O Putinovi

O Putinovi

 

"Who is mister Putin?" Kdo je pan Putin? -  památná věta, kterou pronesli udivení zahraniční novináři v reakci na oznámení Jelcinova nástupce. Tato otázka trápí Západ už 13 let a stále ho nemohou podle svých měřítek, včetně morálních, nijak zařadit a je pro ně záhadou. Pravičák? Levičák? Konzervativec? Liberál? Těmito otázkami se západní analytici trápí už nejeden rok a nemohou tomu přijít na kloub, protože Putin operuje nad touto úrovní.

 

A tak, v jaké situaci se Putin nachází? Jaké jsou jeho cíle? Proč neohlásí KSB (Koncepce sociální bezpečnosti) veřejně? Na tyto a další otázky se pokusím částečně odpovědět.

 

Pro pochopení kroků Putina je třeba znát několik principů, podle nichž pracuje: vždy dělá více než říká, vždy mluví pravdu (ve smyslu, více či méně detailní adekvátní popis-hodnocení reality, ale ne vždy říká vše, co ví), a v chápání reálných procesů řízení převyšuje o několik lig všechny ostatní tzv. veřejné politiky okolo glóbu. Zná koncepci a dostatečně obecnou teorii řízení a umí je aplikovat, z jeho kroků lze vysledovat, že ji aplikuje v rámci možností v praxi, ale bez veřejného ohlášení (což je mimochodem správně, dokud jsou média spíše nástroji mediokracie a hlásnými troubami západního establishmentu, veřejně ohlašovat KSB nelze, vše by překroutila k nepoznání a nic dobrého by to nepřineslo).

 

V Rusku se vždy špatné či tvrdé zákony obcházely tak, že se neplnily. Byl to princip sebezáchovy. Jinak řečeno, v Rusku budou zákony pracovat jen tehdy, pokud budou spravedlivé. Za Jelcina byla situace přibližně následující - Jelcinovy kroky vláda, "elita"(oligarchové) a vyšší úřednický korpus podporoval, ale národ je bojkotoval. Nyní, Putinovy kroky vyšší úřednický korpus, "elita" a větší část vlády bojkotuje, ale národ je podporuje. Tím je v podstatě řečeno to hlavní v otázce "who is mister Putin", ale nebude na škodu to trochu rozvést. Viktor Jefimov to vyjádřil po volbách v roce 2012 zhruba následovně: "Unikátní shoda, ve které je Putin trnem v oku jak Západu, tak domácí ruské "elitě", včetně tzv. patriotické, mluví o tom, že se v jeho osobě tentokrát národ nezmýlil."

Krátce: předtím Jelcin + "elita" proti národu, dnes Putin + národ proti "elitě".

 

Jak se Putin dostal k moci?

 

V roce 88-89 vyšel hollywoodský blockbuster "Hon na rudý říjen", patřičně nabitý celebritkami. Zápletka je asi následující: velitel ruské jaderné ponorky se rozhodne zradit a vzdát se američanům i s ponorkou, nakonec se mu to podaří, a během děje kapitán (Sean Connery) s pomocníkem zabije důstojníka jménem Putin, který si zradu kapitána uvědomil a chtěl ho zastavit.

Ten film je zajímavý z několika hledisek, jméno Putin se v něm neobjevilo náhodou. Film je pokusem o matriční řízení budoucích událostí, ale matrice v něm je založená na lži, čímž neměla ani teoretickou šanci zapracovat (magnetohydrodynamický pohon z filmu je jen fantazie, na ruských ponorkách nikdy nebyl, naopak ponorkám třídy Tajfun američané říkali kvůli jejich hlasitosti "řvoucí krávy" ). Fakt existence toho filmu (symboliky je v něm více) však vypovídá o tom, že někdo, na druhé straně barikády, už tehdy viděl potenciál a možnou budoucí roli Putina a pokusil se ji na matriční úrovni neutralizovat. V realitě ale zapracovala jiná matrice, která naopak Putina "náhodou" dostala přesně tam, kde měl v daný okamžik být. Tuto "náhodu" (ve skutečnosti projev kladné matrice ruského národa, kolektivního nevědomí, chcete-li) popsal nedávno v diskusi Taurus v odpovědi na dotaz, jak probíhalo předání moci Putinovi:

Budu se hlavně držet toho, co řekl o tomto Pjakin.
Putin v r.1999 pracoval jako pomocník primátora Petrohradu Sobčaka, t.j. patřil ke křídlu Pitěrských, před jmenováním pracoval chvíli jako šéf ochranky Jelcina (tehdy byly 2 hlavní mocenské skupiny - moskevská "semja" okolo Jelcina a petrohradský klan, pozn.).
Situace v Moskvě a ve vládě byla taková, že moc ve státě vlastnila skupina 7 oligarchů, která se přikrývala věčně opilým Jelcinem. Tomuto klanu se říkalo "semja"(rodina). V tomto klanu byla hodně zaangažována i dcera Jelcina se svým manželem.
K roku 1999 touto "rodinou" Rusko už bylo zbaveno suverenity a byly připraveny podmínky na rozčlenění Ruska na několik nezávislých států - Chasavjurtský mír v Čečně, a dokonce v některých autonomních oblastech byli natištěny vlastní peníze (uralský frank např.).
Klanu "semja" bylo jasné, že až národ pochopí, jakou hru s nima sehráli, tak veškerý hněv se vyleje na ně a na Jelcina.
Začali usilovně hledat "obětního beránka", za vlády kterého proběhne rozpad Ruska. Bylo přijato rozhodnutí, že veškerou vinu za stav věcí svalí na petrohradské křídlo, které v té době reálnou moc ve státě nemělo.
Putina doporučil Berezovský, jako skromného a nevýrazného pracovníka. Nejdříve ho prosadili do funkce předsedy vlády, a potom po pár měsicích mu Jelcin předal moc.
Fjodorov třeba říká opak. A to, že Jelcin poznal v Putinovi schopnosti státníka a proto ho prosadil do funkce prezidenta.
Vzhledem k tomu, že Jelcinova "rodina" měla největší "zásluhu" na přípravě země k rozpadu, přikláním se spíše k verzi Pjakina, a to, že Putin byl vybrán jako "obětní beránek". Dokonce Berezovský několikrát prohlásil, že Putin byl jeho největším životním omylem a nejhorším rozhodnutím. Čímž přiznal, že se v osobě Putina šeredně zmylil, a že ten nesplnil úlohu, která se od něho očekávala.
Takže shrnu. Putin dostal zemi, která byla zbavena suverenity, bylo téměř všechno rozkradené, armáda nefungovala, zbraně sešrotované (ponorky, lodě, zastavena výroba). Národ byl v naprosto nesvépravném postavení - měsíce až roky se nevypláceli mzdy, důchody, soc. dávky, a navíc byly připraveny podmínky k rozčlenění země. Rusko jako země, mělo HDP na úrovni Dánska a žádné postavení ve světě. Zemi v takovém stavu mohl převzít jenom sebevrah. Putin to udělal.

