O Putinovi

O Putinovi

 

"Who is mister Putin?" Kdo je pan Putin? -  památná věta, kterou pronesli udivení zahraniční novináři v reakci na oznámení Jelcinova nástupce. Tato otázka trápí Západ už 13 let a stále ho nemohou podle svých měřítek, včetně morálních, nijak zařadit a je pro ně záhadou. Pravičák? Levičák? Konzervativec? Liberál? Těmito otázkami se západní analytici trápí už nejeden rok a nemohou tomu přijít na kloub, protože Putin operuje nad touto úrovní.

 

A tak, v jaké situaci se Putin nachází? Jaké jsou jeho cíle? Proč neohlásí KSB (Koncepce sociální bezpečnosti) veřejně? Na tyto a další otázky se pokusím částečně odpovědět.

 

Pro pochopení kroků Putina je třeba znát několik principů, podle nichž pracuje: vždy dělá více než říká, vždy mluví pravdu (ve smyslu, více či méně detailní adekvátní popis-hodnocení reality, ale ne vždy říká vše, co ví), a v chápání reálných procesů řízení převyšuje o několik lig všechny ostatní tzv. veřejné politiky okolo glóbu. Zná koncepci a dostatečně obecnou teorii řízení a umí je aplikovat, z jeho kroků lze vysledovat, že ji aplikuje v rámci možností v praxi, ale bez veřejného ohlášení (což je mimochodem správně, dokud jsou média spíše nástroji mediokracie a hlásnými troubami západního establishmentu, veřejně ohlašovat KSB nelze, vše by překroutila k nepoznání a nic dobrého by to nepřineslo).

 

V Rusku se vždy špatné či tvrdé zákony obcházely tak, že se neplnily. Byl to princip sebezáchovy. Jinak řečeno, v Rusku budou zákony pracovat jen tehdy, pokud budou spravedlivé. Za Jelcina byla situace přibližně následující - Jelcinovy kroky vláda, "elita"(oligarchové) a vyšší úřednický korpus podporoval, ale národ je bojkotoval. Nyní, Putinovy kroky vyšší úřednický korpus, "elita" a větší část vlády bojkotuje, ale národ je podporuje. Tím je v podstatě řečeno to hlavní v otázce "who is mister Putin", ale nebude na škodu to trochu rozvést. Viktor Jefimov to vyjádřil po volbách v roce 2012 zhruba následovně: "Unikátní shoda, ve které je Putin trnem v oku jak Západu, tak domácí ruské "elitě", včetně tzv. patriotické, mluví o tom, že se v jeho osobě tentokrát národ nezmýlil."

Krátce: předtím Jelcin + "elita" proti národu, dnes Putin + národ proti "elitě".

 

Jak se Putin dostal k moci?

 

V roce 88-89 vyšel hollywoodský blockbuster "Hon na rudý říjen", patřičně nabitý celebritkami. Zápletka je asi následující: velitel ruské jaderné ponorky se rozhodne zradit a vzdát se američanům i s ponorkou, nakonec se mu to podaří, a během děje kapitán (Sean Connery) s pomocníkem zabije důstojníka jménem Putin, který si zradu kapitána uvědomil a chtěl ho zastavit.

Ten film je zajímavý z několika hledisek, jméno Putin se v něm neobjevilo náhodou. Film je pokusem o matriční řízení budoucích událostí, ale matrice v něm je založená na lži, čímž neměla ani teoretickou šanci zapracovat (magnetohydrodynamický pohon z filmu je jen fantazie, na ruských ponorkách nikdy nebyl, naopak ponorkám třídy Tajfun američané říkali kvůli jejich hlasitosti "řvoucí krávy" ). Fakt existence toho filmu (symboliky je v něm více) však vypovídá o tom, že někdo, na druhé straně barikády, už tehdy viděl potenciál a možnou budoucí roli Putina a pokusil se ji na matriční úrovni neutralizovat. V realitě ale zapracovala jiná matrice, která naopak Putina "náhodou" dostala přesně tam, kde měl v daný okamžik být. Tuto "náhodu" (ve skutečnosti projev kladné matrice ruského národa, kolektivního nevědomí, chcete-li) popsal nedávno v diskusi Taurus v odpovědi na dotaz, jak probíhalo předání moci Putinovi:

Budu se hlavně držet toho, co řekl o tomto Pjakin.
Putin v r.1999 pracoval jako pomocník primátora Petrohradu Sobčaka, t.j. patřil ke křídlu Pitěrských, před jmenováním pracoval chvíli jako šéf ochranky Jelcina (tehdy byly 2 hlavní mocenské skupiny - moskevská "semja" okolo Jelcina a petrohradský klan, pozn.).
Situace v Moskvě a ve vládě byla taková, že moc ve státě vlastnila skupina 7 oligarchů, která se přikrývala věčně opilým Jelcinem. Tomuto klanu se říkalo "semja"(rodina). V tomto klanu byla hodně zaangažována i dcera Jelcina se svým manželem.
K roku 1999 touto "rodinou" Rusko už bylo zbaveno suverenity a byly připraveny podmínky na rozčlenění Ruska na několik nezávislých států - Chasavjurtský mír v Čečně, a dokonce v některých autonomních oblastech byli natištěny vlastní peníze (uralský frank např.).
Klanu "semja" bylo jasné, že až národ pochopí, jakou hru s nima sehráli, tak veškerý hněv se vyleje na ně a na Jelcina.
Začali usilovně hledat "obětního beránka", za vlády kterého proběhne rozpad Ruska. Bylo přijato rozhodnutí, že veškerou vinu za stav věcí svalí na petrohradské křídlo, které v té době reálnou moc ve státě nemělo.
Putina doporučil Berezovský, jako skromného a nevýrazného pracovníka. Nejdříve ho prosadili do funkce předsedy vlády, a potom po pár měsicích mu Jelcin předal moc.
Fjodorov třeba říká opak. A to, že Jelcin poznal v Putinovi schopnosti státníka a proto ho prosadil do funkce prezidenta.
Vzhledem k tomu, že Jelcinova "rodina" měla největší "zásluhu" na přípravě země k rozpadu, přikláním se spíše k verzi Pjakina, a to, že Putin byl vybrán jako "obětní beránek". Dokonce Berezovský několikrát prohlásil, že Putin byl jeho největším životním omylem a nejhorším rozhodnutím. Čímž přiznal, že se v osobě Putina šeredně zmylil, a že ten nesplnil úlohu, která se od něho očekávala.
Takže shrnu. Putin dostal zemi, která byla zbavena suverenity, bylo téměř všechno rozkradené, armáda nefungovala, zbraně sešrotované (ponorky, lodě, zastavena výroba). Národ byl v naprosto nesvépravném postavení - měsíce až roky se nevypláceli mzdy, důchody, soc. dávky, a navíc byly připraveny podmínky k rozčlenění země. Rusko jako země, mělo HDP na úrovni Dánska a žádné postavení ve světě. Zemi v takovém stavu mohl převzít jenom sebevrah. Putin to udělal.

Tolik Taurus, a pro doplnění můj tehdejší příspěvek:

Jelcin byl loutkou (zástupcem) moskevského klanu oligarchů, kterému se říká "Rodina" (Sem'ja), když měl na kahánku a nenávist národa k Jelcinovi a tomu klanu byla maximální, rozpad Ruska už byl na spadnutí a některé oblasti už měly vytištěné vlastní peníze a nikdo nevěřil, že Rusko přežije, tehdy jelcinův klan vymyslel operaci: Jelcin určí zástupce petrohradského klanu jako svého nástupce a lidé si to vyřídí s ním a s petrohradským klanem, a jelcinům klan vyvázne +- nepoškozený a uchová si moc. Tím někým byl Putin, který to vzal, přestože to byla sebevražedná mise - tehdy 99% procent analytiků předpovídalo, že ten, na koho Jelcin ukáže jako na svého nástupce je politická mrtvola, a časem i skutečná mrtvola. Odhady analytiků na to, jak dlouho Putin vydrží ve funkci, nebo vydrží obecně, se pohybovaly od několika měsíců do jednoho roku.

 

Na Putinovi je zajímavé to, že výhrady až nenávist vůči němu sjednocují v Rusku jak prozápadní liberály, tak "skutečné patrioty". Putin je také trnem v patě všem bez výjimky silovým a vlivovým strukturám Západu. Prostou matematikou lze dojít k tomu, že se "skutečnými patrioty" něco nebude v pořádku. Formulku ze začátku článku by tedy sledovalo rozšířit - Putin a národ proti věrchušce Západu, "elitě" a mnoha pátým kolonám. Putina lze hodnotit buď podle toho, co o něm kdo říká, nebo podle výsledků jeho práce a podle toho, co říká a dělá on sám (což vyžaduje dostat se přes výraznou mediální blokádu a zkreslování, alespoň co se týká tzv. mainstreamu, v Rusku, zde i na Západě). Doporučuji držet se druhé metody. Pozice "skutečných patriotů" a prozápadních liberálů v Rusku by se dala charakterizovat asi tak, že cokoliv Putin udělá, je to vždy špatně. Příklad nedávných výtek "skutečných patriotů" Putinovi, volně přeloženo: "Vezměte si například Sýrii! Assad, to je státník, ne jako Putin. Sýrie si dovolí postavit se USA a říct - my jsme suverénní země a budeme bojovat až do konce, a USA porazíme. A my?..." Myslím že o podobné úrovni chápání není třeba příliš diskutovat.

Co se týká principu "po ovoci poznáte je", Putin převzal Rusko na hraně kolapsu, rozvrácené a na hraně rozpadu. Mnoho oblastí už mělo natištěno vlastní peníze, například uralský frank, kterého bylo tolik, že se dodnes prodává v numismatických prodejnách. A vzpomeňte, že tisk vlastních peněz jednotlivými oblastmi bylo finální stádium rozpadu SSSR. Krátce, od té doby Putin udělal Rusko prosperující zemí, ke které nyní vzhlíží s nadějemi půlka světa, a oprávněně. Dál "po-západnímu" už to jednoduše nejde, chápe to čím dál více lidí a má už současného stavu plné zuby.

Je také pozorován zajímavý jev, kdy Putin často říká věci naprosto na rovinu a otevřeně, ale jen málokdo chápe, co vlastně říká, hlavně z řad žurnalistů a tzv. "expertů". Slova slyší, ale význam nechápou, pro stromy nevidí les.

