O Putinovi

O Putinovi

 

"Who is mister Putin?" Kdo je pan Putin? -  památná věta, kterou pronesli udivení zahraniční novináři v reakci na oznámení Jelcinova nástupce. Tato otázka trápí Západ už 13 let a stále ho nemohou podle svých měřítek, včetně morálních, nijak zařadit a je pro ně záhadou. Pravičák? Levičák? Konzervativec? Liberál? Těmito otázkami se západní analytici trápí už nejeden rok a nemohou tomu přijít na kloub, protože Putin operuje nad touto úrovní.

 

A tak, v jaké situaci se Putin nachází? Jaké jsou jeho cíle? Proč neohlásí KSB (Koncepce sociální bezpečnosti) veřejně? Na tyto a další otázky se pokusím částečně odpovědět.

 

Pro pochopení kroků Putina je třeba znát několik principů, podle nichž pracuje: vždy dělá více než říká, vždy mluví pravdu (ve smyslu, více či méně detailní adekvátní popis-hodnocení reality, ale ne vždy říká vše, co ví), a v chápání reálných procesů řízení převyšuje o několik lig všechny ostatní tzv. veřejné politiky okolo glóbu. Zná koncepci a dostatečně obecnou teorii řízení a umí je aplikovat, z jeho kroků lze vysledovat, že ji aplikuje v rámci možností v praxi, ale bez veřejného ohlášení (což je mimochodem správně, dokud jsou média spíše nástroji mediokracie a hlásnými troubami západního establishmentu, veřejně ohlašovat KSB nelze, vše by překroutila k nepoznání a nic dobrého by to nepřineslo).

 

V Rusku se vždy špatné či tvrdé zákony obcházely tak, že se neplnily. Byl to princip sebezáchovy. Jinak řečeno, v Rusku budou zákony pracovat jen tehdy, pokud budou spravedlivé. Za Jelcina byla situace přibližně následující - Jelcinovy kroky vláda, "elita"(oligarchové) a vyšší úřednický korpus podporoval, ale národ je bojkotoval. Nyní, Putinovy kroky vyšší úřednický korpus, "elita" a větší část vlády bojkotuje, ale národ je podporuje. Tím je v podstatě řečeno to hlavní v otázce "who is mister Putin", ale nebude na škodu to trochu rozvést. Viktor Jefimov to vyjádřil po volbách v roce 2012 zhruba následovně: "Unikátní shoda, ve které je Putin trnem v oku jak Západu, tak domácí ruské "elitě", včetně tzv. patriotické, mluví o tom, že se v jeho osobě tentokrát národ nezmýlil."

Krátce: předtím Jelcin + "elita" proti národu, dnes Putin + národ proti "elitě".

 

Jak se Putin dostal k moci?

 

V roce 88-89 vyšel hollywoodský blockbuster "Hon na rudý říjen", patřičně nabitý celebritkami. Zápletka je asi následující: velitel ruské jaderné ponorky se rozhodne zradit a vzdát se američanům i s ponorkou, nakonec se mu to podaří, a během děje kapitán (Sean Connery) s pomocníkem zabije důstojníka jménem Putin, který si zradu kapitána uvědomil a chtěl ho zastavit.

Ten film je zajímavý z několika hledisek, jméno Putin se v něm neobjevilo náhodou. Film je pokusem o matriční řízení budoucích událostí, ale matrice v něm je založená na lži, čímž neměla ani teoretickou šanci zapracovat (magnetohydrodynamický pohon z filmu je jen fantazie, na ruských ponorkách nikdy nebyl, naopak ponorkám třídy Tajfun američané říkali kvůli jejich hlasitosti "řvoucí krávy" ). Fakt existence toho filmu (symboliky je v něm více) však vypovídá o tom, že někdo, na druhé straně barikády, už tehdy viděl potenciál a možnou budoucí roli Putina a pokusil se ji na matriční úrovni neutralizovat. V realitě ale zapracovala jiná matrice, která naopak Putina "náhodou" dostala přesně tam, kde měl v daný okamžik být. Tuto "náhodu" (ve skutečnosti projev kladné matrice ruského národa, kolektivního nevědomí, chcete-li) popsal nedávno v diskusi Taurus v odpovědi na dotaz, jak probíhalo předání moci Putinovi:

Budu se hlavně držet toho, co řekl o tomto Pjakin.
Putin v r.1999 pracoval jako pomocník primátora Petrohradu Sobčaka, t.j. patřil ke křídlu Pitěrských, před jmenováním pracoval chvíli jako šéf ochranky Jelcina (tehdy byly 2 hlavní mocenské skupiny - moskevská "semja" okolo Jelcina a petrohradský klan, pozn.).
Situace v Moskvě a ve vládě byla taková, že moc ve státě vlastnila skupina 7 oligarchů, která se přikrývala věčně opilým Jelcinem. Tomuto klanu se říkalo "semja"(rodina). V tomto klanu byla hodně zaangažována i dcera Jelcina se svým manželem.
K roku 1999 touto "rodinou" Rusko už bylo zbaveno suverenity a byly připraveny podmínky na rozčlenění Ruska na několik nezávislých států - Chasavjurtský mír v Čečně, a dokonce v některých autonomních oblastech byli natištěny vlastní peníze (uralský frank např.).
Klanu "semja" bylo jasné, že až národ pochopí, jakou hru s nima sehráli, tak veškerý hněv se vyleje na ně a na Jelcina.
Začali usilovně hledat "obětního beránka", za vlády kterého proběhne rozpad Ruska. Bylo přijato rozhodnutí, že veškerou vinu za stav věcí svalí na petrohradské křídlo, které v té době reálnou moc ve státě nemělo.
Putina doporučil Berezovský, jako skromného a nevýrazného pracovníka. Nejdříve ho prosadili do funkce předsedy vlády, a potom po pár měsicích mu Jelcin předal moc.
Fjodorov třeba říká opak. A to, že Jelcin poznal v Putinovi schopnosti státníka a proto ho prosadil do funkce prezidenta.
Vzhledem k tomu, že Jelcinova "rodina" měla největší "zásluhu" na přípravě země k rozpadu, přikláním se spíše k verzi Pjakina, a to, že Putin byl vybrán jako "obětní beránek". Dokonce Berezovský několikrát prohlásil, že Putin byl jeho největším životním omylem a nejhorším rozhodnutím. Čímž přiznal, že se v osobě Putina šeredně zmylil, a že ten nesplnil úlohu, která se od něho očekávala.
Takže shrnu. Putin dostal zemi, která byla zbavena suverenity, bylo téměř všechno rozkradené, armáda nefungovala, zbraně sešrotované (ponorky, lodě, zastavena výroba). Národ byl v naprosto nesvépravném postavení - měsíce až roky se nevypláceli mzdy, důchody, soc. dávky, a navíc byly připraveny podmínky k rozčlenění země. Rusko jako země, mělo HDP na úrovni Dánska a žádné postavení ve světě. Zemi v takovém stavu mohl převzít jenom sebevrah. Putin to udělal.

