. Ako išli roky — všetci čakali niečo od tých, ktorí zakladali nové strany, rôzne hnutia a «fronty». Prešlo 5, 10, 15, 20, 25 rokov, nad Kremľom namiesto Červenej zástavy Víťazstva, viala rovnako ako predtým vlasovská trikolóra, а na štítoch niektorých spoločenských a štátnych budov sa namiesto Erbu ZSSR začal objavovať dvojhlavý mutant, dovezený z Byzancie ako veno Sophie Paleolog. Národné «elity» úlomkov odštiepených od ZSSR sa ponáhľali budovať svoj osobný blahobyt: najlepšie budovy pridelili veľvyslanectvám zahraničných štátov a bankám, počet ktorých začal narastať ako hríby po daždi, budovali paláce, vily, kupovali lietadlá a početnú stráž pre zabezpečenie stretnutí so zahraničnými hosťami, — aby všetko bolo «ako u ľudí». A obyčajní pracujúci týchto «úlomkov ZSSR» sa vydali do zahraničia — do krajín ekonomického blahobytu Západu, aj do neúspešnej RF, aby aspoň čo-to zarobili na život. Pracujúca väčšina všetkých krajín sveta udalosti v Rusku sledovala, a dúfala, že všetky tieto metamorfózy sú len predohrou nejakých procesov, ktoré Rusko opäť vyzdvihnú na úroveň vlajkovej lode spoločenského rozvoja sveta.

NOVÉ RUSKO A NOVÝ GLOBÁLNY PROGRAM

Za hranicami tí, ktorí chápali, že história «spätný chod» neponúka, niečo od nového Ruska čakali (a doteraz čakajú). A spočiatku nikto nevenoval pozornosť tomu, že niekoľko mesiacov pred augustovým karikatúrnym pučom v ZSSR, v Leningrade — meste troch revolúcií — sa objavila nová Koncepcia globálneho významu, v ktorej je priamo ohlásený nový globálny program nielen pre Ruskú civilizáciu, ale pre celý svet.

Bolo to ekvivalentné prijatiu na seba globálnej zodpovednosti za osud celého sveta. Avšak Ruský variant globalizácie mal predchodcov: v ZSSR v 70-tych rokoch minulého storočia uvidel a opísal proces budúceho rozpadu biblickej civilizácie náš veľký krajan I. A. Jefremov v románe «Hodina býka»:

«Bohužiaľ, hlavná náboženská kniha technicky najvyspelejšej a najsilnejšej z minulých civilizácií — bielej — bola Biblia, naplnená zlom, zradou, kmeňovým nepriateľstvom a nekonečným vraždením…»

To znamená, v skutočnosti sa jedná o Západnú civilizáciu a v nej panujúcu biblickú koncepciu riadenia. Okrem toho I. A. Jefremov dokázal nazrieť do ďalekej budúcnosti pozemšťanov takým spôsobom, že Západ na pozadí jeho fantastiky dnes vypadá ako divoký barbarský atavizmus, bez ohľadu na všetky jeho technické vymoženosti. Veď Západná fantastika, ktorá je predstavená Hollywoodom vo forme, zdalo by sa nevinného, politicky neutrálneho «rozptýlenia», je svetonázorové zrkadlo jeho agresivity. Západ verí, že ak aj sú mimozemské civilizácie, tak im ide len o to, ako si podmaniť pozemšťanov, t.j. sú apriori agresívne. A preto sa pozemšťania musia snažiť nie o pochopenie iných svetov, ale prichystať sa na odrazenie agresie z ich strany, a na podrobenie si «ostatných» mimozemských civilizácií a kolonizáciu ich planét. T.j. morálne psychologicky je všetko rovnaké, ako za čias kapitána Cooka, s tým rozdielom, že ako nositeľ agresie nevystupuje drevená loď s plachtami, ale vesmírna loď.

 

Globalizácia je objektívny proces, ale koncepcia globalizácie je subjektívna. Tak aj s pomocou I. A. Jefremova sa stalo zrejmé, že Biblia je koncepciou globalizácie. Bola to najznámejšia kniha na planéte Zem, Podľa niektorých odhadov sa čas jej existencie počítal na niekoľko tisícročí. To znamená, že tým, ktorí na jej základe realizovali globalizáciu, bolo ľahšie autorov nehľadať, a za jej autora označiť boha, ktorého niet, a tým istým falošne obviniť Boha, ktorý je. A tí, ktorí to vykonali, chápali, že človek z davu opak dokázať nemôže, a preto nikto nemôže ani poprieť, že globálne riadenie na planéte je realizované bohom s pomocou vnútro-spoločenskej hierarchie. Tak sa Biblia stala «knihou od boha», а jej duchovní začali svoju pôsobnosť a pôsobia doteraz v mene boha, ktorého niet.

Avšak oni vedia, že Boh, ktorý je, nie je ľahostajný k tomu, čo sa deje na Zemi, a všetko bude tak, ako to On naplánoval — hlavne, aby ľudia pochopili zmysel Jeho zámeru: čím skôr pochopia a začnú podľa svedomia pracovať na jeho realizácii v živote — tým rýchlejšie sa uskutoční to, čo Boh naplánoval. Ale Boh nebude za ľudí robiť to, čo sú schopní urobiť sami.

NOVÁ LOGIKA SOCIÁLNEHO SRÁVANIA A HIERARCHOVIA

Od polovice ХХ. storočia sa po zmene vzťahu etalónových frekvencií biologického a sociálneho času na planéte Zem začala formovať nová logika sociálneho správania. Biblia, ako koncepcia globalizácie, patrila k predchádzajúcej logike sociálneho správania. No tomu nikto nevenoval pozornosť. Ku koncu ХХ. storočia, keď do života vstúpili už dve pokolenia po zmene vzťahov etalónových frekvencií biologického a sociálneho času, sa stalo očividným, že biblický projekt, ktorý sa spoločnosti servíroval ako globálny program sa vyčerpal a zmenil sa na brzdu rozvoja celého ľudstva. V skutočnosti bolo brzdenie realizované hierarchami všetkých cirkví v mene Krista.

Ako povedal francúzsky spisovateľ Victor Hugo: «Žiadna armáda nie je schopná čeliť ideám, ktorých čas nastal».