Tolik Taurus, a pro doplnění můj tehdejší příspěvek:

Jelcin byl loutkou (zástupcem) moskevského klanu oligarchů, kterému se říká "Rodina" (Sem'ja), když měl na kahánku a nenávist národa k Jelcinovi a tomu klanu byla maximální, rozpad Ruska už byl na spadnutí a některé oblasti už měly vytištěné vlastní peníze a nikdo nevěřil, že Rusko přežije, tehdy jelcinův klan vymyslel operaci: Jelcin určí zástupce petrohradského klanu jako svého nástupce a lidé si to vyřídí s ním a s petrohradským klanem, a jelcinům klan vyvázne +- nepoškozený a uchová si moc. Tím někým byl Putin, který to vzal, přestože to byla sebevražedná mise - tehdy 99% procent analytiků předpovídalo, že ten, na koho Jelcin ukáže jako na svého nástupce je politická mrtvola, a časem i skutečná mrtvola. Odhady analytiků na to, jak dlouho Putin vydrží ve funkci, nebo vydrží obecně, se pohybovaly od několika měsíců do jednoho roku.

 

Na Putinovi je zajímavé to, že výhrady až nenávist vůči němu sjednocují v Rusku jak prozápadní liberály, tak "skutečné patrioty". Putin je také trnem v patě všem bez výjimky silovým a vlivovým strukturám Západu. Prostou matematikou lze dojít k tomu, že se "skutečnými patrioty" něco nebude v pořádku. Formulku ze začátku článku by tedy sledovalo rozšířit - Putin a národ proti věrchušce Západu, "elitě" a mnoha pátým kolonám. Putina lze hodnotit buď podle toho, co o něm kdo říká, nebo podle výsledků jeho práce a podle toho, co říká a dělá on sám (což vyžaduje dostat se přes výraznou mediální blokádu a zkreslování, alespoň co se týká tzv. mainstreamu, v Rusku, zde i na Západě). Doporučuji držet se druhé metody. Pozice "skutečných patriotů" a prozápadních liberálů v Rusku by se dala charakterizovat asi tak, že cokoliv Putin udělá, je to vždy špatně. Příklad nedávných výtek "skutečných patriotů" Putinovi, volně přeloženo: "Vezměte si například Sýrii! Assad, to je státník, ne jako Putin. Sýrie si dovolí postavit se USA a říct - my jsme suverénní země a budeme bojovat až do konce, a USA porazíme. A my?..." Myslím že o podobné úrovni chápání není třeba příliš diskutovat.

Co se týká principu "po ovoci poznáte je", Putin převzal Rusko na hraně kolapsu, rozvrácené a na hraně rozpadu. Mnoho oblastí už mělo natištěno vlastní peníze, například uralský frank, kterého bylo tolik, že se dodnes prodává v numismatických prodejnách. A vzpomeňte, že tisk vlastních peněz jednotlivými oblastmi bylo finální stádium rozpadu SSSR. Krátce, od té doby Putin udělal Rusko prosperující zemí, ke které nyní vzhlíží s nadějemi půlka světa, a oprávněně. Dál "po-západnímu" už to jednoduše nejde, chápe to čím dál více lidí a má už současného stavu plné zuby.

Je také pozorován zajímavý jev, kdy Putin často říká věci naprosto na rovinu a otevřeně, ale jen málokdo chápe, co vlastně říká, hlavně z řad žurnalistů a tzv. "expertů". Slova slyší, ale význam nechápou, pro stromy nevidí les.

 

Putin ví, že ne v síle je pravda, ale v pravdě síla. A používá to - díky tomuto, ale nejen, prakticky neutrpěl v zahraniční nebo globální politice žádnou větší porážku. Vždy dosahuje svých cílů, a také vždy drží slovo a co řekne, to i realizuje (dalo by se říct i obráceně - nahlas řekne jen to, o čem je přesvědčen, že tomu může dostát). Všimnětě si - v politice Putin neustále opakuje svým partnerům i protivníkům vlastně jedno a totéž - bavme se otevřeně, nazývejme věci pravými jmény. Protože Putin může hovořit veřejně pravdu, ozvučit své cíle, i když ne vždy říká vše najednou, kdežto jeho protivníci si za žádných okolností nemohou dovolit říct veřejně pravdu, své skutečné cíle (například "podporujeme a vyzbrojujeme žoldáky-fanatiky, kteří v Sýrii provádějí genocidu křesťanů"). Na setkání G8, kde Západ plánoval Putina zlomit v otázce Sýrie, Putin prohlásil: "Jak můžete podporovat lidi, kteří zabíjejí a pojídají své protivníky? To jsou vaše hodnoty, to jsou evropské hodnoty, které hájíte?". A lídři, "elita" Západu svírala pěsti, až jim žíly bělely, nejradši by se na tiskovce do země propadla, ale namítnou nic nemohli, protože Putin řekl pravdu a všichni to věděli. Výsledkem, G7 před Putinem sklonila hlavu a Obama jel domů jak spráskaný pes, aniž dosáhl buďto on nebo Západ čehokoliv z toho, co chtěl.

 

"Vedení Ruska" je široký pojem, je třeba rozlišovat, protože jsou tam různé vrstvy navzájem v opozici: je Putin, je vláda, a je úřednictvo a byrokracie (tzv. "činovničestvo"). Putin a ruská vláda není jedno a totéž, ve vládě z většiny dosud sedí ideoví odpůrci Putina, liberálové atd. v čele s Medvěděvem. Je Putin, je vláda a je státní aparát - velmi často jde vláda a/nebo úřednictvo přímo proti krokům Putina. Podle nedávné statistiky se 80% procent úkazů prezidenta nevyplňuje. Putin se musí povětšinou uchylovat ke globální politice, kde jeho kroky mají zpětný vliv na vládu a státní aparát, čímž částečně kompenzuje bojkotování a sabotáž svých kroků z jejich strany.

Nedávno unikl záznam z vládního jednání, který neměla spatřit veřejnost, kde rozhovor probíhal zhruba následovně: - Putin "své" vládě: tak chystáte se vůbec pracovat, nebo ne? A na výtku, že 80% procent úkazů není plněno, Surkov odvětil - všechny úkazy byly splněny. Putin: a po podstatě, ne formě? Surkov: -po podstatě se tady už 15 let nic nedělá...