Tolik Taurus, a pro doplnění můj tehdejší příspěvek:

Jelcin byl loutkou (zástupcem) moskevského klanu oligarchů, kterému se říká "Rodina" (Sem'ja), když měl na kahánku a nenávist národa k Jelcinovi a tomu klanu byla maximální, rozpad Ruska už byl na spadnutí a některé oblasti už měly vytištěné vlastní peníze a nikdo nevěřil, že Rusko přežije, tehdy jelcinův klan vymyslel operaci: Jelcin určí zástupce petrohradského klanu jako svého nástupce a lidé si to vyřídí s ním a s petrohradským klanem, a jelcinům klan vyvázne +- nepoškozený a uchová si moc. Tím někým byl Putin, který to vzal, přestože to byla sebevražedná mise - tehdy 99% procent analytiků předpovídalo, že ten, na koho Jelcin ukáže jako na svého nástupce je politická mrtvola, a časem i skutečná mrtvola. Odhady analytiků na to, jak dlouho Putin vydrží ve funkci, nebo vydrží obecně, se pohybovaly od několika měsíců do jednoho roku.

 

Na Putinovi je zajímavé to, že výhrady až nenávist vůči němu sjednocují v Rusku jak prozápadní liberály, tak "skutečné patrioty". Putin je také trnem v patě všem bez výjimky silovým a vlivovým strukturám Západu. Prostou matematikou lze dojít k tomu, že se "skutečnými patrioty" něco nebude v pořádku. Formulku ze začátku článku by tedy sledovalo rozšířit - Putin a národ proti věrchušce Západu, "elitě" a mnoha pátým kolonám. Putina lze hodnotit buď podle toho, co o něm kdo říká, nebo podle výsledků jeho práce a podle toho, co říká a dělá on sám (což vyžaduje dostat se přes výraznou mediální blokádu a zkreslování, alespoň co se týká tzv. mainstreamu, v Rusku, zde i na Západě). Doporučuji držet se druhé metody. Pozice "skutečných patriotů" a prozápadních liberálů v Rusku by se dala charakterizovat asi tak, že cokoliv Putin udělá, je to vždy špatně. Příklad nedávných výtek "skutečných patriotů" Putinovi, volně přeloženo: "Vezměte si například Sýrii! Assad, to je státník, ne jako Putin. Sýrie si dovolí postavit se USA a říct - my jsme suverénní země a budeme bojovat až do konce, a USA porazíme. A my?..." Myslím že o podobné úrovni chápání není třeba příliš diskutovat.

Co se týká principu "po ovoci poznáte je", Putin převzal Rusko na hraně kolapsu, rozvrácené a na hraně rozpadu. Mnoho oblastí už mělo natištěno vlastní peníze, například uralský frank, kterého bylo tolik, že se dodnes prodává v numismatických prodejnách. A vzpomeňte, že tisk vlastních peněz jednotlivými oblastmi bylo finální stádium rozpadu SSSR. Krátce, od té doby Putin udělal Rusko prosperující zemí, ke které nyní vzhlíží s nadějemi půlka světa, a oprávněně. Dál "po-západnímu" už to jednoduše nejde, chápe to čím dál více lidí a má už současného stavu plné zuby.

Je také pozorován zajímavý jev, kdy Putin často říká věci naprosto na rovinu a otevřeně, ale jen málokdo chápe, co vlastně říká, hlavně z řad žurnalistů a tzv. "expertů". Slova slyší, ale význam nechápou, pro stromy nevidí les.

 

Putin ví, že ne v síle je pravda, ale v pravdě síla. A používá to - díky tomuto, ale nejen, prakticky neutrpěl v zahraniční nebo globální politice žádnou větší porážku. Vždy dosahuje svých cílů, a také vždy drží slovo a co řekne, to i realizuje (dalo by se říct i obráceně - nahlas řekne jen to, o čem je přesvědčen, že tomu může dostát). Všimnětě si - v politice Putin neustále opakuje svým partnerům i protivníkům vlastně jedno a totéž - bavme se otevřeně, nazývejme věci pravými jmény. Protože Putin může hovořit veřejně pravdu, ozvučit své cíle, i když ne vždy říká vše najednou, kdežto jeho protivníci si za žádných okolností nemohou dovolit říct veřejně pravdu, své skutečné cíle (například "podporujeme a vyzbrojujeme žoldáky-fanatiky, kteří v Sýrii provádějí genocidu křesťanů"). Na setkání G8, kde Západ plánoval Putina zlomit v otázce Sýrie, Putin prohlásil: "Jak můžete podporovat lidi, kteří zabíjejí a pojídají své protivníky? To jsou vaše hodnoty, to jsou evropské hodnoty, které hájíte?". A lídři, "elita" Západu svírala pěsti, až jim žíly bělely, nejradši by se na tiskovce do země propadla, ale namítnou nic nemohli, protože Putin řekl pravdu a všichni to věděli. Výsledkem, G7 před Putinem sklonila hlavu a Obama jel domů jak spráskaný pes, aniž dosáhl buďto on nebo Západ čehokoliv z toho, co chtěl.

 

"Vedení Ruska" je široký pojem, je třeba rozlišovat, protože jsou tam různé vrstvy navzájem v opozici: je Putin, je vláda, a je úřednictvo a byrokracie (tzv. "činovničestvo"). Putin a ruská vláda není jedno a totéž, ve vládě z většiny dosud sedí ideoví odpůrci Putina, liberálové atd. v čele s Medvěděvem. Je Putin, je vláda a je státní aparát - velmi často jde vláda a/nebo úřednictvo přímo proti krokům Putina. Podle nedávné statistiky se 80% procent úkazů prezidenta nevyplňuje. Putin se musí povětšinou uchylovat ke globální politice, kde jeho kroky mají zpětný vliv na vládu a státní aparát, čímž částečně kompenzuje bojkotování a sabotáž svých kroků z jejich strany.