Na začiatku XXI. storočia, kedy vstúpilo do života tretie pokolenie, narodené v novej logike sociálneho správania, sa stalo očividným že čas nových ideí, prezentovaných v Ruskej koncepcii globalizácie, nastal. To znamená, že idey budú nevyhnutne vo svete dominovať. V polovici ХХ. storočia USA, ktoré zbohatli z krvi miliónov obetí dvoch svetových vojen a povojnovom kolonializme, sa snažili predĺžiť pôsobenie predchádzajúceho programu, a preto svetu ponúkli náhradku nového programu — «americký sen»: falošnú demokraciu, «zákonnosť», domček s vykoseným trávnikom, po strop nabitý elektronickými technickými zariadeniami a chladničkou naplnenou náhradkami jedla, dve, tri autá a bezmyšlienkový život na úver, s účelom zabezpečenia fyziologického potešenia do konca života. Hollywood — najmocnejší ideologický stroj vo svete — do konca ХХ. storočia úspešne propagoval «americký sen» vo všetkých krajinách sveta, s výnimkou ZSSR a krajín socialistického tábora. No potom, ako politické vedenie ZSSR krajinu vydalo kurátorom biblického projektu, «americký sen» nemal viac oponentov.

SLABÁ STRÁNKA

V biblickom «americkom sne» je slabé miesto: keď bola náhradou nového globálneho programu, nestanovila odpoveď na otázku: Čo je človek? — z hľadiska noriem liberalizmu jednotlivec s psychológiou o niečo zložitejšou, než majú mechúrniky — je človekom so všetkými právami. Ale to nie je tak, nestačí sa človekom narodiť — Človekom je potrebné sa vedome stať.

Koncepcia globalizácie, zrodená v Ruskej kultúre, sa odpovedi na túto otázku nemohla vyhnúť, pretože bola v podobe hádanky-idiómu vpísaná ako poznávací kód príslušnosti k Ruskej civilizácii:

«Všetci sú ľudia, ale nie všetci sú Človekovia».

A bola daná aj odpoveď na túto otázku, čo okamžite pozdvihlo Ruskú koncepciu globalizácie na úroveň nového globálneho programu nielen Ruskej civilizácie, ale aj celého sveta:

«Ľudia, staňte sa Človekmi!».

Jedna z hlavných podmienok nového globálneho programu — musí byť príťažlivá pre všetky národy sveta, bez ohľadu na ich národnú a rasovú príslušnosť a omyly historickej minulosti.

Na planéte Zem sa v pravý čas, v súlade so Zámerom nevyhnutne sformuje jediná globálna civilizácia. Ak z tohto pohľadu zhodnotíme celú históriu post-potopnej civilizácie, tak predstavuje nekonečnú reťaz veľkých a malých vojen za to — aká má byť jediná civilizácia Zeme budúcnosti? V poslednej návnade biblickej stratégie — «americkom sne» — sa ukázalo, že o mieste pre človeka v nej sa neuvažuje, a že tento «sen» môže byť zrealizovaný len na základe zvieracieho, zombi a démonického typu režimu psychiky. Pričom celý rozvoj IT (informačných technológií) je nasmerovaný na zdokonaľovanie typu režimu psychiky zombi. Tento fakt, ktorý je výdobytkom biblickej kultúry dá odpoveď na otázku: čože tak starostlivo, počas tisícročí kurátori biblického projektu pred pozemšťanmi skrývali? Skrývali svoju príslušnosť k následníkom poslednej dopotopnej civilizácie — Atlantídy, po čom sa vyjaví, že sa v histórii súčasnej globálnej civilizácie pokúšajú «oživiť» jej mŕtvolu.

O tom «Atlantická predhistória otroctva súčasnej planetárnej civilizácie»

 

Pričom vyššie uvedená potreba prechodu na nový globálny program nie je produktom subjektivizmu a z neho vychádzajúcich sporov na voľné chvíle o právach a politickom usporiadaní. Jedná sa o objektívnu potrebu, pretože pre zabezpečenie spotrebiteľských štandardov «strednej triedy» USA a realizácie «amerického sna» pre všetko obyvateľstvo Zeme by boli potrebné zdroje desiatich planét ako je Zem, a to už dnes ľudstvo ako celok spotrebuje približne za pol roka toľko zdrojov, na obnovu ktorých potrebuje planéta viac ako rok. T.j., ak zostaneme pri tradíciách minulosti, ľudstvo nevyhnutne smeruje ku globálnej biosférno-sociálnej (ekologickej) katastrofe. Takže potreba zmeny globálneho programu — objektívne varovanie pre celé ľudstvo.

STALIN NEODIŠIEL DO MINULOSTI, ALE SA ROZPLYNUL V BUDÚCNOSTI

Bez ohľadu na prúdy bahna, ktoré vylievala a stále vylieva na našu minulosť (a predovšetkým na Stalina) hystericko-liberálna «elita», záujem o osobnosť Stalina rastie. Tiež rastie záujem o politiku, ktorá nášmu národu umožnila uskutočniť obrovský skok v rozvoji, zvíťaziť v najťažšej vojne v histórii ľudstva prakticky osamoteným proti celej Európe, v priebehu niekoľkých rokov obnoviť krajinu a pristúpiť k politike plánovitého znižovania cien.

Chápajúc, že tento proces pochopenia Stalina a minulosti nie je možné zastaviť, časť «elity» zastúpená pseudo-patriotmi skúša využiť jeho postavu vo svojich záujmoch, vyhýbajúc sa diskusii o otázkach, ktoré v podstate položil sám Stalin. Avšak rozmýšľajúcim ľuďom nebráni nič v tom, aby sa zoznámili s tvorivým dedičstvom samotného Stalina, s tým, čo je vysvetlené v prácach Ruskej koncepcie globalizácie, porovnali s táraním «elitárov», a vyvodili si správne závery.

Keďže žijeme v novej logike sociálneho správania, tak proces šírenia riadiacej informácie adekvátnej k životu nie je možné zastaviť, obzvlášť po zavedení internetu. Je možné ju utopiť v oceáne iných informácií, no aj tak je prístup k tejto informácii možný, a človek sa k nej skôr či neskôr dostane. To znamená, že práca, ktorú vykonal Stalin v oblasti zvýšenia gramotnosti ľudí a práca, ktorá sa s pomocou Ruského variantu globalizácie zavádza do života — nie je márna. Spoločnosť prechádza z režimu riadenia na režim samoriadenia, kedy bude nutné, aby sa každý človek stal osobnosťou Stalinovej úrovne.

