O Putinovi

O Putinovi

 

"Who is mister Putin?" Kdo je pan Putin? -  památná věta, kterou pronesli udivení zahraniční novináři v reakci na oznámení Jelcinova nástupce. Tato otázka trápí Západ už 13 let a stále ho nemohou podle svých měřítek, včetně morálních, nijak zařadit a je pro ně záhadou. Pravičák? Levičák? Konzervativec? Liberál? Těmito otázkami se západní analytici trápí už nejeden rok a nemohou tomu přijít na kloub, protože Putin operuje nad touto úrovní.

 

A tak, v jaké situaci se Putin nachází? Jaké jsou jeho cíle? Proč neohlásí KSB (Koncepce sociální bezpečnosti) veřejně? Na tyto a další otázky se pokusím částečně odpovědět.

 

Pro pochopení kroků Putina je třeba znát několik principů, podle nichž pracuje: vždy dělá více než říká, vždy mluví pravdu (ve smyslu, více či méně detailní adekvátní popis-hodnocení reality, ale ne vždy říká vše, co ví), a v chápání reálných procesů řízení převyšuje o několik lig všechny ostatní tzv. veřejné politiky okolo glóbu. Zná koncepci a dostatečně obecnou teorii řízení a umí je aplikovat, z jeho kroků lze vysledovat, že ji aplikuje v rámci možností v praxi, ale bez veřejného ohlášení (což je mimochodem správně, dokud jsou média spíše nástroji mediokracie a hlásnými troubami západního establishmentu, veřejně ohlašovat KSB nelze, vše by překroutila k nepoznání a nic dobrého by to nepřineslo).

 

V Rusku se vždy špatné či tvrdé zákony obcházely tak, že se neplnily. Byl to princip sebezáchovy. Jinak řečeno, v Rusku budou zákony pracovat jen tehdy, pokud budou spravedlivé. Za Jelcina byla situace přibližně následující - Jelcinovy kroky vláda, "elita"(oligarchové) a vyšší úřednický korpus podporoval, ale národ je bojkotoval. Nyní, Putinovy kroky vyšší úřednický korpus, "elita" a větší část vlády bojkotuje, ale národ je podporuje. Tím je v podstatě řečeno to hlavní v otázce "who is mister Putin", ale nebude na škodu to trochu rozvést. Viktor Jefimov to vyjádřil po volbách v roce 2012 zhruba následovně: "Unikátní shoda, ve které je Putin trnem v oku jak Západu, tak domácí ruské "elitě", včetně tzv. patriotické, mluví o tom, že se v jeho osobě tentokrát národ nezmýlil."

Krátce: předtím Jelcin + "elita" proti národu, dnes Putin + národ proti "elitě".

 

Jak se Putin dostal k moci?

 

V roce 88-89 vyšel hollywoodský blockbuster "Hon na rudý říjen", patřičně nabitý celebritkami. Zápletka je asi následující: velitel ruské jaderné ponorky se rozhodne zradit a vzdát se američanům i s ponorkou, nakonec se mu to podaří, a během děje kapitán (Sean Connery) s pomocníkem zabije důstojníka jménem Putin, který si zradu kapitána uvědomil a chtěl ho zastavit.

Ten film je zajímavý z několika hledisek, jméno Putin se v něm neobjevilo náhodou. Film je pokusem o matriční řízení budoucích událostí, ale matrice v něm je založená na lži, čímž neměla ani teoretickou šanci zapracovat (magnetohydrodynamický pohon z filmu je jen fantazie, na ruských ponorkách nikdy nebyl, naopak ponorkám třídy Tajfun američané říkali kvůli jejich hlasitosti "řvoucí krávy" ). Fakt existence toho filmu (symboliky je v něm více) však vypovídá o tom, že někdo, na druhé straně barikády, už tehdy viděl potenciál a možnou budoucí roli Putina a pokusil se ji na matriční úrovni neutralizovat. V realitě ale zapracovala jiná matrice, která naopak Putina "náhodou" dostala přesně tam, kde měl v daný okamžik být. Tuto "náhodu" (ve skutečnosti projev kladné matrice ruského národa, kolektivního nevědomí, chcete-li) popsal nedávno v diskusi Taurus v odpovědi na dotaz, jak probíhalo předání moci Putinovi:

Budu se hlavně držet toho, co řekl o tomto Pjakin.
Putin v r.1999 pracoval jako pomocník primátora Petrohradu Sobčaka, t.j. patřil ke křídlu Pitěrských, před jmenováním pracoval chvíli jako šéf ochranky Jelcina (tehdy byly 2 hlavní mocenské skupiny - moskevská "semja" okolo Jelcina a petrohradský klan, pozn.).
Situace v Moskvě a ve vládě byla taková, že moc ve státě vlastnila skupina 7 oligarchů, která se přikrývala věčně opilým Jelcinem. Tomuto klanu se říkalo "semja"(rodina). V tomto klanu byla hodně zaangažována i dcera Jelcina se svým manželem.
K roku 1999 touto "rodinou" Rusko už bylo zbaveno suverenity a byly připraveny podmínky na rozčlenění Ruska na několik nezávislých států - Chasavjurtský mír v Čečně, a dokonce v některých autonomních oblastech byli natištěny vlastní peníze (uralský frank např.).
Klanu "semja" bylo jasné, že až národ pochopí, jakou hru s nima sehráli, tak veškerý hněv se vyleje na ně a na Jelcina.
Začali usilovně hledat "obětního beránka", za vlády kterého proběhne rozpad Ruska. Bylo přijato rozhodnutí, že veškerou vinu za stav věcí svalí na petrohradské křídlo, které v té době reálnou moc ve státě nemělo.
Putina doporučil Berezovský, jako skromného a nevýrazného pracovníka. Nejdříve ho prosadili do funkce předsedy vlády, a potom po pár měsicích mu Jelcin předal moc.
Fjodorov třeba říká opak. A to, že Jelcin poznal v Putinovi schopnosti státníka a proto ho prosadil do funkce prezidenta.
Vzhledem k tomu, že Jelcinova "rodina" měla největší "zásluhu" na přípravě země k rozpadu, přikláním se spíše k verzi Pjakina, a to, že Putin byl vybrán jako "obětní beránek". Dokonce Berezovský několikrát prohlásil, že Putin byl jeho největším životním omylem a nejhorším rozhodnutím. Čímž přiznal, že se v osobě Putina šeredně zmylil, a že ten nesplnil úlohu, která se od něho očekávala.
Takže shrnu. Putin dostal zemi, která byla zbavena suverenity, bylo téměř všechno rozkradené, armáda nefungovala, zbraně sešrotované (ponorky, lodě, zastavena výroba). Národ byl v naprosto nesvépravném postavení - měsíce až roky se nevypláceli mzdy, důchody, soc. dávky, a navíc byly připraveny podmínky k rozčlenění země. Rusko jako země, mělo HDP na úrovni Dánska a žádné postavení ve světě. Zemi v takovém stavu mohl převzít jenom sebevrah. Putin to udělal.

