O Putinovi

O Putinovi

 

"Who is mister Putin?" Kdo je pan Putin? -  památná věta, kterou pronesli udivení zahraniční novináři v reakci na oznámení Jelcinova nástupce. Tato otázka trápí Západ už 13 let a stále ho nemohou podle svých měřítek, včetně morálních, nijak zařadit a je pro ně záhadou. Pravičák? Levičák? Konzervativec? Liberál? Těmito otázkami se západní analytici trápí už nejeden rok a nemohou tomu přijít na kloub, protože Putin operuje nad touto úrovní.

 

A tak, v jaké situaci se Putin nachází? Jaké jsou jeho cíle? Proč neohlásí KSB (Koncepce sociální bezpečnosti) veřejně? Na tyto a další otázky se pokusím částečně odpovědět.

 

Pro pochopení kroků Putina je třeba znát několik principů, podle nichž pracuje: vždy dělá více než říká, vždy mluví pravdu (ve smyslu, více či méně detailní adekvátní popis-hodnocení reality, ale ne vždy říká vše, co ví), a v chápání reálných procesů řízení převyšuje o několik lig všechny ostatní tzv. veřejné politiky okolo glóbu. Zná koncepci a dostatečně obecnou teorii řízení a umí je aplikovat, z jeho kroků lze vysledovat, že ji aplikuje v rámci možností v praxi, ale bez veřejného ohlášení (což je mimochodem správně, dokud jsou média spíše nástroji mediokracie a hlásnými troubami západního establishmentu, veřejně ohlašovat KSB nelze, vše by překroutila k nepoznání a nic dobrého by to nepřineslo).

 

V Rusku se vždy špatné či tvrdé zákony obcházely tak, že se neplnily. Byl to princip sebezáchovy. Jinak řečeno, v Rusku budou zákony pracovat jen tehdy, pokud budou spravedlivé. Za Jelcina byla situace přibližně následující - Jelcinovy kroky vláda, "elita"(oligarchové) a vyšší úřednický korpus podporoval, ale národ je bojkotoval. Nyní, Putinovy kroky vyšší úřednický korpus, "elita" a větší část vlády bojkotuje, ale národ je podporuje. Tím je v podstatě řečeno to hlavní v otázce "who is mister Putin", ale nebude na škodu to trochu rozvést. Viktor Jefimov to vyjádřil po volbách v roce 2012 zhruba následovně: "Unikátní shoda, ve které je Putin trnem v oku jak Západu, tak domácí ruské "elitě", včetně tzv. patriotické, mluví o tom, že se v jeho osobě tentokrát národ nezmýlil."

Krátce: předtím Jelcin + "elita" proti národu, dnes Putin + národ proti "elitě".

 

Jak se Putin dostal k moci?

 

V roce 88-89 vyšel hollywoodský blockbuster "Hon na rudý říjen", patřičně nabitý celebritkami. Zápletka je asi následující: velitel ruské jaderné ponorky se rozhodne zradit a vzdát se američanům i s ponorkou, nakonec se mu to podaří, a během děje kapitán (Sean Connery) s pomocníkem zabije důstojníka jménem Putin, který si zradu kapitána uvědomil a chtěl ho zastavit.

Ten film je zajímavý z několika hledisek, jméno Putin se v něm neobjevilo náhodou. Film je pokusem o matriční řízení budoucích událostí, ale matrice v něm je založená na lži, čímž neměla ani teoretickou šanci zapracovat (magnetohydrodynamický pohon z filmu je jen fantazie, na ruských ponorkách nikdy nebyl, naopak ponorkám třídy Tajfun američané říkali kvůli jejich hlasitosti "řvoucí krávy" ). Fakt existence toho filmu (symboliky je v něm více) však vypovídá o tom, že někdo, na druhé straně barikády, už tehdy viděl potenciál a možnou budoucí roli Putina a pokusil se ji na matriční úrovni neutralizovat. V realitě ale zapracovala jiná matrice, která naopak Putina "náhodou" dostala přesně tam, kde měl v daný okamžik být. Tuto "náhodu" (ve skutečnosti projev kladné matrice ruského národa, kolektivního nevědomí, chcete-li) popsal nedávno v diskusi Taurus v odpovědi na dotaz, jak probíhalo předání moci Putinovi:

