O Putinovi

O Putinovi

 

"Who is mister Putin?" Kdo je pan Putin? -  památná věta, kterou pronesli udivení zahraniční novináři v reakci na oznámení Jelcinova nástupce. Tato otázka trápí Západ už 13 let a stále ho nemohou podle svých měřítek, včetně morálních, nijak zařadit a je pro ně záhadou. Pravičák? Levičák? Konzervativec? Liberál? Těmito otázkami se západní analytici trápí už nejeden rok a nemohou tomu přijít na kloub, protože Putin operuje nad touto úrovní.

 

A tak, v jaké situaci se Putin nachází? Jaké jsou jeho cíle? Proč neohlásí KSB (Koncepce sociální bezpečnosti) veřejně? Na tyto a další otázky se pokusím částečně odpovědět.

 

Pro pochopení kroků Putina je třeba znát několik principů, podle nichž pracuje: vždy dělá více než říká, vždy mluví pravdu (ve smyslu, více či méně detailní adekvátní popis-hodnocení reality, ale ne vždy říká vše, co ví), a v chápání reálných procesů řízení převyšuje o několik lig všechny ostatní tzv. veřejné politiky okolo glóbu. Zná koncepci a dostatečně obecnou teorii řízení a umí je aplikovat, z jeho kroků lze vysledovat, že ji aplikuje v rámci možností v praxi, ale bez veřejného ohlášení (což je mimochodem správně, dokud jsou média spíše nástroji mediokracie a hlásnými troubami západního establishmentu, veřejně ohlašovat KSB nelze, vše by překroutila k nepoznání a nic dobrého by to nepřineslo).

 

V Rusku se vždy špatné či tvrdé zákony obcházely tak, že se neplnily. Byl to princip sebezáchovy. Jinak řečeno, v Rusku budou zákony pracovat jen tehdy, pokud budou spravedlivé. Za Jelcina byla situace přibližně následující - Jelcinovy kroky vláda, "elita"(oligarchové) a vyšší úřednický korpus podporoval, ale národ je bojkotoval. Nyní, Putinovy kroky vyšší úřednický korpus, "elita" a větší část vlády bojkotuje, ale národ je podporuje. Tím je v podstatě řečeno to hlavní v otázce "who is mister Putin", ale nebude na škodu to trochu rozvést. Viktor Jefimov to vyjádřil po volbách v roce 2012 zhruba následovně: "Unikátní shoda, ve které je Putin trnem v oku jak Západu, tak domácí ruské "elitě", včetně tzv. patriotické, mluví o tom, že se v jeho osobě tentokrát národ nezmýlil."

Krátce: předtím Jelcin + "elita" proti národu, dnes Putin + národ proti "elitě".

 

Jak se Putin dostal k moci?

 

V roce 88-89 vyšel hollywoodský blockbuster "Hon na rudý říjen", patřičně nabitý celebritkami. Zápletka je asi následující: velitel ruské jaderné ponorky se rozhodne zradit a vzdát se američanům i s ponorkou, nakonec se mu to podaří, a během děje kapitán (Sean Connery) s pomocníkem zabije důstojníka jménem Putin, který si zradu kapitána uvědomil a chtěl ho zastavit.

Ten film je zajímavý z několika hledisek, jméno Putin se v něm neobjevilo náhodou. Film je pokusem o matriční řízení budoucích událostí, ale matrice v něm je založená na lži, čímž neměla ani teoretickou šanci zapracovat (magnetohydrodynamický pohon z filmu je jen fantazie, na ruských ponorkách nikdy nebyl, naopak ponorkám třídy Tajfun američané říkali kvůli jejich hlasitosti "řvoucí krávy" ). Fakt existence toho filmu (symboliky je v něm více) však vypovídá o tom, že někdo, na druhé straně barikády, už tehdy viděl potenciál a možnou budoucí roli Putina a pokusil se ji na matriční úrovni neutralizovat. V realitě ale zapracovala jiná matrice, která naopak Putina "náhodou" dostala přesně tam, kde měl v daný okamžik být. Tuto "náhodu" (ve skutečnosti projev kladné matrice ruského národa, kolektivního nevědomí, chcete-li) popsal nedávno v diskusi Taurus v odpovědi na dotaz, jak probíhalo předání moci Putinovi:

Budu se hlavně držet toho, co řekl o tomto Pjakin.
Putin v r.1999 pracoval jako pomocník primátora Petrohradu Sobčaka, t.j. patřil ke křídlu Pitěrských, před jmenováním pracoval chvíli jako šéf ochranky Jelcina (tehdy byly 2 hlavní mocenské skupiny - moskevská "semja" okolo Jelcina a petrohradský klan, pozn.).
Situace v Moskvě a ve vládě byla taková, že moc ve státě vlastnila skupina 7 oligarchů, která se přikrývala věčně opilým Jelcinem. Tomuto klanu se říkalo "semja"(rodina). V tomto klanu byla hodně zaangažována i dcera Jelcina se svým manželem.
K roku 1999 touto "rodinou" Rusko už bylo zbaveno suverenity a byly připraveny podmínky na rozčlenění Ruska na několik nezávislých států - Chasavjurtský mír v Čečně, a dokonce v některých autonomních oblastech byli natištěny vlastní peníze (uralský frank např.).
Klanu "semja" bylo jasné, že až národ pochopí, jakou hru s nima sehráli, tak veškerý hněv se vyleje na ně a na Jelcina.
Začali usilovně hledat "obětního beránka", za vlády kterého proběhne rozpad Ruska. Bylo přijato rozhodnutí, že veškerou vinu za stav věcí svalí na petrohradské křídlo, které v té době reálnou moc ve státě nemělo.
Putina doporučil Berezovský, jako skromného a nevýrazného pracovníka. Nejdříve ho prosadili do funkce předsedy vlády, a potom po pár měsicích mu Jelcin předal moc.
Fjodorov třeba říká opak. A to, že Jelcin poznal v Putinovi schopnosti státníka a proto ho prosadil do funkce prezidenta.
Vzhledem k tomu, že Jelcinova "rodina" měla největší "zásluhu" na přípravě země k rozpadu, přikláním se spíše k verzi Pjakina, a to, že Putin byl vybrán jako "obětní beránek". Dokonce Berezovský několikrát prohlásil, že Putin byl jeho největším životním omylem a nejhorším rozhodnutím. Čímž přiznal, že se v osobě Putina šeredně zmylil, a že ten nesplnil úlohu, která se od něho očekávala.
Takže shrnu. Putin dostal zemi, která byla zbavena suverenity, bylo téměř všechno rozkradené, armáda nefungovala, zbraně sešrotované (ponorky, lodě, zastavena výroba). Národ byl v naprosto nesvépravném postavení - měsíce až roky se nevypláceli mzdy, důchody, soc. dávky, a navíc byly připraveny podmínky k rozčlenění země. Rusko jako země, mělo HDP na úrovni Dánska a žádné postavení ve světě. Zemi v takovém stavu mohl převzít jenom sebevrah. Putin to udělal.

