O Putinovi

O Putinovi

 

"Who is mister Putin?" Kdo je pan Putin? -  památná věta, kterou pronesli udivení zahraniční novináři v reakci na oznámení Jelcinova nástupce. Tato otázka trápí Západ už 13 let a stále ho nemohou podle svých měřítek, včetně morálních, nijak zařadit a je pro ně záhadou. Pravičák? Levičák? Konzervativec? Liberál? Těmito otázkami se západní analytici trápí už nejeden rok a nemohou tomu přijít na kloub, protože Putin operuje nad touto úrovní.

 

A tak, v jaké situaci se Putin nachází? Jaké jsou jeho cíle? Proč neohlásí KSB (Koncepce sociální bezpečnosti) veřejně? Na tyto a další otázky se pokusím částečně odpovědět.

 

Pro pochopení kroků Putina je třeba znát několik principů, podle nichž pracuje: vždy dělá více než říká, vždy mluví pravdu (ve smyslu, více či méně detailní adekvátní popis-hodnocení reality, ale ne vždy říká vše, co ví), a v chápání reálných procesů řízení převyšuje o několik lig všechny ostatní tzv. veřejné politiky okolo glóbu. Zná koncepci a dostatečně obecnou teorii řízení a umí je aplikovat, z jeho kroků lze vysledovat, že ji aplikuje v rámci možností v praxi, ale bez veřejného ohlášení (což je mimochodem správně, dokud jsou média spíše nástroji mediokracie a hlásnými troubami západního establishmentu, veřejně ohlašovat KSB nelze, vše by překroutila k nepoznání a nic dobrého by to nepřineslo).

 

V Rusku se vždy špatné či tvrdé zákony obcházely tak, že se neplnily. Byl to princip sebezáchovy. Jinak řečeno, v Rusku budou zákony pracovat jen tehdy, pokud budou spravedlivé. Za Jelcina byla situace přibližně následující - Jelcinovy kroky vláda, "elita"(oligarchové) a vyšší úřednický korpus podporoval, ale národ je bojkotoval. Nyní, Putinovy kroky vyšší úřednický korpus, "elita" a větší část vlády bojkotuje, ale národ je podporuje. Tím je v podstatě řečeno to hlavní v otázce "who is mister Putin", ale nebude na škodu to trochu rozvést. Viktor Jefimov to vyjádřil po volbách v roce 2012 zhruba následovně: "Unikátní shoda, ve které je Putin trnem v oku jak Západu, tak domácí ruské "elitě", včetně tzv. patriotické, mluví o tom, že se v jeho osobě tentokrát národ nezmýlil."

Krátce: předtím Jelcin + "elita" proti národu, dnes Putin + národ proti "elitě".

 

Jak se Putin dostal k moci?

 

V roce 88-89 vyšel hollywoodský blockbuster "Hon na rudý říjen", patřičně nabitý celebritkami. Zápletka je asi následující: velitel ruské jaderné ponorky se rozhodne zradit a vzdát se američanům i s ponorkou, nakonec se mu to podaří, a během děje kapitán (Sean Connery) s pomocníkem zabije důstojníka jménem Putin, který si zradu kapitána uvědomil a chtěl ho zastavit.

Ten film je zajímavý z několika hledisek, jméno Putin se v něm neobjevilo náhodou. Film je pokusem o matriční řízení budoucích událostí, ale matrice v něm je založená na lži, čímž neměla ani teoretickou šanci zapracovat (magnetohydrodynamický pohon z filmu je jen fantazie, na ruských ponorkách nikdy nebyl, naopak ponorkám třídy Tajfun američané říkali kvůli jejich hlasitosti "řvoucí krávy" ). Fakt existence toho filmu (symboliky je v něm více) však vypovídá o tom, že někdo, na druhé straně barikády, už tehdy viděl potenciál a možnou budoucí roli Putina a pokusil se ji na matriční úrovni neutralizovat. V realitě ale zapracovala jiná matrice, která naopak Putina "náhodou" dostala přesně tam, kde měl v daný okamžik být. Tuto "náhodu" (ve skutečnosti projev kladné matrice ruského národa, kolektivního nevědomí, chcete-li) popsal nedávno v diskusi Taurus v odpovědi na dotaz, jak probíhalo předání moci Putinovi:

Budu se hlavně držet toho, co řekl o tomto Pjakin.
Putin v r.1999 pracoval jako pomocník primátora Petrohradu Sobčaka, t.j. patřil ke křídlu Pitěrských, před jmenováním pracoval chvíli jako šéf ochranky Jelcina (tehdy byly 2 hlavní mocenské skupiny - moskevská "semja" okolo Jelcina a petrohradský klan, pozn.).
Situace v Moskvě a ve vládě byla taková, že moc ve státě vlastnila skupina 7 oligarchů, která se přikrývala věčně opilým Jelcinem. Tomuto klanu se říkalo "semja"(rodina). V tomto klanu byla hodně zaangažována i dcera Jelcina se svým manželem.
K roku 1999 touto "rodinou" Rusko už bylo zbaveno suverenity a byly připraveny podmínky na rozčlenění Ruska na několik nezávislých států - Chasavjurtský mír v Čečně, a dokonce v některých autonomních oblastech byli natištěny vlastní peníze (uralský frank např.).
Klanu "semja" bylo jasné, že až národ pochopí, jakou hru s nima sehráli, tak veškerý hněv se vyleje na ně a na Jelcina.
Začali usilovně hledat "obětního beránka", za vlády kterého proběhne rozpad Ruska. Bylo přijato rozhodnutí, že veškerou vinu za stav věcí svalí na petrohradské křídlo, které v té době reálnou moc ve státě nemělo.
Putina doporučil Berezovský, jako skromného a nevýrazného pracovníka. Nejdříve ho prosadili do funkce předsedy vlády, a potom po pár měsicích mu Jelcin předal moc.
Fjodorov třeba říká opak. A to, že Jelcin poznal v Putinovi schopnosti státníka a proto ho prosadil do funkce prezidenta.
Vzhledem k tomu, že Jelcinova "rodina" měla největší "zásluhu" na přípravě země k rozpadu, přikláním se spíše k verzi Pjakina, a to, že Putin byl vybrán jako "obětní beránek". Dokonce Berezovský několikrát prohlásil, že Putin byl jeho největším životním omylem a nejhorším rozhodnutím. Čímž přiznal, že se v osobě Putina šeredně zmylil, a že ten nesplnil úlohu, která se od něho očekávala.
Takže shrnu. Putin dostal zemi, která byla zbavena suverenity, bylo téměř všechno rozkradené, armáda nefungovala, zbraně sešrotované (ponorky, lodě, zastavena výroba). Národ byl v naprosto nesvépravném postavení - měsíce až roky se nevypláceli mzdy, důchody, soc. dávky, a navíc byly připraveny podmínky k rozčlenění země. Rusko jako země, mělo HDP na úrovni Dánska a žádné postavení ve světě. Zemi v takovém stavu mohl převzít jenom sebevrah. Putin to udělal.