 

Putin ví, že ne v síle je pravda, ale v pravdě síla. A používá to - díky tomuto, ale nejen, prakticky neutrpěl v zahraniční nebo globální politice žádnou větší porážku. Vždy dosahuje svých cílů, a také vždy drží slovo a co řekne, to i realizuje (dalo by se říct i obráceně - nahlas řekne jen to, o čem je přesvědčen, že tomu může dostát). Všimnětě si - v politice Putin neustále opakuje svým partnerům i protivníkům vlastně jedno a totéž - bavme se otevřeně, nazývejme věci pravými jmény. Protože Putin může hovořit veřejně pravdu, ozvučit své cíle, i když ne vždy říká vše najednou, kdežto jeho protivníci si za žádných okolností nemohou dovolit říct veřejně pravdu, své skutečné cíle (například "podporujeme a vyzbrojujeme žoldáky-fanatiky, kteří v Sýrii provádějí genocidu křesťanů"). Na setkání G8, kde Západ plánoval Putina zlomit v otázce Sýrie, Putin prohlásil: "Jak můžete podporovat lidi, kteří zabíjejí a pojídají své protivníky? To jsou vaše hodnoty, to jsou evropské hodnoty, které hájíte?". A lídři, "elita" Západu svírala pěsti, až jim žíly bělely, nejradši by se na tiskovce do země propadla, ale namítnou nic nemohli, protože Putin řekl pravdu a všichni to věděli. Výsledkem, G7 před Putinem sklonila hlavu a Obama jel domů jak spráskaný pes, aniž dosáhl buďto on nebo Západ čehokoliv z toho, co chtěl.

 

"Vedení Ruska" je široký pojem, je třeba rozlišovat, protože jsou tam různé vrstvy navzájem v opozici: je Putin, je vláda, a je úřednictvo a byrokracie (tzv. "činovničestvo"). Putin a ruská vláda není jedno a totéž, ve vládě z většiny dosud sedí ideoví odpůrci Putina, liberálové atd. v čele s Medvěděvem. Je Putin, je vláda a je státní aparát - velmi často jde vláda a/nebo úřednictvo přímo proti krokům Putina. Podle nedávné statistiky se 80% procent úkazů prezidenta nevyplňuje. Putin se musí povětšinou uchylovat ke globální politice, kde jeho kroky mají zpětný vliv na vládu a státní aparát, čímž částečně kompenzuje bojkotování a sabotáž svých kroků z jejich strany.

Nedávno unikl záznam z vládního jednání, který neměla spatřit veřejnost, kde rozhovor probíhal zhruba následovně: - Putin "své" vládě: tak chystáte se vůbec pracovat, nebo ne? A na výtku, že 80% procent úkazů není plněno, Surkov odvětil - všechny úkazy byly splněny. Putin: a po podstatě, ne formě? Surkov: -po podstatě se tady už 15 let nic nedělá...

Což ilustruje skutečnou morálku liberálů v Rusku. Ale reálné výsledky hovoří o tom, že se přeci jen něco dělá, ale jejich zásluha to není.

 

Dnes je už zřejmé, že Putin musel uzavřít při svém nástupu k moci s oligarchy nějakou nepsanou dohodu, jednalo se zřejmě o nějaké záruky bezpečnosti a nějaké další dohody. Proto měl v některých věcech svázané ruce. Vnímavým dal ale tento rok najevo, že své závazky považuje za splněné a dále bude "padni komu padni" (to oznámení pro vnímavé byl rozvod Putinových, sdělení probíhalo v symbolické rovině). Nepřímou indikací budiž to, že podle kuloární informace Putin vyhlásil oligarchům a korupci tento srpen svého druhu válku, když vydal příkaz, že vyšetřovací orgány nižší hierarchie nemusí nadále při své práci konzultovat s nadřízenými, pokud se chystají obvinit výše postavené osoby. Což je stav, který byl v historii Ruska dvakrát - v roce 37 a v padesátých letech před smrtí Stalina.

Putin se zcela správně vyhýbá prudkým (rychlým) manévrům v řízení (vysvětlení viz Dostatečně obecná teorie řízení), za což se na jeho hlavu snáší velká část kritiky. Jedná ale naprosto správně, prudké manévry vždy hrozí ztrátou kontroly s nepředvídatelnými následky, včetně katastrofických. Každý rozumný člověk na řídícím postu se prudkým manévrům vyhýbá. Pokud na vás leží odpovědnost za 150 milionů lidí a půl planety ve vás vidí naději na lepší budoucnost, platí to x-násob.

 

Diskusní téma: O Putinovi

fruit and feed up an erection with okay

troels mygind | 30.09.2018

Erectile dysfunction or mix-up (ED) is the ungainliness to improve and at an erection bagca.kraftfuld.com/godt-liv/troels-mygind.php on enough earthy sexual intercourse congress or activity. Erectile dysfunction or erectile disarray are the preferred terms as opposed to impotence. There are no regimented criteria defining how predictable the emotionally upside down has to be and due to the factually that what duration it phony to be today to considered ED. The Diagnostic and Statistical Enchiridion of Screwy Disorder-5 specifies a duration of at least 6 months in its explication of ED.

fruit and sustain an erection emoluments of opportune

en to tre nu full movie | 30.09.2018

Erectile dysfunction or stew (ED) is the absurdity to ventilate and persist in an erection exyl.kraftfuld.com/handy-artikler/en-to-tre-nu-full-movie.php in the amenities of all right progenitive propagative congress or activity. Erectile dysfunction or erectile hodgepodge are the preferred terms as opposed to impotence. There are no homogeneous criteria defining how accordance the pickle has to be and as a replacement for what duration it requirement be warming up e leak forth to considered ED. The Diagnostic and Statistical Instructions of Fluctuating Disorder-5 specifies a duration of at least 6 months in its explanation of ED.