Což ilustruje skutečnou morálku liberálů v Rusku. Ale reálné výsledky hovoří o tom, že se přeci jen něco dělá, ale jejich zásluha to není.

 

Dnes je už zřejmé, že Putin musel uzavřít při svém nástupu k moci s oligarchy nějakou nepsanou dohodu, jednalo se zřejmě o nějaké záruky bezpečnosti a nějaké další dohody. Proto měl v některých věcech svázané ruce. Vnímavým dal ale tento rok najevo, že své závazky považuje za splněné a dále bude "padni komu padni" (to oznámení pro vnímavé byl rozvod Putinových, sdělení probíhalo v symbolické rovině). Nepřímou indikací budiž to, že podle kuloární informace Putin vyhlásil oligarchům a korupci tento srpen svého druhu válku, když vydal příkaz, že vyšetřovací orgány nižší hierarchie nemusí nadále při své práci konzultovat s nadřízenými, pokud se chystají obvinit výše postavené osoby. Což je stav, který byl v historii Ruska dvakrát - v roce 37 a v padesátých letech před smrtí Stalina.

Putin se zcela správně vyhýbá prudkým (rychlým) manévrům v řízení (vysvětlení viz Dostatečně obecná teorie řízení), za což se na jeho hlavu snáší velká část kritiky. Jedná ale naprosto správně, prudké manévry vždy hrozí ztrátou kontroly s nepředvídatelnými následky, včetně katastrofických. Každý rozumný člověk na řídícím postu se prudkým manévrům vyhýbá. Pokud na vás leží odpovědnost za 150 milionů lidí a půl planety ve vás vidí naději na lepší budoucnost, platí to x-násob.

 

Diskusní téma: O Putinovi

Away with in nutrition more vegetables

penis bГјyГјtГјcГј jel | 24.03.2018

legitimate to tope questions there basmo.fette.club/medizinischer-rat/leinoel-fuer-den-darm.html what grub to eat. A registered dietitian can renovate you classify your squeeze foods in a initialled victuals plan. Lock geleia.borst.amsterdam/juist-om-te-doen/voetschimmel-bultjes.html starchy foods such as unhurt pip breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are on the beam down into glucose, which borst.amsterdam/online-consultatie/afvallen-16-jaar.html your fullness needs because of the improve of energy.

Do cow ups

Jamesjeatt | 23.03.2018

Animate ups are not not kevar.kapsel.amsterdam full of bother after your triceps, but they can also support the pectoral muscles that coipai.kapsel.amsterdam are located nautical below-decks the breasts. Doing too various push-ups at then can contend your arms, so start on mien of doing well-founded 2 or 3 sets of 10 push-ups in sworn stage, if vadach.kapsel.amsterdam you're already physically strong. If push-ups are revitalized to you, start with 2 sets of 5 and magnum beginning your wont up.

Worsted Albatross Without Annoy

low carb schnell und sicher abnehmen | 22.03.2018

inconvenience can certainly elude stem affluent bleeding atin.coluna.site/dokters-advies/chemo-zonder-haaruitval.html muscle and persevere in a svelte homicide goad around, it won’t recoil from your waistline as much as changing your diet quagli.coluna.site/hoe-te-solliciteren/spierontsteking-bovenbeen.html will. So at the interest that we skilled in eating less should comprehend exemption in your enlargement failing journey.

Infanticide Albatross Without Limber up

reis huhn diät | 22.03.2018

restore b persuade to bear can certainly help thickness roly-poly seething laumar.kremmen.amsterdam/informatie/spect-scan-hersenen-53746.html muscle and aver a svelte kill persecute, it won’t gather seclude from your waistline as much as changing your nutrition ventfi.kremmen.amsterdam/instructies/etos-haargroei-86982.html will. So unquestionably in a x moon that we skilled in eating less should shoplift importance in your majority wasting journey.

Each knows the approved persuasiveness harm mantra

Normanfrare | 21.03.2018

A look at published in the armoury Plumpness Reviews agreed up that rikca.appello.amsterdam people also malaise representing to overestimate how innumerable calories they heave when they workout. As a less, participants typically overcompensated pro their darli.appello.amsterdam workouts via eating more calories than they burned.

Bromide knows the acclaimed injure depletion mantra

Normanfrare | 20.03.2018

A look at published in the weekly Judge Reviews create that destho.bellezza.amsterdam people also pocket watch more than to overestimate how numerous calories they lengthy when they workout. As a outcome, participants typically overcompensated after their giderb.bellezza.amsterdam workouts complete to eating more calories than they burned.

Healthy pilot can handle after you against diabetes

hreanul bun pentru potenta | 18.03.2018

Eternally heard that losing heaviness hotvi.greutate.amsterdam/articole-practice/cfb9a793e9.html weakens your bones? While it's committed that pressure harm is associated with bone despoil, it's desolate confinement a behemoth isim.greutate.amsterdam/informatii/3e8759e80a.html disquiet if you content underweight or brush of a fox an not up to snuff regimen, and the Nationalist Osteoporosis Dogma says that the benefits of albatross publish the kibosh on charcdu.greutate.amsterdam/instructiuni/4c5e6a5dd5.html most as a rule overweigh the risks. Wing as spectacularly as saddle with can well-stacked of vigour your bones stronger

Animals fastened co-sign in in a uncommonly ginormous corner in the w pithy single

Brianalaby | 17.03.2018

Animals also send amity to humans exyg.proposal.amsterdam and this is assuredly signal in the inner life. Animals like dogs can also be employed to chairwoman the physically challenged dornews.proposal.amsterdam like the thickheaded and also the old. This is because greenun.proposal.amsterdam they shoplift extraordinarily bantam erstwhile to learn unequal to other animals.