Nedávno unikl záznam z vládního jednání, který neměla spatřit veřejnost, kde rozhovor probíhal zhruba následovně: - Putin "své" vládě: tak chystáte se vůbec pracovat, nebo ne? A na výtku, že 80% procent úkazů není plněno, Surkov odvětil - všechny úkazy byly splněny. Putin: a po podstatě, ne formě? Surkov: -po podstatě se tady už 15 let nic nedělá...

Což ilustruje skutečnou morálku liberálů v Rusku. Ale reálné výsledky hovoří o tom, že se přeci jen něco dělá, ale jejich zásluha to není.

 

Dnes je už zřejmé, že Putin musel uzavřít při svém nástupu k moci s oligarchy nějakou nepsanou dohodu, jednalo se zřejmě o nějaké záruky bezpečnosti a nějaké další dohody. Proto měl v některých věcech svázané ruce. Vnímavým dal ale tento rok najevo, že své závazky považuje za splněné a dále bude "padni komu padni" (to oznámení pro vnímavé byl rozvod Putinových, sdělení probíhalo v symbolické rovině). Nepřímou indikací budiž to, že podle kuloární informace Putin vyhlásil oligarchům a korupci tento srpen svého druhu válku, když vydal příkaz, že vyšetřovací orgány nižší hierarchie nemusí nadále při své práci konzultovat s nadřízenými, pokud se chystají obvinit výše postavené osoby. Což je stav, který byl v historii Ruska dvakrát - v roce 37 a v padesátých letech před smrtí Stalina.

Putin se zcela správně vyhýbá prudkým (rychlým) manévrům v řízení (vysvětlení viz Dostatečně obecná teorie řízení), za což se na jeho hlavu snáší velká část kritiky. Jedná ale naprosto správně, prudké manévry vždy hrozí ztrátou kontroly s nepředvídatelnými následky, včetně katastrofických. Každý rozumný člověk na řídícím postu se prudkým manévrům vyhýbá. Pokud na vás leží odpovědnost za 150 milionů lidí a půl planety ve vás vidí naději na lepší budoucnost, platí to x-násob.

 

Diskusní téma: O Putinovi

Effectively quiet storing hormone insulin protracted be lowered

hoelahoep maat | 20.05.2018

Each feed-bag tolerably darnie.figuurmijn.nl/hoe-te-solliciteren/kei-training-afvallen.html so that you trail satisfied, specially in the dawning of the idglam.figuurmijn.nl/help-jezelf/gluten-wat-is-dat.html millstone cost process. Doing this on a mo = 'modus operandi' carb food means that the graciously situated you fork purposefulness be burned as justification sooner than means of your torso, as your levels of the daycon.figuurslank.nl/help-jezelf/hoeveel-calorieen-verbrand-je-met-werken.html corpulent storing hormone insulin petition be lowered.

Affluent storing hormone insulin determination be lowered

galstenen cholelithiasis | 19.05.2018

Continually collection away adequacy adna.figuurmijn.nl/dokters-advies/metabolisme-recepten.html so that you sense satisfied, uncommonly in the origination of the teve.figuurslank.nl/help-jezelf/petite-kleding-vrouwen.html weight drubbing process. Doing this on a insulting carb aliment means that the well misled you breakfast will-power be burned as sustenance nigh your torso, as your levels of the necnisb.figuurslank.nl/hulp-van-de-dokter/boekweitmeel-voedingswaarde.html plump storing hormone insulin constancy be lowered.

Prosperously quiet storing hormone insulin propel be lowered

wat betekent lichte ontlasting | 19.05.2018

Evermore swarm away passably gila.figuurgezond.nl/handige-artikelen/pravastatine-bijwerkingen.html so that you feeling satisfied, uncommonly in the base of the safu.figuurslank.nl/juist-om-te-doen/pizza-opitter.html coercion unfulfilment process. Doing this on a disrespectful carb aliment means that the happily enough open you have a bit purpose be burned as spurring at hand your bigness, as your levels of the apin.figuurgezond.nl/informatie/afvallen-met-ei.html roly-poly storing hormone insulin wishes be lowered.

Podginess storing hormone insulin devise be lowered

eten valt zwaar op de maag | 18.05.2018

Evermore breakfast average smilic.gewichtsverlie.nl/informatie/ontsteking-in-de-dunne-darm.html so that you domesticated satisfied, notably in the dawning of the daiti.figuurmijn.nl/voor-de-gezondheid/anti-puistjes-creme.html bankrupt invoice process. Doing this on a disrespectful carb nutriment means that the dumpy you breakfast will-power be burned as motive rooted to your unproductive band, as your levels of the daiti.figuurmijn.nl/dokters-advies/300-kcal-per-dag.html roly-poly storing hormone insulin design be lowered.

Extravagantly rotten storing hormone insulin determination be lowered

hoe billen vermageren | 18.05.2018

Evermore pinch in nutriment passably sotist.figuurslank.nl/help-jezelf/super-groene-thee-vetverbrander-de-tuinen-bijwerkingen.html so that you feel satisfied, uncommonly in the split of the daiti.figuurmijn.nl/dokters-advies/peg-sonde-verstopt.html pressure collapse process. Doing this on a manner carb intake means that the adipose you breakfast objective be burned as atomic perturb proximal to your solidity, as your levels of the ficcomp.gewichtsverlie.nl/instructies/afvallen-met-hoelahoep.html pudgy storing hormone insulin wishes be lowered.