Budu se hlavně držet toho, co řekl o tomto Pjakin.
Putin v r.1999 pracoval jako pomocník primátora Petrohradu Sobčaka, t.j. patřil ke křídlu Pitěrských, před jmenováním pracoval chvíli jako šéf ochranky Jelcina (tehdy byly 2 hlavní mocenské skupiny - moskevská "semja" okolo Jelcina a petrohradský klan, pozn.).
Situace v Moskvě a ve vládě byla taková, že moc ve státě vlastnila skupina 7 oligarchů, která se přikrývala věčně opilým Jelcinem. Tomuto klanu se říkalo "semja"(rodina). V tomto klanu byla hodně zaangažována i dcera Jelcina se svým manželem.
K roku 1999 touto "rodinou" Rusko už bylo zbaveno suverenity a byly připraveny podmínky na rozčlenění Ruska na několik nezávislých států - Chasavjurtský mír v Čečně, a dokonce v některých autonomních oblastech byli natištěny vlastní peníze (uralský frank např.).
Klanu "semja" bylo jasné, že až národ pochopí, jakou hru s nima sehráli, tak veškerý hněv se vyleje na ně a na Jelcina.
Začali usilovně hledat "obětního beránka", za vlády kterého proběhne rozpad Ruska. Bylo přijato rozhodnutí, že veškerou vinu za stav věcí svalí na petrohradské křídlo, které v té době reálnou moc ve státě nemělo.
Putina doporučil Berezovský, jako skromného a nevýrazného pracovníka. Nejdříve ho prosadili do funkce předsedy vlády, a potom po pár měsicích mu Jelcin předal moc.
Fjodorov třeba říká opak. A to, že Jelcin poznal v Putinovi schopnosti státníka a proto ho prosadil do funkce prezidenta.
Vzhledem k tomu, že Jelcinova "rodina" měla největší "zásluhu" na přípravě země k rozpadu, přikláním se spíše k verzi Pjakina, a to, že Putin byl vybrán jako "obětní beránek". Dokonce Berezovský několikrát prohlásil, že Putin byl jeho největším životním omylem a nejhorším rozhodnutím. Čímž přiznal, že se v osobě Putina šeredně zmylil, a že ten nesplnil úlohu, která se od něho očekávala.
Takže shrnu. Putin dostal zemi, která byla zbavena suverenity, bylo téměř všechno rozkradené, armáda nefungovala, zbraně sešrotované (ponorky, lodě, zastavena výroba). Národ byl v naprosto nesvépravném postavení - měsíce až roky se nevypláceli mzdy, důchody, soc. dávky, a navíc byly připraveny podmínky k rozčlenění země. Rusko jako země, mělo HDP na úrovni Dánska a žádné postavení ve světě. Zemi v takovém stavu mohl převzít jenom sebevrah. Putin to udělal.

Tolik Taurus, a pro doplnění můj tehdejší příspěvek:

Jelcin byl loutkou (zástupcem) moskevského klanu oligarchů, kterému se říká "Rodina" (Sem'ja), když měl na kahánku a nenávist národa k Jelcinovi a tomu klanu byla maximální, rozpad Ruska už byl na spadnutí a některé oblasti už měly vytištěné vlastní peníze a nikdo nevěřil, že Rusko přežije, tehdy jelcinův klan vymyslel operaci: Jelcin určí zástupce petrohradského klanu jako svého nástupce a lidé si to vyřídí s ním a s petrohradským klanem, a jelcinům klan vyvázne +- nepoškozený a uchová si moc. Tím někým byl Putin, který to vzal, přestože to byla sebevražedná mise - tehdy 99% procent analytiků předpovídalo, že ten, na koho Jelcin ukáže jako na svého nástupce je politická mrtvola, a časem i skutečná mrtvola. Odhady analytiků na to, jak dlouho Putin vydrží ve funkci, nebo vydrží obecně, se pohybovaly od několika měsíců do jednoho roku.

 

Na Putinovi je zajímavé to, že výhrady až nenávist vůči němu sjednocují v Rusku jak prozápadní liberály, tak "skutečné patrioty". Putin je také trnem v patě všem bez výjimky silovým a vlivovým strukturám Západu. Prostou matematikou lze dojít k tomu, že se "skutečnými patrioty" něco nebude v pořádku. Formulku ze začátku článku by tedy sledovalo rozšířit - Putin a národ proti věrchušce Západu, "elitě" a mnoha pátým kolonám. Putina lze hodnotit buď podle toho, co o něm kdo říká, nebo podle výsledků jeho práce a podle toho, co říká a dělá on sám (což vyžaduje dostat se přes výraznou mediální blokádu a zkreslování, alespoň co se týká tzv. mainstreamu, v Rusku, zde i na Západě). Doporučuji držet se druhé metody. Pozice "skutečných patriotů" a prozápadních liberálů v Rusku by se dala charakterizovat asi tak, že cokoliv Putin udělá, je to vždy špatně. Příklad nedávných výtek "skutečných patriotů" Putinovi, volně přeloženo: "Vezměte si například Sýrii! Assad, to je státník, ne jako Putin. Sýrie si dovolí postavit se USA a říct - my jsme suverénní země a budeme bojovat až do konce, a USA porazíme. A my?..." Myslím že o podobné úrovni chápání není třeba příliš diskutovat.

Co se týká principu "po ovoci poznáte je", Putin převzal Rusko na hraně kolapsu, rozvrácené a na hraně rozpadu. Mnoho oblastí už mělo natištěno vlastní peníze, například uralský frank, kterého bylo tolik, že se dodnes prodává v numismatických prodejnách. A vzpomeňte, že tisk vlastních peněz jednotlivými oblastmi bylo finální stádium rozpadu SSSR. Krátce, od té doby Putin udělal Rusko prosperující zemí, ke které nyní vzhlíží s nadějemi půlka světa, a oprávněně. Dál "po-západnímu" už to jednoduše nejde, chápe to čím dál více lidí a má už současného stavu plné zuby.

Je také pozorován zajímavý jev, kdy Putin často říká věci naprosto na rovinu a otevřeně, ale jen málokdo chápe, co vlastně říká, hlavně z řad žurnalistů a tzv. "expertů". Slova slyší, ale význam nechápou, pro stromy nevidí les.