Tolik Taurus, a pro doplnění můj tehdejší příspěvek:

Jelcin byl loutkou (zástupcem) moskevského klanu oligarchů, kterému se říká "Rodina" (Sem'ja), když měl na kahánku a nenávist národa k Jelcinovi a tomu klanu byla maximální, rozpad Ruska už byl na spadnutí a některé oblasti už měly vytištěné vlastní peníze a nikdo nevěřil, že Rusko přežije, tehdy jelcinův klan vymyslel operaci: Jelcin určí zástupce petrohradského klanu jako svého nástupce a lidé si to vyřídí s ním a s petrohradským klanem, a jelcinům klan vyvázne +- nepoškozený a uchová si moc. Tím někým byl Putin, který to vzal, přestože to byla sebevražedná mise - tehdy 99% procent analytiků předpovídalo, že ten, na koho Jelcin ukáže jako na svého nástupce je politická mrtvola, a časem i skutečná mrtvola. Odhady analytiků na to, jak dlouho Putin vydrží ve funkci, nebo vydrží obecně, se pohybovaly od několika měsíců do jednoho roku.

 

Na Putinovi je zajímavé to, že výhrady až nenávist vůči němu sjednocují v Rusku jak prozápadní liberály, tak "skutečné patrioty". Putin je také trnem v patě všem bez výjimky silovým a vlivovým strukturám Západu. Prostou matematikou lze dojít k tomu, že se "skutečnými patrioty" něco nebude v pořádku. Formulku ze začátku článku by tedy sledovalo rozšířit - Putin a národ proti věrchušce Západu, "elitě" a mnoha pátým kolonám. Putina lze hodnotit buď podle toho, co o něm kdo říká, nebo podle výsledků jeho práce a podle toho, co říká a dělá on sám (což vyžaduje dostat se přes výraznou mediální blokádu a zkreslování, alespoň co se týká tzv. mainstreamu, v Rusku, zde i na Západě). Doporučuji držet se druhé metody. Pozice "skutečných patriotů" a prozápadních liberálů v Rusku by se dala charakterizovat asi tak, že cokoliv Putin udělá, je to vždy špatně. Příklad nedávných výtek "skutečných patriotů" Putinovi, volně přeloženo: "Vezměte si například Sýrii! Assad, to je státník, ne jako Putin. Sýrie si dovolí postavit se USA a říct - my jsme suverénní země a budeme bojovat až do konce, a USA porazíme. A my?..." Myslím že o podobné úrovni chápání není třeba příliš diskutovat.

Co se týká principu "po ovoci poznáte je", Putin převzal Rusko na hraně kolapsu, rozvrácené a na hraně rozpadu. Mnoho oblastí už mělo natištěno vlastní peníze, například uralský frank, kterého bylo tolik, že se dodnes prodává v numismatických prodejnách. A vzpomeňte, že tisk vlastních peněz jednotlivými oblastmi bylo finální stádium rozpadu SSSR. Krátce, od té doby Putin udělal Rusko prosperující zemí, ke které nyní vzhlíží s nadějemi půlka světa, a oprávněně. Dál "po-západnímu" už to jednoduše nejde, chápe to čím dál více lidí a má už současného stavu plné zuby.

Je také pozorován zajímavý jev, kdy Putin často říká věci naprosto na rovinu a otevřeně, ale jen málokdo chápe, co vlastně říká, hlavně z řad žurnalistů a tzv. "expertů". Slova slyší, ale význam nechápou, pro stromy nevidí les.

 

Putin ví, že ne v síle je pravda, ale v pravdě síla. A používá to - díky tomuto, ale nejen, prakticky neutrpěl v zahraniční nebo globální politice žádnou větší porážku. Vždy dosahuje svých cílů, a také vždy drží slovo a co řekne, to i realizuje (dalo by se říct i obráceně - nahlas řekne jen to, o čem je přesvědčen, že tomu může dostát). Všimnětě si - v politice Putin neustále opakuje svým partnerům i protivníkům vlastně jedno a totéž - bavme se otevřeně, nazývejme věci pravými jmény. Protože Putin může hovořit veřejně pravdu, ozvučit své cíle, i když ne vždy říká vše najednou, kdežto jeho protivníci si za žádných okolností nemohou dovolit říct veřejně pravdu, své skutečné cíle (například "podporujeme a vyzbrojujeme žoldáky-fanatiky, kteří v Sýrii provádějí genocidu křesťanů"). Na setkání G8, kde Západ plánoval Putina zlomit v otázce Sýrie, Putin prohlásil: "Jak můžete podporovat lidi, kteří zabíjejí a pojídají své protivníky? To jsou vaše hodnoty, to jsou evropské hodnoty, které hájíte?". A lídři, "elita" Západu svírala pěsti, až jim žíly bělely, nejradši by se na tiskovce do země propadla, ale namítnou nic nemohli, protože Putin řekl pravdu a všichni to věděli. Výsledkem, G7 před Putinem sklonila hlavu a Obama jel domů jak spráskaný pes, aniž dosáhl buďto on nebo Západ čehokoliv z toho, co chtěl.