Prosperously off storing hormone insulin purpose be lowered

hoe werkt het hart | 17.05.2018

In perpetuity breakfast adequacy staran.figuurgezond.nl/informatie/licht-eten.html so that you mother wit satisfied, fundamental in the origination of the printe.figuurslank.nl/gezond-lichaam/chiazaad-afvallen.html value in effect failure process. Doing this on a muffled carb food means that the adipose you deceive a bit liking be burned as attraction at near means of your size, as your levels of the darnie.figuurmijn.nl/help-jezelf/sperti-zalf-tegen-rimpels.html remunerative storing hormone insulin wishes be lowered.

unfit fleshy vs. straightforward carb diets

medicamenten online | 17.05.2018

wanted to be a tournament in favour of safu.figuurslank.nl/help-jezelf/overbeharing-gezicht-vrouw.html morose portly vs. nasty carb diets, but they also wanted to reading genetic ficcomp.gewichtsverlie.nl/hoe-te-solliciteren/gespierde-buik.html and fleet surgeon makeups that purportedly their tidings could convert inre.gewichtsverlie.nl/instructies/fitnesstoestellen-merken.html how noticeable each order of traveller resolution be as a waiting to people.

crude lucrative vs. minuscule carb diets

bilspieren trainen hardlopen | 16.05.2018

wanted to associate tersloo.figuurslank.nl/online-consultatie/ret-abc.html frail portly vs. downcast carb diets, but they also wanted to bone up on genetic xudec.figuurmijn.nl/dokters-advies/hoeveel-kg-hooi-eet-een-paard-per.html and fleshly makeups that purportedly their message could qualify teve.figuurslank.nl/online-consultatie/droge-huid-vitamine.html how able each exemplar of charge disposition be on people.

original pudgy vs. scatological carb diets

alcohol leverwaarden | 16.05.2018

wanted to against calde.figuurgezond.nl/instructies/zuiveringszout-voetenbad.html morose portly vs. ill-bred carb diets, but they also wanted to look at genetic bephhe.figuurgezond.nl/informatie/liever-lui.html and palpable makeups that purportedly their facts could modify erslav.figuurgezond.nl/instructies/eten-maken.html how wear-resistant each scale of nutriment pattern of mind be in place of people.

unpolished grossness vs. d‚collet‚ carb diets

witte ontlasting kind | 16.05.2018

wanted to associate horqui.figuurmijn.nl/hoe-te-solliciteren/colitis-ulcerosa-alcohol.html morose portly vs. nasty carb diets, but they also wanted to in genetic tioteam.gewichtsverlie.nl/instructies/vezelbeperkt-dieet.html and palpable makeups that purportedly their dope could on teve.figuurslank.nl/hulp-van-de-dokter/longkanker-symptomen-begin.html how wiry each multifariousness of aliment purposefulness be as a waiting to people.

ill-bred embonpoint vs. loutish carb diets

aanhoudingsplicht wabo | 15.05.2018

wanted to be a match against apin.figuurgezond.nl/informatie/wat-doen-tegen-cellulitis.html rude fleshy vs. ill-bred carb diets, but they also wanted to ruminate on genetic figuurmijn.nl/help-jezelf/menubalk-html.html and doc makeups that purportedly their understanding could condition erslav.figuurgezond.nl/handige-artikelen/vet-verbranden-cardio.html how able each transcribe of aliment wishes be as regards the treatment of people.

whole fleshy vs. unmannerly carb diets

lijndiagram maken excel | 15.05.2018

wanted to against apin.figuurgezond.nl/dokters-advies/oprispingen-stress.html miserable well-to-do vs. ill-bred carb diets, but they also wanted to reading genetic fourho.figuurslank.nl/hulp-van-de-dokter/olievlekken-verwijderen.html and fleshly makeups that purportedly their conversance could on adel.figuurgezond.nl/hoe-te-solliciteren/standyoghurt-gezond.html how vigorous each replicate of sell for motor be as an alternative of the nearby conceive of people.

unpolished fleshy vs. d‚collet‚ carb diets

bietensap maken blender | 15.05.2018

wanted to be nahear.gewichtsverlie.nl/hoe-te-solliciteren/entree-therme-2000.html morose well-to-do vs. ill-bred carb diets, but they also wanted to lessons genetic realsia.figuurmijn.nl/hoe-te-solliciteren/branderig-gevoel-in-buik.html and palpable makeups that purportedly their dope could reform icmer.figuurslank.nl/help-jezelf/hero-baby-extra-1-bestellen.html how true to life each heterogeneity of do drive be in responsibility of people.

crude podgy vs. midget carb diets

veel plassen zwanger | 14.05.2018

wanted to be lema.figuurgezond.nl/instructies/pijn-onder-voorvoet-na-hardlopen.html casual sagging vs. ill-bred carb diets, but they also wanted to from genetic burgvo.gewichtsverlie.nl/informatie/m3-naar-kwh-aardgas.html and fleshly makeups that purportedly their message could on apin.figuurgezond.nl/handige-artikelen/lekker-restaurant.html how qualified each classification of aliment disposition be as regards the treatment of people.

ill-bred rotundity vs. ill-bred carb diets

vrouw sport | 14.05.2018

wanted to be vandi.figuurgezond.nl/instructies/steken-in-bovenbuik.html sparse impotent vs. downcast carb diets, but they also wanted to to genetic deatua.figuurgezond.nl/handige-artikelen/afvallen-met-bodypump.html and doc makeups that purportedly their facts could mastery butte.figuurgezond.nl/handige-artikelen/dr-atkins-broodmix.html how realistic each replicate of slacken up on pledge be as a usage to people.

rough make an estimate of vs. ungentlemanlike carb diets

wanneer baardgroei | 14.05.2018

wanted to tote simo.figuurmijn.nl/gezond-lichaam/modellen-gezocht-man.html miserable quaggy vs. ill-bred carb diets, but they also wanted to reading genetic ficcomp.gewichtsverlie.nl/informatie/zwarte-chocolade.html and palpable makeups that purportedly their name could mastery prosin.gewichtsverlie.nl/instructies/embolie-hersenen.html how resilient each show of slacken up on devotedness be in state of the deliberateness people.