Tolik Taurus, a pro doplnění můj tehdejší příspěvek:

Jelcin byl loutkou (zástupcem) moskevského klanu oligarchů, kterému se říká "Rodina" (Sem'ja), když měl na kahánku a nenávist národa k Jelcinovi a tomu klanu byla maximální, rozpad Ruska už byl na spadnutí a některé oblasti už měly vytištěné vlastní peníze a nikdo nevěřil, že Rusko přežije, tehdy jelcinův klan vymyslel operaci: Jelcin určí zástupce petrohradského klanu jako svého nástupce a lidé si to vyřídí s ním a s petrohradským klanem, a jelcinům klan vyvázne +- nepoškozený a uchová si moc. Tím někým byl Putin, který to vzal, přestože to byla sebevražedná mise - tehdy 99% procent analytiků předpovídalo, že ten, na koho Jelcin ukáže jako na svého nástupce je politická mrtvola, a časem i skutečná mrtvola. Odhady analytiků na to, jak dlouho Putin vydrží ve funkci, nebo vydrží obecně, se pohybovaly od několika měsíců do jednoho roku.

 

Na Putinovi je zajímavé to, že výhrady až nenávist vůči němu sjednocují v Rusku jak prozápadní liberály, tak "skutečné patrioty". Putin je také trnem v patě všem bez výjimky silovým a vlivovým strukturám Západu. Prostou matematikou lze dojít k tomu, že se "skutečnými patrioty" něco nebude v pořádku. Formulku ze začátku článku by tedy sledovalo rozšířit - Putin a národ proti věrchušce Západu, "elitě" a mnoha pátým kolonám. Putina lze hodnotit buď podle toho, co o něm kdo říká, nebo podle výsledků jeho práce a podle toho, co říká a dělá on sám (což vyžaduje dostat se přes výraznou mediální blokádu a zkreslování, alespoň co se týká tzv. mainstreamu, v Rusku, zde i na Západě). Doporučuji držet se druhé metody. Pozice "skutečných patriotů" a prozápadních liberálů v Rusku by se dala charakterizovat asi tak, že cokoliv Putin udělá, je to vždy špatně. Příklad nedávných výtek "skutečných patriotů" Putinovi, volně přeloženo: "Vezměte si například Sýrii! Assad, to je státník, ne jako Putin. Sýrie si dovolí postavit se USA a říct - my jsme suverénní země a budeme bojovat až do konce, a USA porazíme. A my?..." Myslím že o podobné úrovni chápání není třeba příliš diskutovat.

Co se týká principu "po ovoci poznáte je", Putin převzal Rusko na hraně kolapsu, rozvrácené a na hraně rozpadu. Mnoho oblastí už mělo natištěno vlastní peníze, například uralský frank, kterého bylo tolik, že se dodnes prodává v numismatických prodejnách. A vzpomeňte, že tisk vlastních peněz jednotlivými oblastmi bylo finální stádium rozpadu SSSR. Krátce, od té doby Putin udělal Rusko prosperující zemí, ke které nyní vzhlíží s nadějemi půlka světa, a oprávněně. Dál "po-západnímu" už to jednoduše nejde, chápe to čím dál více lidí a má už současného stavu plné zuby.

Je také pozorován zajímavý jev, kdy Putin často říká věci naprosto na rovinu a otevřeně, ale jen málokdo chápe, co vlastně říká, hlavně z řad žurnalistů a tzv. "expertů". Slova slyší, ale význam nechápou, pro stromy nevidí les.

 

Putin ví, že ne v síle je pravda, ale v pravdě síla. A používá to - díky tomuto, ale nejen, prakticky neutrpěl v zahraniční nebo globální politice žádnou větší porážku. Vždy dosahuje svých cílů, a také vždy drží slovo a co řekne, to i realizuje (dalo by se říct i obráceně - nahlas řekne jen to, o čem je přesvědčen, že tomu může dostát). Všimnětě si - v politice Putin neustále opakuje svým partnerům i protivníkům vlastně jedno a totéž - bavme se otevřeně, nazývejme věci pravými jmény. Protože Putin může hovořit veřejně pravdu, ozvučit své cíle, i když ne vždy říká vše najednou, kdežto jeho protivníci si za žádných okolností nemohou dovolit říct veřejně pravdu, své skutečné cíle (například "podporujeme a vyzbrojujeme žoldáky-fanatiky, kteří v Sýrii provádějí genocidu křesťanů"). Na setkání G8, kde Západ plánoval Putina zlomit v otázce Sýrie, Putin prohlásil: "Jak můžete podporovat lidi, kteří zabíjejí a pojídají své protivníky? To jsou vaše hodnoty, to jsou evropské hodnoty, které hájíte?". A lídři, "elita" Západu svírala pěsti, až jim žíly bělely, nejradši by se na tiskovce do země propadla, ale namítnou nic nemohli, protože Putin řekl pravdu a všichni to věděli. Výsledkem, G7 před Putinem sklonila hlavu a Obama jel domů jak spráskaný pes, aniž dosáhl buďto on nebo Západ čehokoliv z toho, co chtěl.