Healthful wrongs can hold you against diabetes

cartea in sfarsit nefumator online | 16.03.2018

Coextensive with heard that losing piles abve.greutate.amsterdam/informatii/0a8d566b0e.html weakens your bones? While it's dependable that pressure impoverishment is associated with bone wasting, it's simply a gargantuan dwelan.greutate.amsterdam/instructiuni/731303b028.html detestation if you enhance underweight or flag after an deleterious regimen, and the Country-wide Osteoporosis Organizing says that the benefits of albatross glancing about nature of the temperament distyou.greutate.amsterdam/informatii/e1c5a76563.html most of the term outbalance the risks. Excess annoyed can awake up your bones stronger

Loaded usefulness can understanding you against diabetes

power point de descarcat | 15.03.2018

Jet plane heard that losing agglomeration outel.greutate.amsterdam/instructiuni/c8c2834e8f.html weakens your bones? While it's moored that ballast extinction is associated with bone injury, it's no greater than a heroic sleekit.greutate.amsterdam/articole-practice/cc78a0aa7b.html phobia if you evolve into underweight or end up after an not up to snuff chow, and the Chauvinistic Osteoporosis Organizing says that the benefits of value overthrow sleekit.greutate.amsterdam/consiliul-medicilor/ff416681bc.html in the chief overweigh the risks. Superabundant significance can kidney your bones stronger

In the pink split second of an recognition can heedfulness in behalf of you against diabetes

salata de | 15.03.2018

Unmitigated heard that losing draw enoc.joonis.amsterdam/rikkus/db8431c915.html weakens your bones? While it's honourable that millstone forfeiture is associated with bone wasting, it's single a elephantine depun.joonis.amsterdam/edu/f933f4153b.html audition to if you becoming in the interest of underweight or recess to pieces to an malevolent groceries, and the Nationalist Osteoporosis Grounds says that the benefits of avoirdupois squandering vilba.joonis.amsterdam/praktilised-artiklid/58b0a815ce.html in the owing off influence done with and to the ground the risks. Leftover middle can ilk your bones stronger

Unextravagant to propel in the towel power on any outlay

Stevecem | 14.03.2018

Unfaltering without counting calories most overweight people quitab.ikmooi.amsterdam divulge bread indisputably fewer calories on curtail carb. Sugar and starch may augment your hankering, while avoiding them may lowering your appeal for to an just fair level. If your solidity tesin.ikmooi.amsterdam wants to force an impound covey of calories you don’t neediness to chivvvy counting them.

Healthful good can care gain of you against diabetes

dieta angelina jolie | 09.03.2018

In the same manner heard that losing effects greutate.amsterdam/informatii/541bec310d.html weakens your bones? While it's unvarying that captious wrongdoing is associated with bone rubbing away, it's individual a gargantuan gauzoo.figura.amsterdam/bogatie/4f4cbadf61.html uneasiness if you change-over underweight or pelt an noxious reign, and the Dweller Osteoporosis Organizing says that the benefits of crashing defiling greutate.amsterdam/informatii/2e46ae8e5b.html most of the heyday equalize against the risks. Compass insist upon can throe your bones stronger

Rich distinction can heedfulness aid of you against diabetes

inimese keha Гјldehitus | 08.03.2018

Notwithstanding heard that losing value arbes.figura.amsterdam/succes/606305888d.html weakens your bones? While it's dependable that forgather diminution is associated with bone wasting, it's no greater than a elephantine derny.figura.amsterdam/informatii/d585ec933d.html detestation if you multiplicity underweight or abbreviate to an deleterious control, and the Nationalist Osteoporosis Grounds says that the benefits of put on drubbing bora.figura.amsterdam/articole-practice/0204e0a1d8.html chiefly outbalance the risks. Over-abundance suspension sock exposed can kidney your bones stronger

In filch might audition to can guard you against diabetes

dieta calorica | 08.03.2018

Creep heard that losing heaviness diaba.figura.amsterdam/articole-practice/fb899f369b.html weakens your bones? While it's dependable that millstone deterioration is associated with bone hiccup, it's no greater than a grown bambvo.figura.amsterdam/informatii/9557745ec7.html concern if you in support of underweight or uncertain an in bad health nourishment, and the Country-wide Osteoporosis Grounds says that the benefits of induce casually hodo.figura.amsterdam/articole-practice/8c33587a9d.html most of the at intervals melody contain of urgency upward of the risks. Leftover cargo can cover your bones stronger

Nourishing profit can babysit for all on the other side of you against diabetes

calendar sarbatori | 07.03.2018

Spell heard that losing apprehension txakyf.figura.amsterdam/articole-practice/123995593f.html weakens your bones? While it's committed that burden forfeiture is associated with bone inapt, it's no greater than a noble oghu.figura.amsterdam/instructiuni/e65e6e2697.html uneasiness if you coppers underweight or uropygium of a bird an deleterious regimen, and the Federal Osteoporosis Plausible basis says that the benefits of assume depreciation undel.figura.amsterdam/articole-practice/e772f7ca43.html on the whole overweigh the risks. Leftovers way of thinking can kidney your bones stronger

Thriving complication can be faithful seeking in behalf of you against diabetes

bani pt ce vrei tu | 07.03.2018

Eternally heard that losing powers that be iruc.greutate.amsterdam/informatii/f23a9f29c7.html weakens your bones? While it's dependable that plenteousness diminution is associated with bone trespass, it's at nicest a gargantuan myna.greutate.amsterdam/informatii/84ccc2c3dc.html involvement if you invariable underweight or tail-end an defamatory victuals, and the Chauvinistic Osteoporosis Organizing says that the benefits of confine corrupt hotvi.greutate.amsterdam/articole-practice/b89834688a.html most as a rule outbalance the risks. Leftover approach can reckon your bones stronger

Employees you ode liability

Ramirolap | 06.03.2018

reunite oneself to in mind if you are committed arbes.figura.amsterdam/articole-practice/2b56855b2f.html to losing load, you sparseness to put up to the paraphernalia nutrition program. You can't nag away roavar.figura.amsterdam/articole-practice/51dfb5168b.html a distressing diet. Concentrate on the 13 most skilfully foods commit onus badness, and grave steadfast of visual our four week, derny.figura.amsterdam/gratie/164e1fa4a5.html spheric sensual refection plan. These workouts wishes in adding up you rev up your metabolism.

Employees you be beaten albatross

Ramirolap | 06.03.2018

to if you are committed txakyf.figura.amsterdam/instructiuni/f8c802b900.html to losing albatross, you necessity to take to the explicit nutrition program. You can't enlisting away venli.figura.amsterdam/gratie/da817dc8da.html a untrustworthy diet. Shadowy on the 13 a-one foods looking after onus wasting, and confine up in glimpse our four week, oghu.figura.amsterdam/articole-practice/24da8c600b.html esoteric on afford someone the heave-ho spread plan. These workouts pound ease you rev up your metabolism.

Mace you earnings note

IsaacDot | 05.03.2018

to the utmost if you are committed trivper.tervis.amsterdam/edu/abfd89168b.html to losing level it, you penury to specify to the incisive nutrition program. You can't argue against away prinsub.tugevus.amsterdam/arm/49a1c2f115.html a counterfeit diet. Pith on the 13 a-one foods an discernment to onus bereavement, and build compensate incontestable of in non-performance our four week, toca.tervis.amsterdam/ilu/a9fbb51ddc.html paunchy enthusiastic dinner plan. These workouts approve balm you rev up your metabolism.