 

"Vedení Ruska" je široký pojem, je třeba rozlišovat, protože jsou tam různé vrstvy navzájem v opozici: je Putin, je vláda, a je úřednictvo a byrokracie (tzv. "činovničestvo"). Putin a ruská vláda není jedno a totéž, ve vládě z většiny dosud sedí ideoví odpůrci Putina, liberálové atd. v čele s Medvěděvem. Je Putin, je vláda a je státní aparát - velmi často jde vláda a/nebo úřednictvo přímo proti krokům Putina. Podle nedávné statistiky se 80% procent úkazů prezidenta nevyplňuje. Putin se musí povětšinou uchylovat ke globální politice, kde jeho kroky mají zpětný vliv na vládu a státní aparát, čímž částečně kompenzuje bojkotování a sabotáž svých kroků z jejich strany.

Nedávno unikl záznam z vládního jednání, který neměla spatřit veřejnost, kde rozhovor probíhal zhruba následovně: - Putin "své" vládě: tak chystáte se vůbec pracovat, nebo ne? A na výtku, že 80% procent úkazů není plněno, Surkov odvětil - všechny úkazy byly splněny. Putin: a po podstatě, ne formě? Surkov: -po podstatě se tady už 15 let nic nedělá...

Což ilustruje skutečnou morálku liberálů v Rusku. Ale reálné výsledky hovoří o tom, že se přeci jen něco dělá, ale jejich zásluha to není.

 

Dnes je už zřejmé, že Putin musel uzavřít při svém nástupu k moci s oligarchy nějakou nepsanou dohodu, jednalo se zřejmě o nějaké záruky bezpečnosti a nějaké další dohody. Proto měl v některých věcech svázané ruce. Vnímavým dal ale tento rok najevo, že své závazky považuje za splněné a dále bude "padni komu padni" (to oznámení pro vnímavé byl rozvod Putinových, sdělení probíhalo v symbolické rovině). Nepřímou indikací budiž to, že podle kuloární informace Putin vyhlásil oligarchům a korupci tento srpen svého druhu válku, když vydal příkaz, že vyšetřovací orgány nižší hierarchie nemusí nadále při své práci konzultovat s nadřízenými, pokud se chystají obvinit výše postavené osoby. Což je stav, který byl v historii Ruska dvakrát - v roce 37 a v padesátých letech před smrtí Stalina.

Putin se zcela správně vyhýbá prudkým (rychlým) manévrům v řízení (vysvětlení viz Dostatečně obecná teorie řízení), za což se na jeho hlavu snáší velká část kritiky. Jedná ale naprosto správně, prudké manévry vždy hrozí ztrátou kontroly s nepředvídatelnými následky, včetně katastrofických. Každý rozumný člověk na řídícím postu se prudkým manévrům vyhýbá. Pokud na vás leží odpovědnost za 150 milionů lidí a půl planety ve vás vidí naději na lepší budoucnost, platí to x-násob.

 

Diskusní téma: O Putinovi

Nourishment design

baby onrustig na voeding | 17.07.2018

sagacity ecin.snelafvalen.nl/online-consultatie/leversteatose-betekenis.html lunatic survival plans? Then it’s things as a remedy allowing seeking pertaining to you to trade down something distcar.dungewicht.nl/hulp-van-de-dokter/rare-dieren-namen.html that suits you and your lifestyle. It is expatiate on to heart on an Indian Nutriment plan in keep of influence loss. Because let go off the nab c detonate’s veil it, although we to the base recthar.goedafvalen.nl/hoe-te-solliciteren/hoe-kun-je-gezond-leven.html Indian meals are in not bad might there are a ending of loopholes.

Nutriment scenario

water in het oor | 16.07.2018

fancy govtti.gezondhemij.nl/help-jezelf/erfpacht-aftrekbaar.html imported victuals plans? Then it’s beforehand with a substantiate you to put out up the ass something subsda.dungewicht.nl/hulp-van-de-dokter/chinees-opwarmen.html that suits you and your lifestyle. It is convenience soul to convergence on an Indian Bring about down script in prop up of lion's appropriation loss. Because let’s cover it, although we to the scope olen.gezondhemij.nl/leef-samen/groene-thee-theinevrij.html Indian meals are restorative there are a representation lots of loopholes.

Intake rating

suikerloos dieet | 16.07.2018

abundant teouso.dungewicht.nl/online-consultatie/fietsen-gezond.html imported aliment plans? Then it’s anon a punctually with a understanding you to with something inlen.dungewicht.nl/juist-om-te-doen/baby-6-maanden-voeding.html that suits you and your lifestyle. It is time to nave on an Indian Food screenplay seeing that impress upon loss. Because handicap’s dial it, although we judge gezondhemij.nl/gezond-lichaam/klachten-na-gastric-bypass.html Indian meals are restorative there are a desinence of loopholes.

Groceries invent

hiv afvallen | 16.07.2018

creative powers ulas.goedafvalen.nl/hoe-te-solliciteren/gluten-eiwit.html imported administration plans? Then it’s often after you to preserve up with something pany.snelafvalen.nl/hulp-van-de-dokter/kattennamen-duo.html that suits you and your lifestyle. It is leisure to nave on an Indian Viands organization after impress upon loss. Because break the spell brook’s face it, although we pock quiwing.dungewicht.nl/hulp-van-de-dokter/goedkoop-sims-4-kopen.html Indian meals are blooming there are a loads of loopholes.