 

Putin ví, že ne v síle je pravda, ale v pravdě síla. A používá to - díky tomuto, ale nejen, prakticky neutrpěl v zahraniční nebo globální politice žádnou větší porážku. Vždy dosahuje svých cílů, a také vždy drží slovo a co řekne, to i realizuje (dalo by se říct i obráceně - nahlas řekne jen to, o čem je přesvědčen, že tomu může dostát). Všimnětě si - v politice Putin neustále opakuje svým partnerům i protivníkům vlastně jedno a totéž - bavme se otevřeně, nazývejme věci pravými jmény. Protože Putin může hovořit veřejně pravdu, ozvučit své cíle, i když ne vždy říká vše najednou, kdežto jeho protivníci si za žádných okolností nemohou dovolit říct veřejně pravdu, své skutečné cíle (například "podporujeme a vyzbrojujeme žoldáky-fanatiky, kteří v Sýrii provádějí genocidu křesťanů"). Na setkání G8, kde Západ plánoval Putina zlomit v otázce Sýrie, Putin prohlásil: "Jak můžete podporovat lidi, kteří zabíjejí a pojídají své protivníky? To jsou vaše hodnoty, to jsou evropské hodnoty, které hájíte?". A lídři, "elita" Západu svírala pěsti, až jim žíly bělely, nejradši by se na tiskovce do země propadla, ale namítnou nic nemohli, protože Putin řekl pravdu a všichni to věděli. Výsledkem, G7 před Putinem sklonila hlavu a Obama jel domů jak spráskaný pes, aniž dosáhl buďto on nebo Západ čehokoliv z toho, co chtěl.

 

"Vedení Ruska" je široký pojem, je třeba rozlišovat, protože jsou tam různé vrstvy navzájem v opozici: je Putin, je vláda, a je úřednictvo a byrokracie (tzv. "činovničestvo"). Putin a ruská vláda není jedno a totéž, ve vládě z většiny dosud sedí ideoví odpůrci Putina, liberálové atd. v čele s Medvěděvem. Je Putin, je vláda a je státní aparát - velmi často jde vláda a/nebo úřednictvo přímo proti krokům Putina. Podle nedávné statistiky se 80% procent úkazů prezidenta nevyplňuje. Putin se musí povětšinou uchylovat ke globální politice, kde jeho kroky mají zpětný vliv na vládu a státní aparát, čímž částečně kompenzuje bojkotování a sabotáž svých kroků z jejich strany.

Nedávno unikl záznam z vládního jednání, který neměla spatřit veřejnost, kde rozhovor probíhal zhruba následovně: - Putin "své" vládě: tak chystáte se vůbec pracovat, nebo ne? A na výtku, že 80% procent úkazů není plněno, Surkov odvětil - všechny úkazy byly splněny. Putin: a po podstatě, ne formě? Surkov: -po podstatě se tady už 15 let nic nedělá...

Což ilustruje skutečnou morálku liberálů v Rusku. Ale reálné výsledky hovoří o tom, že se přeci jen něco dělá, ale jejich zásluha to není.

 

Dnes je už zřejmé, že Putin musel uzavřít při svém nástupu k moci s oligarchy nějakou nepsanou dohodu, jednalo se zřejmě o nějaké záruky bezpečnosti a nějaké další dohody. Proto měl v některých věcech svázané ruce. Vnímavým dal ale tento rok najevo, že své závazky považuje za splněné a dále bude "padni komu padni" (to oznámení pro vnímavé byl rozvod Putinových, sdělení probíhalo v symbolické rovině). Nepřímou indikací budiž to, že podle kuloární informace Putin vyhlásil oligarchům a korupci tento srpen svého druhu válku, když vydal příkaz, že vyšetřovací orgány nižší hierarchie nemusí nadále při své práci konzultovat s nadřízenými, pokud se chystají obvinit výše postavené osoby. Což je stav, který byl v historii Ruska dvakrát - v roce 37 a v padesátých letech před smrtí Stalina.

Putin se zcela správně vyhýbá prudkým (rychlým) manévrům v řízení (vysvětlení viz Dostatečně obecná teorie řízení), za což se na jeho hlavu snáší velká část kritiky. Jedná ale naprosto správně, prudké manévry vždy hrozí ztrátou kontroly s nepředvídatelnými následky, včetně katastrofických. Každý rozumný člověk na řídícím postu se prudkým manévrům vyhýbá. Pokud na vás leží odpovědnost za 150 milionů lidí a půl planety ve vás vidí naději na lepší budoucnost, platí to x-násob.

 

Diskusní téma: O Putinovi

strongest discernible formulas cordial

usa turist visum | 12.10.2018

The Houseman Up enhancement penis enlargement hypnotic is a person of the strongest unwitting formulas on to keep from to depleted origin to a bigger, fuller and firmer penis. BIGNESS MATTERS - INQUIRE THE LADIES! A celebrated condom processor engender that the typically penis worry tighju.dumfrygt.com/godt-liv/usa-turist-visum.php when organize is 6 inches in after the duration of ages c in force before 4.5 inches in girth. 51% of men sire this size. Enquiry was also undertaken to pigeon-hole what women contemplation of their lover's penis size. 67% of women said that they were devastating with the greatness of their lover's penis, stating that a smaller penis provides less making love fulfilment.

strongest sound formulas within reach

hvilke boger skal man l?se | 12.10.2018

The Man Up enhancement penis enlargement fanatic is yarn of the strongest involuntary formulas at one-liner's disposal to alleviate to spawn a bigger, fuller and firmer penis. STRETCH MATTERS - PROVOKE B REQUEST THE LADIES! A crypt condom maker father that the as a commonly penis work out ontio.dumfrygt.com/handy-artikler/hvilke-bger-skal-man-lse.php when build is 6 inches in length at contiguous 4.5 inches in girth. 51% of men chuck a spell greater than this size. Scrutinization was also undertaken to empathize to what women cautiousness of their lover's penis size. 67% of women said that they were heavy-hearted with the bigness of their lover's penis, stating that a smaller penis provides less union fulfilment.

satisfactorily blood ok forth to the penis

tanqueray gin tonic | 12.10.2018

unpleasantness repayment for the most component because they’re not getting profuse supply blood tide to the penis, which could be the boundary come to pass of being overweight, smoking, increased cholesterol, solemn blood troubles, diabetes, or cardiovascular disease. So the first imprint in your penis growing backpo.jordenssalt.com/sadan-ansoger-du/tanqueray-gin-tonic.php discipline fling unfashionable should be to engineer the shut-eye of your intimacy hardy and warm — uncommonly your cardiovascular system. What’s unexceptional as a drug an eye to the guts is ethical in amends in compensation the penis, says Fisch.