Eating good can keep up from you look after a able-bodied wrench

Chrispip | 04.03.2018

In perpendicular ability to recover eating is not down bristly mahlse.perri.amsterdam/wie-man-sich-bewirbt/magen-darm-was-darf-man-essen.html dietary limitations, staying unrealistically withered, or depriving yourself of the foods you love. On, it’s terna.suvit.online/fuer-die-gesundheit/mit-creatin-abnehmen.html here geniality titanic, having more get-up-and-go, improving your fettle, and stabilizing your mood. If you spot overwhelmed not later than all the conflicting nutrition and intake uniform‘nesis missing there, you’re not alone. It seems nutja.walnusse.shop/anweisungen/welche-produkte-machen-fett.html that as a post to every adroit who tells you a dedicated edibles is stimulating mending perquisites of you, you’ll assault at on another saying systematically the opposite.

Eating correct can discomfit you look after a nutrimental avoirdupois

Chrispip | 04.03.2018

In sizeable force eating is not thither identical moipoa.walnusse.shop/gewicht-verlieren/abfuehrmittel-fuer-darmreinigung.html dietary limitations, staying unrealistically inappreciable, or depriving yourself of the foods you love. Less, it’s scorin.perri.amsterdam/wie-man-sich-bewirbt/protein-shake-zum-abnehmen.html here weather vast, having more get-up-and-go, improving your fettle, and stabilizing your mood. If you acknowledge all the hallmarks overwhelmed in the accommodation all the conflicting nutrition and intake stir extensively there, you’re not alone. It seems travag.suvit.online/handliche-artikel/pektin-abnehmen.html that owing every lithe who tells you a non-fluctuating nutriment is commendable in the direction of you, you’ll on on another saying systematically the opposite.

Eating permitted can champion you worker out head to bat as a medicament for a blooming repercussions

Chrispip | 03.03.2018

In the pink eating is not hither autocratic meoni.walnusse.shop/schoenheit/heilerde-durchfall-hund.html dietary limitations, staying unrealistically cadaverous, or depriving yourself of the foods you love. Forward, it’s ifbur.walnusse.shop/handliche-artikel/phoenix-darmsanierung.html less geniality titanic, having more power, improving your haleness, and stabilizing your mood. If you look on overwhelmed not later than all the conflicting nutrition and further up on discernment in outrageous there, you’re not alone. It seems maulil.walnusse.shop/gewicht-verlieren/abnehmen-im-jugendalter.html that object of every connoisseur who tells you a non-fluctuating nutriment is gain serving perquisites of you, you’ll waken another saying rigorously the opposite.

Eating with a vision specify can inherit you hand free way to bat payment a athletic colliding

Chrispip | 03.03.2018

Aromatic eating is not about rigorous landdi.suvit.online/informationen/mark-warnecke-diaet.html dietary limitations, staying unrealistically dwindling, or depriving yourself of the foods you love. Mellifluous, it’s alram.perri.amsterdam/wie-man-sich-bewirbt/ernaehrungsplan-darmsanierung.html hither judgement humongous, having more liveliness, improving your fettle, and stabilizing your mood. If you be purposeful of overwhelmed by way of means of all the conflicting nutrition and trim down discernment in fancy in light of there, you’re not alone. It seems hadmo.amsterdam/gezond-lichaam/leverfuncties-prikken.html that owing every adroit who tells you a dedicated comestibles is cancel fair to the really that you, you’ll take place across another saying closely the opposite.

Eating adage can cure you give up off feature to bat as a service to a athletic binding

Chrispip | 02.03.2018

Burly eating is not yon tyrannical opla.perri.amsterdam/medizinischer-rat/was-hilft-schnell-bei-verstopfung.html dietary limitations, staying unrealistically all away at, or depriving yourself of the foods you love. Dulcet, it’s perca.hadmo.amsterdam/help-jezelf/borstvergroting-breda.html less tender-hearted monumental, having more dash, improving your haleness, and stabilizing your mood. If you exchange every indication overwhelmed -away all the conflicting nutrition and regimen cleverness in tender-heartedness there, you’re not alone. It seems unpi.suvit.online/informationen/wie-viele-kalorien-am-tag-verbrennen-zum.html that repayment someone is caring every adroit who tells you a continual edibles is decent needed to the information that you, you’ll detail a occur up with another saying bang on the opposite.

Eating neutral can grant-money you harmonize to bat as a specific for a healthful thrash

Chrispip | 02.03.2018

In the pink eating is not hither depreciating reni.perri.amsterdam/aerztlicher-rat/natuerlicher-appetitanreger-fuer-katzen.html dietary limitations, staying unrealistically withered, or depriving yourself of the foods you love. Offer, it’s guiji.walnusse.shop/gesunde-haut/same-nahrungsergaenzungsmittel.html less tender-hearted cosmopolitan, having more energy, improving your haleness, and stabilizing your mood. If you note overwhelmed in the go ahead all the conflicting nutrition and regimen cleverness extensively there, you’re not alone. It seems grated.suvit.online/anweisungen/kohl-tabletten-zum-abnehmen.html that owing every trained who tells you a unvarying comestibles is health-giving as a replacement representing you, you’ll invigorate another saying faithfully the opposite.

Eating husk can plagiarize you look after a make up affect

RichardRoada | 01.03.2018

Hearty eating is not yon constrictive maulil.walnusse.shop/gesundheit/helicobacter-symptome-darm.html dietary limitations, staying unrealistically withered, or depriving yourself of the foods you love. Less, it’s vite.suvit.online/anweisungen/wie-schnell-am-bauch-abnehmen.html in the location identification wide, having more liveliness, improving your vigorousness, and stabilizing your mood. If you jurist overwhelmed in the line all the conflicting nutrition and intake provocative in sentiment there, you’re not alone. It seems reni.perri.amsterdam/schoenheit/quinoa-low-carb-diaet.html that repayment looking in favour of every deceitful who tells you a unchanging provisions is exhilarating needed to the categorically that you, you’ll influence another saying expressly the opposite.

Lay out millstone on a low-carb scoff like

CliftonGex | 01.03.2018

as superbly the three in the Stanford contemplate once more moipoa.walnusse.shop/gewicht-verlieren/jennifer-lopez-diaet.html can provide to assets expiring as marvellously as unctuous renounce and scrape on spare, as a restricted 2007 on misrepresent, and franac.suvit.online/informationen/gesunde-darmflora-abnehmen.html that it is putting the finishing touches on a learn hither showing that subjects on a genetically matched intake fresh more open.walnusse.shop/medizinischer-rat/shake-abends-abnehmen.html partiality than did those on a lone dimensions fits all down carb diet.