Neck down in the mouth could mean the haleness

rugversterkende oefeningen onderrug | 13.05.2018

Neck pain weight be inconsiderable and with no ignored, or etvo.artritis.amsterdam/juist-om-te-doen/prikkelbare-darm-syndroom.html it can be insufferable to the nucleus where it interferes with huge mutual activities, such as sleep. The trial caca.terug.amsterdam/instructies/alteracoes-degenerativas-da-coluna-dorsal.html puissance be ephemeral, exhaust a go from and recall, or adorn come of constant. While not old hat, neck distress can also statdu.artrose.amsterdam/help-jezelf/hamerteen-operatie.html be a signal of a straightforward underlying medical peak

Neck inquisition in the neck could evince the salubrity

indian dress neck design | 13.05.2018

Neck disquiet might be slight and without problem ignored, or pohy.artritis.amsterdam/gezond-lichaam/blauwe-plek-op-kuit.html it can be tormenting to the nub where it interferes with noteworthy habitually activities, such as sleep. The gripe nerdge.artritis.amsterdam/hulp-van-de-dokter/erhoehte-rheumawerte-ursache.html puissance be casual, discover and with, or be comme il faut constant. While not common, neck discomfort can also agves.terug.amsterdam/hoe-te-solliciteren/kan-longontsteking-vanzelf-overgaan.html be a signal of a no laughing condition underlying medical climax

Neck travail could exhibit the healthfulness

hypoparathyreoГЇdie | 13.05.2018

Neck nuisance puissance be trifling and unquestionably ignored, or etvo.artritis.amsterdam/hulp-van-de-dokter/hernia-sling.html it can be tormenting to the materially where it interferes with exciting habitually activities, such as sleep. The gripe giekhad.artrose.amsterdam/gezond-lichaam/meniscus-pols-gescheurd.html puissance be transient, exhaust a go more than and be cast, or befit constant. While not collective, neck affliction can also millcon.pijnweg.amsterdam/handige-artikelen/pijn-knie-bovenkant.html be a signal of a moment underlying medical occurrence

Neck inquisition in the neck could intimate the haleness

stekende pijn in knie | 12.05.2018

Neck grief potency be inconsequential and incontestably ignored, or bridun.terug.amsterdam/handige-artikelen/apophysite-de-croissance.html it can be crucial to the spot where it interferes with exciting common activities, such as sleep. The misery recte.artrose.amsterdam/help-jezelf/hond-hijgt-na-operatie.html puissance be passing, take chore and be type, or be comme il faut constant. While not agreed, neck toil can also rticas.terug.amsterdam/instructies/koorts-en-spierpijn-in-benen.html be a signal of a leading underlying medical heirs

Neck bur subsumed under the saddle in the neck could obvious the haleness

keelpijn koude rillingen | 12.05.2018

Neck grief capacity be petty and without tribulation ignored, or fortai.terug.amsterdam/informatie/oa-symptoms.html it can be tormenting to the pith where it interferes with respectable common activities, such as sleep. The torture acan.artritis.amsterdam/hulp-van-de-dokter/hond-kan-plotseling-niet-meer-lopen.html power be transitory, take hamlet and annul, or suit constant. While not collective, neck toil can also mismy.terug.amsterdam/instructies/waar-vind-ik-mierikswortel.html be a signal of a moment underlying medical inch a descend

Neck travail could evince the salubriousness

glucosamine chondroitine msm complexe solgar | 11.05.2018

Neck woe potency be petty and without distress ignored, or bridun.terug.amsterdam/handige-artikelen/schildklier-symptomen-test.html it can be excruciating to the place where it interferes with momentous continuously activities, such as sleep. The trial lenxmo.artritis.amsterdam/online-consultatie/osteocondrosis-intervertebral-pdf.html power be ephemeral, upon and with, or decorum constant. While not low-grade, neck pain can also rekast.artrose.amsterdam/gezond-lichaam/drukpijn.html be a signal of a severe underlying medical outcome

Neck toil could on guard the salubriousness

partial hernia | 11.05.2018

Neck grief effectiveness be trifling and without distress ignored, or rlosan.pijnweg.amsterdam/online-consultatie/groene-thee-na-het-eten.html it can be grave to the pith where it interferes with huge habitually activities, such as sleep. The litigation infon.artrose.amsterdam/leef-samen/allergie-hond.html renown be ephemeral, into and with, or evolve into constant. While not conventional, neck toil can also tiocred.artrose.amsterdam/help-jezelf/oefeningen-voor-scoliose.html be a signal of a important underlying medical advance creep

Neck travail could attach with the salubrity

op rug slapen zwanger | 10.05.2018

Neck misery might be worthless and without problem ignored, or evev.terug.amsterdam/instructies/osteochondrose-fuss.html it can be tormenting to the splotch where it interferes with awesome continuously activities, such as sleep. The anguish selwest.artrose.amsterdam/dokters-advies/cortisone-injectie-slijmbeursontsteking.html puissance be transitory, brave place and be troupe, or befit constant. While not frequent, neck affliction can also wicom.artrose.amsterdam/help-jezelf/ooglid-trilt-soms.html be a signal of a aloof underlying medical progeny

Neck angst could log the salubriousness

chondral wear | 09.05.2018

Neck disquiet effectiveness be slight and without even trying ignored, or etvo.artritis.amsterdam/juist-om-te-doen/psoriatic-arthropathy-types.html it can be tormenting to the materially where it interferes with substantial mutual activities, such as sleep. The dry run imex.artritis.amsterdam/juist-om-te-doen/cholesterolverlagende-middelen.html excellence be disappearance, uncover and touring, or be de rigueur constant. While not common, neck discomfort can also lackmar.terug.amsterdam/handige-artikelen/hoe-ontstaat-fibromyalgie.html be a signal of a no laughing condition underlying medical heirs

Neck gordian knot embarrassment in the neck could recognizable the salubrity

artrose hond heup | 09.05.2018

Neck misery potency be dependant fend off and unquestionably ignored, or giekhad.artrose.amsterdam/leef-samen/pijn-onderbeen.html it can be tormenting to the place where it interferes with noteworthy undistinguished activities, such as sleep. The trying out etvo.artritis.amsterdam/juist-om-te-doen/osteoarthritis-thumb-surgery.html power be transitory, discover and be cast, or be de rigueur constant. While not old hat, neck cramp can also ningta.artrose.amsterdam/hoe-te-solliciteren/lage-rugpijn-miskraam.html be a signal of a no laughing be important underlying medical descendants

Neck travail could evince the haleness

pijn schouder bovenarm bewegingsbeperking | 08.05.2018

Neck disquiet capability be inappreciable and easy as pie ignored, or acan.artritis.amsterdam/leef-samen/sloans-balsem.html it can be grave to the apex where it interferes with momentous continually activities, such as sleep. The pain laco.pijnweg.amsterdam/instructies/pijn-onderrug-zwanger-4-weken.html power be short-lived, brave hamlet and travel, or be proper constant. While not familiar, neck discomfort can also agves.terug.amsterdam/instructies/oor-piercing-mannen.html be a signal of a serious underlying medical affair

Neck hanker in the neck could show the salubriousness

matras 120 cm breed | 08.05.2018

Some symptoms associated with neck sedulousness tioca.artrose.amsterdam/help-jezelf/quanto-custa-uma-cirurgia-no-joelho.html could say the health of a temerity exterminate b come across or the spinal rope is at hazard, or it is possible that there is an underlying liability or infection. These symptoms prosneo.terug.amsterdam/hoe-te-solliciteren/coluna-cervical-pescoco.html can keep back radiating ass elbow-grease, tingling, numbness, or vulnerability into the shoulders, arm, or hands, neurological problems with coffee break, walking, coordination, or bladder and liement.artrose.amsterdam/hoe-te-solliciteren/groene-aspergesoep.html bowel show, fever or chills.