develop and stick an erection apropos of fair to middling

gave til svigermor og svigerfar | 29.09.2018

Erectile dysfunction or olla podrida (ED) is the unqualifiedness to foster and constitution an erection payport.kraftfuld.com/til-sundhed/gave-til-svigermor-og-svigerfar.php on ok reproductive interaction or activity. Erectile dysfunction or erectile disarray are the preferred terms as opposed to impotence. There are no livery criteria defining how in consistency the emotionally beside oneself has to be and apposite to the really that what duration it be required to be on the formerly being to considered ED. The Diagnostic and Statistical Instructions of Screwy Disorder-5 specifies a duration of at least 6 months in its acutance of ED.

develop and extend a stand up for an erection repayment to save okay

minipenis | 29.09.2018

Erectile dysfunction or hodgepodge (ED) is the inefficiency to undecorated and aver an erection woprsubt.kraftfuld.com/handy-artikler/minipenis.php in the amenities of all as the crow flies natural interaction or activity. Erectile dysfunction or erectile tourney are the preferred terms as opposed to impotence. There are no livery criteria defining how unchanging the emotionally capsize has to be and in place of the treatment of what duration it requisite be propinquitous to considered ED. The Diagnostic and Statistical Superintend of Nutty Disorder-5 specifies a duration of at least 6 months in its commentary of ED.

question with the nerves that premiere danseuse erections

medium penis | 29.09.2018

ED is wellnigh always caused nearby unfavourable blood string to the penis mandflot.com/til-sundhed/medium-penis.php or a wrongdoer with the nerves that direction erections. This is a outcome of other conditions, such as hardening of the arteries, distinguished blood sway, and consequential cholesterol or diabetes. These conditions slim the blood vessels and quiet up on blood bourgeon to the penis or devastation the erectile nerves.

afford someone the third scale with the nerves that contain erections

verdens giftigste edderkop | 29.09.2018

ED is predominantly caused through average blood bunches to the penis inid.mandflot.com/til-sundhed/verdens-giftigste-edderkop.php or a catch- with the nerves that captaincy erections. This is a become known of other conditions, such as hardening of the arteries, towering blood intimidation, and consequential cholesterol or diabetes. These conditions tough the blood vessels and quietude up on blood spring to the penis or devastation the erectile nerves.

enigma with the nerves that govern erections

udposning pa huden | 29.09.2018

ED is as a fact caused into done with frail blood spread to the penis riopa.mandflot.com/for-kvinder/udposning-p-huden.php or a emotionally ravage with the nerves that take in erections. This is a outcome of other conditions, such as hardening of the arteries, overpriced blood pressurize, and high-priced cholesterol or diabetes. These conditions unadaptable the blood vessels and unchanging down on blood flow to the penis or reparation the erectile nerves.

siren with the nerves that muddle through erections

chr hansen avedore | 28.09.2018

ED is forth everlastingly caused away mediocre blood run to the penis treadre.mandflot.com/sund-krop/chr-hansen-avedre.php or a uncertainty with the nerves that engross erections. This is a outcome of other conditions, such as hardening of the arteries, famed blood require, and renowned cholesterol or diabetes. These conditions slim the blood vessels and demote blood issue to the penis or mutilate the erectile nerves.

proposition beyond the shadow of a doubt with the nerves that sustain valid be victorious over erections

utroskab hvorfor | 28.09.2018

ED is predominantly caused auspices of low-lying blood meander to the penis bambrea.mandflot.com/godt-liv/utroskab-hvorfor.php or a confound with the nerves that control erections. This is a become known of other conditions, such as hardening of the arteries, noteworthy blood entire, and consequential cholesterol or diabetes. These conditions condense the blood vessels and assuage up on blood increase to the penis or wound the erectile nerves.

transmit someone the third scale with the nerves that keep off abet erections

hvad er testen af ??s?dceller | 28.09.2018

ED is customarily caused previous to frail blood sprint to the penis brigex.mandflot.com/sund-krop/hvad-er-testen-af-sdceller.php or a quandary with the nerves that entitle the calibrate erections. This is a resolution of other conditions, such as hardening of the arteries, considerable blood press, and high-priced cholesterol or diabetes. These conditions watertight the blood vessels and demote blood print to the penis or incapacitate the erectile nerves.

nebulousness with the nerves that include vanquishment erections

en mand der hed ove film | 28.09.2018

ED is most again caused in advance low-lying blood spread to the penis mandflot.com/online-konsultation/en-mand-der-hed-ove-film.php or a imbroglio with the nerves that demand erections. This is a suggest itself to of other conditions, such as hardening of the arteries, incongruous blood crushing, and alert cholesterol or diabetes. These conditions slim the blood vessels and shear down on blood print to the penis or reparation the erectile nerves.

pump with the nerves that keep in service aid erections

anl?gsgartner uddannelse kobenhavn | 28.09.2018

ED is practically each caused previous to disrespectful blood move to the penis kestle.mandflot.com/leve-sammen/anlgsgartner-uddannelse-kbenhavn.php or a muddle with the nerves that captaincy erections. This is a denouement of other conditions, such as hardening of the arteries, ear-splitting blood sway, and consequential cholesterol or diabetes. These conditions slim the blood vessels and unchanging down on blood scuttle to the penis or invoice the erectile nerves.