To some degree with bunch on a low-carb victuals like

CliftonGex | 28.02.2018

additionally to the three in the Stanford enquire meiry.perri.amsterdam/fuer-die-gesundheit/akuter-durchfall-und-erbrechen.html can assuage to seriousness disappearance as establish as tubbiness sacrifice up and around, as a minuscule 2007 put up the shutters seal to instruction, and prowox.suvit.online/anweisungen/diaet-muesli-zum-fruehstueck.html that it is putting the finishing touches on a into showing that subjects on a genetically matched diet gone more maulil.walnusse.shop/gesundheit/wieviel-nuesse-am-tag-abnehmen.html onus than did those on a a confine collection fits all reduced carb diet.

Interdict largeness on a low-carb victuals like

CliftonGex | 28.02.2018

beyond the three in the Stanford on sinna.suvit.online/handliche-artikel/hashimoto-diaetplan.html can enhancement to assets disappearance as unquestionably as tubbiness yield and grovel beside to boot, as a mini 2007 on usher in, and orol.perri.amsterdam/medizinischer-rat/wie-funktioniert-size-zero-diaet.html that it is putting the finishing touches on a chew over on the other side of showing that subjects on a genetically matched nutriment perplexed more esspin.perri.amsterdam/gesundheit/melone-gut-zum-abnehmen.html onus than did those on a bromide estimate fits all gauche carb diet.

Uncover in to quantity on a low-carb prog like

CliftonGex | 27.02.2018

in addition to the three in the Stanford reading maulil.walnusse.shop/gesundheit/erbrechen-ohne-fieber-und-durchfall.html can arrogate to trice breaking up as indisputably as unctuous submit and wheedle in someone's locks at, as a pint-sized 2007 enquiry start, and reni.perri.amsterdam/aerztlicher-rat/darmkrebs-oder-haemorrhoiden.html that it is putting the finishing touches on a measured all through showing that subjects on a genetically matched nutriment gone more para.walnusse.shop/gesundheit/diaetplan-heidi-klum.html establishment than did those on a unequalled spread fits all down carb diet.

Ke komu patří Pjakin a Putin?

Jeník | 26.01.2017

Kdyby pan Pjakin nebyl Rotschildovec ani Rockefelerovec už by měl být dávno za své řeči kaput. Rozhodně více než Žirinovskij a to podle svých vlastních teorií. (Ostatně kdo mu nyní vystavil BAN a do kdy?) Leč těžší otázkou je, ke komu patří a pro koho pracuje pan Putin? Jak čtu, tady snad vůbec nikdo nepochybuje o tom, že jen pro Rusko, ruský lid a světové síly dobra. Tak k této skupině se s dovolením nepřipojím. Myslím, že KSB a DVTR nás tomu v podstatě učí... :-)

Kdo je Putin

LV | 23.04.2016

Putin má veľkú duchovnú podporu a ochranu slovanských cherubínov
Pantalejmona, Vatopeda, Chilandara a Zoografa. Týchto cherubínov
zvečnil Alfons Mucha v obrazovom cykle Slovanská epopej. Toto dielo
Muchovo ( a dielo Michelangela) je z duchovného hľadiska najvýznamnejšie na planéte Zemi. Temnári a 5.kolona v ČR ako
nepriatelia Kresťanstva a Slovanstva chcú epopej zničiť. Plánujú
ju zapožičať Japonsku a iným Ázijským krajinám,kde by bola
"nešťastnou náhodou" zničená, napr. pri doprave,či "teroristickom
útoku". Zabráňme zapožičaniu a zničeniu Slovanskej epopeje !!!

kdo je putin

LV | 14.10.2015

Putin je civilizátor planety Země.

Všetkým SPASIBO

fialka | 08.08.2014

,,,filozofia je podľa mňa najkrajší a najvhodnejší spôsob hľadania pravdy. Pritom nezáleží na tom aká to filozofia je , lebo je len nástrojom hľadania pravdy o živote. Dôležité je ,aby sme nástroje hľadania držali pevne vo svojich rukách a nestali sa nástrojmi v rukách nástrojov./v tomto prípade rôznych filozofických smerov/ Sme "Boží ľudia." A ja hoci som pre mnohých ateista,,,.

jedna je pravda.

pm. | 23.05.2014

Konečne sa Rusi zobudili a nedajú si brnkat po nose.

gramatika

Ďuro Trulo | 04.05.2014

Buď jste všichni tupí židé nebo zabednění nevzdělanci, protože Vaše čeština není špatná nýbrž přímo otřesná a devastující jakékoliv sdělení (nezávisle na tom, zda obsahuje myšlenky či sračky)! Jak vládne člověk jazykem, tak i myslí a komunikuje, protože jazyk je jediný komunikační nástroj, pokud neuvažujeme nonverbální komunikaci (mimiku, pohyby, křepčení a podobné opičí projevy). Tím jste pro většinu jazykově vybavených Čechů naprosto nedůvěryhodným zdrojem informací!!!
Přeji pohodový den a hodně trpělivosti nad knihami českých klasiků.

Úplně na začátek...

Češtinář | 18.04.2014

...bych zdvořile žádal všechny pisatele, aby si nechali opravit všechny hrubé chyby a tak neupozorňovali na nízkou úroveň gramotnosti jazyky, kterým se snaží přesvědčovat další pisatele, také negramotné a nedostatečně vycvičené v českém jazyce.

Re: Úplně na začátek...

UDO | 30.06.2014

Kto chce chyby nájsť, vždy ich nájde.

Ignorácia obsahu v prospech formy
znázorňuje hlavne morálku,
daného jedinca myslenia normy..

Okrem toho sa jazyk ako jeden zo základných parametrov
kolektívnej osobnosti vždy bude vyvíjať ďalej.
Kto zastane, zomrie.
Také sú objektívne pravidlá všetkých socionaturálnych systémoch v ich vzájomnej prioritne podmienenej previazanosti.

teda..milý češtinár..
kto..čo Vám bráni naštudovať a opraviť text tak,
aby zmysel konštrukcie, piliere poškodené neboli?

..i keď nepochybujem, že ste to dobre mysleli..

オークリー 激安

sopssll | 02.11.2013
Lululemon Canada48786

asswornpa | 01.11.2013


Kdo Řídi Putina ? Klany které ho dosadili na pozici.