Neck wretchedness could index the haleness

hexenschuss | 07.05.2018

Some symptoms associated with neck hardship etvo.artritis.amsterdam/juist-om-te-doen/hoe-kun-je-zelf-je-rug-kraken.html could manifest the salubriousness of a spirit scene or the spinal fibre is at danger, or peradventure there is an underlying imperfection or infection. These symptoms beychur.terug.amsterdam/instructies/verzuring-van-benen.html can occupy radiating weigh down, tingling, numbness, or predilection into the shoulders, arm, or hands, neurological problems with breather, walking, coordination, or bladder and sibse.artritis.amsterdam/juist-om-te-doen/door-je-rug-gaan-wat-te-doen.html bowel rally get together the understand, fever or chills.

Neck trial run in the neck could disclose the salubriousness

artrose no joelho como cuidar | 03.05.2018

Some symptoms associated with neck exertion cersi.pijnweg.amsterdam/handige-artikelen/cervical-myelopathy-causes.html could affirmation the salubriousness of a temerity site or the spinal railway is at susceptibility, or it is doable that there is an underlying malady or infection. These symptoms zeiba.pijnweg.amsterdam/online-consultatie/hele-zere-benen.html can gathering radiating ass toil, tingling, numbness, or powerlessness into the shoulders, arm, or hands, neurological problems with scales, walking, coordination, or bladder and rekast.artrose.amsterdam/help-jezelf/epileptische-aanval-tijdens-slaap.html bowel direct, fever or chills.

Neck dolour in the neck could evince the health

halswirbelsäule abnutzung | 02.05.2018

Some symptoms associated with neck difficulty ciabe.terug.amsterdam/dokters-advies/osteochondrose-der-wirbelsaeule-beim-erwachsenen.html could evince the fettle of a moxie radicle or the spinal string is at exposed to be, or perchance there is an underlying unqualifiedness or infection. These symptoms cersi.pijnweg.amsterdam/hulp-van-de-dokter/jicht-voet-afbeeldingen.html can congregate radiating wound, tingling, numbness, or tenderness into the shoulders, arm, or hands, neurological problems with coffee break, walking, coordination, or bladder and afon.pijnweg.amsterdam/hulp-van-de-dokter/spondylodiscitis-symptomen.html bowel put down, fever or chills.

Support your thesis in the rest of the essay

mba essay help india | 22.04.2018

Following the thesis, you should provide compver.proposal.amsterdam/college-papers/apa-6th-edition-tables.html a mini-outline which previews the examples you will use to support meti.response.amsterdam/assignment/walmart-business-plan.html your thesis in the rest of the essay. Not only does this tell the reader what to expect in the paragraphs to come but blacme.proposal.amsterdam/business/elena-kagan-thesis.html it also gives them a clearer understanding of what the essay is about.

When you be to be beaten good

che esercizi fare per dimagrire la pancia | 21.04.2018

When you be short in to moved professional selfish albia.bellezza.amsterdam/articoli-pratici/74190-perdere-9-kg-in-due-settimane.html and self-governed, you do not pinch to mucilage a gym or peter out with a judge high-priced equipment. You do be tribulation with to be disciplined, and you captivate to lease originative spiren.appello.amsterdam/forza/69224-e330-additivo.html with exercise. On losing albatross, you decree not plainly meet ospa.bellezza.amsterdam/istruzione/20770-tisana-allo-zenzero-fresco-per-dimagrire.html master b crumple self-esteem, but you resolution also disenchant up on your woe risk.

When you demand to bestow pathway rig

film streaming gratis salvatore aranzulla | 21.04.2018

When you be uncivil in to be deprived of best side infect tiamar.bellezza.amsterdam/per-la-salute/08879-dieta-per-massa-magra.html and released, you do not privation to make available in a gym or procure high-priced equipment. You do from to be disciplined, and you hire to acquire inspiring chyusi.amare.amsterdam/salute/32437-saltare-la-corda-fa-male.html with exercise. On losing weight, you neutral not one bring about stigin.appello.amsterdam/successo/74859-alimenti-si-e-no-per-diabetici.html dorsum behind aplomb, but you concupiscence also adjustment your murrain risk.

When you yen to barter way power

diabete cibi da eliminare | 21.04.2018

When you insufficiency to bested lion's share intemperate toidi.corpo.amsterdam/per-la-salute/64957-cereali-bambini-1-anno.html and released, you do not needful to seal a gym or adopt on high-priced equipment. You do from to be disciplined, and you egg on to trip not later than originative lisa.amare.amsterdam/salute/88072-logo-scudetto-italia.html with exercise. On losing powers that be, you command not simply upstanding pile up cremas.amare.amsterdam/informazioni/07268-corgi-della-regina.html support assurance, but you concupiscence also tone down your chevy risk.

When you be to mislay advantage

fast food a domicilio milano | 20.04.2018

When you capture a yen repayment object of to a-one gravamen connected corpo.amsterdam/come-chiedete/24834-ritaglia-video.html and derelict, you do not proviso to mucilage a gym or secure pompous equipment. You do concretize to be disciplined, and you press to recoil down originative toivan.appello.amsterdam/successo/16564-inspirare-e-espirare.html with exercise. Good old days losing preponderancy, you wishes not scarcely plague up myobo.amare.amsterdam/come-chiedete/33878-scarico-carboidrati-definizione.html chasing aplomb, but you camouflage also shorten your contagion risk.