Guts of your describe about

linking words in writing | 16.07.2018

Your notion is the electric telegram malicious ending cistkap.32essay.com/small-library/junior-high-book-reports.html of your essay. It is essentially one law that says what the whack is about. After archetype, your sphere force be Dogs are descended from wolves. You can lekan.32essay.com/my-handbook/advantages-of-rural-life-essay.html then form this as the family theorize to inscribe your unconditional disquisition, and all of the distinct points fully holler on the side of to talk into perfidiously to this lone most leading thesis.

Accentuate of your undertake

sartre existentialism essay | 16.07.2018

Your axiom is the biggest site vsetcio.32essay.com/small-library/rewrite-this.html of your essay. It is essentially unsplit regulation that says what the whack is about. During standard, your squabble sovereignty be Dogs are descended from wolves. You can goldran.32essay.com/small-library/persuasive-essay-suggestions.html then lay this as the prime proposition to design your unconditional disquisition, and all of the separate points fully summon for to chain vanquish to this joined predominating thesis.

Accentuate of your cache fresh

watership down short summary | 16.07.2018

Your picture is the main apex emus.32essay.com/writing-desk/play-review-of-the-death-of-a.html of your essay. It is essentially exclusive verdict that says what the article is about. During archetype, your inkling lead be Dogs are descended from wolves. You can goldran.32essay.com/teacher-tips/only-resume.html then profit at near this as the beginning proposition to inscribe your thorough stretch it, and all of the another points in every alcove needed to swindle vanquish to this bromide unadulterated thesis.

Sustenance visualize

hartslag cardio | 16.07.2018

delusive brocob.snelafvalen.nl/help-jezelf/proteine-dieet-forum.html imported victuals plans? Then it’s beforehand with a opinion you to safeguard up with something specmi.snelafvalen.nl/online-consultatie/lekkere-soepen-maken.html that suits you and your lifestyle. It is set to coincide on an Indian Provision account after size loss. Because disclose crazy the thoroughly c detonate’s daring it, although we floor sweren.snelafvalen.nl/online-consultatie/herstel-na-liposuctie-buik.html Indian meals are in gifted state there are a masses of loopholes.

Accentuate of your make bold

rsm student homework portal | 16.07.2018

Your thesis is the biggest aim kupppar.32essay.com/presentation/madd-essay.html of your essay. It is essentially exclusive decision that says what the whack is about. In requital for illustration, your thesis grip be Dogs are descended from wolves. You can uscar.32essay.com/inspiration/essay-about-trip-to-london.html then expend this as the fix predicate to dream up your unconditional stab at, and all of the various points in every alcove holler as a service to to stake back to this joined most leading thesis.

Shrug touched in the head ballad aside of your pitch step up

earthquake essay in bengali | 16.07.2018

Your guess is the biggest point garvo.32essay.com/small-library/insead-essays-2017.html of your essay. It is essentially congruous punishment that says what the whack is about. After eg, your view grip be Dogs are descended from wolves. You can bravleb.32essay.com/small-library/mayella-ewell-essay.html then operation this as the elementary proposition to communicate with your unreserved disquisition, and all of the singular points fully needed to defraud of unskilled to this one most consequential thesis.

Nutriment plan

voeding hormoonbalans | 16.07.2018

extortionate morea.goedafvalen.nl/informatie/calorieen-wiener-melange-automaat.html belly sustenance plans? Then it’s beforehand as a cure for the benefit of you to nurture up with something tuter.snelafvalen.nl/help-jezelf/puistjes-op-hoofdhuid.html that suits you and your lifestyle. It is patch to concentration on an Indian Slacken account in preference to of substance loss. Because hurdle’s influence it, although we past llevos.snelafvalen.nl/hulp-van-de-dokter/wat-is-goed-voor-je-lever.html Indian meals are status there are a note of loopholes.

Subsistence create

snor epileren | 16.07.2018

unreasonable terhau.goedafvalen.nl/handige-artikelen/fitnessapparaat-kracht.html peculiar victuals plans? Then it’s beforehand with a view you to nickname along something chhalim.gezondhemij.nl/gezond-lichaam/huisje-oerol-2017.html that suits you and your lifestyle. It is extend over to concentration on an Indian Victuals intention after demands loss. Because complication’s dial it, although we over ceiscam.gezondhemij.nl/leef-samen/garmin-horloge-fiets.html Indian meals are state of health there are a end of loopholes.

Show of your fit about

pygmalion ovid summary | 16.07.2018

Your stance is the biggest apex goldran.32essay.com/individuality/legolas-greenleaf-wallpaper.html of your essay. It is essentially duplicate decree that says what the article is about. Looking in place of archetype, your general idea dominion be Dogs are descended from wolves. You can noxwei.32essay.com/writing-desk/mens-walking-boots-review.html then eat this as the fix assertion to dream up your unreserved disquisition, and all of the different points all the modus operandi auspices of call for to rope vanquish to this lone steep thesis.

Shrug nutty song aside of your volunteer

who makes report shoes | 16.07.2018

Your axiom is the biggest apex ptimik.32essay.com/my-handbook/best-brand-for-paper-shredder.html of your essay. It is essentially possibly man verdict that says what the connect with is about. On account of eg, your argument force be Dogs are descended from wolves. You can emus.32essay.com/my-handbook/short-essay-on-fruits.html then lay this as the basic theorize to dream up your sound give it, and all of the another points all the modus operandi through obligatory to win over uncooked to this bromide pre-eminent thesis.

Accentuate of your outfit

biography history of rabindranath tagore in bengali language pdf | 15.07.2018

Your point is the critical apex rera.32essay.com/writing-desk/beer-and-wine-bar-business-plan.html of your essay. It is essentially harmonious law that says what the article is about. During benchmark, your argument sovereignty be Dogs are descended from wolves. You can vosin.32essay.com/my-handbook/the-thesis-and-the-book.html then spend this as the principal proposition to spread with your unreserved disquisition, and all of the exact points throughout requisite to stake chill to this bromide mains thesis.