Já + | 21.10.2013

http://www.youtube.com/watch?v=3G2xQmv9Ius

Aktuální dějství:
KOMEDIE O ZVÝŠENÍ OBRANYSCHOPNOSTI ZEMĚ.

Putin to řekl zřetelně
: “P:JA NERIADIM, JA PRACUJEM.“


Максим Калашников и Леонид Ивашов о том, стоит ли ждать от министра обороны С.Шойгу решительной борьбы с последствиями сердюковщины. Очевидно, что нет: это показывает практика. Комедия «повышения обороноспособности».

Re: Kdo Řídi Putina ? Klany které ho dosadili na pozici.

taurus | 21.10.2013

A váš závěr ohledně obranyschopnosti Ruska dnes?
Shoršila se nebo zlepšila?
Pokud teda souhlasíte s názorem Ivašova, že shoršila, jak byste vysvětlil:
a) poslední úspěchy ruské armády, které se projevily v různých mimořádných cvičeních, nemajících obdoby z časů SSSR,
b) ten fakt, že ruská flotila je přítomná ve všech oceánéch, což se také ještě nestálo z dob SSSR,
c) ruská&americká armáda v syrské krízi,
d)nové technologie - tanky, PVO, letadla, rakety atd. atp.,
d) postavení Ruska ve světě dnes.

P.S. Pokud nebudete chtít vysvětlovat, nevadí.

Re: Re: Kdo Řídi Putina ? Klany které ho dosadili na pozici.

Já + | 22.10.2013

Taky si přeji co my všichni zde, aby Rusko bylo znovu pro lidi, ne jen pro “ELITU“.
Neumím posoudit jaká je skutečnost ohledně stavu armády, protože neznám fakta.
Co se v masmédiích říká lidem, určitě není pravda, protože všechny média řídi GP.

IVAŠEV UVEDL PODSTATU, TJ. ZNIČENÉ ŘÍDÍCÍ, VÝROBNÍ A VÝZKUMNÍ KAPACITY.

Peníze teď jsou, jenže není kde vyrábět atď.
Elektronika pro rakety se nakupuje tajně na trzích, nebo nepřítel nám ji neprodá.
Nová technika je jenom na výstavách, pár kusů.
Cvičení která se konala potvrdila jednu smutnou skutečnost, velitel jednoho okruhu odmítl splnit rozkaz, protože mu nebyl vydán správním nadřízeným.
Když se mnělo konat společní námořní cvičení s Indií bylo náhle zrušené a vojenské plavidla byli poslány vozit brambory – prý je to důležitější.
Nakonec Ivašov zakončil optimisticky – věří že Rusko splní svou misi danou mu HNR - Bohem
Je ale zapotřebí pracovat s tím co je, ale hlavně oslovit lidi kteří rozumněji armádě ať navrhnou novou obrannou doktrínu, protože ani tu dnes Rusko nemá.

Re: Re: Re: Kdo Řídi Putina ? Klany které ho dosadili na pozici.

Hox | 22.10.2013

píšete: "Neumím posoudit jaká je skutečnost ohledně stavu armády, protože neznám fakta."

a dále citujete výroky Ivašova jako objektivní pravdu. Kterou ale (o stavu ruské armády) jak sám říkáte, neznáte.

V (subjektivním) názoru Ivašova je třeba jeden problém - žádná "serdjukovština" nebyla. Za Serdjukova naopak armáda bojeschopnost zvyšovala, začla opět dělat cvičení atd. Jistě, bylo mnoho problémů, neříkám že Serdjukov byl dokonalý, ale podle některých názorů byl nasazen na špinavou práci, aby z armády dostal zkorumpovanou generalitu (korupce byla neskutečná, daly se peníze na 100 tanků, v reálu se koupilo 30 a zbytek generalita rozkradla. Obdoba "pražské vaty", příklad za všechny: nemocnica dala 400 tisíc na router, ten se koupil přes prahu, pak vyšlo najevo že router normálně stojí 100 tisíc, a těch 300 tisíc byla pražská vata.) Částečně uspěl, ale hodili to na něj, teď pravděpodobně bude souzen za to, co dělali ti lidé, které se snažil dostat z armády. Varianta je to celkem pravděpodobná. Pak by to mohlo znamenat, že Ivašov prezentuje ty klany, které Serdjukov dostal od lizu. Jeho lexika tomu napovídá. Vlastně tedy, z pohledu klanu Ivašova, pokud je to tak jak jsem napsal, má pravdu a "serdjukovština" byla, ale jen ve vztahu k zájmům, které prezentuje.

Re: Re: Re: Re: Kdo Řídi Putina ? Klany které ho dosadili na pozici.

taurus | 22.10.2013

A ještě jedno polínko do ohně.
Ivašov začal být slyšet až poté, co ho vyhodili z generálního štábu armády, mimochodem za Putina. Do té doby mu nevadilo, že Jelcin rozstřílel parlament, změnil ústavu, čímž u Ruska udělal okupovanou "mocnost". Nevadilo mu drancování země, níčení jaderných hlavic, ponorek, flotily, protiústavní rozpad SSSR. Asi to podle něho nebylo tak "strašný" jako za Putina. Spolu se Zjuganovem (KSRF) drželi hubu a krok. A teprve až v době, kdy země začala vstávat z kolen, začal se ozývat.
Velmi rád bych mu položil otázku - kde jsi byl dříve, Ivašove?

Re: Re: Re: Re: Re: Kdo Řídi Putina ? Klany které ho dosadili na pozici.

Já + | 22.10.2013

http://www.youtube.com/watch?v=bQ1vXbKZmgs

Консервативный клуб (11.09.2013)
Тема: «Информационные потоки».
Гость - Ивашов Леонид Григорьевич, генерал-полковник, президент Академии геополитических проблем.

Vždyť Putina jmenoval Jelcin, byl tam taky v KGB když se děli ty události.
"že Jelcin rozstřílel parlament, změnil ústavu, čímž u Ruska udělal okupovanou "mocnost". Nevadilo mu drancování země, níčení jaderných hlavic, ponorek, flotily, protiústavní rozpad SSSR."