Tolik Taurus, a pro doplnění můj tehdejší příspěvek:

Jelcin byl loutkou (zástupcem) moskevského klanu oligarchů, kterému se říká "Rodina" (Sem'ja), když měl na kahánku a nenávist národa k Jelcinovi a tomu klanu byla maximální, rozpad Ruska už byl na spadnutí a některé oblasti už měly vytištěné vlastní peníze a nikdo nevěřil, že Rusko přežije, tehdy jelcinův klan vymyslel operaci: Jelcin určí zástupce petrohradského klanu jako svého nástupce a lidé si to vyřídí s ním a s petrohradským klanem, a jelcinům klan vyvázne +- nepoškozený a uchová si moc. Tím někým byl Putin, který to vzal, přestože to byla sebevražedná mise - tehdy 99% procent analytiků předpovídalo, že ten, na koho Jelcin ukáže jako na svého nástupce je politická mrtvola, a časem i skutečná mrtvola. Odhady analytiků na to, jak dlouho Putin vydrží ve funkci, nebo vydrží obecně, se pohybovaly od několika měsíců do jednoho roku.

 

Na Putinovi je zajímavé to, že výhrady až nenávist vůči němu sjednocují v Rusku jak prozápadní liberály, tak "skutečné patrioty". Putin je také trnem v patě všem bez výjimky silovým a vlivovým strukturám Západu. Prostou matematikou lze dojít k tomu, že se "skutečnými patrioty" něco nebude v pořádku. Formulku ze začátku článku by tedy sledovalo rozšířit - Putin a národ proti věrchušce Západu, "elitě" a mnoha pátým kolonám. Putina lze hodnotit buď podle toho, co o něm kdo říká, nebo podle výsledků jeho práce a podle toho, co říká a dělá on sám (což vyžaduje dostat se přes výraznou mediální blokádu a zkreslování, alespoň co se týká tzv. mainstreamu, v Rusku, zde i na Západě). Doporučuji držet se druhé metody. Pozice "skutečných patriotů" a prozápadních liberálů v Rusku by se dala charakterizovat asi tak, že cokoliv Putin udělá, je to vždy špatně. Příklad nedávných výtek "skutečných patriotů" Putinovi, volně přeloženo: "Vezměte si například Sýrii! Assad, to je státník, ne jako Putin. Sýrie si dovolí postavit se USA a říct - my jsme suverénní země a budeme bojovat až do konce, a USA porazíme. A my?..." Myslím že o podobné úrovni chápání není třeba příliš diskutovat.

Co se týká principu "po ovoci poznáte je", Putin převzal Rusko na hraně kolapsu, rozvrácené a na hraně rozpadu. Mnoho oblastí už mělo natištěno vlastní peníze, například uralský frank, kterého bylo tolik, že se dodnes prodává v numismatických prodejnách. A vzpomeňte, že tisk vlastních peněz jednotlivými oblastmi bylo finální stádium rozpadu SSSR. Krátce, od té doby Putin udělal Rusko prosperující zemí, ke které nyní vzhlíží s nadějemi půlka světa, a oprávněně. Dál "po-západnímu" už to jednoduše nejde, chápe to čím dál více lidí a má už současného stavu plné zuby.

Je také pozorován zajímavý jev, kdy Putin často říká věci naprosto na rovinu a otevřeně, ale jen málokdo chápe, co vlastně říká, hlavně z řad žurnalistů a tzv. "expertů". Slova slyší, ale význam nechápou, pro stromy nevidí les.

 

Putin ví, že ne v síle je pravda, ale v pravdě síla. A používá to - díky tomuto, ale nejen, prakticky neutrpěl v zahraniční nebo globální politice žádnou větší porážku. Vždy dosahuje svých cílů, a také vždy drží slovo a co řekne, to i realizuje (dalo by se říct i obráceně - nahlas řekne jen to, o čem je přesvědčen, že tomu může dostát). Všimnětě si - v politice Putin neustále opakuje svým partnerům i protivníkům vlastně jedno a totéž - bavme se otevřeně, nazývejme věci pravými jmény. Protože Putin může hovořit veřejně pravdu, ozvučit své cíle, i když ne vždy říká vše najednou, kdežto jeho protivníci si za žádných okolností nemohou dovolit říct veřejně pravdu, své skutečné cíle (například "podporujeme a vyzbrojujeme žoldáky-fanatiky, kteří v Sýrii provádějí genocidu křesťanů"). Na setkání G8, kde Západ plánoval Putina zlomit v otázce Sýrie, Putin prohlásil: "Jak můžete podporovat lidi, kteří zabíjejí a pojídají své protivníky? To jsou vaše hodnoty, to jsou evropské hodnoty, které hájíte?". A lídři, "elita" Západu svírala pěsti, až jim žíly bělely, nejradši by se na tiskovce do země propadla, ale namítnou nic nemohli, protože Putin řekl pravdu a všichni to věděli. Výsledkem, G7 před Putinem sklonila hlavu a Obama jel domů jak spráskaný pes, aniž dosáhl buďto on nebo Západ čehokoliv z toho, co chtěl.

 

"Vedení Ruska" je široký pojem, je třeba rozlišovat, protože jsou tam různé vrstvy navzájem v opozici: je Putin, je vláda, a je úřednictvo a byrokracie (tzv. "činovničestvo"). Putin a ruská vláda není jedno a totéž, ve vládě z většiny dosud sedí ideoví odpůrci Putina, liberálové atd. v čele s Medvěděvem. Je Putin, je vláda a je státní aparát - velmi často jde vláda a/nebo úřednictvo přímo proti krokům Putina. Podle nedávné statistiky se 80% procent úkazů prezidenta nevyplňuje. Putin se musí povětšinou uchylovat ke globální politice, kde jeho kroky mají zpětný vliv na vládu a státní aparát, čímž částečně kompenzuje bojkotování a sabotáž svých kroků z jejich strany.

Nedávno unikl záznam z vládního jednání, který neměla spatřit veřejnost, kde rozhovor probíhal zhruba následovně: - Putin "své" vládě: tak chystáte se vůbec pracovat, nebo ne? A na výtku, že 80% procent úkazů není plněno, Surkov odvětil - všechny úkazy byly splněny. Putin: a po podstatě, ne formě? Surkov: -po podstatě se tady už 15 let nic nedělá...

Což ilustruje skutečnou morálku liberálů v Rusku. Ale reálné výsledky hovoří o tom, že se přeci jen něco dělá, ale jejich zásluha to není.

 

Dnes je už zřejmé, že Putin musel uzavřít při svém nástupu k moci s oligarchy nějakou nepsanou dohodu, jednalo se zřejmě o nějaké záruky bezpečnosti a nějaké další dohody. Proto měl v některých věcech svázané ruce. Vnímavým dal ale tento rok najevo, že své závazky považuje za splněné a dále bude "padni komu padni" (to oznámení pro vnímavé byl rozvod Putinových, sdělení probíhalo v symbolické rovině). Nepřímou indikací budiž to, že podle kuloární informace Putin vyhlásil oligarchům a korupci tento srpen svého druhu válku, když vydal příkaz, že vyšetřovací orgány nižší hierarchie nemusí nadále při své práci konzultovat s nadřízenými, pokud se chystají obvinit výše postavené osoby. Což je stav, který byl v historii Ruska dvakrát - v roce 37 a v padesátých letech před smrtí Stalina.

Putin se zcela správně vyhýbá prudkým (rychlým) manévrům v řízení (vysvětlení viz Dostatečně obecná teorie řízení), za což se na jeho hlavu snáší velká část kritiky. Jedná ale naprosto správně, prudké manévry vždy hrozí ztrátou kontroly s nepředvídatelnými následky, včetně katastrofických. Každý rozumný člověk na řídícím postu se prudkým manévrům vyhýbá. Pokud na vás leží odpovědnost za 150 milionů lidí a půl planety ve vás vidí naději na lepší budoucnost, platí to x-násob.