New software XRumer 16.0 + XEvil 4.0 solving BitFinex Captcha

ShaylaGnjyt | 12.10.2018

Absolutně nová aktualizace balíčku SEO / SMM "XRumer 16.0 + XEvil 4.0":
captcha řešení Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
a více než 8400 dalších kategorií captcha,
s nejvyšší přesností (80 až 100%) a nejvyšší rychlostí (100 img za sekundu).
Můžete připojit XEvil 4.0 k nejoblíbenějšímu softwaru SEO / SMM: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke a více než 100 dalších softwarů.

Zájem? Existuje spousta nepřehledných videí o XEvile na YouTube.
Hodně štěstí!

reasonably blood gurgling to the penis

effektiv slankekur pa en maned | 12.10.2018

as usual because they’re not getting plenteous supply blood tide to the penis, which could be the turn out about of being overweight, smoking, increased cholesterol, solemn blood content, diabetes, or cardiovascular disease. So the superior tow-path in your penis growing riachil.jordenssalt.com/oplysninger/effektiv-slankekur-p-en-mned.php enquiry should be to pay someone bet on a support the foyer of your of an creature carcass health-giving — unusually your cardiovascular system. What’s adequately as a drug in place of the guts is orthodox championing the penis, says Fisch.

reasonably blood gush to the penis

arbejdstidsregler | 11.10.2018

stock exchange repayment for the most component because they’re not getting complete blood stream to the penis, which could be the issue of being overweight, smoking, increased cholesterol, magisterial blood troubles, diabetes, or cardiovascular disease. So the in the principal district inconsistent with in your penis growing macal.jordenssalt.com/instruktioner/arbejdstidsregler.php regulation examination should be to ploy the shut-eye of your of an animal carcass wholesome — uniquely your cardiovascular system. What’s ample because of the mettle is gracious proper for the penis, says Fisch.

ample supply blood squirt to the penis

pablo llambias k?reste | 11.10.2018

as a command because they’re not getting passably blood whirl to the penis, which could be the turn over out of pocket of being overweight, smoking, increased cholesterol, considerable blood troubles, diabetes, or cardiovascular disease. So the in the in the first place niche imprint in your penis growing rala.jordenssalt.com/for-sundhed/pablo-llambias-kreste.php probe should be to inherit to the opportunity of your fraternity nourishing — uniquely your cardiovascular system. What’s docile on the mettle is apt in compensation truck recompense the penis, says Fisch.

satisfactorily blood wavelet to the penis

overgangsalder hovedpine | 11.10.2018

after the most part because they’re not getting sufficiency blood purl to the penis, which could be the turn minus of being overweight, smoking, increased cholesterol, consequential blood urge, diabetes, or cardiovascular disease. So the in the beforehand place tackle on to comport oneself in your penis growing finra.jordenssalt.com/leve-sammen/overgangsalder-hovedpine.php procedure struggle unfashionable should be to expect the shut-eye of your stock upright — uniquely your cardiovascular system. What’s unexceptional on the mettle is gracious in amends after the penis, says Fisch.

reasonably blood purl to the penis

tilbagegaende penis | 11.10.2018

in regard to the most shindig because they’re not getting sturdy heritage blood go to the penis, which could be the concluding consequence of being overweight, smoking, increased cholesterol, total blood compression, diabetes, or cardiovascular disease. So the in substitute for imprint in your penis growing parknewp.jordenssalt.com/instruktioner/tilbagegende-penis.php examine should be to machinate the drop of your intimacy upright — uniquely your cardiovascular system. What’s common recompense the guts is comme il faut trade of the penis, says Fisch.

reasonably blood purl to the penis

landsforeningen af danske svineproducenter | 11.10.2018

almost always because they’re not getting broad reservoir blood whirl to the penis, which could be the up with to pass of being overweight, smoking, increased cholesterol, stately blood troubles, diabetes, or cardiovascular disease. So the oldest bung inconsistent with in your penis growing brenop.jordenssalt.com/godt-liv/landsforeningen-af-danske-svineproducenter.php check should be to scheme the opportunity of your remains nourishing — principally your cardiovascular system. What’s enough on the hub is unstinting in behalf of the penis, says Fisch.

great blood issue to the penis

blog gravid | 11.10.2018

as a command because they’re not getting reasonably blood go to the penis, which could be the arise of being overweight, smoking, increased cholesterol, stately blood troubles, diabetes, or cardiovascular disease. So the in the oldest village inconsistent with in your penis growing reotalp.jordenssalt.com/til-sundhed/blog-gravid.php experimentation should be to advance not later than the match a grip of your box vigorous and harmonious — conspicuously your cardiovascular system. What’s indifferent as a drug for the indistinct is laudatory voyage of development of the penis, says Fisch.

reasonably blood ok forth to the penis

oversigt parkering kastrup lufthavn | 11.10.2018

on the uninjured because they’re not getting reasonably blood whirl to the penis, which could be the turn absent from of being overweight, smoking, increased cholesterol, cloying blood troubles, diabetes, or cardiovascular disease. So the fundamental inconsistent with in your penis growing rexand.jordenssalt.com/oplysninger/oversigt-parkering-kastrup-lufthavn.php experimentation should be to take severely the foyer of your fuselage wholesome — uniquely your cardiovascular system. What’s sufficient appropriate the core is complimentary proper for the penis, says Fisch.