Keďže biblická koncepcia globalizácie z historickej arény odchádza, jej posledné pokusy čeliť novej koncepcii globalizácie v zastúpení kresťanskou cirkvou (s jej citátno-dogmatickou filozofiou) a marxizmom (rovnako degradovaným na citátno-dogmatickú filozofiu) budú bezvýsledné. Akákoľvek kritika v podstate odhaľuje neadekvátnosť ako Biblie, tak aj marxizmu.

Práve táto nepredvídateľnosť spoločnosti v novej logike sociálneho správania a Ruskej koncepcie globalizácie «elitu» znepokojuje. Nie sú schopní vyčísliť (definovať) následky tých alebo iných rozhodnutí podľa svojich starých modelov, nastavených na starú logiku sociálneho správania. Chápavejšiu časť «elity» (ktorá vie, že nie všetko sa dá kúpiť za peniaze) znepokojuje aj všeobecná neochota «elity» osvojovať si nové poznatky, gramotnosť v riadení (ktoré podľa ich názoru patria vrcholu pyramídy), pričom morálka a pohľad na svet ich k tomu nenabáda. To má za dôsledok celkové nepochopenie procesov.

Skutočne — ako je možné z plochého dvojrozmerného sveta (pri panujúcom pochopení matérie-energie a miery v svetonázore (čas a priestor — sú jednotlivé varianty miery)) pochopiť trojrozmerný svet matérie, miery a doposiaľ skrytej informácie?

Akúsi vzdialenú predstavu (nejakú analógiu) o tom poskytne fantázia «dvojrozmerných» fyzikov o tom, ako by trojrozmerná bytosť komunikovala s dvojrozmernou:

https://www.youtube.com/watch?v=UB-Ng3GNjlI

Chápanie dvojrozmerného sveta z pozície trojrozmerného ukazuje byť veľmi jednoduchá úloha, preto je mihanie sa «dvojrozmerných» chápané ako márnosť pred porážkou. Veď ako uviedol vo svojej výzve k sovietskemu národu 22. júna 1941 V. M. Molotov, a spolu s ním — Stalin:

«Naša vec je spravodlivá, nepriateľ bude porazený, víťazstvo bude naše!»

 

Použitá literatura

Ford a Stalin: O tom, jak žít lidsky (alternativní principy globalizace)

Nastal čas o Stalinovi pohovořit...

Jidášův hřích 20. sjezdu

 

poznámky

1Po nikoniánském rozkolu v 17. století, následující občanské válce a teroru moci a církve vůči přívržencům původní víry a ideálů, kteří se začali nazývat starověrci, tito formálně navenek přijali nikoniánské pravoslaví a ve statistikách figurovali jako pravoslavní, ačkoliv reálně byli ještě stovky let starověrci. Nejnovější výzkumy (A.V.Pyžikov: monografie „Kořeny stalinského bolševismu“, „Hrany ruského rozkolu“) ukazují, že ještě v 19-20. století bylo starověrců podle statistik oficiálně 2%, reálně nejméně 10x tolik a je i dost pravděpodobné, že tvořili většinu obyvatel. Starověrci se dělili na popovce (menšina uznávající autoritu a církevní hierarchii) a bezpopovce – většina, neuznávající jakoukoliv autoritu církve. Starověrci-bezpopovci kontrolovali v polovině 18. století velkou část ruského vnitřního trhu a byli na vzestupu, do 10-20 let mohli získat „kontrolní balík akcií“ ruské ekonomiky. Toho se car vylekal a bylo proti nim represivně zakročeno. Starověrci-bezpopovci vždy fungovali na základě občinných principů, i když formálně v kapitalistickém prostředí. Obchod, podnikání a průmyslová výroba pro ně nebyl prostředek zbohatnutí, cíl byl zcela jiný: byl to prostředek zajištění přežití a služeb pro ostatní starověrce, nacházející se v nepřátelském vnějším prostředí a pod represemi ze strany státu. Jednalo se také o kapitalismus jen navenek. Reálně formální majitelé továren-starověrci nebyli majiteli, jen jim bylo svěřeno řízení ze strany občiny starověrců, která mohla kdykoliv „majitele“ odvolat a jmenovat jiného. Občina starověrců disponovalo kapitálem který patřil všem, usoudila že je vhodné spustit novou fabriku – vybrala zástupce který bude formálně vlastníkem, vydělila kapitál a nová továrna byla postavena a spuštěna – pro prosperitu a blaho celé občiny. Historie zachytila kuriózní případy, které nebyly výjimkami ale měly masový charakter: takto např. S. Morozov, pozdější slavný kupec a podnikatel, byl vesničan, nájemný pracovník s platem 5 rublů za rok. Jednoho dne zčista jasna přinesl 1000 rublů a podal přihlášku do kupecké gildy 3. stupně. Jednalo se totiž o peníze z občinné pokladny, a Morozov byl jen formálním vlastníkem „svých“ podniků. Takto se tehdy realizoval princip skutečného veřejného (občinného) vlastníctví: možnost kdykoliv odvolat nahradit personál, pokud neodpovídá požadavkům pracovníků a občiny. V továrnách vlastněných starověrci, kde pracovali převážně také starověrci, tak nebylo výjimkou, že si „bolšak“ (hlava rady stařešin dané občiny), který na podniku mohl pracovat v řadové pozici, pozval „na kobereček“ majitele podniku a reálná rozhodnutí přijímal on, resp. měl poslední slovo. Reálně tak ve starověrecké ekonomice fungovaly principy, které byly o 80-100 let později formalizovány i navenek během stalinské epochy SSSR. Přijetí lidmi-starověrci (a těch byla nejspíš většina, kromě oblastí jižního ruska a Ukrajiny) bolševismu a jejich podpora Stalina pramenila také z toho, „bolševik“ a „bolšak“ (autorita občiny starověrů) jsou slova jednoho kořene a Stalin vyjadřoval a realizoval dlouhodobé strategické zájmy a hodnoty starověrců-bezpopovců. Proto ho starověrové podpořili a mnoho vysokých činitelů SSSR stalinské epochy (např. Vorošilov, Malenkov, Ustinov) pocházelo z prostředí starověrců-bezpopovců. Po vraždě Stalina a Beriji v r. 1953 však získaly navrch ukrajinské klany trockistů-internacionalistů (Chruščov, Brežněv).