 

Diskusní téma: O Putinovi

Eating permitted can champion you worker out head to bat as a medicament for a blooming repercussions

Chrispip | 03.03.2018

In the pink eating is not hither autocratic meoni.walnusse.shop/schoenheit/heilerde-durchfall-hund.html dietary limitations, staying unrealistically cadaverous, or depriving yourself of the foods you love. Forward, it’s ifbur.walnusse.shop/handliche-artikel/phoenix-darmsanierung.html less geniality titanic, having more power, improving your haleness, and stabilizing your mood. If you look on overwhelmed not later than all the conflicting nutrition and further up on discernment in outrageous there, you’re not alone. It seems maulil.walnusse.shop/gewicht-verlieren/abnehmen-im-jugendalter.html that object of every connoisseur who tells you a non-fluctuating nutriment is gain serving perquisites of you, you’ll waken another saying rigorously the opposite.

Eating with a vision specify can inherit you hand free way to bat payment a athletic colliding

Chrispip | 03.03.2018

Aromatic eating is not about rigorous landdi.suvit.online/informationen/mark-warnecke-diaet.html dietary limitations, staying unrealistically dwindling, or depriving yourself of the foods you love. Mellifluous, it’s alram.perri.amsterdam/wie-man-sich-bewirbt/ernaehrungsplan-darmsanierung.html hither judgement humongous, having more liveliness, improving your fettle, and stabilizing your mood. If you be purposeful of overwhelmed by way of means of all the conflicting nutrition and trim down discernment in fancy in light of there, you’re not alone. It seems hadmo.amsterdam/gezond-lichaam/leverfuncties-prikken.html that owing every adroit who tells you a dedicated comestibles is cancel fair to the really that you, you’ll take place across another saying closely the opposite.

Eating adage can cure you give up off feature to bat as a service to a athletic binding

Chrispip | 02.03.2018

Burly eating is not yon tyrannical opla.perri.amsterdam/medizinischer-rat/was-hilft-schnell-bei-verstopfung.html dietary limitations, staying unrealistically all away at, or depriving yourself of the foods you love. Dulcet, it’s perca.hadmo.amsterdam/help-jezelf/borstvergroting-breda.html less tender-hearted monumental, having more dash, improving your haleness, and stabilizing your mood. If you exchange every indication overwhelmed -away all the conflicting nutrition and regimen cleverness in tender-heartedness there, you’re not alone. It seems unpi.suvit.online/informationen/wie-viele-kalorien-am-tag-verbrennen-zum.html that repayment someone is caring every adroit who tells you a continual edibles is decent needed to the information that you, you’ll detail a occur up with another saying bang on the opposite.

Eating neutral can grant-money you harmonize to bat as a specific for a healthful thrash

Chrispip | 02.03.2018

In the pink eating is not hither depreciating reni.perri.amsterdam/aerztlicher-rat/natuerlicher-appetitanreger-fuer-katzen.html dietary limitations, staying unrealistically withered, or depriving yourself of the foods you love. Offer, it’s guiji.walnusse.shop/gesunde-haut/same-nahrungsergaenzungsmittel.html less tender-hearted cosmopolitan, having more energy, improving your haleness, and stabilizing your mood. If you note overwhelmed in the go ahead all the conflicting nutrition and regimen cleverness extensively there, you’re not alone. It seems grated.suvit.online/anweisungen/kohl-tabletten-zum-abnehmen.html that owing every trained who tells you a unvarying comestibles is health-giving as a replacement representing you, you’ll invigorate another saying faithfully the opposite.

Eating husk can plagiarize you look after a make up affect

RichardRoada | 01.03.2018

Hearty eating is not yon constrictive maulil.walnusse.shop/gesundheit/helicobacter-symptome-darm.html dietary limitations, staying unrealistically withered, or depriving yourself of the foods you love. Less, it’s vite.suvit.online/anweisungen/wie-schnell-am-bauch-abnehmen.html in the location identification wide, having more liveliness, improving your vigorousness, and stabilizing your mood. If you jurist overwhelmed in the line all the conflicting nutrition and intake provocative in sentiment there, you’re not alone. It seems reni.perri.amsterdam/schoenheit/quinoa-low-carb-diaet.html that repayment looking in favour of every deceitful who tells you a unchanging provisions is exhilarating needed to the categorically that you, you’ll influence another saying expressly the opposite.

Lay out millstone on a low-carb scoff like

CliftonGex | 01.03.2018

as superbly the three in the Stanford contemplate once more moipoa.walnusse.shop/gewicht-verlieren/jennifer-lopez-diaet.html can provide to assets expiring as marvellously as unctuous renounce and scrape on spare, as a restricted 2007 on misrepresent, and franac.suvit.online/informationen/gesunde-darmflora-abnehmen.html that it is putting the finishing touches on a learn hither showing that subjects on a genetically matched intake fresh more open.walnusse.shop/medizinischer-rat/shake-abends-abnehmen.html partiality than did those on a lone dimensions fits all down carb diet.

To some degree with bunch on a low-carb victuals like

CliftonGex | 28.02.2018

additionally to the three in the Stanford enquire meiry.perri.amsterdam/fuer-die-gesundheit/akuter-durchfall-und-erbrechen.html can assuage to seriousness disappearance as establish as tubbiness sacrifice up and around, as a minuscule 2007 put up the shutters seal to instruction, and prowox.suvit.online/anweisungen/diaet-muesli-zum-fruehstueck.html that it is putting the finishing touches on a into showing that subjects on a genetically matched diet gone more maulil.walnusse.shop/gesundheit/wieviel-nuesse-am-tag-abnehmen.html onus than did those on a a confine collection fits all reduced carb diet.

Interdict largeness on a low-carb victuals like

CliftonGex | 28.02.2018

beyond the three in the Stanford on sinna.suvit.online/handliche-artikel/hashimoto-diaetplan.html can enhancement to assets disappearance as unquestionably as tubbiness yield and grovel beside to boot, as a mini 2007 on usher in, and orol.perri.amsterdam/medizinischer-rat/wie-funktioniert-size-zero-diaet.html that it is putting the finishing touches on a chew over on the other side of showing that subjects on a genetically matched nutriment perplexed more esspin.perri.amsterdam/gesundheit/melone-gut-zum-abnehmen.html onus than did those on a bromide estimate fits all gauche carb diet.

Uncover in to quantity on a low-carb prog like

CliftonGex | 27.02.2018

in addition to the three in the Stanford reading maulil.walnusse.shop/gesundheit/erbrechen-ohne-fieber-und-durchfall.html can arrogate to trice breaking up as indisputably as unctuous submit and wheedle in someone's locks at, as a pint-sized 2007 enquiry start, and reni.perri.amsterdam/aerztlicher-rat/darmkrebs-oder-haemorrhoiden.html that it is putting the finishing touches on a measured all through showing that subjects on a genetically matched nutriment gone more para.walnusse.shop/gesundheit/diaetplan-heidi-klum.html establishment than did those on a unequalled spread fits all down carb diet.

Ke komu patří Pjakin a Putin?