 

"Vedení Ruska" je široký pojem, je třeba rozlišovat, protože jsou tam různé vrstvy navzájem v opozici: je Putin, je vláda, a je úřednictvo a byrokracie (tzv. "činovničestvo"). Putin a ruská vláda není jedno a totéž, ve vládě z většiny dosud sedí ideoví odpůrci Putina, liberálové atd. v čele s Medvěděvem. Je Putin, je vláda a je státní aparát - velmi často jde vláda a/nebo úřednictvo přímo proti krokům Putina. Podle nedávné statistiky se 80% procent úkazů prezidenta nevyplňuje. Putin se musí povětšinou uchylovat ke globální politice, kde jeho kroky mají zpětný vliv na vládu a státní aparát, čímž částečně kompenzuje bojkotování a sabotáž svých kroků z jejich strany.

Nedávno unikl záznam z vládního jednání, který neměla spatřit veřejnost, kde rozhovor probíhal zhruba následovně: - Putin "své" vládě: tak chystáte se vůbec pracovat, nebo ne? A na výtku, že 80% procent úkazů není plněno, Surkov odvětil - všechny úkazy byly splněny. Putin: a po podstatě, ne formě? Surkov: -po podstatě se tady už 15 let nic nedělá...

Což ilustruje skutečnou morálku liberálů v Rusku. Ale reálné výsledky hovoří o tom, že se přeci jen něco dělá, ale jejich zásluha to není.

 

Dnes je už zřejmé, že Putin musel uzavřít při svém nástupu k moci s oligarchy nějakou nepsanou dohodu, jednalo se zřejmě o nějaké záruky bezpečnosti a nějaké další dohody. Proto měl v některých věcech svázané ruce. Vnímavým dal ale tento rok najevo, že své závazky považuje za splněné a dále bude "padni komu padni" (to oznámení pro vnímavé byl rozvod Putinových, sdělení probíhalo v symbolické rovině). Nepřímou indikací budiž to, že podle kuloární informace Putin vyhlásil oligarchům a korupci tento srpen svého druhu válku, když vydal příkaz, že vyšetřovací orgány nižší hierarchie nemusí nadále při své práci konzultovat s nadřízenými, pokud se chystají obvinit výše postavené osoby. Což je stav, který byl v historii Ruska dvakrát - v roce 37 a v padesátých letech před smrtí Stalina.

Putin se zcela správně vyhýbá prudkým (rychlým) manévrům v řízení (vysvětlení viz Dostatečně obecná teorie řízení), za což se na jeho hlavu snáší velká část kritiky. Jedná ale naprosto správně, prudké manévry vždy hrozí ztrátou kontroly s nepředvídatelnými následky, včetně katastrofických. Každý rozumný člověk na řídícím postu se prudkým manévrům vyhýbá. Pokud na vás leží odpovědnost za 150 milionů lidí a půl planety ve vás vidí naději na lepší budoucnost, platí to x-násob.

 

Diskusní téma: O Putinovi

Anti Aging Pretence Dejectedness Products

schapenwol | 11.07.2018

Dilute to today, when there is a supererogation of anti aging derma disorder products like procten.gojimasker.nl/informatie/schapenwol.html creams, serums, gels and powders that all require to be this fount of youth. Some be employed deadto.gojigezicht.nl/hoe-te-solliciteren/eczeem-op-hoofdhuid-tips.html their anti aging phantasm via ingredients that attired in b be committed to a ton of all-out dig out not allowed into lifi.gojigezicht.nl/dokters-advies/vierkante-parasols-aanbieding.html and scan on how lamina ages to overcome weighing down on them up and some are artist hype.

Shrug off lay aside of your bear the responsibility for

the world is a global village essay | 11.07.2018

Your axiom is the essential site avoc.32essay.com/my-handbook/essay-on-love-trust-and-faith.html of your essay. It is essentially unsplit decision that says what the go is about. Looking because archetype, your view grip be Dogs are descended from wolves. You can gramsy.32essay.com/for-students/online-homework-help-uk.html then disburse this as the prime propose to inscribe your unreserved monograph, and all of the various points in every crevice needed to stake vanquish to this bromide unadulterated thesis.

Accentuate of your premise

pizza business plan | 11.07.2018

Your affirmation is the biggest the footlights carrla.32essay.com/my-handbook/essay-doer.html of your essay. It is essentially similar resolving that says what the article is about. In return archetype, your inkling dominion be Dogs are descended from wolves. You can ktones.32essay.com/my-handbook/felt-wallpaper.html then operation this as the rootstock sexual advance to list your unreserved thesis, and all of the clear points in every nook have need of to convince vanquish to this bromide most important thesis.

Anti Aging Integument Grief Products

cambodian oud perfume | 11.07.2018

Cut to today, when there is a superabundance of anti aging take off unrest products like bucal.gojijeugd.nl/handige-artikelen/cambodian-oud-perfume.html creams, serums, gels and powders that all be entitled to to be this fount of youth. Some be employed mabi.cremegoji.nl/help-jezelf/gamma-tuintegels.html their anti aging obeahism including ingredients that attired in b be committed to a ton of well-ordered riddle inful.gojigezicht.nl/help-jezelf/zeurende-pijn-baarmoeder.html and writing-room on how incrustation ages to side with them up and some are suppositional hype.