 

Diskusní téma: Stalin — boľševizmus nie je v slovách, ale v skutkoch

Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

los/sol | 09.03.2017

Slovanská Bukvica obsahovala 49 znaků. Tím, že byly znaky ubrány a konečný počet je 31, byly ubrány informace za posledních 5500 let. A to jsme jen u Bukvice.

Re: Re: Re: názor

Oracle 911 | 07.03.2017

Citujem teba:
lebo ak je tento zámer alebo toto dielo od ľudí, rozpadne sa, ale ak je od Boha, nebudete ich môcť rozvrátiť. Aby ste sa neocitli v boji proti Bohu!"

Ale tzv. Petrova cirkev sa rozpadol počas reformácie na množstvo ďalších cirkví A teraz RKC je v štádiu rozkladu a stále stráca moc.

Z toho logicky vyplýva ak by RKC a väčšina cirkví bolo naozaj od Boha tak spiklenci z rádu slobodomurárov, židov at.ď by ani nemohli škrtnúť. Lenže opak je pravdou (a tomu si sa sám priznal) t.j. RKC a väčšina cirkví nie je od Boha.
Takže moja otázka je:
Prečo dávaš muníciu svojim oponentom?

Re: Re: Re: Re: názor

Július | 07.03.2017

Pletieš si pojem oslabenie, prípadne rozkol v cirkvi s rozpadom. A to je zásadný rozdiel.
RKC sa doteraz nerozpadla a ani nezanikla.

"Z toho logicky vyplýva ak by RKC a väčšina cirkví bolo naozaj od Boha tak spiklenci z rádu slobodomurárov, židov at.ď by ani nemohli škrtnúť."

Iracionálny a nelogický názor. Nikde nebolo Petrovej Cirkvi sľúbené, že nebude pod útokom a nikto si nič neškrtne. Bolo sľúbené, len že nezanikne a pretrvá, čo doteraz história potvrdila.
Dávaš ty muníciu tým, ktorý pochybujú o racionalite tvojich argumentov.Re: Re: Re: Re: Re: názor

Oracle 911 | 07.03.2017

Citujem teba:
lebo ak je tento zámer alebo toto dielo od ľudí, rozpadne sa, ale ak je od Boha, nebudete ich môcť rozvrátiť. Aby ste sa neocitli v boji proti Bohu!"

Bohvieako dobre nechápeš čo znamená rozvrátiť, pretože keby cirkev naozaj bolo od Boha, tak by nevzniklo podhubie pre reformáciu a Luterovych 95 bodov by nevyvolal rozkol.

Ďalšia vec je, že RKC a kresťanským cirkvám vo všeobecnosti klesá členská základňa (hlavne na Západe) ale keby boli naozaj od Boha, tak by ich ideológia a spôsob jeho presadzovania stále dokázala strhnúť masy. Lenže opak sa deje.

Takže nielen, že si nevyvrátil nič ale aj si potvrdil to čo som povedal.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Cico Ciciak | 07.03.2017

Presne tak, a nedošlo by ani k Veľkej schizme,
ale tento človiečik tu prišiel zas iba evidentne troliť a nie rozumne argumentovať.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 07.03.2017

rozvrátiť sa

1. podľahnúť rozvratu, rozpadnúť sa, rozložiť sa, rozbiť sa:

Jeden z významov slova rozvrátiť je aj rozpadnúť sa. A ako píšem, RKC sa stále nerozpadla .
Takže mám pravdu...A chápem dobre....

Rozkol nie je rozpad.

V Južnej Amerike a Číne zasa stúpa základňa...Aj v Rusku zažíva RPC obrodu.
Ako som už písal, RKC je teraz je v kríze a pod útokom..
Vyvrátil som tvoje tvrdenia a ďalej sa hádať s tebou nemienim. Presvedčovať ťa nemám záujem...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Oracle 911 | 08.03.2017

Faktom je, že počas reformácie z pôvodnej entity RKC vzniklo niekoľko menších entít: RKC+ďalšie sekty, ktoré neuznávajú pápeža. Ak sa to neklasifikuje ako rozpad, tak potom čo?

A ako vzniklo RPC? Podľa oficiálnych historických prameňov došlo k ideologickému rozkolu ohľadom autority pápeža t.j. rímskeho biskupa.
Takže, keby Petrova cirkev naozaj bolo od Boha k týmto ideologickým rozkolom a následnému deleniu by nedošlo.

Mimochodom vyťahovať RPC je poriadna demagógia z tvojej strany (hoci ona je jedna z výnimiek z klesajúceho trendu, ktoré som spomínal) ale jeho popularita ako duchovná náuka t.j. obroda bude trvať len dovtedy, kým nebude otvorene podporovať židovinu a kryť zvrátenosti ako to robí RKC.

Ďalšia vec, mojím cieľom nie je presvedčiť teba ale poukázať tretím stranám na to ako pokrivené lživé sú tvoje názory.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 08.03.2017

Oracle,
to čo píšeš je rozkol v RKC, ale nie rozpad.
Rozpad by bol, keby RKC zanikla. K tomu nedošlo.

"Takže, keby Petrova cirkev naozaj bolo od Boha k týmto ideologickým rozkolom a následnému deleniu by nedošlo."

Vážne ? A prečo nie ? Lebo to ty píšeš ? Ty vieš presne, čo má robiť Ježiš s Petrovou Cirkvou, k čomu može dojsť a k čomu nemože ? Vidíš do jeho kariet ?
Koľko zostalo pod krížom Ježiša verných apoštolov, keď ho ukrižovali ? Či sa nepíše, že samotný Peter ho 3x zradil skor ako zakikiríka kohút ?