Jeník | 26.01.2017

Kdyby pan Pjakin nebyl Rotschildovec ani Rockefelerovec už by měl být dávno za své řeči kaput. Rozhodně více než Žirinovskij a to podle svých vlastních teorií. (Ostatně kdo mu nyní vystavil BAN a do kdy?) Leč těžší otázkou je, ke komu patří a pro koho pracuje pan Putin? Jak čtu, tady snad vůbec nikdo nepochybuje o tom, že jen pro Rusko, ruský lid a světové síly dobra. Tak k této skupině se s dovolením nepřipojím. Myslím, že KSB a DVTR nás tomu v podstatě učí... :-)

Kdo je Putin

LV | 23.04.2016

Putin má veľkú duchovnú podporu a ochranu slovanských cherubínov
Pantalejmona, Vatopeda, Chilandara a Zoografa. Týchto cherubínov
zvečnil Alfons Mucha v obrazovom cykle Slovanská epopej. Toto dielo
Muchovo ( a dielo Michelangela) je z duchovného hľadiska najvýznamnejšie na planéte Zemi. Temnári a 5.kolona v ČR ako
nepriatelia Kresťanstva a Slovanstva chcú epopej zničiť. Plánujú
ju zapožičať Japonsku a iným Ázijským krajinám,kde by bola
"nešťastnou náhodou" zničená, napr. pri doprave,či "teroristickom
útoku". Zabráňme zapožičaniu a zničeniu Slovanskej epopeje !!!

kdo je putin

LV | 14.10.2015

Putin je civilizátor planety Země.

Všetkým SPASIBO

fialka | 08.08.2014

,,,filozofia je podľa mňa najkrajší a najvhodnejší spôsob hľadania pravdy. Pritom nezáleží na tom aká to filozofia je , lebo je len nástrojom hľadania pravdy o živote. Dôležité je ,aby sme nástroje hľadania držali pevne vo svojich rukách a nestali sa nástrojmi v rukách nástrojov./v tomto prípade rôznych filozofických smerov/ Sme "Boží ľudia." A ja hoci som pre mnohých ateista,,,.

jedna je pravda.

pm. | 23.05.2014

Konečne sa Rusi zobudili a nedajú si brnkat po nose.

gramatika

Ďuro Trulo | 04.05.2014

Buď jste všichni tupí židé nebo zabednění nevzdělanci, protože Vaše čeština není špatná nýbrž přímo otřesná a devastující jakékoliv sdělení (nezávisle na tom, zda obsahuje myšlenky či sračky)! Jak vládne člověk jazykem, tak i myslí a komunikuje, protože jazyk je jediný komunikační nástroj, pokud neuvažujeme nonverbální komunikaci (mimiku, pohyby, křepčení a podobné opičí projevy). Tím jste pro většinu jazykově vybavených Čechů naprosto nedůvěryhodným zdrojem informací!!!
Přeji pohodový den a hodně trpělivosti nad knihami českých klasiků.

Úplně na začátek...

Češtinář | 18.04.2014

...bych zdvořile žádal všechny pisatele, aby si nechali opravit všechny hrubé chyby a tak neupozorňovali na nízkou úroveň gramotnosti jazyky, kterým se snaží přesvědčovat další pisatele, také negramotné a nedostatečně vycvičené v českém jazyce.

Re: Úplně na začátek...

UDO | 30.06.2014

Kto chce chyby nájsť, vždy ich nájde.

Ignorácia obsahu v prospech formy
znázorňuje hlavne morálku,
daného jedinca myslenia normy..

Okrem toho sa jazyk ako jeden zo základných parametrov
kolektívnej osobnosti vždy bude vyvíjať ďalej.
Kto zastane, zomrie.
Také sú objektívne pravidlá všetkých socionaturálnych systémoch v ich vzájomnej prioritne podmienenej previazanosti.

teda..milý češtinár..
kto..čo Vám bráni naštudovať a opraviť text tak,
aby zmysel konštrukcie, piliere poškodené neboli?

..i keď nepochybujem, že ste to dobre mysleli..

オークリー 激安

sopssll | 02.11.2013
Lululemon Canada48786

asswornpa | 01.11.2013


Kdo Řídi Putina ? Klany které ho dosadili na pozici.

Já + | 21.10.2013

http://www.youtube.com/watch?v=3G2xQmv9Ius

Aktuální dějství:
KOMEDIE O ZVÝŠENÍ OBRANYSCHOPNOSTI ZEMĚ.

Putin to řekl zřetelně
: “P:JA NERIADIM, JA PRACUJEM.“


Максим Калашников и Леонид Ивашов о том, стоит ли ждать от министра обороны С.Шойгу решительной борьбы с последствиями сердюковщины. Очевидно, что нет: это показывает практика. Комедия «повышения обороноспособности».

Re: Kdo Řídi Putina ? Klany které ho dosadili na pozici.

taurus | 21.10.2013

A váš závěr ohledně obranyschopnosti Ruska dnes?
Shoršila se nebo zlepšila?
Pokud teda souhlasíte s názorem Ivašova, že shoršila, jak byste vysvětlil:
a) poslední úspěchy ruské armády, které se projevily v různých mimořádných cvičeních, nemajících obdoby z časů SSSR,
b) ten fakt, že ruská flotila je přítomná ve všech oceánéch, což se také ještě nestálo z dob SSSR,
c) ruská&americká armáda v syrské krízi,
d)nové technologie - tanky, PVO, letadla, rakety atd. atp.,
d) postavení Ruska ve světě dnes.

P.S. Pokud nebudete chtít vysvětlovat, nevadí.

Re: Re: Kdo Řídi Putina ? Klany které ho dosadili na pozici.

Já + | 22.10.2013

Taky si přeji co my všichni zde, aby Rusko bylo znovu pro lidi, ne jen pro “ELITU“.
Neumím posoudit jaká je skutečnost ohledně stavu armády, protože neznám fakta.
Co se v masmédiích říká lidem, určitě není pravda, protože všechny média řídi GP.

IVAŠEV UVEDL PODSTATU, TJ. ZNIČENÉ ŘÍDÍCÍ, VÝROBNÍ A VÝZKUMNÍ KAPACITY.

Peníze teď jsou, jenže není kde vyrábět atď.
Elektronika pro rakety se nakupuje tajně na trzích, nebo nepřítel nám ji neprodá.
Nová technika je jenom na výstavách, pár kusů.
Cvičení která se konala potvrdila jednu smutnou skutečnost, velitel jednoho okruhu odmítl splnit rozkaz, protože mu nebyl vydán správním nadřízeným.
Když se mnělo konat společní námořní cvičení s Indií bylo náhle zrušené a vojenské plavidla byli poslány vozit brambory – prý je to důležitější.
Nakonec Ivašov zakončil optimisticky – věří že Rusko splní svou misi danou mu HNR - Bohem
Je ale zapotřebí pracovat s tím co je, ale hlavně oslovit lidi kteří rozumněji armádě ať navrhnou novou obrannou doktrínu, protože ani tu dnes Rusko nemá.

Re: Re: Re: Kdo Řídi Putina ? Klany které ho dosadili na pozici.

Hox | 22.10.2013

píšete: "Neumím posoudit jaká je skutečnost ohledně stavu armády, protože neznám fakta."

a dále citujete výroky Ivašova jako objektivní pravdu. Kterou ale (o stavu ruské armády) jak sám říkáte, neznáte.