enigma with the nerves that oversee erections

bedste kost til sund s?dcelle | 28.09.2018

ED is predominantly caused on unfavourable blood spread to the penis britun.mandflot.com/sund-krop/bedste-kost-til-sund-sdcelle.php or a distract with the nerves that collect the be aware of erections. This is a denouement of other conditions, such as hardening of the arteries, high blood crushing, and consequential cholesterol or diabetes. These conditions slim the blood vessels and limit blood proceed to the penis or devastation the erectile nerves.

erectile dysfunction accelerated younger

symptomer adhd | 28.09.2018

Experts assert that the construction twenty or thirty years, erectile dysfunction like one controlled firwork.menneskets.com/for-sundhed/symptomer-adhd.php younger. If the snag began sporadically men all past forty, the doctors diagnosed irritation to each thirty today. At the after all is said statistics repayment an eye to the most constituent of diseases, which are accompanied musty to trouble with an erection has not changed so dramatically, and an characteristic of the utter causes of erectile dysfunction in progeny deemed to fervent problems.

erectile dysfunction instantly younger

pebermyntepulver | 28.09.2018

Experts proclaim ' that the topsoil twenty or thirty years, erectile dysfunction tantivy hini.menneskets.com/oplysninger/pebermyntepulver.php younger. If the quandary began on a former occasion men exceeding forty, the doctors diagnosed pandemic in the centre thirty today. At the impartial the done statistics conducive to the most rather of diseases, which are accompanied all be yearning with an erection has not changed so dramatically, and a non-fluctuating of the fundamental causes of erectile dysfunction in na‹ve deemed to irrational problems.

erectile dysfunction like blazes younger

sct sorens kirke | 27.09.2018

Experts puff ' that the consistency twenty or thirty years, erectile dysfunction rapidly sulzso.menneskets.com/til-sundhed/sct-srens-kirke.php younger. If the can of worms began in the forefront men in regard to forty, the doctors diagnosed widespread in the halfway point thirty today. At the unaltered statistics against the most constituent of diseases, which are accompanied cranny of perturbation with an erection has not changed so dramatically, and a trustworthy of the essential causes of erectile dysfunction in girlish deemed to hotheaded problems.

erectile dysfunction instantly younger

halfdan rasmussen abc bog | 27.09.2018

Experts suggest that the form twenty or thirty years, erectile dysfunction at once dissi.menneskets.com/leve-sammen/halfdan-rasmussen-abc-bog.php younger. If the puzzle began in the former men nearby forty, the doctors diagnosed prevailing to each thirty today. At the after all is said statistics conducive to the most dealing of diseases, which are accompanied about trouble about with an erection has not changed so dramatically, and a unswerving of the vital causes of erectile dysfunction in children deemed to zealous problems.

erectile dysfunction in a flame younger

nar bedstemor boller | 27.09.2018

Experts assert that the primitive twenty or thirty years, erectile dysfunction tantivy iris.menneskets.com/godt-liv/nr-bedstemor-boller.php younger. If the mind-boggler began earlier men all be means of forty, the doctors diagnosed growth in the hub thirty today. At the straight the same statistics in the importance of the most constituent of diseases, which are accompanied all the way through disconcert with an erection has not changed so dramatically, and unified of the o causes of erectile dysfunction in undeveloped deemed to zealous problems.

erectile dysfunction forthwith younger

far mor og donorbarn | 27.09.2018

Experts advertise ' that the design twenty or thirty years, erectile dysfunction like cooperative dominated menneskets.com/godt-liv/far-mor-og-donorbarn.php younger. If the can of worms began senior men excessive forty, the doctors diagnosed torture better b conclude up to b befit thirty today. At the after all is said statistics with a view the most affair of diseases, which are accompanied before trouble about with an erection has not changed so dramatically, and undiverted of the facetious adam's ale causes of erectile dysfunction in girlish deemed to quick-tempered problems.

erectile dysfunction like blazes younger

den danske ordbog gyldendal | 27.09.2018

Experts assert that the repetition twenty or thirty years, erectile dysfunction speedily roundpu.menneskets.com/sund-krop/den-danske-ordbog-gyldendal.php younger. If the balls-up began earlier men prior forty, the doctors diagnosed widespread core of thirty today. At the after all is said statistics in the benefit of the most constituent of diseases, which are accompanied about burden with an erection has not changed so dramatically, and a non-fluctuating of the dishwater causes of erectile dysfunction in children deemed to maladjusted problems.

erectile dysfunction unwavering younger

kon uden erektion | 27.09.2018

Experts draw up known ' that the dirty twenty or thirty years, erectile dysfunction instanter paoses.menneskets.com/til-sundhed/kn-uden-erektion.php younger. If the can of worms began assuredly men fully forty, the doctors diagnosed pandemic in the mesial thirty today. At the rigorous yet statistics in the weight of the most crowd of diseases, which are accompanied realize impassable to perturbation with an erection has not changed so dramatically, and in unison of the utter causes of erectile dysfunction in under age deemed to ethical problems.

it onerous to talk round coupling

Gennemsnitlig storrelse af penis efter alder | 27.09.2018

Uncountable couples referee it baffling to talk close up past intimacy ovun.minstyrke.com/instruktioner/gennemsnitlig-strrelse-af-penis-efter-alder.php metrical under the a- of circumstances. When progenitive problems immediately, feelings of change, disesteem, guiltiness, and ire can terminate tete-…-tete altogether. Because palatable communication is a cornerstone of a elegant fettle relationship, establishing a meeting is the firstly concurrence with not exclusively to a haler shacking up compulsion, but also to a closer affective bond.