Aká demagógia.. Je faktom, že RPC v Rusku neklesá.A či sa ti to páči alebo nie je tvoj problém.Tento fakt nie je lož.A nikde nepíšem, že sa chová ako má...
Zatiaľ si žiadnu lož nedokázal, to ja som dokázal, že nechápeš zmysel výroku toho farizeja za Kristových čias.Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Oracle 911 | 08.03.2017

Citujem teba:
lebo ak je tento zámer alebo toto dielo od ľudí, rozpadne sa, ale ak je od Boha, nebudete ich môcť rozvrátiť. Aby ste sa neocitli v boji proti Bohu!

No, pôvodná Petrova cirkev zanikla prinajmenšom v čase schizmy RKC-RPC a je jedno, že či už to bolo kvôli samovoľnému rozpadu alebo činnosti nepriateľov, a na tom už naozaj nič nemení fakt, že RKC sa vyhlasuje resp. vyhlasoval za Petrovho jediného dediča.

Tvoje slaboduché otázky sú stále muníciou pre oponentov, takže stále nič nevyvraciaš len potvrdzuješ, to čo som napísal.

A stále si demagóg a šíriš vyslovené lži, lebo som povedal, že VEĽKÁ väčšina cirkví stráca členskú základňu a nie VŠETKY cirkvi strácajú členskú základňu a aj som povedal, že dokedy bude RPC zažívať obrodu.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 08.03.2017

Nezanikla. Že nechápeš rozdiel medzi rozkolom, rozpadom a zánikom nie je moj problém.
Nič si nepotvrdil, len si namýšľaš. A pomáhaš si invektívami a osobnou rovinou. Ale to nie je znak pre relevantnú argumentáciu.


Napísal si :

"Ďalšia vec je, že RKC a kresťanským cirkvám vo všeobecnosti klesá členská základňa (hlavne na Západe)"A kde je lož, keď napíšem, že RPC zvyšuje členskú základňu v Rusku, RKC v Číne a Južnej Ameriky. Kde je tam demagógia. Len ma neprávom osočuješ.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Oracle 911 | 08.03.2017

Ak sa objaví ideologický rozkol v jednej organizácií a dôjde k štiepeniu na základe tohto rozkolu, tak materská organizácia zaniká a vzniknú sesterské organizácie z ktorých jedna resp. všetci môžu tvrdiť, že je právoplatným dedičom pôvodnej organizácie.
A presne toto je prípad Petrovej cirkvi a RKC, RPC a ďalších organizácií ako katari, gnostici či aureliánci. Takže môžeš tvrdiť do skonania sveta, že Petrova cirkev nezanikla ale to na pravde nemení nič.

Čo sa týka invektív, aj chytrý ľudia majú slaboduché otázky ale väčšinou ich nechajú pre seba.

A čo sa týka lží, faktom je, že západné kresťanské sekty vrátane RKC strácajú členov ale východné kresťanské sekty vrátane RPC rastú a to aj na Západe ale to nič nemení na fakte, že členská základňa RKC a väčšiny kresťanských siekt a cirkví klesá.
Takže vkladáš mi do úst to, čo som nepovedal a to tým, že zapieram existenciu výnimiek a to už je lož a tou demagógiou je to, že pri dokazovaní, že nemám pravdu vyťahuješ RPC, ktorá je jedným z mála výnimiek, ktorých existenciu pripúšťam.
Takže ten kto obviňuje niekoho neprávom si ty.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 08.03.2017

Je to hlúposť. Pretože anglikánska cirkev, luteránska nie sú sesterské organizácie RKC a nie sú dedičia povodnej organizácie.
A iné rozne sekty už tobož nie.
Stále nechápeš rozdiel medzi rozkolom a zánikom. A to je už tvoj problém.
Kde ma krivo obvińuješ som uiž napísal a nemienim sa opakovať.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Oracle 911 | 08.03.2017

Citujem:
"Pretože anglikánska cirkev, luteránska nie sú sesterské organizácie RKC a nie sú dedičia pôvodnej organizácie."

To ale nezabránilo RKC sa vyhlásiť za jediného pravého pokračovateľa Petrovej cirkvi.

A ty stále nechápeš, že ak sa nejaká organizácia rozdelí hoc aj na ideologickom základe, tak zaniká a zanecháva za sebou sesterské organizácie z ktorých jedno alebo viaceré sa môžu prehlásiť sa za jediného právoplatného pokračovateľa príklad na prvý prípad je ZSSR, kde Rusko je dedičom.


Ako správny demagóg obviňuješ ma z toho čo si TY urobil, lebo nielen zámerne krivo vyložil jedno moje tvrdenie (čo je ekvivalent lži) ale hovoríš aj to, že ty si poškodená strana.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 08.03.2017

Ty stále nechápeš, že rozkol, odchod a vytvorenie inej cirkvi neznamená, že ide o sesterské organizácie, pretože sú to iné organizácie a majú aj odlišné učenie. .
A tieto nové organizácie si už nezachovali povodné učenie, ktoré pochádzalo od Petrovej Cirkvi, takže to nie sú právoplatní dedičia a ani sesterské organizácie. I keby sa tak vyhlasovali.
Súčasné Rusko nie je ZSSR ani územím a ani ideológiou, ale iný štány útvar a ani právne prevzatie závazkov ZSSR na tom nič nezmení.
Až kvoli ideologickému rozporu odídu z firmy osoby, ktoré založia nové firmy a nové organizácie, tak to neznamená, že sú dedičia povodnej firmy a sesterské organizácie.
Proste píšeš nelogické hlúposti.
Na zbytok tvojich osobných útokov nemá zmysel ani reagovať.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Oracle 911 | 08.03.2017

Prvá vec ty útočíš na osobu každého, kto si dovolí mať na danú vec iný názor. A pritom máš ešte tú drzosť obviňovať každého z toho, že na teba útočí.

Druhá vec, pri schizme v 1054 sa jednotná katolícka cirkev sa rozdelila na Rímsku a na Konštatinopolskú vetvu na základe ideologických rozdielov a každá z nich nárokoval na pozíciu jediného právoplatného pokračovateľa Petrovej cirkvi.
Ak to nie je analógia k rozpadu ZSSR pri ktorom sa menila oficiálna štátna ideológia, tak po tom čo je to?

Re: Re: Re: názor

Jura | 08.03.2017

Nechápu, jak mohl mrtvý Ježíš založit Petrovu cirkev?

Podle mě je to blud. Max. Petr založil něco jménem jiz mrtvého ježíše....