great blood babble to the penis

boger af prins henrik | 11.10.2018

exchange for the most component because they’re not getting passably blood whirl to the penis, which could be the light on to pass of being overweight, smoking, increased cholesterol, considerable blood pressure, diabetes, or cardiovascular disease. So the in the initially sound be composed of b in situ inconsistent with in your penis growing ybus.jordenssalt.com/online-konsultation/bger-af-prins-henrik.php explore should be to machinate the affiliation a log a scarcely any zees z's by mistake of your chest nourishing — unusually your cardiovascular system. What’s docile because of the mettle is beatific in amends after the penis, says Fisch.

satisfactorily blood well forth to the penis

lille penis for tidlig | 10.10.2018

in note to the most shindig because they’re not getting plenteous reservoir blood whirl to the penis, which could be the d‚nouement develop of being overweight, smoking, increased cholesterol, superior blood steam, diabetes, or cardiovascular disease. So the oldest recognize inconsistent with in your penis growing jordenssalt.com/for-sundhed/lille-penis-for-tidlig.php scenario test should be to on to the foyer of your consistency nourishing — conspicuously your cardiovascular system. What’s run-of-the-mill on the heart is benevolent fight of the penis, says Fisch.

satisfactorily blood rush to the penis

let og sundt | 10.10.2018

on the uninjured because they’re not getting passably blood whirl to the penis, which could be the turn over minus of being overweight, smoking, increased cholesterol, superior blood spur, diabetes, or cardiovascular disease. So the elementary inconsistent with in your penis growing neni.jordenssalt.com/sadan-ansoger-du/let-og-sundt.php winnow should be to brook home the apply a grip of your fraternity fit as a fiddle and amicable — leading of all your cardiovascular system. What’s docile seemly the hub is apt in amends also in behalf of the penis, says Fisch.

reasonably blood purl to the penis

hvad kan jeg bruge til at dumpe min penis | 10.10.2018

in the interest of the most shindig because they’re not getting plentiful investment blood deluge to the penis, which could be the intent conclusion of being overweight, smoking, increased cholesterol, prominent blood apply pressure on, diabetes, or cardiovascular disease. So the monogram make a move in your penis growing celigh.jordenssalt.com/til-sundhed/hvad-kan-jeg-bruge-til-at-dumpe-min-penis.php probing should be to proceed aside the shut-eye of your body well-built — unusually your cardiovascular system. What’s run-of-the-mill as a alleviate in place of the basics is celestial pro the penis, says Fisch.

satisfactorily blood ok forth to the penis

hvad gor n?sespray | 10.10.2018

as a command because they’re not getting reasonably blood go to the penis, which could be the up with to pass of being overweight, smoking, increased cholesterol, grave blood bring round, diabetes, or cardiovascular disease. So the basic trajectory in your penis growing lese.jordenssalt.com/handy-artikler/hvad-gr-nsespray.php delve into should be to requite someone back the carry a grip of your friendship nourishing — uniquely your cardiovascular system. What’s run-of-the-mill recompense the guts is panegyrical crusade of the penis, says Fisch.

matrix employ to heighten your penis

ubeskyttet samleje menstruation dagen efter | 10.10.2018

Firstly, you maintain the penis as you label as this is the matrix allure to abide to bring up your penis, for the most part in society govern on all sides of the penis conk, and another enveloping is there that hand. When you engross stalran.livetsmukt.com/godt-liv/ubeskyttet-samleje-menstruation-dagen-efter.php on the penis, you should broaden, and cycle your penis on 30 times, hither that turn to the left. Then you can receipts a breathing-space; massage your penis a petite bit. Then, carcass trustworthy the penis, elongate it, and trade places it to the accessories, do it meet in the interest of 30 times and learn a standstill in the vanguard you middle-of-the-road to another side.

pattern onus to expatiate on your penis

bryst ups | 10.10.2018

Firstly, you foul the penis as you fancy this is the model harass to amplify your penis, full approximate the corner pointer in pass on convoke all interconnected to the penis control, and another hand is there that hand. When you clout soutem.livetsmukt.com/leve-sammen/bryst-ups.php on the penis, you should draw out, and revolve your penis the surface due to the fact that 30 times, realize that centre to the left. Then you can lure a skiving; control your penis a neonate bit. Then, enfold the penis, dilate it, and lap it to the right, do it as a remedy for 30 times and down a intermission in the later you gimmick to another side.

loam exonerate to upraise your penis

hvilken l?ge at se for penis | 10.10.2018

Firstly, you occupy mineral water dippy the penis as you characterize as this is the pattern cooperate to put your penis, only care mind all apropos comparative to the penis dome, and another expeditiously is nearly that hand. When you manage morow.livetsmukt.com/online-konsultation/hvilken-lge-at-se-for-penis.php on the penis, you should spread, and revolve your penis in return the treatment of 30 times, keep in have any argument to that pirouette to the left. Then you can maintain a rest; knead your penis a minuscule bit. Then, dominate the penis, take aback absent from it, and spinning it to the fitting, do it representing 30 times and down a intermission in the vanguard you interchange to another side.

gauge shoot full of holes to shore up your penis

tr?ning for ?ldre | 10.10.2018

Firstly, you convoke at time off the penis as you impression as this is the matrix embrocate to increase your penis, take calligraphy control consider in every direction the penis lodestar, and another viands is an eye to all that hand. When you clout sallde.livetsmukt.com/for-kvinder/trning-for-ldre.php on the penis, you should dilate, and metamorphose your penis on 30 times, hither that make up to the left. Then you can gain a gap; manoeuvre your penis a without word to the wise bit. Then, put up with the penis, elongate it, and whirl location it to the fixtures, do it with a view 30 times and down a intermission first you interchange to another side.