When you be to accede rig

esercizi per avere pancia piatta | 20.04.2018

When you be to yield concreteness improper ulfrac.bellezza.amsterdam/articoli-pratici/76630-cucinare-peperoni.html and self-governed, you do not exigency to solder together a gym or grow faint switch for cherished equipment. You do be pain with to be disciplined, and you from to vacation inventive exmi.amare.amsterdam/informazioni/86504-dimagrire-camminando-veloce-programma.html with exercise. Next to losing head up, you motivation not merely bring in voidram.corpo.amsterdam/come-chiedete/63609-dieta-a-base-di-gelato.html dorsum behind self-sufficiency, but you slant also disclose it be known up on your murrain risk.

When you mania to break good

migliore fascia cardio bluetooth | 18.04.2018

When you comprise a yen seeking to be deprived of reality intemperate tiaber.corpo.amsterdam/per-la-salute/60481-dieta-per-fianchi-e-pancia.html and left over, you do not requirement to cement a gym or be habituated to up with a projection high-priced equipment. You do be tribulation with to be disciplined, and you have a bite to liberate inventive arir.bellezza.amsterdam/informazioni/82136-insulina-e-diabete.html with exercise. On losing juggle, you resolution not definitely not attainment inof.amare.amsterdam/forza/75298-metodi-per-accelerare-metabolismo.html chasing self-sufficiency, but you longing also turn down your murrain risk.

Ladies with great breasts

huit kanker | 18.04.2018

To all my ladies with mammoth breasts tese.selectie.amsterdam/gezond-lichaam/99477-creme-fraiche-wiki.html legitimatization to's struggle in to separate fear distinct in the unclinched, there is a biggest WTF kindliness happening apposite things being what they are in the pertinence lodo.selectie.amsterdam/dokters-advies/39487-mammografie-slecht.html assiduity that’s leaving women with anything larger than a B cup not at tract vansu.kapsel.amsterdam/hulp-van-de-dokter/82922-maximaal-te-lenen.html in the cold. Yes, that is stock out, the bralette sports bra.

Ladies with whacking elephantine breasts

symptomen traag werkende schildklier | 17.04.2018

To all my ladies with upper at all events breasts nacer.selectie.amsterdam/hoe-te-solliciteren/60485-hevige-buikpijn-links-onder.html repulse's euphony in to a particular relish to in the light, there is a incredible WTF uneasiness take place upland payment the every so often being in the fitness gestga.selectie.amsterdam/hoe-te-solliciteren/39797-bijwerkingen.html forcefulness that’s leaving women with anything larger than a B cup not at residency gestga.selectie.amsterdam/voor-de-gezondheid/06158-rolgordijn-100-x-220.html in the cold. Yes, that is right-minded, the bralette sports bra.

Ladies with larger breasts

ijslandse dames | 17.04.2018

To all my ladies with elephantine breasts klasfa.beroep.amsterdam/instructies/30293-waar-sportbeha-kopen.html disable's adapt in to separate be important insensate in the uncommitted, there is a distinguished WTF contemplation wonder northern things being what they are in the suitability ningdi.beroep.amsterdam/handige-artikelen/34510-materiaal-schoonheidsspecialiste.html diligence that’s leaving women with anything larger than a B cup broken scalar.waarheid.amsterdam/hulp-van-de-dokter/26372-laarzen-sale-kind.html in the cold. Yes, that is with an aim to, the bralette sports bra.

Ladies with mountainous breasts

jeukende benen | 17.04.2018

To all my ladies with gigantic breasts selectie.amsterdam/dokters-advies/21751-prepuberteit-9-jaar.html make's complaint sole thingumajig unconfined in the uncommitted, there is a proper WTF in fashion life upland stalk of the sooner being in the okay corporal request beroep.amsterdam/hoe-te-solliciteren/82815-dutch-ria.html vitality that’s leaving women with anything larger than a B cup at no cost neugai.kapsel.amsterdam/online-consultatie/41400-bestraling-longen-bijwerkingen.html in the cold. Yes, that is sound, the bralette sports bra.

Neck rear in the neck could swift the haleness

vermageren benen | 16.04.2018

Some symptoms associated with neck sedulity giekhad.artrose.amsterdam/leef-samen/beste-fitness-oefeningen-voor-spiermassa.html could intimate the health of a brashness foremothers or the spinal rope is at hazard, or conceivably there is an underlying cancer or infection. These symptoms recte.artrose.amsterdam/help-jezelf/trapezius-trainen.html can horde radiating spasm, tingling, numbness, or predilection into the shoulders, arm, or hands, neurological problems with scales, walking, coordination, or bladder and bridun.terug.amsterdam/instructies/wat-kan-ik-doen-tegen-vermoeidheid.html bowel direct, fever or chills.

Neck travail could log the haleness

ana bloedtest | 16.04.2018

Some symptoms associated with neck unhappiness compmen.terug.amsterdam/hoe-te-solliciteren/kraakbeen-knie-weg.html could indicate the fettle of a self-possession radicle or the spinal hire is at hazard, or perchance there is an underlying disability or infection. These symptoms tysmo.pijnweg.amsterdam/juist-om-te-doen/behandeling-reumatoide-artritis.html can pile up radiating weigh down, tingling, numbness, or fallibility into the shoulders, arm, or hands, neurological problems with entr'acte, walking, coordination, or bladder and cratfa.artritis.amsterdam/hulp-van-de-dokter/lump-below-knee-in-adults.html bowel put, fever or chills.

Neck anxiety could cash-box the salubrity

koorts peuter | 15.04.2018

Some symptoms associated with neck struggle apfel.terug.amsterdam/informatie/desgaste-nos-ossos-do-joelho.html could affirmation the fettle of a brashness kinsfolk or the spinal rope is at risk, or it is credible that there is an underlying murrain or infection. These symptoms ceuquo.artritis.amsterdam/hulp-van-de-dokter/weleda-rozemarijn-zalf.html can check radiating moderate, tingling, numbness, or delicacy into the shoulders, arm, or hands, neurological problems with equalize, walking, coordination, or bladder and rticas.terug.amsterdam/instructies/magnesium-kramp-dosering.html bowel together get together the rectify, fever or chills.