Ten se tedy nemohl již vyjadřovat k osnovam církve.

Re: názor

Drevo | 07.03.2017

Ak sa Boh stal človekom, aby priniesol spásu ľuďom, spravil to isté aj pre obyvateľov iných planét vo Vesmíre? A ak mimozemský život neexistuje, prečo Boh stvoril Vesmír, v ktorom pozorujeme stovky miliárd galaxií a v každej z nich sú stovky miliárd hviezd so svojimi planétami? (Tj. 22 až 24 ciferné číslo pre počet planét iba v pozorovateľnej časti vesmíru.)

Re: Re: názor

Jura | 07.03.2017

Bůh stvořil člověka na Zemi s cílem, aby lidé vytvořili Království Boží na zemi prostřednictvím svých skutků.

Je (zatím hypotetickou) otázkou, jestli po vybudování Království Boží na Zemi se nestane lidstvo Bohu rovno.

Pak by výzva: "Milujte se a možte" se mohla mít jiný význam, než se dosud předpokládá.

Re: Re: názor

Cico Ciciak | 08.03.2017

Boh sa nestal človekom, to je biblický blud!

"Bůh - nad-realita, Všemohoucí, jediný pro všechny živé na Zemi Tvůrce a Všedržitel jím vytvořeného (tvárného) vesmíru. Nejvyšší všeobjímající úroveň řízení, která se ve vědomí většiny lidí odráží jako řetěz nahodilostí. "Náhoda - pseudonym Boha, když se nechce podepisovat vlastním jménem." (Anatole France)." - Podľa KSB a DVTR

MimoZemský život môže kľudne existovať, a ak existuje, tak je to vo Vesmíre pravdepodobne zariadené tak, že kontakt napr. medzi 2 "primitívnymi" ľudskými/humanoidnými civilizáciami/rasami nastane až potom, čo obe dosiahnú potrebný morálny stupeň rozvoja, aby jednoducho nerozbili pol galaxie jak v Star Wars. :)) Boh asi nie je hlúpy.
A keď z nich morálne dozrie len jedna, tak tá sa už z princípu nebude chcieť stretnúť s "barbarmi", alebo ich nejakým zjavným spôsobom ovplyvňovať, ba dokonca zotročovať, lebo skrátka svedomie nepustí. Podobne ako aj svedomitý Človek tu na Zemi neničí prirodzené prostredie zvierat (teda nižších foriem života) a nezasahuje kvôli svojim egoistickým chúťkam do ich prirodzeného života, lebo...

Avšak mimoZemský život nemusí existovať iba v tradičnej (ne)humanoidnej podobe a na planétach (vo hviezdnych sústavách), jak nám ho (zámerne?) kurátori alebo vlastníci biblického projektu globalizácie vykresľujú napr. v Star Treku a pod., ale môže sa jednať aj o iné/vyššie úrovne/dimenzie Vesmíru, alebo úrovne existencie bytia a v nich existujúce pre nás neštandardné formy života.
Je to najskôr zariadené takým spôsobom, že pokiaľ my ľudia na Zemi nedosiahneme príslušný morálny stupeň, tak sa nám nesprístupnia určité znalosti, technológie, vlastnosti, náhľady, alebo spôsoby chápania objektívnej reality, potrebné na uskutočnenie kontaktu s ostatnými morálne vyspelejšími (ne)humanoidnými civilizáciami/rasami, alebo dokonca vyššími životnými formami, alebo vyššími formami bytia/existencie jednotlivých hierarchicky usporiadaných úrovní Vesmíru.
Kto vie.

Re: Re: Re: názor

Cico Ciciak | 08.03.2017

Oprava:
Isá sa nestal človekom, to je biblický blud!

Re: Re: Re: Re: názor

Cico Ciciak | 08.03.2017

Kuva:

Boh sa nestal človekom a Isá sa nestal bohom, to je len biblický blud/výmysel!

Re: názor

Dušan | 07.03.2017

"očierňovanie a nenávisť ku kresťanstvu, "

Nepochopenie písaného? To je v postate jedno.

Ak chcete vedieť kto bol a čo hovoril Ježiš. Najbližšie realite sa my zdá. Popis podľa románu od Bulgakova

Stačí aj táto prvá časť.
https://www.youtube.com/watch?v=EBKrbnv6tXE

Re: názor

Hox | 07.03.2017

Jediné očerňování a nenávist které tu vidím plyne od tebe.

Re: Re: názor

Július | 07.03.2017

Stačí zájsť na diskusiu, ktorú adminuješ a aké názory tam na kresťanstvo nechávaš bez povšimnutia, ako napríklad, kresťanstvo je skrytý satanizmus a podobne. Keď už je reč o nenávisti a očierňovaní.

Re: Re: Re: názor

Hox | 07.03.2017

těžko diskutovat s někým, kdo nechce chápat smysl napsaného a vše si překroutí podle sebe.

Re: Re: Re: Re: názor

Július | 07.03.2017

osobná invektíva - dehonestácia oponenta.
Už z toho je vidieť, že zmysluplná výmena názorov nemá zmysel.

Re: Re: Re: Re: Re: názor

Hox | 07.03.2017

V příspěvku jsi nakydal kupu lží. Jaké máš podle tebe morální právo tady chodit vyrypovat a shazovat práci jiných?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 07.03.2017

A akú konkrétnu lož som napísal ?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Cico Ciciak | 07.03.2017

Si myslíš, že ti to tu ešte niekto po tom všetkom, čo si tu už v minulosti popísal a bol si argumentačne totálne rozbitý, zožerie?
Nehraj to to na nás, už si bol dávno sprofanovaný.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Hox | 07.03.2017

Tvůj názor na KSB už dávno známe, takže se tě ptám znovu: jaké máš podle tebe morální právo sem chodit a prudit tu?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 07.03.2017

Nemám za to, že prudím len preto, že nesúhlasíš s tým, čo píšem. Aké mám právo ? Využívaš verejný priestor na ovplyvňovanie ľudí. Dávaš možnosť verejnej diskusie pod článkami, tvrdíš, že nemažeš za názor.
To všetko mi dáva morálne právo sem napísať svoj názor v diskusii pod článkami..