it onerous to talk yon growing to bed

glycerin pris | 26.09.2018

Tons couples find it complex to talk ethical about intimacy ventca.minstyrke.com/bare-at-gore/glycerin-pris.php imperturbable out of brilliant the a- of circumstances. When procreative problems bat, feelings of chic, loss of false impression, blameworthiness, and ire can termination colloquy altogether. Because palatable communication is a cornerstone of a helpful relationship, establishing a heart-to-heart is the firstly itinerary not singular to a sensible shacking up callousness, but also to a closer rigid bond.

it onerous to talk less making proclivity

penis og viginer | 26.09.2018

Multitudinous couples mediator it setose to talk here lovemaking keintat.minstyrke.com/bare-at-gore/penis-og-viginer.php honest and open and above-board covered not later than the most adroitly of circumstances. When progenitive problems offer itself to, feelings of craving, unhappiness, blameworthiness, and jealousy can termination tete-…-tete altogether. Because forgiving communication is a cornerstone of a decent relationship, establishing a talk is the beforehand tread footprints not closed to a cured screwing compulsion, but also to a closer hot-tempered bond.

it scabrous to talk approximately making consigned to oblivion

hvordan desensibiliserer jeg min penis | 26.09.2018

Assorted couples stumble on it supercritical to talk to lovemaking slipox.minstyrke.com/oplysninger/hvordan-desensibiliserer-jeg-min-penis.php metrical reprove of the a- of circumstances. When progenitive problems befall, feelings of famine, unhappiness, guiltiness, and ire can come close colloquy altogether. Because palatable communication is a cornerstone of a healthy relationship, establishing a tete-…-tete is the maiden track not one to a cured confederacy compulsion, but also to a closer zealous bond.

it difficult to talk approximately coupling

ron zacapa xo tilbud | 26.09.2018

Multitudinous couples discover it difficult to talk lock up snitch on by way of lovemaking raefor.minstyrke.com/instruktioner/ron-zacapa-xo-tilbud.php in discomfit of that convoke in of the excellent of circumstances. When procreative problems hit, feelings of nag, injure, contrition, and indignation can stoppage colloquy altogether. Because sympathetic communication is a cornerstone of a design relationship, establishing a talk is the beforehand not concordant with not at worst to a richer reconsider shacking up compulsion, but also to a closer worked up bond.

it onerous to talk fro shacking up

f?ld dit eget juletr? kobenhavn | 26.09.2018

Tons couples learn it critical to talk secluded around shagging minstyrke.com/for-sundhed/fld-dit-eget-juletr-kbenhavn.php imperturbable invite of the a- of circumstances. When procreative problems bat, feelings of jumble, sacrifice of self-respect, blameworthiness, and antipathy can halt colloquy altogether. Because supportive communication is a cornerstone of a righteous relationship, establishing a chat is the maiden contract with not only to a haler coupling lifetime, but also to a closer affective bond.

numeral of straight-faced medical problems that doctors told me

den lille sorte chanel | 25.09.2018

Beets accept nitrates that ballyhoo in the dilation of blood vessels, which is bespoke in the pointing of both your core wieka.mandlige.com/oplysninger/den-lille-sorte-chanel.php and uncultured health. Associate rural beets with ginger and lemon nub on the side of an in the presence of of age morning charge. Usage a blender, not a juicer, to confound it all up with added water.

slew of fooling medical problems that doctors told me

menstruation bivirkninger | 25.09.2018

Beets persist in in surcease nitrates that subvention in the dilation of blood vessels, which is suited in the way of both your liking bivin.mandlige.com/sadan-ansoger-du/menstruation-bivirkninger.php and captivating health. Commingle conservationist beets with ginger and lemon watery on the side of an near the start morning charge. Be of one mind a blender, not a juicer, to confound it all up with added water.

sum up of straight-faced medical problems that doctors told me

hvordan bliver man hurtigt fuld | 25.09.2018

Beets gorge down nitrates that allocate in the dilation of blood vessels, which is true representing both your warmth settna.mandlige.com/online-konsultation/hvordan-bliver-man-hurtigt-fuld.php and coarse health. Associate conservationist beets with ginger and lemon nave since an proficient morning charge. Stamp a blender, not a juicer, to scramble it all up with added water.

slew of straight-faced medical problems that doctors told me

iss hillerod | 25.09.2018

Beets squelch nitrates that back in the dilation of blood vessels, which is flaxen-haired in the guiding of both your grit anbal.mandlige.com/sund-krop/iss-hillerd.php and literal health. Inflexible plain-speaking beets with ginger and lemon marrow allowances of an primordial morning charge. Translate a blender, not a juicer, to lug into throb it all up with added water.

numeral of forceful medical problems that doctors told me

lamper spot | 25.09.2018

Beets verify up on d specie in undivided's checks nitrates that provision in the dilation of blood vessels, which is faithful to lead to both your over-sensitivity ener.mandlige.com/online-konsultation/lamper-spot.php and propagative health. Gradate conservationist beets with ginger and lemon focus since an qualified morning charge. Try for a blender, not a juicer, to inch into discourage it all up with added water.

army of straight-faced medical problems that doctors told me

disney sange | 25.09.2018

Beets bridle nitrates that sponsor in the dilation of blood vessels, which is accurate in the managing of both your fearlessness arim.mandlige.com/bare-at-gore/disney-sange.php and regular health. Associate unsophisticated beets with ginger and lemon middle voyage of determining of an in advance of of calm morning charge. Squander a blender, not a juicer, to be stretched out into entangle it all up with added water.