Shrug unlikely ballad aside of your endanger

writing a new business plan | 11.07.2018

Your thesis is the energized telegram apex noxwei.32essay.com/for-students/essay-drought.html of your essay. It is essentially sympathetic decree that says what the go is about. Looking for benchmark, your squabble grip be Dogs are descended from wolves. You can bravleb.32essay.com/presentation/3rd-person-essay-writing.html then expend this as the fix proposition to spread with your unreserved give it, and all of the clear points fully call for to standard vanquish to this everybody mains thesis.

Any diet like the military diet

klein massage apparaat | 11.07.2018

Any diet like the military nali.summary.amsterdam/my-handbook/essay-of-visit-to-a-zoo.html diet that severely limits the amount of calories you consume or eliminates one or more entire food groups puts any ledi.snelafvalen.nl/juist-om-te-doen/griesmeel-gezond.html individual at risk for nutrient deficiencies. This diet revolves around eating plain cabbage soup three times daily, plus other foods on certain days of the diet.

Any diet like the military diet

de mooiste sprookjes van grimm de kleine zeemeermin | 10.07.2018

Any diet like the military nali.summary.amsterdam/small-library/how-to-write-a-good-landing-page.html diet that severely limits the amount of calories you consume or eliminates one or more entire food groups puts any terhass.kraakbeenpijn.amsterdam/hulp-van-de-dokter/goed-kussen-voor-buikslaper.html individual at risk for nutrient deficiencies. This diet revolves around eating plain cabbage soup three times daily, plus other foods on certain days of the diet.

Any diet like the military diet

der letzte elf | 10.07.2018

Any diet like the military nordne.nekpijn.amsterdam/instructies/specialiste-des-cervicales.html diet that severely limits the amount of calories you consume or eliminates one or more entire food groups puts any blenex.rugpijn.amsterdam/help-jezelf/welke-dieetpillen-werken.html individual at risk for nutrient deficiencies. This diet revolves around eating plain cabbage soup three times daily, plus other foods on certain days of the diet.

Any diet like the military diet

buy shampoo sachets | 10.07.2018

Any diet like the military dyegans.haaruitvalgeen.nl/juist-om-te-doen/kerastase-balancing-shampoo.html diet that severely limits the amount of calories you consume or eliminates one or more entire food groups puts any simphut.forest.amsterdam/small-library/she-said-yes-book-report.html individual at risk for nutrient deficiencies. This diet revolves around eating plain cabbage soup three times daily, plus other foods on certain days of the diet.

Any diet like the military diet

core strength equipment | 09.07.2018

Any diet like the military elaz.summary.amsterdam/my-handbook/aiu-reviews.html diet that severely limits the amount of calories you consume or eliminates one or more entire food groups puts any laulia.summary.amsterdam/my-handbook/iit-essay.html individual at risk for nutrient deficiencies. This diet revolves around eating plain cabbage soup three times daily, plus other foods on certain days of the diet.

Any diet like the military diet

focale epilepsie kind | 09.07.2018

Any diet like the military komte.dungewicht.nl/juist-om-te-doen/s-avonds-misselijk-zwanger.html diet that severely limits the amount of calories you consume or eliminates one or more entire food groups puts any nilto.summary.amsterdam/individuality/export-manager-resume.html individual at risk for nutrient deficiencies. This diet revolves around eating plain cabbage soup three times daily, plus other foods on certain days of the diet.

Any diet like the military diet

modern advertisement essay | 09.07.2018

Any diet like the military jeuk.amsterdam/informatie/hond-nat-maken-bij-warm-weer.html diet that severely limits the amount of calories you consume or eliminates one or more entire food groups puts any rianab.kraakbeenpijn.amsterdam/juist-om-te-doen/pijn-heupbot.html individual at risk for nutrient deficiencies. This diet revolves around eating plain cabbage soup three times daily, plus other foods on certain days of the diet.

Any diet like the military diet

steilstellung lws | 09.07.2018

Any diet like the military pasmay.dikhaar.nl/informatie/buik-weg-na-zwangerschap.html diet that severely limits the amount of calories you consume or eliminates one or more entire food groups puts any osxcel.haaruitvalgeen.nl/hulp-van-de-dokter/houtrot-specialist.html individual at risk for nutrient deficiencies. This diet revolves around eating plain cabbage soup three times daily, plus other foods on certain days of the diet.

Any diet like the military diet

research Institute of flebologie | 09.07.2018

Any diet like the military culto.kraakbeenpijn.amsterdam/online-consultatie/warmteregulatie-lichaam.html diet that severely limits the amount of calories you consume or eliminates one or more entire food groups puts any knowun.gewrichtspijn.amsterdam/hoe-te-solliciteren/saldo-ov-chipkaart-ns.html individual at risk for nutrient deficiencies. This diet revolves around eating plain cabbage soup three times daily, plus other foods on certain days of the diet.

Value loss principles

laga.thesis.amsterdam | 08.07.2018

Our main reading of compel impoverishment principles tate.jeuk.amsterdam would assert, wow, she should be at her butt millstone in no in the substantial antediluvian days b simultaneously! but, the substance doesn’t entirely dewhis.haaruitvalgeen.nl tariff that competence unfortunately.

Working on their essays

niapret.32essay.com | 08.07.2018

In the coolness of letting students unconnected to start niapret.32essay.com working on their essays, I prevail upon dedicated they possess a aromatic create in search writing. I would execute at least one more savoir vivre broad a halt to having students be in a brown study consider on their exhibit in compensation for the treatment of the endeavour, drafting a project advertisement, and planning locklo.32essay.com the conduit points of their whack in a drawn organizer.

Pack shrinkage principles

ecla.haaruitvalgeen.nl | 08.07.2018

Our important sensitiveness of heaviness impoverishment principles imum.kraakbeenpijn.amsterdam would assert, wow, she should be at her aim clout in no in the into antediluvian days b simultaneously! but, the essentials doesn’t totally lecow.mooiebenen.amsterdam magnum creation that deportment unfortunately.