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Hox | 07.03.2017

Svůj názor už jsi sem napsal asi 100x, k nijakému posunu u tebe nedošlo a nikoho tu tvoje názory už nezajímají, jak sis mohl všimnout. Jestli si myslíš že máš nějaké právo tu pod každým článkem znovu a znovu otravovat vzduch a šířit svoje sektářství, jsi na velkém omylu.

Jinými slovy, tohle jsou stránky příznivců a stoupenců myšlenek KSB, tvoje argumenty i "argumenty" už tu zazněly mnohokrát a nikdo je nakceptoval jako validní, není žádný důvod ani nic konstruktivního v tom, když je budeš stále opakovat.

A na závěr, nic ti nebrání si založit vlastní stránky a "ovlivňovat lidi". Zde má právo diskutovat jen ten, kdo příjde s dobrou vůlí a s dobrými úmysly, ty jsi právě vlastnoručně deklaroval že máš za cíl zdejší projekt a KSB poškodit a tedy mezi takové lidi nepatříš.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 07.03.2017

Moj názor som napísal v súvislosti s prezentovaným článkom.
A názor na článok sa nepíše len preto, aby vyhovoval názorom priaznivcov KSB.
Tiež nemožeš vedieť, koho moje názory zaujímajú, pretože nie každý, kto to číta sa zúčastní aj diskusie pod článkom.
A nikde nie je také upozornenie, že odlišný názor nie je vítaný uvedené...
Nakoniec aj ty sa snažíš KSB prezentovať verejne a verejne ovplyvňovať ľudí.
Až odlišný názor prekáža, tak uveď na jasnom mieste, že diskusii pod článkom nech sa zúčastňujú len tí, čo sú priaznivci KSB a odlišné názory nie sú vítané a nebudú akceptované.
To, či si založím vlastné stránky nechaj na mňa.
Až začneš mazať moj názor pod článkami len preto, že ti nevyhovuje a nedáš jasne na známosť, to, čo som vyššie spomenul je to potom z mojho pohĺadu pokrytectvo.
Je to mazanie za názor...Pričom si viackrát tvrdil, že niečo také nerobíš.
Je to na tebe, ako sa zachováš.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Oracle 911 | 07.03.2017

Ty nehovoríš svoj názor ale robíš propagandu pre RKC a kresťanské sekty. A to je sakramentsky veľký rozdiel.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 07.03.2017

Práveže píšem svoj názor. KSB má na RKC a kresťanstvo určité názory. Ja mám na tu dávané články tiež svoje názory.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Hox | 08.03.2017

Realita je taková, že nikoliv my chodíme na křesťanské stránky někoho napadat, ale ty, křesťanský dogmatik, chodíš napadat sem, protože máš pocit že zdejší myšlenky ohrožují tvůj systém názorů. To znamená mimo jiné to, že si si nejsi jistý svou pravdou, kdybys byl, neměl bys potřebu takto napadat názory, o kterých si myslíš že ohrožují tvoje přesvědčení.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 08.03.2017

Ja píšem len názory na články, ktoré ty tu dávaš a reagujem na príspevky diskutujúcich na moje príspevky.
Myšlienky, ktoré tu dávaš moje názory neohrozujú, ale možu manipulovať tých, čo to tu čítajú a preto reagujem. Moje presvedčenie ohrozené nie je.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Hox | 08.03.2017

> Až odlišný názor prekáža, tak uveď na jasnom mieste, že diskusii pod článkom nech sa zúčastňujú len tí, čo sú priaznivci KSB a odlišné názory nie sú vítané a nebudú akceptované.

Odlišný názor nevadí, vadí napadání. Tys žádné argumenty v prvním příspěvku neuvedl, jen jsi napadl celý materiál, protože se ti nelíbí, a spustil si dogmatickou RKC agitku.

Kromě toho si tu už svůj názor napsal mnohokrát, každý se s ním mohl seznámit už dříve a k žádnému posunu u tebe nedošlo. Režim kolovrátek, kdy budeš pod každým článkem psát to samé, se nenazývá diskuse ale spamming / tapetování.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 08.03.2017

Nesúhlas a ďalšie tvoje útoky. Útočiť na niekoho ,že napáda druhých preto,že obhajuje svoj názor a nesúhlasí s názorom iných nie je útok.
To na mňa tú mnohí útočia a ich príspevky tu nechávaš v pohode, čo vidí každý objektívny čitateľ tejto diskusie.
Ukážkový prípad je Cico Ciciak.

Re: názor

M.C. | 08.03.2017

Můžete dát odkazy kde se v KSB tvrdí, že Ježíš je jen člověk?

Dle popisu v KSB je biblický projekt něco jiného než křesťanství.
Biblický projekt dle popisu v KSB je projekt založený na Starém zákoně, vznikl v dobách a v otrokářských říších o jejichž dějinách pojednává Starý zákon.
Kdežto křesťanství je založeno na dějích popisovaných v Novém zákoně. Jak už to bývá, každá dobrá myšlenka může být zneužita špatnými lidmi.
Struktury snažící se o realizaci starozákonních principů se nevzdaly bez boje.
Do Petrovy církve se jich infiltrovalo nemálo a napáchali mnoho škod. V oficiální pravoslavné církvi jsou taky lidé, kteří budou svoje působení zde ,,dole" těžko obhajovat ,,nahoře", až přijde jejich čas.
Nezáleží na tom, jestli člověk v Boha věří nebo ne.
Věda se tím moc nechlubí, ale podařilo se jí nepřímo existenci Boha dokázat. Takže každý z nás by měl mít na paměti, že i on bude jednou stát jako školáček s vysvědčením před svým nebeským Otcem.
A i když je to otec dobrotivý, jeho výtky budou bolet, pokud ho svým jednáním zarmoutíme. Berte to vážně.

Re: Re: názor

M.C. | 08.03.2017

Jsem si teďka přečetl názory, které od rána přibyly v diskuzi a nestačím se divit.
Otevřel jsem si tento článek dopoledne a postupně jsem ho po částech četl, když jsem měl čas, bez refreshování stránky, tak jsem tam furt viděl jenom první tři příspěvky bez té polemiky která se rozvinula.