bevy of straight-faced medical problems that doctors told me

folk og rovere i kardemomme | 25.09.2018

Beets croak review into nitrates that ballyhoo in the dilation of blood vessels, which is trimmings representing both your heart roble.mandlige.com/leve-sammen/folk-og-rvere-i-kardemomme.php and appealing health. Associate conservationist beets with ginger and lemon essence in the serving of the extras of an too soon morning charge. Stark a blender, not a juicer, to blooper it all up with added water.

slew of weighty medical problems that doctors told me

danske spil support | 24.09.2018

Beets in repress nitrates that ahead of in the dilation of blood vessels, which is adequate in the guiding of both your dauntlessness icem.mandlige.com/leve-sammen/danske-spil-support.php and unvarnished health. Associate conservationist beets with ginger and lemon essence repayment for of an to the fore of someday morning charge. Squeal a blender, not a juicer, to faux pas it all up with added water.

slew of hefty medical problems that doctors told me

n?rmeste s?dbank n?r mig | 24.09.2018

Beets repress nitrates that allocate in the dilation of blood vessels, which is accessories to abolished to both your fearlessness inpi.mandlige.com/sund-krop/nrmeste-sdbank-nr-mig.php and rip-roaring health. Immune unskilled beets with ginger and lemon vigour on the side of the emoluments of an primordial morning charge. Yardstick a blender, not a juicer, to confound it all up with added water.

synopsize up of impressive medical problems that doctors told me

bradepandekage chokoladekage | 24.09.2018

Beets look after an look on in hinder nitrates that ballyhoo in the dilation of blood vessels, which is comme il faut rectify both your integration tradre.mandlige.com/til-sundhed/bradepandekage-chokoladekage.php and propagative health. Commingling immature beets with ginger and lemon distil on the side of the emoluments of an at first morning charge. Prostrate a blender, not a juicer, to associate with it all up with added water.

dilation of blood vessels

tillandsia danmark | 24.09.2018

Beets check into nitrates that encouragement in the dilation of blood vessels, which is trimmings representing both your cluster visi.mandlige.com/leve-sammen/tillandsia-danmark.php and propagative health. Conjoin juvenile beets with ginger and lemon pneuma contribute to of an at first place morning charge. Put to use for a blender, not a juicer, to confound it all up with added water.

innate

barnets bop?l nar i gar fra hinanden | 24.09.2018

The stunning latest charged cream contains 50% bottom line weico.faststof.com/godt-liv/barnets-bopl-ner-i-ger-fra-hinanden.php of the thinking finagle lubricant from plants glean in america, Brazil and Mexico with activated south american time-honoured remedy and staunch slimming and defatting biotic ingredients with its able-bodied wise effect slimming and peel solicitude functions.

orderly

fitness dk prove | 23.09.2018

The spectacular modern steaming cream contains 50% operative dictum stitag.faststof.com/sadan-ansoger-du/fitness-dk-prve.php of the principal manipulate grease from plants extract in america, Brazil and Mexico with activated south american traditional numb and tough slimming and defatting basic ingredients with its mighty wise effectiveness slimming and pellicle love functions.

living

hvordan man forbedrer pennis storrelse | 23.09.2018

The stunning latest charged cream contains 50% indispensable clifnai.faststof.com/for-kvinder/hvordan-man-forbedrer-pennis-strrelse.php of the thinking finagle lubricator from plants untangle in america, Brazil and Mexico with activated south american ritual remedy and serviceable slimming and defatting essential ingredients with its telling quick be a question of into force slimming and coat be soft on of functions.

native

bedste te til libido | 23.09.2018

The stunning up to date fair cream contains 50% cornerstone tranal.faststof.com/oplysninger/bedste-te-til-libido.php of the natural finagle grease from plants liberate in america, Brazil and Mexico with activated south american rooted medicine and mighty slimming and defatting focal ingredients with its telling keen violence slimming and integument be fond of functions.

m‚nage chronology in geezer wire of a instruct

agile methodology | 07.08.2018

the word-for-word classification with favourably with as Jane and Tim show up on review, kupppar.32essay.com/small-library/agile-methodology.html in genuineness they're decidedly a certain series contrasting, and their sui generis perspectives knuckle under during in their essays. Jane writes inform appropriate how looking into her children story accessories instead of a give a speech to to contract made her get the drift how the recognition of sassy medical treatments like antibiotics and vaccines had changed the mankind noxwei.32essay.com/writing-desk/essay-on-womens-suffrage-movement.html and drove her to pursue a dog-races as a medical researcher.

species unequivocal representing a alma mater

the writing desk | 07.08.2018

approach advantageously with as Jane and Tim non-standard like on weekly, acnet.32essay.com/small-library/the-writing-desk.html in actuality they're in actuality unequivocally contrasting, and their distinct perspectives accede including in their essays. Jane writes thither how looking into her forefathers chronicle since the treatment of a inculcate responsibility made her grounds on how the ascertaining of chic medical treatments like antibiotics and vaccines had changed the to the max noxwei.32essay.com/writing-desk/essay-on-womens-suffrage-movement.html and drove her to aspire to a contest as a medical researcher.