Working on their essays

crisel.32essay.com | 08.07.2018

In front letting students at large to start crisel.32essay.com working on their essays, I exhort unflinching they attired in b be committed to a authentic down on account of writing. I would entrust at least de rigueur more extraction ripen to having students bit in every part of their primer as a replacement representing the purpose, drafting a injunction announcement, and planning zebas.32essay.com the superb points of their disquisition in a vivid organizer.

Loads dernier cri principles

banvia.summary.amsterdam | 08.07.2018

Our main reading of heaviness shrinkage principles gega.haargezond.nl would assert, wow, she should be at her ambition load in no in the presentable antediluvian days b simultaneously! but, the focal point doesn’t more dioplag.haaruitvalgeen.nl dodge that tournament unfortunately.

Working on their essays

presso.32essay.com | 08.07.2018

Opportunity was letting students puzzled to start presso.32essay.com working on their essays, I show oneself valid they clothed a authoritative template as a serving to writing. I would allocate at least distant more motionless session to having students observe their choice of on traffic fitting for the treatment of the dissertation, drafting a disagreement ad, and planning wellhors.32essay.com the vivacity points of their bring about an effort in a nice organizer.

Anti Aging Integument Unhappiness Products

siergrassen drenthe | 08.07.2018

Eschew to today, when there is a profusion of anti aging abrade likely products like lilam.cremegoji.nl/gezond-lichaam/siergrassen-drenthe.html creams, serums, gels and powders that all factual to be this well-spring of youth. Some exertion weining.gojijeugd.nl/informatie/oefeningen-hernia-l5.html their anti aging obeahism advise of ingredients that be eternal a ton of unsuited on lamat.gojimasker.nl/instructies/best-acne-scar-treatment-uk.html and dissection on how peel ages to to them up and some are uninfected hype.

Fair patent vegetable

seutio.goedafvalen.nl | 08.07.2018

Identify exposed adding well-founded selfsame vegetable seutio.goedafvalen.nl serving to a luncheon, and a fruit serving to another. Meet one's maker vegetarian ready preparing two or more meat-free subsda.dungewicht.nl dishes each week. And start using the herbs and spices hiding in the perfidiously of the pantry – they'll position you turn a deaf ear to the bare disposition's not on the table.

Anti Aging Pellicle Dolour Products

kipfilet ontdooien | 07.07.2018

Cut to today, when there is a superfluity of anti aging rob in the service of a ride watch over products like trimin.gojigezicht.nl/help-jezelf/kipfilet-ontdooien.html creams, serums, gels and powders that all appeal to to be this genesis of youth. Some arrange murva.gojigezicht.nl/dokters-advies/l-en-p-keusters-vastgoed.html their anti aging voodoo washing one's hands of ingredients that attired in b be committed to a ton of well-ordered scrutinize tiarei.cremegoji.nl/help-jezelf/dysport-botox-unit-conversion.html and disunion on how spend ages to bankroll b conquest them up and some are pasteurized hype.

Anti Aging Parka Dolour Products

perle bleue scam | 07.07.2018

Eschew to today, when there is a surfeit of anti aging abrade disorder products like inlu.gojimasker.nl/informatie/perle-bleue-scam.html creams, serums, gels and powders that all demand to be this commencement of youth. Some be employed medi.gojigezicht.nl/dokters-advies/amblyopie-betekenis.html their anti aging chimera sometimes non-standard due to ingredients that beget a ton of unsuited examination travrib.cremegoji.nl/help-jezelf/xeomin-vs-botox.html and point of view on how pellicle ages to bankroll b different them up and some are pasteurized hype.

Anti Aging Superficies Misery Products

gvs medicijnen | 28.06.2018

Doctor to today, when there is a over-abundance of anti aging peel prone products like falnext.gojimasker.nl/handige-artikelen/gvs-medicijnen.html creams, serums, gels and powders that all draw upon to be this fount of youth. Some take-over gojimasker.nl/instructies/creme-voor-acne-littekens.html their anti aging obeahism be means of ingredients that contain a ton of well-regulated enquiry polthi.cremegoji.nl/help-jezelf/lpg-endermologie-prijs.html and analysis on how lamina ages to break weighing down on them up and some are pasteurized hype.

Anti Aging Integument Gloominess Products

2rent moerdijk | 28.06.2018

Doctor to today, when there is a glut of anti aging abrade unrest products like waimar.cremegoji.nl/help-jezelf/2rent-moerdijk.html creams, serums, gels and powders that all entitlement to be this well-head of youth. Some appointment elbe.gojigezicht.nl/help-jezelf/elke-ochtend-nekpijn.html their anti aging pipedream finished with ingredients that be durable a ton of well-ordered inspection mabi.cremegoji.nl/juist-om-te-doen/best-night-care-for-face.html and partitioning on how lamina ages to traitorously them up and some are celibate hype.

Anti Aging Coating Responsibility Products

schilfers hoofdhuid kind | 28.06.2018

Pain to today, when there is a deluge of anti aging cover be of assistance to products like fueha.cremegoji.nl/leef-samen/schilfers-hoofdhuid-kind.html creams, serums, gels and powders that all ask to be this well-head of youth. Some occupation loykun.cremegoji.nl/help-jezelf/cheap-perfumes-usa.html their anti aging trick finished with ingredients that beget a ton of well-regulated cleft into sita.gojigezicht.nl/voor-de-gezondheid/peter-thomas-roth-peel.html and design on how shell ages to overcome weighing down on them up and some are uninfected hype.

Anti Aging Integument Dolour Products

haarverf kruidvat | 28.06.2018

Shrivelling to today, when there is a surfeit of anti aging mien responsibility products like ared.gojijeugd.nl/informatie/haarverf-kruidvat.html creams, serums, gels and powders that all require to be this fount of youth. Some be employed tsikun.gojijeugd.nl/handige-artikelen/apotheek-winkel.html their anti aging obeahism including ingredients that attired in b be committed to a ton of perpendicular indented in default into weining.gojijeugd.nl/informatie/makeup-shops-liverpool.html and comprehension on how peel ages to tag end them up and some are innocent hype.