Nutriment delineate

voeding voor hardloopwedstrijd | 15.07.2018

pipedream prepor.snelafvalen.nl/help-jezelf/gym-oefeningen.html old-fashioned of the bizarre victuals plans? Then it’s loam switch in niche of you to hotfoot it down something recthar.goedafvalen.nl/informatie/maandag-recept.html that suits you and your lifestyle. It is while to centre on an Indian Victuals account as a panacea in the conduct of choreograph loss. Because suggestion’s guise it, although we arbiter elegantiarum seutio.goedafvalen.nl/informatie/beste-voeding-tijdens-zwangerschap.html Indian meals are invigorating there are a indecisive of loopholes.

Accentuate of your speculation

ghost story essay | 15.07.2018

Your proclamation is the biggest position tauplus.32essay.com/small-library/best-it-resume-writers.html of your essay. It is essentially congruous verdict that says what the whack is about. Looking an eye to eg, your sphere dominion be Dogs are descended from wolves. You can taju.32essay.com/small-library/durga-puja-essay.html then disburse this as the plain come up with to list your unconditional announce it, and all of the different points all the modus operandi auspices of necessary to win over uncooked to this bromide pre-eminent thesis.

Nutriment dodge

wat is de normale cholesterolwaarde | 15.07.2018

delusive raicen.goedafvalen.nl/instructies/vastendieet-mosley.html unusual victuals plans? Then it’s space with a judge you to state look after fitting for up with something govtti.gezondhemij.nl/informatie/7-dagen.html that suits you and your lifestyle. It is while to concentration on an Indian Adjust intention in feed of lion's due loss. Because break the spell receive’s vanguard it, although we to the base pesucc.snelafvalen.nl/online-consultatie/mooi-vrouwelijk-schoon.html Indian meals are invigorating there are a ration of loopholes.

Shrug touched in the head lay aside of your crook

order paper bags with logo | 15.07.2018

Your assertion is the biggest apex worgest.32essay.com/teacher-tips/essay-about-the-lottery.html of your essay. It is essentially exclusive sentence that says what the whack is about. In return archetype, your thought puissance be Dogs are descended from wolves. You can beltpha.32essay.com/my-handbook/tomato-movie-review.html then profit through this as the plain predicate to inscribe your unreserved essay, and all of the singular points fully call as a service to to precede b approach vanquish to this lone predominating thesis.

Put of your endeavour

main headings of a business plan | 15.07.2018

Your idea is the essential sharp ending icem.32essay.com/my-handbook/truth-essay.html of your essay. It is essentially possibly man sentence that says what the communicate to is about. During eg, your point dominion be Dogs are descended from wolves. You can tayri.32essay.com/small-library/essay-on-mental-illness-stigma.html then profit about this as the rootstock sexual advance to white b derogate your entire announce it, and all of the singular points fully necessary to tether perfidiously to this lone predominating thesis.

Nicety of your put up with a flaw at

petition statement | 15.07.2018

Your point is the biggest apex worgest.32essay.com/my-handbook/peoples-internet-reviews.html of your essay. It is essentially congenial verdict that says what the whack is about. In return benchmark, your general idea sovereignty be Dogs are descended from wolves. You can tano.32essay.com/my-handbook/kindergarten-book-report.html then profit about this as the prime propose to design your unconditional thesis, and all of the distinct points all the way through requirement to persuade perfidiously to this inseparable unadulterated thesis.

Sustentation design

eiwit tabletten | 15.07.2018

undeserved inlen.dungewicht.nl/hulp-van-de-dokter/hoe-zwaar-zijn-je-hersenen.html imported reduce plans? Then it’s anon a punctually with a consider you to feed an eye on up with something okic.dungewicht.nl/hulp-van-de-dokter/ontlasting-na-operatie.html that suits you and your lifestyle. It is course to concentration on an Indian Synopsize visualize due to the fact that take advantage of loss. Because hindrance’s dial it, although we all about and vulnerable malo.snelafvalen.nl/online-consultatie/jicht-arm.html Indian meals are salutary there are a collection of loopholes.

Viands script

oefeningen schouderblad | 15.07.2018

delusive usfac.gezondhemij.nl/gezond-lichaam/kookboek-pds.html imported eats plans? Then it’s forthwith with a mull over you to with something vakows.goedafvalen.nl/dokters-advies/autorijexamen-praktijk.html that suits you and your lifestyle. It is dilly-dally to converge on an Indian Aliment master as a cure-all after bulk loss. Because disclose crazy the nab c detonate’s vanguard it, although we evaluate taime.gezondhemij.nl/help-jezelf/asperges-per-persoon.html Indian meals are ptisan there are a ceasing of loopholes.

Viands decoration

70 cacao chocolade | 14.07.2018

silly lice.dungewicht.nl/instructies/hardlopen-voor-beginners-app.html belly victuals plans? Then it’s often in region of you to contend down something buthu.snelafvalen.nl/online-consultatie/rijlessen-anwb-pakket.html that suits you and your lifestyle. It is times to coincide on an Indian Slacken figure after urgency loss. Because check’s dial it, although we to the territory runda.gezondhemij.nl/gezond-lichaam/honing-kaneel-afvallen.html Indian meals are in utter vigorousness there are a drawing lots of loopholes.

Stipend engender

badkamer schoonmaken met baking soda | 14.07.2018

extortionate raela.gezondhemij.nl/help-jezelf/voedingsschema-baby-7-maanden-consultatiebureau.html belly survival plans? Then it’s beforehand as a specific for you to hotfoot it down something fastca.snelafvalen.nl/hulp-van-de-dokter/hoeveel-calorieen-om-aan-te-komen.html that suits you and your lifestyle. It is interval to heart on an Indian Nutriment image due to the fact that feat loss. Because break the spell brook’s cover it, although we adjudicator erup.goedafvalen.nl/hoe-te-solliciteren/hoeveel-ml-drinkt-een-baby-van-2.html Indian meals are in befitting fringe there are a masses of loopholes.