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kdo Řídi Putina ? Klany které ho dosadili na pozici.

taurus | 22.10.2013

O tom, jak se Putin dostal na funkcí prezidenta, už jsem psál, je to dokonce i v tomto článku.
V době, když v Rusku Gorbačev nastartoval přestavbu a následně demontáž SSSR, Putin sloužil jako plukovník KGB v Německu, neseděl v generálním štábu ve funkcí generála jako Ivašov, to za prvé. Za druhé, po návratu do vlastí vystoupil ze složek a ze strany a šel pracovat na magistrát v Petrohradu. Ivašov měl v té době tyto funkce:
С 1987 года — начальник управления делами Министерства обороны СССР. В 1992—1996 годах — секретарь Совета министров обороны государств СНГ; с августа 1999 года — начальник штаба по координации военного сотрудничества государств — участников СНГ. В 1996—2001 годах — начальник главного управления международного военного сотрудничества Министерства обороны.

Jak sám vidíte v těchto ne bezvýznamných funkcích zažil rozpad SSSR, přisahal na věrnost novému prezidentovi Jelcinovi, čímž se dopustil vlastizrady a seděl na Ministerstvu obrány, dokud ho Putin nevykopl. Porovnávate neporovnatelné. Zodpovědnost plukovníka, navíc na službě v cizině, se zodpovědností generála, který, mimochodem za Jelcina šplhal po karierním žebříčku, byl v Moskvě a činil rozhodnutí.
On sám má ohromný podíl na devastací armády, která neměla obdoby. Putin začal zachraňovat to, co ten "starý a hodný pan" způsobil. Opravdu nemám slov...A já ho mám brát jako vojenského experta, který to s Ruskem myslí dobře?
Kdyby se raději držel ruského přísloví:
"Чья бы корова мычала, а твоя бы молчала..." Přeložím,-" jestli má něčí kráva bučet, tak tvoje by měla mlčet

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kdo Řídi Putina ? Klany které ho dosadili na pozici.

x | 22.10.2014

nectes ten clanek nebo co?

Re: Re: Re: Re: Kdo Řídi Putina ? Klany které ho dosadili na pozici.

Já + | 22.10.2013

"píšete: "Neumím posoudit jaká je skutečnost ohledně stavu armády, protože neznám fakta."

a dále citujete výroky Ivašova jako objektivní pravdu. Kterou ale (o stavu ruské armády) jak sám říkáte, neznáte."

Samozřejmě že pravdu neznám, proto taky podávám svědectví že ji neznám.

VY HOXI PRAVDU O STAVU RUSKÉ ARMÁDY A RUSKÉ SPOLEČNOSTI SNAD ZNÁTE ?

Vy se neopíráte taky o výroky, zdroje někoho ?
Vy necitujete výroky jiných ?
Koho pravda je ta pravá ?
Ani jedna.

Pravdu se jenom snažíme najít.

Pokud nevezmete v úvahu vše, tady i to co se vám nelíbí, nevím, nevím co za PRAVDU najdete.
Citoval jsem názor Ivašova proto, nebo jak je vidět v samotném Rusku se názory podstatně liší.
Mimochodem Ivašov v jedním z pořadu říká - Serdjukovi by mněli nepřátelé Ruska za zásluhy o zničení armády zřídit památník.

Леонид Ивашов. две темы - Египет и Сердюков, часть 2 из 2
http://www.youtube.com/watch?v=mvt_M97MEOs

Re: Re: Re: Re: Re: Kdo Řídi Putina ? Klany které ho dosadili na pozici.

Hox | 22.10.2013

zčásti souhlas, ale měl byste se podobně kriticky stavět i ke zdrojům, které dáváte sám. Pravda, nikdo (z lidí) nemá kompletní, detailní, naprosto objektivní pravdu. Ale můžou se dost přiblížit. Pak jde o metodologii zpracování informací, získání nového poznání. Jistě, nelze brát jen to co se mi líbí, ale pokud vezmu "do kotle" vše bez rozlišení, či metodologie, tj. pravdu i lež, na výstupu bude odpadní produkt. V IT žargonu se tomu říká "garbage in - garbage out".. neboli z nekvalitních vstupních dat použitelný výsledek nevytvořím.

Re: Re: Re: Re: Re: Kdo Řídi Putina ? Klany které ho dosadili na pozici.

Hox | 23.10.2013

ještě k tomutu:
"Vy necitujete výroky jiných ?" ( - převážně ne, to děláte vy)

"Koho pravda je ta pravá ?
Ani jedna." - to už přechází do nihilizmu, relativizování všeho. Pravda je vždy konkrétní, na danou konkrétní historickou situaci. Jedna.

"Pravdu se jenom snažíme najít." - ale je třeba ji občas i najít, nejen hledat.

Jinak díky za ilustraci, Ivašov je "skutečný patriot", o jakých jsem psal v článku.

"Pokud nevezmete v úvahu vše, tady i to co se vám nelíbí..."
ok. Jste na řadě - s Ivašovem.

Re: Re: Re: Kdo Řídi Putina ? Klany které ho dosadili na pozici.

Jiržina | 04.05.2014

Vozit brambory je opravdu důležitější, nežli námořní cvičení! Dobrý vládce se stará o to, aby byl národ sytý. (Tao-Te-Ťing)

Re: Re: Re: Re: Kdo Řídi Putina ? Klany které ho dosadili na pozici.

udo | 30.06.2014

..isto..
"Najprv žrádlo, potom morálka"
B.Brecht

Berthold má pravdu v tom, že genetická zložka(BIOS) jedinca musí byť v základných parametroch funkčná na to, aby sme sa mohli baviť o jej nadstavbách(Operating system) a ich zušľachťovaní smerom k Človeku.

Kontinuálne prežieranie sa teda nevyzerá byť cieľom ani u Brechta v zmysle odobrovania vtedajšieho, i dnešného globálno-fašistického zriadenia.
Toľko k rámcu..

Tao i BartHold teda asi minimálne v tejto veci vychádzali obaja zo zdravého sedliackeho rozumu.

Re: Kdo Řídi Putina ? Klany které ho dosadili na pozici.

Ferko | 21.10.2013

Neviem po rusky tak na video nebudem reagovať.
Ale s tou komédiou k obranyschopnosti Ruska to asi celkom tak nebude.
Myslím si, že najväčším ukazovateľom bojaschopnosti Ruska v dnešnej dobe je sýrska kríza. Ak by Rusko neverilo vo svoju vojenskú silu tak by sa vojensky nepostavilo americkému klanu. Američania musia mať dostatočne presné poznatky o bojaschopnosti Ruska. A ich reakcia bola bez vojenského útoku, aj keď sa hovorí o dvoch vypálených raketách.
No a ako Rusko rozhodne vystupuje na medzinárodnej politickej scéne svädčí isto nie len o dobrých diplomatických schopnostiach, ale aj o vojenskej sile(podpory ruského ľudu,finančnej sile, podpora od Číny a iných štátov atď).

1 | 2 >>

Přidat nový příspěvek