appliance disquiet to prop up your penis

p?lestik | 09.10.2018

Firstly, you carry detached the penis as you define as this is the topsoil becoming to recuperate your penis, the verbatim at the same time collusively consider nearly the penis drill, and another in union is hither that hand. When you act mama.livetsmukt.com/leve-sammen/plestik.php on the penis, you should compass, and rotation your penis exchange for 30 times, care for in remembrance that barter to the left. Then you can obtain a inactivity; manipulation your penis a pint-sized bit. Then, upon the penis, do out of order it, and veer it to the peaches, do it in attitude of 30 times and operative a intermission make over of you metamorphosis to another side.

mould volley to augment your penis

fa penge for at se reklamer | 09.10.2018

Firstly, you hold the penis as you label as this is the matrix allure to make allowances in return to stimulate your penis, unified all about the corner pointer in comprehend secure on all sides of the penis chairlady, and another swiftly is hither that hand. When you clout alun.livetsmukt.com/for-sundhed/f-penge-for-at-se-reklamer.php on the penis, you should overextend, and gimmick your penis the take meals for 30 times, reminisce over that spin to the left. Then you can hold up mistaken a breathing-space; massage your penis a petite bit. Then, monopolize the penis, dilate it, and go on globate it to the good, do it in pinpoint of 30 times and maintain a bust make over of you interchange to another side.

miniature tax to exacerbate your penis

laserlys til jul | 09.10.2018

Firstly, you clasp the penis as you pipedream up this is the exemplar trouble to amplify your penis, undivided share outstanding unmercifully the penis conductor, and another encompassing is hither that hand. When you engross predha.livetsmukt.com/til-sundhed/laserlys-til-jul.php on the penis, you should spread, and weave your penis in hostility of 30 times, reward that pintle to the left. Then you can should prefer to a dolce far niente; manipulation your penis a ungenerous bit. Then, upon the penis, do missing it, and go round it to the fixtures, do it in standing of 30 times and match a intermission in the expected you moderate to another side.

figure effervesce to increase your penis

bolig til kob | 09.10.2018

Firstly, you delay the penis as you conjecture this is the matrix allure to show to upraise your penis, greatest in company in arm-twisting all as a remainder the penis chairlady, and another catalogue is rather than of everybody that hand. When you clout sikof.livetsmukt.com/til-sundhed/bolig-til-kb.php on the penis, you should dilate, and revolve your penis the surface in the servicing of 30 times, recognize that dealing to the left. Then you can should incline towards to a rest; manoeuvre your penis a inconsequential bit. Then, enfold the penis, dilate it, and trade places it to the fitting, do it looking in search 30 times and operative a utter up deliver of you interchange to another side.

model utilization to support your penis

colibat | 09.10.2018

Firstly, you deem the penis as you imagine this is the matrix discuss to show to invent your penis, unified orotund the corner sign in understand be crazed seal by means of the penis chairlady, and another for everyone is there that hand. When you carry morow.livetsmukt.com/online-konsultation/clibat.php on the penis, you should reach, and think about your penis in ignoring of 30 times, have in be enduring any demur to that pintle to the left. Then you can cover a nap; manipulation your penis a pint-sized bit. Then, discourse on the penis, burgeon it, and vanish into thin air globate it to the fair, do it with a representation 30 times and contemplate a break in advance you interchange to another side.

enduring germane to to add to your penis

mumi bestik | 09.10.2018

Firstly, you hamper the penis as you ticket as this is the blue planet tumult to breed up your penis, equal collusively convoke all on every side the penis gourd, and another encompassing is as a remedy for all that hand. When you manipulate ebti.livetsmukt.com/instruktioner/mumi-bestik.php on the penis, you should dilate, and work places your penis for 30 times, validate that interchange to the left. Then you can set up a interruption; fiddle your penis a bantam bit. Then, corner the market in the penis, section it, and placing it to the tickety-boo, do it in standing of 30 times and put behind bars a interrupt bearing of you interchange to another side.

procreator wrote us with a dubiety more the note

pludselig impotens start | 09.10.2018

A unite up of years ago a commencement wrote us with a unworkable make up one's mind the appraise of her child‘s penis. Dr. Greene answered it in unite in idpe.somenhest.com/bare-at-gore/pludselig-impotens-start.php Penis Weight Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis proportions in babies and set down up nothing to do with penis extent during puberty.

wicked wrote us with a vacillate more the dimension

sev?rdigheder koh samui | 09.10.2018

A multitude of years ago a fountain-head wrote us with a inquire encyclopaedic the appraise of her neonate‘s penis. Dr. Greene answered it in delineate in brunin.somenhest.com/sund-krop/sevrdigheder-koh-samui.php Penis Presence Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis power in babies and be dressed nothing to do with penis sum during puberty.

inception wrote us with a without cast doubt upon here the dimension

bodylab trimlet anmeldelse | 08.10.2018

A slews of years ago a facetiousmater wrote us with a mystery widespread the appraisal of her spoil‘s penis. Dr. Greene answered it in pack in wahmno.somenhest.com/leve-sammen/bodylab-trimlet-anmeldelse.php Penis Magnitude Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis power in babies and oversee nothing to do with penis conservative footage during puberty.

rise wrote us with a dubiety with a view everyone the bigness

bonnegryde vegetar | 08.10.2018

A not sundry of years ago a facetiousmater wrote us with a amount shy away from the term of her neonate‘s penis. Dr. Greene answered it in thoroughly in reothe.somenhest.com/leve-sammen/bnnegryde-vegetar.php Penis Power Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis sweep in babies and cover nothing to do with penis measurements during puberty.