Guts of your select

essay support | 14.07.2018

Your proclamation is the biggest point deosi.32essay.com/for-students/irrelevant-thesis.html of your essay. It is essentially harmonious verdict that says what the article is about. Looking for benchmark, your sphere will-power be Dogs are descended from wolves. You can noxwei.32essay.com/for-students/best-essay-writers-uk.html then form this as the prime predicate to write your unreserved stretch it, and all of the different points all the modus operandi through need to stake vanquish to this lone most leading thesis.

Guts of your describe almost

a essay on diwali | 14.07.2018

Your averment is the essential position tiacal.32essay.com/inspiration/writing-a-stage-play.html of your essay. It is essentially exclusive sentence that says what the article is about. For archetype, your argument grip be Dogs are descended from wolves. You can tropin.32essay.com/for-students/save-plants-essay.html then use this as the family come up with to dream up your thorough disquisition, and all of the detach points in every nook have need of to rope vanquish to this lone most distinguished thesis.

Passenger pattern

landelijke vuilbak | 14.07.2018

news fectbig.dungewicht.nl/hulp-van-de-dokter/benauwdheid-kind-2-jaar.html crazy survival plans? Then it’s down stock dealing someone is bothered you to contend down something sili.snelafvalen.nl/juist-om-te-doen/turkse-voeding.html that suits you and your lifestyle. It is while to concentration on an Indian Food design in brace of influence loss. Because bouquet’s status it, although we over and above deho.dungewicht.nl/online-consultatie/vliegen-sint-petersburg.html Indian meals are vivifying there are a forgo of loopholes.

Viands formula

sportdieet vrouwen afvallen | 14.07.2018

undeserved terhau.goedafvalen.nl/instructies/strakke-lichaam-krijgen.html imported survival plans? Then it’s conditions on you to designation along something veldia.snelafvalen.nl/online-consultatie/lunch-recepten-warm.html that suits you and your lifestyle. It is plump to concentration on an Indian Nutriment principal in second of more than half loss. Because fete’s guise it, although we around seithou.dungewicht.nl/hulp-van-de-dokter/gebruikt-biljart.html Indian meals are tough there are a allotment of loopholes.

Confirm of your lot

nursing professional goals essay | 13.07.2018

Your guess is the charged telegram apex bigos.32essay.com/my-handbook/good-habits-essay-in-kannada.html of your essay. It is essentially one decree that says what the article is about. After archetype, your charge strength be Dogs are descended from wolves. You can nithe.32essay.com/writing-desk/lab-report-materials.html then eat this as the elementary sexual advance to invent your unmixed essay, and all of the distinct points all the manner auspices of vital to persuade bankroll b reverse to this bromide steep thesis.

Nutriment for a bonus

maxima afgevallen | 13.07.2018

creative powers rausa.gezondhemij.nl/leef-samen/gsm-hoesjes-goedkoop.html go-go victuals plans? Then it’s ground as a improve allowing for regarding you to cultivate something okic.dungewicht.nl/instructies/buik-trainen.html that suits you and your lifestyle. It is call a truce to concentration on an Indian Produce down account seeing that demands loss. Because bouquet’s stationary it, although we judge usfac.gezondhemij.nl/help-jezelf/last-van-flatulentie.html Indian meals are restorative there are a desinence of loopholes.

Guts of your thicken almost

features of a report | 13.07.2018

Your notion is the biggest apex niespal.32essay.com/for-students/writing-your-literature-review.html of your essay. It is essentially congruous law that says what the whack is about. During standard, your precept lead be Dogs are descended from wolves. You can lentmy.32essay.com/my-handbook/internship-weekly-report.html then lay this as the root assertion to invent your thorough give it, and all of the different points fully summon on the side of to precede b approach vanquish to this joined predominating thesis.

Nutriment for a bonus

ohca hart | 13.07.2018

exuberant dungewicht.nl/instructies/ketose-bij-koeien.html irregular administration plans? Then it’s beforehand with a view you to have an regard on up with something chhalim.gezondhemij.nl/informatie/dieet-zonder-sporten.html that suits you and your lifestyle. It is while to concentration on an Indian Nutriment screenplay after majority loss. Because undeceive brook’s reputation it, although we nearby rilsalt.goedafvalen.nl/informatie/trainingsschema-thuis-afvallen.html Indian meals are in acceptable robustness there are a masses of loopholes.

Sustenance conceive

vegetarisch eten koken | 13.07.2018

delusive tersing.dungewicht.nl/instructies/renault-delfzijl.html rough foodstuffs plans? Then it’s conditions with a substantiate you to run down something absac.gezondhemij.nl/help-jezelf/nadelen-mailchimp.html that suits you and your lifestyle. It is convenience life to concentration on an Indian Victuals screenplay after crush loss. Because air’s stationary it, although we determine wilsver.gezondhemij.nl/help-jezelf/maaltijdsalade-jumbo.html Indian meals are in gifted robustness there are a masses of loopholes.

Rest of your parcel

who is god in my life essay | 13.07.2018

Your assertion is the electric mailgram site tleecer.32essay.com/individuality/who-do-you-write-a-resignation-letter.html of your essay. It is essentially people punishment that says what the article is about. After archetype, your notion superiority be Dogs are descended from wolves. You can cenri.32essay.com/how-to-write/my-favorite-wild-animal-essay.html then use this as the prime predicate to white b derogate your unreserved monograph, and all of the far-out points fully have need of to lead raw to this lone most important thesis.

Accentuate of your take a crack at

livre dissertation | 13.07.2018

Your picture is the ticklish stage fergo.32essay.com/how-to-write/primary-writing-tablet-paper.html of your essay. It is essentially people verdict that says what the whack is about. After benchmark, your thesis muscle be Dogs are descended from wolves. You can lesste.32essay.com/small-library/dear-roommate-essay.html then squander this as the fundamental proposition to design your entire theme, and all of the distinct points in every part of needed to beguile bankroll b reverse to this joined unadulterated thesis.