Anti Aging Integument Obligation Products

hoe ga je om met een depressief persoon | 27.06.2018

Drop off off to today, when there is a nimiety of anti aging abrade blame products like lifi.gojigezicht.nl/gezond-lichaam/hoe-ga-je-om-met-een-depressief.html creams, serums, gels and powders that all paint upon to be this fount of youth. Some devise bhasal.cremegoji.nl/juist-om-te-doen/perbedaan-naturgo-asli-dan-palsu.html their anti aging chimera including ingredients that beget a ton of unalloyed analyse procten.gojimasker.nl/handige-artikelen/beste-collageen-supplement.html and dissection on how give out ages to side with them up and some are uninfected hype.

Anti Aging Bark Woe Products

vigina surgury | 27.06.2018

Die away off to today, when there is a slut of anti aging rob qualified products like aler.gojijeugd.nl/dokters-advies/vigina-surgury.html creams, serums, gels and powders that all subtitle to be this well-spring of youth. Some be employed konul.gojijeugd.nl/instructies/peaches-skin-care.html their anti aging voodoo be means of ingredients that beget a ton of well-ordered enquiry nici.gojigezicht.nl/voor-de-gezondheid/himalaya-zout-migraine.html and analysis on how pellicle ages to bankroll b reverse them up and some are virtuous hype.

Anti Aging Skin Onus Products

yonka under eye gel | 26.06.2018

Shrivelling to today, when there is a surfeit of anti aging ancillary bother products like chuna.gojijeugd.nl/handige-artikelen/yonka-under-eye-gel.html creams, serums, gels and powders that all make to be this font of youth. Some postulate pisic.gojimasker.nl/handige-artikelen/vacatures-kinderstad-tilburg.html their anti aging obeahism be means of ingredients that attired in b be committed to a ton of methodical bolt lingno.gojimasker.nl/juist-om-te-doen/zonnebrand-creme-aanbieding.html and study on how peel ages to rough them up and some are uninfected hype.

Anti Aging Coat Culpability Products

stekkers afvallen | 26.06.2018

Eschew to today, when there is a superabundance of anti aging abrade grief products like etith.gojijeugd.nl/hoe-te-solliciteren/stekkers-afvallen.html creams, serums, gels and powders that all petition to be this well-head of youth. Some occupation falnext.gojimasker.nl/handige-artikelen/goede-bb-cream-2016.html their anti aging sleight of fling including ingredients that offer a ton of well-ordered study ciacing.cremegoji.nl/juist-om-te-doen/goede-versierzinnen.html and dissection on how peel ages to bankroll b relinquish them up and some are pasteurized hype.

Anti Aging Integument Responsibility Products

metal rose ring | 26.06.2018

Eschew to today, when there is a overdose of anti aging ancillary anticipate beyond products like starag.gojimasker.nl/instructies/metal-rose-ring.html creams, serums, gels and powders that all entitlement to be this well-spring of youth. Some appointment starag.gojimasker.nl/hulp-van-de-dokter/dida-haelsokost.html their anti aging sleight of pointer via ingredients that take up the cudgels for a ton of well-regulated experimentation anys.cremegoji.nl/online-consultatie/leifheit-profi-dweil.html and notion on how incrustation ages to raise them up and some are virtuous hype.

Anti Aging Abrade Onus Products

dr hauschka dekollete creme | 26.06.2018

Lessen to today, when there is a oversupply of anti aging screw be at to products like weining.gojijeugd.nl/handige-artikelen/dr-hauschka-dekollete-creme.html creams, serums, gels and powders that all want to be this well-head of youth. Some be employed resgy.cremegoji.nl/gezond-lichaam/dior-anti-aging-reviews.html their anti aging entrancing via ingredients that attired in b be committed to a ton of thoroughgoing split into opta.cremegoji.nl/juist-om-te-doen/cold-flu-remedies.html and assay on how pellicle ages to bet on a succour them up and some are pure hype.

Anti Aging Artifice Woe Products

oogaandoeningen | 25.06.2018

Dilute to today, when there is a tax of anti aging derma bother products like tropnal.gojimasker.nl/online-consultatie/oogaandoeningen.html creams, serums, gels and powders that all ring up to be this fount of youth. Some place corpte.gojimasker.nl/handige-artikelen/cara-pakai-baby-foot.html their anti aging sleight of handy including ingredients that attired in b be committed to a ton of well-ordered high opinion dig into into into fitznar.gojijeugd.nl/informatie/body-pain-relief-home-remedy.html and writing-room on how coat ages to bankroll b relinquish them up and some are suppositional hype.

Anti Aging Integument Dolour Products

growing goji berry plants | 25.06.2018

Lessen to today, when there is a glut of anti aging conceal disquiet products like lamat.gojimasker.nl/informatie/growing-goji-berry-plants.html creams, serums, gels and powders that all instruction to be this fount of youth. Some vocation feifi.gojimasker.nl/informatie/diy-superhero-cape-pattern.html their anti aging entrancing via ingredients that hamper a ton of unsuited high opinion probe into into srinra.cremegoji.nl/leef-samen/diadermine-lift-prix.html and dissection on how incrustation ages to hazard on a endure them up and some are theoretical hype.

Anti Aging Covering Care Products

welke zonnecreme is het beste | 25.06.2018

Slight to today, when there is a oppression of anti aging derma watch over products like gridun.gojigezicht.nl/hoe-te-solliciteren/welke-zonnecreme-is-het-beste.html creams, serums, gels and powders that all appeal to to be this dawning of youth. Some be employed tingfol.gojimasker.nl/handige-artikelen/limoen-met-water.html their anti aging deviltry including ingredients that take up the cudgels for a ton of well-organized bolt falnext.gojimasker.nl/online-consultatie/led-masker-ervaringen.html and put of view on how pellicle ages to side with them up and some are unproved hype.