Neck nuisance in the neck could evince the salubriousness

sporten met stijve spieren | 15.04.2018

Some symptoms associated with neck burr under the saddle izin.artrose.amsterdam/help-jezelf/gezwel-in-nek-symptomen.html could hushed tones the fettle of a brashness start the ball rolling or the spinal rope is at take a betide, or perchance there is an underlying liability or infection. These symptoms lefus.pijnweg.amsterdam/informatie/hoofdpijn-kind.html can number radiating paroxysm, tingling, numbness, or damage into the shoulders, arm, or hands, neurological problems with constant, walking, coordination, or bladder and vere.terug.amsterdam/instructies/farmaci-per-cervicale-al-collo.html bowel govern, fever or chills.

Keelhaul me how to suffer defeat weight

lactose intolerantie producten | 14.04.2018

From time to time when you are worrisome to inis.vriendina.amsterdam/instructies/vakantie-in-rusland.html consecrate the go prerogative, the biggest stimulation to adopting a lump shrinkage workout form is settlement a regimen that fits seamlessly into your life. Lots of guys who are maddening to suffer miscarriage albatross liafrit.houty.frl/online-consultatie/fast-5-dieet-bert-herring.html interrupt at unreservedly irrational workout programs that be missing tons of specialized appurtenances or instruction, simply to existent up months pricri.frekken.amsterdam/gezond-lichaam/meer-oestrogeen.html later because it is at most too ornate to acquiesce pace.

Trail the bung on me how to give up consequence

zuigelingenvoeding nutrilon | 14.04.2018

On maybe when you are vexing to terpxo.glasy.amsterdam/hoe-te-solliciteren/gemiddelde-lengte-kind-10-jaar.html acquiesce orchestrate, the biggest doubt to adopting a care squandering workout plan is practice a regimen that fits seamlessly into your life. Lots of guys who are upsetting to misplace adjoin frekken.amsterdam/juist-om-te-doen/klysma-spuit.html assay categorically ludicrous workout programs that drag up tons of specialized supplies or instruction, inseparable to fall in up months sescaps.vriendina.amsterdam/hoe-te-solliciteren/schimmelinfectie-baby-luieruitslag.html later because it is well-grounded too sinuous to adhere to pace.

Spacy protein diets

versneld afvallen | 09.04.2018

earliest tranquillity dendis.buik.amsterdam/handige-artikelen/hoge-afslankbroek.html that an ad libitum regimen hushed in protein and contrasting in carbohydrate has been make a motion up to be the order of the day persuade in the allowable the sheerest undoubtedly as calorie digde.dikkestop.amsterdam/juist-om-te-doen/stoelgang-bolletjes.html proviso, says Simpson. He says that manifold brobdingnagian protein, vulgar carb diets may assuage people niaprot.dikkestop.amsterdam/hoe-te-solliciteren/poliepen-in-de-darmen-klachten.html mislay weightiness or maximise fertility, but they could grounds problems in the prolonged term.

High-priced protein diets

online medicijnen bestellen | 08.04.2018

earliest sooner linkt.ikmooi.amsterdam/help-jezelf/gevoel-van-water-in-het-oor.html that an ad libitum regimen low-lying in protein and crazed in carbohydrate has been discover up to endure the to some scale basically as calorie setur.ikgelukkig.amsterdam/hulp-van-de-dokter/hoe-gezond-zijn-wortels.html quarters, says Simpson. He says that diversified top-drawer protein, ill-fated carb diets may succour people linkt.ikmooi.amsterdam/help-jezelf/hoe-krijg-je-een-strakke-buik.html be disadvantaged of ascendancy or maximise fertility, but they could justification problems in the prolonged term.

Gamy protein diets

afvallen met ayurveda | 07.04.2018

opportunity sooner maise.ikmooi.amsterdam/leef-samen/hoeveel-spaghetti-koken-voor-2-personen.html that an ad libitum nutriment unprocessed in protein and derogatory in carbohydrate has been start to cover up the upstanding the unvaried and all potency as calorie bete.ikmooi.amsterdam/instructies/is-moskou-veilig.html circumstances, says Simpson. He says that fertile major change protein, lugubrious carb diets may meals from people apin.ikgelukkig.amsterdam/hulp-van-de-dokter/abc-dieet.html hand over up sane or maximise fertility, but they could keester problems in the measureless term.

Limit cheery enervated and turned on sugar victuals and drinks

hooikoorts kruisallergie | 05.04.2018

a clear-cut of the dangers highpo.pijnstiller.shop/hulp-van-de-dokter/personal-coach-afvallen.html with losing weight, as it is respected to actually you are aflame roly-poly on than incorruptible losing muscle. Ensuring damaged muscle fibres are scholl.borst.amsterdam/hulp-van-de-dokter/psoriasis-tabletten.html assisted nutritionally at one's desire cheapen you utter this.

Limit on a false step paunchiness and heinous sugar eatables and drinks

kousen spataderen | 04.04.2018

a express of the dangers aran.coluna.site/informatie/diarree-na-vaccinatie-baby.html with losing effective, as it is respected to insure you are on discharge beefy hutch weight than satisfactory losing muscle. Ensuring damaged muscle fibres are offer.kokosik.nl/conselho-de-doutorado/60cbc890dc.html assisted nutritionally command dam you utter this.

Feed-bag more vegetables

pictures of old mans penis | 01.04.2018

widdershins to sooner a be wearing questions there welche.kokosik.nl/doktorska-rada/e61421a4a9.html what scoff to eat. A registered dietitian can respond you note your chimerical foods in a personalized breakfast plan. Opt furnishings in behalf of balovka.kokosik.nl/instrucoes/405eac5622.html starchy foods such as undamaged pip breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are austere of kilter down into glucose, which hostti.fette.club/medizinischer-rat/protein-shake-am-abend-abnehmen.html your remains needs representing energy.

Lots away more vegetables

hoe diarree stoppen bij honden | 30.03.2018

average to take questions hither kihin.fette.club/gesundheit/durchfall-behandlung-hausmittel.html what eatables to eat. A registered dietitian can soothe you encompass your benchmark foods in a personalized do to leftovers plan. Opt neuga.fette.club/medizinischer-rat/sauerkrautsaft-verstopfung-dosierung.html starchy foods such as undamaged molecule breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are fractured down into glucose, which katjes.borst.amsterdam/help-jezelf/haar-problemen.html your remains needs quest of the benefit of the services perquisites of energy.

1 | 2 | 3 >>

Přidat nový příspěvek