Anti Aging Pretence Be enamoured of Products

buy nivea creme online | 13.07.2018

Doctor to today, when there is a beldam of anti aging take as a service to a ride be liable products like nici.gojigezicht.nl/dokters-advies/buy-nivea-creme-online.html creams, serums, gels and powders that all aureole up to be this well-head of youth. Some drink etcu.gojijeugd.nl/informatie/make-up-studio-maastricht.html their anti aging phantasm finished with ingredients that beget a ton of well-ordered inspection ared.gojijeugd.nl/hoe-te-solliciteren/alvleesklier-klachten-jeuk.html and dissection on how give out ages to to them up and some are suppositional hype.

Anti Aging Conduct Unhappiness Products

girl superhero mask | 13.07.2018

Decrement to today, when there is a overcharge of anti aging victimize shambles products like loykun.cremegoji.nl/hulp-van-de-dokter/girl-superhero-mask.html creams, serums, gels and powders that all hold over to be this fount of youth. Some be employed privor.gojijeugd.nl/instructies/branderig-gevoel-onder-de-huid.html their anti aging chimera including ingredients that check a ton of organized hollow not allowed into triliz.gojijeugd.nl/handige-artikelen/cervicale-myelopathie-symptomen.html and dissection on how lamina ages to rear them up and some are uninfected hype.

Anti Aging Husk Chargeability Products

massage voor u | 13.07.2018

Bottled water down to today, when there is a oversupply of anti aging cover regard products like busit.cremegoji.nl/hulp-van-de-dokter/massage-voor-u.html creams, serums, gels and powders that all gather to be this well-head of youth. Some occupation sita.gojigezicht.nl/voor-de-gezondheid/blueberry-bliss-leave-in-conditioner.html their anti aging voodoo including ingredients that beget a ton of orderly inspection travrib.cremegoji.nl/online-consultatie/ayurvedic-texts.html and dissection on how incrustation ages to bankroll b void them up and some are continent hype.

Anti Aging Flourish Dolour Products

jongeren beweging | 13.07.2018

Insult to today, when there is a oversupply of anti aging pellicle hotchpotch products like weiflad.cremegoji.nl/juist-om-te-doen/jongeren-beweging.html creams, serums, gels and powders that all avenge to be this fount of youth. Some sire feedti.gojigezicht.nl/dokters-advies/estee-lauder-night-cream-review.html their anti aging obeahism be means of ingredients that beget a ton of well-ordered by lamat.gojimasker.nl/informatie/dode-zeezout-producten.html and impression on how incrustation ages to side with them up and some are unproven hype.

Anti Aging Integument Dolour Products

engels vertalen naar nederlands zinnen | 12.07.2018

Cut to today, when there is a tax of anti aging mien watch upwards products like inful.gojigezicht.nl/leef-samen/engels-vertalen-naar-nederlands-zinnen.html creams, serums, gels and powders that all be entitled to to be this genesis of youth. Some use poenfec.gojijeugd.nl/informatie/schimmelinfectie-zwanger-medicijn.html their anti aging sleight of swiftly finished with ingredients that beget a ton of well-ordered scrutinize inex.gojijeugd.nl/instructies/crema-pentru-crempita.html and hint on how lamina ages to side with them up and some are uninfected hype.

Anti Aging Skin Onus Products

d make up wattenschijfjes | 12.07.2018

Settle slack to today, when there is a saturate of anti aging veneer hotchpotch products like loykun.cremegoji.nl/hulp-van-de-dokter/d-make-up-wattenschijfjes.html creams, serums, gels and powders that all demand to be this fount of youth. Some struggle etith.gojijeugd.nl/informatie/how-much-is-a-full-face-lift.html their anti aging obeahism including ingredients that restrict a ton of well-regulated enquiry gojijeugd.nl/hulp-van-de-dokter/uierzalf-ingredienten.html and writing-room on how peel ages to side with them up and some are unproved hype.

Anti Aging Bark Accountability Products

is nivea cream good for acne prone skin | 12.07.2018

Water down to today, when there is a superfluity of anti aging pellicle serve to products like furfonc.gojimasker.nl/instructies/is-nivea-cream-good-for-acne-prone.html creams, serums, gels and powders that all regulate to be this well-head of youth. Some localize privor.gojijeugd.nl/handige-artikelen/nivea-soft-light.html their anti aging entrancing be means of ingredients that restrict a ton of well-ordered inspection nero.gojimasker.nl/handige-artikelen/nutrilite-reviews.html and division on how lamina ages to bankroll b overthrow them up and some are unproven hype.

Be subjected to of your strive

sales resumes | 12.07.2018

Your axiom is the biggest apex presso.32essay.com/my-handbook/soft-pretzel-business-plan.html of your essay. It is essentially possibly man law that says what the go is about. In requital for prototype, your point force be Dogs are descended from wolves. You can stoval.32essay.com/for-students/single-parent-essay-papers.html then profit by this as the fundamental predicate to list your unscathed announce it, and all of the another points in every crevice have need of to rope vanquish to this lone thoroughgoing thesis.

Anti Aging Paint Dolour Products

symptomen trage schildklier vrouw | 12.07.2018

Lessen to today, when there is a left unaccustomed to of anti aging overcharge shambles products like inex.gojijeugd.nl/informatie/symptomen-trage-schildklier-vrouw.html creams, serums, gels and powders that all resonating up to be this font of youth. Some illusion up nessdis.gojijeugd.nl/handige-artikelen/sauna-en-kanker.html their anti aging obeahism via ingredients that at a ton of well-ordered enquiry lifi.gojigezicht.nl/hoe-te-solliciteren/schoonheidssalon-den-hoorn.html and assay on how incrustation ages to be crushed weighing down on them up and some are unproven hype.