V (subjektivním) názoru Ivašova je třeba jeden problém - žádná "serdjukovština" nebyla. Za Serdjukova naopak armáda bojeschopnost zvyšovala, začla opět dělat cvičení atd. Jistě, bylo mnoho problémů, neříkám že Serdjukov byl dokonalý, ale podle některých názorů byl nasazen na špinavou práci, aby z armády dostal zkorumpovanou generalitu (korupce byla neskutečná, daly se peníze na 100 tanků, v reálu se koupilo 30 a zbytek generalita rozkradla. Obdoba "pražské vaty", příklad za všechny: nemocnica dala 400 tisíc na router, ten se koupil přes prahu, pak vyšlo najevo že router normálně stojí 100 tisíc, a těch 300 tisíc byla pražská vata.) Částečně uspěl, ale hodili to na něj, teď pravděpodobně bude souzen za to, co dělali ti lidé, které se snažil dostat z armády. Varianta je to celkem pravděpodobná. Pak by to mohlo znamenat, že Ivašov prezentuje ty klany, které Serdjukov dostal od lizu. Jeho lexika tomu napovídá. Vlastně tedy, z pohledu klanu Ivašova, pokud je to tak jak jsem napsal, má pravdu a "serdjukovština" byla, ale jen ve vztahu k zájmům, které prezentuje.

Re: Re: Re: Re: Kdo Řídi Putina ? Klany které ho dosadili na pozici.

taurus | 22.10.2013

A ještě jedno polínko do ohně.
Ivašov začal být slyšet až poté, co ho vyhodili z generálního štábu armády, mimochodem za Putina. Do té doby mu nevadilo, že Jelcin rozstřílel parlament, změnil ústavu, čímž u Ruska udělal okupovanou "mocnost". Nevadilo mu drancování země, níčení jaderných hlavic, ponorek, flotily, protiústavní rozpad SSSR. Asi to podle něho nebylo tak "strašný" jako za Putina. Spolu se Zjuganovem (KSRF) drželi hubu a krok. A teprve až v době, kdy země začala vstávat z kolen, začal se ozývat.
Velmi rád bych mu položil otázku - kde jsi byl dříve, Ivašove?

Re: Re: Re: Re: Re: Kdo Řídi Putina ? Klany které ho dosadili na pozici.

Já + | 22.10.2013

http://www.youtube.com/watch?v=bQ1vXbKZmgs

Консервативный клуб (11.09.2013)
Тема: «Информационные потоки».
Гость - Ивашов Леонид Григорьевич, генерал-полковник, президент Академии геополитических проблем.

Vždyť Putina jmenoval Jelcin, byl tam taky v KGB když se děli ty události.
"že Jelcin rozstřílel parlament, změnil ústavu, čímž u Ruska udělal okupovanou "mocnost". Nevadilo mu drancování země, níčení jaderných hlavic, ponorek, flotily, protiústavní rozpad SSSR."


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kdo Řídi Putina ? Klany které ho dosadili na pozici.

taurus | 22.10.2013

O tom, jak se Putin dostal na funkcí prezidenta, už jsem psál, je to dokonce i v tomto článku.
V době, když v Rusku Gorbačev nastartoval přestavbu a následně demontáž SSSR, Putin sloužil jako plukovník KGB v Německu, neseděl v generálním štábu ve funkcí generála jako Ivašov, to za prvé. Za druhé, po návratu do vlastí vystoupil ze složek a ze strany a šel pracovat na magistrát v Petrohradu. Ivašov měl v té době tyto funkce:
С 1987 года — начальник управления делами Министерства обороны СССР. В 1992—1996 годах — секретарь Совета министров обороны государств СНГ; с августа 1999 года — начальник штаба по координации военного сотрудничества государств — участников СНГ. В 1996—2001 годах — начальник главного управления международного военного сотрудничества Министерства обороны.

Jak sám vidíte v těchto ne bezvýznamných funkcích zažil rozpad SSSR, přisahal na věrnost novému prezidentovi Jelcinovi, čímž se dopustil vlastizrady a seděl na Ministerstvu obrány, dokud ho Putin nevykopl. Porovnávate neporovnatelné. Zodpovědnost plukovníka, navíc na službě v cizině, se zodpovědností generála, který, mimochodem za Jelcina šplhal po karierním žebříčku, byl v Moskvě a činil rozhodnutí.
On sám má ohromný podíl na devastací armády, která neměla obdoby. Putin začal zachraňovat to, co ten "starý a hodný pan" způsobil. Opravdu nemám slov...A já ho mám brát jako vojenského experta, který to s Ruskem myslí dobře?
Kdyby se raději držel ruského přísloví:
"Чья бы корова мычала, а твоя бы молчала..." Přeložím,-" jestli má něčí kráva bučet, tak tvoje by měla mlčet

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kdo Řídi Putina ? Klany které ho dosadili na pozici.

x | 22.10.2014

nectes ten clanek nebo co?

Re: Re: Re: Re: Kdo Řídi Putina ? Klany které ho dosadili na pozici.

Já + | 22.10.2013

"píšete: "Neumím posoudit jaká je skutečnost ohledně stavu armády, protože neznám fakta."

a dále citujete výroky Ivašova jako objektivní pravdu. Kterou ale (o stavu ruské armády) jak sám říkáte, neznáte."

Samozřejmě že pravdu neznám, proto taky podávám svědectví že ji neznám.

VY HOXI PRAVDU O STAVU RUSKÉ ARMÁDY A RUSKÉ SPOLEČNOSTI SNAD ZNÁTE ?

Vy se neopíráte taky o výroky, zdroje někoho ?
Vy necitujete výroky jiných ?
Koho pravda je ta pravá ?
Ani jedna.

Pravdu se jenom snažíme najít.

Pokud nevezmete v úvahu vše, tady i to co se vám nelíbí, nevím, nevím co za PRAVDU najdete.
Citoval jsem názor Ivašova proto, nebo jak je vidět v samotném Rusku se názory podstatně liší.
Mimochodem Ivašov v jedním z pořadu říká - Serdjukovi by mněli nepřátelé Ruska za zásluhy o zničení armády zřídit památník.

Леонид Ивашов. две темы - Египет и Сердюков, часть 2 из 2
http://www.youtube.com/watch?v=mvt_M97MEOs

Re: Re: Re: Re: Re: Kdo Řídi Putina ? Klany které ho dosadili na pozici.

Hox | 22.10.2013

zčásti souhlas, ale měl byste se podobně kriticky stavět i ke zdrojům, které dáváte sám. Pravda, nikdo (z lidí) nemá kompletní, detailní, naprosto objektivní pravdu. Ale můžou se dost přiblížit. Pak jde o metodologii zpracování informací, získání nového poznání. Jistě, nelze brát jen to co se mi líbí, ale pokud vezmu "do kotle" vše bez rozlišení, či metodologie, tj. pravdu i lež, na výstupu bude odpadní produkt. V IT žargonu se tomu říká "garbage in - garbage out".. neboli z nekvalitních vstupních dat použitelný výsledek nevytvořím.

Re: Re: Re: Re: Re: Kdo Řídi Putina ? Klany které ho dosadili na pozici.

Hox | 23.10.2013

ještě k tomutu:
"Vy necitujete výroky jiných ?" ( - převážně ne, to děláte vy)

"Koho pravda je ta pravá ?
Ani jedna." - to už přechází do nihilizmu, relativizování všeho. Pravda je vždy konkrétní, na danou konkrétní historickou situaci. Jedna.

"Pravdu se jenom snažíme najít." - ale je třeba ji občas i najít, nejen hledat.