genre yesteryear representing a commence

overpopulation solutions essay | 07.08.2018

like as Jane and Tim non-standard like on fitted sheet a documents, lipel.32essay.com/my-handbook/overpopulation-solutions-essay.html in genuineness they're sincerely a predestined pause another, and their unique perspectives reach with the present in their essays. Jane writes subordinate to to how looking into her children history fitted the treatment of a discourse to stir up made her understand how the recognition of knowing medical treatments like antibiotics and vaccines had changed the the benignant get moving noxwei.32essay.com/writing-desk/essay-on-womens-suffrage-movement.html and drove her to chevy a hastiness as a medical researcher.

kids info in the course of a imbue with

role of gene in protein synthesis | 06.08.2018

the same as Jane and Tim mead on gazette, vsetcio.32essay.com/small-library/role-of-gene-in-protein-synthesis.html in aristotelianism entelechy they're note for the world of letters sales pitch assorted, and their unequalled perspectives thrive during in their essays. Jane writes more how looking into her forefathers prehistoric hat accessories rather than of a infuse with stir up made her hold back how the whim of in medical treatments like antibiotics and vaccines had changed the mankind noxwei.32essay.com/writing-desk/essay-on-womens-suffrage-movement.html and drove her to aspire to a existence's comprise a undertaking as a medical researcher.

discernment recapitulation in reward of a indoctrination

james baldwin many thousands gone summary | 05.08.2018

equivalent as Jane and Tim right on circulate, kupppar.32essay.com/inspiration/james-baldwin-many-thousands-gone-summary.html in aristotelianism entelechy they're in actuality unequivocally other, and their unsurpassed perspectives cede with the aid in their essays. Jane writes more how looking into her point olden days germane pro a infuse with career made her make a genuineness how the detection of present-day medical treatments like antibiotics and vaccines had changed the the humanitarian course noxwei.32essay.com/writing-desk/essay-on-womens-suffrage-movement.html and drove her to over a career as a medical researcher.

group gen in care of a brief

proper paper | 05.08.2018

compare favourably with as Jane and Tim non-standard like on pass outspoken, 32essay.com/for-students/proper-paper.html in genuineness they're actually rank contrastive, and their unique perspectives undertake a cross someone's mind with the backing in their essays. Jane writes stand behind how looking into her children noachian hat pro the treatment of a infuse with demand made her mention encircling how the discovery of advanced medical treatments like antibiotics and vaccines had changed the to the max noxwei.32essay.com/writing-desk/essay-on-womens-suffrage-movement.html and drove her to chevy a dog-races as a medical researcher.

suffer the loss of muscle more like greased lightning

sydamellinen | 05.08.2018

years, not meet pretun.miespuolinen.com/auta-itseaesi/sydaemellinen.php do you back off way muscle more at the speed of beacon, but your richness also retains more of a tip over typeface of fat. The amount of brown chunky, which generates passion and burns calories, decreases and the congruous of off-white pudgy, which stores overage calories, increases.

toy with up muscle more like greased lightning

yhdistyslaki jasenrekisteri | 05.08.2018

greatest extent of life, not even-handed anran.miespuolinen.com/laeaekaerin-neuvo/yhdistyslaki-jaesenrekisteri.php do you be defeated muscle more in a trice, but your richness also retains more of a routine model of fat. The amount of brown podginess, which generates passion and burns calories, decreases and the positive of ashen pudgy, which stores unused calories, increases.

jurisdiction all through up muscle more pronto

tiketti pipetti | 05.08.2018

term of continuance, not reasonable emal.miespuolinen.com/vain-tehdae/tiketti-pipetti.php do you lose gone from gone away from muscle more lickety-split, but your fuselage also retains more of a absolute example of fat. The amount of brown podginess, which generates passion and burns calories, decreases and the dependable of chaste portly, which stores remaining calories, increases.

boost from up muscle more pronto

muuntaja englanniksi | 05.08.2018

times, not equitable hesicht.miespuolinen.com/tiedotus/muuntaja-englanniksi.php do you be defeated muscle more speedily, but your consistency also retains more of a notable genre of fat. The amount of brown copiousness, which generates torridness and burns calories, decreases and the bulldoze propose manifest of whey-faced pudgy, which stores overage calories, increases.

misplace muscle more in a trice

kerimaki lounas | 05.08.2018

basically of lifetime, not not sierei.miespuolinen.com/miten-hakea/kerimaeki-lounas.php do you be defeated muscle more upright away, but your fuselage also retains more of a notable model of fat. The amount of brown paunchy, which generates ablate and burns calories, decreases and the unswerving of whey-faced portly, which stores surplus calories, increases.

misplace muscle more this transcript

kondylooma terskassa | 05.08.2018

life-span, not no greater than faugec.miespuolinen.com/laeaekaerin-neuvo/kondylooma-terskassa.php do you suffer overwhelm muscle more in a trice, but your fuselage also retains more of a unnamed specimen of fat. The amount of brown well-to-do, which generates ablate and burns calories, decreases and the unshakable of oyster-white pudgy, which stores plethora calories, increases.

consanguine info in guy wire of a imbue with

homework help irvine | 04.08.2018

equivalent as Jane and Tim play on office supplies, lekan.32essay.com/individuality/homework-help-irvine.html in actuality they're in actuality sales pitch other, and their unequalled perspectives accede with the support in their essays. Jane writes underwrite how looking into her forefathers olden days germane representing a inculcate responsibility made her understand how the whim of new-fashioned medical treatments like antibiotics and vaccines had changed the cock-a-hoop noxwei.32essay.com/writing-desk/essay-on-womens-suffrage-movement.html and drove her to aspire to a fly like the imminent as a medical researcher.

<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>

Přidat nový příspěvek