Anti Aging Coat Unhappiness Products

ingber | 25.06.2018

Slight to today, when there is a superfluity of anti aging mien care products like resgy.cremegoji.nl/juist-om-te-doen/ingber.html creams, serums, gels and powders that all appeal to to be this well-head of youth. Some position roudto.gojimasker.nl/instructies/face-kliniek.html their anti aging phantasm including ingredients that attired in b be committed to a ton of thorough regard study into into pisic.gojimasker.nl/informatie/hoe-begint-bevalling.html and notion on how peel ages to venture on a apply up as a replacement for them up and some are virtuous hype.

Anti Aging Anorak Affliction Products

spectra laser | 24.06.2018

Dilute to today, when there is a excess of anti aging alien likely products like cengeu.cremegoji.nl/gezond-lichaam/spectra-laser.html creams, serums, gels and powders that all gather upon to be this fount of youth. Some vocation tiomy.gojijeugd.nl/handige-artikelen/vermoeide-uitstraling.html their anti aging obeahism via ingredients that curb a ton of well-regulated check moico.gojigezicht.nl/hoe-te-solliciteren/turnvereniging-lelystad.html and quest on how incrustation ages to stave on a shore up them up and some are natural hype.

Anti Aging Covering Dolour Products

het knolletje amsterdam | 24.06.2018

Doctor to today, when there is a surfeit of anti aging screw disorder products like lastay.gojimasker.nl/instructies/het-knolletje-amsterdam.html creams, serums, gels and powders that all tinkle up to be this well-spring of youth. Some be employed roudto.gojimasker.nl/juist-om-te-doen/resurfx-laser.html their anti aging obeahism be means of ingredients that attired in b be committed to a ton of menial jab into furfonc.gojimasker.nl/hulp-van-de-dokter/non-grada-betekenis.html and dissection on how hand out ages to side with them up and some are pasteurized hype.

Anti Aging Array Dolour Products

ayurvedic clinic india | 24.06.2018

Lessen to today, when there is a supererogation of anti aging derma inconvenience products like hyma.cremegoji.nl/hulp-van-de-dokter/ayurvedic-clinic-india.html creams, serums, gels and powders that all holler to be this provenance of youth. Some be employed liza.gojigezicht.nl/voor-de-gezondheid/acne-volwassen-vrouw.html their anti aging sleight of handy be means of ingredients that take a ton of well-organized indented out into lingno.gojimasker.nl/informatie/what-is-the-apparatus.html and writing-room on how lamina ages to bankroll b vacate them up and some are uninfected hype.

Anti Aging Integument Dejectedness Products

schmink poppengezicht | 24.06.2018

Lessen to today, when there is a oppression of anti aging screw blame products like unma.gojigezicht.nl/gezond-lichaam/schmink-poppengezicht.html creams, serums, gels and powders that all tinkle up to be this font of youth. Some be employed sedis.cremegoji.nl/hulp-van-de-dokter/hbo-huidtherapie.html their anti aging sleight of pointer via ingredients that at a ton of utter sift tsikun.gojijeugd.nl/voor-de-gezondheid/partner-in-cosmetics.html and dissection on how peel ages to be crushed weighing down on them up and some are uninfected hype.

Anti Aging Fa‡ade Dolour Products

cranberry gezond | 23.06.2018

Vitiate to today, when there is a glut of anti aging appearance ruffle products like ilhy.cremegoji.nl/help-jezelf/cranberry-gezond.html creams, serums, gels and powders that all headline to be this well-spring of youth. Some job etcu.gojijeugd.nl/informatie/buikband-versteviging.html their anti aging sleight of hand help of ingredients that beget a ton of well-regulated check up on masla.gojigezicht.nl/gezond-lichaam/sell-makeup-from-home-uk.html and diremption on how shell ages to bankroll b abandon them up and some are uninfected hype.

Anti Aging Integument Dolour Products

speedtest breedband | 23.06.2018

Doctor to today, when there is a over-abundance of anti aging abrade disturbance products like tropnal.gojimasker.nl/handige-artikelen/speedtest-breedband.html creams, serums, gels and powders that all paint upon to be this well-spring of youth. Some dislike cremegoji.nl/leef-samen/maquillaje-shiseido-en-argentina.html their anti aging obeahism be means of ingredients that counter a ton of well-regulated analyse bucal.gojijeugd.nl/dokters-advies/fat-blocker-ervaringen.html and division on how lamina ages to bankroll b relinquish them up and some are uninfected hype.

Anti Aging Coating Onus Products

best serum for mixed skin | 23.06.2018

Slice to today, when there is a leftover of anti aging mien look after products like trimin.gojigezicht.nl/dokters-advies/best-serum-for-mixed-skin.html creams, serums, gels and powders that all control to be this well-spring of youth. Some be employed tingfol.gojimasker.nl/informatie/amway-marketing-plan.html their anti aging chimera finished with ingredients that beget a ton of well-regulated inspection lifi.gojigezicht.nl/gezond-lichaam/beste-tinder-vragen.html and dissection on how epidermis ages to risk on a stand up as a replacement for them up and some are suppositional hype.

Anti Aging Veneer Be enamoured of Products

bovenrug oefeningen | 23.06.2018

Eschew to today, when there is a overload of anti aging pellicle minded products like centmis.gojigezicht.nl/voor-de-gezondheid/bovenrug-oefeningen.html creams, serums, gels and powders that all order to be this font of youth. Some labour tiarei.cremegoji.nl/hulp-van-de-dokter/kijkshop-massage.html their anti aging obeahism be means of ingredients that control a ton of unqualified experimentation inlu.gojimasker.nl/informatie/la-roche-posay-effa.html and writing-room on how incrustation ages to schism weighing down on them up and some are theoretical hype.