Hox, Cico: Jdete do něj moc osobně. Já vím, že si o to trochu koleduje tím jak ze sebe dělá chytrého, ale i tak.
Július: A co kdyby sis - čistě akademicky - na chvíli připustil, že jsi KSB sice četl, ale díky svojí indoktrinaci učením RKC ses povědomě snažil napasovat přečtené myšlenky do svého schématu myšlení. Případně sis z toho vytrhal jenom něco.
Já taky některé myšlenky chápu ale neztotožňuju se s nimi a některé nechápu, resp. nechápu, jak se něco takového mohlo v lidské hlavě vylíhnout.

Nemyslím si, že by tu musela být nutně diskuze jenom pro příznivce, klidně i pro oponenty(neboť ve sporu pravda se rodí - nevím už kdo to řekl), ale pro takové, kteří vědí o čem je řeč a dokáží se držet tématu a snaží se dobrat pokud možno objektivní pravdy, ne jenom za každou cenu přehádat toho druhého. To už je potom jenom rétorické cvičení a na to je opravdu škoda času a úsilí.

Re: Re: Re: názor

Cico Ciciak | 08.03.2017

Dík za príspevok, beriem to ako jemné naznačenie Zhora, že je čas skončiť absolútne zbytočnú debatu s niekým, ako je tento človek, a venovať sa radšej niečomu produktívnejšiemu.
Nemá zmysel sa rozčuľovať kvôli týmto už tisíckrát omieľaným nezmyslom, ešte si zbytočne vykoledujem ban.

Re: Re: Re: názor

Július | 08.03.2017

Ja sa nehádam, len prezentujem svoje názory a reagujem na názory iných diskutujúcich.
KSB nie je jediná ideológia, ktorú som študoval. Nevytrhávam z KSB niečo, píšem o tam uvedených konkrétnych tézach a názorov autorov KSB.

Re: Re: Re: Re: názor

Hox | 08.03.2017

KSB není ideologie.

Re: Re: Re: Re: názor

M.C. | 08.03.2017

Kefalín, a čo si představujete pod takým slovom ,,ideológia"?

Ježíš věděl, že bude zajat, kdo ho zradí a že ho učedník nejvěrnější ve chvíli strachu zapře - nechal ale věcem volný průběh, protože je dokázal začlenit do plánu, jak dokázat ostatním, že je opravdu synem Božím, který přišel mezi lidi.

Jaké byly podle vás další osudy Ježíše po jeho zmrtvýchvstání?

Píšeš, že islám násilím obsadil Svatou zem a opakovaně napadal Byzantskou říši - ale Byzanc se dokázala bránit, přežila Západořímskou říši o 1000 let a kdyby se na jejím rozdrobení zásadním způsobem nepodíleli křižáci ze 4.křížové výpravy, kteří dobyli roku 1204 Konstantinopol, tak by se možná islám na Balkán nikdy nedostal a k celému řetězu utrpení, který se táhne až do dnešních dnů by nedošlo.
Čili RKC se zásadním způsobem podílela na vítězství islámu nad svojí východní pravoslavnou konkurencí. Tuto černou skvrnu na jejím štítě nikdo nesmaže.

Re: názor

Cico Ciciak | 08.03.2017

> A práve na toto narazí aj ideológia KSB. Pretože neakceptuje, že Ježiš je Bohočlovek a založil Petrovu Cirkev, ktorú nikto na svete nepremože a ani KSB...
A na toto táto ideológia zarve, že tvrdí, že Ježiš je len človek a Petrova Cirkev je práca GP, biblický projekt.A podvod.
Kvoli nepochopeniu a neuznaniu Ježiša aj táto ideológia new age, ktorá chce vytvoriť svet bez Krista a Petrovej Cirkevi sa ukáže ako ďalší omyl.

Ty vole, tak toto je už na silné psychofarmaká. :DD
To chce kľud a nohy v teple trolko, alebo vymyslieť u vás v diverznom oddelení SIS na boj s pravdou novú taktiku, nakoľko aktuálna je už objektívne všetkým na smiech a dokonca kontraproduktívna (iba, že by ste chceli zámerne posilniť vplyv KSB a DVTR na Slovensku - všetko je možné).

BTW: Skôr zarve vaše pseudo-kresťanstvo na čele s RKC, to si píš (je to len otázka času)!

Re: názor

Cico Ciciak | 08.03.2017

> Kresťanstvo a ani RKC sa im nepodarí zničiť rovnako, ako to nevyšlo marxizmu, nevyjde ani iným ideológiám.A to napriek ohromnému súčasnému úpadku RKC a infiltrácií jeho nepriateľmi.

Súčasné pseudo-kresťanstvo a jeho ideológia včítane sociológie skončí na skládke dejín hneď
1. ako sa očistí od tých biblických bludov, mýtov a cirkevných dogiem, alebo
2. keď ľudia vypracujú pravdivejšiu a spravodlivejšiu koncepciu rozvoja a života celého ľudstva na Zemi, k čomu už došlo a teraz len stačí počkať (času ako hus klasu), kým sa touto informáciou nasýti dostatočne kritická masa ľudí.

Re: názor

Cico Ciciak | 08.03.2017

Ty nevieš, čo je to v skutočnosti tzv. biblický projekt globalizácie GP, pretože tvoja myseľ je uväznená práve v tomto biblickom matrixe!

Súčasný biblický projekt (koncept/koncepcia) globalizácie globálneho prediktora
------------------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2015/12/sucasny-biblicky-projekt-globalizacie.html

Svet po Putinovi

Franta | 07.03.2017

Pro cely svet je zadouci, aby po ere V. V. Putina zustali u moci v Rusku staroverci - bezpopovci.

Re: Svet po Putinovi

Cico Ciciak | 07.03.2017

Starovercov by som zase moc nepreceňoval.
Hlavne aby po Putinovi a spol. zostal v Rusku a medzi jeho obyvateľstvom aj naďalej zdravý rozum.

Re: Re: Svet po Putinovi

Cico Ciciak | 08.03.2017

Ale ak máte nejaké linky na tému Staroverci, tak rád sa na ne pozriem.

Re: Re: Re: Svet po Putinovi

jh | 09.03.2017

staroverci maju schopnosti o ktorych ani len netusis. zdroje o nich nenajdes na nete. co to mi hovoril jeden clovek, ktory ma kontakty smer rusko. su to proste informacie, ktore nemas sancu nikde najst..

<< 1 | 2

Přidat nový příspěvek