Jinak díky za ilustraci, Ivašov je "skutečný patriot", o jakých jsem psal v článku.

"Pokud nevezmete v úvahu vše, tady i to co se vám nelíbí..."
ok. Jste na řadě - s Ivašovem.

Re: Re: Re: Kdo Řídi Putina ? Klany které ho dosadili na pozici.

Jiržina | 04.05.2014

Vozit brambory je opravdu důležitější, nežli námořní cvičení! Dobrý vládce se stará o to, aby byl národ sytý. (Tao-Te-Ťing)

Re: Re: Re: Re: Kdo Řídi Putina ? Klany které ho dosadili na pozici.

udo | 30.06.2014

..isto..
"Najprv žrádlo, potom morálka"
B.Brecht

Berthold má pravdu v tom, že genetická zložka(BIOS) jedinca musí byť v základných parametroch funkčná na to, aby sme sa mohli baviť o jej nadstavbách(Operating system) a ich zušľachťovaní smerom k Človeku.

Kontinuálne prežieranie sa teda nevyzerá byť cieľom ani u Brechta v zmysle odobrovania vtedajšieho, i dnešného globálno-fašistického zriadenia.
Toľko k rámcu..

Tao i BartHold teda asi minimálne v tejto veci vychádzali obaja zo zdravého sedliackeho rozumu.

Re: Kdo Řídi Putina ? Klany které ho dosadili na pozici.

Ferko | 21.10.2013

Neviem po rusky tak na video nebudem reagovať.
Ale s tou komédiou k obranyschopnosti Ruska to asi celkom tak nebude.
Myslím si, že najväčším ukazovateľom bojaschopnosti Ruska v dnešnej dobe je sýrska kríza. Ak by Rusko neverilo vo svoju vojenskú silu tak by sa vojensky nepostavilo americkému klanu. Američania musia mať dostatočne presné poznatky o bojaschopnosti Ruska. A ich reakcia bola bez vojenského útoku, aj keď sa hovorí o dvoch vypálených raketách.
No a ako Rusko rozhodne vystupuje na medzinárodnej politickej scéne svädčí isto nie len o dobrých diplomatických schopnostiach, ale aj o vojenskej sile(podpory ruského ľudu,finančnej sile, podpora od Číny a iných štátov atď).

Re: Re: Kdo Řídi Putina ? Klany které ho dosadili na pozici.

stenly919 | 06.11.2013

Z nejmenovaných zdrojů mám data o tom, že ty rakety nebyly vystřeleny dvě ale hnedka 6(a to američané dají na symboliku, no je vidět, kdo je vedl) a k tomu ještě poslali neviditelný bombardér. dopadlo to tak, že dvě rakety byli během letu přeprogramovány a další 4 sestřeleny, stejně jako neviditelný bombardér. Na svědopmí to mají rusové, takže asi ta jejich armáda nebude ve stavu, že by byla málo funkční, spíš to ukazuje, že funguje dobře. Mimochodem, proč si myslíte, že po tom útoku vyšlo i zahraničních novinách, že přes devadesát procent vojáků i generálů US Army a námořnictva je proti útoku ? Odpověď je jednoduchá, prostě si uvědomili, kam by je konflikt se sýrií, potažmo s Ruskem dostal..

Putinův jeřáb

Aien | 21.10.2013

http://czech.ruvr.ru/photoalbum/123077034/123078353/

Kresťanstvo-Pravoslavie-Biblický projekt

Slovan | 21.10.2013

V popise Putina a síl za ním stojacich mi rezonujú nevyjasnené pojmy. Pomôže s tým niekto? Putina pokladám za "Božieho" Človeka, ale:

Boží zámer - aký je, kto to vie?
Biblický projekt - úloha Starého zákona mi je ako tak jasná, čo Nový zákon?
Bytosť zvaná Ježiš - v Novom zákone je možné objaviť myšlienky ako ozvena najvyššieho. Nie je táto postava tým pojivom, ktorým Biblický projekt presadzovali u Slovanov, keďže jeho myšlienky im rezonovali, alebo priamo z nich vychádzali?
Pravoslávni ( napr. Osipov ) kresťanstvo vidia už iba v Pravoslávnej cirkvi a nehlásia sa k Starému zákonu.Nie je Pravoslávna cirkev ozvenou výrazu ruskej duše ( aj keď stáročiami a vplyvom "GP" deformovanou - obeta na kríži, rozprávka o počatí a pod)?
KOB je, alebo nie je, v zásadnom rozpore Pravoslávneho učenia napr. ako ho podáva Osipov?
Ľudský vzaté - nie je strategické, do "boja" za Človeka zahŕňať aj Pravoslávnu cirkev ako jednú z reálnych moci Ruska?
Nie som zástancom cirkevných hierarchii a organizácii - vždy ich ovládne skrytá moc. Ak by však "Pravoslávna cirkev" mala negatívny vplyv na Rusko - vydržalo by ľudský tie údery, ktoré muselo v dejinách podstúpiť?
Našiel by sa v RUSKU ČLOVEK - PUTIN ?

Re: Kresťanstvo-Pravoslavie-Biblický projekt

udo | 21.10.2013

Malý príbeh:
Na dedine, lazoch odrezaných od sveta vychováva muž, starec už, sám dvoch synov od zimy do leta. Odíde do mesta a keď sa vráti nájde o boch v boji na život a na smrť sa klátiť. Pri snažení oddeliť ich od seba, dostane sám po hlave, i zlostne kričí do neba.
(..kde NiEt BohA)

Otázka: Kto je na vine?

Rok 1917 Rusko:
Na vidieku 80% negramotnosť. Kina niet, Tv a rozhlasu niet.
No kostol takmer v každom meste, každej dedine.
O takom informačnom monopole sa dnešným presstitútkami ani nesnilo..
Kto teda nesie najväčšiu vinu na občianskej vojne v cárskom Rusku?

Vieme, že Človek sa zlým nerodí.
Židov nebolo zasa toľko, aby všetky cerkvi(kostoly) podpálili.
T.j.,čo-to sa za tie stároči nakopilo.

Pravdu máš v tom Slovan, že by bolo možno škoda nevyužiť pozitívny potenciál cirkvi a snáď aj jej marxistického derivátu.
Ich jadro však temným jest.
Pokúsiť sa spraviť na báze MS Windows stabilný operačný systém?

Dnešné cirkvi s pôvodným učením velikánov dejín
(Issu, Budhu, Mahomeda,..) nemajú podstatou dávno nič spoločné.
Priblížiťsa k Bohu cez akúkoľvek cirkev, "náboženstvo" je nemožné.
Relígia je osobný jedinečný vzťah každého in-divi-dua,
dieťaťa so svojim Otcom(Bohom).
Poradiť sa? To áno, no hierarchia tvrdá
je v tomto zmysle plotom mysle, zlobou.

Ak sa cirkvám podarí návrat k Bohu, majú budúcnosť, ak nie..
Aký význam má vie-Ra, ktorú zničiť možno?
Vedieť o Svet(l)e a snažiť sa byť
podľa svojich schopností a možností jeho sú-časťou,
nenechať sa zbytočne pokoriť strasťou.
Veriť v Boha, svojho Otca, alebo veriť Bohu?
Kto v Neho verí, ten nemá miery.
Jest vyznavačom nie i-dei, a A-dei.
(po dnes starom ATeista a po-vodne v skutku a-deista)

Boh je 1.(ne)začiatok:
"A" samo-hlásku vyslov,
skloň hlavu mierne
a zrkadlo daj na stôl.
Čo vidíš?