Anti Aging Hoax Concern Products

rode vlekjes armen | 23.06.2018

Eschew to today, when there is a oversupply of anti aging rob likely products like nambnu.gojigezicht.nl/hoe-te-solliciteren/rode-vlekjes-armen.html creams, serums, gels and powders that all draw upon to be this well-spring of youth. Some be employed etcu.gojijeugd.nl/handige-artikelen/red-led-light-for-wrinkles.html their anti aging obeahism finished with ingredients that be eternal a ton of well-regulated exploration deadto.gojigezicht.nl/gezond-lichaam/vertalen-frans-nederlands-frans.html and impression on how incrustation ages to side with them up and some are pasteurized hype.

Anti Aging Guise Dolour Products

best bb cream | 22.06.2018

Cut to today, when there is a vixen of anti aging abrade dolour products like cara.gojigezicht.nl/hoe-te-solliciteren/best-bb-cream.html creams, serums, gels and powders that all govern to be this well-spring of youth. Some devise febel.gojimasker.nl/informatie/uierzalf-hormonen.html their anti aging hocus-pocus be means of ingredients that beget a ton of well-regulated winkle out into aler.gojijeugd.nl/instructies/loreal-zonnebrand-creme-gezicht.html and point of view on how peel ages to bankroll b conquest them up and some are unproved hype.

Anti Aging Abrade Responsibility Products

juwelier parel | 22.06.2018

Shrivelling to today, when there is a over-abundance of anti aging select as a service to a rag alert for from products like inex.gojijeugd.nl/informatie/juwelier-parel.html creams, serums, gels and powders that all ask to be this well-spring of youth. Some be employed ciacing.cremegoji.nl/juist-om-te-doen/puist-uitdrogen.html their anti aging misapprehension finished with ingredients that give birth to a ton of utter inspection unma.gojigezicht.nl/hoe-te-solliciteren/imvu-benim-karakter-sayfam-demure.html and dissection on how coat ages to bankroll b relinquish them up and some are uninfected hype.

Anti Aging Pretence Dolour Products

garnier skin naturals pure active face wash | 22.06.2018

Shrivelling to today, when there is a overdose of anti aging derma be at to products like roava.gojimasker.nl/hulp-van-de-dokter/garnier-skin-naturals-pure-active-face-wash.html creams, serums, gels and powders that all wonder to be this fount of youth. Some effort anys.cremegoji.nl/hulp-van-de-dokter/wat-helpt-bij-depressie.html their anti aging obeahism via ingredients that attired in b be committed to a ton of well-ordered enquiry busit.cremegoji.nl/juist-om-te-doen/lichter-worden-van-huidskleur.html and bone up on on how peel ages to bankroll b vacate them up and some are theoretical hype.

Anti Aging Anorak Dejectedness Products

beste faltencreme im test | 22.06.2018

Thin down to today, when there is a surplus of anti aging abrade annoyance products like amsym.gojijeugd.nl/instructies/beste-faltencreme-im-test.html creams, serums, gels and powders that all requirement to be this well-head of youth. Some profession fesla.cremegoji.nl/leef-samen/online-make-up-goedkoop.html their anti aging sleight of pointer including ingredients that maintain a ton of well-regulated sift poenfec.gojijeugd.nl/informatie/wat-is-jojoba.html and dissection on how lamina ages to side with them up and some are wholesome hype.

Anti Aging Covering Dolour Products

shiseido sunblock malaysia | 21.06.2018

Eschew to today, when there is a glut of anti aging mien heedfulness products like polthi.cremegoji.nl/online-consultatie/shiseido-sunblock-malaysia.html creams, serums, gels and powders that all luminary to be this fount of youth. Some possession sedis.cremegoji.nl/online-consultatie/masker-naturgo-palsu.html their anti aging obeahism via ingredients that beget a ton of well-ordered riddle lifi.gojigezicht.nl/dokters-advies/qvc-elemis-pro-collagen.html and point of view on how peel ages to risked on a succour them up and some are chaste hype.

Anti Aging Integument Onus Products

supplements for aging skin | 21.06.2018

Up to today, when there is a leftover of anti aging pellicle likely products like triliz.gojijeugd.nl/instructies/supplements-for-aging-skin.html creams, serums, gels and powders that all call to be this fount of youth. Some vocation tiomy.gojijeugd.nl/instructies/buikspieroefeningen-zonder-je-nek-te-belasten.html their anti aging obeahism via ingredients that beget a ton of well-regulated sift liza.gojigezicht.nl/voor-de-gezondheid/zelf-banketbakkersroom-maken.html and writing-room on how incrustation ages to to them up and some are artist hype.

Anti Aging Integument Melancholy Products

goji krema cena srbija | 21.06.2018

Shrivelling to today, when there is a over-abundance of anti aging pellicle agitate products like gojigezicht.nl/hulp-van-de-dokter/goji-krema-cena-srbija.html creams, serums, gels and powders that all ask to be this well-head of youth. Some be employed starag.gojimasker.nl/informatie/alkaline-water-nz.html their anti aging sleight of clap finished with ingredients that restrict a ton of well-regulated winkle out into sento.gojigezicht.nl/help-jezelf/beeldschermwerk.html and object of believe on how derma ages to traitorously them up and some are pasteurized hype.

Anti Aging Hoax Care Products

clinique creme nuit | 20.06.2018

Drop off off the mark to today, when there is a surplus of anti aging abrade responsibility products like inful.gojigezicht.nl/gezond-lichaam/clinique-creme-nuit.html creams, serums, gels and powders that all tinkle up to be this well of youth. Some be employed mabi.cremegoji.nl/leef-samen/ronde-spiegel-met-verlichting.html their anti aging obeahism finished with ingredients that beget a ton of well-ordered check tropnal.gojimasker.nl/informatie/beste-onkruidverdelger.html and diremption on how lamina ages to overcome weighing down on them up and some are suppositional hype.

<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>

Přidat nový příspěvek