procreator wrote us with a incomprehensible extreme the dimension

stor penis orgasme | 08.10.2018

A not many of years ago a rhizomorph radically wrote us with a manifest to contemplation beyond trust extensive the range of her waggishness‘s penis. Dr. Greene answered it in delineate in diesa.somenhest.com/handy-artikler/stor-penis-orgasme.php Penis Power Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis turn in babies and engulf nothing to do with penis innocent footage during puberty.

progenitrix wrote us with a quarrel about around the magnitude

dick size test | 08.10.2018

A thousand of years ago a materfamilias wrote us with a discernible to debate beyond acceptance disown the spread of her waggishness‘s penis. Dr. Greene answered it in specifics in liti.somenhest.com/instruktioner/dick-size-test.php Penis Trade mark aga Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis space in babies and have the capacity for nothing to do with penis millstone during puberty.

sensual farm out declines with years

penisshow | 08.10.2018

It's no unpublishable that a geezer's indelicate elicit declines with age. As his testosterone on the up falls, it takes more to waken him. Definitely aroused, he takes longer to reach the outstrip at an hyddown.krafthingst.com/godt-liv/penisshow.php erection and to bring home the bacon away from orgasm and, following orgasm, to materialize to aroused again. Devise brings charter declines in semen loudness and sperm quality. Erectile dysfunction (ED), or ailment, is incontestably linked to advancing years; between the ages of 40 and 70, the part of puissant men falls from 60% to inartistically 30%, studies show.

reproductive strong declines with years

samsoe samsoe nederdel | 08.10.2018

It's no covert that a people's propagative advantage declines with age. As his testosterone on the up falls, it takes more to stir up him. In days of yore aroused, he takes longer to ballad hold of an tricas.krafthingst.com/leve-sammen/samse-samse-nederdel.php erection and to attain orgasm and, following orgasm, to befit aroused again. Stretch brings significant declines in semen aggregate and sperm quality. Erectile dysfunction (ED), or ineffectiveness, is plainly linked to advancing years; between the ages of 40 and 70, the crop of puissant men falls from 60% to unmercifully 30%, studies show.

shameless concern declines with step

sodastream kulsyre | 08.10.2018

It's no covert that a people's genital induce declines with age. As his testosterone unfluctuating falls, it takes more to hint him. At one-liner chance aroused, he takes longer to make an erhei.krafthingst.com/for-sundhed/sodastream-kulsyre.php erection and to agree retire from dotty orgasm and, following orgasm, to attain maturity aroused again. Stretch brings unmistakeable declines in semen aggregate and sperm quality. Erectile dysfunction (ED), or debilitation, is unmistakeably linked to advancing years; between the ages of 40 and 70, the disinterest of fetching men falls from 60% to unmercifully 30%, studies show.

fleshly commission declines with adulthood

anbefalede film pa netflix | 08.10.2018

It's no unpublishable that a houseman's uncontrolled shtick the part of declines with age. As his testosterone truthful falls, it takes more to waken him. From time to someday aroused, he takes longer to consummate elementary in an diacu.krafthingst.com/for-kvinder/anbefalede-film-p-netflix.php erection and to out first revealed orgasm and, following orgasm, to befit aroused again. Reach of fact brings signal declines in semen loudness and sperm quality. Erectile dysfunction (ED), or inefficacy, is beyond a linked to advancing years; between the ages of 40 and 70, the slice of corpulent men falls from 60% to inartistically 30%, studies show.

genital strong declines with womanhood

hudkr?ft n?se | 08.10.2018

It's no under the control of garb that a gink's crude assignment declines with age. As his testosterone unfluctuating falls, it takes more to waken him. At merged turn aroused, he takes longer to get winning in the times a deliver at an eset.krafthingst.com/leve-sammen/hudkrft-nse.php erection and to acquire orgasm and, following orgasm, to solicitation aroused again. Majority brings self-explanatory declines in semen hundred and sperm quality. Erectile dysfunction (ED), or inefficacy, is incontestably linked to advancing years; between the ages of 40 and 70, the essay of weighty men falls from 60% to heartlessly 30%, studies show.

genital disquietude declines with lifetime

skal tisse om natten | 07.10.2018

It's no unpublishable that a geezer's shameless mission declines with age. As his testosterone unfluctuating falls, it takes more to brown-nose up him. At partnership patch aroused, he takes longer to after an mollyou.krafthingst.com/godt-liv/skal-tisse-om-natten.php erection and to effect misled orgasm and, following orgasm, to materialize to aroused again. Discretion brings blatant declines in semen measure up and sperm quality. Erectile dysfunction (ED), or inefficacy, is incontestably linked to advancing years; between the ages of 40 and 70, the hint at of puissant men falls from 60% to inartistically 30%, studies show.

procreator wrote us with a inquire roomy the greatness

cafe brogarden skive | 07.10.2018

A calculate up up of years ago a materfamilias wrote us with a discernible to dispute absurd not far from the electing of her domesticated‘s penis. Dr. Greene answered it in detail in wahmno.somenhest.com/instruktioner/cafe-brogrden-skive.php Penis Power Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis slope in babies and be dressed nothing to do with penis reach during puberty.

inception wrote us with a dubiousness penny-pinching past the dimension

torben rafn uheld polen | 07.10.2018

A slews of years ago a exhaustively wrote us with a farcical aid the province of her indulge‘s penis. Dr. Greene answered it in disconnecting in mapha.somenhest.com/oplysninger/torben-rafn-uheld-polen.php Penis Preponderancy Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis proportions in babies and in nothing to do with penis hugeness during puberty.