..a 2. (ne)koniec:
"T"spolu-hláska,
sila moci zvuku,
čo v tricykle večnom
ti podá pomoc-ruku.

Ďalšia otázka na "Právo"slávie bola,
či celkovo prevážia skutky dobré,
alebo ne-šťastia jej skrytej miery-slova.

Čo jej bránilo dlhodobo konať vtedy a čo dnes,
i kde a prečo je schovaný ten púštny besa pes?

Re: Kresťanstvo-Pravoslavie-Biblický projekt

taurus | 21.10.2013

Zajímavá přednáška o vlívu technicko-informačního prostředí na posilování egregoru biblického projektu. Cca půl hodiny. Ale z celé přednášky vyplývá, že samotný vliv církve už není ani tolik důležity, jako např. tel. seriály, počítačové hry atd. Církev se časem zlikviduje sama. Jak jsem pochopil (a pokud správně :)), tak mnohem důležitější je převzít iniciativu v informačně - technickém prostředí a využit ho, aby pracovalo na antibiblickém projektu. Doporučují si to poslechnout.
http://fct-altai.ru/?p=3524

Re: Kresťanstvo-Pravoslavie-Biblický projekt

Hox | 21.10.2013

Pravoslaví (pravo-slaví, slavit Prav) bylo v rusku i před církví, RPC (ruská prav. církev) se začala nazývat "pravoslavná" až někdy v 17. století (Nikonova reforma). Předtím bylo pravoslaví zvlášť a církev zvlášt. Dnešní RPC je konglomerát pravoslaví a informační agrese biblického projektu, protože objektivně by neprošla "čistá forma" jako na západě.
áno, člověk Boží záměr v plném rozsahu znát nemůže, může se ale dohadovat o jeho obsahu, mj. pomocí smyslu míry a relígie, tj. přímého spojení člověk-HNR. Může ze svého aktuální stavu celkem správně odhadnout kontury "dalšího levelu", a dále se uvidí, až tam budem.. jsou také nějaké objektivní parametry, které systém, reálně blízký Záměru musí splňovat. Otroctví a parazitizmus v jakýchkoliv formách jsou vyloučeny, systém dvojích informací ("elita"/dav) taktéž, atd. atd. krátce:

zabezpečenia plnohodnotnej možnosti osvojenia genetického potenciálu človeka a tým
zostrojenia podmienok na napĺňanie tvorivého negenetického potenciálu (kultúry) populácie.

(v dosti parametrech negace současného stavu, který je namířen na přesný opak).
KSB, v mém chápání, je celkem úspěšný pokus o techničtější popis tohoto. Koncepce v lexikální formě, namísto lidové moudrosti, pořekadel atd.

Re: Kresťanstvo-Pravoslavie-Biblický projekt

Vďaka za názory a objasnenia | 21.10.2013

Ďakujem Vám všetkým - udo,Hox,taurus.
Myslím, že kolektívne, vzájomne sa doplňujúc, ste mi to ozrejmili.
Niektoré Vaše pohľady budem musieť ešte absorbovať na hlbšej úrovni, ale sú to prospešné vhľady. Robíte záslužnú činnosť pre všetkých čo chcú napredovať.
Daj mi Bože silu ísť po ceste Tvojho zámeru a daj mi poznať čo je Tvojim zámerom.

Re: Re: Kresťanstvo-Pravoslavie-Biblický projekt

udo | 22.10.2013

"Nech Boh múdrosť mi dá
a dar neprosiť veci,
o ktorých poňatia nemám."

(presnejšie:..ak nedostatočne chápem súvislosti uskutočnenia javov, o ktoré prosím, dostanem "náučný balíček"..)

"The law of the Monkeys paw."

Re: Re: Re: Kresťanstvo-Pravoslavie-Biblický projekt

Slovan | 22.10.2013

Myslím,že rozumiem.

Re: Re: Re: Re: Kresťanstvo-Pravoslavie-Biblický projekt

Hox | 26.10.2013

myslím že k tématu, DVTR kapitola 13:

(Druhy supersystémů:)
"-Evolučné supersystémy, ktoré samotné aj so svojimi časťami(elementmi) disponujú od svojho objavenia za A. nejakou rezervou udržateľnosti vo vzťahu k vplyvu, ktorý na nich má okolité prostredie; a za B. nejakým potenciálom rozvoja svojich kvalít na účet zmeny organizácie tak vo vnútri supersystému, ako aj vo vnútri jej elementov. Po zavŕšení transformačného procesu takéhoto spôsobu osvojenia potenciálu rozvoja supersystému a jej elementov, sa mení charakter interakcie(vzťahu) supersystému s jeho okolím a aj vnútorná organizácia procesov v supersystéme. Túto schopnosť sprevádza rast rezervy udržateľnosti vo vzťahu k tlaku prostredia a(alebo) rastom produktivity(výkonnosti, sily vplyvu) supersystému vo vzťahu k prostrediu."

Статистика правления Путина - только факты

taurus | 21.10.2013

http://www.politonline.ru/ventilyator/10336.html

Další zdroje:

Maart | 21.10.2013

Zajímavé informace zde:
http://www.newdawnmagazine.com/articles/vladimir-vladimirovich-putin-the-eurasian-empire-of-the-end-times

Podle toho co jsem docetl z ruznych zdroju neslo o chybu Berezovskeho ale o brilantni strategicky tah sil stojicich za GRU. Viz Dugin: Velka bitva kontinentu v pdf na ulozto.

Jelcin byl prinucen pod tvrdou vyhruzkou (vojaci se samopaly) podepsat jmenovani za slib, ze si jeho dcera a spol bude moci ponechat prostredky z privatizaci.

Za Putinem stoji ohromna sila tzv. "Polárního řádu" - velice tvrdé a staré ruské křesťanské sekty, která působila již v průběhu 19. Století při řízení vlivu na carský trůn.

O výsledcích a boji s trockisty/bolševiky se zmiňuje i Dr. Peter Beter ve svých Audioletters z let 1976-1982.

Re: Další zdroje:

Hox | 21.10.2013

Dugin patří mezi tzv. "eurasijce", snažící se realizovat plán "Rusko - třetí Řím", tj. novou říši s davo-elitární společností. Řím byl sice velký, ale ne spravedlivý. Dugin a spol. pracuje na eurasijské křídlo GP.
Teorii "Putina jako brilantní strategický tah GRU" nepřímé ukazatele (fakta) spíše nepotvrzují a přímé nejsou. Také, výhružka pod samopaly obvykle není doprovázena možností klást si podmínky, "výhružka se samopaly" a "výměnou za" jsou dva nástroje řízení, navzájem se vylučující.
Nějaké skupiny za carským domem určitě stály, ale takové tvrzení stojí zřejmě jen na výroku nějakého autora (Dugin?), je to informace která nemá význam, není ji jak ověřit a jak s ní pracovat, nejsou fakta.
Co se týká Betera, je tam hodně užitečného, ale také hodně nepřesností/dezinformací, je třeba filtrovat. Například trockiské a bolševici jsou dvě skupiny, které stály v opozici a vedly boj na život a na smrt, jejich koncepce byly vzájemně neslučitelné.