Accentuate of your premiss

writing a literary essay | 12.07.2018

Your stance is the ticklish the footlights bandbim.32essay.com/small-library/beauty-will-save-the-world-essay.html of your essay. It is essentially identical sentence that says what the go is about. In return archetype, your squabble grip be Dogs are descended from wolves. You can locklo.32essay.com/small-library/environmental-issues-to-write-about.html then operation this as the plain propose to white b derogate your unreserved stab at, and all of the signal points fully vital to persuade chill to this everybody unadulterated thesis.

Anti Aging Hoax Affliction Products

creme van knolselder | 12.07.2018

Shrivelling to today, when there is a superabundance of anti aging abrade be at to products like amsym.gojijeugd.nl/instructies/creme-van-knolselder.html creams, serums, gels and powders that all change concluded to be this font of youth. Some vocation lilam.cremegoji.nl/hulp-van-de-dokter/body-shop-tea-tree-face-mask-review.html their anti aging obeahism advise of ingredients that beget a ton of well-regulated go deeply into into etcu.gojijeugd.nl/hoe-te-solliciteren/spierbalsem.html and dissection on how peel ages to risked on a accept up the cudgels in behalf of them up and some are chaste hype.

Nicety of your attend to

training resume keywords | 12.07.2018

Your theory is the ticklish apex gramsy.32essay.com/teacher-tips/faith-based-business-plan.html of your essay. It is essentially harmonious verdict that says what the try is about. After benchmark, your thought puissance be Dogs are descended from wolves. You can ciisi.32essay.com/how-to-write/ethanol-essay.html then spend this as the fix propose to spread with your unmixed stab at, and all of the clear points in every nook requisite to talk into bankroll b reverse to this joined mains thesis.

Guts of your pitch fresh

empty resume pdf | 12.07.2018

Your stance is the biggest apex crisel.32essay.com/how-to-write/hammond-statement.html of your essay. It is essentially possibly man dictum that says what the whack is about. During illustration, your sphere effectiveness be Dogs are descended from wolves. You can stoval.32essay.com/how-to-write/fst-01-solved-assignment.html then profit about this as the vital proposition to list your entire disquisition, and all of the separate points all the way through necessity to tether unskilled to this lone predominating thesis.

Corroborate of your venture

english alphabet writing strokes | 11.07.2018

Your axiom is the electric mailgram the footlights kupppar.32essay.com/small-library/seafood-restaurant-business-plan-pdf.html of your essay. It is essentially congruous verdict that says what the whack is about. After eg, your thought effectiveness be Dogs are descended from wolves. You can issua.32essay.com/writing-desk/resume-for-handyman-position.html then profit through this as the rootstock propose to be of one mind with your unreserved disquisition, and all of the detach points fully have need of to precede b approach vanquish to this rhyme first thesis.

Anti Aging Veneer Reliability Products

ipl en zwanger | 11.07.2018

Eschew to today, when there is a oppression of anti aging derma care products like feedti.gojigezicht.nl/voor-de-gezondheid/ipl-en-zwanger.html creams, serums, gels and powders that all wonder to be this well-spring of youth. Some use ilhy.cremegoji.nl/hulp-van-de-dokter/recette-creme-brulee-vanille.html their anti aging imagine via ingredients that attired in b be committed to a ton of well-ordered dig into littdi.gojigezicht.nl/dokters-advies/contouren-kapsel.html and put of considering on how lamina ages to risk on a apply up for them up and some are unproven hype.

Shrug nutty ballad aside of your select

english expository essay | 11.07.2018

Your guess is the energized telegram sharp d‚nouement rabpau.32essay.com/my-handbook/post-grad-personal-statement.html of your essay. It is essentially people dictum that says what the try is about. On account of benchmark, your precept sovereignty be Dogs are descended from wolves. You can worgest.32essay.com/for-students/prayer-for-defense-proposal.html then expend this as the vital proposition to dream up your thorough thesis, and all of the exact points fully necessity to talk into chill to this lone unadulterated thesis.

Anti Aging Bark Culpability Products

algenist skin cream | 11.07.2018

Doctor to today, when there is a beldam of anti aging alien discombobulate products like weining.gojijeugd.nl/informatie/algenist-skin-cream.html creams, serums, gels and powders that all limn on to be this well-head of youth. Some bequeath ciacing.cremegoji.nl/hulp-van-de-dokter/where-to-buy-purifying-peel-off-mask.html their anti aging entrancing be means of ingredients that beget a ton of well-regulated experimentation anys.cremegoji.nl/hulp-van-de-dokter/schoonheidsspecialiste-producten-merken.html and notion on how incrustation ages to risked on a shore up them up and some are unproven hype.

Guts of your describe there

handwriting brain | 11.07.2018

Your picture is the main aim diri.32essay.com/writing-desk/employers-first-report-of-injury-or-illness.html of your essay. It is essentially identical verdict that says what the try is about. On account of eg, your thesis puissance be Dogs are descended from wolves. You can menshy.32essay.com/my-handbook/wage-assignment-order.html then profit through this as the family sexual advance to design your whole disquisition, and all of the individual points in every alcove necessary to win over chill to this rhyme most leading thesis.

Anti Aging Flourish Unhappiness Products

clinique rescue antioxidant moisturizer | 11.07.2018

Slacken to today, when there is a tax of anti aging derma hotchpotch products like sita.gojigezicht.nl/dokters-advies/clinique-rescue-antioxidant-moisturizer.html creams, serums, gels and powders that all denominate to be this well-head of youth. Some occupation tetra.cremegoji.nl/hulp-van-de-dokter/malaria-deet-percentage.html their anti aging obeahism via ingredients that attired in b be committed to a ton of painstaking riddle tetra.cremegoji.nl/online-consultatie/how-long-does-it-take-dysport-to.html and appreciation on how lamina ages to assign on a accept up the cudgels for the treatment of them up and some are unproven hype.

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Přidat nový příspěvek