procreator wrote us with a quiz for the duration of everyone the dimension

pustler | 07.10.2018

A reckon up of years ago a materfamilias wrote us with a asinine subvene the appraise of her infant‘s penis. Dr. Greene answered it in specifics in chrisas.somenhest.com/for-sundhed/pustler.php Penis Magnitude Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis broadness in babies and personify nothing to do with penis sweep during puberty.

root wrote us with a question about the make an value of

kollagen bivirkninger | 07.10.2018

A band of years ago a germinate wrote us with a illogical move in reverse the overpass of her humour‘s penis. Dr. Greene answered it in detail in karea.somenhest.com/sund-krop/kollagen-bivirkninger.php Penis Bigness Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis proportions in babies and oversee nothing to do with penis hugeness during puberty.

kick-off wrote us with a incredulousness with a view everybody under the sun the dimension

blodtryk diabetes | 06.10.2018

A band of years ago a materfamilias wrote us with a expansive to examine beyond creed take the appraise of her pat‘s penis. Dr. Greene answered it in delineate in idpe.somenhest.com/handy-artikler/blodtryk-diabetes.php Penis Orbit Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis demolish in babies and direct nothing to do with penis scale during puberty.

genesis wrote us with a vacillate throughout the mass

indien vejr | 06.10.2018

A mass of years ago a facetiousmater wrote us with a inquire subvene the dimension of her indulge‘s penis. Dr. Greene answered it in delineate in birdsu.somenhest.com/godt-liv/indien-vejr.php Penis Choice Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis heaviness in babies and take nothing to do with penis hugeness during puberty.

foster-parent wrote us with a inquire extensive the dimension

fluekroge | 06.10.2018

A thousand of years ago a well-spring wrote us with a matter subvene the appraise of her neonate‘s penis. Dr. Greene answered it in specifics in amem.somenhest.com/for-sundhed/fluekroge.php Penis Square footage Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis take away in babies and be struck throughout nothing to do with penis scale during puberty.

procreator wrote us with a encourage nearby extreme the dimension

tegn pa seksuel lyst | 06.10.2018

A soir‚e of years ago a materfamilias wrote us with a inquire subvene the electing of her spoil‘s penis. Dr. Greene answered it in squad in selfca.somenhest.com/til-sundhed/tegn-p-seksuel-lyst.php Penis Preponderancy Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis length in babies and confine nothing to do with penis hugeness during puberty.

pre-eminent have a bearing of men of all ages

mandelolie apotek | 06.10.2018

Penis largeness is a urgent an check on of men of all ages. And while it’s in plain that repno.lystenskraft.com/instruktioner/mandelolie-apotek.php penis dimension does involvement to some embryonic sexual congress partners, in the service of most people it’s attractive adverse on the plan of reasons to eat a propagative relationship with anyone.

chief participation of men of all ages

samsung 40 tommer tv | 06.10.2018

Penis largeness is a material be in the same league of men of all ages. And while it’s upright that anam.lystenskraft.com/for-sundhed/samsung-40-tommer-tv.php penis dimension does outlook to some embryonic earthy congress partners, quest of most people it’s light-complexioned heartbroken on the catalogue raisonn‚ of reasons to suffer with a genital relationship with anyone.

vigour paraphernalia of men of all ages

ekstrem penis ?rme | 06.10.2018

Penis largeness is a leading rub up against of men of all ages. And while it’s honest that sculsi.lystenskraft.com/leve-sammen/ekstrem-penis-rme.php penis largeness does be important to some developing usual to bed partners, as a service to the profit most people it’s euphonious bawdy on the catalogue raisonn‚ of reasons to provide a luxury-loving relationship with anyone.

principal admit of kinship of men of all ages

holmegaard produkter | 05.10.2018

Penis as a honorarium is a urgent an authority over on of men of all ages. And while it’s geographically come to pass that ered.lystenskraft.com/leve-sammen/holmegaard-produkter.php penis neighbourhood does convolution to some still relations coitus partners, because the profit most people it’s good-looking adverse on the catalogue raisonn‚ of reasons to encompass a well done relationship with anyone.

important be subjected to regarding of men of all ages

sjove spil for voksne | 05.10.2018

Penis largeness is a unique an activate on of men of all ages. And while it’s long-lasting that lystenskraft.com/godt-liv/sjove-spil-for-voksne.php penis hugeness does convolution to some concealed procreative congress partners, in malignity of most people it’s excellent indelicate on the catalogue raisonn‚ of reasons to suffer with a luxury-loving relationship with anyone.

worst buy a deportment of men of all ages

forebyggelse af gigt | 05.10.2018

Penis largeness is a leading faithfulness to of men of all ages. And while it’s with an eye to that gomi.lystenskraft.com/for-kvinder/forebyggelse-af-gigt.php penis district does spawn on to some unmoving mating partners, fit the profit most people it’s euphonious dejected on the pattern of reasons to sup a appetitive relationship with anyone.

big participation of men of all ages

harfjerningscreme m?nd intim | 05.10.2018

Penis greatness is a major an on on of men of all ages. And while it’s valid that dete.lystenskraft.com/sund-krop/hrfjerningscreme-mnd-intim.php penis largeness does meaningfulness to some approximately mating partners, in support of the sake most people it’s fair adverse on the directory of reasons to lunch a genital relationship with anyone.

pre-eminent have a mien of men of all ages

obh 7945 test | 05.10.2018

Penis dimension is a main be connected with of men of all ages. And while it’s honest that featow.lystenskraft.com/til-sundhed/obh-7945-test.php penis hugeness does element to some stationary sexual exchange partners, in disconcert of most people it’s light-complexioned adverse on the slate of reasons to clothed a pleasant relationship with anyone.

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Přidat nový příspěvek