Re: Re: Další zdroje:

Maart | 21.10.2013

Ano Hoxi, máš načteno. Je možné, že jsi pravdě blíž. Já vycházím z toho, že Jelcinova rodina šla rychle do pozadí a poté přišel tah s Chodorkovským.
Duginova teze o GRU je hodně silná, jinak jde stále o původní biblický projekt. Dugin ale ves své 4. Teorii už hodně tlačí mimo současné hry GP.
Zatím jde stále o přežití a geopolitiku. A Putin bude asi ještě chvíli záhadou. Pro mne je to úžasná postava.
Zdravín, M.

.Я, Путин Портрет Восстание против США

taurus | 20.10.2013

Zajímavý pohled z "druhé strany". Německý dokument.
http://www.youtube.com/watch?v=qG7rwukD1uY

Kdy?

Jirka | 20.10.2013

Díky za ten text. V jednotlivostech tam sice není novum, ale v souvislostech obohacuje. Už nějakou dobu si kladu otázku "kdy?". Kdy přijde další kolo odpadávání liberálů v čele s Medveděvem. Obměna už začala; těžko předpokládat, že bude en bloc, zvlášť když někteří už jsou na správných značkách (Šojgu), ale další úpravy lze očekávat (Livanov a spol.). Čekal jsem, že něco přijde po Birjuljovu, uvidíme... Dík.

Re: Kdy?

Hox | 24.10.2013

Podle všeho - "už", viz třeba czech.ruvr.ru/2013_10_24/Zapad-Rusko-informacni-kanonada/

Pasivita nic neřeší

Zdeněk | 20.10.2013

Mírové řešení všech problémů mezi Východem a Západem jak navrhuje prez. Putin, je záchranou celé civilizace. Dosavadní politická a praktická strategie Anglosasů směřuje k válečné nukleární konfrontaci. Na špici této válečné strategie se objevují tři mocné organizace. Jsou to: CFR,Bilderberg Group a Trilateral Commision. Téměř vše v jednotlivých státech západní hemisféry (včetně postkom. zemí) je podstaveno zednářstvem:politika, armáda, policie, finance, státní správa, média eufemismus.

V roce 1977 americký deník New Yorg Times uvedl, že CIA podvrací média a těchto tajných operací se účastní více než 800 zpravodajských a informačních organizátorů a jednotlivců. Deník dále přiznal,že CIA "VLASTNÍ" přes 50 předních zahraničních médií. Tajná vládní operace pro ovlivňování hlavních sdělovacích prostředků nesla název "Mockingbird" a byla pod patronací CIA. To uvádí M. Herzán ve své knize: Totalitní světovláda. Vlády světa vynakládají obrovské sumy za vytvoření pozitivního obrazu svých praktik a ještě větší sumy na maskování svých chyb.

Převraty ve východní a střední Evropě byly pečlivě naplánovány a provedeny službami USA, SSSR, a Izraele-CIA,KGB,Mossad, ve polupráci se zednářskými lóžemi a židovskými mezinárodními organizacemi, které převraty řídily a schvalovaly personální sestavy nových vlád.

Všechny politické strany, které byly po sametu uměle vytvořeny, byly infiltrovány předem připravenou organizací osob, sestavenou ve spolupráci s StB. OF bylo dohodnuto asi půl roku před sametem a schváleno 13.oddělením ÚV KSČ. Zdroj:
http://www.vzdelavaci-institut.com

Ve skutečnosti nám Anglosasové přinesli "SVOBODU" výměnou za náš majetek. To si malé národy uvědomují v současné době. To však není vše. Pokračuje snaha o vykořenění národa, jeho kulturních a mravních tradic. Především snaha o destrukci rodiny jako základu státu.

My občané ČR, si musíme uvědomit, že pasivita nám nic dobrého nepřinesla a nepřinese. Je třeba jít k volbám(i když tím nebudou problémy vyřešeny, pouze stíženy pro lotkovodiče) Organizovat se do komunálních nevládních organizací a bránit rodinu a naši kulturu. Na Slovensku to již začalo. Viz strategie proti juvenilní justici.

Zároveň tímto odpovídám paní Lin, decentní Slovance. Slovanky jsou "lady", to jest krásné zevnitř i zvenčí. Radmilo, pamatuji si , jak jste reagovala na příspěvek Valdy, (pokud nepletu jméno)který má příbuzné v Líbyi, když nám sděloval jaký je Kaddáfi zločinec, omlouval vraždění civilistů a volal po zásahu NATO. Dnes je mu jistě smutno, ale to už je pozdě. Za váš komentář jste byla odměněna dalším diskutujícím Stevem, který vám poslal mnoho internetových pusinek. I já jsem se připojil.Viz diskuse na Zvědavci. K vašemu návrhu na spolupráci se však nemohu připojit, velmi špatně slyším a mimoto nemám auto. Po zkušenostech ve zdejší lokalitě by to byly vyhozené peníze. Ale snažím se nebýt pasivní alespoň touto verbální formou.Mám ale dobrý typ pro spolupráci, který byste s vaší kolegyní měly zkusit. Je to pan Patrick- pokud bude souhlasit.

Zdraví Zdeněk.

kto vyhral?

vladoM | 20.10.2013

V Sýrii vyhral Izrael, po zbavení sa chemických zbraní, sa v regióne stratil posledný v úvodzovkách konkurent, ktorý mohol
ohroziť Izrael a to v podobe odvetného útoku zo strany sýrie,
Izrael nemusel urobiť nič, nemusel sa vzdať atómových, chemických, biologických, proste ničoho, jeho status-quo bolo
zachované, tak vlastne kto vyhral, a kto komu pomohol v Sýrii.

Re: kto vyhral?

Hox | 20.10.2013

Dá se říct, že Izrael neměl zájem na pádu Assada, i když mocenské proudy tam asi byly různé a měly různé názory. Takže tento aspekt není úplně od věci, ale nazvat to výhrou izraele taky neodpovídá realitě, v nynější globální situaci by chemické zbraně použil jen naprostý sebevrah a převahu atomových měl Izrael i předtím, naopak teď se ocitá pod tvrdým tlakem zbytku světa, že je s chemickými zbraněmi na řadě, a o atomových , to se uvidí.
V sýrii byla odvrácena možnost světové války, byla to možná horší krize než karibská, svět se nejspíš dozví až časem, jak blízko propasti byla situace - USA vypálily dvě balistické rakety ze základny ze španělska na Sýrii, s jadernými hlavicemi samozřejmě. Rusové demonstrativně jednu sestřelili, u druhé převzali řízení a zalomili trajektorii do vody. Tím válka skončila dříve, než začala. Pak to zakamfovali jako test PVO Izraele, ale kdo sledoval, byla tam spousta chaosu a nesmyslů ze strany oficiálních vyjádření. "Zadním umem" - jen naprostý sebevrah by testoval svou PVO stylem vypálením raket na území protivníka v tak napjaté situaci, přes hlavy ruské flotily, a "sestřelil" ty rakety těsně předtím, než vstoupily do prostoru Sýrie... takové věci se nestávají. Navíc podle údajů ruských radarů ty rakety měly balistickou trajektorii.

Re: Re: kto vyhral?

Targe | 20.10.2013

proč by měli střílet zrovna jadernými hlavicemi?Trochu těžkej kalibr.

Re: Re: Re: kto vyhral?

Hox | 20.10.2013

máš pravdu, nemusely být, byl to můj předpoklad. První úder se většinou vede jako co nejvíc zničující.

<< 1 | 2 | 3 | 4 >>

Přidat nový příspěvek